Facultatea: IMST Specializarea: MASTER Anul de studii: I Forma de invatamant: Ingineri zi ORAR

Semestrul I

Facultatea: IMST Specializarea: MASTER Anul de studii: I Forma de invatamant: Ingineri zi
An universitar 2013-2014

SPECIALIZAREA IPFP ZIUA ORA Disciplina p
Sg. 1 14-1550

SPECIALIZAREA IAAC Sala
Sg. 1

SPECIALIZAREA IEMA Disciplina p Grupa 2
Sg.1

SPECIALIZAREA CIMA Disciplina p Grupa 2
Sg.1

SPECIALIZAREA INPN Sala Disciplina p
Sg. 1

SPECIALIZAREA DIPI Sala Disciplina p
Sg. 1

Disciplina Grupa 1
Sg. 2

Sala

Sala
Sg. 1

Disciplina Grupa 1
Sg. 2

Sala

Sala

ZIUA ORA
Sg. 1

Disciplina Grupa 1
Sg. 1

Sala

14-1550 PFA 1 (L), (CoPÎ)

16-1750 L U N I

MC (L) RoRo

CB 112

CB 207
CB 017
CB 112

MA, (L), OvBl
MA, (L), OvBl CD 004
16-17 16 1750 L U N 18-1950 I

CD 004

PIC, (L), DaGh

CF015 C CF015

18-1950

Proiectarea Detaliată a produselor, (C), Conf. dr. ing. Alexandru ARMEANU

CB 007 CB 007

Proiectare și Fabricare Asistate 1, (C), Sl. Dr. ing. Corneliu PÎRVU

Matematici pentru Afaceri, (C), Conf. dr. ing. Ovidiu BLĂJINĂ

CB 201

Matematici pentru Afaceri, (C), Conf. dr. ing. Ovidiu BLĂJINĂ
MA, (L), OvBl CD 004

CB 201

Procese Industriale Complexe, C, Conf. D. Ghiculescu
Modelarea și Ingineria Asistata a Nanoteh, C, Conf dr. Conf. dr ing. ing D.Ghiculescu D Ghiculescu MIAN (L), DaGh.

Studiul formei și culorii produselor d l (P) Ad Adrian i BRANEA Ergonomia Produselor, C, Conf. A. Dumitrescu

CB 023

CF 015 CB 023 CB 023

20-2150

PDP (L) PDP, (L), Al. Al Ar A

MC (L) RoRo

PFA 1 (L), (CoPÎ)

CB 021

CB 112 PFA 1 (L), (CoPÎ)

MA, (L), OvBl

CD 004

20-2150

CF 015

Erg. (L), AnDu

14-1550

14-1550 CSMMEF (L), DaVl. CA 009

16-1750 M A R Ț I

MC (L) RoRo

PI (L) NiIo

CB 015

CB 005
CA, (S), ToSa

MN, (L), NiMa
CK 003
16-1750 M A R 18-19 1950 Ț 18 I 20-2150

CF 015

18-19 18 1950

Procese Industriale Complexe 1, C, Prof. dr. ing. Ghe. SINDILĂ

CB 005 CF 013

Calculul Structurilor Mecanice prin Metoda Elementelor Finite (C), Finite, (C) ȘL. L Dr. Dr ing ing. Daniel VLĂSCEANU
MMI, (L), OvBl CSMMEF (L), DaVl. CD 004 CA 009 CSMMEF (L), DaVl.

CD 008
CA 009

Cultură Antreprenorial p ă, (C), ( ), Conf. Tom SAVU
DP, (L) CA, (S), ToSa CB 007

CB 201 CB 005

Managementul Indentității de Corpora p ție, , C, , Conf.dr. ing. g A. Dumitrescu

CB 022 CB 022

Micro si Nanotehnologii, C, Prof. dr. ing N. ing.. N Marinescu Ingineria Suprafetelor, C+L, Prof. dr. ing. A. Szuder

CF 015

Geometria curbelor si p complexe, p , C, , suprafetelor Conf. O. Blajina

CD 004

20-2150

PIC,1 (L), GhSi

CB 203

MC (L) RoRo

MIC (S), AnDu

CB 203

GCSC, (L), Ov.Bl.

CD004

14-1550

14-1550

M I E R C U R I

16-1750 Managementul Calității, (C), Șl. Dr. ing. R. ROHAN 18-1950

CB 017

20 2150 20-21

M 16-1750 I E Calitatea, Certificare și Merceologia CB 017 Managementul Calității, (C), Șl. Dr. ing. R. ROHAN CB 017 Managementul Calității, (C), Șl. Dr. ing. R. ROHAN R Produselor Ind. (C), Prof. dr. ing. CB 008 C 18-1950 P3DP, (L), Prognoze și InvestițiiI, (C), Conf. dr. ing. N. IONESCU CB 112 CB 017 Ctin.MILITARU U CoPâ. R CCMPI, (L), CoMi DP1, (L) MMI, (L), OvBl CD 004 CB 008 CB 021 MC (L) BDA ( (L) ) OvAl PI (L) NiIo CB 017 I CB 006 CB 022 20 2150 20-21 R R RoRo DP1, (L) CCMPI, (L), CoMi. CB 021 CB 008

MC (L) RoRo

CB 015

PI (L) MaRO

CB 017

MA, (L), OvBl

CD 004

Modelarea Matematica a Proceselor Neconv, C, Conf.dr. ing. O.Blajina

CD 004

Modelarea Asistata a Produselor, C, Sl. D. Manolache MAP (L) DaMa

C 02

MMPN, (L), OvBl.

CD 004

14-1550

14-15 14 1550

16-1750

DP (L)
Dezvoltarea produselor, (C) Conf (C), Conf.dr. dr ing. ing Al. Al ARMEANU

CB 006 CB 017 CB 021

Dezvoltarea Produselor 1 (C), Prof. dr. ing. Cristian DOICIN

CB017 Dezvoltarea Produselor 1 (C), Prof. dr. ing. Cristian DOICIN
CB 111

CB 017

16-1750 J Dezvoltarea produselor, (C), Conf.dr. O 50 ing. Al. ARMEANU I 18-19

DP1, (L)

Dezvoltarea produselor (C), Prof.dr.ing. Cristian DOICIN

CB 017

J O I

18-1950

DP1, (L) Proiectare 3D Parametrică (C ), Prof. dr. ing. Ctin. CD008 STĂNCESCU P3DP, (L), CoPâ CB 112 P3DP, (L), CoPâ CB 112 DP1 (L)

BDA (L) OvAl

CB 017 CF 015

Dezvoltarea produselor, (C), Conf.dr. ing. Al. ARMEANU Nanotehnologii pt Fabricarea Produselor, C, Conf.dr.ing. N. Ionescu NFP (L)

CB017 CF019

DP1, (L)

CB 111

20-2150

MC (L) RoRo

CB017
DP, (L)

CB 017

20-2150

Teh si Inst. de Imbunatatirea Manag Calitatii, C+L, Conf. D. Ghiculescu

14-1550

14-1550

DP1 (L)
16-1750 V I N E R I

CB 017 CB 017

DP1 (L)
Modelare Matematică în Inginerie (C), Conf. dr. ing. Ov. BLĂJINĂ

BDA (L) OvAl CB 207

CB 207

18-1950

CB 207
CD 004

Modelare Matematică în Inginerie (C), Conf. dr. ing. Ovidiu BLĂJINĂ

Baze de Date pt Afaceri, Curs, Conf. Ovidiu ALUPEI

CB 017

MMI, (L), OvBl
20-21
50

MMI, (L), CD 004 OvBl

BDA ( (L) ) OvAl

16-17 16 1750 V I N E 18-1950 R I 20-21
50

Sisteme Informaționale de Management, C, Șl. Dr. ing.. R. ROHAN
SIM, (L), RoRo SIM, (L), RoRo.

CD 016 CD 016 CD 016
Creativitate si Inventica, C, Conf.dr.ing. N. Ionescu CI (L) CB 007 CB 007

CB 207

Decan: Prof. univ. dr. ing. ec. DOICIN Cristian

Intocmit: Șl. l Dr. Dr ing ing. Magdalena ROȘU Telefon: 9662

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful