JABATAN ILMU PENDIDIKAN

MAKTAB PERGURUAN KENINGAU SABAH

DALAM BENTUK PETA MINDA JAWAB SOALAN-SOALAN DI BAWAH INI.
1) JELASKAN KONSEP INTERAKSI DI BILIK DARJAH?
2) BINCANGKAN KEKUATAN DAN KELEMAHAN SETIAP JENIS
INTERAKSI DI BILIK DARJAH
3) BAGAIMANAKAH CARA MENINGKATKAN INTERAKSI YANG
BERKESAN DI BILIK DARJAH?

CARA-CARA GURU MENYESUAIKAN STRATEGI PENGAJARAN MENGIKUT GAYA PEMBELAJARAN DI ATAS. .REFLEKTIF KUMPULAN 3:.AKTIVITI 1 1.TEORIS KUMPULAN 4:.AKTIVIS KUMPULAN 2:.PRAGMATIS KUMPULAN 5:. HURAIKAN MAKSUD DAN CIRI-CIRI GAYA PEMBELAJARAN HONEY DAN MURNFORD(1986) KUMPULAN 1 :.

Beri contoh yang sesuai. Berikan contoh yang sesuai. Apakah yang dimaksudkan dengan tingkah laku bermasalah? 2. .AKTIVITI 2 KUMPULAN 1:1. Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan tingkah laku? 2. Apakah kepentingan pengurusan tingkah laku kepada guru? KUMPULAN 5:1. Apakah kebaikan dan kelemahan kaedah tersebut? KUMPULAN 4:1. 2. 2. Apakah kelemahan pengurusan tingkah laku murid yang terdapat di sekolah anda(tempat bertugas). Terangkan teknik-teknik yang boleh digunakan dalam pengurusan tingkah laku murid. KUMPULAN 3:1. Bagaimanakah seorang guru boleh mengesan atau mengenal pasti tingkah laku bermasalah di kalangan murid? 2. Terangkan jenis-jenis tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan individu mempunyai tingkah laku bermasalah? KUMPULAN 2:1.

KUMPULAN 2:1. Apakah halangan –halangan dalam komunikasi? KUMPULAN 3:1. Terangkan Model Komunikasi Shannon-Weaver. Apakah maksud komunikasi? 2. Huraikan jenis-jenis interaksi dengan contohnya sekali. Apakah yang dimaksudkan dengan interaksi? 2. apakah cara yang sesuai bagi menggalakkan atau mewujudkan komunikasi yang berkesan dalam bilik darjah? . Terangkan Model Komunikasi Schramm? KUMPULAN 5:1. 2. Huraikan cara-cara membentuk interaksi berkesan dalam bilik darjah. Sebagai seorang guru.AKTIVITI 3 KUMPULAN 1:1. KUMPULAN 4:1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful