Starom mujezinu

Popni se, dedo, uz sto basamaka na vrh naše stare na ćoše munare, u zejtin umoči sve lučli fitilje, pa šenluči, dedo - upali kandilje. A kada istrgneš iz miši a mraka zagrljeni šeher, pa on bljeskat stane u treptaju !utu kandilja i milja, nek ti pogled dolje na mahale pane, na bosiljka struke, katmere i smilja, na pend!ere stare i ašike mlade, a u sr e nek ti nova mladost kane pa uzdigni ruke Allahu na dovu i - "ina ti, dedo# - šapni dovu ovu$ Allahu, vječna dobroto, praštanje, krasnije neg što %e uzdi!e maštanje pokloni svijetu, pti i i vijetu, i svakom glogu, i svakom trnu, i svakom kop u, gavranu rnu, i svakoj trav i, i svakoj pčeli, i svakom mravu, i svakoj jeli, i svakom momku, i svakom dedi, djevoj i svakoj, i svakoj nani, pokloni, &o!e, sreću i mir# ' neka svijet, i neka vijet i sve i svatko sretni su noćas ko onaj rob %voj, Allahu vječni, daleko tako od &osne i ove mahale stare i vitke munare na ćoše sad zove mene, da firale tra!im i sipljiv, zgrbljen kašlju am i stenjem, al da se ipak čilo, hitro penjem sve do šerefe i palim kandilje, zejtinli fitilje i gledam milje, bosilje, smilje, i u im dove za sre u i mir... Popni se, dedo, i uči ezane neka se ori nad šeherom mir.

star e. rad koje sada %e budim dobri dedo moj. znam. vjerno. Strogo će gun)at$ -ije te sram buditi star a.Pozovi. Prouči samo (atihe dvije za one dobre majčinske oči i sr e toplo. njoj.. A ota mrtvi.. al sad si bolji. blagoslov jedan nje!an i drag. sagnute smjerno sijede glave misao jednu ne izre i tvrdu. i voli . A ti tad brzo uzvini glavu ne brišuć suzu u oku plavu. uduni fenjer.. u sreći. niz sto basamaka. sinko. pomalo sjetno zapjevaj vječnom divnom Allahu himnu u strahu i ushitu svom$ -ajveći.. najveći je &og i voli. ' još će preko noći i zvijezda i preko tople molitve tvoje. mjese i zvijezde. iskren i blag poslati na dar mojoj pravoj sreći. njoj. A potom. dobri moj dedo. sretno i smjerno... Pa kad ti oči staračke plave zastanu tamo na bjelkastu brdu s kojeg u vječnost kratak je put..voli roba svog# Spusti se. jer na sudbinu ne smijem bit ljut. i ruku meku.. dedo.. dedo.. *ut ćeš ga. samo uzdahni duboko. nebo i zemlju . al sad si veći jer nisi sam. *ut će sav +eher kako iz groblja pozdrave šalje nad glave roblja smrti i vječnog dobra mi mati i kako smjelo jeliva čelo one... najveći. jer već zora sviće.sreći na pir.. i onu vrelu za sinom !u). pa će u grobu ustreptat grud majke tad moje novim !ivotom. .

2'' 1345. koja nikad ugasit se neće .ora moje sreće. /nver *olaković 011.6 .zora.