RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 4 MINGGU MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU 5 MINGGU 6 MINGGU 7 MINGGU 8 MINGGU 9 MINGGU

10 MINGGU 11 MINGGU 12 19,20,21,22,23 MINGGU 13 26,27,28,29,30 MINGGU 14 MINGGU 15 MINGGU 16 MINGGU 17 MINGGU 18 Menggambar Membuat corak dan rekaan Membentuk dan membuat binaan Mengenal kraf tradisional Menggambar Membuat corak dan rekaan Membentuk dan membuat binaan Mengenal kraf tradisional Menggambar Membuat corak dan rekaan Membentuk dan membuat binaan Mengenal kraf tradisional Menggambar Membuat corak dan rekaan Membentuk dan membuat binaan Mengenal kraf tradisional BIDANG AKTIVITI YANG DICADANGKAN TAJUK JANUARI 2012 Menghasilkan gambar secara lukisan . Menghasilkan corak secara capan. Membina arca mudah. CUTI TAHUN BAHARU CINA Membuat tenunan ringkas menggunakan benang bulu. FEBRUARI 2012 Menghasilkan gambar secara stensilan. Menghasilkan corak secara cetakan daripada bahan kutipan. Membina model hai an. Menghasilkan tembikar tradisional secara picitan. MAC 2012 Menghasilkan gambar scara kolaj. CUTI PENGGAL SEKOLAH PERTAMA Membuat corak secara lukisan. Membuat bekas"bekas mudah daripada bahan kutipan. APRIL 2012 Memperkenalkan asas seni tekat #mempulur$. Memperkenalkan resis. Menghasilkan gambar secara lipatan dan guntingan. Membuat mobail dengan lipatan kertas. MEI 2012 Menghasilkan hiasan diri daripada manik. TAJUK Sukan Sekolah Alas Meja Arca 3D Rantai Kunci Selipar Pembalut Buku A!am Sabung Peralatan dapur Rumah Sapu tangan Bekas Pensel Mempulur Batik Penanda Buku Burung Rantai

1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Mengenal kraf tradisional Menggambar Membuat corak dan rekaan CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI Menghasilkan au mudah. Membuat hiasan diri #ornament$ Me arna corak batik.MINGGU 19 MINGGU 20 MINGGU 21 MINGGU 22 MINGGU 23 MINGGU 24 MINGGU 25 MINGGU 26 MINGGU 27 MINGGU 28 MINGGU 29 MINGGU 30 MINGGU 31 MINGGU 32 MINGGU 33 MINGGU 34 MINGGU 35 MINGGU 36 MINGGU 37 Menggambar Membuat corak dan rekaan Menghasilkan gambar secara catan. OGOS 2012 Menghasilkan corak secara titisan. Menghasilkan gambar secara tekapan % surihan. Menghasilkan gambar secara kolaj.a# " . SEPTEMBER 2012 Membuat gambar secara gurisan. Alam (antasi S astika Berkelah di air terjun )iasan dinding 'engkolok Alas Meja Sekolah Sa!a Beg Kertas Ujian 2 S ! "# $ 2% P $&'(aan UPSR ) * $in+. JULAI 2012 Menghasilkan corak dengan teknik gurisan. Membuat fortfolio mudah #fasa +$ *au Bulan Burung Kakak 'ua Alam Kartun 2 . Menghasilkan an!aman kelarai. PKSR 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN JUN 2012 CUTI PERTENGAHAN TAHUN Pantai !ang indah &orak 'angan Membentuk dan membuat binaan Mengenal kraf tradisional Menggambar Membuat corak dan rekaan Membentuk dan membuat binaan Mengenal kraf tradisional Menggambar Membuat corak dan rekaan Membuat topeng serkop. Membuat corak secara tekapan % surihan.-.a/ Membentuk dan membuat binaan Menghasilkan topeng muka.

-. Menghasilkan corak secara cetakan. OKTOBER 2012 Menghasilkan gambar secara gosokan. NOVEMBER 2012 C'#i P $" . Menggambar secara resis./i$ Ta/'n A ang Belangga Batik Mala!sia 3 . PKSR 2 Kapal Mangkuk )idupan .a/an A. Menghasilkan tembikar mudah #alat domestik$.MINGGU 38 MINGGU 39 MINGGU 40 MINGGU 41 MINGGU 42 MINGGU 43 MINGGU 44 MINGGU 45 Membentuk dan membuat binaan Mengenal kraf tradisional Menggambar Membuat corak dan rekaan Menghasilkan origami mudah.aut Pembalut Kotak 'isu Membentuk dan membuat binaan Mengenal kraf tradisional Membuat boneka mudah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful