MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Anexa nr.2 la OMEdC nr.1847 din 29.08.2007

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

DOMENIUL : INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA: OPERATOR ÎN INDUSTRIA ULEIULUI NIVELUL 2

2007

2

Califica !a: O"! a#$ %& i&'()# ia (l!i(l(i Ni*!l 2 A(#$ i : Mi !la +O,OGA inginer, profesor gradul didactic definitiv, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară”Dumitru Moţoc”, Bucure ti I$a&a VLAD ! inginer, profesor gradul didactic I, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară "”Dumitru Moţoc” , Bucure ti Eli)a-!#a TAC.E ! inginer, profesor gradul didactic I, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară "”Dumitru Moţoc” , Bucure ti

C$&)(l#a&/i: Ca#i&ca SCRIOŞTEANU #$pert C%DI&T

3

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ A+ILITĂŢI C.EIE 01 COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE 21 UTILI2AREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 31 COMUNICARE ÎN LIM+A MODERNĂ 41 ASIGURAREA CALITAŢII 51 DE2VOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL O+ŢINERII PERFORMANŢEI 61 IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII 71 LUCRUL ÎN EC.IPĂ UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TE.NICE GENERALE 71 APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR 81 PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME ÎN INDUSTRIA E9TRACTIVĂ

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TE.NICE SPECIALI2ATE 001PREGĂTIREA MATERIILOR PRIME ŞI AU9ILIARE 001O+ŢINEREA ULEIULUI DIN ALTE MATERII PRIME OLEAGINOASE 021 METODE MODERNE DE RAFINARE A ULEIULUI +RUT 031 FA+RICAREA MARGARINEI ŞI A S.ORTENINGURILOR 041 AM+ALAREA ŞI DEPO2ITAREA ULEIULUI: MARGARINEI ŞI S.ORTENINGURILOR

4

de specialitate) 01 41 &relucrea(ă i interpretea(ă grafic re(ultatele o-ţinute pe o sarcină dată) 5 .n lim-a.Ti#l(l (&i#./ii : Ni*!l: Val$a ! c !'i#: 01 COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE <2 = 0:0 C$>"!#!&/!: 01 01 'ormulea(ă opinii personale pe o temă dată) 01 2 *eali(ea(ă o scurtă pre(entare utili(+nd imagini ilustrative) 01 31 Cite te i utili(ea(ă documente scrise .

n funcţie de opiniile audienţei P $-! '! !*al(a !: &ro-e orale i scrise 1tip eseu2 prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să ela-ore(e opinii personale pe o tema dată .n lim-a.1 #la-orarea opiniilor personale pe o temă dată 1 #$punerea de motive . a a cum se preci(ea(ă .n funcţie de opiniile celorlalţi) C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: /pinii personale0 #$punere de motive #valuarea intervenţiei0 o-servaţii. a a cum se preci(ea(ă .udecăţi de valoare. . $"i&ii "! )$&al! "! $ #!>.n lim-a. 'a#.oc de rol2 prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să e$pună o intervenţie i să o evalue(e . notarea răspunsurilor primite./ii : C$>"!#!&/a 010: C i#! ii '! "! f$ >a&/.n funcţie de opinia celorlalţi.n criteriul de performanţă 1a2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) &ro-e practice 1tip .n criteriile de performanţă 1-2 i 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate 6 . de specialitate) #valuarea intervenţiei personale . scurte informări documentare argumentări pe -a(a e$perienţei. pe -a(a unui e$periment reali(at. reconsiderarea propriei po(iţii . de specialitate.: <a= <-= <c= 01 COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE <2= F$ >(l!a?. .Ti#l(l (&i#. preluări de motive din manuale i articole de specialitate urmărirea reacţiilor participanţilor.

$ )c( #. contact vi(ual cu audienţa. folose te date. din surse variate) Alegerea unei modalităţi ilustrative de e$punere a informaţiilor) &re(entarea ilustrată a materialului folosind diferite mi.Ti#l(l (&i#. diapo(itive. lim-a. să aleagă modalităţi ilustrative de e$punere a acestora si să pre(inte materialul reali(at a a cum se preci(ea(ă . aplicaţii grafice pe calculator indică sursele cercetate. schiţe. argumentea(ă.: <a= <-= <c= 01 COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE <2= R!ali?!a?. grafice postere. filme. accentuea(ă ideile principale.n criteriile de performanţă 1a2. " !?!&#a ! (#ili?@&' i>aAi&i il()# a#i*!1 3electarea i ordonarea logică a te$tului i imaginilor asociate. fotografii./ii : C$>"!#!&/a 012: C i#! ii '! "! f$ >a&/.ul trupului.loace de ilustrare0 #$punerea informaţiilor0 desene. vor-ire clară tehnici de pre(entare cu suport vi(ual &re(entare ilustrată0 P $-! '! !*al(a !: &ro-e practice prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să selecte(e. diagrame.loace de ilustrare ) C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: Imagini asociate0 Modalităţi i mi. să ordone(e informaţiile. 1-2 i 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate 7 .

evidenţe simple./ii : C$>"!#!&/a 013: C i#! ii '! "! f$ >a&/.urnale. . -onuri. Internet. formă structurată registre. punctuaţie.n criteriul de performanţă 1a2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) &ro-e practice prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să utili(e(e lim-a. corespondenţă oficiala. a a cum se preci(ea(ă .: <a= <-= <c= 01 COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE <2= Ci#!B#! )i (#ili?!a?. documentaţii tehnice activităţi definite . studii. reviste.n activităţi profesionale ) Completarea sau redactarea corectă a documentaţiei pentru sarcini de lucru) C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: 3urse speciali(ate0 Activităţi profesionale0 *edactarea corectă0 Documentaţie0 manuale. a a cum se preci(ea(ă .n activităţi profesionale.n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate 8 .ul de specialitate .n cadrul calificării ortografie. a a cum se preci(ea(ă . '$c(>!&#! )c i)! i& li>-aC '! )"!ciali#a#!1 3electarea documentelor din surse speciali(ate ) 4tili(area informaţiilor . articole.n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) &ro-e scrise sau practice prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să complete(e documente. C5uri P $-! '! !*al(a !: &ro-e orale i scrise prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să selecte(e documentele.Ti#l(l (&i#. să e$tragă i să sinteti(e(e informaţiile necesare pe o anumită temă.

n criteriile de performanţă 1a2. diagrame./ii : C$>"!#!&/a 014: 01 COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE <2= P !l(c !a?. hărţi. legendă.loace grafice *epre(entare corectă0 Interpretare0 schiţe. Bi i&#! " !#!a?.loace grafice i să interprete(e re(ultatele o-ţinute.: <a= <-= <c= <'= #fectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate . 1-2 i 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate 9 . scheme tehnologice scară.ntr-o sarcină dată) 3electarea metodelor grafice adecvate) *epre(entarea grafică corecta a re(ultatelor prin diferite mi.Ti#l(l (&i#. grafice. să opere(e cu mi. algoritmi de calcul Mi. pro-e etalon sau standarde P $-! '! !*al(a !: &ro-e practice prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să calcule(e. forma . comparaţii cu valori. A afic !?(l#a#!l! $-/i&(#! "! $ )a ci&. a a cum se preci(ea(ă .ită. acurateţe. toleranţă condiţii de admisi-ilitate a parametrilor calculaţi.loace grafice) 4tili(area mi.1 C i#! ii '! "! f$ >a&/.loacelor grafice pentru interpretarea re(ultatelor) C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#! : Calcule cu grad mediu de dificultate0 formule de calcul.ngri. 'a#.

/ii : Ni*!l: Val$a ! c !'i#: 21 UTILI2AREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI < 2= 0:0 C$>"!#!&/!: 2101 #$ploatea(ă -a(e de date) 2121 &re(intă informaţii inclu(+nd te$t.Ti#l(l (&i#. numere i imagini) 2131 Comunică prin Internet) 10 .

date calendaristice. alfanumerice. actuali(are.Ti#l(l (&i#. dimensiune2 introducere i validare date adăugare. -a?! '! 'a#!1 C$>"!#!&/a 210: C i#! ii '! "! f$ >a&/. consultarea documentaţiei au$iliare P $-! '! !*al(a !: &ro-e orale prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să e$emplifice tipuri de date a a cum se preci(ea(ă . tergere.ntreţină o -a(ă de date a a cum se preci(ea(ă ./ii : 21 UTILI2AREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI <2= ED"l$a#!a?.n criteriul de performanţă 1e2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 11 . tip. ir de caractere.n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) &ro-e practice prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să .n criteriul de performanţă 1a2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) &ro-e scrise7orale prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să descrie structura unei -a(e de date a a cum se preci(ea(ă .: <a= <-= <c= <'= Ilustrarea tipurilor de date) &re(entarea structurii unei -a(e de date) 6ncărcarea unei -a(e de date) 6ntreţinerea unei -a(e de date) C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: Tipuri de date0 3tructura -a(ei de date0 6ncărcare0 6ntreţinerea -a(ei de date0 numerice. memo ta-ele 1nume componente. salvare.n criteriile de performanţă 1c2 i 1d2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) &ro-e practice prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să utili(e(e o -a(ă de date a a cum se preci(ea(ă .

a a cum se preci(ea(ă ./ii : 21 UTILI2AREA CALCULATORULUI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI <2= ŞI C$>"!#!&/a 210: C i#! ii '! "! f$ >a&/. ta-el .1-2 .nlănţuirea paginilor.Ti#l(l (&i#. -utoane de acţiune editare te$t. 1c2 i 1d2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate 12 .: <a= <-= <c= <'= P !?i&#. sunet. i&f$ >a/ii i&cl(?@&' #!D#: &(>! ! Bi i>aAi&i1 Indicarea formatelor de pre(entare a informaţiilor) Completarea unui format cu te$t. să reali(e(e i să pre(inte o e$punere. manual2. animaţie P $-! '! !*al(a !: &ro-e practice i orale prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să complete(e formatul de pre(entare. crearea legăturilor &re(entarea aplicaţiei0 derularea paginilor 1automat. numere i imagini) *eali(area unei e$puneri adecvate temei alese) &re(entarea aplicaţiei) C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: 'ormate de pre(entare0 Completare formate0 *eali(area e$punerii0 tipuri predefinite. inserare imagini.n criteriile de performanţă 1a2 .

1-2 i 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 13 . de(-atere on-line. cuvinte-cheie. dialog./ii : 21 UTILI2AREA CALCULATORULUI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI <2= C$>(&ica ! " i& I&#! &!#1 ŞI C$>"!#!&/a 213: C i#! ii '! "! f$ >a&/.de informaţii. CD-*/M-uri motoare de căutare Internet. forum. a a cum se preci(ea(ă . să e$tragă i să facă schim. fi iere de pe dischete. liste de discuţie a informaţiilor P $-! '! !*al(a !: &ro-e practice prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să utili(e(e tehnici de căutare.n criteriile de performanţă 1a2 .Ti#l(l (&i#.a informaţiilor) C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: 3urse de informaţii0 Tehnici de căutare0 Metode de schim-0 Internet. grupuri de cuvinte e-mail.: <a= <-= <c= 4tili(area tehnicilor de căutare adecvate surselor de informaţii) #$tragerea informaţiilor relevante) 'olosirea metodelor de schim.

/ii : Ni*!l: Val$a ! c !'i#: 31 COMUNICARE ÎN LIM+A MODERNĂ <2= 0:0 C$>"!#!&/!: 310 *eceptea(ă mesa.Ti#l(l (&i#.e orale) 312 *eceptea(ă mesa.e scrise) 315 &articipă la conversaţii ) 14 .e orale) 314 #$primă mesa.e scrise) 313 #$primă mesa.

ul audiat i propria e$perienţă) C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: 5or-ire standard0 Teme de actualitate0 &ropria e$perienţă0 P $-! '! !*al(a !: &ro-ă de evaluare scrisă 1tip test2 prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să . petrecerea timpului li-er2) Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio i T5 pe teme de actualitate.ntre mesa. propo(iţii. a a cum se preci(ea(ă . sociale. e$presii.n vor-irea standard clară pe teme familiare 1activităţi cotidiene. >!)aC! $ al! 1 6nţelegerea punctelor esenţiale .e. interes personal7profesional) 3ta-ilirea legăturilor .n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) cuvinte. a a cum se preci(ea(ă .nţeleagă punctele esenţiale i să desprindă ideile principale. culturale activitate7evenimente profesionale.n criteriile de performanţă 1a 2 i 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) &ro-ă de evaluare orală prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să sta-ilească legături . fra(e legate de propriul 8eu” i legături afectiv-emoţionale dintr-un te$t aspecte legate de organi(area vieţii cotidiene. trăire afectiv-emoţională 15 .ntre mesa./ii : C$>"!#!&/a 310: C i#! ii '! "! f$ >a&/. economice. : <a= <-= <c= 31 COMUNICARE ÎN LIM+A MODERNĂ <2= R!c!"#!a?.Ti#l(l (&i#.

a a cum se preci(ea(ă . adaptare. u(ual sau specific personal7profesional) &relucrarea informaţiilor o-ţinute din descrierea evenimentelor) Decodarea informaţiilor cuprinse . scheme. codurilor lingvistice P $-! '! !*al(a !: &ro-ă de evaluare scrisă 1tip test2 prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să ./ii : C$>"!#!&/a 312: C i#! ii '! "! f$ >a&/.ncadrare . >!)aC! )c i)!1 6nţelegerea unor te$te redactate .nţelegere.n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 16 . utili(are de termeni i terminologii specifice domeniului desprinderea sensului.n conte$t .ntr-un lim-a.: <a= <-= <c= 31 COMUNICARE ÎN LIM+A MODERNĂ <2= R!c!"#!a?.n criteriile de performanţă 1a2 i 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) &ro-ă de evaluare orală prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să decode(e informaţii. diagrame) C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: 9im-a. termeni specifici i . a a cum se preci(ea(ă . u(ual7specific0 &relucrarea informaţiei0 Decodare0 cuvinte. e$presii.n ta-ele.Ti#l(l (&i#.nţeleagă te$te i să prelucre(e informaţii.

n susţinerea unor sarcini de lucru P $-! '! !*al(a !: &ro-ă de evaluare scrisă 1tip test2 i orale prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să utili(e(e e$presii i să pre(inte activităţi.n criteriile de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 17 .: <a= <-= <c= 31 COMUNICARE ÎN LIM+A MODERNĂ <2= ED" i>. a a cum se preci(ea(ă .n descrierea e$perienţelor i a altor activităţi din pro$imitate) &re(entarea unei activităţi legate de profesiune) Argumentarea opiniilor.n criteriile de performanţă 1a2 i 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) &ro-e orale prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să enunţe i să argumente(e opiniile personale. >!)aC! $ al!1 4tili(area unor e$presii coerente . colegi.Ti#l(l (&i#. domeniu profesional specifice fiecărui domeniu profesional pro i contra . comunitate. proiectelor personale i profesionale) C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: &ro$imitate0 Activităţi /pinii0 coală. a a cum se preci(ea(ă ./ii : C$>"!#!&/a 31 3: C i#! ii '! "! f$ >a&/.

o (i de lucru.n criteriile de performanţă 1a2. programul (ilnic. interese P $-! '! !*al(a !: &ro-ă de evaluare scrisă prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să redacte(e te$te. a a cum se preci(ea(ă .n activitate. C5-ul european reali(ări i succese . 1-2 i 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 18 . facturi.n echipă.Ti#l(l (&i#. activităţi profesionale repetate scrisori personale. documente de evidenţă primară. inventarieri. >!)aC! )c i)!1 *edactarea unui te$t coerent pe teme familiare sau de interes personal7profesional) #la-orarea corespondenţei personale i completarea documentelor de lucru) Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene i a e$perienţelor profesionale) C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: Teme familiare0 Corespondenţă7 documente de lucru0 #$perienţe profesionale0 descrierea familiei. relaţii .: <a= <-= <c= 31 COMUNICARE ÎN LIM+A MODERNĂ <2= ED" i>. motivaţie./ii : C$>"!#!&/a 314: C i#! ii '! "! f$ >a&/. facturi pro-formă. ne+mpliniri profesionale. să ela-ore(e corespondenţa i să descrie impresiile.

de interes personal i profesional) Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate) C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: Conversaţie pe teme familiare0 .: <a= <-= 31 COMUNICARE ÎN LIM+A MODERNĂ <2= Pa #ici".ntr-o regiune unde se vor-e te lim-a sau lim-a este selectată convenţional. metode de operare.n cadrul aceleia i organi(aţii sau cu alţi -eneficiari 1furni(ori7distri-uitori2 Aspecte comune0 P $-! '! !*al(a !: &ro-ă orală prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să converse(e i să descrie aspecte comune mai multor domenii. familie.loace de transport . la c$&*! )a/ii1 3usţinerea spontană de conversaţii pe teme familiare. despre timpul li-er.Ti#l(l (&i#.n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate 19 . operaţiuni de lucru.n diverse mi./ii : C$>"!#!&/a 315: C i#! ii '! "! f$ >a&/. interacţiuni cu alte meserii i relaţii de lucru operaţiuni de lucru comune sau de interes reciproc . a a cum se preci(ea(ă .

/ii : Ni*!l: Val$a ! c !'i#: 41 ASIGURAREA CALITĂŢII <2= 0:5 C$>"!#!&/!: 410 Aplică normele de calitate .n domeniul de activitate) 412 4tili(ea(ă metode standardi(ate de asigurare a calităţii) 20 .Ti#l(l (&i#.

&$ >!l! '! cali#a#! %& '$>!&i(l '! ac#i*i#a#!1 Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu de activitate) *elatarea cerinţelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de muncă) 4tili(area normelor de calitate .: <a= <-= <c= :) ASIGURAREA CALITĂŢII <2= A"lic.Ti#l(l (&i#. de(voltare. europene i internaţionale care reglementea(ă activitatea ca proces 1intrări. norme interne./ii : C$>"!#!&/a 410: C i#! ii '! "! f$ >a&/. caiet de sarcini.n activitatea curentă) C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: %orme de calitate0 Cerinţe de calitate0 instrucţiuni de lucru. criterii i indicatori naţionale.n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 21 . ie iri2 P $-! '! !*al(a !: &ro-e orale i practice prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să identifice i să utili(e(e norme de calitate specifice domeniului său de activitate. a a cum reiese din criteriile de performanţă 1a2 i 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) &ro-e orale prin care candidatul demonstre(ă că este capa-il să pre(inte criteriile de calitate din norme specifice locului său de muncă a a cum este specificat .

n funcţie de modelul de management al calităţii adoptat de organi(aţie autoevaluarea propriei activităţi .: <a= <-= <c= #numerarea metodelor standardi(ate de asigurare a calităţii) Descrierea procedurilor specifice metodelor standardi(ate de asigurare a calităţii ) Aplicarea metodelor standardi(ate de asigurare a calităţii . >!#$'! )#a&'a 'i?a#! '! a)iA( a ! a cali#./ii : 41 ASIGURAREA CALITĂŢII <2= C$>"!#!&/a 412 : U#ili?!a?. autoevaluare i control ! ordonate logic definite mai sus corespun(ătoare metodelor standardi(ate P $-! '! !*al(a !: 22 . adoptate de modelul de management al calităţii ./ii1 C i#! ii '! "! f$ >a&/.n organi(aţie &roceduri specifice0 etapele i acţiunile de evaluare.n activitatea proprie) C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: Metode standardi(ate0 Aplicare0 definite .Ti#l(l (&i#.n raport cu indicatori i criterii din standardele internaţionale privind calitatea.

a a cum este specificat . 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) Ti#l(l (&i#.n de(voltarea carierei) 512 #$primă opţiuni privind traseul personal de educaţie i formare profesională ) 23 .&ro-e orale i practice prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să e$plice i să aplice metode standardi(ate de asigurare a calităţii. 1-2.n criteriile de performaţă 1a2./ii : 51 DE2VOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL O+ŢINERII PERFORMANŢEI Ni*!l: Val$a ! c !'i#: <2= 0:5 C$>"!#!&/!: 510 Anali(ea(ă caracteristicile personale i factorii implicaţi .

interese i posi-ilităţi personali.n de(voltarea personală ) Anali(area factorilor care influenţea(ă de(voltarea carierei ) #stimarea potenţialului de schim-are personală i profesională) C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: 'actori0 &otenţial de schim-are personală0 &otenţial de schim-are profesională0 raportul dintre competenţele personale i comanda socială diferenţa dintre aspiraţii . sociali.n condiţiile criteriilor de performanţă 1a2 i 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 24 . . favora-ili-nefavora-ili.n de(voltarea carierei.Ti#l(l (&i#. ca ac#! i)#icil! "! )$&al! Bi fac#$ ii i>"lica/i %& '!?*$l#a !a ca i! !i1 <a= <-= <c= Identificarea progresului ./ii 5 : 51 DE2VOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL O+ŢINERII PERFORMANŢEI <2= C$>"!#!&/a 510: A&ali?!a?. interni-e$terni P $-! '! !*al(a !: &ro-e orale de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să anali(e(e caracteristicile personale i factorii implicaţi .

loace < an =-> ani P $-! '! !*al(a !: 25 .n condiţiile criteriului de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) Ti#l(l (&i#./ii : 51 DE2VOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL O+ŢINERII PERFORMANŢEI <2= C$>"!#!&/a 51 2: ED" i>.1 C i#! ii '! "! f$ >a&/. $"/i(&i " i*i&' # a)!(l "! )$&al '! !'(ca/i! Bi f$ >a ! " $f!)i$&al.&ro-e orale de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să estime(e potenţialul de schim-are personală i profesională . : <a= Identificarea traseelor posi-ile de educare profesională ) <-= Corelarea cerinţelor de formare profesională cu i formare posi-ilităţile proprii ) <c= &roiectarea opţiunii de formare profesională pe termen scurt i mediu) C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: 3trategie0 Termen scurt0 Termen mediu0 o-iective. acţiuni. metode. mi.

.n condiţiile criteriilor de performanţă 1a2 ./ii : Ni*!l: Val$a ! c !'i#: 61 IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII <2= 0:5 C$>"!#!&/!: 610 Aplică legislaţia i reglementările privind securitatea i sănătatea la locul de muncă.n corelare cu posi-ilităţile proprii. prevenirea i stingerea incendiilor) 612 Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă) 26 .1-2 i 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) Ti#l(l (&i#. ţin+nd cont de traseele posi-ile i .&ro-e orale de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să proiecte(e o opţiune de formare profesională pe termen scurt i mediu.

n 27 . echipament de protecţie .nsu irea. aplicarea normelor echipamente de protecţie specifice locului de muncă 1ecrane de protecţie. mănu i2 a-senţa mi. mască de ga(./ii : 61 IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII <2= ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? C$>"!#!&/a 61 0: A"lic.n funcţie de normele prevă(ute la instructa. l!Ai)la/ia Bi !Al!>!&#. acoperind aria de aplica-ilitate specificată) &ro-e practice prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să verifice e$istenţa i integritatea mi.loacelor de protecţie.loacelor de protecţie 3ituaţii0 P $-! '! !*al(a ! : &ro-e orale7scrise prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să recunoască drepturile i responsa-ilităţile conform criteriilor de performanţă 1a2 . cască.&.loace de protecţie0 instructa. integritatea mi.#a#!a la l$c(l '! >(&c.ele de protecţia muncii ) 5erificarea e$istenţei i integrităţii mi.loacelor de protecţie la locul de muncă ) *aportarea situaţiilor care pun .loacelor de protecţie la locul de muncă i să raporte(e situaţiile care pun .n pericol securitatea individuală i colectivă) <-= <c= C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#! : Drepturi 0 *esponsa-ilităţi0 Mi. il! " i*i&' )!c( i#a#!a Bi ). respectarea.: " !*!&i !a Bi )#i&A! !a i&c!&'iil$ 1 C i#! ii '! "! f$ >a&/. periodic. orţ.Ti#l(l (&i#.: <a= 6nsu irea drepturilor i responsa-ilităţilor la locul de muncă .

pericol securitatea individuală i colectivă conform criteriilor de performanţă 1-2 , 1c2 acoperind aria de aplica-ilitate specificată) Ti#l(l (&i#;/ii : 61 IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII <2= ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? C$>"!#!&/a 61 2: Ia >;)( i "!&# ( !'(c! !a fac#$ il$ '! i)c 1

??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? C i#! ii '! "! f$ >a&/;: <a= <-= <c= Identificarea factorilor de risc ) *aportarea pre(enţei factorilor de risc) 6nlăturarea factorilor de risc)

C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#! : 'actori de risc 0 su-stanţe periculoase, viru i, -acterii, curenţi de aer, temperatură, umiditate, ventilaţie, (gomote, vi-raţii, radiaţii orală sau scrisă remedierea defecţiunilor apărute la echipamentele de protecţie, respectarea normelor de protecţie

*aportare0 6nlăturare0

P $-! '! !*al(a ! : &ro-e practice prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să identifice i să ,nlăture factorii de risc de la locul de muncă conform criteriilor de performanţă 1a2 i 1c2 acoperind aria de aplica-ilitate specificată) &ro-e scrise 7orale prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să raporte(e factorii de risc de la locul de muncă conform criteriului de performanţă 1-2 acoperind aria de aplica-ilitate specificată) 28

Ti#l(l (&i#;/ii : Ni*!l: Val$a ! c !'i#:

71 LUCRUL ÎN EC.IPĂ <2= 0:5

C$>"!#!&/!: 710 Identifică sarcinile i resursele necesare pentru atingerea o-iectivelor) 712 6 i asumă rolurile care ,i revin ,n echipă) 713 Cola-orea(ă cu mem-rii echipei pentru ,ndeplinirea sarcinilor)

29

Ti#l(l (&i#;/ii : C$>"!#!&/a 710:

71 LUCRUL ÎN EC.IPĂ <2= I'!&#ific; )a ci&il! Bi !)( )!l! &!c!)a ! "!&# ( a#i&A! !a $-i!c#i*!l$ 1

C i#! ii '! "! f$ >a&/;: <a= <-= <c= C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: /-iective0 3arcini 0 *esurse 0 P $-! '! !*al(a !: &ro-e orale i scrise prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să identifice o-iectivele lucrului ,n echipă i să descrie sarcinile de lucru ,n echipă, conform criteriilor de performanţă 1a2 i 1-2 i a preci(ărilor din condiţiile de aplica-ilitate) &ro-e practice 1tip e$erciţiu2 prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să selecte(e resursele necesare atingerii o-iectivelor, conform criteriului de performanţă 1c2 i a preci(ărilor din condiţiile de aplica-ilitate) informaţionale, organi(atorice, acţionale profesionale, sociale informaţii, materiale, umane Identificarea o-iectivelor lucrului ,n echipă) Descrierea sarcinilor de lucru ,n echipă) 3electarea resurselor necesare atingerii o-iectivelor)

30

Ti#l(l (&i#;/ii :

71 LUCRUL ÎN EC.IPĂ <2=

C$>"!#!&/a 712:

ÎBi a)(>; $l( il! ca ! %i !*i& %& !cEi";1

C i#! ii '! "! f$ >a&/;: <a= <-= <c= C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: &o(iţia individuală0 Atitudini0 Acţiuni0 inclus, e$clus, su-ordonat, coordonator, iniţiator, raportor spri.in, implicare, interes, ,ncura.are, motivare, solidari(are finali(are de sarcini proprii, distri-uire de sarcini ,n echipă, supravegherea finali(ării unor operaţiuni, raportarea re(ultatelor *aportarea po(iţiei individuale la ceilalţi) Asumarea i promovarea atitudinilor constructive ,n grup) Iniţierea acţiunilor ,n grup)

P $-! '! !*al(a !: &ro-e practice 1tip e$erciţiu, .oc de rol2 prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să raporte(e po(iţia individuală faţă de ceilalţi, să- i asume i să promove(e atitudini constructive ,n grup, să iniţie(e acţiuni ,n grup, conform criteriilor de performanţă 1a2, 1 -2 i 1c2 i a preci(ărilor din condiţiile de aplica-ilitate)

31

: <a= <-= <c= *ecunoa terea competenţei mem-rilor echipei) Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei) Adoptarea unor măsuri de eficienti(are a lucrului .ncadrare ./ii : 71 LUCRUL ÎN EC. c( >!>.n timp.n echipă) C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: Competenţa0 Corelare de sarcini0 pregătire profesională. negocierea sarcinilor verificări ale calităţii sarcinilor. atitudini.ii !cEi"!i "!&# ( %&'!"li&i !a )a ci&il$ 1 C i#! ii '! "! f$ >a&/. . corecţii i adaptări ale planului comun. asigurarea echili-rului de sarcini . recunoa terea meritelor Măsuri0 P $-! '! !*al(a !: &ro-e orale i scrise 1tip fi e de autoevaluare2 : prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să recunoască competenţele mem-rilor echipei i să corele(e propriile sarcini cu 32 . respectarea unui plan comun.n echipă. grad de motivare. interese e$plicaţii de sarcini. po(iţia faţă de grup.IPĂ <2= C$>"!#!&/a 3: C$la-$ !a?.Ti#l(l (&i#.

n alimentaţie 713 &re(intă rolul protidelor ./ii 7: Ni*!l : Val$a ! c !'i#: APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR 2 0:5 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C$>"!#!&/!: 710 &re(intă rolul glucidelor .n alimentaţie 714 Descrie rolul -iocatali(atorilor 33 .ale echipei.n alimentaţie 712 &re(intă rolul lipidelor . conform criteriilor de performanţă 1a2 i 1 -2 i a preci(ărilor din condiţiile de aplica-ilitate) &ro-e scrise i practice 1tip e$erciţiu2: prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să adopte unele măsuri de eficienti(are a lucrului .n echipă conform criteriului de performanţă 1c2 i a preci(ărilor din condiţiile de aplica-ilitate) Ti#l(l (&i#.

galacto(a. malto(a. $l(l Al(ci'!l$ %& ali>!&#a/i! ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: 3tructuri0 &roprietăţi0 *epre(entanţi0 formule chimice 1-rute. fructo(a./ii 70 APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR <2= ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? C$>"!#!&/a 710: C i#! ii '! "! f$ >a&/. (aharo(a. ciclice2 fi(ice i chimice clasificare. proprietăţi fi(ico ! chimice. structură. lacto(a. gluco(a. rol plastic i funcţional _______________________________________________________ 34 . : <a= <-= <c= Modelarea structurii chimice a glucidelor &re(entarea proprietăţilor glucidelor Descrierea principalilor repre(entanţi ai glucidelor P !?i&#. liniare. caloric. celulo(a Descriere0 aport răsp+ndire.Ti#l(l (&i#. amidonul.

scrise i practice prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să pre(inte proprietăţile fi(ico-chimice ale glucidelor conform criteriului de performanţă <-=: utili(+nd elementele prevă(ute . $l(l li"i'!l$ %& ali>!&#a/i! ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? C i#! ii '! "! f$ >a&/. gliceride.n condiţiile de aplica-ilitate) Ti#l(l (&i#. lipide simple. steride. respect+nd condiţiile de aplica-ilitate) =) &ro-e orale.P $-! '! !*al(a !: <) &ro-e scrise prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să modele(e structurile chimice ale glucidelor conform criteriului de performanţă <a=.n condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e orale i scrise prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să descrie principalii repre(entanţi ai glucidelor conform criteriului de performanţă <c=: utili(+nd elementele prevă(ute ./ii 7: APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR <2= ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? C$>"!#!&/a 71 2:) P !?i&#. lipide comple$e 2 &roprietăţi0 *epre(entanţi0 fi(ice i chimice clasificare. : <a= <-= <c= ? C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: 3tructuri0 formule chimice 1aci(i gra i. fosfatide Modelarea structurii chimice a lipidelor &re(entarea proprietăţilor lipidelor Descrierea principalilor repre(entanţi ai lipidelor ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 35 . ceride.

scrise i practice prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să pre(inte proprietăţile fi(ico-chimice ale lipidelor conform criteriului de performanţă <-=: utili(+nd elementele prevă(ute .Descriere0 aport răsp+ndire./ii 7: APRECIEREA VALORII NUTRITIVE AALIMENTELOR <2= ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? C$>"!#!&/a 71 3:) P !?i&#. respect+nd condiţiile de aplica-ilitate) =) &ro-e orale.n condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e orale prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să descrie principalii repre(entanţi ai lipidelor conform criteriului de performanţă <c=: utili(+nd elementele prevă(ute . structură. proprietăţi fi(ico ! chimice. rol plastic i funcţional ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? P $-! '! !*al(a !: <) &ro-e scrise prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să modele(e structurile chimice ale lipidelor conform criteriului de performanţă <a=. caloric. $l(l " $#i'!l$ %& ali>!&#a/i! ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? C i#! ii '! "! f$ >a&/. : <a= <-= <c= Modelarea structurii chimice a protidelor &re(entarea proprietăţilor protidelor Descrierea principalilor repre(entanţi ai protidelor C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: 3tructuri0 formule chimice generale 1aminoaci(i.n condiţiile de aplica-ilitate) Ti#l(l (&i#. peptide2 36 .

scrise i practice prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să pre(inte proprietăţile fi(ico-chimice ale protidelor conform criteriului de performanţă <-=: utili(+nd elementele prevă(ute . peptide. heteroproteide răsp+ndire.&roprietăţi0 *epre(entanţi0 fi(ice./ii 7: APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR <2= ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? C$>"!#!&/a 714: D!)c i! $l(l -i$ca#ali?a#$ il$ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? C i#! ii '! "! f$ >a&/. : <a= <-= vitaminelor <c= <'= &reci(area principalelor surse de vitamine Caracteri(area en(imelor 37 Clasificarea -iocatali(atorilor &re(entarea proprietăţilor fi(ice i -iologice ale . aport rol plastic i funcţional Descriere0 caloric. respect+nd condiţiile de aplica-ilitate) =) &ro-e orale. chimice i -iochimice ale aminoaci(ilor clasificare.n condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e orale i scrise prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să descrie principalii repre(entanţi ai protidelor conform criteriului de performanţă <c=: utili(+nd elementele prevă(ute . proprietăţi fi(ico ! chimice. aminoaci(i esenţiali.n condiţiile de aplica-ilitate) Ti#l(l (&i#. proteine. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? P $-! '! !*al(a !: <) &ro-e scrise prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să modele(e structurile chimice ale protidelor conform criteriului de performanţă <a=.

??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: Biocatali(atori0 en(ime &roprietăţi fi(ice i -iologice0 3urse de vitamine0 Caracteri(area en(imelor0 solu-ilitate.n condiţiile de aplica-ilitate) :) &ro-e scrise i orale prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să caracteri(e(e en(imele conform criteriului de performanţă <'=: utili(+nd elementele prevă(ute . hipovitamino(a. p@. Ti#l(l (&i#. acţiunea en(imelor . hipervitamino(a. culoare./ii: 81 PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME ÎN INDUSTRIA E9TRACTIVĂ Ni*!l: Val$a ! c !'i#: 2 0:5 38 . vitamine liposolu-ile. concentraţia ionică ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? P $-! '! !*al(a !: <) &ro-e scrise i orale prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să clasifice -iocatali(atorii conform criteriului de performanţă <a=. respect+nd condiţiile de aplica-ilitate) =) &ro-e orale. avitamino(a produse din regnul vegetal i animal specificitatea. stare de agregare.n funcţie de temperatură.n condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e orale i scrise prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să preci(e(e principalele surse de vitamine conform criteriului de performanţă <c=: utili(+nd elementele prevă(ute .n condiţiile de aplica-ilitate) vitamine hidrosolu-ile. scrise i practice prin care elevul demonstrea(ă că este capa-il să pre(inte proprietăţile fi(ice i -iologice ale vitaminelor conform criteriului de performanţă <-=: utili(+nd elementele prevă(ute .

C$>"!#!&/a 810: C i#! ii '! "! f$ >a&/.C$>"!#!&/!: 8101 Descrie modurile de transfer de căldură 8121 #$ecută operaţia de uscare 8131 #$ecută operaţiile -a(ate pe transfer de căldură 8141 #$ecută operaţia de e$tracţie 8151 #$ecută operaţia de rafinare Ti#l(l (&i#./ii: 81 PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME ÎN INDUSTRIA E9TRACTIVĂ <2= D!)c i! >$'( il! '! # a&)f! '! c.l'( .: <a= #$plicarea noţiunii de căldură 39 .

convecţie.e. a a cum se preci(ea(ă . caracteri(are conducţie. radiaţie.n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) :) &ro-e orale i scrise de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să enumere agenţii termici. a a cum se preci(ea(ă . mi$t 40 .n criteriul de performanţă 1d2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) de . prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să e$plice noţiunea de căldură.n criteriul de performanţă 1a2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) =)&ro-e orale. a a cum se preci(ea(ă .n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e orale i scrise de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să pre(inte modurile de transfer de căldură.<-= <c= <'= Identificarea modurilor detransfer de căldură &re(entarea modurilor de transfer de căldură #numerarea agenţilor termici C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#! : #$plicare0 Moduri de transfer de căldură0 Agenţi termici0 P $-! '! !*al(a !: <) &ro-e orale i scrise de evaluare.ncăl(ire. scrise i practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să identifice modurile de transfer de căldură din utila. de răcire definire. a a cum se preci(ea(ă .

Ti#l(l (&i#. $"! a/ia '! ()ca ! C$>"!#!&/a 8120 C i#! ii '! "! f$ >a&/./ii: 81 PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME ÎN INDUSTRIA E9TRACTIVĂ <2= ED!c(#.: <a= &re(entarea mecanismului operaţiei de uscare 41 .

n criteriul de performanţă 1d2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) Ti#l(l (&i#. prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să pre(inte mecanismul operaţiei de uscare. prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să descrie metodele de uscare.ele de uscare. a a cum se preci(ea(ă .elor de uscare evaporarea i difu(ia apei după modul de reali(are a transferului termic.: (a) Clasificarea operaţiilor -a(ate pe transfer de căldură 42 .ele de uscare. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F C i#! ii '! "! f$ >a&/.elor de uscare Deservirea utila. evacuare. uscător rotativ alimentare.n criteriul de performanţă 1a2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) =) &ro-e orale de evaluare.e de uscare0 Deservire 0 Descrierea metodelor de uscare Clasificarea utila. a a cum se preci(ea(ă .<-= <c= <'= C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#! : Mecanism 0 Metode 0 Clasificare0 4tila.l'( . a a cum se preci(ea(ă ./ii: 81 PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME ÎN INDUSTRIA E9TRACTIVĂ <2= FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F C$>"!#!&/a 8130 ED!c(#. supraveghere parametrii tehnologici . igieni(are P $-! '! !*al(a !: <) &ro-e orale de evaluare.n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e orale de evaluare. a a cum se preci(ea(ă .n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) :) &ro-e practice de evaluare. prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să clasifice utila. prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să deservească utila. $"! a/iil! -a?a#! "! # a&)f! '! c. după presiunea la care are loc după metoda de uscare uscător continuu.

multitu-ular.<-= <c= <'= &re(entarea scopurilor operaţiilor -a(ate pe transfer de căldură Identificarea aparatelor i instalaţiilor care reali(ea(ă operaţiile -a(ate pe transfer de căldură #$plicarea efectelor operaţiilor care asigură transferul de căldură C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#! : Clasificare0 /peraţii -a(ate pe transfer de căldură 0 3cop 0 Aparate0 #fecte0 P $-! '! !*al(a !: <) &ro-e orale i scrise de evaluare. pasteuri(ator -actericid. -acteriostatic) după nivelul temperaturii i acţiunea de conservare.n criteriul de performanţă 1d2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) concentrare. tehnologic. a a cum se preci(ea(ă .n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) :) &ro-e orale sau scrise de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să e$plice efectele operaţiilor -a(ate pe transfer de căldură. a a cum se preci(ea(ă . cu manta. a a cum se preci(ea(ă . a a cum se preci(ea(ă . prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să clasifice operaţiile care reali(ea(ă operaţiile -a(ate pe transfer de căldură. scrise i practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să pre(inte scopurile operaţiilor -a(ate pe transfer de căldură. separare de compu i 43 . condensare economic. de protecţie schim-ătorul de căldură cu plăci.n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să identifice aparatele i instalaţiile care reali(ea(ă operaţiile -a(ate pe transfer de căldură.n criteriul de performanţă 1a2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) =) &ro-e orale.

/ii: 81 PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME ÎN INDUSTRIA E9TRACTIVĂ <2= ED!c(#.: <a= &re(entarea scopului operaţiei de e$tracţie 44 . $"! a/ia '! !D# ac/i! C$>"!#!&/a 8140 C i#! ii '! "! f$ >a&/.Ti#l(l (&i#.

elor de e$tracţie tehnologic.n criteriul de performanţă 1a2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) =) &ro-e orale de evaluare. a a cum se preci(ea(ă . a a cum se preci(ea(ă . a a cum se preci(ea(ă . de protecţie imersare. $"! a/ia '! afi&a ! C$>"!#!&/a 8150 C i#! ii '! "! f$ >a&/. stropire repetată./ii: 81 PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME ÎN INDUSTRIA E9TRACTIVĂ <2= ED!c(#. prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să descrie metodele de e$tracţie.<-= <c= C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#! : 3cop 0 Metode 0 4tila. mi$tă instalaţia De 3met <) &ro-e orale de evaluare. prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să identifice utila.: <a= &re(entarea scopului operaţiei de rafinare 45 .n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e practice de evaluare.ele de e$tracţie. prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să pre(inte scopul operaţiei de e$tracţie.n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) Ti#l(l (&i#.e 0 P $-! '! !*al(a !: Descrierea metodelor de e$tracţie Identificarea utila.

prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să pre(inte scopul operaţiei de rafinare. prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să descrie metodele de rafinare.n criteriul de performanţă 1a2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) =) &ro-e orale de evaluare. prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să identifice utila.n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) Ti#l(l (&i#. chimice./ii: Ni*!l: Val$a ! c !'i#: 001 PREGĂTIREA MATERIILOR PRIME ŞI AU9ILIARE 2 0:5 C$>"!#!&/!: 46 .<-= <c= C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#! : 3cop 0 Metode 0 4tila. a a cum se preci(ea(ă . a a cum se preci(ea(ă . fi(ico-chimice instalaţia de rafinare <) &ro-e orale de evaluare.ele de rafinare.elor de rafinare tehnologic.e 0 P $-! '! !*al(a !: Descrierea metodelor de rafinare Identificarea utila. de protecţie fi(ice. a a cum se preci(ea(ă .n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e practice de evaluare.

ica !a (l!i(l(i Bi " $'()!l$ 'i& (l!i C i#! ii '! "! f$ >a&/./ii: 00) PREGĂTIREA MATERIILOR PRIME SI AU9ILIARE <2= C$>"!#!&/a 0010 : R!c(&$aB#! >a#! iil! " i>! Bi a(Dilia ! (#ili?a#! la fa.: 47 .00101 *ecunoa te materiile prime i au$iliare utili(ate la fa-ricarea uleiului i produselor din ulei 0012)Do(ea(ă materiile prime i au$iliare 00131 *eali(ea(ă pregătirea materiilor prime i au$iliare Ti#l(l (&i#.

su-stanţe Caracteristici sen(oriale0 Caracteristici fi(ico-chimice0 de desmucilaginare. determinarea su-stanţei grase totale.ulei fluid. fructe i su-produse oleaginoase. scrise i practice de evaluare prin care care să reflecte a-ilităţile candidaţilor de a identifica materiile prime i au$iliare. lecitină. emulgatori. aromati(anţi. miros) umiditate. cu completarea -uletinului de anali(ă sau certificatului de calitate P $-! '! !*al(a ! <) &ro-e orale.ulei hidrogenat. antispumanţi aspect. (ahăr. etc. aciditate. su-stanţe de decolorare. Materii au$iliare0 su-stanţe de neutrali(are. determinarea punctului de topire. a a cum este specificat . vitamine. identificarea săpunului.<a= <-= <c= Identificarea materiilor prime i au$iliare Descrierea caracteristicilor sen(oriale ale materiilor prime i au$iliare Determinarea caracteristicilor fi(ico-chimice ale materiilor prime i au$iliare C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: Materii prime 0 seminţe. determinarea densităţii. aer. culoare. sare coloranţi. apa. antio$idanţi. determinarea v+sco(ităţii. greutate hectolitrică.n criteriul de performanţă 1a2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 48 . determinarea indicelui de refracţie. solvenţi de e$tracţie. gust.

n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) Ti#l(l (&i#./ii :001 PREGĂTIREA MATERIILOR PRIME SI AU9ILIARE <2= C$>"!#!&/a 001 2 : D$?!a?.n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e orale. scrise i practice de evaluare prin care candidatul să demonstre(e că este capa-il să determine caracteristicile fi(ico-chimice ale materiilor prime si au$iliare. a a cum este specificat . a a cum este specificat . >a#! iil! " i>! Bi a(Dilia ! 49 .=) &ro-e orale. scrise i practice de evaluare prin care prin care candidatul să demonstre(e că este capa-il să descrie caracteristicile sen(oriale ale materiilor prime i au$iliare.

sticlărie de la-orator c+ntare. do(atoare pentru lichide.C i#! ii '! "! f$ >a&/.: <a= <-= <c= Identificarea vaselor i do(atoarelor pentru materii solide i lichide #$ecutarea operaţiei de do(are a materiilor prime i au$iliare Igieni(area vaselor i do(atoarelor utili(ate pentru do(area solidelor i lichidelor C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: 5ase0 Do(atoare0 #$ecutare0 Igieni(are0 căni gradate. găleţi gradate. folosind vase i do(atoare a a cum este specificat .scrise i practice de evaluare prin care candidatul să demonstre(e că poate e$ecuta operaţia de do(are a materiilor prime si au$iliare.n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate 50 .n criteriile de performanţă 1a2 i 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) =) &ro-e practice de evaluare prin care candidatul să demonstre(e că poate e$ecuta operaţia de igieni(are a vaselor i do(atoarelor. a a cum este specificat . pentru fluide c+ntărirea sau măsurarea unei anumite cantităţi curăţirea mecanică a vaselor sau do(atoarelor. cu respectarea normelor de igienă P $-! '! !*al(a ! <) &ro-e orale.

ca(ane de ino$. presiune citire valori ale parametrilor. timp. reţetă. -urat. verificare caracteristici fi(ico-chimice./ii : 001 PREGĂTIREA MATERIILOR PRIME ŞI AU9ILIARE <2= C$>"!#!&/a 0013 : R!ali?!a?.e 0 vi-roaspirator. cisterne. vană de pasteuri(are. filtre. Instalaţii0 #$ecutare0 &regătire0 instalaţii de di(olvare conform instrucţiunilor tehnologice corespun(ător instrucţiunilor tehnologice a fiecărei materii prime. " !A. uscătoare.#i !a >a#! iil$ " i>! Bi a(Dilia ! C i#! ii '! "! f$ >a&/.Ti#l(l (&i#. regim tehnologic temperatură.n muncă Instrucţiuni tehnologice0 &arametrii de lucru0 5erificare0 definirea produsului. respectarea proporţiilor. instalaţii de captare a prafului.: <a= <-= <c= Identificarea părţilor componente ale utila. consumuri specifice. tarar aspirator. urmărire proporţii 51 . respectarea normelor de securitate i sănătate . proporţii.elor pregătirea materiilor prime i au$iliare #$ecutarea operaţiilor de pregătire conform instrucţiunilor tehnologice 5erificarea parametrilor de lucru pe parcursul e$ecutării operaţiei de pregătire instalaţiilor pentru C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: 4tila.

n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e orale i practice prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să e$ecute verificarea parametrilor de lucru pe parcursul e$ecutării operaţiei de pregătire a materiilor prime i au$iliare.n criteriul de performanţă 1a2.elor si instalaţiilor pentru pregătirea materiilor prime i au$iliare a a cum este specificat . a a cum se preci(ea(ă . a a cum se preci(ea(ă . cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) =) &ro-e practice prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să e$ecute operaţia de pregătire a materiilor prime i au$iliare.P $-! '! !*al(a ! <) &ro-e orale i practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să identifice părţile componente ale utila.n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 52 .

Ti#l(l (&i#.ele de o-ţinere a uleiului -rut 0013) *eali(ea(ă rafinarea diferitelor sortimente de uleiuri -rute 00141 Deserve te instalaţiile de rafinare 53 ./ii: 001 O+ŢINEREA ULEIULUI DIN ALTE MATERII PRIME OLEAGINOASE Ni*!l: Val$a ! c !'i#: 2 2:0 C$>"!#!&/!: 00101 &relucrea(ă materiile prime 00121 Deserve te utila.

ire.: <a= <-= <c= <'= C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#! : /peraţii 0 #$ecutare0 &arametrii de lucru 0 P !l(c !a?. concentraţie 5erificare 0 sen(orială 1aspect. cu completarea -uletinului de anali(ă sau certificatului de calitate P $-! '! !*al(a !: 54 . a semifa-ricatului.gust2 i fi(icochimice 1aciditate. >a#! iil! " i>! &re(entarea operaţiilor din fa(a de prelucrare a materiilor prime oleaginoase #$ecutarea operaţiilor din fa(a de prelucrare a materiilor prime oleaginoase Identificarea parametrilor de lucru din fa(a de prelucrare a materiilor prime oleaginoase 5erificarea calităţii uleiului -rut conform schemei tehnologice.centrifugare.miros.culoare. uscare. presiunea. umiditate. pră.Ti#l(l (&i#./ii: 001 O+ŢINEREA ULEIULUI DIN ALTE MATERII PRIME OLEAGINOASE <2= C$>"!#!&/a 0010: C i#! ii '! "! f$ >a&/. indice de pero$id2. cu remedierea defectelor de fa-ricaţie conform instrucţiunilor tehnologice temperatura agentului termic. e$tracţie ! durată. a solventului.

n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) :) &ro-e practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să verifice calitatea uleiului -rut.n criteriul de performanţă 1d2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 55 . a a cum se preci(ea(ă . prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să pre(inte operaţiile din fa(a de prelucrare a materiilor prime oleaginoase.n criteriul de performanţă 1a2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) =) &ro-e orale i practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să e$ecute operaţiile din fa(a de prelucrare a materiilor prime oleaginoase. a a cum se preci(ea(ă . a a cum se preci(ea(ă .<) &ro-e orale i scrise de evaluare.n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să identifice parametrii de lucru din fa(a de prelucrare a materiilor prime oleaginoase. a a cum se preci(ea(ă .

e i instalaţii valţ cu două perechi. decantoare. filtre.elor i instalaţiilor de prelucrare a materiilor prime #vacuarea semifa-ricatelor din utila. a a cum se preci(ea(ă .e sau instalaţii Aplicarea normelor de securitate i sănătate ./ii: 001 O+ŢINEREA ULEIULUI DIN ALTE MATERII PRIME OLEAGINOASE <2= C$>"!#!&/a 0012: C i#! ii '! "! f$ >a&/.Ti#l(l (&i#. presiunea.itoare. instalaţie de e$tracţie ulei -rut de presă sau de e$tracţie. presă. centrifuge. etc temperatura . uscătoare.n criteriul de performanţă 1a2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 56 .n muncă 0 P $-! '! !*al(a !: D!)! *!B#! (#ilaC!l! '! $-/i&! ! a (l!i(l(i . . pră.ncărcare utila.: <a= <-= <c= C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#! : Alimentare 0 4tila.n muncă pregătire. prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să alimente(e utila. de-it de alimentare specifice fiecărei operaţii tehnologice <) &ro-e orale i scrise de evaluare.(# Alimentarea utila.e i instalaţii0 3emifa-ricate0 &arametrii de lucru 0 %orme de securitate i sănătate .ele i instalaţiile de prelucrare a materiilor prime oleaginoase. durată.

a a cum se preci(ea(ă . a a cum se preci(ea(ă .e i instalaţii.n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 57 .n muncă.n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să aplice normele de securitate i sănătate .=) &ro-e orale i practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să evacue(e semifa-ricatele din utila.

miros. durată.culoare. umiditate. afi&a !a 'if! i#!l$ )$ #i>!&#! '! (l!i( i . aciditate.n funcţie de materia primă. concentraţia control sen(orial 1aspect. determinarea indicelui de refracţie. indice de pero$id 2.(#! &re(entarea operaţiilor din fa(a de rafinare a uleiului -rut #$ecutarea operaţiilor din fa(a de rafinare a uleiului -rut 5erificarea parametrilor de lucru din fa(a de rafinare a uleiului -rut Determinarea calităţii uleiului rafinat conform schemei tehnologice .Ti#l(l (&i#./ii: 001 O+ŢINEREA ULEIULUI DIN ALTE MATERII PRIME OLEAGINOASE <2= C$>"!#!&/a 0013: C i#! ii '! "! f$ >a&/.gust2 i fi(icochimic 1densitate. cu remedierea defectelor de fa-ricaţie conform instrucţiunilor tehnologice temperatura semifa-ricatului.: <a= <-= <c= <' = C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#! : /peraţii 0 #$ecutare0 &arametrii de lucru 0 Control0 R!ali?!a?. cu completarea -uletinului de anali(ă sau certificatului de calitate P $-! '! !*al(a !: 58 . presiunea.

n criteriul de performanţă 1a2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) =) &ro-e orale i practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să e$ecute operaţiile din fa(a de rafinare a uleiului -rut. a a cum se preci(ea(ă .<) &ro-e orale i scrise de evaluare.n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) :) &ro-e practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să determine calitatea uleiului rafinat. a a cum se preci(ea(ă . a a cum se preci(ea(ă .n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să verifice parametrii de lucru din fa(a de rafinare a uleiului -rut. prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să pre(inte operaţiile din fa(a de rafinare a uleiului -rut. a a cum se preci(ea(ă .n criteriul de performanţă 1d2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 59 .

n criteriul de performanţă 1a2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) =) &ro-e orale i practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să evacue(e uleiul din utila. .: <a= <-= <c= C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#! : Alimentare 0 Instalaţii 0 &arametrii de lucru 0 %orme de securitate i sănătate .ele i instalaţiile de rafinare.e i instalaţii instalaţii de rafinare De 3met temperatura . a a cum se preci(ea(ă .ncărcare utila./ii: 001 O+ŢINEREA ULEIULUI DIN ALTE MATERII PRIME OLEAGINOASE <2= C$>"!#!&/a 0014: C i#! ii '! "! f$ >a&/. de-it de alimentare specifice fiecărei operaţii tehnologice <) &ro-e orale i scrise de evaluare.Ti#l(l (&i#. durată.n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 60 . prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să alimente(e utila.n muncă pregătire. a a cum se preci(ea(ă .n muncă 0 P $-! '! !*al(a !: D!)! *!B#! (#ilaC!l! '! $-/i&! ! a (l!i(l(i afi&a# Alimentarea utila. presiunea.e i instalaţii.elor i instalaţiilor de rafinare #vacuarea uleiului rafinat din instalaţii Aplicarea normelor de securitate i sănătate .

n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) Ti#l(l (&i#./ii: 021 METODE MODERNE DE RAFINARE A ULEIULUI +RUT Ni*!l: Val$a ! c !'i#: 2 2:0 C$>"!#!&/!: 02101 &regăte te diferite sortimente de ulei -rut pentru rafinare 0212) Identifică metodele specifice pentru rafinarea diferitelor sortimente de ulei 02131 Deserve te instalaţiile moderne de rafinare 61 .>) &ro-e practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să aplice normele de securitate i sănătate . a a cum se preci(ea(ă .n muncă.

n funcţie de materia primă conform instrucţiunilor tehnologice control analitic 1sen(orial i fi(ico-chimic2. durată.Ti#l(l (&i#.(# "!&# ( afi&a ! C i#! ii '! "! f$ >a&/.: <a= <-= <c= Identificarea sortimentelor de ulei -rut #$ecutarea operaţiilor de pregătire 5erificarea parametrilor de lucru cu respectarea normelor de securitate i sănătate .n muncă 0 P $-! '! !*al(a !: <) &ro-e orale i scrise de evaluare. a a cum se preci(ea(ă . concentraţie 62 . sta-ili(are temperatura . de-it. prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să identifice sortimentele de ulei -rut.n muncă C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#! : 3ortimente 0 #$ecutare 0 &regătire 0 &arametrii de lucru 0 %orme de securitate i sănătate .n criteriul de performanţă 1a2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) specifice fiecărei operaţii tehnologice . presiunea.#!B#! 'if! i#!l! )$ #i>!&#! '! (l!i ./ii: 021 METODE MODERNE DE RAFINARE A ULEIULUI +RUT <2= C$>"!#!&/a 0210: P !A.

a a cum se preci(ea(ă .n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 63 .=) &ro-e orale i practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să e$ecute operaţiile de pregătire conform instrucţiunilor tehnologice. a a cum se preci(ea(ă .n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să verificarea parametrilor de lucru pe parcursul e$ecutării operaţiile de pregătire.

/ii: 021 METODE MODERNE DE RAFINARE A ULEIULUI +RUT <2= C$>"!#!&/a 0212: I'!&#ific. a a cum se preci(ea(ă . schim-ători de ioni conform instrucţiunilor tehnologice cu controlul caracteristicilor sen(oriale i fi(ico-chimice temperatura .n criteriul de performanţă 1a2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) =) &ro-e orale i practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să 64 specifice fiecărei operaţii tehnologice ultrafiltrare.n muncă C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#! : Metode moderne 0 #$ecutare0 &arametrii de lucru 0 %orme de securitate i sănătate . presiunea.n muncă 0 P $-! '! !*al(a !: <) &ro-e orale i scrise de evaluare.: <a= <-= <c= <'= Clasificarea metodelor moderne de rafinare Descrierea metodelor moderne de rafinare #$ecutarea rafinării uleiului -rut 5erificarea parametrilor de lucru cu respectarea normelor de securitate i sănătate .Ti#l(l (&i#. prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să clasifice metodele moderne de rafinare. de-it . durată. >!#$'!l! )"!cific! "!&# ( afi&a !a 'if! i#!l$ )$ #i>!&#! '! (l!i C i#! ii '! "! f$ >a&/.

descrie metodele moderne de rafinare. a a cum se preci(ea(ă .n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e orale i practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să e$ecute rafinarea uleiului -rut.n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 65 . a a cum se preci(ea(ă .n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) :) &ro-e practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să verifice parametrii de lucru pe parcursul e$ecutării operaţiile de pregătire. a a cum se preci(ea(ă .

Ti#l(l (&i#. a a cum se preci(ea(ă .e i instalaţii0 &arametri de lucru0 %orme de securitate i sănătate .: <a= <-= <c= <'= C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#! : Alimentare0 *afinare 0 4tila./ii: 021 METODE MODERNE DE RAFINARE A ULEIULUI +RUT <2= C$>"!#!&/a 0213: D!)! *!B#! i&)#ala/iil! >$'! &! '! afi&a ! C i#! ii '! "! f$ >a&/. ră ini schim-ătoare de ioni durată. de-it.elor schemei sau instalaţiilor. prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să alimente(e utila.n muncă0 P $-! '! !*al(a !: <) &ro-e orale i scrise de evaluare. .ele i instalaţiile.ncărcarea fiecărei semifa-ricatelor tehnologice corespun(ător materii prime.e i instalaţii de rafinare Aplicarea normelor de securitate i sănătate . concentraţie Alimentarea utila. temperatură. presiune. mem-rane filtrante.cu respectarea instrucţiunilor tehnologice hidrocicloane.n criteriul de performanţă 1a2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) specifice fa(ei de rafinare pregătirea conform utila.n muncă 66 . instalaţii de rafinare De 3met.elor i instalaţiilor de rafinare *afinarea uleiului prin metode moderne #vacuarea uleiului din utila.

a a cum se preci(ea(ă .n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e orale i practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să evacue(e uleiul rafinat. a a cum se preci(ea(ă .=) &ro-e orale i practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să rafine(e uleiul.n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) :) &ro-e practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să verifice parametrii de lucru pe parcursul e$ecutării operaţiile de pregătire.n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 67 . a a cum se preci(ea(ă .

ORTENINGURILOR 2 2:0 Ni*!l: Val$a ! c !'i#: C$>"!#!&/!: 0310) /-ţine emulsia de margarină 03121 &relucrea(ă emulsia de margarină 03131 /-ţine shorteningurile 0314) Deserve te utila./ii: 031 FA+RICAREA MARGARINEI ŞI A S.ele specifice o-ţinerii margarinei i shorteningurilor 68 .Ti#l(l (&i#.

/ii: C$>"!#!&/a 03101 C i#! ii '! "! f$ >a&/.n scopul . de consistenţă. de aromă *emedierea defectelor 0 operaţii care se e$ecută . de miros. cu respectarea parametrilor tehnologici i a normelor de securitate i sănătate .n documentele care prescriu calitatea.ntre indicii de calitate măsuraţi faţă de cei prevă(uţi . Indicarea operaţiilor din fa(a de o-ţinere a emulsiei de margarină Descrierea operaţiilor din fa(a de o-ţinere a emulsiei de margarină #$ecutarea operaţiilor din fa(a de o-ţinere a emulsiei de margarină &re(entarea defectelor i a măsurilor de remediere la emulsia de margarină C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: /peraţii o-ţinere a emulsiei0 conform schemei tehnologice. de gust. tratament termic. de aspect.n muncă #$ecutare0 Defecte 0 conform instrucţiunilor tehnologice neconcordanţe .: <a= <-= <c= <'= 031 FA+RICAREA MARGARINEI <2= O-/i&! !>(l)ia '! >a Aa i&.m-unătăţirii calităţii reali(ate prin amestecare. de culoare. temperare 69 .Ti#l(l (&i#.

conform criteriului de performanţă 1a2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) =) &ro-e scrise i orale de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să descrie operaţiile din fa(a de o-ţinere a emulsiei de margarină. a a cum se specifică .n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să e$ecute operaţiile din fa(a de o-ţinere a emulsiei de margarină. scrise i practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să pre(inte defectele ce pot apare la emulsia de margarină precum i măsurile de remediere.P $-! '! !*al(a !: <) &ro-e scrise i orale de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să indice operaţiile din fa(a de o-ţinere a emulsiei de margarină. a a cum se specifică . a a cum se specifică .n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) :) &ro-e orale.n criteriul de performanţă 1d2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 70 .

n documentele care prescriu calitatea legate de aspectul.Ti#l(l (&i#. umiditatea relativă a aerului neconcordanţe . plasticitate. onctuo(itate.utorul calculatorului temperatura sălii de fa-ricaţie. &re(entarea operaţiilor din fa(a de prelucrare a emulsiei de margarină #$ecutarea operaţiilor din fa(a de prelucrare a emulsiei de margarină 3upravegherea parametrilor de lucru din fa(a de prelucrare a emulsiei de margarină Identificarea defectelor ce pot apare la emulsia de margarină i a cau(elor care au dus la apariţia acestora C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: /peraţii din fa(a de prelucrare a emulsiei de margarină0 3upraveghere parametrii de lucru 0 &arametrii de lucru 0 Defecte 0 măsurare. !>(l)ia '! >a Aa i&. reglare parametri cu a. durată. cu respectarea normelor de securitate i sănătate .ntre indicii de calitate măsuraţi faţă de cei prevă(uţi .: <a= <-= <c= <'= 031 FA+RICAREA MARGARINEI <2= P !l(c !a?. mirosul conform schemei tehnologice./ii: C$>"!#!&/a 03121 C i#! ii '! "! f$ >a&/.n muncă 71 .

cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) :) &ro-e orale. cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) i cuprin(+nd toate condiţiile de 72 . a a cum se specifică . cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e orale.Cau(e 0 datorate reali(ării incorecte a operaţiilor tehnologice de prelucrare. a a cum se preci(ea(ă . scrise i practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să identifice defectele ce pot apărea la emulsia de margarină i a cau(elor care au dus la apariţia acestora. nerespectării parametrilor tehnologici ai regimului operaţiilor de prelucrare P $-! '! !*al(a !: <) &ro-e scrise i orale de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să pre(inte operaţiile din fa(a de prelucrare a emulsiei de margarină.n criteriul de performanţă 1-2. a a cum se specifică . a a cum se specifică .n criteriul de performanţă 1c2. scrise i practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să supraveghe(e parametrii regimului tehnologic de prelucrare a emulsiei de margarină.n criteriul de performanţă 1d2.n criteriul de performanţă 1a2 aplica-ilitate) =) &ro-e practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să e$ecute operaţiile din fa(a de prelucrare a emulsiei de margarină.

cu respectarea parametrilor tehnologici i a normelor de securitate i sănătate . după proprietăţi funcţionale speciale.Ti#l(l (&i#.: <a= <-= <c= 031 FA+RICAREA MARGARINEI <2= O-/i&! )E$ #!&i&A( il! Clasificarea shorteningurilor Descrierea operaţiilor din fa(a de o-ţinere a shorteningurilor #$ecutarea operaţiilor din fa(a de o-ţinere a shorteningurilor C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: Clasificare 0 /peraţii de o-ţinere a shorteningurlor 0 conform schemei tehnologice. după utili(are. conform criteriului de performanţă 1a2 după stare fi(ică. după forma de am-alare 73 ./ii: C$>"!#!&/a 03131 C i#! ii '! "! f$ >a&/.n muncă P $-! '! !*al(a !: <) &ro-e scrise i orale de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să clasifice shorteningurile.

i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) =) &ro-e scrise i orale de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să descrie operaţiile din fa(a de o-ţinere a shorteningurilor.n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 74 .n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să e$ecute operaţiile din fa(a de o-ţinere a shorteningurilor. a a cum se specifică . a a cum se specifică .

n criteriul de performanţă 1a2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) =) &ro-e orale i practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să 75 specifice fiecărui produs pregătirea utila. . prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să alimente(e utila. temperatoare.n muncă . a a cum se preci(ea(ă .Ti#l(l (&i#. presiune Alimentarea utila.ele .elor sau .ncărcarea semifa-ricatelor ca(ane ino$.n muncă0 P $-! '! !*al(a !: <) &ro-e orale i scrise de evaluare.elor pentru o-ţinerea margarinei i shorteningurilor #vacuarea margarinei i shorteningurilor din utila. cristali(atoare.: <a= <-= <c= C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#! : Alimentare0 4tila. re(ervoare tampon durată./ii: 031 FA+RICAREA MARGARINEI <2= C$>"!#!&/a 0314: D!)! *!B#! (#ilaC!l! )"!cific! $-/i&! ii >a Aa i&!i Bi )E$ #!&i&A( il$ C i#! ii '! "! f$ >a&/.e0 &arametri de lucru0 %orme de securitate i sănătate . temperatură.e Aplicarea normelor de securitate i sănătate . de-it.

/ii: 041 AM+ALAREA ŞI DEPO2ITAREA ULEIULUI: MARGARINEI ŞI S. a a cum se preci(ea(ă .n muncă.ORTENINGURILOR Ni*!l: Val$a ! c !'i#: 2 0:0 C$>"!#!&/!: 04101 &regăte te semifa-ricatele i produsele finite pentru am-alare 0412)&re(intă metodele de am-alare 04131 Deserve te ma inile i instalaţiile de am-alare 04141 &re(intă condiţiile de depo(itare 76 .n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) Ti#l(l (&i#.n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să aplice normele de sănătate i securitate .a a cum se preci(ea(ă .evacue(e produsele finite.

n funcţie de semifa-ricat sau produs finit .Ti#l(l (&i#. scrise i practice de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să identifice tipurile de semifa-ricate i produse finite ce 77 . grăsimi tari ulei rafinat 1.n muncă P $-! '! !*al(a !: <) &ro-e orale.n funcţie de provenienţă2. margarină. shorteninguri . cu respectarea normelor de securitate i igienă .#!B#! )!>ifa./ii: 041 AM+ALAREA ŞI DEPO2ITAREA ULEIULUI: MARGARINEI ŞI S. ulei hidrogenat.ORTENINGURILOR <2= C$>"!#!&/a 04101 P !A.ica#!l! Bi " $'()!l! fi&i#! "!&# ( a>-ala ! C i#! ii '! "! f$ >a&/.: <a= <-= <c= Identificarea tipurilor de semifa-ricate i produse finite ce urmea(ă a fi am-alate &re(entarea operaţiilor de pregătire a semifa-ricatelor i produselor finite pentru am-alare #$ecutarea operaţiilor de pregătire a semifa-ricatelor i produselor finite pentru am-alare C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: Tipuri de semifa-ricate0 Tipuri de produse 0 /peraţii de pregătire 0 ulei -rut.

scrise i practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să pre(inte operaţiile de pregătire a semifa-ricatelor i produselor finite pentru am-alare.n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 78 . a a cum se specifică .n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să e$ecute operaţiile de pregătire a semifa-ricatelor i produselor finite pentru am-alare.n criteriul de performanţă 1a2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) =) &ro-e orale. a a cum se preci(ea(ă . a a cum se specifică .urmea(ă a fi am-alate.

h+rtie acoperită cu pelicule su-ţiri de materiale 1folie de aluminiu.ORTENINGURILOR <2= C$>"!#!&/a 04121 C i#! ii '! "! f$ >a&/. cu caracteri(area lor . presiune internă. >!#$'!l! '! a>-ala ! Identificarea tipurilor de am-ala.n funcţie de tipul de am-ala..n cutii. polietilenă2.n criteriul de performanţă 1a2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) capacitate./ii: 041 AM+ALAREA ŞI DEPO2ITAREA ULEIULUI: MARGARINEI ŞI S. orale i practice de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să identifice tipurile de am-ala.Ti#l(l (&i#.n -utoaie. a a cum se specifică .elor &re(entarea modalităţilor de am-alare a semifa-ricatelor i produselor finite C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: Tipuri de materiale 0 -utoaie oţel .: <a= <-= <c= P !?i&#. celofan..e #numerarea caracteristicilor am-ala. Caracteristici0 Modalităţi de am-alare0 P $-! '! !*al(a !: <) &ro-e scrise. dimensiuni. prin . greutate. materiale plastice de policlorură de vinil.e. .nvelire 79 .

ului .elor. ma ini de am-alat prin #$ecutarea am-alarea semifa-ricatelor i a produselor finite &re(entarea defecţiunilor ce pot apare la ma inile i instalaţiile de am-alare Aplicarea normelor de securitate i sănătate . ma ini de am-alat .n cutii Defecţiuni 0 %orme de securitate 80 (gomote anormale.n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) Ti#l(l (&i#.n vid. a a cum se specifică .n criteriul de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e scrise. orale i practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să pre(inte modalităţile de am-alare a semifa-ricatelor i produselor finite./ii: 041 AM+ALAREA ŞI DEPO2ITAREAULEIULUI: MARGARINEI ŞI S. alimentare intermitentă cu materie primă i material de am-alare Ma ini i instalaţii de am-alare 0 ma ini de am-alat .: <a= &re(entarea principiului de funcţionare i a părţilor componente ale ma inilor i instalaţiilor de am-alare <-= <c= <'= C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: &rincipiul de funcţionare0 conform fi ei tehnice a utila. -locarea utila.n muncă D!)! *!B#! >aBi&i l! Bi i&)#ala/iil! '! a>-ala ! .nvelire.ORTENINGURILOR <2= C$>"!#!&/a 04131 C i#! ii '! "! f$ >a&/.ului.=) &ro-e scrise i orale de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să enumere caracteristicile am-ala. a a cum se specifică .

n criteriul de performanţă 1d2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 81 . scrise i practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să pre(inte defecţiunile ce pot apărea la ma inile i instalaţiile de am-alare.n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) :) &ro-e practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să aplice normele de sănătate i securitate .a a cum se preci(ea(ă .n muncă.n muncă0 specifice operaţiei de am-alare P $-! '! !*al(a !: <) &ro-e orale. a a cum se specifică . a a cum se specifică .n criteriul de performanţă 1a2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) =) &ro-e scrise i practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să e$ecute am-alarea semifa-ricatelor i produselor finite cu aplicarea normelor de protecţie a muncii.n criteriile de performanţă 1-2 i 1d2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e orale. scrise i practice de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să pre(inte principiul de funcţionare i părţile componente ale ma inilor i instalaţiilor de am-alare.i sănătate . a a cum se specifică .

: <a= <-= <c= C$&'i/ii '! a"lica-ili#a#!: Condiţii 0 %orme de securitate i sănătate . c$&'i/iil! '! '!"$?i#a ! Descrierea condiţiilor de depo(itare Depo(itarea semifa-ricatelor i produselor finite Aplicarea normelor de securitate i sănătate .n criteriul de performanţă 1a2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 82 .ORTENINGURILOR <2= C$>"!#!&/a 04141 C i#! ii '! "! f$ >a&/.n muncă se va ţine cont de temperatură./ii: 041 AM+ALAREA ŞI DEPO2ITAREAULEIULUI: MARGARINEI ŞI S. umiditate relativă a aerului. durată.Ti#l(l (&i#. a a cum se specifică .n muncă0 P !?i&#. consistenţă specifice operaţiei de depo(itare P $-! '! !*al(a !: <) &ro-e orale i scrise de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să descrie condiţiile de depo(itare.

a a cum se specifică .n muncă.n criteriul de performanţă 1c2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) 83 . a a cum se specifică .=) &ro-e practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să reali(e(e depo(itarea semifa-ricatelor i produselor finite.n criteriile de performanţă 1-2 i cuprin(+nd toate condiţiile de aplica-ilitate) >) &ro-e practice de evaluare prin care candidatul demonstrea(ă că este capa-il să aplice normele de securitate i sănătate .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful