PERSONALITI DAN KONSEP KENDIRI

Contoh Soalan dan Jawapan.

1. Tingkah laku bermasalah yang ditunjukkan oleh seorang murid itu mungkin disebabkan oleh perbezaan personaliti seseorang murid itu. Seorang guru perlu bijak dan mengetahui personaliti dan ciri-ciri tingkah laku muridnya bagi memudahkan ia mengendalikan murid tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan personaliti dan bincangkan jenis-jenis personaliti yang ada pada seseorang murid Jawapan. !ersonaliti adalah cirri-ciri keseluruhan tingkah laku yang tetap pada seseorang indi"idu tetapi berbeza dengan orang lain. #a mewakili perwatakan seseorang indi"idu dan dapat diperhatikan dan dinilai melalui tingkah lakunya di dalam situasi pada ketika itu. Jenis atau kategori personaliti

Kontinum

Introvert
Ambivert

Ekstrovert

. Introvert Seorang yang sentiasa menyimpan perasaan dan emosinya dalam situasi nyata. c. $alam interaksi sosial% murid ini tidak banyak bercakap dan banyak masanya ditumpukan mendengar pertuturan orang lain. b. (rang jenis ini biasanya akti' tetapi sensiti"e% suka berkawan tetapi memilih kerja berseorangan% bertutur lancer tetapi ber'ikir sebelum memberi pendapat. &ersi'at serius% pendiam dan pemalu% tidak mempunyai cita tinggi% jarang mengambil inisiati' tetapi suka kepada system peraturan yang teratur. Ekstrovert #ndi"idu yang lebih suka dunia luar dari dunia dalam mempunyai semangat yang akti' dan suka bergaul dengan orang% sentiasa suka melibatkan diri dalam akti"iti social% sering mengambil inisiati' sendiri% suka perubahan% sering cepat membongkar perasaannya tetapi cepat pula mengubahnya. Ambivert #ndi"idu atau murid yang mempunyai kedua-dua cirri intro"ert dan ekstro"ert dan perubahan personality bergantung kepada perubahan situasi.a.

Related Interests