FORMAT DOKUMENTASI UTK PROGRAM NEGERI KULIT LAPORAN a. Logo Persekutuan , Jabatan , Agensi terlibat b. Tajuk program c.

Tarikh Program d. Tempat Program e. Pengelola PENGISIAN DOKUMENTASI 1. Maklumat pelaksanaan a. Tarikh b. Tempat c. Masa d. Penglibatan 2. Perasmian a. Tarikh b. Masa c. Tempat d. Perasmi e. Kehadiran !P ". Perangkaan Penglibatan a. !kut #aerah$ %egeri b. Kaum !ntegrasi$ Mela&u $ 'ina $ !ndia c. Penglibatan Jurulatih d. Penglibatan (uru Pengiring e. Penglibatan Agensi lain ). Jumlah *esar +. Ja,atankuasa !nduk -. Ja,atankuasa Pengelola $ Pelaksana .. Jadual $ Pengisian Program /. Keputusan Pertandingan 0. 1umusan 2. (ambar 3 minima 14 keping 5 termasuk *ackdrop, Perasmi , !P &ang hadir 14. Lampiran 6 lampiran a.7alinan surat 6 surat b.Kad Jemputan c. 7alinan 7ijil Penghargaan , Pencapaian . Pen&ertaan d. Kertas Kerja e. *ahan 8daran ). *uku Program g. *orang pemantauan program h. *orang penilaian program peserta $ ja,atankuasa

Related Interests