Refleksi : Dalam kursus ini, saya telah mempelajari banyak ilmu dan pengalaman terutamanya dalam bidang seni

dalam pendidikan. Pelbagai perkara yang telah dapat saya pelajari sepanjang proses saya menghasilkan wayang kulit ini. Salah satu daripadanya ialah saya telah dapatmenambah ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana cara

penghasilan wayang kulit di samping mengetahui sejarah wayang kulit yang telah wujud sejak berkurunlamanya. Jika mengikut cara yang sebenar, penghasilan wayang kulit tidaklah begitu mudah dan memakan masa yang sangat lama. Tetapi, bagi tugasan ini, kami boleh menggunakan kreativiti kami yang tersendiri untuk menghasilkannya. Justeru, saya juga telah mempelajari penggunaan teknologi dalam seni iaitu ‘photoshop’. Saya telah mempelajari cara menghasilkan gambar dan mengedit menggunakan photoshop. Melalui penggunaan teknologi, seni menjadi lebih menarik dan mencabar. Saya merupakan seorang yang tidak mahir

meluikis. Tetapi selepas mempelajari pengggunaan photoshop ini, saya tidak lagi merendahkan diri dalam bidang seni ini. Hal ini kerana saya juga mampu melukis dengan cantik memlalui penggunaan teknologi ini. Saya berterima kasih kepada pensyarah saya kerana sudi mengajar kelas kami untuk menggunakan teknologi ini. Justeru, saya juga dapat pengalaman optima melalui seni membawa kepada keyakinan diri dan kemahiran belajar. Selaras dengan sains dan teknologi, Seni Dalam Pendidikan dapat membantu membina keupayaan bagi menangani perubahan pesat yang sedang berlaku pada hari ini. Pengalaman yang diperolehi melalui seni sememangnya dapat mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya, dari segi warna yang kita suka dan warna baju yang kita pakai. Warna yang lembut, terang ataupun gelap dapat mempengaruhi emosi dan tindakan kita terhadap sesuatu perkara atau tindakan. Apabila kita menggunakan

pada masa yang sama kanak-kanak belajar secara aktif dan menyeronokkan. mengukuhkan ‘esteem’ kendiri dan menggalakkan kemahiran berfikir dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan dan berterusan dan menyeluruh. Seni dapat memupuk displin diri. Justeru itu. Keyakinan akan membuka minda untuk mendapatkan kemahiran yang kita pelajari. Oleh itu. saya juga dapat mengaplikasikan ilmu pendidikan dalam cara aplikasi informasi secara berkesan dalam pengajaran saya kelak. Inilah yang dikatakan seni yang dapat menggalakan pembelajaran seumur hidup secara menyeluruh. se dalam pendidikan telah banyak memberi saya faedah terutamanya tentang aplikasi seni dalam pelbagai mata pelajaran. Akhirnya. keperibadian dan kemahiran intelektual mengikut kesesuaian masyarakat masa kini.b Integrasi seni dengan pelajaran lain melengkapkan lagi perkembangan otak kiri dan otak kanan. Informasi ini akan membantu saya dalam sesi pengajaran saya serta sesi praktikum saya. ekonomi dan kebudayaan. bekerja dan mengekspresi kendiri. . Kreativiti semulajadi akan meransang proses pembelajaran.pilihan warna yang lembut. Ini menjurus kepada keperluan masyarakat yang kompleks dan kompetitif. Pemerolehan ilmu seni dapat mambantu kita belajar dengan lebih menyeronokkan dan mampu mengembangkan potensi individu dalam meneroka. kursus ini juga memberi saya kesedaran tentang seni dalam pendidikan merupakan pembelajaran seumur hidup secara menyeluruh. Tuntasnya. hubungkait idea dengan objek dan di antara pemikiran dengan perlakuan kita. seni dapat mempengaruhi kita untuk membuat keputusan dalam pelbagai situasi. Melalui seni. sosial. ianya dapat memberi keyakinan dalam diri kita. seni mampu mempengaruhi kita dalam membina sikap. kita dapat mempelajari cara orang lain berfikir. Seni banyak dihubungkaitkan dengan personaliti. Di samping itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful