INVESTITII TERITORIALE INTEGRATE Investiţiile teritoriale integrate (ITI) sunt instrumente de dezvoltare teritorială care presupun:  existenţa unei

strategii de dezvoltare teritorială integrată aferentă unui teritoriu desemnat,  existența unui set de acţiuni care pot fi puse în aplicare pentru atingerea obiectivelor stabilite din strategie,  existenta unor mecanisme de administrare pentru gestionarea investiţiilor teritoriale integrate,  existenta unui plan de dezvoltare socio economica sustenabila a zonei (Agenda Locala 21). Caracteristici generale:  sunt subprograme de dezvoltare care cuprind măsuri integrate multi-dimensionale.  Presupun o abordarea holista integrată pentru asigurarea co-dezvoltarii dintre elementele componenete ale Capitalului Natural al zonei si componentele din cadrul structurii sistemului socio-economic, aceasta asigurand conduita fundamentală pentru proiectarea tranzitiei catre un model de dezvoltare socio-economica sustenabila a zonei.  necesita o viziune globală, o perspectivă de ansamblu care asigură corelarea intervenţiilor şi atingerea obiectivelor strategice, ce presupune ieşirea din perspectiva sectorială pentru soluţionarea problemelor identificate în teritoriu  Pentru stimularea abordării integrate, Comisia Europeană încurajează utilizarea combinată a fondurilor (FEDR, FSE, Fondul de Coeziune), precum şi utilizarea altor instrumente financiare.  Propunerea legislativă a Comisiei Europene cuprinde o prevedere potrivit căreia minimum 5% din fondurile FEDR alocate la nivel naţional trebuiau să fie destinate investiţiilor teritoriale integrate.  permit finanţarea punerii în aplicare a strategiilor teritoriale integrate din mai multe Axe Prioritare ale unuia sau mai multor Programe Operaţionale.  oferă flexibilitate în elaborarea programelor operaţionale şi eficienţă prin implementarea unor acţiuni integrate. Astfel, elementele cheie ale unui ITI sunt:  un teritoriu desemnat şi o strategie de dezvoltare teritorială integrată;  un set de acţiuni care urmează să fie puse în aplicare;  mecanisme de guvernanţă pentru gestionarea ITI.

necesitatea susţinerii investiţiilor teritoriale strategiilor integrate. Avantaje şi dificultăţi în implementarea ITI Avantaje Dificultăţi Avantaje financiare: Dificultăţi financiare: . parteneriate publice-private). de la anumite cartiere urbane cu multiple condiţii defavorabile. prin delegarea (fie şi parţială) a intersectoriale. Etapa 3 . datorită necesităţii de implicare în managementul ITI . subregional sau interregional. Etapa 5 . cooperarea dificilă între .Elaborarea strategiei integrate şi identificarea surselor posibile de finanţare (publice inclusiv fonduri UE. metropolitan. datorită unui potenţial sporit de corelare a proiectelor propuse (efecte sinergice) şi de oferire a unor rezultate superioare pentru aceiaşi valoare a investiţiei. Exemplele de teritorii pe care se pot aplica ITI sunt menţionate mai sus. . private.siguranţa alocării unor sume de bani pentru realizarea proiectelor care contribuie la obiectivele .Selecţia pachetului de proiecte care corespund obiectivelor strategiei integrate.Aplicabilitate Orice zonă geografică care are caracteristici teritoriale specifice poate face obiectul unui ITI. Etapa 2 . urban-rural.Delimitarea zonelor în care se vor implementa investiţii teritoriale integrate şi constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea strategiei teritoriale integrate. Alte beneficii: Alte dificultăţi: . Etapele de realizare a investiţiilor teritoriale integrate sunt: Etapa 1 . .dificultăţile de realizare a coordonării subregional. până la nivel urban. managementului investiţiilor teritoriale integrate. având în vedere faptul că integrate în perioada cuprinsă între realizarea alocările pentru ITItrebuie menţionate în Acordul de cheltuielilor şi rambursarea lor Parteneriat.creşterea eficienţei utilizării fondurilor.creşterea capacităţii administrative locale. fiecare proiect va fi implementat conform regulilor Programului Operaţional Sectorial corespunzător.stimularea corelării intervenţiilor la diferite scări mai mulți stackeholderi teritoriale şi a coordonării intersectoriale. Etapa 4 .Definirea criteriilor de stabilire a ariilor în care se vor desfăşura investiţii teritoriale integrate.asigurarea implicării actorilor la nivel regional şi .Implementarea şi monitorizarea proiectelor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful