Cele mai vechi urme de cultura materiala, descoperite atât pe raza ora?ului, cât ?

i în împrejurimile sale, dateaza din perioada bronzului târziu (1700-1600 î.d.Hr.). Astfel , la Pescareasa, în sudul ora?ului a fost descoperita o necropola, dovada a existe n?ei unei a?ezari omene?ti. Urme de locuire geto-dacica, din sec. II-I î.d.Hr., sunt bine conturate în zona actu alului ora?, în cartierul Olari-Sfântu Gheorghe; la fel ?i cele de la Apa Sarata ?i Bughea de Sus, care apar?in culturii dacice târzii. La Ceta?eni-Muscel, a?ezare da cica locuita fara întrerupere din jurul anului 300 î.d.Hr., au fost descoperite urme materiale ce atesta existen?a aici a unui important centru economic, unde aveau loc schimburi intense de marfuri. Aceasta este una dintre cele mai vechi a?ezar i dacice din ?ara. Dupa 106, anul cuceririi Daciei de catre romani, fiind o provincie de grani?a a Imperiului Roman, Dacia are un important rol de aparare împotriva atacurilor barba re, aceasta presupunând construirea unor linii de fortifica?ie punctate de existen ?a unor castre de pamânt sau piatra. Limesul reprezinta o no?iune al carei con?inut a evoluat pe parcursul secolelor în cepând de la cel de limita despar?itoare a unui teren ?i pâna la cel de frontiera fo rtificata în fa?a unui teritoriu înca necucerit, în scopul instituirii unui obstacol. Pe acest hotar, elementele militare special deplasate, fortifica?iile ?i trupele de grani?a, aveau misiunea de a supraveghea, apara, respinge mi?carile ?i event ualele incursiuni ale inamicului. Unul dintre lime?urile din Dacia este lime?ul transalutanus, care se întinde pe o lungime de 235 km, construit la o distan?a variabila de 10-15 km E de Olt. Malul lime?ului nu este continuu. De la râul Arge? este înlocuit de cursul Râului Doamnei ? i al Râului Târgului. Dupa anul 245 d.Hr., în urma puternicelor atacuri carpice, lime?ul transalutanus a fost abandonat ?i grani?a a revenit pe Olt (lime?ul Alutanus). Dintre cele 13 c astre cunoscute ale Limes Transalutanus, cel de la Jidava (astazi Apa Sarata, lo calitate inglobata în ora?ul Câmpulung) este singurul construit în piatra ?i caramida ?i, în acelasi timp, cel mai mare. Castrul avea forma dreptunghiulara, era înconjura t cu un zid de incinta prevazut cu turnuri dreptunghiulare pe laturi ?i semicirc ulare la col?uri si avea rolul de a controla drumul prin pasul Bran.