P. 1
HIDRO FARA B 20.11.doc

HIDRO FARA B 20.11.doc

|Views: 33|Likes:
Published by Popa Dan
diriginte santier
diriginte santier

More info:

Published by: Popa Dan on Nov 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2014

pdf

text

original

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCTII
Str. APOLODOR nr. 17, Sector 5, Bucureşti – România Tel: + ! "1 #1$.17.!!% &a': + ! "1 #1$.17.!1% ()mail: i*c+i*c),e-.ro% ,,,.i*c),e-.ro Cont: RO30TREZ7005025XXX000273 – Trezoreria Municipiului Bucureşti; Co !i"cal #$23$%&&

SUBIECTE PENTRU EXAMENUL ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII CA DIRIGINTE DE ŞANTIER ÎN DOMENIUL: “5. LUCRĂRI HIDROTEHNICE, GALERII SUBTERANE” SESIUNEA !"#$%&"# '(() ATEN*IE + • Proba scrisă va dura 2 ore. • Răspunsurile corecte vor fi bifate cu un “X” în căsuţa corespunzătoare. • Un subiect poate avea mai multe răspunsuri corecte, caz în care vor fi bifate mai multe căsuţe. • acă a fost bifat un răspuns corect !i unul "re!it se vor acorda # $zero% puncte. • &u se admit corecturi. • &ota minima de admitere ' (ubiectul nr. ) #,* puncte +onform &P #',-2##2, armarea umpluturilor, rambleelor, di"urilor si bara.elor se face cu/ 0 1 + "eoretele "eo"rile "eomembrane

(ubiectul nr. 2 +alitatea construcţiilor este/ 0 1 +

#,2 puncte

rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în e2ploatare în scopul satisfacerii, pe întrea"a durată de e2istenţă a e2i"enţelor utilizatorilor !i colectivităţilor rezultanta satisfacerii prevederilor proiectelor de e2ecuţie rezultanta satisfacerii prevederilor contractelor !i a e2i"enţelor utilizatorilor

(ubiectul nr. * #,2puncte 3n conformitate cu prevederile le"ale in vi"oare, “fazele determinante” se stabilesc de catre/ 1LH

in care se consemneaza starea partii de lucrare5 2LH . utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor.0 1 + investitor si se avizeaza de catre inspectoratul . #. secţiuni subţiri.*puncte .2 puncte .udetean in constructii4mun. 1ucuresti5 proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul . urmare concluziilor rezultate ca urmare a inspectiei in faza determinanta.n cazul in care. 6 #.n ce condiţii se e2ecută lucrări de săpături l<n"ă construcţii e2istente sau în curs de e2ecuţie9 0 1 + cu prevederea prin proiect de măsuri speciale pentru asi"urarea stabilităţii acestora5 numai cu fi!a te:nolo"ică vizată de responsabilul te:nic cu e2ecuţia5 numai cu fi!ă te:nolo"ică vizată de diri"intele de !antier. 1ucuresti (ubiectul nr.udetean in constructii4mun.dez":eţ5 cre!terea rezistenţei !i a durabilităţii betoanelor. in care se consemneaza starea partii de lucrare5 se inc:eie un proces-verbal de predare-primire intre e2ecutant si investitor. au un efect pozitiv asupra îmbunătăţirii caracteristicilor !i proprietăţilor acestora. (ubiectul nr. = #.*puncte +onform prevederilor &7 #)2-88. înălţime mare de turnare5 imbunatatirea lucrabilitatii betoanelor puse in lucrare prin pompare5 îmbunătăţirea comportării betoanelor la în":eţ . (ubiectul nr.2puncte 3n conformitate cu prevederile le"ale in vi"oare. Precizaţi care este scopul utilizării aditivilor 9 0 1 + îmbunătăţirea lucrabilităţii betoanelor destinate e2ecutării elementelor de construcţii cu armături dese. reprezentantii 3(+ pot decide/ 0 1 + amanarea fazei determinante5 autorizarea continuarii e2ecutarii lucrarii5 e2pertizarea te:nica a lucrarii e2ecutate5 (ubiectul nr.udetean in constructii4mun. ' #. . 1ucuresti5 investitor si proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul . se procedeaza la/ 0 1 + nu se accepta5 se inc:eie un proces-verbal de receptie partiala. investitorul solicita preluarea unei parti din lucrare inainte de terminarea intre"ii lucrari prevazute in contract.

* puncte e2istenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante.(ubiectul nr.nainte de începerea lucrărilor de construcţii. aplicarea corectă a acestora în vederea asi"urării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia te:nică. privind calitatea în construcţii. )# iri"intele de !antier are dreptul să verifice/ 0 1 + #. )) #. precum !i a pro"ramului de control al calităţii e2istenţa tuturor avizelor.* puncte ?a care din următoarele lucrări este obli"atorie participarea diri"intelui de !antier9 0 1 + preluarea amplasamentului !i a reperelor de nivelment !i predarea acestora libere de orice sarcină e2ecutantului decopertarea !i depozitarea stratului ve"etal trasarea "enerală a construcţiei !i stabilirea bornelor de reper împreună cu proiectantul !i e2ecutantul predarea terenului rezervat or"anizării de !antier e2ecutantului (ubiectul nr. 8 #. acordurilor. din beton 9 0 compresibilitate redusă !i uniformă 3LH .2 puncte . precum !i respectarea prevederilor le"ale privind documentaţia te:nică respectarea te:nolo"iilor de e2ecuţie.* puncte +ine emite dispoziţiile de !antier pentru sc:imbarea soluţiilor te:nice din proiect pe parcursul e2ecuţiei9 0 1 + constructorul diri"intele de !antier proiectantul cu acordul beneficiarului (ubiectul nr. a caietelor de sarcini. în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care sc:imbă condiţiile iniţiale (ubiectul nr. )2 #. ce obli"aţii de verificare are diri"intele de !antier9 0 1 + e2istenţa autorizaţiei de construire concordanţa între prevederile 0+ !i ale proiectului de e2ecuţi e studierea proiectului.* puncte +are dintre următoarele caracteristici sunt esenţiale pentru un teren de fundare al unui bara. a te:nolo"iilor !i procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor (ubiectul nr. în contract !i în normele te:nice în vi"oare respectarea prevederilor le"ale cu privire la cerinţele stabilite prin ?e"ea )#4)88. > #.

m se vor prevedea/ 0 1 + un rost orizontal două rosturi orizontale nu se prevede nici un rost (ubiectul nr.ul @ellA/ 0 1 + cu .1 + structură caracterizată prin lipsa fisurilor !i dislocărilor permeabilitate mare (ubiectul nr. )* .* puncte +onform &7 #)2-88. +um se betoneaza un perete mulat realizat cu utila. )> +are este rolul noroiului bentonitic la e2ecuţia pereţilor mulaţi 9 0 prevenirea surpării pereţilor tran!eei 4LH #.* puncte (ubiectul nr.":eaburi cu palnia direct din automala2or #.. după terminarea betonării unei zone la o construcţie masivă se va proceda la prote.area suprafeţei libere a betonului cu/ 0 1 + folii de polietilenă saltele alcătuite din ro"o.* puncte . )' #.n cazul elementelor masive se utilizează/ 0 1 + aditivi înt<rzietori de priză aditivi acceleratori de priză aditivi plastifianţi #. )6 Poziţia rosturilor de lucru pentru construcţiile masive trebuie indicată/ 0 1 + în proiect prin dispoziţie de !antier nu sunt necesare precizări #.ini dispuse între folii de polietilenă strat de minim )#cm nisip umed acoperit cu prelată (ubiectul nr.* puncte (ubiectul nr. în cazul elementelor masive cu "rosime de re"ulă peste 2. ).* puncte +onform &7 #)2-88. )= #.* puncte (ubiectul nr.

2# #.ari :idrote:nice/ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB. constructiile :idrote:nice se impart in .* puncte +are este prima dintre lucrările de bază care se e2ecută pe !antierul unde se construie!te un bara. de durata de functionare si importanta functionala.* puncte in functie de rolul pe care il indeplinesc in cadrul amena. 0le"eti operatiile pre"atitoare corecte/ 0 1 + indepartarea rocii fisurate si a bucatilor de stanca5 spalarea suprafetei cu . (ubiectul nr. de "reutate se fra"menteaza prin rosturi transversale care respecta urmatoarele conditii/ 0 1 + sunt situate la )#m distanta5 mer" pe toata inaltimea constructiei $inclusiv fundatie%5 mer" pana la suprafata de fundatie5 #. 2) #.et de apa combinat cu aer5 curatarea cu perii metalice5 (ubiectul nr.* puncte (ubiectul nr.ecţiile de le"ătură între beton !i roca de fundaţie se realizează cu/ 5LH .* puncte +orpul unui bara. clase de importanta5 (ubiectul nr. suprafata de fundatie se pre"ateste pentru betonare. 22 0le"eti afirmatiile corecte/ 0 1 #. clase de importanta5 in functie de capacitatea de productie. constructiile :idrote:nice se impart in . BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB. )8 #.arilor :idrote:nice .1 + etan!area fundaţiilor îmbunătăţirea terenului de fundare (ubiectul nr.* puncte &umiti * elemente constructive care intra in componenta unei amena.* puncte upa terminarea e2cavatiilor. 9 0 1 + e2cavaţia "rosieră  consolidarea rocii de fundaţie devierea apelor (ubiectul nr. 2* #. 26 3n. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.

plasă metalică !i spritbeton prin plantări de arbori cu ziduri de spri. *# intii amplasati in bazinele disipatoare de ener"ie pot fi/ 6LH . izolarea :idrofu"ă !i economia de ener"ie5 protecţia împotriva z"omotului cerinţe privind confortul #. &ucleul de ar"ilă al unui bara.* puncte +onform prevederilor &7 #)2-88.in (ubiectul nr. 28 #. 2. #. indicativul P6CD pentru un beton reprezintă/ 0 1 + ad<ncimea limită de pătrundere a apei de )# cm pentru cuburi de 6 cm5 ad<ncimea limită de pătrundere a apei de 6 cm la o presiune de )# bari5 ad<ncimea limită de pătrundere a apei de )# cm pentru presiune de 6 bari.* puncte + (ubiectul nr.* puncte (ubiectul nr.* puncte (ubiectul nr. 2> +um se etan!ează rosturile de dilataţie la bara.0 1 + bentonită suspensie de ciment bitum (ubiectul nr. 2= #.* puncte (ubiectul nr. 2' +um se fi2ează versanţii st<nco!i la care roca are tendinţe de desprindere 9 0 1 + cu ancore.ele din beton 9 0 1 + cu tole de etan!are metalice cu benzi de etan!are din cauciuc sintetic sau PE+ cu pene din lemn #. din anrocamente are de o parte !i de alta/ 0 1 + diafra"me de beton filtre din pietri! plan!e metalice #.* puncte +are sunt cerinţele de calitate obli"atorii pentru realizarea !i menţinerea pe întrea"a durată de e2istenţă a construcţiilor/ 0 1 stabilitate în e2ploatare rezistenţă !i stabilitate5 si"uranţă în e2ploatare5 si"uranţă la foc5 i"ienă5 sănătatea oamenilor5 refacerea !i protecţia mediului5 protecţia termică.

11. ** ?a ce tip de lucrari sunt utilizate saltele de fascine9 0 1 + la protectia malurilor cursurilor de apa5 la e2cavatii5 la termoizolatii5 #. &ucleul de ar"ila al unui bara.* puncte COMISIA 20. *.2007 7LH . *) 3n aval de disipatorul de ener"ie se afla/ 0 1 + un descarcator palnie5 o stavila cilindrica5 o rizberma5 (ubiectul nr.ere5 #. mare de ciment #.0 1 + din anrocamente din beton din beton de uzura cu a""re"ate din roci dure si doza. *2 +e rol au filtrele aciculare9 0 1 + filtrarea apei in vederea potabilizarii5 coborarea nivelului apei subterane in incinta de lucru5 epurarea apelor mena. de anrocamente are de o parte si de alta/ 0 diafra"me de beton5 1 + filtre din pietris5 palplanse metalice5 #. *6 ?a ce tip de lucrari sunt utilizate saltele de fascine9 0 1 + la protectia malurilor cursurilor de apa5 la e2cavatii5 la termoizolatii5 #.* puncte (ubiectul nr.* puncte (ubiectul nr.* puncte (ubiectul nr.* puncte (ubiectul nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->