DEFINISI PERSATUAN

berperaturan dan berkepimpinan Dianggotai oleh individuindividu yang mempunyai tujuan dan matlamat yang sama.DEFINISI PERSATUAN Gabungan. kumpulan Berstruktur. berpelembagaan. . ikatan.

kerjaya atau latar belakang yang sama. kegemaran.Sejenis kumpulan atau persatuan yang berasaskan suatu aktiviti utama yang tertentu dan dianggotai oleh individuindividu yang mempunyai minat. .

bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai cita-cita serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi memperkembangkan minat. berpelembagaan. hasrat dan kecenderungan yang sama serta bertujuan untuk saling bekerjasama. kegemaran. . kegemaran.Kesimpulannya… Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur. berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh murid-murid sekolah yang mempunyai minat. hasrat dan kecenderungan masing-masing.

kegemaran. Berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang diminati dan digemari Menetapkan matlamat yang dipersetujui dan dilaksanakan bersama.Tujuan Penubuhan / Pembentukan Persatuan • Menggabungkan murid-murid yang mempunyai minat. hasrat dan kecenderungan yang sama supaya murid-murid berpeluang dan berkesempatan: Merancang dan melaksanakan aktiviti dan kegiatan secara berkumpulan. .

Mewujudkan peluang kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi kepimpinan Mewujudkan wahana kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi masingmasing ke peringkat yang lebih tinggi .Sambungan… Berkongsi sumber dan peralatan.

Persatuan Usahawan Internet Malaysia (UIM) Persatuan Usahawan Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia(PUSHPIAM) Pertubuhan Ikatan Usahawan Kecil & Sederhana Malaysia ( IKHLAS ) Persatuan Usahawan One Malaysia dan banyak lagi… .PERSATUAN KEUSAHAWANAN DI MALAYSIA…..

•Dalam bahasa Inggeris.Usahawan & Keusahawanan Perkataan usahawan mula diperkenalkan dalam tahun 1970 iaitu semasa pelancaran Dasar Ekonomi Baru. Pada masa zaman Melayu Melaka. •Perkataan ini diterjemahkan dari perkataan Perancis "entrepremdre" yang membawa maksud memikul tugas atau mencuba. usahawan diterjemahkan sebagai "Entrepreneur". mereka yang melibatkan diri dalam bidang perniagaan dipanggil sebagai pedagang manakala pada tahun 1900-an mereka dikenali sebagai peniaga. .

. •Usahawan ditakrifkan sebagai orang yang mengendalikan sesebuah perniagaan dan mengambil risiko perniagaan yang diceburinya.Sambungan… •Dalam BM. •Perkataan ‘entrepreneur’ telah digunakan semenjak tahun 1775 oleh Richard Cantillon yang merujuk kepada kegiatan dalam keusahawanan. Usahawan membawa maksud orang yang mengusahakan sesuatu perniagaan.