COMPENDIO DE RECURSOS EN LIÑA DA LINGUA GALEGA Übung de lingua e cultura galegas | Gabriel Pérez Durán

1) Dicionarios normativos i) Dicionario da Real Academia Galega (DRAG) - http://portaldaspalabras.org Versión electrónica do dicionario de referencia da RAG (2012), que conta cunhas 50.000 entradas acompañadas da súa pronunciación. (1) Aplicacións gratuítas para Android e iOS: (a) https://play.google.com/store/apps/details?id=es.galapps.android.diccion ariogalego (b) https://itunes.apple.com/us/app/diccionariorag/id619212857?l=es&ls=1&mt=8 ii) Complemento para Firefox: https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/ drag iii) Complemento para Chrome: Dicionario da RAG e tradución de textos ao galego co tradutor da Xunta: http://cabozo.com/wordpress/?p=1718

2) Conxugadores verbais a) Conxugador Cilenis: http://conxugador.cilenis.com/index.php. Dispoñible en Android e iOS: http://conxugador.cilenis.com/conxugalego_android.htm

3) Dicionario fonético e banco de datos a) Dicionario de pronuncia da lingua galega: http://ilg.usc.es/pronuncia/ i) Dicionario que recolle a pronuncia estándar dos 50.000 vocábulos contidos no Vocabulario ortográfico da lingua galega ii) Permite ver a trascrición en AFI das palabras e escoitar a súa locución na voz do actor galego de dobraxe Luís Iglesia Besteiro b) Atlas Multimedia Prosódico http://ilg.usc.es/amper/map.html c) Arquivo do Galego Oral: http://ilg.usc.es/ago/ do Espazo Románico:

1

4) Dicionarios terminolóxicos a) Termoteca: http://sli.uvigo.es/termoteca/ b) bUSCatermos: https://aplicacions.usc.es/buscatermos/publica/index.htm c) Listaxe de repertorios terminolóxicos gl/servizos/snl/terminoloxia/biblio-term.html do galego: http://www.usc.es/

5) Outros diccionarios a) Dicionario de galego Ir Indo: http://www.digalego.com i) Versión electrónica de pago do dicionario da editorial Ir Indo de Vigo (2004) de máis de 65.000 entradas ii) Acceso gratuíto vía subscrición da Xunta de Galicia: http://xunta.digalego.com/dicionario_xunta/Html/muestra_palabra_utf.php?op =ver&dominio=&buscado=entrada iii) Versión gratuíta para móbiles: http://wap.digalego.com

b) Dicionário e-Estraviz: http://www.estraviz.org/ i) Versión electrónica do dicionario de Estraviz (1995), cunhas 125.000 entradas redactadas en normativa reintegracionista ii) Complemento para Firefox: http://www.estraviz.org/em_navegador.php

6) Dicionarios enciclopédicos a) Galipedia (Wikipedia en galego): http://gl.wikipedia.org/ b) Meme Miner: http://www.fredrocha.net/MemeMiner/ c) Tradupedia: http://tradupedia.info/ d) Enciclopedia Galega Universal: http://www.egu.es/ i) Acceso gratuíto vía subscrición da Xunta: http://www.egu.es/ egu/Html/index.php?op=procesa&buscado=Castelao&opcion=entrada&modo= gratis

7) Dicionarios plurilingües a) Recursos Integrados da Lingua Galega: http://sli.uvigo.es/RILG/ b) Dicionario CLUVI inglés-galego: http://sli.uvigo.es/dicionario/ c) Dicionario CLUVI francés-galego: http://sli.uvigo.es/CLFG/

2

d) Dicionario CLUVI español-galego: http://sli.uvigo.es/CLEG/ e) Dicionario CLUVI inglés-portugués: http://sli.uvigo.es/CLIP/ f) Galnet (inglés-galego-español-vasco-catalán): bin/wei/public/wei.consult.perl http://adimen.si.ehu.es/cgi-

g) Dicionario Apertium español-galego: http://www.apertium.org/?id=lookup h) Dicionario Apertium galego-catalán-vasco: http://estudisgallecs.uab.cat/gleuca/ i) Dicionario italiano-galego: http://www.cirp.es/pub/docs/varios/dicItaGal.pdf j) Dicionario alemán-galego: http://193.147.87.248/dicionario/index.php i) Corpus DEGA (en construción): http://sli.uvigo.es/CLUVI/index.html#dega

8) Dicionarios históricos e córpora lingüísticos a) Biblioteca Dixital da Galicia Medieval: http://sli.uvigo.es/BGM/ b) Inventario Toponímico da Galicia Medieval: http://ilg.usc.es/itgm/ c) Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega: http://ilg.usc.es/tmilg/ d) Corpus Xelmírez. Corpus lingüístico http://sli.uvigo.es/xelmirez/index.html da Galicia medieval:

e) Tesouro Informatizado da Lingua Galega: http://www.ti.usc.es/TILG/ f) CORGA (Corpus de Referencia do Galego Actual): http://corpus.cirp.es/corga/ e http://corpus.cirp.es/corgaetq g) Dicionario de dicionarios: http://sli.uvigo.es/DdD i) Recompilación de 32 obras lexicográficas dos séculos XIX e XX, incluídas todas as obras históricas da lexicografía galega (Rodríguez, Carré, Eladio, Real Academia...) h) Dicionario de dicionarios de xirias: http://sli.uvigo.es/xirias i) Recompilación de diversas obras lexicográficas sobre xergas de Galicia dos séculos XIX e XX i) Dicionario de dicionarios do galego medieval: http://sli.uvigo.es/DDGM i) Recompilación de 13 obras lexicográficas medievais ii) Permite a consulta de 53.564 lemas 9) Corporas de textos especializados e corpus de traducións a) Trasno.net i) Trobador e Terminator. Corpus para a localización http://trobador.trasno.net e http://terminator.trasno.net de software:

3

b) Corpus Técnico do Galego (CTG): http://sli.uvigo.es/CTG i) Textos de especialidade: dereito, informática, economía, ciencias ambientais, socioloxía e medicina ii) ten máis de 15 millóns de palabras c) Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo (CLUVI): http://sli.uvigo.es/CLUVI i) contén textos traducidos (orixinal e tradución) dos ámbitos xurídicoadministrativo, literario, da informática, da divulgación científica, da economía, do turismo e do subtitulado ii) combinacións lingüísticas: galego-español, inglés-galego, francés-galego, inglésgalego-francés-español, español-galego-catalán-euskara,eportugués-galego e alemán-galego iii) máis de 23 millóns de palabras

10) Programas de corrección ortográfica a) Corrector ortográfico GALGO para

http://office.microsoft.com/en-us/language-packs/
linguagalega/galgo

Microsoft Office: e http://www.xunta.es/ 4:

b) Corrector de galego para Apache OpenOffice.org http://blog.openoffice.gl/recursos-ortograficos/corrector-ortografico/ i) Descarga de Apache OpenOffice 4: http://www.openoffice.org/gl/

c) Corrector de galego para LibreOffice: http://extensions.libreoffice.org/extensioncenter/corrector-ortografico-de-galego-2011-11-28 i) Descarga de LibreOffice: http://www.libreoffice.org/download/?type=macx86&lang=gl&version=4.1.3 d) Corrector Hunspell de galego: http://www.trasno.net/corrector-de-galego-hunspell/ e) OrtoGal (Corrector ortográfico en liña de galego): http://sli.uvigo.es/corrector/ f) Complementos para ES/firefox/addon/volga/ corrector-de-galego/ Mozilla Firefox: https://addons.mozilla.org/ese https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/

11) Programas de corrección sintáctica e estilística a) Golfiño. Corrector gramatical: http://wiki.mancomun.org/index.php/ Golfiño._Corrector_gramatical_para_OpenOffice.org#Descargar b) Exeria. Corrector estilístico de linguaxe non sexista: http://www.exeria.net

4

12) Tradutores automáticos a) Tradutor Apertium.org: http://www.apertium.org/

i) ES-GL, GL-ES, EN-GL, GL-EN ii) Permite marcar as palabras descoñecidas iii) Tipos de documentos: txt, html, rtf, odt iv) Navegar pola web con tradución
b) Tradutor da Universidade de Vigo: http://sli.uvigo.es/tradutor/ i) ES-GL, GL-ES, PT-GL, GL-PT ii) Permite marcar as palabras descoñecidas iii) Tipos de documentos: txt, html, rtf iv) Navegar pola web con tradución c) Tradutor Prompsit: http://aplica.prompsit.com/es/ i) ES-GL, GL-ES, PT-GL, GL-PT, EN-GL, GL-EN ii) Permite marcar as palabras descoñecidas iii) Tipos de documentos: txt, html, rtf, odt, ods, odp (OpenOffice.org), sxw (documento de OpenOffice 1.0), docx, pptx, xlsx (MS Office desde Office 2007), xml (documento de MS Word 2003 XML), LaTeX iv) Traducir documentos con apoio de memorias de tradución TMX v) Navegar pola web con tradución

d) Tradutor Apertium.eu: http://translator.apertium.eu/ i) ES-GL, GL-ES, EN-GL, GL-EN ii) Permite marcar as palabras descoñecidas iii) Tipos de documentos: txt, html, rtf, odt, ods, odp (OpenOffice.org), sxw (documento de OpenOffice 1.0), docx, pptx, xlsx (MS Office desde Office 2007), xml (documento de MS Word 2003 XML) iv) Traducir documentos con apoio de memorias de tradución TMX v) Navegar pola web con tradución

e) Tradutor OpenTrad: http://www.opentrad.com/ i) ES-GL, GL-ES, PT-GL, GL-PT, EN-GL, GL-EN

5

ii) Permite marcar as palabras descoñecidas iii) Non traduce documentos, só cadros de texto iv) Navegar pola web con tradución

f) Tradutor Traducíndote: http://www.traducindote.com i) ES-GL, GL-ES, EN-GL, GL-EN ii) Tipos de documentos: odt, ods, odp (OpenOffice.org), docx, ppt, xls iii) Non permite navegar pola web con tradución

g)

Tradutor da Xunta de Galicia: http://www.xunta.es/tradutor/ i) ES-GL, GL-ES, EN-GL, GL-EN, CA-GL*, GL-CA*, FR-GL*, GL-FR* (* versións incompletas) ii) Permite elixir ver ou non ver as alternativas nas ambigüidades léxicas iii) Amosa as palabras descoñecidas iv) Non traduce documentos, só cadros de texto v) Navegar pola web con tradución

h) Tradutor do Instituro Cervantes: http://traductor.cervantes.es/ i) ES-GL, GL-ES ii) Tipos de documentos: txt, html, odt, docx, pptx, xlsx iii) Navegar pola web con tradución

i) Lucy KWIK Translator: http://www.lucysoftware.com/espanol/traduccinautomtica/lucy-lt-kwik-translator-/

i) ES-GL, GL-ES, EN-GL, GL-EN ii) Vocabularios xeral, social e técnico iii) Amosa as alternativas nas ambigüidades léxicas iv) Amosa (en vermello) as palabras descoñecidas. v) Non traduce documentos, só cadros de texto. vi) Navegar pola web con tradución

6

j) Tradutor de Google: http://translate.google.com/?hl=gl i) Tradución de documentos e uso de memorias de tradución via Google Translator Toolkit ii) Tipos de documentos: AdWords Editor Archive (.aea) Android Resource (.xml) Application Resource Bundle (.arb) Chrome Extension (.json) GNU gettext (.po) HTML (.html) Microsoft Word (.doc) OpenDocument Text (.odt) Plain Text (.txt) Rich Text (.rtf) SubRip (.srt) SubViewer (.sub)

7