H EλλAδα

w w w . s t a t i s t i c s . g r

Ε ΛΛ ΗΝΙ ΚΗ Σ TA TIΣ TI KH Α ΡΧΗ

με αριθμους

2013

H

Ελληνική Στατιστική Αρχή (EΛΣΤΑΤ) με το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο δίνει
στη δημοσιότητα μερικά επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία που σκιαγραφούν την
τρέχουσα δημογραφική, κοινωνική και οικονομική εικόνα της Ελλάδας. Tα δεδομένα αποτελούν μικρό απάνθισμα από τις αντίστοιχες ενότητες αναλυτικών στατιστικών στοιχείων, τα οποία ήταν διαθέσιμα κατά το A' εξάμηνο 2013. Tο φυλλάδιο
αυτό απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό που επιθυμεί και ενδιαφέρεται να έχει μια
ευρεία εικόνα της Χώρας από τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Παράλληλα, παρουσιάζονται, ανά θεματική ενότητα, επιλεγμένοι πίνακες με στατιστικά στοιχεία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για όλα τα μεγέθη υπάρχουν και αναλυτικά στοιχεία, κατ΄ αρχήν στην ιστοσελίδα
της ΕΛΣΤΑΤ, www.statistics.gr, καθώς και στα διάφορα ηλεκτρονικά και έντυπα
δημοσιεύματά της. Στατιστικές πληροφορίες σε επίπεδο EE, κρατών μελών ευρωζώνης και άλλων χωρών παρέχονται από το Τμήμα Βιβλιοθήκης της ΕΛΣΤΑΤ.
Στατιστικά στοιχεία «επεξεργασμένα» στη μορφή που επιθυμούν οι χρήστες
παρέχονται και ηλεκτρονικά. Δεν ανακοινώνονται και δεν παρέχονται σε κανέναν
ατομικά στοιχεία, στοιχεία επιχειρήσεων κλπ., που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικά (N. 3832/2010).
Όλα τα έντυπα δημοσιεύματα της ΕΛΣΤΑΤ διατίθενται από την Kεντρική Yπηρεσία
(Πειραιώς 46 και Eπονιτών, 1ος όροφος, τηλέφωνο 2131352022), από όπου κάθε
ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για το πεδίο αναφοράς και τον τρόπο απόκτησης των στατιστικών πληροφοριών. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί ανοικτή βιβλιοθήκη, με όλες τις ελληνικές και τις κυριότερες διεθνείς στατιστικές εκδόσεις. Tο
γραφείο διάθεσης στατιστικών δημοσιευμάτων και η βιβλιοθήκη λειτουργούν όλες
τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 9:00 – 13:30. Aιτήσεις για παροχή στοιχείων
γίνονται δεκτές όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Στατιστική βιβλιοθήκη λειτουργεί, επίσης, και στη Θεσσαλονίκη (Δελφών 218, τηλέφωνο 2310412931) όλες
τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 9:00 – 13:00, ενώ σε όλες τις Yπηρεσίες
Στατιστικής των Nομών υπάρχουν διαθέσιμα τα πρόσφατα στατιστικά δημοσιεύματα.
Για κάθε γενική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται προς
την ΕΛΣΤΑΤ:
Δ/νση Στατιστικής Πληροφόρησης και Eκδόσεων,
Πειραιώς 46 και Eπονιτών, 185 10 Πειραιάς
τηλ.: 213 135 2022
fax: 213 135 2312
e-mail: data.dissem@statistics.gr
library@statistics.gr
info@statistics.gr

1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελίδα

Πληθυσμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αγορά εργασίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Συνθήκες διαβίωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Γεωργία – Κτηνοτροφία – Αλιεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Μεταποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Εμπόριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Οικοδόμηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Μεταφορές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τουρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Οικονομικά στοιχεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

3
6
9
17
22
26
29
31
33
36

Πληθυσμός
1. Μόνιμος Πληθυσμός της Eλλάδος, κατά φύλο και Περιφέρεια
Aπογραφή πληθυσμού – κατοικιών 2011

Περιφέρειες

Σύνολο

%

Άρρενες

Θήλεις

Σύνολο Eλλάδος . . . . . . . .

10.815.197

100,0

5.302.703

5.512.494

Aνατολική Mακεδονία και
Θράκη . . . . . . . . . . . . . . . .
Kεντρική Mακεδονία . . . . . . .
Δυτική Mακεδονία . . . . . . . .
Θεσσαλία . . . . . . . . . . . . . . .
Ήπειρος . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iόνιοι Nήσοι . . . . . . . . . . . . . .
Δυτική Eλλάδα . . . . . . . . . . .
Στερεά Eλλάδα . . . . . . . . . . .
Πελοπόννησος . . . . . . . . . . .
Aττική . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bόρειο Aιγαίο . . . . . . . . . . . .
Nότιο Aιγαίο . . . . . . . . . . . . .
Kρήτη . . . . . . . . . . . . . . . . . .

608.182
1.881.869
283.689
732.762
336.856
207.855
679.796
547.390
577.903
3.827.624
199.231
308.975
623.065

5,6
17,4
2,6
6,8
3,1
1,9
6,3
5,1
5,3
35,4
1,8
2,9
5,8

299.643
910.766
141.779
362.194
165.775
102.400
339.310
277.475
291.777
1.845.279
99.984
155.845
308.665

308.539
969.292
141.910
370.568
171.081
105.455
340.486
269.915
286.126
1.982.345
99.247
153.130
314.400

Πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού της Ελλάδος, ανά km2
Απογραφή πληθυσμού – κατοικιών 2011
40
35
30
25
20
15
10
5

3

Κρήτη

Νότιο Αιγαίο

Αττική

Βόρειο Αιγαίο

Πελοπόννησος

Δυτική
Ελλάδα
Στερεά
Ελλάδα

Ιόνιοι Νήσοι

Ήπειρος

Θεσσαλία

Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη
Κεντρική
Μακεδονία
Δυτική
Μακεδονία

0

020 2011 .Πληθυσμός 2. .268 10. Eπί 1. . . .4 6. .646 5. 9. .2 13. .0 95.8 56. ..944 6. . . .000 κατοίκων(1) .302 10.386 31.667. . .739. . .2 109. .134. – Nόσοι των αγγείων του εγκεφάλου .184 191. .428 9. . .408 32.894. . .766 10.351 96. . .625 27.797 24. . Eπί 1. .405. . . . .553 1971 .1 118. . . ο οποίος αναθεωρήθηκε σύμφωνα με τον πληθυσμό της Aπογραφής 2001.676 3. . .568 6.3 11. . .282 9.559 9. . 1991 2001 2008 2009 2010 2011 65.275 235.259. . . . . . .794 3. . . . . . . . . . Διαζύγια .084 9.910 15. .979 9. .983 6.4 53.179 3. . . . .099 4. . (1) Oι δημογραφικοί δείκτες των ετών 2008. .9 102.765 19.041 4.903. 4 .372 1981 . .620 10. . .900 2001 . .4 111. . = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. Eπί 1. . .837 27. Νόμιμος και de facto πληθυσμός της Ελλάδος Νόμιμος πληθυσμός Aπογραφή De facto πληθυσμός 1961 . . . .8 29. . .768. . 8. 8.976 27. 10. . . . .177 31. .000 κατοίκων(1) . . .538 16.8 13.2 102. Eπί 1. . . 9. . .607 224. . .964. .345 31. .6 107.164 246. . .791 18.534 10. .064 15. .336 9. Kυριότερες αιτίες θανάτου: – Kαρδιακά νοσήματα – Nεοπλάσματα . .316 9. . . . .095 3. .6 59. . . . . .493 14. 2010 και 2011 καταρτίστηκαν βάσει του εκτιμώμενου πραγματικού πληθυσμού.9 … … 106.498 9.326 7. – Nόσοι του αναπνευστικού συστήματος – Aτυχήματα .4 102.589 1991 .727 3. . Φυσική κίνηση του πληθυσμού Γάμοι . . . . . .212 27.6 55.491 5. .3 58.790 . . .310 7. . . . . Γεννήσεις ζώντων .212 5. .968 31.529 10. . . .0 13.939. . .053 2. . . .206. . . . Θάνατοι . .981 8.3 117.. .338 5.357 18. . .933 10. . .815 2. .500 4. 2009. .742 8. . . . . . .000 κατοίκων(1) . . .388.7 108. .6 114.099 9.000 γάμων . 10.

.8 77. .8 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία . .2 70. .4 83. .7 71.. Τσεχική Δημοκρατία 70. . . .2 85.4 81. . .1 70. . .0 77. .4 78. . . = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. . Λιθουανία . .4 78. Γαλλία .6 83.3 78.3 … … 78.6 74. Εσθονία .8 85. . .5 70.6 77.3 78. . . . 77.8 81.5 83. . .3 68. . Φινλανδία . .7 83. .5 70. .1 Π η γ ή : Eurostat. .8 77.. . .8 80. . .5 83. .5 69.4 75.5 … 79. .9 78. . . . .1 67. . . . . . . . . . .3 77. .5 83.9 78. . .3 79. . . Ελλάδα .0 79. .7 81. . .4 76.9 76.8 77. . . Λουξεμβούργο . . .1 82. .6 68.0 70. .1 83. . Κύπρος .9 76. . .5 84. .3 83.8 83.5 80.6 68.8 79.7 68. . Ρουμανία . Πορτογαλία . . . . . .0 85. . . Ηνωμένο Βασίλειο . . . .6 78.1 76. . . .1 79.5 77.8 82.1 70.9 84. . . .1 82. .9 … 78. . 5 . . .5 83.8 81. . . . . . . . .9 74. . . Σλοβακία . .7 72. . .0 82. . . .7 69.5 71.8 77. Σουηδία . . . .8 85. . . . . .6 80. .9 79. .7 79. . Ιρλανδία . . .6 78. .7 77.3 … 83.2 78. . . .3 78.7 76.4 77. . .3 71.9 77.0 82. . . . .6 77. . . . . . . Βέλγιο . .6 … 83.4 78. .1 84. . . .0 78.2 82.4 … 83.2 77.8 … 68.6 78. .6 83. . . . . . . . .7 76. .1 71. . . . .2 83.1 77. . . . . .4 … 79. . Δανία .0 82. Ουγγαρία . . .3 82. .9 78. .6 83. .6 72.7 82. Ισπανία . .4 74.3 78.1 83.4 81. . .4 82. .6 78. .3 76.2 72. .3 82. .8 79.9 83.6 83. . . .2 83. Σλοβενία . . . .6 71. . . . Ολλανδία . Λετονία . . . . . . . . .4 80.2 78. . . . .7 78. Ιταλία . .9 78.9 … … 83.6 79. .3 83.0 78.5 78.1 … 79. . . .4 78. . . .6 80. . .Πληθυσμός 4. .8 80.1 78. .9 82.8 83.8 79.7 79.7 77. .1 77. . .2 82.5 71. . .3 83. Γερμανία . . . . Πολωνία .0 79.2 78. .3 83. . . Μάλτα .1 81.9 77. EE: Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση Άρρενες Χώρες 2009 Θήλεις 2010 2011 2009 2010 2011 Ευρωζώνη Αυστρία . . . . .

4 331. . . . . . . . . . . . .2 4. . .2 83. . . .5 27.0 87. . . . . . Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. .168. . . . . . . . .967. . . . . .8 1. . Μεταποίηση . .Αγορά εργασίας 1. . φυσικού αερίου. . . . . . . . . . . . . ατμού και κλιματισμού .9 205. . . . .7 26. . . . διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης . . Oρυχεία και λατομεία . . . .6 Σ η μ ε ί ω σ η : Tα στοιχεία του πίνακα αφορούν στο B΄ τρίμηνο του έτους αναφοράς. . . . . . . . . . . .4 483. . . . .2 Άνεργοι . . . . . . . . Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας . . . . . . . επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες . .5 215. . . . . . . . . Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών . . . . . .9 4.0 10. 4. .7 306. . . . . δασοκομία και αλιεία . . . .0 41. . . . . 88. . . .2 87. . . . . . . 1.6 303. . . .1 509. . . . . . . . . . . . . . . 594. . . Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων .5 111. . . Εκπαίδευση . . . . . . . . . . . .961. .4 182. . 6 . . . . . . . . επεξεργασία λυμάτων.8 79. . . Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.0 4. . . Κατασκευές . . . . . . .5 2. . . . . . . . .7 76. . . . . . . . διασκέδαση και ψυχαγωγία .1 81. . . .0 323. . . . .2 115. .793. .4 220. .5 801.427. . . . . .1 6. . . . . . .7 48. .156. .8 16. . . . Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες .5 74. . . . . . . . Παροχή νερού. . .1 365. . . .1 262.4 Kατά κλάδο: Γεωργία. . .1 91. . . . . . . . .0 28. . .1 72. .8 772. .6 230. . 5. . . . .6 78. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες . .3 374.4 417. . . . . . Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης .8 75. . . . . .6 22. .1 204. . . . . . . . . . . .2 212. . Διαχείριση ακίνητης περιουσίας .9 Απασχολούμενοι . . . . .9 313. . .3 330. . . . .8 % του συνόλου του εργατικού δυναμικού . .9 58. .2 20. . . . . . . . . Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση . . . . . Ενημέρωση και επικοινωνία . . . . . . .8 49.3 23.8 10. . . επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών Μεταφορά και αποθήκευση .3 3. . . . . . . . . . . . 11. . . .4 551. . . . . . . . .1 % του συνόλου του εργατικού δυναμικού . . . . . .3 213. . . .0 2. .5 122. . . . . . . . . . . . . . . .4 87. . . . . Τέχνες. .0 4. . . . . . Επαγγελματικές. . .7 13. . . .021. . .7 302. .5 679.0 494. .5 275. . . . .0 810. . . . . . . .3 359. . . . . . . . .3 238. . . . . . . . .7 72. . . . . Eργατικό δυναμικό Χιλιάδες 2011 2010 2012 Εργατικό δυναμικό . .4 6.3 247. . . . . . .0 32. .

6 5.3 4.245.8 2012: A΄ τρίμηνο B΄ » Γ΄ » Δ΄ τρίμηνο 9.1 392.948.291.8 4.369.4 76.005.3 4.1 83.5 17.5 9.3 4.024.7 20.681.5 53. κατά κατάσταση απασχόλησης Χιλιάδες Eργατικό δυναμικό Περίοδος αναφοράς ΠοσοΓενικό στό % Aπασύνολο Σύνολο του σχολούπλημενοι θυσμoύ Ποσοστό % του εργα.2 2010: A΄ τρίμηνο B΄ » Γ΄ » Δ΄ τρίμηνο 9.425.6 24.230.2 7 .3 442.8 12.0 4.292.5 4.4 14.7 89.337.388.342.8 4.1 4.977.6 1.299.3 4.9 77.8 4.946.991.9 4.4 4.2 53.6 9.012.1 90.286.0 4.295.4 9.1 11.384.7 82.7 3.3 17.957.σμός μικού 2008: B΄ τρίμηνο Γ΄ » Δ΄ τρίμηνο 9.951.5 53.4 9.346.4 2013: A΄ τρίμηνο 9.8 1.9 72.6 92.272.362.9 1.9 54.932.5 5.944.Αγορά εργασίας 2.961.5 53.377.974.9 4.0 53.7 11.2 9.2 9.252.0 9.2 53.8 586.582.407.0 4.2 27.8 4.739.9 5.Άνεργοι τικού δυναμικού Mη Ποσο.958.0 53.3 9.4 4.8 4.304.267.354.9 4.7 4.476.8 4.1 1.2 52.2 4.370.3 792.407.8 4.6 3.0 54.9 16.1 514.8 878.0 53.6 85.2 4.287.9 4.3 8.0 88.299.9 712.6 23.4 4.1 355.9 4.2 87.4 2011: A΄ τρίμηνο B΄ » Γ΄ » Δ΄ τρίμηνο 9.3 88.391.5 12.4 4.7 91.5 22.8 90.5 4.958.589.407.939.8 9.3 9.0 4.540.1 4.025.279.320.329.311.0 4.1 4. Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω.793.309.5 4.9 4.987.8 594.395.237.0 9.7 9.8 4.0 53.9 3.1 9.8 92.011.301.280.7 54.969.5 4.837.404.1 53.7 9.282.6 4.3 3.4 9.021.290.6 810.427.0 1.9 4.156.262.8 84.9 9.0 5.0 53.7 7.168.7 462. Mέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας 2008 2009 2010 2011 2012 7.440.6 4.194.0 621.531.0 3.9 4.8 4.3 10.ενεργός τικού πληθυδυνα.5 2009: A΄ τρίμηνο B΄ » Γ΄ » Δ΄ τρίμηνο 9.967.2 7.9 4.8 92.5 53.3 1.6 465.5 4.5 53.230.7 24.1 3.3 4.553.1 357.4 75.7 9.3 79.0 4.485.595.0 53.5 4.2 7.079.120.2 74.0 3.8 26.7 53.4 5.3 53.7 4.355.4 4.292.402.οικονοστό μικά % του εργα.9 15.

.1 7. .6 9. Γερμανία . .9 8. . Πολωνία .3 7. . . . . ΕΕ: Ποσοστό ανεργίας Χώρες 2009 2010 2011 2012 Ευρωζώνη Αυστρία .2 14. . . .3 6. . .4 8.5 (1) 12. . . . . . . . . .9 7. .5 13. . . . . . . . . . .0 13.0 18. . . .9 10. .3 4.2 4. . . . . . Φινλανδία . . . .3 7. . . . . .8 6. .9 13. . . . . . . . . . .0 7. . . .9 9. . . . . . . . . . . . . Λιθουανία . . . .6 7.2 10. . . .4 7. .2 (1) 13. . Ελλάδα . . . . . . . .0 Π η γ ή : Eurostat. . (1) Εκτιμήσεις. . .2 9. . . .7 11. . . . .0 8. .6 5. . . . 4. . . .2 9. . .5 16. . . . . .6 8. Σλοβακία .7 21. . . . . . Σλοβενία . . . . Πορτογαλία .2 7. . . . . . . . . 8 . . . . . .5 16. .0 14.9 13.5 7.6 12. . . . . . . . .4 5. . . . . . . Ηνωμένο Βασίλειο . .7 (1) 10. . .3 7.5 4. . . . . .9 4. Μάλτα . . . . . .1 8. . . Ισπανία .8 6. . . . . . . .9 13. . .1 5.8 11.8 19.4 7. . . . . . . . . . .6 6. . . . Γαλλία . . . .0 8. . . . . Ολλανδία . .7 7. . Ρουμανία . . . . . . . . Κροατία .2 15. . . . . .9 14. . . . . .9 3. . . . . . .9 4. . . Βέλγιο . . .0 7. .3 10. .4 5. . . . . .5 7.7 7.9 17. .8 7. . . . . . .7 12. . . . . . . . . . . . . Κύπρος . . .9 20.8 12. .6 8. . . . . .7 8.5 7. . . .3 11. . .4 4. . . .8 (1) 18. . . . . . . . Λετονία . . . .8 6.5 24. . . . .7 25.0 10. . . . . . . . . .5 7. Δανία . . .0 7. . .9 14. Εσθονία .7 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία .7 7. . .4 6.1 6. . . .3 7. .5 14. 6. .9 8. . .4 12. . . . . . . . . .1 6. . . .0 11. .2 7. . . Σουηδία . . . . . . .3 8. . . . . . . . .0 8. .1 18. . . .8 5. . Ιρλανδία .3 8.3 15. . .6 10.Αγορά εργασίας 4. Ιταλία .2 5.9 9.8 9. . .6 10. . . .9 5. . . Τσεχική Δημοκρατία . . Λουξεμβούργο . .3 10. . . . . . . .8 4. . . . . .9 15. . .3 9.7 10. . . . . . . . .1 12. . .1 6. . . . . . . . . . . .7 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ουγγαρία . . .

.0 1. . . . .6 112. 9 . . . . . . . . . . . . . . . . .7 63.5 66.6 246. . . . . .04 10. . .05 19. .42 29. . .48 173. .23 13. . .7 201. . Eίδη ένδυσης και υπόδησης . . . . . . κατά αστικές και αγροτικές περιοχές: 2011 Ευρώ Όλες οι περιοχές Σύνολο αγορών . .40 57. .19 15. . . . .89 10.46 100. . . καύσιμα και φωτισμός κύριας και δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας . . . . . . Yγεία . . . Eπικοινωνίες . . . . . .0 157. .19 4.51 6.16 12.05 13.9 3.5 118. .8 8. . . Στέγαση. . . . . οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης και οικιακές υπηρεσίες .91 8. . . . . . Διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης.71 3. . . . . . .69 4.68 56. .824.06 5. ύδρευση. .86 136. . . . . .72 4.0 68. . . . . . 2011. Ξενοδοχεία. .4 182. . . . . . Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες . .4 191.0 92. .58 6. . .87 9. . . . Eίδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά .67 13. . .921. καφενεία και εστιατόρια . .79 19. . .11 10.5 230. . . .0 117. . . . . . . . . Mέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών.72 6. . . . .2 73.2 366.23 88. . % Αστικές % Αγροτικές % 1. . .2 115.2 3. . . . .4 76.0 7. . . . . . .87 3.1 110.82 100. . Mεταφορές . .49 112.52 3. .9 255. . . . . Eκπαίδευση .3 240.02 100. . . . . . . . . . . . .05 6. . . .Συνθήκες διαβίωσης 1. . . . . . . . . Oινοπνευματώδη ποτά και καπνός . . . . . . .397. . . . . . . .5 7. . . .65 61.0 85. . .0 1. .9 4. . . . .0 1. .0 355. . . .6 2. . .9 5.0 303.8 71. . Aναψυχή και πολιτισμός . .0 114. . . . . . .91 143. . . . .07 6.50 4. .9 76.45 3. . . . . .58 3. . . .4 Π η γ ή : Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών. .5 189. . . . . . .

. . . . .9 0 – 17 . .5 30.. . . 13. . EU-SILC 2010 και 2011. . . .. .8 16.0 24. . . . . . . 25.1 38. . . . .. 65 + . . . . . 23. . . . . .0 21. . . . . . . . .. . . .. . .4 37.. . . . .9 44. . . . . . . .0 21. .. . .. . — = Μηδέν ή λιγότερο από το μισό της μονάδας που χρησιμοποιείται. .5 19. . .6 40.. . . . ..0 19.. . 21. . . . . . . .3 — 18. . . . . . . . .1 Mη εργαζόμενοι . .. . 11. .2 25. . . Kατά ομάδες ηλικιών και φύλο % Σύνολο Άρρενες Θήλεις 2010 Σύνολο . . . . .8 — 19. . . . . . . .2 28.. . . . . . . . . .4 10. . . . . . . .Συνθήκες διαβίωσης 2. . . . . . . . .2 Mη εργαζόμενοι .6 — 19. . . . . .9 0 – 17 . .. . . . . . .2 10. 10 . Λοιποί μη οικονομικά ενεργοί . . 20.9 18. . . 18 – 64 .9 21. . . . Kατά κατάσταση απασχόλησης και φύλο Σύνολο Άρρενες Θήλεις 2010 Eργαζόμενοι . . . . . . . .2 27. . .7 27. . .. . . . . ... . ..2 2011 % β.3 39. .. . . . . . . .. . .1 από τους οποίους: Άνεργοι . .0 19. . .4 28.9 13. . . .3 20... . .0 21. . . . . 2011 Eργαζόμενοι . . .0 28.4 από τους οποίους: Άνεργοι . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .4 20. . . . . .2 23. .9 21. . . . . .. . . . . .1 19. . . .. . . . . . Σχετικός κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις α. .3 Σύνολο . .0 27. ... . . . .. . . 65 + . . 18 – 64 . Συνταξιούχοι . . . .. . . . . .. .. . .9 30. . . . . .. . . Συνταξιούχοι . .. . . . . . . . . . ..7 20. . .0 23. . . . . . Λοιποί μη οικονομικά ενεργοί . . 28. .0 48. . . . . . . . . .. . . . .. . Π η γ ή : Έρευνα Eισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των νοικοκυριών. .. .0 19.. . . . .. . .0 17. . 23. . . . . . . . . ... .. . . . . . .4 20. . . . .7 — 20. . . . .. . . . . . .. . . . .... . . . .

4 2. . .014 51. .8 477.7 509. . . . . Aνά 100.376 1. * = Προσωρινά στοιχεία.0 438. Eπικουρικής σύνταξης .6 229.397. . .5 485. (1) Π η γ ή : Yπουργείο Εργασίας. .166 3. Ποσοστό κάλυψης % . . . . . .336 5. . . . . . . . . . . . .489 79 15.0 428.824 3. . .547 3. Hμέρες νοσηλείας (χιλιάδες) .148 1. Eξελθόντες ασθενείς (χιλιάδες) . .123 2.6 476. = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. . . .740 75 … … … … … … . .825 3.2 231. .000 κατοίκους: Kλίνες . .9 231.799 1. .845 1.388 1. .Συνθήκες διαβίωσης 3. .5 432. . .215 5. . Δημόσια υγεία 2006 Θεραπευτήρια . . . Iδιωτικά . Δαπάνες κοινωνικής προστασίας και ασφαλισμένοι Δαπάνες κοινωνικής ασφά λι σης (xιλιάδες ευρώ)(1) .077 76 14. .7 481. . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 317 141 176 313 140 173 316 140 176 313 142 171 310 141 169 314 141 173 482. . .221 … … … 15. . . .1 248. = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. . Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. . . .703 3.109 3. 4.. .2 430. .705.9 243..704 4. . . Πρόνοιας . . . .2 238. .264 6..515 5. . . Aσθένειας . . . . .703 3. Aμέσως ασφαλισμένοι (χιλιάδες): Kύριας σύνταξης . .704 . . . . .678 1. .472 … … 4.941 1. ..4 477. . .181 2. . . . . . .471 1. 11 2011* . . Nοσηλευτικό προσωπικό .843.1 506. .333 1. . . Δημόσια . . . . .732 57. Λοιπών παροχών . . . . Nοσοκομειακοί γιατροί .708 3.202 1.232 5. 2007 2008 2009 2010 47. . . . . . . . .

. .345 78. .899 632. .238 19.353 31 539 4. . διδακτικό προσωπικό. . 2.242 150.Προσχολική: Nηπιαγωγεία . . μουσικής κλπ. . 4. 3). Δευτεροβάθμια εκπαίδευση α. β. 18 48 9. . . .309 5.623 584. . . . άρθρο 37.248 122. . .143 109. . σπουδαστές – φοιτητές.329 19. . κυρίως.601 5.233 5. .719 21 64 13. ιδρύματα.768 13. .377 69. .138 54.775 63.592 633. .043 637.326 80. . . . .496 69.652 158. .287 16 374 3.299 165.626 168. . .790 6.027 13. . . . . . 3986/2011. . . . μαθητές. Έλαβαν πτυχίο . . Nηπιαγωγοί .298 679 19. Διδακτικό προσωπικό(2) Mαθητές .443 31. (4) Η μείωση αφορά.602 22 63 12. Έλαβαν πτυχίο . . .Ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση Σχολές .756 569. . . . . Διδακτικό προσωπικό Mαθητές .920 6.569 5. .979 13. . . . .246 15 60 10.926 107.939 21.711 22 63 11. β. . Πρωτοβάθμια εκπαίδευση α.210 15 61 (4) 7.).719 643 22. . . 12 . .541 583.296 .918 15 61 10. παρ.418 640 20. . .411 164.217 120. . .605 622 19. .041 3. 3.959 623 20.814 114. . .425 18. Διδακτικό προσωπικό Φοιτητές(3) . .Συνθήκες διαβίωσης 5.279 113.Γυμνάσια – λύκεια: Σχολικές μονάδες . .064 13. . . στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Ν. . .921 13. . Διδακτικό προσωπικό Φοιτητές(3) . Διδακτικό προσωπικό Σπουδαστές(3) .658 645.328 65. .759 3.595 16 352 3. . . (3) Δεν περιλαμβάνονται οι πέρα των κανονικών εξαμήνων σπουδαστές/φοιτητές.419 965 832 969 873 830 .986 166.251 15 61 11.204 3.718 31.616 9. Εκπαιδευτικά ιδρύματα Σχολές .353 21 64 13.546 68.153 . Nήπια . . .985 634. . . Ανώτατη εκπαίδευση α.590 3. . . οι παρόντες με πλήρες ωράριο και οι απόντες. κατά βαθμίδα εκπαίδευσης 1. .478 31.290 628 18. .Τεχνολογικός τομέας και εκκλησιαστική εκπαίδευση: . .328 165.541 15 60 10.861 119. .475 635.041 16 290 4.371 98. .440 70. .217 73. .225 3. 1997/98 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12(1) 5.876 579. . . β. Έλαβαν πτυχίο ή δίπλωμα . . .079 5.846 16 400 4.048 4.149 109. . Δευτεροβάθμια τεχνική – επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση: Σχολικές μονάδες . .177 16 391 4. Διδακτικό προσωπικό Mαθητές .379 3.335 82. . .304 157.018 637. .047 9.476 5. . Πανεπιστημιακός τομέας: Εκπαιδευτικά ιδρύματα Σχολές . (1) Στοιχεία έναρξης σχολικού – ακαδημαϊκού έτους. .463 33. . 14 48 6. (2) Περιλαμβάνονται οι δάσκαλοι και το λοιπό διδακτικό προσωπικό (καθηγητές ξένων γλωσσών. . . . .931 159.358 580.706 108.562 50. Δημοτική: Δημοτικά σχολεία . = Δεν είναι δυνατό να υπάρξουν στοιχεία. . . .935 5. .474 21 64 13.420 109.326 83.063 141. .502 6.164 19. . .722 163. . .113 177. Σχολικές μονάδες. .

618.5 765.335.491 100.737.7 848. .3 2. .8 838.4 487.994 18.717 14.5 1. . .651.247. . . Πρόσβαση στο διαδίκτυο .739 55.8 4. . .014 10.164 27.290. .728 18.418 15.168 10. % Άνεργοι % Συνταξιούχοι. 2012.1 763. .1 4. .409 32. νοικοκυρές. .4 2. . . στρατιώτες και λοιπές περιπτώσεις οικονομικά μη ενεργών ατόμων % 1. . .916 15. .066 9.0 494. βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση Συνολικός πληθυσμός ηλικίας 16 – 74 ετών από τον οποίο: Xρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή . . .820.386. .0 776.136 15. . Πρόσβαση στο διαδίκτυο . .6 732. . .893 16.974 16. .6 727.5 Π η γ ή : Έρευνα Xρήσης Tεχνολογιών Πληροφόρησης και Eπικοινωνίας από τα Nοικοκυριά. Xρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή – πρόσβαση στο διαδίκτυο: A΄ τρίμηνο 2012 Σύνολο Συνολικός πληθυσμός ηλικίας 16 – 74 ετών από τον οποίο: Xρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή .8 Πίνακας 6 (συνέχεια) Aυτοαπασχολούμενοι. 13 .791. . . . Mαθητές.034 39.9 1.348 38.749 55.5 1. . φοιτητές % % Mισθωτοί % 8.Συνθήκες διαβίωσης 6. .

. . . .3 50 40 48. . . καλωδιακή. .) . . . . .072 2. . SHDSL κλπ. . κατά τύπο σύνδεσης: 2011 και 2012 2011 Σύνολο Ελλάδος Nοικοκυριά .494 86. .χ. .760.1 54.879. . . . . τουλάχιστον. .237 9.6 Π η γ ή : Έρευνα Xρήσης Tεχνολογιών Πληροφόρησης και Eπικοινωνίας από τα Nοικοκυριά. . .849 53.831 12.2 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Xρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή Πρόσβαση στο διαδίκτυο 7. . . . Άλλη σύνδεση ευρείας συχνότητας (π.7 44. . .746.4 42. . Πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία . . . . .729 4. .946 100. . .8 46.3 231.5 11. .5 55. . . . . . Αριθμός νοικοκυριών(1) με πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία. μέλος 16 – 74 ετών. .4 38. .) 2012 Σύνολο Ελλάδος % % 3.Συνθήκες διαβίωσης Xρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή – πρόσβαση στο διαδίκτυο: A΄ τρίμηνο 2008 – 2012 60 % 55.) . . . . . . . . . Σύνδεση περιορισμένης συχνότητας μέσω κινητού τηλεφώνου (GPRS κλπ.2 2. .3 44. . . . . .014. . .4 84.4 51. . . . . . . .3 378.0 3. .223 18.725 50. . 14 . .869 0. Σύνδεση ευρείας συχνότητας DSL (ADSL. .6 176. . . .895 82. . . UMTS κλπ. .739.329 100. . . (1) Νοικοκυριά με ένα.0 1.540. Τύπος σύνδεσης: Σύνδεση με modem (μέσω αναλογικής τηλεφωνικής γραμμής) ή σύνδεση ISDN .2 1. . . . .4 47.0 1.

. . . . .3 0. . 229 65 61 165 54 52 . .8 0. . . . . .4 . . . .5 0. . . . . . Διάμεση . . 2012 Mέγιστη . 101 20 15 35 7 5 340 100 98 190 64 61 114 19 10 123 24 17 12. . . (1) Όλες οι τιμές είναι σε μικρογραμμάρια ρύπου ανά κυβικό μέτρο αέρα (μg/m3). .3 2. . . . Mέση . Διάμεση . . Διάμεση . . . . . . . (4) Mέσες 24ωρες τιμές που προκύπτουν από 24ωρες μετρήσεις. . . Mέση . .8 0. . . . . Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. . . . Διάμεση . . .2 1. Π η γ ή : Yπουργείο Περιβάλλοντος. . . . Mέση . 46 12 10 21 5 4 287 41 37 137 26 20 284 55 51 215 65 66 8. . . .4 0. . . . . . . . . . . . . . Mέση . Διάμεση . Διάμεση . . . . . . . . . .6 0. 2012 Mέγιστη . . .6 1. . . . . . 15 .7 0. Πειραιά 2007 Mέγιστη . . . . . 2012 Mέγιστη . . . . . . . . . . . . . Διάμεση . .5 1. . . . . . Σμύρνης 2007 Mέγιστη . . . . . . . . . (3) Οι τιμές προκύπτουν από ωριαίες μετρήσεις. . . . . . . . . 270 43 33 149 29 21 320 65 65 201 66 68 10. Mέση . . . .3 . . . . . 70 13 11 . . . . .Συνθήκες διαβίωσης 8. . . . . . . . . Διάμεση . .5 7. . . . . = Δεν είναι δυνατό να υπάρξουν στοιχεία. Mέση .5 0.7 0. Ατμοσφαιρική ρύπανση Pύποι ανά m3 ατμοσφαιρικού αέρα (μικρογραμμάρια)(1) Σταθμοί Διοξείδιο Διοξείδιο του θείου του αζώτου SO2(2) NO2(3) Mονοξείδιο Aιωρούμενα του άνθρακα σωματίδια CO(3) AΣ10(4) Όζον O3(3) Oδού Πατησίων 2007 Mέγιστη . . . . . . . .6 118 47 44 90 39 38 N. .2 . . (2) Mέσες 24ωρες τιμές που προκύπτουν από ωριαίες μετρήσεις. . . .4 2. . εκτός του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) του οποίου οι τιμές είναι σε χιλιοστογραμμάρια ρύπου ανά κυβικό μέτρο αέρα (mg/m3). .0 6. Mέση . . . . . 78 24 22 32 10 9 296 72 72 121 41 40 190 39 30 171 41 38 7. . Mέση . . . . . . Mέση . 2012 Mέγιστη . . . . . . . . . . . Mέση . . 2012 Mέγιστη . . . . 139 52 49 109 31 28 Περιστερίου 2007 Mέγιστη . . . . . Oδού Aριστοτέλους 2007 Mέγιστη . . . . Διάμεση . . .1 9. . . . . .2 1. . . . . . . Διάμεση .5 8. . . . . . . . . . . . . . .4 0.

. . .396 1. . . . . . . . . . . . . . . . . .329 1. . . . . . .178 293 1.701 11. . .437 14. .469 2. .291 2. . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 805 443 740 2. . Λιθουανία . . . . . . . .805 16.150 8. . Καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. . . . . . . Κροατία .397 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία . Εσθονία .728 2. . . . . . . . . . . . . . . . . (1) Ο παρών πίνακας περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό εγγεγραμμένων ατόμων στο εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας. . . . . . Τσεχική Δημοκρατία . . . .323 1. . . . . . .907 14. 16 . .308 1. . . . . . . . . . . . . . . . Γαλλία . . . . . . . Δανία . Σουηδία .792 2. . .076 9. . .165 9. . . . . .222 173 101 84 3. . . . . Ολλανδία . . . .926 16. . . . . .721 2. . . Ιταλία . . . . .927 4.702 28. . . . . . . . . . . . . . ΕΕ: Σχολικός πληθυσμός: μαθητές. . . . . .406 1. . . . . . . . σπουδαστές – φοιτητές(1) Χιλιάδες Χώρες 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Ευρωζώνη Αυστρία . . Φινλανδία . . . 1. . Βέλγιο . . . .401 2. Πορτογαλία . .411 13. . . . . . . . . . . . . Πολωνία . .388 1. . .760 4. .183 295 1. . . .133 8. . . . . Σλοβενία . . . .884 14. από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως τις μεταπτυχιακές σπουδές. .532 2.415 2. . .436 1. .124 420 1. . . .315 1.830 2.208 172 102 82 4. . . . . . . . . .154 426 1. . . . . . . . . . Ηνωμένο Βασίλειο . . Σλοβακία . .901 805 485 809 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .611 14. . . . . . . . . .466 2. . . . . . . . . .177 428 1. . . . . . Ελλάδα . . . . . Ουγγαρία . .370 … 301 1.629 4. . Λετονία . . . . . . Γερμανία . . . . .153 1. . . Ρουμανία .212 2. Μάλτα . . . . . . .Συνθήκες διαβίωσης 9. . .182 9. . . . . . . . . . . . . .165 173 93 83 3. . . . . . . . . . . .876 16. . . . .944 11. . . Κύπρος . . . .302 2. . . . Ιρλανδία . . . . . . . . . . . . . . . . . Ισπανία . . . . . .158 1. . . . .121 8. . . . = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. . . .228 2.. . . . . . . . . . .443 11. . . . . .154 Π η γ ή : Eurostat. . .. . .473 14. . Λουξεμβούργο . .187 814 460 778 2. . . . . . .

Kρήτη . . .μενοι στις ταλλεύσε. . . .794. . . . . .583 52.983 140. . .160 101. . . . . .511 33. . .305 937. . . Aπασχολούμενοι στο σύνολο των εκμεταλλεύσεων και ημέρες απασχόλησης των εποχικών εργατών: 2009 (Στοιχεία της Απογραφής Γεωργίας – Kτηνοτροφίας 2009)(1) Περιφέρειες Διαχειρι.383 90.125 386. . . . . .203 (1) Αναθεωρημένα στοιχεία. . . .407 Aνατολική Mακεδονία και Θράκη . . . . .129 29. . . Bόρειο Aιγαίο . Kεντρική Mακεδονία . .007 716. . . . .468 6. . .658. .154 30. . 2. . . .041 88. . . . . .027. . .950 142.074 2. .594. . .462 1. .486 90. 76 132 25 46 45 14 20 49 50 70 17 22 39 94.758 62.216 1. .922 1. . . .098 34. . . . . . . . Δυτική Mακεδονία . . . .276 332. . . 723. . . . . . . . 53. . . . .375 30. 17 . . . . . . .506 274. .457 94. .200 24. . .391 70. . Iόνιοι Nήσοι . . .524 14.447. . . Iόνιοι Nήσοι . . .Aπασχολουστές εκμε. . . . .823 34.036.230 63.149 23.218 51.397 20.782 39. .419 1.214 69. . . .066 317 301 2. Θεσσαλία .514 3. . . . Kρήτη .265 21.166 33.524 29. .961 7. .477 40.793 366.Mόνιμοι ων νομιλεύσεις εργάτες κών προφυσικών σώπων προσώπων Eποχικοί εργάτες Σύνολο Hμέρες απασχόλησης Σύνολο Χώρας . Ήπειρος . Πελοπόννησος .886 104.198 31. Δυτική Eλλάδα . Πελοπόννησος . . .981 2.624 117.708 71.334 47.041 770 2. Aττική .011 93. .008 1. . . . .785 36.240 589 1.606 45. . .382 470 1. Eκμεταλλεύσεις και χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση: 2009 (Στοιχεία της Απογραφής Γεωργίας – Kτηνοτροφίας 2009)(1) Εκτάσεις: χιλιάδες στρέμματα Eκμεταλλεύσεις Περιφέρειες Mε χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση Σύνολο Xρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση Σύνολο Χώρας . .995 70. . . . Nότιο Aιγαίο . . .602 1. .727 1. . . . .006 26. . . . Δυτική Mακεδονία . . . . . .207 1.Γεωργία Κτηνοτροφία Αλιεία 1. . . . . . .649 992 4. . . . . . . . .346 3. .029 87. . . . . . . . . Aττική . . . . . . . . Στερεά Eλλάδα . . . .257 193.111 (1) Αναθεωρημένα στοιχεία.574 2. Δυτική Eλλάδα . .630 156.808 115. . . . . .233 21. . .890 23. . . . . .228 3. . . .580 2. 605 1. . . Ήπειρος . .779 Aνατολική Mακεδονία και Θράκη . . . .104 6. . . . .099 100. .964 99.286 148. .εκμεταλ. .197. . .256 134.168 3.491 339. . Bόρειο Aιγαίο .984 3. . . .228 11. . Kεντρική Mακεδονία . . . .865 166.191. .413 24. Nότιο Aιγαίο . . Θεσσαλία . . Στερεά Eλλάδα . . . . . .366 2. . . . . . . .129 178. . . . . .748 2.861.943 23. .417 2. . . . . .

Παραγωγή μερικών γεωργικών προϊόντων (χιλ. . . . .343 1. Mέλι .167 1.Γεωργία Κτηνοτροφία Αλιεία 3. . .805 38 117 14 462 2. .896 5. . . .124 5.196 1. . . σκληρό . Γάλα . .238 1. . . . .032 36 126 15 450 2. .190 1. . . . . . Λαχανικά . . . .343 1. . .474 20. . . Kαπνός .180 1. Πορτοκάλια . . . . . .662 624 892 8. . . . . .097 32.896 5. . .055 1. .723 24.691 35 108 11 501 1. . . . . . . .526 602 986 8. . . . . Kυψέλες μελισσών (χιλιάδες) .929 1. . . . . . . . Παραγωγή (χιλ. Tυρί. .144 4. Mανταρίνια . . . . . τόνοι) Kρέας .221 1.517 9. . . . . .656 22. . . . Zωικό κεφάλαιο και κτηνοτροφική παραγωγή 1981 1991 2001 2007 2008 2009 1. . . Γλεύκος (μούστος) .. Eλαιόλαδο . Aροτραίες . . .226 10. Πρόβατα . . Xοίροι . . . .. . . . . . . Eκτάσεις καλλιεργειών (χιλ. . . . .142 32. . . . . . . . . . Λεμόνια . .050 38 122 16 2. .628 1.163 1. . . . .247 2. . . . . . .196 1.346 624 892 8. Tυρί.400 35. .246 34. Bαμβάκι . . .932 385 131 521 250 726 214 49 3. . . 18 . . . .331 19. . . . . . . Zωικό κεφάλαιο (χιλ. . . . . .346 629 862 8. . κεφάλια) Bοοειδή . . . . . . . . .162 594 173 466 198 805 177 83 2. . .321 9. Aίγες . Eκτάσεις και γεωργική παραγωγή 1981 1991 2001 2007 2008 2009 35. . .043 40 121 15 438 2.386 508 1. . .692 5. . . 4. . . . . .074 897 29 362 328 828 84 107 2. . = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. .344 1. . . τόνοι) Σιτάρι .140 816 27 362 305 956 75 130 1. . .355 142 421 435 1. . . . . . . . 2. .038 1. . . . .343 23. . στρέμματα) Σύνολο . . . . . . .931 5. . . . . Aμπέλια – σταφιδάμπελα Δενδρώδεις .248 10. . . . . . . . .239 10. .057 1.336 621 934 9. . .017 8.112 179 130 1. . .236 1.294 1.982 32.048 1.350 19. .864 8. . μαλακό . . . . . . 831 1. . .829 1. . .043 40 121 15 450 2. . . .041 29 350 318 816 86 119 2.

737 183. .336 6. Aξία (χιλ. ευρώ) .1 370. . τόνοι) . .652.0) Aπολαμβανόμενες τιμές (εκροές) (χωρίς επιδοτήσεις) .9 444. .913. .6 19 . ευρώ) . . .597. .724. . Θαλάσσια αλιεία 1991 Mηχανοκίνητα αλιευτικά 20 HP και άνω .935. . . . .3 309.3 395.0 335.276.2 2008 113.1 289.1 88. = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα.0 109. Δάση Συνολική έκταση (χιλ. Yδατοκαλλιέργειες 2005 Ποσότητα αλιευμάτων (χιλ.173 235.244 5.0 2010 121. . (2) Π η γ ή : Yπoυργείο Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων. Δασικές πυρκαγιές (στρέμματα)(1) .1 96. .364 11.423 291. .7 6. . τόνοι) . .9 122.520 321.3 292. 1981 1991 2001 2008 2009 2010 29. .510.1 22.602.0 100. .776 41. Aναδασώσεις (στρέμματα)(2) .673 36.Γεωργία Κτηνοτροφία Αλιεία 5. .342 6. Kαταβαλλόμενες τιμές (εισροές) .619.9 29. . .395 18. .187 70 79.6 111.4 101. . .210. . .2 2009 114. . .0 346.. (1) Π η γ ή : Yπoυργείο Περιβάλλοντος. . . 8.174 139 94 87 82 6.378. ..411. στρέμματα) . . . .187 11.846.2 2006 2007 113. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 93.0 103.2 91. . Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία (2010=100. .2 370.604 89. . . .6 … … … 814.258. Aξία (χιλ. .314 .1 102.9 90. 106. 2007 2008 2009 2010 9.212 6. .2 7.6 390. .0 100. Ποσότητα αλιευμάτων (χιλ. . .

.999 92.161 … 1.000 58. . 1.778 *16. . 13. * = Προσωρινά στοιχεία.414 1. .715 *90. . . . . .Οικονομικά Γεωργία Κτηνοτροφία στοιχεία Αλιεία 9. .322 … *0. .559. . . .212 4. .060 20. . . .161 Ελλάδα . . . .732 10.370 2. . 82.254 65.553 8. . .500 289. .086 47. . .115 1. . .779 72. .880 8.162 0.591 *604. 20 . Ρουμανία . . . . . .231 107.608 … 5.140.038 0. . .231 56.163 *89. .113 0. . . . .897 Ισπανία . . . .750 *17. .131 41. .174 Γερμανία . .649 27.718 8.075 14. .092 0. . . . .171 5.099 0. 263. . EE: Κτηνοτροφική παραγωγή ― Χιλιάδες τόνοι Βοοειδών Χώρες 2010 2010 2011 Ευρωζώνη 224. . . .816 5. . . (2) Εκτιμήσεις. . .849 37.217 0.038 0. . . . . . .346 2.197 *1. καθώς και βάρος σφαγείου πουλερικών. 981.402 Ιρλανδία .350 *1. .149 … 1.009. .243 Εσθονία . .988 Πορτογαλία . Ουγγαρία . . . .610 42.109 Μάλτα .327 22. . .095 *14. .200 924.664 95. .477. .000 99. . Πολωνία . .132 82.051 0. . .319 125.365 0. 35. . Γαλλία . . .761 495. .796 141.000 104. 606. . .067 147.090 32. . . .721 0. . .979 379. . (1) Τα στοιχεία αφορούν το συνολικό βάρος σφαγείου βοοειδών και χοίρων που σφαγιάζονται σε σφαγεία ή στην εκμετάλλευση.141 0. .097 0. . . .654 80. . .700 283. .981 28.734 0.659 221.142 272.000 935. .929 0.890 8. . .734 *133.843 0. . . .000 1. 8. . Λετονία .882 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία . . .115 0. .996 0.814 *0. . .118 Αυστρία . .075. .076 0. . . . . *1. . . .929 29. . . .000 546.758 Σλοβακία . . . . . . Δανία ..521.118 0. .091 *385. 9.956 7. . . . .438 *92. . .947 24. .714 2012 Π η γ ή : Eurostat. . των οποίων το κρέας έχει δηλωθεί ότι προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. .368 Φινλανδία . . .339 74. . .713 371. Λιθουανία . προβάτων (και μικρών αρνιών) και αιγών που σφαγιάζονται σε σφαγεία ή αλλού.472 Λουξεμβούργο . . . . .344 0.558 Ολλανδία .207 0.169 … 131.482 4. .173 0. . .372 39. 1.124 53. .000 28. . . . .405 *17. . 8. . .159. .315 148.286 262. .722 1. .256 4. .630 10. . .121 141. . . . . . . .258 2011 Προβάτων και αιγών 2012 … 133. .041 0. .077 *14. .420 1. . .617 7.528 11. .517 53. .600 276.683 22. . .790 (2)220. . . Τσεχική Δημοκρατία … 1. .473 55. . . . . . . . . 93. .186. . 1.055 … *0. 559.028 59.609 11.610 381.. . .066 Ιταλία . .700 … 5. . . Σουηδία . . .124 5. .166 *1.561 0. . .760 … 48.300 882. Κροατία . *388. .526 0.029 2.113 *596. . .730 33.562 46. . .038 0. .281 9. — = Μηδέν ή λιγότερο από το μισό της μονάδας που χρησιμοποιείται.315 Κύπρος .571 33. Ηνωμένο Βασίλειο . . . . .728 4.079 25.772 35.954 0.819 135. .087 Σλοβενία . . . . .081 … 4. . .558 *373. . . . .280 Βέλγιο .231 0.633 0. . . = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα.

084 99.814 416.500 *23.998.368.491 81.470 120.298 — 4.034 192.666.000 115.088 170.305 152.288.428 1.665 *1.493 *3.313.719 51.607.200 *23.108.203 1.213 9.717 60.562 178.522 60.347 5.509 7.200 *23.557.860 345.508 … 410.631 383.451 58.300 1.652 1.990 58.679 88.567.425.510 *1.382.570.448 186.715 57.Γεωργία Κτηνοτροφία Αλιεία παραγωγή κρέατος(1) Χοιρινών 2010 2011 Πουλερικών 2012 2010 2011 2012 542.165 383.201 68.059 9.304 1.954 201.632.384.000 175.330 … 402.500 1.931 1.971 239.329 256.603.515.874 27.778 263.425 234.994 *1.155 … 292.459.215 *1.443.708 3.726 362.300 772.800 *22.342.327 54.430 96.000 1.255 *1.632 … 241.179.317 *287.755 412.326 5.394 71.613 21 .010.146 *1.478 275.274 384.400 — 4.000 1.695.359 5.759 1.346 88.902 203.300 1.085 262.379.938 61.605 1.195 263.469.347 … 61.018 184.252 … 292.177 98.741.769 *2.957.800 312.709.931 359.373.157 21.347.753 *1.620.164 … 58.858 120.225 55.649 … … *1.106 … 58.219.837 293.723 10.717 31.000 824.121 30.712.123.346 1.342 54.262 1.771 1.398 … 296.094 232.258.129 3.045 188.726 116.600 *23.838 1.808 75.820 … 404.706 — 4.400 805.284 101.599 24.491 1.921 1.930 214.548.345 1.905 48.718.068 543.582 25.882 27.637 85.888 387.750 56.200 282.661 107.131 1.088 151.504 7.317 5.000 … … 1.000 114.343 *1.428.409 37.961 233.598.300 *24.233 … … 1.733.000 181.222 1.810.610 *1.349.752 96.908 22.944 48.166 113.109.000 1.446 1.755 529.

. . ευρώ 2008 Aριθμός επιχειρήσεων . . .498 3.081 34.0 105. . . .650 2. . Στοιχεία διάρθρωσης επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης Ποσά: εκατ. . . . . . .9 118. Μισθωτοί και ημερομίσθιοι .5 120. . . Εξωτερικής αγοράς . . . . . .2 114. . . .0 22 .103 431. . . .1 137.6 122. . . . . . . . .6 142. . . . . . .5 117.7 108. Δείκτες τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία (2005=100. . . . . 106. . . . . . . . . .548 2.338 379. . . .565 400.5 112.9 114. . . .9 121. . . . Πωλήσεις παραχθέντων προϊόντων .6 160. . . . Σύνολο απασχολουμένων . . Ακαθάριστη αξία παραγωγής .699 6. . . . . .306 325. .810 8. . .3 Eγχώριας αγοράς . . . . . .533 2010 83. . . . .0 131. .8 108.6 133. .1 108. . . .2 121. . . . . . . .7 112. . .4 109. Εκτός ευρωζώνης .6 115. . . . . . .8 123. .230 44.0 107. .2 111. . . . .8 148.644 52. . Σύνολο επενδύσεων . Σύνολο αναλώσεων . . . .1 120. . .4 132. . . 111.604 57.3 3. . . . . . . . . Κόστος εργασίας . .6 138. . . . . . . . .903 79. . . . . . . . . .970 17.371 18. .0 129. . . Eκτός ευρωζώνης . . . . .1 134. . .1 121. . . . . . . . .510 8.0 110.5 112. .9 117. Αμοιβές απασχολουμένων . . . .8 134. .601 30. . .6 122. . .7 108. . . . . 110. . .269 301. . . Προστιθέμενη αξία . . . . . . Ευρωζώνης . . . . . . .953 6.3 107. . . . . .9 109. . . .8 108. . . . . . .100 6. . .Μεταποίηση 1. . .921 48. . . .943 3. .863 18. Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (2005=100.111 47.0 127. .934 318.7 131. . . . . . . . . .131 8. . . . .0) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Σύνολο αγοράς . .9 Eυρωζώνης .9 118. . . . . . . . .0) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Σύνολο εισαγωγών . .913 39. .050 53. . . . . . 2009 84. .0 114. . . . . . . . . . . 106. . . . .

. . . . . . . .4 70.4 59. . .1 149. . . . . Kαπνός . .2 83. .7 21.5 49. .6 41. . . .0 71. . . . . . . .6 28. Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού . . .1 30. Mεταποιητικές βιομηχανίες .2 75. .2 94. . .5 34. . . . . . . .9 48. .8 84. . . . . . .5 88. . . . . .0 και δημοσιεύεται από τον Μάρτιο 2009 με πρώτο μήνα αναφοράς των στοιχείων τον Ιανουάριο 2009.7 103. . .9 76. Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και σκευάσματα .0 91.8 104.7 96. .8 37. .2 78. .2 98. Kατασκευή μεταλλικών προϊόντων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. . . .2 100. . Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής(1) (2005=100.4 68.2 73.3 117.8 87. .1 26. . . . Δέρματα – είδη υπόδησης . . Μηχανοκίνητα οχήματα. . . .2 94. ημιρυμουλκούμενα . Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών . . . . .3 50.8 62. . . . . . . .3 82. . 23 . .4 76. . Eκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων . .0 60. . . . .1 52.4 82.0 49. . . . . ρυμουλκούμενα.4 75. Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού . . .2 33. . . . . . .1 104. .8 69. Ξύλο και φελλός . . . .7 84. . . . .5 76.7 71. . .5 85.9 153.3 41.2 76.9 145.0) Kλάδοι 2009 2010 2011 2012 Γενικός δείκτης . . . .6 79. . . Mη μεταλλικά ορυκτά .4 94.7 36. . . . . . .6 54. . . . .9 64. . . . . . .7 57. .2. . . . . . .8 84. .0 58.Μεταποίηση 4.9 79. .0 48. .1 76. .8 66. . .2 55. . .2 71. .7 110.7 81.4 77. Xαρτί και προϊόντα από χαρτί . . . . .1 64. . . . .9 72.0 55. Παροχή νερού . . Ποτά . . . . . . . . .9 23. . ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα . . .6 79.1 42. . .4 52. . . .8 83. . .2 90.1 75. .7 57. . . .4 102. . .9 42.3 74. .6 95. . . . . . . . Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός . . .7 77. . . .7 78. . . . . . . . . . Kλωστοϋφαντουργικές ύλες . . . .4 92. . . . . .2 92. . . .8 62.4 92. . . .4 59.8 53. . . . .8 96. . . .0 103. . . . . . . . . . . . . . Tρόφιμα .7 79. . Παράγωγα πετρελαίου και άνθρακα Xημικά προϊόντα . . . . .4 77. . . Eίδη ένδυσης .5 32.0 103.7 76. Bασικά μέταλλα .8 38. . 81. . .9 75.5 152. . .9 21. . .4 32. . . Προϊόντα από ελαστική και πλαστική ύλη . . . . . . .7 82. . . . Hλεκτρισμός . .0 86. . .0 (1) Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής αναθεωρήθηκε με έτος βάσης 2005=100.0 45. . .2 Oρυχεία – λατομεία . . . . .2 97.6 85. . .8 75. . . 89. . Έπιπλα . . . . .4 88. .6 72. .3 48. Κατά την αναθεώρηση έγινε εφαρμογή της νέας στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Aναθ.4 82. . . . . . . . .5 80. . . . . . . .

. . .484 68. Παραγωγή ορυχείων 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2. . . .061 53. .. . . .946 29.532 51. . . ..782 9.660 3. . = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. .514 31.121 65.607 11.712 … 2.097 3.135 53.703 3.158 8. Θερμική . .507 … 1. kwh) 1991 2001 2007 2008 2009 2010 9.Μεταποίηση Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής (2005=100.018 50. . 6. .881 54.720 (1) Από το 2005 περιλαμβάνονται και οι ήπιες μορφές ενέργειας. .742 3.815 9.718 2. 24 .843 9. kw)(1) . Λευκόλιθος (μαγνησίτης) .061 48.523 … Παραγωγή (χιλ.531 … 2. .0) 110 100 90 80 70 2009 2010 2011 2012 Δείκτης παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών » παραγωγής ορυχείων – λατομείων » παραγωγής ηλεκτρισμού Δείκτης παροχής νερού 5. . . .824 … 1. . .232 6. .101 66.051 44.018 45. .263 63. .906 56.984 12.192 12.759 9. Yδροηλεκτρική . . . . . .963 … 2. . Hλεκτρισμός Eγκατεστημένη ισχύς (χιλ. . kwh) Kατανάλωση (εκατ. . . . .018 52. .475 12. . . . τόνοι): Bωξίτης . . . .670 3.376 55.957 68.902 12. . . Λιγνίτης . Παραγωγή (εκατ. .

. . .312 1. . .896 4. . . . . . .065 207. . . . . . . .496 153.982 4. . . . . . .094 124. .260 10. . . .670 121. .350 10. . . . . . . . . . . .276 64. .509 34. . . . . .679 132.696 16. . . . . . .455 22. .567 4. . Γερμανία . . . . . . . . Γαλλία . Πορτογαλία . . 25 . . . . .951 25. . .412 61. . . . . . . . . . . . . . . . . .926 4. .886 148. . . . . . . .917 4. . . Εσθονία . . . . . . . .061 443 50.333 4. . ΕΕ: Τελική κατανάλωση ενέργειας(1) 1.546 25. . Σλοβακία . . . . . . . . . . . Ιταλία . . Ολλανδία . .769 1. . . . .795 4. . . . . . . . . . . . . .532 122. . . .027 2.271 4. .220 4. . . . . .835 2.952 26. . . . . . . . . . . 8. . . . . . .556 27. . . . . . . . . . . .804 136.023 6. . . . . . . . . . .689 22. . . .979 18. νοικοκυριά και άλλοι τομείς) για κάθε χρήση. . . . Λετονία . . . . Σλοβενία . Ελλάδα . . .800 24.300 454 53. Τσεχική Δημοκρατία .800 86.093 18. Ιρλανδία .663 17. . . . . . . . . . . . . . . . .660 66. . . . . . . Λιθουανία . . . . .148 1. . . . .000 τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου Χώρες 2009 2010 2011 Ευρωζώνη Αυστρία . . .595 16. . . . . .420 36.339 4. . . . . . . . . . . . . .511 6. . . .276 446 50.634 Π η γ ή : Eurostat.818 89. 26.938 158. . . . . . . . .179 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία . . . . .374 19. .328 38. . . . . . Βέλγιο . . . . . . . . . Ισπανία . . . . . . . . . . .665 217. . .168 24. . . . . . Ουγγαρία . . μεταφορές. . . . . . . (1) Η τελική κατανάλωση ενέργειας περιλαμβάνει όλη την ενέργεια που διανέμεται στην πόρτα του τελικού καταναλωτή (βιομηχανία. . . .486 8. . . . . . .545 2. Φινλανδία . .624 14. . . . . . Εξαιρούνται η ενέργεια για μετατροπή και/ή για ίδια χρήση από τις βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας. . καθώς και οι απώλειες στα δίκτυα διανομής. . Κροατία .700 6. .769 11. . . . Κύπρος .045 4. . . . Πολωνία . . Δανία . . . .027 22.756 87. . . . . . . . . . . . . . . .181 3. . . . . . . . . . .843 10. . .911 11. .406 18. .433 31. . Μάλτα . . . .169 28. Λουξεμβούργο .870 15. .759 16. . .489 24. . . .482 34. . .470 142. . . . . . . . .576 32. . . .287 14. . . .165 20. .141 11. . . . . . . Σουηδία .571 9. . . . . . .206 213. Ηνωμένο Βασίλειο . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ρουμανία . .Μεταποίηση 7. . . .

7 86. . . . Δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο(1) (2005=100.7 120.6 61. . . . . . . . . (3) Για τις πωλήσεις εκτός καταστημάτων δεν υπολογίζεται δείκτης όγκου.4 58. . .2 74. . .6 94.6 83. . . . .2 90. . .5 119. . . . . . . . .5 104.0) Κατηγορίες 2009 2010 2011 2012 Γενικός δείκτης . .1 70. . . . .7 90. . .9 105. . . . . . Bιβλία – Xαρτικά – Λοιπά είδη . . . . . . Πωλήσεις εκτός καταστημάτων . . . . . . . . .7 97. Έπιπλα – Hλεκτρικά είδη – Oικιακός εξοπλισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 96.2 109.0 101. .1 107. .5 73. . . .5 108. . .6 86. .1 62. . . . . . . . . . .8 99. .1 94. . Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων .1 91. . . . . . .2 97.0) 2009 2010 2011 2012 Γενικός δείκτης . . με έτος βάσης 2005=100. .2 (1) Ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο αναθεωρήθηκε πρόσφατα. . . . . Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων . . . . . Έπιπλα – Hλεκτρικά είδη – Oικιακός εξοπλισμός . . . . . . . . .7 Γενικός δείκτης (εκτός καυσίμων – λιπαντικών)(2) . .1 125. .0 (Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου 1165/1998). . . .4 84. . .7 62. . . . . .5 108. . . .Εμπόριο 1. . Ένδυση – Yπόδηση . . . . .9 117.9 Γενικός δείκτης (εκτός καυσίμων – λιπαντικών)(2) . . . . . .9 75. . . . . . . . Πολυκαταστήματα . . . . . . . . Bιβλία – Xαρτικά – Λοιπά είδη . . . . . . .7 66. . . . . . .7 55. . . . . . . . . . . 26 . . . . .9 109. . .9 107. . . . . . . . . .3 74.8 106. . . .4 119.2 73.5 110. . . . . . . . . .0 105. . .0 103. . . . Κατηγορίες 100. 112. . . . .8 83. .8 101. . .9 107. . .8 79. . . . . . . . . . . .6 70. . . . . (2) Πρόκειται για τον δείκτη όγκου στο λιανικό εμπόριο που δημοσιευόταν από την ΕΛΣΤΑΤ μέχρι τον Δεκέμβριο 2008. . . . . . . . .1 107. . . . . . . .1 86. . . . . . .0 92. Φαρμακευτικά – Kαλλυντικά . .5 99. Ένδυση – Yπόδηση . Mεγάλα καταστήματα τροφίμων .0 91. . . . Πωλήσεις εκτός καταστημάτων(3) 98.7 (1) Ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο αναθεωρήθηκε πρόσφατα. . . . .8 88. . . .5 88. . . . . . . Φαρμακευτικά – Kαλλυντικά .3 77. . . .4 85.7 84. . . . Tρόφιμα – Ποτά – Kαπνός . . . . . .8 108. . . .9 115. .8 97. . Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο(1) (2005=100. . .6 101. . . . . . . .7 97. . . . .2 122. . . . . . . . . . . .3 111. . . . . . .7 98. . . . . . . . . . Πολυκαταστήματα . .0 (Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου 1165/1998). . . . . . . .5 112. . . (2) Πρόκειται για τον δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο που δημοσιευόταν από την ΕΛΣΤΑΤ μέχρι τον Δεκέμβριο 2008. . . . .0 68.2 83. . . 2.8 93. . . . . . . . . με έτος βάσης 2005=100.9 100. . .0 93. .3 88.3 75. .9 75. .1 90. . . . . Mεγάλα καταστήματα τροφίμων . .1 65. . . . . .0 97. . . . Tρόφιμα – Ποτά – Kαπνός .5 55. .6 81. . . 111. . . .

τα οποία. με έτος βάσης 2005=100. . .685 15. . . . Εμπορικό ισοζύγιο . . .469 -15. 26. .Με τρίτες Ενδοκοι. .381 23. . .568 -14. Εξωτερικό εμπόριο(1) 2010 2011* 2012* Ενδοκοι. . στα στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των «ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων».781 22.1 107. . μετά τη συμπλήρωσή τους. . . . Ποσά: εκατ.9 95.512 24.2 109. .4 98.6 107. . .2 97. . θα αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα οριστικά. Kαταστήματα ειδών διατροφής .2 (1) Ο δείκτης απασχολουμένων στο λιανικό εμπόριο αναθεωρήθηκε πρόσφατα.526 11. .9 101. ευρώ 4.2 98. . . . . .Με τρίτες Ενδοκοι. . . . .200 -10. . . . 104. .6 101. . . . .0 (Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου 1165/1998).378 26. (2) Πρόκειται για τον δείκτη απασχολουμένων στο λιανικό εμπόριο που δημοσιευόταν από την EΛΣΤΑΤ μέχρι το Δ΄ τρίμηνο 2008.578 12. . . Αντίστοιχα. βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών.543 11. .5 84. 27 . .074 24.0) 2009 2010 2011 2012 Γενικός δείκτης . .Εμπόριο 3. Eξέλιξη του δείκτη απασχολουμένων στο λιανικό εμπόριο(1) (2005=100.553 -12. .080 9.2 94. . .745 -11.9 95.Με τρίτες νοτικό χώρες χώρες χώρες νοτικό νοτικό Εισαγωγές cif . . .5 Γενικός δείκτης (εκτός καυσίμων – λιπαντικών)(2) . Kαταστήματα ειδών εκτός διατροφής . . . . . . . . .408 -11. . . (1) Τα στοιχεία ενδοκοινοτικών συναλλαγών έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των εμπορικών συναλλαγών (πάνω και κάτω από το στατιστικό κατώφλι). Εξαγωγές fob . . . . .7 88. . .277 * = Προσωρινά στοιχεία. 104.1 106. . .934 12.

. . . . . . . . . . . .024 16. .324 200. .607 17.082 12.755. .830. . .252 153.937 50. . . . . . Πορτογαλία . .430 182. .155 75. . . . . . . . . . . . .893 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . Γερμανία .279 12. . Εσθονία . . .353 209.268 37. .147 84. . . . . . . . . . . . . . . . .855 352. . . . . . . .653 32. 13. . Ουγγαρία . . . . . . . . .963 61.167 6. . . . .453 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία . . . . .537 7. .240 97. . . 28 . Κύπρος . . . .301 571. .739 1.000 10. . . . . . .176 261.023 627. . Ιταλία . . .528 Π η γ ή : Eurostat. . . . . . . . . .218 89. Σουηδία . . .745 12. .389 230. .939 208. . . Δανία . Μάλτα .747 24. . .663 89. . .224 12. . . . . . . .416 235. . . . .226 105.355 2. .605 52. . . . . . . . . . . . Ελλάδα . .355 61.270 53. .925 625.717 31. . Πολωνία . . . . . . . . . . . . .951 215. .376 45. . . . . . Λουξεμβούργο .809 142. . . .257 9. . . .020 186. .237 17. Βέλγιο . . . .214 816 12. Σλοβακία . . . . . . . . 2. . . .695 32.188 260. . . . . . . Ρουμανία .910 48. . .237 3. . . Ιρλανδία . . . Γαλλία . . . . . Τσεχική Δημοκρατία . . . . .393 Ευρωζώνη Αυστρία . . . . . . . . . . . . . .899 48. . .455 14. . . Φινλανδία . . . . . . . . .702 210. .176 43. . . . .240 52. . . . . . . . . .964 13. .223 30.747 37.064 102. . . .919 16. . . . . .806. .553 3. . . ΕΕ: Ενδοκοινοτικό εμπόριο: Αφίξεις και αποστολές Εκατομμύρια ευρώ Χώρες Αφίξεις Αποστολές 2011 2012 2011 2012 EE 27 .295 576. Ισπανία . . . . . . .293 369. . .949 22. . . . .624 41. .218 12.174 6. Ολλανδία . . . . . .848 39. . . . Λετονία . . . . . .Εμπόριο 5. . . . . .258 105. . . . . . .107 31. . . . .152 146. . .993 33.586 76. .288 108. . . . . . . .740.290 387. . . .967 145. . . . . .185 8. . . . . .949 51.539 40. .015 32. . . . . . . .682 227. . . . . .038 105. . . . .728 4. . .797 246. .870 2. . .990 17. . . . . . Σλοβενία . . .457 14. . . . Ηνωμένο Βασίλειο .700 348. . . . .050 1. .314 3.944 86.327 199. . Λιθουανία . . . . . .152 52. . . . . . .909 82.500 40. 105. . . . .008 31.526 243. .048 2. .303 17.317 98.278 53. .614 257. . . . .961 52. . . . . . .670 12. . .484 11. . . . . . .666 887 12. .677 81. . . . .

5 240.5 97.0 100. .627 2011 6.8 1. Δημόσια και ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα Περιφέρειες Επιφάνεια (χιλ.031.6 86.5 2. .534.891 3.3 559.123 1. Kεντρική Mακεδονία . Δείκτης κόστους εργασίας . . .2 16.725. .9 1.0 408.746 2012 22. .5 1.8 2012 4.Οικοδόμηση 1. . . .5 3. .4 471. Πελοπόννησος . . Δείκτες τιμών κατηγοριών έργων (παραγωγού) και κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (2010=100.187. . . . . . .2 3.146. . . .7 98. . . .2 89. .1 894.1 113.540. .6 802. . . .717. .179 9.1 299. . Θεσσαλία .6 448.544.215 437 1. . . .0 100.7 1.5 515. .1 620.3 127.7 99. . Δυτική Eλλάδα .2 311.3 139. . Ήπειρος .1 2.0) Δείκτης τιμών κατηγοριών έργων Δείκτης συνολικού κόστους . . . .0 100.825 623 2. . Δυτική Mακεδονία . . .5 99. .8 99.5 2. .718 4.3 95.0 99. m2) Όγκος (χιλ. Nότιο Aιγαίο .1 97.0 Aνατολική Mακεδονία και Θράκη .479. .9 457. .6 236.140 1.6 1.8 29 .6 848. . .9 99. . . .0 100. 1.841 1. Δείκτης κόστους υλικών . .4 871. .0 1. .5 144.1 329.867 1. m3) Αριθμός αδειών 2011 2012 Σύνολο Χώρας . Kρήτη . . . .077 783 1.762.7 1.186. . . .3 3.7 118.0 243. .090. .647 1. Iόνιοι Νήσοι . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 93. . .0 100.633.3 23.138 2. .6 1. . Στερεά Eλλάδα . .4 94. .412 5.744 2. .5 98.4 484.9 93.5 1.140.0 102.4 411.6 409.273.4 192. . . . . . . .5 886. . .5 1. . .9 98.7 720.381.8 91. . .9 96. . . . . . . .236.696 2. . Aττική .372 814 867 1. . . 2011 35. .0 103.4 101. .658 2. .5 296. .2 97. . . . .177.3 1.9 101.369 333. .0 767. .391. .0 4. .2 403.491. .117 1. . .3 433. .097 3.723 1. Bόρειο Aιγαίο .137.7 161.4 499.

. . .6 -8. . . . . -14. . . Σουηδία . . . Γερμανία . ΕΕ: Ετήσιες μεταβολές (%) του δείκτη παραγωγής στις κατασκευές Χώρες 2010 2011 2012 Ευρωζώνη Αυστρία . . . . .6 *-0. . . . .2 -7. . .3 *-1. . Τσεχική Δημοκρατία . . Μάλτα . Λιθουανία . . . . .9 … 2. .5 2.3 -3. . . .1 18. . . . . . Βέλγιο . .1 -7. . . . . . .2 -7. .6 -4. . . . . . . . . . . . . . . . . .0 0. .5 -8. . . . . . . Σλοβενία . . . . . . . . (1) Εκτιμήσεις. . .5 -10. . . . . . . . . . . . . .1 7. .7 -20. . .3 *-8.1 1. . . . . . Πορτογαλία . . . . . .1 … -4. . . . . . . . . . . . Σλοβακία . . . . .9 -1. . . . . . . . Δανία . . . . .9 1.5 -29. . . . . . . . . . . Ιταλία . . .0 -9. . . Ιρλανδία . = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. . . . . Λετονία . .4 -5. . . . . . . . . Εσθονία . . . .0 *-2. .8 16. .9 (1) 6.4 -3. . Ουγγαρία .6 3. .8 -0.9 … -2. . . . . . Ισπανία . ..1 -15. . . . . . . . . . . . . . . . .0 -24.0 -5. . . . . .2 -6. . .1 -10. .3 5. . . . . . . .8 -11. . . . . .4 -13. . . . . .1 27. . . . . . . . . . . Ηνωμένο Βασίλειο . .4 -5. .9 9. .5 -16.1 -17. . . . Ελλάδα . . Κροατία . . .3 *-10.7 -23.2 -4. . . . . .5 22. . .0 *-12.6 -12. . Κύπρος . . . . . . . .2 -2. . . . . .4 Π η γ ή : Eurostat. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 -29. . . . . . .2 -13. . -4. . . . Γαλλία . . Λουξεμβούργο . . . . . . . .. . . . . . .9 (1) 9. . . * = Προσωρινά στοιχεία. .8 14. .2 -8. . . . . Ολλανδία . . .0 13. .4 -7. . . .9 -22. . . . . . . .3 -19. . . . . .Οικοδόμηση 3. .0 -4.1 5. . . . . . . . . . . . .5 -4. . . .3 -17. . . . . . .9 (1) -1. . . . . .1 -10. .1 -26. . . . .4 3. . . .6 *5. . Πολωνία . . . . .7 12. . . . . . . . Φινλανδία . . .2 -8. . . .2 -7. . 30 . . . . .8 -28. . . . . .2 -16. . . .8 *-8.5 -7. .4 8. . . . . . . . .7 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία . Ρουμανία . . . . . . . . . . .7 1. . .2 2. . . . . . . . . .

069. Αεροπορική κίνηση εσωτερικού και εξωτερικού Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 2012 . .798. .910. .851 8. Oδικά τροχαία ατυχήματα .781 20.872 5.768 1.. . Φορτηγά .321. .. . .023..939 43.754 71.. . .375 2.525 3.566 .746 19.324 1. .265 4. . Eσωτερικού .767 29. .298.435 13.197 *984 * = Προσωρινά στοιχεία.014 43. 31 20. ..534. .094 89.873 27. .198 102. . . .074 43. .902 1.260 143.768 1.220 1.400 1. .318.894 147. . . . . .289.456 15. . . .530 20. .325 41.086. Παθόντα πρόσωπα . Eξωτερικού .945 1.199 440. .102 1..556. .026 43. KOX) Eπιβάτες (χιλιάδες) . ..203 129.619 1.918 1.318.400 116. 2. . .398 40.021 39. . . Eπιβατηγά .203.170 2.849 18.565 5.644 2. . Eμπορεύματα (χιλ. . .729.255. .933 78.186 1.. .231 *16. .. ..501 80.Μεταφορές 1. . ..728 93. ..815 32. Θαλάσσιες μεταφορές Δύναμη ελληνικού εμπορικού στόλου: Πλοία .530 27.346 19. . . Xερσαίες μεταφορές Kυκλοφορούντα οχήματα .787 2.226 382.301 28. Eξωτερικού .299 44... τόνοι) Eσωτερικού ..097 1. .499 21. .588 2.430 1.369 123.055 46. .. .963 2..137 35.607 7. . . .547 76.. .785 20..083 19.842 42.133 15.521 36. Mοτοσυκλέτες .131. .323 18.083 20.258 2011 2012 8. . .789 20.448. . .611 70. .591 5.563 1.899 19.253 29. . .091 41.462 44. Xωρητικότητα (χιλ.706 428.547 2. .964 105. Επιβάτες (χιλιάδες) Πτήσεις Εμπορεύματα και αεροσκαφών Επιβιβασθέντες Αποβιβασθέντες ταχυδρομείο (τόνοι) 455. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.220 19..302.262 5.311 1.648 47. .032 20.499 122. . .288 41.296 1.614 37. . . .204 2.398 Π η γ ή : Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. . .525 1. . . Aπό τα οποία.499.666 44. . νεκροί 2007 2008 2009 2010 7.366 1. . .291 115. .141 *12.491 19.121 1.688 7.167.583 38.062. . ..155 100. .910 8.557 29.859 410.962 27.378 1.508 18. . .774 102.216.612 15.388.380.085 5. ..944 27. Λεωφορεία .914 457.553 14.. ..960 27.028 37.

. . . . . .103 31.628 8. .636 25. . . . . . . . . . . Ρουμανία .612 25. . . .646 5.9 -3. . . . . . . . . ΕΕ: Αεροπορική κίνηση: μεταφερθέντες επιβάτες (επιβιβασθέντες και αποβιβασθέντες) Χώρες 2010 2011 2012 Ευρωζώνη Αυστρία .166. .242.345 55. .687. . . .186. .887. . . . .282. .098. . . . . .562 25. . . .650. . . .. . . . .8 -11. . . . ..014 109.563. . Σουηδία . . . γραφεία οργανωμένων ταξιδιών. . . Αεροπορικές μεταφορές . .066. . . . .761 3. . .575. . . . . Ισπανία .064.382.455 22. . . .226 30. . . Γερμανία . . .965. .634. .644 192.703 2.7 -0.382. Πλωτές μεταφορές .792 16.131. . . . .881.0 -1. .202. . . . .427 23. . . . . .913. . . . .991 8. . Λουξεμβούργο .625 135. . . . . . . . . Κύπρος . .190. . . .130. . . . . . . .898 2. . .293. . 32 .3 -15.845 11. .2 6.381.1 10.356 203.024 26.506. .889 165. Σλοβενία . . . . . .651. . . . . . . . . .3 -1. . . .5 -7. = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα.674. .187 1. . Ιρλανδία . .089 159.387 25. .953 6. . .881. . .808. . . . . . . . . .989. .220. . .386 6. .330.632 1. .7 -2. . . . . . .153. .1 -8.316. .Μεταφορές 4. . .227 4.254 1.422.510 18. . .262 178. . . . Λετονία .616.578. .804. . . .5 -9. . .843 … 9. .535.247 12. . . . . . .723 53. . . .5 -31. .387.137. . . . .613. . .780 1. .691. .646. . . .456 29.047 5. . . .334 1. . .502 122. . . .216 27. . . .895. . . . . . . . .848.690. .3 -26.9 5. . .947. Δανία . . .907. .530 4.291. . 23. .517 8. . . . . .742. .5 -22. . Ιταλία . .819. . . . . . . . .837 20.884. . . . .362. . . Τσεχική Δημοκρατία . .836. Λιθουανία . .667 7.1 7.988 3. . υπηρεσίες κρατήσεων κλπ.771. . Πολωνία .358. Σλοβακία .168. . .1 -1. . .537 4. . .528.360 2. . . .197 1. . . . . . . Βέλγιο . .949 26.923 131.374.352 Π η γ ή : Eurostat. . .131 28. . .230 116. . .1 -32. . . Κροατία . . . . . . .591.732. Ηνωμένο Βασίλειο . . .4 3.9 -4. . .341 14.8 -7. . . . . .884. .352 1. .0) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 18.098.532. . .732. . . .815 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία . . .650. . . . .833 32. . . . .903 9. . Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς µμεταφορά δραστηριότητες Ταξιδιωτικά πρακτορεία. . . . .425.834 8. .346 24. . .2 -10.435 1. . . .398 25. . . . . . . . . . Ελλάδα .548 48. . . . .569 23. . Δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα των μεταφορών Μεταβολή % Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών . . . . . . . . . . . . . . . .754.350. .5 3. . . . . . .977 25.594. . .030 4. . Ολλανδία . . .0 5.749 153. .263 166. .076 33. . . Μάλτα . . . . . .680. .877 16. . . Φινλανδία . . .093. . . . . . . . . . .313 175. . . Γαλλία .174.844 1. . . . . Πορτογαλία . .265 1. . . .429.863 201. . . . . 6.458.530 3.167.2 8. Ουγγαρία . . .261 … … 1. . . . .677. . (2005=100.226. . . .5 -35. . . . . . . . . . .8 27. . .600 3. Εσθονία . . . . . . .062 23. . . . . .893. .7 -18. .532 6. . .764 12. .655.9 -24. .

074 16. . . . .675 47. 2007 104. . .903 … 790.460 11.284. . . .427.111 364.840 47.723 298. . . . .430 9.732 397. . .931 11. . .007. .085 16.118 303.179 693. . Κλίνες . . Διανυκτερεύσεις στο σύνολο των ξενοδοχειακών καταλυμάτων (πλην κάμπινγκ) και δυναμικότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων 2006 Διανυκτερεύσεις (χιλιάδες) .407 9. .362 4. Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής (χιλιάδες ευρώ) . 2007 2008 2009 2010 2011 56.138 15. . . . . . .292 18. . . . .559 383. . .479 10. Ημεδαποί . .. . . . κατά μέσο ταξιδιού 2010 2011 2012 Σύνολο . .851.734. . . . . .385 375.668 3.207 367.775 303.474.992. 2). . .768 9. . . Θαλασσίως . Από το 2008.031. .708 14. . . . .370 53. .244 61. . .410 64. .968 289. . .Τουρισμός 1. .660 763.059 16. . . . . .459 64.387.279 9. 2. . . . Ξενοδοχειακά καταλύματα: Μονάδες . .161 1. . Αξία παραγωγής (χιλιάδες ευρώ) . . . . . . . .249 Π η γ ή : Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος.886 2009 97. . Οδικώς . . . .815 48.249 11. . . . .513 11. .765 947. . . . . . Κύκλος εργασιών (χιλιάδες ευρώ) . .234 64. . .401 103.875 11.517. . Στοιχεία διάρθρωσης επιχειρήσεων στον τομέα παροχής υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης(1) 2006 Αριθμός επιχειρήσεων . . . .931. . . . . . Σιδηροδρομικώς .804.036 9. .540 9. . . .509 3. . . . . . . .490 16. .418 9. . . .378. Αριθμός απασχολούμενων ατόμων . .671. . κλάδοι 55 και 56 (NACE Αναθ.249 42.396. .067 715. . . . . = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. . . .. . . . . . . . . . .722 2008 103.723 (1) Μέχρι το 2007.526. . . .881. . . . . .247 15.469 3.367 45.252 9. . .492. . .992 700. . . .986 3. .622 Αεροπορικώς . .587 763. 10. .457. . . . . . . .293. Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα.234 3. .155 3. . . .933 9. . Αλλοδαποί . 15. . . .307 54. Δωμάτια . . 1).008 732. . .637. . .857 9. . . . κλάδος 55 (NACE Αναθ.925 65.648 361.472. . 33 . . . . .947 4.848 3. .

.358 582. . . .895 199 7.679 1.899 488. . .186 250 1.683. Θήλεις . Θαλασσίως . .275 1.671 1.001 1. . 4. 65 και άνω . .266 342 1. .329 4..579 2.. .221 298 4.567 877 108 271 168 45 Αριθμός διανυκτερεύσεων: 4– 7.884 529. . 5. .178.529 3 457 137 5.188 2.275 2..147 119 4. . Κατηγορία καταλύματος: Ξενοδοχεία και ομοειδή καταλύματα . . Τρόπος κράτησης: Άμεση .104 1. 65 και άνω .. . .089 911 177 126 5.073. . . .088.892 2.279 1. .259 1. . 25 – 44 » . .Τουρισμός 4. . .708 950 206 374 264 73 990 2.588.971 1.160 2.. Θήλεις . . .467 2. Αριθμός ημεδαπών που πραγματοποιούν προσωπικά ταξίδια με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις..327 350 102 140 795 1. Μέσω ταξιδιωτικού γραφείου – πρακτορείου .151 3.106.964 675. . . . . . 45 – 64 » .581 2. Άλλα συλλογικά και ειδικά καταλύματα Ιδιωτικά καταλύματα Π η γ ή : Τριμηνιαία Έρευνα Διακοπών σε νοικοκυριά ημεδαπών (κατοίκων της Ελλάδος). .676 404 218 181 3.292 903. 1. . . . .621 159 4. .. .154 362 32 5..914 1.778 3.739 578 6. . .094 3. .412 3. .682. .055 5..210 435 60 612 1. . 7. . 8 – 14 .171 421 4.317 6. . . .476.211 115 375 249 63 1.. . .211. Οδικώς – Σιδηροδρομικώς .182 473 215 227 3. .145. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 4. Ομάδες ηλικιών: 15 – 24 ετών . .406 327 1.023 982 1. . 34 . . .030 1. . .028 1. ..918 3.386 594. ..526 4.562 1.180.496 675..331 1.538 18 609 182 4. .321 1. . ..345 5.086 1. .997 2.. .039..178 2.166 423 402 179 224 447 236 211 303 133 169 1. . 45 – 64 » .589 5. Αριθμός προσωπικών ταξιδιών ημεδαπών με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις Χιλιάδες 2009 2010 2011 Σύνολο Εσωτερικού Εξωτερικού Σύνολο Εσωτερικού Εξωτερικού Σύνολο Εσωτερικού Εξωτερικού Σύνολο . . .270 198 1. . . . ..732 1.937.036 Π η γ ή : Τριμηνιαία Έρευνα Διακοπών σε νοικοκυριά ημεδαπών (κατοίκων της Ελλάδος). .664.494 3. . . . .064 1. . .836 3. . .942 6. ..974 1.892 2..048. Άρρενες .780 1.735 922 882 1. .. Σύνολο . .518 5. .. . . . .082 1.506 1. . .608 1. .592 4. . . .047 5.793.142 524. .. .404 468. . .313 1. . .183.010.188.990.302.081 1.857 3.606.533 718.405 1.401 3. .718 592 255 337 Ομάδες ηλικιών: 15 – 24 ετών .703 2. .707 647. . . Άρρενες . . .971 1.481.349 1. .350 1.353 1. .939 1. .228.. .065 2. 25 – 44 » .720 3.517 802 377 426 6.654. .608 639.644 1. .142 1.664 1.570 3. .211 921 289 1. .517 2.149 3. .175 2.033.985 123 5. . .623 1. .343 705 5. .040. .299 2. .138 1.876 916 447 469 5.699 1.071 1.238 566. 15 και άνω .370 468 36 633 1.991. .244 1.976.076 1. .229 23 392 Τρόπος ταξιδιού: Αεροπορικώς ..409 3.331 2. .

. . Λετονία . . . . . . . . Σλοβενία . . . . . . 35 . .972 6. . . . . . . . 1. . . Σουηδία .414 3. . . . . . . . . 15. . . . . . . . .772 29.027 6. . . . . . . . . . . .966 8. .. .921 … 1. . . . . . .914 3. . . . . . . .789 10. . . . . . . . . .754 5. .931 1. . . .609 2.109 1. .633 1.321 697 684 2. Πορτογαλία . . .044 5. . .077 30. . . .322 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία .927 20. (1) 208.308 … 32. . . . . . . . . . . . .285 5. . . Κύπρος . . . . Ολλανδία . . . Λουξεμβούργο . . . . . . Ελλάδα . . . . . . Πολωνία . . . . . . . Ιρλανδία . . . . . . . .256 3.. .370 6. . . . . . . . .369 18. . . . . . . . . .984 1. . . .042 1. . . . . . . . Λιθουανία .520 5. Βέλγιο . . . . .450 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μάλτα . . . . . . . . .387 1. .907 1. Σλοβακία . . . . .788 … 1. . . . . . . .250 (1) 223. . . . . .Τουρισμός 6. . Ισπανία . . . . . . . . . .528 2. . . . .662 23. . . . Γαλλία . . . .188 9. .647 651 947 7. . . .964 1. . . .093 985 909 *3. . . . .257 1. . . . . . . . .002 32. . . . . . . . . . . . .656 35.235 1. . (1) Εκτιμήσεις. .411 1. . .020 1. .954 16. . . . . . . . . . . . .428 24. . . . . Ηνωμένο Βασίλειο . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΕ: Αφίξεις μη κατοίκων σε ξενοδοχεία και συναφή καταλύματα Χιλιάδες 2009 2010 2011 EE 27 .327 3. . . .046 16. . Ουγγαρία .911 1. . . . . . . . . . . . .727 6. . .170 5. . . .487 … 35. . . . . . .703 … 39. . . . . . . Δανία . .004 Ευρωζώνη Αυστρία . Τσεχική Δημοκρατία . . . . . .542 37. Ρουμανία .422 2. . .133 3. . = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. .542 1. .510 815 761 3. . . .110 8. . Φινλανδία . . . . . . .511 19. . . . . . .496 3. .047 1. . . .064 1. . Ιταλία . . * = Προσωρινά στοιχεία. . . . . . . . .792 1. . . . . . Εσθονία .329 (1) 239. . . . .667 1. . . .382 8. . . . . . . . .394 1. . . . . .377 Χώρες Π η γ ή : Eurostat. . . . . . .190 17. . . . . . . .974 2. . Γερμανία .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Συναλλαγματικές Ισοτιμίες(7) Ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία Πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία (με βάση το ΔΤΚ) . . . .9 5. Καθαρή διεθνής επενδυτική θέση . .7 2. . . .4 38.4 1. . . . . . . . . . . . . 156. . .3 26. . . . . . . .9 25. . . . . . ποτά. . . . . .4 17. (2) ΔΤΚ: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (εθνικός).1 39. . . . . .5 (% του ΑΕΠ) Δημόσια οικονομικά (Γενική Kυβέρνηση)(5) Σύνολο εσόδων . .465 159.4 -1. Εν. . . . .2 -2. . . .9 6. . . 36 . . . . . . . . Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών . Ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου . . .9 172. . . ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές . χωρίς διατροφή. . . . . .9 185. . .9 Ισοζύγιο Πληρωμών(7) Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών . . . ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (δισ. Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών . .1 10. . . . .4 5. . . . . . . . . . . . . . .6 2. . . . . . . .3 3. . . . . . . . . . .0 -2. -6. Τρέχουσες μεταβιβάσεις . . .6 7. . . . . Καθαρές εισπράξεις εισοδημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . και ως εκ τούτου υπάρχει διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των μη αναθεωρημένων δεδομένων της περιόδου 2000 – 2004 και των αναθεωρημένων της περιόδου 2005 – 2012.0 (% μεταβολή. . . ΔΤΚ(3) (μέσος δείκτης 12μήνου) . . . . . . . . . . .5 -4.3 5. . . . . . . . . . . . . .5 -1. . .3 2. . . . . .3 7. . 40. . . . . . . .7 101. . 6. . .6 20. . . . .214 172.0 44. . Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα(9) . .6 5. . . . . καπνό και ενέργεια. .5 -6. . . . . . .615 -7. . . . . Συνολική εγχώρια ζήτηση (συμβολή) . . .3 -0.7 -0. . .8 3.3 3.4 1. .8 -5. (1) Τα δεδομένα του ΑΕΠ και των συνιστωσών του για την περίοδο 2005 – 2012 έχουν αναθεωρηθεί με έτος βάσης το 2005. . . . . . Επιλεγμένοι 2002 (% μεταβολή. . . . . . . . . . ευρώ) ΑΕΠ σε αγοραίες τιμές . . . . .6 98. . . . . . . .5 3. . .5 0. . . . . . . . . .9 3. .1 9. . . . .4 2. . (3) Εν. .8 -5. . . .4 -8. . . . 2003 2004 3.940 183. . Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης . .7 3.8 -0.7 2. .4 -67. . Εθνικός ΔΤΚ(2) (μέσος δείκτης 12μήνου) . .7 39. Οι εργασίες αναθεώρησης των δεδομένων για την περίοδο 2000 – 2004 δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί (εκτός της εφαρμογής της νέας ταξινόμησης NACE Αναθ. . Αποπληθωριστής ΑΕΠ . . . . .5 -7.3 -58. . . . . ευρώ) . . . . . .4 2.5 40.7 -7. .7 7. . . . . .8 0.4 2. . . . . . .6 3. . .0 1. . . . . . . Χρέος Γενικής Κυβέρνησης(6) . . . . . . . .9 3. . .7 3. . εκτός άλλης αναφοράς) Επιτόκια και χρηματοδότηση(7) Επιτόκιο δανεισμού(8) . . .9 4. . . . . . Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών . . . . . . . . . . .3 3. . . . . . . . . . . . Σύνολο δαπανών . . .4 156. . . .4 4. . εκτός άλλης αναφοράς) Εγχώρια οικονομία ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 2005 . (4) Πυρήνας Πληθωρισμού: ΔΤΚ. . . . Δημόσια κατανάλωση . . . . . . .7 39.7 97.431 -9. . .4 -1. . Έλλειμμα(-) / πλεόνασμα(+) Γενικής Κυβέρνησης(5) Χρέος Γενικής Κυβέρνησης(5) . . . 2. . . . .5 18. . . .4 4. .1 3. . . . .2 9. . . . .4 10. . . . . .9 -6. .7 17. .4 21. ΔΤΚ: Εναρμονισμένος ΔΤΚ. . . . Εξωτερικό ισοζύγιο (συμβολή) . . . . . Πρωτογενείς δαπάνες . . . . Ιδιωτική κατανάλωση .8 20.2). Πρωτογενές ισοζύγιο . . . . . . . . . . . . .Οικονομικά στοιχεία 1. . .3 -52. . . . .4 5. . Εμπορικό ισοζύγιο . . . . . .9 11.0 3.025 185. . . . . . . . . . . . . . . .1 45. .0 3. . .9 -5. Ανεργία (μέσο ετήσιο ποσοστό) . .9 19. . . . . . .2 27. . . Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών . . . .9 Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία (εκατ. .738 168.4 -2. . . . . . . . .187 * = Προσωρινά στοιχεία. . .3 5. .266 -13. . . . Πυρήνας Πληθωρισμού(4) (μέσος δείκτης 12μήνου) . . . . . .0 3.4 10. . . . . . . . . . . . . . . . .3 45.8 2. . . .

2 21.7 -7.2 -1.0 23. στο έλλειμμα και το χρέος περιλαμβάνονται οι Δημόσιες Επιχειρήσεις που έχουν αναταξινομηθεί στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης.151 -23.6 -6.9 -7.2 21.0 2.5 1.1 -86.8 193.3 54.3 40.0 -19.8 1.973 224.5 1.3 11.2 -19.1 -3.1 2.532 -19.3 7.1 -3.3 0.5 6.3 3.1 222.5 0.7 50.2 4.5 5.2 -96.1 -6.6 -0.7 3.4 29.6 -1.Οικονομικά στοιχεία οικονομικοί δείκτες(1) 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2.4 27.2 8.9 21.9 -5.4 9.1 -4.4 -5.3 4.3 -4.5 1.3 42.5 42.2 -0.4 -14.8 -11.6 39.9 -7.2 -8.1 -0.6 45.3 2.6 -10.6 -114. μέχρι 1 έτος.5 1.6 51.050 -10.9 3. μη περιλαμβανομένων των επιβαρύνσεων.8 -4.2 -19.5 2.1 4.9 2.9 -4.1 -6.5 -6.2 -7.9 -2.540 212.3 9.6 21.3 -11.9 148.6 4.0 17.0 39.2 -2.5 8.834 355.2 -6.2 39.8 49.1 7.5 3.8 40.8 -3.3 -7.4 -9.9 38.3 107.685 222.0 0.7 -4.0 208.7 8.7 47.3 193.1 -6.9 3.4 45.5 4.1 14.0 107.4 -10.1 5.4 44. Ποσοστό στο τέλος Δεκεμβρίου.5 1.5 23.7 -0.7 40.2 -4.2 4.9 5.7 233.5 -2.5 27.0 -1.918 (5) Από το έτος 2006.6 2.2 1.4 3.1 -9.5 -10.3 0.9 193. 37 .2 6.6 -3.9 -6.172 193.3 21.5 0.6 -76.8 18. (10) Περιλαμβάνει μείωση του χρέους στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI)».6 -6.1 -14.0 -0.9 7. (9) Εξέλιξη της εγχώριας χρηματοδότησης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων.6 -10.2 3.5 -9.5 -85.6 -3.9 0.2 2.0 54. (8) Δάνεια σε επιχειρήσεις.490 233.749 -19.1 3.1 0.5 129.0 1.284 231.5 0.3 40.127 299.0 0.1 7.0 -0.3 1.0 -2.2 1.2 6.3 -2.515 208.7 -1.1 34.9 4.2 -3.160 -14.3 2.7 -9.7 21.882 263.8 -2.9 -11.8 -15.2 15.8 -0.6 -3.081 -36.3 223.1 1.8 44.2 3.9 5.6 -11.4 -3. (6) Το χρέος όπως ορίζεται από τη Συνθήκη Μάαστριχτ.1 22.4 -2.622 -11.408 239.6 1.4 -13.5 -1.0 2.2 -9.6 -10.7 4.198 -22.2 7.0 -1.6 8.0 48.876 223.9 -77.360 303.2 45.6 7.2 4.7 -6.3 0.7 -15.5 -7.1 14.4 208.2 -3.3 26.9 4.0 7.0 170.1 1.4 -20.3 (10) 156.719 329.3 1.3 1.4 -9.5 3.5 -98.9 -89.7 12.3 24.8 0.6 -14.2 3.8 112.9 33.0 44.7 4. (7) Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.9 1.1 2.9 1.7 52.6 2.5 25.5 27.4 1.9 2.0 3.8 -6.9 -13.7 -7.3 30.2 0.3 3.418 208.3 231.5 -2.7 0.0 4.1 -6.5 7.2 -4.0 110.3 -4.6 -2.1 3.8 1.8 20.6 2.6 4.7 -5.

. . . . .514 26. . . . . . . . 216.8 Tρέχουσες μεταβιβάσεις που εισπράττονται από την αλλοδαπή . . . . .752 8. .9 15. . 6. .956 9.125 20.342 16. . . . . . . . . . . . . . .3 Kαθαρό εθνικό εισόδημα σε αγοραίες τιμές . . . . Tρέχουσες μεταβιβάσεις που πληρώνονται στην αλλοδαπή . . . . . .561 84. . . . . . . . . . . . .976 210. 7. . .1 Προσέγγιση εισοδήματος Aμοιβές εξαρτημένης εργασίας . . . . . . . . . . .204 90.0 Aκαθάριστο εθνικό εισόδημα σε αγοραίες τιμές . . .7 6.775 225. . Πρωτογενή εισοδήματα που πληρώνονται στην αλλοδαπή .622 27. . . . . . . . . Aκαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου .466 195. .052 76. . . . 189. .948 42. . . . . . . . .4 -11. . . .422 82. 38 .582 52. Iσοζύγιο εξαγωγών . . . . . . . . . . .615 -9. . . Eξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών . . . .8 2. .012 13. . . . .728 3. Πραγματική ατομική κατανάλωση . . . . . .8 7. . Yπηρεσίες .083 151. . . . . . . . . . . . .198 4. .554 2. . . . . . . . * = Προσωρινά στοιχεία. . . . . . .309 29.5 Πρωτογενή εισοδήματα που εισπράττονται από την αλλοδαπή . . . . . . . . . .3 195. . . . . . .110 4. . . . . .6 8.883 25. . . . . . . . . .781 -11. . . . . . .526 28. . . . . . . . . .4 188. . . . . . Aτομική . . . . . . .5 Aκαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές . . . . . . .271 25. . . . . . . . Mη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (MKIEN) . . . . .584 3. . . . . . Eισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών . . .389 56. . . . . . . . . . . . . . .1 9. . .313 39. . . 27.2 9. . . . .989 3.574 4. Bασικά μακροοικονομικά μεγέθη Εκατομμύρια ευρώ 2008/2007(1) % 2007 2008* 195. . . . . . . . . .4 4. . . . .3 2. . . . . . . . . . 78. . . . .3 6. . . . .0 2. . . . . . .163 4. . . . . 223. . . .531 13. . . .εισαγωγών . . . . . . . . . . . . . . . . . .067 31.962 11. Γενικής Κυβέρνησης . .260 59. . . . .400 185. . . . . . . . . . .Οικονομικά στοιχεία 2. . Aγαθά . . .636 16. . . .224 124. . . . . . . . . Aγαθά . . .3 5. . .061 195. . . . . . . .680 -31. . . . . . . . . . . . . . .607 3. Nοικοκυριών . . . . .538 205. . . . Yπηρεσίες . .035 28.088 24. . . . . . . .368 264 53. . . . .824 171. . . . .283 16.1 25. . . . . . . . . . . . . .7 119. . . .162 2. . . . . . . . . . . . . . Φόροι μείον επιδοτήσεις επί της παραγωγής και των εισαγωγών . .160 233. . .1 Aποσβέσεις πάγιου κεφαλαίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 3. . . . . . . . . . . Προσέγγιση δαπάνης Tελική καταναλωτική δαπάνη . . .3 14. . . . . . . . (1) Ποσοστιαία μεταβολή. .0 6. . .846 9. . . . . . .926 5. . . .642 72. . . . . .1 3. . . Aκαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα της οικονομίας και ακαθάριστο μεικτό εισόδημα . . . . . Συλλογική . . Kαθαρό εθνικό διαθέσιμο εισόδημα .970 23. . . . . .4 Προσέγγιση παραγωγής Aκαθάριστη προστιθέμενη αξία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .794 15. . .521 -33. . . . . . . . . .982 165. . . . Mεταβολή αποθεμάτων . . . . . . . . . . . . Φόροι μείον επιδοτήσεις επί των προϊόντων . . .9 3. . . . .

228 -6.917 -4.5 -9.719 -6.2 -15 -21.493 -5.615 1.247 26.6 3.468 871 52.521 23.2 202.564 -1.222 26.395 -6.336 10.6 191.4 3.8 178.151 -3.1 7.2 3.812 151.744 -8.9 -4.270 -6.647 9.1 191.Οικονομικά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές 2009* 2009/2008(1) % 2010* 2010/2009(1) % 2011* 2011/2010(1) % 2012 2012/2011(1) % 205.069 70.999 52.606 2.2 -5.8 -14.914 2.3 12.8 -14.2 -22.7 4.7 170.504 -19.8 32.834 -1.180 0.9 208.651 -9.2 -11 -6.803 159.406 -8 6.548 -18.1 6.1 193.414 23.968 123.4 11 16.288 -9 63.723 24.8 39 .984 -6.002 59.592 1.832 8.3 38.440 -5.655 11.8 -21.871 0.210 8.1 24.2 6.2 73.9 2.3 150.749 16.382 12.064 -17.026 179.456 -5.618 9.3 0.1 -2.7 3.3 -19.185 -230 49.718 -9.749 -7.775 -1.966 45.5 180.395 -4.9 23.8 -1.694 -9 231.398 13.3 -18.2 -12.8 2.309 27.8 162.2 152.517 47.6 5.919 -12.7 -1.9 -8.672 1.6 1.683 156.4 -5.053 51.6 5.680 184.2 194.7 192.464 -16.1 5.9 183.655 -19.495 -6.081 -0.9 222.9 -19.8 1.326 3.901 25.8 13.487 -26.457 17.488 19.8 -21.962 69.715 20.087 -3 22.587 6.761 24.995 -12.532 -6.471 25.705 -3.345 26.1 -11 -12 -10.6 195.227 -10.3 -12.4 -1.1 6.802 -5.9 -19.1 -5.3 35.460 0.2 5.482 -6.8 117.2 3.776 39.278 31.515 11.4 80.6 -5.172 -0.5 -42.848 -3 21.777 29.4 -10.8 225.137 25.009 44.638 -20.7 3.3 16.1 -19.110 24.248 14.154 139.1 -6.5 163.715 21.614 40.815 9.6 -8.533 170.071 -5 111.4 -10.504 -55.8 -3.514 20.1 84.201 -2.4 -3.5 214.452 -0.967 -12 6.1 215.646 163.020 57.932 -3.304 -7.286 25.4 3.9 -8.762 36.7 -20.6 -0.1 -2.6 10 -22.6 13.078 -9.3 203.8 108.119 57.6 12.7 12.548 62.452 34.2 -5.9 42.8 177.404 71.9 -0.930 -5.4 3.

.62 73...1 3......68 97.22 90.73 91.... ..05 100. .38 94. .8 87.09 89..000. Διαρκή αγαθά......9 2.........80 93. πολιτιστικές δραστηριότητες .91 104. ... . .75 40 98..63 93. .. .781 108.99 88.73 34...76 100. . ..98 106...68 97. .02 101. Άλλα αγαθά και υπηρεσίες . . Aλκοολούχα ποτά και καπνός . . ... .. ..30 99. .. Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή (2009=100.. .82 171.50 100. ...593 111. ...655 93..92 101. .480 90.629 110..0 3.51 97.1 3. .440 92. .. .16 123........990 113.9 4.86 98.. . . . ..261 101..92 99.4 0.89 100...13 98.. ..53 126.. ..2 4..4 3..13 102.00 45......68 77. Ξενοδοχεία.. ...68 107.00 106...9 3. .469 95.47 100. ... Mεταφορές ..00 114.196 106..... .63 96....06 103.11 91. . ..28 95. . .48 98.21 102..931 117...88 87.2 1.63 102... Ένδυση και υπόδηση .41 94. .5 3.. .. ... ... .4 3..61 102.45 125.. .13 100..6 5.. . . .... .86 91.5 2. ..00 70.. ... ... είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες . 1.40 115.6 3. Eπικοινωνίες . .3 1.56 101.13 100....56 100..207 108.. Mέσοι ετήσιοι υποδείκτες ομάδων ειδών ΔTK (2009=100.00 104... .77 30..00 101.. . .53 124.95 47. .. . . ...18 104. .. ..00 Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά . .815 109....89 96.183 110... . . .. .849 110.824 3.... ......76 102. ....00 100. Aναψυχή.88 .. . Eκπαίδευση ..12 100. ........856 96.. ...... . ....12 114.81 96..37 91. ... ....00 101.21 93....00 132.07 100.93 116..922 119.39 97.. ..00 100... ..... . . . .01 98.819 104.... .. .. . .5 ...97 93.00 102...... καφέ και εστιατόρια ....20 92.9 3.20 94.80 100.74 93.510 3..... . . ... .91 100.2 2.7 3. . . .... .2 2. ....200 109. . .00 104.01 100..000 103. . .. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 92.... .0) Μέση μεταβολή 12μηνης περιόδου Μεταβολή 12μηνης περιόδου Έτος 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Δείκτης Δεκεμβρίου Mεταβολή % Mέσος ετήσιος δείκτης Mεταβολή % 89. . ..Οικονομικά στοιχεία 3...54 100. 4.81 100.. .80 86.68 101. Στέγαση .. .... ...71 108....76 123..6 2.93 104. .... .98 99.73 90..50 107.... .49 116.. Yγεία .30 101. . . ...313 98.20 109. ...40 94..00 102.0 2. .87 99. ..27 95.576 100...0) Oμάδες αγαθών και υπηρεσιών Σταθμίσεις 2006 ‰ Γενικός δείκτης . ..37 100.95 102. .

. .40 117. Μηνιαία εξέλιξη του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή με σταθερούς φόρους (2005=100. . .91 116.96 123. .60 121. .54 101.00 103.Οικονομικά στοιχεία 5.73 118.17 123. .91 111.37 122.03 123. .96 111. . .90 112. . .35 122.2 1. Φεβρουάριος . . .31 114.96 103.29 111. .4 0. . Μάρτιος . .59 112.45 99.73 104. .16 104.68 121.19 117. Ιούλιος .2 0.61 Ιανουάριος .66 106.51 118. .50 106. .1 0.1 0. . Μάιος .64 119.31 106.22 115.57 105. .14 98.50 100. .95 115.54 119. . .57 115.2 -0.75 107. . . Μάιος .1 41 . . .20 111.0 0.44 122.38 6. .02 117.02 124.20 115.18 124. .56 113. Σεπτέμβριος . . .2 1.59 114.15 119. Ιούνιος . . . .40 110.11 105. .32 101.19 122.1 1. Δεκέμβριος . . . . .68 111. Απρίλιος .92 112. .02 109.5 0. .43 115. .56 100. . Οκτώβριος .09 123. .78 120.76 112. .70 115.2 -0.0 0.03 99.4 1. . Οκτώβριος .99 113.56 123. .98 112. Νοέμβριος .30 115. .1 -0.84 103.67 100.7 0.53 118.77 114. Ιούλιος . .21 114. . . .17 122.84 110. .80 122. .48 112. . . . . . . 98. . Ιούνιος . .01 115. .06 109. . . . .3 1.0) Mήνας Ιανουάριος . Mέσος ετήσιος δείκτης . . .52 115.70 97.62 111. .02 101. Δείκτες 2011 2012 112. .96 112. .16 112.90 101.22 108.83 104.70 111. .67 100. .90 103. . Αύγουστος .37 119.06 114.60 120. . Απρίλιος .21 111.69 106.64 105.86 108.13 112.96 104.25 116.82 103. . . . . . .30 100. .07 102. Φεβρουάριος .80 110.0) Mήνας Δείκτες 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Μέσος ετήσιος . .88 101. . . . .11 107. Αύγουστος . . .51 114.73 114.85 107. Μάρτιος .05 104. .36 121.6 0. .60 123. Δεκέμβριος .19 120.76 103.98 121.79 115. Μηνιαία εξέλιξη του γενικού εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (2005=100. .82 112. .3 -0. .67 109. . .96 111. 100.22 113. . .40 115.97 115. . .82 118.44 115. . . .38 119.66 Ετήσια μεταβολή Μέση ετήσια μεταβολή % % 2012/2011 2012/2011 1.1 0. Νοέμβριος .3 0.77 111. . .2 0.83 122.90 112. . .4 -0. . . . .9 0.47 113. . Σεπτέμβριος .70 123.7 0.37 117.

.5 3. . . . . . . . .5 Π η γ ή : Eurostat. . . . . .2 (1)2. .8 2. . . . . . . . . . Ρουμανία .8 (1)3. . . .5 2. . . . . . . . .6 2. . . . . . Λουξεμβούργο .2 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία .5 1. . .1 1. . . . Εσθονία . . . . Ουγγαρία . . . . . . . . . . . 0. . .2 4. . . . . . .8 1. . . Σλοβακία .9 3. .2 0. .1 5. . .Οικονομικά στοιχεία 7. . .6 2. . . . .2 5. . . . .1 2. .9 1. . .4 0. . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . Φινλανδία . .8 2. . . . . . . . . . .0 1. . . .2 3. . . . . .7 1.4 2.7 2. . . . . . . .2 4.7 3.5 3. . . . . .6 2. . . . . .6 2. . .9 3.8 0.1 2.3 3. . . . . . . . Ισπανία . . .3 2. .3 (1)1.9 1. . .6 4.3 3.9 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) Διαφέρει ο ορισμός.2 1. . . . . Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής % Χώρες 2009 2010 2011 2012 Ευρωζώνη Αυστρία . . . . . . . . . . . . . . Γαλλία . ΕΕ: Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή. . .2 -1. .9 3. . .1 1.7 2. . . . . . . . . . Μάλτα . .0 4.1 3. . Πολωνία . . . . . . . . . . . . .1 0. . . .1 2. . .1 1.7 2. . . . . .2 0. . . Κροατία . . . . . . . . . .4 3. .7 6. . . . Ολλανδία . . . Δανία . .2 1.8 1. .2 2.5 (1)2. . Πορτογαλία . . . 42 . . . Ηνωμένο Βασίλειο .2 1. . . . . Κύπρος .6 1. .7 4. . .5 3. . .7 2.4 2. . .7 -0.2 3.0 0. . . . . .4 0. . .2 3. . . .0 4. . Λιθουανία . . . . . . . Σουηδία . . . .1 3. . . .1 1. Ελλάδα . .4 0. . . .3 1.2 4. . .0 5.6 1. . . Λετονία .0 0. . Γερμανία . .7 -1. . . .9 0. . . . . . . . .7 3.0 2. .4 2. Τσεχική Δημοκρατία .1 -1. . . . .2 3.4 2.9 0. . .9 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. . . . .3 2. . . . Ιρλανδία . . . . Ιταλία . . .2 4. . . . .0 -0.7 3.1 2. . . . . . . . . . . . . .1 2. . .9 3. . . . .4 2.6 2.8 3.0 1. . . . .2 4. . . . Σλοβενία .7 2. .9 2.9 5. .6 3.3 4. Βέλγιο . . . . . . .8 3. . . .7 2. . . . . .2 2. . . . . . .6 3. . . . .3 0. . . . . .

Σουηδία . . Δανία . . . . . . . . Τσεχική Δημοκρατία . . . . . . . . . . . . . Γαλλία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 120 109 119 *87 63 127 100 101 97 268 86 131 81 73 84 114 129 119 109 121 *79 67 129 99 100 95 272 86 131 78 73 84 115 131 119 108 122 *75 69 130 97 99 91 272 86 129 75 75 82 115 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ουγγαρία . . . . Εσθονία . . . . . . . . . . Γερμανία . . . Φινλανδία . . . . . . . . . . . . . . . . Μάλτα . . . . . . . . . . . . . . . . Σλοβακία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 128 112 59 54 61 65 63 47 124 80 46 126 109 61 59 66 66 65 47 127 80 47 125 110 61 62 70 66 66 49 128 79 Π η γ ή : Eurostat. . . . . Ισπανία . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κροατία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Βέλγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ελλάδα . . . . . Σλοβενία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Οικονομικά στοιχεία 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ιρλανδία . . . . . * = Προσωρινά στοιχεία. . Ολλανδία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κύπρος . Πορτογαλία . . ΕΕ: Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν βάσει των ισοτιμιών αγοραστικών δυνάμεων Χώρες 2010 2011 2012 Ευρωζώνη Αυστρία . . . . . . . . . . . . . . . . . Λιθουανία . . . . . . . . . . . . . Ρουμανία . . . . . Ιταλία . . . . . . 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ηνωμένο Βασίλειο . . . . . . . . . . Πολωνία . . . . . . Λετονία . . . . . . . . . . . . . Λουξεμβούργο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 -2.3 -5.6 -10. . . -5. .8 -6. .3 -7. . . Βέλγιο . . . . . .9 -6. . . . . . . . . . .9 -4. . . . . .8 -9. . . . .8 -7. . .9 -3. . .3 -0.3 -0. . . . . .3 … -1. Τσεχική Δημοκρατία . . .4 -3. . .0 -0. . .8 -2.9 -2. . . . . . . . ΕΕ: Έλλειμμα/πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ Χώρες 2009 2010 2011 2012 Ευρωζώνη Αυστρία . . . . -4. .4 -0. . Γαλλία . .3 -4. . . . . .2 -30.9 -11. . . . . .5 1. . . .8 -7.0 -6. . .2 -3. . . .2 -1.0 -6.Οικονομικά στοιχεία 9. . . .2 -3.8 -3. . .9 -2. .2 -2. Φινλανδία . . .7 0.6 0. . .2 -13. . . . . Ισπανία . . . . Κύπρος . . . .6 -7. . . . Μάλτα . . . . . Ιταλία .3 -3. . .6 -5. . . . .7 -5. . . . . . . . . . . . . . . . .5 -3. .7 -5. . .0 -6.0 -5. Ουγγαρία . . .4 -9. .7 -5.7 -1.4 -9. . Δανία . . . . . .9 -0. . . . . = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. . . . .2 … -8. . .5 -4. .4 -4. .1 -6. . . . . . . . . . . .8 -2. . .6 -7. . . . . . . .3 -0. . . . . . .8 0. . . . Λουξεμβούργο .0 -0.7 -4. . . . . .6 -5. . . . . . .5 -3.1 -9. . . . . . . . . .2 -10. . . . .8 -7. . . . . . . . . . .6 -2. . . .5 -2. . .8 … -3. Σουηδία . . . Λετονία . . . . . . . . .4 -4. . .1 -5. . .5 -4. .9 -3. .5 -5. .1 -4. . . . . . . .8 -3. . .3 -4. . .0 -13. . . . . Ολλανδία . . . Πολωνία . . Ελλάδα . . . . Πορτογαλία . . . . .5 -10. .1 -15. . . . .8 -4.7 -5. . . . Γερμανία . Σλοβενία . . .8 -9. . . . .5 -4. . . .9 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία . . . .2 -4. . . .8 -3. . . .6 -10. . Ηνωμένο Βασίλειο . .0 -1. .7 -11. . . . . . . Ιρλανδία . . . .1 -0. . . . . . .5 4. . Λιθουανία . . .5 -3. . . . . .2 -8. . . . . . . .1 -7. . . . . Ρουμανία . . Σλοβακία . Κροατία . . .4 -5. . Εσθονία . . . . .5 -3. . . . . . . . .5 -6.6 -2. . . .9 -4. . . . . .2 -5. . .3 -7. . .1 -6. . . .1 -10. . . .8 -9.5 -4. . . .3 -0. . . . . . . . . . . . . . . .6 -3. . . . .8 0. . . . . . .4 Π η γ ή : Eurostat. . . . .8 -3. . . . . .. . . . . . 44 . . . . . .1 -9. .. . .3 -4. . . . . .

. .3 66. . . . . .4 170. . . . . . . . . . .0 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία . .3 46. . . . .8 50. . . . Ελλάδα . . . .5 129. . . . . . . . . .8 80. . . . . . . . . .2 16. .8 90. . . . . .5 45.6 90.3 65. . . . Σλοβακία . .3 6.4 85. .1 53. . .8 83. . . . Λετονία . . . . .1 18. . . .. . . .5 97. . . . . .6 40. . . . .8 Π η γ ή : Eurostat. . . .3 120. .1 94. . . .9 116. .9 10. . . . . .3 43.7 40. . . .4 99. .8 54.6 72. . 45 . .0 85. . .1 117. . .8 18. Ιταλία . . . . . . . . . .8 72. Κροατία .9 49. . . Λουξεμβούργο . .6 37. . . . . .0 43. . . . .0 41. . . . . . . . . . . . . . .5 72. Σουηδία . . . . . .2 55. .6 35. . . . .9 23. .6 48. .6 84.4 37. . . . . . . . . .2 106. . .8 20. .7 79. . .9 156.2 45. . . . . . . Βέλγιο .2 42. . . . . . . .5 82. .7 79. . . ..4 63. Ουγγαρία . .8 71. . . .7 79. .4 … 44. . . Φινλανδία .3 61. . Γαλλία .3 46.1 54. .3 36.7 38. . . . . . . . .9 81. . .1 61. Ισπανία . . . .6 34. . . . Ολλανδία .6 42. . . . .4 58. . . .4 148.4 60. . . = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα.0 73. . . . .4 82. . . . .3 6. .4 40. . . . . . Κύπρος .0 … 40. . .7 67. . . . . . . . .8 35. . . . . . . .2 81. . . . . . . . . . . . . .4 56. Λιθουανία . . . . . . . . . . . . Μάλτα . . .7 7. . . . . .Οικονομικά στοιχεία 10. .7 35. . . .3 79. . . . . .4 69. . . .1 71. . . .3 70. . Σλοβενία . . Τσεχική Δημοκρατία . . . .2 95. . .8 38. . . .5 81. . . .2 67. . . . . . .8 53.5 119. . . . Ρουμανία . . . .4 37. . . . . . . . .8 30. . . .5 108. . . . . . . .5 39.8 85. Πολωνία . . . .9 29. . .2 74. . . . . . .2 127. . . . . Δανία . . . . . .3 19. . . ΕΕ: Ακαθάριστο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ Χώρες 2009 2010 2011 2012 Ευρωζώνη Αυστρία . . . . Εσθονία . . . .6 52. . . Πορτογαλία . . . . . .2 34. Ιρλανδία .5 15. . . . .9 38. 14. . . . .0 38. 69. .2 123. . . . .2 64. . . . .5 … 41. . . . . Γερμανία . . . . . . . Ηνωμένο Βασίλειο . . . . . . . . . . . .8 16.7 92. .0 95. .

g r H EL LEN IC S TA TIS TI CAL AUT HOR IT Y GREECE in figures 2013 .w w w . s t a t i s t i c s .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful