2012

APRIL
2012 APRIL

www.yato.com

www.yato.com

www.yato.com

6-51

1

SPANNERS
KLUCZE

2

SOCKETS, ACCESSORIES & SETS
KLUCZE NASADOWE, AKCESORIA I ZESTAWY

3

IMPACT SOCKETS, ACCESSORIES & SETS
UDAROWE KLUCZE NASADOWE, AKCESORIA I ZESTAWY

138-153

4

TORQUE WRENCHES & TORQUE MULTIPLIERS
KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE I WZMACNIACZE MOMENTU

154-159

5

SCREWDRIVERS & SCREVDRIVER BITS
WKRĘTAKI I KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWE

160-203

52-137

www.yato.com

6

PLIERS & PIPE WRENCHES
SZCZYPCE I KLUCZE DO RUR

204-241

7

ELECTRICIAN TOOLS
NARZĘDZIA DLA ELEKTRYKÓW

242-261

8

HAMMERS, CHISELS, PUNCHES & AXES
MŁOTKI, DŁUTA, PRZECINAKI I SIEKIERY

262-277

9

CLAMPS, VICES & HOLDERS
ŚCISKI, IMADŁA I WSPORNIKI

278-287

CUTTING TOOLS
NARZĘDZIA TNĄCE

288-363

10

www.yato.com

11

HYDRAULIC TOOLS
NARZĘDZIA HYDRAULICZNE

364-375

12

FASTENING TOOLS
NARZĘDZIA DO ŁĄCZENIA

376-393

13

CONSTRUCTION TOOLS
NARZĘDZIA BUDOWLANE

394-421

14

MEASURING TOOLS
NARZĘDZIA MIERNICZE

422-431

15

PNEUMATIC TOOLS
NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

432-453

16

SPECIAL AUTOMOTIVE TOOLS & EQUIPMENT
NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE WARSZTATU SAMOCHODOWEGO

454-565

www.yato.com

17

PADLOCKS
KŁÓDKI

566-569

18

ACCESSORIES
AKCESORIA

570-577

19

HEALTH & SAFETY ARTICLES
ARTYKUŁY BHP

578-595

1

Spanners
Klucze

6

Spanners / Klucze

Combination spanners
Klucze płasko-oczkowe

Impact wrenches
Klucze do pobijania

9-15

Combination spanners & sets, polished head
Klucze płasko-oczkowe i zestawy, polerowana główka
Combination spanners & sets, satin finish
Klucze płasko-oczkowe i zestawy, wykończenie satynowe
Combination spanners S.A.E., polished head
Klucze płasko-oczkowe S.A.E., polerowana główka
Stubby combination spanners, polished head
Klucze płasko-oczkowe krótkie, polerowana główka

14
15

Combination ratchet wrenches
Klucze płasko-oczkowe
z grzechotką

16-21

Combination ratchet wrenches & sets
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką i zestawy
Non-slip combination ratchet wrenches
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką „Non-slip”
Rapid spline ratchet wrenches
Klucze „szybkie” z grzechotką „Spline”
Flexible ratchet combination wrenches
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką i przegubem

16
18
19
20

Double open end spanners
Klucze płaskie
22-26

Double open end spanners & sets, polished head
Klucze płaskie i zestawy, polerowana główka
Double open end spanners & sets, satin finish
Klucze płaskie i zestawy, wykończenie satynowe
Double open end spanners S.A.E., polished head
Klucze płaskie S.A.E., polerowana główka

22

Double ratchet spanners & sets
Klucze oczkowe z grzechotką
i zestawy

27

Bi-hexagonal ring spanners
Klucze oczkowe odgięte

28-32

Bi-hexagonal ring spanners & sets, polished head
Klucze oczkowe odgięte i zestawy, polerowana główka
Bi-hexagonal ring spanners & sets, satin finish
Klucze oczkowe odgięte i zestawy, wykończenie satynowe
Bi-hexagonal ring spanners S.A.E., polished head
Klucze oczkowe odgięte S.A.E., polerowana główka

28
30
32

35

37

Reversible ratchet half-moon
spanners
Klucze oczkowe typu „C”
z grzechotką

38

39

Flare nut wrenches & sets
Klucze oczkowe
półotwarte i zestawy

Flexible flare nut wrenches & sets
Klucze oczkowe półotwarte
z przegubem i zestawy
40-41

Torx ring spanner sets
Zestawy kluczy oczkowych „Torx”

24
26

33

Half-moon spanners
Klucze oczkowe typu „C”

33-36

Ring impact wrenches
9 Klucze oczkowe do pobijania
Open end impact wrenches
11 Klucze płaskie do pobijania

41

42

Open end swivel head
socket wrenches & sets
Klucze płasko-nasadowe,
przegubowe
i zestawy

43

Double flexible socket
wrenches & sets
Klucze nasadowe, przegubowe
i zestawy

44

L-type socket wrenches
Klucze nasadowe typu „L”

Tubular socket
wrenches & accessories
Klucze rurowe kute i akcesoria

45

>>>
7

Spanners / Klucze

Double ratchet wrenches
Dwustronne klucze nasadowe
z grzechotką

Adjustable wrenches
Klucze nastawne

46

T-type & Y-type socket wrenches
Klucze nasadowe typu „T”
i typu „Y”

8

Adjustable wrenches
Klucze nastawne
Adjustable wrenches with composite handle
Klucze nastawne z rączką kompozytową

47-49

Socket wrenches with handle
Klucze nasadowe z rękojeścią
T-type deep socket wrenches with rotary handle
Klucze nasadowe typu „T” z obrotową rączką
T-type adapters with rotary handle
Adaptery typu „T” z obrotową rączką
T-type deep socket wrenches
Klucze nasadowe typu „T”
Y-type socket wrenches
Klucze nasadowe typu „Y”

50-51

47
48
48
49
49

50
51

Spanners / Klucze
GB
D
PL
RUS

CZ
H
RO
E

Combination spanner
Maulringschlüssel
Klucz płasko-oczkowy
Ключ комбинированный

Plochý a očkový klíč
Kulcs villás-csillag
Cheie combinată
Combinada con llave de estrella

1

• application: workshop
• head offset: 15˚
• surface finish: chromed, satin / mirror
• przeznaczenie: warsztat
• kąt odchylenia główki: 15˚
• wykończenie powierzchni:
chromowana, satynowa / polerowana
YT-0335
YT-0336
YT-0337
YT-0338
YT-0339
YT-0340
YT-0341
YT-0342
YT-0343
YT-0344
YT-0345
YT-0346
YT-0347
YT-0348
YT-0349
YT-0350
YT-0351
YT-0352
YT-0353
YT-0354
YT-0355
YT-0356
YT-0357
YT-0358
YT-0359
YT-0360

(mm)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32

COLOR BOX

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
235
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
370

14.8
16.1
18.5
20.5
22.2
25.5
26.7
28.0
30.3
32.8
33.9
35.9
37.8
38.9
41.4
43.4
45.9
47.8
49.9
51.2
53.2
55.9
56.5
60.0
60.9
64.5

10.5
11.3
12.9
14.6
16.2
17.3
18.7
19.6
21.4
22.8
23.7
24.7
26.9
27.7
29.2
31.0
32.2
34.3
34.8
36.6
37.4
39.3
40.9
42.4
43.8
46.6

3.7
4.0
4.2
4.2
4.9
4.9
5.3
5.5
5.9
6.2
6.1
6.5
6.9
7.0
7.3
7.1
8.1
7.8
9.2
9.2
9.2
9.3
9.9
10.0
10.0
11.3

4.9
5.3
5.0
5.0
6.4
7.0
7.6
8.2
7.7
8.5
9.1
9.1
10.0
10.1
11.0
10.9
11.2
11.1
11.2
12.4
12.9
12.7
13.5
13.6
14.7
14.9

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

300/600
300/600
180/360
180/360
180/360
180/360
120/240
120/240
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
40/80
40/80
20/40
20/40
20/40
20/40
20/40
15/30
15/30
15/30
10/20
10/20

9

www.yato.com

1

GB
D
PL
RUS
CZ

Combination spanner set
Maulringschlüsselsatz
Komplet kluczy płasko-oczkowych
Набор ключей комбинированных
Souprava plochých a očkových klíčů

H Kulcskészlet, villás-csillag
RO Set chei combinate
E
Juego de combinadas
con llave de estrella

POUCH & COLOR BOX

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm
YT-0362

6

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
YT-0363

3

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 30, 32 mm
YT-0365

10

3

Spanners / Klucze
GB
D
PL
RUS
CZ

Combination spanner
Maulringschlüssel
Klucz płasko-oczkowy
Ключ комбинированный
Plochý a očkový klíč

H
RO
E

Kulcs villás-csillag
Cheie combinată
Combinada con llave
de estrella

1

• application: industry
• head offset: 15˚
• maximum torque exceeding DIN
and ANSI standards by 60%
• surface finish: chromed, satin
• przeznaczenie: przemysł
• kąt odchylenia główki: 15˚
• maksymalny moment obrotowy większy
o 60% niż w standardach DIN i ANSI
• wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa
YT-0006
YT-0007
YT-0008
YT-0009
YT-0010
YT-0011
YT-0012
YT-0013
YT-0014
YT-0015
YT-0016
YT-0017
YT-0018
YT-0019
YT-0020
YT-0021
YT-0022
YT-0023
YT-0024
YT-0025
YT-0026
YT-0027
YT-0028
YT-0029*
YT-0030
YT-0032
YT-0036
YT-0038
YT-0041
YT-0046
YT-0050
YT-0055

(mm)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
36
38
41
46
50
55

COLOR BOX
* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

109
119
129
139
149
159
169
179
189
199
209
219
229
239
249
259
269
279
289
299
309
319
329
339
349
369
435
445
475
545
545
610

14.4
16.2
18.6
20.7
22.6
24.6
27.1
28.7
31.3
33.2
35.0
37.5
39.5
41.3
44.1
46.1
48.2
49.8
51.4
54.6
56.2
58.7
59.4
60.9
63.0
67.3
74.0
76.0
83.7
99.0
99.5
110.0

10.3
11.3
12.8
14.1
15.2
16.8
18.0
19.8
20.8
22.3
23.8
25.0
26.6
28.0
29.8
30.8
32.2
33.6
34.3
36.8
37.3
39.6
40.7
41.7
43.3
44.8
53.5
55.0
61.6
75.3
76.0
80.0

3.7
3.8
4.2
4.3
4.8
5.2
5.3
6.0
6.2
6.6
6.8
7.0
7.8
8.0
8.3
8.6
9.0
9.2
9.6
9.8
10.0
10.4
10.8
11.0
11.3
11.8
13.8
16.3
16.3
19.5
19.5
19.5

5.2
5.2
5.7
6.4
6.9
7.4
7.9
8.6
8.9
9.2
9.9
10.9
11.4
12.1
12.4
12.7
13.1
13.4
13.4
14.2
14.9
16.4
16.9
17.4
18.4
19.4
19.5
20.3
20.3
22.7
22.7
22.7

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
-

600
600
360
360
360
360
240
240
100
100
100
100
100
100
80
80
40
40
40
40
40
30
30
30
30
24
5/10
5/10
2/8
2/8
2/8
2/4

11

www.yato.com

1

GB
D
PL
RUS
CZ

Combination spanner set
Maulringschlüsselsatz
Komplet kluczy płasko-oczkowych
Набор ключей комбинированных
Souprava plochých a očkových klíčů

H Kulcskészlet, villás-csillag
RO Set chei combinate
E
Juego de combinadas
con llave de estrella

POUCH & COLOR BOX

6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
YT-0060

20

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm
YT-0062

6

6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 27 mm
YT-0065

8

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
YT-0067

3

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm
YT-0075

12

3

Spanners / Klucze
GB
D
PL
RUS
CZ

Combination spanner
Maulringschlüssel
Klucz płasko-oczkowy
Ключ комбинированный
Plochý a očkový klíč

H
RO
E

Kulcs villás-csillag
Cheie combinată
Combinada con llave
de estrella

1

• application: industry
• head offset: 15˚
• maximum torque exceeding DIN
and ANSI standards by 60%
• surface finish: chromed, satin
• przeznaczenie: przemysł
• kąt odchylenia główki: 15˚
• maksymalny moment obrotowy większy
o 60% niż w standardach DIN i ANSI
• wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa
YT-5000
YT-5001
YT-5002
YT-5003
YT-5004
YT-5005
YT-5006
YT-5007
YT-5008
YT-5009
YT-5010
YT-5011
YT-5012
YT-5013
YT-5014
YT-5015
YT-5016
YT-5017
YT-5018
YT-5019
YT-5020
YT-5021
YT-5022
YT-5023
YT-5024
YT-5025

(mm)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32

COLOR BOX

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

105
116
125
132
144
152
160
170
180
193
200
206
215
222
237
243
255
267
271
286
295
305
315
328
340
357

14.6
16.5
18.4
20.5
22.1
24.4
26.1
28.6
30.6
33.6
34.4
36.5
38.8
41.0
43.4
45.2
46.8
49.3
50.5
53.2
54.5
56.7
58.7
60.4
62.4
66.5

10.6
11.6
13.0
14.5
15.4
16.8
18.3
19.9
20.9
22.6
24.5
25.6
26.5
28.2
30.1
31.1
32.4
34.3
36.1
37.1
38.7
40.0
41.6
42.5
44.7
47.2

3.3
3.5
4.0
4.0
4.2
4.8
4.9
5.3
5.3
5.5
6.0
6.1
6.8
6.8
7.0
7.3
7.4
7.7
8.2
8.4
8.7
8.7
9.5
9.2
10.4
10.5

6.5
6.2
6.9
7.5
7.8
8.4
8.4
9.1
9.7
10.0
10.8
10.7
11.6
11.8
12.5
13.1
13.7
13.8
14.4
14.9
15.2
16.5
16.8
17.5
18.7
20.3

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4

600
600
360
360
360
360
240
240
100
100
100
100
100
100
80
80
40
40
40
40
40
30
30
30
30
24

13

www.yato.com

1

GB
D
PL
RUS

Combination spanner
Maulringschlüssel
Klucz płasko-oczkowy
Ключ комбинированный

CZ
H
RO
E

Plochý a očkový klíč
Kulcs villás-csillag
Cheie combinată
Combinada con llave de estrella

• application: workshop
• head offset: 15˚
• surface finish: chromed, satin / mirror

COLOR BOX

• przeznaczenie: warsztat
• kąt odchylenia główki: 15˚
• wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana
YT-4870
YT-4871
YT-4872
YT-4873
YT-4874
YT-4875
YT-4876
YT-4877
YT-4878
YT-4879
YT-4880
YT-4881
YT-4882
YT-4883
YT-4884
YT-4885
GB
D
PL
RUS
CZ

1/4” (6.3 mm)
5/16” (7.9 mm)
3/8” (9.5 mm)
7/16” (11.1 mm)
1/2” (12.7 mm)
9/16” (14.3 mm)
5/8” (15.9 mm)
11/16” (17.5 mm)
3/4” (19.0 mm)
13/16” (20.6 mm)
7/8” (22.2 mm)
15/16” (23.8 mm)
1” (25.4 mm)
1-1/16” (27.0 mm)
1-1/8” (28.6 mm)
1-1/4” (31.8 mm)

Combination spanner set
Maulringschlüsselsatz
Komplet kluczy płasko-oczkowych
Набор ключей комбинированных
Souprava plochých a očkových klíčů

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

110
130
150
160
180
190
210
230
240
260
270
290
300
320
340
370

13.9
17.6
21.5
23.8
27.6
29.6
33.6
37.8
40.1
43.2
46.5
50.2
51.9
56.0
59.7
65.5

10.7
12.8
15.5
17.0
19.9
21.6
23.9
26.3
27.9
31.1
32.9
34.9
36.2
38.9
42.2
46.2

4.0
4.6
4.8
5.1
5.6
6.1
6.3
6.7
7.2
7.6
8.4
8.7
8.8
9.3
9.8
10.9

4.9
5.7
6.1
6.7
8.0
8.1
9.2
10.8
10.6
10.8
11.6
12.0
12.7
13.6
14.2
15.6

H Kulcskészlet, villás-csillag
RO Set chei combinate
E
Juego de combinadas
con llave de estrella

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5

300/600
180/360
180/360
180/360
120/240
120/240
50/100
50/100
50/100
40/80
20/40
20/40
20/40
15/30
15/30
10/20

POUCH

1/4” (6.3 mm), 5/16” (7.9 mm), 3/8” (9.5 mm),
7/16” (11.1 mm), 1/2” (12.7 mm), 9/16” (14.3 mm),
5/8” (15.9 mm), 11/16” (17.5 mm), 3/4” (19.0 mm),
13/16” (20.6 mm), 7/8” (22.2 mm)
* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-48851*

14

10

Spanners / Klucze
GB
D
PL
RUS
CZ

Stubby combination spanner
Maulringschlüssel
Klucz płasko-oczkowy krótki
Ключ комбинированный
Plochý a očkový klíč

H
RO
E

Kulcs villás-csillag
Cheie combinată
Combinada con llave
de estrella

1

• application: workshop
• head offset: 15˚
• surface finish: chromed

COLOR BOX

• przeznaczenie: warsztat
• kąt odchylenia główki: 15˚
• wykończenie powierzchni: chromowana
YT-4901
YT-4902
YT-4903
YT-4904
YT-4905
YT-4906
YT-4907
YT-4908
YT-4909
YT-4910
YT-4911
YT-4912

(mm)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

91
97
97
100
108
109
115
120
121
128
127
135

19.2
21.7
21.9
23.2
27.4
27.9
29.3
31.2
32.0
36.6
36.2
39.2

13.9
16.4
16.6
18.3
20.2
20.7
22.1
24.0
24.3
27.1
26.8
29.5

5.0
5.4
5.2
5.9
6.4
6.7
6.1
6.8
6.8
7.4
7.4
8.8

6.3
6.4
6.4
7.2
7.6
7.7
8.3
9.6
9.6
9.9
9.9
10.8

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

120/240
120/240
120/240
120/240
120/240
120/240
60/120
60/120
60/120
60/120
60/120
60/120

15

www.yato.com

1

GB
D
PL
RUS

Combination ratchet wrench
Ratschenringmaulschlüssel
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
Ключ комбинированный с трещоткой

CZ
H
RO
E

Klíč očkoplochý ráčnový
Csillag-villás kulcs racsnis
Cheie combinata cu crichet
Llave combinada fija abierta y carraca
application: service
72 teeth ratchet
minimum operation angle: 5˚
surface finish: chromed, mirror
przeznaczenie: serwis
grzechotka 72 zęby
minimalny kąt pracy: 5˚
wykończenie powierzchni: chromowana, polerowana

YT-0191
YT-0192
YT-0193
YT-0194
YT-0195
YT-0196
YT-0197
YT-0198
YT-0199
YT-0200
YT-0189
YT-0201
YT-0202
YT-0203
YT-0204
YT-0205
YT-0206

(mm)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
25
27
30
32

COLOR BOX

PLASTIC
HANGER

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

160
165
170
180
190
200
210
225
235
245
290
290
335
335
355
400
420

22.1
24.7
26.4
27.5
30.8
32.9
34.3
36.8
39.2
40.1
45.2
45.6
52.8
52.0
55.6
62.5
65.0

22.2
24.2
25.5
26.7
29.0
30.8
31.5
33.6
35.6
37.3
43.0
44.2
50.0
47.4
52.7
57.7
61.7

6.0
6.6
6.7
6.6
7.4
7.7
7.8
8.4
9.1
9.5
9.9
10.5
11.3
10.2
10.9
12.2
13.2

7.8
8.5
8.9
9.2
9.4
10.1
10.3
10.6
10.8
11.3
13.3
13.4
14.5
14.3
15.7
17.1
17.9

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
6
6
6
6
6
6

50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
30/60
24/48
48
30
30
24
24

GB Combination ratchet wrench set
D Knarrenringmaulschlüssel-satz
PL Komplet kluczy płasko-oczkowych
z grzechotką
RUS Набор комбинированных
ключей с трещоткой
CZ Klíče ráčnové sada
H Racsnis csillag-villás kulcs készlet
RO Set chei combinate
E
Juego de llaves planas

con matraca
10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
YT-0208

16

PLASTIC
HANGER

10/20

Spanners / Klucze
GB
D
PL
RUS

Combination ratchet wrench
Ratschenringmaulschlüssel
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
Ключ комбинированный с трещоткой

CZ
H
RO
E

Klíč očkoplochý ráčnový
Csillag-villás kulcs racsnis
Cheie combinata cu crichet
Llave combinada fija abierta y carraca

1

COLOR BOX
PLASTIC
HANGER

YT-1651
YT-1652
YT-1653
YT-1654
YT-1655
YT-1656
YT-1657
YT-1658
YT-1659
YT-1660
YT-1661
YT-1662
YT-1663
YT-1664
YT-1665
YT-1666
YT-1667
YT-1668
YT-1669
YT-1670
YT-1671
YT-1672
YT-1673

(mm)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

140
150
160
165
170
180
190
200
210
225
235
245
245
290
290
290
330
330
360
360
360
400
420

17.5
19.8
22.1
23.9
27.1
27.9
31.6
32.8
33.9
38.0
39.8
41.8
41.9
44.9
44.8
44.9
52.0
53.0
56.3
55.6
56.1
62.1
64.1

19.0
20.7
23.1
25.0
26.0
27.6
28.3
31.4
32.9
34.5
36.9
38.3
38.1
43.0
43.8
43.3
49.4
49.6
53.6
52.9
53.6
58.0
62.0

6.0
6.4
6.4
6.6
6.5
7.1
7.3
8.1
8.4
8.7
9.3
9.5
9.7
9.8
10.0
10.3
10.2
10.6
12.1
12.2
12.6
11.9
12.9

7.2
7.5
7.9
8.4
8.9
9.1
9.5
9.8
10.3
10.5
10.7
11.3
11.4
13.6
13.6
13.7
14.5
14.7
15.7
16.1
16.0
17.2
17.7

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
30/60
30/60
30/60
24/48
24/48
24/48
30
30
24
24
24

17

www.yato.com

1

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E


Non-slip combination ratchet wrench
Ratschenringmaulschlüssel
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
Ключ комбинированный с трещоткой
Klíč očkoplochý ráčnový
Csillag-villás kulcs racsnis
Cheie combinata cu crichet
Llave combinada fija abierta y carraca

application: industry
72 teeth ratchet
minimum operation angle: 5˚
NON-SLIP system
allows to unscrew 70% damaged hex screws
surface finish: chromed, satin

PLASTIC
HANGER

przeznaczenie: przemysł
grzechotka 72 zęby
minimalny kąt pracy: 5˚
system NON-SLIP
umożliwia odkręcanie śrub sześciokątnych
zniszczonych w 70%
• wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa
YT-0255
YT-0256
YT-0257
YT-0258
YT-0259
YT-0260
YT-0261
YT-0262
YT-0263
YT-0264

18

(mm)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

157
163
171
180
188
201
214
229
239
250

22.0
22.8
25.1
26.6
29.7
31.6
33.4
36.8
38.6
39.0

21.3
22.1
23.3
25.2
26.5
28.4
29.0
30.2
31.9
33.6

5.6
6.0
6.5
6.7
7.3
7.4
7.6
7.9
8.3
8.7

8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
10.0
10.0
11.5
11.5

10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100

Spanners / Klucze
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Rapid combination ratchet wrench
Ratschenringmaulschlüssel
Klucz „szybki” z grzechotką
Ключ комбинированный с трещоткой
Klíč očkoplochý ráčnový
Csillag-villás kulcs racsnis
Cheie combinata cu crichet
Llave combinada fija abierta y carraca

1

PLASTIC
HANGER

application: industry
72 teeth ratchet
minimum operation angle: 5˚
spline profile serves for 5 types of nuts
surface finish: chromed, mirror

przeznaczenie: przemysł
grzechotka 72 zęby
minimalny kąt pracy: 5˚
profil Spline – obsługuje 5 rodzajów nakrętek
wykończenie powierzchni: chromowana, polerowana
YT-0155
YT-0156
YT-0157
YT-0158
YT-0159
YT-0160
YT-0161
YT-0162
YT-0163
YT-0164
YT-0165

(mm)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

144
150
158
165
173
182
190
202
215
229
252

15.35
16.65
18.70
20.32
22.47
23.88
26.60
27.80
30.20
31.80
35.45

17.70
19.40
21.00
21.55
23.24
24.80
25.90
27.55
28.55
30.15
34.00

4.96
4.65
5.08
5.70
6.00
6.70
6.70
7.30
7.55
7.90
8.65

7.28
7.28
8.20
8.20
8.20
8.20
8.20
8.20
9.92
9.85
11.50

10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100

19

www.yato.com

1

GB Flexible ratchet combination wrench
D Ratschenringmaulschlüssel
PL Klucz płasko-oczkowy
z grzechotką i przegubem
RUS Ключ комбинированный с трещоткой

CZ
H
RO
E

Klíč očkoplochý ráčnový
Csillag-villás kulcs racsnis
Cheie combinata cu crichet
Llave combinada fija abierta y carraca

COLOR BOX
PLASTIC
HANGER

YT-1674
YT-1675
YT-1676
YT-1677
YT-1678
YT-1679
YT-1680
YT-1681
YT-1682
YT-1683
YT-1684
YT-1685
YT-1686
YT-1687
YT-1688
YT-1689
YT-1690
YT-1691
YT-1692
YT-1693
YT-1694
YT-1695
YT-1696

20

(mm)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

140
145
160
160
170
180
185
195
210
230
235
245
245
290
290
290
330
330
360
360
360
410
430

18.0
19.7
22.8
24.0
26.4
28.4
29.5
32.9
34.4
36.7
39.0
40.8
40.9
45.0
45.2
45.3
51.3
51.4
56.6
56.7
56.4
61.6
64.7

19.6
21.1
23.2
24.7
26.7
27.3
28.7
30.8
33.3
35.7
35.9
37.6
38.2
42.8
42.7
42.8
48.7
48.4
53.6
53.2
53.5
58.7
63.3

6.3
4.7
6.3
5.4
6.8
7.2
6.8
7.2
7.6
8.3
8.0
9.5
8.8
9.8
9.8
9.6
10.4
10.6
11.6
11.7
11.0
12.4
12.8

7.3
7.6
7.8
8.5
8.8
9.1
9.4
9.8
10.3
10.5
10.8
11.2
11.1
13.6
13.5
13.6
14.5
14.5
15.7
15.8
15.8
17.2
17.8

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
30/60
30/60
30/60
24/48
24/48
24/48
30
30
24
24
24

Spanners / Klucze
GB Flexible ratchet combination wrench
D Ratschenringmaulschlüssel
PL Klucz płasko-oczkowy
z grzechotką i przegubem
RUS Ключ комбинированный с трещоткой
CZ Klíč očkoplochý ráčnový
H Csillag-villás kulcs racsnis
RO Cheie combinata cu crichet
E
Llave combinada fija abierta y carraca

PLASTIC
HANGER

application: industry
72 teeth ratchet
minimum operation angle: 5˚
articulated joint for ring head
surface finish: chromed, mirror

przeznaczenie: przemysł
grzechotka 72 zęby
minimalny kąt pracy: 5˚
przegub przy główce oczkowej
wykończenie powierzchni: chromowana, polerowana

YT-0271
YT-0272
YT-0273
YT-0274
YT-0275
YT-0276
YT-0277
YT-0278
YT-0279
YT-0280

(mm)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

133
139
144
152
157
167
177
187
201
213

21.9
22.8
25.3
27.1
29.8
31.6
33.7
37.0
39.0
39.7

21.0
22.0
23.6
24.9
26.5
27.7
29.1
30.5
31.7
34.2

5.8
6.0
6.0
6.6
7.3
7.4
7.6
8.0
8.4
8.5

8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
10.0
10.0
11.5
11.5

10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100

21

www.yato.com

1

GB
D
PL
RUS

Double open end spanner
Doppelmaulschlüssel
Klucz płaski
Ключ рожковый

CZ
H
RO
E

Plochý klíč
Villáskulcs
Cheie fixă
Llave fija

COLOR BOX

• surface finish:
chromed, satin / mirror
• wykończenie powierzchni:
chromowana, satynowa / polerowana
YT-4800*
YT-0367
YT-0368
YT-4801*
YT-4802*
YT-0369
YT-4803*
YT-0332
YT-4804*
YT-0370
YT-4805*
YT-4806*
YT-4807*
YT-0333
YT-0371
YT-4808*
YT-0372
YT-4809*
YT-0334
YT-0373
YT-4810*
YT-4811*
YT-0374
YT-0375
YT-4812*
YT-4813*
YT-0376
YT-0377
YT-4814*
YT-0378
YT-4815*
YT-4816*
YT-4817*

22

(mm)
5.5x7
6x7
8x9
8x10
9x11
10x11
10x12
10x13
11x13
12x13
12x14
13x15
13x16
13x17
14x15
14x17
16x17
16x18
17x19
18x19
19x21
19x22
20x22
21x23
22x24
23x26
24x27
25x28
27x30
30x32
30x34
32x34
34x36

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

120
120
140
140
155
155
155
170
170
170
170
185
185
180
180
190
200
200
220
220
235
235
230
245
250
260
260
270
280
295
285
285
280

14.3
15.1
18.7
18.1
22.2
22.4
22.7
22.5
25.3
27.1
26.7
31.2
31.0
29.3
31.0
28.9
34.9
34.6
37.5
38.7
42.4
42.5
42.1
44.4
46.7
51.9
51.6
52.3
56.9
61.4
64.2
63.7
63.8

16.6
16.8
20.8
20.6
24.8
25.5
25.4
29.3
28.2
29.3
29.4
33.4
33.3
37.5
33.0
37.0
37.5
37.4
38.7
41.0
47.1
47.2
46.8
48.6
51.3
56.6
56.9
57.9
63.2
65.1
68.9
68.6
68.6

4.0
3.5
3.7
4.5
4.8
4.6
4.9
4.6
5.2
4.9
5.3
6.0
6.0
5.3
5.3
5.7
6.5
6.2
6.3
6.6
6.7
6.6
7.1
7.3
7.6
8.4
8.1
8.4
8.6
8.0
11.4
11.3
11.3

4.0
3.6
3.6
4.5
4.8
4.6
5.0
5.3
5.2
5.3
5.0
5.9
5.8
6.3
5.4
5.7
6.3
6.1
6.3
6.3
6.6
6.6
6.8
6.9
8.0
8.3
8.1
8.3
9.0
8.6
11.0
11.0
11.1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5

300/600
360/720
180/360
150/300
150/300
150/300
150/300
150/300
80/160
80/160
80/160
80/160
80/160
50/100
80/160
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
30/60
30/60
30/60
30/60
20/40
20/40
20/40
20/40
15/30
15/30
15/30
10
10

Spanners / Klucze
GB
D
PL
RUS

Double open end spanner set
Doppelmaulschlüsselsatz
Komplet kluczy płaskich
Набор рожковых ключей

CZ
H
RO
E

Souprava plochých klíčů
Kulcskészlet, villás
Set chei fixe
Juego de llaves fijas

POUCH
& COLOR
BOX

1

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19,
20x22, 21x23, 24x27 mm
YT-0380

6

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19,
20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm
YT-0381

8

23

www.yato.com

1

GB
D
PL
RUS

Double open end spanner
Doppelmaulschlüssel
Klucz płaski
Ключ рожковый

CZ
H
RO
E

Plochý klíč
Villáskulcs
Cheie fixă
Llave fija

• surface finish:
chromed, satin

COLOR BOX

• wykończenie powierzchni:
chromowana, satynowa
YT-0107
YT-0109
YT-0110
YT-0111
YT-0112
YT-0113
YT-0115
YT-0117
YT-0118
YT-0119
YT-0120
YT-0122
YT-0123
YT-0125
YT-0127
YT-0128
YT-0132

24

(mm)
6x7
8x9
8x10
10x11
10x13
12x13
14x15
13x17
16x17
17x19
18x19
19x22
20x22
21x23
24x27
25x28
30x32

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

128
146
146
162
175
175
191
195
212
224
224
237
237
247
268
268
295

15.5
19.4
19.4
23.5
27.7
27.7
31.7
31.7
36.2
40.2
40.2
44.2
44.2
46.2
53.2
53.2
64.2

17.5
21.4
21.4
25.7
30.2
30.2
33.7
38.7
38.2
42.2
42.2
48.2
48.2
50.2
57.7
57.7
68.2

3.8
4.3
4.3
5.0
5.3
5.3
5.8
6.2
6.3
6.8
6.8
7.5
7.5
7.8
8.4
8.4
9.4

3.8
4.3
4.3
5.0
5.3
5.3
5.8
6.2
6.3
6.8
6.8
7.5
7.5
7.8
8.4
8.4
9.4

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5

600
360
360
360
120
120
120
120
100
100
100
60
60
60
40
40
40

Spanners / Klucze
GB
D
PL
RUS

Double open end spanner set
Doppelmaulschlüsselsatz
Komplet kluczy płaskich
Набор рожковых ключей

CZ
H
RO
E

Souprava plochých klíčů
Kulcskészlet, villás
Set chei fixe
Juego de llaves fijas

POUCH
& COLOR
BOX

1

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17,
18x19, 20x22, 21x23, 24x27 mm
YT-0150

6

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19,
20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm
YT-0152

8

25

www.yato.com

1

GB
D
PL
RUS

Double open end spanner
Doppelmaulschlüssel
Klucz płaski
Ключ рожковый

CZ
H
RO
E

Plochý klíč
Villáskulcs
Cheie fixă
Llave fija

COLOR BOX

• surface finish:
chromed, satin / mirror
• wykończenie powierzchni:
chromowana, satynowa / polerowana
YT-4830
YT-4831
YT-4832
YT-4833
YT-4834
YT-4835
YT-4836
YT-4837
GB
D
PL
RUS

1/4” (6.3 mm) x 5/16” (7.9 mm)
3/8” (9.5 mm) x 7/16” (11.1 mm)
1/2” (12.7 mm) x 9/16” (14.3 mm)
5/8” (15.9 mm) x 11/16” (17.5 mm)
11/16” (17.5 mm) x 3/4” (19.0 mm)
13/16” (20.6 mm) x 7/8” (22.2 mm)
15/16” (23.8 mm) x 1” (25.4 mm)
1-1/8” (28.6 mm) x 1-1/4” (31.8 mm)

Double open end spanner set
Doppelmaulschlüsselsatz
Komplet kluczy płaskich
Набор рожковых ключей

CZ
H
RO
E

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

120
155
185
200
220
235
260
295

14.8
22.0
31.2
34.6
38.7
42.7
51.5
62.6

17.2
25.1
33.4
37.2
41.2
47.0
56.5
66.2

3.9
4.8
5.8
6.0
7.0
7.0
8.3
8.6

3.9
4.8
5.8
6.1
7.0
7.0
8.4
8.7

Souprava plochých klíčů
Kulcskészlet, villás
Set chei fixe
Juego de llaves fijas

10
10
10
10
10
10
5
5

150/300
150/300
80/160
50/100
50/100
20/40
10
10

POUCH

1/4” (6.3 mm) x 5/16” (7.9 mm), 3/8” (9.5 mm) x 7/16” (11.1 mm),
1/2” (12.7 mm) x 9/16” (14.3 mm), 5/8” (15.9 mm) x 11/16” (17.5
mm), 11/16” (17.5 mm) x 3/4” (19.0 mm), 13/16” (20.6 mm) x 7/8”
(22.2 mm), 15/16” (23.8 mm) x 1” (25.4 mm), 1-1/8” (28.6 mm)
x 1-1/4” (31.8 mm)
* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-48371*

26

10

Spanners / Klucze
GB
D
PL
RUS

Double ratchet spanner
Ringschlüsselsatz
Klucz oczkowy z grzechotką
Ключ накидной

CZ
H
RO
E

Očkové klíč
Csillagkulcs
Cheie inelare
Llave de anillo

1

COLOR BOX
PLASTIC
HANGER

YT-5030
YT-5031
YT-5032
YT-5033
YT-5034
YT-5035
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

(mm)
8x9
10x11
12x13
14x15
16x18
17x19

L (mm)

D1 (mm)

D2 (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

125
150
170
190
210
235

18.4
21.9
25.4
27.7
31.2
32.5

20.2
23.9
26.5
29.6
34.8
35.7

7.2
8.0
8.9
9.5
10.0
10.5

7.5
8.5
9.0
9.8
10.8
11.8

5
5
5
5
5
5

100/200
100/200
100/200
50/100
50/100
50/100

Double ratchet spanner set
Ringschlüsselsatz
Klucze oczkowe z grzechotką
Набор ключей накидных
Očkové klíče
Csillagkulcs készlet
Set chei inelare
Llaves de anillo
PLASTIC
HANGER

8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 17x19 mm
YT-5038

10/30

27

www.yato.com

1

GB
D
PL
RUS

Bi-hexagonal ring spanner
Doppelringschlüssel
Klucz oczkowy odgięty
Ключ накидной изогнутый

CZ
H
RO
E

Očkový klíč ohnutý
Hajlítottszárú csillagkulcs
Cheie inelaro-curbată
Llave de estrella

COLOR BOX

• application: industry
• surface finish: chromed, satin / mirror
• przeznaczenie: przemysł
• wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana
YT-4840*
YT-0383
YT-0384
YT-4841*
YT-4842*
YT-0385
YT-4843*
YT-4844*
YT-0386
YT-4845*
YT-4846*
YT-4847*
YT-0387
YT-4848*
YT-0388
YT-4849*
YT-4850*
YT-0389
YT-4851*
YT-0390
YT-0391
YT-4852*
YT-4853*
YT-0392
YT-0393
YT-4854*
YT-0394

28

(mm)
5.5x7
6x7
8x9
8x10
9x11
10x11
10x12
11x13
12x13
12x14
13x15
13x16
14x15
14x17
16x17
16x18
17x19
18x19
19x21
20x22
21x23
22x24
23x26
24x27
25x28
27x30
30x32

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

165
165
185
180
200
200
195
215
220
215
230
225
230
240
255
250
265
270
285
290
310
315
320
330
355
350
390

11.1
11.0
13.9
13.6
16.4
16.3
16.6
19.3
19.6
19.4
22.0
21.9
23.6
21.4
24.6
25.2
26.9
27.5
30.1
30.9
31.9
33.6
36.0
36.2
37.8
40.4
44.0

12.4
12.7
15.5
15.3
17.8
17.6
18.1
20.8
21.5
21.3
23.6
23.8
21.9
25.4
26.4
27.1
28.2
28.8
33.0
33.4
34.4
36.2
40.2
40.6
42.1
43.5
47.1

5.4
5.4
6.8
6.1
7.7
6.8
7.0
8.4
7.2
7.6
8.5
8.9
8.9
8.5
8.6
8.9
10.0
10.5
11.6
10.5
11.8
12.7
14.1
11.5
13.6
14.7
13.8

4.9
5.5
7.2
6.4
7.4
7.2
7.7
8.6
7.7
8.1
9.4
8.8
9.1
9.3
9.3
9.4
10.5
10.2
12.7
11.4
12.4
13.0
14.1
13.2
14.8
14.6
14.9

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
3

300/600
200/400
100/200
150/300
150/300
100/200
150/300
80/160
60/120
80/160
80/160
80/160
50/100
50/100
30/60
50/100
30/60
25/50
30/60
20/40
20/40
20/40
20/40
20/40
15/30
15/30
15/30

Spanners / Klucze
GB
D
PL
RUS
CZ

Bi-hexagonal ring spanner set
Doppelringschlüsselsatz
Komplet kluczy oczkowych odgiętych
Набор ключей накидных изогнутых
Klíče očkové vyhnuté sada

H
RO
E

Csillagkulcs készlet
Set chei inelare cu cot
Juego de llaves
de estrella acodadas

POUCH
& COLOR
BOX

1

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19, 20x22 mm
YT-0396

6

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19,
20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm
YT-0398

4

29

www.yato.com

1

GB
D
PL
RUS

Bi-hexagonal ring spanner
Doppelringschlüssel
Klucz oczkowy odgięty
Ключ накидной изогнутый

CZ
H
RO
E

Očkový klíč ohnutý
Hajlítottszárú csillagkulcs
Cheie inelaro-curbată
Llave de estrella

• application: industry
• maximum torque exceeding DIN
and ANSI standards by 60%
• surface finish: chromed, satin

COLOR BOX

• przeznaczenie: przemysł
• maksymalny moment obrotowy większy
o 60% niż w standardach DIN i ANSI
• wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa
YT-0207
YT-0209
YT-0211
YT-0213
YT-0215
YT-0217
YT-0219
YT-0222
YT-0223
YT-0227
YT-0228
YT-0232

30

(mm)
6x7
8x9
10x11
12x13
14x15
16x17
18x19
20x22
21x23
24x27
25x28
30x32

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

168
183
198
217
239
260
292
318
326
329
347
362

10.4
13.3
16.3
19.2
22.1
25.0
27.9
30.8
32.3
36.6
38.1
45.2

11.9
14.8
17.7
20.6
23.4
26.4
29.4
33.7
35.2
40.7
42.5
49.2

5.7
6.7
7.7
8.7
9.6
10.6
11.2
11.8
12.1
13.1
14.0
15.0

6.2
7.2
8.8
9.2
10.1
10.9
11.5
12.5
12.8
14.0
14.3
15.7

10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
2
2

320
160
100
100
50
60
60
30
30
30
16
16

Spanners / Klucze
GB
D
PL
RUS
CZ

Bi-hexagonal ring spanner set
Doppelringschlüsselsatz
Komplet kluczy oczkowych odgiętych
Набор ключей накидных изогнутых
Klíče očkové vyhnuté sada

H
RO
E

Csillagkulcs készlet
Set chei inelare cu cot
Juego de llaves
de estrella acodadas

POUCH
& COLOR
BOX

1

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17,
18x19, 20x22 mm
YT-0248

6

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17,
18x19, 20x22, 21x23, 24x27 mm
YT-0250

10

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19,
20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm
YT-0252

4

31

www.yato.com

1

GB
D
PL
RUS

Bi-hexagonal ring spanner
Doppelringschlüssel
Klucz oczkowy odgięty
Ключ накидной изогнутый

CZ
H
RO
E

Očkový klíč ohnutý
Hajlítottszárú csillagkulcs
Cheie inelaro-curbată
Llave de estrella acodada

COLOR BOX

• application: industry
• surface finish: chromed, satin / mirror
• przeznaczenie: przemysł
• wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana
YT-4860
YT-4861
YT-4862
YT-4863
YT-4864
YT-4865
GB
D
PL
RUS

3/8” (9.5 mm) x 7/16” (11.1 mm)
1/2” (12.7 mm) x 9/16” (14.3 mm)
11/16” (17.5 mm) x 3/4” (19.0 mm)
13/16” (20.6 mm) x 7/8” (22.2 mm)
7/8” (22.2 mm) x 15/16” (23.8 mm)
15/16” (23.8 mm) x 1” (25.4 mm)

Bi-hexagonal ring spanner set
Doppelringschlüsselsatz
Komplet kluczy oczkowych odgiętych
Набор ключей накидных изогнутых

CZ
H
RO
E

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

200
235
265
280
305
325

16.2
21.8
27.0
30.5
33.2
35.8

17.5
23.3
28.3
33.3
35.9
40.0

6.8
8.4
10.1
11.1
11.8
13.6

6.4
8.3
10.0
11.9
13.3
13.7

10
10
10
10
5
5

150/300
80/160
50/100
20/40
10
10

POUCH
Klíče očkové vyhnuté sada
Csillagkulcs készlet
Set chei inelare cu cot
Juego de llaves de estrella acodadas

3/8” (9.5 mm) x 7/16” (11.1 mm),
1/2” (12.7 mm) x 9/16” (14.3 mm),
11/16” (17.5 mm) x 3/4” (19.0 mm),
13/16” (20.6 mm) x 7/8” (22.2 mm),
7/8” (22.2 mm) x 15/16” (23.8 mm),
15/16” (23.8 mm) x 1” (25.4 mm)
* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-48651*

32

10

Spanners / Klucze
GB
D
PL
RUS

Ring impact wrench
Schlagringschlüssel
Klucz do pobijania oczkowy
Ключ закрытый
для растряски

application: industry
12 point profile
AS-Drive system
cold forged
surface finish: black oxidised

przeznaczenie: przemysł
profil 12-kątny
system AS-Drive
kuty na zimno
wykończenie powierzchni:
czarna, oksydowana
YT-1601
YT-1602
YT-1603
YT-1604
YT-1605
YT-1606
YT-1607
YT-1608
YT-1609
YT-1610
YT-1611
YT-1612
YT-1613
YT-1614

(mm)
24
27
30
32
36
38
41
46
50
55
58
60
65
70

CZ
H
RO
E

Klíč maticový očkový rázový
Ütőcsillagkulcs
Cheie inelară cu bătător
Llave de muletilla para usarse
dando golpes

1

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

160
185
190
195
210
210
225
240
250
270
270
270
290
310

41
47
51
54
60
60
66
74
80
86
86
92
100
108

31
33
35
37
39
39
42
44
45
55
55
60
65
70

15.0
15.0
16.5
16.5
20.0
20.0
20.0
22.0
23.0
25.0
25.0
25.0
30.0
32.0

10
12
14
15
17
17
18
19
20
22
22
23
24
25

5/25
5/25
5/25
5/25
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
5
5
5
5

33

www.yato.com

1

GB
D
PL
RUS

Ring impact wrench
Schlagringschlüssel
Klucz do pobijania oczkowy
Ключ закрытый
для растряски

application: industry
12 point profile
AS-Drive system
cold forged
surface finish: black oxidised

przeznaczenie: przemysł
profil 12-kątny
system AS-Drive
kuty na zimno
wykończenie powierzchni:
czarna, oksydowana
YT-3500*
YT-3501*
YT-3502*
YT-3503*
YT-3504*
YT-3505*
YT-3506*
YT-3507*
YT-3508*
YT-3509*
YT-3510*
YT-3511*
YT-3512*
YT-3513*
YT-3514*
YT-3515*
YT-3516*
YT-3517*

34

(mm)
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160

CZ
H
RO
E

Klíč maticový očkový rázový
Ütőcsillagkulcs
Cheie inelară cu bătător
Llave de muletilla para usarse
dando golpes

POLYBAG
WITH LABEL

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

326
350
355
390
390
420
420
450
450
480
480
520
520
520
565
565
565
585

113
124
130
142
142
155
155
168
168
182
182
200
200
220
220
220
220
240

62
65
68
72
72
78
78
85
85
90
90
95
95
95
104
104
104
113

33
34
36
39
39
43
43
45
45
50
50
57
57
57
58
58
58
58

18
19
20
23
23
25
25
28
28
30
30
31
31
31
32
32
32
33

10
8
7
5
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1

Spanners / Klucze
GB
D
PL
RUS
CZ

H
RO
E

Open end impact wrench
Schlagschraubenschlüssel
Klucz do pobijania płaski
Ключ плоский для растряски
Klíč maticový plochý rázový
application: industry
head offset: 15˚
cold forged
surface finish: black oxidised
przeznaczenie: przemysł
kąt odchylenia główki: 15˚
kuty na zimno
wykończenie powierzchni:
czarna, oksydowana
YT-1615
YT-1616
YT-1617
YT-1618
YT-1619
YT-1620
YT-1621
YT-1622

(mm)
27
30
32
36
41
46
50
55

Ütőlaposkulcs
Cheie fixă cu bătător
Llave de boca abierta
para usarse dando golpes

1

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

180
187
195
210
225
255
280
310

55
63
67
77
89
98
107
118

33
35
37
39
42
44
45
55

15
17
18
18
20
20
22
25

12
14
15
17
18
19
20
22

5/25
5/25
5/25
5/10
5/10
5/10
5
5

35

www.yato.com

1

GB
D
PL
RUS
CZ
application: industry
head offset: 15˚
cold forged
surface finish: black oxidised
przeznaczenie: przemysł
kąt odchylenia główki: 15˚
kuty na zimno
wykończenie powierzchni:
czarna, oksydowana
YT-3518*
YT-3519*
YT-3520*
YT-3521*
YT-3522*
YT-3523*
YT-3524*
YT-3525*
YT-3526*
YT-3527*
YT-3528*
YT-3529*
YT-3530*
YT-3531*
YT-3532*
YT-3533*
YT-3534*
YT-3535*
YT-3536*

36

H
RO
E

Open end impact wrench
Schlagschraubenschlüssel
Klucz do pobijania płaski
Ключ плоский для растряски
Klíč maticový plochý rázový

(mm)
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

Ütőlaposkulcs
Cheie fixă cu bătător
Llave de boca abierta
para usarse dando golpes

POLYBAG
WITH LABEL

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

315
335
370
375
400
400
445
445
485
485
513
513
530
530
560
560
630
630
630

128
141
156
162
174
174
194
194
228
228
238
238
253
253
268
268
290
290
290

52.0
59.0
61.5
65.0
72.0
72.0
80.0
80.0
86.0
86.0
95.0
95.0
98.0
98.0
105.0
105.0
120.0
120.0
120.0

23.5
27.5
28.5
29.0
32.0
32.0
36.0
36.0
43.0
43.0
45.0
45.0
51.0
51.0
53.0
53.0
56.0
56.0
56.0

15
16
17
18
19
19
20
20
23
23
25
25
27
27
29
29
32
32
32

10
8
6
7
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Spanners / Klucze
GB
D
PL
RUS

CZ
H
RO
E

Half-moon spanner
Starter- und Blockschlüssel
Klucz oczkowy typu „C”
Ключ накидной изогнутый „C”

Klíč očkoplochý typ „C“
Félhold alakú csillagkulcs
Cheie inelara semi-luna
Llave de estrella tipo „C”

1

• application: industry
• excellent for work in tight spaces
• used for dismantling of collector tubes,
alternators and starters
• surface finish: chromed, satin
• przeznaczenie: przemysł
• do pracy w miejscach szczególnie trudnodostępnych
• ułatwia odkręcanie kolektorów, alternatorów
i rozruszników samochodowych
• wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa
YT-0170
YT-0171
YT-0172
YT-0173
YT-0175

(mm)
10x12
11x13
14x15
16x17
19x22

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

145
170
195
220
260

16.8
18.5
22.8
26.2
28.7

19.2
21.2
25.8
28.6
32.9

6.8
8.4
9.2
9.9
10.4

6.8
8.6
9.9
10.5
10.9

10/60
10/60
10/60
10/60
6/60

37

www.yato.com

1

GB
D
PL
RUS

Reversible half-moon spanner
Doppelringratschenschlüssel
Klucz typu „C” z grzechotką
Ключ накидной изогнутый с трещоткой

CZ
H
RO
E

Klíč očkový ráčnový typu „C”
Csillagkulcs racsnis hajlított
Cheie reversibila semi-luna
Llave de carraca de dos bocas con angulo

application: industry
minimum operation angle: 5˚
direction switch
excellent for work in tight spaces
used for dismantling of collector tubes,
alternators and starters
• surface finish: chromed, mirror

PLASTIC
HANGER
przeznaczenie: przemysł
minimalny kąt pracy: 5˚
zmiana kierunku obrotu
do pracy w miejscach szczególnie
trudnodostępnych
• ułatwia odkręcanie kolektorów, alternatorów
i rozruszników samochodowych
• wykończenie powierzchni: chromowana, polerowana
YT-0283
YT-0284
YT-0285
YT-0286
YT-0287

38

(mm)
10x11
12x15
13x14
16x18
17x19

L (mm)

D1 (mm)

D2 (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

192
206
229
247
260

21.0
23.6
25.4
28.6
29.7

21.9
28.2
27.0
31.7
33.8

8.4
8.4
8.4
10.0
10.0

8.4
8.4
8.4
11.5
11.5

10/100
10/100
10/100
10/100
10/100

Spanners / Klucze
GB
D
PL
RUS

CZ
H
RO
E

Flare nut wrench
Schraubenschlüssel, halboffen
Klucz oczkowy półotwarty
Ключ накладной полуоткрытый

Klíč prstencový polootevřený
Csuklós, nyitott
Cheie inelară semideschisă
Llave semiabierta

1

COLOR BOX

YT-0135
YT-0136
YT-0137
YT-0138
YT-0139
YT-0140
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

(mm)
8x10
11x12
13x14
15x17
19x21
22x24

L (mm)

B (mm)

D (mm)

B1 (mm)

D1 (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

140
160
175
190
230
250

18.7
21.2
26.3
31.2
36.3
42.7

21.8
24.0
27.3
31.2
42.1
44.2

6.2
8.1
9.6
11.8
14.7
17.1

7.2
9.2
10.7
13.0
16.7
18.6

7.7
8.5
9.6
11.5
12.4
13.2

8.4
9.5
10.5
10.9
12.8
13.9

10
10
10
10
10
10

200/400
100/200
100/200
50/100
50/100
50/100

Flare nut wrench set
Schraubenschlüssel, halboffen
Zestaw kluczy oczkowych półotwartych
Ключ накладной полуоткрытый
Klíč prstencový polootevřený
Csuklós, nyitott
Cheie inelară semideschisă
Llave semiabierta

POUCH
& COLOR
BOX

8x10, 11x12, 13x14, 15x17 mm
YT-0143

25/50

39

www.yato.com

1

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Flexible flare nut wrench
Schraubenschlüssel, halboffen mit Gelenk
Klucz oczkowy półotwarty z przegubem
Ключ накладной полуоткрытый с шарниром
Klíč prstencový polootevřený s kloubem
Csuklós, nyitott csillagkulcs
Cheie inelară semideschisă, cu articulaţie
Llave semiabierta con una junta

• application: industry
• articulated joint
at 12 point head
• ring for nuts in sockets
• for use on hydraulic lines
• for use on fuel lines
• for use on brake system lines
• ergonomic handle
• surface finish: chromed, satinPLASTIC
HANGER

przeznaczenie: przemysł
przegub przy profilu 12-kątnym
pierścień do gniazd nakrętek
do przewodów hydraulicznych
do przewodów paliwowych
do przewodów hamulcowych
ergonomiczna rączka
wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa
YT-0180
YT-0181
YT-0182
YT-0183
YT-0184
YT-0185
YT-0186
YT-0187
YT-0188

40

(mm)
8
9
10
11
12
13
14
15
17

L (mm)

D (mm)

D1 (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

128
128
128
146
148
175
175
175
190

6.0
6.5
7.0
8.5
9.0
10.0
11.0
12.0
14.0

18.0
18.0
18.0
22.0
22.0
26.0
26.0
26.0
32.0

7.0
7.0
7.0
9.0
9.0
11.0
11.0
11.0
13.0

7.0
7.0
7.0
9.0
9.0
11.0
11.0
11.0
13.0

24/288
24/288
24/288
24/216
24/216
12/120
12/120
12/120
12/96

Spanners / Klucze
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Flexible flare nut wrench set
Schraubenschlüssel, halboffen mit Gelenk
Komplet kluczy oczkowych półotwartych z przegubem
Ключ накладной полуоткрытый с шарниром
Klíč prstencový polootevřený s kloubem
Csuklós, nyitott csillagkulcs
Cheie inelară semideschisă, cu articulaţie
Llave semiabierta con una junta

1

PLASTIC
HANGER

8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 mm
YT-0190
GB
D
PL
RUS

Torx ring spanner set
Torx-Ringschlüsselsatz
Komplet kluczy oczkowych Torx
Набор накидных ключей

5/20
CZ
H
RO
E

Očkové klíče
Csillagkulcs készlet
Chei inelare
Llaves de anillo Torx

SLIDING CARD

E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24
YT-0530

10/60

41

www.yato.com

1

GB
D
PL
RUS

YT-1626
YT-1627
YT-1628
YT-1629
YT-1630
YT-1631
YT-1632
YT-1633
YT-1634
YT-1635
YT-1636
YT-1637
YT-1638
YT-1639
YT-1640
YT-1641
YT-1642
YT-1643
YT-1644
YT-1645
YT-1646
YT-1647
YT-1648
YT-1649
YT-1650

42

CZ
H
RO
E

L-type socket wrench
Steckschlüssel gebogen
Klucz nasadowy typu „L”
Ключ торцевой „L” типа

(mm)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32

L (mm)
102
106
117
121
131
138
147
154
162
173
182
188
192
207
215
221
232
242
253
265
268
288
295
310
339

Nástrčný klíč fajfkový
Kulcs, dugó-pipa
Cheie tubulara cu cot tip „L”
Llave de vaso „L”

B (mm)
25.0
27.0
29.5
31.7
35.1
36.0
42.5
44.2
47.0
48.9
55.0
57.0
57.1
62.3
62.4
65.0
67.5
77.1
78.2
81.4
77.5
85.3
87.6
95.0
99.2

H1 (mm)
10.0
10.2
12.3
13.4
16.4
16.5
17.9
18.5
19.3
20.6
23.2
25.1
25.1
26.9
27.0
30.5
30.8
31.4
32.3
34.3
35.3
36.9
37.8
38.4
40.4

H2 (mm)
11.0
10.1
11.9
12.8
16.9
16.8
18.2
19.1
20.3
21.6
23.1
25.5
24.6
27.4
28.3
30.6
30.6
31.2
31.7
35.6
30.2
36.4
37.8
38.6
40.5

A (mm)
16.0
21.0
18.5
19.1
23.3
24.7
17.9
30.1
30.2
31.6
37.3
37.9
40.1
41.6
42.4
54.0
49.1
51.6
53.5
55.6
57.4
54.7
60.6
65.3
66.8

D (mm)
10.0
10.7
12.2
13.2
15.0
16.3
18.0
19.3
20.8
22.3
23.6
25.1
26.0
28.2
29.2
30.2
31.7
33.0
33.6
35.4
36.8
37.6
39.2
42.0
43.8

(mm)
7
7
9
10
10
11
12
12
13
13
14
14
14
16
16
16
16
17
17
19
19
20
20
22
22

12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/36
12/36
12/36
6/24
6/24
6/24
6/18
6/18
6/18
6/12
6/12
6/12
6/12
6

Spanners / Klucze
GB
D
PL
RUS

Open end swivel head socket wrench
Maul-steckschlüssel
Klucz płasko-nasadowy przegubowy
Ключ рожково-торцевой

CZ
H
RO
E

Klic nasad. ploch.
Kulcs villás-dugó
Cheie fixe-tubulare
Combinada con vaso

1

COLOR BOX

YT-4950
YT-4951
YT-4952
YT-4953
YT-4954
YT-4955
YT-4956
YT-4957
GB
D
PL
RUS

(mm)
8
10
11
12
13
14
17
19

L (mm)

B (mm)

D (mm)

S1 (mm)

168
178
188
191
205
222
232
248

19.5
20.7
25.4
25.3
28.8
31.8
37.0
42.1

12.9
14.6
15.9
17.9
18.8
19.8
23.9
25.8

6.0
6.4
6.9
6.7
6.8
6.8
7.8
7.5

Open end swivel head socket wrench set
Maul-Steckschlüsselnsatz
Klucze płasko-nasadowe przegubowe
Ключи рожк.-торц.-наъор

CZ
H
RO
E

10
10
10
10
10
10
10
10

240
240
200
160
120
80
80
60

Ploché nįstrčné klķče kloubové
Kulcs villás-csuklós dugó
Set chei fixe + tubulare
Combinadas con vaso articulado

POUCH
& COLOR BOX

8, 10, 12, 13, 17, 19 mm
YT-4960

20

43

www.yato.com

1

GB
D
PL
RUS

Double flexible socket wrench
Steckschlüssel
Klucz nasadowy przegubowy
Ключ торцевой

CZ
H
RO
E

Nástrčné klíče kloubové
Csuklós dugókulcs
Set chei tubulare cu articulaţie
Llave de vaso articulado

COLOR BOX

YT-4961
YT-4962
YT-4963
YT-4964
YT-4965
YT-4966
GB
D
PL
RUS

(mm)
8x9
10x11
12x13
14x15
16x17
18x19

Double ended swivel socket wrench set
Doppelgelenkschlüsselsatz
Klucze nasadowo-przegubowe
Ключи рожк.-торц.-наъор

L (mm)

D1 (mm)

D2 (mm)

183
202
218
239
257
274

12.9
14.6
17.6
19.8
23.8
25.8

13.7
15.8
18.8
21.7
23.9
25.8

CZ
H
RO
E

10
10
10
10
10
10

200
160
120
80
40
40

Nástrčné klíče kloubové
Csuklós dugókulcs
Set chei tubulare cu articulaţie
Llave de vaso articulado

POUCH
& COLOR BOX

8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19 mm
YT-4967

44

12

Spanners / Klucze
GB
D
PL
RUS

Heavy duty tubular socket wrench
Rohrsteckschlüsselsatz
Klucz rurowy kuty
Ключ двухлучевой с головками

CZ
H
RO
E

Klíče trubkové
Csőkulcs
Cheie pt. ţevi
Llave de tuberia

1

COLOR BOX

YT-4915
YT-4916
YT-4917
YT-4918
YT-4919
YT-4920
YT-4921
YT-4922
YT-4923
YT-4924
YT-4925
YT-4926
GB
D
PL
RUS

(mm)
8x9
10x11
12x13
14x15
16x17
18x19
20x22
21x23
24x26
25x28
27x29
30x32

Tubular socket wrench handle
Stellstab für Rohrschlüssel
Pokrętło do kluczy rurowych
Вороток к трубчатым ключам

D1 (mm)

D2 (mm)

D (mm)

L (mm)

13
15
18
20
23
25
28
29
33
34
37
40

14
16
19
22
24
26
30
31
35
37
39
42

3
5
6
6
7
8
8
10
12
12
12
13

110
120
140
145
155
165
170
185
190
205
210
210

CZ
H
RO
E

10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5

60/240
60/240
60/120
60/120
60/120
40/80
30/60
30/60
40
40
40
20

Tyčka k trubkovým klíčům
Forgatókar dugókulcshoz
Clupă pt. chei tubulare
Mango para las llaves de tubo

COLOR BOX

YT-4927
YT-4928

L (mm)

mm

190
280

2.5; 4.5; 5.5
6.5; 7.5; 9.5; 11.5; 12.5

50
50

150
100

45

www.yato.com

1

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Ratchet wrench
Gerüstratsche
Klucz nasadkowy z grzechotką
Ключ торцовый с трещоткой
Ráčnový klíč průchozí
Kettős racsnis kulcs
Cheie tubulara cu clichet
Llave de vaso con carraca

PLASTIC
HANGER

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

L (mm)

(mm)
19x22

YT-4937

315

2/40

Double ratchet wrench
Gerüstratsche
Dwustronny klucz nasadkowy z grzechotką
Ключ торцовый с трещоткой
Ráčnový klíč průchozí dvoustranný
Kettős racsnis kulcs
Cheie tubulara dubla cu clichet
Llave de vaso con carraca

DOUBLE
BLISTER

YT-4945

46

(mm)
10x13x17x19

L (mm)

D1 (mm)

D2 (mm)

S1 (mm)

S2 (mm)

200

29

35

17

22

5/50

Spanners / Klucze
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Socket wrench with handle
Steckschlüssel
Klucz nasadowy z rączką
Ключ торцевой
Nástrčný klíč
Kulcs
Cheie tubulara
Llave

HRC

44

COLOR BOX

YT-1541
YT-1542
YT-1543
YT-1544
YT-1545
YT-1546
YT-1547
YT-1548
YT-1549

(mm)
5
6
7
8
9
10
11
12
13

D (mm)

L1 (mm)

L2 (mm)

8.0
9.1
10.9
12.0
13.0
14.1
15.9
16.9
18.0

125
125
125
125
125
125
125
125
125

242
242
242
242
242
242
242
242
242

6
6
6
6
6
6
6
6
6

120
120
120
120
120
120
120
120
120

47

1

www.yato.com

1

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

T-type deep socket wrench with rotary handle
Steckschlüssel vom Typ „T” mit drehbarem Handgriff
Klucz nasadowy typu „T” z obrotową rękojeścią
Торцовый ключ типа „T” с вращательной ручкой
Klíč nástrčný typ „T” s otočnou rukojetí
„T” típusú dugókulcs, forgatható karral
Cheie tubulară de tip „T” cu mânier rotativ
Llave tubular „T” con un mango giratorio

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

T-type adapter with rotary handle
Adapter vom Typ „T” mit drehbarem Handgriff
Adapter typu „T” z obrotową rękojeścią
Адаптер типа „T” с вращательной ручкой
Adaptér typ „T” s otočnou rukojetí
„T” típusú adapter, forgatható karral
Adaptor tip „T” cu mânier rotativ
Adaptador „T” con un mango giratorio

12.5
mm

• ergonomic handle
• movable handle with position locking system
• long bar for work in deeply set,
difficult to reach places

COLOR
CARDBOARD

• ergonomiczna rękojeść
• przesuwane pokrętło z blokadą położenia
• długi trzpień umożliwiający pracę
w głębokich wnękach
H
YT-1552
YT-1553
YT-1554
YT-1555
YT-1556
YT-1557
YT-1558
YT-1559

48

8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm

L1 (mm) L2 (mm)
310
310
310
310
310
310
310
310

200
200
200
200
200
200
200
200

• ergonomic handle
• movable handle with position locking system
• long bar for work in deeply set,
difficult to reach places
(mm)
10
10
10
10
10
10
10
10

10/40
10/40
10/40
10/40
10/40
10/40
10/40
10/40

COLOR
CARDBOARD

• ergonomiczna rękojeść
• przesuwane pokrętło z blokadą położenia
• długi trzpień umożliwiający pracę
w głębokich wnękach
H
YT-1565 1/4” (6.3 mm)
YT-1566 3/8” (9.5 mm)
YT-1567 1/2” (12.7 mm)

L1 (mm) L2 (mm)
310
310
310

200
200
200

(mm)
8
10
10

10/40
10/40
10/40

Spanners / Klucze
GB
D
PL
RUS

T-type deep socket wrench
Steckschlüssel vom Typ „T”
Klucz nasadowy typu „T”
Торцовый ключ типа „T”

CZ
H
RO
E

Klíč nástrčný typ „T”
„T” típusú dugókulcs
Cheie tubulară de tip „T”
Llave tubular „T”

1

COLOR
CARDBOARD

H
YT-1571
YT-1572
YT-1573
YT-1574
YT-1575
YT-1576
YT-1577
YT-1578
GB
D
PL
RUS

Y-type socket wrench
Steckschlüssel vom Typ „Y”
Klucz nasadowy typu „Y”
Торцовый ключ типа „Y”

CZ
H
RO
E

L1 (mm)

L2 (mm)

310
310
310
310
310
310
310
310

200
200
200
200
200
200
200
200

8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm

(mm)
10
10
10
10
10
10
10
10

10/40
10/40
10/40
10/40
10/40
10/40
10/40
10/40

Klíč nástrčný typ „Y”
„Y” típusú dugókulcs
Cheie tubulară de tip „Y”
Llave tubular „Y”

COLOR
CARDBOARD

H
YT-1583
YT-1584
YT-1585
YT-1586

8-9-10 mm
8-10-12 mm
9-11-13 mm
12-14-17 mm

L (mm)
140
140
140
140

(mm)
10
10
10
10

10/40
10/40
10/40
10/40

49

www.yato.com

1

GB
D
PL
RUS
CZ

Adjustable wrench
Rollgabelschlüssel
Klucz nastawny
Ключ разводной
Nastavitelný klíč

H
RO
E

Állítható svédkulcs
Cheie reglabilă
Llave ajustable
tipo inglesa

HALF
DOUBLE
BLISTER

L (mm)
YT-2071
YT-2072
YT-2073
YT-2074
YT-2075
GB
D
PL
RUS
CZ

Adjustable wrench
Rollgabelschlüssel
Klucz nastawny
Ключ разводной
Nastavitelný klíč

H
RO
E

Adjustable wrench
Rollgabelschlüssel
Klucz nastawny
Ключ разводной
Nastavitelný klíč

H
RO
E

YT-2165
YT-2166
YT-2167
YT-2168

L (mm)
150
200
250
300

6/120
6/60
6/36
6/24

YT-2176*
YT-2177*
YT-2178*
YT-2179*

L (mm)
380
460
605
780

4/16
2/12
6
4

Állítható svédkulcs
Cheie reglabilă
Llave ajustable
tipo inglesa

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

50

6/60
6/60
6/36
6/24
6/12

Állítható svédkulcs
Cheie reglabilă
Llave ajustable
tipo inglesa

HALF
DOUBLE
BLISTER

GB
D
PL
RUS
CZ

150
200
250
300
375

Spanners / Klucze
GB
D
PL
RUS
CZ

Adjustable wrench
Rollgabelschlüssel
Klucz nastawny
Ключ разводной
Nastavitelný klíč

H
RO
E

Állítható svédkulcs
Cheie reglabilă
Llave ajustable
tipo inglesa

HALF
DOUBLE
BLISTER

GB Adjustable wrench
D Rollgabelschlüssel
PL Klucz nastawny
z rączką kompozytową
RUS Ключ разводной

HALF
DOUBLE
BLISTER

CZ
H
RO
E

1

YT-2170
YT-2171
YT-2172
YT-2173

L (mm)
150
200
250
300

6/72
6/60
6/48
6/36

YT-2174*
YT-2175*

L (mm)
220
300

6/60
3/30

Nastavitelný klíč
Állítható svédkulcs
Cheie reglabilă
Llave ajustable
tipo inglesa

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

51

2

Sockets, accessories & sets
Klucze nasadowe,
akcesoria i zestawy

52

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
Hexagonal sockets S.A.E.
Klucze nasadowe sześciokątne S.A.E., krótkie
Hexagonal deep sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, długie
Hexagonal deep sockets S.A.E.
Klucze nasadowe sześciokątne S.A.E., długie

Sockets 1/4”
Klucze nasadowe 1/4”

55-58
Hexagonal sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, krótkie
Hexagonal sockets S.A.E.
Klucze nasadowe sześciokątne S.A.E., krótkie
Hexagonal deep sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, długie
Hexagonal deep sockets S.A.E.
Klucze nasadowe sześciokątne S.A.E., długie

Accessories 1/4”
Akcesoria 1/4”

Extension bars
Przedłużki
Extension bars with wobble
Przedłużki uchylne
Flexible extension cords
Przedłużki elastyczne
Adapters
Redukcje
Bit adapters
Adaptery do bitów
Universal joints
Przeguby Cardana
Spinner handles
Pokrętła do nasadek
Sliding T-bars
Pokrętła typu „T”
Flexible handles
Pokrętła łamane

59-61

Ratchet handles 1/4”
Grzechotki 1/4”

62-66
Ratchet handles
Grzechotki
Flexible ratchet handles
Grzechotki z przegubem
Composite ratchet handles
Grzechotki powlekane
Curved ratchet handles
Grzechotki wygięte
Telescopic ratchet handles
Grzechotki z przedłużonym uchwytem
Bit and socket drive ratchet handles
Grzechotki do bitów i nasadek
Rotary head ratchet handles
Grzechotki z obrotową głowicą
Ratchet handles with traction belt
Grzechotki z paskiem transmisyjnym

Sockets 3/8”
Klucze nasadowe 3/8”

67-70
Hexagonal sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, krótkie

55
56

60

64

71
71
72
72
72
72
73
73

Ratchet handles 3/8”
Grzechotki 3/8”

74
75
75
76
76
77
77

Sockets 1/2”
Klucze nasadowe 1/2”

78-83
65
Hexagonal sockets
65 Klucze nasadowe sześciokątne, krótkie
Hexagonal sockets S.A.E.
66 Klucze nasadowe sześciokątne S.A.E., krótkie
Bi-hexagonal sockets
66 Klucze nasadowe dwunastokątne, krótkie
Spline sockets
Klucze nasadowe „Spline”
Hexagonal deep sockets
Klucze nasadowe sześciokątne, długie
Hexagonal deep sockets S.A.E.
Klucze nasadowe sześciokątne S.A.E., długie
67

70

71-73

74-77
61
Ratchet handles
61 Grzechotki
Flexible ratchet handles
61 Grzechotki z przegubem
Composite ratchet handles
Grzechotki powlekane
Curved ratchet handles
Grzechotki wygięte
Telescopic ratchet handles
Grzechotki z przedłużonym uchwytem
Rotary head ratchet handles
62 Grzechotki z obrotową głowicą
Ratchet handles with traction belt
63 Grzechotki z paskiem transmisyjnym
63

69

Accessories 3/8”
Akcesoria 3/8”

57
Extension bars
58 Przedłużki
Extension bars with wobble
Przedłużki uchylne
Adapters
Redukcje
Bit adapters
Adaptery do bitów
Universal joints
59 Przeguby Cardana
Sliding T-bars
59 Pokrętła typu „T”
Flexible handles
60 Pokrętła łamane
Spark plug sockets
60 Klucze nasadowe do świec
60

68

78
79
80
81
82
83

>>>
53

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy

Accessories 1/2”
Akcesoria 1/2”

Tool sets
Zestawy narzędziowe
84-86

Extension bars
Przedłużki
Extension bars with wobble
Przedłużki uchylne
Adapters
Redukcje
Bit adapters
Adaptery do bitów
Universal joints
Przeguby Cardana
Sliding t-bars
Pokrętła typu „T”
Flexible handles
Pokrętła łamane
L-type handles
Pokrętła typu „L”
Spark plug sockets
Klucze nasadowe do świec

84
84
85
85
85

86

87-90

126

126

127

Go-trough socket sets 1/2”
Zestawy kluczy nasadowych,
przelotowych 1/2”

Sockets 3/4”
Klucze nasadowe 3/4”

87
88
88
89
89
90
90
90

Socket sets
Zestawy kluczy nasadowych

128-129

Extension bars
Przedłużki
Adapters
Redukcje
Universal joints
Przeguby Cardana
Sliding T-bars
Pokrętła typu „T”
Flexible handles
Pokrętła łamane
L-type handles
Pokrętła typu „L”

128
128
128
129
129
129

Ratchet handles 3/4”
Grzechotki 3/4”

130

Socket sets 3/4”
Zestawy kluczy nasadowych 3/4”

91-123

Socket sets 1/4”
Zestawy kluczy nasadowych 1/4”
Socket sets 3/8”
Zestawy kluczy nasadowych 3/8”
Socket sets 1/2”
Zestawy kluczy nasadowych 1/2”
Socket sets 1/2”, 1/4”
Zestawy kluczy nasadowych 1/2”, 1/4”
Socket sets 1/2”, 3/8”, 1/4”
Zestawy kluczy nasadowych 1/2”, 3/8”, 1/4”

54

Accessories 3/4”
Akcesoria 3/4”

Ratchet handles
Grzechotki
Flexible ratchet handles
Grzechotki z przegubem
Composite ratchet handles
Grzechotki powlekane
Curved ratchet handles
Grzechotki wygięte
Telescopic ratchet handles
Grzechotki z przedłużonym uchwytem
Ratchet handles with extension
Grzechotki z przedłużką
Rotary head ratchet handles
Grzechotki z obrotową głowicą
Ratchet handles with traction belt
Grzechotki z paskiem transmisyjnym

86

Ratchet handles 1/2”
Grzechotki 1/2”

Torx socket sets 1/2”, 1/4”
Zestawy kluczy nasadowych „Torx”
1/2”, 1/4”

85
86

124-125

91
97
100
108
116

130

Bit sockets & sets 1/4”, 3/8”, 1/2”
Klucze trzpieniowe
i zestawy 1/4”, 3/8”,1/2”

131-136

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Hexagonal socket
Sechskantenschlüssel
Nasadka sześciokątna
Головка шестигранная короткая

CZ
H
RO
E

Šestihranný nástavec
Hatszőgű rátét
Cheie tubulară hexagonală
Boquilla hexagonal corta

INCREASED
CONTACT AREA

2

COLOR BOX

• drive locks
• surface finish: chromed, satin / mirror
• zamki blokujące
• wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana
A

YT-1401
YT-1402
YT-1403
YT-1404
YT-1405
YT-1406
YT-1407
YT-1408
YT-1409
YT-1410
YT-1411
YT-1412

(mm)

4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0

D1

(mm)

7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
10.0
12.0
13.0
15.0
16.0
17.0
18.0

D2

(mm)

12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
11.0
12.0
12.0
14.0
15.0
16.0

L

(mm)

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10

200/400
200/400
200/400
200/400
200/400
200/400
200/400
200/400
200/400
200/400
200/400
200/400

55

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Hexagonal socket
Sechskantenschlüssel
Nasadka sześciokątna
Головка шестигранная короткая

CZ
H
RO
E

Šestihranný nástavec
Hatszőgű rátét
Cheie tubulară hexagonală
Boquilla hexagonal corta

INCREASED
CONTACT AREA

COLOR BOX

• drive locks
• surface finish: chromed, mirror
• zamki blokujące
• wykończenie powierzchni: chromowana, polerowana
A
YT-5040*
YT-5041*
YT-5042*
YT-5043*
YT-5044*
YT-5045*
YT-5046*
YT-5047*
YT-5048*
YT-5049*

56

5/32” (4.0 mm)
3/16” (4.8 mm)
7/32” (5.6 mm)
1/4” (6.3 mm)
9/32” (7.1 mm)
5/16” (7.9 mm)
11/32” (8.7 mm)
3/8” (9.5 mm)
7/16” (11.1 mm)
1/2” (12.7 mm)

D1

(mm)

7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.7
16.0
18.0

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

D2

(mm)

12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
11.1
11.5
12.3
13.9
15.7

L

(mm)

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

200/400
200/400
200/400
200/400
200/400
200/400
200/400
200/400
200/400
200/400

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Hexagonal deep socket
Sechskantenschlüssel, lange
Nasadka sześciokątna długa
Головка шестигранная длинная

CZ
H
RO
E

Šestihranný hluboký nástavec
Hatszőgű rátét mély
Cheie tubulară hexagonală adâncă
Boquilla hexagonal larga

INCREASED
CONTACT AREA

2

COLOR BOX

• drive locks
• surface finish: chromed, satin / mirror
• zamki blokujące
• wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana
A

YT-1413
YT-1414
YT-1415
YT-1416
YT-1417
YT-1418
YT-1419
YT-1420
YT-1421
YT-1422
YT-1423
YT-1424

(mm)

4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0

D1

(mm)

7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
10.0
12.0
13.0
14.0
16.0
17.0
18.0

D2

(mm)

12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0

L

(mm)

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

200/400
200/400
200/400
200/400
200/400
200/400
200/400
200/400
200/400
100/200
100/200
100/200

57

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Hexagonal deep socket
Sechskantenschlüssel, lange
Nasadka sześciokątna długa
Головка шестигранная длинная

CZ
H
RO
E

Šestihranný hluboký nástavec
Hatszőgű rátét mély
Cheie tubulară hexagonală adâncă
Boquilla hexagonal larga

INCREASED
CONTACT AREA

COLOR BOX

• drive locks
• surface finish: chromed, mirror
• zamki blokujące
• wykończenie powierzchni: chromowana, polerowana
A
YT-5050*
YT-5051*
YT-5052*
YT-5053*
YT-5054*
YT-5055*
YT-5056*
YT-5057*
YT-5058*

58

3/16” (4.8 mm)
7/32” (5.6 mm)
1/4” (6.3 mm)
9/32” (7.1 mm)
5/16” (7.9 mm)
11/32” (8.7 mm)
3/8” (9.5 mm)
7/16” (11.1 mm)
1/2” (12.7 mm)

D1

(mm)

8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.6
16.0
18.0

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

D2

(mm)

12.0
12.0
12.0
12.0
11.1
11.5
12.3
13.9
15.7

L

(mm)

50
50
50
50
50
50
50
50
50

10
10
10
10
10
10
10
10
10

200/400
200/400
200/400
200/400
200/400
200/400
200/400
100/200
100/200

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Extension bar
Verlängerung
Przedłużka
Удлинитель для воротка
Prodlužovaci připravek
Toldalék
Prelungitor
Tubo de prolongación

Extension bar with wobble
Gelenkverlängerung
Przedłużka uchylna
Удлинитель наклонный
Odchylny prodlužovaci připravek
Csuklós toldalék
Prelungitor rabatabil
Tubo de prolongación desviable

2

COLOR BOX

D1

YT-1429
YT-1430
YT-1431
YT-1432

1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)

(mm)

12.4
12.4
12.4
12.4

D2

(mm)

8.3
8.3
8.3
8.3

COLOR BOX

L

(mm)

50.8
76.0
101.6
152.4

D1

30
30
20
20

150/300
150/300
100/200
100/200

YT-1433
YT-1434
YT-1435
YT-1436

1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)

(mm)

12.4
12.4
12.4
12.4

D2

(mm)

8.3
8.3
8.3
8.3

L

(mm)

50.8
76.0
101.6
152.4

30
30
20
20

150/300
150/300
100/200
100/200

59

www.yato.com
GB Extension bar
D Verlängerung
PL Przedłużka elastyczna

RUS Удлинитель для воротка
CZ Prodlužovaci připravek
H Toldalék

RO Prelungitor
E
Tubo de prolongación

2
COLOR BOX

D

YT-1400
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

1/4” (6.3 mm)

1/4” (6.3 mm)

(mm)

11.6

L

(mm)

150

25

Adapter
Reduktion
Redukcja
Переходник
Redukce
Redukció
Reducţie
Reducción

250/500

COLOR BOX

B

A

YT-1438 1/4” (6.3 mm) (F) 3/8” (9.5 mm) (M)

D

(mm)

12

L

(mm)

25

10

250/500

GB
D
PL
RUS

Bit adapter
Bithalter
Adapter do bitów
Держатель
винтовертовных
наконечников
CZ Držák na šroubovakové
koncovky
H Szár
a csavarhúzóvégekhez
RO Capete şurubelniţă
E
Mandril para puntas

COLOR BOX

A
YT-1297
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

1/4” (6.3 mm)

1/4” (6.3 mm)

D

(mm)

11.8

24

10

Universal joint
Kardangelenk
Przegub Cardana
Карданный шарнир
Kardanový kloub
Kardán csukló
Articulaţie Cardanică
Articulación Cardan

250/500

COLOR BOX

D

YT-1437

60

L

(mm)

1/4” (6.3 mm)

(mm)

14

L

(mm)

35

20

120/240

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Spinner handle
Drehgriff für steckschlüssel
Pokrętło do nasadek
Ручка с соединением
под головки

CZ
H
RO
E

Nástavec ruční na bity
Csavarhúzós hajtószár
Prelungitor antrenor pt. biti
Destornillador con cuadradillo

2

COLOR BOX

L

YT-1427
GB
D
PL
RUS

Sliding T-bar
Handgriff mit Gleitstück
Pokrętło typu „T”
Вороток Т-образный

CZ
H
RO
E

(mm)

1/4” (6.3 mm)

150

12

48

Otočná račká typ „T”
„T” alakú hajtókar
Mâner clupă tipul „T”
Mango tipo „T”

COLOR BOX

D1

YT-1426
GB
D
PL
RUS

Flexible handle
Gelenkgriff
Pokrętło łamane
Вороток шарнирный

CZ
H
RO
E

(mm)

1/4” (6.3 mm) 13.3

D2

L

(mm)

(mm)

6.3

152.4

10

100/200

Otočná lomená ráčka
Hajlitott hajtókar
Prelungitor cu prindere flexibilă
Mango articulado

COLOR BOX

D

YT-1425

1/4” (6.3 mm)

(mm)

13

L

(mm)

140

10

100/200

61

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Quick release ratchet handle
Hebelumschaltknarre
Grzechotka
Трещотка
Řehtačka
Racsnis hajtókar
Dispozitiv de prindere cu clichet
Carraca

PLASTIC
HANGER

T

L (mm)

YT-0307 1/4” (6.3 mm)

72

146

T

L (mm)

YT-0313 1/4” (6.3 mm)

72

125

T

L (mm)

YT-0319 1/4” (6.3 mm)

72

145

62

COLOR BOX

T

L (mm)

12

24/96

YT-0310 1/4” (6.3 mm)

72

125

T

L (mm)

12

24/96

YT-0316 1/4” (6.3 mm)

72

145

T

L (mm)

12

48/96

YT-0322 1/4” (6.3 mm)

72

148

12

36/72

12

24/96

12

48/96

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS
CZ

Quick release ratchet handle
Hebelumschaltknarre
Grzechotka
Трещотка с шарниром
Řehtačka

H
RO

E

Racsnis hajtókar
Dispozitiv de prindere
cu clichet
Carraca

PLASTIC
HANGER

COLOR BOX

2

YT-0325 1/4” (6.3 mm)
GB
D
PL
RUS
CZ

Quick release ratchet handle
Hebelumschaltknarre
Grzechotka powlekana
Трещотка
Řehtačka

H
RO

E

Racsnis hajtókar
Dispozitiv de prindere
cu clichet
Carraca

PLASTIC
HANGER

T

L (mm)

72

159

12

48/96

12

48/96

12

48/96

COLOR BOX

T

L (mm)

YT-0290 1/4” (6.3 mm)

72

144

T

L (mm)

YT-0293 1/4” (6.3 mm)

72

144

63

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS
CZ

64

Quick release ratchet handle
Hebelumschaltknarre
Grzechotka
Трещотка с шарниром
Řehtačka

H
RO

E

Racsnis hajtókar
Dispozitiv de prindere
cu clichet
Carraca

PLASTIC
HANGER

COLOR BOX

T

L (mm)

YT-0730 1/4” (6.3 mm)

72

155

T

L (mm)

YT-0733 1/4” (6.3 mm)

72

155

12

24/96

12

24/96

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Telescopic ratchet handle
Umschaltknarre
Grzechotka z przedłużanym uchwytem
Трещотка

CZ
H
RO
E

Řehtačka
Racsnis hajtókar
Antrenor cu clichet
Carraca telescópico

2

PLASTIC
HANGER

COLOR BOX

YT-0297 1/4” (6.3 mm)
GB Ratchet handle and bit drive
CZ Ráčna kombinovaná pro bity
D Bit- und Steckschlüssela nástrčné klíče
Umschaltknarre
H Bit és dugófej behajtó racsnis
PL Grzechotka do bitów i nasadek
hajtókar
RUS Трещотка для битов
и головок

T

L (mm)

72

150-200

12

48

RO Antrenor cu clichet /

antrenor pt. biti
E
Carraca para
boquillas y puntas

1/4”x1/4”
PLASTIC
HANGER

COLOR BOX

YT-0331 1/4” (6.3 mm)

T

L (mm)

72

136

12

48

65

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Flexible ratchet handle / round head
Flexible Drehkopfratsche
Grzechotka z obrotową głowicą
Трещетка с вращательной
головкой

CZ
H
RO
E

Ráčna s otočnou hlavou
Forgófejes racsnis szár
Antrenor cu clichet flexibil
Carraca con cabeza giratoria

PLASTIC
HANGER

COLOR BOX

YT-0720 1/4” (6.3 mm)
GB Ratchet handle with traction belt
D Ratsche mit Drehantriebsrad
PL Grzechotka z paskiem

transmisyjnym
RUS Трещетка реверсионная

CZ
H
RO

E

T

L (mm)

72

145

T

L (mm)

72

145

12

24/96

12

24/96

Ráčna s násobičem
Racsnis szár szíjhajtással
Antrenor cu clichet
cu tractiune pe curea
Carraca con cinta de transmisión

PLASTIC
HANGER

COLOR BOX

YT-0723 1/4” (6.3 mm)

66

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Hexagonal socket
Sechskantenschlüssel
Nasadka sześciokątna
Головка шестигранная короткая

CZ
H
RO
E

Šestihranný nástavec
Hatszőgű rátét
Cheie tubulară hexagonală
Boquilla hexagonal corta

INCREASED
CONTACT AREA

2

COLOR BOX

• drive locks
• surface finish: chromed, satin / mirror
• zamki blokujące
• wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana
A

YT-3801
YT-3802
YT-3803
YT-3804
YT-3805
YT-3806
YT-3807
YT-3808
YT-3809
YT-3810
YT-3811
YT-3812
YT-3813
YT-3814
YT-3815*
YT-3816*
YT-3817*
YT-3818*
YT-3819*

(mm)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

D1

(mm)

10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
32

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

D2

(mm)

17
17
17
17
17
17
17
18
19
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30

L

(mm)

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

250/500
250/500
250/500
250/500
250/500
250/500
250/500
150/300
150/300
100/500
100/500
100/200
100/200
100/200
50/150
50/150
50/150
50/150
50/150

67

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Hexagonal socket
Sechskantenschlüssel
Nasadka sześciokątna
Головка шестигранная короткая

CZ
H
RO
E

Šestihranný nástavec
Hatszőgű rátét
Cheie tubulară hexagonală
Boquilla hexagonal corta

INCREASED
CONTACT AREA

COLOR BOX

• drive locks
• surface finish: chromed, mirror
• zamki blokujące
• wykończenie powierzchni: chromowana, polerowana
A

YT-5059*
YT-5060*
YT-5061*
YT-5062*
YT-5063*
YT-5064*
YT-5065*
YT-5066*
YT-5067*
YT-5068*
YT-5069*

68

(mm)

1/4” (6.3 mm)
5/16” (7.9 mm)
3/8” (9.5 mm)
7/16” (11.1 mm)
1/2” (12.7 mm)
9/16” (14.3 mm)
5/8” (15.9 mm)
11/16” (17.5 mm)
3/4” (19.0 mm)
13/16” (20.6 mm)
7/8” (22.2 mm)

D1

(mm)

17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
18.0
19.0
19.0
21.0
23.0
24.0

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

D2

(mm)

10.0
11.7
14.2
16.3
18.0
20.0
22.0
24.0
26.0
28.0
30.0

L

(mm)

28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
32

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

250/500
250/500
250/500
250/500
150/300
100/500
100/500
100/200
100/200
100/200
100/200

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Hexagonal deep socket
Sechskantenschlüssel, lange
Nasadka sześciokątna długa
Головка шестигранная длинная

CZ
H
RO
E

Šestihranný hluboký nástavec
Hatszőgű rátét mély
Cheie tubulară hexagonală adâncă
Boquilla hexagonal larga

INCREASED
CONTACT AREA

2

COLOR BOX

• drive locks
• surface finish: chromed, satin / mirror
• zamki blokujące
• wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana
A

YT-3820
YT-3821
YT-3822
YT-3823
YT-3824
YT-3825
YT-3826
YT-3827
YT-3828
YT-3829
YT-3830
YT-3831
YT-3832
YT-3833
YT-3834*
YT-3835*

(mm)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

D1

(mm)

10
10
12
13
14
16
18
19
20
21
22
24
25
26
28
28

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

D2

(mm)

17
17
17
17
17
17
17
17
19
19
20
23
23
24
25
26

L

(mm)

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100

69

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Hexagonal deep socket
Sechskantenschlüssel, lange
Nasadka sześciokątna długa
Головка шестигранная длинная

CZ
H
RO
E

Šestihranný hluboký nástavec
Hatszőgű rátét mély
Cheie tubulară hexagonală adâncă
Boquilla hexagonal larga

INCREASED
CONTACT AREA

COLOR BOX

• drive locks
• surface finish: chromed, mirror
• zamki blokujące
• wykończenie powierzchni: chromowana, polerowana
A
YT-5070*
YT-5071*
YT-5072*
YT-5073*
YT-5074*
YT-5075*
YT-5076*
YT-5077*
YT-5078*

70

3/8” (9.5 mm)
7/16” (11.1 mm)
1/2” (12.7 mm)
9/16” (14.3 mm)
5/8” (15.9 mm)
11/16” (17.5 mm)
3/4” (19.0 mm)
13/16” (20.6 mm)
7/8” (22.2 mm)

D1

(mm)

17.0
17.0
17.0
18.0
19.0
19.0
21.0
23.0
24.0

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

D2

(mm)

14.2
16.3
18.0
20.0
22.0
24.0
26.0
28.0
30.0

L

(mm)

63
63
63
63
63
63
63
63
63

10
10
10
10
10
10
10
10
10

50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Extension bar
Verlängerung
Przedłużka
Удлинитель для воротка
Prodlužovaci připravek
Toldalék
Prelungitor
Tubo de prolongación

Extension bar with wobble
Gelenkverlängerung
Przedłużka uchylna
Удлинитель наклонный
Odchylny prodlužovaci připravek
Csuklós toldalék
Prelungitor rabatabil
Tubo de prolongación desviable

2

COLOR BOX

D1

YT-3842
YT-3843
YT-3844
YT-3845

3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)

(mm)

18.0
18.0
18.0
18.0

D2

(mm)

12.3
12.3
12.3
12.3

COLOR BOX

L

(mm)

42.0
76.0
152.4
254.0

D1

10
10
10
10

100/200
100/200
50/100
50

YT-3846
YT-3847
YT-3848
YT-3849

3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)

(mm)

18.0
18.0
18.0
18.0

D2

(mm)

12.3
12.3
12.3
12.3

L

(mm)

40.0
76.0
152.4
254.0

10
10
10
10

100/200
100/200
50/100
50

71

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Adapter
Reduktion
Redukcja
Переходник
Redukce
Redukció
Reducţie
Reducción
COLOR
BOX

A

D

B

L

(mm)

YT-3853 3/8” (9.5 mm) (F) 1/4” (6.3 mm) (M)
YT-3854 3/8” (9.5 mm) (F) 1/2” (12.7 mm) (M)

(mm)

17
17

27
35

10
10

250/500
100/200

GB
D
PL
RUS

Bit adapter
Bithalter
Adapter do bitów
Держатель
винтовертовных
наконечников
CZ Držák na šroubovakové
koncovky
H Szár
a csavarhúzóvégekhez
RO Capete şurubelniţă
E
Mandril para puntas

COLOR BOX

D

A
YT-1296
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

3/8” (9.5 mm)

L

(mm)

8 mm

(mm)

17.9

30

10

250/500

Universal joint
Kardangelenk
Przegub Cardana
Карданный шарнир
Kardanový kloub
Kardán csukló
Articulaţie Cardanică
Articulación Cardan
COLOR
BOX

D

YT-3850
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

3/8” (9.5 mm)

L

(mm)

(mm)

18

49

10

100/200

Sliding T-bar
Handgriff mit Gleitstück
Pokrętło typu „T”
Вороток Т-образный
Otočná račká typ „T”
„T” alakú hajtókar
Mâner clupă tipul „T”
Mango tipo „T”
COLOR
BOX

D1

YT-3840

72

(mm)

3/8” (9.5 mm) 20.0

D2

(mm)

10.7

L

(mm)

198

10

50/100

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS
CZ

Flexible handle
Gelenkgriff
Pokrętło łamane
Вороток шарнирный
Otočná lomená ráčka

H Hajlitott hajtókar
RO Prelungitor cu prindere
flexibilă
E
Mango articulado

2

COLOR
BOX

D

YT-3839

3/8” (9.5 mm)

(mm)

16

L

(mm)

215

8

24/48

GB Spark plug socket
D Steckschlüssel
mit Gummihalterung
PL Nasadka do świec
RUS Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
H Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
E
Boquilla de bujías

COLOR
BOX

A
* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-3851 3/8” (9.5 mm) 16.0
YT-3852* 3/8” (9.5 mm) 21.0

D1

(mm)

22.0
27.8

D2

(mm)

19.0
22.0

L

(mm)

64.0
64.0

10
10

50/100
50/100

25

50/100

GB Spark plug socket
D Steckschlüssel
mit Gummihalterung
PL Nasadka do świec
RUS Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
H Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
E
Boquilla de bujías

COLOR
BOX

A
YT-3841 3/8” (9.5 mm) 18.0

D1

(mm)

25.8

D2

(mm)

19.0

L

(mm)

63

73

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Quick release ratchet handle
Hebelumschaltknarre
Grzechotka
Трещотка
Řehtačka
Racsnis hajtókar
Dispozitiv de prindere cu clichet
Carraca

PLASTIC
HANGER

T

L (mm)

YT-0308 3/8” (9.5 mm)

72

185

T

L (mm)

YT-0314 3/8” (9.5 mm)

72

170

T

L (mm)

YT-0320 3/8” (9.5 mm)

72

205

74

COLOR BOX

T

L (mm)

6

24/48

YT-0311 3/8” (9.5 mm)

72

200

T

L (mm)

6

24/48

YT-0317 3/8” (9.5 mm)

72

200

T

L (mm)

6

24/48

YT-0323 3/8” (9.5 mm)

72

197

6

18/36

6

24/48

6

24/48

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Quick release ratchet handle
Hebelumschaltknarre
Grzechotka
Трещотка с шарниром
Řehtačka
Racsnis hajtókar
Dispozitiv de prindere cu clichet
Carraca

PLASTIC
HANGER

COLOR BOX

2

YT-0326 3/8” (9.5 mm)
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Quick release ratchet handle
Hebelumschaltknarre
Grzechotka powlekana
Трещотка
Řehtačka
Racsnis hajtókar
Dispozitiv de prindere cu clichet
Carraca

YT-0291 3/8” (9.5 mm)

PLASTIC
HANGER

T

L (mm)

72

202

6

24/48

T

L (mm)

72

242

T

L (mm)

72

202

6

24/48

6

24/48

COLOR BOX

YT-0294 3/8” (9.5 mm)

75

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS
CZ

GB
D
PL
RUS

Quick release ratchet handle
Hebelumschaltknarre
Grzechotka
Трещотка с шарниром
Řehtačka

H
RO

E

Racsnis hajtókar
Dispozitiv de prindere
cu clichet
Carraca

Telescopic ratchet handle
Umschaltknarre
Grzechotka z przedłużanym uchwytem
Трещотка

CZ
H
RO
E

PLASTIC
HANGER

COLOR BOX

T

L (mm)

YT-0731 3/8” (9.5 mm)

72

200

T

L (mm)

YT-0734 3/8” (9.5 mm)

72

200

6

24/48

6

24/48

Řehtačka
Racsnis hajtókar
Antrenor cu clichet
Carraca telescópico
PLASTIC
HANGER

COLOR BOX

YT-0298 3/8” (9.5 mm)

76

T

L (mm)

72

215-315

6

24

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Flexible ratchet handle / round head
Flexible Drehkopfratsche
Grzechotka z obrotową głowicą
Трещетка с вращательной
головкой

CZ
H
RO
E

Ráčna s otočnou hlavou
Forgófejes racsnis szár
Antrenor cu clichet flexibil
Carraca con cabeza giratoria

2

PLASTIC
HANGER

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

COLOR BOX

YT-0721* 3/8” (9.5 mm)
GB Ratchet handle with traction belt
D Ratsche mit Drehantriebsrad
PL Grzechotka z paskiem

transmisyjnym
RUS Трещетка реверсионная

CZ
H
RO

E

T

L (mm)

72

274

T

L (mm)

72

200

6

30/60

6

30/60

Ráčna s násobičem
Racsnis szár szíjhajtással
Antrenor cu clichet
cu tractiune pe curea
Carraca con cinta de transmisión

PLASTIC
HANGER

COLOR BOX

YT-0724 3/8” (9.5 mm)

77

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Hexagonal socket
Sechskantenschlüssel
Nasadka sześciokątna
Головка шестигранная короткая

CZ
H
RO
E

Šestihranný nástavec
Hatszőgű rátét
Cheie tubulară hexagonală
Boquilla hexagonal corta

INCREASED
CONTACT AREA

12.5
mm

• drive locks
• surface finish: chromed, satin / mirror

COLOR BOX

• zamki blokujące
• wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana
A

YT-1201
YT-1202
YT-1203
YT-1204
YT-1205
YT-1206
YT-1207
YT-1208
YT-1209
YT-1210
YT-1211
YT-1212
YT-1213
YT-1214
YT-1215
YT-1216
YT-1217
YT-1218
YT-1219
YT-1220
YT-1199*
YT-1200*

78

(mm)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
30
32
34
36

D1

(mm)

12
14
15
16
18
19
20
21
23
24
25
27
28
29
30
31
32
36
40
42
44
48

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

D2

(mm)

22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
24
24
24
26
28
28
30
34
36
38
43

L

(mm)

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
42
42
42
45
45

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
5

100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
32/64
25/50

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Hexagonal socket
Sechskantenschlüssel
Nasadka sześciokątna
Головка шестигранная короткая

CZ
H
RO
E

Šestihranný nástavec
Hatszőgű rátét
Cheie tubulară hexagonală
Boquilla hexagonal corta

INCREASED
CONTACT AREA

12.5

2

mm

• drive locks
• surface finish: chromed, mirror

COLOR BOX

• zamki blokujące
• wykończenie powierzchni: chromowana, polerowana
A

YT-5079*
YT-5080*
YT-5081*
YT-5082*
YT-5083*
YT-5084*
YT-5085*
YT-5086*
YT-5087*
YT-5088*
YT-5089*
YT-5090*
YT-5091*
YT-5092*
YT-5093*

(mm)

5/16” (7.9 mm)
3/8” (9.5 mm)
7/16” (11.1 mm)
1/2” (12.7 mm)
9/16” (14.3 mm)
5/8” (15.9 mm)
11/16” (17.5 mm)
3/4” (19.0 mm)
13/16” (20.6 mm)
7/8” (22.2 mm)
15/16” (23.8 mm)
1” (25.4 mm)
1-1/16” (27.0 mm)
1-1/8” (28.6 mm)
1-1/4” (31.8 mm)

D1

(mm)

12.4
14.7
17.0
19.0
20.8
22.0
24.0
26.0
28.0
30.0
32.0
34.0
36.0
38.0
42.0

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

D2

(mm)

22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
21.2
23.5
24.0
24.0
26.0
26.0
27.5
29.0
30.5
34.0

L

(mm)

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
40
43
43
44
45

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100

79

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Bi-hexagonal socket
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz
Nasadka dwunastokątna
Головка 12-гранная
Nástrčný ořech dvanáctihranný
Dugófej, 12 lapú
Cheie tubulară bihexagonala
Boquilla de anillo

12.5
mm

• drive locks
• surface finish: chromed, satin / mirror

COLOR BOX

• zamki blokujące
• wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana
A

YT-1270
YT-1271
YT-1272
YT-1273
YT-1274
YT-1275
YT-1276
YT-1277
YT-1278
YT-1279
YT-1280
YT-1281
YT-1282
YT-1283
YT-1284
YT-1285
YT-1286
YT-1289
YT-1291
YT-1292

80

(mm)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
30
32

D1

(mm)

12
14
15
16
17
19
20
21
23
24
25
27
28
29
30
31
32
36
40
42

D2

(mm)

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
24
24
24
26
28
28
30
34
36

L

(mm)

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
42
42
42

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

CZ
H
RO
E

Spline socket
Steckschlüssel Spline
Nasadka Spline
Головка Spline

Nástrčný klíč profil Spline
Spline dugófej
Cheie tubulară cu stifturi
Boquilla Spline

12.5

2

mm
drive locks
enables to undo 5 types of screws
allows to unscrew nuts damaged in 70%
surface finish: chromed, satin / mirror
zamki blokujące
możliwość odkręcenia 5 rodzajów śrub
możliwość odkręcenia nasadek zniszczonych w 70%
wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana
A

YT-1460
YT-1461
YT-1462
YT-1463
YT-1464
YT-1465
YT-1466
YT-1467
YT-1468
YT-1469
YT-1470
YT-1471
YT-1472
YT-1473
YT-1474
YT-1475
YT-1476
YT-1478
YT-1480
YT-1481

(mm)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
30
32

D1

(mm)

13
15
16
17
18
19
20
22
23
25
26
27
28
30
31
32
34
37
41
44

COLOR BOX

D2

(mm)

22
22
22
22
22
22
22
23
22
23
23
24
24
24
26
28
28
30
34
36

L

(mm)

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
42
42
45

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100

81

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS
CZ

Hexagonal deep socket
Sechskantenschlüssel, lange
Nasadka sześciokątna długa
Головка шестигранная длинная
Šestihranný hluboký nástavec

H Hatszőgű rátét mély
RO Cheie tubulară
hexagonală adâncă
E
Boquilla hexagonal larga

INCREASED
CONTACT AREA

12.5
mm

COLOR BOX

• drive locks
• surface finish: chromed, satin / mirror
• zamki blokujące
• wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana
A

YT-1221
YT-1222
YT-1223
YT-1224
YT-1225
YT-1226
YT-1227
YT-1228
YT-1229
YT-1230
YT-1231
YT-1232
YT-1233
YT-1234
YT-1235
YT-1236
YT-1237
YT-1238
YT-1239
YT-1240

82

(mm)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
30
32

D1

(mm)

13
14
15
17
18
19
20
21
24
24
25
27
28
29
30
31
32
36
40
42

D2

(mm)

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
24
24
24
26
28
28
30
36
38

L

(mm)

76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50
20/40
20/40

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS
CZ

Hexagonal deep socket
Sechskantenschlüssel, lange
Nasadka sześciokątna długa
Головка шестигранная длинная
Šestihranný hluboký nástavec

H Hatszőgű rátét mély
RO Cheie tubulară
hexagonală adâncă
E
Boquilla hexagonal larga

INCREASED
CONTACT AREA

12.5

2

mm

COLOR BOX

• drive locks
• surface finish: chromed, mirror
• zamki blokujące
• wykończenie powierzchni: chromowana, polerowana
A
YT-5094*
YT-5095*
YT-5096*
YT-5097*
YT-5098*
YT-5099*
YT-5100*
YT-5101*
YT-5102*
YT-5103*
YT-5104*
YT-5105*
YT-5106*
YT-5107*

3/8” (9.5 mm)
7/16” (11.1 mm)
1/2” (12.7 mm)
9/16” (14.3 mm)
5/8” (15.9 mm)
11/16” (17.5 mm)
3/4” (19.0 mm)
13/16” (20.6 mm)
7/8” (22.2 mm)
15/16” (23.8 mm)
1” (25.4 mm)
1-1/16” (27.0 mm)
1-1/8” (28.6 mm)
1-1/4” (31.8 mm)

D1

(mm)

14.7
17.0
19.0
20.8
22.0
24.0
26.0
28.0
30.0
32.0
34.0
36.0
38.0
42.0

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

D2

(mm)

22.0
22.0
22.0
22.0
21.3
23.3
24.0
24.0
28.0
28.0
30.5
32.0
33.5
36.0

L

(mm)

78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
50
20/40
20/40

83

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Extension bar
Verlängerung
Przedłużka
Удлинитель для воротка
Prodlužovaci připravek
Toldalék
Prelungitor
Tubo de prolongación

12.5
mm

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Extension bar with wobble
Gelenkverlängerung
Przedłużka uchylna
Удлинитель наклонный
Odchylny prodlužovaci připravek
Csuklós toldalék
Prelungitor rabatabil
Tubo de prolongación desviable

12.5
mm

COLOR BOX

D1

(mm)

YT-1246 1/2” (12.7 mm) 24.0
YT-1247 1/2” (12.7 mm) 24.0
YT-1248 1/2” (12.7 mm) 24.0

84

D2

(mm)

14.5
14.5
14.5

L

(mm)

76
127
254

COLOR BOX

D1

15
5
5

30/120
20/80
20/40

(mm)

YT-1249 1/2” (12.7 mm) 24.0
YT-1250 1/2” (12.7 mm) 24.0
YT-1251 1/2” (12.7 mm) 24.0

D2

(mm)

14.5
14.5
14.5

L

(mm)

76
127
254

15
5
5

30/120
20/80
20/40

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Adapter
Reduktion
Redukcja
Переходник
Redukce
Redukció
Reducţie
Reducción

12.5 19

COLOR BOX

YT-1255
YT-1258
YT-1259
YT-1356

D

B

A
1/2” (12.7 mm) (F)
1/2” (12.7 mm) (F)
3/4” (19.0 mm) (F)
1/2” (12.7 mm) (F)

L

(mm)

3/8” (9.5 mm) (M)
3/4” (19.0 mm) (M)
1/2” (12.7 mm) (M)
3/4” (19.0 mm) (M)

(mm)

22
27
35
26

34.0
45.5
51.0
48.0

GB
D
PL
RUS

Bit adapter
Bithalter
Adapter do bitów
Держатель
винтовертовных
наконечников
CZ Držák na šroubovakové
koncovky
H Szár
a csavarhúzóvégekhez
RO Capete şurubelniţă
E
Mandril para puntas

10
10
5
12

100/200
50/100
50/100
48

12.5
mm

COLOR BOX

D

A
YT-1295
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

2

mm

mm

1/2” (12.7 mm)

L

(mm)

8 mm

(mm)

21.9

Universal joint
Kardangelenk
Przegub Cardana
Карданный шарнир
Kardanový kloub
Kardán csukló
Articulaţie Cardanică
Articulación Cardan

38

10

250/500

5

50/100

12.5
mm

COLOR
BOX

D

YT-1252
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

1/2” (12.7 mm)

(mm)

25

Sliding T-bar
Handgriff mit Gleitstück
Pokrętło typu „T”
Вороток Т-образный
Otočná račká typ „T”
„T” alakú hajtókar
Mâner clupă tipul „T”
Mango tipo „T”

L

(mm)

69

12.5
mm

COLOR
BOX

D1

YT-1243

(mm)

1/2” (12.7 mm) 24.0

D2

(mm)

13.5

L

(mm)

255

4

24/48

85

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Flexible handle
Gelenkgriff
Pokrętło łamane
Вороток шарнирный

CZ
H
RO
E

Otočná lomená ráčka
Hajlitott hajtókar
Prelungitor cu prindere flexibilă
Mango articulado

12.5
mm

COLOR BOX

D

YT-1241
YT-1242
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)

(mm)

19
20

L-type handle
Admutternschlüssel
Pokrętło typu „L”
Вороток 1/2” тип „L”
Páka zahnutá
„L” alakú hajtókar
Mâner clupă tipul „L”
Mango tipo „L”

L

(mm)

360
457

5
5

15/30
10/20

3

36

12.5
mm

COLOR
BOX

D

YT-1244 1/2” (12.7 mm)
GB Spark plug socket
D Steckschlüssel
mit Gummihalterung
PL Nasadka do świec
RUS Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
H Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
E
Boquilla de bujías

(mm)

16.5

L

(mm)

317

12.5
mm

COLOR
BOX

A
YT-1253 1/2” (12.7 mm) 16.0
YT-1254 1/2” (12.7 mm) 21.0

86

D1

(mm)

22.0
27.8

D2

(mm)

19.0
24.0

L

(mm)

64.0
64.0

10
10

50/100
50/100

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Quick release ratchet handle
Hebelumschaltknarre
Grzechotka
Трещотка
Řehtačka
Racsnis hajtókar
Dispozitiv de prindere cu clichet
Carraca

PLASTIC
HANGER

COLOR BOX

12.5

2

mm

T

L (mm)

YT-0309 1/2” (12.7 mm)

72

278

T

L (mm)

YT-0315 1/2” (12.7 mm)

72

250

T

L (mm)

YT-0321 1/2” (12.7 mm)

72

255

T

L (mm)

6

24

YT-0312 1/2” (12.7 mm)

72

250

T

L (mm)

6

24

YT-0318 1/2” (12.7 mm)

72

250

T

L (mm)

6

24

YT-0324 1/2” (12.7 mm)

72

265

6

12/24

6

24

6

24

87

www.yato.com

2

GB Quick release ratchet handle
D Hebelumschaltknarre
PL Grzechotka
RUS Трещотка с шарниром
CZ Řehtačka
H Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere

cu clichet
E
Carraca

PLASTIC
HANGER

COLOR BOX

12.5
mm

YT-0327 1/2” (12.7 mm)
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Quick release ratchet handle
Hebelumschaltknarre
Grzechotka powlekana
Трещотка
Řehtačka
Racsnis hajtókar
Dispozitiv de prindere cu clichet
Carraca

YT-0292 1/2” (12.7 mm)

88

PLASTIC
HANGER

T

L (mm)

72

290

6

24

COLOR BOX

12.5
mm

T

L (mm)

72

257

6

24

YT-0295 1/2” (12.7 mm)

T

L (mm)

72

257

6

24

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB Quick release ratchet handle
D Hebelumschaltknarre
PL Grzechotka
RUS Трещотка с шарниром
CZ Řehtačka
H Racsnis hajtókar
RO Dispozitiv de prindere

cu clichet
E
Carraca

GB
D
PL
RUS

Telescopic ratchet handle
Umschaltknarre
Grzechotka z przedłużanym uchwytem
Трещотка

PLASTIC
HANGER

COLOR BOX

12.5

2

mm

CZ
H
RO
E

T

L (mm)

YT-0732 1/2” (12.7 mm)

72

255

T

L (mm)

YT-0735 1/2” (12.7 mm)

72

255

Řehtačka
Racsnis hajtókar
Antrenor cu clichet
Carraca telescópico

PLASTIC
HANGER

6

24

6

24

12.5
mm

COLOR BOX

YT-0299 1/2” (12.7 mm)

T

L (mm)

72

305-445

6

24

89

www.yato.com

2

GB Extended ratchet set
D Ratsche mit Verlängerung
PL Komplet przedłużka
z grzechotką

RUS Набор удлинитель
с трещеткой
CZ Prodlužovací ráčnová sada
H Racsnis szár hosszabbítóval

RO Set prelungitor si cheie
E
Alargadera con carraca

12.5
mm

PLASTIC BOX
& COLOR BOX
* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-0300* 1/2” (12.7 mm)
GB

D
PL

Flexible ratchet handle /
round head
Flexible Drehkopfratsche
Grzechotka z obrotową głowicą

RUS Трещетка с вращательной
головкой
CZ Ráčna s otočnou hlavou

T

L (mm)

72

265-415 280-420

H Forgófejes racsnis szár
RO Antrenor cu clichet flexibil
E
Carraca con cabeza giratoria

L (mm)
6

12.5
mm

PLASTIC
HANGER

COLOR BOX

YT-0722 1/2” (12.7 mm)
GB
D
PL

Ratchet handle with traction belt
Ratsche mit Drehantriebsrad
Grzechotka z paskiem
transmisyjnym

RUS Трещетка реверсионная
CZ Ráčna s násobičem
H Racsnis szár szíjhajtással

T

L (mm)

72

280

RO Antrenor cu clichet

cu tractiune pe curea
E Carraca con cinta de transmisión

6

30

12.5
mm

PLASTIC
HANGER

COLOR BOX

YT-0725 1/2” (12.7 mm)

90

T

L (mm)

72

250

6

30

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy

2

GB
D
PL
RUS

Socket set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Komplet nasadek długich
Набор насадок

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú
Dugókulcs készlet
Trusă chei tubulare
Juego de herramientas

METAL CASE
& COLOR BOX

1/4” (6.3 mm): 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm
(L=50 mm); CrV 50BV30
YT-1439

1/4” (6.3 mm)

20

PLASTIC HANGER

1/4” (6.3 mm): 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm
(L=50 mm); CrV 50BV30
YT-1443

1/4” (6.3 mm)

10

91

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Socket set
Sechskantenschlüssel-Einsatz
Komplet nasadek z akcesoriami
Набор торцевых головок

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Trusă chei tubulare cu antrenor
Juego de boquillas con accesorios

METAL CASE
& COLOR BOX

1/4” (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm
(L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (50, 150 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (127 mm); 72T; CrV 6140;
1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
YT-1441

1/4” (6.3 mm)

10

1/4” (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm
(L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm
(L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (50, 150 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (127 mm); 72T; CrV 6140;
1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30
YT-1442
GB
D
PL
RUS
CZ

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента
Sada nástrčných
klíčú a ráčny

1/4” (6.3 mm)

10

H Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
RO Rotrusa chei tubulare cu antrenor
E
Juego de herramientas

BMC & COLOR SLEEVE
XS SIZE

1/4” (6.3 mm): 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 13 mm
(L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); 72T; CrV 6140;
1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;

92

YT-1444

1/4” (6.3 mm)

10

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

2

BMC & COLOR SLEEVE
XS SIZE

1/4” (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); 72T; CrV 6140;


1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

YT-1449

1/4” (6.3 mm)

10

BMC & COLOR SLEEVE
XS SIZE

1/4” (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm
(L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm
(L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); 72T; CrV 6140;
1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

YT-1445

1/4” (6.3 mm)

10

93

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

1/4” (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); 72T; CrV 6140;
1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30

1/4” (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;

CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (152.4 mm); CrV
1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); 72T; CrV 6140;
1/4” (6.3
50BV30;
mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30,
T40; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): PH1, PH2; AISI S2 / CrV
50BV30;
1/4” (6.3 mm): PZ1, PZ2; AISI S2 / CrV 50BV30;

1/4” (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm):
3, 4, 5, 6, 8 mm; AISI S2 / CrV 50BV30

94

BMC & COLOR SLEEVE
XS SIZE

YT-1446

1/4” (6.3 mm)

10

BMC & COLOR SLEEVE
XS SIZE

YT-1447

1/4” (6.3 mm)

10

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

2

1/4” (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 8, 9,
1/4” (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/4”
10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
(6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm);
1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;

72T; CrV 6140;
1/4” (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm): 3, 4, 5 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm): 6, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 6140;
1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150
YT-1448

BMC & COLOR SLEEVE
XS SIZE

1/4” (6.3 mm)

6

95

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

1/4” (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (76, 152 mm); CrV 50BV30;

1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4”
1/4” (6.3 mm) (F) x 3/8” (9.5 mm) (M); CrV 50BV30;
(6.3 mm); (L=150 mm); 72T; CrV;
1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm) x
1/4” (6.3 mm); CrV;
1/4” (6.3 mm); (152 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (150
mm); CrV 6140;
1/4” (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40; AISI S2 / CrV 50BV30;

1/4” (6.3 mm): PH1, PH2, PH3; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3;

1/4” (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; 1/4” (6.3 mm): E4, E5, E6, E7,
1/4” (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm;
E8, E10; CrV 50BV30
YT-1450

96

BMC & COLOR SLEEVE
XS SIZE

1/4” (6.3 mm)

10

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Socket set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Komplet nasadek długich
Набор насадок

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú
Dugókulcs készlet
Trusă chei tubulare
Juego de herramientas

METAL CASE
& COLOR BOX

2

3/8” (9.5 mm): 8, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 19 mm (L=63 mm); CrV 50BV30
YT-3861

3/8” (9.5 mm)

20

PLASTIC HANGER

3/8” (9.5 mm): 8, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 19 mm (L=63 mm); CrV 50BV30
YT-3855
GB
D
PL
RUS

Socket set
Sechskantenschlüssel-Einsatz
Komplet nasadek z akcesoriami
Набор торцевых головок

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Trusă chei tubulare cu antrenor
Juego de boquillas con accesorios

3/8” (9.5 mm)

10

METAL CASE
& COLOR BOX

3/8” (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
19, 21, 22 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;

3/8” (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm);
(75, 150 mm); CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm);
(200 mm); 72T; CrV 6140
YT-3863

3/8” (9.5 mm)

10

97

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Socket set
Sechskantenschlüssel-Einsatz
Komplet nasadek z akcesoriami
Набор торцевых головок

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Trusă chei tubulare cu antrenor
Juego de boquillas con accesorios

METAL CASE
& COLOR BOX

3/8” (9.5 mm): 10, 11, 13, 14, 15, 17,
19 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm): 10, 11, 12, 13 mm (L=46
mm); 14, 15, 17, 19 mm (L=63 mm); CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm); (75 mm); CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm);
(200 mm); 72T; CrV 6140;
3/8” (9.5 mm); (215 mm);
CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm); CrV 50BV30
YT-3864
GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

3/8” (9.5 mm)

8

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

BMC & COLOR SLEEVE
XS SIZE

3/8” (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
(L=30 mm); CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm); CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm); (198 mm); CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm); 72T; CrV 6140

98

YT-3856

3/8” (9.5 mm)

10

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

2

BMC & COLOR SLEEVE
M SIZE

3/8” (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=30 mm);
CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm): 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm (L=63 mm); CrV 50BV30;

3/8” (9.5 mm); (76, 254 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm) (F) x 3/8” (9.5 mm) (M); CrV 50BV30;

3/8” (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm);
3/8” (9.5 mm); CrV 50BV30;
72T; CrV 6140;
3/8” (9.5 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; AISI S2 / CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm): PH1, PH2, PH3; AISI S2 / CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm): PZ1, PZ2; AISI
S2 / CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm): 5.5, 6.5, 8 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm):
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; AISI S2 / CrV 50BV30
YT-3857

3/8” (9.5 mm)

6

99

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS
CZ

Socket set
Sechskantenschlüssel-Einsatz
Komplet nasadek długich
Набор торцевых головок
Sada nástrčných klíčú a ráčny

H

Dugókulcs készlet
racsnis hajtókarral
RO Trusă chei tubulare cu antrenor
E
Juego de boquillas

con accesorios

METAL CASE
& COLOR BOX

12.5
mm

1/2” (12.7 mm): 10, 12, 13, 14,
15, 17, 19, 21, 22, 24 mm (L=50 mm);
CrV 50BV30
YT-1261

1/2” (12.7 mm)

8

PLASTIC HANGER

1/2” (12.7 mm): 10, 12, 13, 14,
15, 17, 19, 21, 22, 24 mm (L=76 mm);
CrV 50BV30
YT-3886
GB
D
PL
RUS

Socket set
Sechskantenschlüssel-Einsatz
Komplet nasadek z akcesoriami
Набор торцевых головок

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Trusă chei tubulare cu antrenor
Juego de boquillas con accesorios

1/2” (12.7 mm)

10

PLASTIC HANGER

12.5
mm

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 19, 21,
24 mm (L=38 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm);
(127 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); 72T; CrV 6140
YT-3882
GB
D
PL
RUS

Ratchet handle with socket set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Komplet nasadek z grzechotką
Набор насадок

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Matraca con boquillas

1/2” (12.7 mm)

10

PLASTIC HANGER

12.5
mm

1/2” (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 mm
(L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);
CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); 72T; CrV 6140
YT-3868

100

1/2” (12.7 mm)

6

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS
CZ

Socket set
Sechskantenschlüssel-Einsatz
Komplet nasadek z akcesoriami
Набор торцевых головок
Sada nástrčných klíčú a ráčny

H

Dugókulcs készlet racsnis
hajtókarral
RO Trusă chei tubulare cu antrenor
E
Juego de boquillas con accesorios

METAL CASE
& COLOR BOX

12.5
mm

2

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm
(L=38 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (125 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (250 mm); 72T; CrV 6140

YT-1262

1/2” (12.7 mm)

8

1/2” (12.7 mm): 11, 13, 14, 15, 17, 19,
21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm);
27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (125 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (460 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (250 mm); 72T; CrV 6140

YT-1264

1/2” (12.7 mm)

5

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm);
27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (125, 250 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (250 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (250 mm); 72T; CrV 6140

YT-1265

1/2” (12.7 mm)

5

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm);
27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (125 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (250 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (250 mm); 72T; CrV 6140;
1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30

YT-1266

1/2” (12.7 mm)

5

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm);
27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (125 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (250 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (250 mm); 72T; CrV 6140;
1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (50 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (315 mm); CrV 50BV30

YT-1267

1/2” (12.7 mm)

5

101

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

12.5
mm

BMC & COLOR SLEEVE
XS SIZE

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm
(L=38 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); 72T; CrV 6140

1/2” (12.7 mm): 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm);
27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (457 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); 72T; CrV 6140

102

YT-3867

1/2” (12.7 mm)

10

BMC
& COLOR SLEEVE
S SIZE

YT-3870

1/2” (12.7 mm)

6

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

12.5

2

mm

BMC & COLOR SLEEVE
M SIZE

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
22, 24 mm (L=38 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 13, 17, 19 mm (L=76 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (254 mm); CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm) (F) x 1/2” (12.7 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); CrV 50BV30;

1/2” (12.7 mm): 16 mm; CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); 72T; CrV 6140

YT-3869

1/2” (12.7 mm)

6

BMC & COLOR SLEEVE
M SIZE

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30,
32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (127, 254 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); 72T; CrV 6140

YT-3873

1/2” (12.7 mm)

6

103

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

12.5
mm

BMC & COLOR SLEEVE
M SIZE

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm);
27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); 72T; CrV 6140

YT-3872

1/2” (12.7 mm)

6

BMC & COLOR SLEEVE
M SIZE

1/2” (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30,
32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (127, 254 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); 72T; CrV 6140

104

YT-3871

1/2” (12.7 mm)

6

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

12.5

2

mm

BMC & COLOR SLEEVE
L SIZE

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm
(L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm);
(127 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm) (F) x 3/8” (9.5 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm);
1/2” (12.7 mm); (317 mm); CrV 50BV30;
(255 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); 72T; CrV 6140

YT-3874

1/2” (12.7 mm)

6

BMC & COLOR SLEEVE
M SIZE

1/2” (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (127, 254 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); 72T; CrV 6140

YT-3875

1/2” (12.7 mm)

6

105

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

12.5
mm

BMC & COLOR SLEEVE
M SIZE

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm);
27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 10, 13, 17, 19 mm (L=76 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (127, 254 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm; CrV;
1/2” (12.7 mm); 72T; CrV 6140
YT-3876

106

1/2” (12.7 mm)

6

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

12.5

2

mm

BMC & COLOR SLEEVE
M SIZE

1/2” (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm
(L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm (L=76 mm); CrV 50BV30;

1/2” (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (127, 254 mm); CrV 50BV30; 3/8” (9.5 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (254 mm); CrV 50BV30; 1/2”
(12.7 mm) x 3/8” (9.5 mm), 1/2” (12.7 mm) x 7/16” (11.1 mm), 1/2” (12.7 mm) x 1/2” (12.7 mm), 1/2” (12.7 mm) x
9/16” (14.3 mm), 1/2” (12.7 mm) x 5/8” (15.9 mm), 1/2” (12.7 mm) x 11/16” (17.5 mm), 1/2” (12.7 mm) x 3/4” (19.0
mm), 1/2” (12.7 mm) x 13/16” (20.6 mm), 1/2” (12.7 mm) x 7/8” (22.2 mm), 1/2” (12.7 mm) x 15/16” (23.8 mm), 1/2”
(12.7 mm) x 1” (25.4 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); 72T; CrV 6140

YT-3877

1/2” (12.7 mm)

6

107

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

12.5
mm

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4” (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, BMC & COLOR SLEEVE
8, 9, 10, 11, 12 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4” (6.3 mm); (76, 101.6 mm); CrV L SIZE
50BV30;
1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/4” (6.3
mm); CrV;
1/4” (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30 (L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm): PH0, PH1, PH2,
PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 7
mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm) x 1/4” (6.3 mm);
CrV;
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; CrV;
8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm; CrV 6140;
1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm); 72T; CrV 6140;
1.5, 2, 2.5, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150

YT-3878

108

1/2” (12.7 mm)

1/4” (6.3 mm)

2

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

12.5

2

mm

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 26 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4” (6.3 mm): 5, 6, BMC & COLOR SLEEVE
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm); CrV L SIZE
50BV30;
1/2” (12.7 mm); (430 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (125 mm), 1/4” (6.3 mm); (50
mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;

1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm); 72T; CrV 6140;
1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24 mm; CrV;
2.0x40, 2.4x75 mm; CrMo;
3.0x75, 4.0x100, 6.5x100,
8.0x150 mm; SVCM55;
PH0x75 mm; CrMo;
PH1x75, PH2x100 mm; SVCM55;
180
mm; CrV 55;
160, 200 mm; CrV 55;
160 mm; CrV 55;
250 mm; CrV;
300 g;
300 mm;
180 mm;
;
; 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm;

YT-3891

1/2” (12.7 mm)

1/4” (6.3 mm)

2

109

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

12.5
mm

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 26 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4” (6.3 mm): 5, 6, BMC & COLOR SLEEVE
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm); CrV L SIZE
50BV30;
1/2” (12.7 mm); (430 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (125 mm), 1/4” (6.3 mm); (50
mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;

1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm); 72T; CrV 6140;
1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24 mm; CrV;
2.0x40, 2.4x75 mm; CrMo;
3.0x75, 4.0x100, 6.5x100,
8.0x150 mm; SVCM55;
PH0x75 mm; CrMo;
PH1x75, PH2x100 mm; SVCM55;
180
mm; CrV 55;
160, 200 mm; CrV 55;
160 mm; CrV 55;
250 mm; CrV;
300 g;
300 mm;
180 mm;
;
; 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm;
* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

110

YT-3892*

1/2” (12.7 mm)

1/4” (6.3 mm)

2

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

12.5

2

mm

1/2” (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4” (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5,
1/2” (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4” (6.3 mm); (50.8,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
101.6 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 6140; 3/8” (9.5 mm) (F) x 1/2” (12.7 mm) (M); CrV BMC & COLOR SLEEVE
50BV30;
1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
L SIZE
1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm); 72T; CrV 6140;
1/4” (6.3
1/4” (6.3 mm); (152 mm); CrV 50BV30;
mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm) x 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm) x 5/16” (7.9 mm);
CrV 50BV30;
5/16” (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI
S2;
5/16” (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm);
AISI S2;
5/16” (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm): T8, T10, T15, T20,
T25, T30; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): PH1, PH2; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): PZ1,
PZ2; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 4, 5.5,
7 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm; CrV

YT-1269

1/2” (12.7 mm)

1/4” (6.3 mm)

4

111

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

12.5
mm

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV
50BV30, 1/4” (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 14,
15, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4” (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm);
(127, 254 mm), 1/4” (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8” (9.5 mm) (F) x 1/2” (12.7 mm) (M); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV;
1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm):
16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (152 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3
mm); 72T; CrV 6140;
1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
5/16” (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30
mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm);
AISI S2;
5/16” (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30
mm); AISI S2;
1/2” (12.7 mm) x 5/16” (7.9 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm) x 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; AISI
S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): PZ1, PZ2; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): PH1, PH2; AISI S2
/ CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
1.5, 2.0, 2.5 mm; CrV 6150

YT-1268

112

1/2” (12.7 mm)

BMC & COLOR SLEEVE
L SIZE

1/4” (6.3 mm)

4

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

12.5

2

mm

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4”
(6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 14, 15, 17,
19, 22 mm (L=76 mm), 1/4” (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm);
(127, 254 mm), 1/4” (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8” (9.5 mm) (F) x 1/2” (12.7 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/4”
1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm); 72T; CrV 6140;
1/4” (6.3
(6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm) (F) x 5/16” (7.9 mm) (F);
1/4” (6.3 mm): T8, T10, T15,
T20, T25, T27, T30; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): PH1, PH2; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4”
1/4” (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;

(6.3 mm): PZ1, PZ2; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
5/16” (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;

5/16” (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60 (L=30 mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm): 7, 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI
S2; 1/2” (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24, 1/4” (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150;

1.5, 2.0, 2.5 mm; CrV 6150

YT-3879

1/2” (12.7 mm)

BMC & COLOR SLEEVE
L SIZE

1/4” (6.3 mm)

2

113

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

12.5
mm

1/2” (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4” (6.3
mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17,
19 mm (L=76 mm), 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20,
E22, E24; CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (254 mm), 1/4” (6.3
mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV
50BV30;
1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm); 72T; CrV 6140;
1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 4.0, 5.5, 6.5 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): PH1, PH2, PH3; AISI S2 / CrV
50BV30;
1/4” (6.3 mm): PZ2, PZ3; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; AISI S2 / CrV
50BV30;
1/4” (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): T10, T15, T20,
T25, T40; AISI S2 / CrV 50BV30;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
8x10,
12x13, 17x19 mm;
3x75, 4x100, 6.5x150, PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm; SVCM55;
180 mm;
CrV 55;
160 mm; CrV 55;
300 g;
8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm; CrV

YT-3889

114

1/2” (12.7 mm)

BMC & COLOR SLEEVE
XL SIZE

1/4” (6.3 mm)

2

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

12.5

2

mm

1/2” (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4” (6.3 mm): 4,
4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76
mm), 1/4” (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24;
CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7
1/4” (6.3 mm) x 1/4” (6.3 mm); CrV;
mm); (254 mm), 1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7
mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm); 72T; CrV 6140;
1/4” (6.3 mm);
(150 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 4.0, 5.5, 6.5 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): PZ2,
PZ3; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): PH1, PH2, PH3; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 3,
4, 5, 6 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4”
(6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40; AISI S2 / CrV 50BV30;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
4x100, 6.5x150, PH2x100, PH3x150 mm; SVCM55;
160 mm; CrV 55;
160 mm;
CrV 55;
180 mm; CrV 55;
250 mm; CrV;
300 g;
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm;
CrV 6150;
1/4” (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4” (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2
(L=25 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4” (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2 / CrV 6150

YT-3890

1/2” (12.7 mm)

BMC & COLOR SLEEVE
XL SIZE

1/4” (6.3 mm)

2

115

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

12.5
mm

1/2” (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8” (9.5 mm): 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4” (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8” (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4” (6.3
mm); (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm), 3/8” (9.5 mm), 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm),
3/8” (9.5 mm), 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8” (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV
1/2” (12.7 mm), 3/8” (9.5 mm), 1/4” (6.3 mm); 72T; CrV 6140;
50BV30;
1/2” (12.7 mm) x 5/16” (7.9 mm), 3/8” (9.5 mm) x 5/16” (7.9 mm); CrV;
5/16” (7.9 mm): T27,
T30, T35, T40, T45 (L=30 mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm): PH2, PH3 (L=30 mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm):
PZ2, PZ3 (L=30 mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm): 6,
6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4”
(6.3 mm): PH1, PH2; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): PZ1, PZ2; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4”
(6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm;
CrV;
1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

YT-3883 1/2” (12.7 mm)

116

BMC & COLOR SLEEVE
XL SIZE

3/8” (9.5 mm)

1/4” (6.3 mm)

2

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

12.5

2

mm

1/2” (12.7 mm): 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8” (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm
(L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4” (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;

3/8” (9.5 mm): 13, 14, 15, 17 mm (L=63 mm), 1/4” (6.3 mm): 8, 9, 10, 12 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7
mm); (127, 254 mm), 3/8” (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4” (6.3 mm); (50.8 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm), 3/8” (9.5
3/8” (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm), 3/8” (9.5
mm), 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
mm), 1/4” (6.3 mm); 72T; CrV 6140;
1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): T10, T15,
T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm) x 1/4” (6.3 mm); CrV;
3/8” (9.5 mm): T20, T30, BMC & COLOR SLEEVE
T40, T45, T50, T55, T60; AISI S2 / CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm): PH1, PH2; AISI S2 / CrV 50BV30;
3/8” XL SIZE
(9.5 mm): PZ1, PZ2; AISI S2 / CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
3/8”
(9.5 mm): 3, 4, 5, 6 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 mm; CrV; 1/4” (6.3 mm) x
5/32” (4.0 mm), 1/4” (6.3 mm) x 3/16” (4.8 mm), 1/4” (6.3 mm) x 7/32” (5.6 mm), 1/4” (6.3 mm) x 1/4” (6.3 mm), 1/4” (6.3 mm)
x 9/32” (7.1 mm), 1/4” (6.3 mm) x 5/16” (7.9 mm), 1/4” (6.3 mm) x 11/32” (8.7 mm), 1/4” (6.3 mm) x 3/8” (9.5 mm), 1/4” (6.3
mm) x 7/16” (11.1 mm), 1/4” (6.3 mm) x 1/2” (12.7 mm), 3/8” (9.5 mm) x 3/8” (9.5 mm), 3/8” (9.5 mm) x 7/16” (11.1 mm), 3/8”
(9.5 mm) x 1/2” (12.7 mm), 3/8” (9.5 mm) x 9/16” (14.3 mm), 3/8” (9.5 mm) x 5/8” (15.9 mm), 3/8” (9.5 mm) x 11/16” (17.5
mm), 3/8” (9.5 mm) x 3/4” (19.0 mm), 3/8” (9.5 mm) x 13/16” (20.6 mm), 3/8” (9.5 mm) x 7/8” (22.2 mm), 1/2” (12.7 mm) x
15/16” (23.8 mm), 1/2” (12.7 mm) x 1” (25.4 mm), 1/2” (12.7 mm) x 1-1/16” (27.0 mm),
1/2” (12.7 mm) x 1-1/4” (31.8 mm); CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm):
17, 19, 21, 23 mm; CrV 50BV30; 3/8” (9.5 mm): E8, E10, E11, E12,
YT-3880 1/2” (12.7 mm) 3/8” (9.5 mm) 1/4” (6.3 mm)
2
E14, E16, E18, E20; CrV 50BV30

117

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

12.5
mm

1/2” (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8” (9.5 mm): 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18 mm (L=30 mm), 1/4” (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8” (9.5 mm): 8, 10, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4” (6.3 mm): 6, 7, 8, 10, 12,
1/2” (12.7 mm); (150, 250 mm), 3/8” (9.5 mm); (150, 250 mm), 1/4” (6.3 mm); (50, 100
13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm), 3/8” (9.5 mm), 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8” (9.5 BMC & COLOR SLEEVE
mm); CrV 50BV30;
XXL SIZE
3/8” (9.5 mm); (198 mm), 1/4” (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
1/2”
mm): 18 mm; CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7
(12.7 mm), 3/8” (9.5 mm), 1/4” (6.3 mm); 72T; CrV 6140;
1/2” (12.7 mm) x 5/16” (7.9 mm), 3/8” (9.5 mm) x 1/4” (6.3 mm); CrV 6140; 1/2” (12.7 mm);
mm); (250 mm); CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm) x 5/16” (7.9 mm); CrV 50BV30;
3/8” (9.5
CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm) x 1/4” (6.3 mm); CrV;
1/4” (6.3 mm): T8, T10 (L=25 mm), 3/8” (9.5 mm): T20, T30, T40,
mm): 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=70 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8” (9.5 mm): PH1, PH2, PH3 (L=70 mm); AISI S2 / CrV 6150;

T45, T50, T55 (L=70 mm); AISI S2 / CrV 6150;
3/8” (9.5 mm): 5.5, 6.5 mm (L=70 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4” (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4” (6.3 mm): PH1, PH2; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 4.0, 5.5, 6.5 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40; AISI
8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
S2 / CrV 50BV30;
1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150; 1/2” (12.7 mm): 17, 19, 21, 22 mm;
YT-3887 1/2” (12.7 mm) 3/8” (9.5 mm)
CrV 50BV30; 3/8” (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16; CrV 50BV30

118

1/4” (6.3 mm)

2

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

12.5

2

mm

1/2” (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8” (9.5 mm): 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4” (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25
1/2” (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4” (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm);
mm); CrV 50BV30;
CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm; CrV 50BV30; 3/8” (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150;
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm; BMC & COLOR SLEEVE
50BV30;
XXL SIZE
1/2” (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8” (9.5 mm); (76, 152 mm), 1/4” (6.3 mm); (50 mm); CrV 50BV30;
1/2”
CrV;
3/8” (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2”
(12.7 mm), 3/8” (9.5 mm), 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;

(12.7 mm), 3/8” (9.5 mm), 1/4” (6.3 mm); 72T; CrV 6140;
3/8” (9.5 mm): 4.0, 5.5, 6.5 mm; AISI S2 / CrV
3x75, 4x100, 6.5x150, PH1x75, PH2x100, PH3x150 mm; SVCM55;
3/8” (9.5 mm): PH1, PH2, PH3; AISI S2 / CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm): PZ1, PZ2, PZ3; AISI S2
50BV30;
3/8” (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60; AISI S2 / CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm):
/ CrV 50BV30;
160 mm; CrV 55;
160 mm; CrV 55;

3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150;
1/2” (12.7 mm): 17, 19, 21, 22 mm; CrV 50BV30; 3/8” (9.5 mm): E8,
180 mm; CrV 55;
E10, E11, E12, E14, E16; CrV 50BV30

YT-3888 1/2” (12.7 mm)

3/8” (9.5 mm)

1/4” (6.3 mm)

2

119

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

12.5
mm

1/2” (12.7 mm): 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8” (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28
1/2” (12.7 mm):
mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4” (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 3/8” (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4” (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm
(L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8” (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4” (6.3 mm); (50.8 mm);
1/2” (12.7 mm), 3/8” (9.5 mm), 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm), 3/8” (9.5 mm), 1/4” (6.3 mm); 72T; CrV 6140;
1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm) x 1/4” (6.3 mm); CrV;

3/8” (9.5 mm): 4, 5.5, 6.5 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm): PH1, PH2, PH3; AISI S2 / CrV 50BV30;

3/8” (9.5 mm): PZ1, PZ2, PZ3; AISI S2 / CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60; AISI S2 / CrV
50BV30;
3/8” (9.5 mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 mm; CrV; 1/4” (6.3 mm) x 5/32” (4.0 mm), 1/4” (6.3 mm) x 3/16” (4.8 mm), 1/4” (6.3 mm) x 7/32” (5.6 mm), 1/4” (6.3 mm) x
1/4” (6.3 mm), 1/4” (6.3 mm) x 9/32” (7.1 mm), 1/4” (6.3 mm) x 5/16” (7.9 mm), 1/4” (6.3 mm) x 11/32” (8.7 mm), 1/4” (6.3 mm) x 3/8”
(9.5 mm), 1/4” (6.3 mm) x 7/16” (11.1 mm), 1/4” (6.3 mm) x 1/2” (12.7 mm), 3/8” (9.5 mm) x 3/8” (9.5 mm), 3/8” (9.5 mm) x 7/16” (11.1
mm), 3/8” (9.5 mm) x 1/2” (12.7 mm), 3/8” (9.5 mm) x 9/16” (14.3 mm), 3/8” (9.5 mm) x 5/8” (15.9 mm), 3/8” (9.5 mm) x 11/16” (17.5
mm), 3/8” (9.5 mm) x 3/4” (19.0 mm), 3/8” (9.5 mm) x 13/16” (20.6 mm), 3/8” (9.5 mm) x 7/8” (22.2 mm), 1/2” (12.7 mm) x 15/16” (23.8
mm), 1/2” (12.7 mm) x 1” (25.4 mm), 1/2” (12.7 mm) x 1-1/16” (27.0 mm), 1/2” (12.7 mm) x 1-1/4” (31.8 mm); CrV 50BV30; 1/2”

(12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm; CrV 50BV30; 3/8” (9.5 mm): E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; CrV 50BV30;
8x10, 12x13, 17x19 mm;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

YT-3881 1/2” (12.7 mm)

120

BMC & COLOR SLEEVE
XXL SIZE

3/8” (9.5 mm)

1/4” (6.3 mm)

2

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

12.5

2

mm

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8” (9.5 mm):
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4” (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
1/2” (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8” (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63
(L=25 mm); CrV 50BV30;
mm), 1/4” (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm): E18, E20, E24, 3/8” (9.5 mm): E10, E11, E12,
1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8” (9.5 mm): 18 mm; CrV 50BV30;
E14, E16, 1/4” (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (125, 250 mm), 3/8” (9.5 mm); (150 mm), 1/4” (6.3 mm); (50, 100 mm); CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm);
1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm), 3/8” (9.5 mm), 1/4” (6.3 mm); CrV
CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm), 3/8” (9.5 mm), 1/4” (6.3 mm); 72T; CrV 6140;
1/2” (12.7 mm) x 5/16” (7.9 mm),
50BV30;
1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm) x 5/16” (7.9 mm), 1/4” (6.3 mm) x 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5, 7 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): PH0, PH1, PH2; AISI S2 / CrV
1/4” (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; AISI S2 / CrV
50BV30;
1/4” (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): T8, T9,
50BV30;
5/16” (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16”
T10, T15, T20, T25, T27, T30; AISI S2 / CrV 50BV30;
5/16” (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm): 7, 8,
(7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2;
5/16”
10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); AISI S2;

(7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm): T5, T6, T7 (L=25 mm); AISI S2;

1/4” (6.3 mm): RM5, RM6, RM7, RM8, RM9 (L=25 mm); AISI S2;
1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm; CrV 6150
1/4” (6.3 mm): T7, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 (L=25 mm); AISI S2;

YT-3893 1/2” (12.7 mm)

BMC & COLOR SLEEVE
XXL SIZE

3/8” (9.5 mm)

1/4” (6.3 mm)

2

121

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

12.5
mm

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8” (9.5 mm): 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4” (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm);
1/2” (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8” (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4”
CrV 50BV30;
(6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8” (9.5 mm); (125 mm), 1/4”
1/2” (12.7 mm), 3/8” (9.5 mm), 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm):
(6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
16, 21 mm, 3/8” (9.5 mm): 18 mm; CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (255 mm), 1/4” (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm), 3/8” (9.5 mm), 1/4” (6.3 mm); 72T; CrV 6140;
1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (220 mm); CrV 6140;
1/4” (6.3 mm) x 1/4” (6.3 mm); CrV 6140;
1/2” (12.7 mm) x 5/16”
(7.9 mm), 3/8” (9.5 mm) x 5/16” (7.9 mm); CrV 6140;
5/16” (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=30 mm), 1/4” (6.3 mm): 5.5,
5/16” (7.9 mm): 5, 6, 8, 10 mm (L=30 mm), 1/4” (6.3 mm): 2x5, 2x6, 2x8, 10 mm (L=25
6, 6.5, 7, 8 mm (L=25 mm); AISI S2;
mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50 (L=30 mm), 1/4” (6.3 mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40,
T45, T50 (L=25 mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=30 mm), 1/4” (6.3 mm): T27, T30, T35,
5/16” (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm), 1/4” (6.3 mm): PH3, PH4 (L=25 mm); AISI S2; BMC & COLOR SLEEVE
T40, T45, T50 (L=25 mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm), 1/4” (6.3 mm): PZ3, PZ4 (L=25 mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm XXL SIZE
1/4” (6.3 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm);
(L=30 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm): S1, S2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm): 4, 6, 8 mm (L=25 mm); AISI S2;

AISI S2;
1/4” (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm): 1, 2, 3 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm):
PH1, PH2; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): PZ1, PZ2; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5
mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): T55, T60,
1/4” (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25; AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): T8, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T40; AISI
S2 / CrV 50BV30;
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm; CrV;
1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm; CrV 6150;
1/2” (12.7 mm): E20, E22, E24, 3/8” (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18,
1/4” (6.3 mm): E4, E5, E6, E7; E8; CrV 6150

YT-3884 1/2” (12.7 mm)

122

3/8” (9.5 mm)

1/4” (6.3 mm)

2

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Tool set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de herramientas

12.5

2

mm

1/2” (12.7 mm): 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8” (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm
1/2” (12.7
(L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4” (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm (L=76 mm), 3/8” (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=63 mm); CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm): 7/16” (11.1 mm),
1/2” (12.7 mm), 9/16” (14.3 mm), 5/8” (15.9 mm), 11/16” (17.5 mm), 3/4” (19.0 mm), 13/16” (20.6 mm), 7/8” (22.2 mm), 1/4” (6.3 mm): 1/4” (6.3 mm), 9/32”
(7.1 mm), 5/16” (7.9 mm), 11/32” (8.7 mm), 3/8” (9.5 mm); CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm): E16, E18, E20, E22, E24, 3/8” (9.5 mm): E10, E11, E12,
E14, 1/4” (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm): 17, 19, 21 mm; CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm), 3/8” (9.5 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm) x 5/16” (7.9 mm), 3/8” (9.5 mm) x 5/16” (7.9 mm), 3/8” (9.5 mm) x 1/4” (6.3 mm),
1/2” (12.7 mm); (125, 250 mm), 3/8” (9.5 mm); (75, 250 mm), 1/4” (6.3 mm); (50, 100 mm); CrV
1/4” (6.3 mm) x 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm), 3/8” (9.5 mm), 1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8” (9.5 mm): 18 mm; CrV 50BV30;
50BV30;
1/2” (12.7 mm), 3/8” (9.5 mm), 1/4” (6.3 mm); 72T; CrV 6140;
1/4” (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;

1/4” (6.3 mm); (L=60 mm);
1/4” (6.3 mm): 3, 4, 5.5, 6.5, 7, 8, 9 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm):
1/4” (6.3 mm);
1/4” (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 BMC & COLOR SLEEVE
PH0, PH1 PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
XXL SIZE
1/4” (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm): T8, T9, T10,
mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm): 4, 6, 8, 10 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8 mm
T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm): TW1, TW2, TW3, TW4 (L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); AISI S2;
(L=25 mm); AISI S2;
1/4” (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; (L=25 mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm): 8, 10 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm):
5/16” (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm): 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI
PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm); AISI S2;
5/16” (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70 (L=30 mm);
S2;
5/16” (7.9 mm): T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
AISI S2;
6.5x38, PH2X38; SVCM55;
180 mm; CrV 55;
250 mm; CrV;
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7,
22 mm; CrV;
3/8” (9.5 mm) x 1/4” (6.3 mm); (L=50 mm),
8, 10, 12 mm; CrV 6150;
1/4” (6.3 mm) x 1/4” (6.3 mm); (L=50 mm), 1/4” (6.3mm) x 1/4” (6.3mm); (L=25mm); CrV

YT-3894 1/2” (12.7 mm)

3/8” (9.5 mm)

1/4” (6.3 mm)

2

123

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Tool set
Werkzeug-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Trusa de scule
Juego de herramientas

TEXTILE WALLET
& COLOR BOX

125-250V;
5.5x100 mm,
PH1x100 mm;
SVCM55;
9 mm;
160 mm;
180 mm;
200 mm;
3 m x 16 mm
* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-3904*

8

YT-3906*

8

125-250V;
5x100 mm,
PH1x100 mm; S2;
9 mm;
160 mm;
180 mm;
200 mm;
3 m x 16 mm
* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

124

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Tool set
Werkzeug-Satz
Zestaw narzędziowy
Набор инструмента

CZ
H
RO
E

Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Trusa de scule
Juego de herramientas

TEXTILE WALLET
& COLOR BOX

2

10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; CrV
* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-3908*

8

YT-3909*

8

10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; CrV
* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

125

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Torx socket set
Torx-Steckschlüsselsatz
Klucze nasadowe Torx
Набор головок

CZ
H
RO
E

Nástrčné klíče
Dugókulcs
Trusa tubulare
Llaves de vaso

SLIDING
CARD

1/4” (6.3 mm): E5, E6, E7, E8, 3/8” (9.5 mm): E10, E12, E14, E16;
1/4” (6.3 mm) (M) x 3/8” (9.5 mm) (F)

YT-0520

10/40

METAL CASE
& COLOR SLEEVE

YT-0521

1/2” (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
GB
D
PL
RUS
CZ

Go-through socket set
Durchgangs-Knarrenkasten
Zestaw nasadek przelotowych z grzechotką
Набор торцевых головок сквозных с трещоткой
Sada průchodných nástrčných klíčů

H
RO
E

Dugókulcs készlet, csavarszár átengedős
Set chei tubulare cu crichet
Juego de boquillas con orificio pasante,
con carraca

126

12.5
mm

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm (L=32 mm);

3/8” (9.5 mm), 7/16” (11.1 mm), 1/2” (12.7 mm), 9/16” (14.3 mm),
5/8” (15.9 mm), 11/16” (17.5 mm), 3/4” (19.0 mm); (L=32 mm); CrV 50BV30;
L=178 mm; CrV 6140;
1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm); CrV 6140;
17 mm (L=75 mm); CrV 50BV30

20

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-3865

1/2” (12.7 mm)

1/4” (6.3 mm)

3/12

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Hexagonal socket
Sechskantenschlüssel
Nasadka sześciokątna
Головка шестигранная
Šestihranný nástavec
Hatszőgű rátét
Cheie tubulară hexagonală
Boquilla hexagonal

INCREASED
CONTACT AREA

19

2

mm

• application: industry, car service
stations and workshops
• for high loads
• drive locks
• surface finish: chromed, satinprzeznaczenie: przemysł, serwisy i warsztaty
do największych obciążeń
zamki blokujące
wykończenie powierzchni:
chromowana, satynowa
A

YT-1301
YT-1302
YT-1303
YT-1304
YT-1305
YT-1306
YT-1307
YT-1308
YT-1309
YT-1310
YT-1311
YT-1312
YT-1313
YT-1314
YT-1315
YT-1316
YT-1317
YT-1318
YT-1319
YT-1320
YT-1322
YT-1323
YT-1324
YT-1326
YT-1328
YT-1330

(mm)

19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38
41
42
43
46
48
50
52
55
60

COLOR BOX

D1

(mm)

30
32
32
34
34
36
37
38
40
40
42
44
46
47
48
50
52
56
57
58
62
64
68
70
73
80

D2

(mm)

36
36
36
36
36
36
34
34
34
35
36
37
38
38
42
42
45
45
45
45
48
48
48
48
48
48

L

(mm)

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
55
55
55
55
60
60
60
65
65
65
70
70
70
70
75
80

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
8
8
8
8
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4

96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
48
48
48
48
36
36
36
32
32
32
32
24
24
20
20
20

127

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Extension bar
Verlängerung
Przedłużka
Удлинитель
для воротка
CZ Prodlužovaci
připravek
H Toldalék
RO Prelungitor
E
Tubo
de prolongación

19

mm

COLOR BOX

D1

YT-1340
YT-1341
YT-1342
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

3/4” (19.0 mm)
3/4” (19.0 mm)
3/4” (19.0 mm)

(mm)

36
36
36

D2

L

(mm)

(mm)

22
22
22

Adapter
Reduktion
Redukcja
Переходник
Redukce
Redukció
Reducţie
Reducción

100
200
400

6
5
5

36
20
10

19

mm

COLOR BOX

A

D

B

YT-1355 3/4” (19.0 mm) (F) 1/2” (12.7 mm) (M)
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Universal joint
Kardangelenk
Przegub Cardana
Карданный шарнир
Kardanový kloub
Kardán csukló
Articulaţie Cardanică
Articulación Cardan

(mm)

36

L

(mm)

53

12

48

19

mm

COLOR BOX

D

YT-1352

128

3/4” (19.0 mm)

(mm)

40

L

(mm)

106

12

36

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Sliding T-bar
Handgriff mit Gleitstück
Pokrętło typu „T”
Вороток Т-образный

CZ
H
RO
E

Otočná račká typ „T”
„T” alakú hajtókar
Mâner clupă tipul „T”
Mango tipo „T”

19

mm

2

COLOR BOX

D1

YT-1350
GB
D
PL
RUS

Flexible handle
Gelenkgriff
Pokrętło łamane
Вороток шарнирный

CZ
H
RO
E

3/4” (19.0 mm)

(mm)

37

Otočná lomená ráčka
Hajlitott hajtókar
Prelungitor cu rindere flexibilă
Mango articulado

D2

L

(mm)

(mm)

20

500

5

10

19

mm

COLOR
BOX

D

YT-1345
GB
D
PL
RUS
CZ

L-type handle
Admutternschlüssel
Pokrętło typu „L”
Вороток 1/2” тип „L”
Páka zahnutá

3/4” (19.0 mm)

(mm)

25

H „L” alakú hajtókar
RO Mâner clupă tipul „L”
E
Mango tipo „L”

L

(mm)

507

5

10

19

mm

COLOR BOX

D

YT-1347
YT-1348

3/4” (19.0 mm)
3/4” (19.0 mm)

(mm)

25
25

L

(mm)

385
440

5
5

10
10

129

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS
CZ

Quick release ratchet handle
Hebelumschaltknarre
Grzechotka
Трещотка
Řehtačka

H
RO

E

Racsnis hajtókar
Dispozitiv de prindere
cu clichet
Carraca

19

mm

COLOR
BOX

YT-1360
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Socket set
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
Komplet nasadek z akcesoriami
Набор насадок
Sada nástrčných klíčú a ráčny
Dugókulcs készlet racsnis hajtókarral
Rotrusa chei tubulare cu antrenor
Juego de boquillas con accesorios

METAL CASE & COLOR BOX

3/4” (19.0 mm)

T

L (mm)

24

500

10

19

mm

3/4” (19.0 mm): 30, 32, 34 (L=55 mm); 36, 38 (L=60 mm); 41 (L=65 mm); 46, 50 (L=70 mm); 55
3/4” (19.0 mm); (L=500 mm);
(L=75 mm); 60 mm (L=80 mm); CrV 50BV30;
3/4” (19.0 mm); (L=500 mm); CrV 50BV30;
3/4”
24T; CrV 6140;
(19.0 mm); (L=100, 200 mm); CrV 50BV30;

3/4” (19.0 mm); (L=106 mm); CrV 50BV30

YT-1334

3/4” (19.0 mm)

1

YT-1335

3/4” (19.0 mm)

1

3/4” (19.0 mm): 19, 21, 22, 24 mm (L=50 mm); 26, 27, 28 mm (L=52 mm); 30, 32 mm
(L=53 mm); 33, 34 mm (L=56 mm); 36 mm (L=58 mm); 38 mm (L=60 mm); 41 mm
(L=64 mm); 46 mm (L=68 mm); 50 mm (L=72mm); CrV 50BV30;
(19.0 mm) x 500 mm; CrV 6140;

3/4” (19.0 mm) x 100 mm, 3/4” (19.0 mm) x 200 mm; CrV 50BV30

130

3/4”

3/4” (19.0 mm) x 510 mm; CrV 50BV30;

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS
CZ

Star bit sockets
Aufsteckschlüssel
Klucze trzpieniowe
Набор головок-вставок
Čepové klíče

H
RO
E

Csapkulcs
Chei cu cozi
Llaves
de mandril

T8
T10
T15
T20
T25
T30
T40

L (mm)
37
37
37
37
37
37
37

torque / moment obrotowy
max. (Nm)

YT-7673 1/4” (6.3 mm) PH1
YT-7674 1/4” (6.3 mm) PH2
YT-7675 1/4” (6.3 mm) PH3

L (mm)
37
37
37

torque / moment obrotowy
max. (Nm)

YT-7679 1/4” (6.3 mm)
YT-7680 1/4” (6.3 mm)
YT-7681 1/4” (6.3 mm)

L (mm)
37
37
37

torque / moment obrotowy
max. (Nm)

YT-7660
YT-7661
YT-7662
YT-7663
YT-7664
YT-7665
YT-7666

1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)

4.0
5.5
6.5

3.9
5.9
9.8
18.6
26.5
42.9
75.8

7.6
21.6
44.4

5.2
8.8
16.8

SLIDING
CARD

2

10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100

YT-7667
YT-7668
YT-7669
YT-7670
YT-7671
YT-7672

10/100
10/100
10/100

YT-7676 1/4” (6.3 mm) PZ1
YT-7677 1/4” (6.3 mm) PZ2
YT-7678 1/4” (6.3 mm) PZ3

1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)

3
4
5
6
7
8

L (mm)
37
37
37
37
37
37

torque / moment obrotowy
max. (Nm)

L (mm)
37
37
37

torque / moment obrotowy
max. (Nm)

14.7
26.5
53.8
88.6
120.6
170.2

6.2
20.1
44.1

10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100

10/100
10/100
10/100

10/100
10/100
10/100

131

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS
CZ

Star bit sockets
Aufsteckschlüssel
Klucze trzpieniowe
Набор головок-вставок
Čepové klíče

H
RO
E

Csapkulcs
Chei cu cozi
Llaves
de mandril

L (mm)
50
50
50
50
50
50
50

torque / moment obrotowy
max. (Nm)

YT-7700 3/8” (9.5 mm) PH1
YT-7701 3/8” (9.5 mm) PH2
YT-7702 3/8” (9.5 mm) PH3

L (mm)
50
50
50

torque / moment obrotowy
max. (Nm)

YT-7706 3/8” (9.5 mm)
YT-7707 3/8” (9.5 mm)
YT-7708 3/8” (9.5 mm)

L (mm)
50
50
50

torque / moment obrotowy
max. (Nm)

YT-7693
YT-7694
YT-7695
YT-7696
YT-7697
YT-7698
YT-7699

132

3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)

3
4
5
6
7
8
10

5.5
6.5
8.0

14.2
27.0
53.9
89.2
122.4
174.5
220.0

7.4
22.1
45.1

9.0
17.2
20.1

SLIDING
CARD

torque / moment obrotowy
max. (Nm)

10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100

YT-7682
YT-7683
YT-7684
YT-7685
YT-7686
YT-7687
YT-7688
YT-7689
YT-7690
YT-7691
YT-7692

T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
T60

L (mm)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

10/100
10/100
10/100

YT-7703 3/8” (9.5 mm) PZ1
YT-7704 3/8” (9.5 mm) PZ2
YT-7705 3/8” (9.5 mm) PZ3

L (mm)
50
50
50

torque / moment obrotowy
max. (Nm)

10/100
10/100
10/100

YT-7709
YT-7710
YT-7711
YT-7712

L (mm)
50
50
50
50

torque / moment obrotowy
max. (Nm)

3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)

3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)

T45
T50
T55
T60

6.1
11.0
18.1
27.0
34.8
41.8
77.9
120.6
175.5
205.9
379.0

5.9
19.2
43.9

122.5
176.5
218.0
379.0

10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100

10/100
10/100
10/100

10/100
10/100
10/100
10/100

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS
CZ

Star bit sockets
Aufsteckschlüssel
Klucze trzpieniowe
Набор головок-вставок
Čepové klíče

H
RO
E

Csapkulcs
Chei cu cozi
Llaves
de mandril

YT-7723
YT-7724
YT-7725
YT-7726
YT-7727
YT-7728
YT-7729
YT-7730
YT-7731

1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)

4
5
6
7
8
10
12
14
17

L (mm)
50
50
50
50
50
50
50
50
50

torque / moment obrotowy
max. (Nm)

YT-7713
YT-7714
YT-7715
YT-7716
YT-7717
YT-7718
YT-7719
YT-7720
YT-7721
YT-7722

1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)

T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
T60
T70

L (mm)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

torque / moment obrotowy
max. (Nm)

YT-0434
YT-0441
YT-0435
YT-0442
YT-0436
YT-0437
YT-0443
YT-0438
YT-0439
YT-0440

1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)

T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
T60
T70

L (mm)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

torque / moment obrotowy
max. (Nm)

26.3
52.7
89.0
128.7
174.1
220.0
370.0
590.0
1000.0

17.9
25.5
34.1
42.6
76.7
117.0
176.5
218.0
379.0
590.0

12.7
19.0
26.9
37.4
65.1
104.0
159.0
257.0
446.0
701.0

12.5

SLIDING
CARD

mm

2

10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100

YT-7732
YT-7733
YT-7734
YT-7735
YT-7736
YT-7737
YT-7738

1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)

M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16

L (mm)
50
50
50
50
50
50
50

torque / moment obrotowy
max. (Nm)

10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100

YT-7739
YT-7740
YT-7741
YT-7742
YT-7743
YT-7744
YT-7745
YT-7746
YT-7747

1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)

4
5
6
7
8
10
12
14
17

L (mm)
50
50
50
50
50
50
50
50
50

torque / moment obrotowy
max. (Nm)

10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100

YT-0450
YT-0451
YT-0452
YT-0453
YT-0454
YT-0455
YT-0456
YT-0457

1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)

M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M17

L (mm)
100
100
100
100
100
100
100
100

torque / moment obrotowy
max. (Nm)

33.9
60.8
104.2
176.5
220.0
370.0
590.0

27.5
53.4
89.4
132.2
176.3
220.0
370.0
590.0
1000.0

16.0
30.0
52.0
120.0
220.0
370.0
590.0
590.0

10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100

10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100

10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100

133

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Star bit sockets
Aufsteckschlüssel
Klucze trzpieniowe
Набор головок-вставок
Čepové klíče
Csapkulcs
Chei cu cozi
Llaves de mandril

SLIDING
CARD

1/4” (6.3 mm): L=35 mm; TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40

YT-0461

1/4” (6.3 mm): L=35 mm; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
3/8” (9.5 mm): L=50 mm; T40, T45, T47, T50, T55

YT-0430

1/4” (6.3 mm): L=35 mm; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
3/8” (9.5 mm): L=50 mm; T40, T45, T47, T50, T55

6/48

1/4” (6.3 mm): L=35 mm; H2, H3, H4, H5, H6
3/8” (9.5 mm): L=50 mm; H7, H8, H10, H12

YT-0432

134

12/48

YT-0431

6/48

1/4” (6.3 mm): L=35 mm; M5, M6
3/8” (9.5 mm): L=50 mm; M8, M10, M12

6/36

YT-0433

12/48

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Bit socket set
Aufsteckschlüssel-Satz
Zestaw kluczy trzpieniowych
Набор головок-вставок

CZ
H
RO
E

Čepové klíče
Csapkulcs
Chei cu cozi
Juego de llaves de mandril

12.5

2

mm

1/4” (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): M5, M6, M8, M10, M12, M14 (L=50 mm);
M5, M6, M8, M10, M12, M14 (L=100 mm); AISI S2 / CrV 50BV30

GB
D
PL
RUS

Bit socket set
Aufsteckschlüssel-Satz
Zestaw kluczy trzpieniowych
Набор головок-вставок

CZ
H
RO
E

BMC
& COLOR SLEEVE

YT-7750

1/2” (12.7 mm)

1/4” (6.3 mm)

Čepové klíče
Csapkulcs
Chei cu cozi
Juego de llaves de mandril

10

12.5
mm

BMC
& COLOR SLEEVE
1/2” (12.7 mm): T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=50 mm);
T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=100 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30

YT-7751

1/2” (12.7 mm)

1/4” (6.3 mm)

10

135

www.yato.com

2

GB
D
PL
RUS

Bit socket set
Aufsteckschlüssel-Satz
Zestaw kluczy trzpieniowych
Набор головок-вставок

CZ
H
RO
E

Čepové klíče
Csapkulcs
Chei cu cozi
Juego de llaves de mandril

12.5
mm

BMC
& COLOR SLEEVE

GB
D
PL
RUS

1/2” (12.7 mm): 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=50 mm);
5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=100 mm); AISI S2 / CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 50BV30

Bit socket set
Aufsteckschlüssel-Satz
Zestaw kluczy trzpieniowych
Набор головок-вставок

CZ
H
RO
E

YT-7752

1/2” (12.7 mm)

1/4” (6.3 mm)

Čepové klíče
Csapkulcs
Chei cu cozi
Juego de llaves de mandril

10

12.5
mm

BMC
& COLOR SLEEVE

1/2” (12.7 mm): M12, M17 (L=50 mm); M6 (L=70 mm); M7, M8 (L=100 mm);
M8, M10 (L=120 mm); M6, M10, M12 (L=140 mm); M5 (L=180 mm);
M6 (L=250 mm); AISI S2 / CrV 50BV30

136

YT-7753

1/2” (12.7 mm)

10

Sockets, accessories & sets / Klucze nasadowe, akcesoria i zestawy

Memo

2

137

3

Impact sockets,
accessories & sets
Udarowe klucze nasadowe,
akcesoria i zestawy

138

Impact sockets, accessories & sets / Udarowe klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
Deep impact sockets & sets
Klucze nasadowe udarowe i zestawy, długie

Impact sockets 3/8”
Klucze nasadowe udarowe 3/8”

140

Impact accessories 3/8”
Akcesoria udarowe 3/8”

Impact accessories 3/4”
Akcesoria udarowe 3/4”

140

Impact sockets
Klucze nasadowe udarowe, krótkie
Deep impact sockets
Klucze nasadowe udarowe, długie

141

Impact extension bars
Przedłużki udarowe
Impact adapters
Redukcje udarowe
Impact universal joints
Przeguby kuliste udarowe

141
141

149
149
149
149

150-151

Impact sockets
Klucze nasadowe udarowe, krótkie
Deep impact sockets
Klucze nasadowe udarowe, długie

142-145
142

150
151

Impact accessories 1”
Akcesoria udarowe 1”

143

151

144 Impact extension bars with adapter
Przedłużki udarowe z redukcją
145

151

Impact sockets for front hub nuts
Nasadki udarowe do piast

Impact accessories 1/2”
Akcesoria udarowe 1/2”

146

Impact extension bars
Przedłużki udarowe
Impact adapters
Redukcje udarowe
Impact universal joints
Przeguby kuliste udarowe
Universal joints
Przeguby Cardana

146

146
146

152

153

153

Impact bit socket sets 1/2”
Zestawy udarowych kluczy
trzpieniowych 1/2”

146

Spline impact bit sets 3/4”
Zestawy bitów udarowych
„Spline” 3/4”

Impact sockets 3/4”
Udarowe klucze nasadowe 3/4”

149

Impact sockets 1”
Udarowe klucze nasadowe 1”

141

Impact sockets & sets
Klucze nasadowe udarowe i zestawy, krótkie
Impact sockets, CrV
Klucze nasadowe udarowe, krótkie, CrV
Deep impact sockets & sets
Klucze nasadowe udarowe i zestawy, długie
Deep non-slip impact sockets
Udarowe nasadki „Non-slip”, długie

140 Impact extension bars
Przedłużki udarowe
Impact extension bars with adapter
Przedłużki udarowe z redukcją
Impact adapters
Redukcje udarowe
Impact universal joints
Przeguby kuliste udarowe

Impact sockets 1/2”
Klucze nasadowe udarowe 1/2”

148

147-148

Impact sockets & sets
Klucze nasadowe udarowe i zestawy, krótkie

147

139

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Hexagonal impact socket
Kraftschrauber-Einsatz
Nasadka udarowa sześciokątna
Головка ударная 6-гранная

CZ
H
RO
E

Šestihranný nástavec
Hatszőgű rátét
Cheie tubulară hexagonală de impact
Boquilla de percusión
* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

3

A

COLOR BOX

GB
D
PL
RUS
CZ

Hexagonal deep impact socket
Kraftschrauber-Einsatz, lang
Nasadka udarowa sześciokątna długa
Головка ударная 6-гранная глубокая
Šestihranný hluboký nástavec

YT-3750*
YT-3751*
YT-3752*
YT-3753*
YT-3754*
YT-3755*
YT-3756*
YT-3757*
YT-3758*
YT-3759*
YT-3760*
YT-3761*
YT-3762*
YT-3763*
YT-3764*
YT-3765*
YT-3766*
YT-3767*
YT-3768*

(mm)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

D1

(mm)

12.0
13.0
14.5
15.0
16.0
17.5
19.0
20.0
21.0
22.0
24.0
25.0
26.0
27.5
28.0
30.0
32.0
33.0
34.0

D2

(mm)

18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
19.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0

L

(mm)

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

36
36
36
36
36
36
36
32
32
24
24
24
16
16
16
16
16
16
16

432
432
432
432
432
432
432
384
384
288
288
288
192
192
192
192
192
192
192

18
18
18
18
18
18
18
16
16
12
12
12
12
6
6
6
5
5
5

216
216
216
216
216
216
216
192
192
144
144
144
144
72
72
72
60
60
60

H Hatszőgű rátét mély
RO Cheie tubulară hexagonală
de impact adâncă
E
Boquilla de percusión profunda

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

A

COLOR BOX

140

YT-3770*
YT-3771*
YT-3772*
YT-3773*
YT-3774*
YT-3775*
YT-3776*
YT-3777*
YT-3778*
YT-3779*
YT-3780*
YT-3781*
YT-3782*
YT-3783*
YT-3784*
YT-3785*
YT-3786*
YT-3787*
YT-3788*

(mm)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

D1

(mm)

12.0
13.0
14.5
15.8
16.0
17.5
19.0
20.0
21.0
22.0
24.0
25.0
26.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0

D2

(mm)

18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
19.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
26.0
27.5
28.0
30.0
32.0
33.0
34.0

L

(mm)

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

Impact sockets, accessories & sets / Udarowe klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Impact extension bar
Verlangerung
Przedłużka udarowa
Удлинитель ударный
Prodlužovaci připravek
Toldalék
Prelungitor
Tubo de prolongación

3
COLOR BOX

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

D1

YT-3793*
YT-3794*
YT-3795*
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)

(mm)

19
19
19

D2

(mm)

12.3
12.3
12.3

L

(mm)

75
125
250

22
12
20

264
144
80

Impact adapter
Reduktion
Redukcja udarowa
Переходник
Redukce
Redukció
Reducţie
Reducción
COLOR BOX

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

D

L

YT-3790* 3/8” (9.5 mm) (F) 1/4” (6.3 mm) (M) 22
YT-3791* 3/8” (9.5 mm) (F) 1/2” (12.7 mm) (M) 24

32
54

(mm) (mm)

32
20

384
240

GB
D
PL
RUS
CZ
H

Impact universal joint
Gelenkstück
Przegub kulisty udarowy
Кардан ударный
Kloub kulový
Univerzális
csuklós csatlakozó
RO Adaptor
E
Articulación redonda
COLOR BOX

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

D1

YT-3792* 3/8” (9.5 mm)

(mm)

27

D2

(mm)

12.7

L

(mm)

54

12

144

141

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Hexagonal impact socket
Kraftschrauber-Einsatz
Nasadka udarowa sześciokątna
Головка ударная 6-гранная

CZ
H
RO
E

Šestihranný nástavec
Hatszőgű rátét
Cheie tubulară hexagonală de impact
Boquilla de percusión

12.5
mm

COLOR BOX

3

A

YT-1000
YT-1001
YT-1002
YT-1003
YT-1004
YT-1005
YT-1006
YT-1007
YT-1008
YT-1009
YT-1010
YT-1011
YT-1012
YT-1013
YT-1014
YT-1015
YT-1016
YT-1017
YT-1018
YT-1019
YT-1020
YT-1022
GB
D
PL
RUS
CZ

Impact socket set
Kraftschrauber-Einsätze
Zestaw nasadek udarowych
Набор торцевых ударных головок
Sada nástrčných klíčů
pro úderové utahováky

(mm)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32

D1

(mm)

17.5
18.5
20.0
21.0
22.5
23.5
24.0
26.0
27.5
28.0
30.0
30.0
32.0
32.0
34.0
35.0
38.0
38.0
40.0
41.0
42.0
44.0

D2

(mm)

25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

H Dugófej készlet ütvebehajtóhoz
RO Set chei tubulare pt. impact
E
Juego de boquillas
de percusión cortas

L

(mm)

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
43
43
43
43
48
48
48
48

60
60
60
60
60
40
40
40
40
40
40
40
30
30
30
30
24
24
24
22
24
20

240
240
240
240
240
160
160
160
160
160
160
160
120
120
120
120
96
96
96
88
96
80

12.5
mm

METAL CASE & COLOR BOX

1/2” (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm; L=39 mm

142

YT-1025

1/2” (12.7 mm)

20

Impact sockets, accessories & sets / Udarowe klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Hexagonal impact socket
Kraftschrauber-Einsatz
Nasadka udarowa sześciokątna
Головка ударная 6-гранная

CZ
H
RO
E

Šestihranný nástavec
Hatszőgű rátét
Cheie tubulară hexagonală de impact
Boquilla de percusión

12.5
mm

3

COLOR BOX

A

YT-1780
YT-1781
YT-1782
YT-1783
YT-1784
YT-1785
YT-1786
YT-1787
YT-1788
YT-1789
YT-1790
YT-1791
YT-1792
YT-1793
YT-1794
YT-1795
YT-1796
YT-1797
YT-1798
YT-1799

(mm)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
30
32

D1

(mm)

15.0
15.5
17.0
18.0
19.0
20.0
22.0
24.0
24.0
26.0
28.0
27.5
30.0
30.0
32.0
34.0
34.0
37.5
42.0
44.0

D2

(mm)

24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
23.5
24.0
24.0
24.0
26.0
28.0
27.5
30.0
30.0
32.0
34.0
34.0
37.5
42.0
44.0

L

(mm)

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
40
40
41
42
44

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
144
144
144
144
96
96
96
80
80
80

143

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ

Hexagonal deep impact socket
Kraftschrauber-Einsatz, lang
Nasadka udarowa sześciokątna długa
Головка ударная 6-гранная глубокая
Šestihranný hluboký nástavec

H Hatszőgű rátét mély
RO Cheie tubulară hexagonală
de impact adâncă
E
Boquilla de percusión profunda

12.5
mm

COLOR BOX

3
A

YT-1030
YT-1031
YT-1032
YT-1033
YT-1034
YT-1035
YT-1036
YT-1037
YT-1038
YT-1039
YT-1040
YT-1041
YT-1042
YT-1043
YT-1044
YT-1045
YT-1046
YT-1047
YT-1048
YT-1049
YT-1050
YT-1052
GB
D
PL
RUS
CZ

Impact socket set
H
Kraftschrauber-Einsätze
RO
Zestaw nasadek udarowych
E
Набор торцевых ударных головок
Sada nástrčných klíčů
pro úderové utahováky

144

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32

D1

(mm)

17.5
18.5
20.0
21.0
22.0
23.7
24.0
26.0
28.0
28.0
30.0
30.0
32.0
32.0
34.0
35.0
38.0
38.0
40.0
41.0
42.0
44.0

D2

(mm)

24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
26.0
28.0
28.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

Dugófej készlet ütvebehajtóhoz METAL CASE & COLOR BOX
Set chei tubulare pt. impact
Juego de boquillas
de percusión cortas

1/2” (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm; L=78 mm

1/2” (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; L=78 mm

(mm)

L

(mm)

78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78

30
30
30
30
30
30
30
25
24
24
20
20
18
15
15
15
12
12
12
10
10
10

120
120
120
120
120
120
120
100
96
96
80
80
72
60
60
60
48
48
48
40
40
40

12.5
mm

YT-1054

1/2” (12.7 mm)

10

YT-1055

1/2” (12.7 mm)

4

Impact sockets, accessories & sets / Udarowe klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS
CZ

Hexagonal deep impact socket NON-SLIP
Kraftschrauber-Einsatz, lang NON-SLIP
Nasadka udarowa sześciokątna długa NON-SLIP
Головка ударная 6-гранная глубокая NON-SLIP
Šestihranný hluboký nástavec NON-SLIP

H Hatszőgű rátét mély NON-SLIP
RO Cheie tubulară hexagonală
de impact adâncă NON-SLIP
E
Boquilla de percusión profunda NON-SLIP

12.5
mm

NON-SLIP
SYSTEM

3

PLASTIC
HANGER

COLOR BOX

A

YT-1588
YT-1589
YT-1590
YT-1591
YT-1592
YT-1593
YT-1594
YT-1595
YT-1596
YT-1597
YT-1598
YT-1599

(mm)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
24

D1

(mm)

12.40
18.90
19.90
20.95
22.88
23.85
24.64
26.40
27.90
28.98
31.70
34.75

D2

(mm)

19.55
19.60
24.62
24.70
24.74
24.63
24.64
29.70
29.78
29.80
29.90
30.10

L

(mm)

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

160
160
160
160
160
120
120
120
100
100
80
80

145

www.yato.com

3

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Impact extension bar
Verlangerung
Przedłużka udarowa
Удлинитель ударный
Prodlužovaci připravek
Toldalék
Prelungitor
Tubo de prolongación

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

12.5
mm

COLOR BOX

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

(mm)

17.5
18.5
20.0

D2

(mm)

25.0
25.0
25.0

L

mm

D1

(mm)

75
125
250

Impact adapter
Reduktion
Redukcja udarowa
Переходник
Redukce
Redukció
Reducţie
Reducción

40
28
30

160
112
60

YT-1807 1/2” (12.7 mm)
YT-1808 1/2” (12.7 mm)
YT-1809 1/2” (12.7 mm)

D2

(mm)

L

(mm)

16.0
16.0
16.0

(mm)

23.0
23.0
23.0

75
125
250

GB
D
PL
RUS
CZ
H

Impact universal joint
Gelenkstück
Przegub kulisty udarowy
Кардан ударный
Kloub kulový
Univerzális
csuklós csatlakozó
RO Adaptor
E
Articulación redonda

12.5
mm

COLOR BOX

12
10
10

144
100
60

12.5
mm

COLOR BOX

D

L

YT-1067 1/2” (12.7 mm) (F) 3/4” (19.0 mm) (M) 30

48

(mm) (mm)

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

12.5

COLOR BOX

D1

YT-1060 1/2” (12.7 mm)
YT-1061 1/2” (12.7 mm)
YT-1062 1/2” (12.7 mm)

Impact extension bar
Verlangerung
Przedłużka udarowa
Удлинитель ударный
Prodlužovaci připravek
Toldalék
Prelungitor
Tubo de prolongación

D1

40

160

YT-1064 1/2” (12.7 mm)

(mm)

31

D2

L

(mm)

(mm)

17

63

Universal joint
Kardangelenk
Przegub Cardana
Карданный шарнир
Kardanový kloub
Kardán csukló
Articulaţie Cardanică
Articulación Cardan

25

100

12.5
mm

COLOR BOX

D

YT-1804

146

1/2” (12.7 mm)

(mm)

24.0

L

(mm)

76.6

10

120

Impact sockets, accessories & sets / Udarowe klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Hexagonal impact socket
Kraftschrauber-Einsatz
Nasadka udarowa sześciokątna
Головка ударная 6-гранная

CZ
H
RO
E

Šestihranný nástavec
Hatszőgű rátét
Cheie tubulară hexagonală de impact
Boquilla de percusión

19

mm
COLOR BOX

3
A

YT-1081*
YT-1070
YT-1071
YT-1072
YT-1073
YT-1074
YT-1075
YT-1076
YT-1077
YT-1078
YT-1079
YT-1080
YT-1082
YT-1083
YT-1084
YT-1085
YT-1086
YT-1088
YT-1091
YT-1092
YT-1093
YT-1096
YT-1098
YT-1100
YT-1102
YT-1105
YT-1110

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

GB
D
PL
RUS
CZ

Impact socket set
Kraftschrauber-Einsätze
Zestaw nasadek udarowych
Набор торцевых ударных головок
Sada nástrčných klíčů
pro úderové utahováky

(mm)

18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38
41
42
43
46
48
50
52
55
60

D1

(mm)

31
32
35
38
38
40
40
40
42
44
46
46
48
48
50
50
52
56
60
61
63
66
68
71
74
78
84

D2

(mm)

40
40
40
40
40
40
40
40
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
54
54
54
54

H Dugófej készlet ütvebehajtóhoz
RO Set chei tubulare pt. impact
E
Juego de boquillas
de percusión cortas

L

(mm)

50
50
50
50
50
50
50
50
53
53
53
53
56
56
56
56
56
57
57
57
57
62
67
72
72
74
74

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
12
12
12
8
8
6
6
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2

64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
48
48
48
32
32
24
24
24
20
16
16
12
12
12
8
8
8

19

mm

METAL CASE & COLOR BOX

3/4” (19.0 mm): 22, 24 mm (L=50 mm); 27, 30 mm (L=53 mm);
32, 36 mm (L=55 mm); 38, 41 mm (L=57 mm)

YT-1115

3/4” (19.0 mm)

6

147

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ

Hexagonal deep impact socket
Kraftschrauber-Einsatz, lang
Nasadka udarowa sześciokątna długa
Головка ударная 6-гранная глубокая
Šestihranný hluboký nástavec

H Hatszőgű rátét mély
RO Cheie tubulară hexagonală
de impact adâncă
E
Boquilla de percusión profunda

19

mm
COLOR BOX

3
A

YT-1118*
YT-1119
YT-1121
YT-1122
YT-1123
YT-1124
YT-1125
YT-1126
YT-1127
YT-1128
YT-1129
YT-1130
YT-1132
YT-1133
YT-1134
YT-1135
YT-1136
YT-1138
YT-1141
YT-1142
YT-1143
YT-1146
YT-1148
YT-1150

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

GB
D
PL
RUS
CZ

Impact socket set
Kraftschrauber-Einsätze
Zestaw nasadek udarowych
Набор торцевых ударных головок
Sada nástrčných klíčů
pro úderové utahováky

(mm)

18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38
41
42
43
46
48
50

D1

(mm)

31
32
35
38
38
40
40
40
42
44
44
46
48
50
51
52
54
56
60
61
63
66
68
71

D2

(mm)

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
54

H Dugófej készlet ütvebehajtóhoz
RO Set chei tubulare pt. impact
E
Juego de boquillas
de percusión cortas

L

(mm)

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
7
7
6
6
6
6
6
5
4
3
3
2
2

36
36
36
36
36
36
36
36
36
32
32
28
28
24
24
24
24
24
20
16
12
12
8
8

19

mm

METAL CASE & COLOR BOX

3/4” (19.0 mm): 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41 mm (L=90 mm)

148

YT-1155

3/4” (19.0 mm)

4

Impact sockets, accessories & sets / Udarowe klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Impact extension bar
Verlangerung
Przedłużka udarowa
Удлинитель ударный
Prodlužovaci připravek
Toldalék
Prelungitor
Tubo de prolongación

19

mm
COLOR BOX

3
D1

YT-1160
YT-1161
YT-1162
YT-1163

3/4” (19.0 mm)
3/4” (19.0 mm)
3/4” (19.0 mm)
3/4” (19.0 mm)

(mm)

44
44
44
44

D2

(mm)

24
24
24
24

L

(mm)

100
175
250
330

GB Impact extension bar
with adapter
D Verlängerung mit Adapter
PL Przedłużka udarowa
z redukcją
RUS Удлинитель с редукцией
CZ Prodloužení s redukcí
H Hosszabbitó szár adapterrel
RO Bara extensie cu adaptor
E
Tubo de prolongación

con reductor

32
20
16
12

19

mm

COLOR BOX

A
YT-1170
3/4”
(YT-1343) (19.0mm) (F)
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

8
10
8
6

Impact adapter
Reduktion
Redukcja udarowa
Переходник
Redukce
Redukció
Reducţie
Reducción

B
1”
(25.4 mm) (M)

D1

D2

L

44

33

250

(mm) (mm) (mm)

GB
D
PL
RUS
CZ
H

Impact universal joint
Gelenkstück
Przegub kulisty udarowy
Кардан ударный
Kloub kulový
Univerzális
csuklós csatlakozó
RO Adaptor
E
Articulación redonda

19

mm

3

12

19

mm

COLOR BOX
COLOR BOX

D

L

YT-1167 3/4” (19.0 mm) (F) 1/2” (12.7 mm) (M) 44
YT-1168 3/4” (19.0 mm) (F) 1” (25.4 mm) (M) 44

56
63

(mm) (mm)

12
12

48
48

D1

YT-1164 3/4” (19.0 mm)

(mm)

31

D2

(mm)

44

L

(mm)

102

8

32

149

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Hexagonal impact socket
Kraftschrauber-Einsatz
Nasadka udarowa sześciokątna
Головка ударная 6-гранная

CZ
H
RO
E

Šestihranný nástavec
Hatszőgű rátét
Cheie tubulară hexagonală de impact
Boquilla de percusión

3

COLOR BOX

A

YT-1180
YT-1181
YT-1182
YT-1183
YT-1184
YT-1185
YT-1186
YT-1187
YT-1188
YT-1189
YT-1190
YT-1191
YT-1192
YT-1193
YT-1194
YT-1195
YT-1196
YT-1197
YT-1198

150

(mm)

24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
41
43
46
48
50

D1

(mm)

42
43
43
46
47
48
49
52
53
54
56
57
58
60
63
65
69
72
75

D2

(mm)

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

L

(mm)

59
59
59
59
59
60
60
61
61
61
61
65
65
65
65
68
73
73
73

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
4
4
3
2
2

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
20
16
16
12
8
8

Impact sockets, accessories & sets / Udarowe klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB
D
PL
RUS

Hexagonal deep impact socket
Kraftschrauber-Einsatz, lang
Nasadka udarowa sześciokątna długa
Головка ударная 6-гранная глубокая

CZ
H
RO
E

Šestihranný hluboký nástavec
Hatszőgű rátét mély
Cheie tubulară hexagonală de impact adâncă
Boquilla de percusión profunda

3

COLOR BOX

A

YT-1175
YT-1176
YT-1177
YT-1178
YT-1179
GB
D
PL
RUS

Impact extension bar with adapter
Verlängerung mit Adapter
Przedłużka udarowa z redukcją
Удлинитель с редукцией

CZ
H
RO
E

(mm)

27
30
32
33
36

D1

(mm)

46
50
52
54
57

D2

(mm)

54
54
54
54
54

L

(mm)

90
90
90
90
90

6
6
6
6
6

24
24
24
24
24

Prodloužení s redukcí
Hosszabbitó szár adapterrel
Bara extensie cu adaptor
Tubo de prolongación con reductor

COLOR BOX

D1

D2

L

YT-1169 1” (25.4 mm) (F) 3/4” (19.0mm) (M) 53

33

250

A

B

(mm) (mm) (mm)

6

12

151

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Hexagonal impact socket
Kraftschrauber-Einsatz
Nasadka udarowa sześciokątna
Головка ударная 6-гранная

CZ
H
RO
E

Šestihranný nástavec
Hatszőgű rátét
Cheie tubulară hexagonală de impact
Boquilla de percusión

FOR FRONT
HUB NUTS

DO PIAST

12.5
mm

3
COLOR BOX

A

YT-1029
GB
D
PL
RUS

CZ
H
RO
E

Bi-hexagonal impact socket
Zwölfkant-Kraftschrauber-Einsatz
Nasadka udarowa dwunastokątna
Головка ударная 12-гранная

(mm)

52

D1

(mm)

44

D2

(mm)

71

L

(mm)

72

Vanáctihranný nástavec
Dugófej, 12 lapú
Cheie tubulară bihexagonala de impact
Boquilla bihexagonal de percusión

3

12
FOR FRONT
HUB NUTS

DO PIAST

12.5
mm

COLOR BOX

A

YT-1027
GB
D
PL
RUS

Bi-hexagonal deep impact socket
Zwölfkant-Kraftschrauber-Einsatz, lang
Nasadka udarowa dwunastokątna długa
Головка ударная 12-гранная глубогкая

CZ
H
RO
E

(mm)

24

D1

(mm)

30

D2

(mm)

34

L

(mm)

39

Vanáctihranný hluboký nástavec
Dugófej, mély, 12 lapú
Cheie tubulară bihexagonala de impact adâncă
Boquilla bihexagonal de percusión profundal

10

120
FOR FRONT
HUB NUTS

DO PIAST

12.5
mm

COLOR BOX

A

YT-1028

152

(mm)

33

D1

(mm)

30

D2

(mm)

45

L

(mm)

75

8

32

Impact sockets, accessories & sets / Udarowe klucze nasadowe, akcesoria i zestawy
GB Impact bit socket set
D Schlagsteckschlüsselsatz
PL Zestaw udarowych
kluczy trzpieniowych

RUS Набор ударных
торцовых ключей
CZ Souprava rázových
zástrčných klíčů

H
RO
E

Üthető dugókulcs bit - készlet
Set chei de şoc cu bolţ
Juego de llaves de mandril
de impacto

12.5
mm

3

BMC
& COLOR
SLEEVE

GB
D
PL
RUS
CZ

Spline impact bit set
Schlagwerkzeugsatz - Spline
Zestaw bitów udarowych - Spline
Набор ударных битов - Spline
Souprava bitů pro rázové
utahováky - Spline

YT-1065

1/2” (12.7 mm)

15

YT-1066

1/2” (12.7 mm)

15

YT-1068

1/2” (12.7 mm)

15

YT-1069

1/2” (12.7 mm)

15

H Ütő bit készlet - Spline
RO Set tubulare de impact
E
Juego de las piezas
de percisión - Spline

19

mm

BMC
& COLOR BOX

M12, M14, M16, M18 x 22 mm;
(L = 107 mm); CrMo;
3/4” (19.0 mm) x 22 mm; CrMo;
YT-1157

3/4” (19.0 mm)

8

153

4

Torque wrenches
& torque multipliers
Klucze dynamometryczne
i wzmacniacze momentu

154

Torque wrenches & torque multipliers / Klucze dynamometryczne i wzmacniacze momentu

Torque wrenches
Klucze dynamometryczne

Torque angle gauges
Kątomierze do dokręcania śrub
156-158

Torque wrenches with metal handle
Klucze dynamometryczne z metalową rączką
Torque wrenches with plastic handle
Klucze dynamometryczne z plastikową rączką
Digital torque wrenches
Klucze dynamometryczne, cyfrowe

156

159

159

Torque multipliers
Wzmacniacze momentu

156
158

155

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Torque wrench
Drehmomentschlüssel
Klucz dynamometryczny
Ключ динамометрический

CZ
H
RO
E

Dynamometrický klíč
Nyomatékkulcs
Cheie cu dinamometru
Llave dinamométrica

BMC

12.5
mm

4

Nm
YT-0750 3/8” (9.5 mm) 19-110
YT-0760 1/2” (12.7 mm) 42-210
GB
D
PL
RUS

Torque wrench
Drehmomentschlüssel
Klucz dynamometryczny
Ключ динамометрический

CZ
H
RO
E

Dynamometrický klíč
Nyomatékkulcs
Cheie cu dinamometru
Llave dinamométrica

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

GB
D
PL
RUS

Torque wrench
Drehmomentschlüssel
Klucz dynamometryczny
Ключ динамометрический

CZ
H
RO
E

1” (25.4 mm)

BMC

Nm
L (mm)
300-1500 1850

YT-0771
• przeznaczenie: serwis, samochody ciężarowe
• łącznie z przedłużką dostosowany do dokręcania śrub w kołach bliźniaczych
• dokładność pomiarowa +/- 3 %

156

2

19 12.5
mm

YT-0771
• application: automotive service stations, trucks
• wrench and extension pipe designed to tighten screws in double wheels
• measurement tolerance +/- 3%

20
12

BMC

YT-0756*
Dynamometrický klíč
Nyomatékkulcs
Cheie cu dinamometru
Llave dinamométrica

L (mm)
366
470

Nm
L (mm)
YT-0761 1/2” (12.7 mm) 40-210
535
YT-0770 3/4” (19.0 mm) 100-500 865
YT-0771 3/4” (19.0 mm) 140-980 1230

mm

10
4
2

Torque wrenches & torque multipliers / Klucze dynamometryczne i wzmacniacze momentu
GB
D
PL
RUS

Torque wrench
Drehmomentschlüssel
Klucz dynamometryczny
Ключ динамометрический

CZ
H
RO
E

Dynamometrický klíč
Nyomatékkulcs
Cheie cu dinamometru
Llave dinamométrica

BMC

4
YT-0751
YT-0752*
YT-0753*

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

GB
D
PL
RUS

Torque wrench
Drehmomentschlüssel
Klucz dynamometryczny
Ключ динамометрический

CZ
H
RO
E

Dynamometrický klíč
Nyomatékkulcs
Cheie cu dinamometru
Llave dinamométrica

Nm
1/4” (6.3 mm) 2-10
3/8” (9.5 mm) 4-20
3/8” (9.5 mm) 20-100

BMC

L (mm)
281
325
435

24
24
12

19 12.5
mm

mm

Nm
L (mm)
YT-0754 1/2” (12.7 mm) 60-340
613
YT-0755 3/4” (19.0 mm) 200-1000 1234
GB Torque wrench
D Drehmomentschlüssel
PL Klucz dynamometryczny
RUS Ключ динамометрический

CZ
H
RO
E

10
2

Dynamometrický klíč
Nyomatékkulcs
Cheie cu dinamometru
Llave dinamométrica

BMC
* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-0767*

1/2” (12.7 mm)

Nm
40-210

L (mm)
500

4

157

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Digital torque wrench
Elektronischer Drehmomentschlüssel
Elektroniczny klucz dynamometryczny
Электронный динамометрический ключ
Elektronický dynamometrický klíč
Elektronikus dinamométeres kulcs
Cheie dinamometrica electronica
Llave dinamométrica electronica

12.5
mm

4

application: industry, service stations
precise digital torque measurement
internal memory
certyficate of calibration
accuracy 2%

przeznaczenie: przemysł, serwis ogólnomechaniczny, serwis opon
precyzyjny, cyfrowy pomiar momentu dokręcającego
pamięć wewnętrzna
certyfikat kalibracji
dokładność 2%

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Digital torque wrench
Elektronischer Drehmomentschlüssel
Elektroniczny klucz dynamometryczny
Электронный динамометрический ключ
Elektronický dynamometrický klíč
Elektronikus dinamométeres kulcs
Cheie dinamometrica electronica
Llave dinamométrica electronica

application: industry, service stations
precise digital torque measurement
internal memory
certyficate of calibration
accuracy 2%

przeznaczenie: przemysł, serwis ogólnomechaniczny, serwis opon
precyzyjny, cyfrowy pomiar momentu dokręcającego
pamięć wewnętrzna
certyfikat kalibracji
dokładność 2%

158

BMC

YT-0762 1/2” (12.7 mm)

Nm
2-203

L (mm)
450

10

12.5
mm

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-0763 1/2” (12.7 mm)

Nm
20-200

L (mm)
600

8

Torque wrenches & torque multipliers / Klucze dynamometryczne i wzmacniacze momentu
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Torque angle gauge
Winkelmesser zum Anziehen von Schrauben
Kątomierz do dokręcania śrub
Угломер для подвёртывания болтов
Úhloměr k utahování šroubů
Nyomaték szögmérő
Raportor pt. inşurubat şuruburi
Calibrador para apretar tornillos

12.5
mm

4

SLIDING
CARD

YT-0593
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

12/48

Torque multiplier
Drehmomentverstärker
Mechaniczny wzmacniacz momentu
Мультипликатор крутящего момента
Mechanicky posilovac momentu
Nyomaték sokszorozó
Antrenor cu amplificator de forta
Mecanismo de reforzar el momento

BMC &
COLOR
SLEEVE

YT-0780
YT-0781

Tmax. (Nm)
Tmax. (Nm) L (mm)
F
M
1/2” (12.7 mm)
460
3/4” (19.0 mm)
1400
420
3/4” (19.0 mm)
900
1” (25.4 mm)
2700
500

6
4

GB Labor save wrench
D Drehmomentverstärker
PL Mechaniczny
wzmacniacz momentu
RUS Механический
усилитель силы
CZ Mechanicky
posilovac momentu
H Nyomaték sokszorozó
RO Antrenor
cu amplificator de forta
E
Mecanismo de reforzar

el momento
BMC
& COLOR SLEEVE

YT-0782

1” (25.4 mm)

Nm
4200

L (mm)
330

1

159

5

Screwdrivers
& screwdriver bits
Wkrętaki i końcówki
wkrętakowe

160

Screwdrivers & screwdriver bits / Wkrętaki i końcówki wkrętakowe

Screwdrivers, 2 color handle
Wkrętaki, dwukolorowa rączka

Special screwdrivers
& impact screwdrivers
Wkrętaki specjalne i udarowe
162-170

163
163

179
180

Screwdriver bits
Końcówki wkrętakowe

181-190
164 Philips screwdriver bits
Końcówki wkrętakowe krzyżakowe
165 Torx screwdriver bits
Końcówki wkrętakowe „Torx”
169 YATO NON-SLIP SYSTEM screwdriver bits
Końcówki wkrętakowe „YATO NON-SLIP SYSTEM”
Screwdriver bit sets
Zestawy końcówek wkrętakowych

171
171
172
172

181
181
183

173

Insulated screwdrivers
Wkrętaki izolowane

191

191

Screwdriver bit holders
Uchwyty do końcówek
wkrętakowych

172

Hex & Torx keys & sets
Klucze imbusowe i zestawy

174-175

181

Nut setters
Nasadki magnetyczne do wkrętarek

171-173

Slotted screwdrivers
Wkrętaki płaskie
Phillips screwdrivers
Wkrętaki krzyżakowe
Pozidrive screwdrivers
Wkrętaki „Pozidrive”
Torx screwdrivers
Wkrętaki „Torx”
Torx Security screwdrivers
Wkrętaki „Torx Security”
Screwdriver sets
Komplety wkrętaków

Insulated slotted screwdrivers
Wkrętaki izolowane płaskie
Insulated phillips screwdrivers
Wkrętaki izolowane krzyżakowe
Insulated Pozidrive screwdrivers
Wkrętaki izolowane „Pozidrive”
Insulated screwdriver sets
Komplety wkrętaków izolowanych

176

164

Screwdrivers, 3 color handle
Wkrętaki, trójkolorowa rączka

176-180

Ratchet screwdriver sets
162 Wkrętaki z grzechotką
Gear ratcheting screwdrivers
162 Wkrętaki z przekładnią i grzechotką
Impact screwdrivers
163 Wkrętaki udarowe

Slotted screwdrivers
Wkrętaki płaskie
Phillips screwdrivers
Wkrętaki krzyżakowe
Pozidrive screwdrivers
Wkrętaki „Pozidrive”
Torx screwdrivers
Wkrętaki „Torx”
Torx Security screwdrivers
Wkrętaki „Torx Security”
Slotted screwdrivers with straight tip
Wkrętaki płaskie z wąskim grotem
Go-through screwdrivers
Wkrętaki do pobijania
Screwdriver sets
Komplety wkrętaków
Precision screwdriver sets
Zestawy wkrętaków precyzyjnych

Hex keys with handle
Klucze imbusowe z rękojeścią
Hex keys & sets
Klucze imbusowe i zestawy
174 Torx Tamperproof keys
Klucze imbusowe „Torx Tamperproof”
174 Plastic covered Hex keys
Klucze imbusowe powlekane
174

192-202
192
193
201
202

175

161

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Screwdriver
Schraubendreher
Wkrętak
Oтвëртка

CZ
H
RO
E

PLASTIC
Šroubovák
HANGER
Csavarhúzó
Şurubelniţă
Destornillador

COLOR BOX

L (mm)

5

* - product not for
european market
* - produkt nieprzeznaczony
na rynek europejski

YT-2675
YT-2760
YT-2761
YT-2715
YT-2716
YT-2676
YT-2677
YT-2678
YT-2679
YT-2762
YT-2763
YT-2764
YT-2717
YT-2718
YT-2719
YT-2765
YT-2766
YT-2767
YT-2768
YT-2720
YT-2721
YT-2769
YT-2722
YT-2723
YT-2724*

2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8

YT-2682
YT-2770
YT-2771
YT-2725
YT-2726
YT-2683
YT-2772
YT-2773
YT-2774
YT-2727
YT-2728
YT-2729
YT-2775
YT-2776
YT-2777
YT-2778
YT-2730
YT-2731
YT-2779
YT-2732
YT-2733
YT-2734*

PH00
PH0
PH0
PH0
PH0
PH1
PH1
PH1
PH1
PH1
PH1
PH1
PH2
PH2
PH2
PH2
PH2
PH2
PH3
PH3
PH3
PH3

75
75
100
150
200
100
150
200
38
75
100
150
200
250
300
38
100
150
200
250
300
150
200
250
300

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
6
12
12
12
12
6
6
6
6
6
6

96/384
96/384
96/384
60/240
60/240
96/384
96/384
96/384
60/240
60/240
60/240
60/240
36/144
36/144
24/96
60/240
36/144
36/144
36/144
36/144
24/96
24/96
24/96
24/96
24/96

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
6
12
12
12
12
6
6
6
6
6
6

96/384
96/384
96/384
60/240
60/240
60/240
60/240
60/240
60/240
36/144
36/144
24/96
60/240
36/144
36/144
36/144
36/144
24/96
24/96
24/96
24/96
24/96

L (mm)

* - product not for
european market
* - produkt nieprzeznaczony
na rynek europejski

162

65
75
100
150
200
38
75
100
150
200
250
300
38
100
150
200
250
300
150
200
250
300

Screwdrivers & screwdriver bits / Wkrętaki i końcówki wkrętakowe
GB
D
PL
RUS

Screwdriver
Schraubendreher
Wkrętak
Oтвëртка

CZ
H
RO
E

PLASTIC
Šroubovák
HANGER
Csavarhúzó
Şurubelniţă
Destornillador

COLOR BOX

5
L (mm)
YT-2686
YT-2687
YT-2688
YT-2689
YT-2690
YT-2691
YT-2692
YT-2693
YT-2694

PZ0
PZ0
PZ1
PZ1
PZ1
PZ2
PZ2
PZ2
PZ3

YT-2620
YT-2621

T5
T6

YT-2622
YT-2623
YT-2624
YT-2625
YT-2626
YT-2627
YT-2628
YT-2629
YT-2630
YT-2631

T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40

75
100
75
100
200
100
150
200
150

12
12
12
12
12
12
12
12
6

96/384
96/384
60/240
60/240
36/144
36/144
36/144
36/144
24/96

12
12

96/384
96/384

12
12
12
12
12
12
12
12
12
6

96/384
96/384
96/384
60/240
60/240
60/240
36/144
36/144
36/144
24/96

L (mm)
75
75

L (mm)
75
75
75
100
100
100
100
100
100
100

163

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

5

Screwdriver
Schraubendreher
Wkrętak
Oтвëртка

CZ
H
RO
E

Šroubovák
Csavarhúzó
Şurubelniţă
Destornillador

• application: for deep seated screws,
e. g. in power tool casings
• cut tip, constant diameter of shaft and tip

PLASTIC
HANGER

COLOR BOX

• przeznaczenie: do wkrętów głęboko osadzonych,
np. w obudowach elektronarzędzi
• grot frezowany, stała średnica grotu i końcówki
L (mm)

YT-2840
YT-2841
YT-2842
YT-2843
YT-2844
YT-2845
YT-2846
YT-2847
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Go-through screwdriver
Schlagschrauber
Wkrętak do pobijania
Oтвëртка-било
Šroubovák s úderným koncem
Beütő csavarhúzó
Şurubelniţă pt. fixare
Destornillador para dar golpes

5
5
5
5
6
6
6
6
PLASTIC
HANGER

150
200
250
300
150
200
250
300

12
12
6
6
12
12
6
6

60/240
36/144
36/144
24/96
36/144
36/144
36/144
24/96

6
6
6
6
6
6
6
6

24/96
24/96
24/96
24/96
24/72
24/72
24/72
24/72

6
6
6
6
6

24/96
24/96
24/72
24/72
24/72

COLOR BOX

L (mm)
YT-2699
YT-2700
YT-2701
YT-2702
YT-2703
YT-2704
YT-2705
YT-2706

6
6
6
6
8
8
8
8

YT-2708
YT-2709
YT-2710
YT-2711
YT-2712

PH2
PH2
PH3
PH3
PH3

100
150
200
250
150
200
250
300

L (mm)

164

100
150
150
200
250

Screwdrivers & screwdriver bits / Wkrętaki i końcówki wkrętakowe
GB
D
PL
RUS

Screwdriver set
Schraubendrehersatz
Komplet wkrętaków
Haбop отвёрток

CZ
H
RO
E

Zámečnické šroubováky
Lakatos csavarhózó
Şurubelniţe de lăcătuşerie
Juego de destornilladores

5
DOUBLE
BLISTER

YT-1600
GB
D
PL
RUS

Screwdriver set
Schraubendrehersatz
Komplet wkrętaków
Haбop отвёрток

CZ
H
RO
E

Zámečnické šroubováky
Lakatos csavarhózó
Şurubelniţe de lăcătuşerie
Juego de destornilladores

6

PH2

L (mm)
150
150

PH0
PH1
PH2

L (mm)
75
100
100
75
100
100

PH0
PH1
PH2
PH2
PH3

L (mm)
100
100
150
75
100
38
100
150

6/36

DOUBLE
BLISTER

YT-2783

3
5
6

5
6
8
YT-2784

6/24

6/12

165

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Screwdriver set
Schraubendrehersatz
Komplet wkrętaków
Haбop отвёрток

CZ
H
RO
E

Zámečnické šroubováky
Lakatos csavarhózó
Şurubelniţe de lăcătuşerie
Juego de destornilladores

DOUBLE
BLISTER

5
YT-2782

2.0
2.4
6.0
6.0

3
5
6
6
8
YT-2787

1.5
2.0
5.0
6.0
6.0
6.0
YT-2788

166

L (mm)
50
50
38
100
50
50
38
100

PH0
PH1
PH2
PH2

PH0
PH1
PH2
PH2
PH3

PH00
PH0
PH1
PH2
PH2

SQ1
SQ2

L (mm)
75
75
38
150
150
75
75
38
100
150
100
100

T5
T6
T7
T8

L (mm)
50
50
75
38
100
125
50
50
75
38
100
50
50
50
50

6/24

6/12

6/24

Screwdrivers & screwdriver bits / Wkrętaki i końcówki wkrętakowe
GB
D
PL
RUS
CZ

6 in 1 interchangeable screwdriver set
Umsteckschraubendreher
Wkrętak z końcówkami dwustronnymi
Отвёртка с двухсторонними насадками
Šroubovák lancer
z dvoustrannou koncovkou

H
RO
E

Csavarhúzó kétvégű szárral
Şurubelniţă cu dublu capăt
Destornillador con punta
de dos caras

DOUBLE
BLISTER

YT-2781
GB
D
PL
RUS

Screwdriver set
Schraubendrehersatz
Komplet wkrętaków
Haбop отвёрток

CZ
H
RO
E

12/96

Zámečnické šroubováky
Lakatos csavarhózó
Şurubelniţe de lăcătuşerie
Juego de destornilladores

PLASTIC
HANGER

YT-2785

3
5
6
6
8

PH0
PH1
PH2
PH2

L (mm)
75
75
100
150
150
75
75
100
150

6/12

167

5

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Screwdriver set
Schraubendrehersatz
Komplet wkrętaków
Haбop отвёрток

CZ
H
RO
E

Zámečnické šroubováky
Lakatos csavarhózó
Şurubelniţe de lăcătuşerie
Juego de destornilladores

PLASTIC HANGER
& DOUBLE BLISTER

5

2.4
3.0
5.0
6.0
6.0
8.0
YT-2786

GB
D
PL
RUS

Screwdriver set
Schraubendrehersatz
Komplet wkrętaków
Haбop отвёрток

CZ
H
RO
E

PH00
PH0
PH1
PH2
PH2
PH3

T5
T6
T7
T8
T9
T10

L (mm)
50
50
75
38
100
150
50
50
175
38
100
150
50
50
50
50
50
50

6/12

Zámečnické šroubováky
Lakatos csavarhózó
Şurubelniţe de lăcătuşerie
Juego de destornilladores

DOUBLE
BLISTER

YT-2789

168

1/4” (6.3 mm): 5, 8 mm (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): T10, T15 (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): 4, 5, 6 mm (L=25 mm)

2.0
2.4
3.0
5.0
6.0
6.0
8.0

PH00
PH0
PH0
PH1
PH2
PH2
PH3

L (mm)
50
50
75
75
38
100
150
50
50
75
75
38
100
150

5/25

Screwdrivers & screwdriver bits / Wkrętaki i końcówki wkrętakowe
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Mini pick & hook set
Mini hacken set
Zestaw haczyków z rękojeścią
Набор ключков с рукоятками
Sada háčkových mini páčidel
Mini ár és kampó készlet
Mini-set pt. extras garnituri
Juego te palancas de hierro
SLIDING
CARD

YT-0843

12/72

5

GB
D
PL
RUS
CZ

Precision screwdriver set
Präzisions-Feinmechanikersatz
Zestaw wkrętaków precyzyjnych
Набор прецизионных отвёрток
Šroubováky sada
pro jemnou mechaniku
H Órás csavarhúzó készlet
RO Set surubelnite
E
Destornilladores precisos
PLASTIC BOX
& DOUBLE
BLISTER

YT-2790

YT-2791

T5
T6
T7
T8
T9
T10

L (mm)
50
50
50
50
50
50

15/60

YT-2576

1.4
2.0
2.4

PH00
PH0
PH1

T5
T6
T7
T8
T9
T10

L (mm)
50
50
50
50
50
50

L (mm)
40
40
40
40
40
40

15/60

6/36

169

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ

H Órás csavarhúzó készlet
RO Set surubelnite
E
Destornilladores precisos

Precision screwdriver set
Präzisions-Feinmechanikersatz
Zestaw wkrętaków precyzyjnych
Набор прецизионных отвёрток
Šroubováky sada
pro jemnou mechaniku

PLASTIC BOX
& DOUBLE
BLISTER

5

2.4
3.0
YT-2795

PH00
PH0

T6
T7
T8

L (mm)
40
40
40
40
40
40
40

2.4
3.0
6/36

YT-2577

PH00
PH0

T8
T9
T10

L (mm)
40
40
40
40
40
40
40

6/36

GB Long precision screwdriver set
D Präzisions-Feinmechanikersatz
PL Zestaw wkrętaków
precyzyjnych długich
RUS Набор прецизионных
отвёрток
CZ Šroubováky sada
pro jemnou mechaniku
H Órás csavarhúzó készlet
RO Set surubelnite
E
Destornilladores precisos

SLIDING
CARD

YT-2575

170

2.5
3.0
3.5

PH00
PH0
PH1

L (mm)
150
150
150
150
150
150

12/120

Screwdrivers & screwdriver bits / Wkrętaki i końcówki wkrętakowe
GB
D
PL
RUS

Screwdriver
Schraubendreher
Wkrętak
Oтвëртка

CZ
H
RO
E

COLOR BOX

Šroubovák
Csavarhúzó
Şurubelniţă
Destornillador

5

• application: industry
• przeznaczenie: przemysł
• can be used as go-through
• możliwość pobijania
• special highest quality alloy steel • stal wysokostopowa

HRC

55-59

L (mm)
YT-2601
YT-2606
YT-2608
YT-2609
YT-2610
YT-2612
YT-2613
YT-2614
YT-2615
YT-2618

3.0
4.0
5.5
5.5
5.5
6.5
6.5
6.5
6.5
8.0

75
100
100
150
200
38
100
150
200
150

L (mm)
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6

240
240
240
240
240
240
240
240
240
120

YT-2602
YT-2633
YT-2603
YT-2604
YT-2607
YT-2634
YT-2635
YT-2636
YT-2619

3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
5.0
5.0
8.0

100
300
38
75
150
400
300
400
200

12
12
12
12
12
12
12
12
6

240
240
240
240
240
240
120
120
120

12
12
12
12

240
240
120
120

• przeznaczenie: przemysł
• application: industry
• możliwość pobijania
• can be used as go-through
• special highest quality alloy steel • stal wysokostopowa

HRC

55-59

L (mm)
YT-2640
YT-2642
YT-2643
YT-2644
YT-2645
YT-2647
YT-2648
YT-2649
YT-2650
YT-2651
YT-2653

PH0
PH1
PH1
PH1
PH1
PH2
PH2
PH2
PH2
PH2
PH3

75
75
100
150
200
38
100
150
200
250
150

L (mm)
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
120

YT-2637
YT-2641
YT-2638
YT-2639

PH0
PH1
PH1
PH2

300
38
400
400

171

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

5

Screwdriver
Schraubendreher
Wkrętak
Oтвëртка

CZ
H
RO
E

COLOR BOX

Šroubovák
Csavarhúzó
Şurubelniţă
Destornillador

• application: industry
• can be used as go-through
• special highest quality alloy steel

• przeznaczenie: przemysł
• możliwość pobijania
• stal wysokostopowa

HRC

55-59

L (mm)
YT-2661
YT-2663
YT-2665
YT-2667

PZ0
PZ1
PZ2
PZ3

L (mm)

75
100
150
150

• application: industry
• can be used as go-through
• special highest quality alloy steel

12
12
12
6

240
240
240
240

YT-2656
YT-2654
YT-2657
YT-2655
YT-2658

PZ0
PZ1
PZ1
PZ2
PZ2

300
38
400
38
400

12
12
12
12
12

240
240
120
240
120

• przeznaczenie: przemysł
• możliwość pobijania
• stal wysokostopowa
L (mm)

YT-2741
YT-2742

T5
T6

YT-2743
YT-2744
YT-2745
YT-2746
YT-2748
YT-2750
YT-2752
YT-2753
YT-2754
YT-2756

T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40

YT-2757

T45

75
75

12
12

240
240

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

12

240

L (mm)

HRC

55-59

172

75
75
75
100
100
100
100
100
100
100
L (mm)
100

Screwdrivers & screwdriver bits / Wkrętaki i końcówki wkrętakowe
GB
D
PL
RUS

Screwdriver set
Schraubendrehersatz
Komplet wkrętaków
Haбop отвёрток

CZ
H
RO
E

Zámečnické šroubováky
Lakatos csavarhózó
Şurubelniţe de lăcătuşerie
Juego de destornilladores

DOUBLE
BLISTER

YT-2668

YT-2669

YT-2670

5.5
6.5
8.0

5.5
6.5
6.5

4.0
5.5
6.5
6.5

L (mm)
100
100
150
100
100
150

PH1
PH2
PH3

PH1
PH2

PZ1
PZ2

PH0
PH1
PH2
PH2

L (mm)
100
38
150
100
150
100
150

L (mm)
100
100
38
100
75
100
38
100

5
6/24

4/16

4/16

173

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Insulated screwdriver
Isolierte Schraubendreher
Wkrętak izolowany
Изолированная отвёртка

CZ
H
RO
E

Izolovaný šroubovák
Szigetelt csavarhúzó
Şurubelniţă izolată
Destornillador aislado

PLASTIC
HANGER

5
• application: industry
• VDE certificate

• przeznaczenie: przemysł
• certyfikat VDE
L (mm)
YT-2815
YT-2816
YT-2817
YT-2818
YT-2819
YT-2820

• application: industry
• VDE certificate

3.0
4.0
4.0
5.5
6.5
8.0

75
75
100
125
150
175

12/120
12/120
12/120
12/120
12/120
12/120

• przeznaczenie: przemysł
• certyfikat VDE
L (mm)
YT-2821
YT-2822
YT-2823
YT-2824

• application: industry
• VDE certificate

PH0
PH1
PH2
PH3

60
80
100
150

12/120
12/120
12/120
12/120

• przeznaczenie: przemysł
• certyfikat VDE
L (mm)
YT-2825
YT-2826

174

PZ1
PZ2

80
100

12/120
12/120

Screwdrivers & screwdriver bits / Wkrętaki i końcówki wkrętakowe
GB
D
PL
RUS
CZ

Insulated screwdriver set
Isolierte Schraubendrehersatz
Komplet wkrętaków izolowanych
Изолированная отвёртка - нaбop
Izolované šroubováky

H
RO
E

Szigetelt csavarhúzó
Şurubelniţă izolată
Juego de destornilladores
aislado

DOUBLE
BLISTER

5

• application: industry
• VDE certificate
• przeznaczenie: przemysł
• certyfikat VDE

• application: industry
• VDE certificate
• przeznaczenie: przemysł
• certyfikat VDE

YT-2827

YT-2828

3.0
4.0
5.5

3.0
4.0
5.5

L (mm)
75
100
125
80
100

PH1
PH2

PH1
PH2

PZ1
PZ2

L (mm)
75
100
125
80
100
80
100

20/40

20/40

175

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ

Ratchet screwdriver set
Ratschenschraubendreher-Satz mit einsätzen
Zestaw wkrętak z grzechotką
Набор головок с трещоткой
Ráčnový kloubový šroubovák s příslušenstvím

H

Dugókulcs és bit
készlet csukló
RO Set surubelnita
E
Juego con destornillador
y carraca

5, 6 mm;

5

DOUBLE
BLISTER

PH1, PH2;

T15, T20;
5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm

YT-2804

6/36

GB Geared ratcheting speed screwdriver set
D Knarrenschraubendreher
mit Drehzahlvervielfältigter
PL Wkrętak z przekładnią i grzechotką
RUS Отвёртка с передачей,
трещоткой и вставками
CZ Ráčnový šrouábovák
se sadou nástavců sada
H Racsnis csavarhúzó készlet
RO Set surubelnita
E
Destornillador con engranaje
y carraca
TIED
ON CARD

H2.5, H3, H3.5;
PH1, PH2, PH3;

GB
D
PL
RUS
CZ

T15, T20, T25;
5, 6, 7 mm

22 in 1 interchangeable screwdriver set
Umsteckschraubendreher
Wkrętak z końcówkami dwustronnymi
Отвёртка - двухсторонные насадки
Šroubovák lancer
z dvoustrannou koncovkou
H Csavarhúzó kétvégű szárral
RO Şurubelniţă cu dublu capăt
E
Destornillador con punta dos caras

YT-2805

12/48

YT-2797

6/12

DOUBLE
BLISTER

4 mm x 5.5 mm (L=175/115 mm);
6.5 mm x PH3 (L=175/115 mm);
PH1 x PH2 (L=175/115 mm);
PZ1 x PZ2 (L=175/115 mm);
3 mm x 3 mm (L=175/115 mm);
4 mm x 4 mm (L=175/115 mm);
5 mm x 5 mm (L=175/115 mm);
6 mm x 6 mm (L=175/115 mm);
T10 x T15 (L=175/115 mm);
T20 x T25 (L=175/115 mm);
T30 x T40 (L=175/115 mm)

176

Screwdrivers & screwdriver bits / Wkrętaki i końcówki wkrętakowe
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Ratchet screwdriver set
Ratschenschraubendreher-set mit einsätzen
Wkrętak z grzechotką, nasadkami i bitami
Haбop головок с трещеткой
Ráčnový kloubový šroubovák s příslušenstvím
Dugókulcs és bit készlet csukló
Set surubelnita
Juego con destornillador y carraca

5

DOUBLE
BLISTER

1/4” (6.3 mm): 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): 4.0, 5.0, 6.0 mm (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): 5, 6(x2), 7(x2), 8, 9(x2), 10(x2), 11, 13 mm; CrV 6150;
1/4” (6.3 mm) x 1/4” (6.3 mm); (L=30 mm)

YT-2808

6/36

DOUBLE
BLISTER

1/4” (6.3 mm): 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): 4.0, 5.0, 6.0 mm (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): 5, 6(x2), 7(x2), 8, 9(x2), 10(x2), 11, 13 mm; CrV 6150;
1/4” (6.3 mm); (L= 30 mm)
1/4” (6.3 mm) x 1/4” (6.3 mm); (L=30 mm);

YT-2798

6/36

177

www.yato.com
GB Ratchet screwdriver set
D Ratschenschraubendreher-Satz

mit einsätzen
PL Wkrętak z grzechotką,

przegubem i bitami
RUS Haбop головок с трещеткой

CZ Ráčnový kloubový šroubovák
s příslušenstvím
H Dugókulcs és bit készlet csukló
RO Set surubelnita
E
Juego con destornillador y carraca

5

1/4” (6.3 mm): 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm); S2;
1/4” (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); S2;
1/4” (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2;
1/4” (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); S2;
1/4” (6.3 mm): 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm (L=25 mm); S2;
1/4” (6.3 mm): SQ0, SQ1, SQ2, SQ3 (L=25 mm); S2;
1/4” (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 6150;
1/4” (6.3 mm): 1/4” (6.3 mm) x 3/16” (4.8 mm), 1/4” (6.3 mm) x 7/32” (5.6 mm), 1/4” (6.3 mm) x 1/4” (6.3
mm), 1/4” (6.3 mm) x 5/16” (7.9 mm), 1/4” (6.3 mm) x 11/32” (8.7 mm), 1/4” (6.3 mm) x 3/8” (9.5 mm), 1/4”
(6.3 mm) x 7/16” (11.1 mm), 1/4” (6.3 mm) x 15/32” (11.9 mm), 1/4” (6.3 mm) x 1/2” (12.7 mm); CrV 6150;
1/4” (6.3 mm); (L=150 mm)

1/4” (6.3 mm): 2.0(x2), 3.0(x2), 3.5(x2), 4.0(x2), 4.5(x2), 5.0(x2),
5.5(x2), 6.5(x2) mm (L=25 mm); S2;
1/4” (6.3 mm): PH0(x2), PH1(x2), PH2(x2), PH3(x2) (L=25 mm); S2;
1/4” (6.3 mm): PZ0(x3), PZ1(x3), PZ2(x2), PZ3(x2) (L=25 mm); S2;
1/4” (6.3 mm): T10(x3), T15(x3), T20(x3), T25(x3), T27(x2), T30(x2) (L=25 mm); S2;
1/4” (6.3 mm): 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm (L=25 mm); S2;
1/4” (6.3 mm): SQ0(x2), SQ1(x2), SQ2(x2), SQ3(x2) (L=25 mm); S2;
1/4” (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 6150;
1/4” (6.3 mm); (L=60 mm); CrV 6150/S2

178

BMC
WITH WINDOW
& COLOR BOX

YT-2799

6/24

BMC
WITH WINDOW
& COLOR BOX

YT-2571

6/24

Screwdrivers & screwdriver bits / Wkrętaki i końcówki wkrętakowe
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Precision screwdriver with bits
Schraubendreher und bit-satz
Wkrętak elastyczny z wymiennymi bitami
Отвёртка с прецизионными битами
Šroubovák ráčnový se sadou bitů
Órás csavarahúzó-bit készlet
Surubelnita + set biti
Juego de pienzas terminales
para destornillador + mango

5

DOUBLE
BLISTER

215 mm;
1/4” (6.3 mm): 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): T10, T15 (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): 5.0, 6.0, 7.0, 8.0(x2), 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm
GB
D
PL
RUS

Ratchet screwdriver set
Ratschenschraubendreher-Satz mit einsätzen
Zestaw wkrętak z grzechotką
Набор головок с трещоткой

CZ
H
RO
E

YT-2780

6/24

Ráčnový kloubový šroubovák s příslušenstvím
Dugókulcs és bit készlet csukló
Set surubelnita
Juego con destornillador y carraca

PLASTIC BOX
& COLOR BOX

1/4” (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm;
1/4” (6.3 mm) x 100 mm;
1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
H2, H2.5, H3, H4, H5, H6;
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;
PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3;
3, 4, 5, 6, 7 mm;
PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3

YT-2806

12

179

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Impact screwdriver
Schlagschrauber
Wkrętak udarowy
Отвёртка ударная

CZ
H
RO
E

Narazový šroubovák kovový
Csavarbehajtó, ütő üzemmóddal
Şurubelniţă metalică cu percutor
Destornillador de percusión

BMC
& COLOR BOX

5
1/2” (12.7 mm);
5/16” (7.9 mm)
PH2, PH3 (35 mm); PH2 (80 mm);
8, 10 mm (35 mm); 8 mm (80 mm)

YT-2800

20

METAL CASE
& COLOR BOX

5/16” (7.9 mm)
1/2” (12.7 mm);
PH2, PH3 (35 mm); PH2 (80 mm);
8, 10 mm (35 mm); 8mm (80 mm)

YT-2801

5/20

BMC
& COLOR BOX

5/16” (7.9 mm)
1/2” (12.7 mm);
PH3 (35 mm); PH1, PH2, PH3 (75 mm);
8 mm (35 mm); 8 mm (75 mm)

180

YT-2802

20

Screwdrivers & screwdriver bits / Wkrętaki i końcówki wkrętakowe
GB Screwdriver bit set
D Schraubendreherbitsatz
PL Zestaw bitów
do wkrętaków udarowych
RUS Набор бит крестовых

CZ
H
RO
E

for / dla: YT-2800, YT-2801

Sada bitů
Bitkészlet
Truse bit
Puntas
de destornilladora

SLIDING
CARD

YT-2810 PH2
YT-2811 PH3
PH2
YT-2812
PH3
GB
D
PL
RUS

Screwdriver bit
Schraubendreherbit
Końcówka śrubokrętowa
Бит крестовая

CZ
H
RO
E

8
10

L (mm)
36
36

5/16” (7.9 mm)
5/16” (7.9 mm)

5
5

10/100
10/100

36

5/16” (7.9 mm)

4

10/100

Šroubovaková koncovka
Csavarhúzóvég
Capăt pt. şurubelniţă
Punta de destornilladora

BLISTER
CARD

YT-0404
YT-0405
YT-0406
YT-0407
YT-0408
YT-0409
GB
D
PL
RUS

Screwdriver bit
Schraubendreherbit
Końcówka śrubokrętowa
Бит крестовая

CZ
H
RO
E

T25
T25
T40
T40
T45
T45

L (mm)
30
75
30
75
30
75

(mm)
10
10
10
10
10
10

10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100

Šroubovaková koncovka
Csavarhúzóvég
Capăt pt. şurubelniţă
Punta de destornilladora

NON-SLIP SYSTEM

SLIDING
CARD

YT-0485
YT-0486
YT-0487

PH2
PH2
PH2

L (mm)
100
150
200

1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)

25/100
25/100
25/100

181

5

www.yato.com
GB Screwdriver bit set
D Schraubendreherbitsatz
PL Zestaw końcówek
śrubokrętowych
RUS Набор битов
CZ Sada bitů
H Bitkészlet
RO Truse bit
E
Puntas

de destornilladora

NON-SLIP SYSTEM

SLIDING CARD

5

YT-0470
YT-0471
YT-0472

PZ1
PZ2
PZ3

L (mm)
25
25
25

YT-0473
YT-0474
YT-0475
YT-0476

PH0
PH1
PH2
PH3

L (mm)
25
25
25
25

5, 6 mm;

1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)

1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)

25/200
25/200
25/200

YT-0477
YT-0478
YT-0479
YT-0480

PH1
PH2
PH3
PH2

L (mm)
50
50
50
75

1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)

25/100
25/100
25/100
25/100

25/200
25/200
25/200
25/200

YT-0481

PH2

L (mm)
65

1/4” (6.3 mm)

25/100

PH1, PH1, PH2, PH2;

5, 6 mm;

PZ1, PZ1, PZ2, PZ2

YT-0482

182

PH1, PH1, PH2, PH2;

PZ1, PZ1, PZ2, PZ2

L (mm)
25

1/4” (6.3 mm)

25/200

YT-0483

L (mm)
50

1/4” (6.3 mm)

25/100

Screwdrivers & screwdriver bits / Wkrętaki i końcówki wkrętakowe
GB
D
PL
RUS

Screwdriver bit
Schraubendreherbit
Końcówka śrubokrętowa
Бит крестовая

CZ
H
RO
E

Šroubovaková koncovka
Csavarhúzóvég
Capăt pt. şurubelniţă
Punta de destornilladora

COLOR
BOX

YT-7800
YT-7801
YT-7802
YT-7803
YT-7804
YT-7805

3.0
4.0
5.0
5.5
6.0
6.5

L (mm)
25
25
25
25
25
25

1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)

50
50
50
50
50
50

20/40
20/40
20/40
20/40
20/40
20/40

YT-7806
YT-7807
YT-7808
YT-7809

PH0
PH1
PH2
PH3

L (mm)
25
25
25
25

1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)

50
50
50
50

20/40
20/40
20/40
20/40

YT-7810
YT-7811
YT-7812

PZ1
PZ2
PZ3

L (mm)
25
1/4” (6.3 mm)
25
1/4” (6.3 mm)
25
1/4” (6.3 mm)

50
50
50

20/40
20/40
20/40

YT-7813
YT-7814
YT-7815
YT-7816
YT-7817
YT-7818
YT-7819
YT-7820

T8
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40

L (mm)
25
25
25
25
25
25
25
25

1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)

50
50
50
50
50
50
50
50

20/40
20/40
20/40
20/40
20/40
20/40
20/40
20/40

YT-7821
YT-7822
YT-7823
YT-7824
YT-7825
YT-7826
YT-7827
YT-7828

T8
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40

L (mm)
25
25
25
25
25
25
25
25

1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)

50
50
50
50
50
50
50
50

20/40
20/40
20/40
20/40
20/40
20/40
20/40
20/40

YT-7829
YT-7830
YT-7831
YT-7832
YT-7833
YT-7834

2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0

L (mm)
25
25
25
25
25
25

1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)

50
50
50
50
50
50

20/40
20/40
20/40
20/40
20/40
20/40

YT-7840
YT-7841
YT-7842
YT-7843
YT-7844
YT-7845

3.0
4.0
5.0
5.5
6.0
6.5

L (mm)
50
50
50
50
50
50

1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)

50
50
50
50
50
50

10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20

NON-SLIP
SYSTEM

NON-SLIP
SYSTEM

183

5

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Screwdriver bit
Schraubendreherbit
Końcówka śrubokrętowa
Бит крестовая

NON-SLIP
SYSTEM

NON-SLIP
SYSTEM

5

CZ
H
RO
E

Šroubovaková koncovka
Csavarhúzóvég
Capăt pt. şurubelniţă
Punta de destornilladora

COLOR
BOX

YT-7846
YT-7847
YT-7848
YT-7849

PH0
PH1
PH2
PH3

L (mm)
50
50
50
50

1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)

50
50
50
50

10/20
10/20
10/20
10/20

YT-7850
YT-7851
YT-7852

PZ1
PZ2
PZ3

L (mm)
50
1/4” (6.3 mm)
50
1/4” (6.3 mm)
50
1/4” (6.3 mm)

50
50
50

10/20
10/20
10/20

YT-7853
YT-7854
YT-7855
YT-7856
YT-7857
YT-7858
YT-7859
YT-7860

T8
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40

L (mm)
50
50
50
50
50
50
50
50

1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)

50
50
50
50
50
50
50
50

10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20

YT-7861
YT-7862
YT-7863
YT-7864
YT-7865
YT-7866
YT-7867
YT-7868

T8
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40

L (mm)
50
50
50
50
50
50
50
50

1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)

50
50
50
50
50
50
50
50

10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20

YT-7869
YT-7870
YT-7871
YT-7872
YT-7873
YT-7874

2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0

L (mm)
50
50
50
50
50
50

1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)

50
50
50
50
50
50

10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20

1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)
1/4” (6.3 mm)

50
50
50
50
50

10/20
10/20
10/20
10/20
10/20

YT-7885 PH1 4.5
YT-7886 PH2 5.5
YT-7887 PH3 6.5

L (mm)
65
1/4” (6.3 mm)
65
1/4” (6.3 mm)
65
1/4” (6.3 mm)

50
50
50

10/20
10/20
10/20

YT-7888 PH1 PH1
YT-7889 PH2 PH2
YT-7890 PH3 PH3

L (mm)
110
1/4” (6.3 mm)
110
1/4” (6.3 mm)
110
1/4” (6.3 mm)

20
20
20

10/20
10/20
10/20

YT-7880
YT-7881
YT-7882
YT-7883
YT-7884

184

PH1
PH2
PH3
PH1
PH2

PH1
PH2
PH3
PH2
PH3

L (mm)
65
65
65
65
65

Screwdrivers & screwdriver bits / Wkrętaki i końcówki wkrętakowe
GB
D
PL
RUS

Screwdriver bit
Schraubendreherbit
Końcówka śrubokrętowa
Бит крестовая

CZ
H
RO
E

Šroubovaková koncovka
Csavarhúzóvég
Capăt pt. şurubelniţă
Punta de destornilladora

COLOR
BOX

YT-7891
YT-7892
YT-7893

5.5
6.5
8.0

L (mm)
30
30
30

(mm)
8
8
8

50
50
50

10/20
10/20
10/20

YT-7894
YT-7895
YT-7896

PH1
PH2
PH3

L (mm)
30
30
30

(mm)
8
8
8

50
50
50

10/20
10/20
10/20

YT-7897
YT-7898
YT-7899
YT-7900
YT-7901
YT-7902
YT-7903
YT-7904
YT-7905
YT-7906
YT-7907

T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
T60

L (mm)
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

(mm)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

50
50
50
50
50
50
50
50
50
20
20

10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/40
10/20

YT-7908
YT-7909
YT-7910
YT-7911
YT-7912
YT-7913
YT-7914
YT-7915
YT-7916
YT-7917
YT-7918

T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
T60

L (mm)
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

(mm)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

50
50
50
50
50
50
50
50
50
20
20

10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/40
10/20

YT-7919
YT-7920
YT-7921
YT-7922
YT-7923

4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

L (mm)
30
30
30
30
30

(mm)
8
8
8
8
8

50
50
50
50
50

10/20
10/20
10/20
10/20
10/20

YT-7929
YT-7930
YT-7931
YT-7932
YT-7933

M5
M6
M8
M10
M12

L (mm)
30
30
30
30
30

8
8
8
8
8

50
50
50
20
20

10/20
10/20
10/20
10/40
10/20

YT-7934
YT-7935
YT-7936

5.5
6.5
8.0

L (mm)
70
70
70

(mm)
8
8
8

20
20
20

10/20
10/20
10/20

185

5

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Screwdriver bit
Schraubendreherbit
Końcówka śrubokrętowa
Бит крестовая

CZ
H
RO
E

Šroubovaková koncovka
Csavarhúzóvég
Capăt pt. şurubelniţă
Punta de destornilladora

5

GB Screwdriver bit
D Schraubendreherbit
PL Końcówka śrubokrętowa

RUS Бит крестовая
CZ Šroubovaková koncovka
H Csavarhúzóvég

COLOR
BOX

YT-7937
YT-7938
YT-7939

PH1
PH2
PH3

L (mm)
70
70
70

8
8
8

20
20
20

10/20
10/20
10/20

YT-7940
YT-7941
YT-7942
YT-7943
YT-7944
YT-7945
YT-7946
YT-7947
YT-7948
YT-7949
YT-7950

T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
T60

L (mm)
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
5/10
5/10

YT-7951
YT-7952
YT-7953
YT-7954
YT-7955
YT-7956
YT-7957
YT-7958
YT-7959
YT-7960
YT-7961

T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
T60

L (mm)
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
5/10
5/10

YT-7962
YT-7963
YT-7964
YT-7965
YT-7966

4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

L (mm)
70
70
70
70
70

8
8
8
8
8

20
20
20
20
20

10/20
10/20
10/20
10/20
10/20

YT-7971
YT-7972
YT-7973
YT-7974
YT-7975

M5
M6
M8
M10
M12

L (mm)
70
70
70
70
70

8
8
8
8
8

20
20
20
20
20

10/20
10/20
10/20
5/10
5/10

20

20/40

RO Capăt pt. şurubelniţă
E
Punta de destornilladora

• with limiter
• z ogranicznikiem

186

YT-7980

L (mm)
25

COLOR
BOX

1/4” (6.3 mm)

Screwdrivers & screwdriver bits / Wkrętaki i końcówki wkrętakowe
GB
D
PL
RUS

Screwdriver bit
Schraubendreherbit
Końcówka śrubokrętowa
Бит крестовая

CZ
H
RO
E

Šroubovaková koncovka
Csavarhúzóvég
Capăt pt. şurubelniţă
Punta de destornilladora

SLIDING
CARD

YT-0484

4.0
5.0

L (mm)
100
1/4” (6.3 mm) 25/100
100

5

YT-0459

PH00
PH0

L (mm)
100
1/4” (6.3 mm) 25/100
100

YT-0488

PH1
PH2

L (mm)
100
1/4” (6.3 mm) 25/100
100

YT-0489

PH1
PH2

L (mm)
150
1/4” (6.3 mm) 25/100
150

YT-0490

T10
T25

L (mm)
100
1/4” (6.3 mm) 25/100
100

T15
T27
T20
T30

L (mm)
100
1/4” (6.3 mm) 25/100
100
100
1/4” (6.3 mm) 25/100
100

YT-0491
YT-0492

187

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Screwdriver bit
Schraubendreherbit
Końcówka śrubokrętowa
Бит крестовая

CZ
H
RO
E

Šroubovaková koncovka
Csavarhúzóvég
Capăt pt. şurubelniţă
Punta de destornilladora

SLIDING
CARD

YT-0494

3.0
5.0

L (mm)
100
1/4” (6.3 mm) 25/100
100

YT-0495

4.0
6.0

L (mm)
100
1/4” (6.3 mm) 25/100
100

#0
#1
#1
#3

L (mm)
100
1/4” (6.3 mm) 25/100
100
100
1/4” (6.3 mm) 25/100
100

YT-0497

#2
#4

L (mm)
100
1/4” (6.3 mm) 25/100
100

YT-0498

#4
#8

L (mm)
100
1/4” (6.3 mm) 25/100
100

YT-0499

#6
#10

L (mm)
100
1/4” (6.3 mm) 25/100
100

5

YT-0493
YT-0496

188

Screwdrivers & screwdriver bits / Wkrętaki i końcówki wkrętakowe
GB
D
PL
RUS
CZ

Screwdriver bit set
Schraubendreherbitsatz
Zestaw końcówek śrubokrętowych
Набор специальных битов
Sada bitů

H
RO
E

Bitkészlet
Truse bit
Juego de llaves
especiales

METAL CASE
& COLOR BOX

x14:
L=30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12;
L=75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12;
AISI S2;
x10:
L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12;
L=75 mm: M5, M6, M8, M10, M12; AISI S2;
x14:
L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
AISI S2;

5

x2: 1/2” (12.7 mm): 10 mm,
3/8” (9.5 mm): 10 mm; CrV 6150

YT-0400

10

x6:
L=30 mm: T25, T30, T40, T45, T50, T55; AISI S2;

HANGING
COLOR BOX

1/2” (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YT-0410

24/72

x14:
L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
AISI S2;
1/2” (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

METAL CASE
& COLOR BOX

YT-0411

20

x6:
L=30 mm: H4, H5, H6, H8, H10, H12 mm; AISI S2;
HANGING
COLOR BOX

1/2” (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YT-0412

24/72

x14:
L=30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 mm;
L=75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 mm;
AISI S2;
1/2” (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

METAL CASE
& COLOR BOX

YT-0413

20

x5:
L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12; AISI S2;
1/2” (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YT-0414

HANGING
COLOR BOX

24/72

189

www.yato.com
GB Screwdriver bit set
D Schraubendreherbitsatz
PL Zestaw końcówek
śrubokrętowych

RUS Набор специальных битов
CZ Sada bitů
H Bitkészlet

RO Truse bit
E
Juego de llaves

especiales

x10:
L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12;
L=75 mm: M5, M6, M8, M10, M12;
AISI S2;
1/2” (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

METAL CASE
& COLOR BOX

YT-0415

5

20

x6: L=30 mm: T25, T30, T40,
T45, T50, T55; AISI S2;
HANGING
COLOR BOX

1/2” (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YT-0416

24/72

x14:
L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
AISI S2;
1/2” (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

METAL CASE
& COLOR BOX

YT-0417

20

x7:
L=30 mm: M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14; AISI S2;
HANGING
COLOR BOX
1/2” (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

YT-0418

24/72

x14: L=30 mm: M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14;
L=75 mm: M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14; AISI S2;
1/2” (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150
METAL CASE
& COLOR BOX

YT-0419

20
x18:
L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50,
T55, T60, T70; AISI S2;
L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50,
T55, T60, T70; AISI S2;
x22:
L=30 mm: M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10,
M11, M12, M13, M14; AISI S2;
L=75 mm: M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10,
M11, M12, M13, M14; AISI S2;
x2: 1/2” (12.7 mm): 10 mm,
3/8” (9.5 mm): 10 mm; CrV 6150

YT-0420

190

10

METAL CASE
& COLOR BOX

Screwdrivers & screwdriver bits / Wkrętaki i końcówki wkrętakowe
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Nut setter
Magnet-Steckschlüssel mit Adapter
Nasadka magnetyczna do wkrętarki
Магнитная головка для винтовёрта
Nástrčný klíč magnetický do vrtačky
Csavarbehajtó
Cheie tubulara cu prindere tip mandrina
Boquilla magnética de destornilladora

COLOR
BOX

YT-1501
YT-1502
YT-1503
YT-1505
YT-1507
YT-1508
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

6
7
8
10
12
13

20
20
20
20
20
20

5

SLIDING
CARD

200/600
200/600
200/600
200/600
200/600
200/600

YT-1511
YT-1512
YT-1513
YT-1515
YT-1517
YT-1518

6
7
8
10
12
13

YT-0464

1/4” (6.3 mm)

L (mm)
50

20/200

100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200

SLIDING
Screwdriver bit holder
CARD
Bithalter
Uchwyt do końcówek śrubokrętowych
Магнитный держатель
Držák na šroubovakovékoncovky
Szár a csavarhúzóvégekhez
Capete şurubelniţă
Mandril para puntas

YT-0465

1/4” (6.3 mm)

L (mm)
60

20/200

YT-0466

1/4” (6.3 mm)

L (mm)
60

20/200

YT-0467

1/4” (6.3 mm)

L (mm)
80

20/200

YT-0468

1/4” (6.3 mm)

L (mm)
60

20/200

191

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Hex with ball with handle
Aufsteckschlüssel
Klucz trzpieniowy z rączką
Ключ торцевой
Čepový klíč
Csapkulcs
Chei cu cozi
Llave de mandril

HRC

55-59

5

COLOR BOX

YT-1530
YT-1531
YT-1532
YT-1533
YT-1534
YT-1535
YT-1537
YT-1539

192

(mm)
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0

L1 (mm)

L2 (mm)

75
75
100
100
100
125
150
150

175
175
200
205
205
242
278
278

12
12
12
12
12
12
6
6

240
240
240
240
240
240
120
120

Screwdrivers & screwdriver bits / Wkrętaki i końcówki wkrętakowe
GB
D
PL
RUS

Hex key
Sechkant-Stiftschlüssel
Klucz sześciokątny
Шестигранник

CZ
H
RO
E

Imbusový klíč
Imbisz kulcs
Cheie imbus
Llave hexagonal

5
YT-0545
YT-0546
YT-0550
GB
D
PL
RUS

Hex key
Sechkant-Stiftschlüssel
Klucz sześciokątny
Шестигранник

CZ
H
RO
E

(mm)

5
6
10

a

b

(mm)

(mm)

22
24
37

95
110
155

Imbusový klíč
Imbisz kulcs
Cheie imbus
Llave hexagonal

20/200
20/200
10/100
POUCH

YT-5730
YT-5731
YT-5732
YT-5733
YT-5734
YT-5735
YT-5736
YT-5737
YT-5738
YT-5739

YT-5740
YT-5741
YT-5742
YT-5743
YT-5744
YT-5745
YT-5746
YT-5747
YT-5748
YT-5749
YT-5750
YT-5751
YT-5752
YT-5753
YT-5754
YT-5755
YT-5756

a

b

(mm)

(mm)

(mm)

1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
10.0

13
15
17
19
23
27
29
34
35
39

45
49
56
62
68
77
90
95
99
109

(mm)

(mm)

(mm)

13
15
17
18
23
26
31
32
33
37
41
52
59
60
65
68
78

61
75
84
88
99
115
132
139
150
170
211
238
244
250
263
280
329

1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
17.0
18.0
19.0
22.0

a

12
12
12
12
6
6
6
6
6
6

20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/40
20/40
20/40
20/40

12
12
12
12
6
6
6
6
6
6
3
3
3
1
1
1
1

20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/40
20/40
20/40
20/40
10/20
10/20
10
10
10
10
10

b

193

www.yato.com
GB Hex key
D Sechkant-Stiftschlüssel
PL Klucz sześciokątny

RUS Шестигранник
CZ Imbusový klíč
H Imbisz kulcs

RO Cheie imbus
E
Llave hexagonal

POUCH

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-5840*
YT-5841*
YT-5842*
YT-5843*
YT-5844*
YT-5845*
YT-5846*
YT-5847*
YT-5848*
YT-5849*

5

YT-5760
YT-5761
YT-5762
YT-5763
YT-5764
YT-5765
YT-5766
YT-5767
YT-5768
YT-5769

(mm)

(mm)

(mm)

b

torque (Nm)

14
16
18
20
25
28
32
34
36
40

62
75
85
90
100
115
135
140
150
170

1.10
2.31
5.17
8.48
21.37
42.03
74.15
119.04
163.92
327.83

1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
10.0

(mm)

1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
10.0

a

a

194

1/16” (1.6 mm)
5/64” (2.0 mm)
3/32” (2.4 mm)
7/64” (2.8 mm)
1/8” (3.2 mm)
9/64” (3.6 mm)
5/32” (4.0 mm)
3/16” (4.8 mm)
7/32” (5.6 mm)
1/4” (6.3 mm)
5/16” (7.9 mm)
3/8” (9.5 mm)

20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/40
20/40
20/40
20/40

b

(mm)

(mm)

14
16
17
19
23
26
30
32
34
38

89
99
110
124
137
158
177
186
197
221

a

YT-5770
YT-5771
YT-5772
YT-5773
YT-5774
YT-5775
YT-5776
YT-5777
YT-5778
YT-5779
YT-5780
YT-5781

12
12
12
12
6
6
6
6
6
6

12
12
12
12
6
6
6
6
6
6

20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
10/20
10/20
10/20
10/20

b

(mm)

(mm)

14
16
17
18
19
20
21
24
25
28
32
35

90
100
111
116
123
130
137
151
165
183
202
233

12
12
12
12
12
12
6
6
6
6
6
6

20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20

Screwdrivers & screwdriver bits / Wkrętaki i końcówki wkrętakowe
GB Hex key
D Sechkant-Stiftschlüssel
PL Klucz sześciokątny

RUS Шестигранник
CZ Imbusový klíč
H Imbisz kulcs

RO Cheie imbus
E
Llave hexagonal

POUCH

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski
a

YT-5851*
YT-5852*
YT-5853*
YT-5854*
YT-5855*
YT-5856*
YT-5857*
YT-5858*
YT-5859*
YT-5860*
YT-5861*
YT-5862*

YT-5785
YT-5786
YT-5787
YT-5788
YT-5789
YT-5790
YT-5791
YT-5792
YT-5793
YT-5794

YT-5795
YT-5796
YT-5797
YT-5798
YT-5799
YT-5800
YT-5801
YT-5802
YT-5803
YT-5804

(mm)

(mm)

b

torque (Nm)

13
15
17
18
19
21
24
27
30
31
35
39

89
99
111
119
125
136
139
159
170
179
199
223

1.30
2.61
4.60
7.33
10.69
15.54
23.05
40.00
57.62
92.53
183.60
315.79

1/16” (1.6 mm)
5/64” (2.0 mm)
3/32” (2.4 mm)
7/64” (2.8 mm)
1/8” (3.2 mm)
9/64” (3.6 mm)
5/32” (4.0 mm)
3/16” (4.8 mm)
7/32” (5.6 mm)
1/4” (6.3 mm)
5/16” (7.9 mm)
3/8” (9.5 mm)

a

(mm)

(mm)

1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
10.0

13
15
17
19
23
26
30
32
34
37

45
49
56
62
70
77
91
95
98
111

(mm)

(mm)

(mm)

13
15
17
19
23
26
29
33
34
36

62
75
85
89
99
115
135
140
150
172

a

20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20

b

(mm)

1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
10.0

12
12
12
12
12
12
6
6
6
6
6
6

12
12
12
12
6
6
6
6
6
6

20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/40
20/40
20/40
20/40

12
12
12
12
6
6
6
6
6
6

20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/40
20/40
20/40
20/40

b

195

5

www.yato.com
GB Hex key
D Sechkant-Stiftschlüssel
PL Klucz sześciokątny

RUS Шестигранник
CZ Imbusový klíč
H Imbisz kulcs

RO Cheie imbus
E
Llave hexagonal

YT-5805
YT-5806
YT-5807
YT-5808
YT-5809
YT-5810
YT-5811
YT-5812
YT-5813
YT-5814

5

(mm)

POUCH

a

b

(mm)

(mm)

14
15
18
20
24
26
30
31
34
38

89
99
110
124
138
158
179
187
198
220

1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
10.0

12
12
12
12
6
6
6
6
6
6

20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
10/20
10/20
10/20
10/20

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-5863*
YT-5865*
YT-5866*
YT-5867*
YT-5868*
YT-5869*
YT-5870*
YT-5871*
YT-5872*
YT-5873*
GB
D
PL
RUS

TORX key
TORX-Stiftschlüssel
Klucz TORX
Ключ TORX

CZ
H
RO
E

(mm)

1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
10.0

(mm)

a

(mm)

b

torque (Nm)

14
16
18
20
25
28
32
34
36
40

90
100
112
126
140
160
180
190
200
224

1.10
2.31
5.17
8.48
21.37
42.03
74.15
119.04
163.92
327.83

Klíč TORX
Kulcs TORX
Cheie TORX
Llave TORX

20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
10/20
10/20
10/20
10/20

POUCH

a

YT-5820
YT-5821
YT-5822
YT-5823
YT-5824
YT-5825
YT-5826
YT-5827
YT-5828
YT-5829
YT-5830
YT-5831
YT-5832
YT-5833

196

12
12
12
12
6
6
6
6
6
6

T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55

b

(mm)

(mm)

16
16
16
16
17
18
19
20
22
24
26
27
32
35

69
73
77
81
86
89
96
102
104
114
127
135
155
164

12
12
12
12
12
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/40
20/40
20/40

Screwdrivers & screwdriver bits / Wkrętaki i końcówki wkrętakowe
GB
D
PL
RUS

Hex key set
Sechkant-Stiftschlüsselsatz
Zestaw kluczy imbusowych
Набор шестигранников

CZ
H
RO
E

Imbusové klíče
Imbisz kulcs
Chei imbus
Juego de llaves hex

PLASTIC HANGER
& SLIDING CARD

a

1/16” (1.6 mm)
5/64” (2.0 mm)
3/32” (2.4 mm)
7/64” (2.8 mm)
1/8” (3.2 mm)
9/64” (3.6 mm)
YT-5835
5/32” (4.0 mm)
3/16” (4.8 mm)
7/32” (5.6 mm)
1/4” (6.3 mm)
5/16” (7.9 mm)
3/8” (9.5 mm)

(mm)

14
16
17
18
19
20
21
24
25
28
32
35
a

1/16” (1.6 mm)
5/64” (2.0 mm)
3/32” (2.4 mm)
7/64” (2.8 mm)
1/8” (3.2 mm)
9/64” (3.6 mm)
YT-5836
5/32” (4.0 mm)
3/16” (4.8 mm)
7/32” (5.6 mm)
1/4” (6.3 mm)
5/16” (7.9 mm)
3/8” (9.5 mm)

(mm)

14
16
17
18
19
20
21
24
25
28
32
35
a

1/16” (1.6 mm)
5/64” (2.0 mm)
3/32” (2.4 mm)
7/64” (2.8 mm)
1/8” (3.2 mm)
9/64” (3.6 mm)
YT-5837
5/32” (4.0 mm)
3/16” (4.8 mm)
7/32” (5.6 mm)
1/4” (6.3 mm)
5/16” (7.9 mm)
3/8” (9.5 mm)

(mm)

14
16
17
18
19
20
21
24
25
28
32
35
a

1/16” (1.6 mm)
5/64” (2.0 mm)
3/32” (2.4 mm)
7/64” (2.8 mm)
1/8” (3.2 mm)
9/64” (3.6 mm)
YT-5838
5/32” (4.0 mm)
3/16” (4.8 mm)
7/32” (5.6 mm)
1/4” (6.3 mm)
5/16” (7.9 mm)
3/8” (9.5 mm)

(mm)

14
16
17
18
19
20
21
24
25
28
32
35

b

(mm)

74
79
83
88
93
99
105
113
122
132
150
170

5
6/36

b

(mm)

91
100
110
116
123
130
132
150
165
185
200
233

6/36

b

(mm)

74
79
83
88
93
99
105
113
122
132
150
170

6/36

b

(mm)

91
100
110
116
123
130
132
150
165
185
200
233

6/36

197

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Hex key set
Sechkant-Stiftschlüsselsatz
Zestaw kluczy imbusowych
Набор шестигранников

CZ
H
RO
E

Imbusové klíče
Imbisz kulcs
Chei imbus
Juego de llaves hex

PLASTIC HANGER
& SLIDING CARD

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski
(mm)

5

YT-5877*

1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0

a

(mm)

14
16
18
20
25
28
32
36
40

b

(mm)

62
75
85
90
100
115
135
150
170

6/36

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski
(mm)

YT-5878*

1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0

a

(mm)

14
16
18
20
25
28
32
36
40

b

(mm)

90
100
112
126
140
160
180
200
224

6/36

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski
a

YT-5875*

198

1/16” (1.6 mm)
5/64” (2.0 mm)
3/32” (2.4 mm)
7/64” (2.8 mm)
1/8” (3.2 mm)
9/64” (3.6 mm)
5/32” (4.0 mm)
3/16” (4.8 mm)
7/32” (5.6 mm)
1/4” (6.3 mm)
5/16” (7.9 mm)
3/8” (9.5 mm)

(mm)

13
15
17
18
19
21
24
27
30
31
35
39

b

(mm)

89
99
111
119
125
136
139
159
170
179
199
223

6/36

Screwdrivers & screwdriver bits / Wkrętaki i końcówki wkrętakowe
GB
D
PL
RUS

Hex key set
Sechkant-Stiftschlüsselsatz
Zestaw kluczy imbusowych
Набор шестигранников

CZ
H
RO
E

Imbusové klíče
Imbisz kulcs
Chei imbus
Juego de llaves hex

(mm)

YT-0500

1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0

(mm)

YT-0502

2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
10.0

(mm)

YT-0505

1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0

(mm)

YT-0507

2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
10.0

PLASTIC HANGER
& SLIDING CARD

a

(mm)

15
16
18
21
23
28
31
35
39

a

(mm)

16
18
21
23
28
31
33
35
39

a

(mm)

15
16
18
21
23
28
31
35
39

a

(mm)

16
18
21
23
28
31
33
35
39

b

(mm)

(mm)

74
81
88
95
109
121
135
157
174

6/36

YT-0501

b

(mm)

(mm)

81
88
95
109
121
135
145
157
174

6/36

YT-0508

b

6/36

YT-0506

b

1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0

(mm)

(mm)

81
88
95
109
121
135
145
157
174

2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
10.0
12.0

(mm)

(mm)

74
81
88
95
109
121
135
157
174

1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0

6/36

YT-0509

2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
10.0
12.0

a

(mm)

15
16
18
21
23
28
31
35
39

a

(mm)

16
18
21
23
28
31
33
35
39
42

a

(mm)

15
16
18
21
23
28
31
35
39

a

(mm)

16
18
21
23
28
31
33
35
39
42

b

(mm)

90
96
112
125
142
157
180
201
225

5
6/36

b

(mm)

81
88
95
109
121
135
145
157
174
180

6/36

b

(mm)

90
96
112
125
142
157
180
201
225

6/36

b

(mm)

81
88
95
109
121
135
145
157
174
180

6/36

199

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Hex key set
Sechkant-Stiftschlüsselsatz
Zestaw kluczy imbusowych
Набор шестигранников

CZ
H
RO
E

Imbusové klíče
Imbisz kulcs
Chei imbus
Juego de llaves hex

POUCH

5

(mm)

YT-0503

2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0

(mm)

YT-0504

200

1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
10.0

a

(mm)

14
16
17
21
22
27
32
38

a

(mm)

12
14
16
17
21
22
27
31
32
38

b

(mm)

50
53
60
66
74
81
93
104

12/72

b

(mm)

43
50
53
60
66
74
81
86
93
104

12/72

Screwdrivers & screwdriver bits / Wkrętaki i końcówki wkrętakowe
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

TORX key set
TORX-Stiftschlüsselsatz
Zestaw kluczy TORX
Набор ключей TORX
Souprava klíčů TORX
Kulcskészlet, TORX
Set de chei TORX
Juego de llaves TORX

PLASTIC HANGER
& SLIDING CARD

a

YT-0511

T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50

YT-0512

T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50

Hex key set
Sechkant-Stiftschlüsselsatz
Zestaw kluczy imbusowych
Набор шестигранников
Imbusové klíče
Imbisz kulcs
Chei imbus
Juego de llaves hex

15
16
17
21
24
27
32
36
38
a

TORX TAMPERPROOF

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

(mm)

(mm)

15
16
19
23
26
27
32
36
41

b

(mm)

72
79
86
94
107
122
133
155
174

5
6/36

b

(mm)

78
95
109
124
143
153
180
200
222

6/36

METAL CASE
& COLOR SLEEVE

(mm)

YT-0519

3.0
4.0
5.0
5.5
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
17.0

a

(mm)

20
25
28
30
32
35
42
49
57
65

b

(mm)

125
140
160
170
180
200
220
250
285
320

5

201

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Hex key set
Sechkant-Stiftschlüsselsatz
Zestaw kluczy imbusowych
Набор шестигранников

CZ
H
RO
E

Imbusové klíče
Imbisz kulcs
Chei imbus
Juego de llaves hex

PLASTIC
HANGER

(mm)

5

YT-0560

1.27
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0

YT-0561

1.27
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0

(mm)

GB
D
PL
RUS

TORX key set
TORX-Stiftschlüsselsatz
Zestaw kluczy TORX
Набор ключей TORX

CZ
H
RO
E

Souprava klíčů TORX
Kulcskészlet, TORX
Set de chei TORX
Juego de llaves TORX

a

(mm)

12
14
16
18
18
21
27
32
35
38
a

(mm)

10
12
15
17
19
23
28
32
36
50

73
76
82
89
99
104
115
138
161
179

12/48

b

(mm)

78
89
98
110
124
140
159
179
198
232

12/48

PLASTIC
HANGER

TORX TAMPERPROOF

a

YT-0562

T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30

YT-0563

T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50

(mm)

18
19
19
19
22
24
26
a

202

b

(mm)

(mm)

14
14
16
18
23
27
30
35
41

b

(mm)

78
85
93
103
113
123
132

12/48

b

(mm)

87
97
108
123
137
158
177
197
216

12/48

Screwdrivers & screwdriver bits / Wkrętaki i końcówki wkrętakowe

Memo

5

203

6

Pliers & pipe wrenches
Szczypce i klucze do rur

204

Pliers & pipe wrenches / Szczypce i klucze do rur

Pliers, 3 color handle
Szczypce, trójkolorowa rączka

207-208

Combination pliers
Szczypce uniwersalne
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste
Bent nose pliers
Szczypce wydłużone, wygięte

Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste
Bent nose pliers
Szczypce wydłużone, wygięte
Flat nose pliers
207 Szczypce płaskie
Round nose pliers
207 Szczypce okrągłe
Wire stripping pliers
208 Szczypce do ściągania izolacji
208

Pliers, 2 color handle
Szczypce, dwukolorowa rączka
209-210

Combination pliers
Szczypce uniwersalne
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste
Bent nose pliers
Szczypce wydłużone, wygięte
Flat nose pliers
Szczypce płaskie
Round nose pliers
Szczypce okrągłe
Wire stripping pliers
Szczypce do ściągania izolacji
End cutting pliers
Szczypce tnące, czołowe

209
209
209
209
210
210

210

Combination pliers
Szczypce uniwersalne

214
214
214

215-216

Combination pliers
Szczypce uniwersalne
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste
Bent nose pliers
Szczypce wydłużone, wygięte
Flat nose pliers
Szczypce płaskie
Round nose pliers
Szczypce okrągłe
End cutting pliers
Szczypce tnące, czołowe

215
215
215
215
216
216
216

Pliers, 2 color handle
Szczypce, dwukolorowa rączka

211-212

217-218

Combination pliers
Szczypce uniwersalne
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne
211 Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste
211 End cutting pliers
Szczypce tnące, czołowe
211
211

217
217
217
218

Insulated pliers
Szczypce izolowane

212
212

Pliers, 2 color handle
Szczypce, dwukolorowa rączka

214

210

Mini pliers
Szczypce „Mini”

Combination pliers
Szczypce uniwersalne
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste
Bent nose pliers
Szczypce wydłużone, wygięte
Flat nose pliers
Szczypce płaskie
Round nose pliers
Szczypce okrągłe
End cutting pliers
Szczypce tnące, czołowe

213

Mini pliers
Szczypce „Mini”

213

213-214

Combination pliers
212 Szczypce uniwersalne
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste
Bent nose pliers
Szczypce wydłużone, wygięte
Wire stripping pliers
Szczypce do ściągania izolacji
213

219-220
219
219
219
220
220

>>>
205

Pliers & pipe wrenches / Szczypce i klucze do rur

High Leverage insulated pliers
Szczypce izolowane
„High Leverage”

Lock grip pliers
Szczypce zaciskowe
221-222

Combination pliers
Szczypce uniwersalne
Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste
Bent nose pliers
Szczypce wydłużone, wygięte

221
221
222
222

Plastics & cables cutting pliers
Szczypce do cięcia plastiku i kabli

223-224

Side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne
Long nose pliers
Szczypce wydłużone, proste

223
224

Carpenter’s pliers & tower pincers
Obcęgi i szczypce

Carpenter’s pliers
Obcęgi
Tower pincers
Szczypce tynkarskie

234
235

236

237

238-239

Tweezers
Pęsety

225

226

Circlip pliers
Szczypce Segera

206

234

Pipe wrenches
Klucze do rur
225

End cutting pliers
Szczypce tnące czołowe

234

Water pump pliers
Szczypce nastawne

233

225

Heavy duty side cutting pliers
Szczypce tnące, boczne

231

Profile connection & forming pliers
Szczypce do łączenia
i kształtowania profili

225

231-235

Lock grip pliers
Szczypce zaciskowe, uniwersalne
Welding locking pliers
Szczypce zaciskowe, spawalnicze
Flat locking pliers
Szczypce zaciskowe o szerokich szczękach
C-type welding locking pliers
Szczypce zaciskowe, klamrowe typu „C”
Chain locking pliers
Szczypce zaciskowe z łańcuchem
Self-locking multi grip pliers
Szczypce blacharskie

227-230

240

Pliers & pipe wrenches / Szczypce i klucze do rur
GB
D
PL
RUS

Combination pliers
Kombinationszange
Szczypce uniwersalne
Плоскогубцы универсальные

CZ
H
RO
E

Kleště kombinované
Kombináltfogó
Patent universal
Alicates universales

6
HALF
DOUBLE
BLISTER

• application: industry
• induction hardening

L (mm)

YT-1940
YT-1941
YT-1942

• przeznaczenie: przemysł
• hartowane indukcyjnie
GB
D
PL
RUS

Diagonal side cutting pliers
Seitenschneider
Szczypce tnące boczne
Бокорезы

CZ
H
RO
E

6/60
6/60
6/36

Řezací kleště boční
Oldal csípőfogó
Oleşte tăietor
Alicates corte lateral

HALF
DOUBLE
BLISTER

• application: industry
• induction hardening
• przeznaczenie: przemysł
• hartowane indukcyjnie

160
180
200

L (mm)

YT-1947
YT-1948

160
180

6/60
6/60

207

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Long nose pliers
Radiozange
Szczypce wydłużone proste
Тонкогубцы прямые

CZ
H
RO
E

Prodloužené kleště rovné
Rádiófogó, egyenes
Cleşte cu vârf ascuţit
Alicates de punta

6

HALF
DOUBLE
BLISTER

• application: industry
• induction hardening

L (mm)

YT-1943
YT-1944

• przeznaczenie: przemysł
• hartowane indukcyjnie
GB
D
PL
RUS

Bent nose pliers
Telefonzange
Szczypce wydłużone wygięte
Тонкогубцы изогнутые

CZ
H
RO
E

208

6/60
6/60

Prodloužené kleště ohnuté
Rádió - és telefonfogó, hajlított
Cleşte cu vârf ascuţit îndoit
Alicates de punta curvos

HALF
DOUBLE
BLISTER

• application: industry
• induction hardening
• przeznaczenie: przemysł
• hartowane indukcyjnie

160
200

L (mm)

YT-1945
YT-1946

160
200

6/60
6/60

Pliers & pipe wrenches / Szczypce i klucze do rur
GB
D
PL
RUS

Combination pliers
Kombinationszange
Szczypce uniwersalne
Плоскогубцы универсальные

CZ
H
RO
E

Kleště kombinované
Kombináltfogó
Patent universal
Alicates universales

HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-2006
YT-2007
YT-2008
GB
D
PL
RUS

Diagonal side cutting pliers
Seitenschneider
Szczypce tnące boczne
Бокорезы

CZ
H
RO
E

160
180
200

6/60
6/60
6/36

Řezací kleště boční
Oldal csípőfogó
Oleşte tăietor
Alicates corte lateral

6

HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-2036
YT-2037
GB
D
PL
RUS

Long nose pliers
Radiozange
Szczypce wydłużone proste
Тонкогубцы

CZ
H
RO
E

160
180

6/60
6/60

Prodloužené kleště rovné
Rádiófogó, egyenes
Cleşte cu vârf ascuţit
Alicates de punta

HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-2016
YT-2018
GB
D
PL
RUS

Bent nose pliers
Telefonzange
Szczypce wydłużone wygięte
Тонкогубцы изогнутые

CZ
H
RO
E

160
200

6/60
6/60

Prodloužené kleště ohnuté
Rádió - és telefonfogó, hajlított
Cleşte cu vârf ascuţit îndoit
Alicates de punta curvos

HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-2026
YT-2028

160
200

6/60
6/60

209

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Flat nose pliers
Elektrikerflachzange
Szczypce płaskie
Утконосы

CZ
H
RO
E

Prodloužené kleště rovné
Rádiófogó, egyenes
Cleşte cu vârf ascuţit
Alicates de bocas planas

HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-2029

6

GB
D
PL
RUS

Round nose pliers
Rundzange
Szczypce okrągłe
Круглогубцы

CZ
H
RO
E

160

6/60

Kleště kulaté
Kerekcsőrű fogó
Patent rotund
Alicates de punta redonda

HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-2030

160

6/60

GB
D
PL
RUS
CZ

Wire stripping pliers
Abisolierzange
Szczypce do ściągania izolacji
Пасатижи для зачистки проводов
Kleště odizolovací
na drát
H Blankoló fogó
RO Decablator
E
Pinzas pelacables
HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-2031

160

6/60

GB End cutting pliers
D Vornschneider
PL Szczypce tnące czołowe
RUS Кусачки торцевые
CZ Kleště štípací čelní
H Homlokcsípő fogó
RO Cleste retezat
E
Cortacables

frontales
HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-2066
YT-2067

210

160
180

6/60
6/60

Pliers & pipe wrenches / Szczypce i klucze do rur
GB
D
PL
RUS

Combination pliers
Kombinationszange
Szczypce uniwersalne
Плоскогубцы
универсальные
CZ Kleště kombinované
H Kombináltfogó
RO Patent universal
E
Alicates universales
HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-2080
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

115

6/120

Side cutting mini pliers
Seitenschneider
Szczypce tnące boczne
Бокорезы
Řezací kleště boční
Oldal csípőfogó
Oleşte tăietor
Alicates corte lateral

6

HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-2081

115

6/120

GB
D
PL
RUS
CZ

Long nose mini pliers
Radiozange
Szczypce wydłużone proste
Тонкогубцы
Prodloužené
kleště rovné
H Rádiófogó,
egyenes
RO Cleşte cu vârf
ascuţit
E
Alicates de punta

HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-2083
GB Bent nose mini pliers
D Telefonzange
PL Szczypce wydłużone
wygięte
RUS Тонкогубцы изогнутые
CZ Prodloužené kleště ohnuté
H Rádió - és telefonfogó,
hajlított
RO Cleşte cu vârf
ascuţit îndoit
E
Alicates de punta curvos

115

6/120

HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-2084

115

6/120

211

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Flat nose mini pliers
Flachzange
Szczypce płaskie
Утконосы
Prodloužené kleště rovné
Rádiófogó, egyenes
Cleşte cu vârf ascuţit
Alicates de bocas planas

HALF
DOUBLE
BLISTER

6

L (mm)

YT-2085

115

6/120

GB Round nose pliers
D Rundzange
PL Szczypce okrągłe
RUS Круглогубцы
CZ Kleště kulaté
H Gömbölyőfogó
RO Patent rotund
E
Alicates de punta

redonda

HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-2086
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

115

6/120

End cutting pliers
Vornschneider
Szczypce tnące czołowe
Кусачки торцевые
Kleště štípací čelní
Homlokcsípő fogó
Cleste retezat
Cortacables frontales

HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-2082

212

115

6/120

Pliers & pipe wrenches / Szczypce i klucze do rur
GB
D
PL
RUS

Combination pliers
Kombinationszange
Szczypce uniwersalne
Плоскогубцы
универсальные

CZ
H
RO
E

Kleště kombinované
Kombináltfogó
Patent universal
Alicates universales
COLOR BOX
HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-6600
YT-6601
YT-6602
GB
D
PL
RUS

Side cutting pliers
Seitenschneider
Szczypce tnące boczne
Бокорезы

CZ
H
RO
E

160
180
200

6
6
6

60
60
36

Řezací kleště boční
Oldal csípőfogó
Oleşte tăietor
Alicates corte lateral

6

COLOR BOX
HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-6610
YT-6611
GB
D
PL
RUS

Side cutting pliers
Seitenschneider
Szczypce tnące boczne
Бокорезы

CZ
H
RO
E

160
180

6
6

60
60

Řezací kleště boční
Oldal csípőfogó
Oleşte tăietor
Alicates corte lateral

COLOR BOX
HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-6612
GB
D
PL
RUS

Long nose pliers
Radiozange
Szczypce wydłużone proste
Тонкогубцы

CZ
H
RO
E

180

6

60

Prodloužené kleště rovné
Rádiófogó, egyenes
Cleşte cu vârf ascuţit
Alicates de punta

COLOR BOX
HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)
* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-6603*
YT-6604*

160
200

6
6

60
60

213

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Bent nose pliers
Telefonzange
Szczypce wydłużone wygięte
Тонкогубцы изогнутые

CZ
H
RO
E

Prodloužené kleště ohnuté
Rádió - és telefonfogó, hajlított
Cleşte cu vârf ascuţit îndoit
Alicates de punta curvos

COLOR BOX
HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-6605*
YT-6606*

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

6

GB
D
PL
RUS

Flat nose pliers
Flachzange
Szczypce płaskie
Утконосы

CZ
H
RO
E

160
200

6
6

60
60

Prodloužené kleště rovné
Rádiófogó, egyenes
Cleşte cu vârf ascuţit
Alicates de bocas planas

COLOR BOX
HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

GB
D
PL
RUS

Round nose pliers
Rundzange
Szczypce okrągłe
Круглогубцы

CZ
H
RO
E

YT-6607*

160

6

60

Kleště kulaté
Gömbölyőfogó
Patent rotund
Alicates de punta redonda

COLOR BOX
HALF
DOUBLE
BLISTER
* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

L (mm)

YT-6608*

160

6

60

GB
D
PL
RUS
CZ

Wire stripping pliers
Abisolierzange
Szczypce do ściągania izolacji
Пасатижи для зачистки проводов
Kleště odizolovací
na drát
H Blankoló fogó
RO Decablator
E
Pinzas pelacables

COLOR BOX
HALF
DOUBLE
BLISTER

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

214

L (mm)

YT-6609*

160

6

60

Pliers & pipe wrenches / Szczypce i klucze do rur
GB Combination mini pliers
D Kombinationszange
PL Szczypce elektroniczne uniwersalne
RUS Плоскогубцы универсальные
CZ Kleště kombinované
H Kombináltfogó
RO Patent universal
E Alicates universales

COLOR BOX
HALF
DOUBLE
BLISTER

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

GB Side cutting mini pliers
D Seitenschneider
PL Szczypce elektroniczne
tnące boczne
RUS Бокорезы
CZ Řezací kleště boční
H Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
E Alicates corte lateral

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

L (mm)

YT-6613*

115

6

120

6

COLOR BOX
HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-6614*

115

GB Long nose mini pliers
D Radiozange
PL Szczypce elektroniczne
wydłużone proste
RUS Тонкогубцы
CZ Prodloužené kleště rovné
H Rádiófogó, egyenes
RO Cleşte cu vârf ascuţit
E Alicates de punta

6

120

COLOR BOX
HALF
DOUBLE
BLISTER

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

GB Bent nose mini pliers
D Telefonzange
PL Szczypce elektroniczne wydłużone wygięte
RUS Тонкогубцы изогнутые
CZ Prodloužené kleště ohnuté
H Rádió - és telefonfogó,
hajlított
RO Cleşte cu vârf
ascuţit îndoit
E Alicates de punta
curvos

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

L (mm)

YT-6616*

115

6

120

COLOR BOX
HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-6617*

115

6

120

215

www.yato.com
GB Flat nose mini pliers
D Flachzange
PL Szczypce elektroniczne płaskie
RUS Утконосы
CZ Prodloužené kleště rovné
H Rádiófogó, egyenes
RO Cleşte cu vârf ascuţit
E Alicates

de bocas planas

COLOR BOX
HALF
DOUBLE
BLISTER

6

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

L (mm)

YT-6618*

115

6

120

GB Round nose mini pliers
D Rundzange
PL Szczypce elektroniczne okrągłe
RUS Круглогубцы
CZ Kleště kulaté
H Gömbölyőfogó
RO Patent rotund
E Alicates de punta

redonda

COLOR BOX
HALF
DOUBLE
BLISTER
* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

L (mm)

YT-6619*

115

6

120

GB End cutting mini pliers
D Vornschneider
PL Szczypce elektroniczne
tnące czołowe
RUS Кусачки торцевые
CZ Kleště štípací čelní
H Homlokcsípő fogó
RO Cleste retezat
E Cortacables frontales

COLOR BOX
HALF
DOUBLE
BLISTER
* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

216

L (mm)

YT-6615*

115

6

120

Pliers & pipe wrenches / Szczypce i klucze do rur
GB
D
PL
RUS

Combination pliers
Kombinationszange
Szczypce uniwersalne
Плоскогубцы
универсальные

CZ
H
RO
E

Kleště kombinované
Kombináltfogó
Patent universal
Alicates universales

COLOR BOX
SLIDING
CARD
L (mm)

YT-6620
YT-6621
YT-6622
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

160
180
200

6
6
6

60
60
36

Diagonal side cutting pliers
Seitenschneider
Szczypce tnące boczne
Бокорезы
Řezací kleště boční
Oldal csípőfogó
Oleşte tăietor
Alicates corte lateral

COLOR BOX
SLIDING
CARD
L (mm)

YT-6628
YT-6629
YT-6630
GB
D
PL
RUS

Long nose pliers
Radiozange
Szczypce wydłużone proste
Тонкогубцы прямые

CZ
H
RO
E

140
160
180

6
6
6

60
60
60

Prodloužené kleště rovné
Rádiófogó, egyenes
Cleşte cu vârf ascuţit
Alicates de punta

COLOR BOX
SLIDING
CARD
L (mm)

YT-6623
YT-6624

160
200

6
6

60
36

217

6

www.yato.com
GB Multi use long nose pliers
D Radiozange
PL Szczypce wydłużone proste
RUS Тонкогубцы прямые
CZ Prodloužené kleště rovné
H Rádiófogó, egyenes
RO Cleşte cu vârf ascuţit
E
Alicates

de punta

COLOR BOX
SLIDING
CARD

6

L (mm)

YT-6625
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

160

6

60

Multi use long nose pliers
Radiozange
Szczypce wydłużone proste
Тонкогубцы прямые
Prodloužené kleště rovné
Rádiófogó, egyenes
Cleşte cu vârf ascuţit
Alicates de punta

COLOR BOX
SLIDING
CARD
L (mm)

YT-6626
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

160

6

60

End cutting pliers
Vornschneider
Szczypce tnące czołowe
Кусачки торцевые
Kleště štípací čelní
Homlokcsípő fogó
Cleste retezat
Cortacables frontales

COLOR BOX
SLIDING
CARD
L (mm)

YT-6631

218

160

6

60

Pliers & pipe wrenches / Szczypce i klucze do rur
GB
D
PL
RUS

Combination pliers
Kombinationszange
Szczypce uniwersalne
Плоскогубцы универсальные

CZ
H
RO
E

Kleště kombinované
Kombináltfogó
Patent universal
Alicates universales

HALF
DOUBLE
BLISTER

05 VDE
CERTIFICATE
-IEC60900:2004

L (mm)

YT-2101
YT-2102
YT-2103
GB
D
PL
RUS

Diagonal side cutting pliers
Seitenschneider
Szczypce tnące boczne
Бокорезы

CZ
H
RO
E

160
180
200

6/60
6/60
6/60

Řezací kleště boční
Oldal csípőfogó
Oleşte tăietor
Alicates corte lateral

HALF
DOUBLE
BLISTER

05 VDE
CERTIFICATE
-EN60900:2004

L (mm)

YT-2109
YT-2110
GB
D
PL
RUS

Long nose pliers
Radiozange
Szczypce wydłużone proste
Тонкогубцы прямые

CZ
H
RO
E

160
180

6/60
6/60

Prodloužené kleště rovné
Rádiófogó, egyenes
Cleşte cu vârf ascuţit
Alicates de punta

HALF
DOUBLE
BLISTER

05 VDE
CERTIFICATE
-EN60900:2004

L (mm)

YT-2104
YT-2105

160
200

6/60
6/60

219

6

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Bent nose pliers
Telefonzange
Szczypce wydłużone wygięte
Тонкогубцы изогнутые

CZ
H
RO
E

Prodloužené kleště ohnuté
Rádió - és telefonfogó, hajlított
Cleşte cu vârf ascuţit îndoit
Alicates de punta curvos

6

HALF
DOUBLE
BLISTER

05 VDE
CERTIFICATE
-EN60900:2004

L (mm)

YT-2107
GB
D
PL
RUS

Wire stripping pliers
Abisolierzange
Szczypce do ściągania izolacji
Пассатижи для зачистки проводов

CZ
H
RO
E

200

6/60

Kleště odizolovací na drát
Blankoló fogó
Decablator
Pinzas pelacables

HALF
DOUBLE
BLISTER

05 VDE
CERTIFICATE
-EN60900:2004

L (mm)

YT-2112

220

160

6/60

Pliers & pipe wrenches / Szczypce i klucze do rur
GB Combination pliers
D Kombinationszange
PL Szczypce uniwersalne
RUS Плоскогубцы универсальные
CZ Kleště kombinované

H Kombináltfogó
RO Patent universal
E Alicates universales

PLASTIC
HANGER

• application: industry
• HIGH LEVERAGE system
- stronger jaws pressure by 35%
• induction hardening
• przeznaczenie: przemysł
• system HIGH LEVERAGE
- większa siła nacisku szczęk o 35%
• hartowane indukcyjnie
GB Diagonal side cutting pliers
D Seitenschneider
PL Szczypce tnące boczne
RUS Бокорезы
CZ Řezací kleště boční

05 VDE
CERTIFICATE
-EN60900:2004
L (mm)
* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-2121*
YT-2122*

180
200

4/48
4/48

H Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
E Alicates corte lateral

PLASTIC
HANGER

• application: industry
• HIGH LEVERAGE system
- stronger jaws pressure by 35%
• induction hardening
• przeznaczenie: przemysł
• system HIGH LEVERAGE
- większa siła nacisku szczęk o 35%
• hartowane indukcyjnie

05 VDE
CERTIFICATE
-EN60900:2004
L (mm)
* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-2123*
YT-2124*

180
200

4/48
4/48

221

6

www.yato.com
GB Long nose pliers
D Radiozange
PL Szczypce wydłużone proste
RUS Тонкогубцы прямые

CZ
H
RO
E

Prodloužené kleště rovné
Rádiófogó, egyenes
Cleşte cu vârf ascuţit
Alicates de punta

PLASTIC
HANGER

6

• application: industry
• HIGH LEVERAGE system
- stronger jaws pressure by 35%
• induction hardening
• przeznaczenie: przemysł
• system HIGH LEVERAGE
- większa siła nacisku szczęk o 35%
• hartowane indukcyjnie
GB Bent nose pliers
D Telefonzange
PL Szczypce wydłużone wygięte
RUS Тонкогубцы изогнутые

CZ
H
RO
E

05 VDE
CERTIFICATE
-EN60900:2004
L (mm)
* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-2126*
YT-2127*

160
200

4/48
4/48

Prodloužené kleště ohnuté
Rádió - és telefonfogó, hajlított
Cleşte cu vârf ascuţit îndoit
Alicates de punta curvos

PLASTIC
HANGER

• application: industry
• HIGH LEVERAGE system
- stronger jaws pressure by 35%
• induction hardening
• przeznaczenie: przemysł
• system HIGH LEVERAGE
- większa siła nacisku szczęk o 35%
• hartowane indukcyjnie

222

05 VDE
CERTIFICATE
-EN60900:2004
L (mm)
* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-2128*
YT-2129*

160
200

4/48
4/48

Pliers & pipe wrenches / Szczypce i klucze do rur
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Side cutting pliers
Seitenschneider
Szczypce tnące boczne
Бокорезы
Řezací kleště boční
Oldal csípőfogó
Oleşte tăietor
Alicates corte lateral

SLIDING
CARD

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

L (mm)

YT-1950

125

6/120

Side cutting pliers
Seitenschneider
Szczypce tnące boczne
Бокорезы
Řezací kleště boční
Oldal csípőfogó
Oleşte tăietor
Alicates corte lateral

SLIDING
CARD

6

L (mm)

YT-1951

150

6/120

GB Side cutting pliers
D Seitenschneider
PL Szczypce tnące boczne
RUS Бокорезы
CZ Řezací kleště boční
H Oldal csípőfogó
RO Oleşte tăietor
E
Alicates corte

lateral

SLIDING
CARD

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

L (mm)

YT-1952

180

6/60

Side cutting pliers
Seitenschneider
Szczypce tnące boczne
Бокорезы
Řezací kleště boční
Oldal csípőfogó
Oleşte tăietor
Alicates corte lateral

SLIDING
CARD

L (mm)

YT-1953

100

6/120

223

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

6

Side cutting pliers
Seitenschneider
Szczypce tnące boczne
Бокорезы
Řezací kleště boční
Oldal csípőfogó
Oleşte tăietor
Alicates corte lateral

SLIDING
CARD

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

6/120

L (mm)

YT-1955

125

6/120

Long nose pliers
Radiozange
Szczypce wydłużone proste
Тонкогубцы прямые
Prodloužené kleště rovné
Rádiófogó, egyenes
Cleşte cu vârf ascuţit
Alicates de punta

SLIDING
CARD

224

125

Long nose pliers
Radiozange
Szczypce wydłużone proste
Тонкогубцы прямые
Prodloužené kleště rovné
Rádiófogó, egyenes
Cleşte cu vârf ascuţit
Alicates de punta

SLIDING
CARD

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

L (mm)

YT-1954

L (mm)

YT-1956

150

6/120

Pliers & pipe wrenches / Szczypce i klucze do rur
GB
D
PL
RUS

Carpenter’s pliers
Kneifzange
Obcęgi
Клещи строительные

CZ
H
RO
E

Kleště
Harapófogó
Cleste cuie
Tenazas

HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-2046
YT-2047
YT-2048
GB
D
PL
RUS

Tower pincers
Beisszange
Obcęgi tynkarskie
Клещи штукатурные

CZ
H
RO
E

160
180
200

6/60
6/60
6/60

Kleště štípací čelní
Rabitzfogó
Cleste pt. cuie
Tenazas de enlucido

6

HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-2058
YT-2060
YT-2061

200
250
275

6/60
6/36
6/36

HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-1949
GB
D
PL
RUS
CZ

Heavy duty side cutting pliers
Seitenschneider, Schwer Typ
Szczypce tnące boczne
Бокорезы усиленные
Řezací kleště boční

H
RO
E

250

6/36

Oldal csípőfogó
Oleşte tăietor
Alicates de corte lateral
tipo pesado

HALF
DOUBLE
BLISTER
L (mm)

YT-2039

180

6/60

225

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Carpenter’s pliers
Kneifzange
Obcęgi
Клещи строительные

CZ
H
RO
E

Kleště
Harapófogó
Cleste cuie
Tenazas

COLOR BOX
SLIDING
CARD
cold rolled steel (mm)

L (mm) stal walcowana na zimno (mm)

YT-2050 150
YT-2051 175
YT-2052 200

6
GB
D
PL
RUS

Tower pincers
Beisszange
Obcęgi tynkarskie
Клещи штукатурные

CZ
H
RO
E

1.5
1.8
2.0

6
6
6

60
60
48

Kleště štípací čelní
Rabitzfogó
Cleste pt. cuie
Tenazas de enlucido

COLOR BOX
SLIDING
CARD
cold rolled steel (mm)

YT-2054
YT-2055
YT-2056
YT-2057
GB
D
PL
RUS

End cutting pliers
Vornschneider
Szczypce tnące czołowe
Кусачки торцевые

CZ
H
RO
E

L (mm) stal walcowana na zimno (mm)

200
225
250
275

1.2
1.8
2.0
2.2

6
6
6
6

60
60
48
24

Kleště štípací čelní
Homlokcsípő fogó
Cleste retezat
Cortacables frontales

COLOR BOX
SLIDING
CARD
cold rolled steel (mm)

L (mm) stal walcowana na zimno (mm)

YT-2062 150
YT-2063 175
YT-2064 200

226

1.2
1.5
1.8

6
6
6

60
48
48

Pliers & pipe wrenches / Szczypce i klucze do rur
GB
D
PL
RUS

Circlip pliers
Seegeringgzange
Szczypce Segera
Съёмник стопорных колец

CZ
H
RO
E

Kleště Segera
Segerfogó belső
Cleşte Seger
Alicates Seger

6

23 mm max.

20 mm max.

28 mm max.

23 mm max.

30 mm max.

27 mm max.

SLIDING
CARD

YT-2130

L (mm)
160

20/60

227

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

6

228

Circlip pliers
Seegeringgzange
Szczypce Segera
Съёмник стопорных колец

CZ
H
RO
E

Kleště Segera
Segerfogó belső
Cleşte Seger
Alicates Seger

SLIDING
CARD

COLOR BOX

YT-2136

L (mm)
180

6

24

YT-2138

L (mm)
180

6

24

YT-2137

L (mm)
180

6

24

YT-2139

L (mm)
180

6

24

Pliers & pipe wrenches / Szczypce i klucze do rur
GB
D
PL
RUS

Circlip pliers
Seegeringgzange
Szczypce Segera
Съёмник стопорных колец

CZ
H
RO
E

Kleště Segera
Segerfogó belső
Cleşte Seger
Alicates Seger

SLIDING
CARD

COLOR BOX

YT-2140
YT-2144

L (mm)
150
200

6
6

120
60

YT-2141
YT-2145

L (mm)
150
200

6
6

120
60

YT-2142
YT-2146

L (mm)
150
200

6
6

60
60

YT-2143
YT-2147

L (mm)
150
200

6
6

120
60

229

6

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

6

Circlip pliers
Seegeringgzange
Szczypce Segera
Съёмник стопорных колец

CZ
H
RO
E

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

230

Kleště Segera
Segerfogó belső
Cleşte Seger
Alicates Seger

SLIDING
CARD

YT-1980
YT-1984*
YT-1988
YT-1992

L (mm)
125
175
225
325

6/120
6/96
6/60
6/48

YT-1981
YT-1985*
YT-1989
YT-1993

L (mm)
125
175
225
325

6/120
6/96
6/60
6/48

YT-1982
YT-1986*
YT-1990
YT-1994

L (mm)
125
175
225
325

6/120
6/96
6/60
6/48

YT-1983
YT-1987*
YT-1991
YT-1995

L (mm)
125
175
225
325

6/120
6/96
6/60
6/48

Pliers & pipe wrenches / Szczypce i klucze do rur
GB
D
PL
RUS

Lock grip pliers
Gripzange
Szczypce Morse’a
Зажим ручной

CZ
H
RO
E

Kleště Morse’a
Morse fogó
Cleşte Morse
Alicates Morse

HALF
DOUBLE
BLISTER

YT-2151
YT-2152
YT-2153

L (mm)
140
180
240

6/48
6/36
6/36

6

L (mm)
165
220

6/48
6/36

YT-2449

L (mm)
125

6/24

YT-2450

L (mm)
180

6/24

YT-2451

L (mm)
250

6/24

YT-2155
YT-2156
GB
D
PL
RUS

Locking pliers
Klemmzange
Szczypce zaciskowe
Клещи давильные

CZ
H
RO
E

Kleště samosvorné
Patentfogó
Cleşte de strângere
Pinzas de tornillo (de apriete)

HALF
DOUBLE
BLISTER

231

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Locking pliers
Klemmzange
Szczypce zaciskowe
Клещи давильные

CZ
H
RO
E

Kleště samosvorné
Patentfogó
Cleşte de strângere
Pinzas de tornillo (de apriete)

HALF
DOUBLE
BLISTER

YT-2452

L (mm)
180

6/24

YT-2453

L (mm)
250

6/24

YT-2459

L (mm)
150

6/24

YT-2460

L (mm)
225

6/24

6

232

Pliers & pipe wrenches / Szczypce i klucze do rur
GB
D
PL
RUS

GB
D
PL
RUS

Locking pliers
Klemmzange
Szczypce zaciskowe
Клещи давильные

CZ
H
RO
E

Welding locking pliers
Klemmzange zum Schweissen
Szczypce zaciskowe spawalnicze
Клещи давильные сварочные

Kleště samosvorné
Patentfogó
Cleşte de strângere
Pinzas de tornillo (de apriete)

CZ
H
RO
E

Kleště samosvorné svářečské
Hegesztő fogó
Cleşte de strângere pt. sudură
Pinzas de tornillo (de apriete) para soldar

HALF
DOUBLE
BLISTER

YT-2472

L (mm)
180

6/24

YT-2473

L (mm)
250

6/24

YT-2476

L (mm)
250

6/24

HALF
DOUBLE
BLISTER

YT-2461

L (mm)
225

6/24

233

6

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

CZ
H
RO
E

Flat locking pliers
Klemmzange mit breiten Backen
Szczypce zaciskowe o szerokich szczękach
Клещи давильные с широкими губками

HALF
Kleště samosvorné se širokými čelistmi
DOUBLE
Lapos fogó
BLISTER
Cleşte de strângere plat / patent
Pinzas de tornillo (de apriete) con mordazas anchas

YT-2463

6

GB
D
PL
RUS

GB
D
PL
RUS

CZ
H
RO
E

C-type welding locking pliers
Klemm- und Klammerzange vom Typ „C”
Szczypce zaciskowe klamrowe typu „C”
Клещи давильные типа „С”

Chain locking pliers
Klemmzange mit Kette
Szczypce zaciskowe z łańcuchem
Клещи давильные с цепью

CZ
H
RO
E

6/24

HALF
Kleště samosvorné upínací typu „С”
DOUBLE
„С” fogó
BLISTER
Cleşte de strângere cu clemă tip „С”
Pinzas de tornillo (de apriete) de grapa tipo „С”

YT-2466

L (mm)
280

6/24

YT-2468

L (mm)
280

6/24

Kleště samosvorné s řetězem
Láncos csőfogó
Cleşte de strângere cu lanţ
Pinzas de tornillo (de apriete) con cadena

HALF
DOUBLE
BLISTER

YT-2469

234

L (mm)
200

6/24

Pliers & pipe wrenches / Szczypce i klucze do rur
GB
D
PL
RUS

Self-locking multi grip pliers
Grip-Festhaltezange
Szczypce blacharskie
Зажим ручной сварочный
для закрепления лент и профилей

CZ
H
RO
E

Kleště klempířské samodržící
Önzáró rögzítőfogó
Cleste autoblocant pt. tinichigerie
Pinzas de chapa

SLIDING
CARD

YT-2160

L (mm)
200

12/24

6

YT-2161

L (mm)
230

12/24

YT-2162

L (mm)
215

12/36

YT-2163

L (mm)
210

12/36

YT-2164

L (mm)
195

12/36

235

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Profile connection pliers
Zange zum Verbinden der Profile
Szczypce do łączenia profili
Щипцы для соединения профилей

CZ
H
RO
E

Kleště ke spojování profilů
Profilegyesítő fogó
Cleste pt. îmbinarea profilelor
Pinzas para conectar perfiles

SLIDING
CARD

YT-5130

L (mm)
275

6/24

YT-5131

L (mm)
345

6/24

6

GB
D
PL
RUS

236

Profile forming pliers
Zange zur Formgebung der Profile
Szczypce do kształtowania profili
Щипцы для формировки профилей

CZ
H
RO
E

Kleště k tvarování profilů
Profilformázó fogó
Cleste pt. modelarea profilelor
Pinzas para formar perfiles

SLIDING
CARD

YT-5140

L (mm)
210

2/12

YT-5141

L (mm)
210

2/12

YT-5142

L (mm)
210

2/12

Pliers & pipe wrenches / Szczypce i klucze do rur
GB
D
PL
RUS

Adjustable pliers
Verstellbare Kombizange
Szczypce przestawne
Переставные клещи

CZ
H
RO
E

Kleště přestavitelné
Állítható fogó
Cleste pivot
Pinzas ajustables

HALF
DOUBLE
BLISTER

YT-1957
YT-1958
GB
D
PL
RUS
CZ

GB
D
PL
RUS
CZ

Water pump pliers
Wasserpumpenzange
Szczypce nastawne
Клещи переставные
Keleště siko

Water pump pliers
Wasserpumpenzange
Szczypce nastawne
Клещи переставные
Keleště siko

H Vízpumpafagó
RO Cleste papagal
E
Alicates de fontanero
ajustables

L (mm)
150
200

max. working range (mm)
max. rozstaw (mm)

65-70
70-80

6/60
6/60

HALF
DOUBLE
BLISTER

6

YT-2069

L (mm)
250

6/36

YT-2070

L (mm)
250

6/24

YT-2090
YT-2091

L (mm)
250
300

6/36
6/36

H Vízpumpafagó
RO Cleste papagal
E
Alicates de fontanero
ajustables

237

www.yato.com
GB Pipe wrench
D Rohrschlüssel
PL Klucz do rur

RUS Ключ трубный
CZ Klíč součásti
na trubky

H Csőkulcs
RO Cheie reglabila pt. tevi
E
Llave para tubos

size

6

YT-2480
YT-2481
YT-2482
YT-2483
YT-2484
YT-2485
YT-2486

10” (250 mm)
12” (300 mm)
14” (350 mm)
18” (450 mm)
24” (600 mm)
36” (900 mm)
48” (1200 mm)

YT-2487
YT-2488
YT-2489
YT-2490
YT-2491
YT-2492
YT-2493
YT-2494
YT-2495

8” (200 mm)
10” (250 mm)
12” (300 mm)
14” (350 mm)
18” (450 mm)
24” (600 mm)
36” (900 mm)
48” (1200 mm)
60” (1500 mm)

size

GB Pipe wrench
D Rohrschlüssel
PL Klucz do rur

RUS Ключ трубный
CZ Klíč součásti
na trubky

1” (25 mm)
1.5” (38 mm)
2” (50 mm)
2.5” (63 mm)
3” (75 mm)
5” (125 mm)
6” (150 mm)

max. pipe diameter /
max. średnica rury

3/4” (19 mm)
1” (25 mm)
1.5” (38 mm)
2” (50 mm)
2.5” (63 mm)
3” (75 mm)
5” (125 mm)
6” (150 mm)
8” (200 mm)

6/30
6/18
6/12
2/10
2/6
3
2

6/30
6/18
6/12
2/10
3/6
2/4
1
1
1

H Csőkulcs
RO Cheie reglabila pt. tevi
E
Llave para tubos

size

YT-2201
YT-2203
YT-2204
YT-2205
YT-2206

238

max. pipe diameter /
max. średnica rury

10” (250 mm)
14” (350 mm)
18” (450 mm)
24” (600 mm)
36” (900 mm)

max. pipe diameter /
max. średnica rury

1” (25 mm)
1.5” (38 mm)
2” (50 mm)
2.5” (63 mm)
4” (100 mm)

6/36
4/16
3/12
3/6
2/4

Pliers & pipe wrenches / Szczypce i klucze do rur
GB Pipe wrench
D Rohrschlüssel
PL Klucz do rur

RUS Ключ трубный
CZ Klíč součásti
na trubky

H Csőkulcs
RO Cheie reglabila pt. tevi
E
Llave para tubos

6

size

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-2222
YT-2223
YT-2224
YT-2225

12” (300 mm)
14” (350 mm)
18” (450 mm)
24” (600 mm)

YT-2226*

10” (250 mm)

size

max. pipe diameter /
max. średnica rury

1” (25 mm)
1.5” (38 mm)
2” (50 mm)
2.5” (63 mm)

max. pipe diameter /
max. średnica rury

1.7” (43 mm)

6/24
4/16
3/12
3/6

6/24

239

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

6

Tweezer
Pinzette
Pęseta
Пинцет

CZ
H
RO
E

Pinzeta
Csipesz
Pensetă
Pinzas

SLIDING
CARD

L (mm)

YT-6903

140

L (mm)

20/480

YT-6907

20/480

YT-6910

20/480

YT-6913

20/480

YT-6917

20/480

YT-6920

L (mm)

YT-6909

180

130

140

240

145

20/480

130

20/480

L (mm)

L (mm)

YT-6918

170

L (mm)

L (mm)

YT-6916

20/480

L (mm)

L (mm)

YT-6912

115

115

20/480

L (mm)

140

20/480

Pliers & pipe wrenches / Szczypce i klucze do rur

Memo

6

241

7

Electrican tools
Narzędzia dla elektryków

242

Electrican tools / Narzędzia dla elektryków

Crimping pliers & sets
Szczypce do zaciskania
konektorów i zestawy

Electrican scissors
Nożyczki dla elektryków
244-250

Wire strippers
Ściągacze izolacji

257

Electric meters & voltage testers
Mierniki elektryczne
i próbniki napięcia
251-255

Cable knives
Nożyki do kabli

258

Electrical insulation tapes & sets
Taśmy elektroizolacyjne i zestawy

255

259-260

Electrical cutters
Obcinaki elektryczne

256-257

243

www.yato.com
GB Quick interchangeable

ratchet crimper set
D Kabelschuhzange
PL Zestaw do zaciskania konektorów
RUS Инструмент для обжима
и зачистки проводов
CZ Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
H Krimpelő fogó
RO Cleşte sertizat conectori
E
Pinzas de apretar

de conectores

7

BMC
& COLOR
SLEEVE

244

YT-2245

L (mm)
260

10

Electrican tools / Narzędzia dla elektryków
GB
D
PL
RUS

Ratchet crimping pliers
Kabelschuhzange
Szczypce do zaciskania konektorów
Инструмент для обжима и зачистки проводов

CZ
H
RO
E

Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
Krimpelő fogó
Cleşte sertizat conectori
Pinzas de apretar de conectores

YT-2246

L (mm)
220

SLIDING
CARD

5/30

7

YT-2247

L (mm)
220

5/30

YT-2248

L (mm)
220

5/30

YT-2249

L (mm)
220

5/30

245

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ

Ratchet crimping pliers
Kabelschuhzange
Szczypce do zaciskania konektorów
Инструмент для обжима и зачистки проводов
Kleště pro svěrání zaciskania konektorů

H Krimpelő fogó
RO Cleşte sertizat conectori
E
Pinzas de apretar de conectores

SLIDING
CARD

YT-2242

L (mm)
195

10/60

YT-2244

L (mm)
195

10/60

YT-2250

L (mm)
220

5/30

YT-2302

L (mm)
220

5/30

7

246

Electrican tools / Narzędzia dla elektryków
GB
D
PL
RUS

Crimping pliers
Kabelschuhzange
Szczypce do zaciskania konektorów
Инструмент для обжима и зачистки проводов

CZ
H
RO
E

Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
Krimpelő fogó
Cleşte sertizat conectori
Pinzas de apretar de conectores

BLISTER
CARD

YT-2251

L (mm)
250

5/30

YT-2255

L (mm)
180

10/60

YT-2256

L (mm)
180

10/60

247

7

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Ratchet crimping pliers
Kabelschuhzange
Szczypce do zaciskania konektorów
Инструмент для обжима и зачистки проводов

CZ
H
RO
E

Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
Krimpelő fogó
Cleşte sertizat conectori
Pinzas de apretar de conectores

7

248

SLIDING
CARD

YT-2254

L (mm)
250

50

YT-2240

L (mm)
180

6/36

YT-2243

L (mm)
200

8/48

Electrican tools / Narzędzia dla elektryków
GB
D
PL
RUS

Crimping pliers
Kabelschuhzange
Szczypce do zaciskania konektorów
Инструмент для обжима и зачистки проводов

CZ
H
RO
E

Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
Krimpelő fogó
Cleşte sertizat conectori
Pinzas de apretar de conectores

YT-2271
GB
D
PL
RUS

Ratchet crimping pliers
Kabelschuhzange
Szczypce do zaciskania konektorów
Инструмент для обжима и зачистки проводов

CZ
H
RO
E

SLIDING
CARD

L (mm)
140

Kleště pro svěrání zaciskania konektorů
Krimpelő fogó
Cleşte sertizat conectori
Pinzas de apretar de conectores

20/120
SLIDING
CARD

7

YT-2283

L (mm)
195

6/36

YT-2284

L (mm)
250

6/36

YT-2285

L (mm)
230

6/36

249

www.yato.com
GB Universal wire stripper
& Ratchet crimping pliers
D Multifunktion Abisolierzange
& Kabelschuhklemmzange
PL Uniwersalny ściągacz izolacji
i szczypce do zaciskania konektorów
RUS Инструмент для снятия изоляции
и зажима проводов

CZ Univerzalni odizolovaci klejte
& Kleště pro svěrání zaciskania
konektorů
H Blankolo fogo & Krimpelő fogó
RO Decablator universal
& Cleşte sertizat conectori
E
Extractor de aislado
multifunción

7

SLIDING
CARD

YT-2313

L (mm)
205

5/30

HALF
DOUBLE
BLISTER

YT-2270
GB Universal wire stripper
& Ratchet crimping pliers
D Multifunktion Abisolierzange
& Kabelschuhklemmzange
PL Uniwersalny ściągacz izolacji
i szczypce do zaciskania konektorów
RUS Инструмент для снятия изоляции
и зажима проводов

L (mm)
205

5/30

CZ Univerzalni odizolovaci klejte
& Kleště pro svěrání zaciskania
konektorů
H Blankolo fogo & Krimpelő fogó
RO Decablator universal
& Cleşte sertizat conectori
E
Extractor de aislado multifunción

SLIDING
CARD

YT-2278

250

L (mm)
210

10/60

Electrican tools / Narzędzia dla elektryków
GB
D
PL
RUS

Automatic wire stripper
Automatische Abisolierzange
Automatyczny ściągacz izolacji
Клещи дла удаления изоляции

CZ
H
RO
E

Automatický stahovač izolace
Automatikus szigeteléslehúzó
Cleşte automat pt. desizolat
Pelacables automatico

SLIDING
CARD

YT-2268
GB
D
PL
RUS

Automatic wire stripper
Automatische Abisolierzange
Automatyczny ściągacz izolacji
Клещи дла удаления изоляции

CZ
H
RO
E

Automatický stahovač izolace
Automatikus szigeteléslehúzó
Cleşte automat pt. desizolat
Pelacables automatico

COLOR BOX

L (mm)
175

10

60

SLIDING
CARD

YT-2275

L (mm)
195

10/60

YT-2276

L (mm)
170

8/48

251

7

www.yato.com
GB Wire stripper
D Abisolierzange

PL Ściągacz izolacji
RUS Съёмник изоляции

SLIDING
CARD

CZ Odizolovaci klejte
H Blankolo fogo

RO Decablator
E
Extractor de aislado

YT-22930

L (mm)
240

12/48

7

COLOR BOX
SLIDING
CARD

YT-2292

L (mm)
205

12

72

YT-2293

L (mm)
215

12

72

YT-2295

L (mm)
220

12

72

COLOR BOX
SLIDING
CARD

COLOR BOX
SLIDING
CARD

252

Electrican tools / Narzędzia dla elektryków
GB
D
PL
RUS

Wire stripper
Abisolierzange
Ściągacz izolacji
Съёмник изоляции

SLIDING
CARD

SLIDING
CARD

SLIDING
CARD

SLIDING
CARD

CZ
H
RO
E

Odizolovaci klejte
Blankolo fogo
Decablator
Extractor de aislado

YT-2277

L (mm)
210

10/60

YT-2266

L (mm)
160

10/60

YT-2319

L (mm)
160

10/60

YT-2267

L (mm)
160

10/60

253

7

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Wire stripper
Abisolierzange
Ściągacz izolacji
Съёмник изоляции

CZ
H
RO
E

Odizolovaci klejte
Blankolo fogo
Decablator
Extractor de aislado

COLOR BOX
SLIDING
CARD

7

YT-2294

SLIDING
CARD

YT-2273

L (mm)
220

12

L (mm)
180

120

10/60

COLOR BOX
SLIDING
CARD

254

YT-2290

L (mm)
185

12

120

Electrican tools / Narzędzia dla elektryków
GB
D
PL
RUS

Cable cutter
Kabelschere
Szczypce do cięcia przewodów
Кабелерезы

CZ
H
RO
E

Elektrické upichováky
Kábelvágó
Patent tăietor pt. electrice
Tijeras para cables

SLIDING
CARD

YT-2279
GB
D
PL
RUS

GB
D
PL
RUS

Wire stripper
Abisolierzange
Ściągacz izolacji
Съёмник изоляции

Cable stripper
Kabelmesser
Nożyk do kabli
Нож кабельный

CZ
H
RO
E

CZ
H
RO
E

L (mm)
170

Odizolovaci klejte
Blankolo fogo
Decablator
Extractor de aislado

10/60
SLIDING
CARD

7

YT-2272

L (mm)
140

20/120

YT-2274

L (mm)
125

15/90

Nůž na kabele
Kábelkés
Cuţitaş pt. cabluri
Cuchillo

SLIDING
CARD

YT-2280

L (mm)
190

10/100

255

www.yato.com
GB Electrical cutter
D Seitenschneider
PL Obcinak elektryczny

RUS Инструмент
для обрезки проводов
CZ Elektrické upichováky

H Kábelvágó
RO Cleşte tăietor - electrician
E
Cortacables elécticos

YT-2260

L (mm)
125

15/150

YT-2261

L (mm)
125

15/150

YT-2262

L (mm)
125

20/120

7
SLIDING
CARD

SLIDING
CARD

COLOR BOX
SLIDING
CARD

256

YT-2263

L (mm)
130

12

120

Electrican tools / Narzędzia dla elektryków
GB
D
PL
RUS

Electrical cutter
Seitenschneider
Obcinak elektryczny
Инструмент
для обрезки проводов

CZ
H
RO
E

Elektrické upichováky
Kábelvágó
Cleşte tăietor - electrician
Cortacables elécticos

7
COLOR BOX
SLIDING
CARD

YT-2264
GB
D
PL
RUS

Electrican scissors
Elektrische Schere
Nożyczki dla elektryków
Ножницы универсальные

CZ
H
RO
E

L (mm)
130

12

Elektrické nůžky
Univerzális olló
Foarfece - electrician
Tijeras elécticos

120

HRC

52-56

SLIDING
CARD

YT-1974

L (mm)
140

12/120

257

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Voltage tester
Spannungsprüfer
Próbnik napięcia
Отвёртка с передачей

CZ
H
RO
E

Zkoušeč napětí
Fáziskereső
Creion de tensiune
Comprobador de corriente

PLASTIC
HANGER

YT-2830

7

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Digital voltage tester
Spannungsprüfer
Uniwersalny tester elektryczny
Отвёртка с передачей
Zkoušeč napětí
Fáziskereső
Creion de tensiune
Comprobador de corriente

258

Digital voltage tester
Digitaler-Spannungsprüfer
Wskaźnik elektryczny
Тестер напряжения цифровой
Zkoušečka napětí digitální
Digitális voltmérő
Tester digital pt. tensiune electrica
Indicador eléctrico

L (mm)
190

12/144

SLIDING
CARD

YT-2864
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

4

6/120

SLIDING
CARD

YT-2861

20/500

YT-2862

20/500

YT-2863

6/120

Electrican tools / Narzędzia dla elektryków
GB Insulation tape
D Isolierband
PL Taśma elektroizolacyjna

RUS Изолента
CZ Izolační páska
H
Szigetelőszalag

RO Banda izolatoare
E
Cinta aislante

PAPER CARD
& SHRINK

EN60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp12 mm x 10 m x 0.13 mm
DIELECTRIC STRENGTH / WYTRZYMAŁOŚĆ DIELEKTRYCZNA > 40 Kv / mm
ELONGATION / WYDŁUŻENIE > 125%
FLAME TEST / TEST OGNIOWY < 1 s
STORE TEMPERATURE / TEMPERATURA SKŁADOWANIA +10°C ~ +40°C
USING TEMPERATURE / TEMPERATURA UŻYTKOWANIA +5°C ~ +50°C

YT-8152

96/384

7
EN60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp12 mm x 10 m x 0.13 mm
DIELECTRIC STRENGTH / WYTRZYMAŁOŚĆ DIELEKTRYCZNA > 40 Kv / mm
ELONGATION / WYDŁUŻENIE > 125%
FLAME TEST / TEST OGNIOWY < 1 s
STORE TEMPERATURE / TEMPERATURA SKŁADOWANIA +10°C ~ +40°C
USING TEMPERATURE / TEMPERATURA UŻYTKOWANIA +5°C ~ +50°C

YT-8156

10/40

EN60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp15 mm x 20 m x 0.13 mm
DIELECTRIC STRENGTH / WYTRZYMAŁOŚĆ DIELEKTRYCZNA > 40 Kv / mm
ELONGATION / WYDŁUŻENIE > 125%
FLAME TEST / TEST OGNIOWY < 1 s
STORE TEMPERATURE / TEMPERATURA SKŁADOWANIA +10°C ~ +40°C
USING TEMPERATURE / TEMPERATURA UŻYTKOWANIA +5°C ~ +50°C

YT-8159

72/288

EN60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp19 mm x 20 m x 0.13 mm
DIELECTRIC STRENGTH / WYTRZYMAŁOŚĆ DIELEKTRYCZNA > 40 Kv / mm
ELONGATION / WYDŁUŻENIE > 125%
FLAME TEST / TEST OGNIOWY < 1 s
STORE TEMPERATURE / TEMPERATURA SKŁADOWANIA +10°C ~ +40°C
USING TEMPERATURE / TEMPERATURA UŻYTKOWANIA +5°C ~ +50°C

YT-8165

72/288

259

www.yato.com
GB Insulation tape
D Isolierband
PL Taśma elektroizolacyjna

RUS Изолента
CZ Izolační páska
H
Szigetelőszalag

RO Banda izolatoare
E
Cinta aislante

PAPER CARD
& SHRINK

EN60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp19 mm x 20 m x 0.13 mm
DIELECTRIC STRENGTH / WYTRZYMAŁOŚĆ DIELEKTRYCZNA > 40 Kv / mm
ELONGATION / WYDŁUŻENIE > 125%
FLAME TEST / TEST OGNIOWY < 1 s
STORE TEMPERATURE / TEMPERATURA SKŁADOWANIA +10°C ~ +40°C
USING TEMPERATURE / TEMPERATURA UŻYTKOWANIA +5°C ~ +50°C

YT-8166

72/288

7
EN60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp19 mm x 20 m x 0.13 mm
DIELECTRIC STRENGTH / WYTRZYMAŁOŚĆ DIELEKTRYCZNA > 40 Kv / mm
ELONGATION / WYDŁUŻENIE > 125%
FLAME TEST / TEST OGNIOWY < 1 s
STORE TEMPERATURE / TEMPERATURA SKŁADOWANIA +10°C ~ +40°C
USING TEMPERATURE / TEMPERATURA UŻYTKOWANIA +5°C ~ +50°C

YT-8173

6/24

EN60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp25 mm x 20 m x 0.19 mm
DIELECTRIC STRENGTH / WYTRZYMAŁOŚĆ DIELEKTRYCZNA > 80 Kv / mm
ELONGATION / WYDŁUŻENIE > 125%
FLAME TEST / TEST OGNIOWY < 1 s
STORE TEMPERATURE / TEMPERATURA SKŁADOWANIA +10°C ~ +40°C
USING TEMPERATURE / TEMPERATURA UŻYTKOWANIA +5°C ~ +50°C

YT-8174

48/192

EN60454-3-1-1/F-PVC/60/R-Tp50 mm x 33 m x 0.19 mm
DIELECTRIC STRENGTH / WYTRZYMAŁOŚĆ DIELEKTRYCZNA > 80 Kv / mm
ELONGATION / WYDŁUŻENIE > 125%
FLAME TEST / TEST OGNIOWY < 1 s
STORE TEMPERATURE / TEMPERATURA SKŁADOWANIA +10°C ~ +40°C
USING TEMPERATURE / TEMPERATURA UŻYTKOWANIA +5°C ~ +50°C

YT-8177

260

48

Electrican tools / Narzędzia dla elektryków

Memo

7

261

8

Hammers, chisels,
punches & axes
Młotki, dłuta,
przecinaki i siekiery

262

Hammers, chisels, punches & axes / Młotki, dłuta, przecinaki i siekiery

Ball pein hammers & sets
Młotki blacharskie i zestawy

Machinist hammers
Młotki ślusarskie

264-265

Stoning hammers
Młotki kamieniarskie

Claw hammers
Młotki szewskie

266

Hammers with tubular
steel handle
Młotki z trzonkiem rurowym

267

271

272-276

Wood chisels & sets
267 Dłuta stolarskie i zestawy
Cold chisels
267 Przecinaki
Punches
267 Przebijaki
Wybijaki
267 Pin punches
Punktaki
Punches
Cold chisel & punch sets
Zestawy przecinaków i punktaków

Fully drop forged hammers
Młotki monolityczne kute

268

Claw hammers
Młotki szewskie
Roofing hammers
Młotki ciesielskie
Mason’s hammers
Młotki murarskie
Plasterer’s hatchets
Toporki tynkarskie

272
273
273
274
274
275

Wrecking bars
Łomy
268
268
268
268

277

277

Axes
Siekiery

Rubber mallets
Młotki gumowe

Chisels, cold chisels & punches
Dłuta, przecinaki i przebijaki

Claw hammers
Młotki szewskie
Roofing hammers
Młotki ciesielskie
Mason’s hammers
Młotki murarskie
Plasterer’s hatchets
Toporki tynkarskie

270-271

269

Dead blow hammers
Młotki bezodrzutowe

269-270

263

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

CZ
H
RO
E

Machinist hammer
Schlosserhammer
Młotek ślusarski
Молоток слесарный

Zámečnické kladívko
Vaskalapács
Ciocan de lăcătuşerie
Martillo

Safety protection
steel ring
High quality
wooden handle

8

Forged carbon steel head
hardened and tempered

YT-4491
YT-4492
YT-4493
YT-4494
YT-4495
YT-4496
YT-4497
YT-4498
YT-4499
YT-4500

264

m (g)
100
200
300
400
500
600
800
1000
1500
2000

L (mm)
260
280
300
310
320
330
350
360
380
400

A (mm)
15
20
21
23
26
28
31
35
40
45

H (mm)
80
93
103
111
118
119
125
132
143
153

12/120
6/60
6/60
6/48
6/36
6/36
6/24
6/24
6/12
6/12

Hammers, chisels, punches & axes / Młotki, dłuta, przecinaki i siekiery
GB
D
PL
RUS

CZ
H
RO
E

Machinist hammer
Schlosserhammer
Młotek ślusarski
Молоток слесарный

Zámečnické kladívko
Vaskalapács
Ciocan de lăcătuşerie
Martillo

Safety protection
steel ring
High quality
wooden handle

8

Forged carbon steel head
hardened and tempered

YT-4501
YT-4502
YT-4503
YT-4504
YT-4505
YT-4506
YT-4507
YT-4508
YT-4509
YT-4510

m (g)
100
200
300
400
500
600
800
1000
1500
2000

L (mm)
260
280
300
310
320
330
350
360
380
400

A (mm)
15
19
23
25
27
29
33
36
42
47

H (mm)
82
95
105
112
118
122
135
135
145
155

12/120
6/60
6/60
6/48
6/36
6/36
6/24
6/24
6/12
6/12

265

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Safety stoning hammer
Fäustel
Młotek kamieniarski
Молоток каменщика

Safety protection
steel ring

CZ
H
RO
E

Palička kovová
Kőtörő kalapács
Ciocan pt. zidarie
Martillo

High quality
wooden handle

Forged carbon steel head
hardened and tempered

8

YT-4550
YT-4551
YT-4552
YT-4553

266

m (g)
1000
1250
1500
2000

L (mm)
260
260
280
300

A (mm)
40
43
45
50

H (mm)
95
100
110
120

6/24
6/24
6/12
6/12

Hammers, chisels, punches & axes / Młotki, dłuta, przecinaki i siekiery
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Claw hammer
Schusterhammer
Młotek szewski
Молоток гвоздодёр
Ševcovské kladívko
Cipész kalapács
Ciocan de cizmărie
Martillo sacador
m (g)
YT-4560

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

450

m (g)
600

m (g)

130

6/24

L (mm) A (mm) H (mm)
318

25x25

165

6/24

600

L (mm) A (mm) H (mm)
315

24x23

200

6/24

Mason’s hammer, type R
Mauerhammer Rheinische Form
Młotek murarski reński
Молоток каменщика узкий
Zednické kladívko renské
Kőműves kalapács, rajnai típus
Ciocan de zidărie (tip ren)
Martillo de albañil de Rin
m (g)
YT-4563

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

30

Mason’s hammer, type B
Berliner Mauerhammer
Młotek murarski berliński
Молоток каменщика щирокий
Zednické kladívko berlinské
Kőműves kalapács, berlini típus
Ciocan de zidărie tip Berlin
Martillo de albanil de Berlín

YT-4562
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

318

Roofing hammer
Latthammer Geschmiedet
Młotek ciesielski
Молоток жестянщика
Tesařské kladívko
Ácskalapács
Ciocan de dulgherie
Martillo techumbre

YT-4561
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

L (mm) A (mm) H (mm)

600

L (mm) A (mm) H (mm)
315

23x23

170

6/24

Plasterer’s hatchet
Gipserbeil
Toporek tynkarski
Топор штукатурный
Omítácí sekyrka
Kőműves szekerce
Toporaş de tencuit
Hacha enlucido
m (g)
YT-4564

600

L (mm) A (mm) H (mm)
315

25x20

175

6/24

267

8

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Claw hammer
Schusterhammer
Młotek szewski
Молоток гвоздодёр
Ševcovské kladívko
Cipész kalapács
Ciocan de cizmărie
Martillo sacador

YT-4570

m (g)
450

L (mm) A (mm) H (mm)
315
30
130

6/24

YT-4571

m (g)
600

L (mm) A (mm) H (mm)
331 25x25
165

6/24

YT-4573

m (g)
600

L (mm) A (mm) H (mm)
382
25x24
158

6/24

Roofing hammer
Latthammer Geschmiedet
Młotek ciesielski
Молоток жестянщика
Tesařské kladívko
Ácskalapács
Ciocan de dulgherie
Martillo techumbre

8

GB Mason’s hammer, type R
D Mauerhammer

Rheinische Form
PL Młotek murarski reński
RUS Молоток каменщика узкий
CZ Zednické kladívko renské
H Kőműves kalapács,
rajnai típus
RO Ciocan de zidărie (tip ren)
E
Martillo de albañil de Rin

GB Plasterer’s hatchet
D Gipserbeil
PL Toporek tynkarski
RUS Топор штукатурный
CZ Omítácí sekyrka
H Kőműves szekerce
RO Toporaş de tencuit
E Hacha enlucido

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-4574*

268

m (g)
600

L (mm) A (mm) H (mm)
315
45x22
117

6/24

Hammers, chisels, punches & axes / Młotki, dłuta, przecinaki i siekiery
GB
D
PL
RUS

Rubber mallet with fibreglass, TPR handle
Gummihammer mit Fiberglasstiel
Młotek gumowy z trzonkiem z włókna szklanego
Киянка резиновая со стеклопластиковой ручкой

CZ
H
RO
E

Pryžové kladívko
Gumikalapács
Ciocan de cauciuc
Mazo de goma

m (g)
440

L (mm)
340

(mm) H (mm)
50
87.5

6/36

m (g)
230
340
370
580
780
980

L (mm)
259
291
300
341
341
345

(mm) H (mm)
44
71.0
49
79.5
50
87.5
58
96.0
63
117.0
72
122.0

12/48
12/48
6/36
6/36
6/36
6/24

YT-4620
YT-4622
YT-4623

m (g)
740
900
1300

L (mm)
300
336
350

(mm)
44.5
53.5
59.0

H (mm)
100.0
100.0
118.5

4/24
4/24
3/12

YT-4624
YT-4625
YT-4626

m (g)
265
430
490

L (mm)
318
350
348

(mm) H (mm)
30.0
94
40.0
100
45.0
110

10/40
6/36
6/36

YT-4594
GB
D
PL
RUS

Rubber mallet with wooden handle
Gummihammer mit Holzstiel
Młotek gumowy z drewnianym trzonkiem
Молоток резиновый

CZ
H
RO
E

Pryžové kladívko
Gumikalapács
Ciocan de cauciuc
Mazo de goma

YT-4600
YT-4601
YT-4602
YT-4603
YT-4604
YT-4605
GB
D
PL
RUS

Dead blow mallet
Rückschlagsfreier Schonhammer
Młotek bezodrzutowy
Молоток безинерционный

CZ
H
RO
E

Palička nárazová plněná celogumová
Visszarúgás mentes gumikalapács
Ciocan cu absorbţie
Martillo sin reacción

269

8

www.yato.com
GB PU & nylon

heads mallet
D Schonhammer
mit PU & NylonSchlagkopf
PL Młotek blacharski
RUS Молоток
рихтовочный
CZ Palička klempířská
H Vaskalapács
RO Ciocan tinichigerie
cap PU / nylon
E
Martillo chapista

8

YT-4630
YT-4631
YT-4632
YT-4633
YT-4634

GB PU head for mallet
D Polyurethan Schlagkopf
PL Końcówka PU do młotka
RUS Наконечник молотка из полиуретана
CZ Náhradní koncovka k paličce PU
H PU kalapácsfej cserélhető
RO Cap PU pt. ciocan tinichigerie
E
Cabeza PU para

martillo chapista

YT-4635
YT-4636
YT-4637
YT-4638
YT-4639
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

(mm)

for / dla

22
28
35
45
60

YT-4630
YT-4631
YT-4632
YT-4633
YT-4634

SLIDING
CARD

6/60
6/60
6/60
6/60
6/60

m (g)

L (mm)

150
250
340
660
1340

250
280
315
350
380

(mm) H (mm)
22
28
35
45
60

GB Nylon head for mallet
D Nylon Schlagkopf
PL Końcówka nylonowa do młotka
RUS Наконечник молотка из твердого нейлона
CZ Náhradní koncovka k paličce nylon
H Műanyag kalapácsfej cserélhető
RO Cap nylon pt. ciocan tinichigerie
E
Cabeza de nylon para

martillo chapista

YT-4640
YT-4641
YT-4642
YT-4643
YT-4644

(mm)

for / dla

22
28
35
45
60

YT-4630
YT-4631
YT-4632
YT-4633
YT-4634

75
85
95
105
132

6/48
6/36
6/36
6/24
4/16

SLIDING
CARD

6/60
6/60
6/60
6/60
6/60

Auto body fender set
Karosserie-Ausbeulsatz
Komplet młotków blacharskich
Молотки рихтовочные
Souprava klempířských kladívek
Bádogos kalapács készlet
Set de ciocane de tablă
Juego de mazos de hojalatero

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-4590

270

m (g)
4900

4

Hammers, chisels, punches & axes / Młotki, dłuta, przecinaki i siekiery
GB
D
PL
RUS

Ball pein hammer
Ausbeulhammer
Młotek blacharski
Молоток рихтовочный

CZ
H
RO
E

Klempířské kladívko
Bádogos kalapács
Ciocan pt. tabla
Martillo de hojalatero

m (g)
YT-4515
YT-4516
YT-4517
YT-4518

225
450
680
900

L (mm) A (mm) H (mm)
280
315
370
380

26
34
36
40

80
100
115
125

6/36
6/24
6/12
6/12

8

m (g)
YT-4519
YT-4520
YT-4521
YT-4522
GB
D
PL
RUS

Claw hammer
Schusterhammer
Młotek szewski
Молоток гвоздодёр

CZ
H
RO
E

225
450
680
900

295
335
360
380

26
35
36
40

80
100
115
125

6/36
6/24
6/12
6/12

Ševcovské kladívko
Cipész kalapács
Ciocan de cizmărie
Martillo sacador

m (g)

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

L (mm) A (mm) H (mm)

YT-4523*
YT-4524*
YT-4525*
YT-4526*
YT-4527*

225
370
450
570
680

L (mm) A (mm) H (mm)
290
310
332
329
383

25
32
30
34
34

110
120
135
135
140

6/36
6/24
6/24
6/18
6/12

271

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

GB
D
PL
RUS

Wood chisel
Stechbeitel
Dłuto stolarskie
Долото
Řezbářské dláto
Asztalos véső
Daltă de tâmplrăie
Cincel para madera

Chisel set
Meißelsatz
Zestaw dłut
Набор зубил

CZ
H
RO
E

Sada dlát
Hidegvágó készlet
Set de dălţi
Juego de cinceles

DOUBLE
BLISTER

8

YT-6241
YT-6242
YT-6243
YT-6244
YT-6245
YT-6246
YT-6247
YT-6248
YT-6249
YT-6251
YT-6253
YT-6256
YT-6258
GB
D
PL
RUS

Chisel set
Meißelsatz
Zestaw dłut
Набор зубил

size (mm)
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
35
38
CZ
H
RO
E

10/60
10/60
10/60
10/60
10/60
10/60
10/60
10/60
10/60
10/60
10/60
10/60
10/60

DOUBLE
BLISTER

YT-6260

Sada dlát
Hidegvágó készlet
Set de dălţi
Juego de cinceles

PLASTIC
HANGER

YT-6280

272

5/20

10/30

PLASTIC
HANGER

YT-6281

6/24

Hammers, chisels, punches & axes / Młotki, dłuta, przecinaki i siekiery
GB
D
PL
RUS
CZ
H

Cold chisel with protection
Schlitzmeissel mit Handschutz
Przecinak z osłoną
Зубило с протектором
Plochý sekáč (z krytem)
Hidegvágó,
lapos (védőfejjel)
RO Daltă - tăietor
plată (cu apărătoare)
E
Cincel plano (con protector)

PLASTIC
HANGER

YT-4700
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

L (mm)
300

Cold chisel with protection
Schlitzmeissel mit Handschutz
Przecinak z osłoną
Зубило с протектором
Plochý sekáč (z krytem)
Hidegvágó, lapos (védőfejjel)
Daltă - tăietor plată
(cu apărătoare)
Cincel plano (con protector)

4/24

PLASTIC
HANGER

8
YT-4701

L (mm)
267

GB
D
PL
RUS
CZ

Punch with protection
Spitzmeissel mit Handschutz
Przebijak z osłoną
Скарпель с пластмассовой ручкой
Zednický průbojník
(z krytem)
H Falvéső (védőfejjel)
RO Dorn (perforator) pt. perete
(cu apărătoare)
E
Cincel de cerrajería

con protector

4/24

PLASTIC
HANGER

YT-4705

L (mm)
300

4/24

GB
D

PL

Chisel and punch set
Trennmeissel-
und Durchtreiber-Satz
Zestaw przecinaków
i punktaków
RUS Зубила и пробойники
с протектором
CZ Sekáče a průbojníky
H
Véső és lyukasztó készlet
RO Set dalti de impact
E
Juego de cinceles

de acero templado
y punzones

PLASTIC
HANGER

L (mm)
YT-4710

180

10/20

273

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

GB
D
PL
RUS

Cold chisel
Flach meissel
Przecinak płaski
Зубило плоское
Sekáč plochý
Laposvágó
Dalta lata
Tajadera en frío

Pin punch
Splintentreiber
Wybijak
Пробойник
булавочный
CZ Vyrážeč
H Csapszegkiütő
RO Dorn cilindric
E
Punzón

expulsador

SLIDING
CARD

8

SLIDING
CARD

YT-47147
YT-47148
YT-47149

L (mm)
142
152
172

chisel width /
szerokość dłuta (mm)

10.0
12.5
16.0

YT-47141
YT-47142
YT-47143
YT-47144
YT-47145
YT-47146

20/120
20/120
20/120

GB
D
PL
RUS

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Taper punch
Durchtreiber
Dobijak stożkowy
Пробойник
конусный
CZ Průbojník
H Lyukasztó
RO Dorn conic
E
Retacador

de cono

YT-47152

274

center punch /
średnica punktaka (mm)

2.0

20/120

pin diameter /
średnica grotu (mm)

1.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0

20/120
20/120
20/120
20/120
20/120
20/120

Center punch
Körner
Punktak
Пробойник - керн
Důlčík
Pontozó
Punctator
Retacador
– punzón
centrador

SLIDING
CARD

SLIDING
CARD

L (mm)
150

L (mm)
150
150
150
150
150
150

YT-47150
YT-47151

L (mm)
100
112

taper point end /
średnica stożka (mm)

6.0
8.0

20/120
20/120

Hammers, chisels, punches & axes / Młotki, dłuta, przecinaki i siekiery
GB
D
PL
RUS

GB
D

PL

Chisel set
Flachmeisselsatz
Zestaw przecinaków
Зубила
в наборе
CZ Sekáče
H Hidegvágó
RO Set dalti zidarie
E
Cinceles

YT-4711
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

6/24

Chisel and punch set
Trennmeissel- und
Durchtreiber-Satz
Zestaw przecinaków
i punktaków
RUS Зубила, керны
и пробойники
в наборе
CZ Sekáče
a průbojníky
H Véső és
lyukasztó készlet
RO Set dalti de impact
E
Juego de cinceles

de acero templado
y punzones

PLASTIC
HANGER

10/60

PLASTIC
HANGER

6/24

8

GB Chisel and punch set
D Trennmeissel-

und Durchtreiber-Satz
PL Zestaw przecinaków i punktaków
RUS Зубила и керны в наборе
CZ Sekáče a průbojníky
H Véső és lyukasztó készlet
RO Set dalti de impact
E
Juego de cinceles de acero
templado y punzones

Mini cold chisel and punch set
Trennmeissel- und Durchtreiber-Satz
Zestaw wybijaków i przecinak
Зубила и керны в наборе
Sekáče a průbojníky
Véső és lyukasztó készlet
Set dalti de impact
Juego de cinceles de acero
templado y punzones

YT-4713

YT-4712

PLASTIC
HANGER

YT-4714

10/20

PLASTIC
HANGER

275

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

L (mm)
YT-4690

8

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

150

20/120

L (mm)
120

20/120

SLIDING
CARD

L (mm)
130

20/120

Taper punch
Durchtreiber
Dobijak stożkowy
Пробойник конусный
Průbojník
Lyukasztó
Dorn conic
Retacador de cono

L (mm)
YT-4691
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

120

20/120

SLIDING
CARD

20/120

SLIDING
CARD

Cold chisel
Flach Meissel
Przecinak płaski
Зубило плоское
Sekáč plochý
Laposvágó
Dalta lata
Tajadera en frío

L (mm)
YT-4693

130

GB Chisel and punch set
D Trennmeissel- und Durchtreiber-Satz
PL Zestaw przecinaków
i punktaków
RUS Зубила и керны
в наборе
CZ Sekáče a průbojníky
H Véső és lyukasztó
készlet
RO Set dalti de impact
E
Juego de cinceles

de acero templado
y punzones

Cape chisel
Kreuzmeissel
Przecinak prostokątny
Зубило „пика”
Sekáč křížový
Keresztvágó
Dalta ascutita
Tajadera rectangular

YT-4694

276

SLIDING
CARD

Center punch
Körner
Dobijak punktak
Пробойник - керн
Důlčík
Pontozó
Punctator
Retacador
- punzón centrador

YT-4692
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Pin punch
Splintentreiber
Wybijak
Пробойник булавочный
Vyrážeč
Csapszegkiütő
Dorn cilindric
Punzón expulsador

SLIDING
CARD

YT-4695

6/24

SLIDING
CARD

Hammers, chisels, punches & axes / Młotki, dłuta, przecinaki i siekiery
GB Go-through pry bar set
D Nageleisensatz
PL Zestaw łomów

RUS Набор ломов
CZ Sada mini páčidel
H Szöghúzó készlet

RO Set leviere
E
Juego te palancas

de hierro

DOUBLE
BLISTER

198x6x6 mm, 110 g
304x10x10 mm, 292 g
456x10x10 mm, 479 g
608x12x12 mm, 745 g
GB
D
PL
RUS

Axe
Beil Hicorystiel
Siekiera
Топор

CZ
H
RO
E

YT-4730

3/6

8

Sekerka
Szekerce
Secure
Hacha

Timber wedge and steel ring

Genuine hickory shaft

Forged carbon steel
head hardened
and tempered

Timber wedge and steel ring

Forged carbon steel
head hardened
and tempered

YT-8001
YT-8002
YT-8003
YT-8004
YT-8005
YT-8006

m (g) L (mm) DIN
600
360 5131
800
380 5131
1000 430 5131
1250 710 7294
1400 710 7294
1600 810 7294

24
20
12
12
12
12

Genuine hickory shaft

YT-8011
YT-8012

m (g)
1000
2000

L (mm)
515
820

6
6

277

9

Clamps, vices & holders
Ściski, imadła i wsporniki

278

Clamps, vices & holders / Ściski, imadła i wsporniki

Magnetic holders
Wsporniki magnetyczne

Clamps
Ściski

280-282

286-287

Vices
Imadła

283-285

279

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

F-clamp
Schraubzwinge
Ścisk stolarski
Струбцина

CZ
H
RO
E

Truhlářské upínadlo
Asztalos szorító
Menghină pt. tâmplărie
Tornillo de apriete

9

YT-6401
YT-6402
YT-6403
YT-6404
YT-6405
YT-6406
YT-6407
YT-6408
YT-6409
YT-6410

280

L (mm)
160x80
200x80
250x80
300x80
450x80
600x80
400x120
500x120
600x120
900x120

10/30
10/30
10/30
10/30
10/20
10/20
10
10
10
5

YT-6412
YT-6413
YT-6414
YT-6415
YT-6416
YT-6417

L (mm)
300x120
400x120
500x120
600x120
900x120
1050x120

10
10
5
5
5
5

Clamps, vices & holders / Ściski, imadła i wsporniki
GB
D
PL
RUS

Quick release clamp
Schnellklemme
Ścisk szybkozaciskowy
Быстрозажимная
струбцина
CZ Svěrka rychloupínací
H Gyors asztalos
szorító
RO Clemă cu prindere
rapidă
E
Apretador
rápido
YT-64280
YT-64281
YT-64282
YT-64283
YT-64284

L (mm)
200
300
450
600
750

max. expand range /
max. zasięg rozpierania (mm)

max. clamping range /
max. zasięg ściskania (mm)

max. jaws depth /
max. głębokość szczęk (mm)

247-515
247-616
247-769
247-921
247-1074

0-203
0-304
0-457
0-609
0-762

92
92
92
92
92

6/18
6/12
6/12
6/12
4/8

9

YT-64290
YT-64291
YT-64292
YT-64293
YT-64294
YT-64295
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

L (mm)
200
300
450
600
750
900

max. expand range /
max. zasięg rozpierania (mm)

max. clamping range /
max. zasięg ściskania (mm)

max. jaws depth /
max. głębokość szczęk (mm)

206-456
206-557
206-710
206-862
206-1015
206-1167

0-203
0-304
0-457
0-609
0-762
0-914

85
85
85
85
85
85

6/18
6/18
6/12
6/12
6/12
6/12

Spring clamp
Federklemme
Ścisk sprężynowy
Струбцина
Pružinové upínadlo
Rugós szorító
Cleste presa pt. lemn
Pinza

L (mm)
YT-64270
100
YT-64271
150
YT-64272
200

max. jaws range /
max. zasięg szczęk (mm)

max. jaws depth /
max. głębokość szczęk (mm)

42
55
79

44
68
91

24/240
12/120
10/100

281

www.yato.com
GB C-Clamp
D C-Schraubzwinge
PL Ścisk typu „C”

RUS Струбцина типа „С”
CZ Svěrka tvaru „C”
H Pillanatszorító

RO Menghina tip „C”
E
Tornillo tipo „C”

size (mm)
50
75
100
150
200

force pressure / siła nacisku (kg)

YT-6420
YT-6421
YT-6422
YT-6423
YT-6424

size (mm)
50

force pressure / siła nacisku (kg)

YT-6426

1500
1950
2980
3200
3600

6/30
6/18
6/12
6/12
6

9

GB C-Clamp set
D Schraubzwingensatz
PL Zestaw ścisków typu „C”

450

12/24

RUS Haбop струбцин С-oбраз RO Set menghine
CZ Svěrka tvaru „C”
E
Tornillos tipo „C”
H Pillanatszorító

POUCH
& COLOR BOX

YT-6419

282

size (mm)
25
50
75

force pressure / siła nacisku (kg)

400
500
800

24

Clamps, vices & holders / Ściski, imadła i wsporniki
GB
D
PL
RUS

Swivel base bench vice
Drehbare Schraubstock
Imadło ślusarskie obrotowe
Тиски слесарные поворотные

CZ
H
RO
E

Zámečnický svěrák otáčivé
Satu, lakatos forgó
Menghine rotative
Tornillo de apriete giratorio

9

COLOR BOX

• anvil and changeable jaws made of hardened steel
• kowadełko i wymienne szczęki z hartowanej stali
weight (kg)
waga (kg)

YT-6501

7

weight (kg)
waga (kg)

YT-6502

YT-6503

YT-6504

10

weight (kg)
waga (kg)

15

weight (kg)
waga (kg)

21

2

2

1

1

283

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Swivel base bench vice
Drehbare Schraubstock
Imadło ślusarskie obrotowe
Тиски слесарные поворотные

CZ
H
RO
E

Zámečnický svěrák otáčivé
Satu, lakatos forgó
Menghine rotative
Tornillo de apriete giratorio

9

COLOR BOX

• anvil and changeable jaws made of hardened steel
• kowadełko i wymienne szczęki z hartowanej stali

YT-6505

YT-6506

284

weight (kg)
waga (kg)

10

weight (kg)
waga (kg)

20

1

1

Clamps, vices & holders / Ściski, imadła i wsporniki
GB
D
PL
RUS

Hinged pipe vice
Rohrschraubstock
Imadło zaciskowe do rur
Тиски для труб

CZ
H
RO
E

Upínací svěrák na trubky
Satu, csőszorító
Menghină pt. ţevi
Tornillo de aprite para tubos

9

COLOR BOX

(mm)

YT-6510
YT-6511
YT-6512
YT-6513

60
76
90
110

4
2
2
1

285

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Adjustable angle welding magnet
Verstellbarer Magnet-Werkstückhalter
Wspornik magnetyczny spawalniczy regulowany
Регулируемый магнит заварки угла

CZ
H
RO
E

Polohovací magnetický držák ke svařování
Állítható, mágneses, hegesztő támasz
Dispozitiv magnetic reglabil pt. sudura
Soporte magnético de soldadura, ajustable

DOUBLE
BLISTER

YT-0862

9

GB
D
PL
RUS

Magnetic welding holder
Magnet-Werkstückhalter
Kątownik magnetyczny spawalniczy
Магнитная струбцина заварки

CZ
H
RO
E

mm
85x65x22

YT-0864
YT-0865

6

DOUBLE
BLISTER

Magnetický uhelník ke svařování
Mágneses, hegesztő szögvas
Dispozitiv magnetic fixare pt. sudura
Escuadra magnética de soldadura

YT-0863

286

(kg)
2x22.5

(kg)
11.5

(kg)
22.5
34.0

mm
82x120x13

(mm)

18
46

mm
102x155x17
122x190x25

6/48

6/30
6/18

Clamps, vices & holders / Ściski, imadła i wsporniki
GB
D
PL
RUS

Magnetic welding holder
Magnet-Werkstückhalter
Kątownik magnetyczny spawalniczy
Магнитная струбцина заварки

CZ
H
RO
E

Magnetický uhelník ke svařování
Mágneses, hegesztő szögvas
Dispozitiv magnetic fixare pt. sudura
Escuadra magnética de soldadura

YT-0866
YT-0867
GB
D
PL
RUS
CZ

Magnetic welding holder with switch
Magnet-Werkstückhalter mit Schalter
Kątownik magnetyczny spawalniczy z wyłącznikiem
Магнитный держатель заварки с выключателем
Magnetický uhelník ke svařování s vypínačem

H
RO

E

(kg)
11.5
34.0

Mágneses, hegesztő szögvas, kapcsolóval
Dispozitiv magnetic fixare pt. sudura
cu intrerupator
Escuadra magnética de soldadura,
con interruptor

DOUBLE
BLISTER

mm
64x95x14
111x136x24

6/24
6/18

DOUBLE
BLISTER

9

YT-0868
YT-0869

(kg)
13.5
25.0

mm
85x139x25
117x192x32

6/36
6/18

YT-0870

(kg)
13.5

mm
107x160x26

6/24

287

10

Cutting tools
Narzędzia tnące

288

Cutting tools / Narzędzia tnące

Router bits
Frezy do drewna

Drills
Wiertła

Twist drill bits HSS, HSS-G & sets
Wiertła do metalu HSS, HSS-G i zestawy
Twist drill bits HSS-E Co
Wiertła do metalu HSS-E Co
SDS masonry drill bits X-TIP
Wiertła do betonu SDS, z grotem krzyżowym
SDS masonry drill bits
Wiertła do betonu SDS
Masonry drill bits with cylindrical shank & sets
Wiertła do betonu z uchwytem cylindrycznym i zestawy
Flat wood drill bits & sets
Wiertła łopatkowe do drewna i zestawy
Spur wood drill bits
Wiertła do drewna spiralne
Auger wood drill bits & sets
Świdry do drewna i zestawy
Drills for glass
Wiertła do szkła

SDS Chisels
Przecinaki i dłuta SDS

291-302

291

315-318
296 Diamond blades for cutting construction materials
Tarcze diamentowe do cięcia materiałów budowlanych
297 Diamond blades for cutting concrete
Tarcze diamentowe do cięcia betonu
298 Diamond blades for cutting stone
Tarcze diamentowe do cięcia kamienia
299 Diamond blades for cutting ceramic tiles
Tarcze diamentowe do cięcia płytek ceramicznych
301 Diamond blades for cutting ceramic materials
Tarcze diamentowe do cięcia materiałów ceramicznych
301 Diamond blades for cutting asphalt
Tarcze diamentowe do cięcia asfaltu
302 Diamond grinding cup wheels
Diamentowe talerze szlifierskie do betonu i kamienia
Diamond core drill bits
Diamentowe wiertła koronowe

308-312
Hand taps & sets
Gwintowniki i zestawy
Circular dies
Narzynki
Tap wrenches & die holders
Pokrętła do gwintowników i narzynek
Thread repair sets & accessories
Zestawy do naprawy gwintów i akcesoria

316
316
316
317
317
318
318

319
319
319

Cutting & grinding discs
Tarcze do cięcia i szlifowania

305-307

Taps & dies
Narzędzia do gwintowania

Tungsten carbide saws for wood
Tarcze z węglikiem do drewna
Tungsten carbide saws for aluminium
Tarcze z węglikiem do aluminium

304

Bi-metal hole saws
Otwornice bimetalowe
Arbors for hole saws
Uchwyty do otwornic bimetalowych
Hole saw kits
Zestawy otwornic bimetalowych

315

Tungsten carbide tipped tools
Narzędzia z ostrzem
z węglika wolframu

303

Bi-metal hole saws
Otwornice bimetalowe

Diamond tools
Narzędzia diamentowe

295

Hollow drill sets
Wiertła koronowe do betonu

313-314

305

Stainless steel cutting discs
306 Tarcze do cięcia stali nierdzewnej
Metal cutting discs
306 Tarcze do cięcia metalu
Metal grinding discs
Tarcze do szlifowania metalu
Stone cutting discs
Tarcze do cięcia kamienia
Stone grinding discs
Tarcze do szlifowania kamienia

320-322
320
320
321
322
322

308
310
311
312

>>>
289

Cutting tools / Narzędzia tnące

Shears
Nożyce

323-330

Heavy duty cable cutters
Nożyce do cięcia przewodów
Tin snips
Nożyce do blachy
Steel strap cutters
Nożyce do cięcia taśm stalowych
Bolt cutters
Nożyce do prętów
Multifunctional scissors
Nożyce wielofunkcyjne

323
324
330
330
330

Saws & blades
Piły i brzeszczoty

331
332

290

347
349
349
350
352
352
353
355
356
359

Abrasive products
Artykuły ścierne

360-363

332

Sand papers
333 Papiery ścierne
Waterproof sand papers
333 Papiery ścierne wodoodporne
Sanding blocks
334 Bloki ścierne

Brushes, knives & files
Szczotki, noże i pilniki

Wire brushes & sets
Szczotki druciane i zestawy
Cup brushes
Szczotki tarczowe

344

331-336

Hand saws
Piły do drewna
Bow saws
Piły kabłąkowe
Blades
Brzeszczoty
Hacksaw frames
Piły do metalu
Hacksaw frame blades
Brzeszczoty do metalu
Jig saw blades
Brzeszczoty do wyrzynarek

Knives & blades
Noże i ostrza
Scissors
Nożyczki
Profile gauges
Wzorniki profili
Punch sets
Przebijaki do skóry
Cutters
Obcinaki
Window scrapers
Skrobaki do szyb
Scrapers
Cykliny metalowe
Steel files & sets
Pilniki do metalu i zestawy
Needle file sets
Zestawy pilników iglaków
Diamond needle files & sets
Pilniki iglaki diamentowe i zestawy
Rasps & sets
Tarniki do drewna i zestawy

337-359
337
342

360
362
363

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS

Twist drill HSS
Metalspiralbohrer HSS
Wiertło do metalu HSS
Сверло по металлу HSS

CZ
H
RO
E

Vrták na kov HSS
Fúrószár fémhez HSS
Burghiu pt. metal HSS
Broca para metal HSS

• application: industry
• for precise drilling in steels, cast steels, non-ferrous metals, plastics
• przeznaczenie: przemysł
• do precyzyjnych wierceń w stalach, żeliwach, metalach nieżelaznych,
tworzywach sztucznych
(mm)

YT-4430
YT-4431
YT-4432
YT-4433
YT-4434
YT-4435
YT-4436
YT-4437
YT-4438
YT-4439
YT-4440
YT-4441
YT-4442
YT-4443
YT-4444
YT-4445
YT-4446
YT-4447
YT-4448
YT-4449
YT-4450
YT-4451
YT-4452
YT-4453
YT-4454
YT-4455
YT-4456
YT-4457
YT-4458

1.0
1.5
2.0
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
4.0
4.2
4.5
4.8
5.0
5.2
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
12.0
12.5
13.0

H1 (mm)

H2 (mm)

34
43
49
57
61
61
65
70
75
75
80
86
86
86
93
93
101
109
109
117
117
125
125
133
133
142
151
151
151

12
20
24
30
33
33
36
39
43
43
47
52
52
52
57
57
63
69
69
75
75
81
81
87
87
94
101
101
101

ROSE
PLASTIC
BOX

3800
3800
4000
3200
2800
2600
2500
2300
2000
1900
1800
1600
1600
1500
1500
1300
1200
1100
1100
1000
900
900
800
800
800
700
700
600
600

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
3
3
3
3
3

10

80/320
80/320
80/320
80/320
80/320
80/320
80/320
80/320
80/320
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
10/40
10/40
10/40
10/40
10/40
10/40
10/40
10/40
10/40
10/40
10/40
10/40
10/40

291

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Twist drill set
Metalspiralbohrersatz
Komplet wierteł do metalu
Набор сверл по металлу
Souprava vrtáků na kov
Fúrószárkészlet fémhez
Set de burghie pt. metal
Broca para metal

PLASTIC
HANGING BOX

(mm)

YT-4460

2; 3; 4; 5; 6; 8

15/60

10
PLASTIC
HANGING BOX

(mm)

YT-4461

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

20/40

PLASTIC
HANGING BOX

(mm)

YT-4462

292

1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5;
5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5;
9.0; 9.5; 10.0

15/30

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS

Twist drill HSS-G
Metalspiralbohrer HSS-G
Wiertło do metalu szlifowane HSS-G
Сверло по металлу HSS-G

CZ
H
RO
E

Vrták na kov HSS-G
Fúrószár fémhez HSS-G
Burghiu pt. metal HSS-G
Broca para metal HSS-G

• application: industry
• for precise drilling in steels, cast steels, non-ferrous metals, plastics
• przeznaczenie: przemysł
• do precyzyjnych wierceń w stalach, żeliwach, metalach nieżelaznych,
tworzywach sztucznych

10

(mm) H1 (mm) H2 (mm)

PLASTIC
HANGING
BOX

YT-3900*
YT-3903
YT-3905
YT-3910*
YT-3913
YT-3914*
YT-3916*
YT-3919*
YT-3922*
YT-3924*
YT-3926*
YT-3928*
YT-3930*
YT-3932*
YT-3935*
YT-3938*
YT-3942*
YT-3944*
YT-3945*
YT-3946*
YT-3949*
YT-3950*
YT-3951*
YT-3952*
YT-3954*
YT-3955*
YT-3957*
YT-3958*
YT-3959*

1.0
1.5
2.0
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
4.0
4.2
4.5
4.8
5.0
5.2
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
12.0
12.5
13.0

34
40
49
57
61
61
65
70
75
75
80
86
86
86
93
93
101
109
109
117
117
125
125
133
133
142
151
151
151

12
18
24
30
33
33
36
39
43
43
47
52
52
52
57
57
63
69
69
75
75
81
81
87
87
94
101
101
101

(mm)

4500
4500
4500
3000
3000
3000
3000
3000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1000
1000
1000
1000
800
800
800
800

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
1
1
1
1
1

80/320
80/320
80/320
80/320
80/320
80/320
80/320
80/320
80/320
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
20/80
10/40
10/40
10/40
5/20
10/40
10/40
10/40
10/40
40/160
40/160
40/160
40/160
40/160

BLISTER
IN CARD

YT-3970
YT-3971
YT-3973
YT-3976
YT-3978
YT-3980
YT-3982
YT-3984
YT-3986
YT-3988
YT-3989
YT-3990
YT-3992
YT-3993*
YT-3994
YT-3996*
YT-3997*
YT-3998*
YT-3999
YT-4000*
YT-4001*
YT-4003*
YT-4005*

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
12.0
13.0

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

120/240
120/240
120/240
120/240
120/240
120/240
120/240
120/240
120/240
120/240
120/240
30/120
60/120
60/120
60/120
60/120
60/120
60/120
60/120
60/120
60/120
50
50

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

293

www.yato.com
GB Twist drill set
D Metalspiralbohrersatz
PL Komplet szlifowanych
wierteł do metalu
RUS Набор сверл по металлу
CZ Souprava vrtáků na kov
H Fúrószárkészlet fémhez
RO Set de burghie pt. metal
E Broca para metal

PLASTIC
HANGING BOX

* - product not for
european market
* - produkt nieprzeznaczony
na rynek europejski

(mm)

YT-4007*

2; 3; 4; 5; 6; 8

15/60

10
PLASTIC
HANGING BOX

* - product not for
european market
* - produkt nieprzeznaczony
na rynek europejski

(mm)

YT-4008*

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

20/40

PLASTIC
HANGING BOX

* - product not for
european market
* - produkt nieprzeznaczony
na rynek europejski

294

(mm)

1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0;
YT-4009* 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5;
8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0

15/30

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB Twist drill HSS-COBALT
D Metalspiralbohrer HSS-COBALT
PL Wiertło do metalu HSS-COBALT
RUS Сверло по металлу

HSS-COBALT

CZ
H
RO
E

Vrták na kov HSS-COBALT
Fúrószár fémhez HSS-COBALT
Burghiu pt. metal HSS-COBALT
Broca para metal HSS-COBALT

• application: industry
• for precise drilling in hard steels, non-ferrous metals, plastics,
stainless steel and acid resistant steel
• resistant to high temperatures
• przeznaczenie: przemysł
• do precyzyjnych wierceń w trudnych materiałach, np. stalach szlachetnych,
metalach kolorowych, tworzywach, stalach nierdzewnych i kwasoodpornych
• odporne na działanie wysokiej temperatury
(mm)

YT-4010*
YT-4015*
YT-4020
YT-4025
YT-4030
YT-4032
YT-4035
YT-4040
YT-4042
YT-4045
YT-4048
YT-4050
YT-4052
YT-4055
YT-4060
YT-4065
YT-4070
YT-4075
YT-4080
YT-4085
YT-4090
YT-4100
YT-4110
YT-4120
YT-4140
YT-4160

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.2
3.5
4.0
4.2
4.5
4.8
5.0
5.2
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
10.0
11.0
12.0
14.0
16.0

* - product not for
european market
* - produkt nieprzeznaczony
na rynek europejski

H1 (mm)

H2 (mm)

34
40
49
57
61
65
70
75
75
80
86
86
86
93
93
101
109
109
117
117
125
133
142
151
160
178

12
18
24
30
33
36
39
43
43
47
52
52
52
57
57
63
69
69
75
75
81
87
94
101
108
120

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
BLISTER
IN CARD

125/500
125/500
125/500
125/500
125/500
100/400
100/400
100/400
100/400
100/400
100/400
100/400
100/400
100/400
100/400
75/300
75/300
75/300
75/300
75/300
75/300
75/300
75/300
75/300
25/100
25/100

295

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Masonry drill bit X-TIP
Betonspiralbohrer X-TIP
Wiertło do betonu X-TIP
Сверло по бетону X-TIP

CZ
H
RO
E

Vrták na beton X-TIP
Fúrószár betonhoz X-TIP
Burghiu pt. beton X-TIP
Broca para hormigón X-TIP

10

PLASTIC TUBE
& PLASTIC HANGER
(mm)

YT-4200
YT-4201
YT-4202
YT-4203
YT-4204
YT-4205
YT-4206
YT-4207
YT-4208
YT-4209
YT-4210
YT-4211
YT-4212
YT-4213
YT-4214
YT-4215

296

5
6
6
6
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12

H1 (mm) H2 (mm)
110
110
160
210
110
160
210
460
600
160
210
300
460
600
160
260

45
45
95
135
45
95
140
370
500
95
140
220
370
500
95
185

(mm)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

300
300
200
150
300
200
150
50
50
150
150
100
50
50
150
100

YT-4216
YT-4217
YT-4218
YT-4219
YT-4220
YT-4221
YT-4222
YT-4223
YT-4224
YT-4225
YT-4226
YT-4227
YT-4228
YT-4229
YT-4230

12
12
14
14
16
16
16
18
18
20
20
22
22
25
25

H1 (mm) H2 (mm)
460
600
260
460
200
460
600
460
600
460
600
460
600
460
600

360
490
180
360
125
360
490
360
490
360
490
360
490
360
490

10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5

50
40
80
40
60
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS

CZ
H
RO
E

Masonry drill bit
Betonspiralbohrer
Wiertło do betonu
Сверло по бетону

Vrták na beton
Fúrószár betonhoz
Burghiu pt. beton
Broca para hormigón

10

PLASTIC TUBE
& PLASTIC HANGER
(mm)

YT-4161
YT-4162
YT-4163
YT-4164
YT-4165
YT-4166
YT-4167
YT-4168
YT-4169
YT-4170
YT-4171
YT-4172
YT-4173
YT-4174
YT-4175
YT-4176

5
6
6
6
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12

H1 (mm) H2 (mm)
110
110
160
210
110
160
210
460
600
160
210
300
460
600
160
260

45
45
95
140
45
90
140
370
500
95
140
220
370
500
85
180

(mm)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

300
300
200
150
300
200
150
50
50
150
150
100
50
50
150
100

YT-4177
YT-4178
YT-4179
YT-4180
YT-4181
YT-4182
YT-4183
YT-4184
YT-4185
YT-4186
YT-4187
YT-4188
YT-4189
YT-4190
YT-4191
YT-4192

12
12
14
14
16
16
16
16
18
18
20
20
22
22
25
25

H1 (mm) H2 (mm)
460
600
260
460
200
300
460
600
460
600
460
600
460
600
460
600

360
490
180
360
125
220
360
490
360
490
360
490
360
490
360
490

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5

50
40
80
40
60
50
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10

297

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Masonry drill bit
Betonspiralbohrer
Wiertło do betonu
Сверло по бетону

CZ
H
RO
E

Vrták na beton
Fúrószár betonhoz
Burghiu pt. beton
Broca para hormigón

BLISTER
IN CARD
(mm)

10

YT-4361
YT-4362
YT-4363
YT-4364
YT-4367
YT-4369
YT-4370
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

4
5
6
6
7
8
8

H1 (mm)

H2 (mm)

70
90
100
150
100
120
200

35
50
60
100
60
80
140

(mm)

100/400
100/400
100/400
100/400
75/300
75/300
50/150

YT-4373
YT-4375
YT-4376
YT-4379
YT-4380
YT-4383
YT-4385

9
10
10
12
12
14
16

H1 (mm)

H2 (mm)

120
120
200
150
200
180
180

80
80
140
100
140
120
120

75/300
75/300
50/150
50/150
50/150
25/100
25/100

Masonry drill bit set
Betonspiralbohrersatz
Komplet wierteł do betonu
Сверла по бетону в наборе
Souprava vrtáků do beton
Fúrószárkészlet betonhoz
Set de burghie pt. beton
Brocas para hormigon

PLASTIC
HANGING BOX
(mm)

YT-4390

298

4; 5; 6; 8; 9; 10; 12

7

10/80

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS

Flat wood drill bit
Schaufelbohrer
Wiertło łopatkowe do drewna
Перовыe сверлo

CZ
H
RO
E

Plochý vrták
Homlokmarós fúró
Burghiu plate
Broca de aletas

DOUBLE
BLISTER
(mm)

YT-3236
YT-3237
YT-3238
YT-3239
YT-3240
YT-3241
YT-3242
YT-3243
YT-3244
YT-3245
GB
D
PL
RUS

6
8
10
12
13
14
16
18
20
22

Extension for flat wood drill bits
Verlängerung für Schaufelbohrer
Przedłużka do wierteł łopatkowych
Удлинитель для перовых сверл

H (mm)

(mm)

152
152
152
152
152
152
152
152
152
152

50/500
50/500
50/500
50/500
50/500
50/500
50/500
50/400
50/400
50/400
CZ
H
RO
E

YT-3246
YT-3247
YT-3248
YT-3249
YT-3250
YT-3251
YT-3252
YT-3253
YT-3254
YT-3255

24
25
26
28
30
32
34
35
38
40

H (mm)
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152

50/400
50/400
50/400
50/300
50/300
50/300
50/300
50/300
50/300
50/300

Nástavec pro ploché vrtáky
Hosszabbító homlokmarós fafúrókhoz
Prelungitor pt. burghie plate
Extensión para brocas de aletas

DOUBLE
BLISTER
(mm)

YT-3256
YT-3257

12.2
13.5

H (mm)
150
300

60/120
30/60

299

10

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Flat wood drill bit set
Schaufelbohrersatz
Zestaw wierteł łopatkowych
Набор перовых сверл

CZ
H
RO
E

Sada plochých vrtáků
Homlokmarós fafúró készlet
Set burghie plate
Juego de brocas de aletas

POUCH

H (mm)

(mm)

10

YT-3258
GB
D
PL
RUS

Flat wood drill bit set
Schaufelbohrersatz
Zestaw wierteł łopatkowych
Набор перовых сверл

CZ
H
RO
E

10; 12; 16; 18; 20; 25

152

25/50

Sada plochých vrtáků
Homlokmarós fafúró készlet
Set burghie plate
Juego de brocas de aletas

PLASTIC
CASE
& DOUBLE
BLISTER
(mm)

YT-3259

300

12; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32

H (mm)
152

5/20

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB Spur wood drill bit
D Spiralbohrer für Holz
PL Wiertło do drewna spiralne

RUS Спиральное сверло по дереву
CZ Vrták do dřeva spirálový
H Csigafúró fához

RO Burghiu spirală pt. lemn
E
Barrena para madera espiral

DOUBLE
BLISTER
(mm)

YT-4350
YT-4351
YT-4352
YT-4353
YT-4354

3
4
5
6
7

H1 (mm)

H2 (mm)

60
75
85
90
100

35
44
52
57
67

GB Auger wood drill bit
D Holzbohrer
PL Świder do drewna

(mm)

30/300
30/300
30/300
30/300
30/300

RUS Бур по дереву
CZ Vrták do dřeva hadovitý
H Fafúró

YT-4355
YT-4356
YT-4357
YT-4358
YT-4359

8
10
12
13
16

H1 (mm)

H2 (mm)

110
120
150
150
180

75
77
97
102
120

30/300
30/300
15/120
15/120
15/120

RO Burghiu elicoidal pt. lemn
E
Barrena para madera

10

DOUBLE
BLISTER
(mm)

YT-3261
YT-3262
YT-3263
YT-3264
YT-3265
YT-3266
YT-3267
YT-3268
YT-3269
YT-3270
YT-3271
YT-3272
YT-3273
YT-3274
YT-3275
YT-3276
YT-3277
YT-3278
YT-3279

6
8
8
10
10
12
12
13
13
14
14
16
16
18
18
20
20
22
22

H1 (mm)

H1 (mm)

191
191
400
191
400
191
400
191
400
191
400
191
400
215
400
215
400
215
400

121
121
310
121
310
121
310
121
310
121
310
121
310
142
310
145
310
145
310

(mm)

60/360
70/280
60/180
50/250
50/150
50/150
50/100
50/150
40/80
50/150
40/80
50/150
20/80
50/100
20/60
50/100
20/40
20/60
20/40

YT-3280
YT-3281
YT-3282
YT-3283
YT-3284
YT-3285
YT-3286
YT-3287
YT-3288
YT-3289
YT-3290
YT-3291
YT-3292
YT-3293
YT-3294
YT-3295
YT-3296
YT-3297

24
24
25
25
26
26
28
28
30
30
32
32
35
35
36
36
38
40

H1 (mm)

H1 (mm)

215
400
215
400
215
400
240
400
240
400
240
400
240
400
240
400
240
240

145
310
145
310
145
310
145
310
170
310
170
310
170
310
170
310
170
170

30/90
9/36
20/60
9/36
10/40
10/40
9/36
5/20
10/30
5/10
5/25
5/15
5/20
5/10
10/20
5/10
5/15
5/15

301

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Auger wood drill bit set
Holzbohrersatz
Zestaw świdrów do drewna
Набор буров по дереву

CZ
H
RO
E

Sada hadovitých vrtáků do dřeva
Fafúró készlet
Set de burghie elicoidale pt. lemn
Juego de barrenas para madera

WOOD CASE
& COLOR BOX

(mm)

YT-3298 10; 12; 14; 16; 18; 20

10

(mm)

YT-3299 10; 12; 14; 16; 18; 20

(mm)

YT-3300 10; 12; 14; 16; 18; 20
GB Drill for glass
D Bohrer für Glas

PL Wiertło do szkła
RUS Сверло по стеклу

CZ Vrták do skla
H Üvegfúró

H (mm)
230

15

H (mm)
460

8

H (mm)
200

20

RO Burghiu pt. sticlă
E
Broca para vidrio
(mm)

SLIDING
CARD

302

YT-3725
YT-3726
YT-3727
YT-3728

4
6
8
10

100/400
100/400
100/400
50/200

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS

Point chisel SDS+
Spitzmeissel SDS+
Przecinak SDS+
Зубило SDS+

CZ
H
RO
E

Sekáč špičák SDS+
Hegyes véső SDS+
Punctator SDS+
Cincel puntiagudo SDS+

PLASTIC
HANGER

YT-4720
GB
D
PL
RUS

Flat chisel SDS+
Flachmeissel SDS+
Dłuto wąskie SDS+
Долото узкое SDS+

CZ
H
RO
E

L (mm)
250

6/48

Sekáč plochý SDS+
Lapos véső SDS+
Punctator pt. adancit SDS+
Cincel plano estrecho SDS+

PLASTIC
HANGER

YT-4721
GB
D
PL
RUS

Hollow chisel SDS+
Nutenmeissel SDS+
Bruzdownik SDS+
Бороздник SDS+

CZ
H
RO
E

L (mm)
250

6/48

Sekáč drážkovací SDS+
Horonyvéső SDS+
Punctator pt. adancit SDS+
Cincel acanalado SDS+

PLASTIC
HANGER

YT-4722
GB
D
PL
RUS

Flat chisel SDS+
Spatmeissel SDS+
Dłuto płaskie SDS+
Долото плоское SDS+

CZ
H
RO
E

L (mm)
250

6/48

Sekáč plochý SDS+
Széles lapos véső SDS+
Punctator tip dalta SDS+
Cincel plano SDS+

PLASTIC
HANGER

YT-4723

L (mm)
250

6/48

303

10

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ

Hollow drill set
Bohrkrone
Wiertło koronowe do betonu
Сверла по бетону корончатые
Korunový vtrák na zeď

H
RO

E

Koronafúró falhoz
Burghiu cu coroană
pt. beton
Broca widia para muro

COLOR BOX

(mm)

10

YT-4400
YT-4401

65
80

YT-4402
YT-4403

65
80

(mm)

304

TCT
6
8

24
20

TCT
6
8

24
20

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS

Bi-metal hole saw
Bimetall-Lochsäge
Otwornica bimetalowa
Ножовка к отверстиям
би-металлическая
CZ Vrtací korunka bimetalová
H Bi-metál koronafúró
RO Găurătitori bimetalici
E
Sierra de marquetería bi-metálica

PLASTIC
HANGER

• application: industry
• to drill holes in stainless steels, cast steels,
aluminium, wood, plastics
• cutting depth: 40 mm
• przeznaczenie: przemysł
• do wycinania otworów w stalach nierdzewnych, żeliwie,
aluminium, drewnie, tworzywach sztucznych
• głębokość cięcia: 40 mm
(mm)

YT-3303
YT-3304
YT-3306
YT-3308
YT-3311
YT-3313
YT-3315
YT-3317
YT-3318
YT-3321
YT-3322
YT-3323
YT-3324
YT-3327
YT-3329
YT-3330
YT-3332
YT-3333
YT-3334
YT-3336
YT-3338
YT-3343
YT-3345
YT-3346
YT-3349
YT-3350
YT-3351
YT-3353

19
20
22
25
29
32
35
38
40
44
46
48
51
57
60
64
67
68
70
76
83
95
102
105
114
121
127
140

10
thread
1/2” (12.5 mm)
1/2” (12.5 mm)
1/2” (12.5 mm)
1/2” (12.5 mm)
1/2” (12.5 mm)
5/8” (16 mm)
5/8” (16 mm)
5/8” (16 mm)
5/8” (16 mm)
5/8” (16 mm)
5/8” (16 mm)
5/8” (16 mm)
5/8” (16 mm)
5/8” (16 mm)
5/8” (16 mm)
5/8” (16 mm)
5/8” (16 mm)
5/8” (16 mm)
5/8” (16 mm)
5/8” (16 mm)
5/8” (16 mm)
5/8” (16 mm)
5/8” (16 mm)
5/8” (16 mm)
5/8” (16 mm)
5/8” (16 mm)
5/8” (16 mm)
5/8” (16 mm)

25/100
25/100
25/100
25/100
25/100
25/100
25/100
25/100
25/100
25/100
25/100
25/100
25/100
25/50
25/50
25/50
25/50
25/50
25/50
25/50
25/50
25/50
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20

305

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ

H Befogószár a koronafúróhoz
RO Dispozitiv de antrenare
pt. găurătitori bimetalici
E
Mango para las sierras
de marquetería

Arbor for hole saw
Halterung für Lochsägen
Uchwyt do otwornic
Рукоятка к ножовке
Šroubový unášeč pro vrtací korunky

DOUBLE
BLISTER

DOUBLE
BLISTER

SDS+ / HEX
YT-3370
YT-3373

SDS+ / HEX

HEX 7/16” (11 mm)
SDS+

GB Pilot drill
D Pilotbohrer
PL Wiertło pilot

RUS Сверло пилот
CZ Středící vrták
H Központfúró

YT-3371
YT-3372
YT-3374

25/100
25/100

HEX 7/16” (11 mm)
HEX 7/16” (11 mm)
SDS+

25/100
25/50
25/50

RO Burghiu pilot
E
Broca piloto

10

DOUBLE
BLISTER
(mm)

YT-3376

H (mm)

6.0

75

H (mm)

(mm)

25/100

YT-3377

6.0

100

25/100

GB
D
PL
RUS

Electrican’s hole saw kit
Lochsägensatz für Elektriker
Zestaw otwornic dla elektryków
Набор ножовок к отверстиям
для электриков
CZ Sada vrtacích korunek pro elektrikáře
H Koronafúró készlet villanyszerelőknek
RO Set de găuritori pt. electricieni
E
Juego de sierras de marquetería

para electricistas

BMC
& COLOR SLEEVE

306

(mm)

YT-3380

22; 29; 35; 44; 67; 73

8

10

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS

Combination hole saw kit
Universal-Lochsägensatz
Uniwersalny zestaw otwornic
Универсальный набор
ножовок к отверстиям

BMC
& COLOR
SLEEVE

CZ
H
RO
E

Univerzální sada vrtacích korunek
Univerzilás koronafúró készlet
Set univesal de găuritori
Juego universal de sierras de marquetería

10

(mm)

YT-3381

19; 22; 25; 32; 35;
38; 44; 51; 57; 64; 76

15

5

7

20

GB Automotive hole saw kit
D Lochsägensatz für
die Kraftfahrzeugtechnik
PL Zestaw otwornic dla motoryzacji
RUS Автомобильный набор
ножовок к отверстиям
CZ Sada vrtacích korunek

pro automobilizmus
H Koronafúró készlet
az autóipar számára
RO Set de găuritori pt. motorizare
E
Juego de sierras de marquetería
para la industria automotríz

BMC
& COLOR
SLEEVE

(mm)

YT-3382

19; 22; 25; 29; 32

307

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Hand tap
Handgewindebohrer
Gwintownik ręczny
Ручныый метчик
Závitníky
Menetfúró
Tarozi
Machos de roscar

SLIDING
CARD

10

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Machine tap
Maschinengewindebohrer
Gwintownik maszynowy
Машинный метчик
Strojní závitník
Gépi menetfúró
Tarod de maşină
Macho mecanico

SLIDING
CARD

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Machine tap
Maschinengewindebohrer
Gwintownik maszynowy
Машинный метчик
Strojní závitník
Gépi menetfúró
Tarod de maşină
Macho mecanico

SLIDING
CARD

308

YT-2930
YT-2931
YT-2932
YT-2933
YT-2934
YT-2935
YT-2937
YT-2939
YT-2940
YT-2941
YT-2942
YT-2943
YT-2926
YT-2927
YT-2928
YT-2929

YT-2950
YT-2951
YT-2952
YT-2953
YT-2954
YT-2955
YT-2956

YT-2944
YT-2945
YT-2946
YT-2947
YT-2948
YT-2949
YT-2957
YT-2958
YT-2959

size x pitch
thread length (mm)
shank diameter (mm)
rozmiar x skok gwintu długość gwintu (mm) L (mm) średnica trzonu (mm)

M3x0.5
M4x0.7
M5x0.8
M6x1.0
M7x1.0
M8x1.25
M10x1.5
M12x1.75
M14x2.0
M16x2.0
M18x2.5
M20x2.5
M22x2.5
M24x3.0
M27x3.0
M30x3.5

11
13
16
19
19
22
24
29
30
32
40
40
40
50
50
56

size x pitch
thread length (mm)
rozmiar x skok gwintu długość gwintu (mm)

M3x0.5
M4x0.7
M5x0.8
M6x1.0
M7x1.0
M8x1.25
M10x1.5

size x pitch
rozmiar x skok gwintu

M12x1.75
M14x2.0
M16x2.0
M18x2.5
M20x2.5
M22x2.5
M24x3.0
M27x3.0
M30x3.5

40
45
50
50
50
56
70
75
80
80
95
95
100
110
110
125

L (mm)

11
13
16
19
19
22
24

thread length (mm)
długość gwintu (mm)

29
30
32
34
34
34
38
38
45

56
63
70
80
80
90
100

L (mm)

110
110
110
125
140
140
160
160
180

3.5
4.5
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
9.0
10.5
11.0
12.0
14.0
18.0
18.0
20.0
22.0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

shank diameter (mm)
średnica trzonu (mm)

3.5
4.5
6.0
6.0
7.1
8.0
10.0

shank diameter (mm)
średnica trzonu (mm)

9.0
11.0
12.0
14.0
16.0
18.0
18.0
20.0
22.0

weight (g)
waga (g)

25 100/400
35
50/200
45
60/240
45
60/240
55
75/300
60
50/200
85
50/200
125 50/200
200
20/80
235
20/80
345
20/80
445
10/40
600
10/40
700
15/30
950
15/30
1100 10/20

weight (g)
waga (g)

15
20
25
30
35
45
65

weight (g)
waga (g)

70
110
120
200
260
340
400
500
700

100/400
100/400
60/240
50/200
30/120
50/200
50/200

25/100
25/100
25/100
25/100
25/100
20/80
15/60
15/60
15/60

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Taps and dies set
Gewindeschneidwerkzeug-Satz
Zestaw narzynek i gwintowników
Набор плашек и метчиков
Souprava závitníků a kruhových závitových čelistí
Menetfúró és menetvágó készlet
Set de tarozi şi filiere
Juego de machosde
roscar y cojinetes

METAL CASE
& COLOR BOX

size
YT-2975 M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

10

10

size
YT-2978

M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

YT-2979

M3; M4; M5; M6; M8; M10;
M12; M14; M16; M18; M20

4

size
2

309

www.yato.com
GB Taps set
D Gewindeschneidwerkzeug-Satz
PL Zestaw gwintowników
RUS Набор метчиков
CZ Souprava závitníků
H Menetfúró készlet
RO Set de tarozi
E
Juego de machos

de roscar

METAL CASE
& COLOR BOX

size
YT-2976

M3; M4; M5; M6;
M8; M10; M12

YT-2977

M3; M4; M5; M6;
M8; M10; M12

20

10

size

GB Circular die
D Schneideisen
PL Narzynka
RUS Плашка
CZ Kruhová závitová čelist
H Menetvágó
RO Filieră
E
Cojinete

de roscar

SLIDING
CARD

310

YT-2961
YT-2962
YT-2963
YT-2964
YT-2965
YT-2967
YT-2969
YT-2970
YT-2971
YT-2972
YT-2973
YT-2960
YT-2966
YT-2968
YT-2974

size x pitch
rozmiar x skok gwintu

M4x0.7
M5x0.8
M6x1.0
M7x1.0
M8x1.25
M10x1.5
M12x1.75
M14x2.0
M16x2.0
M18x2.5
M20x2.5
M22x2.5
M24x3.0
M27x3.0
M30x3.5

outside diameter (mm)
średnica zewnętrzna (mm)

20
20
20
25
25
30
38
38
45
45
45
55
55
65
65

thickness (mm)
grubość (mm)

5
7
7
9
9
11
14
14
18
18
18
22
22
25
25

weight (g)
waga (g)

20
20
20
35
35
50
90
95
160
160
150
300
300
400
400

12

125/500
100/400
100/400
100/200
100/400
70/280
60/240
63/252
50/200
50/200
50/200
20/80
20/80
15/60
15/60

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB T-handle tap wrench
D Werkzeughalter für Gewinde
PL Pokrętło typu „T”
do gwintowników
RUS Рукоятка типа „T”
к гаечному ключу
CZ Vratidlo na závitníky typ „T”
H Menetfúró befogó T-nyelű
RO Port tarod cu maner
E
Llave giramachos „T”

SLIDING
CARD

YT-2986
YT-2987
YT-2988

size

L (mm)

M3-M8
M5-M10
M6-M12

70
80
90

GB Ratchet tap wrench
D Werkzeughalter
PL Grzechotka do gwintownika
RUS Трещетка для мeтчика
CZ Řechtačka na závitník
H Racsnis hajtószár menetfúróhoz
RO Port tarod
E
Carraca para macho

de roscar

SLIDING
CARD

YT-2989
YT-2997
YT-2990
YT-2991
GB
D
PL
RUS

Die handle
Schneideisenhalter
Oprawa do narzynek
Плашкодержатель

CZ
H
RO
E

size

L (mm)

M3-M10
M3-M10
M5-M12
M5-M12

85
250
100
300

10

YT-2980
YT-2981
YT-2982
YT-2983
YT-2984
YT-2985

SLIDING
CARD

SLIDING
CARD

20/80
20/80
20/80
20/40

Závitová objímka
Menetvágó tartó
Portfilieră
Portacojinete

(mm)

size

GB Tap wrench
D Werkzeughalter für Gewinde
PL Pokrętło do gwintowników

20/80
20/80
20/80

RUS Вороток дла метчиков
CZ Ovládací kolečko na závitník
H Hajtószár menetfúróhoz

M3-M4
M4.5-M6
M7-M9
M10-M11
M12-M14
M16-M20

20x5
20x7
25x9
30x11
38x14
45x18

L (mm)
200
200
224
280
315
450

25/100
25/100
25/100
25/50
15/30
10/20

RO Cheie (mâner) pt. tarod
E
Llave giramachos

YT-2995
YT-2996
YT-2992
YT-2993
YT-2994

size

L (mm)

M1-M8
M3-M10
M3-M12
M4-M12
M5-M20

125
180
200
280
375

50/200
25/100
25/100
25/100
20/40

311

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Thread repair set
Reparatursatz für Gewinde
Zestaw do naprawy gwintów
Набор для ремонта резьбы

CZ
H
RO
E

Souprava na opravu závitů
Menetjavító készlet
Set pt. reparare filete
Juego para reparar roscas

METAL BOX
& COLOR BOX

size
YT-1769

M6 x 1.0 x 10.8 mm
M8 x 1.25 x 10.8 mm
M10 x 1.5 x 13.5 mm

YT-1763

M5 x 0.8 x 6.7 mm
M6 x 1.0 x 10.8 mm
M8 x 1.25 x 10.8 mm
M10 x 1.5 x 13.5 mm
M12 x 1.75 x 16.3 mm

5/10

10

size

GB Wire threads
D Spiraleinlagen für Gewindereparatur
PL Wkłady spiralne do naprawy gwintów
RUS Метчики и сверла для ремонта резьбы
CZ Spirálové vložky na opravu závitů
H Menetjavító betétek
RO Inserţii spirală pt. reparare filete
E
Elementos espirales

para reparar roscas

5/10

for / dla: YT-1763, YT-1769

POLYBAG
WITH
HEADER

size
YT-1764
YT-1765
YT-1766
YT-1767
YT-1768

312

M5 x 0.8 x 6.7 mm
M6 x 1.0 x 10.8 mm
M8 x 1.25 x 10.8 mm
M10 x 1.5 x 13.5 mm
M12 x 1.75 x 16.3 mm

20
20
20
15
10

50/250
50/250
50/200
25/100
25/100

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB Router bit set
D Oberfräsersatz
PL Zestaw frezów do drewna
RUS Набор фрез по дереву
CZ Souprava frézů do dřeva
H Medţio frezř komplektas
RO Set de freze pt. lemn
E
Juego de frezas

para madera
ALUMINIUM CASE
& COLOR SLEEVE

10
YT-6801

10

313

www.yato.com
ALUMINIUM CASE
GB Router bit set
& COLOR SLEEVE
D Oberfräsersatz
PL Zestaw frezów do drewna
RUS Набор фрез по дереву
CZ Souprava frézů do dřeva
H Medţio frezř komplektas
RO Set de freze pt. lemn
E
Juego de frezas

para madera

10
YT-6803

314

10

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS

Diamond blade
Diamant-Trennscheibe
Tarcza diamentowa
Отрезной алмазный диск

CZ
H
RO
E

Diamantový kotouč
Gyémántkorong
Disc cu diamant
Disco de diamante

DOUBLE
BLISTER

• application: concrete, brick, tile,
masonry, stone
• przeznaczenie: beton utwardzony,
cegła, granit, mur, kamień
YT-6002
YT-6003
YT-6004
YT-6005

115
125
180
230

22.2
22.2
22.2
22.2

12000
11000
8000
6500

2.1
2.2
2.5
2.7

8.0
8.0
8.0
8.0

20/200
20/160
15/60
10/40

• application: ceramic,
glaze, glass, porcelain

10

• przeznaczenie: płytki ceramiczne,
glazura, płytki kamienne, szkło, porcelana
YT-6011
YT-6012
YT-6013
YT-6014
YT-6015
YT-6016
YT-6017

110
115
125
180
230
180
200

22.2
22.2
22.2
22.2
22.2
25.4
25.4

12 000
12 000
11 000
8 000
6 500
8 000
8 000

2.0
2.1
2.2
2.5
2.7
2.2
2.2

5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3

20/200
20/200
20/160
15/60
10/40
15/60
10/40

2.4
2.6
2.8
3.1

8.0
8.0
8.0
8.0

20/200
20/160
15/60
10/40

• application: concrete, brick, tile,
masonry, stone, sandstone
• przeznaczenie: beton utwardzony,
cegła, granit, mur, kamień, piaskowiec
YT-6022
YT-6023
YT-6024
YT-6025

115
125
180
230

22.2
22.2
22.2
22.2

12 000
11 000
8 000
6 500

315

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Diamond blade
Diamant-Trennscheibe
Tarcza diamentowa
Отрезной алмазный диск

CZ
H
RO
E

Diamantový kotouč
Gyémántkorong
Disc cu diamant
Disco de diamante
DOUBLE BLISTER

• application: concrete, reinforced concrete, clinkier, brick
• przeznaczenie: beton, beton zbrojony, klinkier, cegła
YT-5953
YT-5954
YT-5955

300
350
400

25.4
25.4
25.4

5100
4300
3800

3.0
3.2
3.6

10.0
10.0
10.0

10
5
5

PAPER ENVELOPE

• application: concrete, reinforced concrete, clinkier, brick
• przeznaczenie: beton, beton zbrojony, klinkier, cegła
YT-5956

450

25.4

3400

3.8

10.0

5

DOUBLE BLISTER

• application: natural stone, artificial stone
• przeznaczenie: kamień naturalny, kamień sztuczny

10

YT-5963
YT-5964
YT-5965

300
350
400

25.4
25.4
25.4

5100
4300
3800

3.0
3.2
3.6

10.0
10.0
10.0

10
5
5

PAPER ENVELOPE

• application: natural stone, artificial stone
• przeznaczenie: kamień naturalny, kamień sztuczny
YT-5966

450

25.4

3400

3.8

• application: ceramic tiles, thin natural stone tiles,
glaze, glass, porcelain

10.0

5

DOUBLE BLISTER

• przeznaczenie: płytki ceramiczne,
cienkie płytki z naturalnego kamienia,
glazura, szkło, porcelana
YT-5973
YT-5974
YT-5975

316

250
300
350

25.4
25.4
25.4

6100
5100
4300

1.8
2.1
2.4

10.0
10.0
10.0

20
10
5

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS

Diamond blade
Diamant-Trennscheibe
Tarcza diamentowa
Отрезной алмазный диск

CZ
H
RO
E

Diamantový kotouč
Gyémántkorong
Disc cu diamant
Disco de diamante

DOUBLE BLISTER

• application: ceramic materials
• przeznaczenie: materiały ceramiczne
YT-5982
YT-5983
YT-5984

250
300
350

25.4
25.4
25.4

6100
5100
4300

2.6
3.2
3.2

10.0
10.0
10.0

20
10
5

DOUBLE BLISTER

• application: asphalt, checker brick, silicate, chamotte,
fresh concrete materials, other ceramic building materials
• przeznaczenie: asfalt, cegła „kratówka”, silikaty, szamot,
świeży beton, inne ścieralne materiały budowlane
YT-5991
YT-5992
YT-5993

300
350
400

25.4
25.4
25.4

5100
4300
3800

3.2
3.2
3.2

10.0
10.0
10.0

10
5
5

PAPER ENVELOPE

YT-5994

450

25.4

3400

3.6

10.0

5

317

10

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Diamond grinding cup wheel
Diamant Schleiftopf Schleifteller
Tarcza szlifierska diamentowa
Алмазный диск шлифовальный
Diamantový brusný kotouč
Gyémánt csiszoló kúpos
Disc cupa diamantat pt. slefuit
Disco diamante de lijar

HANGING
COLOR BOX

YT-6030
YT-6031
YT-6032
YT-6033

• application: concrete, clinker, natural stone

10

• przeznaczenie: beton, klinkier, kamień naturalny
GB
D
PL
RUS

Diamond core bit drilling holes for sockets
Diamant-Bohrkrone
Diamentowe wiertło koronowe
Алмазное сверло корончатое

CZ
H
RO
E

125
180
125
180

22.2
22.2
22.2
22.2

12200
8500
12200
8500

segment size (mm)
5.0x7.5
5.0x7.5
4.5x20.0
5.0x20.0

20
10
20
10

Diamantový korunkový vrták
Gyémánt fúrókorona
Carota diamantata pt. beton
Corona con broca diamante

COLOR BOX

(mm)

YT-6045
YT-6046

318

68
82

1030
850

segment size (mm)
3.5x10x24
3.5x10x24

24
20

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB TCT circular saw blade for wood
DOUBLE
D Kreissägeblatt HM-Bestückt
BLISTER
PL Piła tarczowa do drewna
z węglikiem wolframu
RUS Диск пильный с карбидом вольфрама
CZ Kotoučová pila na dřevo
z karbidem wolframu
H Wolframkarbidos kőrfűrész fához
RO Ferăstrău circular cu dinţi
din wolfram pt. lemn
E
Disco de sierra con carbono

de tungsteno

• for cutting wood and plastics
• do cięcia drewna, płyt drewnopochodnych, tworzyw sztucznych
GB
D
PL
RUS

TCT circular saw blade for aluminium
Hartmetallbestückt Kreissägeblatt für Aluminium
Piła tarczowa do aluminium z węglikiem wolframu
Диск пильный по алюминию

CZ
H
RO
E

YT-6050
YT-6052
YT-6053
YT-6055
YT-6056
YT-6057
YT-6058
YT-6060
YT-6061
YT-6062
YT-6063
YT-6065
YT-6066
YT-6067
YT-6068
YT-6069
YT-6070
YT-6071
YT-6072
YT-6075
YT-6076
YT-6077
YT-6078
YT-6080
YT-6081
YT-6082
YT-6083
YT-6085
YT-6086

(mm) d (mm)
130
16.0 10 000
140
20.0 10 000
140
16.0 10 000
160
20.0 9 500
160
30.0 9 500
160
30.0 9 500
160
20.0 9 500
184
30.0 9 000
184
30.0 9 000
184
30.0 9 000
185
20.0 9 000
200
30.0 8 000
205
18.0 6 000
210
30.0 8 000
210
30.0 8 000
245
15.9 6 000
250
30.0 6 000
250
30.0 6 000
250
30.0 6 000
300
30.0 6 000
300
30.0 5 000
300
30.0 5 000
300
30.0 5 000
350
30.0 4 500
350
30.0 4 500
350
30.0 4 500
350
30.0 4 500
400
30.0 4 000
400
30.0 4 000

2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
3.2
3.2
3.2
2.4
3.2
3.2
3.2
3.2
2.8
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.5
3.5
3.5
3.5
3.8
3.8

thickness
of blade

T

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.2
2.2
2.2
1.4
2.2
2.0
2.2
2.2
2.0
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.5
2.5
2.5
2.5
2.8
2.8

24
16
30
18
24
36
48
24
40
50
18
24
24
40
60
40
24
40
60
24
40
60
96
28
40
54
84
32
60

25/50
25/50
25/50
25/50
25/50
25/50
25/50
25/50
25/50
25/50
25/50
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Kotoučová pila na hliník s karbidem wolframu
Wolframkarbidos körfűrészlap, aluminiumhoz
Disc circular pt. aluminiu
Disco de sierra con carbono

DOUBLE
BLISTER

• for cutting aluminium profiles, laminates, plexi,
corian and other plastics
• negative angle of teeth
• do cięcia profili aluminiowych, laminatów, plexi,
korianu, tworzyw sztucznych
• negatywny kąt natarcia zębów

YT-6091
YT-6093
YT-6095
YT-6097
YT-6099

(mm) d (mm)
200
30
210
30
250
30
300
30
350
30

8 000
8 000
6 000
5 000
4 500

3.0
3.0
3.0
3.0
3.2

thickness
of blade

T

2.2
2.2
2.2
2.2
2.5

60
72
100
100
100

10/20
10/20
10/20
10
10

319

10

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Metal cutting disc
Trennscheibe für Metall
Tarcza do cięcia metalu
Диск отрезной по металлу

CZ
H
RO
E

Kotouč pro řezání kovu
Vágókorong fémhez
Disc debitat metale
Disco cortador para metalo

YT-6101
YT-6102
YT-6103
YT-6104
YT-6105
YT-6106
YT-6107
YT-6108

115
115
125
125
180
180
230
230

22
22
22
22
22
22
22
22

1.2
2.5
1.2
2.5
1.5
2.5
2.0
3.2

13200
13200
12200
12200
8600
8600
6500
6500

5
5
5
5
5
5
5
5

25/200
25/200
25/200
25/200
25/50
25/100
25/50
25/50

10
• depressed center
• wypukła

320

YT-5940
YT-5941
YT-5942
YT-5943
YT-5944
YT-5945

115
115
125
125
180
230

22
22
22
22
22
22

2.5
3.2
2.5
3.2
3.2
3.2

13200
13200
12200
12200
8600
6500

5
5
5
5
5
5

25/200
25/200
25/200
25/200
25/50
25/50

YT-5920
YT-5921
YT-5922
YT-5923
YT-5924
YT-6110
YT-5925
YT-5926
YT-6111
YT-5927
YT-6112
YT-6113
YT-6122
YT-6136
YT-6137

115
115
115
125
125
125
180
180
180
230
230
300
305
350
400

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
32
22
32
32

1.2
2.5
3.2
1.2
2.5
3.2
1.5
2.5
3.2
2.0
3.2
3.2
3.5
3.5
4.0

13200
13200
13200
12200
12200
12200
8600
8600
8600
6500
6500
5100
5100
4400
3800

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

25/200
25/200
25/200
25/200
25/200
25/200
25/50
25/50
25/100
25/50
25/50
25
10/20
25
25

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS

Metal cutting disc
Trennscheibe für Metall
Tarcza do cięcia metalu
Диск отрезной по металлу

CZ
H
RO
E

Kotouč pro řezání kovu
Vágókorong fémhez
Disc debitat metale
Disco cortador para metalo

• depressed center
• wypukła
YT-6114
YT-6115
YT-6116
YT-6117
YT-6119
YT-6120
GB
D
PL
RUS

Metal grinding disc
Metall-Schleifscheibe
Tarcza do szlifowania metalu
Круги для шлифования по металлу

CZ
H
RO
E

115
115
125
125
180
230

22
22
22
22
22
22

2.5
3.2
2.5
3.2
3.2
3.2

13200
13200
12200
12200
8600
6500

5
5
5
5
5
5

25/200
25/200
25/200
25/200
25/100
25/50

Kotouč pro broušení kovu
Vágókorong fémhez
Disc pt. şlefuit metal
Disco cortador para metalo

10
• depressed center
• wypukła
YT-6121
YT-6123
YT-6124
YT-6126
YT-6138
YT-6139
YT-6125
YT-6127

115
115
125
125
180
180
230
230

22
22
22
22
22
22
22
22

6.0
8.0
6.0
8.0
6.8
8.0
6.0
8.0

13200
13200
12200
12200
8600
8600
6500
6500

5
5
5
5
5
5
5
5

25/100
25/100
30/120
25/100
15/30
15/30
5/30
15/30

13200
12200
8600
6500

5
5
5
5

25/100
25/100
15/30
15/30

• depressed center
• wypukła
YT-5946
YT-5947
YT-5948
YT-5949

115
125
180
230

22
22
22
22

6.0
6.8
6.8
6.8

321

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Stone cutting disc
Trenscheibe für Stein
Tarcza do cięcia kamienia
Диск отрезной по камню

CZ
H
RO
E

Kotouć pro řezání kamene
Vágókorong kőhöz
Disc pt. tăiat piatră
Disco cortador de piedra

YT-5930
YT-5931
YT-5932
YT-5933
YT-5934
YT-5935
YT-5936
YT-5937

10

115
115
125
125
180
230
300
350

22
22
22
22
22
22
22
22

1.5
3.2
1.5
3.2
3.2
3.2
3.5
4.0

13200
13200
12200
12200
8600
6500
5100
4400

5
5
5
5
5
5
5
5

25/200
25/200
25/200
25/200
25/50
25/50
25
25

22
22
22
22

3.2
3.2
3.2
3.2

13200
12200
8600
6500

5
5
5
5

25/200
25/200
25/100
25/50

22
22
22
22

6.0
6.8
6.8
6.8

13200
12200
8600
6500

5
5
5
5

25/100
25/100
15/30
15/30

• depressed center
• wypukła
YT-6128
YT-6129
YT-6130
YT-6131
GB
D
PL
RUS

Stone grinding disc
Stein-schleifscheibe
Tarcza do szlifowania kamienia
Диск для шлифования по камню

CZ
H
RO
E

115
125
180
230

Kotouć pro broušení kamene
Csiszolókorong kőhöz
Disc pt. şlefuit piatră
Disco cortador de piedra

• depressed center
• wypukła
YT-6132
YT-6133
YT-6134
YT-6135

322

115
125
180
230

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB Cable cutter
D Kabelschere
PL Szczypce
do cięcia przewodów
RUS Кабелерезы
CZ Elektrické upichováky
H Kábelvágó
RO Patent tăietor

pt. electrice
E
Tijeras para cables

SLIDING
CARD

• for copper and aluminium electric cables
• do cięcia miedzianych i aluminiowych kabli
GB Heavy duty cable cutter
D Schwere Drahtschere
PL Wzmocnione nożyce
do cięcia przewodów
RUS Кабелерезы
CZ Elektrické upichováky
H Kábelvágó
RO Patent tăietor pt. electrice
E
Tijeras para cables

SLIDING
CARD

160
210
240

6
7
8

6/60
6/60
6/48

COLOR BOX

10

L (mm)

• for copper and aluminium electric cables
• do cięcia miedzianych i aluminiowych kabli
GB Heavy duty cable cutter
D Schwere Drahtschere
PL Wzmocnione nożyce
do cięcia przewodów
RUS Кабелерезы
CZ Elektrické upichováky
H Kábelvágó
RO Patent tăietor

pt. electrice
E
Tijeras para cables

(mm)

max.

L (mm)

YT-1966
YT-1967
YT-1968

YT-1969

(mm)

max.

240

9

L (mm)

max.

6

48

SLIDING
CARD

YT-1933

230

(mm)

9

6/36

323

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Tin snips
Blechschere
Nożyce do cięcia blachy
Ножницы по металлу

CZ
H
RO
E

Nůžky na plech
Lemezvágó olló
Foarfece pt. tablă
Tijeras para chapas

SLIDING
CARD

YT-1963
YT-1964
YT-1965

L (mm)

cutting
length (mm)

200
250
300

40
60
75

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

1.5
1.8
2.0

1.0
1.2
1.4

stainless steel 304

0.6
0.8
0.8

0.6
0.8
0.8

6/36
6/24
6/12

10

SLIDING
CARD

YT-1970

L (mm)

cutting
length (mm)

260

42

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

2.0

1.4

stainless steel 304

1.0

1.0

6/36

COLOR BOX
SLIDING
CARD

YT-1971
YT-1972
YT-1973

324

L (mm)

cutting
length (mm)

200
260
310

40
53
62

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

1.5
1.8
2.0

1.0
1.2
1.4

0.6
0.8
0.8

stainless steel 304

0.6
0.8
0.8

6
6
6

36
36
12

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
E
Tijeras para

chapas

SLIDING
CARD

YT-1910

YT-1911

L (mm)

cutting
length (mm)

260

35

L (mm)

cutting
length (mm)

260

35

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

1.80

1.50

stainless steel 304

1.00

0.90

6/36

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

1.80

1.50

stainless steel 304

1.00

0.90

6/36

10

YT-1912

YT-1915

YT-1916

L (mm)

cutting
length (mm)

260

35

L (mm)

cutting
length (mm)

235

30

L (mm)

cutting
length (mm)

235

30

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

1.80

1.50

stainless steel 304

1.00

0.90

6/36

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

1.50

1.20

stainless steel 304

1.00

0.70

6/36

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

1.50

1.20

1.00

stainless steel 304

0.70

6/36

325

www.yato.com
GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy
RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
E
Tijeras para

chapas

SLIDING
CARD

YT-1918

10
YT-1919

YT-1922

YT-1923

326

L (mm)

cutting
length (mm)

260

32

L (mm)

cutting
length (mm)

260

32

L (mm)

cutting
length (mm)

290

75

L (mm)

cutting
length (mm)

230

25

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

1.80

1.50

stainless steel 304

1.00

0.9

6/36

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

1.80

1.50

stainless steel 304

1.00

0.9

6/36

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

1.10

0.94

stainless steel 304

0.70

0.53

6/36

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

2.00

1.60

1.20

stainless steel 304

1.20

6/36

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Tin snips
Blechschere
Nożyce do cięcia blachy
Ножницы по металлу
Nůžky na plech
Lemezvágó olló
Foarfece pt. tablă
Tijeras para chapas
SLIDING
CARD

YT-1960

YT-1961

YT-1962
GB Tin snips
D Blechschere
PL Nożyce do cięcia blachy

L
(mm)

1.20

cutting
length (mm)

250

40

L (mm)

cutting
length (mm)

250

40

L (mm)

cutting
length (mm)

250

45

RUS Ножницы по металлу
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló

cutting capacities (mm)
cutting
length
cold-rolled hard steel stainless
(mm) copper
steel
HRC35
steel 304

YT-1920 260 42

L (mm)

1.00

0.60

0.50

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

2.0

stainless steel 304

1.0

0.8

6/36

10

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

2.0

1.5

stainless steel 304

1.0

0.8

6/36

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

2.0

1.5

1.0

RO Foarfece pt. tablă
E
Tijeras para chapas

L
(mm)

6/36

1.5

stainless steel 304

0.8
SLIDING
CARD

cutting capacities (mm)
cutting
length
cold-rolled hard steel stainless
(mm) copper
steel
HRC35
steel 304

YT-1924 254 52

0.94

0.78

6/36

0.60

0.45

6/36

327

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ

Tin snips
Blechschere
Nożyce do cięcia blachy
Ножницы по металлу
Nůžky na plech

H
RO
E

Lemezvágó olló
Foarfece pt. tablă
Tijeras para
chapas

YT-1900

10

YT-1901

YT-1902

YT-1925

328

SLIDING
CARD

L (mm)

cutting
length (mm)

260

30

L (mm)

cutting
length (mm)

260

30

L (mm)

cutting
length (mm)

300

50

L (mm)

cutting
length (mm)

225

52

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

0.94

0.78

stainless steel 304

0.60

0.45

6/24

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

0.94

0.78

stainless steel 304

0.60

0.45

6/24

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

0.94

0.78

stainless steel 304

0.60

0.45

6/24

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

0.94

0.78

0.60

stainless steel 304

0.45

6/36

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Tin snips
Blechschere
Nożyce do cięcia blachy
Ножницы по металлу
Nůžky na plech
Lemezvágó olló
Foarfece pt. tablă
Tijeras para chapas

SLIDING
CARD

YT-1913

cutting capacities (mm)

L (mm)

cutting
length (mm)

copper

225

30

0.78

cold-rolled steel hard steel HRC35

0.53

stainless steel 304

0.46

0.36

6/36

10

YT-1914
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

cutting capacities (mm)

L (mm)

cutting
length (mm)

copper

225

30

0.78

cold-rolled steel hard steel HRC35

0.53

stainless steel 304

0.46

0.36

6/36

Portable nothers
Schere zum Ausschneiden von Ecken
Nożyce do wycinania naroży
Ножницы для наружных углов
Nůžky na vystřihování rohů
Sarokkivágó olló
Foarfeca pt. taierea colturilor
Tijera para esquinas

COLOR
BOX

YT-1939

L (mm)
300

15

329

www.yato.com
GB Steel strap cutter
D Stahlgurtblechschere
PL Nożyce do cięcia taśmy stalowej
RUS Ножницы для резки стальной ленты
CZ Nůžky na plech
H Lemezvágó olló
RO Foarfece pt. tablă
E
Tijeras para bandejas

de acero

SLIDING
CARD

YT-1930
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

10

cutting
length
(mm)

copper

305

28

-

cold-rolled
steel

hard steel
HRC35

1.00

0.80

stainless
steel 304

0.60

6/24

Bolt cutter
Drahtschere
Nożyce do prętów
Болторез
Nůžky na tyče
Kábelvágó olló
Foarfece pt. bare
Cortavarillas

YT-1843
YT-1844
YT-1845
YT-1846
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

cutting capacities (mm)

L
(mm)

size

max. (mm)
soft / miękki

12” (300 mm)
14” (350 mm)
18” (450 mm)
24” (600 mm)

5
7
8
10

max. (mm)
medium /
średnio twardy

4
5
6
8

size

20
10
10
6

YT-1847 30” (750 mm)
YT-1848 36” (900 mm)
YT-1849 42” (1050 mm)

max. (mm)
soft / miękki

13
16
19

max. (mm)
medium /
średnio twardy

10
12
14

Bolt cutter
Drahtschere
Nożyce do prętów
Болторез
Nůžky na tyče
Kábelvágó olló
Foarfece pt. bare
Cortavarillas

size

YT-1851
YT-1852
YT-1853

14” (350 mm)
18” (450 mm)
24” (600 mm)

4
3
2

FLAG
SLEEVE
CARD
max.

6
7
10

(mm)

size

6/24
6/12
2/12

YT-1854
YT-1855
YT-1856

max.

30” (750 mm)
36” (900 mm)
42” (1050 mm)

12
14
16

(mm)

6
4
2

GB
D
PL
RUS

Multi function scissors
Multifunktionsmesser
Nożyce wielofunkcyjne
Ножницы
многофункциональные
CZ Víceúčelové nůžky
H Többfunkciós olló
RO Foarfece multifuncţional
E
Tijeras multifuncionales

SLIDING
CARD
L (mm)

YT-1976

330

65

12/72

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Hand saw for wood
Handsäge
Piła płatnica do drewna
Пила по дереву
Pila na dřevo platnice
Fafűrész, egyenes
Ferăstrău pt. lemn
Serrucho para madera

YT-3101
YT-3102
YT-3103
GB Back saw
D Rücksäge
PL Piła grzbietnica

COLOR SLEEVE

L (mm)
400
450
500
RUS Пила для стусла
CZ Pila hřebenovka
H Kézifűrész

12/48
10/40
10/40

L (mm)
400
450
500

YT-3106
YT-3107
YT-3108

12/48
10/40
10/40

RO Ferăstrău coadă de vulpe
E
Serrucho de costilla

10

COLOR
SLEEVE

L (mm)
300

YT-3130
GB Compass saw
D Stichsäge
PL Piła otwornica

RUS Выкружная пила
CZ Pila otvornice
H Lyukfűrész

12/60

RO Ferăstrău coadă de şoarece
E
Serrucho de punta

COLOR SLEEVE

L (mm)
300

YT-3133
GB Wallboard saw
D Gipssäge
PL Piła do gipsów

12/60

RUS Ножовка по гипсокартону RO Ferăstrău pt. ghips
CZ Pila na sádru
E
Serrucho para cartón yeso
H Gipszfűrész

COLOR SLEEVE

YT-3134

L (mm)
150

12/60

331

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H

Plastic mitre box with dovetail saw
Kunststoffschneidladen mit Säge
Plastikowa skrzynka uciosowa z piłą
Стусло пластмассовое с пилой
Přípravek na řezání úhlů s pilkou
Gérbevágó műanyagláda
hódfarkú fűrésszel
RO Pasuitor + cutie
E
Guía de ingletar y sierra

YT-3150
GB Bow saw
D Bügelsäge
PL Piła kabłąkowa

L (mm)
350

COLOR
BOX

10

RUS Лучковая пила
CZ Oblouková pila
H Keretes fűrész

RO Ferăstrău de curbură
E Sierra de arco

COLOR
SLEEVE

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

10

YT-3200
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

L (mm)
300

12/24

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Blade for dry wood
Trockenholzsägeblatt für Handsäge
Brzeszczot do drewna suchego
Лезвие для работы по сухому дереву
Pilový list na suché dřevo
Fűrészlap száraz fához
Lama pt. lemn uscat
Hoja de sierra para madera seca

COLOR SLEEVE

YT-3220
YT-3221
YT-3222
YT-3223
YT-3224
YT-3225

332

YT-3201
YT-3202
YT-3203
YT-3204
YT-3206*

L (mm)
450
530
610
760
910

12/24

Blade for wet wood
Nassholzsägeblatt für Handsäge
Brzeszczot do drewna mokrego
Лезвие для работы по влажному дереву
Pilový list na mokré dřevo
Fűrészlap nedves fához
Lama pt. lemn verde
Hoja de sierra para madera mojada

COLOR SLEEVE

L (mm)
300
450
530
610
760
910

50/200

YT-3230
YT-3231
YT-3232
YT-3233
YT-3234
YT-3235

L (mm)
300
450
530
610
760
910

50/200

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS

Hacksaw frame
Metallbogensäge
Piła do metalu
Пила по металлу

CZ
H
RO
E

Pilka na železo
Fémfűrész
Ferăstrău cu cadru metalic
Sierra de metalo

COLOR
SLEEVE

YT-3160

L (mm)
300

10

COLOR
SLEEVE

YT-3161

L (mm)
300

6/36

COLOR
SLEEVE

YT-3163
GB Hacksaw frame blade
D Metallsägeblatt
PL Brzeszczot do metalu

RUS Полотна по металлу
CZ Pilový list na kovy
H Fémfűrész lap

5/20

RO Panza fierastrau pt. metal
E
Hoja de sierra para metalo

YT-3460

YT-3461

PLASTIC
HANGER

L (mm)
300

YT-3462

L (mm)

W (mm)

TPI

300

12

24

L (mm)

W (mm)

TPI

300

12

24

L (mm)

W (mm)

TPI

300

12

24

5

10/200

2

20/500

2

20/500

333

10

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Jig saw blades
Stichsägeblätter
Brzeszczoty do wyrzynarki
Полотно для электр. станка

CZ
H
RO
E

Pilový list do přímočaré pily
Dekopírlap
Lama fierastrau pendular
Recambio sierra de calar

BLISTER
CARD

YT-3400

L (mm)
100

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
6

50/250

YT-3401

L (mm)
100

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
10

50/250

YT-3402

L (mm)
100

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
8

50/250

YT-3403

L (mm)
100

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
6

50/250

YT-3404

L (mm)
100

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
10

50/250

YT-3405

L (mm)
100

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
6

50/250

YT-3407

L (mm)
75

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
13

50/250

YT-3408

L (mm)
115

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
13~8

50/250

YT-3409

L (mm)
115

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
8

50/250

YT-3410

L (mm)
100

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
6

50/250

YT-3411

L (mm)
100

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
8

25/250

YT-3412

L (mm)
75

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
21

25/250

10

334

75

75

75

50

90

75

1.27

1.2

1.3

1.0

1.3

1.0

75

75

75

90

75

50

1.3

1.3

1.3

1.3

1.4

1.0

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS

Jig saw blades
Stichsägeblätter
Brzeszczoty do wyrzynarki
Полотно для электр. станка

CZ
H
RO
E

Pilový list do přímočaré pily
Dekopírlap
Lama fierastrau pendular
Recambio sierra de calar

BLISTER
CARD

YT-3413

L (mm)
75

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
12

25/250

YT-3414

L (mm)
75

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
32

25/250

YT-3415

L (mm)
100

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
24~10

25/250

YT-3416

L (mm)
130

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
21

25/250

YT-3417

L (mm)
130

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
10~5

25/250

YT-3421

L (mm)
75

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
-

25/250

YT-3430

L (mm)
91.5

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
10

25/250

YT-3431

L (mm)
91.5

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
8

25/250

YT-3432

L (mm)
91.5

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
6

25/250

YT-3433

L (mm)
91.5

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
10

25/250

YT-3434

L (mm)
108

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
12~8

25/250

YT-3435

L (mm)
100

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
6

25/250

50

75

106

74.5

74.5

91

1.0

1.0

1.27

1.3

1.3

1.3

50

106

50

74.5

74.5

83

1.0

1.0

1.2

1.2

1.3

1.27

10

335

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Jig saw blades
Stichsägeblätter
Brzeszczoty do wyrzynarki
Полотно для электр. станка

CZ
H
RO
E

Pilový list do přímočaré pily
Dekopírlap
Lama fierastrau pendular
Recambio sierra de calar

BLISTER
CARD

YT-3440

L (mm)
70

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
21

25/250

YT-3441

L (mm)
70

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
12

25/250

YT-3442

L (mm)
70

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
36

25/250

YT-3443

L (mm)
91.5

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
21~16

25/250

YT-3444

L (mm)
127

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
10~5

25/250

L (mm)
100
100
100
75
75

working
length (mm)

thickness
(mm)

TPI
10
6
10
32
12

10

53

53

110

1.0

1.0

1.2

YT-3445

336

53

74.5

75
75
75
50
57

1.0

1.0

1.3
1.3
1.27
1.0
1.0

25/250

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB Steel wire brush
D Stahldrahtbürste
PL Szczotka druciana

RUS Щетка стальная
CZ Drátěný kartáč
H Drótkefe

RO Perie de sârmă
E
Cepillo de acero

rows / rzędy

YT-6353
YT-6354
YT-6355
YT-6356

3
4
5
6

12/120
12/120
12/120
12/120

rows / rzędy

YT-6357
YT-6358
YT-6359
YT-6360
GB Steel wire brush
D Stahldrahtbürste
PL Szczotka druciana

RUS Щетка стальная
CZ Drátěný kartáč
H Drótkefe

3
4
5
6

12/72
12/72
12/72
12/72

RO Perie de sârmă
E
Cepillo de acero

10

rows / rzędy

YT-6328

3

rows / rzędy

YT-6329

3

L (mm)
35x100

12/72

L (mm)
35x100

12/72

337

www.yato.com
GB Steel wire brush
D Stahldrahtbürste
PL Szczotka druciana

RUS Щетка стальная
CZ Drátěný kartáč
H Drótkefe

RO Perie de sârmă
E
Cepillo de acero

TIED
ON CARD

rows / rzędy

YT-6330

3

rows / rzędy

YT-6331

3

L (mm)
340

12/72

L (mm)
340

12/72

L (mm)
260

12/72

L (mm)
290

12/72

L (mm)
180x65

12/60

10

rows / rzędy

YT-6332

4

rows / rzędy

YT-6333

4

rows / rzędy

YT-6334

338

6

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB Steel wire brush
D Stahldrahtbürste
PL Szczotka druciana

RUS Щетка стальная
CZ Drátěný kartáč
H Drótkefe

RO Perie de sârmă
E
Cepillo de acero

TIED
ON CARD

rows / rzędy

YT-6335

3

rows / rzędy

YT-6336

3

rows / rzędy

YT-6337

3

rows / rzędy

YT-6338

4

rows / rzędy

YT-6339

4

rows / rzędy

YT-6340

5

L (mm)
340

12/72

L (mm)
340

12/72

L (mm)
180

24/144

L (mm)
260

12/72

L (mm)
290

12/72

L (mm)
180

24/120

339

10

www.yato.com
GB Steel wire brush
D Stahldrahtbürste
PL Szczotka druciana

RUS Щетка стальная
CZ Drátěný kartáč
H Drótkefe

RO Perie de sârmă
E
Cepillo de acero

TIED
ON CARD

rows / rzędy

YT-6341

3

rows / rzędy

YT-6342

3

rows / rzędy

YT-6343

3

L (mm)
340

12/72

L (mm)
340

12/72

L (mm)
180

24/144

L (mm)
260

12/72

L (mm)
290

12/72

L (mm)
180

24/120

L (mm)
180x65

12/60

10
rows / rzędy

YT-6344

4

rows / rzędy

YT-6345

4

rows / rzędy

YT-6346

5

rows / rzędy

YT-6347

340

6

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB Steel wire brush
D Stahldrahtbürste
PL Szczotka druciana

RUS Щетка стальная
CZ Drátěný kartáč
H Drótkefe

RO Perie de sârmă
E
Cepillo de acero

TIED
ON CARD

rows / rzędy

YT-6348

4

rows / rzędy

YT-6349

5

rows / rzędy

YT-6350
GB
D
PL
RUS

Plastic handle wire brush set
Bürstensatz
Komplet szczotek drucianych
Щетки - набор

CZ
H
RO
E

Drátěný kartáče
Kefekészlet
Perii
Juego de 3 cepillos

6

L (mm)
290

12/72

L (mm)
180

24/120

L (mm)
180x65

12/60

L (mm)
180

24/144

10

SLIDING
CARD

rows / rzędy

YT-6351

3

341

www.yato.com
GB Cup brush with shaft
RUS Щetka “чaшкa” со стержнем RO Perie frontală pt. bormasina SLIDING
D Stahldraht-Topfbürste
CZ Čelní kartáč drátěný se stopkou E
Cepillo de copa con mandril CARD
PL Szczotka czołowa z trzpieniem H Homlok drótkefe, nyéllel

SLIDING
CARD

YT-4750
GB
D
PL
RUS

(mm)
75

4500

YT-4751

12/96
CZ
H
RO
E

Cup brush with shaft set
Drahtbürste mit Einspannschaft
Szczotki druciane z trzpieniem
Щeтки проволочные
со стержнем

(mm)
75

4500

12/96

YT-4752

Drátěný kartáč se stopkou
Drótkefe, csapos
Perii de sârmă cu tijă
Cepillos de alambre
con espiga

(mm)
75

6000

12/72

6000
7500
4500

12/60

20000

10/100

SLIDING
CARD

10

YT-4755
GB
D
PL
RUS

Circular brush with shaft
Stahldraht-Scheibenbürste
Szczotka tarczowa z trzpieniem
Щetka кpугobaя со стержнем

YT-4757

342

(mm)
100

4500

CZ
H
RO
E

12/96

Okružní kartáč drátěný se stopkou
Tarcsás drótkefe, nyéllel
Perie rotunda pt. bormasina
Cepillo redondo

YT-4758

(mm)
100

4500

(mm)
20
50
50
SLIDING
CARD

12/96

YT-4759

(mm)
75

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS

Circular brush
Stahldraht-Scheibenbürste
Szczotka tarczowa z gwintem
Щetka кpугobaя

YT-4761

(mm)
100

GB Cup brush
D Stahldraht-Topfbürste
PL Szczotka czołowa
z gwintem

CZ
H
RO
E

Okružní kartáč drátěný
Tarcsás drótkefe
Perie rotunda pt. bormasina
Cepillo redondo

12500

8/64

RUS Щetka “чaшкa”
CZ Čelní kartáč drátěný
H Homlok drótkefe

COLOR
BOX

YT-4763

(mm)
100

12500

8/64

YT-4764

(mm)
125

10000

8/48

RO Perie frontală
E
Cepillo de copa

COLOR
BOX

10

YT-4766

(mm)
100

8500

4/32

YT-4767

(mm)
60

12500

10/80

YT-4768

(mm)
75

11000

6/36

YT-4769

(mm)
100

8500

4/16

343

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Electrican’s knife
Montagemesser
Nóż składany monterski
Нож складной

GB Cutter knife
D Universalmesser
PL Nożyk z ostrzem
trapezowym

CZ
H
RO
E

Montážní nůž
Szerelőkés
Cuţit pt. decablat
Cuchillo de montaje

RUS Ножи универсалные
CZ Univerzální nůž
H Univerzális kés

SLIDING
CARD

YT-7600

6/96

YT-7601

6/96

RO Cuţit universal
E
Cutter con
filo trapezoidal

10
TRY ME
DOUBLE
BLISTER

YT-7520

(mm)
61x33x0.5

6/48

DOUBLE
BLISTER

YT-7522

(mm)
61x33x0.5

6/48

SLIDING
CARD

COLOR BOX

YT-7523

344

(mm)
61x33x0.5

6

48

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB Cutter knife
D Universalmesser
PL Nożyk z ostrzem trapezowym

RUS Ножи универсалные
CZ Univerzální nůž
H Univerzális kés

RO Cuţit universal
E
Cutter con filo trapezoidal

DOUBLE
BLISTER

YT-7532

(mm)
61x33x0.5

12/72

DOUBLE
BLISTER

YT-7534
GB
D
PL
RUS

Utility knife
Universalmesser
Nożyk z łamanym ostrzem
Нож универсальный

CZ
H
RO
E

Nůž na tapety
Tapétaolló
Cuţitaş pt. tapet
Cuchillo para papel de empapelar

(mm)
61x33x0.5

12/72

SLIDING
CARD

10
YT-7500

(mm)
9x0.4

24/240

YT-7501

(mm)
18x0.4

12/120

YT-7571
YT-7581

(mm)
9x0.4
18x0.4

20/80
20/80

YT-7510

(mm)
25x0.7

6/48

345

www.yato.com
GB Utility knife
D Universalmesser
PL Nożyk z łamanym ostrzem

RUS Нож универсальный
CZ Nůž na tapety
H Tapétaolló

RO Cuţitaş pt. tapet
E
Cuchillo para papel

de empapelar

SLIDING
CARD
COLOR BOX

YT-7511
YT-7512

(mm)
9x0.4
18x0.5

24
12

288
96

SLIDING
CARD
COLOR BOX

YT-7504
YT-7505

(mm)
9x0.4
18x0.5

24
24

240
240

SLIDING
CARD
COLOR BOX

10
YT-7506
YT-7507

(mm)
9x0.4
18x0.5

24
12

240
144

SLIDING
CARD
COLOR BOX

YT-7502
YT-7503

(mm)
9x0.4
18x0.5

24
12

240
144

SLIDING
CARD
COLOR BOX

YT-7508
YT-7509

346

(mm)
9x0.4
18x0.5

12
12

144
96

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB Spare blades
D Abbrechklingen
PL Ostrza zapasowe

GB
D
PL
RUS

GB
D
PL
RUS
CZ

Spare blades
Abbrechklingen
Ostrza zapasowe
Лезвия для
универсалных
ножей

RUS Лезвия для
универсалных ножей
CZ Lomené ostří náhradní

CZ
H
RO
E

Electrican scissors
Elektrische Schere
Nożyczki dla elektryków
Ножницы универсальные
Elektrické nůžky

Lomené ostří náhradní
Törhető tartalékpenge
Lame de rezervă rupte
Filo partido de recambio

H Törhető tartalékpenge
RO Lame de rezervă rupte
E
Filo partido de recambio

PLASTIC
BOX
& SLIDING
CARD

YT-7530

(mm)
25x0.7

YT-7531

(mm)
61x33x0.5

24/144

YT-7528
YT-7529

(mm)
9x0.4
18x0.4

24/144
24/144

PLASTIC
BOX
& SLIDING
CARD

6/48

COLOR BOX

YT-7524
YT-7525

(mm)
9x0.4
18x0.5

24
24

240
144

YT-7527

(mm)
61x33x0.5

24

144

H Univerzális olló
RO Foarfece - electrician
E
Tijeras elécticos

HRC

52-56

SLIDING
CARD

YT-1974

L (mm)
140

12/120

347

10

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

10

GB
D
PL
RUS

Glass oil cutter
Glasschneider
Nóż olejowy do szkła
Стеклорез масляный

CZ Řezák na sklo
E
H Olajkés üveghez

RO Diamant pt. taiat stricla cu ulei

Scriber for glass, ceramics and metal
Reißnadel für Glas, Keramik und Metall
Rysik do szkła, ceramiki i metalu
Штихель для стекла, керамика и металла

CZ
H
RO
E

Cuchillo de aceite
para cristalination

SLIDING
CARD

YT-7560

L (mm)
177

6/120

YT-7561

L (mm)
178

6/120

Rýsovací jehla na sklo, keramiku a kov
Karctű üveghez, kerámiához és fémhez
Ac de trasat pt. sticlă, ceramică şi metal
Trazador para vidrio, cerámica y metall

SLIDING
CARD

YT-3740
GB Double edge trimmer
D Kantentrimmer
PL Dwustronny nóż
do odcinania oklein
RUS Двусторонний нож
для мебельной пленки

CZ
H
RO
E

L (mm)
140

6/240

Orezávací nuž na hrany lamina
Kétélu vágó
Rindea pt. finisaje
Cuchillo de doble filo
para cortar chapas de madera

SLIDING
CARD

YT-5710

348

6/48

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS

GB
D
PL
RUS

Profile gauge
Profilmuster
Wzornik profili
Шаблон профилей

CZ
H
RO
E

Punch set
Lederlocherset
Przebijaki do skóry
Набор пробойников для кожи

Profilová šablona
Profilsablon
Şablon profile
Plantilla de perfiles

CZ
H
RO
E

SLIDING
CARD

YT-3735

L (mm)
125

24/72

YT-3736

L (mm)
260

10/40

Sada průbojníků na kůží
Bőrlyukasztó készlet
Set preducele
Juego de perforar en piel

POUCH
& COLOR
BOX

10

size
YT-3590

2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0;
7.0; 8.0; 9.0; 10.0

YT-3591

2.0; 2.5; 3.2; 4.0; 4.8;
5.5; 6.4; 8.0; 9.5; 11.1;
12.7; 14.0; 15.8; 19.0; 22.0

50

size
10

349

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

PVC pipe cutter
PVC Rohrabschneider
Obcinak do rur PCV
Труборез для ПВХ труб

CZ
H
RO
E

Řezač PVC trubek
Csővágó olló PVC csövekhez
Cleşte pt. tăiat ţevi din PVC
Cortatubos PVC
SLIDING
CARD

max.

YT-2230

(mm)

35

6/48

SLIDING
CARD

max.

YT-2231

10

(mm)

42

6/48

SLIDING
CARD

max.

YT-2228

(mm)

51

6/24

SLIDING
CARD

max.

YT-2229

350

(mm)

64

6/24

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS

Pipe cutter
Rohrabschneider
Obcinak do rur
Труборiз для труб

CZ
H
RO
E

Řezač trubek
Csővágó olló csövekhez
Cleşte pt. tăiat ţevi
Cortatubos

COLOR BOX

YT-2232

3/8”-1-5/8” (10-40 mm)

20

10

YT-2233

1/4”-7/4” (6-45 mm)

25

YT-2234

1/2”-5/2” (14-63 mm)

25

YT-2235

2”-5” (50-127 mm)

10

351

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

10

GB
D
PL
RUS

352

Window scraper
Fensterabstreicher
Skrobak do szyb
Скребок для стекла

Scraper
Ziehklinge
Cyklina
Цикля

CZ
H
RO
E

CZ
H
RO
E

Škrabák na skla
Kaparó üveghez
Răzuitor pt. geamuri
Rascador de cristales

HALF
DOUBLE
BLISTER

YT-7550

L (mm)
300

10/60

YT-7551

L (mm)
390~600

10/60

Škrabka na parkety
Simítógyalu
Honuitor
Raspador

HALF
DOUBLE
BLISTER

YT-5702

L (mm)
240

6/48

YT-5703

L (mm)
250

6/48

YT-5704

L (mm)
290

6/48

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS

Steel file
Werkstatt-Feile
Pilnik do metalu
Напильник слесарный

CZ
H
RO
E

Zámeňický pilník
Lakatos reszelő
Pilă de lăcătuşerie
Lima para metal

PLASTIC
HANGER

YT-6223
YT-6180
YT-6185
YT-6228
YT-6190
YT-6233

YT-6224
YT-6181
YT-6186
YT-6229
YT-6191

YT-6225
YT-6182
YT-6187
YT-6230
YT-6192
YT-6234

YT-6226
YT-6183
YT-6188
YT-6231
YT-6193
YT-6235

YT-6227
YT-6184
YT-6189
YT-6232
YT-6194
YT-6236

#

L (mm)

1
2
2
2
2
3

250
150
200
250
300
250

#

L (mm)

1
2
2
2
2

250
150
200
250
300

#

L (mm)

1
2
2
2
2
3

250
150
200
250
300
250

#

L (mm)

1
2
2
2
2
3

250
150
200
250
300
250

#

L (mm)

1
2
2
2
2
3

250
150
200
250
300
250

20/80
20/80
20/80
20/80
10/40
20/80

20/80
20/80
20/80
20/80
10/40

10
20/80
20/80
20/80
20/80
10/40
20/80

20/80
20/80
20/80
20/80
10/40
20/80

20/80
20/80
20/80
20/80
10/40
20/80

353

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Steel file set
Werkstatt-Feilen
Pilniki do metalu
Набор напильников
слесарных
CZ Zámeňicke pilníky
H Lakatos reszelő
RO Pile de lăcătuşerie
E
Juego de limas

para metal

SLIDING
CARD

YT-6237

10/20

YT-6238

5/10

YT-6239

5/10

10

354

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS

Needle file set
Nadelfeilensatz
Zestaw pilników iglaków
Набор напильников надфили

CZ
H
RO
E

Sada jehlovych pilniku
Tűreszelő készlet
Set pile conice
Juego de limas de aguja

POUCH

YT-6160
YT-6161
YT-6162

working length /
długość robocza (mm)

mm

65
75
85

3x140
4x160
5x180

50/200
25/100
25/100

10

YT-6163
YT-6164
YT-6165

working length /
długość robocza (mm)

mm

65
75
85

3x140
4x160
5x180

25/100
25/100
25/50

355

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Diamond needle file
Diamant-Nadelfeile
Pilnik iglak diamentowy
Надфиль алмазный

CZ
H
RO
E

Diamantovy jehlovy pilnik
Gyémánt tűreszelő
Pila diamantata
Lima de aguja adiamantada

SLIDING
CARD

grit /
coating length /
ziarnistość długość nasypu (mm)

YT-6140
YT-6147
YT-6152

150
150
150

50
50
70

grit /
coating length /
ziarnistość długość nasypu (mm)

YT-6141
YT-6148
YT-6153

150
150
150

50
50
70

grit /
coating length /
ziarnistość długość nasypu (mm)

YT-6142
YT-6149
YT-6154

10

GB
D
PL
RUS

Diamond needle file set
Diamant-Nadelfeilensatz
Zestaw pilników diamentowych iglaków
Набор надфилей алмазных

CZ
H
RO
E

50
50
70

Sada diamantovych jehlovych pilniku
Gyémánt tűreszelő készlet
Set pile diamantate
Juego de limas de aguja adiamantadas

YT-6143
YT-6150
YT-6155

YT-6156

356

150
150
150

mm
3x140
4x160
5x180

120/1200
80/800
45/450

mm
3x140
4x160
5x180

120/1200
80/800
45/450

mm
3x140
4x160
5x180

120/1200
80/800
45/450

POUCH

grit /
ziarnistość

coating length /
długość nasypu (mm)

mm

150
150
150

50
50
70

3x140
4x160
5x180

grit /
ziarnistość

coating length /
długość nasypu (mm)

mm

150

70

5x180

40/400
30/300
15/150

10/100

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS

Diamond needle file set
Diamant-Nadelfeilensatz
Zestaw pilników diamentowych iglaków
Набор надфилей алмазных

CZ
H
RO
E

Sada diamantovych jehlovych pilniku POUCH
Gyémánt tűreszelő készlet
Set pile diamantate
Juego de limas de aguja adiamantadas

YT-6144

YT-6145

grit /
ziarnistość

coating length /
długość nasypu (mm)

mm

150

50

3x140

grit /
ziarnistość

coating length /
długość nasypu (mm)

mm

150

25

3x140

10
12/120

12/120

357

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

10

Diamond needle file set
Diamant-Nadelfeilensatz
Zestaw pilników diamentowych iglaków
Набор надфилей алмазных

CZ
H
RO
E

Sada diamantovych jehlovych pilniku
Gyémánt tűreszelő készlet
Set pile diamantate
Juego de limas de aguja adiamantadas

YT-6146

YT-6151

358

POUCH

grit /
ziarnistość

coating length /
długość nasypu (mm)

mm

150

30

3x140

grit /
ziarnistość

coating length /
długość nasypu (mm)

mm

150

50

4x160

12/120

9/90

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB
D
PL
RUS

Wood rasp
Holzraspel
Tarnik do drewna
Рашпиля для дерева

CZ
H
RO
E

Rašple do dřeva
Fareszelő
Raspe
Escarpelo para madera

PLASTIC
HANGER

COLOR BOX

#
YT-6219

45

YT-6220

45

12

72

12

72

#

10
#
YT-6221
GB
D
PL
RUS
CZ

Wood rasp set
Holzraspelsatz
Tarniki do drewna
Рашпили для дерева
Sada rašplí do dřeva

H
RO
E

Fareszelő
Set raspe
Juego de escarpelos
para madera

45

12

72

5

20

SLIDING
CARD

#
YT-6222

45

359

www.yato.com
GB Sand paper
D Schleifpapier

YT-8350
YT-8351
YT-8352
YT-8353
YT-8354

PL Papier ścierny
RUS Наждачная бумага

grit / ziarnistość

size / rozmiar (mm)

40
60
80
100
120

230x280
230x280
230x280
230x280
230x280

50
50
50
50
50

CZ Smirkový papír
H Csiszolópapír

YT-8370
YT-8371
YT-8372
YT-8373
YT-8374

YT-8360
YT-8361
YT-8362
YT-8363
YT-8364

360

grit / ziarnistość

size / rozmiar (mm)

40
60
80
100
120

115x280
115x280
115x280
115x280
115x280

grit / ziarnistość

size / rozmiar (mm)

40
60
80
100
120

230x280
230x280
230x280
230x280
230x280

5
5
5
5
5

50
50
50
50
50

application: paint, lacquer, filler, wood
abrasive: aluminium oxide
bond: syntetic resin
backing: C
coating: semi-open

zastosowanie: farby, lakiery, szpachle, drewno
ścierniwo: tlenek aluminium
spoiwo: żywica syntetyczna
podkład: C
nasyp półotwarty
YT-8355
YT-8356
YT-8357
YT-8358

500
500
500
500
500

10

grit / ziarnistość

size / rozmiar (mm)

150
180
220
240

230x280
230x280
230x280
230x280

application: paint, lacquer, filler, wood
abrasive: aluminium oxide
bond: syntetic resin
backing: D
coating: semi-open

zastosowanie: farby, lakiery, szpachle, drewno
ścierniwo: tlenek aluminium
spoiwo: żywica syntetyczna
podkład: D
nasyp półotwarty
YT-8375
YT-8376
YT-8377
YT-8378

24/240
24/240
24/240
24/240
24/240

500
500
500
500
500

RO Hârtie abrazivă
E
Papel de lija

grit / ziarnistość

size / rozmiar (mm)

150
180
240
320

115x280
115x280
115x280
115x280

application: paint, lacquer, filler, wood
abrasive: aluminium oxide
bond: syntetic resin
backing: D
coating: semi-open

zastosowanie: farby, lakiery, szpachle, drewno
ścierniwo: tlenek aluminium
spoiwo: żywica syntetyczna
podkład: D
nasyp półotwarty
YT-8365
YT-8366
YT-8367
YT-8368

grit / ziarnistość

size / rozmiar (mm)

150
180
240
320

230x280
230x280
230x280
230x280

POLYBAG

50
50
50
50

500
500
500
500

POLYBAG
WITH HEADER

5
5
5
5

24/240
24/240
24/240
24/240

POLYBAG

50
50
50
50

500
500
500
500

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB Sand paper
D Schleifpapier

YT-8449
YT-8450
YT-8451
YT-8452
YT-8453

YT-8440
YT-8441
YT-8442
YT-8443
YT-8444

YT-8458
YT-8459
YT-8460
YT-8461
YT-8462

PL Papier ścierny
RUS Наждачная бумага

grit / ziarnistość

size / rozmiar

40
60
80
100
120

93 mm x 5 m
93 mm x 5 m
93 mm x 5 m
93 mm x 5 m
93 mm x 5 m

grit / ziarnistość

size / rozmiar

40
60
80
100
120

115 mm x 5 m
115 mm x 5 m
115 mm x 5 m
115 mm x 5 m
115 mm x 5 m

grit / ziarnistość

size / rozmiar

40
60
80
100
120

115 mm x 50 m
115 mm x 50 m
115 mm x 50 m
115 mm x 50 m
115 mm x 50 m

CZ Smirkový papír
H Csiszolópapír
application: paint, lacquer, filler, wood
abrasive: aluminium oxide
bond: syntetic resin
backing: D
coating: semi-open

zastosowanie: farby, lakiery, szpachle, drewno
ścierniwo: tlenek aluminium
spoiwo: żywica syntetyczna
podkład: D
nasyp półotwarty
YT-8454
YT-8455
YT-8456
YT-8457

12/48
12/48
12/48
12/48
12/48

grit / ziarnistość

size / rozmiar

150
180
240
320

93 mm x 5 m
93 mm x 5 m
93 mm x 5 m
93 mm x 5 m

application: paint, lacquer, filler, wood
abrasive: aluminium oxide
bond: syntetic resin
backing: D
coating: semi-open

zastosowanie: farby, lakiery, szpachle, drewno
ścierniwo: tlenek aluminium
spoiwo: żywica syntetyczna
podkład: D
nasyp półotwarty
YT-8445
YT-8446
YT-8447
YT-8448

12/48
12/48
12/48
12/48
12/48

2
2
2
2
2

RO Hârtie abrazivă
E
Papel de lija

grit / ziarnistość

size / rozmiar

150
180
240
320

115 mm x 5 m
115 mm x 5 m
115 mm x 5 m
115 mm x 5 m

application: paint, lacquer, filler, wood
abrasive: aluminium oxide
bond: syntetic resin
backing: D
coating: semi-open

zastosowanie: farby, lakiery, szpachle, drewno
ścierniwo: tlenek aluminium
spoiwo: żywica syntetyczna
podkład: D
nasyp półotwarty
YT-8463
YT-8464
YT-8465
YT-8466

grit / ziarnistość

size / rozmiar

150
180
240
320

115 mm x 50 m
115 mm x 50 m
115 mm x 50 m
115 mm x 50 m

12/48
12/48
12/48
12/48

10

12/48
12/48
12/48
12/48

2
2
2
2

361

www.yato.com
GB Sand paper
D Schleifpapier

PL Papier ścierny
RUS Наждачная бумага

CZ Smirkový papír
H Csiszolópapír

application: paint, lacquer, filler, wood
abrasive: aluminium oxide
bond: syntetic resin
backing: F
coating: closed

zastosowanie: farby, lakiery, szpachle, drewno
ścierniwo: tlenek aluminium
spoiwo: żywica syntetyczna
podkład: F
nasyp pełny

YT-8480
YT-8481
YT-8482

10

RO Hârtie abrazivă
E
Papel de lija

grit / ziarnistość

size / rozmiar

80
100
120

150 mm x 50 m
150 mm x 50 m
150 mm x 50 m

application: paint, lacquer, filler, wood
abrasive: aluminium oxide
bond: syntetic resin
backing: F
coating: closed

zastosowanie: farby, lakiery, szpachle, drewno
ścierniwo: tlenek aluminium
spoiwo: żywica syntetyczna
podkład: F
nasyp pełny

YT-8483
YT-8484
YT-8485
YT-8486

grit / ziarnistość

size / rozmiar

40
60
80
120

200 mm x 50 m
200 mm x 50 m
200 mm x 50 m
200 mm x 50 m

application: paint, lacquer, filler
abrasive: silicon carbide
bond: syntetic resin
backing: C
coating: closed

zastosowanie: farby, lakiery, szpachle
ścierniwo: węglik krzemu
spoiwo: żywica syntetyczna
podkład: C
nasyp pełny
grit / ziarnistość

YT-8400
YT-8401
YT-8402
YT-8403
YT-8404

362

60
80
100
120
150

size / rozmiar
(mm)

230x280
230x280
230x280
230x280
230x280

2
2
2

2
2
2
2

POLYBAG

50
50
50
50
50

500
500
500
500
500

Cutting tools / Narzędzia tnące
GB Sand paper
D Schleifpapier

YT-8405
YT-8406
YT-8407
YT-8408
YT-8409
YT-8410
YT-8411
GB
D
PL
RUS

PL Papier ścierny
RUS Наждачная бумага

grit / ziarnistość

size / rozmiar (mm)

180
220
240
280
320
360
400

230x280
230x280
230x280
230x280
230x280
230x280
230x280

Sanding block
Handschleifer
Blok ścierny
Брусок для шлифования

50
50
50
50
50
50
50
CZ
H
RO
E

CZ Smirkový papír
H Csiszolópapír

500
500
500
500
500
500
500

RO Hârtie abrazivă
E
Papel de lija

application: paint, lacquer, filler
abrasive: silicon carbide
bond: syntetic resin
backing: A
coating: closed

zastosowanie: farby, lakiery, szpachle
ścierniwo: węglik krzemu
spoiwo: żywica syntetyczna
podkład: A
nasyp pełny
YT-8412
YT-8413
YT-8414
YT-8415
YT-8416
YT-8417
YT-8418

POLYBAG

grit / ziarnistość

size / rozmiar (mm)

500
600
800
1000
1200
1500
2000

230x280
230x280
230x280
230x280
230x280
230x280
230x280

Brusný blok
Suport smirghel
Csiszolóblokk
Bloque abrasivo

50
50
50
50
50
50
50

500
500
500
500
500
500
500

10

TIED
ON CARD

YT-5320
YT-5321

mm
223x85
223x105

6/36
6/36

363

11

Hydraulic tools
Narzędzia hydrauliczne

364

Hydraulic tools / Narzędzia hydrauliczne

Ratchet die stock sets
Komplety gwintownic ręcznych

Water pump pliers
Szczypce nastawne
366

Accessories for ratchet die stock
Akcesoria do gwintownic ręcznych

Pipe cutters
Obcinaki do rur

366

Pipe wrenches
Klucze do rur

370

371-372

Hand flaring tools sets
Praski do rozszerzania rur
367-369

373-374

365

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Ratchet die stock
Handgewindebohrer
Gwintownica ręczna
Ручныый метчик

CZ
H
RO
E

Závitníky
Menetfúró
Tarozi
Machos de roscar

12.5 19
mm

mm

32

25

mm

mm

size
BMC
& COLOR
SLEEVE

11

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

YT-2900
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Spare knives for ratchet die stock
Rohrgewinde-Schneidbacken
Noże zapasowe do gwintownicy ręcznej
Запасные ножи для оправки
Náhradní nože do ručního závitořezu
Tartalék kések, racsnis csőmenetvágóhoz
Cutit de rezerva pt. filiera
Filos de recambio para terraja de mano

1/4” (6.3 mm); 3/8” (10.0 mm); 1/2” (12.5 mm);
3/4” (19.0 mm); 1” (25.0 mm); 5/4” (32.0 mm)

Spare head for ratchet die stock
Rohrgewinde-Schneidköpfe
Głowica zapasowa do gwintownicy ręcznej
Запасная оправка для нарезания трубной резьбы
Náhradní hlava pro ruční závitořez
Tartalék fej, racsnis csőmenetvágóhoz
Cap de rezerva pt. placa filetat cu clichet
Cabeza de recambio para terraja de mano

POLYBAG
WITH HEADER

COLOR BOX

size
YT-2910
YT-2911
YT-2912
YT-2913
YT-2914

366

1/4” (6.3 mm)
3/8” (10.0 mm)
1/2” (12.5 mm)
3/4” (19.0 mm)
1” (25.0 mm)

4

size
4
4
4
4
4

50/200
50/200
50/200
50/200
50/200

YT-2916
YT-2917
YT-2918
YT-2919
YT-2920
YT-2921

1/4” (6.3 mm)
3/8” (10.0 mm)
1/2” (12.5 mm)
3/4” (19.0 mm)
1” (25.0 mm)
5/4” (32.0 mm)

10/40
10/40
10/40
10/40
10/40
10/40

Hydraulic tools / Narzędzia hydrauliczne
GB
D
PL
RUS

Adjustable pipe wrench
Rohrschlüssel
Klucz nastawny do rur
Ключ трубный переставной

CZ
H
RO
E

Nastavitelný klíč na trubky
Állítható csőkulcs
Cheie reglabilă pt. ţevi
Llave para tubos tipo Inglesa

25

mm

YT-2210
YT-2211
YT-2212

COLOR BOX

GB
D
PL
RUS

Adjustable pipe wrench
Rohrschlüssel
Klucz nastawny do rur
Ключ трубный переставной

CZ
H
RO
E

max. pipe diameter /
max. średnica rury

1” (25 mm)
1.5” (38 mm)
2” (50 mm)

Nastavitelný klíč na trubky
Állítható csőkulcs
Cheie reglabilă pt. ţevi
Llave para tubos tipo Inglesa

38

mm

L (mm)

320
420
560

25

mm

24
18
12

38

mm

11
YT-2213
YT-2214
YT-2215

COLOR BOX

GB
D
PL
RUS

Adjustable pipe wrench
Rohrschlüssel
Klucz nastawny do rur
Ключ трубный переставной

CZ
H
RO
E

max. pipe diameter /
max. średnica rury

1” (25 mm)
1.5” (38 mm)
2” (50 mm)

Nastavitelný klíč na trubky
Állítható csőkulcs
Cheie reglabilă pt. ţevi
Llave para tubos tipo Inglesa

L (mm)

330
415
530

25

mm

COLOR BOX

YT-2216
YT-2217
YT-2218

max. pipe diameter /
max. średnica rury

1” (25 mm)
1.5” (38 mm)
2” (50 mm)

24
18
12

38

mm

L (mm)

330
420
535

24
18
12

367

www.yato.com
GB Pipe wrench
D Rohrschlüssel
PL Klucz do rur

RUS Ключ трубный
CZ Klíč součásti
na trubky

H Csőkulcs
RO Cheie reglabila pt. tevi
E
Llave para tubos

size

YT-2201
YT-2203
YT-2204
YT-2205
YT-2206

10” (250 mm)
14” (350 mm)
18” (450 mm)
24” (600 mm)
36” (900 mm)

YT-2222
YT-2223
YT-2224
YT-2225

12” (300 mm)
14” (350 mm)
18” (450 mm)
24” (600 mm)

YT-2226*

10” (250 mm)

max. pipe diameter /
max. średnica rury

1” (25 mm)
1.5” (38 mm)
2” (50 mm)
2.5” (63 mm)
4” (100 mm)

6/36
4/16
3/12
3/6
2/4

11
size

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

368

size

max. pipe diameter /
max. średnica rury

1” (25 mm)
1.5” (38 mm)
2” (50 mm)
2.5” (63 mm)

max. pipe diameter /
max. średnica rury

1.7” (43 mm)

6/24
4/16
3/12
3/6

6/24

Hydraulic tools / Narzędzia hydrauliczne
GB Pipe wrench
D Rohrschlüssel
PL Klucz do rur

RUS Ключ трубный
CZ Klíč součásti
na trubky

H Csőkulcs
RO Cheie reglabila pt. tevi
E
Llave para tubos

size

YT-2480
YT-2481
YT-2482
YT-2483
YT-2484
YT-2485
YT-2486

10” (250 mm)
12” (300 mm)
14” (350 mm)
18” (450 mm)
24” (600 mm)
36” (900 mm)
48” (1200 mm)

max. pipe diameter /
max. średnica rury

1” (25 mm)
1.5” (38 mm)
2” (50 mm)
2.5” (63 mm)
3” (75 mm)
5” (125 mm)
6” (150 mm)

6/30
6/18
6/12
2/10
2/6
3
2

11

size

YT-2487
YT-2488
YT-2489
YT-2490
YT-2491
YT-2492
YT-2493
YT-2494
YT-2495

8” (200 mm)
10” (250 mm)
12” (300 mm)
14” (350 mm)
18” (450 mm)
24” (600 mm)
36” (900 mm)
48” (1200 mm)
60” (1500 mm)

max. pipe diameter /
max. średnica rury

3/4” (19 mm)
1” (25 mm)
1.5” (38 mm)
2” (50 mm)
2.5” (63 mm)
3” (75 mm)
5” (125 mm)
6” (150 mm)
8” (200 mm)

6/30
6/18
6/12
2/10
3/6
2/4
1
1
1

369

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Adjustable pliers
Verstellbare Kombizange
Szczypce przestawne
Переставные клещи

CZ
H
RO
E

Kleště přestavitelné
Állítható fogó
Cleste pivot
Pinzas ajustables

HALF
DOUBLE
BLISTER

YT-1957
YT-1958
GB
D
PL
RUS
CZ

Water pump pliers
Wasserpumpenzange
Szczypce nastawne
Клещи переставные
Keleště siko

H Vízpumpafagó
RO Cleste papagal
E
Alicates de fontanero
ajustables

L (mm)
150
200

max. working range (mm)
max. rozstaw (mm)

65-70
70-80

6/60
6/60

HALF
DOUBLE
BLISTER

YT-2069

L (mm)
250

6/36

YT-2070

L (mm)
250

6/24

YT-2090
YT-2091

L (mm)
250
300

6/36
6/36

11

GB
D
PL
RUS
CZ

370

Water pump pliers
Wasserpumpenzange
Szczypce nastawne
Клещи переставные
Keleště siko

H Vízpumpafagó
RO Cleste papagal
E
Alicates de fontanero
ajustables

Hydraulic tools / Narzędzia hydrauliczne
GB
D
PL
RUS

PVC pipe cutter
PVC Rohrabschneider
Obcinak do rur PCV
Труборез для ПВХ труб

CZ
H
RO
E

Řezač PVC trubek
Csővágó olló PVC csövekhez
Cleşte pt. tăiat ţevi din PVC
Cortatubos PVC
SLIDING
CARD

max.

YT-2230

(mm)

35

6/48

SLIDING
CARD

max.

YT-2231

(mm)

42

6/48

11
SLIDING
CARD

max.

YT-2228

(mm)

51

6/24

SLIDING
CARD

max.

YT-2229

(mm)

64

6/24

371

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Pipe cutter
Rohrabschneider
Obcinak do rur
Труборiз для труб

CZ
H
RO
E

Řezač trubek
Csővágó olló csövekhez
Cleşte pt. tăiat ţevi
Cortatubos

COLOR BOX

YT-2232

3/8”-1-5/8” (10-40 mm)

20

YT-2233

1/4”-7/4” (6-45 mm)

25

YT-2234

1/2”-5/2” (14-63 mm)

25

YT-2235

2”-5” (50-127 mm)

10

11

372

Hydraulic tools / Narzędzia hydrauliczne
GB
D
PL
RUS

Hand flaring tools set
Handpresse zum Aufweiten von Rohren
Praska do ręcznego rozszerzania rur
Пресс для ручного расширения труб

CZ
H
RO
E

Přípravek na ruční rozšiřování konců trubek
Kézi csőtágító
Presă manuală pt. lăţirea ţevilor
Prensa para la elongación manual de tubos

COLOR BOX

YT-2181
YT-2182

(mm)
19; 22; 25
22; 25; 28

20
20

11

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-2180

(mm)
3; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 16; 19

10

373

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Hand flaring tools set
Zange zum Aufweiten von Rohrenden von Hand
Szczypce do kielichowania ręcznego
Щипцы для формирования раструбов вручную

CZ
H
RO
E

Kleště na ruční hrdlování konců trubek
Csőtágító fogó
Cleşte pt. manşonare manuală
Pinzas para abocinamiento manual de tubos

BMC
& COLOR
SLEEVE

size
1/2” (12.7 mm); 5/8” (15.9 mm); 3/4” (19.0 mm);
YT-2183
7/8” (22.2 mm); 1” (25.4 mm); 9/8” (28.6 mm)

11

Memo

374

5

Hydraulic tools / Narzędzia hydrauliczne

Memo

11

375

12

Fastening tools
Narzędzia do łączenia

376

Fastening tools / Narzędzia do łączenia

Hand riveters & rivets
Nitownice ręczne i nity

Mini palm nailers
Młotki pneumatyczne do gwoździ
378-379

Hand riveters
Nitownice ręczne
Lazy tong riveters
Nitownice ręczne, dźwigniowe
Hand nut tools
Nitownice do nitonakrętek
Aluminium blind rivets
Nity aluminiowe

378
378

Pneumatic riveters
Nitownice pneumatyczne

380

381-383

Staple guns
Zszywacze
Staple removers
Rozszywacze
Staples
Zszywki
Nails
Gwoździe

Pneumatic stiching
& nailing machines
Zszywacze i gwoździarki
pneumatyczne

Pneumatic staplers
Zszywacze pneumatyczne
Pneumatic nailers
Gwoździarki pneumatyczne
Staples
Zszywki
Nails
Gwoździe

387

388

Caulking guns
Wyciskacze do mas

Staple guns & staples
Zszywacze i zszywki

Foam guns
Pistolety do pianki

387

Gas framing nailers & accessories
Gwoździarki gazowe i akcesoria

379
379

381

Burners & soldering tools
Palniki i lutownice

382
383
383

389-390

391-393

Glue guns
Pistolety do klejenia

393

384-386
384
384
386
386

377

www.yato.com
GB Hand riveter
D Blindnietzange
PL Nitownica ręczna

RUS Зaклeпoчник
CZ Ruční nýtovačka
H Kézi popszegecshúzó

RO Presă de nituit manuală
E
Remachadora de mano

DOUBLE
BLISTER

(mm)

YT-3600

2.4; 3.2; 4.0; 4.8

YT-3601

2.4; 3.2; 4.0; 4.8

(mm)

GB
D
PL
RUS
CZ

Lazy tongue riveter
Blindnietzange
Nitownica dźwigniowa
Зaклeпoчник
Nýtovačka páková

L (mm)
280

6/24

L (mm)
250

6/24

H Emeltyűs popszegecshúzó
RO Pcleşte pt. popnituri
E
Remachadora de palanca

COLOR BOX

12
(mm)

YT-3609
GB
D
PL
RUS
CZ

Lazy tongue riveter
Blindnietzange
Nitownica dźwigniowa
Зaклeпoчник
Nýtovačka páková

3.2; 4.0; 4.8; 6.0; 6.4

16

H Emeltyűs popszegecshúzó
RO Pcleşte pt. popnituri
E
Remachadora de palanca

COLOR BOX

(mm)

YT-3610

378

3.2; 4.0; 4.8; 6.0; 6.4

12

Fastening tools / Narzędzia do łączenia
GB
D
PL
RUS
CZ

Hand nut tool
Blindnietzange
Nitownica ręczna do nitonakrętek
Зaклeпoчник
Nýtovačka páková

H Emeltyűs popszegecshúzó
RO Pcleşte pt. popnituri
E
Remachadora de palanca

COLOR BOX

YT-3613
GB Hand nut tool
D Blindnietzange
PL Nitownica ręczna
do nitonakrętek

RUS Зaклeпoчник
CZ Nýtovačka páková
H Emeltyűs popszegecshúzó

size
M4; M5; M6; M8; M10

10

RO Pcleşte pt. popnituri
E
Remachadora de palanca

12
BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-3612
GB Aluminium blind rivets
D Aluminiumblindnieten
PL Nity aluminiowe

(mm)

YT-3630
YT-3631
YT-3632
YT-3634
YT-3635
YT-3636

3.2
3.2
3.2
4.0
4.0
4.0

size
M5; M6; M8; M10; M12

RUS Aлюминиевые заклëпки RO Nituri din aluminiu
CZ Hliníkové nýty
E
Remaches de aluminio
H Alu popszegecs

L (mm)
6.4
9.6
12.7
6.4
9.6
12.7

(mm)

50
50
50
50
50
50

12/48
12/48
12/48
12/48
12/48
12/48

YT-3637
YT-3639
YT-3640
YT-3641
YT-3642

4.0
4.8
4.8
4.8
4.8

5

DOUBLE
BLISTER

L (mm)
19.0
6.4
9.6
12.7
19.0

50
50
50
50
50

12/48
12/48
12/48
12/48
12/48

379

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Pneumatic riveting machine
Pneumatische Nietvorrichtung
Nitownica pneumatyczna
Пневматический заклепочник
Pneumatická nýtovačka
Pneumatikus popszegecshúzó
Presa pneumatica de nituti
Máquina remachadora

COLOR
BOX

• application: industry
• przeznaczenie: przemysł

(mm)

YT-3617

2.4; 3.2; 4.0; 4.8

L (mm)
14

F (kg)
850

F (N)
8335

10

L (mm)
16

F (kg)
1389

F (N)
13620

6

12

• application: industry
• przeznaczenie: przemysł

380

(mm)

YT-3618 2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 6.4

Fastening tools / Narzędzia do łączenia
GB
D
PL
RUS

Staple gun
Tacker
Zszywacz tapicerski
Cтеплер

CZ
H
RO
E

Čalounická sešívačka
Kárpitos tűzőgép
Capsator tapiterie
Grapadora de tapicero

DOUBLE
BLISTER

YT-7000

12/24

DOUBLE
BLISTER

YT-7001

12/24

12
DOUBLE
BLISTER

YT-7003

6/24

DOUBLE
BLISTER

YT-7007

12/24

381

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Staple gun
Tacker
Zszywacz tapicerski
Cтеплер

CZ
H
RO
E

Čalounická sešívačka
Kárpitos tűzőgép
Capsator tapiterie
Grapadora de tapicero

NORMAL-MAX IMPACT FUNCTION

-

+

DOUBLE
BLISTER

YT-7005
YT-7006
GB Hammer tacker
D Hammer-Tacker
PL Zszywacz młotkowy

RUS Cтеплер
CZ Čalounická sešívačka
H Kárpitos tűzőgép

staples size (mm)
10.6x6.0-16.0x1.2
11.3x6.0-16.0x0.7

6/24
6/24

RO Capsator tapiterie
E
Grapadora de martillo

DOUBLE
BLISTER

12
YT-7004
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

10/20

Staple remover
Klammern abwender
Rozszywacz
Скобоудалитель
Rozešívač
Kapocskiszedó
Extractor capse
Quitagrapas

SLIDING
CARD

YT-7011

382

25/100

Fastening tools / Narzędzia do łączenia
GB
D
PL
RUS

Staples
Heftklammern
Zszywki
Cкобы

CZ
H
RO
E

GB
D
PL
RUS

Sešívky
Tűzőkapocs
Capse tapiterie
Grapas

Staples
Heftklammern
Zszywki
Cкобы

CZ
H
RO
E

Sešívky
Tűzőkapocs
Capse tapiterie
Grapas

HANGING
COLOR
BOX

YT-7022
YT-7023
YT-7024
YT-7025
YT-7026
GB
D
PL
RUS

Staples
Heftklammern
Zszywki
Cкобы

CZ
H
RO
E

L (mm)
6
8
10
12
14

1000
1000
1000
1000
1000

50/200
50/200
50/100
50/100
50/100

Sešívky
Tűzőkapocs
Capse tapiterie
Grapas
HANGING
COLOR
BOX

YT-7050
YT-7051
YT-7052
YT-7053
YT-7054
YT-7055

L (mm)
4
6
8
10
12
14

1000
1000
1000
1000
1000
1000

60/480
60/360
60/300
60/240
50/200
40/160

HANGING
COLOR
BOX

YT-7040

L (mm)
10

1000

GB Nails for staple gun
D Nageln für Yato Tacker
PL Gwoździe do zszywacza
RUS Гвозди для степлера
CZ Hřebíky na sešívačku
H Szegeka tűzőgéphez
RO Cuie pt. capsator
E
Clavos para

grapadoras

YT-7032
YT-7033
YT-7034

50/100

HANGING
COLOR
BOX

L (mm)
10
12
14

1000
1000
1000

50/200
50/200
50/200

383

12

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Pneumatic stitching machine
Drucklufthefter
Zszywacz pneumatyczny
Пневматический сшиватель
Pneumatická sešívačka
Pneumatikus tűzőgép
Capsator pneumatic
Engrapadora pneumatica

BMC
& COLOR
SLEEVE

• application: industry, construction
• przeznaczenie: przemysł, budownictwo

YT-0920

5

GB
D
PL
RUS

12

Pneumatic nailing machine
Druckluftnagelgerät
Gwoździarka pneumatyczna
Пневматическая
гвоздильная машина
CZ Pneumatický nastřelovač hřebíků
H Pneumatikus szögbelövő
RO Capsator pneumatic
E
Maquina pneumatica
para clavar clavos

BMC
& COLOR
SLEEVE

• application: industry, construction
• przeznaczenie: przemysł, budownictwo

384

YT-0921

5

Fastening tools / Narzędzia do łączenia
GB
D
PL
RUS

Pneumatic nailing machine
Druckluftnagelgerät
Gwoździarka pneumatyczna
Пневматическая
гвоздильная машина
CZ Pneumatický nastřelovač hřebíků
H Pneumatikus szögbelövő
RO Capsator pneumatic
E
Maquina pneumatica
para clavar clavos

• application: industry, construction
• przeznaczenie: przemysł, budownictwo

* - product not for
european market
* - produkt nieprzeznaczony
na rynek europejski

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-0922*

5

GB
D
PL
RUS

Pneumatic nailing machine
Druckluftnagelgerät
Gwoździarka pneumatyczna
Пневматическая
гвоздильная машина
CZ Pneumatický nastřelovač hřebíků
H Pneumatikus szögbelövő
RO Capsator pneumatic
E
Maquina pneumatica
para clavar clavos

12

BMC
& COLOR
SLEEVE

• application: industry, construction
• przeznaczenie: przemysł, budownictwo

YT-0923

2

385

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Staples
Heftklammern
Zszywki
Сшивки

CZ
H
RO
E

Spony
Tűzőkapocs
Capse
Grapas

for / dla: YT-0920

COLOR BOX

L (mm)
YT-0930
YT-0931
YT-0932
GB
D
PL
RUS

Nails
Nägel
Gwoździe
Гвозди

CZ
H
RO
E

8
16
25

Hřebíky
Szeg
Cuie
Clavos

100
50
50

for / dla: YT-0921

COLOR BOX

L (mm)
YT-0941
YT-0942

50
64

20
20

for / dla: YT-0922

12
COLOR BOX

L (mm)
YT-0938
YT-0939
YT-0940

38
50
64

20
20
20

COLOR BOX

L (mm)

for / dla: YT-0923, YT-0927

386

YT-0935
YT-0936
YT-0937

50
75
90

10
10
10

Fastening tools / Narzędzia do łączenia
GB
D
PL
RUS

Mini palm nailer
Drucklufthammer für nägel
Młotek pneumatyczny do gwoździ
Пневматический молоток
для забивания гвоздей
CZ Pneumatická hřebíkovačka
H Pneumatikus szögbeütő kalapács
RO Ciocan pneumatic pt. cuie
E
Maquina pneumatica
para clavar clavos
COLOR BOX

YT-0925
GB
D
PL
RUS

Gas framing nailer
Gas-nagler
Gwoździarka gazowa
Газовая гвоздильная машина

CZ
H
RO
E

20

Plynová nastřelovačka hřebíků
Gáztechnológiás szögbeütő
Capsator cu gaz
Clavadora de gas

BMC
& COLOR
SLEEVE

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

12

YT-0927

2

YT-0929

120

Gas pipe
Gaspatrone
Tuba gazowa
Баллончик с газом
Plynová bombička
Gáz patron
Recipient cu gaz
Tubo de gas

fits to / pasuje do: YATO,
PASLODE, HITACHI, SENCO,
POWERS, MAX, BEA

387

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Foam gun
Farbspritzpistole
Pistolet do pianki montażowej
Пистолет для нанесения
полиуретановой пены
CZ Pistole na montážnĺ pěnu
H Felrakó pisztoly,
poliurethán habhoz
RO Pistol pt. spumă
E
Pistola para espuma
de montaje de metalo

12

388

COLOR BOX

YT-6740

10/20

YT-6741

10/20

YT-6742

10/20

YT-6743

20

YT-6744

20

Fastening tools / Narzędzia do łączenia
GB
D
PL
RUS

Caulking gun
Kartuschenpistole
Wyciskacz do mas
Пистолет для герметика

CZ
H
RO
E

Protlačovač na hmoty
Masszakinyomó
Pistol silicon
Pistola para masilla

YT-6751

L (mm)
225

10/20

YT-6752

L (mm)
225

10/20

12

YT-6753

L (mm)
225

6/12

YT-6754

L (mm)
225

10/20

389

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Caulking gun
Kartuschenpistole
Wyciskacz do mas
Пистолет для герметика

CZ
H
RO
E

Protlačovač na hmoty
Masszakinyomó
Pistol silicon
Pistola para masilla

YT-6750

L (mm)
225

20/40

YT-6755

L (mm)
225

10/20

YT-6756

L (mm)
215

6/12

YT-6757

L (mm)
200

10/20

12

390

Fastening tools / Narzędzia do łączenia
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Butane torch
Gasbrenner
Palnik gazowy
Газовая горелка
Plynový hořák
Gázégő
Arzător de gaz
Soplete de gas

HANGING
COLOR BOX

YT-6700
GB
D
PL
RUS
CZ

Butane soldering tool
Gaslötkolben
Lutownica gazowa
Паяльник газовый
Plynová pájka

6/24

H

Forrasztópisztoly ceruza
bután gáz üzemű
RO Surubelnita sudura cu gaz
E
Microsoldador de butano portátil

SLIDING
CARD

12

YT-6705

12/72

YT-6706

12/48

SLIDING
CARD

391

www.yato.com
GB Soldering iron
D Lötkolben
PL Lutownica oporowa

YT-8271
YT-8272

RUS Электропаяльник
CZ Pájka odporová
H Forrasztópáka

working temp. of
soldering tip (°C)

W
30
60

YT-8250*
YT-8251*

dimensions of soldering tip (mm)

400
500

GB Soldering iron
D Lötkolben
PL Lutownica oporowa

ø3.8 x 70
ø6.0 x 78

16
16

RUS Электропаяльник
CZ Pájka odporová
H Forrasztópáka

working temp. of
soldering tip (°C)

W
30
40

RO Ciocan de lipit
E
Soldador de resistencia

300
320

YT-8273

HANGING
DISPLAY
COLOR BOX

working temp. of
soldering tip (°C)

W
80

dimensions of soldering tip (mm)

520

ø6.8 x 64

RO Ciocan de lipit
E
Soldador de resistencia

6/60
6/60

YT-8252*
YT-8253*

W
50
60

6/60
6/60

YT-8256*

W
35

dimensions of soldering tip (mm)

R0.3 x ø3.8 x 70.8
R0.5 x ø4.9 x 75.5

16

SLIDING
CARD

working temp. of
soldering tip (°C)

dimensions of soldering tip (mm)

340
350

R0.5 x ø5.9 x 76.5
R0.5 x ø5.9 x 76.5

working temp. of
soldering tip (°C)

dimensions of soldering tip (mm)

6/60
6/60

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-8254*
YT-8255*

working temp. of
soldering tip (°C)

W
15
25

300
320

GB Heater core
D Heizeinsatz
PL Wkład grzejny

dimensions of soldering tip (mm)

R0.3 x ø6.4 x 42.7
R0.3 x ø6.4 x 42.7
RUS Обогревательный
вкладыш
CZ Topná vložka

350

R0.5 x ø8.0 x 57.0

H Fűtőbetét
RO Cartuş de încălzit
E
Elemento de calentamiento

6/60

POLYBAG
& COLOR
LABEL

12
* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-8257*
YT-8258*
YT-8259*
YT-8260*

W
30
40
50
60

working temp. of
soldering tip (°C)

400
420
440
450

GB Soldering tip
D Lötspitze
PL Grot do lutownicy

dimensions of
soldering tip (mm)

ø3.8 x 70.8
ø4.9 x 75.5
ø5.9 x 76.5
ø5.9 x 76.5

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski
for / dla

YT-8250
YT-8251
YT-8252
YT-8253

20/200
20/200
20/200
20/200

RUS Наконечник паяльника
CZ Hrot do letovačky
H Pákahegy

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-8264*
YT-8265*
YT-8266*
YT-8267*

392

W
30
40
50
60

working temp. of
soldering tip (°C)

400
420
440
450

dimensions of
soldering tip (mm)

R0.3 x ø3.8 x 70.8
R0.5 x ø4.9 x 75.5
R0.5 x ø5.9 x 76.5
R0.5 x ø5.9 x 76.5

YT-8261*
YT-8262*
YT-8263*

W
15
25
35

working temp. of
soldering tip (°C)

400
420
450

dimensions of
soldering tip (mm)

ø6.4 x 42.7
ø6.4 x 42.7
ø8.0 x 57.0

RO Vârf pt. ciocanul de lipit
E
Pico soldador

for / dla

YT-8254
YT-8255
YT-8256

20/200
20/200
20/200

POLYBAG
& COLOR
LABEL

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski
for / dla

YT-8250
YT-8251
YT-8252
YT-8253

10/100
10/100
10/100
10/100

YT-8268*
YT-8269*
YT-8270*

W
15
25
35

working temp. of
soldering tip (°C)

400
420
450

dimensions of
soldering tip (mm)

for / dla

R0.3 x ø6.4 x 42.7 YT-8254
R0.3 x ø6.4 x 42.7 YT-8255
R0.5 x ø8.0 x 57.0 YT-8256

20/200
20/200
20/200

Fastening tools / Narzędzia do łączenia
GB
D
PL
RUS
CZ

Transformer soldering gun
Lötpistole
Lutownica transformatorowa
Пoяльhик элeкtpичecкий
Transformátorová
páječka
H Forrasztópáka
RO Aparat de lipid letcon

cu transformator
E
Soldador transformador

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-8245
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

W
180

10

Electric glue gun
Heissklebepistole
Pistolet do klejenia
Пистолет для клея
Pistole na lepení
Ragasztópisztoly
Pistol pt. lipit
Pistola de cola

12

DOUBLE
BLISTER

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-8240*
YT-8241*

W
40
60

12/48
12/48

393

13

Construction tools
Narzędzia budowlane

394

Construction tools / Narzędzia budowlane

Knives
Noże

Floor laminate cutters
Gilotyny do cięcia paneli
podłogowych

396

Tile cutting machines & accessories
Przyrządy do cięcia glazury
i akcesoria

Electric hoists
Elektryczne wciągarki linowe

397-398

Profile gauges
Wzorniki profili

414

415

Extension cords
Przedłużacze elektryczne

399

Scrapers
Szpachelki

416-417

Mixers
Mieszadła

400

Masonry tools
Narzędzia tynkarskie i murarskie

Pencils
Ołówki

401-407

Floats
Pace
Trowels
Kielnie
Plaster scrubbers
Ździeraki do tynków

Carpenter’s pencils
401 Ołówki stolarskie
Masonry pencils
406 Ołówki murarskie

418-419

420
420
420

407

Roofwork tools
Narzędzia dekarskie

408-412

Floating rules
Łaty

413

395

www.yato.com
GB Floor laminate cutter
D Laminat-Schneider
PL Gilotyna do cięcia
paneli podłogowych
RUS Гильотина для ламината

CZ Nůžky na laminátové
plovoucí podlahy
H Laminált padló vágógép
RO Aparat de taiat parchet laminat
E
Guillotina cortapaneles

13

COLOR
BOX

YT-3730

396

4

Construction tools / Narzędzia budowlane
GB
D
PL
RUS

Tile cutting machine
Fliesenschneidmaschine
Przyrząd do cięcia glazury
Плиtкopeз

CZ
H
RO
E

COLOR BOX
Přístroj na řezání glazury
Csempevágó
Instrument de tăiere a glazurei
Cortadora de gres

YT-3700
YT-3701
YT-3702
GB
D
PL
RUS

Tile cutting machine
Fliesenschneidmaschine
Przyrząd do cięcia glazury
Плиtкopeз

CZ
H
RO
E

L (mm)
400
600
700

2
2
2

COLOR BOX
Přístroj na řezání glazury
Csempevágó
Instrument de tăiere a glazurei
Cortadora de gres

13

YT-3703
GB
D
PL
RUS

Tile cutting wheel
Schneiderrad
Kółko tnące wymienne
Ролик для плиткореза

CZ
H
RO
E

Výměnné kolečko
Cseregörgő csavarral
Cuţit rolă
Recambio de cuchillo redondo

for / dla: YT-3700, YT-3701, YT-3702
YT-3712

L (mm)
630

2

SLIDING
CARD

for / dla: YT-3703
50/250

YT-3713

50/200

397

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

GB
D
PL
RUS

Tile cutting machine
Fliesenschneidmaschine
Przyrząd do cięcia glazury
Плиtкopeз

Tile cutting machine
Fliesenschneidmaschine
Przyrząd do cięcia glazury
Плиtкopeз

CZ
H
RO
E

CZ
H
RO
E

COLOR BOX
Přístroj na řezání glazury
Csempevágó
Instrument de tăiere a glazurei
Cortadora de gres

YT-3704
YT-3705

L (mm)
600
900

1
1

YT-3706
YT-3707
YT-3708

L (mm)
500
600
800

2
2
2

COLOR BOX
Přístroj na řezání glazury
Csempevágó
Instrument de tăiere a glazurei
Cortadora de gres

13

GB Tile cutting wheel
D Schneiderrad
PL Kółko tnące wymienne
RUS Ролик для плиткореза
CZ Výměnné kolečko
H Cseregörgő csavarral
RO Cuţit rolă
E
Recambio

de cuchillo redondo

SLIDING
CARD

for / dla: YT-3704, YT-3705, YT-3706, YT-3707, YT-3708
YT-3714

398

50/200

Construction tools / Narzędzia budowlane
GB
D
PL
RUS

Profile gauge
Profilmuster
Wzornik profili
Шаблон профилей

CZ
H
RO
E

Profilová šablona
Profilsablon
Şablon profile
Plantilla de perfiles

SLIDING
CARD

YT-3735

L (mm)
125

24/72

13

YT-3736

L (mm)
260

10/40

399

www.yato.com
GB Scraper
D Spachtel

PL Szpachelka
RUS Шпатель

CZ Špachtle
H Spatula

RO Şpaclu
E
Espatula

YT-5250
YT-5251
YT-5252
YT-5253
YT-5254
YT-5255
GB Trowel for silicone
D Spachtel für Silikon
PL Szpachelka do silikonu

RUS Шпатель для силикона
CZ Špachtle na silikon
H Spachli szilikonhoz

W (mm)
30
40
50
60
80
100

12/240
12/240
12/240
12/240
12/240
12/240

RO Spatulă pt. silicon
E
Espátula para silicona

HANGING
CARD

YT-5260

20/300

SLIDING
CARD

13

YT-5261

20/200

SLIDING
CARD

YT-5262

400

20/200

Construction tools / Narzędzia budowlane
GB Smooth float
D Schweizer Glättekelle
PL Paca gładka
RUS Тёрка гладкая
CZ Hladítko rovné
H Glettvas rozsdamentes
RO Gletiera
E
Llana para

enlucido

• made of special cold rolled stainless
steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
• części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej
blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

mm
YT-5200

270x130

30

Float with teeth
Zahnkelle
Paca zębata
Тёрка с зубами
Hladítko zuby
Glettvas fogazott
Gletiera zimtata
Llana dentada

• made of special cold rolled stainless
steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
• części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej
blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

YT-5202
YT-5203
YT-5204

teeth

mm

6x6
8x8
10x10

275x130
270x130
260x130

30
30
30

GB Smooth float
D Schweizer Glättekelle
PL Paca tynkarska
RUS Тёрка гладкая
CZ Hladítko rovné
H Glettvas rozsdamentes
RO Gletiera
E
Llana para

enlucido

• made of special cold rolled stainless
steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
• części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej
blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

mm
YT-5207
YT-5209
YT-5210

380x130
480x130
580x130

40
10
10

401

13

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Sharp graund float
Steinholzglätter
Paca ostra
Стальная острая тёрка
Hladítko ocelové, špičaté
Aljzatsimító
Gletiera cu varf ascutit
Llana pontiaguda

mm
YT-5212

500

YT-5214

200x80

YT-5216

75x95x240

20

GB
D
PL
RUS
CZ
H

Smooth float
Glättekelle
Paca wenecka
Тёрка венецианская
Hladítko rovné
Glettvas rozsdamentes
lágy fogantyúval
RO Gletiera
E
Llana puntas

redondas

• made of special cold rolled stainless
steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm

13

• części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej
blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

mm
20

GB
D
PL
RUS
CZ
H

Smooth float
Glättekelle
Paca wenecka
Тёрка венецианская
Hladítko rovné
Glettvas rozsdamentes
lágy fogantyúval
RO Gletiera
E
Llana puntas

redondas

• made of special cold rolled stainless
steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
• części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej
blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

402

mm
20

Construction tools / Narzędzia budowlane
GB Abrasive float “Rasp” type
D Styropor-Schleifbrett
PL Paca ścierna do styropianu
RUS Шлифовальная тёрка “рашпиль”
CZ Škrabák na porobeton
H Csiszoló polystirol habhoz
RO Gletiera abraziva
E
Llana abrasiva

para polietileno

mm
YT-5218

165x370

YT-5226
YT-5228
YT-5230

250
350
500

20

GB Stripping knife
D Flächenspachtel
PL Szpachla fasadowa
RUS Стальной шпатель
CZ Stěrka fasádní
H Spatulya fali (rákli)
RO Spaclu inox
E
Espátula

de fachada

• made of special cold rolled stainless steel sheet
with elasticity factor up to 2000 N/mm
• części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej
blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

mm
20
20
20

GB Articulated float with hydrorubber
D Deckenreibebrett Alu mit Schwammgummi
PL Paca przegubowa z hydrogumą
RUS Треугольный мастерок для каменщиков
CZ Hladítko ALU kloubové s hydrogumou
H Simító szivacsos durva nyelezhető
RO Gletiera cu burete cauciucat

si maner multifunctional
E
Llana para el acabado,
articulada, de aluminio,

con goma-espuma

13

• large surface area and porous specialist
hydro-rubber and practical articulated joint for setting
on handle enables rapid floating without the necessity to use a ladder
• dzięki dużej powierzchni, porowatej specjalistycznej hydrogumie
oraz praktycznemu przegubowi do osadzenia na trzonku pozwala
na szybkie zacieranie bez potrzeby używania drabiny

mm
YT-5221

195x395

10

403

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Aluminium float with hydrorubber
Alu-schwammbrett mit hydrogummi
Paca aluminiowa z hydrogumą
Терка алюминиевая с накладкой
из губчатой резины
CZ Hladítko aluminiové s hydrogumou
H Fugázó alumíniumtestű hydroszivaccsal
RO Gletiera de aluminiu cu hidrocauciuc
E
Talocha aluminio con hidrogoma

mm

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

YT-5302

130x270

YT-5304

130x270

YT-5305

130x270

12

Aluminium float with sponge
Alu-schwammbrett mit schwamm
Paca aluminiowa z gąbką
Терка алюминиевая с накладкой из поролона
Hladítko aluminiové s hydrohoubou
Fugázó alumíniumtestű szivaccsal
Gletiera de aluminiu cu burete
Talocha aluminio con esponja

mm

13

12

GB
D
PL
RUS

Aluminium float with incised sponge
Alu-schwammbrett mit schwamm geschnitten
Paca aluminiowa z gąbką nacinaną
Терка алюминиевая с накладкой
из поролона надрезная
CZ Hladítko aluminiové s hydrohoubou dělenou
H Fugázó alumíniumtestű irdalt szivaccsal
RO Gletiera de aluminiu burete cu striatii
E
Talocha aluminio con esponja de incisiones

mm

404

12

Construction tools / Narzędzia budowlane
GB
D
PL
RUS

Aluminium float with porous sponge
Alu-schwammbrett mit rauen schwamm
Paca aluminiowa z gąbką porowatą
Терка алюминиевая с накладкой
из микропористой резины
CZ Hladítko aluminiové s hrubou houbou
H Fugázó alumíniumtestű durva szivaccsal
RO Gletiera de aluminiu cu burete poros
E
Talocha aluminio con esponja de poros

mm

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

YT-5306

130x270

YT-5307

130x270

YT-5310

90x210

12

Aluminium float with felt
Alu-filzbrett
Paca aluminiowa z filcem
Терка алюминиевая с накладкой из войлока
Hladítko aluminiové s bílým filcem
Fugázó alumíniumtestű filces
Gletiera de aluminiu cu pasla
Talocha aluminio con fieltro

mm
12

GB
D
PL
RUS

Aluminium float with soft rubber
Alu-gummibrett mit weichem gummi
Paca aluminiowa z miękką gumą
Терка алюминиевая с накладкой
из мягкой губчаной резины
CZ Hladítko aluminiové s měkkou gumou
H Fugázó alumíniumtestű lágy gumiszivaccsal
RO Gletiera de aluminiu cu cauciuc moale
E
Talocha aluminio con goma blanda

mm
12

405

13

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Triangular trowel
Maurerkelle
Kielnia trójkątna
Треугольный мастерок
Lžíce trojúhelníková
Kőműves kanál háromszögletű
Mistrie triunghi
Paleta triangular

• made of special cold rolled stainless
steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
• części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej
blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

mm
YT-5234

200x190

YT-5237

120x180x80

YT-5240

165x80x55

Trapezoid trowel
Stukkateurkelle
Kielnia trapezowa
Трапецеидальный мастерок
Lžíce zednická
Kőműves kanál rozsdamentes
Mistrie
Paleta trapezoidal

• made of special cold rolled stainless
steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm

13

• części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej
blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

mm
10

Trapezoid trowel
Stukkateurkelle
Kielnia trapezowa
Трапецеидальный мастерок
Lžíce zednická
Kőműves kanál rozsdamentes
Mistrie
Paleta trapezoidal

• made of special cold rolled stainless
steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
• części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej
blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm

406

10

mm
20

Construction tools / Narzędzia budowlane
GB Stucco trowel
D Gipserspachtel
PL Kielnia „Podkowa”
RUS Штукатурный мастерок
CZ Lžíce vymazávací
H Gittelő kanál rozsdamentes
RO Mistrie
E
Paleta para

estucado

• made of special cold rolled stainless
steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
• części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej
blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

mm
YT-5242
YT-5243

100x130
80x110

YT-5245

135x80

YT-5247

450x90

Stucco sharp trowel
Putzkelle
Kielnia ostra
Кельма заостренная треугольная
Lžíce pokrývačská
Gittelő kanál rozsdamentes
Mistrie cu cioc ascutit
Paleta pontiaguda

• made of special cold rolled stainless
steel sheet with elasticity factor up to 2000 N/mm
• części robocze ze specjalnej zimnowalcowanej
blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

20
20

mm
20

Plaster scrubber
Alu-Rabott
Ździerak do tynków
Треугольный мастерок для каменщиков
Škrabák
Vakolat gyalu alu késes
Gletiera abraziva
Rascador para enlucido

mm
25

407

13

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ

Tin snips
Blechschere
Nożyce do cięcia blachy
Ножницы по металлу
Nůžky na plech

H
RO
E

Lemezvágó olló
Foarfece pt. tablă
Tijeras para
chapas

YT-1900

YT-1901

SLIDING
CARD

L (mm)

cutting
length (mm)

260

30

L (mm)

cutting
length (mm)

260

30

L (mm)

cutting
length (mm)

300

50

L (mm)

cutting
length (mm)

225

52

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

0.94

0.78

stainless steel 304

0.60

0.45

6/24

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

0.94

0.78

stainless steel 304

0.60

0.45

6/24

13

YT-1902

YT-1925

408

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

0.94

0.78

stainless steel 304

0.60

0.45

6/24

cutting capacities (mm)
copper cold-rolled steel hard steel HRC35

0.94

0.78

0.60

stainless steel 304

0.45

6/36

Construction tools / Narzędzia budowlane
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Tin snips
Blechschere
Nożyce do cięcia blachy
Ножницы по металлу
Nůžky na plech
Lemezvágó olló
Foarfece pt. tablă
Tijeras para chapas

SLIDING
CARD

YT-1913

cutting capacities (mm)

L (mm)

cutting
length (mm)

copper

225

30

0.78

cold-rolled steel hard steel HRC35

0.53

0.46

stainless steel 304

0.36

6/36

13

YT-1914

cutting capacities (mm)

L (mm)

cutting
length (mm)

copper

225

30

0.78

cold-rolled steel hard steel HRC35

0.53

0.46

stainless steel 304

0.36

6/36

409

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ

Portable nothers
Schere zum Ausschneiden von Ecken
Nożyce do wycinania naroży
Ножницы для наружных углов
Nůžky na vystřihování rohů

H Sarokkivágó olló
RO Foarfeca pt. taierea colturilor
E
Tijera para esquinas

COLOR
BOX

YT-1939
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Straight pliers
Zange zum Blechbiegen
Kleszcze do gięcia blach
Клещи с тупым ножом для жести
Kleště na ohýbání plechu
Falcfogó
Cleste pt. indoirea tablei
Tenazas para
doblar hojalata

L (mm)
300

15

COLOR
BOX

YT-5416

L (mm)
280

10/20

YT-5417

L (mm)
260

10/20

YT-5415

L (mm)
280

10/20

13

410

Construction tools / Narzędzia budowlane
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

YT-5400
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Single seam clench
Klemme für Einfachfalz
Zaciskacz rąbka pojedynczego
Зажим отдельного фальца
Uzavírač jednoduché drážky
Falclezáró fogó
Clema pt. falt simplu
Pinza para costura individual

pipe / rurki (mm)
18

Double seam clench
Klemme für Doppelfalz
Zaciskacz rąbka podwójnego
Зажим двойного фальца
Uzavírač dvojité drážky
Duplafalclezáró fogó
Clema pt. falt dublu
Pinza para costura doble

mm
480x220

5

YT-5402
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Eaves turner
Kantvorrichtung für Dachtraufe
Kantownik okapu
Угольник навеса
Ohýbačka okapnice
Ereszperemező fogó
Cornier streasina
Volteador de alero

pipe / rurki (mm)
18

mm
480x220

5

Eaves clench
Klemme für Dachtraufe
Zaciskacz okapu
Зажим навеса
Uzavírač okapnice
Ereszzáró fogó
Clema pt. streasina
Pinza para alero

13

YT-5404

pipe / rurki (mm)
18

mm
450x200

5

YT-5405

pipe / rurki (mm)
18

mm
450x200

5

411

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Drainpipe hooks bender
Biegewerkzeug für Dachrinnenhaken
Zaginacz haków rynnowych
Прибор для загибания крюков
для водосточных желобов
CZ Ohýbačka okapových háků
H Ereszcsatorna-tartóvas hajlító
RO Dispozitiv pt. îndoit cârlige burlan
E
Herramienta para doblar

los ganchos para canalones

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

YT-5410

L (mm)
680

YT-5406

pipe / rurki (mm)
25

700x140

YT-5407

pipe / rurki (mm)
18

1100x230

YT-5408

pipe / rurki (mm)
22

1350

5

Patch puller
Vorrichtung zum Ausreißen von Latten
Wyrywacz łat
Выдёргиватель планок
Trhač latění
Foltbontó vas
Dispozitiv de smuls sipca
Arrancador de parches

mm
6

Roofing paper unreeling rod
Stange zum Abwickeln der Dachpappe
Laska do rozwijania papy
Штехер для развёртывания толевого картона
Tyč k odvíjení asfaltových pásů
Pálca kátránypapír kiterítéséhez
Bara de intins membrana bituminoasa
Vara para desenrollar cartón
asfaltado/cartón alquitranado

13

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

412

mm
10

Roofing paper unreeler
Dachpappenabwickler
Rozwijacz papy
Расправитель толевого картона
Vodící tyč k pokládce asfaltových pásů
Kátránypapír kiterítő
Derulator pt. membrana bituminoasa
Desenrollador para cartón
asfaltado/cartón alquitranado

mm
5

Construction tools / Narzędzia budowlane
GB
D
PL
RUS

Rectangular floating rule
Setzlatte 2 Libellen
Łata murarska
Правило-уровень

CZ
H
RO
E

Lať zednická s libelami
Ölesléc, téglalap keresztmetszetű
Dreptar cu 2 bule
Nivel de albañil

COLOR SLEEVE

YT-3071
YT-3072
YT-3073
YT-3074

L (mm)
1500
2000
2500
3000

10
10
10
10

YT-3076
YT-3077
YT-3078
YT-3079

L (mm)
1500
2000
2500
3000

10
10
10
10

COLOR SLEEVE

GB
D
PL
RUS

Trapezoid floating rule
Abziehlatte mit Trapezprofil
Łata tynkarska
Правило трапециевидное

CZ
H
RO
E

Lať malířská
Ölesléc, trapézoid keresztmetszetű
Dreptar trapezoidal
Nivel de albañil

13

COLOR SLEEVE

YT-3081
YT-3082
YT-3083
YT-3084

L (mm)
1500
2000
2500
3000

10
10
10
10

413

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Knife for roofing paper
Messer zum Schneiden von Pappe
Nóż do cięcia papy
Нож для резки рубероида

CZ
H
RO
E

Nůž k řezání lepenky
Kátránypapírvágó olló
Cutter pt. tăierea cartonului asfaltat
Cuchilla para cortar cartón alquitranado

SLIDING
CARD

YT-7620
GB
D
PL
RUS

Knife for mineral wool
Messer zum Schneiden von Bauisolierungen
Nóż do cięcia izolacji budowlanych
Нож для резки строительной изоляции

CZ
H
RO
E

L (mm)
230

12/60

Nůž k řezání stavebních izolačních hmot
Kés épületszigetelés vágásához
Cutter pt. tăierea izolaţiilor
Cuchilla para cortar aislamiento de construcción

SLIDING
CARD

13

YT-7623

L (mm)
500

10/50

SLIDING
CARD

YT-7624

414

L (mm)
480

10/50

Construction tools / Narzędzia budowlane
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Electric hoist
Elektro-Seilwinde
Elektryczna wciągarka linowa
Электрическая канатная лебёдка
Elektrický naviják kladkostroj
Elektromos csörlő
Troliu electric cu cablu
Cabría eléctrica de cuerdas

YT-5901

2

13
YT-5902

2

YT-5904

2

YT-5905

2

COLOR BOX

415

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Extension cord
Verlangerungskabel
Przedłużacz elektryczny
Удлинитель электрический
Elektrický prodloužovač
Elektromos hosszabbitó
Prelungitor electric
Extensión electr.

COLOR
BOX

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

416

L (m)
20
30
40

4
2
2

YT-8110
YT-8111
YT-8112

L (m)
2
5
10

40
16
8

YT-8115
YT-8116

L (m)
2
10

10
4

Rubber protection extension cord
Gummiisolierte Verlängerungsschnur
Przedłużacz w osłonie gumowej
Удлинитель с резиновой изоляцией
Prodlužovací kabel s gumovou izolací
Gumi szigetelésű hosszabbító
Cablu prelungitor cauciuc
Cable de extensión
con protección de caucho

13
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

YT-8100
YT-8101
YT-8102

Rubber protection extension cord
Gummiisolierte Verlängerungsschnur
Przedłużacz w osłonie gumowej
Удлинитель с резиновой изоляцией
Prodlužovací kabel s gumovou izolací
Gumi szigetelésű hosszabbító
Cablu prelungitor cauciuc
Cable de extensión
con protección de caucho

Construction tools / Narzędzia budowlane
GB Cable reel
D Kabeltrommel
PL Przedłużacz zwijany
RUS Удлинитель электрический
CZ Bubnový prodloužovač
H Kábeldob
RO Prelungitor pe tambur
E
Cable de prolongación

de tambor
• Pmax = 1300 W coiled
Pmax = 1300 W zwinięty
• Pmax = 3600 W uncoiled
Pmax = 3600 W rozwinięty
YT-8103
YT-8104
YT-8105

L (m)
30
40
50

1
1
1

GB Cable reel
D Kabeltrommel
PL Przedłużacz zwijany
RUS Удлинитель электрический
CZ Bubnový prodloužovač
H Kábeldob
RO Prelungitor pe tambur
E
Cable de prolongación

de tambor
• Pmax = 1200 W coiled
Pmax = 1200 W zwinięty
• Pmax = 3600 W uncoiled
Pmax = 3600 W rozwinięty
YT-8106
YT-8107
YT-8108
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Drum power extension cord
Verlängerungstrommel für Kraftstrom
Przedłużacz bębnowy siłowy
Силовый удлинитель барабанного типа
Prodlužovací kabel silový na bubnu
Háromfázisú hosszabbító dob
Derulator cu tambur
Cilindro de extensión de fuerza

L (m)
30
40
50

2
2
2

• ~230V; 2P+E
Pmax = 1200 W coiled
Pmax = 1200 W zwinięty
Pmax = 3000 W uncoiled
Pmax = 3000 W rozwinięty
• ~400V; 3P+N+E
Pmax = 3000 W coiled
Pmax = 3000 W zwinięty
Pmax = 9000 W uncoiled
Pmax = 9000 W rozwinięty
YT-8120

L (m)
25

1

417

13

www.yato.com
GB Cup mixer
D Korbrührer für klumpige,

zähe Materialien
PL Mieszadło koszykowe
RUS Краскомешалка

CZ
H
RO
E

Košíkové míchadlo
Kosaras keverő
Mixer pt. vopsea - tip pahar
Agitador de cesta

• application: powder materials, sealing compounds,
gypsum surface finishing mixes, self-leveling mortars
• zastosowanie: materiały sypkie, masy uszczelniające,
gładzie szpachlowe, zaprawy samopoziomujące
GB Spiral bar mixer
D Rundstabrührer für klebrige,

geschmeidige Materialien
PL Mieszadło spiralne prętowe
RUS Краскомешалка

CZ
H
RO
E

• zastosowanie: materiały sypkie, gotowe zaprawy klejowe,
masy szpachlowe, zaprawy do spoinowania
GB Spiral mixer
D Rondenrührer
für dünnflüssige Materialien
PL Mieszadło spiralne
RUS Краскомешалка

CZ
H
RO
E

L (mm)
470
470
600

shank
HEX
HEX
SDS+

max. mixing
capacity (kg)

L (mm)
410
600
450
600

shank
HEX
HEX
SDS+
SDS+

max. mixing
capacity (kg)

L (mm)
400
600
600

shank
HEX
HEX
SDS+

max. mixing
capacity (kg)

5-10
10-20
10-20

25
20
18

(mm)

YT-5490
YT-5491
YT-5492
YT-5493

85
100
85
100

4-9
6-16
4-9
6-16

30
16
30
16

Spirálové míchadlo
Spirális keverő
Malaxor pt. vopsea
Agitador de cinta helicoidal

• application: emulsion paints, acrylic paints, lacquers, stains,
other liquid materials
• zastosowanie: farby emulsyjne, farby akrylowe, lakiery, bejce,
inne materiały płynne

418

80
100
100

Spirálové míchadlo drátové
Spirális, pálcás keverő
Malaxor pt. vopsea
Agitadore pala/cinta

• application: powder materials, general-purpose adhesives,
gypsum surface finishing mixes, epoxy grouts

13

(mm)

YT-5481
YT-5482
YT-5483

(mm)

YT-5494
YT-5495
YT-5496

80
100
100

5-10
10-25
15-30

30
20
20

Construction tools / Narzędzia budowlane
GB Double spiral mixer
D Wendelrührer für klebrige,

zähe Materialien
PL Mieszadło spiralne podwójne
RUS Краскомешалка

CZ
H
RO
E

Spirálové míchadlo dvojité
Dupla spirális keverő
Malaxor spirala dubla pt. vopsea
Agitador de cinta helicoidal doble

(mm)

• application: general-purpose adhesives, masonry mortars,
jointless floors, thin-layer mineral plasters,
gypsum surface finishing mixes, isolation masses
• zastosowanie: zaprawy klejowe, zaprawy murarskie, jastrych,
tynki strukturalne, masy szpachlowe, masy izolacyjne
GB Triple spiral mixer
D Wendelrührer für schwere,

zähe Materialien
PL Mieszadło spiralne potrójne
RUS Краскомешалка

CZ
H
RO
E

YT-5497
YT-5499
YT-5500
YT-5501
YT-5502
YT-5503
YT-5504

70
100
120
100
120
120
160

L (mm)
400
600
600
600
600
600
600

shank
HEX
HEX
HEX
SDS+
SDS+
M14
M14

max. mixing
capacity (kg)

5-10
10-20
15-25
10-20
15-25
15-25
20-30

20
16
14
16
14
14
8

Spirálové míchadlo trojité
Tripla spirális keverő
Malaxor spirala tripla pt. vopsea
Agitador de cinta helicoidal triple

13

• application: mortars, concrete, plasters,
other semi-fluid materials with sand or gravel filling
• zastosowanie: zaprawy, beton, tynki, inne półpłynne,
lepkie materiały z wypełnieniem piaskowym lub żwirowym

(mm)

YT-5505
YT-5506
YT-5507
YT-5508

100
120
120
160

L (mm)
600
600
600
600

shank
HEX
SDS+
M14
M14

max. mixing
capacity (kg)

10-20
15-25
15-25
20-30

16
12
12
8

419

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Carpenter’s pencil
Zimmermannsbleistifte
Ołówek stolarski
Карандаш столярный

CZ
H
RO
E

Tesařská tužka
Asztalos ceruza
Creion de tâmplărie
Lapiz de carpintero

COLOR
BOX

YT-6925

YT-6926

13

GB
D
PL
RUS

Masonry pencil
Maurerbleistift
Ołówek murarski
Карандаш каменщика

CZ
H
RO
E

Tužka zednická
Kőműves keverő
Creion
Lapiz de albańil

W (mm)

245

15

L (mm)

W (mm)

245

12

144

8

144

8

144

8

COLOR
BOX

YT-6927

420

L (mm)

L (mm)

W (mm)

245

12

Construction tools / Narzędzia budowlane

Memo

13

421

14

Measuring tools
Narzędzia miernicze

422

Measuring tools / Narzędzia miernicze

Measuring tapes
Miary zwijane

Vernier calipers
Suwmiarki
424-425

Folding rules
Miary składane

425

427

428

429

Feelers
Szczelinomierze

426

Try squares
Kątowniki stolarskie

Levels
Poziomnice

Rulers
Przymiary

Electric meters
Mierniki elektryczne

426

430-431

423

www.yato.com
GB Measuring tape
D Rollbandmass
PL Miara zwijana

RUS Рулетка
CZ Měřící pásmo
H Mérőszalag

RO Rulete din pinza
E
Flexómetro

SLIDING
CARD

YT-7103
YT-7105

L (m)

size (mm)

3
5

16
19

12/120
12/120

DOUBLE
BLISTER

YT-7110
YT-7111
YT-7112

L (m)

size (mm)

3
5
8

16
25
25

12/120
12/120
6/60
DOUBLE
BLISTER

14

YT-7116
YT-7117
YT-7118

L (m)

size (mm)

3
5
8

16
19
25

12/120
12/120
6/60

DOUBLE
BLISTER

YT-7126
YT-7127
YT-7128

424

L (m)

size (mm)

3
5
8

16
19
25

12/120
12/120
6/60

Measuring tools / Narzędzia miernicze
GB Measuring tape
D Rollbandmass
PL Miara zwijana

RUS Рулетка
CZ Měřící pásmo
H Mérőszalag

RO Rulete din pinza
E
Flexómetro

DOUBLE
BLISTER

YT-7129
YT-7130
YT-7131

L (m)

size (mm)

3
5
8

16
19
25

12/120
12/120
6/60
DOUBLE
BLISTER

YT-7150*
YT-7151*
YT-7152*
YT-7153*

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Folding rule
Klappbares Massband
Miara składana
Метр складной
Měřící pásmo skladáné
Famérce
Metru armat
Metro plegable

L (m)

size (mm)

3
5
5
8

16
19
25
25

12/144
12/96
12/96
6/48

3.2 mm

SEGMENTS THICKNESS
GRUBOŚĆ LISTEWEK

14

HANGING
CARD

• non drilled segments - increased stiffness
• listewki nie przewiercane - zwiększona sztywność

YT-7090
YT-7091

L (m)

size (mm)

1
2

16
16

20
10

425

www.yato.com
GB Aluminium ruler
D Alu zeichen-massstab
PL Przymiar aluminiowy

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

RO Riglă tâmplar din aluminiu
E
Regla de aluminio

YT-7070
YT-7071

L (mm)
300
600

25/100
10/50

YT-7080
YT-7081
YT-7082

L (mm)
250
300
350

6/36
6/36
6/36

YT-7083
YT-7084

size (mm)
150 x 300
250 x 500

25/100
10/50

Aluminium try square
Anschlagwinkel
Kątownik aluminiowy
Уголник столярный
Truhlářský úhelník
Asztalos derékszög
Echer de tâmplărie
Escuadra de aluminio

COLOR
SLEEVE

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

RUS Линейка алюминиевая
CZ Měřící lať hlinĺková
H Asztalos vonalzó, alumínium

Aluminium try square
Anschlagwinkel
Kątownik aluminiowy
Уголник столярный
Truhlářský úhelník
Asztalos derékszög
Echer de tâmplărie
Escuadra de aluminio

14

COLOR
SLEEVE

426

Measuring tools / Narzędzia miernicze
GB Vernier caliper
D Messschieber
PL Suwmiarka

RUS Штангециркуль
CZ Posuvné měřítko
H Tolómérő

RO Şubler
E
Calibre

PLASTIC CASE
& COLOR BOX

YT-7200
GB Digital caliper
D Digital Messschieber
PL Suwmiarka
elektroniczna

RUS Штангециркуль
электронный
CZ Posuvné měřítko
elektronické

10/50

H Elektronikus tolómér
RO Şubler electronic
E
Calibre electrónico

14

PLASTIC CASE
& COLOR BOX

YT-7201

10/50

427

www.yato.com
GB Aluminium level
RUS Уровень
D Wasserwaage
CZ Vodováha
PL Poziomnica aluminiowa H Vízmérték

COLOR SLEEVE

COLOR SLEEVE

GB Aluminium level
RUS Уровень
D Wasserwaage
CZ Vodováha
PL Poziomnica aluminiowa H Vízmérték

COLOR SLEEVE

14
COLOR SLEEVE

COLOR SLEEVE

428

* - product not for
european market
* - produkt nieprzeznaczony
na rynek europejski

RO Cumpănă
E
Nivel

YT-3001
YT-3002
YT-3003
YT-3004
YT-3005

L (mm)
400
600
800
1000
1200

20/60
20/60
20/60
20/60
20/60

YT-3022
YT-3023
YT-3024
YT-3025
YT-3026

L (mm)
600
800
1000
1200
1500

20/60
20/60
30
30
30

YT-3007
YT-3008
YT-3009
YT-3010

L (mm)
600
800
1000
1200

20
20
15
15

YT-3016
YT-3017
YT-3018
YT-3019

L (mm)
600
800
1000
1200

20
20
15
15

YT-3027*
YT-3028*
YT-3029*
YT-3030*
YT-3031*
YT-3032*
YT-3033

L (mm)
600
800
1000
1200
1500
1800
2000

20
20
15
15
10
10
10

RO Cumpănă
E
Nivel

Measuring tools / Narzędzia miernicze
GB
D
PL
RUS

Feeler
Fühlerlehre
Szczelinomierz
Щупы

CZ
H
RO
E

Spároměr
Hézagmérő
Lere
Calibre de fisuras

DOUBLE
BLISTER

L (mm) width

YT-7220

100

10

L (mm) width

YT-7221

200

12.8

L (mm) width

YT-7222

100

10

L (mm) width

YT-7223

200

12.8

size

0.02, 0.03, 0.04,
0.05, 0.06, 0.07,
0.08, 0.09, 0.10,
0.15, 0.20, 0.25,
0.30, 0.40, 0.50,
0.75, 1.00

10/200

size

0.02, 0.03, 0.04,
0.05, 0.06, 0.07,
0.08, 0.09, 0.10,
0.15, 0.20, 0.25,
0.30, 0.40, 0.50,
0.75, 1.00

10/100

14

size

0.05, 0.06, 0.07,
0.08, 0.09, 0.10,
0.20, 0.30, 0.40,
0.50

10/100

size

0.05, 0.06, 0.07,
0.08, 0.09, 0.10,
0.15, 0.20, 0.25
0.30, 0.35, 0.40
0.45, 0.50

10/100

429

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Digital voltage tester
Digitaler-Spannungsprüfer
Wskaźnik elektryczny
Тестер напряжения цифровой
Zkoušečka napětí digitální
Digitális voltmérő
Tester digital pt. tensiune electrica
Indicador eléctrico

SLIDING
CARD

YT-2861

20/500

YT-2862

20/500

YT-2863

6/120

14

430

Measuring tools / Narzędzia miernicze
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Analogue battery tester
Analoges Batterieprüfgerät
Tester akumulatorów analogowy
Аналоговый тестер аккумуляторов
Analogový tester akumulátorů
Analóg akkuteszter
Tester acumulatori analog
Tester analógico para acumuladores

COLOR BOX

YT-8310
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

10

Digital battery tester
Digitales Batterieprüfgerät
Tester akumulatorów cyfrowy
Цифровой тестер аккумуляторов
Digitální tester akumulátorů
Digitális akkuteszter
Tester acumulatori digital
Tester digital para acumuladores

14

COLOR BOX

YT-8311

10

431

15

Pneumatic tools
Narzędzia pneumatyczne

432

Pneumatic tools / Narzędzia pneumatyczne

Impact wrenches
Klucze udarowe

Pneumatic accessories
Akcesoria instalacji pneumatycznej

434-438

Impact wrenches 1/2”
Klucze udarowe 1/2”
Impact wrenches 3/4”
Klucze udarowe 3/4”
Impact wrenches 1”
Klucze udarowe 1”

437

Other air tools
Inne narzędzia pneumatyczne

439-445

Pneumatic ratchets & sets
Grzechotki pneumatyczne i zestawy
Pneumatic grinders & sets
Szlifierki pneumatyczne i zestawy
Pneumatic cut-off tools & discs
Przecinarki pneumatyczne i tarcze
Pneumatic drills
Wiertarki pneumatyczne
Pneumatic hammers
Młotki pneumatyczne
Tire inflating guns & heads
Pistolety do pompowania kół i głowice

439
441

Spray guns
Pistolety lakiernicze
Accessories for spray guns
Akcesoria do pistoletów lakierniczych
Inflating guns
Pistolety do przedmuchiwania
Washing guns
Pistolety do ropowania
Air sand blasters
Pistolety do piaskowania

448
449

Pneumatic riveters
Nitownice pneumatyczne

450

Pneumatic stiching
& nailing machines
Zszywacze i gwoździarki
pneumatyczne

451-452

443 Pneumatic staplers
Zszywacze pneumatyczne
444 Pneumatic nailers
Gwoździarki pneumatyczne

451
451

444
445

Painting equipment
Narzędzia do malowania

448-449

Air filters, regulators & lubricators
434 Filtry, reduktory i smarownice
Couplers
436 Złącza

Mini palm nailers
Młotki pneumatyczne do gwoździ

453

445-447
445
446
447
447
447

433

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Impact wrench
Druckluft-Schlagschrauber
Klucz udarowy
Ударный пневматический
гайковерт

CZ
H
RO
E

Kľúč pneumatický
Pneumatikus ütvecsavarozó
Pistol pneumatic
Llave neumática de percusión

12.5
mm

COLOR
BOX

Nm

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

GB
D
PL
RUS

Twin hammer impact wrench
Druckluft-Schlagschrauber
Klucz udarowy
Ударный пневматический
гайковерт

CZ
H
RO
E

YT-0951*

623

Kľúč pneumatický
Pneumatikus ütvecsavarozó
Pistol pneumatic
Llave neumática de percusión

5

12.5
mm

15

COLOR
BOX

Nm
YT-0952

434

540

8

Pneumatic tools / Narzędzia pneumatyczne
GB
D
PL
RUS

Twin hammer impact wrench
Druckluft-Schlagschrauber
Klucz udarowy
Ударный пневматический
гайковерт

CZ
H
RO
E

Kľúč pneumatický
Pneumatikus ütvecsavarozó
Pistol pneumatic
Llave neumática de percusión

12.5
mm

TWIN HAMMERTM
mechanism
ensuring resilience
to damage and
overload

COLOR
BOX

Nm
YT-0950
GB Twin hammer impact wrench
D Druckluft-Schlagschrauber
PL Klucz udarowy

RUS Ударный пневматический
гайковерт
CZ Kľúč pneumatický

application: industry
the highest torque in ½” class wrenches
low weight
integrated torque regulator
composite housing

przeznaczenie: przemysł
największa moc w klasie kluczy ½”
niska waga
zintegrowany regulator momentu obrotowego
obudowa kompozytowa

475

10

H Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
E
Llave neumática de percusión

12.5
mm

15

TWIN HAMMERTM
mechanism
ensuring resilience
to damage and
overload

COLOR
BOX

Nm
YT-0953

1356

10

435

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Impact wrench
Druckluft-Schlagschrauber
Klucz udarowy
Ударный пневматический
гайковерт
CZ Kľúč pneumatický
H Pneumatikus ütvecsavarozó
RO Pistol pneumatic
E
Llave de percusión

19

mm

COLOR
BOX

• application: automotive service stations, vans and cars
• przeznaczenie: serwis, samochody dostawcze i osobowe
GB
D
PL
RUS

Twin hammer impact wrench
Druckluft-Schlagschrauber
Klucz udarowy
Ударный пневматический
гайковерт

CZ
H
RO
E

Nm
YT-0956

945

Kľúč pneumatický
Pneumatikus ütvecsavarozó
Pistol pneumatic
Llave neumática de percusión

4

19

mm

15

TWIN HAMMERTM
mechanism
ensuring resilience
to damage and
overload

COLOR
BOX

Nm
YT-0957

436

1626

2

Pneumatic tools / Narzędzia pneumatyczne
GB
D
PL
RUS

Pneumatic wrench
Druckluft-Schlüssel
Klucz udarowy
Пневматический ключ

CZ
H
RO
E

Pneumatický utahovák
Pneumatikus kulcs
Cheie pneumatica
Llave neumatica

PINLESS HAMMERTM

• application: automotive
service stations, trucks
• strong, uniform impact
• przeznaczenie: serwis,
samochody ciężarowe
• silny, jednolity udar

Nm

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

GB
D
PL
RUS

Pneumatic wrench
Druckluft-Schlüssel
Klucz udarowy
Пневматический ключ

BMC
& COLOR
SLEEVE

closed hammer
cage mechanism
prevents breakage
from hammer
pin damage

YT-0959*
CZ
H
RO
E

2600

2

Pneumatický utahovák
Pneumatikus kulcs
Cheie pneumatica
Llave neumatica

15
PINLESS HAMMERTM

• application: automotive
service stations, trucks
• strong, uniform impact
• przeznaczenie: serwis,
samochody ciężarowe
• silny, jednolity udar

closed hammer
cage mechanism
prevents breakage
from hammer
pin damage

BMC
& COLOR
SLEEVE

Nm
YT-0960

2600

2

437

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

15

Pneumatic wrench
Druckluft-Schlüssel
Klucz udarowy
Пневматический ключ

CZ
H
RO
E

• application: industry,
service stations, tire service stations,
truck service
• the lightest 1” impact wrench
with torque of 2800 Nm
• magnesium alloy and composite housing
• low vibration
• low air consumption
• przeznaczenie: przemysł,
serwisy mobilne i stacjonarne,
serwisy opon oraz pojazdów ciężarowych
• najlżejszy klucz udarowy
w klasie 1” o mocy 2800 Nm
• obudowa ze stopów magnezu i kompozytu
• niski poziom wibracji
• małe zużycie powietrza

438

Pneumatický utahovák
Pneumatikus kulcs
Cheie pneumatica
Llave neumatica

COLOR BOX

TWIN HAMMERTM
mechanism
ensuring resilience
to damage and
overload
Nm
YT-0961

2800

2

Pneumatic tools / Narzędzia pneumatyczne
GB
D
PL
RUS

Ratchet air wrench
Druckluft-Ratschenschrauber
Grzechotka pneumatyczna
Пневмотрещотка

CZ
H
RO
E

Utahovák vzduchový
Préslevegős behajtó szerszám
Antrenor pneumatic
Carraca neumática

COLOR
BOX

YT-0983
GB
D
PL
RUS

Ratchet air wrench
Druckluft-Ratschenschrauber
Grzechotka pneumatyczna
Пневмотрещотка

CZ
H
RO
E

Utahovák vzduchový
Préslevegős behajtó szerszám
Antrenor pneumatic
Carraca neumática

Nm
34

20

12.5
mm

COLOR BOX

YT-0984
GB
D
PL
RUS

Ratchet air wrench
Druckluft-Ratschenschrauber
Grzechotka pneumatyczna
Пневмотрещотка

CZ
H
RO
E

Utahovák vzduchový
Préslevegős behajtó szerszám
Antrenor pneumatic
Carraca neumática

Nm
95

15

12.5
mm

15

COLOR BOX

YT-0981

Nm
80

20

439

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Ratchet air wrench
Druckluft-Ratschenschrauber
Grzechotka pneumatyczna
Пневмотрещотка

CZ
H
RO
E

Utahovák vzduchový
Préslevegős behajtó szerszám
Antrenor pneumatic
Carraca neumática

12.5
mm

COLOR BOX

YT-0980
GB
D
PL
RUS

Ratchet wrench kit
Druckluft-Ratschenschrauber mit Zubehör
Zestaw z grzechotką pneumatyczną
Пневмотрещотка в наборее

CZ
H
RO
E

Klíč ráčnový pneumatický s příslušenstvím
Pneumatikus racsniskulcs készlet
Cheie pneumatica cu accesorii
Juego con carraca neumática

Nm
68

20

12.5
mm

15

1/2”, L=75 mm;
6 mm x1/2”;
1/2”;
H4, H5, H6, H7, H8;
T20, T25, T27, T30, T40;
5.5, 6.5, 8.0 mm;
PH2, PH3, PH4;
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

440

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-0982

Nm
68

4

Pneumatic tools / Narzędzia pneumatyczne
GB
D
PL
RUS

Air grinder
Drucklufteinhandschleifer
Szlifierka pneumatyczna prosta
Шлифмашинка пневматическая

CZ
H
RO
E

Bruska přímá pneumatická
Préslevegős sarokcsiszoló
Polizor pneumatic
Lijadora neumática recta

COLOR BOX

GB
D
PL
RUS

Air grinder
Drucklufteinhandschleifer
Szlifierka pneumatyczna prosta
Шлифмашинка пневматическая

CZ
H
RO
E

YT-0965

25

YT-0963

20

Bruska přímá pneumatická
Préslevegős sarokcsiszoló
Polizor pneumatic
Lijadora neumática recta

COLOR BOX

GB
D

PL

Die grinder kit
Druckluft-Schrauber
mit Schleifaufsätzen
Pneumatyczna szlifierka
prosta z akcesoriami
RUS Комплект для шлифования
CZ Bruska přímá pneumatická
s příslušenstvím
H Pneumatikus köszörű készlet
RO Masina de polizat pneumatica
E
Lijadora neumática recta

15

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-0964

10

441

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Air sander
Druckluft-Excenterschleifer
Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa
Шлифмашинка эксцентриковая
пневматическая
CZ Bruska pneumatická
H Pneumatikus sarokcsiszológép
RO Masina de slefuit pneumatica
E
Lijadora neumática excéntrica

COLOR BOX

YT-0967

10

YT-0974

10

GB
D
PL
RUS

Air sander
Druckluft-Excenterschleifer
Szlifierka pneumatyczna mimośrodowa
Шлифмашинка эксцентриковая
пневматическая
CZ Bruska pneumatická
H Pneumatikus sarokcsiszológép
RO Masina de slefuit pneumatica
E
Lijadora neumática excéntrica

COLOR BOX

GB
D
PL
RUS

15

Disc for air sander
Stützteller für Druckluftexcenterschleifer
Tarcza polerska do szlifierki pneumatycznej
Диск полировочный
для пневмошлифмашинки
CZ Disk pro pneumatickou brusku
H Csiszolókorong pneumatikus gépekhez
RO Masina disc pt. slefuit
E
Recambio disco lijadora

orbital neumatica

for / dla: YT-0974

DOUBLE BLISTER

YT-0975

442

10/60

Pneumatic tools / Narzędzia pneumatyczne
GB
D
PL
RUS

Air sander
Druckluft-Excenterschleifer
Szlifierka pneumatyczna oscylacyjna
Шлифмашинка эксцентриковая
пневматическая
CZ Bruska pneumatická
H Pneumatikus sarokcsiszológép
RO Masina de slefuit pneumatica
E
Lijadora neumática excéntrica

COLOR BOX

YT-0976

10

YT-0977

10

GB
D
PL
RUS

Air sander
Druckluft-Excenterschleifer
Szlifierka pneumatyczna oscylacyjna
Шлифмашинка эксцентриковая
пневматическая
CZ Bruska pneumatická
H Pneumatikus sarokcsiszológép
RO Masina de slefuit pneumatica
E
Lijadora neumática excéntrica

COLOR BOX

GB
D
PL
RUS
CZ

Air cut-off tool
Druckluft-Schneidmaschine
Przecinarka pneumatyczna
Резак пневматический
Příčná bruska pneumatická

H
RO

E

Pneumatikus sarokcsiszoló
Masina de taiat
cu aer comprimat
Cortadora neumática

15

COLOR BOX

YT-0993

20

443

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Metal cutting disc
Metall-Trennscheibe
Tarcza do cięcia metalu
Круги отрезные по металлу
Souprava kotoučů pro řezání kovu
Vágókorong fémhez
Set de pânze de tăiat metal
Disco cortador para metal

for / dla: YT-0993

BLISTER
CARD

YT-0994

12/48

GB Reversible air drill
D Druckluft-Bohrmaschine
mit Stahl-Zahnkranzfutter
PL Wiertarka pneumatyczna
RUS Пневматическая дрель
CZ Vrtačka ruční vzduchová
H Préslevegős fúrógép
RO Masina de gaurit

pneumatica mandrina
E
Taladradora neumática

COLOR BOX

YT-0970

20

GB
D
PL
RUS
CZ
H

15

Air hammer
Druckluft-Schlaghammer
Młotek pneumatyczny
Зубило пневматическое
Sekáč vzduchový
Pneumatikus vésőkészlet
pisztollyal
RO Ciosam cu aer comprimat
E
Martillo neumático

COLOR BOX

YT-0990

444

10

Pneumatic tools / Narzędzia pneumatyczne
GB Tire-inflating gun
D Reifenfüller
PL Pistolet do pompowania kół
RUS Пистоет для накачивания колёс
CZ Pistole na čerpání

z manometrem
H Gumiabroncs
pumpáló
RO Pistol

cu manometru

pt. pompat
E
Pistola

de bombeo

con manometro

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Universal head
Klemmnippel (universal)
Głowica do pompowania
Универсальная головка
Hlava na čerpání
Pumpafej
Cap pt. pompat
Cabeza de bombeo

SLIDING
CARD

YT-2370

DOUBLE
BLISTER

(mm)

8/40

YT-2371
YT-2372

6
8

50/300
50/300

GB
D
PL
RUS

COLOR BOX
Spray gun with fluid cup
Lackierpistole mit Fliessbecher
Pistolet natryskowy
Пистоет - распылитель
с вержнит бачком
CZ Pistole na lakování z nádrží
H Festőpisztoly alsó tartállyal
RO Pistol de vopsit cu rezervor inferior
E
Pistola de barniz

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-2350*

10

YT-2351*

10

15

YT-2353*

10

YT-2356*

10

445

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Spray gun with fluid cup
Lackierpistole mit Fliessbecher
Pistolet natryskowy
Пистоет - распылитель
с вержнит бачком
CZ Pistole na lakování z nádrží
H Festőpisztoly alsó tartállyal
RO Pistol de vopsit cu rezervor inferior
E
Pistola de barniz

YT-2340

20

YT-2341

20

YT-2346

10

YT-2357

20

COLOR BOX

GB Plastic tank
D Fliessbecher

für Spritzpistole
PL Zbiornik plastikowy
RUS Пластмассовый бачок

CZ
H
RO
E

Plastová nádrž
Műanyag tartály
Rezervor de plastic
Recipiente
de plástico

COLOR BOX

15

GB Nozzle set
for / dla: YT-2350
D Düsen-Reparatur-Satz
PL Zestaw naprawczy dysz
RUS Комплект дюз для покрасочных пистолетов
CZ Soustava na opravování trysek
H Fúvókajavító készlet
RO Set pt. reparaţii diuze
E
Juego de reparación

para toberas

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-2363*

446

20

YT-2364

100

COLOR
BOX

YT-2361

80

Pneumatic tools / Narzędzia pneumatyczne
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Inflating gun with extension
Gebläsepistole mit Verlängerung
Pistolet do przedmuchiwania z przedłużką
Пистоет для продувки c удлинителем
Pistole na profukování dlouhá
Rövid előlefúvó pisztoly
Pistol lung pt. suflat
Pistola de soplado
SLIDING
CARD

YT-2373
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

20/40

Washing gun
Waschpistole
Pistolet do ropowania
Пистоет для нефтевания
Pistole na ropování + nádrž
Olajzópisztoly + tartály
Pistol (dozator)
cu rezervor pt. motorină
Pistola de petrolear
COLOR
BOX

YT-2374

2/12

GB Air sand blaster
D Pistole zum Sandstrahlen
PL Pistolet do piaskowania z wężem
RUS Пескоструйный пистолет
CZ Pískovací pistole s hadicí
H Homokszóró pisztoly tömlővel
RO Pistol de sablat
E
Pistola para limpieza con chorro

de arena con manguera
SLIDING
CARD

YT-2375

10

GB Gun suitable for sand-blasting
D Sandstrahlpistole
PL Pistolet do piaskowania ze zbiornikiem
RUS Пескоструйный пистолет
CZ Pískovací pistole se zásobníkem
H Homokszóró pisztoly tartállyal
RO Pistol de sablat
E
Pistola para limpieza con chorro

de arena con recip

15

COLOR
BOX

YT-2376

20

447

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

COLOR
BOX

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

GB
D
PL
RUS
CZ
H

Mini filter
Filter
Filtr
Минифильтр
Filtr
Szűrő
Minifiltru
Filtro

Pressure reducing valve with manometer
Druckminderer mit Manometer
Reduktor ciśnienia z manometrem
Клапан уменьшения давления с манометром
Redukční ventil s manometrem
Nyomáscsökkentő szelep
nyomásmérővel
RO Valva

cu reductiepresiune
+ manometru
E
Reductor + manometro

YT-2380

COLOR
BOX

25/50
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Filter - reducer
Druckfilter - Druckminderer
Filtr - reduktor
Фильтр - редуктор
Filtr derukční ventil
Szűrő - nyomásszabályzó
Filtru cu reductor
Reductor + filtro

YT-2381

25/50

Filter - reducer
Druckfilter - Druckminderer
Filtr - reduktor
Фильтр - редуктор
Filtr derukční ventil
Szűrő - nyomásszabályzó
Filtru cu reductor
Reductor + filtro

12.5
mm

COLOR
BOX

YT-2382

GB
D
PL
RUS
CZ

15

448

YT-2384

YT-2383

25/50

GB
D
PL
RUS
CZ

Air filter regulator and lubricator
Druckfilter - Druckminderer + Entöler
Zespół filtrujący reduktor + smarownica
Фильтр-редуктор
Redukční ventil
s odlučovačem oleje
H Levegőelőkészitő
RO Filtru cu reductor
E
Juego de filtro

reductor
+ engrasador

COLOR
BOX

COLOR
BOX

25/50

Air filter regulator and lubricator
Druckfilter - Druckminderer + Entöler
Zespół filtrujący reduktor + smarownica
Фильтр-редуктор
Redukční ventil
s odlučovačem oleje
H Levegőelőkészitő
RO Filtru cu reductor
E
Juego de filtro

reductor
+ engrasador

25/50

COLOR
BOX

YT-2385

25

Pneumatic tools / Narzędzia pneumatyczne
GB
D
PL
RUS

CZ
H
RO
E

Quick coupler
Schnellkupplung
Szybkozłącze
Быстрое соединение

Rychlospojka
Gyorscsatlakozó
Mufa rapida pt. pistol pneumatic
Conexión de la entrada de aire

size

YT-2390
YT-2391
YT-2392

1/4” (6.3 mm)
3/8” (10.0 mm)
1/2” (12.5 mm)

SLIDING
CARD

size

50/250
50/250
50/250

YT-2393
YT-2394
YT-2395

1/4” (6.3 mm)
3/8” (10.0 mm)
1/2” (12.5 mm)

size

50/250
50/250
50/250

YT-2396
YT-2397
YT-2398

1/4” (6.3 mm)
3/8” (10.0 mm)
1/2” (12.5 mm)

50/250
50/250
50/250

15

size

YT-2399
YT-2401
YT-2402

1/4” (6.3 mm)
3/8” (10.0 mm)
1/2” (12.5 mm)

size

50/250
50/250
50/250

YT-2403
YT-2404

1/4” (6.3 mm)
3/8” (10.0 mm)

size

50/250
50/250

YT-2405
YT-2406
YT-2407

1/4” (6.3 mm)
3/8” (10.0 mm)
1/2” (12.5 mm)

50/250
50/250
50/250

449

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Pneumatic riveting machine
Pneumatische Nietvorrichtung
Nitownica pneumatyczna
Пневматический заклепочник
Pneumatická nýtovačka
Pneumatikus popszegecshúzó
Presa pneumatica de nituti
Máquina remachadora

COLOR
BOX

• application: industry
• przeznaczenie: przemysł

(mm)

YT-3617

2.4; 3.2; 4.0; 4.8

L (mm)
14

F (kg)
850

F (N)
8335

10

L (mm)
16

F (kg)
1389

F (N)
13620

6

15

• application: industry
• przeznaczenie: przemysł

450

(mm)

YT-3618 2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 6.4

Pneumatic tools / Narzędzia pneumatyczne
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Pneumatic stitching machine
Drucklufthefter
Zszywacz pneumatyczny
Пневматический сшиватель
Pneumatická sešívačka
Pneumatikus tűzőgép
Capsator pneumatic
Engrapadora pneumatica

BMC
& COLOR
SLEEVE

• application: industry, construction
• przeznaczenie: przemysł, budownictwo

YT-0920

5

GB
D
PL
RUS

Pneumatic nailing machine
Druckluftnagelgerät
Gwoździarka pneumatyczna
Пневматическая
гвоздильная машина
CZ Pneumatický nastřelovač hřebíků
H Pneumatikus szögbelövő
RO Capsator pneumatic
E
Maquina pneumatica
para clavar clavos

15

BMC
& COLOR
SLEEVE

• application: industry, construction
• przeznaczenie: przemysł, budownictwo

YT-0921

5

451

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Pneumatic nailing machine
Druckluftnagelgerät
Gwoździarka pneumatyczna
Пневматическа
гвоздильная машина
CZ Pneumatický nastřelovač hřebíků
H Pneumatikus szögbelövő
RO Capsator pneumatic
E
Maquina pneumatica
para clavar clavos

• application: industry, construction
• przeznaczenie: przemysł, budownictwo

* - product not for
european market
* - produkt nieprzeznaczony
na rynek europejski

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-0922*

5

GB
D
PL
RUS

Pneumatic nailing machine
Druckluftnagelgerät
Gwoździarka pneumatyczna
Пневматическа
гвоздильная машина
CZ Pneumatický nastřelovač hřebíků
H Pneumatikus szögbelövő
RO Capsator pneumatic
E
Maquina pneumatica
para clavar clavos

15

BMC
& COLOR
SLEEVE

• application: industry, construction
• przeznaczenie: przemysł, budownictwo

452

YT-0923

2

Pneumatic tools / Narzędzia pneumatyczne
GB
D
PL
RUS

Mini palm nailer
Drucklufthammer für nägel
Młotek pneumatyczny do gwoździ
Пневматический молоток
для забивания гвоздей
CZ Pneumatická hřebíkovačka
H Pneumatikus szögbeütő kalapács
RO Ciocan pneumatic pt. cuie
E
Maquina pneumatica
para clavar clavos

COLOR BOX

YT-0925

20

Memo

15

453

16

Special automotive tools
& equipment
Narzędzia i wyposażenie
warsztatu samochodowego

454

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego

Cabinets
Szafki

Fuel feel pipe pliers
Szczypce motoryzacyjne
457-465

Roller cabinets with tools insert
Szafki serwisowe z narzędziami
Tool cabinets
Szafki serwisowe
Tools in PVC trays
Zestawy narzędzi do szuflad
Accessories for tool cabinets
Akcesoria do szafek

457

526

528-535

468
473
475
477
477

478-501

Pullers
Ściągacze
Roller stud extractor sets
Zestawy ściągaczy do szpilek
Upholstery removers
Ściągacze do tapicerki

478
488
500

Car window tools
Narzędzia
do szyb samochodowych

502

536-541

Spring clamps & accessories
Ściągacze do sprężyn i akcesoria
Shock absorber nut sets
Zestawy nasadek do amortyzatorów
Tire valve stem inserter
Przeciągacze do zaworów gumowych
Wheel balance pliers
Szczypce do wyważania kół
Deep thin wall impact sockets 1/2”
Udarowe klucze nasadowe 1/2” do felg aluminiowych
Valve core torque tools
Klucze dynamometryczne
do zaworków gumowych i metalowych
Wheel wrenches
Klucze do kół
Wrecking bars
Łyżki do opon

536
538
539
539
540
540
541
541

Workshop tools
Narzędzia warsztatowe

501-502

Air condition tools
Narzędzia do klimatyzacji

512

Suspension system tools
Narzędzia do obsługi podwozia

468-477

Pullers
Ściągacze

511

Brake system tools
Narzędzia do obsługi
układu hamulcowego

466-467

Oil filter wrenches & sets
Klucze do filtra oleju i zestawy
Oil drain plug sockets
Klucze do spustu oleju
Grease guns & accessories
Smarownice ręczne i akcesoria
Oil cans
Oliwiarki
Oil and fuel pumps
Pompy do oleju oraz paliwa

Engine repair tools
Narzędzia do obsługi silnika

511-528
461
Piston ring compressors
465 Zaciskacze do pierścieni
Engine repair and diagnostic tools
Narzędzia do diagnostyki i naprawy silników
Spark plug sockets
Klucze do świec

Lubrication system tools
Narzędzia do obsługi
układu smarowania

503-511

458

Tool boxes
Skrzynki narzędziowe

Flexi shafts
Wałki giętkie
Inspection tools
Narzędzia inspekcyjne
Magnetic pick up tools
Chwytaki magnetyczne
Magnetic trays
Tacki magnetyczne

542-553
542
543
546
547

>>>
455

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
Tweezers
Pęsety
Workshop creepers
Leżanki warsztatowe
Diode workshop lamps
Diodowe lampy warsztatowe
Voltage testers
Próbniki napięcia
Number & letter stamps
Znaczniki cyfrowe i literowe
Thread repair sets & accessories
Zestawy do naprawy gwintów i akcesoria
Pumps
Pompki

548
549

Battery chargers & battery testers
Prostowniki
i testery akumulatorów

549
551
551
552
553

Oil drainer & drainer pans
Miski i zlewarki do oleju

Chain blocks
Wciągarki łańcuchowe

554

Bottle & floor jacks
Dźwigniki słupkowe i podnośniki
555-557

Work benches
Stojaki lakiernicze

456

558

562

563

564

Hand pullers
Wciągarki linowe, ręczne

Electric hoists
Elektryczne wciągarki linowe

559-561

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Service tool cabinet with tools
Serviceschrank mit Werkzeugen
Szafka serwisowa z narzędziami
Сервисный шкаф с инструментами
Servisní skříňka s nářadím
Szervizszekrény szerszámokkal
Cutie de service cu scule
Armario para herramientas de servicio

DRAWER / SZUFLADA 1
3/8” (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
3/8” (9.5 mm); (76; 152.4 mm); CrV
22 mm; CrV 50BV30;
50BV30;
3/8” (9.5 mm); CrV 50BV30;
3/8” (9.5
3/8” (9.5 mm) x 198 mm;
mm); (200 mm); 72T; CrV 6140;
CrV 50BV30; 1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
127 mm;
20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; CrV 50BV30;
CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2”
1/2” (12.7 mm) x
(12.7 mm); (255 mm); 72T; CrV 6140;
255 mm; CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 16; 21 mm; CrV 50BV30;

WHITE
CARTON BOX
& COLOR LABEL

1/4” (6.3 mm): 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0,
13.0, 14.0 mm; CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm;
1/4” (6.3 mm); (50.8; 101.6 mm); CrV 6140;
CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (155
1/4” (6.3 mm) x 152.4 mm; CrV
mm); 72T; CrV 6140;
50BV30

DRAWER / SZUFLADA 2

12 interchageable trays with YATO tools
12 wymiennych modułów z narzędziami YATO
YT-5531

YT-5532

YT-5533

YT-5534

YT-5535

YT-5536

3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm; CrMo
PH0x100, PH1x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100,

PH2x150, PH3x150 mm; CrMo
NOSE

180 mm;

160 mm LONG NOSE;

160 mm;

160 mm BENT

DRAWER / SZUFLADA 3
22, 24, 27, 28, 30, 32 mm; CrV;
6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm; CrV;
1/2” (12.7
mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm (L=76 mm);
CrV 50BV30

DRAWER / SZUFLADA 4
YT-5537

YT-5538

YT-5539

YT-5540

YT-5541

YT-5542

300 g (L=300 mm);
40 mm (L=350 mm);

H4, H5, H6,
10x8x142 mm, 12x10x152 mm, 16x13x172 mm;
H7, H8, H10, H12 (L=30 mm); H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 (L=75 mm);
AISI S2;
M5, M6, M7, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M7, M10,
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
M12 (L=75 mm); AISI S2;
(L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;

1/2” (12.7 mm), 3/8” (9.5 mm);
6x7, 8x9, 10x11, 12x13,
14x15, 16x17, 18x19 mm; CrV

drawers / szuflady
YT-5530

6

1

457

16

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Roller cabinet
Werkstattrollwagen
Szafka serwisowa
Инструментальный
кабинет
CZ Dílenská skříňka
H Görgős szerszámtároló
RO Dulap de scule
E
Armario en ruedas

WHITE
CARTON BOX
& COLOR LABEL

drawers / szuflady
YT-0912

4

1

GB
D
PL
RUS

Roller cabinet
Werkstattrollwagen
Szafka serwisowa
Инструментальный
кабинет
CZ Dílenská skříňka
H Görgős szerszámtároló
RO Dulap de scule
E
Armario en ruedas

16
WHITE
CARTON BOX
& COLOR LABEL

drawers / szuflady
YT-0913

458

6

1

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS

Roller cabinet
Werkstattrollwagen
Szafka serwisowa
Инструментальный
кабинет
CZ Dílenská skříňka
H Görgős szerszámtároló
RO Dulap de scule
E
Armario en ruedas

WHITE
CARTON BOX
& COLOR LABEL

drawers / szuflady
YT-0914

7

1

GB
D
PL
RUS

Roller cabinet
Werkstattrollwagen
Szafka serwisowa
Инструментальный
кабинет
CZ Dílenská skříňka
H Görgős szerszámtároló
RO Dulap de scule
E
Armario en ruedas

16
WHITE
CARTON BOX
& COLOR LABEL

drawers / szuflady
YT-0902
YT-0903

6
7

1
1

459

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Roller cabinet
Werkstattrollwagen
Szafka serwisowa
Инструментальный
кабинет
CZ Dílenská skříňka
H Görgős szerszámtároló
RO Dulap de scule
E
Armario en ruedas

WHITE
CARTON BOX
& COLOR LABEL

drawers / szuflady
YT-0904

7

1

GB
D
PL
RUS

Roller cabinet
Werkstattrollwagen
Wózek serwisowy
Инструментальная
тележка
CZ Dílenská skříňka
H Görgős szerszámtároló
RO Dulap de scule
E
Carro de taller

16
WHITE
CARTON BOX
& COLOR LABEL

drawers / szuflady
YT-0905

460

1

1

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS

Drawer insert / Combination spanners
Schubladeneinlage / Schrauben- und Ringschlüssel
Wkład do szuflady / Klucze płasko-oczkowe
Вклад к выдвижному ящику /
Плоско-закрытый накладной ключ
CZ Vložka do zásuvky /
Klíče ploché-očkové
H Fiókbetét / Kombinált kulcsok
RO Adaos la sertar /

Chei plane - inelare
E
Accesorio de cajón /
Llave espańola de muletilla

PLASTIC TRAY
& COLOR LABEL

22, 24, 27, 28,
30, 32 mm; CrV

YT-5532

4

6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 mm; CrV

YT-5531
GB
D
PL
RUS

Drawer insert / Bi-hexagonal ring spanner
Schubladeneinlage / Doppelringschlüssel
Wkład do szuflady / Klucze oczkowe odgięte
Вклад к выдвижному ящику /
Ключ накидной изогнутый
CZ Vložka do zásuvky /
Klíče očkové ohnuté
H Fiókbetét /
Hajlítottszárú csillagkulcs
RO Adaos la sertar /
Chei inelaro-curbată
E
Accesorio de cajón /
Llave de estrella

8

PLASTIC TRAY
& COLOR LABEL

21x23, 24x27,
25x28, 30x32 mm; CrV

YT-5543

8

6x7, 8x9, 10x11,
12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm;
CrV

YT-5533
GB
D
PL
RUS

Drawer insert / Pliers
Schubladeneinlage / Zangen
Wkład do szuflady / Szczypce
Вклад к выдвижному ящику /
Клещи
CZ Vložka do zásuvky / Kleště
H Fiókbetét / Fogók
RO Adaos la sertar / Cleşte
E
Accesorio de cajón / Pinzas

8

PLASTIC TRAY
& COLOR LABEL

16
180 mm;
160 mm;
160 mm
LONG NOSE;
160 mm
BENT NOSE

YT-5534

8

461

www.yato.com
GB Drawer insert / Slotted screwdrivers
D Schubladeneinlage / Flachschrauber
PL Wkład do szuflady /
Wkrętaki płaskie
RUS Вклад к выдвижному ящику /
Плоские отвёртки
CZ Vložka do zásuvky /
Šroubováky ploché
H Fiókbetét / Lapos csavarhúzók
RO Adaos la sertar /
Şurubelniţe plane
E
Accesorio de cajón /

Desarmadores planos

PLASTIC TRAY
& COLOR LABEL

3x75, 5x100,
5x150, 6x38, 6x100, 6x150,
8x150 mm; CrMo

YT-5535
GB
D
PL
RUS

Drawer insert / Phillips screwdrivers
Schubladeneinlage / Kreuzschlitzschrauber
Wkład do szuflady / Wkrętaki krzyżakowe
Вклад к выдвижному ящику /
Крестовидные отвёртки
CZ Vložka do zásuvky /
Šroubováky křížové
H Fiókbetét / Kereszt csavarhúzók
RO Adaos la sertar /
Şurubelniţe în cruce
E
Accesorio de cajón /

Desarmadores de cruz

GB
D
PL
RUS
CZ

Drawer insert / Socket set
Schubladeneinlage / Steckschlüsselsatz
Wkład do szuflady / Zestaw kluczy nasadowych
Вклад к выдвижному ящику / Торцовые ключи
Vložka do zásuvky /
Klíče nástrčné
H Fiókbetét / Dugókulcsok
RO Adaos la sertar / Duză cheie
E
Accesorio de cajón /
Llaves de cubo

3/8” (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; CrV 50BV30;
3/8” (9.5 mm); (76; 152.4 mm); CrV
3/8” (9.5 mm); CrV 50BV30;
50BV30;
3/8” (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrV 6140;
3/8” (9.5 mm) x 198 mm; CrV 50BV30

8

PLASTIC TRAY
& COLOR LABEL

PH0x100, PH1x75,
PH1x100, PH2x38, PH2x100,
PH2x150, PH3x150 mm; CrMo

YT-5536

8

YT-5542

8

YT-5537

4

PLASTIC TRAY
& COLOR LABEL

16
1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
27, 30, 32 mm; CrV 50BV30;
127 mm; CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (255 mm); 72T;
CrV 6140;
1/2” (12.7 mm) x 255
1/2” (12.7 mm): 16; 21
mm; CrV 50BV30;
mm; CrV 50BV30

462

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Drawer insert / Socket set
Schubladeneinlage / Steckschlüsselsatz
Wkład do szuflady / Zestaw kluczy nasadowych
Вклад к выдвижному ящику / Торцовые ключи
Vložka do zásuvky / Klíče nástrčné
Fiókbetét / Dugókulcsok
Adaos la sertar / Duză cheie
Accesorio de cajón /
Llaves de cubo

1/4” (6.3 mm): 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5,
6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0,
13.0, 14.0 mm; CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm; CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm); (50.8; 101.6 mm); CrV 6140;
1/4” (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrV 6140;

GB
D
PL
RUS

PLASTIC TRAY
& COLOR LABEL

1/4” (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4” (6.3 mm) x 152.4 mm; CrV 50BV30

Drawer insert / Screwdriver bits
Schubladeneinlage / Endstücke für Schraubenzieher
Wkład do szuflady / Końcówki śrubokrętowe
Вклад к выдвижному ящику /
Насадки для отвёрток
CZ Vložka do zásuvky /
Šroubovací nástavce
H Fiókbetét / Csavarhúzó bitek
RO Adaos la sertar /
Terminaţii pt. şurubelniţe
E
Accesorio de cajón /

Puntas para desarmadores

YT-5541

8

PLASTIC TRAY
& COLOR LABEL

H4, H5, H6, H7, H8,
H10, H12 (L=30 mm); H4, H5,
H6, H7, H8, H10, H12 (L=75
M5, M6,
mm); AISI S2;
M7, M10, M12 (L=30 mm); M5,
M6, M7, M10, M12 (L=75 mm);
T20, T25,
AISI S2;
T30, T40, T45, T50, T55 (L=30
mm); T20, T25, T30, T40, T45,
T50, T55 (L=75 mm); AISI S2;
1/2” (12.7 mm), 3/8” (9.5 mm)

YT-5538
GB Drawer insert / Deep sockets
D Schubladeneinlage / Tiefe Steckschlüssel
PL Wkład do szuflady /
Klucze nasadowe długie
RUS Вклад к выдвижному ящику /
Tорцовые глубокие ключи
CZ Vložka do zásuvky /
Klíče nástrčné hluboké
H Fiókbetét / Mély dugókulcsok
RO Adaos la sertar /
Prize de curent adânci
E
Accesorio de cajón /
Llaves de cubo profundo

PLASTIC TRAY
& COLOR LABEL

GB Drawer insert / Hammers and chisels
D Schubladeneinlage / Hämmer und Meißel
PL Wkład do szuflady /
Młotki i przecinaki
RUS Вклад к выдвижному ящику /
Молотки и зубила
CZ Vložka do zásuvky /
Kladiva, dláta a sekáče
H Fiókbetét /
Kalapácsok és hidegvágók
RO Adaos la sertar / Ciocane şi dălţi
E
Accesorio de cajón /
Martillos y cinceles

PLASTIC TRAY
& COLOR LABEL

8

1/2” (12.7 mm): 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21 mm (L=76 mm);
CrV 50BV30

YT-5539

8

16
300 g (L=300 mm);

40 mm (L=350 mm);
10x8x142 mm,
12x10x152 mm, 16x13x172 mm

YT-5540

8

463

www.yato.com
GB Drawer insert
D Schubladeneinlage
PL Wkład do szuflady

RUS Вклад к выдвижному ящику
CZ Vložka do zásuvky
H Fiókbetét

for / dla:
YT-5531
YT-55311

for / dla:
YT-5532
5/30

for / dla:
YT-5533
YT-55331

5/30

5/30

YT-55391

5/30

464

5/30

YT-55361

5/30

YT-55381

5/30

for / dla:
YT-5540
5/30

for / dla:
YT-5541
YT-55411

YT-55341

for / dla:
YT-5538

for / dla:
YT-5539

16

5/30

for / dla:
YT-5536

for / dla:
YT-5537
YT-55371

YT-55321

for / dla:
YT-5534

for / dla:
YT-5535
YT-55351

RO Adaos la sertar
E
Accesorio de cajón

YT-55401

5/30

for / dla:
YT-5542
5/30

YT-55421

5/30

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB Compartmented shelf

and paper roll holder
D Werkstattwagenab-lage

mit Papierrollehalter
PL Półka z uchwytem na papier
RUS Полка с держателем
для бумаги
CZ Police s úchytem na papír

H

Kiegészítő polc és
papírrolni tartó
funkcióval
RO Compartiment pt. dulap

si suport hartie
E Estante con sujetapapel

for / dla: YT-0902, YT-0903, YT-0904, YT-0905

GB
D
PL
RUS

GB
D
PL
RUS

Bottle holder
Flaschenhalter
Pojemnik na butelki
Контейнер для
бутылок

305x305x145
CZ
H
RO
E

Zásobník na odpad
Szemétkosár
Lada de gunoi
Cubo de basura

for / dla: YT-0902, YT-0903, YT-0904, YT-0905

size (mm)
YT-0907

CZ
H
RO
E

Dustbin
Abfalleimer
Pojemnik na odpady
Мусорный ящик

size (mm)
4

YT-0908

300x300x190

GB Separate board for drawer
D Trennstege für Werkstatt
Wagen-Schublade
PL Przegroda do szafki
RUS Перегородки для ящика

Zásobník na nápoje
Flakon tartó
Suport pt. sticle
Soporte para botellas

CZ
H
RO

E

4

Přihrádka do police
Több rekeszes tálca
Sertar separat
de masura mica
Separador para armario

16

for / dla: YT-0902, YT-0903, YT-0904, YT-0905
size (mm)
YT-0909

250x110x80

6

for / dla: YT-0902, YT-0903, YT-0904, YT-0905
size (mm)
YT-0910
YT-0911

391x58x4
391x128x4

24
12

465

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Cantilever tool box
Werkzeugkoffer
Skrzynka narzędziowa
Инструментальный ящик
Nástrojová skřínka
Szerszámosláda
Cutie pt. scule
Caja de herramientas

WHITE
CARTON BOX
& COLOR LABEL

size (mm)

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Cantilever tool box
Werkzeugkoffer
Skrzynka narzędziowa
Инструментальный ящик
Nástrojová skřínka
Szerszámosláda
Cutie pt. scule
Caja de herramientas

YT-0881*

495x290x200

YT-0882

360x150x115

1

YT-0884

460x200x180

1

YT-0886

510x220x240

1

WHITE
CARTON
BOX
& COLOR
LABEL

size (mm)

size (mm)
YT-0883

428x180x180

YT-0885

460x200x225

4

size (mm)
1

16

size (mm)

466

size (mm)
1

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Cantilever tool box
Werkzeugkoffer
Skrzynka narzędziowa
Инструментальный ящик
Nástrojová skřínka
Szerszámosláda
Cutie pt. scule
Caja de herramientas

WHITE
CARTON
BOX
& COLOR
LABEL

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

GB Tool box with tools
D Werkzeugkoffer
PL Skrzynka z narzędziami

RUS Инструментальный ящик
CZ Nástrojová skřínka
H Szerszámosláda

size (mm)
YT-0887*

475x230x365

1

RO Cutie pt. scule
E
Caja de herramientas

12.5
mm

WHITE
CARTON
BOX
& COLOR
LABEL

1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm);
27, 30, 32 mm (L=42 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm): 21 mm; CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (76, 127, 254 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); (450 mm); CrV 50BV30;
1/2” (12.7 mm); 72T; CrV 6140;

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150;
180 mm; CrV;
160 mm; CrV;
6x100, 6x150, 8x200 mm, CrV 6150;
PH2x100, PH3x150, PH3x200 mm, CrV 6150;
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm

16

160 mm; CrV;
size (mm)
YT-3895

475x230x365

1

467

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Oil filter wrench
Ölfilterschlüssel
Klucz do filtra oleju
Ключ к масляномуфильтру
Klíč na olejový filtr
Olajszűrő kulcs
Cheie pt. filtrul de ulei
Llave para el filtro de aceite

SLIDING
CARD

YT-0820
YT-0821
YT-0822
YT-0823
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

(mm)
60-73
73-85
85-95
95-111

12/48
12/48
12/48
12/48

Belt oil wrench
Ölfilterschlüssel mit Riemen
Klucz taśmowy do filtrów oleju
Ключ тросовый для масляных фильтров
Klíč na olejové filtry
Olajszűrő kulcs
Cheie filtru cu banda
Llave de cinta para filtros de aceite

16

BLISTER
CARD

YT-0824
YT-0825

468

(mm)
80-160
100-200

6/60
5/20

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Oil filter wrench
Ölfilterschlüssel
Klucz do filtra oleju
Съёмник масляных фильтров
Klíč na filtr oleju řetezový
Olajszűrő kulcs, láncos
Cheie filtru ulei cu lanţ
Llave do filtro de cadenta

COLOR BOX

YT-0826
GB Cap type oil filter wrench set
D Steckschlüselsatz für den Ölfilter
PL Zestaw kluczy nasadowych
do filtra oleju
RUS Набор торцовых ключей
к масляному фильтру
CZ Sada miskovitých klíčů
na olejové filtry
H Dugókulcs készlet olajszűrőhöz
RO Set de chei tubulare
pt. filtru de ulei
E
Juego de llaves de tubo
para el filtro de aceite

12/36

12.5
mm

BMC
& COLOR
SLEEVE

number
numer

YT-0594

66/6
76/8
76/12
86/16
86/18
92/10
93/45
96/18
106/15
108/15
108/18

size
rozmiar

SW66
SW76
SW76
SW86
SW86
SW92
SW93
SW96
SW106
SW108
SW108

layers
warstwy

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

grooves
bruzdy

6
8

faces
powierzchnie

12
16
18
10
45
18
15
15
18

car models
modele samochodu

Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rapid, Twingo
Fiat, Lancia
Fiat, Mercedes, Renault
Volvo
VW Golf, Audi A6 TDI, Peugot, Citroen
Fiat
VW, Audi TDI
Audi A4, A6 TDI, VQ Passat TDI, Renault Laguna
Fiat Ducato
Volvo
Renault Espace, Laguna, Safrane, Traffic

16

5

469

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Cap type oil filter wrench set
Steckschlüselsatz für den Ölfilter
Zestaw kluczy nasadowych do filtra oleju
Набор торцовых ключей к масляному фильтру
Sada miskovitých klíčů na olejové filtry
Dugókulcs készlet olajszűrőhöz
Set de chei tubulare pt. filtru de ulei
Juego de llaves de tubo para el filtro de aceite

10

mm

16

BMC
& COLOR
SLEEVE

93/15F, 93/36F, 90/15F,
82/15F, 80/15F, 76/14F,
74/15F, 74/76/15F, 73/14F,
68/14F, 65/67/14F

470

YT-0595

3/8” (10 mm)

5

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB Cap type oil filter wrench set
D Steckschlüselsatz für den Ölfilter
PL Zestaw kluczy nasadowych
do filtra oleju
RUS Набор торцовых ключей
к масляному фильтру
CZ Sada miskovitých klíčů
na olejové filtry
H Dugókulcs készlet olajszűrőhöz
RO Set de chei tubulare
pt. filtru de ulei
E
Juego de llaves de tubo
para el filtro de aceite

BMC
& COLOR
SLEEVE

number
numer

YT-0596

66/6
65/14
65/67
68/14
73/14
74/15
74/76
75/77
76/12
76/14
76/30
76/8
78/15
80/15
80/82
86/16
86/18
90/15
92/10
93/15
93/36
93/45
95/15
96/18
100/15
106/15
108/15
108/18

size
rozmiar

SW66
SW65
SW65-67
SW68
SW73
SW74
SW74-76
SW75-77
SW76
SW76
SW76
SW76
SW78
SW80
SW80-82
SW86
SW86
SW90
SW92
SW93
SW93
SW93
SW95
SW96
SW100
SW106
SW108
SW108

layers
warstwy

1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

grooves
bruzdy

6

faces
powierzchnie

14
14
14
14
15
15
15
12
14
30
8
15
15
15
16
18
15
10
15
36
45
15
18
15
15
15
18

car models
modele samochodu

Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rapid, Twingo
Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat
Daihatsu, Toyota
Mazda, Ford, Subaru
Toyota, Lexus
Audi, Rover, Chrysler
Ford, Opel, VW, Audi, Mercedes
VW, Audi, Isuzu, Mercedes
Fiat, Mercedes, Renault
VW, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Opel
Ford
Fiat, Lancia
Nissan, Ford, Toyota
Nissan, Honda, Opel, Mazda
Subaru, Toyota, Honda, Nissan
Volvo
VW Golf, Audi A6 TDI, Peugot, Citroen
Honda, Mitsubishi, Isuzu
Fiat
Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, Honda
Ford
VW, Audi TDI
Toyota, Alfa Romeo, Ford
Audi A4, A6 TDI, VQ Passat TDI, Renault Laguna
Isuzu, Mitsubishi
Fiat Ducato
Volvo
Renault Espace, Laguna, Safrane, Traffic

3

16

471

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Cap type oil filter wrench set
Steckschlüselsatz für den Ölfilter
Zestaw kluczy nasadowych do filtra oleju
Набор торцовых ключей
к масляному фильтру
CZ Sada miskovitých klíčů na olejové filtry
H Dugókulcs készlet olajszűrőhöz
RO Set de chei tubulare pt. filtru de ulei
E
Juego de llaves de tubo
para el filtro de aceite

BMC
& COLOR
SLEEVE

number
numer

YT-0597

16

472

66/6
65/14
65/67
68/14
73/14
74/15
74/76
75/77
76/12
76/14
76/30
76/8
78/15
80/15
80/82
86/16
86/18
90/15
92/10
93/15
93/36
93/45
95/15
96/18
100/15
106/15
108/15
108/18

size
rozmiar

SW66
SW65
SW65-67
SW68
SW73
SW74
SW74-76
SW75-77
SW76
SW76
SW76
SW76
SW78
SW80
SW80-82
SW86
SW86
SW90
SW92
SW93
SW93
SW93
SW95
SW96
SW100
SW106
SW108
SW108

layers
warstwy

1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

grooves
bruzdy

6

faces
powierzchnie

14
14
14
14
15
15
15
12
14
30
8
15
15
15
16
18
15
10
15
36
45
15
18
15
15
15
18

car models
modele samochodu

Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rapid, Twingo
Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat
Daihatsu, Toyota
Mazda, Ford, Subaru
Toyota, Lexus
Audi, Rover, Chrysler
Ford, Opel, VW, Audi, Mercedes
VW, Audi, Isuzu, Mercedes
Fiat, Mercedes, Renault
VW, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Opel
Ford
Fiat, Lancia
Nissan, Ford, Toyota
Nissan, Honda, Opel, Mazda
Subaru, Toyota, Honda, Nissan
Volvo
VW Golf, Audi A6 TDI, Peugot, Citroen
Honda, Mitsubishi, Isuzu
Fiat
Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, Honda
Ford
VW, Audi TDI
Toyota, Alfa Romeo, Ford
Audi A4, A6 TDI, VQ Passat TDI, Renault Laguna
Isuzu, Mitsubishi
Fiat Ducato
Volvo
Renault Espace, Laguna, Safrane, Traffic

3

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS

Oil filter sockets
Aufsätze für die Ölfilter
Zestaw nasadek do filtrów oleju
Набор насадок к масляным фильтрам

CZ
H
RO
E

Sada nástavců na olejové filtry
Olajszűrő leszedő készlet
Set de cartuşe pt. filtre de ulei
Juego de tapones para los filtros de aceite

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-0598
GB
D
PL
RUS
CZ

Oil drain plug set
H
Ölablassschrauben Schlüsselnsatz
RO
Komplet kluczy do korków oleju
E
Комплект ключей для сливной пробки

Klíče nástrčné na zátky olejových van motorů

3/8” (10 mm)

20

Olajleeresztő kulcs készlet
Set bituri pt. bujon ulei
Juego de llaves
para tapones de aceite

16
BMC
& COLOR
SLEEVE

7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm;

8, 9, 10, 12, 14, 17 mm;

5/16” (8 mm), 3/8” (10 mm);

10 mm;

10 mm;

160 mm

YT-0599

3/8” (10 mm)

20

473

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Oil drain plug set
Ölablassschrauben Schlüsselsatz
Komplet kluczy do korków oleju
Комплект ключей
для сливной пробки
CZ Klíče nástrčné na zátky
olejových van motorů
H Olajleeresztő kulcskészlet
RO Set bituri pt. bujon ulei
E
Juego de llaves para tapones

de aceite

SLIDING
CARD

YT-0600
GB Oil pan thread repair set
D Reparatursatz
für Verschlußstopfen von Ölwannen
PL Zestaw naprawczy korków
do miski olejowej
RUS Набор для ремонта масляных пробок

16

CZ Souprava na opravu vypouštěcích
šroubů olejových van
H Olajteknő-csavar javítókészlet
RO Set pt. reparare dopuri baie de ulei
E
Juego de reparación para
los tapones del cárter de aceite

M13

M13
5 pcs

13 mm
10 pcs

M15

M15
5 pcs

15 mm
10 pcs

M17

M17
5 pcs

17 mm
10 pcs

M20

M20
5 pcs

20 mm
10 pcs

474

10/20

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-1757

10

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS

Lever action grease gun with rigid spout
Handhebel-Fettpresse
Smarownica ręczna z końcówką sztywną
Шприц для масляной смазки с твердым
наконечником и гибким шлангом

CZ
H
RO
E

Páková maznice s pevnou koncovkou
Karos zsírzó
Masina de gresat cu furtun rigid
Pistola de engrase

COLOR BOX

YT-0700

20

YT-0701

30

16

YT-0705

20

475

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Two-way operation grease gun
Handhebel-Fettpresse
Smarownica ręczna, wzmocniona
Шприц для масляной смазки

CZ
H
RO
E

Páková maznice
Karos zsírzó
Masina de gresat cu furtun rigid
Pistola de engrase

COLOR BOX

300

200

GB
D
PL
RUS

16

GB
D
PL
RUS

Oil transfer pump
Öl-Umfüllpumpe
Pompa transferowa do oleju
Шприц для перекачки масел

Flexible tube for grease gun
Schlauch für Fettpresse
Wężyk do towotnicy
Шприц для перекачки масел

CZ
H
RO
E

CZ
H
RO
E

Ruční olejová pumpa
Olajpumpa
Pompa de ulei de mana
Bomba manual de trasvase dual

mm

mm

YT-0704

12

YT-0707

20

YT-0708

20

COLOR BOX

Hadička na maznice na šmír
Tömlő a zsírzóhoz
Furtun flexibil pt. pistol de gresat
Manguera para engrasador

SLIDING
CARD

L (mm)
YT-0709
YT-0710

476

300
500

12/144
12/144

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB Oil can with flexible
nylon tube
D Ölkanne
PL Oliwiarka
z wężykiem nylonowym
RUS Масленка
CZ Olejová mazniče
H Olajozó kanna
RO Pompa de ulei
E
Aceitera

cm3
YT-0690
YT-0691
GB Oil pump
D Öl-Umfüllpumpe
PL Pompa tłokowa do oleju
RUS Шприц ручной заливной
CZ Ruční olejová pumpa
H Olajpumpa
RO Pompa de ulei

de mana
E
Bomba manual

para aceite

250
350

10/120
10/120

GB High value rotary barrel pump
D Kurbelpumpe für Benzinfässer
PL Wysokowydajna pompa
rotacyjna do paliwa
RUS Насос топливный ротационныйй
CZ Čerpadlo palivové rotační
H Kézi pumpa hordóhoz (forgatható)
RO Pompa rotativa pt. combustibil
E
Bomba de combustible rotatoria

WHITE BOX
& COLOR LABEL
COLOR BOX

YT-0712

10

YT-0715

4

477

16

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Two arms jaw puller
Abzieher-2-armig
Ściągacz dwuramienny
Съёмник для подшипников

CZ
H
RO
E

Stahovák
Csapaágylehúzó
Extractor rulmenti
Extractor

COLOR BOX

size
YT-2514

4” / 100 mm

YT-2515

3” / 75 mm

YT-2516

4” / 100

YT-2517

6” / 150 mm

YT-2518

8” / 200 mm

size

size

size

max.
60

max.
75

max.

(mm)

max. force (t)

(mm)

max. force (t)

(mm)

max. force (t)

(mm)

max. force (t)

(mm)

max. force (t)

100

max.

120

1.2

1.1

1.4

6

6/60

6/60

12/48

10/20

16

size

478

max.

180

9

6

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS

Three arms jaw puller
Abzieher-3-armig
Ściągacz trójramienny
Съёмник для подшипников

CZ
H
RO
E

Stahovák tříramenný
Csapaágylehúzó
Extractor rulmenti cu trei brate
Extractor de tres patas

COLOR BOX

size
YT-2519

3” / 75 mm

YT-2520

4” / 100 mm

YT-2521

6” / 150 mm

YT-2522

8” / 200 mm

YT-2523

12” / 300 mm

size

size

size

size

max.
80

max.

(mm)

max. force (t)

(mm)

max. force (t)

(mm)

max. force (t)

(mm)

max. force (t)

(mm)

max. force (t)

100

max.

130

max.

180

max.

180

1.5

2.5

5

9

11

6/60

6/36

12

4

16

2

479

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Three arms jaw puller
Abzieher-3-armig
Ściągacz trójramienny
Съёмник для подшипников

CZ
H
RO
E

COLOR
Stahovák tříramenný
BOX
Csapaágylehúzó
Extractor rulmenti cu trei brate
Extractor detres patas

size
YT-2511

3” / 75 mm

YT-2512

4” / 100 mm

YT-2513

6” / 150 mm

size

size

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

(mm)
50-150

20

(mm)
60-200

20

(mm)
80-300

10

Universal puller set
Abziehvorrichtung für Lager
Ściągacz do łożysk w miejscach trudnodostępnych
Съёмник подшипников в труднодоступных местах
ada na stahování ložisek na obtížně dostupných místechý
Csapaágylehúzó nehezen hozzáférhető helyekhez
Trăgător pt. rulmenţi în locuri greu accesibile
Extractor de rodamientos
en lugares de difícil acceso

16

3 x 250 mm

BMC
& COLOR
SLEEVE

160 mm

3 x 200 mm
3 x 100 mm

480

YT-25105

1

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS

Pilot bearing puller
Abzieher für Innenlager
Ściągacz do łożysk
Съёмник внутреннх
подшипников
CZ Stahovák na ložiska vnítřní
H Csapaágylehúzó, belső
RO Cleşte interior
pt. extras rulmenţi
E
Extractor
de cojinetes inter.

COLOR BOX

YT-2510

(mm)
12-38

20

GB
D
PL
RUS

Universal wheel hub puller
Scheiben-und Trommelbremsen Abzieher
Ściągacz uniwersalny do tarcz i bębnów
Универсальный съемник
ступицы и полуоси
CZ Stahovák na brzdové bubny
H Univerzális féktárcsa
és fékdob lehúzó
RO Trusa universala

pt. transmisie cardanica
E
Extractor universal
de discos y tambores

METAL CASE
& COLOR BOX

L (mm)
YT-0602

200

6

GB Separator and hydraulic
cylinder turnbuckle
D Separator und Abziehvorrichtung
mit Hydraulikservomotor
PL Separator i ściągacz
z siłownikiem hydraulicznym
RUS Сепаратор и съемник
с сервомотором
CZ Oddělovač a stahovák
s hydraulickým válcem
H Csapágylehúzó és körmös
csapágylehúzó
hidraulikus kézpumpával
RO Separator şi ancoră
cu servomotor hidraulic
E
Separador y tensor de tornillo
con cilindro hidráulico

METAL CASE
& COLOR BOX

16

F (kN)
YT-0609

50

2

481

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ

Twin leg puller with jaw hook
Doppel Abzieher mit Haken
Ściągacz uniwersalny dwuramienny
Съемник универсальный
Stahovák dvouramenný
univerzální
H Csapágylehúzó
készlet
RO Carlig cu falci

pt. extras

cu picor dublu
E
Extractor

de cuatro patas

COLOR BOX

GB
D
PL
RUS

Gear puller set
Lagerabzieher, Trennmesser
Ściągacz dwuramienny i separator
Съемник универсальный с сепаратором

CZ
H
RO
E

YT-0640

10

YT-0641

4

Stahovák dvouramenný
Csapágylehúzó készlet
Set angrenaj pt. extras
Kit de extractor

16

BMC
& COLOR BOX

482

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS

Steering wheel remover / lock plate compressor set
Abziehvorrichtung für das Lenkrad
Ściągacz koła kierownicy / sprężarki
Съёмник рулевого колёса

CZ
H
RO
E

Přípravek na stahování volantu
Kormánykerék-lehúzó
Volar puller
Desmontador para el volante

16
5/16” x 101 mm, 18 TPI
M8 x 89 mm
3/8” x 89 mm, 16 TPI

BMC
& COLOR
SLEEVE

5/16” x 89 mm, 24 TPI
M14 x 1.5 mm
9/16”, 18TPI

YT-2545

10

483

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Slide hammer gear / bearing puller set
Träge Abziehvorrichtung für Lager
Ściągacz bezwładnościowy do łożysk
Инерционный съемник подшипников

External 3-jaw puller
Ściągacz 3-ramienny zewnętrzny

CZ
H
RO
E

Rázový stahovák s kluzným kladivem na ložiska
Csúszósúlyos csapágylehúzó készlet
Set ciocan culisant extractor de rulmenti
Extractor de inercia para cojinetes

External 2-jaw puller
Ściągacz 2-ramienny zewnętrzny

Internal 3-jaw puller
Ściągacz 3-ramienny wewnętrzny

BMC
& COLOR
SLEEVE

GB
D
PL
RUS

16

YT-2540

Slide hammer set
Träge Abziehvorrichtung für Naben und Lager
Ściągacz bezwładnościowy do piast i łożysk
Инерционный съемник ступиц и подшипников

Bar
Trzonek

Hammer
Młot

Axle puller
Ściągacz osi

Internal 2-jaw puller
Ściągacz 2-ramienny wewnętrzny

Grip wrench
adaptor
Przejściówka Nut
do klucza
Kołnierz

CZ
H
RO
E

2

Rázový stahovák s kluzným kladivem na náboje a ložiska
Csúszósúlyos kerékagy - és csapágylehúzó készlet
Set ciocan culisant extractor de rulmenti şi bucşe
Extractor de inercia para cubos y cojinetes

2-jaw head
3-jaw head Nut & bolt
Głowica
Głowica
Nakrętka
2-zaczepowa 3-zaczepowa i śruba

Leg
Attachment
Ramię
Gniazdo śruby ściągacza

Screw
Śruba

External 3-jaw puller
Ściągacz 3-ramienny zewnętrzny

External 2-jaw puller
Ściągacz 2-ramienny zewnętrzny

Puller hook
Hak

Dent puller
Ściągacz blacharski

Internal 3-jaw puller
Ściągacz 3-ramienny wewnętrzny

Internal 2-jaw puller
Ściągacz 2-ramienny wewnętrzny

Rear axle puller
Ściągacz tylnej osi

Grip wrench adapter
Adapter klucza

BMC
& COLOR
SLEEVE

484

YT-2539

Hook
Hak

2

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS

Front wheel bearing adapter set
Radlagerabzieher werkzeugsatz vorderachse
Ściągacz łożysk piasty przedniej
Набор для снятия переднего подшипника
переднепприводных автомобилей

CZ
H
RO
E

Sada na demontáž ložisek přední nápravy
Csapágylehúzó adapter készlet első futóműhöz
Set schimbat rulment roata fata
Extractor de cojinetes para cubos
de rueda delanteros

16

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-2541

2

485

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Small mouth pull clamp
Selbstklemmende Blechschelle
Klamra blacharska samozaciskowa
Скрепа самозажимная
для жестяных работ
CZ Karosářská svěrka samosvorná k tahání
H Önszorító húzató pofa, egyenes
RO Clemă pt. tablă cu strângere automată
E
Grapa de hojalatería autoprensora

COLOR
BOX

L (mm)
YT-2542

125

12

GB
D
PL
RUS

Box clamp
Selbstklemmende Blechschelle vom Typ „C”
Klamra blacharska samozaciskowa typu „C”
Скрепа самозажимная
для жестяных работ типа „C”
CZ Karosářská svěrka samosvorná k tahání typ „C”
H Önszorító húzató pofa, öblös
RO Clemă pt. tablă cu strângere automată de tip „C”
E
Grapa de hojalatería autoprensora tipo „C”

16

COLOR
BOX

L (mm)
YT-2543

486

142

10

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS
CZ

Twist socket set
Schraubendrehersatz
Zestaw wykrętaków do śrub
Набор отверток
Sada vytahováků
stržených šroubů

H Kicsavaró készlet csavarokhoz
RO Set de chei pt. şuruburi
E
Juego de destornilladores

BMC
& COLOR BOX

YT-0603
GB
D
PL
RUS
CZ

Screw extractor set & HSS drill bits
Schraubenausdrehersatz & HSS Bohrer
Wykrętaki do zerwanych śrub i wiertła do metalu HSS
Экстракторы и свёрла по металлу HSS
Vrtáky do přetržených šroubu & vrtáky na kov HSS

H
RO

E

8/32

Törtcsavar kihajtó & fórószár fémhez HSS
Capete pt. deşurubat şuruburi rupte & burghie
pt. metal HSS
Destornillador para tornillos arrancados
& HSS brocas

16
PLASTIC CASE
& COLOR BOX

(mm)

YT-0591

1.4 - 3.6
2.1 - 4.9
3.1 - 6.5
4.8 - 8.8
6.2 - 11.0
9.4 - 15.0

M
3 - 6
6 - 8
8 -11
11 - 14
14 - 18
18 - 24

1.8
2.6
3.7
5.5
7.0
10.3

40

487

www.yato.com
GB Screw extractor set
D Schraubenausdrehersatz
PL Wykrętaki do zerwanych śrub

RUS Набор для извлечения
обломанных болтов
CZ Vrtáky do přetržených šroubu

H Törtcsavar kihajtó
RO Capete pt. deşurubat şuruburi rupte
E
Destornillador para tornillos arrancados

PLASTIC BOX
& SLIDING CARD

(mm)

YT-0590

GB
D
PL
RUS

Bolt extractor set
Satz von Ausziehvorrichtungen für Stifte
Zestaw wykrętaków do szpilek
Набор экстракторов для шпилек

CZ
H
RO
E

3-6
6-8
8-11
11-14
14-18
18-25

L (mm)
52
58
66
75
80
88

12/48

Souprava na demontáž závrtných šroubů BMC
& COLOR
Csavarkihajtó készlet
SLEEVE
Set de şurubelnţe pt. tije
Juego de extractores de alfileres

YT-0623

(mm)
2; 3; 4; 6; 8; 10

50

16

12.5
mm

YT-0624

488

(mm)
8; 10; 12; 14; 16

20

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS

Heavy duty nut splitter
Meißelsatz für Schraubenmuttern
Zestaw przecinaków do nakrętek
Набор зубил для гаек

CZ
H
RO
E

Souprava sekáčů na matice
BMC
& COLOR
Csavaranya-vágó
SLEEVE
Set retezatoare capace
Juego de tajaderas para tuercas

5/16’’ - 1/2” (9 - 12 mm)
1/2’’ - 5/8” (12 - 16 mm)
5/8’’ - 7/8” (16 - 22 mm)
7/8’’ - 1-1/16” (22 - 27 mm)

YT-0585
GB
D
PL
RUS

Roller stud extractor set
Stehbolzenlösersatz
Komplet wykrętaków do szpilek
Набор ключей для снятия штифтов

CZ
H
RO
E

10

Sada stahovadel na špendlíky
Komplet tűkihúzó
Set de dispozitive pt. demontat şuruburi rupte
Juego de extractores de agujas

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-0620

(mm)
6
8
10
12

D (mm)

L (mm)

24

60

28

70

16

A (mm)
21

6/24

489

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Tie rod end lifter
Universal-Kugelgelenk-Abzieher
Ściągacz do sworzni kulistych
Съёмник шаровых опор
Stahovák kulových čepů řízení
Gömbfej kinyomó
Extractor pt. articulatii sferice
Extractor de pernos esféricos
COLOR BOX

YT-0612
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

(mm)
19

L (mm)
135

9/18

Tie rod end lifter
Universal-Kugelgelenk-Abzieher
Ściągacz do sworzni kulistych
Съёмник шаровых опор
Stahovák kulových čepů řízení
Gömbfej kinyomó
Extractor pt. articulatii sferice
Extractor de pernos esféricos

COLOR BOX

YT-0613

16

(mm)
17.5

(mm)
16

L (mm)
265

(mm)
17

COLOR BOX

20

YT-0614

(mm)
16

L (mm)
275

(mm)
20

20

GB Rod end remover
D Lenkstangeabzieher
PL Ściągacz do drążków
kierowniczych
RUS Съёмник рулевых тяг
CZ Přípravek na demontáž
kulových čepů řízení
H Gömbfej kiütő
RO Tija pt. indepartat
E
Extractor de barras

de acoplamiento

COLOR BOX

L (mm)
YT-0615

490

200

18/36

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB Tie rod / ball joint tool kit
D Werkzeugsatz

für Bremssattel

PL Ściągacze do drążków
RUS Съемник штанг
CZ Stahováky táhel řízení

H Rúdlehúzó
RO Ancore pt. tije
E
Tensores para palancas

for / dla: YT-0990

BMC
& COLOR
BOX

YT-0616
GB
D
PL
RUS

I
II
III

Seal puller
Dichtungs-Abziehwerkzeug
Ściągacz do uszczelek
Съемник прокладок

CZ
H
RO
E

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

18.2
25.2
30.2

65.0
67.8
56.3

24.0

123.9

10

Škrabka na těsnění
Tömítéslehúzó
Ancoră pt. garnituri
Tensor para juntas

16

SLIDING
CARD

YT-0642

12/48

491

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Bearing race and seal driver set
Presssatz für sicherungsringe, lager, etc.
Zestaw do osadzania łożysk i uszczelniaczy
Втулка и набор сальниковых уплотнителей
для автомобиля
CZ Sada na montáž gufer

H Csapágy, szimering, persely ki- és beütő készlet
RO Set pt. inlocuit rulment, simering
E
Jugeo de conductores
del anillo y del sello de rodadura

BMC
& COLOR
SLEEVE

16

YT-0638

492

No.

(mm)

01
02
03
04
05
06
07
08
09

40
44
50
59
63
65
72
76
81

5/10

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB Car radio removal tool set
D Autoradio Demontage Werkzeugsatz
PL Zestaw do demontażu
radioodbiorników samochodowych
RUS Набор для разборки авто-ресиверов

CZ
H
RO
E

Sada k demontáži autorádií
Autórádió kiszerelő készlet
Trusa de scule pt. indepartat radio
Jugeo para el desmontaje
de autorradio

SLIDING
CARD

• 2 pcs P-01 Mercedes Benz, VW, Audi, Becker
• 1 pc P-02 Mercedes Benz, Porsche, Becker
• 1 pc P-03 VW
• 1 pc P-04 Skoda
• 1 pc P-05 Becker
• 1 pc P-07 Clarion
• 1 pc P-08 Kenwood
• 1 pc P-09 Sony
• 1 pc P.-10 Kenwood
• 1 pc P-11-1 - Fiat Bravo, Fiat Brava
• 1 pc P-11-2 - Fiat Bravo, Fiat Brava
• 1 pc P-12 - Pioneer, JVC
• 1 pc P-13 - Panasonic
• 1 pc P-14 - Panasonic
• 1 pc P-15 - Sony
• 1 pc BMW
• 1 pc BMW, Opel
• 2 pcs Opel, Grundig, Blaupunkt
• 2 pcs VW, Audi, Ford

YT-08380

12/24

493

16

www.yato.com
GB Car radio removal tool set
D Autoradio Demontage Werkzeugsatz
PL Zestaw do demontażu
radioodbiorników samochodowych
RUS Набор для разборки авто-ресиверов

CZ
H
RO
E

Sada k demontáži autorádií
Autórádió kiszerelő készlet
Trusa de scule pt. indepartat radio
Jugeo para el desmontaje
de autorradio

BMC
& COLOR
SLEEVE

16

• 2 radio removal U-hook

(Ford, VW, Audi, Grundig,
Blaupunkt)

• 1 special pentagon wrench
(BMW)

• 4 radio removal keys (VW,
Audi, Becker, Mercedes)

• 2 radio removal keys (Merce-
des, Porsche, Becker)

• 2 radio removal keys (VW)

1 allen hex wrench
(BMW, Opel)
2 radio removal keys
(new Becker)
2 radio removal keys
(new Skoda)
2 radio removal keys U-hook
(new Blaupunkt)
2 radio removal keys
(Fiat Brava)

• 2 radio removal U-hook
(Opel Doppel-Kugel-Inbus)
• 6 radio removal keys
(Mercedes-Benz, BMW)
• 2 radio removal keys
(Kenwood II 1998-2001)
• 2 radio removal keys
(Sony II since 2002)
• 2 radio removal keys
(Kenwood III since 2002)

• 2 radio removal keys
(Pioneer, JVC)
• 2 radio removal keys
(Sony I until 2001)
• 2 radio removal keys
(Panasonic)
• 2 radio removal keys
(Kenwood I until 1998)
• 2 radio removal keys
(Kenwood mask)

YT-0838

494

• 2 radio removal keys
(new Clarion)
• 2 radio removal keys
(old Clarion)
• 2 radio removal keys
(Panasonic 2006)
• 2 radio removal keys
(Sony IDIC 2005)

10

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS
CZ
H

Universal terminal release tool set
Werkzeugsatz für Konektorverbindungen
Zestaw do złączy konektorowych
Комплект для коннекторных разъемов
Souprava na konektorové spojky
Szerszámkészlet konnektoros
csatlakozásokhoz
RO Set pt. cuplări conectoare
E
Juego para conexiones
de aflojamiento rápido

No.

BMC
& COLOR
SLEEVE

description / opis

ejection tools for contact sizes Ø 1.5 mm w/dismantling sleeves for contact sizes
CE-01+11 narzędzie do odłączania styków o rozmiarze Ø 1.5 mm wraz z tuleją do demontażu
ejection tools for contact sizes Ø 3.5 mm w/dismantling sleeves for contact sizes

application / zastosowanie
BMW, Daimler Chrysler, Fiat, MAN,
Opel, Porsche, Seat, Skoda, VW, Audi
BMW, Daimler Chrysler, Fiat, MAN,

CE-02+12 narzędzie do odłączania styków o rozmiarze Ø 3.5 mm wraz z tuleją do demontażu Opel, Porsche, Seat, Skoda, VW, Audi
ejection tools for contact sizes Ø 2.3 mm w/dismantling sleeves for contact sizes

CE-05+15 narzędzie do odłączania styków o rozmiarze Ø 2.3 mm wraz z tuleją do demontażu

YT-08430

Ford, Opel, PSA, Renault

CE-53

cable extractor tool for plugs with one release channel 2.8 and 5.8 mm
wykrętak do przewodów z pojedynczym złączem 2.8 i 5.8 mm

BMW, Daimler Chrysler, Ford,
MAN, Opel, Porsche, PSA, Renault,
Seat, Skoda, VW, Audi

CE-56

cable extractor tool for Microtimer II, III contacts Ø 1.6 mm
wykrętak do przewodów Microtimer II, III styki Ø 1.6 mm

Daimler Chrysler, Opel, Porsche, PSA,
Renault, Saab, Seat, Skoda, VW, Audi

CE-59

cable extractor tool for Maxipower Timer contacts 9.5 mm
wykrętak do styków Maxipower Timer 9.5 mm

Daimler Chrysler, VW, Audi

CE-62

cable extractor tool for Pit-Pod contacts
wykrętak do styków Pit-Pod

all vehicles
wszystkie pojazdy

CE-74

cable extractor tool for Microtimer i contacts and ABS plug-in housing Ø 1.6 mm
wykrętak do styków Microtimer i i osłony wtyku ABS Ø 1.6 mm

Fiat, Ford, Mazda,Opel, PSA, Renault,
Saab, VW, Audi

CE-91

cable extractor tool for plugs with two release channels 2.8 and 5.8 mm
wykrętak do przewodów z podwójnym złączem 2.8 i 5.8 mm

BMW, Daimler Chrysler, Fiat,
Ford, MAN, Opel, PSA, Renault,
Saab, VW, Audi

20

495

16

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Airbag removal tool set
Schlüssel zur Demontage des Luftkissen
Klucze do demontażu poduszki powietrznej
Набор ключей для демонтажа
подушки безопасности

CZ
H
RO
E

Klíče na demontáž airbagu
Kulcsok légzsák leszereléséhez
Chei pt. demontare airbag
Llaves para desmantelamiento
de bolsas de aire

16

BMC
& COLOR
SLEEVE

for / dla: BMW, Audi, Opel, Renault, Mercedes, VW Passat, VW Polo, VW Lupo, VW Golf 4,
VW Beetle, VW Jetta, VW Bora, Seat, Skoda Fabia, Skoda Octavia

496

YT-06291

10

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB Door upholstery remover
D Abziehvorrichtung
für Polstererklammern
PL Ściągacz do spinek tapicerki
RUS Съемник крепежа
обивки

CZ
H
RO
E

Uvolňovač čalounění dveří
Kárpitkiszedő
Dispozitiv de scos agrafe de tapiţerie
Extractor de grapas de vestidura

size / rozmiar (mm)

YT-1370

6x100

12/240

size / rozmiar (mm)

YT-1371

6.2x115

12/240

size / rozmiar (mm)

YT-1372

10x115

12/240

size / rozmiar (mm)

YT-1373
GB Scratch awl
D Einfache Spicknadel
PL Szpikulec prosty

RUS Прямое острьё
CZ Šidlo rovné
H Spékelőtű, egyenes

9.5x134

6/120

RO Dorn perforare drept
E
Punzón recto

L (mm)
YT-1374
GB Hook bodkin
D Hakenspicknadel
PL Szpikulec hakowy

RUS Крюковое острьё
CZ Šidlo háčkové
H Spékelőtű, horgos

120

12/240

RO Dorn perforare îndoit
E
Punzón encorvado

L (mm)
YT-1376

90

12/240

L (mm)
YT-1375
GB
D
PL
RUS

Battery cap tool
Abziehvorrichtung für Akkuklemmen
Ściągacz do klem akumulatora
Стяжка для клемм аккумулятора

CZ
H
RO
E

125

12/240

Stahovák svorek akumulátoru
Akkumulátor saru lehúzó
Extractor pt. cleme acumulator
Extractor para los bornes de la batería

size / rozmiar (mm)

YT-1378

18.5x100

12/240

497

16

www.yato.com
GB Glass scraper
D Scheibenkratzer
PL Skrobak do szyb

RUS Шабер для скла
CZ Škrabka na okna
H Jégkaparó

RO Răzuitor geamuri
E
Rascador para
los vidrios

size / rozmiar (mm)

GB Flexible spinner handle RUS Эластичный вороток
D Elastischer Dreher
CZ Šroubovák ohebný
H Hajlékony csavarhúzó
PL Pokrętło elastyczne

YT-1379

39x200

YT-1381

1/4” (6.3 mm) x 150

YT-1382

1/4” (6.3 mm) x 380

6/120

RO Mâner flexibil
E
Llave flexible

size / rozmiar (mm)

GB
D
PL
RUS

Flexible magnetic bit driver
Elastischer Dreher für Bits
Pokrętło elastyczne do bitów
Эластичный вороток
для разряда битов

CZ
H
RO
E

6/120

Šroubovák ohebný na bity
Hajlékony csavarhúzó bit
Mâner flexibil pt. vârf şurubelniţă
Mango flexible para desarmadores

size / rozmiar (mm)

GB
D
PL
RUS

Flexible magnetic pick up tool
Elastische Magnethalterung
Elastyczny uchwyt magnetyczny
Эластичный магнитный держатель

CZ
H
RO
E

6/120

Ohebný magnetický držák
Hajlékony mágneses szár
Mâner magnetic flexibil
Mango magnético flexible

L (mm)
YT-1385
GB
D
PL
RUS

Flexible hose clip screwdriver
Steckschlüssel, elastisch
Klucz nasadowy elastyczny
Эластичный торцевой ключ

CZ
H
RO
E

400

6/120

Klíč nástrčný ohebný
Hajlékony dugókulcs
Cheie tubulara flexibil
Llave de tubo flexible

size / rozmiar (mm)

16

YT-1390

6x150

6/120

size / rozmiar (mm)

YT-1391

7x150

6/120

size / rozmiar (mm)

YT-1392

498

8x150

6/120

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB Universal hook & pick set
D Hacken- und Durchtreiberset
PL Zestaw haków
RUS Набор крюков
CZ Sada háků a šídel
H Kampós ár szet
RO Set surubelnite cu varf

ascutit si cotit
E
Juego de ganchos

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-0839
GB Door upholstery remover
D Abziehvorrichtung
für Polstererklammern
PL Ściągacz do spinek tapicerki
RUS Съемник крепежа обивки

10

CZ Uvolňovač čalounění dveří
H Kárpitkiszedő
RO Dispozitiv de scos agrafe
de tapiţerie
E
Extractor de grapas de vestidura

SLIDING
CARD

YT-0841

L (mm)
230

16/64

YT-0842

L (mm)
200

25/100

499

16

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Panel removal set
Abziehvorrichtung für Polsterung
Ściągacze do tapicerki
Съемник обивки
Sada k demontáži čalounění
Kárpitlehúzó
Ancore pt. tapiţerie
Tensores para las vestiduras

YT-0836

DOUBLE
BLISTER

6/24

GB Panel removal set
POUCH
& COLOR
D Abziehvorrichtung
BOX

für Polsterung
PL Ściągacze do tapicerki
RUS Съемник обивки
CZ Sada k demontáži čalounění
H Kárpitlehúzó
RO Ancore pt. tapiţerie
E
Tensores para las vestiduras

YT-0837
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

6/24

Set of plastic scrapers
Satz von Kunststoffschabern
Zestaw skrobaków plastikowych
Набор пластмассовых шаберов
Souprava plastových škrabek
Műanyag vakaró készlet
Set de răzuitoare din plastic
Juego de rascadores de plástico

SLIDING
CARD

16

3/4”
7/8”
1”
(19 mm) (22 mm) (25 mm)
YT-0844

500

5/10

YT-0847

1.1/2”
(37.5 mm)

L (mm)
265

6/36

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Multiposition pry bar set
Steckschlüsselsatz mit regulierbaren Kopfstück
Zestaw dźwigni z regulowaną główką
Комплект рычагов с регулируемой головкой
Sada páčidel s nastavitelnou hlavou
Szabályozható fejű emelőkar készlet
Set de leviere cu cap reglabil
Juego de palancas con cabeza ajustable

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-06161
GB Quick release cut out tool
D Schneidmesser für Scheiben
PL Nóż do wycinania szyb
RUS Нож для вырезания стекол
CZ Nůž na vyřezávání skel
H Szélvédőkivágó kés
RO Cuţit tăietor de geam
E
Cuchilla para

cortar cristales

GB Spare blades for cut out tool
D Abbrechklingenn
PL Ostrza zapasowe
do noża do wycinania szyb
RUS Лезвя для ножей
CZ Ostří náhradní
H Törhető tartalékpenge
RO Rezerve cutter
E
Filo partido

de recambio

10

for / dla: YT-0659

16
SLIDING
CARD

SLIDING
CARD

3/4” (19 mm)
1” (25 mm)
1-1/2” (38 mm)
YT-0659

20/40

YT-06590

10/80

501

www.yato.com
GB
D

PL

Windshield removal set
Demontagesatz
für Autoscheiben
Zestaw do demontażu
szyb samochodowych
RUS Набор для демонтажа
автостекл
CZ Souprava na demontáž
autoskel
H Szélvédőcserélő szett
RO Set pt. demontarea
geamurilor de maşină
E
Juego para desmontaje

de cristales de coches

COLOR BOX

YT-0845
GB Windscreen wiper arm removal tool
D Abziehvorrichtung
für die Scheibenwischerarme
PL Ściągacz do ramion wycieraczek
RUS Съемник поводков
стеклоочистителя
CZ Stahovák na ramínka stěračů
H Ablaktörlőkar lehúzó
RO Siguranţă pt. braţele
ştergătoarelor
E
Herramienta para desmontaje

de las plumas de los

limpiaparabrisas

10
SLIDING
CARD

YT-0846

12/120

GB
D

PL

16

Air condition repair set
Schlüsselsatz
für die Klimatisierung
Zestaw kluczy
do klimatyzacji
RUS Набор ключей
для кондиционеров
CZ Sada klíčů na klimatizace
H Kulcskészlet
légkondicionálóhoz
RO Set de chei
pt. aer condiţionat
E
Juego de llaves para

los sistemas

de aire acondicionado
1/4’’ (6.3 mm): 2.2 mm, 3.2 mm; CrV;

BMC
& COLOR
SLEEVE

1/4’’ (6.3 mm): 12 mm, 15 mm; CrV;
1/4’’ (6.3 mm); CrV;
1/4’’ (6.3 mm): TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40; L=25 mm; AISI S2

502

YT-06271

10/40

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

CV boot clamp pliers
Zange für Schellen der Gelenkabdeckung
Szczypce do opasek osłony przegubu
Щипцы для хомутов крепления кожуха шарнира
Kleště na spony manžety kloubu
Féltengely bilincs húzó fogó
Cleşte pt. brăţară de husă la articulaţie
Alicates para abrazadera de protección
de la junta

SLIDING
CARD

YT-0606
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

L (mm)
235

6/36

Lock-ring pliers
Spreizzange für Schellen
Szczypce rozporowe do pierścieni osadczych
Щипцы распорные для стяжных хомутов
Kleště na hadicové spony
Seeger fogó
Cleşte pt. desfacerea brăţarelor de strângere
Alicates para abrazaderas

16

SLIDING
CARD

YT-0607

L (mm)
225

12/72

503

www.yato.com
GB Fuel feel pipe pliers
D Zange für Tankverschlüsse
PL Szczypce do złączek paliwowych
RUS Щипцы для топливных соединений
CZ Kleště na spojky palivového systému
H Üzemanyagvezeték fogó
RO Cleşte pt. conectoare de combustibil
E
Alicates para enchufes

de combustible

SLIDING
CARD

YT-0608
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

10/40

Hose removing pliers
Schlauch- und Kabellösezange
Szczypce do zdejmowania przewodów
Клещи для снятия изляции
Kleště na demontáž hadic
Tömlőbilincs fogó
Cleşte pt. indepartat furtune
Alicate de extraccíon de mangueras

16

SLIDING
CARD

YT-0657

504

6/36

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB Transmission line disconnect tool set
D Werkzeugsatz zum Trennen
von Kraftstoffleitungen
PL Zestaw do rozłączania przewodów
RUS Набор для рассоединения топливопроводов

CZ
H
RO
E

Sada na rozpojování palivového potrubí
Üzemanyagcső-lebontó készlet
Set pt. deconectarea liniilor de combustibil
Juego para desconectar conductos
de combustible

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-0630
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

20

Spark plug terminal pliers
Zange für das Zündkerzenkabel
Szczypce do przewodów świec zapłonowych
Щипцы к проводам свечей зажигания
Kleště na kabely zapalovacích svíček
Gyújtógyertya-kábel fogó
Cleşte pt. conductele bujiilor de aprindere
Pinzas para los cables de las bujías de ignición

SLIDING
CARD

L (mm)
YT-0639

200

12/96

16

SLIDING
CARD

L (mm)
YT-7320

255

10/60

505

www.yato.com
GB Multi-purpose hose & wire pliers
D Zangensatz für Schellen und Leitungen
PL Komplet szczypiec do opasek
i przewodów
RUS Набор щипцов к хомутам и проводам
CZ Souprava kleští na spony a hadice
H Fogókészlet bilincsekhez
és vezetékekhez
RO Set cleşte pt. benzi şi conducte
E
Juego de pinzas para abrazaderas
y cables

L (mm)
YT-0645

SLIDING
CARD

GB
D
PL
RUS

Hose clamp pliers
Zange zum Entspannen der Klemmschellen
Szczypce do opasek zaciskowych rozprężnych
Щипцы к хомутам зажимным распорным

CZ
H
RO
E

217
254

6/24

Kleště na samosvorné hadicové spony
Vízcsőbilincs fogó
Cleşte pt. benzile de strângere destindere
Pinzas para las abrazaderas de expansión

16

SLIDING
CARD

506

YT-0646

L (mm)
215

12/72

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS

Hose clamp pliers
Zange zum Entspannen der Klemmschellen
Szczypce do opasek zaciskowych rozprężnych
Щипцы к хомутам зажимным распорным

CZ
H
RO
E

SLIDING
CARD

GB
D
PL
RUS

Kleště na samosvorné hadicové spony
Vízcsőbilincs fogó
Cleşte pt. benzile de strângere destindere
Pinzas para las abrazaderas de expansión

YT-0647

Hose clamp pliers
Zange zum Entspannen der Klemmschellen
Szczypce do opasek zaciskowych rozprężnych
Щипцы к хомутам зажимным распорным

CZ
H
RO
E

L (mm)
215

12/72

L (mm)
230

6/36

Kleště na samosvorné hadicové spony SLIDING
CARD
Vízcsőbilincs fogó
Cleşte pt. benzile de strângere destindere
Pinzas para las abrazaderas de expansión

YT-0650

45˚

16

YT-0651

L (mm)
215

6/36

507

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Exhaust pipe clamp pliers
Auspuffschellen-Sicherungszange
Szczypce do opasek wydechu
Щипцы для пружинных зажимов
Kleště na spony výfuku
Kipufogóbilincs fogó
Cleşte pt. coliere teava de esapament
Pinzas para bridas del tubo de escape

SLIDING
CARD

for / dla: Peugot, Citroën,
Renault, Fiat, Ford
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

YT-0652

L (mm)
300

10/40

Valve stem seal pliers
Lange Zange für Ventildichtringe
Szczypce do uszczelniaczy zaworowych, długie
Щипцы для замены маслосъемных колпачков
Kleště na těsnění ventilů, dlouhé
Szelepszár szimering fogó hosszú
Cleşte cu picior lung pt. sigilat supape
Pinzas para juntas de vástago válvula

16

SLIDING
CARD

YT-0648

508

L (mm)
270

12/60

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS
CZ

Pliers for band clips with a cord
Zange für Rohrschellen mit Seil
Szczypce z linką do opasek zaciskowych
Щипцы к зажимным хомутам с тросиком
Kleště s lankem na samosvorné
hadicové spony

H
RO
E

Flexibilis bowdenes vízcsőbilincs fogó
Cleşte pt. cleme de prindere frânghie
Pinzas para bandas de apretadura
con cuerda

YT-0653

SLIDING
CARD

12/36

16

YT-0677

25

509

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Water pump pulley locking wrench
Schlüssel für die Wasserpumpe
Klucz do pompy wodnej
Ключ к водному насосу

CZ
H
RO
E

Klíč na vodní čerpadlo
Vízpumpafogó
Cheie pt. pompe de apă
Llave paral la bomba de agua

Volkswagen and Audi without air condition
Volkswagen i Audi bez klimatyzacji

SLIDING
CARD

YT-0539

L (mm)
245

6/36

YT-0540

L (mm)
285

6/36

16

Volkswagen and Audi with air condition
Volkswagen i Audi z klimatyzacją

510

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS

Universal pulley holder & fan clutch set
Schlüssel zum Spannen der Riemenscheibe
Klucz do napinania koła pasowegoi
Ключ для натягивания шкива

CZ
H
RO
E

Klíč k napínání řemenice
Szíjtárcsa feszítő kulcs
Cheie pt. întindere roată de curea
Llave tensadora para polea

BMC
& COLOR
SLEEVE

Ø 6-10 mm
Ø 8-11 mm
Ø 10-12 mm
Ø 11-16 mm
GB
D
PL
RUS

Piston ring compressor
Kolbenring-Spannband
Zaciskacz do pierścieni
Оправка поршневых колец

CZ
H
RO
E

YT-0627

8

Svěrka na kroužky
Gyűrűbepattintó
Cleşte pt. strâns inele
Apretador de anillos

COLOR BOX

(mm)
YT-0635
YT-0636
YT-0637

50-125
90-175
90-175

H (mm)
75
100
150

30/60
30/60
20/40

511

16

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Twin cam locking tool for petrol & diesel engines
Universelle Blockade der Steuerwellen
Uniwersalna blokada wałków rozrządu
Универсальный набор блокировки распредвала
Univerzální přípravek na zablokování rozvodných hřídelí
Univerzális vezérműtengely rögzítő
Blocadă universală arbore de direcţie
Bloqueo universal de eje de distribución

SLIDING
CARD

YT-06011

10/20

GB
D
PL
RUS

Camshaft locking tool
Nockenwellen-Arretierwerkzeug
Przyrząd do blokowania kół rozrządu
Инструмент для блокирования
распределительных механизмов
CZ Přípravek k montáži rozvodových kol
H Vezérlés rögzítő szerszám
RO Arbore cu came
E
Aparato para bloquear el árbol de levas
VW Lupo since 1999
VW Polo since 1995
VW Caddy since 1996
VW Polo Classic since 1996
VW Polo Variant since 1996
VW New Beetle 1.4 l
VW Golf 1.4 l, 1.6 l since 1998
VW Bora 1.4 l, 1.6 l since 1999
GB
D
PL
RUS

16

Diesel engine locking setting kit
Blockade für die Steuerräder
Blokada do kół rozrządu
Блокировка к колесам
распределительных механизмов

SLIDING
CARD

YT-0601
CZ
H
RO
E

Souprava na fixaci rozvodových kol
Diesel motor rögzítő készlet
Blocadă roţilor distribuţie
Bloqueo para las poleas
del mecanismo de distribución

VW: Lupo, Polo, Golf / Bora, Beetle,
Caddy, Sharan, Touran,
Transporter (1998-2006);
AUDI: A2, A3, A4, A6;
FORD: Galaxy (2000-2006);
SEAT: Arosa, Ibiza, Cordoba, Leon,
Toledo, Alhambra (1999-2005);
SKODA: Fabia, Octawia (2000-2006)
3 i 4 cyl 1.2, 1.4, 1.9 TDI PD
2.0 SDI
2.0 TDI PD

512

6/36

SLIDING
CARD

YT-0632

10/50

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS

Timing locking set
Arretierwerkzeugsatz für Nockenwellen
Zestaw blokad rozrządu
Набор блокировок к колесам
распределительных механизмов
CZ Blokovací sada pro opravy rozvodů
H Vezérműrögzítő szerszámkészlet
RO Set blocare distributie auto
E
Juego de bloqueos de distribución

BMC
& COLOR
SLEEVE

No.

No.
Vauxhall/Opel: ASTRA G 1.7 TD, ASTRA G 2.0 16V,
VECTRA 1.8/2.0 16V > 1995
Vauxhall/Opel: ASTRA G 1.4/1.6/1.8 16V > 1994,
VECTRA 1.6/1.8 16V, ZAFIRA 1.6/1.8 16V

YT-0633

right hand camshaft
Saab: 900-9000
Vauxhall/Opel: CALIBRA 2.5/2.5I/2.6 V6,
CAVALIER 2.5I V6, OMEGA B 2.5/2.6/3.0/3.2 V6,
SINTRA 3.0 V6, VECTRA A 2.5I/2.6 V6
left hand camshaft
Saab: 900-9000
Vauxhall/Opel: CALIBRA 2.5/2.5I/2.6 V6,
CAVALIER 2.5I V6, OMEGA B 2.5/2.6/3.0/3.2 V6,
SINTRA 3.0 V6, VECTRA A 2.5I/2.6 V6
Rover: 25 1.4/1.6/1.8/VVC, 45 1.4/1.6/1.8, 75 1.8, 200
VI, 214 16V, 216 16V/CABRIO/COUPE, 218 COUPE,
414 16V, 416 16V, BRM 1.8VVC

Volkswagen: BORA 1.9TDI, GOLF 1.9TDI,
LUPO 1.2/1.4/3.0 TDI, POLO 1.4TDI PASSAT 1.9TDI
Citroen: BERLINGO 1.9D,
DISPATCH 1.9D/TD-FSO 1.9D, RELAY 1.9D/TD,
SYNERGIE 1.9/2.0T, SANTIA 1.9/2.0 D/TD/HDI,
XSARA 1.9/2.0 D/HDI, ZX 1.9D/TD, most diesels
Fiat: DUCATO 2.0D, ULYSSE 1.8/2.0 TURBO
Ford: most diesels
Peugeot: 205 1.6/1.8/1.9D, 305 1.6/1.8/1.9D,
306 1.8/1.9D/TD, 309 1.6/1.9D-4.5 1.6/1.9D,
406 1.9D, 605 2.0D/TD, 806 1.9TD,
BOXER 1.9/2.0 D/TD, EXPERT 1.9D, PARTNER 1.9D
Talbot: EXPRESS D, HORIZON D-J5 D, SOLARA D

16
16

Isuzu: 1.5/1.7 diesel engines
Vauxhall/Opel: 1.6/1.7 diesel engines,
1.2/1.4/1.6/1.8/2.0 OHC petrol engines

513

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Diesel injector puller
Stoßabziehvorrichtung für Einspritzdüse
Ściągacz bezwładnościowy do wtryskiwaczy
Ударный съемник форсунок

CZ
H
RO
E

Rázový vytahovač vstřikovačů
Diesel porlasztó kiszedő
Dispozitiv de scos injectoare
Tuerca tensora de impacto para inyectores

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-0617

20

GB Overhead valve spring compressor
D Vorrichtung zur Demontage von Motorventilen
PL Przyrząd do demontażu zaworów silnikowych
RUS Устройство для демонтажа клапанов двигателя
CZ Přípravek na demontáž ventilů motoru
H Szeleplehúzó készülék
RO Dispozitiv pt. demontarea

supapelor la motoare
E
Instrumento para desmontaje
de válvulas de motor

16

SLIDING
CARD

YT-0618

514

5/25

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Lambda sensor thread chaser
Lambdasonde gewinde reparatur-set
Zestaw do naprawy gwintów sondy lambda
Набор для ремонта сорванной резьбы винтов
Sada na opravu závitu Lambda sondy
Menetjavító készlet Lambda szondához
Dispozitiv pt. curatat filet sonda lambda
Cazador del hilo de rosca para sonda lambda

SLIDING
CARD

YT-1756
GB Oxygen sensor crowfoot wrench
D Schlüssel für die Lambdasonde
PL Klucz do sondy lambda
RUS Ключ для зонда ламбда
CZ Klíč na sondu lambda
H Lambda szonda kulcs
RO Cheie pt. sonda lambda
E
Llave para

la sonda lambda

12/96

SLIDING
CARD

YT-1753

60

YT-1754

6/36

GB
D
PL
RUS

Socket and oxygen sensor set
Steckschlüssel für die Lambda-Sonde
Klucze nasadowe do sondy lambda
Торцовые ключи с внутренним
многогранником
для зонда ламбда
CZ Nástrčné klíče na sondy lambda
H Dugókulcs lambda szondához
RO Prize pt. sonda slambda
E
Llaves de cubo para

la sonda lambda

16

BMC
& COLOR
SLEEVE

22 mm; L= 50 mm; 6PT; CrMo SCM440
22 mm; L=30 mm; 6PT; CrMo SCM440
22 mm; L=80 mm; 6PT; CrV 50BV30

YT-1752

20

515

www.yato.com
GB Oxygen sensor and fuel
injectors wrench set
D Steckschlüsselsatz

für die Lambdasonde

und die Einspritzdüsen
PL Zestaw nasadek do sondy
lambda i wtryskiwaczy
RUS Набор насадок
к лямбда-зондам и форсункам
CZ Sada nástavců na demontáž
sondy lambda a vstřikovačů
H Dugókészlet lambda szondákhoz
és injektorokhoz
RO Set inelare pt. sonda
lambda şi injectoare
E
Juego de boquillas para la sonda
lambda y para inyectores

12.5
mm

1/2” (12.7 mm) x 29 mm; L=90 mm; 6PT

3/8” (9.5 mm) x 22 mm; L=80 mm; 6PT

3/8” (9.5 mm) x 22 mm; L=90 mm; 6PT

1/2” (12.7 mm) x 22 mm; L=50 mm; 6PT

1/2” (12.7 mm) x 27 mm; L=78 mm; 12PT
3/8” (9.5 mm) x 27 mm; L=74 mm; 6PT

3/8” (9.5 mm) x 22 mm; L=30 mm; 6PT

BMC & COLOR SLEEVE

size
YT-1751

GB
D

PL

Diesel injection socket set
Aufsätze für die Einspritzungen
bei Dieselmotoren
Zestaw nasadek do wtrysków
w silnikach Diesla
RUS Набор насадок к форсункам
в дизельных двигателях
CZ Sada nástavců na trysky
dieselových motorů
H Szerszámkészlet Dieselmotor
befecskendezőkhöz
RO Set de capete pt. injectoare
în motoare Diesel
E
Juego de tapones para las
inyecciones en los motores

de Diesel

16

mm

BMC
& COLOR
SLEEVE

size
YT-0622

1/2” (12.7 mm)

10

12.5
mm

1/2” (12.7 mm); L = 72 mm; 4T; CrV

BMC
& COLOR
SLEEVE

32 mm; M14 x 1.5 mm; L = 70 mm, 4T; S45C
1/2” (12.7 mm); L = 120 mm; 3T; CrMo
32 mm; L = 120 mm, 4T; S45C

516

10

12.5

21x90; 22x78; 22x110; 27x78; 28x78; 28x83

GB Tooth socket for injection nozzle
D Stiftschlüsselsatz für die Einspritzdüse
in Lastkraftwagen
PL Zestaw kluczy czopowych
do wtryskiwaczy
w samochodach ciężarowych
RUS Набор шиповых ключей
к форсункам грузовых
автомобилей
CZ Sada klíčů na vstřikovače
pro nákladní automobily
H Csaposkulcs készlet
tehergépkocsik
befecskendezőjéhez
RO Set chei tubulare cu ungere

pt. camioane
E
Juego de llaves de muńon para
los inyectores en camiones

1/2” (12.7 mm)
3/8” (9.5 mm)

size
YT-1762

1/2” (12.7 mm)

16

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS
CZ

Fuel injection test kit
Diagnosesatz für die Prüfung der Kraftstoffeinspritzung
Zestaw diagnostyczny do wtrysku paliwa
Пневматический набор к тормозным зажимам
Souprava k diagnostice vstřikování paliva

H Diagnosztikai készlet üzemanyag - befecskendözőkhöz
RO Ansamblu pt. diagnosticarea injecţiei combustibilului
E
Juego de herramientas diagnosticas
para la inyección de combustible

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-0670
GB
D
PL
RUS
CZ

Compression pressure gauge in a diesel engine
Kompressionsdruckmesser in Dieselmotoren
Miernik ciśnienia sprężania w silnikach diesla
Измеритель давления компрессии в дизельных двигателях
Souprava k měření kompresních tlaků
v dieselových motorech

H
RO

E

10

Dieselmotorok kompresszióját mérő óra
Manometrul presiunii aerului comprimat
pt. motoarele diesel
Medidor de presión de la compresión
en los motores diesel

BMC
& COLOR
SLEEVE
70 bar, 500 mm
160 mm
M20x1.5: 75 mm; M22x1.5: 73 mm; M24x1.5: 88 mm; M24x2: 63 mm
M10x1: 83, 91,102, 113, 119 mm; M10x1.25: 64, 135 mm; M12x1.25: 47 mm; M22x1.5: 118 mm

YT-7307

5

517

16

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ

Compression tester
Druckluftmessgerät
Miernik ciśnienia sprężania
Тестер компрессии
Měřící přístroj
kompresního tlaku

H Kompresszió mérő
RO Aparat de măsurarea presiunii
E
Medidor de compresión

COLOR BOX

YT-7300

24/48

COLOR BOX

YT-7301

12/24

16
BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-7302

518

6/24

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Flow meter common rail adapter set
Überlauf-Diagnosesatz für die Einspritzdüse Common rail
Przelewowy zestaw diagnostyczny do wtryskiwaczy common rail
Диагностический набор к форсункам common rail; переливной
Souprava na diagnostiku vstřikovačů common rail, průtoková
Diagnosztikai készlet common rail injektorokhoz, átfolyós
Set diagnostic preaplin pt. injectoare common rail
Juego diagnóstico de flujo para inyectores common rail

16

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-7306

5

519

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Combined sockets for alternator
Werkzeugsatz für Lichtmaschine
Zestaw do alternatorów ze sprzęgłem
Набор для альтернатора
Souprava na opravu alternátorů
Generátor szerszámkészlet
Garnitură pt. alternator
Enchufes combinados para alternador

12.5
mm

1/2” (12.7 mm): M10, HBS, 33T, L = 110 mm; CrV; HRC 40-44;

16

1/2” (12.7 mm): T50, HBS, 33T, L = 110 mm; CrV; HRC 40-44;
M8, M10 L = 75 mm; 8660; HRC 53-57;
T40, T50 L = 75 mm; 8660; HRC 53-57;
H8, H10 L = 75 mm; 8660; HRC 53-57;
H15, 33T, L = 30 mm; CrV; HRC 40-44;

BMC
& COLOR
SLEEVE

H22, 33T, L = 30 mm; CrV; HRC 40-44;
H22, L = 30 mm; S45C; HRC 38-42;
Ø 35 x 30 mm; CrV; HRC 40-44;
1/2” (12.7 mm) x 10 mm; CrV; HRC 40-44

520

YT-0421

1/2” (12.7 mm)

15

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Combined sockets for alternator
Werkzeugsatz für Lichtmaschine
Zestaw do alternatorów ze sprzęgłem
Набор для альтернатора
Souprava na opravu alternátorů
Generátor szerszámkészlet
Garnitură pt. alternator
Enchufes combinados para alternador

12.5 10
mm

mm

1/2” (12.7 mm): M10, HBS, 33T, L = 113 mm; CrV; HRC 40-44 / 8660; HRC 53-57;
1/2” (12.7 mm): T50, HBS, 33T, L = 113 mm; CrV; HRC 40-44 / 8660; HRC 53-57;
3/8” (10 mm); M10; HBS, 33T; L = 80 mm; CrV; HRC 40-44 / 8660; HRC 53-57;
1/2” (12.5 mm); M10; HBS, 33T; L = 140 mm; CrV; HRC 40-44;
M8, M10; L = 75 mm; 8660; HRC 53-57;
T40, T50 L = 75 mm; 8660; HRC 53-57;

16

H8, H10 L = 75 mm; 8660; HRC 53-57;
M8xH12; L = 64 mm; 8660; HRC 53-57;
H15, 33T, Ø 17 mm, L = 30 mm, H15, 33T, Ø 19 mm, L = 30 mm,
H22, 33T, Ø 19 mm, L = 30 mm; CrV; HRC 40-44;
H17, H22; L = 30 mm; S45C; HRC 38-42;

BMC
& COLOR
SLEEVE

Ø 35 x 30 mm; S45C; HRC 38-42;
Ø 38 mm; S45C; HRC 38-42;
H19x28, H21x28, H22x28; S45C; HRC 38-42;
1/2” (12.5 mm) (F) x H10 mm (F); CrV; HRC 40-44

YT-04211

1/2” (12.7 mm)

3/8” (10 mm)

10

521

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Stroboscopic tube
Stroboskoplampe
Lampa stroboskopowa
Стробоскопная лампа

CZ
H
RO
E

Stroboskopická lampa
Stroboszkóp lámpa
Lampă stroboscopică
Tubo estroboscópico

DOUBLE
BLISTER

YT-7310

6/12

YT-7311

6/12

YT-7312

6/12

16

522

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS
CZ

Universal radiator pressure kit
Diagnoseksatz für Kühler
Zestaw diagnostyczny do chłodnicy
Диагностический набор к радиатору
Souprava k diagnostice chladiče

H
RO
E

Diagnosztikai készlet hűtőkhöz
Ansamblu pt. diagnosticarea radiatorului
Juego de herramientas diagnosticas
para el radiador

BMC
& COLOR
SLEEVE

No.

YT-0672

No.

2

General Motors

8

Volkswagen

3

Mercedes, General Motors, Jeep

9

Mercedes, General Motors, Jeep

10

BMW

11

Audi, Volkswagen

4
5

Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura,General
Motors, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota,
Infiniti, GEO, Suzuki, Isuzu, Ford
Honda, Toyota, Suzuki,
Mitsubishi, Chrysler, Acura

6

Audi, BMW, Volkswagen, Porsche

12

Ford, Land Rover, Opel,
Jaguar, Mercedes

7

Volvo, Saab, Citroen, Renault,
Fiat, Alfa Romeo, Jeep

13

Mercedes

16

4

523

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Hand-held vacuum pump
Unterdruckpumpe mit Zubehör
Pompka podciśnieniowa z akcesoriami
Насос вакуумметрического давления
с принадлежностями

CZ
H
RO
E

Podtlaková pumpa s příslušenstvím
Vákuum- és ac-pumpa mérő, tartozékokkal
Pompa de vidare cu accesorii
Bomba de subpresión con accesorios

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-0673

10

GB Hand-held vacuum pump
D Unterdruck-druckpumpe mit Zubehör
PL Pompka ciśnieniowo-podciśnieniowa
z akcesoriami
RUS Насос вакуумметрического
давления
с принадлежностями
CZ Podtlaková-tlaková pumpa
s příslušenstvím
H Vákuum- és ac-pumpa mérő,
tartozékokkal
RO Pompa de vidare cu accesorii
E
Bomba de subpresión-presión

con accesorios

16

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-0674

524

5

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB Flexible line clamp
D Schlauchklemmensatz
PL Komplet zacisków
do przewodów z cieczą
RUS Набор зажимов с фиксатором
CZ Sada hadicových svěrek
H Flexibilis cső elszorító készlet
RO Clema flexibila
E
Juego de alicates apretadores
para conductos de líquidos

1/4” - 3/4”

1/2” - 5/4”

3/4” - 9/4”

16
1/4” - 3/4”
for brake and fuel lines
6.3 - 19.0 mm do przewodów hamulcowych
i paliwowych
1/2” - 5/4”
for flexible hose
12.5 - 32.0 mm do przewodów elastycznych
3/4” - 9/4” for radiator hose clamp
19.0 - 57.0 mm do przewodu chłodnicy

SLIDING
CARD

YT-0840

25/50

525

www.yato.com
GB Spark plug socket
D Steckschlüssel
mit Gummihalterung
PL Nasadka do świec
RUS Головка свечная
CZ Nastavec pro svíčky
H Gyújtygyertya toldalék
RO Cheie de bujii
E
Boquilla de bujías

12.5
mm

COLOR BOX

A
YT-3851
YT-3852*
YT-1253
YT-1254

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

3/8” (9.5 mm)
3/8” (9.5 mm)
1/2” (12.7 mm)
1/2” (12.7 mm)

16.0
21.0
16.0
21.0

D1

(mm)

22.0
27.8
22.0
27.8

D2

(mm)

19.0
22.0
19.0
24.0

GB T-type universal joint
spark plug socket set
D Kerzenschlüssel

mit Verlängerungshebel
PL Klucz do świec z przedłużką
RUS Ключ к свечам с удлинителем
CZ Klíč na svíčky
s prodlužovacím nástavcem
H Gyertyakulcs hosszabbítóval
RO Cheie cu prelungitor, pt. bujii
E
Llave para las bujías
con extensión

L

(mm)

64.0
64.0
64.0
64.0

10
10
10
10

PLASTIC
HANGER

YT-0815
GB
D
PL
RUS

Spark plug socket
Kerzenschlüssel mit Verlängerungshebel
Klucz do świec z przedłużką
Ключ к свечам с удлинителем

50/100
50/100
50/100
50/100

CZ
H
RO
E

10/20

Klíč na svíčky s prodlužovacím nástavcem
Gyertyakulcs hosszabbítóval
Cheie cu prelungitor, pt. bujii
Llave para las bujías con extensión

PLASTIC
HANGER

YT-0817
YT-0818
YT-0819

16

GB Bi-hexagonal spark plug socket
D Zwölfkant-Kerzenschlüssel

mit Verlängerungshebel
PL Klucz do świec dwunastokątny z przedłużką
RUS Ключ к свечам с удлинителем
CZ Klíč dvanáctihranný na svíčky
s prodlužovacím nástavcem

(mm)
16
18
21

10/40
10/40
10/40

H

Gyertyakulcs hosszabbítóval,
12 lapú
RO Cheie cu prelungitor,
bihexagonala, pt. bujii
E
Llave bihexagonal para
las bujías con extensión

PLASTIC
HANGER

YT-0812

526

(mm)
14

10/40

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB Joined glow plug socket set
D Schlüsselsatz für Glühkerzen
PL Zestaw kluczy do świec żarowych
RUS Набор ключей к калильным свечам
CZ Sada klíčů na žhavící svíčky
H Gyertyakulcs készlet
RO Set chei pt. bujii

incandescente
E
Juego de llaves para
bujías incandescentes

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-0534
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Torque angle gauge
Winkelmesser zum Anziehen von Schrauben
Kątomierz do dokręcania śrub
Угломер для подвёртывания болтов
Úhloměr k utahování šroubů
Nyomaték szögmérő
Raportor pt. inşurubat şuruburi
Calibrador para apretar tornillos

3/8” (9.5 mm)

10

12.5
mm

16

SLIDING
CARD

YT-0593

12/48

527

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Metal conduit bender
Biegevorrichtung für Metallleitungen
Giętarka do przewodów metalowych
Гибочный станок для проводов из металла

CZ
H
RO
E

Ohýbačka kovových trubek
Hajlító fémvezetékekhez
Maşina de îndoit (curbat) pt. cabluri metalice
Dobladora de tubos de metal

SLIDING
CARD

L (mm)
YT-0813

125

24/96

L (mm)
YT-0814
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

235

6/48

Disc brake pad puller
Träge Abziehvorrichtung für die Bremsklötze
Ściągacz bezwładnościowy do klocków hamulcowych
Инерционный съемник тормозных колодок
Pomůcka k vytahování brzdových deštiček
Fékbetét kiszedő
Extractor de inerţie pt. plăcuţele de frână
Desmontador de inercia para las zapatas de freno

16

COLOR BOX

YT-2538

528

20

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB Brake retainer spring tool
D Montagewerkzeug für Bremsfeder
PL Ściągacz sprężynek szczęk hamulcowych
RUS Съемник для тормозных пружин
CZ Stahovač pružin brzdových čelistí
H Fékrugó szerelő szerszám
RO Dispozitiv pt. montat arc pe sabot
E
Herramienta para resorte

retenedor de frenos

GB
D
PL
RUS

Brake spring pliers kit
Bremsbacken-montage set
Zestaw do montażu szczęk hamulcowych
Набор инструментов для тормозных пружин

SLIDING
CARD

CZ
H
RO
E

YT-0685

12/96

YT-0686

12/72

Sada na montáž brzdových čelistí
Fogókészlet fékrugóhoz
Dispozitiv pt. inlocuit garnituri cilindrii receptori
Juego para resortes de frenos

16

DOUBLE
BLISTER

YT-0684

6/24

529

www.yato.com
GB Professional brake tool set
D Werkzeugsatz zum Wechseln
der Bremsbacken
PL Zestaw do wymiany
szczęk hamulcowych
RUS Набор для замены
тормозных колодок
CZ Sada na výměnu brzdových čelistí
H Fékpofa-cserélő készlet
RO Kit pt. înlocuirea saboţilor de frâna
E
Juego para el reemplazo

de zapatas

de freno

16

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-0680

530

5

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS

Speedy brake pad compresses
Ausdrückvorrichtung für Bremskolben
Wyciskacz do tłoczków hamulcowych
Приспособление для выдавливания
тормозных поршней
CZ Přípravek k zatlačování
brzdových pístů
H Fékdugattyú visszanyomó
RO Presă pt. pistoane de frână
E
Expulsor para pistones

de frenos

COLOR
BOX

YT-0604

16

GB Disc brake spreader
D Scheibenbremsen Abscheider
PL Separator do hamulców
tarczowych
RUS Распорка тормозных дисков
CZ Přípravek na montáž
brzdových prasátek
H Fékmunkahenger visszanyomó
RO Separator disc abreiaj
E
Separador de frenos de discos
COLOR BOX

YT-0610
GB Disc brake piston tool
D Bremskolbenrücksteller universal
PL Uniwersalny klucz do wkręcania
zacisków hamulcowych
RUS Ключ для тормозного поршня
CZ Univerzální klíč
k montáži brzdivých třmenů
H Féknyereg összenyomó
RO Dispozitiv pt. impins etrier
E
Llave para comprimir pistones

del freno de disco
for / dla: GM, FORD, Chrysler, VW, Fiat

12/24

16

SLIDING
CARD

YT-0683

12/96

531

www.yato.com
GB Disc brake pad & caliper service tool kit
D Werkzeugsatz von manuellen Separatoren
für die Bremmsklemmen
PL Zestaw ręcznych separatorów
do zacisków hamulcowych
RUS Набор ручных сепараторов
для тормозных зажимов
CZ Ruční sada na montáž kotoučových brzd
H Fékmunkahenger prés készlet
RO Set de separatoare manuale pt. etrier frâna
E
Juego de separadores manuales

para abrazaderas de freno

BMC
& COLOR
SLEEVE

No.
0
1
2
3

16

zacisk przedni (F)

zacisk tylny (R)

General Motors - zaciski 2 1/2” (63.5 mm)
Adapter do przedniego zacisku
Citroen XM, Xantia (F/R)
Opel (R)
Ford (R), Mazda (R), Saab (R), Alfa Romeo 164 2.0 (R),
Honda (R), General Motors (R)

4

YT-0611

5
6
7
8
9
11

532

Nissan Maxima
Nissan Primera, VW Golf IV
Audi (R), Rover, Subaru (R), Ford (R), Nissan (R),
Peugeot (R), Toyota (R), VW (R)
General Motors - zaciski 1 7/8” (47.6 mm)
General Motors - zaciski 2 1/8” (54.0 mm)
Adapter do tylnego zacisku

10

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB Disc brake pad & caliper service tool kit
D Werkzeugsatz von manuellen Separatoren
für die Bremmsklemmen
PL Zestaw ręcznych separatorów
do zacisków hamulcowych
RUS Набор ручных сепараторов
для тормозных зажимов
CZ Ruční sada na montáž kotoučových brzd
H Fékmunkahenger prés készlet
RO Set de separatoare manuale pt. etrier frâna
E
Juego de separadores manuales

para abrazaderas de freno

BMC
& COLOR
SLEEVE

No.
1-1
1
5
2

YT-0681

3
4
6
7
8
9

zacisk przedni (F)

zacisk tylny (R)

siłownik
płytka oporowa
adapter z gniazdem
Citroen: XM, Xantia
Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Honda, Jaguar, MB,
Mitsubishi, Nissan, Rover, Toyota, VW
Ford, Mazda, Subaru, Alfa Romeo, Saab
Nissan
Audi, Ford, Honda, Nissan, Rover, Saab, Subaru, VW
General Motors
General Motors

16

5

533

www.yato.com
GB Disc brake pad
& caliper service tool kit
D Werkzeugsatz
von manuellen Separatoren
für die Bremmsklemmen
PL Zestaw ręcznych separatorów
do zacisków hamulcowych
RUS Набор ручных сепараторов
для тормозных зажимов
CZ Ruční sada na montáž
kotoučových brzd
H Fékmunkahenger prés készlet
RO Set de separatoare manuale
pt. etrier frâna
E
Juego de separadores

manuales para abrazaderas

de freno

LEFT
LEWY

BMC
& COLOR
SLEEVE

RIGHT
PRAWY
zacisk tylny (R)

No.
1-1
1
5
0
2
3

16

YT-0682

534

zacisk tylny (R)
siłowniki z lewym i prawym gwintem
płytka oporowa
adapter z gniazdem

3/8” (10.0 mm)
2 1/2” (63.5 mm)
2 1/64” (51.0 mm)

General Motors

2 5/32” (55.0 mm)

Audi, Alfa Romeo, Fiat, Ford Fiesta, Honda, Jaguar,
BMW, Mercedes, Mitsubishi Colt, Nissan, Rover,
Austin,Toyota Camry, Volvo, VW: Passat, Golf GTI

Citroen XM, Xantia
Jaguar

4

1 1/4” (32.0 mm)

6

1 21/32” (42.0 mm)

Ford, Mazda, Saab, Alfa Romeo 164 2.0, Honda,
General Motors
Nissan Primera, VW Golf IV

7

1 21/32” (42.0 mm)

Audi, Rover, Subaru, Ford, Nissan, Peugeot,
Toyota, VW

8
9
E
G
K
M
N
Z

1 7/8” (48.0 mm)
2 1/8” (54.0 mm)
1 21/32” (42.0 mm)
1 1/4” (32.0 mm)
2 1/8” (54.0 mm)
1 1/4” (32.0 mm)
1 1/4” (32.0 mm)
1 3/16” (30.0 mm)

General Motors
General Motors, Cadillac
Nissan Maxima
Opel
Citroen
Ford
Saab, Honda
Renault

5

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB Disk brake pad and caliper
D Pneumatischer Werkzeugsatz für Bremssattelsysteme
PL Pneumatyczny zestaw do zacisków hamulcowych
RUS Пневматический набор к тормозным зажимам
CZ Pneumatická souprava k montáži kotoučových brzd
H Pneumatikus készlet fék-munkahengerekhez
RO Ansamblu pneumatic pt. cilindre de frana
E
Juego de herramientas neumaticas

para apretadores de frenos

BMC
& COLOR
SLEEVE

No.
0
2
3

zacisk przedni (F)

zacisk tylny (R)

General Motors - zaciski 2 1/2” (F) (63.5 mm)
Citroen XM, Xantia (F/R)
Audi (F), Alfa Romeo (F), Fiat (F), Ford Fiesta (F),
Isuzu (F), Honda Concerto (F), Jaguar (F/R), BMW
(F), Mercedes-Benz (F), Mitsubishi Colt (F),
Nissan: Almera, Stanza, Sunny (F), Rover (F),Toyota
Camry (F), Volvo (F), VW: Passat, Golf GTI (F)
Ford (R), Mazda (R), Saab (R), Alfa Romeo 164 2.0
(R), Honda (R), General Motors (R)

4

YT-0671

5
6

Adapter z gniazdem 3/8”
Nissan Primera (R), VW Golf IV (R)
Audi (R), Rover, Subaru (R), Ford (R), Nissan (R),
Peugeot (R), Toyota (R), VW (R)

7
8
9
A
E
F
K
M
N

16

5

General Motors - zaciski 1 7/8” (47.6 mm)
General Motors - zaciski 2 1/8” (54.0 mm)
Renault (R)
Nissan Maxima (F/R)
Opel (R)
Citroen (R)
Ford (R), Cooper (R)
Saab, Honda (F/R)

535

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ

Coil spring clamp
Federspanner
Ściągacz do sprężyn
Съёмник пружин
Stahovák pružin
tlumičů automobilů

H Rugóösszehúzó
RO Presa pt. arcuri
E
Extractor de muelles
COLOR BOX

(mm)
YT-0605

90

YT-2544

82

YT-2546

82

YT-2547

82

(mm)

(mm)

(mm)

16

GB Vice for shock absorber
D Halterung, Schraubstock für die Säule
von MacPherson
PL Uchwyt, imadło do kolumny

MacPhersona
RUS Тиски к подвеске Макферсона
CZ Upínací přípravek, svěrák
na nápravy McPherson
H Fogantyú, satu MacPerson oszlophoz
RO Mâner, menghină

pt. coloana MacPherson
E
Mandril, torno para

la columna de MacPherson

200

5/10

L (mm)
370

8

L (mm)
280

8

L (mm)
355

8

WHITE CARTON BOX
& COLOR LABEL

YT-2537

536

L (mm)

5

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB Macpherson spring dumper extractor
D Abziehvorrichtung für Federn
von MacPherson
PL Ściągacz do sprężyn

MacPhersona
RUS Съемник пружин подвески
Макферсона
CZ Stahovák pružin McPherson
H MacPerson rugó összehúzó
RO Extractor de arcuri MacPherson
E
Desmontador para

los resortes de MacPherson

WHITE
CARTON BOX
& COLOR
LABEL

YT-2535
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

2

Interchangeable fork spring compressor and removal tool
Abziehvorrichtung für MacPherson-Federn mit austauschbaren Halterungen
Ściągacz do sprężyn MacPhersona z wymiennymi uchwytami
Стяжка для снятия пружин Макферсона со сменными полукольцами
Stahovák pružin McPherson s vyměnitelnými čelistmi
MacPerson rugó összehúzó cserélhető pofákkal
Ancoră suspensie MacPherson cu mânere interschimbabile
Extractor de resortes MacPherson con mangos intercambiables

BMC
& COLOR
SLEEVE

YT-2536

1

537

16

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Drive nut set
Stossdämpfer Nutmutter Einsätze
Zestaw nasadek do amortyzatorów
Набор головок для амортизаторов

CZ
H
RO
E

Sada hlavic na uložení tlumiče
Lengéscsillapítókiszedő szet
Set prezoane
Juego de boquillas de amortiguadores

No. 1 10.5 mm VW Golf rear
No. 2 12.5 mm VW Golf front
No. 3 14.5 mm VW Polo, Golf, Passat, Audi 80
No. 4 14.5 mm Austin Maestro
No. 5 14.0 mm Mercedes Benz C-Class (W203)
GB
D
PL
RUS

Turnbuckle for shock absorber’s top lid
Schlüsselsatz zum Befestigen der Stoßdämpfer
Zestaw kluczy do mocowania amortyzatorów
Набор ключей для крепления амортизаторов

CZ
H
RO
E

SLIDING
CARD

size (mm)
YT-0621

10.5; 12.5; 14.5; 14.5; 14.0

12/48

Sada klíčů k montáži tlumičů
Kulcskészlet lengéscsillapítók rögzítéséhez
Set chei pt. fixare amortizoare
Juego de llaves para la instalación de amortiguadores

BMC
& COLOR
SLEEVE

16

YT-0628

538

3

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS

Tire valve stem inserter
Abziehvorrichtung für die Gummiventile
Przeciągacz do zaworków gumowych
Протяжка к резиновым клапанам

CZ
H
RO
E

Páka k provlékání bezdušových ventilků
Gumiszelep-metsző
Broşă pt. supapele cauciucate
Brocha de tracción para las válvulas de goma

SLIDING
CARD

YT-0619
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Wheel balance pliers
Auswuchtgewicht-Zange
Szczypce do wyważania kół
Клещи для балансировки колес
Klešte pro vyvažování kol
Centírsúly szerelő szerszám
Cleste pt. cauciuc
Tenazas de equilibrar ruedas

SLIDING
CARD

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

L (mm)
290

12/72

Wheel balance pliers with cover
Auswuchtgewicht-Zange mit Schutzkappe
Szczypce do wyważania kół z osłoną
Клещи с защитой для балансировки колес
Kleště pro vyvažování kol s ochranou
Centírsúly szerelő szerszám védőkupakkal
Cleste pt. cauciuc cu protectie
Tenazas de equilibrar ruedas, con protector
SLIDING
CARD

16

YT-0643

12/48

YT-0644

6/48

539

www.yato.com
GB Deep thin wall impact sockets
D Schon-Kraftschraubereinsatz für Alufelgen
PL Zestaw nasadek udarowych do felg aluminiowych
RUS Набор головок для алюминиевых дисков
CZ Sada nástrčných klíčů na alu ráfky
H Hosszított dugókulcs készlet, könnyűfém felnikhez
RO Diblu de impact cu mufare in interior
E
Juego de boquillas de percusión

para llantas de aluminio

12.5
mm
for service station and tire workshops
for maximum impact loads
drive locks
ultra thin walls and nylon cover
for working with alu rims
• anodised colour finish for fast identification of sizedla serwisów i warsztatów oponiarskich
do największych obciążeń udarowych i tętniących
zamki blokujące
ultra cienkie ścianki i nylonowe pokrycie
do pracy z felgami aluminiowymi
• anodowane kolorowe wykończenie
dla szybkiej identyfikacji rozmiaru
GB Rubber valve core torque tool
D Drehmomentwerkzeug für gummi Dichtende
Reifenventileinsätze
PL Klucz dynamometryczny do zaworków gumowych
RUS Ключ динамометрический для резиновых клапанов

BMC
& COLOR BOX

YT-1056
CZ
H
RO
E

1/2” (12.7 mm)

12/24

Klíč momentový k montáži gumových ventilků
Szeleptűkiszerelő kulcs gumitömítésű szelephez
Surubelnita din plastic pt. supapa
Llave dinamométrica de válvulas de goma

SLIDING
CARD

YT-0795

16

GB Metal valve core torque tool
D Drehmomentwerkzeug für metallisch Dichtende
Reifenventileinsätze
PL Klucz dynamometryczny do zaworków metalowych
RUS Ключ динамометрический
для металлических клапанов

CZ
H
RO
E

50/200

Klíč momentový k montáži kovových ventilků
Szeleptűkiszerelő kulcs fémtömítésű szelephez
Surubelnita metalica pt. supapa
Llave dinamométrica de válvulas de metal

SLIDING
CARD

YT-0796

540

50/200

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Cross rim wrench
Kreuzschlüssel
Krzyżakowy klucz do kół
Ключ-крест балонный
Klíč na kola křížový
Kereszt kerékkulcs
Cheie în cruce pt. roţi
Llave cruz para ruedas

PLASTIC
HANGER

size
YT-0800
YT-0801
YT-0802
GB
D
PL
RUS

T-type sleeved ratchet wrench
Radmutterschlüssel für Autos
Klucz do kół samochodowych
Ключ к автомобильным колесам

CZ
H
RO
E

Klíč na kola automobilů
Kerékkulcs
Cheie pt. roţi de automobile
Llave para las ruedas de automóviles

17 x 19 x 21 x 22
17 x 19 x 21 x 1/2” (12.7 mm)
24 x2 7 x 32 x 3/4” (19.0 mm)

10
10
3

PLASTIC
HANGER

12.5
mm

1/2” (12.7 mm): 17, 19, 21, 23 mm

YT-0803

5/10

GB
D
PL
RUS

Wrecking bar
Reifenmontierhebel
Łyżka do opon
Прибор
для шиномонтажа
CZ Montážní páka
na pneumatiky
H Gumiabroncs kar
RO Levier pt. roti
E
Desmontable

para las llantas

GB
D
PL
RUS

Tire level
Reifenmontierhebel
Łyżka do opon
Прибор для шиномонтажа

SLIDING
CARD

size (mm)
YT-0807
YT-0808
YT-0809
YT-0810
CZ
H
RO
E

300
400
500
600

20
20
5/20
5/20

16

Montážní páka na pneumatiky
Gumiabroncs kar
Levier pt. roti
Desmontable para las llantas

size (mm)
YT-0811

380

10/50

541

www.yato.com
GB Extra long flexi shaft ratchet
D Ratsche auf biegsamer Welle
PL Elastyczny wałek z grzechotką
RUS Вороток к головке с трещоткой
CZ Ráčna s flexibilní rukojetí
H Racsnis szár flexibilis hajtással
RO Prelungitor flexibil

pt. bormasina cu clichet
E
Árbol flexible con carraca

HALF
DOUBLE
BLISTER

YT-0726

10/40

GB Right angled drive, flexi shaft
D Bithalter auf biegsamer Welle
PL Elastyczny wałek
z uchwytem do bitów
RUS Вороток для бит (под отвертку)
CZ Ráčna na bity s flexibilní rukojetí
H Bittartó flexibilis hajtással
RO Prelungitor flexibil pt. bormasina
E
Árbol flexible con mandril portapuntas

16

HALF
DOUBLE
BLISTER

YT-0727

542

10/40

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB

D
PL

Rectangular telescopic
inspection mirror
Teleskop Inspektionsspiegel
Lusterko inspekcyjne

GB LED lighted telescopic

inspection mirror
D Prüfspiegel mit Beleuchtung
PL Lusterko inspekcyjne z lampką
RUS Зеркало досмотровое
с подсветкой

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Industrial videoscope
Industrielles Videoskop
Wideoskop przemysłowy
Промышленный видеоскоп
Průmyslový videoskop
Ipari videoszkóp
Videoscop industrial
Videoscopio industrial

RUS Зеркало инспекционное
RO Oglinda telescopica pt. inspectie
телескопическое
E
Espejo rectangular telescópico
CZ Zrcátko kontrolní teleskopické
de inspecciónn
H Vizsgáló tükör, teleszkópos nyéllel

CZ
H
RO
E

YT-0660

12/144

YT-0663

10/100

Inspekční zrcadélko s lampou
Vizsgáló tükör, lámpával
Oglindă pt. inspecţie cu lampă
Espejo de control con lámpara

LCD COLOR SCREEN

KOLOROWY EKRAN LCD

BMC
& COLOR
SLEEVE

LCD TFT

YT-7291
YT-7290

2.4” (61 mm)
3.5” (89 mm)

4
4

543

16

www.yato.com
GB Industrial videoscope
RUS Промышленный
D Industrielles Videoskop
видеоскоп
PL Wideoskop przemysłowy CZ Průmyslový videoskop

H Ipari videoszkóp
RO Videoscop industrial
E
Videoscopio industrial
BMC
& COLOR
SLEEVE

LCD COLOR SCREEN

KOLOROWY EKRAN LCD

LCD TFT

YT-7292

3.5” (89 mm)

4

LCD COLOR SCREEN

KOLOROWY EKRAN LCD

LCD TFT

YT-7293

3.5” (89 mm)

4

16
WIRELESS MODULE

MODUŁ BEZPRZEWODOWY

YT-7294

544

4

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Camera with cable
Kamera mit der Leitung
Kamera z przewodem
Камерa c проводoм
Kamera s kabelem
Kamera a vezetékkel
Cameră de cablul
Cámara con el cable

YT-7295

for / dla: YT-7290, YT-7291, YT-7292, YT-7293, YT-7294

10

YT-7296

COLOR
BOX

10

16

YT-7297

10

YT-7298

10

545

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ

Telescopic magnetic pick up tool
Teleskop magnet Heber
Chwytak teleskopowy z magnesem
Захват магнитный телескопический
Patka teleskopická magnetická

H Felszedő mágnes, teleszkópos nyéllel
RO Telescop magnetic
E
Herramienta levantadora magnética,
telescópica

YT-0661
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

GB
D
PL
RUS
CZ

GB
D
PL
RUS

Magnetic sweeper
Magnetkehrer
Magnetyczna listwa zbierająca
Магнитный сборник
металлических предметов
CZ Magnetická metla
H Mágneses gyűjtőléc
RO Colector magnetic
E
Recogedor magnético

Telescopic magnetic pick up tool
Teleskop magnet Heber
Chwytak teleskopowy z magnesem
Захват магнитный телескопический
Patka teleskopická magnetická
Felszedő mágnes, teleszkópos nyéllel
Telescop magnetic
Herramienta levantadora magnética,
telescópica

YT-0860

L (mm)
59~99

Telescopic pick up and mirror set
Inspektionssatz: Spiegel + Greifer
Zestaw inspekcyjny: lusterko + chwytak
Проверочный набор - держатель и зеркальце
Inspekční souprava: zrcadlo + držák

12/144

6/24

YT-0861

L (mm)
59~99

6/12

H Teleskópos ellenőrző készlet: tükör + felvevő
RO Garnitură de control: oglindă + benă
E
Juego de inspección: espejo
+ cuchara de mordazas

16
BMC
& BLISTER
CARD

YT-0662

546

10/40

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Magnetic parts tray
Magnetschale
Miska magnetyczna
Магнитный поднос
Miska magnetická
Mágneses tálca
Tava magnetica
Bandeja de accesorios
magnética

COLOR
BOX

YT-0830
GB
D
PL
RUS

Magnetic parts tray
Magnetschale
Miska magnetyczna
Магнитный поднос

CZ Miska magnetická
H Mágneses tálca
RO Tava magnetica

E

12/48

Bandeja de accesorios
magnética

COLOR
BOX

YT-0831
GB
D
PL
RUS

Magnetic tool holder
Magnet Werkzeughalter
Listwa magnetyczna
Магнитная рейка

CZ Magnetický držák nářadí
H Mágneses tartó
RO Suport magnetic

E

6/12

Bandeja de accesorios
magnética

16

SLIDING
CARD

YT-0835

4/16

547

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

16

Tweezer
Pinzette
Pęseta
Пинцет

CZ
H
RO
E

Pinzeta
Csipesz
Pensetă
Pinzas

SLIDING
CARD

YT-6903

L (mm)
140

20/480

YT-6907

L (mm)
115

20/480

YT-6909

L (mm)
180

20/480

YT-6910

L (mm)
170

20/480

YT-6912

L (mm)
130

20/480

YT-6913

L (mm)
130

20/480

YT-6916

L (mm)
140

20/480

YT-6917

L (mm)
115

20/480

YT-6918

L (mm)
145

20/480

YT-6920

L (mm)
140

20/480

548

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB Workshop creeper
D Werkstatt-Liege
PL Leżanka warsztatowa
RUS Лежак ремонтный
CZ Lehátko
H Fekpad gurulos
RO Targa
E
Camilla

de taller

WHITE BOX
& COLOR LABEL

YT-0880
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

1

Rechargeable work lamp
Led Werkstattlampe
Diodowa lampa bezprzewodowa
Светодиодная беспроводная лампа
Montážní lampa diodová bezpřívodová
Ledlámpa
Lampa cu led fara cablu
Lámpara inalámbrica de diodos

DOUBLE
BLISTER

YT-0850

3/6

549

16

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Rechargeable work lamp
Led Werkstattlampe
Diodowa lampa bezprzewodowa
Светодиодная беспроводная лампа
Montážní lampa diodová bezpřívodová
Ledlámpa
Lampa cu led fara cablu
Lámpara inalámbrica de diodos

COLOR BOX

YT-0851
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

20

Rechargeable work lamp
Led Werkstattlampe
Diodowa lampa warsztatowa
Светодиодная беспроводная лампа
Montážní lampa diodová
Ledlámpa
Lampa cu led
Lámpara inalámbrica de diodos

DOUBLE
BLISTER

16

YT-0852

550

5/20

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB Automotive circuit tester
D KFZ Prüflampe
PL Wskaźnik elektryczny
samochodowy
RUS Пробник напряжения
автомобильный

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

CZ Zkoušečka napětí
autoelektrikářská
H Próbalámpa
RO Tester pt. circuite auto
E
Indicador eléctrico de coche

SLIDING
CARD

YT-2865

10/250

YT-2866

10/100

Number stamp
Nummernstempel
Znaczniki cyfrowe
Клейма цифровые
Razidla číselná
Számbeütők
Poansoane cu cifre
Marcadores de números

PLASTIC BOX
& COLOR SLEEVE

No (mm)
YT-6854
YT-6855
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

6
8

Letter stamp
Buchstabenstempel
Znaczniki literowe
Клейма буквенные
Razidla písmenová
Betűbetütők
Poansoane cu litere
Marcadores de letras

9
9

20
18

16

PLASTIC BOX
& COLOR SLEEVE

No (mm)
YT-6862
YT-6863

6
8

27
27

12
8

551

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Thread repair set
Reparatursatz für Gewinde
Zestaw do naprawy gwintów
Набор для ремонта резьбы

CZ
H
RO
E

Souprava na opravu závitů
Menetjavító készlet
Set pt. reparare filete
Juego para reparar roscas

METAL BOX
& COLOR BOX

size
YT-1769

M6 x 1.0 x 10.8 mm
M8 x 1.25 x 10.8 mm
M10 x 1.5 x 13.5 mm

YT-1763

M5 x 0.8 x 6.7 mm
M6 x 1.0 x 10.8 mm
M8 x 1.25 x 10.8 mm
M10 x 1.5 x 13.5 mm
M12 x 1.75 x 16.3 mm

5/10

size

16

GB Wire threads
D Spiraleinlagen für Gewindereparatur
PL Wkłady spiralne do naprawy gwintów
RUS Метчики и сверла для ремонта резьбы
CZ Spirálové vložky na opravu závitů
H Menetjavító betétek
RO Inserţii spirală pt. reparare filete
E
Elementos espirales

para reparar roscas

5/10

for / dla: YT-1763, YT-1769

POLYBAG
WITH
HEADER

size
YT-1764
YT-1765
YT-1766
YT-1767
YT-1768

552

M5 x 0.8 x 6.7 mm
M6 x 1.0 x 10.8 mm
M8 x 1.25 x 10.8 mm
M10 x 1.5 x 13.5 mm
M12 x 1.75 x 16.3 mm

20
20
20
15
10

50/250
50/250
50/200
25/100
25/100

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Foot pump with gauge
Fusspumpe
Pompka nożna z manometrem
Насос ножный с манометром
Nožní pumpa z manometrem
Lábpumpa nyomásmérővel
Pompă de picior cu manometru
Bomba de pierna con manometro

COLOR BOX

YT-7349

10

YT-7350

10

GB Foot pump with gauge
D Fusspumpe
PL Pompka nożna dwutłokowa

z manometrem
RUS Насос ножный с манометром
CZ Nožní pumpa z manometrem
H Lábpumpa nyomásmérővel
RO Pompă de picior cu manometru
E
Bomba de pierna con manometro
COLOR BOX

GB Hand pump with manometer
D Hand-Luftpumpe mit Manometer
PL Pompka słupkowa z manometrem

RUS Насос ручной с манометром
CZ Pumpa z manometrem
H Kézi pumpa manométerrel

RO Pompa de mana cu manometru
E
Bomba de barrote con manometro
PLASTIC HANGER
& TAG CARD

16

YT-7351

6

YT-7352

6

553

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Oil drain pan
Ölwanne
Miska do oleju
Миска для масла
Miska na olej
Fáradtolaj felfogó edény
Recipient pt. ulei
Escudilla para aceite

l
YT-0716
YT-0717
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

10
15

(cm)
37
42

6
4

Oil drainer
Öleinfüllanlage
Zlewarka do oleju
Устройство для слива масла
Olejová nádrž s odsáváním
Fáradtolaj leszívó
Dispozitiv pt. schimbat ulei
Decantador para aceite

16

WHITE CARTON BOX
& COLOR LABEL

l
YT-0718

554

20

(cm)
42

1

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB Hydraulic bottle jack
D Hydraulischer Stempelwagenheber
PL Podnośnik hydrauliczny słupkowy

RUS Домкрат гудравлический
CZ Pístový zvedák hydraulický
H Hidraulikus emelő

RO Cric hidraulic
E
Gato de embolo hidr.

COLOR BOX

16

YT-1702
YT-1704
YT-1706
YT-1707
YT-1709

T

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

5
10
15
20
30

212
220
231
241
244

110
115
113
115
108

146
148
154
165
140

468
483
498
521
492

40
48
56
60
65

110x112
124x127.5
140x142
165x161
186x174

5
3
2
2
1

555

www.yato.com
GB Two-piston hydraulic bottle jack
D Hydraulischer Stempelwagenheber
PL Podnośnik hydrauliczny
słupkowy dwutłokowy
RUS Домкрат гудравлический

CZ
H
RO
E

Pístový zvedák hydraulický
Hidraulikus emelő
Cric hidraulic
Gato de embolo hidr.

T
YT-1711

5

YT-1714

10

COLOR
BOX

T
2

YT-1713

10

1

YT-1715

12

2

16

T

556

T
1

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB Hydraulic floor jack
D Hydraulischer
Rangierwagenheber
PL Podnośnik hydrauliczny
RUS Домкрат гидравлический

CZ
H
RO
E

Pístový zvedák hydraulický
Hidraulikus emelő
Cric tip crocodil
Gato de embolo hidr.

COLOR BOX

T
YT-1719

1.25

1

BMC
& COLOR
SLEEVE

T
YT-1720

2

1

16

COLOR BOX

T
YT-1721

2.5

1

557

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Work bench
Lackierständer, verstellbar
Stojak lakierniczy rozstawny
Раздвижная лакировочная стойка

CZ
H
RO
E

Stojan lakýrnický rozkládací
Kinyitható lakkozó állvány
Suport extensibil pt. lăcuit
Montante plegable para barnizar

16

COLOR
BOX

YT-5555

558

1

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS

Electronic battery charger
Elektronisches Ladegerät
Prostownik elektroniczny
Электронное
зарядное устройство
CZ Elektronická nabíječka
H Elektronikus akkumulátortöltő
RO Redresor electric
E
Rectificador electrónico

COLOR BOX

YT-8300

8

YT-8301

8

16

YT-8302

8

559

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Electronic battery charger
Elektronisches Ladegerät
Prostownik elektroniczny
Электронное зарядное устройство
Elektronická nabíječka
Elektronikus akkumulátortöltő
Redresor electric
Rectificador electrónico

COLOR BOX

YT-8303
GB Battery charger
D Ladegerät
PL Prostownik

RUS Зарядное
устройство
CZ Nabíječka

H Akkumulátortöltő
RO Redresor
E
Rectificador

8
COLOR BOX

YT-8304

2

YT-8305

2

16

560

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Analogue battery tester
Analoges Batterieprüfgerät
Tester akumulatorów analogowy
Аналоговый тестер аккумуляторов
Analogový tester akumulátorů
Analóg akkuteszter
Tester acumulatori analog
Tester analógico para acumuladores

COLOR BOX

YT-8310
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

10

Digital battery tester
Digitales Batterieprüfgerät
Tester akumulatorów cyfrowy
Цифровой тестер аккумуляторов
Digitální tester akumulátorů
Digitális akkuteszter
Tester acumulatori digital
Tester digital para acumuladores

COLOR BOX

YT-8311

10

561

16

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Chain block
Kettenzug Flaschenzug
Wyciągarka łańcuchowa
Таль цепная
Zvedák řetězový
Láncos csigasor emelő
Scripete cu lant
Cabría de cadena

16
COLOR
BOX

562

YT-5890

1

YT-5892

1

YT-5893

1

YT-5894

1

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Electric hoist
Elektro-Seilwinde
Elektryczna wciągarka linowa
Электрическая канатная лебёдка
Elektrický naviják kladkostroj
Elektromos csörlő
Troliu electric cu cablu
Cabría eléctrica de cuerdas

YT-5901

2

YT-5902

2

YT-5904

2

YT-5905

2

16

COLOR BOX

563

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Rope winch
Handseilwinde
Wyciągarka linowa
Канатная лебёдка

CZ
H
RO
E

Lanové vytahovací zařízení
Drótköteles csörlő
Troliu cu cablu orizontal
Cabría de cuerdas

COLOR
BOX

YT-5911

daN
1000

3

5

6

YT-5913

daN
1300

3

5

6

YT-5914

daN
1500

3

6

3

16

564

Special automotive tools & equipment / Narzędzia i wyposażenie warsztatu samochodowego

Memo

16

565

17

Padlocks
Kłódki

566

Padlocks / Kłódki

Arbor padlocks
Kłódki trzpieniowe

Brass padlocks
Kłódki mosiężne

568

568

567

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Brass padlock
Vorhängeschloss
Kłódka mosiężna
Стержневой навесной
латунный
CZ Zámek visaci mosazný
H Lakat sárgaréz
RO Lacat alama
E
Candado de latón

YT-6960
YT-6961
YT-6962
GB
D
PL
RUS

L (mm)
40
50
60

Arbor brass padlock
Vorhängeschloss
Kłódka trzpieniowa
Стержневой навесной
замок чугунный
CZ Stavební visací zámek
H Óriás lakat
RO Lacăt
E
Candado de mandril

de hierro fundido cubierto

17
YT-6980
YT-6981
YT-6982
YT-6983
YT-6984
YT-6985

568

GB
D
PL
RUS

Brass padlock
Vorhängeschloss
Kłódka mosiężna
Стержневой навесной
латунный
CZ Zámek visaci mosazný
H Lakat sárgaréz
RO Lacat alama
E
Candado de latón

DOUBLE
BLISTER

GB
D
PL
RUS

Arbor brass padlock
Vorhängeschloss
Kłódka trzpieniowa
Стержневой навесной
замок чугунный
CZ Stavební visací zámek
H Óriás lakat
RO Lacăt
E
Candado de mandril

de hierro fundido cubierto

DOUBLE
BLISTER

L (mm)
40
50
60
70
80
90

YT-6963
YT-6964
YT-6965
YT-6966

6/72
6/48
6/36

6/96
6/72
6/60
6/36
6/30
6/24

YT-6986
YT-6987
YT-6988
YT-6989

DOUBLE
BLISTER

L (mm)
30
40
50
60

6/96
6/72
6/60
6/36

DOUBLE
BLISTER

L (mm)
40
50
60
70

6/48
6/48
6/48
6/24

Padlocks / Kłódki

Memo

17

569

18

Accessories
Akcesoria

570

Accessories / Akcesoria

Tool belts
Pasy na narzędzia

Tool pockets
Kieszenie na narzędzia

572

Tool sleevess jackets
Kamizelki monterskie

573-574

Tool bags & knapsacks
Torby i plecaki narzędziowe

572

575-576

571

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Heavy duty nail & tool pouch
Werkzeuggürtel mit Nägel- und Schraubentaschen
Pas z kieszeniami na gwoździe i narzędzia
Ремень с сумками для гвоздей и инструментов
Pás na nářadí pětikapsový
Szeg és szerszámtartó öv
Centura port scule
Cinturón porta herramientas
y accesorios varios

COLOR BOX

COWHIDE BELT
YT-7400
GB Tool sleevess jacket
COLOR
BOX
D Monteurweste
PL Kamizelka monterska
RUS Безрукавка монтажника
CZ Vesta montérská s kapsami na nářadí
H Szerszámos mellény
RO Vesta port scule
E Chaleco de montador

18

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-7405*

572

12

10

Accessories / Akcesoria
GB
D
PL
RUS

CZ
H
RO
E

Pouch belt
Gürtel für Werkzeugtaschen
Pas na kieszenie na narzędzia
Пояс для карманов для инструмента

Opasek na monterské kapsáře
Öv erszényhez
Curea cu buzunar
Cinturón para bolsas de herramientas

HEADER
CARD

YT-7409
GB
D
PL
RUS

8-pocket tool bag
Gürtelwerkzeugtasche mit 8 Fächern
8. kieszeniowa torba na narzędzia
Сумка - 8 карманов
для инструмента
CZ Kapsář na nářadí 8-kapsový
H Szerszámtartó erszény, 8 zsebbel
RO Geanta pt. scule 8 buzunare
E
Bolso para herramientas

de 8 bolsillos

YT-7410
GB
D
PL
RUS
CZ

Universal cordless drill holder
Gürteltasche für Akkuschrauber
Kieszeń na wiertarkę akumulatorową
Карман для аккумуляторной дрели
Kapsář za opasek na akuvrtačku

50/100
HEADER
CARD

20/40

H

Univerzális tartóerszény akkus
csavabehajtóhoz
RO Suport universal pt. bormasina
E
Bolsa porta taladradora

de acumulador

HEADER
CARD

18
YT-7413

20/40

YT-7414

48/96

573

www.yato.com
GB Nail / tool pouch
D Gürtelwerkzeugtasche
PL Kieszeń na gwoździe
i narzędzia
RUS Карман для гвоздей
и инструментов
CZ Kapsář na nářadí

YT-7416
GB Nail pocket + hammer loop
D Hammer und Nägel-Gürteltasche
PL Kieszeń z uchwytem na młotek
RUS Карман-держатель для молотка
CZ Kapsář za opasek na kladivo
H Szeg tartó erszény kalapácstartóval
RO Suport pt. ciocan
E
Bolsa con el soporte

para martillo

GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

20/40

H

Szeg és szerszámtartó
erszény
RO Buzunar pt. scule / cuie
E
Bolsa porta herramientas
y accesorios varios
HEADER
CARD

YT-7417

39/156

Mobile phone pouch
Handy-Gürteltasche
Kieszeń na telefon komórkowy
Карман для мобильного телефона
Pouzdro za opasek na mobilní telefon
Mobil telefon tartó
Suport pt. telefon
Bolsa de teléfono móvil

HEADER
CARD

HEADER
CARD

18
YT-7419

574

40/80

YT-7420

27/54

Accessories / Akcesoria
GB
D
PL
RUS

Tool bag
Werkzeugtasche
Torba na narzędzia
Сумка для инструмента

CZ
H
RO
E

Taška montérská
Szerszámos táska
Geanta pt. scule
Bolso de herramientas

YT-7430

YT-7433

12
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

GB Trolley tool bag
D Trolley-Werkzeugtasche
PL Torba narzędziowa na kółkach
RUS Сумка для инструмента на колесах
CZ Taška na nářadí na kolečkách
H Szerszámtartó táska kerekes
RO Geanta pt. scule
E Bolso de herramientas

en ruedas

12

Steel tube tool carrier
Werkzeugkoffer
Walizka narzędziowa
Семодан для инструмента
Taška na nářadí
Szerszámtartó csővázas
Geanta de otel pt. portbagaj
Maletín de herramientas

* - product not
for european market
* - produkt nieprzeznaczony
na rynek europejski

YT-7434*

18
6

YT-7435

4

575

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

GB Tool backpack
D Werkzeugrucksack
PL Plecak narzędziowy
RUS Рюкзак для инструмента
CZ Taška na nářadí
H Szerszámtartó hátizsák
RO Geanta pt. scule
E Mochila de herramientas

Foldable chair with bag
Werkzeugtasche mit Klappstuhl
Torba narzędziowa z krzesełkiem
Стул складной с сумкой
для инструмента
CZ Taška na nářadí se stojánkem
H Összecsukható szék tartózsebbel
RO Scaun rabatabil cu geanta
E
Bolso de herramientas con silla plegable

* - product not for european market
* - produkt nieprzeznaczony na rynek europejski

YT-7446

10

YT-7440*

12

Memo

18

576

Accessories / Akcesoria

Memo

18

577

19

Health & safety articles
Artykuły BHP

578

Health & safety articles / Artykuły BHP

Safety glasses
Okulary ochronne

Hearing protectors
Nauszniki przeciwhałasowe
580-582

Safety goggles
Gogle ochronne

583

584-586

593-594

587

Disposable dust masks
Półmaski filtrujące
588-590

593
594

Working clothes
Odzież robocza

592

Low-cut safety shoes
Półbuty robocze
Middle-cut safety shoes
Trzewiki robocze

Knee pads
Nakolanniki

Working shoes
Buty robocze

Working gloves
Rękawice robocze

Working jackets
Bluzy robocze
Working trousers
Spodnie robocze
Working overalls
Spodnie robocze ogrodniczki

595
595
595
595

Ear plugs
Zatyczki do uszu

590-592

579

www.yato.com
GB Safety glasses
D Schutzbrille
PL Okulary ochronne

RUS Очки защитные открытые RO Ochelari pt. protectie
CZ Ochranné brýle
E
Gafas protectoras
H Védőszemüveg

TYPE 90960 EN 166:2001 F
YT-7360

TYPE 9844 EN 166:2001 F
12/300

TYPE 9844 EN 166:2001 F
YT-7362

12/300

YT-7366

580

12/300

YT-7363

12/300

TYPE 91659 EN 166:2001 F
12/300

TYPE 91659 EN 166:2001 F

19

YT-7361

TYPE 91977 EN 166:2001 F

TYPE 91977 EN 166:2001 F
YT-7364

POLYBAG WITH
HEADER

YT-7365

12/300

TYPE 91708 EN 166:2001 F
12/300

YT-7367

12/300

Health & safety articles / Artykuły BHP
GB Safety glasses
D Schutzbrille
PL Okulary ochronne

RUS Очки защитные открытые RO Ochelari pt. protectie
CZ Ochranné brýle
E
Gafas protectoras
H Védőszemüveg

POLYBAG WITH
HEADER

TYPE 91708 EN 166:2001 F
YT-7368

12/300

TYPE 91797 EN 166:2001 F
YT-7369

12/300

TYPE 91962 EN 166:2001 F
YT-7371

12/300

TYPE 91293 EN 166:2001 F
YT-7374

12/300

TYPE 91380 EN 166:2001 F
YT-7376

12/300

581

19

www.yato.com
GB Safety glasses
D Schutzbrille
PL Okulary ochronne

RUS Очки защитные открытые RO Ochelari pt. protectie
CZ Ochranné brýle
E
Gafas protectoras
H Védőszemüveg

POLYBAG WITH
HEADER

TYPE B524 EN 166:2001 F
YT-73631

12/300

TYPE B517 EN 166:2001 F
YT-73641

12/300

TYPE B510 EN 166:2001 F EN 169:2002
YT-73744

12/300

TYPE B532 EN 166:2001 F
YT-73760

12/300

TYPE B532 EN 166:2001 F

19

YT-73761

582

12/300

Health & safety articles / Artykuły BHP
GB Safety goggles
D Schutzbrille
PL Gogle ochronne

RUS Очки защитные
CZ Ochranné brýle
H Védőszemüveg

RO Ochelari pt. protectie
E
Gafas protectoras

TYPE 2876 EN 166:2001 F
YT-7377

TYPE #2769 EN 166:2001 F
12/120

TYPE SG90B EN 166:2001 F
YT-7381

YT-7380

20/200

TYPE SG-60 EN 166:2001 B
20/200

TYPE TW2015 EN 166:2001 B
YT-7383

POLYBAG WITH
HEADER

YT-7382

10/100

TYPE B608 EN 166:2001 B
10/100

YT-73801

10/100

TYPE B421 EN 166:2001 B
YT-73830

19

10/100

583

www.yato.com
GB Working gloves
D Arbeitshandschuh
PL Rękawice robocze

RUS Рабочие перчатки
CZ Pracovní rukavice
H Védőkesztyű

RO Mănuşi de lucru
E
Guantes de piel

PAPER HEADER

size / rozmiar
YT-7472

10

50/100

size / rozmiar
YT-7473

10

50/100

size / rozmiar
YT-7474

10

50/100

size / rozmiar

19

YT-7470

584

10

50/100

Health & safety articles / Artykuły BHP
GB Working gloves
D Arbeitshandschuh
PL Rękawice robocze

RUS Рабочие перчатки
CZ Pracovní rukavice
H Védőkesztyű

RO Mănuşi de lucru
E
Guantes de piel

PAPER HEADER

COTTON LATEX
BAWEŁNA

LATEKS

2243 EN 388

size / rozmiar
YT-7471

10

12/120

KEVLAR

PVC

244X EN 388

size / rozmiar
YT-7476

10

12/300

PE

NITRYLIT

4543 EN 388

size / rozmiar
YT-7477

10

12/120

PE

NITRYLIT

size / rozmiar
YT-7480
YT-7481

9
10

12/120
12/120

585

19

www.yato.com
GB Working gloves
D Arbeitshandschuh
PL Rękawice robocze

RUS Рабочие перчатки
CZ Pracovní rukavice
H Védőkesztyű

RO Mănuşi de lucru
E
Guantes de piel

PAPER HEADER

size / rozmiar
YT-7466
YT-7467

7 / L
9 / XXL

12/72
12/72

size / rozmiar
YT-7464
YT-7465

7 / L
9 / XXL

12/48
12/48

size / rozmiar
YT-7468
YT-7469

19

586

7 / L
9 / XXL

12/48
12/48

Health & safety articles / Artykuły BHP
GB
D
PL
RUS
CZ

Gel knee pads
Gel Knieschoner
Nakolanniki żelowe
Гелевые наколенники
Nákoleníky gelové

H
RO

E

Térdvédő zselés
Genunchiere
cu protectie de silicon
Protectores
de gel para rodillas

DISPLAY
COLOR BOX

YT-7460

12

YT-7461

12

587

19

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

GB
D
PL
RUS

Disposable dust masks
Atemschutzmaske
Półmaski filtrujące jednorazowe
Респиратор противопылевой одноразовый
Protiprašná maska
Eldobható porvédőmaszk
Masca praf
Mascarilla desechable
para protección
contra polvo

Disposable dust masks with valve
Atemschutzmaske mit Ventil
Półmaski filtrujące jednorazowe z zaworem
Респиратор противопылевой
одноразовый с клапаном
CZ Protiprašná maska s ventilem
H Eldobható porvédőmaszk, szelepes
RO Masca praf cu valva
E
Mascarilla desechable
para protección
contra polvo

POLYBAG
WITH HEADER

POLYBAG
WITH HEADER

YT-7485
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

Disposable dust masks with valve
Atemschutzmaske mit Ventil
Półmaski filtrujące jednorazowe z zaworem
Респиратор противопылевой
одноразовый с клапаном
CZ Protiprašná maska s ventilem
H Eldobható porvédőmaszk, szelepes
RO Masca praf cu valva
E
Mascarilla desechable para
protección contra
polvo

POLYBAG
WITH HEADER

YT-7487

588

25/100

GB
D
PL
RUS

Disposable dust masks
Atemschutzmaske
Półmaski filtrujące jednorazowe
Респиратор противопылевой одноразовый
Protiprašná maska
Eldobható porvédőmaszk
Masca praf
Mascarilla desechable para
protección contra polvo

POLYBAG
WITH HEADER

19

YT-7486

25/100

25/100

YT-7488

25/100

Health & safety articles / Artykuły BHP
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

GB
D
PL
RUS

Disposable dust masks
Atemschutzmaske
Półmaski filtrujące jednorazowe
Респиратор противопылевой одноразовый
Protiprašná maska
Eldobható porvédőmaszk
Masca praf
Mascarilla desechable
para protección
contra polvo

Disposable dust masks with valve
Atemschutzmaske mit Ventil
Półmaski filtrujące jednorazowe z zaworem
Респиратор противопылевой
одноразовый с клапаном
CZ Protiprašná maska s ventilem
H Eldobható porvédőmaszk, szelepes
RO Masca praf cu valva
E
Mascarilla desechable
para protección
contra polvo

POLYBAG
WITH HEADER

POLYBAG
WITH HEADER

YT-7489
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

YT-7490

25/100

25/100

GB
D
PL
RUS

Disposable dust masks
Atemschutzmaske
Półmaski filtrujące jednorazowe
Респиратор противопылевой одноразовый
Protiprašná maska
Eldobható porvédőmaszk
Masca praf
Mascarilla desechable
para protección
contra polvo

Disposable dust masks with valve
Atemschutzmaske mit Ventil
Półmaski filtrujące jednorazowe z zaworem
Респиратор противопылевой
одноразовый с клапаном
CZ Protiprašná maska s ventilem
H Eldobható porvédőmaszk, szelepes
RO Masca praf cu valva
E
Mascarilla desechable
para protección contra polvo

POLYBAG
WITH HEADER

POLYBAG
WITH HEADER

YT-7491

25/100

YT-7492

15/60

589

19

www.yato.com
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

GB
D
PL
RUS

Disposable dust masks
Atemschutzmaske
Półmaski filtrujące jednorazowe
Респиратор противопылевой одноразовый
Protiprašná maska
Eldobható porvédőmaszk
Masca praf
Mascarilla desechable
para protección
contra polvo

Disposable dust masks with valve
Atemschutzmaske mit Ventil
Półmaski filtrujące jednorazowe z zaworem
Респиратор противопылевой
одноразовый с клапаном
CZ Protiprašná maska s ventilem
H Eldobható porvédőmaszk, szelepes
RO Masca praf cu valva
E
Mascarilla desechable
para protección
contra polvo

POLYBAG
WITH HEADER

POLYBAG
WITH HEADER

YT-7493
GB Ear plugs
D Gehörschutz
PL Zatyczki do uszu

RUS Средства защиты слуха
CZ Chrániče sluchu
H Fülvédőt

POLYBAG

YT-7494

25/100

15/60

RO Antifoane
E
Protectores de la vista

WHITE CARTON BOX
& COLOR LABEL

POLYBAG
WITH HEADER

19

YT-7450

590

size / rozmiar (mm)
7-12

pairs / pary
100

20

YT-7451

size / rozmiar (mm)
7-12

pairs / pary
5

25/500

Health & safety articles / Artykuły BHP
GB Ear plugs
D Gehörschutz
PL Zatyczki do uszu

RUS Средства защиты слуха
CZ Chrániče sluchu
H Fülvédőt

POLYBAG

RO Antifoane
E
Protectores de la vista

WHITE CARTON BOX
& COLOR LABEL

POLYBAG
WITH HEADER

YT-7452

size / rozmiar (mm)
8-13

POLYBAG

pairs / pary
100

20

YT-7453

size / rozmiar (mm)
8-13

pairs / pary
5

25/500

WHITE CARTON BOX
& COLOR LABEL

POLYBAG
WITH HEADER

YT-7454

size / rozmiar (mm)
8-12

GB Ear plugs
D Gehörschutz
PL Zatyczki do uszu na sznurku

pairs / pary
50

20

RUS Средства защиты слуха
CZ Chrániče sluchu
H Fülvédőt

YT-7455

size / rozmiar (mm)
8-12

pairs / pary
5

25/500

RO Antifoane
E
Protectores de la vista

POLYBAG

YT-7456

size / rozmiar (mm)
8-12

WHITE CARTON BOX
& COLOR LABEL

pairs / pary
50

19

20

591

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Ear plugs
Gehörschutz
Zatyczki do uszu na pałąku
Средства защиты слуха

YT-7458
GB Hearing protectors
D Gehörschutz
PL Nauszniki
przeciwhałasowe

CZ
H
RO
E

Chrániče sluchu
Fülvédőt
Antifoane
Protectores de la vista

25/500
RUS Средства защиты слуха
CZ Chrániče sluchu
H Fülvédőt

POLYBAG WITH HEADER

YT-7459

25/500

RO Antifoane
E
Protectores de la vista

POLYBAG
WITH HEADER

YT-7462

40

SLIDING
CARD

YT-7463

20

POLYBAG
WITH HEADER

19

YT-74621

592

60

Health & safety articles / Artykuły BHP
GB
D
PL
RUS

Low - cut safety shoes
Arbeitshalbschuhe
Półbuty robocze
Полуботинки рабочие

CZ
H
RO
E

Pracovní polobotky
Munkavédelmi félcipő
Papuc de lucru
Zapato de trabajo

STEEL TOE CAP

CARTON BOX
WITH COLOR
LABEL

STALOWY NOSEK

INSOLE & MESH
COATED EVA
WKŁADKA
I WYŚCIÓŁKA
Z MATERIAŁU
EVA

size / rozmiar

SHOCK ABSORBER

PU SOLE

AMORTYZATOR
DRGAŃ

PODESZWA
Z POLIURETANU

YT-80552
YT-80553
YT-80554
YT-80555
YT-80556
YT-80557
YT-80558
YT-80559
YT-80560

STEEL TOE CAP

10
10
10
10
10
10
10
10
10

CARTON BOX
WITH COLOR
LABEL

STALOWY NOSEK

INSOLE & MESH
COATED EVA

39
40
41
42
43
44
45
46
47

WKŁADKA
I WYŚCIÓŁKA
Z MATERIAŁU
EVA

size / rozmiar

SHOCK ABSORBER

PU SOLE

AMORTYZATOR
DRGAŃ

PODESZWA
Z POLIURETANU

YT-80583
YT-80584
YT-80585
YT-80586
YT-80587
YT-80588
YT-80589
YT-80590
YT-80591

STEEL TOE CAP

10
10
10
10
10
10
10
10
10

CARTON BOX
WITH COLOR
LABEL

STALOWY NOSEK

INSOLE & MESH
COATED EVA

39
40
41
42
43
44
45
46
47

WKŁADKA
I WYŚCIÓŁKA
Z MATERIAŁU
EVA

size / rozmiar

SHOCK ABSORBER

PU SOLE

AMORTYZATOR
DRGAŃ

PODESZWA
Z POLIURETANU

YT-80572
YT-80573
YT-80574
YT-80575
YT-80576
YT-80577
YT-80578
YT-80579
YT-80580

39
40
41
42
43
44
45
46
47

10
10
10
10
10
10
10
10
10

593

19

www.yato.com
GB
D
PL
RUS

Middle - cut safety shoes
Arbeitsschnürschuhe
Trzewiki robocze
Ботинки рабочие

CZ
H
RO
E

INSOLE & MESH
COATED EVA

Pracovní boty šněrovací
Munkavédelmi bakancs
Pantof de lucru
Calzado de trabajo

STEEL TOE CAP

WKŁADKA
I WYŚCIÓŁKA
Z MATERIAŁU
EVA

STALOWY NOSEK

CARTON BOX
WITH COLOR
LABEL

size / rozmiar
SHOCK ABSORBER
AMORTYZATOR
DRGAŃ

INSOLE & MESH
COATED EVA

PU SOLE
PODESZWA
Z POLIURETANU

YT-80761
YT-80762
YT-80763
YT-80764
YT-80765
YT-80766
YT-80767
YT-80768
YT-80769

39
40
41
42
43
44
45
46
47

10
10
10
10
10
10
10
10
10

STEEL TOE CAP

WKŁADKA
I WYŚCIÓŁKA
Z MATERIAŁU
EVA

STALOWY NOSEK

CARTON BOX
WITH COLOR
LABEL

size / rozmiar

19

594

SHOCK ABSORBER

PU SOLE

AMORTYZATOR
DRGAŃ

PODESZWA
Z POLIURETANU

YT-80794
YT-80795
YT-80796
YT-80797
YT-80798
YT-80799
YT-80800
YT-80801
YT-80802

39
40
41
42
43
44
45
46
47

10
10
10
10
10
10
10
10
10

Health & safety articles / Artykuły BHP
GB
D
PL
RUS
CZ

Working jacket
Arbeitsjacke
Bluza robocza
Рабочая рубашка
Pracovní blůza

H Munkaruha felső
RO Bluză de lucru
E
Blusa de trabajo
POLYBAG

size / rozmiar
YT-8020
YT-8021
YT-8022
YT-8023
YT-8024
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

S
M
L
XL
XXL

Working trousers
Arbeitshosen
Spodnie robocze
Рабочие брюки
Pracovní kalhoty
Munkaruha nadrág
Pantaloni de lucru
Pantalón de trabajo

20
20
20
20
20

POLYBAG

size / rozmiar
YT-8025
YT-8026
YT-8027
YT-8028
YT-8029
GB
D
PL
RUS
CZ
H
RO
E

S
M
L
XL
XXL

20
20
20
20
20

Working overalls
Arbeitshosen, Gärtnerin
Spodnie robocze ogrodniczki
Рабочий полукомбинезон
Pracovní kalhoty laclové
Kertésznadrág
Pantaloni de lucru grădină
Pantalón de trabajo
tipo jardinero

POLYBAG

size / rozmiar
YT-8030
YT-8031
YT-8032
YT-8033
YT-8034

S
M
L
XL
XXL

20
20
20
20
20

595

19

www.yato.com
PRODUCT
INDEX
INDEKS
PRODUKTÓW
page/strona

18

YT-0006
YT-0007
YT-0008
YT-0009
YT-0010
YT-0011
YT-0012
YT-0013
YT-0014
YT-0015
YT-0016
YT-0017
YT-0018
YT-0019
YT-0020
YT-0021
YT-0022
YT-0023
YT-0024
YT-0025
YT-0026
YT-0027
YT-0028
YT-0029
YT-0030
YT-0032
YT-0036
YT-0038
YT-0041
YT-0046
YT-0050
YT-0055
YT-0060
YT-0062
YT-0065
YT-0067
YT-0075
YT-0107
YT-0109
YT-0110
YT-0111
YT-0112
YT-0113
YT-0115
YT-0117
YT-0118
YT-0119
YT-0120

596

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

page/strona

YT-0122
YT-0123
YT-0125
YT-0127
YT-0128
YT-0132
YT-0135
YT-0136
YT-0137
YT-0138
YT-0139
YT-0140
YT-0143
YT-0150
YT-0152
YT-0155
YT-0156
YT-0157
YT-0158
YT-0159
YT-0160
YT-0161
YT-0162
YT-0163
YT-0164
YT-0165
YT-0170
YT-0171
YT-0172
YT-0173
YT-0175
YT-0180
YT-0181
YT-0182
YT-0183
YT-0184
YT-0185
YT-0186
YT-0187
YT-0188
YT-0189
YT-0190
YT-0191
YT-0192
YT-0193
YT-0194
YT-0195
YT-0196
YT-0197
YT-0198
YT-0199
YT-0200
YT-0201
YT-0202
YT-0203
YT-0204
YT-0205

24
24
24
24
24
24
39
39
39
39
39
39
39
25
25
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
37
37
37
37
37
40
40
40
40
40
40
40
40
40
16
41
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

page/strona

YT-0206
YT-0207
YT-0208
YT-0209
YT-0211
YT-0213
YT-0215
YT-0217
YT-0219
YT-0222
YT-0223
YT-0227
YT-0228
YT-0232
YT-0248
YT-0250
YT-0252
YT-0255
YT-0256
YT-0257
YT-0258
YT-0259
YT-0260
YT-0261
YT-0262
YT-0263
YT-0264
YT-0271
YT-0272
YT-0273
YT-0274
YT-0275
YT-0276
YT-0277
YT-0278
YT-0279
YT-0280
YT-0283
YT-0284
YT-0285
YT-0286
YT-0287
YT-0290
YT-0291
YT-0292
YT-0293
YT-0294
YT-0295
YT-0297
YT-0298
YT-0299
YT-0300
YT-0307
YT-0308
YT-0309
YT-0310
YT-0311

16
30
16
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
38
38
38
38
38
63
75
88
63
75
88
65
76
89
90
62
74
87
62
74

page/strona

YT-0312
YT-0313
YT-0314
YT-0315
YT-0316
YT-0317
YT-0318
YT-0319
YT-0320
YT-0321
YT-0322
YT-0323
YT-0324
YT-0325
YT-0326
YT-0327
YT-0331
YT-0332
YT-0333
YT-0334
YT-0335
YT-0336
YT-0337
YT-0338
YT-0339
YT-0340
YT-0341
YT-0342
YT-0343
YT-0344
YT-0345
YT-0346
YT-0347
YT-0348
YT-0349
YT-0350
YT-0351
YT-0352
YT-0353
YT-0354
YT-0355
YT-0356
YT-0357
YT-0358
YT-0359
YT-0360
YT-0362
YT-0363
YT-0365
YT-0367
YT-0368
YT-0369
YT-0370
YT-0371
YT-0372
YT-0373
YT-0374

87
62
74
87
62
74
87
62
74
87
62
74
87
63
75
88
65
22
22
22
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
22
22
22
22
22
22
22
22

page/strona

YT-0375
YT-0376
YT-0377
YT-0378
YT-0380
YT-0381
YT-0383
YT-0384
YT-0385
YT-0386
YT-0387
YT-0388
YT-0389
YT-0390
YT-0391
YT-0392
YT-0393
YT-0394
YT-0396
YT-0398
YT-0400
YT-0404
YT-0405
YT-0406
YT-0407
YT-0408
YT-0409
YT-0410
YT-0411
YT-0412
YT-0413
YT-0414
YT-0415
YT-0416
YT-0417
YT-0418
YT-0419
YT-0420
YT-0421
YT-04211
YT-0430
YT-0431
YT-0432
YT-0433
YT-0434
YT-0435
YT-0436
YT-0437
YT-0438
YT-0439
YT-0440
YT-0441
YT-0442
YT-0443
YT-0450
YT-0451
YT-0452

22
22
22
22
23
23
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
189
181
181
181
181
181
181
189
189
189
189
189
190
190
190
190
190
190
520
521
134
134
134
134
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133

page/strona

YT-0453
YT-0454
YT-0455
YT-0456
YT-0457
YT-0459
YT-0461
YT-0464
YT-0465
YT-0466
YT-0467
YT-0468
YT-0470
YT-0471
YT-0472
YT-0473
YT-0474
YT-0475
YT-0476
YT-0477
YT-0478
YT-0479
YT-0480
YT-0481
YT-0482
YT-0483
YT-0484
YT-0485
YT-0486
YT-0487
YT-0488
YT-0489
YT-0490
YT-0491
YT-0492
YT-0493
YT-0494
YT-0495
YT-0496
YT-0497
YT-0498
YT-0499
YT-0500
YT-0501
YT-0502
YT-0503
YT-0504
YT-0505
YT-0506
YT-0507
YT-0508
YT-0509
YT-0511
YT-0512
YT-0519
YT-0520
YT-0521

133
133
133
133
133
187
134
191
191
191
191
191
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
187
181
181
181
187
187
187
187
187
188
188
188
188
188
188
188
199
199
199
200
200
199
199
199
199
199
201
201
201
126
126

Product index / Indeks produktów
page/strona

YT-0530
41
YT-0534
527
YT-0539
510
YT-0540
510
YT-0545
193
YT-0546
193
YT-0550
193
YT-0560
202
YT-0561
202
YT-0562
202
YT-0563
202
YT-0585
489
YT-0590
488
YT-0591
487
YT-0593 159; 527
YT-0594
469
YT-0595
470
YT-0596
471
YT-0597
472
YT-0598
473
YT-0599
473
YT-0600
474
YT-0601
512
YT-06011
512
YT-0602
481
YT-0603
487
YT-0604
531
YT-0605
536
YT-0606
503
YT-0607
503
YT-0608
504
YT-0609
481
YT-0610
531
YT-0611
532
YT-0612
490
YT-0613
490
YT-0614
490
YT-0615
490
YT-0616
491
YT-06161
501
YT-0617
514
YT-0618
514
YT-0619
539
YT-0620
489
YT-0621
538
YT-0622
516
YT-0623
488
YT-0624
488
YT-0627
511
YT-06271
502
YT-0628
538
YT-06291
496
YT-0630
505
YT-0632
512
YT-0633
513
YT-0635
511
YT-0636
511

page/strona

YT-0637
YT-0638
YT-0639
YT-0640
YT-0641
YT-0642
YT-0643
YT-0644
YT-0645
YT-0646
YT-0647
YT-0648
YT-0650
YT-0651
YT-0652
YT-0653
YT-0657
YT-0659
YT-06590
YT-0660
YT-0661
YT-0662
YT-0663
YT-0670
YT-0671
YT-0672
YT-0673
YT-0674
YT-0677
YT-0680
YT-0681
YT-0682
YT-0683
YT-0684
YT-0685
YT-0686
YT-0690
YT-0691
YT-0700
YT-0701
YT-0704
YT-0705
YT-0707
YT-0708
YT-0709
YT-0710
YT-0712
YT-0715
YT-0716
YT-0717
YT-0718
YT-0720
YT-0721
YT-0722
YT-0723
YT-0724
YT-0725

511
492
505
482
482
491
539
539
506
506
507
508
507
507
508
509
504
501
501
543
546
546
543
517
535
523
524
524
509
530
533
534
531
529
529
529
477
477
475
475
476
475
476
476
476
476
477
477
554
554
554
66
77
90
66
77
90

page/strona

YT-0726
YT-0727
YT-0730
YT-0731
YT-0732
YT-0733
YT-0734
YT-0735
YT-0750
YT-0751
YT-0752
YT-0753
YT-0754
YT-0755
YT-0756
YT-0760
YT-0761
YT-0762
YT-0763
YT-0767
YT-0770
YT-0771
YT-0780
YT-0781
YT-0782
YT-0795
YT-0796
YT-0800
YT-0801
YT-0802
YT-0803
YT-0807
YT-0808
YT-0809
YT-0810
YT-0811
YT-0812
YT-0813
YT-0814
YT-0815
YT-0817
YT-0818
YT-0819
YT-0820
YT-0821
YT-0822
YT-0823
YT-0824
YT-0825
YT-0826
YT-0830
YT-0831
YT-0835
YT-0836
YT-0837
YT-0838
YT-08380

542
542
64
76
89
64
76
89
156
157
157
157
157
157
156
156
156
158
158
157
156
156
159
159
159
540
540
541
541
541
541
541
541
541
541
541
526
528
528
526
526
526
526
468
468
468
468
468
468
469
547
547
547
500
500
494
493

page/strona

YT-0839
YT-0840
YT-0841
YT-0842
YT-0843
YT-08430
YT-0844
YT-0845
YT-0846
YT-0847
YT-0850
YT-0851
YT-0852
YT-0860
YT-0861
YT-0862
YT-0863
YT-0864
YT-0865
YT-0866
YT-0867
YT-0868
YT-0869
YT-0870
YT-0880
YT-0881
YT-0882
YT-0883
YT-0884
YT-0885
YT-0886
YT-0887
YT-0902
YT-0903
YT-0904
YT-0905
YT-0907
YT-0908
YT-0909
YT-0910
YT-0911
YT-0912
YT-0913
YT-0914
YT-0920
YT-0921
YT-0922
YT-0923
YT-0925
YT-0927
YT-0929
YT-0930
YT-0931
YT-0932
YT-0935
YT-0936
YT-0937

499
525
499
499
169
495
500
502
502
500
549
550
550
546
546
286
286
286
286
287
287
287
287
287
549
466
466
466
466
466
466
467
459
459
460
460
465
465
465
465
465
458
458
459
384; 451
384; 451
385; 452
385; 452
387; 453
387
387
386
386
386
386
386
386

page/strona

YT-0938
YT-0939
YT-0940
YT-0941
YT-0942
YT-0950
YT-0951
YT-0952
YT-0953
YT-0956
YT-0957
YT-0959
YT-0960
YT-0961
YT-0963
YT-0964
YT-0965
YT-0967
YT-0970
YT-0974
YT-0975
YT-0976
YT-0977
YT-0980
YT-0981
YT-0982
YT-0983
YT-0984
YT-0990
YT-0993
YT-0994
YT-1000
YT-1001
YT-1002
YT-1003
YT-1004
YT-1005
YT-1006
YT-1007
YT-1008
YT-1009
YT-1010
YT-1011
YT-1012
YT-1013
YT-1014
YT-1015
YT-1016
YT-1017
YT-1018
YT-1019
YT-1020
YT-1022
YT-1025
YT-1027
YT-1028
YT-1029

386
386
386
386
386
435
434
434
435
436
436
437
437
438
441
441
441
442
444
442
442
443
443
440
439
440
439
439
444
443
444
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
152
152
152

page/strona

YT-1030
YT-1031
YT-1032
YT-1033
YT-1034
YT-1035
YT-1036
YT-1037
YT-1038
YT-1039
YT-1040
YT-1041
YT-1042
YT-1043
YT-1044
YT-1045
YT-1046
YT-1047
YT-1048
YT-1049
YT-1050
YT-1052
YT-1054
YT-1055
YT-1056
YT-1060
YT-1061
YT-1062
YT-1064
YT-1065
YT-1066
YT-1067
YT-1068
YT-1069
YT-1070
YT-1071
YT-1072
YT-1073
YT-1074
YT-1075
YT-1076
YT-1077
YT-1078
YT-1079
YT-1080
YT-1081
YT-1082
YT-1083
YT-1084
YT-1085
YT-1086
YT-1088
YT-1091
YT-1092
YT-1093
YT-1096
YT-1098

144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
540
146
146
146
146
153
153
146
153
153
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147

597

www.yato.com
page/strona

YT-1100
YT-1102
YT-1105
YT-1110
YT-1115
YT-1118
YT-1119
YT-1121
YT-1122
YT-1123
YT-1124
YT-1125
YT-1126
YT-1127
YT-1128
YT-1129
YT-1130
YT-1132
YT-1133
YT-1134
YT-1135
YT-1136
YT-1138
YT-1141
YT-1142
YT-1143
YT-1146
YT-1148
YT-1150
YT-1155
YT-1157
YT-1160
YT-1161
YT-1162
YT-1163
YT-1164
YT-1167
YT-1168
YT-1169
YT-1170
YT-1175
YT-1176
YT-1177
YT-1178
YT-1179
YT-1180
YT-1181
YT-1182
YT-1183
YT-1184
YT-1185
YT-1186
YT-1187
YT-1188
YT-1189
YT-1190
YT-1191

598

147
147
147
147
147
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
153
149
149
149
149
149
149
149
151
149
151
151
151
151
151
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

page/strona

YT-1192
YT-1193
YT-1194
YT-1195
YT-1196
YT-1197
YT-1198
YT-1199
YT-1200
YT-1201
YT-1202
YT-1203
YT-1204
YT-1205
YT-1206
YT-1207
YT-1208
YT-1209
YT-1210
YT-1211
YT-1212
YT-1213
YT-1214
YT-1215
YT-1216
YT-1217
YT-1218
YT-1219
YT-1220
YT-1221
YT-1222
YT-1223
YT-1224
YT-1225
YT-1226
YT-1227
YT-1228
YT-1229
YT-1230
YT-1231
YT-1232
YT-1233
YT-1234
YT-1235
YT-1236
YT-1237
YT-1238
YT-1239
YT-1240
YT-1241
YT-1242
YT-1243
YT-1244
YT-1246
YT-1247
YT-1248
YT-1249

150
150
150
150
150
150
150
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
86
86
85
86
84
84
84
84

page/strona

YT-1250
YT-1251
YT-1252
YT-1253
YT-1254
YT-1255
YT-1258
YT-1259
YT-1261
YT-1262
YT-1264
YT-1265
YT-1266
YT-1267
YT-1268
YT-1269
YT-1270
YT-1271
YT-1272
YT-1273
YT-1274
YT-1275
YT-1276
YT-1277
YT-1278
YT-1279
YT-1280
YT-1281
YT-1282
YT-1283
YT-1284
YT-1285
YT-1286
YT-1289
YT-1291
YT-1292
YT-1295
YT-1296
YT-1297
YT-1301
YT-1302
YT-1303
YT-1304
YT-1305
YT-1306
YT-1307
YT-1308
YT-1309
YT-1310
YT-1311
YT-1312
YT-1313
YT-1314
YT-1315
YT-1316
YT-1317
YT-1318

84
84
85
86; 526
86; 526
85
85
85
100
101
101
101
101
101
112
111
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
85
72
60
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127

page/strona

YT-1319
YT-1320
YT-1322
YT-1323
YT-1324
YT-1326
YT-1328
YT-1330
YT-1334
YT-1335
YT-1340
YT-1341
YT-1342
YT-1343
YT-1345
YT-1347
YT-1348
YT-1350
YT-1352
YT-1355
YT-1356
YT-1360
YT-1370
YT-1371
YT-1372
YT-1373
YT-1374
YT-1375
YT-1376
YT-1378
YT-1379
YT-1381
YT-1382
YT-1385
YT-1390
YT-1391
YT-1392
YT-1400
YT-1401
YT-1402
YT-1403
YT-1404
YT-1405
YT-1406
YT-1407
YT-1408
YT-1409
YT-1410
YT-1411
YT-1412
YT-1413
YT-1414
YT-1415
YT-1416
YT-1417
YT-1418
YT-1419

127
127
127
127
127
127
127
127
130
130
128
128
128
149
129
129
129
129
128
128
85
130
497
497
497
497
497
497
497
497
498
498
498
498
498
498
498
60
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
57
57
57
57
57
57
57

page/strona

YT-1420
YT-1421
YT-1422
YT-1423
YT-1424
YT-1425
YT-1426
YT-1427
YT-1429
YT-1430
YT-1431
YT-1432
YT-1433
YT-1434
YT-1435
YT-1436
YT-1437
YT-1438
YT-1439
YT-1441
YT-1442
YT-1443
YT-1444
YT-1445
YT-1446
YT-1447
YT-1448
YT-1449
YT-1450
YT-1460
YT-1461
YT-1462
YT-1463
YT-1464
YT-1465
YT-1466
YT-1467
YT-1468
YT-1469
YT-1470
YT-1471
YT-1472
YT-1473
YT-1474
YT-1475
YT-1476
YT-1478
YT-1480
YT-1481
YT-1501
YT-1502
YT-1503
YT-1505
YT-1507
YT-1508
YT-1511
YT-1512

57
57
57
57
57
61
61
61
59
59
59
59
59
59
59
59
60
60
91
92
92
91
92
93
94
94
95
93
96
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
191
191
191
191
191
191
191
191

page/strona

YT-1513
YT-1515
YT-1517
YT-1518
YT-1530
YT-1531
YT-1532
YT-1533
YT-1534
YT-1535
YT-1537
YT-1539
YT-1541
YT-1542
YT-1543
YT-1544
YT-1545
YT-1546
YT-1547
YT-1548
YT-1549
YT-1552
YT-1553
YT-1554
YT-1555
YT-1556
YT-1557
YT-1558
YT-1559
YT-1565
YT-1566
YT-1567
YT-1571
YT-1572
YT-1573
YT-1574
YT-1575
YT-1576
YT-1577
YT-1578
YT-1583
YT-1584
YT-1585
YT-1586
YT-1588
YT-1589
YT-1590
YT-1591
YT-1592
YT-1593
YT-1594
YT-1595
YT-1596
YT-1597
YT-1598
YT-1599
YT-1600

191
191
191
191
192
192
192
192
192
192
192
192
47
47
47
47
47
47
47
47
47
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
165

Product index / Indeks produktów
page/strona

YT-1601
YT-1602
YT-1603
YT-1604
YT-1605
YT-1606
YT-1607
YT-1608
YT-1609
YT-1610
YT-1611
YT-1612
YT-1613
YT-1614
YT-1615
YT-1616
YT-1617
YT-1618
YT-1619
YT-1620
YT-1621
YT-1622
YT-1626
YT-1627
YT-1628
YT-1629
YT-1630
YT-1631
YT-1632
YT-1633
YT-1634
YT-1635
YT-1636
YT-1637
YT-1638
YT-1639
YT-1640
YT-1641
YT-1642
YT-1643
YT-1644
YT-1645
YT-1646
YT-1647
YT-1648
YT-1649
YT-1650
YT-1651
YT-1652
YT-1653
YT-1654
YT-1655
YT-1656
YT-1657
YT-1658
YT-1659
YT-1660

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
35
35
35
35
35
35
35
35
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

page/strona

YT-1661
17
YT-1662
17
YT-1663
17
YT-1664
17
YT-1665
17
YT-1666
17
YT-1667
17
YT-1668
17
YT-1669
17
YT-1670
17
YT-1671
17
YT-1672
17
YT-1673
17
YT-1674
20
YT-1675
20
YT-1676
20
YT-1677
20
YT-1678
20
YT-1679
20
YT-1680
20
YT-1681
20
YT-1682
20
YT-1683
20
YT-1684
20
YT-1685
20
YT-1686
20
YT-1687
20
YT-1688
20
YT-1689
20
YT-1690
20
YT-1691
20
YT-1692
20
YT-1693
20
YT-1694
20
YT-1695
20
YT-1696
20
YT-1702
555
YT-1704
555
YT-1706
555
YT-1707
555
YT-1709
555
YT-1711
556
YT-1713
556
YT-1714
556
YT-1715
556
YT-1719
557
YT-1720
557
YT-1721
557
YT-1751
516
YT-1752
515
YT-1753
515
YT-1754
515
YT-1756
515
YT-1757
474
YT-1762
516
YT-1763 312; 552
YT-1764 312; 552

page/strona

YT-1765
YT-1766
YT-1767
YT-1768
YT-1769
YT-1780
YT-1781
YT-1782
YT-1783
YT-1784
YT-1785
YT-1786
YT-1787
YT-1788
YT-1789
YT-1790
YT-1791
YT-1792
YT-1793
YT-1794
YT-1795
YT-1796
YT-1797
YT-1798
YT-1799
YT-1804
YT-1807
YT-1808
YT-1809
YT-1843
YT-1844
YT-1845
YT-1846
YT-1847
YT-1848
YT-1849
YT-1851
YT-1852
YT-1853
YT-1854
YT-1855
YT-1856
YT-1900
YT-1901
YT-1902
YT-1910
YT-1911
YT-1912
YT-1913
YT-1914
YT-1915
YT-1916
YT-1918
YT-1919
YT-1920
YT-1922
YT-1923

312; 552
312; 552
312; 552
312; 552
312; 552
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
146
146
146
146
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
328; 408
328; 408
328; 408
325
325
325
329; 409
329; 409
325
325
326
326
327
326
326

page/strona

YT-1924
YT-1925
YT-1930
YT-1933
YT-1939
YT-1940
YT-1941
YT-1942
YT-1943
YT-1944
YT-1945
YT-1946
YT-1947
YT-1948
YT-1949
YT-1950
YT-1951
YT-1952
YT-1953
YT-1954
YT-1955
YT-1956
YT-1957
YT-1958
YT-1960
YT-1961
YT-1962
YT-1963
YT-1964
YT-1965
YT-1966
YT-1967
YT-1968
YT-1969
YT-1970
YT-1971
YT-1972
YT-1973
YT-1974
YT-1976
YT-1980
YT-1981
YT-1982
YT-1983
YT-1984
YT-1985
YT-1986
YT-1987
YT-1988
YT-1989
YT-1990
YT-1991
YT-1992
YT-1993
YT-1994
YT-1995
YT-2006

327
328; 408
330
323
329; 410
207
207
207
208
208
208
208
207
207
225
223
223
223
223
224
224
224
237; 370
237; 370
327
327
327
324
324
324
323
323
323
323
324
324
324
324
257; 347
330
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
209

page/strona

YT-2007
YT-2008
YT-2016
YT-2018
YT-2026
YT-2028
YT-2029
YT-2030
YT-2031
YT-2036
YT-2037
YT-2039
YT-2046
YT-2047
YT-2048
YT-2050
YT-2051
YT-2052
YT-2054
YT-2055
YT-2056
YT-2057
YT-2058
YT-2060
YT-2061
YT-2062
YT-2063
YT-2064
YT-2066
YT-2067
YT-2069
YT-2070
YT-2071
YT-2072
YT-2073
YT-2074
YT-2075
YT-2080
YT-2081
YT-2082
YT-2083
YT-2084
YT-2085
YT-2086
YT-2090
YT-2091
YT-2101
YT-2102
YT-2103
YT-2104
YT-2105
YT-2107
YT-2109
YT-2110
YT-2112
YT-2121
YT-2122

209
209
209
209
209
209
210
210
210
209
209
225
225
225
225
226
226
226
226
226
226
226
225
225
225
226
226
226
210
210
237; 370
237; 370
50
50
50
50
50
211
211
212
211
211
212
212
237; 370
237; 370
219
219
219
219
219
220
219
219
220
221
221

page/strona

YT-2123
YT-2124
YT-2126
YT-2127
YT-2128
YT-2129
YT-2130
YT-2136
YT-2137
YT-2138
YT-2139
YT-2140
YT-2141
YT-2142
YT-2143
YT-2144
YT-2145
YT-2146
YT-2147
YT-2151
YT-2152
YT-2153
YT-2155
YT-2156
YT-2160
YT-2161
YT-2162
YT-2163
YT-2164
YT-2165
YT-2166
YT-2167
YT-2168
YT-2170
YT-2171
YT-2172
YT-2173
YT-2174
YT-2175
YT-2176
YT-2177
YT-2178
YT-2179
YT-2180
YT-2181
YT-2182
YT-2183
YT-2201
YT-2203
YT-2204
YT-2205
YT-2206
YT-2210
YT-2211
YT-2212
YT-2213
YT-2214

221
221
222
222
222
222
227
228
228
228
228
229
229
229
229
229
229
229
229
231
231
231
231
231
235
235
235
235
235
50
50
50
50
51
51
51
51
51
51
50
50
50
50
373
373
373
374
238; 368
238; 368
238; 368
238; 368
238; 368
367
367
367
367
367

599

www.yato.com
page/strona

YT-2215
YT-2216
YT-2217
YT-2218
YT-2222
YT-2223
YT-2224
YT-2225
YT-2226
YT-2228
YT-2229
YT-2230
YT-2231
YT-2232
YT-2233
YT-2234
YT-2235
YT-2240
YT-2242
YT-2243
YT-2244
YT-2245
YT-2246
YT-2247
YT-2248
YT-2249
YT-2250
YT-2251
YT-2254
YT-2255
YT-2256
YT-2260
YT-2261
YT-2262
YT-2263
YT-2264
YT-2266
YT-2267
YT-2268
YT-2270
YT-2271
YT-2272
YT-2273
YT-2274
YT-2275
YT-2276
YT-2277
YT-2278
YT-2279
YT-2280
YT-2283
YT-2284
YT-2285
YT-2290
YT-2292
YT-2293
YT-22930

600

367
367
367
367
239; 368
239; 368
239; 368
239; 368
239; 368
350; 371
350; 371
350; 371
350; 371
351; 372
351; 372
351; 372
351; 372
248
246
248
246
244
245
245
245
245
246
247
248
247
247
256
256
256
256
257
253
253
251
250
249
255
254
255
251
251
253
250
255
255
249
249
249
254
252
252
252

page/strona

YT-2294
YT-2295
YT-2302
YT-2313
YT-2319
YT-2340
YT-2341
YT-2346
YT-2350
YT-2351
YT-2353
YT-2356
YT-2357
YT-2361
YT-2363
YT-2364
YT-2370
YT-2371
YT-2372
YT-2373
YT-2374
YT-2375
YT-2376
YT-2380
YT-2381
YT-2382
YT-2383
YT-2384
YT-2385
YT-2390
YT-2391
YT-2392
YT-2393
YT-2394
YT-2395
YT-2396
YT-2397
YT-2398
YT-2399
YT-2401
YT-2402
YT-2403
YT-2404
YT-2405
YT-2406
YT-2407
YT-2449
YT-2450
YT-2451
YT-2452
YT-2453
YT-2459
YT-2460
YT-2461
YT-2463
YT-2466
YT-2468

254
252
246
250
253
446
446
446
445
445
445
445
446
446
446
446
445
445
445
447
447
447
447
448
448
448
448
448
448
449
449
449
449
449
449
449
449
449
449
449
449
449
449
449
449
449
231
231
231
232
232
232
232
233
234
234
234

page/strona

YT-2469
YT-2472
YT-2473
YT-2476
YT-2480
YT-2481
YT-2482
YT-2483
YT-2484
YT-2485
YT-2486
YT-2487
YT-2488
YT-2489
YT-2490
YT-2491
YT-2492
YT-2493
YT-2494
YT-2495
YT-2510
YT-25105
YT-2511
YT-2512
YT-2513
YT-2514
YT-2515
YT-2516
YT-2517
YT-2518
YT-2519
YT-2520
YT-2521
YT-2522
YT-2523
YT-2535
YT-2536
YT-2537
YT-2538
YT-2539
YT-2540
YT-2541
YT-2542
YT-2543
YT-2544
YT-2545
YT-2546
YT-2547
YT-2571
YT-2575
YT-2576
YT-2577
YT-2601
YT-2602
YT-2603
YT-2604
YT-2606

234
233
233
233
238; 369
238; 369
238; 369
238; 369
238; 369
238; 369
238; 369
238; 369
238; 369
238; 369
238; 369
238; 369
238; 369
238; 369
238; 369
238; 369
481
480
480
480
480
478
478
478
478
478
479
479
479
479
479
537
537
536
528
484
484
485
486
486
536
483
536
536
178
170
169
170
171
171
171
171
171

page/strona

YT-2607
YT-2608
YT-2609
YT-2610
YT-2612
YT-2613
YT-2614
YT-2615
YT-2618
YT-2619
YT-2620
YT-2621
YT-2622
YT-2623
YT-2624
YT-2625
YT-2626
YT-2627
YT-2628
YT-2629
YT-2630
YT-2631
YT-2633
YT-2634
YT-2635
YT-2636
YT-2637
YT-2638
YT-2639
YT-2640
YT-2641
YT-2642
YT-2643
YT-2644
YT-2645
YT-2647
YT-2648
YT-2649
YT-2650
YT-2651
YT-2653
YT-2654
YT-2655
YT-2656
YT-2657
YT-2658
YT-2661
YT-2663
YT-2665
YT-2667
YT-2668
YT-2669
YT-2670
YT-2675
YT-2676
YT-2677
YT-2678

171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
172
172
172
172
172
172
172
172
172
173
173
173
162
162
162
162

page/strona

YT-2679
YT-2682
YT-2683
YT-2686
YT-2687
YT-2688
YT-2689
YT-2690
YT-2691
YT-2692
YT-2693
YT-2694
YT-2699
YT-2700
YT-2701
YT-2702
YT-2703
YT-2704
YT-2705
YT-2706
YT-2708
YT-2709
YT-2710
YT-2711
YT-2712
YT-2715
YT-2716
YT-2717
YT-2718
YT-2719
YT-2720
YT-2721
YT-2722
YT-2723
YT-2724
YT-2725
YT-2726
YT-2727
YT-2728
YT-2729
YT-2730
YT-2731
YT-2732
YT-2733
YT-2734
YT-2741
YT-2742
YT-2743
YT-2744
YT-2745
YT-2746
YT-2748
YT-2750
YT-2752
YT-2753
YT-2754
YT-2756

162
162
162
163
163
163
163
163
163
163
163
163
164
164
164
164
164
164
164
164
164
164
164
164
164
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172

page/strona

YT-2757
YT-2760
YT-2761
YT-2762
YT-2763
YT-2764
YT-2765
YT-2766
YT-2767
YT-2768
YT-2769
YT-2770
YT-2771
YT-2772
YT-2773
YT-2774
YT-2775
YT-2776
YT-2777
YT-2778
YT-2779
YT-2780
YT-2781
YT-2782
YT-2783
YT-2784
YT-2785
YT-2786
YT-2787
YT-2788
YT-2789
YT-2790
YT-2791
YT-2795
YT-2797
YT-2798
YT-2799
YT-2800
YT-2801
YT-2802
YT-2804
YT-2805
YT-2806
YT-2808
YT-2810
YT-2811
YT-2812
YT-2815
YT-2816
YT-2817
YT-2818
YT-2819
YT-2820
YT-2821
YT-2822
YT-2823
YT-2824

172
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
179
167
166
165
165
167
168
166
166
168
169
169
170
176
177
178
180
180
180
176
176
179
177
181
181
181
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174

Product index / Indeks produktów
page/strona

YT-2825
174
YT-2826
174
YT-2827
175
YT-2828
175
YT-2830
258
YT-2840
164
YT-2841
164
YT-2842
164
YT-2843
164
YT-2844
164
YT-2845
164
YT-2846
164
YT-2847
164
YT-2861 258; 430
YT-2862 258; 430
YT-2863 258; 430
YT-2864
258
YT-2865
551
YT-2866
551
YT-2900
366
YT-2910
366
YT-2911
366
YT-2912
366
YT-2913
366
YT-2914
366
YT-2916
366
YT-2917
366
YT-2918
366
YT-2919
366
YT-2920
366
YT-2921
366
YT-2926
308
YT-2927
308
YT-2928
308
YT-2929
308
YT-2930
308
YT-2931
308
YT-2932
308
YT-2933
308
YT-2934
308
YT-2935
308
YT-2937
308
YT-2939
308
YT-2940
308
YT-2941
308
YT-2942
308
YT-2943
308
YT-2944
308
YT-2945
308
YT-2946
308
YT-2947
308
YT-2948
308
YT-2949
308
YT-2950
308
YT-2951
308
YT-2952
308
YT-2953
308

page/strona

YT-2954
YT-2955
YT-2956
YT-2957
YT-2958
YT-2959
YT-2960
YT-2961
YT-2962
YT-2963
YT-2964
YT-2965
YT-2966
YT-2967
YT-2968
YT-2969
YT-2970
YT-2971
YT-2972
YT-2973
YT-2974
YT-2975
YT-2976
YT-2977
YT-2978
YT-2979
YT-2980
YT-2981
YT-2982
YT-2983
YT-2984
YT-2985
YT-2986
YT-2987
YT-2988
YT-2989
YT-2990
YT-2991
YT-2992
YT-2993
YT-2994
YT-2995
YT-2996
YT-2997
YT-3001
YT-3002
YT-3003
YT-3004
YT-3005
YT-3007
YT-3008
YT-3009
YT-3010
YT-3016
YT-3017
YT-3018
YT-3019

308
308
308
308
308
308
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
309
310
310
309
309
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428

page/strona

YT-3022
YT-3023
YT-3024
YT-3025
YT-3026
YT-3027
YT-3028
YT-3029
YT-3030
YT-3031
YT-3032
YT-3033
YT-3071
YT-3072
YT-3073
YT-3074
YT-3076
YT-3077
YT-3078
YT-3079
YT-3081
YT-3082
YT-3083
YT-3084
YT-3101
YT-3102
YT-3103
YT-3106
YT-3107
YT-3108
YT-3130
YT-3133
YT-3134
YT-3150
YT-3160
YT-3161
YT-3163
YT-3200
YT-3201
YT-3202
YT-3203
YT-3204
YT-3206
YT-3220
YT-3221
YT-3222
YT-3223
YT-3224
YT-3225
YT-3230
YT-3231
YT-3232
YT-3233
YT-3234
YT-3235
YT-3236
YT-3237

428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
413
413
413
413
413
413
413
413
413
413
413
413
331
331
331
331
331
331
331
331
331
332
333
333
333
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
299
299

page/strona

YT-3238
YT-3239
YT-3240
YT-3241
YT-3242
YT-3243
YT-3244
YT-3245
YT-3246
YT-3247
YT-3248
YT-3249
YT-3250
YT-3251
YT-3252
YT-3253
YT-3254
YT-3255
YT-3256
YT-3257
YT-3258
YT-3259
YT-3261
YT-3262
YT-3263
YT-3264
YT-3265
YT-3266
YT-3267
YT-3268
YT-3269
YT-3270
YT-3271
YT-3272
YT-3273
YT-3274
YT-3275
YT-3276
YT-3277
YT-3278
YT-3279
YT-3280
YT-3281
YT-3282
YT-3283
YT-3284
YT-3285
YT-3286
YT-3287
YT-3288
YT-3289
YT-3290
YT-3291
YT-3292
YT-3293
YT-3294
YT-3295

299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
300
300
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301

page/strona

YT-3296
YT-3297
YT-3298
YT-3299
YT-3300
YT-3303
YT-3304
YT-3306
YT-3308
YT-3311
YT-3313
YT-3315
YT-3317
YT-3318
YT-3321
YT-3322
YT-3323
YT-3324
YT-3327
YT-3329
YT-3330
YT-3332
YT-3333
YT-3334
YT-3336
YT-3338
YT-3343
YT-3345
YT-3346
YT-3349
YT-3350
YT-3351
YT-3353
YT-3370
YT-3371
YT-3372
YT-3373
YT-3374
YT-3376
YT-3377
YT-3380
YT-3381
YT-3382
YT-3400
YT-3401
YT-3402
YT-3403
YT-3404
YT-3405
YT-3407
YT-3408
YT-3409
YT-3410
YT-3411
YT-3412
YT-3413
YT-3414

301
301
302
302
302
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
306
306
306
306
306
306
306
306
307
307
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
335
335

page/strona

YT-3415
YT-3416
YT-3417
YT-3421
YT-3430
YT-3431
YT-3432
YT-3433
YT-3434
YT-3435
YT-3440
YT-3441
YT-3442
YT-3443
YT-3444
YT-3445
YT-3460
YT-3461
YT-3462
YT-3500
YT-3501
YT-3502
YT-3503
YT-3504
YT-3505
YT-3506
YT-3507
YT-3508
YT-3509
YT-3510
YT-3511
YT-3512
YT-3513
YT-3514
YT-3515
YT-3516
YT-3517
YT-3518
YT-3519
YT-3520
YT-3521
YT-3522
YT-3523
YT-3524
YT-3525
YT-3526
YT-3527
YT-3528
YT-3529
YT-3530
YT-3531
YT-3532
YT-3533
YT-3534
YT-3535
YT-3536
YT-3590

335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
336
336
336
336
336
336
333
333
333
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
349

601

www.yato.com
page/strona

YT-3591
YT-3600
YT-3601
YT-3609
YT-3610
YT-3612
YT-3613
YT-3617
YT-3618
YT-3630
YT-3631
YT-3632
YT-3634
YT-3635
YT-3636
YT-3637
YT-3639
YT-3640
YT-3641
YT-3642
YT-3700
YT-3701
YT-3702
YT-3703
YT-3704
YT-3705
YT-3706
YT-3707
YT-3708
YT-3712
YT-3713
YT-3714
YT-3725
YT-3726
YT-3727
YT-3728
YT-3730
YT-3735
YT-3736
YT-3740
YT-3750
YT-3751
YT-3752
YT-3753
YT-3754
YT-3755
YT-3756
YT-3757
YT-3758
YT-3759
YT-3760
YT-3761
YT-3762
YT-3763
YT-3764
YT-3765
YT-3766

602

349
378
378
378
378
379
379
380; 450
380; 450
379
379
379
379
379
379
379
379
379
379
379
397
397
397
397
398
398
398
398
398
397
397
398
302
302
302
302
396
349; 399
349; 399
348
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

page/strona

YT-3767
YT-3768
YT-3770
YT-3771
YT-3772
YT-3773
YT-3774
YT-3775
YT-3776
YT-3777
YT-3778
YT-3779
YT-3780
YT-3781
YT-3782
YT-3783
YT-3784
YT-3785
YT-3786
YT-3787
YT-3788
YT-3790
YT-3791
YT-3792
YT-3793
YT-3794
YT-3795
YT-3801
YT-3802
YT-3803
YT-3804
YT-3805
YT-3806
YT-3807
YT-3808
YT-3809
YT-3810
YT-3811
YT-3812
YT-3813
YT-3814
YT-3815
YT-3816
YT-3817
YT-3818
YT-3819
YT-3820
YT-3821
YT-3822
YT-3823
YT-3824
YT-3825
YT-3826
YT-3827
YT-3828
YT-3829
YT-3830

140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
141
141
141
141
141
141
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

page/strona

YT-3831
YT-3832
YT-3833
YT-3834
YT-3835
YT-3839
YT-3840
YT-3841
YT-3842
YT-3843
YT-3844
YT-3845
YT-3846
YT-3847
YT-3848
YT-3849
YT-3850
YT-3851
YT-3852
YT-3853
YT-3854
YT-3855
YT-3856
YT-3857
YT-3861
YT-3863
YT-3864
YT-3865
YT-3867
YT-3868
YT-3869
YT-3870
YT-3871
YT-3872
YT-3873
YT-3874
YT-3875
YT-3876
YT-3877
YT-3878
YT-3879
YT-3880
YT-3881
YT-3882
YT-3883
YT-3884
YT-3886
YT-3887
YT-3888
YT-3889
YT-3890
YT-3891
YT-3892
YT-3893
YT-3894
YT-3895
YT-3900

69
69
69
69
69
73
72
73
71
71
71
71
71
71
71
71
72
73; 526
73; 526
72
72
97
98
99
97
97
98
126
102
100
103
102
104
104
103
105
105
106
107
108
113
117
120
100
116
122
100
118
119
114
115
109
110
121
123
467
293

page/strona

YT-3903
YT-3904
YT-3905
YT-3906
YT-3908
YT-3909
YT-3910
YT-3913
YT-3914
YT-3916
YT-3919
YT-3922
YT-3924
YT-3926
YT-3928
YT-3930
YT-3932
YT-3935
YT-3938
YT-3942
YT-3944
YT-3945
YT-3946
YT-3949
YT-3950
YT-3951
YT-3952
YT-3954
YT-3955
YT-3957
YT-3958
YT-3959
YT-3970
YT-3971
YT-3973
YT-3976
YT-3978
YT-3980
YT-3982
YT-3984
YT-3986
YT-3988
YT-3989
YT-3990
YT-3992
YT-3993
YT-3994
YT-3996
YT-3997
YT-3998
YT-3999
YT-4000
YT-4001
YT-4003
YT-4005
YT-4007
YT-4008

293
124
293
124
125
125
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
294
294

page/strona

YT-4009
YT-4010
YT-4015
YT-4020
YT-4025
YT-4030
YT-4032
YT-4035
YT-4040
YT-4042
YT-4045
YT-4048
YT-4050
YT-4052
YT-4055
YT-4060
YT-4065
YT-4070
YT-4075
YT-4080
YT-4085
YT-4090
YT-4100
YT-4110
YT-4120
YT-4140
YT-4160
YT-4161
YT-4162
YT-4163
YT-4164
YT-4165
YT-4166
YT-4167
YT-4168
YT-4169
YT-4170
YT-4171
YT-4172
YT-4173
YT-4174
YT-4175
YT-4176
YT-4177
YT-4178
YT-4179
YT-4180
YT-4181
YT-4182
YT-4183
YT-4184
YT-4185
YT-4186
YT-4187
YT-4188
YT-4189
YT-4190

294
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297

page/strona

YT-4191
YT-4192
YT-4200
YT-4201
YT-4202
YT-4203
YT-4204
YT-4205
YT-4206
YT-4207
YT-4208
YT-4209
YT-4210
YT-4211
YT-4212
YT-4213
YT-4214
YT-4215
YT-4216
YT-4217
YT-4218
YT-4219
YT-4220
YT-4221
YT-4222
YT-4223
YT-4224
YT-4225
YT-4226
YT-4227
YT-4228
YT-4229
YT-4230
YT-4350
YT-4351
YT-4352
YT-4353
YT-4354
YT-4355
YT-4356
YT-4357
YT-4358
YT-4359
YT-4361
YT-4362
YT-4363
YT-4364
YT-4367
YT-4369
YT-4370
YT-4373
YT-4375
YT-4376
YT-4379
YT-4380
YT-4383
YT-4385

297
297
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
298
298
298
298
298
298
298
298
298
298
298
298
298
298

Product index / Indeks produktów
page/strona

YT-4390
YT-4400
YT-4401
YT-4402
YT-4403
YT-4430
YT-4431
YT-4432
YT-4433
YT-4434
YT-4435
YT-4436
YT-4437
YT-4438
YT-4439
YT-4440
YT-4441
YT-4442
YT-4443
YT-4444
YT-4445
YT-4446
YT-4447
YT-4448
YT-4449
YT-4450
YT-4451
YT-4452
YT-4453
YT-4454
YT-4455
YT-4456
YT-4457
YT-4458
YT-4460
YT-4461
YT-4462
YT-4491
YT-4492
YT-4493
YT-4494
YT-4495
YT-4496
YT-4497
YT-4498
YT-4499
YT-4500
YT-4501
YT-4502
YT-4503
YT-4504
YT-4505
YT-4506
YT-4507
YT-4508
YT-4509
YT-4510

298
304
304
304
304
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
292
292
292
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265

page/strona

YT-4515
YT-4516
YT-4517
YT-4518
YT-4519
YT-4520
YT-4521
YT-4522
YT-4523
YT-4524
YT-4525
YT-4526
YT-4527
YT-4550
YT-4551
YT-4552
YT-4553
YT-4560
YT-4561
YT-4562
YT-4563
YT-4564
YT-4570
YT-4571
YT-4573
YT-4574
YT-4590
YT-4594
YT-4600
YT-4601
YT-4602
YT-4603
YT-4604
YT-4605
YT-4620
YT-4622
YT-4623
YT-4624
YT-4625
YT-4626
YT-4630
YT-4631
YT-4632
YT-4633
YT-4634
YT-4635
YT-4636
YT-4637
YT-4638
YT-4639
YT-4640
YT-4641
YT-4642
YT-4643
YT-4644
YT-4690
YT-4691

271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
266
266
266
266
267
267
267
267
267
268
268
268
268
270
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
276
276

page/strona

YT-4692
YT-4693
YT-4694
YT-4695
YT-4700
YT-4701
YT-4705
YT-4710
YT-4711
YT-4712
YT-4713
YT-4714
YT-47141
YT-47142
YT-47143
YT-47144
YT-47145
YT-47146
YT-47147
YT-47148
YT-47149
YT-47150
YT-47151
YT-47152
YT-4720
YT-4721
YT-4722
YT-4723
YT-4730
YT-4750
YT-4751
YT-4752
YT-4755
YT-4757
YT-4758
YT-4759
YT-4761
YT-4763
YT-4764
YT-4766
YT-4767
YT-4768
YT-4769
YT-4800
YT-4801
YT-4802
YT-4803
YT-4804
YT-4805
YT-4806
YT-4807
YT-4808
YT-4809
YT-4810
YT-4811
YT-4812
YT-4813

276
276
276
276
273
273
273
273
275
275
275
275
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
303
303
303
303
277
342
342
342
342
342
342
342
343
343
343
343
343
343
343
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

page/strona

YT-4814
YT-4815
YT-4816
YT-4817
YT-4830
YT-4831
YT-4832
YT-4833
YT-4834
YT-4835
YT-4836
YT-4837
YT-48371
YT-4840
YT-4841
YT-4842
YT-4843
YT-4844
YT-4845
YT-4846
YT-4847
YT-4848
YT-4849
YT-4850
YT-4851
YT-4852
YT-4853
YT-4854
YT-4860
YT-4861
YT-4862
YT-4863
YT-4864
YT-4865
YT-48651
YT-4870
YT-4871
YT-4872
YT-4873
YT-4874
YT-4875
YT-4876
YT-4877
YT-4878
YT-4879
YT-4880
YT-4881
YT-4882
YT-4883
YT-4884
YT-4885
YT-48851
YT-4901
YT-4902
YT-4903
YT-4904
YT-4905

22
22
22
22
26
26
26
26
26
26
26
26
26
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
32
32
32
32
32
32
32
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15

page/strona

YT-4906
YT-4907
YT-4908
YT-4909
YT-4910
YT-4911
YT-4912
YT-4915
YT-4916
YT-4917
YT-4918
YT-4919
YT-4920
YT-4921
YT-4922
YT-4923
YT-4924
YT-4925
YT-4926
YT-4927
YT-4928
YT-4937
YT-4945
YT-4950
YT-4951
YT-4952
YT-4953
YT-4954
YT-4955
YT-4956
YT-4957
YT-4960
YT-4961
YT-4962
YT-4963
YT-4964
YT-4965
YT-4966
YT-4967
YT-5000
YT-5001
YT-5002
YT-5003
YT-5004
YT-5005
YT-5006
YT-5007
YT-5008
YT-5009
YT-5010
YT-5011
YT-5012
YT-5013
YT-5014
YT-5015
YT-5016
YT-5017

15
15
15
15
15
15
15
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

page/strona

YT-5018
YT-5019
YT-5020
YT-5021
YT-5022
YT-5023
YT-5024
YT-5025
YT-5030
YT-5031
YT-5032
YT-5033
YT-5034
YT-5035
YT-5038
YT-5040
YT-5041
YT-5042
YT-5043
YT-5044
YT-5045
YT-5046
YT-5047
YT-5048
YT-5049
YT-5050
YT-5051
YT-5052
YT-5053
YT-5054
YT-5055
YT-5056
YT-5057
YT-5058
YT-5059
YT-5060
YT-5061
YT-5062
YT-5063
YT-5064
YT-5065
YT-5066
YT-5067
YT-5068
YT-5069
YT-5070
YT-5071
YT-5072
YT-5073
YT-5074
YT-5075
YT-5076
YT-5077
YT-5078
YT-5079
YT-5080
YT-5081

13
13
13
13
13
13
13
13
27
27
27
27
27
27
27
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
58
58
58
58
58
58
58
58
58
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
70
70
70
70
70
70
70
70
70
79
79
79

603

www.yato.com
page/strona

YT-5082
YT-5083
YT-5084
YT-5085
YT-5086
YT-5087
YT-5088
YT-5089
YT-5090
YT-5091
YT-5092
YT-5093
YT-5094
YT-5095
YT-5096
YT-5097
YT-5098
YT-5099
YT-5100
YT-5101
YT-5102
YT-5103
YT-5104
YT-5105
YT-5106
YT-5107
YT-5130
YT-5131
YT-5140
YT-5141
YT-5142
YT-5200
YT-5202
YT-5203
YT-5204
YT-5207
YT-5209
YT-5210
YT-5212
YT-5214
YT-5216
YT-5218
YT-5221
YT-5226
YT-5228
YT-5230
YT-5234
YT-5237
YT-5240
YT-5242
YT-5243
YT-5245
YT-5247
YT-5250
YT-5251
YT-5252
YT-5253

604

79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
236
236
236
236
236
401
401
401
401
401
401
401
402
402
402
403
403
403
403
403
406
406
406
407
407
407
407
400
400
400
400

page/strona

YT-5254
YT-5255
YT-5260
YT-5261
YT-5262
YT-5302
YT-5304
YT-5305
YT-5306
YT-5307
YT-5310
YT-5320
YT-5321
YT-5400
YT-5402
YT-5404
YT-5405
YT-5406
YT-5407
YT-5408
YT-5410
YT-5415
YT-5416
YT-5417
YT-5481
YT-5482
YT-5483
YT-5490
YT-5491
YT-5492
YT-5493
YT-5494
YT-5495
YT-5496
YT-5497
YT-5499
YT-5500
YT-5501
YT-5502
YT-5503
YT-5504
YT-5505
YT-5506
YT-5507
YT-5508
YT-5530
YT-5531
YT-55311
YT-5532
YT-55321
YT-5533
YT-55331
YT-5534
YT-55341
YT-5535
YT-55351
YT-5536

400
400
400
400
400
404
404
404
405
405
405
363
363
411
411
411
411
412
412
412
412
410
410
410
418
418
418
418
418
418
418
418
418
418
419
419
419
419
419
419
419
419
419
419
419
457
461
464
461
464
461
464
461
464
462
464
462

page/strona

YT-55361
YT-5537
YT-55371
YT-5538
YT-55381
YT-5539
YT-55391
YT-5540
YT-55401
YT-5541
YT-55411
YT-5542
YT-55421
YT-5543
YT-5555
YT-5702
YT-5703
YT-5704
YT-5710
YT-5730
YT-5731
YT-5732
YT-5733
YT-5734
YT-5735
YT-5736
YT-5737
YT-5738
YT-5739
YT-5740
YT-5741
YT-5742
YT-5743
YT-5744
YT-5745
YT-5746
YT-5747
YT-5748
YT-5749
YT-5750
YT-5751
YT-5752
YT-5753
YT-5754
YT-5755
YT-5756
YT-5760
YT-5761
YT-5762
YT-5763
YT-5764
YT-5765
YT-5766
YT-5767
YT-5768
YT-5769
YT-5770

464
462
464
463
464
463
464
463
464
463
464
462
464
461
558
352
352
352
348
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194

page/strona

YT-5771
YT-5772
YT-5773
YT-5774
YT-5775
YT-5776
YT-5777
YT-5778
YT-5779
YT-5780
YT-5781
YT-5785
YT-5786
YT-5787
YT-5788
YT-5789
YT-5790
YT-5791
YT-5792
YT-5793
YT-5794
YT-5795
YT-5796
YT-5797
YT-5798
YT-5799
YT-5800
YT-5801
YT-5802
YT-5803
YT-5804
YT-5805
YT-5806
YT-5807
YT-5808
YT-5809
YT-5810
YT-5811
YT-5812
YT-5813
YT-5814
YT-5820
YT-5821
YT-5822
YT-5823
YT-5824
YT-5825
YT-5826
YT-5827
YT-5828
YT-5829
YT-5830
YT-5831
YT-5832
YT-5833
YT-5835
YT-5836

194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
197
197

page/strona

YT-5837
YT-5838
YT-5840
YT-5841
YT-5842
YT-5843
YT-5844
YT-5845
YT-5846
YT-5847
YT-5848
YT-5849
YT-5851
YT-5852
YT-5853
YT-5854
YT-5855
YT-5856
YT-5857
YT-5858
YT-5859
YT-5860
YT-5861
YT-5862
YT-5863
YT-5865
YT-5866
YT-5867
YT-5868
YT-5869
YT-5870
YT-5871
YT-5872
YT-5873
YT-5875
YT-5877
YT-5878
YT-5890
YT-5892
YT-5893
YT-5894
YT-5901
YT-5902
YT-5904
YT-5905
YT-5911
YT-5913
YT-5914
YT-5920
YT-5921
YT-5922
YT-5923
YT-5924
YT-5925
YT-5926
YT-5927
YT-5930

197
197
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
198
198
198
562
562
562
562
415; 563
415; 563
415; 563
415; 563
564
564
564
320
320
320
320
320
320
320
320
322

page/strona

YT-5931
YT-5932
YT-5933
YT-5934
YT-5935
YT-5936
YT-5937
YT-5940
YT-5941
YT-5942
YT-5943
YT-5944
YT-5945
YT-5946
YT-5947
YT-5948
YT-5949
YT-5953
YT-5954
YT-5955
YT-5956
YT-5963
YT-5964
YT-5965
YT-5966
YT-5973
YT-5974
YT-5975
YT-5982
YT-5983
YT-5984
YT-5991
YT-5992
YT-5993
YT-5994
YT-6002
YT-6003
YT-6004
YT-6005
YT-6011
YT-6012
YT-6013
YT-6014
YT-6015
YT-6016
YT-6017
YT-6022
YT-6023
YT-6024
YT-6025
YT-6030
YT-6031
YT-6032
YT-6033
YT-6045
YT-6046
YT-6050

322
322
322
322
322
322
322
320
320
320
320
320
320
321
321
321
321
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
317
317
317
317
317
317
317
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
318
318
318
318
318
318
319

Product index / Indeks produktów
page/strona

YT-6052
YT-6053
YT-6055
YT-6056
YT-6057
YT-6058
YT-6060
YT-6061
YT-6062
YT-6063
YT-6065
YT-6066
YT-6067
YT-6068
YT-6069
YT-6070
YT-6071
YT-6072
YT-6075
YT-6076
YT-6077
YT-6078
YT-6080
YT-6081
YT-6082
YT-6083
YT-6085
YT-6086
YT-6091
YT-6093
YT-6095
YT-6097
YT-6099
YT-6101
YT-6102
YT-6103
YT-6104
YT-6105
YT-6106
YT-6107
YT-6108
YT-6110
YT-6111
YT-6112
YT-6113
YT-6114
YT-6115
YT-6116
YT-6117
YT-6119
YT-6120
YT-6121
YT-6122
YT-6123
YT-6124
YT-6125
YT-6126

319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
319
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
321
321
321
321
321
321
321
320
321
321
321
321

page/strona

YT-6127
YT-6128
YT-6129
YT-6130
YT-6131
YT-6132
YT-6133
YT-6134
YT-6135
YT-6136
YT-6137
YT-6138
YT-6139
YT-6140
YT-6141
YT-6142
YT-6143
YT-6144
YT-6145
YT-6146
YT-6147
YT-6148
YT-6149
YT-6150
YT-6151
YT-6152
YT-6153
YT-6154
YT-6155
YT-6156
YT-6160
YT-6161
YT-6162
YT-6163
YT-6164
YT-6165
YT-6180
YT-6181
YT-6182
YT-6183
YT-6184
YT-6185
YT-6186
YT-6187
YT-6188
YT-6189
YT-6190
YT-6191
YT-6192
YT-6193
YT-6194
YT-6219
YT-6220
YT-6221
YT-6222
YT-6223
YT-6224

321
322
322
322
322
322
322
322
322
320
320
321
321
356
356
356
356
357
357
358
356
356
356
356
358
356
356
356
356
356
355
355
355
355
355
355
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
359
359
359
359
353
353

page/strona

YT-6225
YT-6226
YT-6227
YT-6228
YT-6229
YT-6230
YT-6231
YT-6232
YT-6233
YT-6234
YT-6235
YT-6236
YT-6237
YT-6238
YT-6239
YT-6241
YT-6242
YT-6243
YT-6244
YT-6245
YT-6246
YT-6247
YT-6248
YT-6249
YT-6251
YT-6253
YT-6256
YT-6258
YT-6260
YT-6280
YT-6281
YT-6328
YT-6329
YT-6330
YT-6331
YT-6332
YT-6333
YT-6334
YT-6335
YT-6336
YT-6337
YT-6338
YT-6339
YT-6340
YT-6341
YT-6342
YT-6343
YT-6344
YT-6345
YT-6346
YT-6347
YT-6348
YT-6349
YT-6350
YT-6351
YT-6353
YT-6354

353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
354
354
354
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
337
337
338
338
338
338
338
339
339
339
339
339
339
340
340
340
340
340
340
340
341
341
341
341
337
337

page/strona

YT-6355
YT-6356
YT-6357
YT-6358
YT-6359
YT-6360
YT-6401
YT-6402
YT-6403
YT-6404
YT-6405
YT-6406
YT-6407
YT-6408
YT-6409
YT-6410
YT-6412
YT-6413
YT-6414
YT-6415
YT-6416
YT-6417
YT-6419
YT-6420
YT-6421
YT-6422
YT-6423
YT-6424
YT-6426
YT-64270
YT-64271
YT-64272
YT-64280
YT-64281
YT-64282
YT-64283
YT-64284
YT-64290
YT-64291
YT-64292
YT-64293
YT-64294
YT-64295
YT-6501
YT-6502
YT-6503
YT-6504
YT-6505
YT-6506
YT-6510
YT-6511
YT-6512
YT-6513
YT-6600
YT-6601
YT-6602
YT-6603

337
337
337
337
337
337
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
282
282
282
282
282
282
282
281
281
281
281
281
281
281
281
281
281
281
281
281
281
283
283
283
283
284
284
285
285
285
285
213
213
213
213

YT-6604
YT-6605
YT-6606
YT-6607
YT-6608
YT-6609
YT-6610
YT-6611
YT-6612
YT-6613
YT-6614
YT-6615
YT-6616
YT-6617
YT-6618
YT-6619
YT-6620
YT-6621
YT-6622
YT-6623
YT-6624
YT-6625
YT-6626
YT-6628
YT-6629
YT-6630
YT-6631
YT-6700
YT-6705
YT-6706
YT-6740
YT-6741
YT-6742
YT-6743
YT-6744
YT-6750
YT-6751
YT-6752
YT-6753
YT-6754
YT-6755
YT-6756
YT-6757
YT-6801
YT-6803
YT-6854
YT-6855
YT-6862
YT-6863
YT-6903
YT-6907
YT-6909
YT-6910
YT-6912
YT-6913
YT-6916
YT-6917

page/strona

page/strona

213
214
214
214
214
214
213
213
213
215
215
216
215
215
216
216
217
217
217
217
217
218
218
217
217
217
218
391
391
391
388
388
388
388
388
390
389
389
389
389
390
390
390
313
314
551
551
551
551
240; 548
240; 548
240; 548
240; 548
240; 548
240; 548
240; 548
240; 548

YT-6918 240; 548
YT-6920 240; 548
YT-6925
420
YT-6926
420
YT-6927
420
YT-6960
568
YT-6961
568
YT-6962
568
YT-6963
568
YT-6964
568
YT-6965
568
YT-6966
568
YT-6980
568
YT-6981
568
YT-6982
568
YT-6983
568
YT-6984
568
YT-6985
568
YT-6986
568
YT-6987
568
YT-6988
568
YT-6989
568
YT-7000
381
YT-7001
381
YT-7003
381
YT-7004
382
YT-7005
382
YT-7006
382
YT-7007
381
YT-7011
382
YT-7022
383
YT-7023
383
YT-7024
383
YT-7025
383
YT-7026
383
YT-7032
383
YT-7033
383
YT-7034
383
YT-7040
383
YT-7050
383
YT-7051
383
YT-7052
383
YT-7053
383
YT-7054
383
YT-7055
383
YT-7070
426
YT-7071
426
YT-7080
426
YT-7081
426
YT-7082
426
YT-7083
426
YT-7084
426
YT-7090
425
YT-7091
425
YT-7103
424
YT-7105
424
YT-7110
424

605

www.yato.com
page/strona

YT-7111
YT-7112
YT-7116
YT-7117
YT-7118
YT-7126
YT-7127
YT-7128
YT-7129
YT-7130
YT-7131
YT-7150
YT-7151
YT-7152
YT-7153
YT-7200
YT-7201
YT-7220
YT-7221
YT-7222
YT-7223
YT-7290
YT-7291
YT-7292
YT-7293
YT-7294
YT-7295
YT-7296
YT-7297
YT-7298
YT-7300
YT-7301
YT-7302
YT-7306
YT-7307
YT-7310
YT-7311
YT-7312
YT-7320
YT-7349
YT-7350
YT-7351
YT-7352
YT-7360
YT-7361
YT-7362
YT-7363
YT-73631
YT-7364
YT-73641
YT-7365
YT-7366
YT-7367
YT-7368
YT-7369
YT-7371
YT-7374

606

424
424
424
424
424
424
424
424
425
425
425
425
425
425
425
427
427
429
429
429
429
543
543
544
544
544
545
545
545
545
518
518
518
519
517
522
522
522
505
553
553
553
553
580
580
580
580
582
580
582
580
580
580
581
581
581
581

page/strona

YT-73744
YT-7376
YT-73760
YT-73761
YT-7377
YT-7380
YT-73801
YT-7381
YT-7382
YT-7383
YT-73830
YT-7400
YT-7405
YT-7409
YT-7410
YT-7413
YT-7414
YT-7416
YT-7417
YT-7419
YT-7420
YT-7430
YT-7433
YT-7434
YT-7435
YT-7440
YT-7446
YT-7450
YT-7451
YT-7452
YT-7453
YT-7454
YT-7455
YT-7456
YT-7458
YT-7459
YT-7460
YT-7461
YT-7462
YT-74621
YT-7463
YT-7464
YT-7465
YT-7466
YT-7467
YT-7468
YT-7469
YT-7470
YT-7471
YT-7472
YT-7473
YT-7474
YT-7476
YT-7477
YT-7480
YT-7481
YT-7485

582
581
582
582
583
583
583
583
583
583
583
572
572
573
573
573
573
574
574
574
574
575
575
575
575
576
576
590
590
591
591
591
591
591
592
592
587
587
592
592
592
586
586
586
586
586
586
584
585
584
584
584
585
585
585
585
588

page/strona

YT-7486
YT-7487
YT-7488
YT-7489
YT-7490
YT-7491
YT-7492
YT-7493
YT-7494
YT-7500
YT-7501
YT-7502
YT-7503
YT-7504
YT-7505
YT-7506
YT-7507
YT-7508
YT-7509
YT-7510
YT-7511
YT-7512
YT-7520
YT-7522
YT-7523
YT-7524
YT-7525
YT-7527
YT-7528
YT-7529
YT-7530
YT-7531
YT-7532
YT-7534
YT-7550
YT-7551
YT-7560
YT-7561
YT-7571
YT-7581
YT-7600
YT-7601
YT-7620
YT-7623
YT-7624
YT-7660
YT-7661
YT-7662
YT-7663
YT-7664
YT-7665
YT-7666
YT-7667
YT-7668
YT-7669
YT-7670
YT-7671

588
588
588
589
589
589
589
590
590
345
345
346
346
346
346
346
346
346
346
345
346
346
344
344
344
347
347
347
347
347
347
347
345
345
352
352
348
348
345
345
344
344
414
414
414
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131

page/strona

YT-7672
YT-7673
YT-7674
YT-7675
YT-7676
YT-7677
YT-7678
YT-7679
YT-7680
YT-7681
YT-7682
YT-7683
YT-7684
YT-7685
YT-7686
YT-7687
YT-7688
YT-7689
YT-7690
YT-7691
YT-7692
YT-7693
YT-7694
YT-7695
YT-7696
YT-7697
YT-7698
YT-7699
YT-7700
YT-7701
YT-7702
YT-7703
YT-7704
YT-7705
YT-7706
YT-7707
YT-7708
YT-7709
YT-7710
YT-7711
YT-7712
YT-7713
YT-7714
YT-7715
YT-7716
YT-7717
YT-7718
YT-7719
YT-7720
YT-7721
YT-7722
YT-7723
YT-7724
YT-7725
YT-7726
YT-7727
YT-7728

131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133

page/strona

YT-7729
YT-7730
YT-7731
YT-7732
YT-7733
YT-7734
YT-7735
YT-7736
YT-7737
YT-7738
YT-7739
YT-7740
YT-7741
YT-7742
YT-7743
YT-7744
YT-7745
YT-7746
YT-7747
YT-7750
YT-7751
YT-7752
YT-7753
YT-7800
YT-7801
YT-7802
YT-7803
YT-7804
YT-7805
YT-7806
YT-7807
YT-7808
YT-7809
YT-7810
YT-7811
YT-7812
YT-7813
YT-7814
YT-7815
YT-7816
YT-7817
YT-7818
YT-7819
YT-7820
YT-7821
YT-7822
YT-7823
YT-7824
YT-7825
YT-7826
YT-7827
YT-7828
YT-7829
YT-7830
YT-7831
YT-7832
YT-7833

133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
135
135
136
136
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183

page/strona

YT-7834
YT-7840
YT-7841
YT-7842
YT-7843
YT-7844
YT-7845
YT-7846
YT-7847
YT-7848
YT-7849
YT-7850
YT-7851
YT-7852
YT-7853
YT-7854
YT-7855
YT-7856
YT-7857
YT-7858
YT-7859
YT-7860
YT-7861
YT-7862
YT-7863
YT-7864
YT-7865
YT-7866
YT-7867
YT-7868
YT-7869
YT-7870
YT-7871
YT-7872
YT-7873
YT-7874
YT-7880
YT-7881
YT-7882
YT-7883
YT-7884
YT-7885
YT-7886
YT-7887
YT-7888
YT-7889
YT-7890
YT-7891
YT-7892
YT-7893
YT-7894
YT-7895
YT-7896
YT-7897
YT-7898
YT-7899
YT-7900

183
183
183
183
183
183
183
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185

page/strona

YT-7901
YT-7902
YT-7903
YT-7904
YT-7905
YT-7906
YT-7907
YT-7908
YT-7909
YT-7910
YT-7911
YT-7912
YT-7913
YT-7914
YT-7915
YT-7916
YT-7917
YT-7918
YT-7919
YT-7920
YT-7921
YT-7922
YT-7923
YT-7929
YT-7930
YT-7931
YT-7932
YT-7933
YT-7934
YT-7935
YT-7936
YT-7937
YT-7938
YT-7939
YT-7940
YT-7941
YT-7942
YT-7943
YT-7944
YT-7945
YT-7946
YT-7947
YT-7948
YT-7949
YT-7950
YT-7951

185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186

page/strona

YT-7952
YT-7953
YT-7954
YT-7955
YT-7956
YT-7957
YT-7958
YT-7959
YT-7960
YT-7961
YT-7962
YT-7963
YT-7964
YT-7965
YT-7966
YT-7971
YT-7972
YT-7973
YT-7974
YT-7975
YT-7980
YT-8001
YT-8002
YT-8003
YT-8004
YT-8005
YT-8006
YT-8011
YT-8012
YT-8020
YT-8021
YT-8022
YT-8023
YT-8024
YT-8025
YT-8026
YT-8027
YT-8028
YT-8029
YT-8030
YT-8031
YT-8032
YT-8033
YT-8034
YT-80552
YT-80553

186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
277
277
277
277
277
277
277
277
595
595
595
595
595
595
595
595
595
595
595
595
595
595
595
593
593

page/strona

YT-80554
YT-80555
YT-80556
YT-80557
YT-80558
YT-80559
YT-80560
YT-80572
YT-80573
YT-80574
YT-80575
YT-80576
YT-80577
YT-80578
YT-80579
YT-80580
YT-80583
YT-80584
YT-80585
YT-80586
YT-80587
YT-80588
YT-80589
YT-80590
YT-80591
YT-80761
YT-80762
YT-80763
YT-80764
YT-80765
YT-80766
YT-80767
YT-80768
YT-80769
YT-80794
YT-80795
YT-80796
YT-80797
YT-80798
YT-80799
YT-80800
YT-80801
YT-80802
YT-8100
YT-8101
YT-8102

593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
594
594
594
594
594
594
594
594
594
594
594
594
594
594
594
594
594
594
416
416
416

page/strona

YT-8103
YT-8104
YT-8105
YT-8106
YT-8107
YT-8108
YT-8110
YT-8111
YT-8112
YT-8115
YT-8116
YT-8120
YT-8152
YT-8156
YT-8159
YT-8165
YT-8166
YT-8173
YT-8174
YT-8177
YT-8240
YT-8241
YT-8245
YT-8250
YT-8251
YT-8252
YT-8253
YT-8254
YT-8255
YT-8256
YT-8257
YT-8258
YT-8259
YT-8260
YT-8261
YT-8262
YT-8263
YT-8264
YT-8265
YT-8266
YT-8267
YT-8268
YT-8269
YT-8270
YT-8271
YT-8272

417
417
417
417
417
417
416
416
416
416
416
417
259
259
259
259
260
260
260
260
393
393
393
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392

page/strona

YT-8273
392
YT-8300
559
YT-8301
559
YT-8302
559
YT-8303
560
YT-8304
560
YT-8305
560
YT-8310 431; 561
YT-8311 431; 561
YT-8350
360
YT-8351
360
YT-8352
360
YT-8353
360
YT-8354
360
YT-8355
360
YT-8356
360
YT-8357
360
YT-8358
360
YT-8360
360
YT-8361
360
YT-8362
360
YT-8363
360
YT-8364
360
YT-8365
360
YT-8366
360
YT-8367
360
YT-8368
360
YT-8370
360
YT-8371
360
YT-8372
360
YT-8373
360
YT-8374
360
YT-8375
360
YT-8376
360
YT-8377
360
YT-8378
360
YT-8400
362
YT-8401
362
YT-8402
362
YT-8403
362
YT-8404
362
YT-8405
363
YT-8406
363
YT-8407
363
YT-8408
363
YT-8409
363

page/strona

YT-8410
YT-8411
YT-8412
YT-8413
YT-8414
YT-8415
YT-8416
YT-8417
YT-8418
YT-8440
YT-8441
YT-8442
YT-8443
YT-8444
YT-8445
YT-8446
YT-8447
YT-8448
YT-8449
YT-8450
YT-8451
YT-8452
YT-8453
YT-8454
YT-8455
YT-8456
YT-8457
YT-8458
YT-8459
YT-8460
YT-8461
YT-8462
YT-8463
YT-8464
YT-8465
YT-8466
YT-8480
YT-8481
YT-8482
YT-8483
YT-8484
YT-8485
YT-8486

363
363
363
363
363
363
363
363
363
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
362
362
362
362
362
362
362

607

www.yato.com
PL
I. TOYA S.A. informuje, iż: 1) niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego; 2) prezentowane w niniejszym katalogu artykuły mogą w rzeczywistości odbiegać od wskazanego na zdjęciach wzoru, w szczególności jeżeli chodzi o cechy zewnętrzne, tj. wielkość, kolor, sposób opakowania, ilość przedmiotów w opakowaniu; 3) nie ponosi odpowiedzialności za drobne różnice w sposobie pakowania czy właściwościach artykułów pozostających bez wpływu na jego przeznaczony
cel lub sposób użytkowania; 4) nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości, co do informacji zawartych w przedmiotowym
katalogu; 5) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą w wyniku otrzymania towaru o innych właściwościach niż prezentowany na zdjęciach.
II. Pomimo najlepszych starań poczynionych przez TOYA S.A. nie może ona zagwarantować, iż informacje zawarte w niniejszym katalogu w pełni odpowiadają
rzeczywistości.
III. Wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w przedmiotowym katalogu podejmowane są na własne ryzyko osoby, która korzysta z tych informacji.
GB
I. TOYA S.A. informs that: 1) the present catalogue does not constitute an offer as construed in the civil law; 2) the goods presented in the present catalogue may
in fact differ from the models shown in the pictures, particularly as far as external properties are concerned, namely size, colour, packaging, number of items in the
package; 3) the company will not be held responsible for small differences in packaging or properties of the goods, which do not affect the purpose or the exploitation
of the tools; 4) the company will not be held responsible for any inaccuracies or imprecision regarding the information presented in the catalogue; 5) the company will
not be held responsible for any damage caused by goods whose properties differ from those of the tools presented in the photographs.
II. In spite of all the efforts made by TOYA S.A., the company cannot guarantee the information contained in the present catalogue fully correspond to the reality.
III. Any decisions made on the basis of the information contained in the present catalogue will be made at the risk of the person who makes them using the aforementioned information.
D
I. TOYA S.A. informiert, dass: 1) der vorliegende Katalog kein Angebot im zivilrechtlichen Sinne darstellt; 2) die im vorliegenden Katalog präsentierten Artikel in der
Realität von den auf den Musterfotos gezeigten abweichen können, und zwar besonders dann, wenn es um äußere Eigenschaften geht, wie z.B. Größe, Farbe, Art
der Verpackung, Anzahl der Gegenstände in der Verpackung; 3) sie keine Verantwortung für geringfügige Unterschiede bei der Verpackungsart oder den Eigenschaften der Artikel übernimmt, die ohne Auswirkungen auf seinen Bestimmungszweck oder die Art der Nutzung bleiben; 4) sie keine Verantwortung für irgendwelche
Oberflächlichkeiten und Ungenauigkeiten bzgl. der im Sachkatalogkatalog enthaltenen Informationen übernimmt; 5) sie keine Verantwortung für eventuelle Schäden,
die im Ergebnis des Erhalts der Ware mit anderen als auf den Fotos dargestellten Eigenschaften entstanden sind, übernimmt.
II. Trotz großer Bemühungen seitens TOYA S.A. kann die Firma nicht garantieren, dass die im vorliegenden Katalog enthaltenen Informationen voll der Realität
entsprechen.
III. Sämtliche Entscheidungen, die auf der Grundlage der im Sachkatalog enthaltenen Informationen getroffen wurden, gehen auf das Risiko der Person, die diese
Informationen benutzt.
RUS
I. TOYA S.A. заявляет: 1) настоящий каталог не является торговым предложением с точки зрения гражданского законодательства; 2) изделия, представленные
в настоящем каталоге, могут отличаться от образцов на снимках, особенно внешним видом, то есть размером, цветом, способом упаковки, количеством
предметов в упаковке; 3) производитель не отвечает за мелкие отличия в способе упаковки или свойствах изделий, которые не влияют на предназначение
или способ пользования изделиями; 4) производитель не отвечает за мелкие неточности в сведениях из предметного каталога; 5) производитель не
отвечает за ущерб, нанесенный вследствие поставки товара, отличающегося параметрами от указанного на снимках.
II. Несмотря на все усилия в данном направлении, компания TOYA S.A. не гарантирует, что информация, метящаяся в настоящем каталоге, полностью
отвечает действительности.
III. Риск, связанный с любыми решениями, принятыми на основании информации из предметного каталога, берут на себя лица, пользующиеся указанной
информацией.
CZ
I. TOYA S.A. informuje že: 1) tento katalog nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského práva; 2) výrobky prezentované v tomto katalogu se mohou ve skutečnosti
lišit od modelů uvedených na obrázcích, zejména co se týká vnějších znaků, tj. velikosti, barvy, způsobu balení, počtu předmětů v balení; 3) nenese odpovědnost
za drobné rozdíly ve způsobu balení nebo ve vlastnostech výrobků, které ne