MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ALBA
Nr.
crt.

Denumire
drum

Îmbrăcăminte
bituminoasă: (IA)

Îmbrăc. bitum.
uşoară: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pământ:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DC 1

3,000 Km

2

DC 2

5,240 Km

3

DC 3

4

DC 4

3,440 Km

1,090 Km

5

DC 5

1,865 Km

0,600 Km

6

DC 6

5,089 Km

0,751 Km

7

DC 7

3,370 Km

0,260 Km

8

DC 8

1,950 Km

0,560 Km

9

DC 9

2,710 Km

10

DC 10

8,200 Km

11

DC 11A

12

DC 12

13

DC 12C

14

DC 13

5,000 Km

15

DC 14

5,500 Km

16

DC 15

2,500 Km

17

DC 16

2,500 Km

18

DC 17

19

DC 19

20

DC 20

2,000 Km

0,150 Km

21

DC 21

2,000 Km

0,250 Km

22

DC 22

23

DC 23

1,200 Km

2,000 Km

24

DC 24

1,000 Km

5,000 Km

25

DC 25

5,200 Km

7,000 Km

26

DC 26

3,900 Km

27

DC 27

2,510 Km

28

DC 28

1,940 Km

29

DC 29

5,000 Km

30

DC 31

1,000 Km

31

DC 33

2,014 Km

3,000 Km

3,300 Km

0,300 Km

5,832 Km
11,000 Km
0,500 Km

1,000 Km

1,000 Km
5,600 Km

1,500 Km

LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA

1,500 Km

3,210 Km

1,986 Km

pag. 1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ALBA
Nr.
crt.

Denumire
drum

Îmbrăcăminte
bituminoasă: (IA)

Îmbrăc. bitum.
uşoară: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pământ:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DC 34

2,000 Km

1,360 Km

33

DC 35

1,300 Km

34

DC 36

2,400 Km

35

DC 37

2,500 Km

36

DC 39

3,600 Km

37

DC 40

4,450 Km

38

DC 41

7,960 Km

39

DC 43

40

DC 44

41

DC 46

1,100 Km

1,400 Km

42

DC 47

2,780 Km

0,070 Km

43

DC 49

0,350 Km

4,650 Km

44

DC 50

0,200 Km

6,500 Km

45

DC 51

3,500 Km

46

DC 52

4,000 Km

47

DC 55

3,540 Km

48

DC 57

1,500 Km

49

DC 60

50

DC 62

5,000 Km

51

DC 63

7,070 Km

52

DC 66

53

DC 67

54

DC 68

55

DC 68A

56

DC 70

57

DC 72

58

DC 72A

59

DC 73

4,750 Km

60

DC 74

1,020 Km

3,935 Km

61

DC 75

4,800 Km

1,780 Km

62

DC 76

0,680 Km

0,640 Km

7,151 Km
2,460 Km
6,650 Km

17,500 Km

1,650 Km
5,180 Km

3,880 Km
2,990 Km

1,500 Km
0,900 Km

1,230 Km
13,100 Km
8,000 Km

2,100 Km

19,700 Km
3,640 Km

3,000 Km
4,300 Km

LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA

23,622 Km

pag. 2

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ALBA
Nr.
crt.

Denumire
drum

Îmbrăcăminte
bituminoasă: (IA)

Îmbrăc. bitum.
uşoară: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pământ:
(DP)

____________________________________________________________________________________
63

DC 77

3,571 Km

3,679 Km

64

DC 79

8,000 Km

65

DC 80

1,600 Km

66

DC 81

8,250 Km

67

DC 82

6,000 Km

68

DC 83

3,500 Km

69

DC 85

3,000 Km

70

DC 86

4,800 Km

71

DC 87

3,000 Km

72

DC 88

3,000 Km

73

DC 90

74

DC 91

75

DC 93

76

DC 94

77

DC 95

12,000 Km

78

DC 96

7,000 Km

79

DC 97

4,800 Km

4,000 Km

80

DC 98

2,200 Km

3,000 Km

81

DC 99

7,000 Km

82

DC 100

83

DC 101

84

DC 102

3,000 Km

85

DC 103

8,000 Km

86

DC 104

7,000 Km

87

DC 106

11,000 Km

88

DC 107

2,000 Km

89

DC 108

2,500 Km

90

DC 109

4,000 Km

91

DC 110

4,000 Km

92

DC 112

3,000 Km

93

DC 113

3,000 Km

3,000 Km
9,500 Km

2,000 Km

4,400 Km
2,550 Km

3,450 Km
7,000 Km

3,935 Km
5,150 Km

LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA

pag. 3

000 Km 98 DC 118 2.000 Km 112 DC 133 3.000 Km 119 DC 140 3.000 Km 117 DC 138 3.000 Km 113 DC 134 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 106 DC 126 4. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 114 3.000 Km 120 DC 141 5.000 Km 12.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ALBA Nr. crt.000 Km 97 DC 117 7.000 Km 115 DC 136 4.000 Km 122 DC 143 6.000 Km 116 DC 137 8.000 Km 100 DC 120 101 DC 121 13.000 Km 104 DC 124 9.000 Km 102 DC 122 9.000 Km 118 DC 139 3.000 Km 11.000 Km 107 DC 127 3.000 Km 123 DC 144 11.000 Km 103 DC 123 10. bitum.000 Km 105 DC 125 2.000 Km 121 DC 142 3.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 4.000 Km 114 DC 135 10.000 Km 109 DC 130 5.000 Km 110 DC 131 111 DC 132 3.500 Km 96 DC 116 6.000 Km 108 DC 128 2.000 Km 99 DC 119 12. 4 .000 Km pag.000 Km 95 DC 115 6.000 Km 124 DC 145 7.

000 Km 146 DC 167 2.000 Km 154 DC 175 4.000 Km 135 DC 156 6.000 Km 139 DC 160 4. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 136 DC 157 2.000 Km 144 DC 165 2.000 Km 148 DC 169 3. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 125 DC 146 5.500 Km 155 DC 176 3.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ALBA Nr.000 Km 126 DC 147 4. crt.000 Km 141 DC 162 5.000 Km 140 DC 161 2.500 Km 143 DC 164 2.000 Km 150 DC 171 5.500 Km 137 DC 158 2.000 Km 130 DC 151 3.000 Km 127 DC 148 9.500 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 132 DC 153 5. bitum.000 Km 151 DC 172 4.000 Km 128 DC 149 8.000 Km 142 DC 163 3.000 Km 129 DC 150 2.000 Km 147 DC 168 1.000 Km 133 DC 154 3.000 Km 153 DC 174 4.000 Km 152 DC 173 35.000 Km 149 DC 170 8.000 Km 145 DC 166 1.000 Km 134 DC 155 2. 5 .000 Km 138 DC 159 3.000 Km 131 DC 152 3.

000 Km 177 DC 198 3.000 Km 166 DC 187 5.000 Km 172 DC 193 6.000 Km 186 DC 207 7.400 Km 185 DC 206 5.000 Km 161 DC 182 10.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 8.000 Km 168 DC 189 2.000 Km 178 DC 199 6. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 156 DC 177 4.000 Km 167 DC 188 2. crt.000 Km 2.000 Km 184 DC 205 9.000 Km 165 DC 186 8.500 Km 160 DC 181 5.000 Km 163 DC 184 4.000 Km 174 DC 195 175 DC 196 13.000 Km 162 DC 183 3.100 Km 176 DC 197 7. bitum.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ALBA Nr.800 Km 1.000 Km 182 DC 203 183 DC 204 5. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 179 DC 200 10. 6 .000 Km 180 DC 201 2.000 Km 14.700 Km 2.000 Km 171 DC 192 6.000 Km 164 DC 185 8.500 Km 1.000 Km 170 DC 191 6.500 Km 181 DC 202 12.000 Km 169 DC 190 2.000 Km 157 DC 178 158 DC 179 159 DC 180 6.000 Km 8.500 Km pag.000 Km 173 DC 194 3.

000 Km 5.500 Km Pavaj: Pietruire: 379.048 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. bitum. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 187 DC 208 5.000 Km 195 DC 216 3.000 Km 190 DC 211 4.000 Km 191 DC 212 6.000 Km 197 DC 218 7.000 Km 189 DC 210 2.000 Km 193 DC 214 8.000 Km 192 DC 213 4. 7 .000 Km 188 DC 209 3.579 Km Drum de pământ: 700.000 Km 194 DC 215 12.000 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ALBA Îmbrăcăminte bituminoasă: Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 45. crt.163 Km Beton de ciment: 5.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ALBA Nr.000 Km 196 DC 217 8.

500 Km 10 DC 12 3.000 Km 11 DC 13 12 DC 14 13 DC 15 14 DC 17 4.300 Km 19 DC 22 3.300 Km 26 DC 30 27 DC 31 2.300 Km 24 DC 28 1.200 Km 22 DC 26 0.100 Km 17 DC 20 1.700 Km 4.400 Km pag. bitum.300 Km 6.400 Km 7 DC 9 12.100 Km 11.000 Km 2.300 Km 2 DC 2 3.500 Km 4.400 Km 18 DC 21 4.500 Km 2.000 Km 31 DC 37 1.700 Km 23 DC 27 2.600 Km 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ARAD Nr.800 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 0.500 Km 20 DC 23 21 DC 25 2.000 Km 6.980 Km 4.600 Km 28 DC 33 4.520 Km 0.700 Km 6.400 Km 16 DC 19 3.400 Km 25 DC 29 6.000 Km 2. 8 .900 Km 0.300 Km 6 DC 6 2.400 Km 30 DC 36 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 11.200 Km 8.000 Km 29 DC 35 3. crt.800 Km 5 DC 5 2.500 Km 0.600 Km 3 DC 3 4 DC 4 9.200 Km 9 DC 11 10. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.500 Km 8 DC 10 2.100 Km 15 DC 18 6.000 Km 3.200 Km 3.

300 Km 42 DC 48 1.400 Km pag.400 Km 38 DC 43 1.000 Km 2.600 Km 1.900 Km 10.600 Km 57 DC 60 8.800 Km 56 DC 59 4.800 Km 1.800 Km 54 DC 57 0.900 Km 58 DC 61 3.300 Km 59 DC 61A 20.200 Km 51 DC 54 1.700 Km 36 DC 41A 37 DC 42 8. 9 .500 Km 0.600 Km 60 DC 62 4.400 Km 62 DC 64 4.500 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 0.300 Km 1.600 Km 2.000 Km 0.700 Km 2.400 Km 0.700 Km 41 DC 47 8.200 Km 2.300 Km 34 DC 40 2.800 Km 0.100 Km 0.500 Km 7.200 Km 61 DC 63 6.000 Km 33 DC 39 1. bitum.700 Km 5.800 Km 55 DC 58 5.200 Km 0.600 Km 10.400 Km 3.000 Km 3. crt.000 Km 52 DC 55A 53 DC 56 2.800 Km 35 DC 41 6.500 Km 39 DC 44 8.200 Km 44 DC 49A 45 DC 50 46 DC 50A 47 DC 51 48 DC 51A 49 DC 52 2.600 Km 50 DC 53 1. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 38 11.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ARAD Nr.400 Km 40 DC 46 7.700 Km 43 DC 49 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.200 Km 3.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ARAD Nr. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.700 Km 84 DC 88A 85 DC 88B 86 DC 89 2.800 Km 0.400 Km 83 DC 86 4.300 Km 13.900 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 12.300 Km 2.100 Km 3.800 Km pag.600 Km 2.800 Km 8.600 Km 79 DC 82 3.600 Km 1.200 Km 80 DC 83 26.200 Km 69 DC 70A 7.100 Km 68 DC 70 5.400 Km 2.400 Km 66 DC 68 3.000 Km 1.300 Km 76 DC 76 77 DC 78 4.400 Km 78 DC 80 4.500 Km 2. crt.200 Km 2.900 Km 71 DC 72 20.500 Km 89 DC 95 3. 10 .300 Km 5.100 Km 90 DC 96A 91 DC 98 92 DC 98A 93 DC 99A 3.000 Km 82 DC 85 4.900 Km 75 DC 75A 2.500 Km 65 DC 67 4. bitum.200 Km 67 DC 69 3.300 Km 4.300 Km 9.400 Km 2.200 Km 10.000 Km 88 DC 92 2.500 Km 0.300 Km 64 DC 66 2.000 Km 87 DC 90 3.500 Km 70 DC 71 2.200 Km 81 DC 84 3. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 65 9.300 Km 4.300 Km 72 DC 73 73 DC 74 74 DC 75 2.300 Km 2.

000 Km 112 DC 131 3.300 Km Pavaj: 0.000 Km 98 DC 105 2.000 Km 99 DC 107 2.145 Km Drum de pământ: 186.700 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.500 Km 111 DC 130 1.820 Km Beton de ciment: 4.000 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ARAD Îmbrăcăminte bituminoasă: 4.300 Km 7.000 Km 1. 11 .400 Km 101 DC 111 102 DC 115 103 DC 118 104 DC 119 105 DC 120 106 DC 121 4.400 Km 97 DC 104 6.000 Km 11.000 Km 108 DC 124 109 DC 128 9.400 Km 96 DC 103 12.800 Km 0.200 Km 2. bitum.000 Km 95 DC 100B 4. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 100A 8.800 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 46.400 Km 6.600 Km 0. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.600 Km 7.600 Km 0.500 Km 100 DC 108 14. crt.600 Km 107 DC 122 3.065 Km 113 DC 132 16.300 Km Pietruire: 516.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ARAD Nr.100 Km 110 DC 129 5.200 Km 14.600 Km 2.800 Km 114 DC 133 10.300 Km 8.800 Km 6.500 Km 1.

500 Km 2 DC 2 3 DC 4 4 DC 7 5 DC 8 5.550 Km pag.000 Km 7 DC 10 6.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ARGEŞ Nr.000 Km 6 DC 9 4.000 Km 0.000 Km 26 DC 35 27 DC 36 28 DC 38 29 DC 40 1.260 Km 3.000 Km 14 DC 21 12.000 Km 8 DC 11 11.274 Km 2.700 Km 3.000 Km 2. bitum.800 Km 19 DC 27 5.500 Km 6.460 Km 30 DC 41 1.950 Km 3.000 Km 0.469 Km 0.600 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 0.000 Km 1.503 Km 0.200 Km 11 DC 18 4.000 Km 15 DC 22 4.726 Km 1.000 Km 5.040 Km 20 DC 29 2.000 Km 5.840 Km 3.000 Km 25 DC 34 5.726 Km 1.000 Km 16 DC 23 17 DC 25 18 DC 26 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 1.600 Km 21 DC 30 1.597 Km 8.400 Km 1.300 Km 2.000 Km 12 DC 19 13 DC 20 2.800 Km 9 DC 13 10 DC 16 3. crt.000 Km 11. 12 .500 Km 22 DC 31 23 DC 32 24 DC 33 6.800 Km 0.500 Km 31 DC 42A 3.400 Km 2.

700 Km 54 DC 75 1.100 Km 4.000 Km 61 DC 82 2.253 Km 2.957 Km 3.600 Km 10.100 Km 3.040 Km 2. bitum.180 Km 56 DC 77 57 DC 78 58 DC 79 59 DC 80 60 DC 81 4.000 Km 4.000 Km 2.600 Km 46 DC 60 2.930 Km 5.000 Km 4.747 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.400 Km 2. 13 .820 Km 3.460 Km 5.000 Km 62 DC 83 3.000 Km 2.000 Km 40 DC 50 7.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ARGEŞ Nr.100 Km 47 DC 61 48 DC 64 49 DC 65 50 DC 67 2.530 Km 6.700 Km 0. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.513 Km 0.200 Km 1.000 Km 45 DC 58 11.700 Km 6.500 Km 4.500 Km 41 DC 51 6. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 43 1.700 Km DC 72 6.400 Km 6.470 Km 55 DC 76 0.000 Km 51 DC 70 1.500 Km 42 DC 52 43 DC 53 1.200 Km 52 1.500 Km 33 DC 43A 1.500 Km 2.900 Km 53 DC 73 2. crt.600 Km 34 DC 44 35 DC 45 36 DC 46 37 DC 47 38 DC 48 39 DC 49 2.600 Km 1.000 Km 5.500 Km 44 DC 55 3.200 Km 3.000 Km 3.

600 Km 83 DC 110 6.800 Km 78 DC 104 0. bitum.076 Km 4.000 Km 80 DC 106 2.480 Km 9.200 Km 6.000 Km 4.100 Km 1.000 Km DC 121 3.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ARGEŞ Nr.000 Km 77 DC 103 1.000 Km 2.050 Km 74 DC 99A 4.500 Km 84 DC 111 3.500 Km 72 DC 98 73 DC 99 1.000 Km 2.000 Km 4.000 Km 7.000 Km 86 DC 113 7.600 Km 3.130 Km 68 DC 94 69 DC 95 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 2.850 Km 89 DC 116 90 DC 117 91 DC 118 92 93 1.490 Km 7. crt.200 Km 1.300 Km 1.010 Km 66 DC 89 4.000 Km 3. 14 .220 Km 79 DC 105 2.000 Km DC 122 9.000 Km 88 DC 115 2.500 Km 3.100 Km 71 DC 97A 7.999 Km 4.000 Km 75 DC 100 9.476 Km 87 DC 114 1.000 Km 76 DC 101 8.924 Km 64 DC 85 1.100 Km 67 DC 92 4.001 Km 65 DC 87 3.000 Km 82 DC 109 2.000 Km 2.200 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 3.700 Km 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 84 2.140 Km 81 DC 108 10.300 Km 85 DC 112 3.600 Km 70 DC 96 3.800 Km 3.

000 Km 10.753 Km 3.236 Km 2.000 Km DC 143 6.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.300 Km 1.577 Km 3.235 Km 0.900 Km 97 DC 126 4.328 Km 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 122A 5.000 Km 1.000 Km 95 DC 123 4.000 Km 124 DC 156 7.420 Km 121 DC 153 6.267 Km 2.500 Km 107 DC 139 5.715 Km 122 DC 154 12.000 Km 104 DC 135 1.500 Km 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.270 Km 0.000 Km 113 DC 145 3.000 Km 1.000 Km 8. 15 .MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ARGEŞ Nr.200 Km 108 DC 140 4.000 Km 11. crt.600 Km 98 DC 128 99 DC 129 100 DC 130 1.000 Km 101 DC 131 4.500 Km 117 DC 149 118 DC 150 119 DC 151 120 DC 152 6.733 Km 1.000 Km 112 DC 144 3.800 Km 105 DC 137 6.000 Km 3.000 Km 4.000 Km 102 DC 132 103 DC 133 4.300 Km 106 DC 138 1.184 Km 6.500 Km 116 DC 147A 1.672 Km 2.200 Km 1.500 Km 109 DC 141 4.850 Km 0.000 Km 110 DC 142 111 4.000 Km 96 DC 125 4.000 Km 114 DC 146 115 DC 147 2.500 Km 123 DC 155 3. bitum.

500 Km 150 DC 182 151 DC 183 152 DC 184 153 DC 185 154 DC 186 20.179 Km 0.000 Km 5.800 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 4.000 Km pag.000 Km 136 DC 167 14.700 Km 135 DC 166 5.000 Km 138 DC 170 139 DC 171 4. crt.000 Km 3.500 Km 141 DC 172A 8.570 Km 5.300 Km 12.800 Km 6.000 Km 7. bitum.000 Km 140 DC 172 4.000 Km 6.000 Km 130 DC 161 6.000 Km 137 DC 169 3.000 Km 129 DC 160 5.000 Km 128 DC 159 6.050 Km 132 DC 163 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ARGEŞ Nr.000 Km 143 DC 175 3.500 Km 133 DC 164A 134 DC 165 6.000 Km 145 DC 177 4.300 Km 146 DC 178 147 DC 179 148 DC 180 3.000 Km 2. 16 .000 Km 3.430 Km 0.900 Km 126 DC 157 5.000 Km 8. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 125 DC 156A 2.171 Km 0.500 Km 142 DC 173 4.500 Km 127 DC 158 4.000 Km 7.000 Km 5.000 Km 155 DC 187 15. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.100 Km 131 DC 162 3.500 Km 144 DC 176 4.800 Km 149 DC 181 8.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ARGEŞ Nr.000 Km 3.000 Km 162 DC 195 3.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 3.500 Km 5.500 Km 161 DC 194 3.400 Km 5.000 Km 4.000 Km 2.200 Km 1.000 Km 7.000 Km 2.000 Km 172 DC 206 6.000 Km 2.600 Km 165 DC 198 166 DC 199 167 DC 201 168 DC 202 169 DC 203 170 DC 204 171 DC 205 4.500 Km 1.700 Km 173 DC 208 174 DC 209 175 DC 212 176 DC 213 177 DC 214 4.100 Km 3.500 Km 1. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 156 DC 188 4.203 Km 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.500 Km 0.000 Km 179 DC 216 180 DC 217 181 DC 218 182 DC 219 183 DC 220 184 DC 223 8.000 Km 164 DC 197 6.297 Km 3.600 Km 2.000 Km 163 DC 196 4. crt.500 Km 3.000 Km 185 DC 224 1.200 Km 4.500 Km 178 DC 215 3.000 Km pag.800 Km 2.300 Km 160 DC 193 3.000 Km 8.000 Km 1.000 Km 3.000 Km 159 DC 191 5.000 Km 157 DC 189 158 DC 190 6.300 Km 1. bitum.000 Km 186 DC 225 3. 17 .000 Km 4.

500 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 1.100 Km 210 DC 258 5.891 Km 6.000 Km 192 DC 230 2.000 Km 2.200 Km 4.000 Km 208 DC 256 2.650 Km 0.500 Km 2.360 Km 196 DC 237 197 DC 238 198 DC 239 199 DC 243 200 DC 244 201 DC 245 202 DC 248 1.900 Km 212 DC 260 3.950 Km 203 DC 249 0.200 Km 194 DC 235 0.100 Km 4.000 Km 214 DC 262 4.000 Km 193 DC 232 3.600 Km 7.100 Km 191 DC 229 8.200 Km 211 DC 259 9.300 Km 0.000 Km 1.500 Km 5. bitum.000 Km pag.640 Km 6.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ARGEŞ Nr.000 Km 8.000 Km 0.500 Km 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.800 Km 207 DC 254 1.500 Km 215 DC 263 216 DC 264 3.100 Km 2.250 Km 4.000 Km 213 DC 261 1.500 Km 5.000 Km 5.000 Km 209 DC 257 2.080 Km 8.500 Km 206 DC 252 1.750 Km 188 DC 228 1. crt.000 Km 217 DC 265 3.700 Km 190 DC 228B 1.920 Km 2.000 Km 0.500 Km 3.965 Km 204 DC 250 205 DC 251 2.000 Km 1. 18 . uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 187 DC 227 0.500 Km 189 DC 228A 1.000 Km 2.500 Km 195 DC 236 0.140 Km 3.

622 Km Beton de ciment: 4.930 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.500 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ARGEŞ Îmbrăcăminte bituminoasă: 6.790 Km 3.000 Km 2.200 Km 222 DC 271 2. bitum. crt.500 Km 5.000 Km 221 DC 270 3.500 Km 224 DC 273 225 DC 274 0. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 218 DC 267 219 DC 268 220 DC 269 2.500 Km 0.202 Km Drum de pământ: 423. 19 . Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.050 Km Pavaj: 0.110 Km 3.000 Km 2.500 Km 223 DC 272 2.975 Km 3.598 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 61.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ARGEŞ Nr.000 Km 3.550 Km Pietruire: 724.

crt.500 Km 0.000 Km 3.000 Km 22 DC 27 2.000 Km 9.300 Km 7 DC 6 6.300 Km 23 DC 28 1.000 Km 29 DC 32 4.000 Km 4.500 Km 15 DC 19 2.000 Km 20 DC 26B 2.000 Km 21 DC 26C 2. bitum.500 Km 12 DC 15 13 DC 17 4. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.500 Km 24 DC 28A 5.000 Km 26 DC 28C 7.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BACĂU Nr.000 Km 8 DC 7 2.500 Km 3 DC 2 4 DC 3 5 DC 4 3.000 Km 30 DC 33 31 DC 35 2.800 Km 16 DC 22 4.000 Km 9 DC 8 5.000 Km 11 DC 12 2.400 Km 10 DC 11 6.000 Km pag.500 Km 19 DC 25 2.000 Km 27 DC 30 28 DC 31 7. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 5.300 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 1. 20 .800 Km 1.000 Km 2 DC 1A 2.000 Km 1.500 Km 14 DC 18 3.900 Km 2.000 Km 1.100 Km 2.600 Km 1.500 Km 17 DC 23 3.700 Km 18 DC 24 1.200 Km 6 DC 5 8.100 Km 6.300 Km 2.500 Km 3.100 Km 1.000 Km 25 DC 28B 6.100 Km 4.

uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 36 2.700 Km 61 DC 58 5.800 Km 1.400 Km 6.750 Km pag.500 Km 62 DC 59 7.000 Km 2.000 Km 33 DC 37 1.000 Km 0. crt.400 Km 1.700 Km 37 DC 40 4.500 Km 0.670 Km 39 DC 43 1.300 Km 1.650 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 1.500 Km 13.000 Km 0.700 Km 3.300 Km 1.000 Km 3.000 Km 0.900 Km 3.000 Km 42 DC 45 4.000 Km 1.000 Km 38 DC 41 2.300 Km 2.800 Km 43 DC 46 6.400 Km 2.700 Km 3.100 Km 0.200 Km 35 DC 38A 36 DC 39 5.500 Km 0.300 Km 2.500 Km 8.500 Km 1.000 Km 1.600 Km 60 DC 57 1.500 Km 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BACĂU Nr.300 Km 34 DC 38 6.000 Km 41 DC 44A 2.200 Km 6.330 Km 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.500 Km 4.500 Km 40 DC 44 6.600 Km 9.700 Km 4.000 Km 44 DC 46A 45 DC 46B 46 DC 46C 47 DC 47 48 DC 48 49 DC 49 50 DC 50 51 DC 50A 52 DC 51 53 DC 52 54 DC 53 55 DC 54 56 DC 55 57 DC 55A 58 DC 55B 59 DC 56 3.200 Km 12.000 Km 0. bitum. 21 .

700 Km 79 DC 70B 1.900 Km 72 DC 64 0.000 Km 89 DC 80 5.400 Km 71 DC 63 1.600 Km 86 DC 77 1.400 Km 78 DC 70A 2.000 Km 92 DC 82 5.500 Km 75 DC 66 9.800 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 1.900 Km 85 DC 76 1.900 Km 74 DC 65A 2.000 Km 1. 22 .100 Km 73 DC 65 3.500 Km 65 DC 59C 1.700 Km 84 DC 75 0.500 Km 3.400 Km 66 DC 60 1.400 Km 76 DC 68 4.500 Km 91 DC 81 13.000 Km 10.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BACĂU Nr.000 Km 1. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 59A 1.800 Km 83 DC 74 4.500 Km 1.300 Km 77 DC 70 0. bitum.000 Km 1.400 Km 1.100 Km 67 DC 60B 2.000 Km 0.000 Km 64 DC 59B 3.900 Km 0.700 Km 90 DC 80A 1.000 Km 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc. crt.500 Km 88 DC 79 2.100 Km 82 DC 73 3.500 Km 68 DC 60C 1.000 Km 93 DC 83 1.400 Km 69 DC 61 70 DC 62 7.000 Km 0.400 Km 1.700 Km 80 DC 71 1.600 Km 87 DC 78 1.700 Km 81 DC 72 0.

300 Km 97 DC 87 1.900 Km 1.000 Km 108 DC 98 3.000 Km 2.800 Km 7.190 Km 1.200 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.500 Km 115 DC 102A 116 DC 104 117 DC 105 118 DC 105A 119 DC 105B 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BACĂU Nr.600 Km 3.200 Km 95 DC 85 0.200 Km 6.100 Km 4.300 Km 109 DC 98B 110 DC 98C 111 DC 99A 112 5.400 Km 121 DC 108 8.800 Km 3.500 Km 3.000 Km 107 DC 97A 6.000 Km 3. crt.700 Km DC 99C 1.800 Km 3. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 84 1.000 Km 113 DC 100 2.000 Km 106 DC 97 9.750 Km 1.000 Km 122 DC 109 123 DC 109A 3.300 Km 114 DC 102 2.200 Km 1.600 Km 120 DC 107 3.000 Km 1.500 Km 124 DC 109B 3.000 Km 3.700 Km 98 DC 87A 99 DC 88 100 DC 89 2.500 Km 102 DC 92 103 DC 93 104 DC 95 105 DC 96 3.500 Km 0.750 Km 6. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 5.610 Km 96 DC 86 4. 23 .600 Km 1.300 Km 1. bitum.300 Km 1.000 Km 1.000 Km 6.000 Km 101 DC 90 1.

000 Km 154 DC 141 14.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BACĂU Nr. bitum.000 Km 155 DC 142 2.000 Km 141 DC 127 4.600 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 0.200 Km 137 DC 122 138 DC 124 139 DC 125 140 DC 126 7.100 Km 143 DC 129 4.910 Km 14.800 Km 146 DC 132 147 DC 133 148 DC 134 149 DC 135 150 DC 136 151 DC 137 152 DC 138 3.800 Km 0.215 Km 3.900 Km 133 DC 116A 1.400 Km 15.000 Km 136 DC 121 5.300 Km 3.800 Km 2.300 Km 4.400 Km 135 DC 119 3.300 Km 13.500 Km 142 DC 128 9.500 Km 0.000 Km 1.000 Km 127 DC 111B 2.000 Km 144 DC 130 1.000 Km 153 DC 139 2.200 Km 145 DC 131A 4.000 Km 131 DC 115 2.200 Km 4. 24 .200 Km 10.700 Km 134 DC 117 2.600 Km 7.800 Km 1.000 Km 1. crt.790 Km 2.800 Km 132 DC 116 1.985 Km 7.200 Km 126 DC 111A 1.200 Km 128 DC 112 129 DC 113 130 DC 114 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 125 DC 110 0.

400 Km 15.500 Km 186 DC 174 2.800 Km 5.800 Km 158 DC 145 159 DC 146 160 DC 148 1.500 Km 166 DC 154 6.130 Km 1.000 Km pag.000 Km 178 DC 165 179 DC 166 180 DC 167 181 DC 168A 182 DC 169 183 DC 170 184 DC 171 185 DC 172 2.100 Km 4.500 Km 0.000 Km 2.000 Km 1.700 Km 1.400 Km 2.500 Km 5. crt.500 Km 162 DC 149A 1.250 Km 6.000 Km 168 DC 155 6.600 Km 0.000 Km 4. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 156 DC 143 4.900 Km 0.900 Km 165 DC 153 8.100 Km 157 DC 144 2.000 Km 177 DC 164 2.750 Km 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.100 Km 167 DC 154A 7.000 Km 3.400 Km 169 DC 156 170 DC 157 171 DC 158 172 DC 159 173 DC 159A 6.900 Km 161 DC 149 9. 25 .000 Km 0.300 Km 1.000 Km 175 DC 161 176 DC 163 2.250 Km 0.000 Km 0.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 2.370 Km 2. bitum.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BACĂU Nr.200 Km 174 DC 160 4.250 Km 2.000 Km 6.300 Km 2.500 Km 163 DC 151 164 DC 152 4.

600 Km 10.500 Km 207 DC 197 3.400 Km 4. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 1.600 Km 208 DC 199 209 DC 200 11.800 Km 2.500 Km 205 DC 195 206 DC 196 5.700 Km 6.200 Km 191 DC 178 4.700 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 34.800 Km 1. crt.400 Km 210 DC 201 4.920 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.800 Km 201 DC 187 5.000 Km 1.090 Km Beton de ciment: 2.300 Km 204 DC 194 1.985 Km Pavaj: Pietruire: 614.000 Km 4.900 Km 188 DC 175A 189 DC 176 3.000 Km 202 DC 192 3.000 Km 3.800 Km 190 DC 177 6.200 Km 4. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 187 DC 175 4.700 Km 192 DC 179 4.000 Km 3.400 Km 193 DC 180 194 DC 181 195 DC 182 196 DC 183 197 DC 183A 198 DC 184 199 DC 185 200 DC 186 8.105 Km Drum de pământ: 367. 26 .800 Km 203 DC 193A 1.500 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BACĂU Îmbrăcăminte bituminoasă: 3. bitum.000 Km 11.600 Km 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BACĂU Nr.200 Km 14.600 Km 4.

500 Km 7.000 Km 5.600 Km 6 DC 8 7 DC 9 8 DC 10 9 DC 11 2.500 Km 23 DC 27 1.800 Km 27 DC 37A 0.500 Km 4 DC 5 5.070 Km 2 DC 3 4. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. 27 .300 Km 31 DC 43 0.000 Km 1.260 Km 5.700 Km 1.530 Km 30 DC 42 2.060 Km 4.700 Km 7.800 Km 11 DC 12 3.300 Km 5 DC 7 2. bitum.200 Km 15. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 2A 2.100 Km 29 DC 41 1.500 Km 20 DC 21A 1.800 Km 28 DC 40 3.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BIHOR Nr.660 Km 14 DC 15 1.000 Km 22 DC 25 0.850 Km 12 DC 13 1.000 Km 3.000 Km 1.900 Km 26 DC 37 1.800 Km 15 DC 17 1.700 Km 1.760 Km 19 DC 21 1.030 Km 2. crt.500 Km 7.600 Km 6.700 Km 13 DC 14 5.300 Km 2.200 Km 3.400 Km 25 DC 32 5.250 Km 24 DC 29 1.040 Km 21 DC 22 4.100 Km 3 DC 4 4.000 Km 10 DC 11A 5.500 Km 18 DC 20 3.000 Km 0.242 Km 16 DC 18 1.000 Km 17 DC 19 2.000 Km 2.000 Km 5.258 Km 3.200 Km 0.

200 Km 34 DC 46 1.900 Km 0.750 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 3.000 Km 1.900 Km 59 DC 78 3.000 Km 48 DC 66 0.800 Km 33 DC 45 5.400 Km 6.000 Km 0.580 Km 54 DC 72 1.250 Km 55 DC 73 3.000 Km 7.800 Km 6.000 Km 37 DC 51 1.700 Km 12.000 Km 61 DC 82 3.200 Km 56 DC 74 57 DC 75 1.000 Km 53 DC 71 4.145 Km 6.800 Km 49 DC 67 11.500 Km 2.000 Km 1. 28 .200 Km 3. crt.400 Km 41 DC 59 2.100 Km 1.700 Km 38 DC 52 39 DC 53 40 DC 54 3.000 Km 4.000 Km 2.000 Km 52 DC 70 6.000 Km 3. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 44 2.700 Km 2.400 Km 58 DC 77 6.900 Km 62 DC 85 3.000 Km 60 DC 80 3.900 Km 50 DC 68 51 DC 69 4.500 Km 1. bitum.500 Km 3.300 Km 6.700 Km 35 DC 49 36 DC 50 7.290 Km 6.800 Km 0.050 Km 7.000 Km 4.000 Km 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 1.600 Km 1.000 Km 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BIHOR Nr.650 Km 3.000 Km 42 DC 60 43 DC 61 44 DC 62 45 DC 63 46 DC 64 47 DC 65 1.630 Km pag.

000 Km 87 DC 114 2.700 Km 83 DC 110 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BIHOR Nr.500 Km 81 DC 103 82 DC 104 0.000 Km 7.200 Km 92 DC 119 2.000 Km 2.400 Km 2.300 Km 18.000 Km 80 DC 102 0.300 Km 84 DC 111 4.100 Km 86 DC 113 2.000 Km 2.300 Km 5.600 Km 1.100 Km 1.500 Km 5.400 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 1.000 Km 73 DC 95 4. crt.900 Km 6.000 Km 1.500 Km 1.200 Km 8.100 Km 89 DC 116 2.400 Km 1.000 Km 2.800 Km 7.400 Km 64 DC 87 0.200 Km 78 DC 100 4.500 Km 91 DC 118A 3.000 Km pag.300 Km 10.000 Km 5.300 Km 88 DC 115 10.900 Km 1.450 Km 7.900 Km 6.500 Km 79 DC 101 3.850 Km 7. bitum.200 Km 90 DC 118 1.300 Km 2.600 Km 85 DC 112 1. 29 .050 Km 65 DC 88 66 DC 89 67 DC 90 68 DC 91 69 DC 92 70 DC 93 71 DC 94 72 DC 94A 6.900 Km 5. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 86 3.200 Km 5. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 4.750 Km 74 DC 95A 75 DC 96 76 DC 97 12.400 Km 93 DC 120 5.300 Km 8.700 Km 77 DC 99 2.

30 .000 Km 4. bitum.600 Km 123 DC 148 1.000 Km 1.000 Km pag.650 Km 117 DC 142 2.800 Km 1.900 Km 124 DC 149 4.000 Km 119 DC 144 1.340 Km 6.900 Km 3.000 Km 2.000 Km 0.600 Km 107 DC 132 108 DC 133 109 DC 134 110 DC 135 111 DC 136 3.400 Km 5.150 Km 1.400 Km 3.750 Km 4.500 Km 6.000 Km 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BIHOR Nr.150 Km 3.300 Km 1.050 Km 120 DC 145 8. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 121 1.550 Km 102 DC 128A 1.200 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 3.100 Km 113 DC 138 3.100 Km 0.500 Km 99 DC 126 4.200 Km 95 DC 122 96 DC 123 97 DC 124 98 DC 125 1.600 Km 2.200 Km 3.400 Km 121 DC 146 122 DC 147 0.700 Km 116 DC 141 0.050 Km 5.150 Km 2.250 Km 100 DC 127 101 DC 128 3.000 Km 1.700 Km 112 DC 137 1.000 Km 103 DC 129 104 DC 130 105 DC 130A 1.560 Km 115 DC 140 1.600 Km 3.350 Km 114 DC 139 0.650 Km 106 DC 131 4. crt. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 118 DC 143 1.200 Km 14.000 Km 11.300 Km 4.000 Km 5.

600 Km 147 DC 174 7.500 Km 3.760 Km 11.000 Km 4.400 Km 154 DC 183 2.500 Km 134 DC 162 10.800 Km 155 DC 184 3.720 Km 132 DC 157 8.500 Km 6.560 Km 144 DC 172 2.800 Km 142 DC 170 2.900 Km 153 DC 180 2.100 Km 1.862 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 135 DC 163 3.000 Km 128 DC 153 2.000 Km 150 DC 177 151 DC 178 152 DC 179 0.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BIHOR Nr.000 Km 5. bitum.601 Km 143 DC 171 4.000 Km 138 DC 166 3.000 Km 129 DC 154 6.099 Km 0.770 Km 149 DC 176 2.200 Km 126 DC 151 3.000 Km 127 DC 152 6.800 Km 4.500 Km 145 DC 172A 2.000 Km 7. 31 . Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 130 DC 155 4.500 Km 0.000 Km 146 DC 173 1.000 Km 7.214 Km 1.524 Km 4.450 Km 5.000 Km 133 DC 158 0.300 Km 148 DC 175 7.700 Km 12. crt.000 Km 131 DC 156 2.000 Km 140 DC 168 2.300 Km 141 DC 169 1.090 Km 2.050 Km 2.500 Km 139 DC 167 4.360 Km 136 DC 164 137 DC 165 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 125 DC 150 2.

933 Km 0. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.400 Km 166 DC 195 3.100 Km 182 DC 211 5. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 156 DC 186 3.700 Km 7.600 Km 3.900 Km 9.000 Km 164 DC 193 1.400 Km 157 DC 187 4.500 Km 4.400 Km 3.000 Km 3.300 Km 4. bitum.230 Km 172 DC 201 1.067 Km 3.000 Km 1.380 Km 2.000 Km 163 DC 192A 3.870 Km 2.300 Km 3.500 Km 5.000 Km 159 DC 189 2. crt.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BIHOR Nr.100 Km 179 DC 208 5.700 Km 167 DC 196 6.500 Km 180 DC 209 3.850 Km 173 DC 202 174 DC 203 175 DC 204 8.000 Km 6.500 Km 186 DC 215 2.700 Km 169 DC 198 4.780 Km 183 DC 212 184 DC 213 185 DC 214 2.000 Km 158 DC 188 4.390 Km 178 DC 207 3.873 Km 6.070 Km 3.800 Km 161 DC 191 2.000 Km 162 DC 192 3.000 Km 170 DC 199 171 DC 200 2.400 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 181 DC 210 3.200 Km 12.440 Km 0.400 Km 168 DC 197 2.370 Km 165 DC 194 1.600 Km 2.200 Km 177 DC 206 5. 32 .000 Km 3.200 Km 160 DC 190 3.500 Km 4.017 Km 176 DC 205 1.

050 Km 192 DC 220 193 DC 221 2. bitum. crt.700 Km 6.780 Km 211 DC 240 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 187 DC 215A 2.000 Km 216 DC 245 4.200 Km 205 DC 234 3.030 Km 189 DC 217 11.400 Km 195 DC 223 1.700 Km 3.400 Km 208 DC 237 3.800 Km 191 DC 219 3.115 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 3.100 Km 190 DC 218 5.400 Km 0.800 Km 207 DC 236 2.600 Km 200 DC 229 201 DC 230 202 DC 231 203 DC 232 1.050 Km 206 DC 235 8. 33 .270 Km 188 DC 216 3.970 Km 26.970 Km 7.140 Km 1.800 Km 199 DC 228 13.000 Km 196 DC 224 3.350 Km 1.530 Km 2.000 Km 204 DC 233 1.400 Km 1.610 Km 0.550 Km 209 DC 238 210 DC 239 1.600 Km 197 DC 225 198 DC 226 1.935 Km 4.100 Km 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BIHOR Nr.290 Km 217 DC 246 5.400 Km 16.590 Km 194 DC 222 6.000 Km 6.700 Km pag. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.150 Km 212 DC 241 213 DC 242 214 DC 243 215 DC 244 9.700 Km 12.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BIHOR
Nr.
crt.

Denumire
drum

Îmbrăcăminte
bituminoasă: (IA)

Îmbrăc. bitum.
uşoară: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pământ:
(DP)

____________________________________________________________________________________
218

DC 247

1,100 Km

3,900 Km

219

DC 248

2,100 Km

10,700 Km

220

DC 249

2,500 Km

221

DC 250

2,180 Km

222

DC 251

1,000 Km

223

DC 252

224

DC 253

225

DC 254

226

DC 255

227

DC 256

228

DC 257

229

DC 258

230

DC 259

2,500 Km

231

DC 260

3,370 Km

232

DC 261

233

DC 262

3,150 Km

234

DC 263

5,500 Km

235

DC 264

5,500 Km

236

DC 265

32,760 Km

237

DC 266

1,280 Km

238

DC 267

9,800 Km

239

DC 272

5,200 Km

240

DC 273

3,300 Km

241

DC 279

242

DC 280

243

DC 286

244

DC 290

2,480 Km

245

DC 292

6,450 Km

7,731 Km

2,139 Km
1,900 Km
8,560 Km
2,300 Km

0,800 Km

3,700 Km
2,480 Km

0,700 Km

4,050 Km

3,900 Km

0,200 Km

5,200 Km

3,000 Km

3,800 Km
1,400 Km

3,000 Km

LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA

pag. 34

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BIHOR
Nr.
crt.

Denumire
drum

Îmbrăcăminte
bituminoasă: (IA)

Îmbrăc. bitum.
uşoară: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pământ:
(DP)

____________________________________________________________________________________
Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BIHOR
Îmbrăcăminte bituminoasă:
3,000 Km
Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară:
280,781 Km
Beton de ciment:
10,914 Km
Pavaj:
2,774 Km
Pietruire:
865,531 Km
Drum de pământ:
258,245 Km

LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA

pag. 35

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUD
Nr.
crt.

Denumire
drum

Îmbrăcăminte
bituminoasă: (IA)

Îmbrăc. bitum.
uşoară: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pământ:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DC 1

5,200 Km

5,000 Km

2

DC 1A

3

DC 2

4

DC 2A

5

DC 2B

6

DC 2C

7

DC 2D

8

DC 2E

4,000 Km

9

DC 2F

5,000 Km

10

DC 2G

0,500 Km

11

DC 2H

12

DC 4A

1,000 Km

13

DC 4B

6,500 Km

14

DC 4C

1,500 Km

15

DC 5

9,000 Km

16

DC 5A

3,100 Km

17

DC 5B

18

DC 5C

19

DC 6A

20

DC 6B

21

DC 6C

22

DC 7

23

DC 7B

2,200 Km

24

DC 7C

2,000 Km

25

DC 8

26

DC 11

3,000 Km

27

DC 12A

4,200 Km

28

DC 13

1,300 Km

29

DC 14A

1,500 Km

30

DC 15

6,250 Km

31

DC 15A

2,000 Km

3,000 Km
4,100 Km
3,400 Km

3,000 Km
2,000 Km

5,200 Km

3,150 Km
1,500 Km
3,000 Km

11,000 Km
4,000 Km

5,000 Km
1,000 Km
1,550 Km

2,650 Km

3,800 Km
1,000 Km

3,000 Km
3,000 Km

0,040 Km

1,500 Km

4,820 Km

2,000 Km

5,000 Km

LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA

1,600 Km

1,000 Km

pag. 36

000 Km 0.000 Km 36 DC 19C 3.000 Km 41 DC 19H 1.400 Km 37 DC 19D 3.620 Km 55 DC 28 5. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 40 DC 19G 3. bitum.000 Km 2.700 Km 1.600 Km 35 DC 19B 3.000 Km 4.540 Km 60 DC 31C 5.300 Km 56 DC 30 57 DC 31 5.000 Km 49 DC 23A 1.000 Km 43 DC 20A 2.000 Km 8.500 Km 51 DC 24 5.600 Km 50 DC 23B 4.300 Km 7.000 Km 1.720 Km 62 DC 33 0.000 Km 45 DC 21 5.000 Km 61 DC 32 2.000 Km 48 DC 22A 2.400 Km 47 DC 21B 9.000 Km 1.100 Km 3.000 Km 7.200 Km 59 DC 31B 4.000 Km 38 DC 19E 3.000 Km 46 DC 21A 4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUD Nr.290 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 3.100 Km 11.400 Km 52 DC 24A 53 DC 26 54 6.700 Km 3. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 16 3.300 Km DC 27A 4.000 Km 39 DC 19F 1.910 Km 2.000 Km 42 DC 20 4.900 Km 33 DC 18A 34 DC 19A 1.006 Km 3.100 Km 44 DC 20B 0. crt. 37 .000 Km 58 DC 31A 7.

600 Km 4.000 Km 1.500 Km 8.400 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUD Îmbrăcăminte bituminoasă: Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 12.000 Km 64 DC 35A 3.500 Km 83 DC 43 1.120 Km Beton de ciment: 7.180 Km 72 DC 38A 3.000 Km 69 DC 37C 7.800 Km 10. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 4.000 Km 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUD Nr.000 Km 65 DC 36 3.900 Km 74 DC 38C 4.100 Km 68 DC 37B 2.000 Km 9.600 Km 66 DC 37 67 DC 37A 4.000 Km 7.600 Km 82 DC 42 7.000 Km 5. 38 . uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 34 8. crt.000 Km 70 DC 37D 1.850 Km Pavaj: Pietruire: 200.000 Km 75 DC 38D 76 DC 39 77 DC 39A 78 DC 40 79 DC 40A 80 DC 40B 3.736 Km Drum de pământ: 213.500 Km 8.000 Km 73 DC 38B 3.220 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. bitum.500 Km 81 DC 41 6.500 Km 5.000 Km 3.000 Km 71 DC 38 2.

000 Km 13 DC 7 1.000 Km 10 DC 4 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BOTOŞANI Nr.150 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 4.500 Km 1.000 Km 0.000 Km 27 DC 18B 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 5 DC 1D 10. crt.100 Km 0.550 Km 1.425 Km 22 DC 15A 23 DC 16 24 DC 17 25 DC 18 26 DC 18A 3.000 Km 6.950 Km 1.000 Km 0. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 6.500 Km 19 DC 13 7.250 Km 15.500 Km 2.100 Km 11 DC 5 4. 39 .800 Km 6.500 Km 17 DC 11 0.000 Km 16 DC 10 6.000 Km 15 DC 9 2.350 Km 10.000 Km 28 DC 19 29 DC 20 30 DC 20A 31 DC 21 4.000 Km 8.400 Km 0.500 Km 3.000 Km 4 DC 1C 3. bitum.000 Km 3 DC 1B 2.500 Km 5.400 Km 14 DC 8 4.350 Km 12 DC 6 4.290 Km 21 DC 15 0.800 Km 1.310 Km 6.900 Km 4.200 Km 18 DC 12 5.250 Km 6 DC 1E 7 DC 2 8 DC 3 9 DC 3A 4.250 Km 3.600 Km pag.775 Km 4.000 Km 20 DC 14 1.300 Km 2.900 Km 2 DC 1A 3.200 Km 10.400 Km 2.

440 Km 33 DC 21B 6.200 Km 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BOTOŞANI Nr. bitum.150 Km 37 DC 23B 13.000 Km 59 DC 34 7.400 Km 51 DC 31 2.900 Km 5. crt.300 Km 52 DC 32 2.700 Km 1.550 Km 40 DC 26A 3.500 Km 45 DC 27C 7.900 Km 1.000 Km 3.300 Km 1.500 Km 46 DC 28 47 DC 28A 48 DC 29 49 DC 29A 50 DC 30 2.000 Km 44 DC 27B 8.300 Km 39 DC 26 4.450 Km 53 DC 32A 54 DC 32B 55 DC 32C 56 DC 33 57 DC 33A 58 DC 33B 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.800 Km 38 DC 24 7.500 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.700 Km 62 DC 35B 4.500 Km 2.300 Km 2.000 Km 2.550 Km 60 DC 35 6.150 Km 35 DC 23 4.500 Km 9.300 Km 36 DC 23A 3.000 Km 41 DC 26B 3.000 Km 4. 40 .600 Km 34 DC 22 2.500 Km 5.000 Km 7.700 Km 2.500 Km 42 DC 27 43 DC 27A 6.000 Km 61 DC 35A 4.000 Km 2.000 Km 7. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 21A 1.

000 Km 4.680 Km 2.170 Km 71 DC 41 3.700 Km 76 DC 44 2.000 Km 22. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.500 Km 83 DC 48 3.000 Km 86 DC 49 7.200 Km 81 DC 47 3.000 Km 2.400 Km 92 DC 52 5.900 Km 84 DC 48A 4.700 Km 3.000 Km 1.100 Km 77 DC 45 2.900 Km 75 DC 43 2.000 Km 87 DC 49A 7.000 Km 21.000 Km 78 DC 46 79 DC 46A 2.000 Km 6.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BOTOŞANI Nr.000 Km 67 DC 38 68 DC 39 69 DC 39A 70 DC 40 8.000 Km 85 DC 48B 13.500 Km 6. bitum.500 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.400 Km 1.000 Km 1.450 Km 0.900 Km 2.300 Km 2.000 Km 66 DC 37A 4.000 Km 4. crt.800 Km 93 DC 52A 2.500 Km 72 DC 41A 1.700 Km 88 DC 49B 89 DC 50 90 DC 50A 91 DC 51 11.500 Km 73 DC 41B 74 DC 42 1. 41 .000 Km 8.400 Km 80 DC 46B 25.000 Km 64 DC 36 65 DC 37 2.500 Km 0.000 Km 3. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 35C 3.300 Km 82 DC 47A 1.000 Km 2.

050 Km 7.330 Km 110 DC 63 111 DC 63A 1.220 Km 101 DC 55A 0.600 Km 98 DC 53A 1.500 Km 105 DC 58 2.670 Km 5.000 Km 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 52B 3.800 Km 95 DC 52C 2.250 Km 6.700 Km 100 DC 55 1. bitum.177 Km 5.400 Km 113 DC 64A 3.500 Km 2.370 Km 7.700 Km 103 DC 56 4.000 Km 5.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 2.550 Km 118 DC 65D 119 DC 65E 120 DC 66 121 DC 66A 2.625 Km 102 DC 55B 8.100 Km 123 DC 66C 124 DC 66D 10.000 Km pag.400 Km 2. crt.687 Km 116 DC 65B 1.550 Km 1.440 Km 117 DC 65C 1.600 Km 96 DC 52D 2.850 Km 106 DC 59 107 DC 60A 108 DC 61 2.500 Km 122 DC 66B 9. 42 . Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.350 Km 3.480 Km 112 DC 64 4.535 Km 10.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BOTOŞANI Nr.200 Km 115 DC 65A 1.200 Km 99 DC 54 3.280 Km 6.940 Km 5.730 Km 109 DC 62 2.400 Km 97 DC 53 1.000 Km 9.800 Km 104 DC 56A 2.634 Km 114 DC 65 8.

550 Km 147 DC 76B 8.950 Km 146 DC 76A 6.100 Km 149 DC 76D 2.400 Km 133 DC 70A 3.100 Km 130 DC 69 131 DC 69A 132 DC 70 8.200 Km 142 DC 74 1.600 Km 6.500 Km 0.050 Km 126 DC 68 8. crt.500 Km 143 DC 75 3.000 Km 155 DC 79 2.400 Km 140 DC 73A 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.960 Km 2. bitum.650 Km 2.000 Km 141 DC 73B 1.250 Km 129 DC 68C 22.240 Km 150 DC 77 151 DC 77A 152 DC 78 153 DC 78A 2.330 Km 8.500 Km 7.070 Km 3.250 Km 128 DC 68B 3.100 Km 134 DC 71 135 DC 71A 136 DC 71B 4.000 Km 6.220 Km 14.000 Km 137 DC 71C 2.030 Km 13.500 Km 138 DC 72 5.100 Km 148 DC 76C 3.100 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.300 Km 0. 43 . uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 125 DC 67 2.500 Km 127 DC 68A 5.600 Km 145 DC 76 7.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BOTOŞANI Nr.040 Km 4.500 Km 3.000 Km 3.400 Km 139 DC 73 6.000 Km 154 DC 78B 3.900 Km 144 DC 75A 8.600 Km 4.

000 Km 170 DC 85 171 DC 86 1.000 Km 4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BOTOŞANI Nr.900 Km 3.000 Km 169 DC 84E 4.900 Km 3.000 Km 162 DC 82B 3.000 Km 163 DC 82C 4.000 Km 158 DC 80 24.000 Km 164 DC 83 165 DC 83A 166 DC 84 7.100 Km Beton de ciment: Pavaj: Pietruire: 560.600 Km 2. 44 .400 Km 159 DC 81 9. crt. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 167 DC 84B 2.000 Km 168 DC 84D 5.284 Km Drum de pământ: 445.000 Km 2.400 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BOTOŞANI Îmbrăcăminte bituminoasă: Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 16.400 Km 6.000 Km 0.764 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.450 Km 161 DC 82A 3. bitum. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 156 DC 79A 1.300 Km 160 DC 82 4.000 Km 157 DC 79C 3.

596 Km 5.794 Km 2.385 Km 5.558 Km 4.700 Km 0.357 Km 2 DC 2 1.125 Km 28 DC 42 6.347 Km 10 DC 11 9.440 Km 15.645 Km 30 DC 45 5.875 Km 0.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BRAŞOV Nr.475 Km DC 16 2.350 Km 7 DC 8 8 DC 9 5.125 Km 4.500 Km 1.100 Km 7. crt.484 Km 2.000 Km 9 DC 10 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 16 DC 17 3.200 Km 5.300 Km 1.000 Km 6 DC 6 1.158 Km 31 DC 46 1.600 Km 3. 45 .262 Km 4 DC 4 3.000 Km 17 DC 18 18 DC 19 19 DC 20 2.931 Km 3 DC 3 2. bitum.125 Km 3.555 Km 0.500 Km 20 DC 22 5.100 Km 0.825 Km 21 DC 29 2.323 Km 2.500 Km 12 DC 13 5.380 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.470 Km 29 DC 44 3.400 Km 3. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 0.286 Km 11 DC 12 8.900 Km 5 DC 5 16.100 Km 13 DC 14 14 DC 15 15 3.520 Km 22 DC 30 23 DC 31 24 DC 33A 25 DC 35 26 DC 36 27 DC 39 6.

46 .000 Km 48 DC 71 13.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BRAŞOV Nr.600 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. crt.000 Km 38 DC 56 1.113 Km 3.400 Km 37 DC 53 5.100 Km 33 DC 49 5.712 Km 3.700 Km 60 DC 83 61 DC 129A 0.450 Km 1.400 Km 3.300 Km 5.000 Km 1.200 Km 4.876 Km 2.000 Km 45 DC 68 1.712 Km 12.362 Km 11.000 Km 35 DC 51 4.335 Km 1.000 Km 9.500 Km 39 DC 61 40 DC 62 41 DC 63 42 DC 64 43 DC 65 44 DC 67 5.879 Km 2.500 Km 34 DC 50 3.552 Km 0.800 Km 1.000 Km 2.528 Km 49 DC 72 50 DC 73 51 DC 74 52 DC 75 53 DC 76 54 DC 77 55 DC 78 56 DC 79 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.300 Km 36 DC 52 5.800 Km 57 DC 80 3. bitum.004 Km 2.617 Km 0.100 Km 3.900 Km 4.245 Km 58 DC 81 9.754 Km 3.550 Km 46 DC 69 47 DC 70 2.900 Km 59 DC 82 1.905 Km 0.260 Km 7. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 48 1.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BRAŞOV Nr.399 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. crt.255 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 35. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BRAŞOV Îmbrăcăminte bituminoasă: 8.725 Km Pavaj: 0.723 Km Pietruire: 201. 47 .724 Km Beton de ciment: 1.819 Km Drum de pământ: 74. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc. bitum.

500 Km 2.000 Km 21 DC 28 15.500 Km 10 DC 11 11 DC 12 1.020 Km 1.850 Km 3.680 Km 0.000 Km 6.100 Km 7.070 Km 15 DC 17 16 DC 19 17 DC 20 18 DC 21 19 DC 23 2. 48 .900 Km 27 DC 39 4.375 Km 2. bitum.270 Km 2.000 Km 25 DC 37 2.180 Km 5.900 Km 2.000 Km 2 DC 2 3 DC 3 4 DC 4 5 DC 5 6 DC 6 7 DC 8 8 DC 9 0.000 Km 28 DC 42 2.200 Km 2.000 Km 12.000 Km 29 DC 44 3.100 Km 3.000 Km 24 DC 36 4.000 Km 3.560 Km 10.500 Km 13 DC 15 10.900 Km 5.000 Km 4. crt. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 13.100 Km 5.000 Km 11.000 Km 20 DC 26 8.500 Km 14.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BRĂILA Nr.900 Km 3.000 Km 22 DC 29 8.100 Km 1.440 Km 23 DC 35 1.550 Km 14 DC 16 7.370 Km 12 DC 13 2.150 Km 9 DC 10 2.000 Km 26 DC 38 5.000 Km 30 DC 46 31 DC 47 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.500 Km 2.100 Km 5.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.585 Km 3.000 Km 2.000 Km 7.

610 Km Beton de ciment: Pavaj: Pietruire: 162.000 Km 7.000 Km 35 DC 56 6. crt.400 Km 1.500 Km 33 DC 51 4.000 Km 36 DC 57 40.000 Km 41 DC 62 17. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 48 3. bitum.500 Km 34 DC 54 2.000 Km 42 DC 195 43 DC 196 44 DC 197 11.700 Km 40 DC 61 3.000 Km 38 DC 59 39 DC 60 13.000 Km 37 DC 58 11. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.120 Km Drum de pământ: 118.000 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BRĂILA Îmbrăcăminte bituminoasă: 4. 49 .250 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 3.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BRĂILA Nr.020 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 62.

000 Km 17 DC 18 1.000 Km 4 DC 5 5 DC 6 6 DC 7 2.700 Km 1.500 Km 26 DC 27 4.500 Km 20 DC 21 2.400 Km 4.000 Km 2.000 Km 15 DC 16 4.500 Km 28 DC 29 1.600 Km 3 DC 4 3. crt.000 Km 5.000 Km 29 DC 30 30 DC 31 31 DC 32 5.000 Km 21 DC 22 4.000 Km 7. 50 .000 Km 3.500 Km 4.500 Km 23 DC 24 4.500 Km 3.400 Km 27 DC 28 1.200 Km 24 DC 25 25 DC 26 2.000 Km 1.300 Km 2 DC 3 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BUZĂU Nr.500 Km 11 DC 12 1.700 Km 9.000 Km 1.200 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.500 Km 18 DC 19 2.000 Km 22 DC 23 2.800 Km 8 DC 9 9 DC 10 10 DC 11 0.000 Km 7 DC 8 2.000 Km 3.700 Km 19 DC 20 3. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 2 3.400 Km 16 6.000 Km 3.300 Km 6.500 Km 12 DC 13 13 DC 14 14 DC 15 2.200 Km DC 17 3. bitum.100 Km 6.

100 Km 2.600 Km 60 DC 62 2.000 Km 58 DC 60 59 DC 61 4.000 Km 45 DC 47 4.000 Km 3.400 Km 2.500 Km 52 DC 54 7.200 Km 49 DC 51 1.700 Km 37 DC 38 38 DC 39 39 DC 40 40 DC 41 41 DC 43 42 DC 44 4.980 Km 5.000 Km 57 DC 59A 3.000 Km 53 DC 55 7.920 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 3.000 Km 3.000 Km pag.400 Km 36 DC 37 2.200 Km 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 9.500 Km 1. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 33 9.000 Km 2.300 Km 2.500 Km 46 DC 48 3.000 Km 2.000 Km 55 DC 57 8.000 Km 48 DC 50 4.000 Km 2.500 Km 3. crt.000 Km 1.600 Km 5.000 Km 61 DC 63 5.000 Km 33 DC 34 10.000 Km 62 DC 64 2. 51 .000 Km 0.500 Km 54 DC 56 5.000 Km 4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BUZĂU Nr.500 Km 9.000 Km 51 DC 53 1.200 Km 43 DC 45 0.000 Km 56 DC 58 9.500 Km 3.500 Km 34 DC 35 35 DC 36 5.800 Km 10.500 Km 47 DC 49 4.500 Km 50 DC 52 3.800 Km 44 DC 46 2. bitum.300 Km 2.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BUZĂU Nr.000 Km 76 DC 78 9.800 Km 82 DC 84 12.200 Km 18.850 Km 4.000 Km 93 DC 95 5.000 Km 86 DC 88 3.000 Km 87 DC 89 7.000 Km 75 DC 77 3.000 Km 0.150 Km 1.000 Km 92 DC 94 2.000 Km 83 DC 85 5.550 Km 8.300 Km 3.000 Km 0.000 Km 77 DC 79 78 DC 80 79 DC 81 80 DC 82 81 DC 83 2.200 Km 0.000 Km 69 DC 71 70 DC 72 71 DC 73 72 DC 74 73 DC 75 3.200 Km 10.000 Km 74 DC 76 3. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 65 3.000 Km 4.350 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.450 Km 10.400 Km 68 DC 70 2.150 Km 8.000 Km 66 DC 68 7.000 Km 64 DC 66 4. crt.000 Km 2.000 Km 5.000 Km 5.000 Km 67 DC 69 5.000 Km 1.000 Km 88 DC 90 89 DC 91 90 5.200 Km 4. 52 .000 Km 6.600 Km 2.800 Km 91 DC 93 11.000 Km 85 DC 87 5.500 Km 2.500 Km 84 DC 86 5. bitum.000 Km 10.600 Km 3.100 Km DC 92 9.800 Km 2.000 Km 8.000 Km 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 65 DC 67 4.000 Km 8.

crt.000 Km 2.000 Km 3.000 Km 100 DC 102 8.000 Km 2.500 Km 5.000 Km 115 DC 117 9.000 Km 101 DC 103 2.270 Km 18.000 Km 8.000 Km 118 DC 120 119 DC 121 7. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 96 95 DC 97 96 5.000 Km 117 DC 119 2.000 Km 120 DC 122 3.000 Km 124 DC 126 5.500 Km 6.000 Km 10.000 Km 122 DC 124 0.400 Km 11.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BUZĂU Nr.500 Km 2.000 Km 1.400 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.730 Km 11.800 Km 4.500 Km 103 DC 105 104 DC 106 105 DC 107 4.500 Km 109 DC 111 1.500 Km 97 DC 99 4.000 Km 114 DC 116 2.500 Km DC 98 2.000 Km 102 DC 104 1.000 Km 10.000 Km 107 DC 109 2.000 Km 98 DC 100 3.000 Km 116 DC 118 6.000 Km 3.000 Km 4. 53 .000 Km 106 DC 108 10. bitum.000 Km 99 DC 101 2.500 Km 110 DC 112 111 DC 113 112 DC 114 113 DC 115 5.400 Km 1.000 Km 2.000 Km 2.000 Km 108 DC 110 1.200 Km 123 DC 125 5.800 Km 121 DC 123 4.800 Km 1.000 Km 7.000 Km 2.

700 Km 148 DC 150 5.500 Km pag.500 Km 137 DC 139 1.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 4.500 Km 128 DC 130 1.500 Km 1.100 Km 2.900 Km 2.800 Km 2. 54 .300 Km 4.470 Km 154 DC 156 155 DC 157 0.500 Km 150 DC 152 5.000 Km 0.200 Km 142 DC 144 143 DC 145 4.600 Km 126 DC 128 2.200 Km 5.400 Km 153 DC 155 0.000 Km 144 DC 146 3.500 Km 138 DC 140 139 DC 141 140 DC 142 2.350 Km 10. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 125 DC 127 1.000 Km 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BUZĂU Nr.100 Km 2.500 Km 1.400 Km 146 DC 148 2.000 Km 149 DC 151 2.250 Km 3. bitum.000 Km 141 DC 143 1.800 Km 11.000 Km 1.200 Km 3.000 Km 0.800 Km 147 DC 149 10.700 Km 151 DC 153 2.400 Km 152 DC 154 3.000 Km 1. crt. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.500 Km 129 DC 131 130 DC 132 131 DC 133 132 DC 134 133 DC 135 134 DC 136 135 DC 137 136 DC 138 0.500 Km 127 DC 129 1.500 Km 145 DC 147 1.

000 Km 181 DC 183 1. crt.000 Km 5.200 Km 183 DC 185 1.400 Km 165 DC 167 3.250 Km 166 DC 168 5.000 Km pag.000 Km 6.000 Km 0.000 Km 180 DC 182 10.500 Km 182 DC 184 1.000 Km 184 DC 186 0.400 Km 163 DC 165 2.300 Km 185 DC 187 1. 55 .200 Km 162 DC 164 3.500 Km 186 DC 188 3.000 Km 160 DC 162 5.500 Km 1.000 Km 168 DC 170 8.200 Km 161 DC 163 3.500 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 2.400 Km 164 DC 166 2.000 Km 159 DC 161 5. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.300 Km 4.600 Km 1.400 Km 32.000 Km 3.000 Km 6. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 156 DC 158 3.250 Km 1.900 Km 1.000 Km 9.000 Km 4.000 Km 169 DC 171 170 DC 172 171 DC 173 172 DC 174 173 DC 175 174 DC 176 175 DC 177 176 DC 178 4.500 Km 178 DC 180 179 DC 181 4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BUZĂU Nr.500 Km 167 DC 169 4.000 Km 158 DC 160 3.500 Km 4. bitum.400 Km 5.000 Km 157 DC 159 6.000 Km 177 DC 179 5.700 Km 2.300 Km 3.000 Km 9.

000 Km 210 DC 212 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 197 DC 199 2. crt.500 Km 215 DC 217 8.000 Km 2.000 Km 214 DC 216 4.800 Km 192 DC 194 16.000 Km 203 DC 205 6.000 Km 217 DC 219 9.000 Km 209 DC 211 2.500 Km 200 DC 202 3.500 Km 198 DC 200 3.000 Km 207 DC 209 30.000 Km 189 DC 191 190 DC 192 0.000 Km 205 DC 207 9.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BUZĂU Nr.000 Km 199 DC 201 3.000 Km 208 DC 210 3.000 Km 212 DC 214 2.000 Km 206 DC 208 3.000 Km 195 DC 197 6.000 Km 193 DC 195 5. bitum.000 Km 202 DC 204 4.000 Km 10.000 Km 201 DC 203 3.000 Km 194 DC 196 15.000 Km 216 DC 218 7.000 Km 211 DC 213 1. 56 . uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 187 DC 189 12.000 Km 213 DC 215 2.000 Km 196 DC 198 4.000 Km 204 DC 206 3.100 Km 188 DC 190 6.500 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.500 Km 191 DC 193 0.

000 Km 220 DC 222 6.000 Km 226 DC 228 2.000 Km 225 DC 227 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 218 DC 220 4.000 Km 229 DC 231 4.000 Km 239 DC 241 5.000 Km 240 DC 242 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 227 DC 229 11.000 Km 221 DC 223 2. 57 .000 Km 238 DC 240 4.000 Km 241 DC 243 3.300 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 0.000 Km 233 DC 235 7.300 Km pag.500 Km 219 DC 221 4. bitum.000 Km 230 DC 232 0.800 Km 231 DC 233 10.000 Km 243 DC 245 6.000 Km 228 DC 230 4.000 Km 235 DC 237 3.500 Km 242 DC 244 2.000 Km 223 DC 225 3.500 Km 237 DC 239 1.000 Km 244 DC 246 2.700 Km 222 DC 224 3.000 Km 232 DC 234 8.000 Km 234 DC 236 2.500 Km 4. crt.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BUZĂU Nr.000 Km 236 DC 238 2.000 Km 224 DC 226 5.

Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.500 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 145.840 Km Drum de pământ: 921. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BUZĂU Îmbrăcăminte bituminoasă: 2. bitum.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul BUZĂU Nr.850 Km Beton de ciment: 1.630 Km Pavaj: Pietruire: 321. 58 . crt.550 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.

300 Km 12 DC 22 3.000 Km 7.500 Km 2. bitum.540 Km 19 DC 34 1.000 Km 5.240 Km 6.000 Km 4 DC 12 3. 59 .000 Km 8 DC 16 9 DC 19 10 DC 20 11 DC 21 4.000 Km 20 DC 34A 21 DC 35 2.000 Km 0.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul CĂLĂRAŞI Nr.000 Km 4.800 Km 7.800 Km 23 DC 37 2.728 Km 30 DC 59 31 DC 60 3.000 Km 1.000 Km 4. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 2.000 Km 16 DC 30 1.000 Km 5 DC 13 1.000 Km 1.000 Km 2.772 Km 0.900 Km 28 DC 49 1.450 Km 7 DC 15 1.000 Km 22 DC 36 2.400 Km 5.300 Km 2.750 Km 29 DC 52 4.000 Km 17 DC 31 18 DC 32A 1.000 Km 1.000 Km 2 DC 10 3 DC 11 3.000 Km 13 DC 25 14 DC 27 15 DC 29 3.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. crt.800 Km 4.000 Km 1.050 Km 24 DC 38 25 DC 42 26 DC 42A 4.380 Km 27 DC 45A 6.850 Km 6 DC 14 0.600 Km 2.000 Km 4. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 6 2.

833 Km Drum de pământ: 50.500 Km 33 DC 65 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul CĂLĂRAŞI Nr. crt.400 Km Pavaj: 1. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 60A 1.420 Km 35 DC 73A 2.000 Km 1. bitum.764 Km Beton de ciment: 2.524 Km 6.000 Km 36 DC 76 2.976 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul CĂLĂRAŞI Îmbrăcăminte bituminoasă: Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 20.000 Km Pietruire: 70.140 Km 34 DC 72 5. 60 .505 Km 37 DC 79 5.228 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.

000 Km 0.000 Km 14 DC 14 1.500 Km 12.500 Km 0.000 Km 30 DC 32 31 DC 34 7.500 Km 0.000 Km 15 DC 16 16 DC 17 5.500 Km 12.000 Km 17 DC 18 4.000 Km 3.000 Km 19 DC 21 2.000 Km 2. 61 .500 Km 25 DC 27 26 DC 28 10.000 Km 1.000 Km 4 DC 4 1.000 Km 6.000 Km 6 DC 6 5.600 Km 20 DC 22 3.100 Km 8 DC 7A 9 DC 9 10 DC 10 11 DC 11 12 DC 12 13 DC 13 14.000 Km 29 DC 31 1.400 Km 0.900 Km 0.000 Km 4.500 Km 22 DC 24 23 DC 25 1. crt.600 Km 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.500 Km 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul CARAŞ-SEVERIN Nr. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 3.500 Km 3.000 Km 5.000 Km 0.500 Km 1.500 Km 18 DC 20 1.600 Km 2.500 Km 7.800 Km 21 DC 23 3.500 Km 24 DC 26 1.000 Km 2 DC 2 3 DC 3 0.000 Km 28 DC 30 4.300 Km 7 DC 7 19.500 Km 0.000 Km 2.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 0.800 Km 5 DC 5 1.000 Km 27 DC 29 1. bitum.

000 Km 47 DC 54 2.000 Km 1.000 Km 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul CARAŞ-SEVERIN Nr.000 Km 41 DC 47 17.000 Km 36 DC 39 1.500 Km 6.200 Km 38 DC 44 8.000 Km 40 DC 46 3. crt.700 Km 2.000 Km 5.300 Km 58 DC 76 2.000 Km 50 DC 64 51 DC 65 52 DC 67 53 DC 68 54 DC 70 1.000 Km 37 DC 43 3.550 Km 5.400 Km pag.000 Km 61 DC 81 62 DC 83A 1.700 Km 33 DC 36 9.500 Km 60 DC 78 3.000 Km 48 DC 55 5.000 Km 42 DC 48 7.700 Km 34 DC 37 2. bitum. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 35 6. 62 .000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 4.300 Km 10.400 Km 1.500 Km 59 DC 77 2.000 Km 55 DC 71 7.200 Km 0. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 3.000 Km 3.350 Km 21.600 Km 4.000 Km 1.200 Km 43 DC 49 44 DC 50 2.000 Km 46 DC 53 3.000 Km 2.500 Km 3.500 Km 3.000 Km 39 DC 45 14.200 Km 1.000 Km 35 DC 38 5.000 Km 57 DC 75 4.000 Km 45 DC 51 2.800 Km 49 DC 58 1.700 Km 1.500 Km 56 DC 72 3.

100 Km 4.000 Km 78 DC 133 79 DC 134 9.500 Km 0.000 Km 71 DC 97 7.000 Km 72 DC 98 73 DC 100 74 DC 105 75 DC 111 76 DC 112 9.000 Km 6.200 Km 7.000 Km 4.000 Km 7.800 Km 77 DC 113 4. bitum.000 Km 4.500 Km 80 DC 135 8.000 Km 81 DC 136 15.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul CARAŞ-SEVERIN Nr.300 Km 3.850 Km Drum de pământ: 102.200 Km 82 DC 137 3. 63 .000 Km 64 DC 86 65 DC 87 66 DC 89 67 DC 90 68 DC 91 0.200 Km 1.500 Km 11.700 Km 17.000 Km 1.400 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul CARAŞ-SEVERIN Îmbrăcăminte bituminoasă: Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 53. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 84 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.500 Km 0.700 Km 69 DC 92 1.600 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 0.050 Km Pavaj: 5.200 Km 5.800 Km Beton de ciment: 11.600 Km 1.000 Km Pietruire: 328.600 Km 0.900 Km 1.500 Km 0. crt.000 Km 70 DC 94 1.

200 Km 21 DC 21 0.400 Km 20 DC 20 2.200 Km 22 DC 21B 4. crt.000 Km 9 DC 9 2.235 Km 5.000 Km 5.500 Km 3 DC 3 4 DC 4 2.600 Km 4. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 3.340 Km pag.100 Km 24 DC 23 6.000 Km 1.600 Km 0.580 Km 29 DC 33 30 DC 34 4.600 Km 26 DC 25 8.000 Km 6.800 Km 5.500 Km 23 DC 22 8.625 Km 2.000 Km 2.500 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 1.600 Km 2.875 Km 28 DC 32 2. 64 .400 Km 2 DC 2 5.350 Km 25 DC 24 1.585 Km 4.000 Km 2.900 Km 12 DC 12 13 DC 13 14 DC 14 15 DC 14A 0.260 Km 31 DC 35 7.700 Km 6 DC 6 3.000 Km 16 DC 16 5.000 Km 17 DC 17 18 DC 18 2.000 Km 1.900 Km 7 DC 7 8 DC 8 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul CLUJ Nr.500 Km 2.500 Km 0.800 Km 11 DC 10 1. bitum.300 Km 7.000 Km 19 DC 19 1.400 Km 5 DC 5 3.600 Km 10 DC 9A 1.000 Km 4.000 Km 27 DC 30 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 3.100 Km 2.000 Km 2.

400 Km 55 DC 58 2.200 Km 5.050 Km 57 DC 60 2.050 Km 1. crt.983 Km 1.800 Km 2.000 Km 58 DC 61 3.600 Km 60 DC 63 1.200 Km 2.000 Km 59 DC 62 1.560 Km 0.000 Km 62 DC 65 1.000 Km 3.600 Km 4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul CLUJ Nr.700 Km 47 DC 50 2.000 Km 10.700 Km 2.000 Km 0.000 Km 2.000 Km 43 DC 47A 5.470 Km 54 DC 57 2.500 Km 1.000 Km 2. bitum.517 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 4.000 Km 4.650 Km 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.700 Km 45 DC 49 46 DC 49A 1.300 Km 56 DC 59 1.720 Km 6.000 Km pag.600 Km 5.000 Km 52 DC 55 4.500 Km 1.300 Km 42 DC 47 6.000 Km 61 DC 64 9.000 Km 3.300 Km 1.000 Km 53 DC 56 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 36 33 DC 37 34 DC 38 35 DC 39 36 DC 40 37 DC 41 38 DC 42 3. 65 .700 Km 50 DC 53 1.000 Km 44 DC 48 6.300 Km 0.400 Km 39 DC 43 5.200 Km 48 DC 51 49 DC 52 2.350 Km 40 DC 45 41 DC 46 0.800 Km 51 DC 54 2.000 Km 3.500 Km 2.360 Km 2.000 Km 2.

600 Km 65 DC 68 3.100 Km 87 DC 90 3.000 Km 89 DC 92 1.600 Km 69 DC 70 2.000 Km 3.000 Km 88 DC 91 4.200 Km 4.800 Km 84 DC 87 8.930 Km 4.170 Km 85 DC 88 4. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul CLUJ Nr.650 Km 2.200 Km 74 DC 75 2.500 Km 1.500 Km 73 DC 74 1.500 Km 70 DC 71 1.400 Km 2. crt.550 Km 6.600 Km 71 DC 72 2.000 Km 93 DC 98 0.100 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 2.000 Km 86 DC 89 3.500 Km 64 DC 67 2.000 Km 6.000 Km 0.100 Km pag. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 66 1.800 Km 0.270 Km 67 DC 69 68 DC 69A 9.000 Km 66 DC 68A 2.500 Km 75 DC 76 76 DC 77 77 DC 78 14.700 Km 92 DC 96 1. bitum.693 Km 83 DC 86 3.000 Km 90 DC 93A 91 DC 94 0.620 Km 2. 66 .000 Km 72 DC 73 2.200 Km 1.300 Km 6.000 Km 78 DC 79 2.100 Km 1.070 Km 6.700 Km 0.270 Km 4.000 Km 79 DC 80 80 DC 81 81 DC 82 82 DC 85 9.000 Km 0.350 Km 9.080 Km 4.

250 Km 3.000 Km 107 DC 111 7.500 Km pag. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 99 5.000 Km 5.340 Km 117 DC 123 5. crt. bitum.000 Km 98 DC 102 99 DC 102A 4.400 Km 124 DC 130 3.150 Km 6.000 Km 112 DC 117 4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul CLUJ Nr.000 Km 95 DC 100A 96 DC 101 3.100 Km 118 DC 124 5.000 Km 109 DC 114 110 DC 115 111 DC 116 2.150 Km 1.250 Km 119 DC 126 13.400 Km 2.528 Km 7.650 Km 2.350 Km 1. 67 .500 Km 3.000 Km 0.100 Km 101 DC 104 102 DC 105 103 DC 106 3.340 Km 114 DC 119 115 DC 121 116 DC 122 3.500 Km 0.500 Km 6.900 Km 3.000 Km 121 DC 128A 8.600 Km 4.000 Km 104 DC 107 5.572 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 9.150 Km 7.000 Km 3.700 Km 122 DC 128C 1.000 Km 5.700 Km 120 DC 127 2.600 Km 0.350 Km 4.500 Km 1.410 Km 113 DC 118 6.000 Km 105 DC 110 5.000 Km 108 DC 113 2.300 Km 8. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.500 Km 97 DC 101A 4.000 Km 106 DC 110C 4.000 Km 1.700 Km 123 DC 129 4.560 Km 100 DC 103 5.

000 Km 146 DC 146A 4.000 Km 1.310 Km 2.000 Km 4.940 Km 131 DC 138 6.780 Km pag.000 Km DC 143 2.000 Km 3.000 Km 147 DC 147 148 DC 148A 149 DC 150 2.000 Km 127 DC 133 128 DC 134 129 1.500 Km 5. 68 .000 Km 133 DC 140 3.000 Km 137 DC 141B 2.400 Km 2.560 Km 1.600 Km 7.000 Km 2.000 Km 132 DC 139 3.870 Km 3.000 Km 145 DC 146 5.020 Km 5.000 Km 1.460 Km 130 DC 137 8.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 2.600 Km 0. bitum.000 Km 143 DC 144 3.700 Km 136 DC 141A 2.000 Km 138 DC 142A 139 DC 142B 140 DC 142C 141 DC 142D 142 0.320 Km 3. crt.000 Km 1.000 Km 0.000 Km 1.700 Km 3.000 Km 3.000 Km 135 DC 141 3.180 Km 3.800 Km 5.000 Km 144 DC 145 4.000 Km 134 DC 140A 2.820 Km 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul CLUJ Nr.000 Km 150 DC 151 3.050 Km DC 135 4.000 Km 126 DC 132 7.000 Km 7.000 Km 151 DC 151A 152 DC 152 153 DC 153 154 DC 154 155 DC 155 4.700 Km 1.400 Km 3. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 125 DC 131 4.680 Km 0.000 Km 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.600 Km 4.

300 Km 165 DC 166 166 DC 168 2.000 Km 0.000 Km 1.245 Km Beton de ciment: 3.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul CLUJ Nr.000 Km 7.640 Km 1.700 Km 0.430 Km 0.000 Km 167 DC 169 5. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 0. 69 .853 Km Drum de pământ: 435.485 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.600 Km Pietruire: 460.000 Km 168 DC 170 169 DC 171 170 DC 172A 2.885 Km 1.850 Km 162 DC 163 163 DC 164 1. crt.000 Km 178 DC 265 10.200 Km 172 DC 173 4.145 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul CLUJ Îmbrăcăminte bituminoasă: 3.700 Km 3.500 Km 171 DC 172B 1.000 Km 1.570 Km 176 DC 177 10.000 Km 3.000 Km 0.000 Km 2.000 Km 175 DC 176 2.500 Km 161 DC 162 3.650 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 8. bitum.500 Km 158 DC 158 4. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 156 DC 156 6.000 Km 5.000 Km 160 DC 160 1.500 Km 157 DC 157 2.970 Km 177 DC 178 2.300 Km 164 DC 165 5.500 Km 1.140 Km 174 DC 175 4.000 Km 173 DC 174 1.850 Km Pavaj: 0.600 Km 159 DC 159 5.

crt.000 Km 10.400 Km 3.000 Km 13.400 Km 0. bitum.500 Km 14 DC 12 15 DC 13 1.000 Km 2.700 Km 2 DC 1A 3 DC 2 5.000 Km 19 DC 17 20 DC 18 5.200 Km 4.000 Km 17 DC 15 0.000 Km 3. 70 . Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 3.000 Km 13 DC 11 1.000 Km 4 DC 2A 5. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 16.000 Km 4.000 Km 26 DC 24 27 DC 25 28 DC 26 29 DC 27 7.000 Km 6.600 Km 16 DC 14 12.000 Km 1.000 Km 24 DC 22 9.000 Km 30 DC 28 6.000 Km 6.500 Km 8.500 Km 11.000 Km 2.000 Km 3.000 Km 9.700 Km 2.000 Km 14.400 Km 18 DC 16 12.000 Km 22 DC 20 23 DC 21 13.000 Km 6.000 Km 31 DC 29 10.000 Km 4.000 Km 21 DC 19 5.000 Km 7.900 Km 5 DC 3 6 DC 4 4.000 Km 25 DC 23 7.000 Km 7 DC 5 5.000 Km 8.000 Km 9 DC 7 10 DC 8 11 DC 9 12 DC 10 4.000 Km 11.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul CONSTANŢA Nr.000 Km 5.600 Km 7.500 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 8 DC 6 2.000 Km 6.

000 Km 1.000 Km 13.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul CONSTANŢA Nr.000 Km 3.000 Km 9.000 Km 46 DC 43 4.400 Km 48 DC 45 2.000 Km 34 DC 32 35 DC 33 36 DC 34 37 DC 35 38 DC 35A 39 DC 36 40 DC 37 41 DC 38 3.000 Km pag.000 Km 3.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 15. bitum.000 Km 5.000 Km 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.200 Km 3.500 Km 9.000 Km 5.000 Km 4.000 Km 11.500 Km 47 DC 44 2.000 Km 3.000 Km 43 DC 40 44 DC 41 1.700 Km 7.000 Km 14.000 Km 9.000 Km 45 DC 42 11.000 Km 2.000 Km 62 DC 58 1.500 Km 9.000 Km 10. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 30 7.800 Km 2.000 Km 2.000 Km 6.500 Km 5.000 Km 8.500 Km 33 DC 31 4.500 Km 7.000 Km 61 DC 57 3.000 Km 5.000 Km 9.000 Km 8.000 Km 6.000 Km 2.400 Km 0.000 Km 11.000 Km 6.200 Km 7. 71 . crt.500 Km 49 DC 46 50 DC 47 51 DC 48 52 DC 49 53 DC 50 54 DC 51 55 DC 51A 56 DC 52 57 DC 53 58 DC 54 59 DC 55 60 DC 56 6.000 Km 42 DC 39 2.000 Km 4.500 Km 22.000 Km 11.

000 Km 2.000 Km 8.200 Km 92 DC 86A 93 DC 87 6.000 Km 64 DC 60 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 59 1.000 Km 73 DC 68A 74 DC 69 4. crt.000 Km 9.000 Km 4. 72 .000 Km 71 DC 67 10.000 Km 8.000 Km 65 DC 61 9.000 Km 8.000 Km 3.000 Km 86 DC 81 4.000 Km 16.000 Km 78 DC 73 79 DC 74 5.000 Km 81 DC 76 82 DC 77 83 DC 78 7.000 Km 10.000 Km 4.000 Km 2.500 Km 15.000 Km 91 DC 86 23.000 Km 6.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 84 DC 79 8.000 Km 2.000 Km 8.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul CONSTANŢA Nr.000 Km 6.000 Km 75 DC 70 4.000 Km 1.000 Km 11.000 Km 80 DC 75 9.000 Km 6.000 Km 1.000 Km 77 DC 72 8.000 Km 88 DC 83 89 DC 84 90 DC 85 4.000 Km 13.000 Km 87 DC 82 6.000 Km 17.000 Km 10.000 Km 6.000 Km 9.000 Km 9. bitum.000 Km 85 DC 80 1.000 Km 76 DC 71 4.000 Km 12.000 Km 72 DC 68 5.000 Km 66 DC 62 67 DC 63 68 DC 64 69 DC 65 8.000 Km 9.800 Km 70 DC 66 6.

600 Km Beton de ciment: Pavaj: Pietruire: 278.000 Km 97 DC 91 2.000 Km 95 DC 89 8.900 Km Drum de pământ: 425.500 Km 96 DC 90 4. 73 .000 Km 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.500 Km 11. crt.700 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 269. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 88 13. bitum.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul CONSTANŢA Nr.000 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul CONSTANŢA Îmbrăcăminte bituminoasă: 20.900 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.

74 .860 Km 24 DC 19 25 DC 20 0.300 Km 31 DC 25 4.600 Km 23 DC 18 0.800 Km 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.600 Km 0.300 Km 22 DC 17 9.480 Km 0.300 Km 6 DC 2B 0. crt.225 Km 12 DC 7 2.900 Km 0.760 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 0.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul COVASNA Nr.600 Km 27 DC 21 1. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 2.000 Km 1.000 Km 1.700 Km 12.000 Km 4 DC 2 2.000 Km 1.146 Km 19 DC 15 1.100 Km 2.144 Km 14.150 Km 14 DC 10 1.950 Km 29 DC 23 30 DC 24 0.400 Km 10.900 Km 0.200 Km 11 DC 6 1.300 Km 26 DC 20A 1.500 Km pag. bitum.610 Km 1.960 Km 13 DC 9 8.200 Km 0.600 Km 20 DC 15A 21 DC 16 0.640 Km 0.900 Km 6.900 Km 4.900 Km 3 DC 1B 1.100 Km 7.890 Km 18 DC 14 2.568 Km 15 DC 11 2.985 Km 9.310 Km 5.430 Km 4.200 Km 28 DC 22 7.810 Km 3.100 Km 7 DC 3 2.335 Km 5 DC 2A 0.920 Km 8 DC 3A 9 DC 4 10 DC 5 7.050 Km 16 DC 12 17 DC 13 1.790 Km 1.900 Km 9.000 Km 2 DC 1A 0.540 Km 1.000 Km 10.

uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 26 2.465 Km 6.389 Km 38 DC 30 1.559 Km 37 DC 29 1.000 Km 44 DC 35 45 DC 36 1.600 Km 49 DC 40 50 DC 41 51 DC 42 52 DC 43 53 DC 44 0.900 Km 1.900 Km Pavaj: 1.950 Km 2.650 Km 54 DC 45 3.100 Km 1.400 Km 33 DC 26A 2.050 Km 41 DC 33 4.750 Km 42 DC 33A 4.300 Km 39 DC 31 1.450 Km 40 DC 32 1.500 Km 46 DC 37 2.900 Km 36 DC 28 0.800 Km 17.450 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.550 Km 3. crt.050 Km 48 DC 39 2.700 Km 47 DC 38 7.210 Km 2.350 Km 0. bitum. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.620 Km 43 DC 34 2.030 Km 1.300 Km 35 DC 27A 7.250 Km 0.090 Km 0.930 Km 55 DC 47 56 DC 48 3.974 Km Beton de ciment: 1.000 Km 4.664 Km Pietruire: 214.941 Km 1.700 Km 0.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul COVASNA Nr. 75 .000 Km 34 DC 27 5.600 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul COVASNA Îmbrăcăminte bituminoasă: Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 63.450 Km 2.399 Km Drum de pământ: 2.

500 Km 6.540 Km 30 DC 39 2.000 Km 0.840 Km 2.000 Km 15 DC 12 16 DC 12A 17 DC 16 18 DC 20 19 DC 25A 5.000 Km 2.630 Km 10 DC 9 0.650 Km 14 DC 11A 1.610 Km 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul DÂMBOVIŢA Nr.300 Km 6.530 Km 2.000 Km 9 DC 8A 3.200 Km 12 DC 10 13 DC 11 0.000 Km pag.391 Km 2.070 Km 0. bitum.640 Km 1.800 Km 29 DC 35A 1.500 Km 25 DC 33 1.000 Km 1.760 Km 2.910 Km 7 DC 7 1.700 Km 2.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 2. crt.609 Km 20 DC 26A 1.600 Km 6 DC 6 1.500 Km 21 DC 28 1.000 Km 8 DC 8 3.950 Km 11 DC 9A 0.000 Km 24 DC 32 2.000 Km 2. 76 .600 Km 28 DC 34B 1.940 Km 1.900 Km 22 DC 29 23 DC 31 5.590 Km 3.000 Km 3.000 Km 0. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 0.050 Km 3.000 Km 1.500 Km 0.300 Km 31 DC 40 3.800 Km 27 DC 34A 1.160 Km 2.460 Km 4. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 3.200 Km 26 DC 34 13.970 Km 2 DC 2 3 DC 3 4 DC 4 5 DC 5 5.

000 Km 11.800 Km 1.000 Km 0.300 Km 1.150 Km 3.000 Km 4.650 Km 60 DC 74 4.000 Km 51 DC 64 6.700 Km 35 DC 43A 8.647 Km 2.040 Km 59 DC 73 3. 77 .700 Km 48 DC 59 8.500 Km 52 DC 64A 2.353 Km 0.800 Km 6.000 Km 54 DC 68 7.010 Km 2.360 Km 2.640 Km 0. crt.100 Km 53 DC 65 1.000 Km 36 DC 44 2.428 Km 46 DC 55 47 DC 58 1.500 Km 2.200 Km 43 DC 53 44 DC 53A 3.500 Km 0.810 Km 49 DC 60 4.500 Km 1.200 Km 34 DC 43 3.040 Km 61 DC 75 3.720 Km 2.000 Km 5.100 Km 42 DC 52A 1. bitum.690 Km 58 DC 72 4.000 Km 33 DC 42 16.100 Km 3.520 Km 37 DC 46 38 DC 48 39 DC 48A 40 DC 50 41 DC 51 5.000 Km 50 DC 61 5.500 Km 2.440 Km 45 DC 54 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul DÂMBOVIŢA Nr.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.850 Km 55 DC 69 56 DC 70 57 DC 71 1.710 Km 4. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 41 11.300 Km 62 DC 76 5. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.

668 Km 7.300 Km 4.400 Km 1.900 Km 9.950 Km 1.700 Km 89 DC 110 2. crt.510 Km 0.379 Km 2.235 Km 0.950 Km 70 DC 86 2.000 Km 9.000 Km 1.500 Km 0.080 Km 3.332 Km 2.000 Km 69 DC 83 0.030 Km 2.000 Km 11. bitum.000 Km 2.990 Km 90 DC 111A 2.430 Km 82 DC 99A 6.490 Km 77 DC 95 6.000 Km 71 DC 87 72 DC 88 73 DC 89 74 DC 91A 75 DC 91B 76 DC 94 2.500 Km 0. 78 .000 Km 4.370 Km 93 DC 115 5.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul DÂMBOVIŢA Nr.800 Km 91 DC 112 92 DC 113 2.430 Km 68 DC 82 8.000 Km 81 DC 99 2.400 Km 67 DC 81 7.830 Km 80 DC 97A 5.860 Km 1.968 Km 1.050 Km 66 DC 80 4.500 Km 78 DC 96 79 DC 97 1.470 Km 1.729 Km 3.121 Km 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.263 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.900 Km 1.000 Km 4. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 77 10.200 Km 64 DC 77A 65 DC 78 5.000 Km 83 DC 102 84 DC 104 85 DC 105 86 DC 108 87 DC 109 88 DC 109B 2.750 Km 1.

050 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 1.500 Km 106 DC 126 2.900 Km 99 DC 121 100 DC 122 0.940 Km 109 DC 134 110 DC 135 1.500 Km 117 DC 143 1.000 Km 111 DC 136 3.600 Km 96 DC 117 4.600 Km 1.000 Km 0.800 Km 1.639 Km 1.800 Km 4.421 Km 2.000 Km 0.000 Km 2.022 Km 118 DC 146 119 DC 146A 120 DC 147 121 DC 150 122 DC 151 123 DC 152 124 DC 153 2.000 Km 0.000 Km 102 DC 124 2.210 Km 2.300 Km 2.419 Km 5.230 Km 107 DC 127 2.925 Km 4.500 Km 113 DC 139 114 DC 139A 1.700 Km 6.990 Km 115 DC 141 0.500 Km 104 DC 125 1.100 Km 98 DC 120 0.000 Km 112 DC 136A 2.100 Km 2.240 Km 103 DC 124A 2.100 Km 116 DC 142 0.000 Km 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul DÂMBOVIŢA Nr.400 Km 1.200 Km 108 DC 132 6.451 Km 101 DC 123 2.858 Km 1.240 Km 3.000 Km 95 DC 116A 7.000 Km 0.790 Km 1. crt. 79 .457 Km 5.100 Km 0.675 Km 0. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 115B 1.350 Km 1.470 Km 97 DC 118 2.400 Km 1.475 Km pag.340 Km 6.553 Km 1.620 Km 1.500 Km 105 DC 125B 1. bitum.000 Km 1.

690 Km 129 DC 159 4. bitum.090 Km 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul DÂMBOVIŢA Nr.935 Km 1.150 Km 128 DC 158 6. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.440 Km Pavaj: 2.170 Km 130 DC 160 4.906 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 1.597 Km Pietruire: 367. crt.700 Km 8.962 Km Drum de pământ: 164.360 Km 127 DC 157 1.000 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul DÂMBOVIŢA Îmbrăcăminte bituminoasă: Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 60.657 Km 126 DC 156 1. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 125 DC 154 1. 80 .355 Km Beton de ciment: 8.

750 Km 17 DC 21 5.000 Km 2.000 Km 12 DC 12 4.160 Km 7 DC 5 8 DC 6 9 DC 7 10 DC 9 11 DC 10 4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul DOLJ Nr.500 Km 24 DC 30 9.227 Km 4.800 Km 1.200 Km 27 DC 33 28 DC 35 29 DC 35A 30 DC 36 5.000 Km 4.000 Km 4.200 Km 31 DC 38 2.175 Km 0.000 Km 15 DC 17 4.223 Km 6 DC 4 7.600 Km 8.550 Km 0.300 Km 25 DC 31 5.000 Km 7.000 Km 21 DC 26 7.000 Km 20 DC 24 4. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 8.200 Km 22 DC 28 23 DC 29 9. crt.000 Km 0.835 Km 19.165 Km 3.250 Km pag. bitum.280 Km 7.575 Km 5.120 Km 9.967 Km 4.000 Km 16 DC 20 0.000 Km 18 DC 22 19 DC 23 1.855 Km 16.375 Km 14 DC 16 2. 81 .100 Km 2 DC 1A 3 DC 2 4 DC 2A 5 DC 3 9. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 1.760 Km 4.000 Km 13 DC 15 2.000 Km 9.711 Km 7.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 2.000 Km 0.000 Km 26 DC 32 2.800 Km 1.

000 Km pag.000 Km 2.250 Km 54 DC 63 14.000 Km 4. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 3.891 Km 47 DC 53 0.000 Km 45 DC 50 7.000 Km 2.000 Km 33 DC 39 5.917 Km 53 DC 62 5.500 Km 39 DC 45 2.089 Km 52 DC 61 4.500 Km 50 DC 58 4. crt.000 Km 4.960 Km 36 DC 42 2.000 Km 3. bitum.000 Km 1.200 Km 46 DC 52 0.000 Km 41 DC 46 42 DC 47 2.640 Km 1.000 Km 49 DC 56 7.000 Km 3.700 Km 44 DC 49 12.000 Km 4.600 Km 51 DC 59 3.800 Km 48 DC 55 3.000 Km 40 DC 45A 3.000 Km 34 DC 40 35 DC 41 0.050 Km 9.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 3.000 Km 6.083 Km 4. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 38A 4.000 Km 11.773 Km 37 DC 43 4.550 Km 2.200 Km 43 DC 48 10.077 Km 0.000 Km 55 DC 66 56 DC 67 57 DC 70 58 DC 72 59 DC 73 60 DC 74 61 DC 75 62 DC 76 4.000 Km 5.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul DOLJ Nr.000 Km 38 DC 44 3.500 Km 7.000 Km 3.109 Km 4.000 Km 5.911 Km 5. 82 .

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul DOLJ
Nr.
crt.

Denumire
drum

Îmbrăcăminte
bituminoasă: (IA)

Îmbrăc. bitum.
uşoară: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pământ:
(DP)

____________________________________________________________________________________
63

DC 77

1,000 Km

8,000 Km

64

DC 78

65

DC 79

3,500 Km

2,500 Km

66

DC 80

2,000 Km

6,000 Km

67

DC 81

3,140 Km

68

DC 82A

4,430 Km

69

DC 83

70

DC 86

71

DC 87

0,300 Km

72

DC 88

6,300 Km

73

DC 90

8,150 Km

74

DC 91

5,000 Km

75

DC 92

1,300 Km

76

DC 93

77

DC 94

2,300 Km

78

DC 95

19,890 Km

79

DC 96

6,730 Km

80

DC 97

4,400 Km

81

DC 97A

82

DC 98

83

DC 99

9,400 Km

3,000 Km

84

DC 100

4,000 Km

2,000 Km

85

DC 101

6,723 Km

86

DC 102

87

DC 103

8,000 Km

2,000 Km

88

DC 104

4,000 Km

1,200 Km

89

DC 105

90

DC 106

4,090 Km

91

DC 107

3,000 Km

1,968 Km

92

DC 108

2,000 Km

11,250 Km

93

DC 109

2,500 Km

0,500 Km

0,700 Km
5,000 Km

1,806 Km

4,558 Km

4,000 Km

0,314 Km

1,350 Km

2,000 Km

6,000 Km

5,200 Km

7,372 Km
4,350 Km

10,000 Km

7,000 Km

LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA

5,200 Km

pag. 83

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul DOLJ
Nr.
crt.

Denumire
drum

Îmbrăcăminte
bituminoasă: (IA)

Îmbrăc. bitum.
uşoară: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pământ:
(DP)

____________________________________________________________________________________
94

DC 110

6,050 Km

95

DC 111

2,050 Km

96

DC 112

5,300 Km

97

DC 113

12,000 Km

98

DC 113A

99

DC 114

100

DC 115

101

7,400 Km
3,000 Km

2,293 Km

3,500 Km

4,120 Km

DC 115A

2,000 Km

5,000 Km

102

DC 116

4,530 Km

103

DC 117

7,980 Km

104

DC 118

3,500 Km

105

DC 119

106

DC 120

3,160 Km

107

DC 121

3,000 Km

108

DC 121A

9,000 Km

109

DC 122

110

DC 123

3,000 Km

111

DC 124

2,000 Km

112

DC 125

113

DC 126

4,650 Km

114

DC 127

10,000 Km

115

DC 128

12,000 Km

116

DC 129

117

DC 130

118

DC 147

0,150 Km

2,000 Km

3,000 Km

5,000 Km

2,000 Km

2,000 Km

3,985 Km

2,000 Km

4,346 Km

3,000 Km
8,440 Km

7,000 Km

Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul DOLJ
Îmbrăcăminte bituminoasă:
Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară:
63,931 Km
Beton de ciment:
1,175 Km
Pavaj:
0,575 Km
Pietruire:
397,241 Km
Drum de pământ:
327,931 Km

LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA

pag. 84

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul GALAŢI
Nr.
crt.

Denumire
drum

Îmbrăcăminte
bituminoasă: (IA)

Îmbrăc. bitum.
uşoară: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pământ:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DC 2

1,200 Km

2

DC 3A

3,470 Km

3

DC 5

4

DC 7

5

DC 8

6

DC 9

5,000 Km

7

DC 10

1,500 Km

8

DC 11

9

DC 12

3,200 Km

10

DC 13

5,700 Km

11

DC 14

9,000 Km

12

DC 15

7,500 Km

13

DC 18

14

DC 19

15

DC 20

0,175 Km

0,825 Km

16

DC 23

0,580 Km

1,420 Km

17

DC 25

18

DC 26

19

DC 27

20

DC 28

21

DC 29

1,000 Km

2,000 Km

22

DC 30

4,610 Km

1,390 Km

23

DC 31

1,000 Km

7,000 Km

24

DC 32

1,100 Km

2,900 Km

25

DC 34

0,350 Km

26

DC 35

1,500 Km

27

DC 36

5,480 Km

28

DC 41

29

DC 43

0,273 Km

0,727 Km

30

DC 43A

3,125 Km

0,875 Km

31

DC 50

4,300 Km
0,310 Km

2,230 Km

6,690 Km
11,000 Km

1,100 Km

5,900 Km

1,700 Km

6,900 Km

0,800 Km
1,500 Km

6,000 Km
3,500 Km
0,700 Km

6,500 Km
1,300 Km
9,000 Km

6,000 Km

3,020 Km
0,200 Km

LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA

1,000 Km

4,000 Km

pag. 85

900 Km 39 DC 66 7. 86 .000 Km 59 DC 90 4.000 Km 44 DC 71 45 DC 72 46 DC 73 47 DC 74 4.000 Km 62 DC 93 3.322 Km 3.500 Km 6.000 Km 48 DC 75 1.500 Km 33 DC 53 2.000 Km 38 DC 62 4. crt. bitum.000 Km 43 DC 70 4.200 Km 5.000 Km 5. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 5.000 Km 51 DC 79 9.000 Km 52 DC 81 6.000 Km 5.000 Km 2.000 Km 53 DC 82 4.000 Km 42 DC 69 8.200 Km 1.200 Km 7.000 Km 2.678 Km 55 DC 84 56 DC 86 57 DC 87 58 DC 88 2.000 Km 3.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul GALAŢI Nr.000 Km 4.800 Km 0.000 Km 0.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 35 DC 58 36 DC 59 37 DC 60 6.000 Km 61 DC 92 3.000 Km 49 DC 77 50 DC 78 4.000 Km 34 DC 57 6.200 Km 4.000 Km 60 DC 91 5.060 Km 0.300 Km 1.000 Km 40 DC 67 41 DC 68 6.000 Km 54 DC 83 3.600 Km 9.000 Km 8.400 Km 0.000 Km 1. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 52 4.940 Km 4.100 Km 4.

200 Km 72 DC 112 0.310 Km Pietruire: 193.700 Km Pavaj: 0.611 Km 2.500 Km 71 DC 111 0.500 Km 66 DC 102 67 DC 103 68 DC 107 69 DC 108 70 DC 110 1. bitum.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul GALAŢI Nr.800 Km 1. crt.000 Km 77 DC 117B 3.689 Km 5.000 Km 0.200 Km 73 DC 113 0.100 Km Drum de pământ: 116.598 Km 0.000 Km 65 DC 100 3.402 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul GALAŢI Îmbrăcăminte bituminoasă: Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 64.000 Km 64 DC 95 9.600 Km 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 94 5. 87 .500 Km 74 DC 114 75 DC 115 76 DC 117 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 1.310 Km Beton de ciment: 3.000 Km 0.630 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.

780 Km 4.800 Km 28 DC 133 1.365 Km 27 DC 131 0.225 Km 1.079 Km 4. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 23 5.955 Km 4.000 Km 2 DC 24 3 DC 54 4 DC 81 5 DC 83 1.458 Km 9.792 Km 10.070 Km 1.820 Km 1.000 Km 23 DC 118 2.000 Km 18 DC 112 19 DC 114 20 DC 115 21 DC 116 22 DC 117 4.600 Km 13 DC 105 5.921 Km 15 DC 108 0.165 Km 5.000 Km pag.000 Km 1.876 Km 3.600 Km 7.200 Km 3.525 Km 2.200 Km 6 DC 87 3.900 Km 7.500 Km 5.475 Km 6.000 Km 1.600 Km 3.200 Km 3.800 Km 14 DC 107 0.598 Km 16 DC 109 13. 88 .500 Km 25 DC 121 26 DC 130 2.600 Km 24 DC 120 1.000 Km 7 DC 88 8 DC 89 9 DC 91 10 DC 94 11 DC 96 12 DC 99 3. crt.500 Km 0.600 Km 0. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.100 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 1.800 Km 4.720 Km 29 DC 134 30 DC 138 31 DC 139 8. bitum.000 Km 5.580 Km 4.070 Km 3.560 Km 17 DC 111 4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul GIURGIU Nr.000 Km 5.

641 Km Drum de pământ: 99.400 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul GIURGIU Îmbrăcăminte bituminoasă: Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 22.370 Km 6. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 140 1.450 Km 33 DC 141A 0.600 Km 1.600 Km 35 DC 143 2.220 Km 1.500 Km 3. crt.330 Km 34 DC 142 14.925 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. 89 .500 Km 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.550 Km 44 DC 191 3.600 Km 39 DC 148 40 DC 156 1.030 Km 38 DC 147 2.800 Km 1.413 Km Beton de ciment: Pavaj: Pietruire: 127.307 Km 36 DC 143A 37 DC 145 3.848 Km 2.100 Km 6.500 Km 42 DC 189 43 DC 190 3.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul GIURGIU Nr.118 Km 41 DC 162 2.322 Km 0.400 Km 11. bitum.900 Km 45 DC 193 46 DC 193A 47 DC 194 4.

000 Km 5.986 Km 8 DC 7A 2. crt.385 Km 14 DC 15 8.800 Km 2.650 Km 3.500 Km 0.650 Km 31 DC 31 7. 90 .350 Km 25 DC 27 26 DC 27A 27 DC 29 28 DC 29A 29 DC 30 6.900 Km 12.862 Km 5.400 Km 8.085 Km 3.600 Km 3.500 Km 3.600 Km 5 DC 5 4.500 Km 11. bitum.500 Km 6.000 Km 10 DC 8 2.500 Km 2.000 Km 15 DC 19 16 DC 19A 17 DC 20 18 DC 20A 19 DC 21 20 DC 22 21 DC 23 22 DC 23A 23 DC 24 6.150 Km 4.000 Km 11 DC 9 12 DC 11 13 DC 12 8. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 2.500 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 1.500 Km 3.000 Km pag.300 Km 3.020 Km 19.020 Km 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 9 DC 7B 1.156 Km 30 DC 30A 0.925 Km 3.746 Km 0.650 Km 1.590 Km 24 DC 25 0.475 Km 13.230 Km 6 DC 5A 4.500 Km 7 DC 6 5.200 Km 2 DC 3 3 DC 3A 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul GORJ Nr.400 Km 0.000 Km 5.554 Km 7.900 Km 2.100 Km 4 DC 3B 1.400 Km 8.

000 Km 59 DC 62 60 DC 63 3.200 Km 8.000 Km 10.000 Km 38 DC 38 3.800 Km 34 DC 31C 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul GORJ Nr.000 Km 4.000 Km 39 DC 39 2.850 Km 0.530 Km 2.562 Km 37 DC 36 3.000 Km 0.470 Km 3.000 Km 50 DC 48 51 DC 48A 52 DC 49 53 DC 49A 2.500 Km 3.000 Km 9.875 Km 2.500 Km 33 DC 31B 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 48 DC 46A 3.000 Km 1.000 Km 11.000 Km 54 DC 49B 2.500 Km 16. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 31A 5.200 Km 1.100 Km 47 DC 46 5.340 Km 4. bitum.330 Km 2.000 Km 3.400 Km 3.000 Km 2.800 Km 2.200 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. 91 .440 Km 46 DC 44A 2.000 Km 13.150 Km 0. crt.612 Km 57 DC 56 2.350 Km 49 DC 47 4.000 Km 45 DC 44 13.000 Km 44 DC 43 8.200 Km 62 DC 68 3.000 Km 36 DC 33 4.400 Km 55 DC 51 12.659 Km 35 DC 31D 1.000 Km 1.500 Km 58 DC 59 6.500 Km 40 DC 40 41 DC 40A 42 DC 41 43 DC 42 6.500 Km 56 DC 53 0.800 Km 61 DC 64 2.600 Km 2.660 Km 8.

700 Km 5.000 Km 1.700 Km 0. bitum.350 Km 66 DC 73 1.265 Km 0.000 Km 4. crt.549 Km 5.860 Km 65 DC 72A 3.000 Km 3.392 Km 77 DC 94 78 DC 95 3.000 Km 3.000 Km 68 DC 74 69 DC 77 8.870 Km 4.500 Km 4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul GORJ Nr.730 Km 4.500 Km 5.500 Km 4.950 Km 2.000 Km 1. 92 .600 Km 71 DC 81A 72 DC 84 73 DC 84A 74 DC 86 75 DC 90 1.000 Km 3.300 Km 79 DC 96 3.300 Km 4.700 Km 6.100 Km 7.350 Km 1.650 Km 4.650 Km 76 DC 91 3.400 Km 64 DC 72 3.000 Km 1.680 Km 85 DC 105 86 DC 106 87 DC 107 1.000 Km 1.440 Km 0.900 Km 83 DC 103 7.300 Km 4.600 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.500 Km 70 DC 79A 2.000 Km 67 DC 73A 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.350 Km 80 DC 99 81 DC 100 82 DC 101 1.300 Km 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 70A 5.250 Km 4.000 Km 3.900 Km 89 DC 109 90 DC 110 91 DC 111 92 DC 112 93 DC 113 6.000 Km 84 DC 104 2.400 Km 2.460 Km 88 DC 108 4.

050 Km 98 DC 118 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.800 Km 4.568 Km 106 DC 131A 4.900 Km 101 DC 122 102 DC 123 1.510 Km 2.125 Km Drum de pământ: 153.490 Km 107 DC 131B 108 DC 132 109 DC 134 110 DC 142 1.500 Km 115 DC 148 116 DC 149 5.625 Km 105 DC 129 1.850 Km 96 DC 115 97 DC 117 2.300 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 44.650 Km 1.805 Km 3.200 Km 0.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul GORJ Nr.720 Km 2.610 Km 111 DC 143 8.980 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul GORJ Îmbrăcăminte bituminoasă: 9.565 Km 103 DC 125 5.550 Km 1.190 Km 104 DC 126 5.000 Km 95 DC 114 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 113A 1.500 Km 100 DC 121 2.790 Km 112 DC 145 3. crt.050 Km 114 DC 146A 3.750 Km 99 DC 120 2.500 Km 5.000 Km 2.050 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. bitum.000 Km 7.900 Km 5. 93 .590 Km Pavaj: Pietruire: 442.900 Km 6.656 Km Beton de ciment: 43.160 Km 113 DC 146 4.

200 Km 10.000 Km 15 DC 15 0.000 Km 1. crt.985 Km 23 DC 23 4. 94 .100 Km pag.513 Km 16 DC 16 0.500 Km 2 DC 2 3.647 Km 9.300 Km 13 DC 13 4.400 Km 0.550 Km 19 DC 19 1.200 Km 7 DC 7 3.530 Km 9 DC 9 1.000 Km 3.970 Km 22 DC 22 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul HARGHITA Nr. bitum.500 Km 1.250 Km 20 DC 20 1.430 Km 11 DC 11 0.850 Km 25 DC 25 1.760 Km 10 DC 10 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.200 Km 2.425 Km 24 DC 24 1.056 Km 1.000 Km 31 DC 32 2.600 Km 0.500 Km 4 DC 4 5 DC 5 6 DC 6 5.734 Km 17 DC 17 1.000 Km 21 DC 21 3.800 Km 12 DC 12 2.100 Km 3 DC 3 2.780 Km 27 DC 27 8.000 Km 8 DC 8 4.300 Km 8.000 Km 18 DC 18 5. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 2.670 Km 26 DC 26 4.000 Km 14 DC 14 5.925 Km 1.000 Km 30 DC 31 2.700 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 3.400 Km 28 DC 29 29 DC 30 4.

000 Km 1.070 Km 38 DC 38A 39 DC 39 40 DC 40 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul HARGHITA Nr.300 Km 2.100 Km 1.750 Km 43 DC 43 44 DC 44 45 DC 45 2.730 Km 4. crt.000 Km 2.800 Km 60 DC 60 1.860 Km 37 DC 38 1.500 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 1.340 Km 3.200 Km 61 DC 61 1.900 Km 54 DC 54 16.885 Km 4.000 Km 1.500 Km 34 DC 35 5.200 Km 4. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 33 7.900 Km 36 DC 37 0.356 Km 2.400 Km pag.400 Km 56 DC 56 1.350 Km 3.601 Km 3.590 Km 48 DC 48 5. bitum.070 Km 35 DC 36 3.040 Km 49 DC 49 13.000 Km 46 DC 46 4.500 Km 0.845 Km 1.200 Km 59 DC 59 1.850 Km 51 DC 51 52 DC 52 6.100 Km 57 DC 57 1.989 Km 53 DC 53 0.100 Km 58 DC 58 1.500 Km 0.000 Km 55 DC 55 2.300 Km 6.989 Km 3.200 Km 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.730 Km 33 DC 34 2.180 Km 50 DC 50 5.000 Km 42 DC 42 3. 95 .000 Km 47 DC 47 0.844 Km 0.150 Km 41 DC 41 3.500 Km 62 DC 62 7.

000 Km 1.100 Km 3.500 Km 64 DC 64 3.000 Km 1.100 Km 5. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.500 Km 77 DC 77 1.500 Km 65 DC 65 4. 96 .000 Km 3.500 Km 79 DC 79 1.900 Km 2.430 Km Drum de pământ: 120.400 Km 75 DC 75 2.500 Km 72 DC 72 2.500 Km 81 DC 81 1.200 Km 66 DC 66 2.073 Km Beton de ciment: 0.661 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.600 Km 69 DC 69 3.400 Km 68 DC 68 4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul HARGHITA Nr.000 Km 1. crt.200 Km 80 DC 80 1.100 Km 71 DC 71 2.100 Km 78 DC 78 1. bitum.500 Km 73 DC 73 5.730 Km Pavaj: Pietruire: 213.000 Km 74 DC 74 1. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 63 2.300 Km 76 DC 76 2.100 Km 70 DC 70 5.200 Km 67 DC 67 10.000 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul HARGHITA Îmbrăcăminte bituminoasă: Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 18.

uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 0.100 Km 30 DC 14A 2.000 Km 27 DC 13A 3.100 Km 31 DC 15 1.100 Km 12 DC 5E 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.400 Km 6 DC 4 2.200 Km 29 DC 13C 2.000 Km 28 DC 13B 3.100 Km 9 DC 5B 5.000 Km 24 DC 12B 3.612 Km 4.550 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. bitum.500 Km 2.000 Km 26 DC 12D 2. crt.500 Km 14 DC 7 1.100 Km 16 DC 8C 4.800 Km 3.076 Km 2.730 Km 15 DC 8B 3. 97 .974 Km 20 DC 11 2.750 Km 2 DC 1A 3.500 Km 12.120 Km 1.100 Km 5 DC 3 3.000 Km 3 DC 2 1.000 Km 25 DC 12C 5.000 Km 10 DC 5C 5.500 Km 17 DC 9 18 DC 9A 19 DC 10 3.000 Km 3.000 Km 2.688 Km 3.300 Km 11 DC 5D 3.000 Km 13 DC 6 9.200 Km 0.370 Km 0.150 Km 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul HUNEDOARA Nr.680 Km 6.500 Km 4 DC 2A 3.250 Km 3.000 Km 2.850 Km 21 DC 11A 22 DC 12 23 DC 12A 3.500 Km 8.000 Km 7 DC 5 8 DC 5A 2.850 Km 4.

900 Km 49 DC 22 50 DC 23 51 DC 23A 2.200 Km 0.642 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 5.300 Km 45 DC 20D 2.500 Km 33 DC 15B 34 DC 16 35 DC 16A 36 DC 17 37 DC 17A 4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul HUNEDOARA Nr.455 Km 10. crt. bitum.820 Km 5.650 Km 46 DC 20E 2.800 Km 4.100 Km 48 DC 21B 1.500 Km 5.500 Km 1.800 Km 0.800 Km 41 DC 20 5.500 Km 57 DC 25C 58 DC 26 59 DC 26A 4.600 Km 52 DC 24 8.796 Km 1.600 Km 61 DC 26C 1. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 15A 2.000 Km 47 DC 21A 2.500 Km 2.600 Km 3.200 Km 62 DC 27B 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.150 Km 56 DC 25B 3.100 Km 1.900 Km 3.760 Km 55 DC 25A 2.366 Km 42 DC 20A 5.650 Km 40 DC 19B 1.200 Km pag.130 Km 53 DC 24A 54 DC 25 3.704 Km 16.000 Km 38 DC 19 3.870 Km 39 DC 19A 1.800 Km 60 DC 26B 2.200 Km 44 DC 20C 2.130 Km 1.100 Km 43 DC 20B 3. 98 .

950 Km 71 DC 32 7.200 Km 3.000 Km 2.900 Km 85 DC 47 3.000 Km 3.390 Km 72 DC 33 73 DC 37 74 DC 38 75 DC 39A 76 DC 40A 77 DC 40B 78 DC 41 79 DC 42 80 DC 42A 81 DC 43 82 DC 44 83 DC 45 84 DC 46 3.500 Km 87 DC 48A 7. 99 .741 Km 4.340 Km 0.860 Km 3.600 Km 3.200 Km 89 DC 50 6.800 Km 9.200 Km 1.500 Km 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 27C 4.000 Km 88 DC 49 9.540 Km 1.810 Km 0.960 Km 2.100 Km 67 DC 28B 1.600 Km 69 DC 29 3.690 Km 5.820 Km 2.500 Km 70 DC 30 5.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul HUNEDOARA Nr.000 Km 2.119 Km 1.660 Km 4.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.600 Km 64 DC 27D 65 DC 28 66 DC 28A 7.130 Km 1.200 Km 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.500 Km 68 DC 28C 2. crt.700 Km 90 DC 50A 91 DC 51 92 DC 51A 93 DC 51B 3. bitum.340 Km 0.000 Km 86 DC 48 4.000 Km 3.

600 Km 9.200 Km 122 DC 62 2.700 Km 110 DC 57D 2.500 Km 96 DC 52A 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul HUNEDOARA Nr.000 Km 123 DC 63 5.100 Km 95 DC 52 2.000 Km 0.000 Km 1.000 Km 111 DC 58A 112 DC 58B 113 DC 58C 3. 100 .500 Km 121 DC 61B 1.705 Km 2.500 Km 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.800 Km 3.000 Km 97 DC 52B 1.800 Km 101 DC 54B 9. crt.400 Km 3.000 Km 16.000 Km 2.595 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.500 Km 119 DC 61 120 DC 61A 1.800 Km 114 DC 58D 8.200 Km 124 DC 63A 3. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 51C 4.000 Km 1.100 Km 102 DC 54C 103 DC 54D 1.200 Km 2.000 Km 116 DC 59B 117 DC 59C 1.000 Km 98 DC 53 99 DC 54 1.500 Km 118 DC 60 2.000 Km 2.600 Km 1.500 Km 100 DC 54A 10.800 Km 115 DC 59A 3.500 Km 104 DC 55 4.500 Km 0. bitum.500 Km 105 DC 56 106 DC 57 107 DC 57A 108 DC 57B 109 DC 57C 6.

200 Km 143 DC 75 4.500 Km 133 DC 70A 2.500 Km 135 DC 70C 136 DC 71 1. bitum.635 Km 4.500 Km 141 DC 73C 2.100 Km 149 DC 79A 150 DC 79B 151 DC 80 152 DC 81 9.100 Km 4.100 Km 155 DC 82B 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul HUNEDOARA Nr.800 Km 126 DC 65 127 DC 66 4.650 Km 153 DC 82 1.000 Km 138 DC 73 6.000 Km 154 DC 82A 2.450 Km 2.000 Km 131 DC 68A 3.000 Km 6.000 Km 128 DC 66A 4.100 Km 132 DC 70 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 125 DC 64 7.118 Km 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.800 Km 5.900 Km 130 DC 68 15.200 Km 142 DC 74 3.200 Km 137 DC 72 7.000 Km 140 DC 73B 2.800 Km 134 DC 70B 3.365 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 2.100 Km 1.500 Km 2.540 Km 144 DC 75A 145 DC 76 146 DC 77 147 DC 78 3.482 Km 1. crt. 101 .600 Km 129 DC 67 2.500 Km 1.200 Km 0.600 Km 148 DC 79 7.840 Km 139 DC 73A 2.

066 Km 4.200 Km 176 DC 97 1. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 156 DC 83 3.000 Km 178 DC 99 3. bitum.000 Km 175 DC 96 2.910 Km 0.500 Km 4.300 Km 0.600 Km 159 DC 86 1.257 Km 1.100 Km 0.520 Km 2.840 Km 181 DC 100B 2.239 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 8. 102 .000 Km pag.800 Km 3.809 Km 157 DC 83A 158 DC 85 0.650 Km 168 DC 92 1.550 Km 160 DC 86A 161 DC 86B 162 DC 87 0.600 Km 170 DC 94 171 DC 94A 2.000 Km 1.000 Km 172 DC 94B 1.680 Km 164 DC 89 165 DC 90 166 DC 90A 167 DC 91 3.500 Km 182 DC 101 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 174 DC 95 3.500 Km 186 DC 103C 5.450 Km 169 DC 93 3.420 Km 1.200 Km 173 DC 94C 6.750 Km 0.000 Km 177 DC 98 3.400 Km 6.000 Km 185 DC 103B 3.800 Km 4.150 Km 183 DC 103 2.000 Km 184 DC 103A 14.600 Km 179 DC 100 180 DC 100A 6.000 Km 2.000 Km 2.343 Km 2.000 Km 0. crt.990 Km 163 DC 88 0.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul HUNEDOARA Nr.

200 Km 201 DC 111A 3.500 Km 202 DC 112 203 DC 113 204 DC 113A 205 DC 114 206 DC 115 1.235 Km 5.600 Km 212 DC 117B 8.200 Km 210 DC 117 1.000 Km 214 DC 119 215 DC 119A 1.500 Km 207 DC 115A 3.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul HUNEDOARA Nr.100 Km 6. 103 .600 Km 2.550 Km 2.000 Km 197 DC 109C 1.000 Km 0.500 Km 1.087 Km 1.350 Km 11.000 Km 208 DC 115B 14.000 Km 2.600 Km 1.800 Km 10.640 Km 188 DC 105 2.900 Km 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc. crt. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 187 DC 104 4.000 Km 3.400 Km 195 DC 109A 4.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.500 Km 211 DC 117A 11.210 Km 1.000 Km 1.700 Km 6.460 Km 2.440 Km 1.500 Km 198 DC 110 199 DC 110A 200 DC 111 2.413 Km 1.000 Km 2.000 Km 0.130 Km 1.050 Km 11.065 Km 1.000 Km 209 DC 116 3.100 Km 189 DC 105A 190 DC 106 191 DC 107 192 DC 107A 193 DC 108 194 DC 109 7.000 Km 9. bitum.000 Km 0.500 Km 10.000 Km 196 DC 109B 5.000 Km 1.900 Km 216 DC 120 217 DC 120A 1.500 Km 5.360 Km 1.200 Km 213 DC 118 2.

104 .000 Km 220 DC 121 221 DC 121A 222 DC 121B 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.260 Km 232 DC 127A 233 DC 129 234 DC 129A 235 DC 129B 236 DC 130 237 DC 131 3.320 Km 2.600 Km pag.406 Km 2.000 Km 2.860 Km 241 DC 134 242 DC 135 23.600 Km 3.900 Km 0. crt.810 Km 2.930 Km 239 DC 132A 2.000 Km 4.850 Km 0.550 Km 2. bitum.717 Km 230 DC 126C 8.300 Km 219 DC 120C 22.000 Km 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 218 DC 120B 5.100 Km 1.290 Km 223 DC 121C 12.950 Km 1.700 Km 1.600 Km 4.800 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 2.400 Km 243 DC 136 4.000 Km 238 DC 132 7.000 Km 224 DC 123 225 DC 124 226 DC 125 227 DC 125A 228 DC 126A 229 DC 126B 0.100 Km 4.604 Km 3.500 Km 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul HUNEDOARA Nr.000 Km 3.540 Km 4.500 Km 245 DC 137 246 DC 139 247 DC 140 248 DC 140A 4.650 Km 244 DC 136A 2.200 Km 231 DC 127 4.600 Km 240 DC 133 0.000 Km 12.200 Km 3.396 Km 5.

252 Km 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul HUNEDOARA Nr.600 Km 267 DC 154 6.508 Km 1.800 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 11.420 Km 257 DC 146B 2.309 Km 2.200 Km 270 DC 157 3.000 Km 254 DC 145A 1.830 Km 250 DC 142 4.600 Km 260 DC 147B 4. crt.800 Km 279 DC 164 4.100 Km 262 DC 148 4.000 Km 277 DC 163A 278 DC 163B 5.700 Km 276 DC 163 13.045 Km 268 DC 154A 269 DC 156 5.820 Km 253 DC 145 4.200 Km 275 DC 161 4.100 Km 258 DC 147 259 DC 147A 4.650 Km 4.300 Km 7. 105 .600 Km 273 DC 160 274 DC 160A 1.800 Km 265 DC 152 5. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.100 Km 252 DC 144 1.000 Km 0.300 Km 266 DC 153 2.700 Km 251 DC 143 2.335 Km 8.052 Km 264 DC 150A 4. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 249 DC 141 2.450 Km 2.800 Km 261 DC 147C 2.600 Km 272 DC 159 3.600 Km 3.300 Km 2. bitum.987 Km 263 DC 149 3.200 Km 255 DC 146 256 DC 146A 1.700 Km 1.100 Km 271 DC 158 4.700 Km 5.

689 Km 11.162 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 71.130 Km 281 DC 165A 282 DC 166 283 DC 166A 284 DC 167A 285 DC 167B 286 DC 168 3.140 Km 291 DC 172 0.000 Km 289 DC 170B 4.150 Km 2.100 Km 3.774 Km 292 DC 173 0.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul HUNEDOARA Nr.353 Km Beton de ciment: 18. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.546 Km 7. bitum.500 Km 290 DC 171 3.050 Km 288 DC 170A 3.000 Km 10.373 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.904 Km Drum de pământ: 390.100 Km 295 DC 175 296 DC 175A 6. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 280 DC 165 3.100 Km 287 DC 170 1.000 Km 2.316 Km Pavaj: Pietruire: 898. crt.800 Km 3.100 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul HUNEDOARA Îmbrăcăminte bituminoasă: 22.800 Km 294 DC 174A 2.631 Km 293 DC 174 4. 106 .220 Km 3.070 Km 1.000 Km 7.

crt. bitum.295 Km 7.600 Km 6 DC 6 2.500 Km 1.680 Km 0.800 Km 9.733 Km 4 DC 4 1.480 Km 24 DC 25 3.460 Km 7.000 Km 16.100 Km 2.550 Km 1.700 Km 0.000 Km 27 DC 27 3.750 Km 25 DC 26 2.600 Km 10.000 Km 6.250 Km 4.580 Km 2.200 Km 7.030 Km 11 DC 10 3.600 Km 4.300 Km 6.800 Km 15 DC 15 16 DC 16 17 DC 17 18 DC 18 19 DC 20 20 DC 21 21 DC 21A 22 DC 22 23 DC 23 0.560 Km 2.400 Km 9.250 Km 1.450 Km 7.250 Km 2.300 Km 3.500 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.750 Km 1.000 Km 7 DC 7 15.500 Km 0.500 Km 10 DC 9 8.300 Km 0.125 Km 2.750 Km 13 DC 12 14 DC 13 2.000 Km 5. 107 . uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 2.750 Km 3 DC 3 2.500 Km 1.000 Km 0.500 Km 11.720 Km 2.025 Km 7. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul IAŞI Nr.500 Km 2.510 Km 5 DC 5 0.200 Km 9.780 Km 8 DC 8 6.550 Km 4.400 Km 28 DC 27A 29 DC 28 30 DC 29 31 DC 30 1.455 Km 2.400 Km 1.200 Km 2.000 Km 3.120 Km 9 DC 8A 3.500 Km 2.000 Km 2 DC 2 4.300 Km 26 DC 26A 0.800 Km 0.360 Km 7.340 Km 3.100 Km 12 DC 11 0.

000 Km 61 DC 59 2.225 Km 1.500 Km 59 DC 57 11. crt.000 Km 40 DC 38A 0.650 Km 60 DC 58 8.800 Km 34 DC 34 3.000 Km 36 DC 36A 0.425 Km 1.200 Km 2.660 Km 1.000 Km 2.300 Km 62 DC 60 6.500 Km 39 DC 38 2.106 Km 1.590 Km 58 DC 56 5.020 Km 11.300 Km 55 DC 53 3.000 Km 38 DC 37A 3. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 31 33 0. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.090 Km 57 DC 55 5.450 Km 52 DC 51 53 DC 51A 54 DC 52 10.800 Km 2.430 Km 6.420 Km 1.650 Km DC 33 1.850 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 8.000 Km 56 DC 54 3.200 Km 5.200 Km 6. bitum.095 Km 0.190 Km 7.850 Km 6.500 Km 0.600 Km 41 DC 38B 5.305 Km 35 DC 36 3.000 Km 51 DC 50A 1.940 Km 1. 108 .600 Km 1.900 Km 2.170 Km 12.600 Km 1.200 Km 2.880 Km 37 DC 37 4.770 Km 42 DC 39 43 DC 41 44 DC 41A 45 DC 44 46 DC 45 47 DC 47 48 DC 48 49 DC 49 50 DC 50 3.900 Km 2.400 Km 0.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul IAŞI Nr.

850 Km 64 DC 62 1.800 Km 3.000 Km 11.000 Km 2.100 Km 0.478 Km 80 DC 81 1.780 Km 92 DC 98 93 DC 99 4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul IAŞI Nr.500 Km 2.020 Km 72 DC 71 73 DC 73 74 DC 74 75 DC 75 76 DC 78 8.440 Km 1.590 Km 65 DC 63 66 DC 65 67 DC 66 0.360 Km pag.340 Km 2.400 Km 82 DC 85 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 61 1.280 Km 4.340 Km 6.500 Km 0.600 Km 68 DC 67 3.900 Km 4.300 Km 70 DC 69A 6.270 Km 0.500 Km 1. bitum.994 Km 4.251 Km 1.060 Km 6. crt.450 Km 91 DC 97 6.000 Km 90 DC 96 1.245 Km 3.000 Km 2.000 Km 77 DC 78A 1.450 Km 69 DC 68 0.580 Km 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.600 Km 83 DC 86 84 DC 89 85 DC 90 86 DC 91 87 DC 92 88 DC 94 3.170 Km 7. 109 .900 Km 78 DC 79 4.370 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 7.100 Km 2.144 Km 4.250 Km 89 DC 95 1.100 Km 3.000 Km 71 DC 70 5.460 Km 6.500 Km 1.100 Km 81 DC 82A 4.000 Km 2.500 Km 4.450 Km 5.320 Km 2.820 Km 79 DC 80 4.

600 Km 3.305 Km 2.000 Km 2.983 Km 1.100 Km 2. 110 .862 Km pag.850 Km 3.080 Km 116 DC 121 0.000 Km 1.095 Km 0.410 Km 110 DC 116 3. bitum.000 Km 0.370 Km 102 DC 108 5.500 Km 3.480 Km 4.700 Km 8.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul IAŞI Nr.500 Km 6.800 Km 7.300 Km 1.340 Km 2.000 Km 115 DC 120A 1.250 Km 101 DC 107 6.219 Km 10.330 Km 103 DC 109 2.770 Km 95 DC 102 96 DC 102A 97 DC 103 98 DC 104 99 DC 105 7.467 Km DC 115 0.976 Km 5.700 Km 0.960 Km 104 DC 110 2.274 Km 1.000 Km 5.300 Km 0.400 Km 111 DC 117 112 DC 118 113 DC 119 114 DC 120 1.700 Km 5. crt.100 Km 100 DC 106 1.700 Km 4.250 Km 105 DC 111 2.160 Km 106 DC 112 107 DC 113 108 DC 114 109 0.080 Km 3.200 Km 7.920 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 4.100 Km 0.800 Km 3.220 Km 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 101 2.600 Km 4.200 Km 0.900 Km 6. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.840 Km 4.200 Km 117 DC 122 3.607 Km 124 DC 127 7.534 Km 118 DC 122A 119 DC 122B 120 DC 123 121 DC 124 122 DC 125 123 DC 126 2.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul IAŞI
Nr.
crt.

Denumire
drum

Îmbrăcăminte
bituminoasă: (IA)

Îmbrăc. bitum.
uşoară: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pământ:
(DP)

____________________________________________________________________________________
125

DC 128

2,950 Km

126

DC 129

5,400 Km

3,500 Km

127

DC 130

2,110 Km

4,640 Km

128

DC 130A

129

DC 131

3,725 Km

130

DC 131A

7,700 Km

131

DC 132

5,600 Km

132

DC 133

5,550 Km

4,456 Km

133

DC 135

5,850 Km

8,315 Km

134

DC 137

135

DC 138

136

DC 139

137

DC 140

138

DC 141

3,000 Km

139

DC 142

5,190 Km

140

DC 144

141

DC 145

1,994 Km

6,500 Km

142

DC 145A

1,200 Km

0,600 Km

143

DC 148

144

DC 149

145

DC 150

146

DC 151

147

DC 153

148

DC 154

149

DC 155

1,350 Km

1,650 Km

150

DC 156

0,250 Km

0,950 Km

1,100 Km

2,960 Km

5,935 Km

4,700 Km
0,650 Km
2,000 Km
0,536 Km

4,750 Km

5,000 Km

2,000 Km

0,400 Km

21,964 Km

7,800 Km

2,455 Km

1,500 Km

8,650 Km
6,050 Km

0,300 Km

5,950 Km
12,000 Km
4,780 Km
4,850 Km

Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul IAŞI
Îmbrăcăminte bituminoasă:
Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară:
42,188 Km
Beton de ciment:
13,765 Km
Pavaj:
7,370 Km
Pietruire:
390,690 Km
Drum de pământ:
506,910 Km

LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA

pag. 111

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul IALOMIŢA
Nr.
crt.

Denumire
drum

Îmbrăcăminte
bituminoasă: (IA)

Îmbrăc. bitum.
uşoară: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pământ:
(DP)

____________________________________________________________________________________
1

DC 1

1,000 Km

2

DC 2

3

DC 3

4

DC 4

5

DC 5

6

DC 6

7

DC 7

8

DC 8

9

DC 9

1,300 Km

10

DC 10

2,000 Km

11

DC 11

1,500 Km

12

DC 12

13

DC 13

1,450 Km

14

DC 14

4,100 Km

15

DC 15A

16

DC 16

17

DC 18

8,400 Km

18

DC 19

8,100 Km

19

DC 20

20

DC 21A

21

DC 22

22

DC 23

2,100 Km

23

DC 24

6,000 Km

24

DC 26

1,000 Km

25

DC 27

7,250 Km

26

DC 28

4,200 Km

27

DC 30

4,100 Km

28

DC 31

29

DC 32A

30

DC 33

1,000 Km

31

DC 34

2,000 Km

6,650 Km

15,600 Km
1,000 Km
2,600 Km

1,100 Km

10,100 Km
5,000 Km
10,000 Km
23,000 Km

7,500 Km

4,600 Km

1,000 Km

4,000 Km

1,750 Km
3,750 Km

3,400 Km

4,500 Km

0,500 Km

1,890 Km

4,910 Km

3,050 Km
7,000 Km

1,500 Km
3,000 Km

LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA

2,000 Km

pag. 112

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul IALOMIŢA
Nr.
crt.

Denumire
drum

Îmbrăcăminte
bituminoasă: (IA)

Îmbrăc. bitum.
uşoară: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pământ:
(DP)

____________________________________________________________________________________
32

DC 35

1,200 Km

33

DC 36

34

DC 37

35

DC 38

3,700 Km

36

DC 39

2,100 Km

37

DC 40

38

DC 41

8,430 Km

39

DC 42

2,100 Km

40

DC 43

2,100 Km

41

DC 44

2,150 Km

42

DC 45

43

DC 45A

44

DC 46

45

DC 47

46

DC 48

47

DC 49

48

DC 49A

49

DC 50

0,800 Km

1,200 Km

50

DC 51

8,000 Km

17,000 Km

51

DC 52

52

DC 53

8,800 Km

53

DC 54

6,000 Km

54

DC 55

55

DC 78

1,250 Km
11,650 Km

2,250 Km

1,500 Km

1,700 Km

9,500 Km
3,970 Km

0,500 Km
3,500 Km

4,300 Km
2,050 Km
1,000 Km

0,900 Km
5,500 Km
2,500 Km

7,100 Km

1,650 Km

2,350 Km

1,000 Km
3,100 Km

Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul IALOMIŢA
Îmbrăcăminte bituminoasă:
Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară:
48,200 Km
Beton de ciment:
8,700 Km
Pavaj:
Pietruire:
132,420 Km
Drum de pământ:
126,430 Km

LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA

pag. 113

000 Km 24 DC 83 3.400 Km 4.500 Km 1.700 Km 4 DC 6 5 DC 8 6 DC 9 7 DC 10A 8 DC 13 9 DC 15 10 DC 16 11 DC 17 7. 114 .300 Km 3.798 Km 2.500 Km 1.200 Km 25 DC 101 26 DC 103 27 DC 121 1.975 Km 18 DC 24 19 DC 27 20 DC 29 21 DC 50 22 DC 55 23 DC 77A 4. crt.500 Km 6.700 Km 13 DC 19 3.150 Km 1.900 Km 15 DC 21 16 DC 21A 3.900 Km 3.500 Km pag.200 Km 31 DC 126 3. bitum.400 Km 12 DC 18 7.998 Km 3.500 Km 29 DC 124 1.725 Km 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.600 Km 28 DC 122 1.000 Km 9.025 Km 4.400 Km 4.000 Km 4.400 Km 14 DC 20 1.300 Km 0.300 Km 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ILFOV Nr.800 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 0.100 Km 1.000 Km 2 DC 3A 1.300 Km 3 DC 4 3. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 2A 3.452 Km 17 DC 22 1.000 Km 30 DC 125 6.000 Km 4.500 Km 2.100 Km 2.000 Km 4.800 Km 2.500 Km 4.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ILFOV Nr. crt.530 Km 1. 115 .958 Km Pavaj: Pietruire: 63.800 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 59.000 Km 9.045 Km 3.970 Km 5.955 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul ILFOV Îmbrăcăminte bituminoasă: 11.400 Km 33 DC 143 34 DC 178 35 DC 179 36 DC 180 37 DC 181 1.955 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.100 Km 2.500 Km 4.400 Km 38 DC 182 4.160 Km 9. bitum.800 Km 39 DC 183 40 DC 184 4.475 Km 0. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 127 2.218 Km Beton de ciment: 11. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.500 Km 3.327 Km Drum de pământ: 38.

000 Km 1.700 Km 1.000 Km 26 DC 46 27 DC 48 28 DC 49 3.950 Km 4. 116 .000 Km 13.800 Km 12 DC 28A 13 DC 31 3.250 Km 0.600 Km 19 DC 38 2.000 Km 3.720 Km 25 DC 45 3.000 Km 18 DC 37 4.000 Km 22 DC 41 2.800 Km 1.500 Km 10.150 Km 14 DC 32 1.880 Km 24 DC 43 6.700 Km 1.300 Km pag.800 Km 4. bitum.000 Km 30 DC 52 8.150 Km 1.000 Km 16 DC 34 2.000 Km 8 DC 18A 9 DC 25 0.200 Km 31 DC 54 6.350 Km 3.500 Km 8.050 Km 11 DC 28 2.200 Km 0.800 Km 0.680 Km 2.400 Km 17 DC 35 8.900 Km 3. crt.150 Km 2.300 Km 5 DC 13 1.120 Km 7.000 Km 2 DC 7 3 DC 8 4 DC 12 1.094 Km 7 DC 18 5. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 5 2.800 Km 15 DC 33 3.600 Km 4.200 Km 6 DC 14 5.100 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 2.200 Km 20 DC 39 4.600 Km 2.600 Km 21 DC 40 2.500 Km 0.500 Km 0.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul MARAMUREŞ Nr.000 Km 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.900 Km 10 DC 26 0.400 Km 23 DC 42 2.400 Km 9.450 Km 29 DC 50 3.400 Km 13.

000 Km 1.500 Km 8.750 Km 47 DC 73 48 DC 75 49 DC 76 50 DC 77 51 DC 79 5.100 Km 56 DC 86 57 DC 88 2.000 Km 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 3.700 Km 38 DC 63 3.750 Km 1.800 Km 1.000 Km 1.150 Km 1.700 Km 0. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 56 4.050 Km 39 DC 64 40 DC 65 41 DC 67 42 DC 68 43 DC 69 44 DC 70 45 DC 71 1.500 Km 2.930 Km 1.200 Km 0.340 Km 60 DC 93 2.500 Km 2.053 Km 59 DC 90 3. 117 . bitum.410 Km 61 DC 95 62 DC 97 2.120 Km 0.850 Km 35 DC 59 36 DC 61 5.400 Km 2.300 Km 6.837 Km 4.300 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 34 DC 58 4.624 Km 52 DC 80 3.300 Km 58 DC 89 6.900 Km 9.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul MARAMUREŞ Nr.700 Km 0.000 Km 37 DC 62 0.500 Km 0.300 Km 3.000 Km 46 DC 72 1.800 Km 53 DC 81 2.000 Km 1.000 Km 54 DC 82 11.680 Km 2.050 Km 55 DC 85 2.700 Km 4. crt.200 Km 33 DC 57 4.000 Km 1.000 Km 3.

900 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.570 Km Pietruire: 192.300 Km 64 DC 99 1.600 Km 66 DC 102 3.906 Km 2.600 Km 2.810 Km 1.997 Km Drum de pământ: 109.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul MARAMUREŞ Nr.400 Km 69 DC 105 1. crt.200 Km 70 DC 106 3.194 Km 65 DC 100 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.900 Km 0.600 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul MARAMUREŞ Îmbrăcăminte bituminoasă: 15.940 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 32.014 Km Pavaj: 8. 118 .970 Km 67 DC 103 5.750 Km 68 DC 104 9.330 Km 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 98 0.997 Km Beton de ciment: 10. bitum.170 Km 71 DC 107 5.

312 Km 31 DC 23 5. bitum.800 Km 13 DC 9 10.250 Km 4.180 Km 5.000 Km 19 DC 14A 2.000 Km 8.600 Km 0.000 Km 9.400 Km 0.825 Km 0.655 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 0.850 Km 2 DC 2 2.600 Km 18 DC 14 1.500 Km 4.000 Km 1.000 Km 6. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 26 DC 19 27 DC 20 28 DC 21 29 DC 21A 3.200 Km 0. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul MEHEDINŢI Nr.000 Km 23 DC 17 0.000 Km 9 DC 6A 10 DC 6B 11 DC 7 12 DC 8 2.000 Km 2.575 Km pag.000 Km 14 DC 9A 15 DC 10 0.415 Km 0.000 Km 7 DC 5A 2.800 Km 17 DC 13 2. 119 .600 Km 2.000 Km 20 DC 15 0.500 Km 2.500 Km 1.000 Km 25 DC 18 9.600 Km 0.800 Km 2.800 Km 21 DC 15A 22 DC 16 1.000 Km 1.935 Km 6 DC 4 5.365 Km 1. crt.600 Km 4 DC 3 8.000 Km 3 DC 2A 1.500 Km 30 DC 22 1.275 Km 5.800 Km 4.800 Km 4.800 Km 16 DC 11 2.050 Km 5 DC 3A 4.000 Km 3.300 Km 1.400 Km 24 DC 17A 4.000 Km 8 DC 6 6.585 Km 2.

000 Km 54 DC 44 0. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 24 7.400 Km 0.000 Km 57 DC 46A 3.660 Km 1.000 Km 0.500 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 1.600 Km 60 DC 49 6.900 Km 33 DC 25 8.260 Km 58 DC 47 59 DC 48 1.500 Km 48 DC 38 7.000 Km 45 DC 36 1.200 Km 40 DC 30 2.000 Km 44 DC 35 1.440 Km 4.500 Km 49 DC 39 4.300 Km 47 DC 37A 1.500 Km 2.900 Km 46 DC 37 3.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul MEHEDINŢI Nr.536 Km 39 DC 29 6. crt.500 Km 56 DC 45A 2.500 Km 7.000 Km 0.150 Km 61 DC 50 9.966 Km 5.000 Km 2.500 Km 41 DC 31 42 DC 33 3.300 Km 62 DC 51 3. 120 .500 Km 43 DC 34 2.000 Km 0.000 Km 37 DC 27A 38 DC 28 1.050 Km 34 DC 25A 35 DC 25B 1.860 Km 1.130 Km 1.500 Km pag.040 Km 2.920 Km 0.334 Km 55 DC 45 1.100 Km 3.500 Km 51 DC 41 52 DC 42 3.600 Km 2.500 Km 53 DC 43 1. bitum.250 Km 50 DC 40 7. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.900 Km 36 DC 27 3.

900 Km 0.000 Km 4. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 52 9. crt.150 Km 64 DC 54 65 DC 56 66 DC 57 3.500 Km 10.734 Km 7.000 Km 2.698 Km 0.500 Km 90 DC 82 4.550 Km 68 DC 59 8.500 Km 7.000 Km 86 DC 80 13.200 Km 4.483 Km 70 DC 61 5.500 Km 3.800 Km 73 DC 65 74 DC 65A 2.900 Km 72 DC 64 2.265 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 0.300 Km 0.600 Km 93 DC 84A 1.500 Km 89 DC 81B 2.550 Km 92 DC 83A 1.300 Km 69 DC 60 10.300 Km 2.400 Km pag.000 Km 75 DC 66 9.850 Km 91 DC 83 5.480 Km 12. 121 .400 Km 67 DC 58 2.439 Km 0.100 Km 83 DC 76 6.740 Km 5.200 Km 7.900 Km 84 DC 78 8. bitum.000 Km 2.036 Km 7.020 Km 71 DC 62 2.248 Km 87 DC 81 88 DC 81A 1.600 Km 81 DC 74 82 DC 75 7.389 Km 85 DC 79 6.500 Km 80 DC 72A 1.560 Km 76 DC 67 77 DC 68 78 DC 69 79 DC 70 2.500 Km 5.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul MEHEDINŢI Nr.

530 Km 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 86 6.450 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.980 Km 103 DC 94 8.400 Km 105 DC 96 5.570 Km 5.100 Km 104 DC 95 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 1.000 Km 0.647 Km 0. bitum.000 Km 1.650 Km 122 DC 119 123 DC 120 124 DC 121 1.350 Km 102 DC 93 5.010 Km 1.000 Km 96 DC 87 7.700 Km 8. 122 .500 Km 101 DC 92 1.410 Km 97 DC 88 3.000 Km 1.000 Km 1.478 Km 2. crt.245 Km 121 DC 118 2.350 Km 1.000 Km 106 DC 98 2.000 Km 98 DC 89 8.122 Km 95 DC 86A 2.100 Km 1.000 Km 2.000 Km 12.500 Km 117 DC 109 118 DC 111 119 DC 115 3.814 Km 116 DC 106 9.400 Km 5.900 Km 114 DC 104 6.500 Km 120 DC 116 8.300 Km 113 DC 103 1.470 Km 6.610 Km 107 DC 99 108 DC 100 109 DC 100A 110 DC 100B 111 DC 101 112 DC 102 1.550 Km 3.693 Km 2.000 Km 6.650 Km 115 DC 105 9.154 Km 7.440 Km 5.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul MEHEDINŢI Nr.350 Km 2.000 Km 99 DC 90 100 DC 91 4.

400 Km 0.715 Km 5. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 125 DC 122 0.285 Km 0. bitum.480 Km Pietruire: 547.857 Km Drum de pământ: 81.400 Km 0.730 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.200 Km 0.131 Km Beton de ciment: 22.005 Km Pavaj: 0.700 Km 0. 123 .200 Km 131 DC 128 0.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul MEHEDINŢI Nr.755 Km 130 DC 127 2.600 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul MEHEDINŢI Îmbrăcăminte bituminoasă: 3.870 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 55.930 Km 14. crt.535 Km 3.870 Km 126 DC 123 127 DC 124 128 DC 125 129 DC 126 3.500 Km 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul MUREŞ Nr. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 0.902 Km 10 DC 10 11 DC 11 12 DC 12 13 DC 13 14 DC 14 15 DC 15 12.500 Km 27 DC 26 28 DC 27 2.000 Km 26 DC 25 0.889 Km 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.900 Km 2 DC 2 3 DC 3 4 DC 4 5 DC 5 4. crt.431 Km 0.575 Km 29 DC 28 5.300 Km 2.700 Km 4.962 Km 8 DC 7 10.412 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 2.050 Km 0.332 Km 3. bitum.147 Km 5.500 Km 22 DC 22 1.376 Km 2.500 Km 0.050 Km 1.368 Km 0.475 Km 23 DC 23 1.500 Km 6.000 Km 6.000 Km 17 DC 17 18 DC 18 19 DC 19 20 DC 20 21 DC 21 2.000 Km 31 DC 30 1.000 Km 30 DC 29 2.500 Km 0.500 Km 6 DC 5A 0.600 Km 4.000 Km 4.350 Km 2.900 Km 4.624 Km 5.768 Km 9 DC 9 3.900 Km 2.000 Km 16 DC 16 6.069 Km 5.850 Km 1. 124 .111 Km 3.500 Km 7 DC 6 0.000 Km 24 DC 24 25 DC 24A 6.

000 Km 38 DC 37 3.000 Km 36 DC 35 2.000 Km 37 DC 36 5.054 Km 0.300 Km 2.000 Km 61 DC 57 2.400 Km 60 DC 56A 2.700 Km 54 DC 51A 1. bitum.300 Km 49 DC 48 4. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 2.700 Km 3.500 Km 0.500 Km 48 DC 47 2.864 Km 3.500 Km 34 DC 33 3.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul MUREŞ Nr. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 31 3.500 Km 42 DC 41 3.500 Km 35 DC 34 3.500 Km 56 DC 53 2.000 Km 44 DC 43 4.800 Km 41 DC 40 0.400 Km 43 DC 42 3.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 57 DC 54 58 0.400 Km 0. 125 .700 Km 45 DC 44 5.100 Km 55 DC 52 2.500 Km DC 55 1.500 Km 40 DC 39 5.600 Km 2.900 Km 1.000 Km 39 DC 38 7.400 Km 53 DC 51 1.000 Km 50 DC 49 51 DC 49A 52 DC 50 0.000 Km 59 DC 56 7.500 Km 47 DC 46 7. crt.000 Km 33 DC 32 4.500 Km 46 DC 45 8.582 Km 2.000 Km 62 DC 58 3.

uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 59 0.000 Km 88 DC 83 4.025 Km 4.900 Km 7.740 Km 74 DC 69 3.313 Km 3.700 Km 2.800 Km 68 DC 64 5.390 Km 1.100 Km 93 DC 88 0.075 Km 0.650 Km 71 DC 67 72 DC 68 73 DC 68A 1.100 Km 6.000 Km 85 DC 80 86 DC 81 87 DC 82 2.000 Km 90 DC 85 1.600 Km 0.630 Km 1.000 Km 81 DC 76 7.700 Km 92 DC 87 0.400 Km 76 DC 71 77 DC 72 14.750 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.400 Km 67 DC 63 10.300 Km 84 DC 79 2.600 Km 3.400 Km 69 DC 65 3.600 Km 91 DC 86 2.090 Km 1.287 Km 1. crt.500 Km 82 DC 77 4.000 Km 4.446 Km 1.353 Km 80 DC 75 4.170 Km 70 DC 66 0.150 Km 3.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul MUREŞ Nr.800 Km 78 DC 73 9. bitum.000 Km 89 DC 84 4.500 Km 64 DC 60 65 DC 61 6.300 Km 4.000 Km 66 DC 62 1.100 Km 5.000 Km 75 DC 70 20.500 Km 0. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.054 Km 1. 126 .930 Km 83 DC 78 6.000 Km 79 DC 74 0.000 Km 2.

000 Km 97 DC 93 4.620 Km 0.080 Km 0.070 Km 115 DC 113 6.320 Km 100 DC 96 101 DC 97 102 DC 98 2.940 Km 95 DC 91 0. 127 .419 Km 1.000 Km 116 DC 114 0.060 Km 0.634 Km 108 DC 104 1. bitum.250 Km 99 DC 95 2.380 Km 4.380 Km 2.600 Km 7.559 Km 121 DC 118 1. crt.000 Km 112 DC 110 4.900 Km 104 DC 100 105 DC 101 106 DC 102 107 DC 103 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul MUREŞ Nr.600 Km 8.750 Km 0.880 Km 3.740 Km 120 DC 117A 1.740 Km 1.000 Km 113 DC 111 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.500 Km pag.000 Km 3.580 Km 119 DC 117 9.050 Km 117 DC 115 2.720 Km 96 DC 92 2.800 Km 123 DC 120 1. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 90 2.060 Km 2.250 Km 2.753 Km 118 DC 116 2.120 Km 109 DC 107 2.220 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 2.000 Km 111 DC 109 2.600 Km 124 DC 121 1.275 Km 0.680 Km 2.140 Km 122 DC 119 3.500 Km 0.000 Km 2.921 Km 0.581 Km 1.300 Km 2.120 Km 114 DC 112 1.410 Km 103 DC 99 2.820 Km 1.000 Km 98 DC 94 1.396 Km 2.500 Km 110 DC 108 3.

750 Km 141 DC 137 1. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 125 DC 122 2.200 Km 154 DC 149 2.500 Km 148 DC 143A 149 DC 144 150 DC 145 2.700 Km 3.400 Km 133 DC 129 1.874 Km 5.150 Km 137 DC 133 1.500 Km 145 DC 141 2.000 Km 153 DC 148 3. bitum.000 Km 0.451 Km 5.000 Km 1.920 Km 5.000 Km 0.900 Km 1.800 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.270 Km 135 DC 131 136 DC 132 5.500 Km 144 DC 140 2.500 Km 134 DC 130 0.350 Km 0. crt.000 Km 6.250 Km 19.100 Km 126 DC 123 2.480 Km 1.160 Km 19.800 Km 1.000 Km 3.850 Km 0.500 Km 143 DC 139 2.300 Km 3.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul MUREŞ Nr.500 Km 146 DC 142 5.900 Km 3.650 Km 151 DC 146 5.600 Km 0.049 Km 3.400 Km 152 DC 147 2.230 Km 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.400 Km 0.850 Km 2.080 Km 3.100 Km 142 DC 138 2.000 Km 147 DC 143 3.126 Km 132 DC 128 2.267 Km 155 DC 150 2. 128 .500 Km 127 DC 124 128 DC 124A 129 DC 125 130 DC 126 131 DC 127 3.350 Km 138 DC 134 139 DC 135 140 DC 136 2.

Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 156 DC 151 1.000 Km 0. bitum.000 Km 158 DC 153 3.300 Km 159 DC 154 5.100 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul MUREŞ Îmbrăcăminte bituminoasă: 0.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul MUREŞ Nr.782 Km 168 DC 163 2.847 Km Pavaj: 1.535 Km 169 DC 164 4.832 Km Pietruire: 569. crt.810 Km 0.500 Km 165 DC 160 166 DC 161 167 DC 162 6.600 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 89.593 Km Drum de pământ: 97.290 Km 5.773 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. 129 .765 Km 7.004 Km Beton de ciment: 0.030 Km 163 DC 158 2.000 Km 162 DC 157 2.830 Km 2.800 Km 157 DC 152 2.850 Km 161 DC 156 4.338 Km 4.500 Km 160 DC 155 0.700 Km 164 DC 159 1.

000 Km 2.700 Km 29 DC 44 6.524 Km 25 DC 37 4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul NEAMŢ Nr.000 Km 2 DC 1A 1.240 Km 9 DC 12 7.150 Km 5.324 Km 7 DC 9 9.003 Km 26 DC 39 1.500 Km 31 DC 46 3.010 Km 2.845 Km 5.030 Km 19 DC 29 6.030 Km 14 DC 19 2.503 Km 6 DC 8 3.235 Km 6.250 Km 22 DC 33 1.200 Km 20 DC 31 7.900 Km 30 DC 45 4.585 Km 27 DC 40 4. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 2.817 Km 4 DC 6 5 DC 7 11.480 Km 8 DC 10 4.780 Km 11 DC 13 4.545 Km 10.685 Km 28 DC 41 1.150 Km 4.700 Km 2.303 Km 23 DC 34 24 DC 36 1.140 Km 2.000 Km 4. 130 .906 Km 12 DC 15 2.010 Km 2.190 Km 15 DC 21 16 DC 22 17 DC 25 18 DC 26 4.491 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 1.790 Km 10 DC 12A 0. crt.805 Km pag.750 Km 21 DC 31A 2.770 Km 13 DC 17 2.670 Km 3 DC 3 5.625 Km 9. bitum.

500 Km 53 DC 76 0.075 Km 3.750 Km pag.213 Km 4.936 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 4.000 Km 41 DC 62 42 DC 63 43 DC 64 44 DC 65 4.787 Km 6.200 Km 3.000 Km 0.500 Km 2.800 Km 2.823 Km 57 DC 79 5.900 Km 4.000 Km 48 DC 70 1. bitum.200 Km 39 DC 60 5.064 Km 5.410 Km 33 DC 49 34 DC 51 35 DC 52 36 DC 52A 37 DC 54 38 DC 55 2.000 Km 52 DC 75 6.000 Km 51 DC 74 2.300 Km 0.000 Km 46 DC 68A 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul NEAMŢ Nr.350 Km 62 DC 84 5.080 Km 6.500 Km 4. 131 .800 Km 4.500 Km 47 DC 69 1.000 Km 58 DC 81 59 DC 82 60 DC 82A 61 DC 83 9.400 Km 40 DC 61 3.000 Km 55 DC 78 2.300 Km 45 DC 68 5. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 47 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc. crt.000 Km 49 DC 72 4.500 Km 4.748 Km 2.400 Km 0.500 Km 54 DC 77 3.300 Km 56 DC 78A 6.500 Km 4.190 Km 4.700 Km 2.225 Km 3.000 Km 50 DC 73 2.502 Km 0.002 Km 1.

105 Km 4.300 Km 67 DC 90 5.000 Km 76 DC 104 3.250 Km 64 DC 87 6.700 Km 85 DC 114 2.521 Km 2.500 Km 1.000 Km 91 DC 123 2.312 Km 86 DC 115 4.750 Km 4.670 Km 66 DC 89 6. crt.211 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.292 Km 87 DC 116 3.120 Km 65 DC 88 8.350 Km 93 DC 126 2.837 Km 8.410 Km 4.600 Km 81 DC 109 1.350 Km 90 DC 121 2.000 Km 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.163 Km 82 DC 110 83 DC 111 84 DC 113A 2.130 Km 77 DC 105 2.422 Km 72 DC 98 5.400 Km 79 DC 107 80 DC 108 1.050 Km 5.932 Km 89 DC 119 3.600 Km 2.000 Km 74 DC 101 75 DC 103 3.920 Km 0.002 Km 3.800 Km 3.990 Km 92 DC 125 8. 132 .008 Km 70 DC 93 10.250 Km 4.755 Km 69 DC 92 4. bitum.260 Km 68 DC 91 9. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 85 0.100 Km 88 DC 117 3.500 Km 73 DC 100 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul NEAMŢ Nr.458 Km 71 DC 95 1.175 Km 78 DC 106 1.

400 Km 108 DC 150 109 DC 152 6.730 Km 124 DC 172 16.600 Km 111 DC 154 3.150 Km 113 DC 156 114 DC 157 5.550 Km 0.600 Km 123 DC 169 4.295 Km 106 DC 148 1.746 Km 3.250 Km 95 DC 130 1.242 Km 2.334 Km 96 DC 132 0.850 Km 110 DC 153 5.784 Km 3.500 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. bitum. crt.545 Km 5.200 Km 0.000 Km 120 DC 167 2.566 Km 0.090 Km 116 DC 159 117 DC 161 118 DC 163 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 127 7.734 Km 8.945 Km 9.165 Km 0.680 Km 119 DC 165 5.000 Km 101 DC 139 4. 133 .200 Km 112 DC 155 6.000 Km 100 DC 138 5.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul NEAMŢ Nr.804 Km 115 DC 158 5. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.750 Km 97 DC 134 98 DC 135 99 DC 137 3.200 Km 104 DC 145 7.625 Km 121 DC 168 122 DC 168A 1.000 Km 107 DC 149 4.100 Km 18.510 Km 1.036 Km 102 DC 140 103 DC 143 5.700 Km 105 DC 147 3.000 Km 0.500 Km 3.250 Km 6.

134 .134 Km Pavaj: 5. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul NEAMŢ Îmbrăcăminte bituminoasă: 3.390 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 52.980 Km Beton de ciment: 1. bitum.898 Km Drum de pământ: 44. crt.615 Km Pietruire: 536.398 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul NEAMŢ Nr.

Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.213 Km 0. 135 .935 Km 3. crt.643 Km 5.195 Km 6.700 Km 1.950 Km 1.294 Km 5.487 Km 1.700 Km 2.720 Km 4 DC 5A 2.580 Km 2.900 Km 2.960 Km 3.666 Km 1.403 Km 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul OLT Nr.500 Km 2 DC 2 3 DC 4 5.693 Km 5.713 Km 22 DC 26 0.766 Km 8.100 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. bitum.599 Km 28 DC 35A 0.945 Km 5.690 Km 14 DC 16 7.100 Km 3.675 Km 1.900 Km 5.170 Km 7.577 Km 5.915 Km 5.680 Km 7.000 Km 1.423 Km 10 DC 12 11 DC 13 12 DC 14 13 DC 15 2.000 Km 21 DC 25 6.000 Km 3.597 Km 29 DC 36 5.255 Km 30 DC 38 3.156 Km 5 DC 9 6 DC 9A 7 DC 9B 1.890 Km 7.574 Km 9 DC 11A 4.040 Km 15 DC 17 16 DC 19 17 DC 20 18 DC 21 19 DC 21A 20 DC 24 6.978 Km 23 DC 27 0.400 Km 27 DC 35 2.000 Km 8 DC 11 3. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1A 0.395 Km 0.300 Km 25 DC 30 26 DC 34 2.100 Km 1.150 Km 0.200 Km 24 DC 28 1.920 Km 0.220 Km 0.830 Km 1.900 Km 0.441 Km 31 DC 42 5.

500 Km 7.035 Km 40 DC 55 1.370 Km 46 DC 68 5.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul OLT Nr.300 Km 5.770 Km 3.500 Km 1.000 Km 41 DC 57 1. 136 .900 Km 42 DC 58 0.333 Km 0. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 44 0.657 Km 10.500 Km 35 DC 46 6.538 Km 4.300 Km 43 DC 62 3.300 Km 2.750 Km 0.150 Km 59 DC 83 1. crt.040 Km 45 DC 67 6.600 Km 39 DC 53 3.000 Km 2.250 Km 37 DC 49 38 DC 50 4.489 Km 0.511 Km 0.186 Km 54 DC 79 55 DC 80 56 DC 80A 57 DC 82 58 DC 82A 0.444 Km 4.610 Km 2.000 Km 0.610 Km 47 DC 69 48 DC 73 6.000 Km 6.667 Km 60 DC 84 61 DC 84A 62 DC 85 1.827 Km 0.210 Km 0.000 Km 50 DC 75 51 DC 76 52 DC 77 1.878 Km 33 DC 44A 34 DC 45 3.967 Km 6.590 Km 44 DC 66 2.700 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 10.000 Km 53 DC 78 2.700 Km 36 DC 47 4. bitum.556 Km 0.616 Km 1.000 Km 3.000 Km 49 DC 74 2.000 Km 0. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 0.

Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 16.075 Km 15.646 Km 2.075 Km 88 DC 123A 0.200 Km 2.000 Km 76 DC 106 2.000 Km 3.588 Km 93 DC 130 2.600 Km 81 DC 120 6.871 Km 86 DC 122A 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 86 0.049 Km 64 DC 89 65 DC 89A 66 DC 90 67 DC 90A 68 DC 91 69 DC 92 70 DC 93 4.850 Km 78 DC 111 3.000 Km 10. 137 .325 Km 2.354 Km 2.000 Km 2. bitum.600 Km 5.830 Km 0.265 Km 4.770 Km 2.000 Km 87 DC 123 2. crt.600 Km 92 DC 129 3.000 Km 91 DC 127 1.755 Km 1.500 Km 6.000 Km 0.630 Km 71 DC 95 2.000 Km 72 DC 97 5.600 Km 79 DC 111A 80 DC 116 2.300 Km 0.058 Km 15.196 Km 8.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul OLT Nr.370 Km 89 DC 124 90 DC 126 3.300 Km 3.600 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.950 Km 0.871 Km 77 DC 110 1.000 Km 4.400 Km 6.694 Km 75 DC 105 3.000 Km 73 DC 98 8.398 Km 1.800 Km 5.496 Km 82 DC 120A 83 DC 120B 84 DC 121 85 DC 121A 0.000 Km 1.040 Km 74 DC 104 1.850 Km 4.

390 Km 99 DC 136 2.900 Km 3.610 Km 1.687 Km 117 DC 158 5.910 Km 0.000 Km 3.400 Km 121 DC 165 122 DC 187 2.710 Km 2.000 Km 4.800 Km 0.226 Km 120 DC 163 3.640 Km 3. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 131 0.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul OLT Nr.680 Km DC 151 3.722 Km 1.180 Km 2.900 Km 118 DC 159 119 DC 161 3. bitum.876 Km 112 DC 153 1.000 Km 104 DC 143 3.830 Km 0.075 Km 2.432 Km 106 DC 145 1.210 Km 105 DC 144 1.000 Km 123 DC 188 1.075 Km 3.320 Km 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.625 Km 114 DC 154A 18.609 Km 115 DC 154B 2.378 Km 100 DC 137 101 DC 138 2.310 Km 107 DC 147 108 DC 149 109 DC 150 110 1.060 Km 113 DC 154 0.200 Km 103 DC 141 1.634 Km 3.919 Km 10.161 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.170 Km 4.980 Km 98 DC 135 2.081 Km 1.150 Km 1.125 Km 1.866 Km 6.287 Km 0.280 Km 0. crt.700 Km 116 DC 155 6.350 Km 0.000 Km 1. 138 .335 Km 95 DC 132 96 DC 133 97 DC 134 0.975 Km 102 DC 139 0.300 Km 111 DC 152 3.140 Km 1.600 Km 0.100 Km 0.

uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul OLT Îmbrăcăminte bituminoasă: 2. crt.476 Km Drum de pământ: 90.678 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 53. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.235 Km Beton de ciment: 29. 139 . bitum.979 Km Pietruire: 442.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul OLT Nr.772 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.766 Km Pavaj: 14.

000 Km 0.800 Km 3.100 Km 3.900 Km 15 DC 7 1.000 Km 3.278 Km 2.000 Km 1.500 Km 2.500 Km pag.800 Km 19 DC 10 20 DC 10A 21 DC 11 22 DC 11C 23 DC 12 4.930 Km 4.010 Km 10 DC 5B 2.700 Km 0.700 Km 7 DC 4 8 DC 4A 9 DC 5 5.600 Km 5.156 Km 2. bitum.500 Km 31 DC 18 1.100 Km 0.325 Km 14 DC 6B 1.000 Km 25 DC 14 2.566 Km 0.100 Km 5.477 Km 1.000 Km 18 DC 9 1.200 Km 1.400 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 2.675 Km 2.000 Km 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul PRAHOVA Nr.100 Km 2.000 Km 1. 140 .100 Km 3.920 Km 0. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 2.500 Km 3.900 Km 1.900 Km 6 DC 3 2.000 Km 4.000 Km 30 DC 17 8.460 Km 11 DC 5C 12 DC 6 13 DC 6A 0.570 Km 16 DC 8 17 DC 8A 3.890 Km 4. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 2.000 Km 3.560 Km 2 DC 1B 3 DC 1F 4 DC 2 6. crt.000 Km 0.600 Km 5 DC 2C 4.023 Km 1.670 Km 26 DC 15 27 DC 15A 28 DC 16 29 DC 16A 3.000 Km 24 DC 13 5.

160 Km 2.400 Km 2.300 Km 50 DC 32 3.300 Km 57 DC 36 4.600 Km 2.000 Km 46 DC 28 2.900 Km 0.464 Km 49 DC 31 1.000 Km 54 DC 34B 3.800 Km 1.100 Km 3.000 Km 55 DC 35 4.200 Km 1.400 Km 0.000 Km 33 DC 19 34 DC 19A 3.900 Km 62 DC 41 1.500 Km 35 DC 20 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul PRAHOVA Nr.300 Km 52 DC 34 53 DC 34A 2. crt.700 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.400 Km 47 DC 29 48 DC 30 3. 141 .700 Km 0.200 Km 37 DC 22 38 DC 22A 1.500 Km 39 DC 22B 0.500 Km 36 DC 21 7.840 Km 1.000 Km 2.700 Km 0.000 Km 2.300 Km 3.000 Km 58 DC 37 59 DC 38 60 DC 39 61 DC 40 1.000 Km 56 DC 35A 5.600 Km 40 DC 23 41 DC 24 42 DC 25 43 DC 25A 44 DC 26 45 DC 27 2.200 Km 4.000 Km 1.700 Km 51 DC 33 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 18A 3. bitum.800 Km 2.300 Km 1.000 Km 1.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul PRAHOVA
Nr.
crt.

Denumire
drum

Îmbrăcăminte
bituminoasă: (IA)

Îmbrăc. bitum.
uşoară: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pământ:
(DP)

____________________________________________________________________________________
63

DC 41A

2,500 Km

64

DC 41B

65

DC 42

66

DC 43

67

DC 44

68

DC 44A

0,500 Km

3,500 Km

69

DC 45

2,700 Km

4,300 Km

70

DC 45A

1,337 Km

71

DC 46

6,200 Km

72

DC 47

4,000 Km

4,000 Km

73

DC 48

1,800 Km

8,200 Km

74

DC 49

75

DC 50

76

DC 51

77

DC 52

78

DC 53

79

DC 54

1,000 Km

80

DC 55

2,200 Km

81

DC 55A

82

DC 55B

0,302 Km

83

DC 55C

0,800 Km

84

DC 56

1,500 Km

85

DC 57

86

DC 58

5,500 Km

2,500 Km

87

DC 58A

2,250 Km

0,750 Km

88

DC 59

1,080 Km

0,347 Km

89

DC 59A

90

DC 60

91

DC 61

92

DC 62

93

DC 63

2,200 Km
2,840 Km

4,160 Km
2,600 Km
3,900 Km

3,400 Km

3,000 Km
6,000 Km
1,866 Km

4,134 Km
2,500 Km
1,000 Km

4,600 Km
5,398 Km
0,500 Km

3,800 Km

2,500 Km

2,500 Km
2,000 Km

3,000 Km
0,900 Km
2,000 Km

LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA

pag. 142

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul PRAHOVA
Nr.
crt.

Denumire
drum

Îmbrăcăminte
bituminoasă: (IA)

Îmbrăc. bitum.
uşoară: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pământ:
(DP)

____________________________________________________________________________________
94

DC 64

1,290 Km

0,210 Km

95

DC 65

96

DC 66

4,000 Km

97

DC 66A

4,000 Km

98

DC 67

5,000 Km

99

DC 67A

2,500 Km

100

DC 67B

0,880 Km

0,020 Km

101

DC 68

3,642 Km

4,558 Km

102

DC 69

103

DC 69A

104

DC 70B

1,000 Km

3,000 Km

105

DC 71

4,700 Km

4,000 Km

106

DC 71A

107

DC 71B

4,000 Km

108

DC 72

0,500 Km

109

DC 73

110

DC 73A

111

DC 73B

112

DC 74

4,500 Km

113

DC 74B

0,700 Km

114

DC 75

1,000 Km

1,000 Km

115

DC 75A

0,650 Km

0,150 Km

116

DC 76

117

DC 76A

2,500 Km

118

DC 77

1,500 Km

119

DC 78

120

DC 78A

121

DC 79

122

DC 80A

123

DC 81

4,500 Km

124

DC 81A

1,250 Km

1,000 Km

1,000 Km

2,200 Km
4,000 Km

2,125 Km

0,775 Km

2,130 Km

3,500 Km

0,870 Km
3,000 Km

1,800 Km

1,200 Km

1,000 Km

2,000 Km
0,800 Km

0,800 Km

5,200 Km
1,400 Km
0,020 Km

0,535 Km

LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA

7,445 Km

pag. 143

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul PRAHOVA
Nr.
crt.

Denumire
drum

Îmbrăcăminte
bituminoasă: (IA)

Îmbrăc. bitum.
uşoară: (IAU)

Beton de
ciment: (BC)

Pavaj:
(PV)

Pietruire:
(P)

Drum de pământ:
(DP)

____________________________________________________________________________________
125

DC 82

0,770 Km

2,230 Km

126

DC 83

2,000 Km

2,000 Km

127

DC 84

3,000 Km

128

DC 84A

1,900 Km

129

DC 85

130

DC 86

2,250 Km

131

DC 87

3,000 Km

132

DC 89

1,716 Km

133

DC 90

1,182 Km

134

DC 91

2,604 Km

135

DC 92A

136

DC 93

137

DC 94

138

DC 95

139

DC 96

2,218 Km

140

DC 96A

1,300 Km

141

DC 97

2,555 Km

142

DC 98

143

DC 100

7,221 Km

144

DC 101A

2,621 Km

145

DC 102

0,060 Km

3,818 Km

146

DC 103

0,150 Km

7,950 Km

147

DC 104

148

DC 105

3,040 Km

149

DC 106

3,450 Km

150

DC 107

151

DC 108

152

DC 109A

3,620 Km

153

DC 109B

4,000 Km

154

DC 110

155

DC 111

1,200 Km

6,600 Km

2,600 Km
0,250 Km

0,100 Km

3,918 Km

3,000 Km
1,000 Km

5,000 Km
2,500 Km

2,713 Km

0,787 Km
1,282 Km

1,445 Km
6,000 Km

1,800 Km

3,167 Km
3,300 Km

1,620 Km

1,900 Km

1,900 Km
2,064 Km

0,380 Km

1,545 Km

LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA

pag. 144

000 Km 174 DC 126 1.615 Km 10.300 Km 172 DC 124 0. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.300 Km 177 DC 129 178 DC 129A 179 DC 130 1.904 Km 1.200 Km 2.700 Km 160 DC 113 1.300 Km 0.575 Km 1.980 Km 0.400 Km 1.230 Km 1.200 Km 3.200 Km 181 DC 132 1.000 Km 2.300 Km 2.000 Km 157 DC 112 158 DC 112A 159 DC 112B 0.800 Km 175 DC 127 2.300 Km 3. 145 .550 Km 5.500 Km 180 DC 131 3.000 Km 186 DC 137 1.550 Km 3.150 Km 0.130 Km 3.550 Km 5.385 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. bitum.450 Km 166 DC 117 2.220 Km 167 DC 118 168 DC 119 169 DC 120 170 DC 121 1.050 Km 182 DC 133 2. crt. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 156 DC 111A 2.500 Km 2.266 Km 0.500 Km 185 DC 136 4.730 Km 161 DC 114 162 DC 115A 163 DC 115B 164 DC 116 165 DC 116A 0.800 Km 1.150 Km 0.800 Km 173 DC 125 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul PRAHOVA Nr.000 Km 4.000 Km 176 DC 128 3.375 Km 13.300 Km 0.450 Km 9.905 Km 183 DC 134 184 DC 135 3.115 Km 2.100 Km 171 DC 123 1.350 Km 0.

177 Km Beton de ciment: 7.680 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. 146 .500 Km 190 DC 141 2.000 Km 199 DC 150 1.700 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul PRAHOVA Îmbrăcăminte bituminoasă: 28.400 Km 188 DC 139 5. crt.500 Km 203 DC 154 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.200 Km 200 DC 151 2. bitum.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul PRAHOVA Nr.554 Km Drum de pământ: 240.038 Km Pietruire: 367.500 Km 193 DC 144 2.500 Km 191 DC 142 3.000 Km 197 DC 148 1.500 Km 189 DC 140 2.800 Km 206 DC 157 1.000 Km 204 DC 155 2.200 Km 194 DC 145 4.200 Km 192 DC 143 2.000 Km 201 DC 152 3.706 Km Pavaj: 4.639 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 92.500 Km 205 DC 156 1.500 Km 202 DC 153 2.000 Km 198 DC 149 6. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 187 DC 138 2.000 Km 195 DC 146 1.700 Km 196 DC 147 4.

000 Km 4.000 Km 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul SĂLAJ Nr.500 Km 10 DC 8 3.000 Km 30 DC 24 31 DC 25 1.700 Km 1.200 Km 1.000 Km 7.000 Km 22 DC 20A 23 DC 20B 24 DC 21 25 DC 21A 26 DC 22 27 DC 22A 2.000 Km 3.500 Km 18 DC 17 0.750 Km 2.300 Km 3. bitum.500 Km 3.000 Km 0.500 Km 4.500 Km 2 DC 3 3.000 Km 11 DC 9A 6.050 Km 4.500 Km 1.000 Km 6.000 Km 4.500 Km 7.395 Km 3.200 Km 2.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 1. crt.000 Km 9 DC 7A 3.500 Km 2.000 Km 3.000 Km 2.000 Km 3 DC 3A 4 DC 4A 5 DC 5A 6 DC 6 7 DC 6A 2.000 Km 4.000 Km 2.605 Km 3.700 Km 9.000 Km 28 DC 23 2.050 Km 2.500 Km 21 DC 20 1.500 Km 4.000 Km 6.000 Km 8 DC 7 7.500 Km 2. 147 .000 Km 12 DC 10 13 DC 11 14 DC 12 15 DC 14 16 DC 15 17 DC 16 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 2 1.000 Km 2.750 Km 1.000 Km 9.000 Km pag.750 Km 9.000 Km 0.000 Km 29 DC 23A 2.000 Km 1.550 Km 1.000 Km 1.000 Km 19 DC 18 20 DC 18A 0.000 Km 4.

000 Km 11.000 Km 56 DC 47 12.200 Km 1.500 Km 1.500 Km DC 51 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.500 Km 42 DC 32 2.000 Km 46 DC 35 3.850 Km 54 DC 45 7.500 Km 0.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul SĂLAJ Nr.000 Km 52 DC 42 3.400 Km 5.500 Km 38 DC 31 39 DC 31A 40 DC 31B 4.000 Km 57 DC 48 0.000 Km 36 DC 29 5.000 Km 1. crt.000 Km 1.500 Km 61 DC 51A 1.300 Km 5.500 Km 1.000 Km 48 DC 39 49 DC 39A 50 DC 40 3.000 Km 55 DC 46 8.000 Km 37 DC 30 7.500 Km 4.500 Km 8. 148 .000 Km 2.500 Km 6.000 Km 62 DC 52 3.000 Km 47 DC 37 1.500 Km 4. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 26 33 0.000 Km 1.000 Km 2.500 Km 34 DC 27 2.000 Km 9.500 Km 58 DC 48A 59 DC 50 60 4.500 Km 4. bitum.000 Km 41 DC 31C 1.000 Km 9.000 Km DC 26A 2.600 Km 7.000 Km 2.500 Km 44 DC 33A 45 DC 34 1.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 43 DC 33 3.000 Km 53 DC 44 4.000 Km 35 DC 28 2.000 Km 1.200 Km 51 DC 41 3.

000 Km 78 DC 70A 5. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 52A 3.500 Km 92 DC 84 0.500 Km 91 DC 83 1.200 Km 90 DC 82 3.000 Km 64 DC 53 5.000 Km 72 DC 64 7.000 Km 66 DC 55 7.000 Km 2.000 Km 71 DC 61 9.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. bitum. crt.000 Km 67 DC 56 2.800 Km 1.000 Km 4.500 Km 5.000 Km 0.000 Km 12.000 Km 0.000 Km 65 DC 54 2.500 Km 4.000 Km 7.800 Km 5.900 Km 4.100 Km 83 DC 75 84 DC 76 85 5.500 Km 5.800 Km 1.200 Km 88 DC 80 89 DC 81 6.300 Km 86 DC 78 2.500 Km 93 DC 85 3.200 Km 82 DC 74 2.000 Km 69 DC 58 7.000 Km 0.000 Km 70 DC 59 4.000 Km 1.200 Km 2.000 Km 7.450 Km 1.500 Km 7.200 Km 87 DC 79 1.000 Km 4.700 Km DC 77 1.800 Km 1.700 Km 6.500 Km 6. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 79 DC 71 80 DC 72 81 DC 73 1.300 Km 2.050 Km 7.000 Km 7.200 Km 73 DC 65 74 DC 66 75 DC 67 76 DC 69 77 DC 70 6.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul SĂLAJ Nr. 149 .000 Km 8.000 Km 68 DC 57 8.

000 Km 116 DC 135 3.500 Km 0.700 Km 111 DC 103 0. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 85A 3.600 Km 5.000 Km 7.000 Km 0.000 Km 2.000 Km 104 DC 96 105 DC 97 3.000 Km 1.000 Km 2.700 Km 109 DC 101 3.200 Km 3.200 Km 2.300 Km Pietruire: 337.000 Km 110 DC 102 4.250 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 2.500 Km 97 DC 89 98 DC 90 99 DC 91 100 DC 92 101 DC 93 102 DC 94 5.400 Km 4.300 Km 114 DC 107 115 DC 108 2.000 Km 95 DC 86 1.500 Km 112 DC 105 0.000 Km 0.100 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul SĂLAJ Îmbrăcăminte bituminoasă: Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 45.500 Km 0.300 Km 5.400 Km 4.700 Km 3.000 Km 113 DC 106 1.965 Km 3.500 Km 108 DC 100 4. bitum.600 Km 3.665 Km Beton de ciment: 13.730 Km Pavaj: 1.735 Km 4.000 Km 107 DC 99 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.300 Km 2. crt.765 Km 0.435 Km 1.000 Km 103 DC 95 5.000 Km 96 DC 88 3. 150 .500 Km 3.000 Km 106 DC 98 4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul SĂLAJ Nr.800 Km 1.200 Km 4.905 Km Drum de pământ: 277.

100 Km 4 DC 4A 4.500 Km 4.802 Km 7 DC 8 6. crt.000 Km 17 DC 19 18 DC 20 19 DC 21 20 5.800 Km 1.000 Km 3 DC 4 3.720 Km 13 DC 15 1. bitum.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 6.500 Km 24 DC 29 2.000 Km 25 DC 31A 1. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 2 4.000 Km 8.170 Km 3.010 Km 8 DC 9 9 DC 9A 10 DC 11 11 DC 12 3.400 Km DC 22 6.000 Km DC 33 2. 151 .245 Km 8.000 Km 21 DC 24 3.096 Km 23 DC 26 1.000 Km 0.136 Km 6.600 Km 12 DC 13 3.500 Km 1.150 Km 0.500 Km 28 DC 36 2.670 Km 3.000 Km 2 DC 3 2.500 Km 2.600 Km 0.130 Km 3.412 Km 3.200 Km 6 DC 7 10.700 Km 30 DC 38 31 DC 39 7. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.500 Km 16 DC 18A 4.500 Km 26 DC 32 27 3.570 Km 11.000 Km 22 DC 25 5.200 Km 7.700 Km 3.255 Km 2.490 Km 5 DC 5 7.460 Km 29 DC 37 6.300 Km 5.588 Km 3.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul SATU MARE Nr.500 Km 14 DC 16 15 DC 17 1.075 Km 2.800 Km 2.520 Km 3.300 Km 1.

500 Km 5. crt.753 Km 43 DC 52 4.062 Km 3.400 Km 3.902 Km 3.000 Km 3.500 Km 4.430 Km 42 DC 51 4.450 Km 34 DC 41A 1.000 Km 51 DC 71 3.000 Km 4.550 Km 53 DC 73 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul SATU MARE Nr.000 Km 33 DC 41 2.000 Km 8.000 Km 55 DC 75 8.000 Km 37 DC 45 7.938 Km 0. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 6. 152 .400 Km 4.450 Km 9.794 Km 14.200 Km 59 DC 83 8.000 Km 60 DC 84 3. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 40 1.400 Km 4.450 Km 1.000 Km 7.200 Km 38 DC 46 39 DC 47 40 DC 49 41 10.050 Km 2.000 Km 58 DC 82 2.050 Km 4.000 Km 62 DC 92 2.850 Km 35 DC 42 36 DC 44A 3. bitum.000 Km 57 DC 80 1.500 Km 2.000 Km pag.000 Km 56 DC 79 4.000 Km 44 DC 55 6.239 Km DC 50 1.400 Km 45 DC 59 46 DC 60 47 DC 62 48 DC 63 49 DC 64 50 DC 65 2.000 Km 52 DC 72 0.798 Km 12.875 Km 3.098 Km 54 DC 74 7.800 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 2.000 Km 61 DC 86 5.

Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 65 DC 103 5. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 96 3.650 Km 4.800 Km 64 DC 97 2.000 Km 5.200 Km 66 DC 104 3.800 Km Pietruire: 237.200 Km 2.250 Km 5.950 Km 76 DC 136 77 DC 141 6.836 Km 3.600 Km 3.000 Km 68 DC 114 69 DC 116 70 DC 118 0.030 Km 1. crt.994 Km Drum de pământ: 221.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul SATU MARE Nr.200 Km 5.000 Km 5.800 Km 0.164 Km 6.700 Km 73 DC 128A 74 DC 130 0.000 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul SATU MARE Îmbrăcăminte bituminoasă: 28. bitum.000 Km 79 DC 143 80 DC 153 81 DC 154 15.511 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.500 Km 71 DC 120 1.200 Km 72 DC 124 2. 153 .500 Km 2.200 Km 67 DC 111 1.500 Km 2.270 Km Beton de ciment: Pavaj: 0.820 Km 75 DC 131 0.200 Km 78 DC 142 3.500 Km 8.463 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 8.

500 Km 0.730 Km 15 DC 17A 5.290 Km 2.553 Km 1.000 Km 3.950 Km 24 DC 27 6.000 Km 16 DC 19 3.565 Km 30 DC 34 7.400 Km 28 DC 32 5.170 Km 0.425 Km 19 DC 23 20 DC 24 21 DC 24A 6.110 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 3.300 Km 3 DC 3 4. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 2. 154 .300 Km 14 DC 17 0.230 Km 10 DC 12 11 DC 13 12 DC 14 13 DC 16 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.435 Km 9.625 Km 25 DC 28 4.600 Km 0. bitum.100 Km 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul SIBIU Nr.570 Km 22 DC 25 5.800 Km 1.405 Km 0.560 Km 29 DC 33 5.310 Km 4.600 Km 0.604 Km 13.028 Km 8.770 Km 4.846 Km pag.500 Km 27 DC 31 0.000 Km 5 DC 5 11.000 Km 0.120 Km 2 DC 2 3.685 Km 5.375 Km 31 DC 35 1.450 Km 9 DC 10 5.490 Km 7. crt.210 Km 0.220 Km 1.150 Km 17 DC 20 3.450 Km 3.000 Km 4.450 Km 4 DC 4 2.400 Km 23 DC 26 12.500 Km 3.230 Km 0.500 Km 4.190 Km 0.000 Km 6 DC 5A 7 DC 6 8 DC 8 1.815 Km 18 DC 22 4.500 Km 26 DC 29 3.

468 Km 36 DC 40 5.400 Km 2.150 Km 34 DC 38 3.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul SIBIU Nr.200 Km 2.500 Km 0.650 Km 59 DC 67 60 DC 68 7.300 Km 0. crt.300 Km 39 DC 45 1.600 Km 2.200 Km 40 DC 46 41 DC 47 42 DC 48 43 DC 49 44 DC 50 45 DC 51 46 DC 54 2.750 Km 48 DC 56 2.100 Km 37 DC 42 3.770 Km 6.200 Km 0.300 Km 47 DC 55 2.500 Km 0.337 Km 53 DC 61 2.000 Km 0.000 Km 16. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 36 2.690 Km 0. 155 . bitum.500 Km 50 DC 58 51 DC 59 0.446 Km 58 DC 66 17. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.600 Km 61 DC 70 2.350 Km 6.415 Km 5.720 Km 2.560 Km 2.500 Km 35 DC 39 7.130 Km 0.790 Km 3.995 Km 54 DC 62 1.750 Km 0.000 Km 62 DC 71 4.663 Km 3.800 Km 52 DC 60 0.828 Km 55 DC 63 56 DC 64 57 DC 65 4.152 Km 2.550 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.500 Km 49 DC 57 1.565 Km 0.391 Km 38 DC 44 0.350 Km 1.175 Km 33 DC 37 2.370 Km 3.200 Km 6.

142 Km Drum de pământ: 71.187 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.400 Km 2.300 Km 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.500 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 32. 156 . uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 72 64 DC 72A 65 DC 73 66 DC 73A 67 DC 74 68 DC 75 69 DC 76 70 DC 78 4.900 Km 22.300 Km 2.270 Km Beton de ciment: Pavaj: 0.350 Km 0.152 Km Pietruire: 292.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul SIBIU Nr.700 Km 2.800 Km 9.730 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul SIBIU Îmbrăcăminte bituminoasă: 3. bitum. crt.345 Km 4.700 Km 4.

100 Km 4.450 Km 28 DC 30 3.920 Km 20 DC 18 1.920 Km 23 DC 23 9.312 Km 21.128 Km 3 DC 3 4.574 Km 5.860 Km 30 DC 32 31 DC 32A 10.996 Km 6 DC 6 8.655 Km 26 DC 27 27 DC 28 3.110 Km 18.650 Km 29 DC 31 12.434 Km 15 DC 13 2.400 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 1.600 Km 7.740 Km 16.070 Km 24 DC 24 7.860 Km 0.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul SUCEAVA Nr. crt.250 Km 16 DC 13A 17 DC 15 6.500 Km pag.000 Km 9 DC 8 1.362 Km 4 DC 4 17.230 Km 0.000 Km 8 DC 7A 1.400 Km 2 DC 2 4.170 Km 18 DC 15A 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.200 Km 0. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 0.750 Km 21 DC 19 22 DC 22 3.120 Km 19 DC 16A 3.930 Km 25 DC 25 11. 157 .490 Km 7.000 Km 11 DC 9 12 DC 9A 1.757 Km 10 DC 8A 5.500 Km 2.000 Km 3.607 Km 5 DC 5 4.400 Km 7 DC 6A 2.300 Km 13 DC 10 7. bitum.439 Km 14 DC 11 2.

200 Km 6.000 Km 53 DC 49A 4.000 Km 2.060 Km 42 DC 42A 0.083 Km 36 DC 37 1.000 Km 2. crt.420 Km 3.000 Km 51 DC 48C 10.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul SUCEAVA Nr.290 Km 1.800 Km 7.800 Km 58 DC 51B 9.730 Km 6.870 Km 40 DC 40A 3.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 3.100 Km 5.650 Km 1. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 33 0. 158 .200 Km 1.474 Km 62 DC 57 6.600 Km 37 DC 38 12.900 Km 3.600 Km 33 DC 34 34 DC 35 1.350 Km 4.710 Km 46 DC 47 2.200 Km 0.900 Km 43 DC 44 44 DC 45 3.000 Km 61 DC 55 8.000 Km 2.100 Km 47 DC 47A 48 DC 48 49 DC 48A 2.500 Km 45 DC 46 5.290 Km 5.000 Km 55 DC 50 56 DC 51 7.654 Km 0.000 Km 4.782 Km 60 DC 54 9.600 Km 52 DC 49 4.260 Km 41 DC 41 2.000 Km pag.848 Km 38 DC 39 39 DC 40 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.240 Km 35 DC 36 0.045 Km 6.300 Km 54 DC 49B 7. bitum.252 Km 4.150 Km 2.491 Km 59 DC 52 9.164 Km 57 DC 51A 6.500 Km 50 DC 48B 6.

025 Km 68 DC 63 7.440 Km 4.500 Km 69 DC 64 4.050 Km 85 DC 79 5.005 Km 79 DC 73 4.900 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. bitum.112 Km 86 DC 81 3.970 Km 9.600 Km 66 DC 62 10.800 Km 0.740 Km 2.310 Km 72 DC 67 6.460 Km 64 DC 59 3.000 Km 90 DC 86A 24.000 Km 89 DC 86 7.340 Km 4.280 Km 0. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.600 Km 83 DC 77 7.455 Km 5.250 Km 2.000 Km 0.300 Km 88 DC 85 4.890 Km 78 DC 72 0.080 Km 3.110 Km 4.434 Km 74 DC 69 75 DC 70 76 DC 70A 77 DC 71 3.000 Km 92 DC 87 7.545 Km 2.800 Km 93 DC 87A 6. crt.900 Km 70 DC 65 2.000 Km 73 DC 68 8.000 Km 91 DC 86B 4.065 Km 71 DC 66 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul SUCEAVA Nr.100 Km 82 DC 76 1.195 Km 65 DC 61 1.534 Km 67 DC 62A 4.630 Km 87 DC 82 9. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 58 4.000 Km 80 DC 73A 2.060 Km 84 DC 78 6.400 Km 12. 159 .450 Km 9.800 Km 81 DC 74 1.

160 . crt.500 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul SUCEAVA Îmbrăcăminte bituminoasă: 3.250 Km 5. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.160 Km 12.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul SUCEAVA Nr. bitum.000 Km 1.247 Km Beton de ciment: Pavaj: Pietruire: 550.500 Km 4.169 Km Drum de pământ: 96.840 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 46.281 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 87B 95 DC 88 96 DC 88A 97 DC 89 98 DC 90B 14.700 Km 12.

695 Km 3 DC 3 1.000 Km 11 DC 12 0.200 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.500 Km 3.930 Km 14 DC 15 2.500 Km 7 DC 8 2.000 Km 7.500 Km 10.200 Km 6.667 Km 1.000 Km 2 DC 2 9.550 Km 5 DC 5 1.000 Km 17 DC 18 7.000 Km 3.000 Km 10 DC 11 8. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 4.408 Km 23 DC 29 2. 161 . bitum.000 Km 29 DC 39 6.140 Km 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul TELEORMAN Nr. crt.000 Km 10.000 Km 24 DC 32 2.725 Km 12 DC 13 1.000 Km 25 DC 33 26 DC 34 27 DC 35 28 DC 38 2.500 Km 3.142 Km 22 DC 28 2.500 Km 31 DC 42 1.000 Km 5.500 Km 7.200 Km 10.000 Km 3.075 Km 0. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 21 DC 27 17.800 Km 6 DC 6 2.000 Km 8 DC 9 9 DC 10 20.075 Km 13 DC 14 2.020 Km 30 DC 41 2.044 Km 7.150 Km 18 DC 22 0.000 Km 1.857 Km 15 DC 16 16 DC 17 3.600 Km 17.333 Km 2.000 Km 4 DC 4 5.000 Km 19 DC 24 1.844 Km 1.400 Km 20 DC 26 8.

162 .190 Km Drum de pământ: 157.340 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul TELEORMAN Îmbrăcăminte bituminoasă: Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 17.125 Km 43 DC 82 2. bitum.565 Km 38 DC 51 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 46 DC 131 6.400 Km 6.540 Km 2.800 Km 41 DC 55 2.800 Km 40 DC 54 1.200 Km 33 DC 44 34 DC 45 35 DC 46 5.650 Km 44 DC 105 45 DC 111 2.000 Km 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul TELEORMAN Nr.150 Km 3. crt.511 Km Beton de ciment: Pavaj: Pietruire: 138.475 Km 6.100 Km 3.669 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.200 Km 10.000 Km 37 DC 50 8.000 Km 9.200 Km 36 DC 48 8.400 Km 1. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 43 2.600 Km 5.000 Km 39 DC 52 1.210 Km 42 DC 58 0.560 Km 2.

500 Km 5.000 Km 3.500 Km 4.700 Km 2.900 Km 5.700 Km 3.900 Km 3.400 Km 2.000 Km 3.500 Km 13 DC 21 5.400 Km 1.800 Km 19 DC 29 11.000 Km 1.300 Km 12.800 Km pag.600 Km 8.000 Km 4.000 Km 2 DC 2 3 DC 3 4 DC 6 5 DC 7 0.900 Km 7 DC 11 8 DC 12 9 DC 14 10 DC 15 11 DC 16 12 DC 19 8.600 Km 20 DC 30 21 DC 32 22 DC 33 23 DC 37 24 DC 39 25 DC 40 5.200 Km 5.700 Km 6.100 Km 10.500 Km 6.000 Km 1.500 Km 10.200 Km 28 DC 45 0.600 Km 4.200 Km 10.800 Km 1.000 Km 4.600 Km 3.000 Km 6.500 Km 0.300 Km 30 DC 49 31 DC 52 3.200 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 5.000 Km 27 DC 42 9.000 Km 4. crt.000 Km 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul TIMIŞ Nr.500 Km 8.000 Km 5.900 Km 5.700 Km 5.700 Km 14 DC 22 15 DC 23 16 DC 24 17 DC 25 18 DC 28 5.800 Km 6 DC 9 1.400 Km 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 18.400 Km 29 DC 46 2.300 Km 1.500 Km 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc. bitum. 163 .400 Km 26 DC 41 5.

bitum.200 Km 4.800 Km 5.500 Km 1.000 Km 57 DC 88 4.000 Km 7.000 Km 6.000 Km 54 DC 85 4.500 Km 39 DC 66 6.500 Km 5.000 Km 10.600 Km 2.500 Km 1.400 Km 36 DC 62 0.500 Km 4.000 Km 1. crt.000 Km 56 DC 87 11.500 Km 55 DC 86 8.000 Km 4. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 56 33 DC 58 34 DC 60 35 DC 61 0.700 Km 5.000 Km 2.400 Km 5.300 Km pag.700 Km 17.600 Km 6. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.400 Km 38 DC 65 5.700 Km 42 DC 69 3.000 Km DC 83A 2.500 Km 3.200 Km 7.700 Km 40 DC 67 41 DC 68 7.000 Km 3.500 Km 3.900 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 5.800 Km 6.500 Km 4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul TIMIŞ Nr.200 Km 4.000 Km 2.000 Km 5.800 Km 15.000 Km 3.200 Km 2.200 Km 43 DC 71 44 DC 72 45 DC 75 46 DC 76 47 DC 77 48 DC 79 49 DC 80 50 DC 81 51 DC 82 52 DC 83 53 4.600 Km 2.000 Km 3.800 Km 37 DC 64 3.100 Km 0.100 Km 1.800 Km 11.100 Km 6. 164 .400 Km 58 DC 89 59 DC 90 60 DC 91 61 DC 92 62 DC 93 3.

750 Km 6.900 Km 78 DC 107 1.200 Km 4.400 Km 2.400 Km 65 DC 96 4.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.700 Km 3. 165 .950 Km 2.800 Km 8.300 Km 5.300 Km 74 DC 103 75 DC 104 76 DC 105 77 DC 106 1. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 94 3.700 Km 93 DC 124 1.900 Km 1.500 Km 83 DC 112 84 DC 113 85 DC 114 3.100 Km 0.650 Km 5.000 Km 8.600 Km 1.100 Km 4.300 Km 91 DC 122 1.000 Km 7.200 Km 1.250 Km 0.500 Km 86 DC 115 1.200 Km 3.000 Km 4.300 Km 11.800 Km 87 DC 116 88 DC 117 89 DC 118 90 DC 121 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul TIMIŞ Nr. crt.700 Km pag.800 Km 69 DC 99A 1.900 Km 79 DC 108 7.000 Km 73 DC 102 3. bitum.400 Km 80 DC 109 81 DC 110 4.000 Km 0.700 Km 82 DC 111 5.500 Km 0.600 Km 70 DC 100 71 DC 100A 72 DC 101 5.000 Km 64 DC 95 3.000 Km 68 DC 99 6.500 Km 92 DC 123 7.000 Km 67 DC 98 9.500 Km 3.800 Km 66 DC 97 4.

300 Km 10.900 Km 0.300 Km 99 DC 133 5.600 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 4.000 Km 109 DC 144 110 DC 145 0.400 Km 1.400 Km 102 DC 136 103 DC 138 3.200 Km 101 DC 135 3.900 Km 10.400 Km 4.000 Km 112 DC 148 113 DC 149 114 DC 151 3.500 Km 119 DC 157 120 DC 158 121 DC 160 122 DC 161 123 DC 162 3.800 Km 6.500 Km 124 DC 163 4.200 Km 104 DC 139 6.800 Km 2.400 Km 5. 166 .700 Km 3.000 Km 100 DC 134 3.000 Km 5.000 Km 1.700 Km 117 DC 154 7.100 Km 116 DC 153 2.300 Km 6.700 Km 105 DC 140 16.000 Km 5. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 125 1.600 Km 5.400 Km 96 DC 128 97 DC 129 5.000 Km 1.000 Km 98 DC 131 5.200 Km 5.900 Km 7.900 Km 118 DC 156 3.100 Km 4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul TIMIŞ Nr.000 Km 106 DC 141 6.900 Km 2.000 Km 10.700 Km pag.000 Km 115 DC 152 5. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc. bitum.900 Km 95 DC 127 8.000 Km 7.800 Km 107 DC 142 4.500 Km 1.400 Km 2.900 Km 6.300 Km 14.500 Km 1.600 Km 6.800 Km 111 DC 147 6.600 Km 108 DC 143 7. crt.

500 Km 7.300 Km 4.500 Km 7.300 Km 153 DC 206 5.700 Km pag.000 Km 7.400 Km 145 DC 192 7.000 Km 149 DC 200 150 DC 202 1.100 Km 151 DC 203 0. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 125 DC 165 3.600 Km 2. 167 .200 Km 5.000 Km 7.500 Km 127 DC 168 128 DC 169 129 DC 172 130 DC 173 131 DC 175 132 DC 177 5.500 Km 8.600 Km 144 DC 191 7.400 Km 2.500 Km 4.800 Km 138 DC 185 2.200 Km 1.000 Km 4.200 Km 141 DC 188 5. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.200 Km 9.100 Km 134 DC 180 135 DC 181 136 DC 182 137 DC 184 9.500 Km 4.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 4.700 Km 6.500 Km 140 DC 187 1.000 Km 6. bitum.200 Km 148 DC 197 2.000 Km 3.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul TIMIŞ Nr.600 Km 6.000 Km 1.800 Km 154 DC 207 4.600 Km 147 DC 196 4.200 Km 143 DC 190 20.000 Km 3.500 Km 3.300 Km 142 DC 189 7.000 Km 126 DC 166 5.400 Km 155 DC 208 0.600 Km 1.600 Km 0. crt.400 Km 139 DC 186 1.400 Km 146 DC 195 5.000 Km 1.600 Km 133 DC 178 9.200 Km 152 DC 204 1.800 Km 1.

400 Km 5.000 Km 175 DC 258 0.500 Km 176 DC 262 2.600 Km 162 DC 215 5.500 Km 169 DC 245 170 DC 250 1.500 Km 1.800 Km 10.100 Km Drum de pământ: 675.500 Km 2.500 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul TIMIŞ Îmbrăcăminte bituminoasă: 20.500 Km 168 DC 242 0.000 Km 1.000 Km 1.100 Km 158 DC 211 9.000 Km 167 DC 234 1.300 Km Pavaj: 1.200 Km 159 DC 212 160 DC 213 161 DC 214 7. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.300 Km 5.900 Km 157 DC 210 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 156 DC 209 2.800 Km 172 DC 255 173 DC 256 174 DC 257 2. bitum.000 Km 163 DC 217 164 DC 229 165 DC 231 166 DC 232 2.300 Km 2.000 Km Pietruire: 440.000 Km 0.700 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.500 Km 1.500 Km 0.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul TIMIŞ Nr. 168 .350 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 71. crt.450 Km Beton de ciment: 13.000 Km 171 DC 251 0.

000 Km 16 DC 35 4.700 Km 7.000 Km 15 DC 31 3. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 3 15.000 Km 9 DC 18 8.000 Km 23 DC 45 6.000 Km 10.000 Km 5.000 Km 8 DC 17 4.000 Km 4 DC 9 1.000 Km 7.958 Km 7.200 Km 31 DC 60 9.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul TULCEA Nr.182 Km 0.000 Km 3 DC 6 13.500 Km 1.000 Km 13 DC 26 6.000 Km 14 DC 30 11.000 Km pag. 169 .650 Km 25 DC 50 26 DC 53 1.000 Km 2 DC 4 7.818 Km 24 DC 48 1.000 Km 27 DC 55 0.405 Km 19 DC 38 20 DC 39 21 DC 42 2.493 Km 18 DC 37 2.000 Km 12 DC 24 6.000 Km 22 DC 43 5.954 Km 4.000 Km 13.500 Km 6 DC 11 2.300 Km 5 DC 10 1.000 Km 7 DC 14 6. bitum.000 Km 9.000 Km 17 DC 36 3.000 Km 30 DC 59 1.000 Km 2.050 Km 8.600 Km 28 DC 57 29 DC 58 1.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 2.000 Km 10 DC 19 11 DC 21 3. crt. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.

Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 4.000 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul TULCEA Îmbrăcăminte bituminoasă: 27.000 Km 36 DC 67 37 DC 77 5.166 Km Drum de pământ: 118. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 61 2.000 Km 33 DC 62 34 DC 63 2.369 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: Beton de ciment: Pavaj: Pietruire: 85.694 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 35 DC 64 7. bitum.229 Km 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul TULCEA Nr. crt.690 Km 5. 170 .

000 Km 22 DC 27 23 DC 28 24 DC 29 6. crt.500 Km 29 DC 33 4.500 Km 30 DC 34 3.000 Km 0.620 Km 8.000 Km 1.000 Km 17 DC 23 3.800 Km 0. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 4. 171 .000 Km 5 DC 6 3. bitum.550 Km 3 DC 4 1.000 Km 1.500 Km 26 DC 31 27 DC 32 28 DC 32A 1.000 Km 1.500 Km 4 DC 5 4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul VÂLCEA Nr.500 Km 3.800 Km 6 DC 7 1.600 Km 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 2 2.380 Km 2.500 Km 21 DC 26 6.000 Km 20 DC 25A 3.500 Km 0.200 Km 25 DC 30 2.020 Km 4.000 Km 18 DC 24 10.000 Km 2 DC 3 1.400 Km 7 DC 8 6.300 Km 1.400 Km 6.500 Km 1.500 Km 10 DC 14A 1.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 19 DC 25 3.600 Km 1.200 Km 8 DC 12 9 DC 13 0.900 Km 1.000 Km 31 DC 35 6.000 Km 1.850 Km 4.000 Km 5.500 Km 4.600 Km 11 DC 15 12 DC 16 13 DC 17 14 DC 18 15 DC 19 16 DC 22 5.800 Km 1.

154 Km 0.600 Km 1.000 Km 1. bitum.220 Km 39 DC 48 40 DC 49 1.990 Km 53 DC 64 3.000 Km 36 DC 43 3.000 Km 52 DC 63A 2.700 Km 57 DC 68 1.148 Km 1.100 Km 48 DC 59 2.786 Km 8.400 Km 1.000 Km 54 DC 65 1.400 Km 42 DC 52 1.500 Km 50 DC 62 3.000 Km 51 DC 63 3.600 Km 58 DC 69 6. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 36 6.500 Km 0.515 Km 38 DC 45 3.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul VÂLCEA Nr.400 Km DC 57 1.197 Km 43 DC 53 2.500 Km 0.496 Km 33 DC 37 5.150 Km 60 DC 71 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 41 DC 50 1.000 Km 34 DC 38 6.000 Km 56 DC 67 1.910 Km 1.700 Km 1.176 Km 44 DC 54 45 DC 56A 46 1. 172 .650 Km 47 DC 58 6.490 Km 61 DC 72 5.425 Km 37 DC 44 2.500 Km 49 DC 61 1.500 Km 59 DC 70 3.500 Km 2.100 Km 0.900 Km 62 DC 72A LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 3.600 Km 35 DC 39 7.810 Km 55 DC 66A 3. crt.400 Km pag.469 Km 5.

uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 73 1.023 Km 3.200 Km 73 DC 84 4.820 Km 84 DC 95 85 DC 96 6.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 2.500 Km 72 DC 83 3.412 Km 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul VÂLCEA Nr.000 Km 11.550 Km 3.970 Km 1.630 Km 71 DC 82 2.857 Km 64 DC 74 65 DC 74A 66 DC 75 10.100 Km 0.900 Km 0.300 Km 77 DC 88 6.500 Km 81 DC 92 1.000 Km 1.672 Km 76 DC 87 1. 173 .720 Km 79 DC 90 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.850 Km 14.000 Km 69 DC 79A 70 DC 81 5.000 Km 2.700 Km 90 DC 100 1.206 Km 91 DC 101 92 DC 102 93 DC 103 4.000 Km 82 DC 93 1.500 Km 67 DC 76 1.500 Km 0.580 Km 3.400 Km 88 DC 98 7.000 Km pag.500 Km 2.000 Km 5. bitum.000 Km 74 DC 85 5.400 Km 89 DC 99 0.000 Km 86 DC 96A 1.500 Km 87 DC 97 3.800 Km 78 DC 89 4.600 Km 2.600 Km 80 DC 91 6.000 Km 2.916 Km 75 DC 86 12.005 Km 83 DC 94 3.730 Km 1.200 Km 68 DC 79 2.500 Km 1. crt.350 Km 3.

020 Km 0.302 Km 97 DC 107 2.500 Km 99 DC 109 3.500 Km 109 DC 122 2.478 Km 105 DC 115A 2.984 Km 1.940 Km 0.300 Km 2.500 Km pag.220 Km 2.800 Km 1.370 Km 110 DC 123A 111 DC 124 2.000 Km 1.067 Km 95 DC 105 3.080 Km 3. bitum.400 Km 2.500 Km 2.430 Km 1. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 104 3.900 Km 96 DC 106 3.598 Km 107 DC 118 0.200 Km 0.800 Km 4.160 Km 1.954 Km 0.660 Km 101 DC 111 2.856 Km 104 DC 113A 3.009 Km 0.300 Km 103 DC 113 3.718 Km 124 DC 138 0.520 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 2.300 Km 2.000 Km 1.090 Km 106 DC 116 5.200 Km 100 DC 110 2.378 Km 3.900 Km 0.060 Km 102 DC 112 2.200 Km 2.300 Km 1.500 Km 1. crt.235 Km 0.570 Km 1.500 Km 108 DC 121 1.650 Km 112 DC 126 113 DC 126A 114 DC 128 115 DC 129 116 DC 130 117 DC 131 118 DC 131A 119 DC 132 120 DC 134 121 DC 135 122 DC 136 123 DC 137 0.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul VÂLCEA Nr.000 Km 98 DC 108 2.220 Km 3.000 Km 0.000 Km 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.900 Km 0. 174 .000 Km 3.

456 Km 137 DC 153 5.566 Km 141 DC 159 142 DC 160 1. bitum.268 Km 0.525 Km 132 DC 147 133 DC 148 134 DC 148A 135 DC 151 136 DC 152 1.710 Km 129 DC 143 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.525 Km 127 DC 141 2.000 Km 7.150 Km 0.840 Km 0.500 Km 1.226 Km 1.000 Km 148 DC 168 149 DC 171 150 DC 172 3. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 125 DC 139 0. crt.360 Km 154 DC 179 2.300 Km 155 DC 181 0.000 Km pag.487 Km 0.365 Km 145 DC 165 5.500 Km 130 DC 144 5.750 Km 1.000 Km 144 DC 164 10.000 Km 152 DC 175A 1.838 Km 1.000 Km 151 DC 174 4.250 Km 6.475 Km 139 DC 156 3.300 Km 2.400 Km 147 DC 167 1.377 Km 0.480 Km 0.800 Km 8.840 Km 143 DC 162 5.700 Km 1.800 Km 5.000 Km 153 DC 177 1.100 Km 146 DC 166 2.900 Km 126 DC 140 4. 175 .800 Km 138 DC 155 3.159 Km 131 DC 146 1.300 Km 3.100 Km 3.000 Km 140 DC 158 1.650 Km 0.940 Km 128 DC 142 4.200 Km 4.100 Km 0.300 Km 2.250 Km 0.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul VÂLCEA Nr.100 Km 2.200 Km 1.000 Km 1.780 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 3.000 Km 1.163 Km 1.200 Km 1.

bitum. 176 .256 Km Beton de ciment: 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 156 DC 182 157 DC 198 3.000 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul VÂLCEA Îmbrăcăminte bituminoasă: 0.172 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.858 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 65. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.125 Km Drum de pământ: 169.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul VÂLCEA Nr.300 Km Pietruire: 433. crt.950 Km 1.835 Km Pavaj: 0.

425 Km 4.000 Km 10 DC 8A 0.710 Km 30 DC 25 31 DC 26 1.952 Km 5.150 Km 2.800 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 1.700 Km 26 DC 20 27 DC 21 28 DC 22A 1.680 Km 0.000 Km 2.090 Km 0. crt. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1 1.000 Km 16 DC 13 11.730 Km 1.060 Km 19 DC 15 20 DC 16 4.100 Km 0.550 Km pag.820 Km 0.500 Km 3.500 Km 2 DC 2 3 DC 3A 3.225 Km 17 DC 14 6.400 Km 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul VASLUI Nr.400 Km 29 DC 24 1.000 Km 18 DC 14A 3.150 Km 4 DC 4 9.350 Km 15 DC 12 4.393 Km 12.930 Km 21 DC 17 6.500 Km 0.830 Km 4.940 Km 25 DC 19 4.114 Km 1.230 Km 3.810 Km 6.960 Km 11 DC 9 12 DC 9A 13 DC 10 14 DC 11 7.290 Km 6. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.540 Km 0.420 Km 3.105 Km 1.120 Km 3.140 Km 1.000 Km 22 DC 18 23 DC 18A 24 DC 18B 4.000 Km 0. 177 .000 Km 1.400 Km 5 DC 5 6 DC 6 7 DC 6A 8 DC 6B 9 DC 7 19.350 Km 3.050 Km 2. bitum.100 Km 3.

000 Km 55 DC 47 56 DC 48 57 DC 49 1.100 Km 0. crt.500 Km 61 DC 51 6.167 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 1.707 Km 3.486 Km 37 DC 31B 1.200 Km 36 DC 31 2.270 Km 5.385 Km 62 DC 51A 4.340 Km 42 DC 34A 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul VASLUI Nr.500 Km 54 DC 46 2.440 Km 34 DC 29 35 DC 30 12.350 Km 58 DC 49A 2.974 Km 59 DC 50 2.800 Km 0.000 Km 5.206 Km 6.000 Km 1.723 Km 40 DC 33 5. 178 .374 Km 41 DC 34 5.500 Km 49 DC 41 2.900 Km 12.000 Km 48 DC 40 5.000 Km 38 DC 32 39 DC 32A 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.840 Km 10.340 Km 60 DC 50A 1.718 Km 43 DC 35 44 DC 36 45 DC 37 5.730 Km 4.000 Km 47 DC 39 6.000 Km 10.000 Km 1.000 Km 1. bitum.820 Km 46 DC 37A 2.000 Km pag. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 27A 1.000 Km 51 DC 44 52 DC 44A 53 DC 45 2.200 Km 3.550 Km 33 DC 28 3.805 Km 50 DC 43 2.

600 Km 4.790 Km 2. crt.000 Km 77 DC 64 1.620 Km 90 DC 74B 2.830 Km 68 DC 55 69 DC 56 2.450 Km 84 DC 69 4.700 Km 92 DC 76 3.000 Km 93 DC 77A 1. 179 .240 Km 9.700 Km 86 DC 70 3.090 Km 0.060 Km 87 DC 71 88 DC 72 6. bitum.000 Km 75 DC 62 76 DC 63 2.000 Km 2.900 Km 0.050 Km 74 DC 61 1.000 Km 0.610 Km 1.210 Km 80 DC 66 81 DC 67 82 DC 68 3.300 Km 1.600 Km 0.100 Km 73 DC 60 2.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 0.900 Km 64 DC 52 0.360 Km 1.776 Km 4.500 Km 2.370 Km 1.500 Km pag.400 Km 78 DC 64A 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.970 Km 4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul VASLUI Nr.160 Km 67 DC 54A 2.800 Km 89 DC 73 3.950 Km 1.310 Km 83 DC 68A 1.000 Km 70 DC 57 3.000 Km 91 DC 75 2.150 Km 5. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 51B 1.524 Km 1.250 Km 85 DC 69A 0.180 Km 65 DC 53 66 DC 54 2.280 Km 79 DC 65 2.000 Km 71 DC 58 72 DC 59A 2.000 Km 0.

539 Km 96 DC 80 7.450 Km 119 DC 98 1.500 Km 99 DC 83 3.000 Km 7.850 Km 2.900 Km 109 DC 91C 110 DC 92B 3. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 78 2.000 Km 107 DC 91A 2.615 Km 101 DC 86 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul VASLUI Nr.300 Km 106 DC 91 4. bitum.800 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.510 Km 2.480 Km 98 DC 81 1.100 Km 118 DC 97 3.220 Km 105 DC 90 6.820 Km 124 DC 104 2.850 Km 104 DC 89A 1.500 Km 0. crt.000 Km 3.500 Km 102 DC 87 2.275 Km 103 DC 88 1. 180 .000 Km 112 DC 93 113 DC 93A 3.225 Km 97 DC 80A 2.175 Km 2.090 Km 121 DC 100A 2.100 Km 123 DC 103 1.500 Km 1.300 Km 0.900 Km 3.430 Km 108 DC 91B 12.150 Km 2.910 Km 114 DC 94 5.100 Km 115 DC 95 116 DC 95A 117 DC 96 4.550 Km 111 DC 92C 1.500 Km 95 DC 79 4.480 Km 122 DC 102 3.160 Km 0.250 Km 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.300 Km 0.600 Km 100 DC 84 13.300 Km 120 DC 100 6.800 Km 2.

100 Km 0.950 Km 5.000 Km 6.000 Km 151 DC 122A 152 DC 122B 153 DC 123 154 DC 125 1. 181 .750 Km 129 DC 107A 2.490 Km 150 DC 122 2.000 Km 142 DC 115 143 DC 116 5.000 Km 1.660 Km 3.400 Km 2.000 Km 155 DC 126 1.140 Km 126 DC 105A 3.130 Km 1.498 Km 4.480 Km 136 DC 112 137 DC 113 138 DC 113A 139 DC 113B 2.480 Km 3.000 Km 0.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul VASLUI Nr.350 Km 140 DC 113C 0.560 Km 1.500 Km 2.710 Km 1.000 Km pag.800 Km 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 125 DC 105 9.140 Km 128 DC 107 4. crt.809 Km 132 DC 109 2.200 Km 131 DC 108B 0.000 Km 133 DC 110 134 DC 110A 2.577 Km 0.390 Km 2.340 Km 149 DC 121 1.500 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 1. bitum.760 Km 145 DC 117 146 DC 117A 147 DC 118 2.970 Km 3.020 Km 2.320 Km 5.820 Km 135 DC 111 3.255 Km 127 DC 106 1.900 Km 130 DC 108A 2.000 Km 144 DC 116A 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.536 Km 141 DC 114 3.850 Km 6.130 Km 148 DC 119 0.

500 Km 185 DC 154 2.200 Km 173 DC 144 7.000 Km 0.000 Km 1.800 Km 1.000 Km 3.000 Km 1.000 Km 3.710 Km 161 DC 132 1.000 Km 178 DC 147 1.000 Km 171 DC 141 3.000 Km 175 DC 145 2.600 Km 2.960 Km 4.600 Km 2. bitum.360 Km 165 DC 136 0.990 Km 162 DC 133 2.070 Km 157 DC 128 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.300 Km 1.314 Km 180 DC 149 1.500 Km 184 DC 153 3. 182 .200 Km 169 DC 139A 2.905 Km 4.160 Km 163 DC 135 2.685 Km 174 DC 144A 2.700 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA 0.500 Km 186 DC 156 1.850 Km pag.980 Km 164 DC 135A 4.450 Km 2.500 Km 158 DC 129 1.500 Km 166 DC 137 167 DC 138 168 DC 139 3.000 Km 182 DC 151 183 DC 152 7.500 Km 2.000 Km 176 DC 145A 177 DC 146 3.650 Km 159 DC 130 1.000 Km 181 DC 150 1.300 Km 179 DC 148 4. crt. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 156 DC 127 1.500 Km 160 DC 131 1.650 Km 170 DC 140 4.000 Km 172 DC 142 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul VASLUI Nr.

600 Km 189 DC 160A 1.500 Km 197 DC 166 10. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 187 DC 157 1.000 Km 194 DC 163B 1.155 Km 196 DC 165 3.500 Km 191 DC 162 1.330 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul VASLUI Îmbrăcăminte bituminoasă: Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 14. bitum.900 Km 188 DC 159 1.870 Km 5.600 Km 2.500 Km 192 DC 163 193 DC 163A 2.200 Km 190 DC 161 4.200 Km 195 DC 164 4.305 Km Beton de ciment: Pavaj: Pietruire: 458. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.970 Km 1.037 Km Drum de pământ: 354.410 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. crt. 183 .280 Km 4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul VASLUI Nr.

000 Km 4.000 Km 28 DC 54 3.700 Km 9.000 Km 22 DC 32 4.000 Km 6 DC 8 3.000 Km 25 DC 47 10.300 Km 2.000 Km 12 DC 16 13 DC 17 12.000 Km 18 DC 26 0.000 Km 4 DC 5 3. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 29 DC 55 30 DC 58 5. bitum.000 Km 19 DC 27 1.300 Km 14 DC 18 4.000 Km 23 DC 37 24 DC 41 2.000 Km 5.500 Km 11 DC 14 4.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. 184 .000 Km 1.000 Km 8.000 Km 15 DC 19 2.000 Km 20 DC 28 6.000 Km 31 DC 59 3.500 Km 5 DC 7 8.100 Km 27 DC 50 3.000 Km 2.000 Km 21 DC 30 10.000 Km 3 DC 4 2.000 Km 5.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul VRANCEA Nr.000 Km 26 DC 49 3. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 1 DC 1B 6.000 Km 4.000 Km 8 DC 10 5.000 Km 7 DC 9 3.000 Km 9 DC 12 10 DC 13 2.500 Km 2.000 Km 16 DC 22 3.000 Km 17 DC 23 3.500 Km 2 DC 2 2. crt.

000 Km 10.100 Km 33 DC 63 5.000 Km 5.000 Km 5.000 Km 34 DC 68 3. 185 .000 Km 35 DC 71 9. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 32 DC 62 3.000 Km 4.000 Km 1. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 9.000 Km 3.000 Km 46 DC 108 3.000 Km 6.000 Km 2.000 Km 5.000 Km 45 DC 106 6.000 Km 37 DC 74 2.000 Km 4. crt.000 Km 2.000 Km 39 DC 82 40 DC 93 41 DC 94 42 DC 95 43 DC 98 10.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul VRANCEA Nr.500 Km 51 DC 126 4.300 Km 2.000 Km 50 DC 115 3.000 Km 2.000 Km 9.000 Km 62 DC 147 1.000 Km 61 DC 146 6.000 Km 1.350 Km 3.000 Km 3.000 Km 1.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.000 Km 4.000 Km 52 DC 127 53 DC 132 54 DC 133 4.000 Km 44 DC 100 3.000 Km 6.000 Km 55 DC 140 1.000 Km 58 DC 143 59 DC 144 60 DC 145 2.000 Km 38 DC 77 5.000 Km 3.000 Km 36 DC 72 1.000 Km 47 DC 109 48 DC 112 49 DC 114 8.000 Km 2.000 Km 2.000 Km 3.000 Km 56 DC 141 57 DC 142 9.500 Km 1.000 Km 1. bitum.

000 Km 0.100 Km 93 DC 187 2.000 Km 87 DC 179 88 DC 181 89 DC 183 90 DC 184 91 DC 185 92 DC 186 4.000 Km 64 DC 149 1.500 Km 78 DC 169 3.000 Km 0.600 Km 85 DC 177 6.000 Km 80 DC 171 1.000 Km 69 DC 155 4.140 Km 1.000 Km 72 DC 158 73 DC 160 2.860 Km 3.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul VRANCEA Nr.000 Km 0.400 Km 2.000 Km 5.000 Km 10.700 Km 5.500 Km 83 DC 172 3. bitum.000 Km 4.000 Km 1.000 Km 70 DC 156 7.000 Km 74 DC 161 6.000 Km 5.900 Km 1.500 Km 71 DC 157 2. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc. crt.500 Km 10.500 Km 76 DC 165 2. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 63 DC 148 2.000 Km 86 DC 178 6.000 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag.500 Km 3.900 Km 79 DC 170 9.300 Km 4. 186 .000 Km 3.300 Km 65 DC 149A 66 DC 150 67 DC 153 68 DC 154 7.000 Km 75 DC 162 2.600 Km 1.500 Km 2.500 Km 2.500 Km 81 DC 171A 3.700 Km 82 DC 171B 1.000 Km 84 DC 175 3.000 Km 9.000 Km 77 DC 168 3.

500 Km 100 DC 210 3.000 Km 1.390 Km Drum de pământ: 249.865 Km 62.529 Km 15025.987 Km LUNGIMILE DE ÎMBRĂCĂMINŢI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE DIN ROMÂNIA pag. Denumire drum Îmbrăcăminte bituminoasă: (IA) Îmbrăc.000 Km 97 DC 201 98 DC 202 3.500 Km 96 DC 195 2.982 Km 2351. uşoară: (IAU) Beton de ciment: (BC) Pavaj: (PV) Pietruire: (P) Drum de pământ: (DP) ____________________________________________________________________________________ 94 DC 192 4.000 Km Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: 23.000 Km 99 DC 209 2. bitum.400 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din ROMÂNIA Îmbrăcăminte bituminoasă: Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară: Beton de ciment: Pavaj: Pietruire: Drum de pământ: 241.000 Km 95 DC 193 2.000 Km Totalul lungimilor de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul VRANCEA Îmbrăcăminte bituminoasă: 2.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lungimile de îmbrăcăminţi rutiere pe drumurile comunale din judeţul VRANCEA Nr.818 Km 269.000 Km 3.360 Km Beton de ciment: Pavaj: Pietruire: 268. 187 . crt.629 Km 9828.000 Km 10.000 Km 101 DC 211 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful