Lectia # 1 În aceste vremuri provocatoare - în îngrijirea miliarde sunt înșelate principiul frauda produsă de corporații; cand lideri spirtuali

in ingrijirea aveam Încredere se dovedesc falși; cand o minti micșora o fi norma version Politica, cand CE de îngrijire depin!i mai mult adesea te rănesc cel mai ad"nc - o mai #$%$& CE'$ în îngrijirea &$ $ Încredere( )a* Poti $vea totală Încredere version +i,lie* )e ce( $runcă o Privirea la dove!i ---

+i,lia .u eo Colectie de )E omenești- &criitorii E $/ 0ost călău!iți de )u1ul &fant-

1. CE SPUNE Biblia Despre ea însăși?
+i,lia &P/.E2 34oata &criptura Este însuflată de dumne!eu-3 5 4imotei 6217- 3Caci . C o proorocie n8a 0ost adusă principiul 'oia omului; ci oamenii au vor,it dela dumne!eu, mînați de )u1ul &fînt-3 5 Petru 1251- 3Și &criptura .u poate fi desființată-3 oan 1926:Răspundeți: +i,lia pretinde a fi inspirată- $ 0ost &crisa de ;ameni și călău!iți de )u1ul &fant- .u poate fi desființată &$/ dovedită a fi neadevărată-

&/& un citat din +i,lie si a declarat Ca e adevărată-

2. Cum si-a demons ra !SUS !n"rederea si Credința #ersion S"rip ura?
&/& a spus2 3Este &cris23- ;mul .u traieste ./%$ cu p"ine 3,3 3)e asemenea Este &cris23 &$ .u ispitești pe )omnul, )umne!eul 4ău- 33 Caci Este &cris2 3)omnului, )umne!eului 4ău &$ 4E înc1ini si numai Lui &$- slujești- 83%atei <2<, =, 19-3 Cuv"ntul 4ău Este $devărul- 3 oan 1=21=Răspundeți: &/& un citat &criptura cand o 0ost isptit de &atana- El a declarat de asemenea C$ +i,lia Este $devărul > oan 1=21=?- &/& un citat adesea din &criptura ca fiind $utoritatea pentru $devărul, pe de ingrijire Î .'$4$-

nainte de .așterea lui Cir, Profetul lui dumne!eu din +i,lie la denumit pe acesta, ca fiind generalul de ingrijire '$ distruge +a,ilonul-

$. Es e inspirația "on%irma ă de pro%ețiile Bibliei?
+i,lia &P/.E2 3Eu sint )omnul --- & '$ vestesc $ltele noi; vi le spun mai nainte Ca &a se întîmple-3 saia <52@; A- 3Eu sint dumne!eu --- Eu am vestit dela nceput ce sunt &$ se întîmple si cu mult nainte ce .u Este nca implinit-3 saia <72A, 19Răspundeți: Pre!icerile +i,liei )espre lucruri ce urmau &$ se înt"mple version 'iitor confirmare inspirația +i,liei pe masura ce se implinesc- .otați următoarele eBemplul de profeții ,i,lice împlinite2 &. Patru imperii modiale urmau &$ $para2 +a,ilon, %edo-Persia, Crecia și #oma >)aniel capitolele 5, =, @?B. Cir /rma &$ 0 E #a!,oinicul CE '$ cuceri +a,ilonul > saia <:21-6?C. )upa distrugerea sa, +a,ilonul .u '$ mai fi locuit niciodata > saia 1621A, 59 eremia :126=?D. Egiptul .u '$ mai $vea niciodata o po!iție de conducere intre națiuni >E!ec1iel 5A21<, 1: 69215, 16?E. Calamități îngrijire !guduie Pamantul si 0rica &pre sf"rșitul timpului >Luca 5125:, 57?'. )egenerare %orala si declinul spiritualității version Dilele din /rma >5 4imotei 621-:?-

(. Ne pu em aș ep a "a de"larațiile Ș iinți%i"e din Biblie S& '!E "ore" e?
+i,lia &P/.E2 34emelia Cuvîntului 4ău Este $devărul-3 Psalmii 11A2179- 3)u1ul --- sunt &$ '$ călău!ească în 4;4 $devărul-3 oan 17216Răspundeți: )a, +i,lia Este adevărată- )u1ul &fant îngrijire ia condus pe scriitorii +i,liei, &P/.E totdeauna $devărul- $4$ c"teva )eclarații ,i,lice de îngrijire au 0ost confirmate de &tiinta2 &. )El ... Si sp*n+ură pămîn ul pe N!,!C.) ov 572=- nterEultureller $ustausc1 FFF-gren!enlos-or-at $devar Ș4 .Ț 0 C &E $fla version Cartea lui ov, cea mai vec1e carte a +i,liei-

B. )El ... sade deasupra Cer"ului paman ului.) saia <9255- +i,lia a spus Ca Pamantul e rotund cu secole nainte ca ;mul &$ descopere nterEultureller $ustausc1 FFF-gren!enlos-or-at LucruC. )"ind a rîndui -reu a ea .ințului.) ov 5@25:- )umne!eu a spus Ca aerul sunt mo,ilG cu mult nainte C$ &$ &4 E oamenii de &tiintaD. )/0&/E se /in prin"ipiul El 1!SUS2.) Coloseni 121=- 3&e 4in3 înseamnă literal C$ 3stau Împreună3, 3coeBistă3- %/L4E 4raduceri ale +i,liei folosesc 3stau Împreună-3 $cesta Este răspunsul la ntre,area 0i!icienilor nucleari legată de atom- $devăratul mister al atomului .u implicații mega-puterea sa copleșitoare, ci mai degra,ă, 3)e ce .u se desface atomul version ,ucati(3 Știința &P/.E C$ ar tre,ui, )ar .u se înt"mplă $&$/. ;ameni de &tiinta se intrea,a ce Putere necunoscută Lor 4ine atomul Împreună+i,lia ne &P/.E C$ această Putere misterioasa Este Creatorul, dumne!eu Însuși-

Plaga teri,ilă a & )E .u $# EH &4$ )$C$ s-ar fi ascultat Legile vec1i ale lui dumne!eu privind moralitatea-

3. Sun prin"ipiile bibli"e pri#ind Sănă a ea #ersion "on"ordanță "u min ea omului din Se"olul două+e"i si unu?
Răspundeți: &. &"operă murdăriile ieși e din ine >)euteronomul 56215, 16?+i,lia din Dilele lui %oise stipul"nd C$ materiile fecale tre,uiau îngropate, era cu 6:99 ani înaintea Celor din 4impul Lor si un &alvat nenumărate 'ieti ale istorie a evreilor- Pro,leme %ajore .C$ $P$# atunci cand Legile sanitare .u sunt respectate corectea!ăB. )S& Nu "ur#im.) 1 Corinteni 192@Cuv"ntul 3curvie3 se referă la ;# CE 0EL de conduită seBuală imorală- )$C$ nterEultureller $ustausc1 FFF-gren!enlos-or-at sfat actual al +i,liei ar fi respectat nu am $vea epidemii de & )$, . C avortul .u ar fi devenit scandal internațional cum Este $C/%C. Nu e a in-e de bău urile al"ooli"e >Prover,e 5625A-65?C"ndiți-'$ CE $# însemna )$C$ această solutie eBtrem de efectivă a +i,liei ar fi implementată2

1- %illioane de alcoolici deveniți Cetățeni respecta,ili, ingrijire .u folosesc alcoolul5- %illioane de familii se reunesc6- %illioane de căminuri distruse-refăcute<- %ii de vieti salvate datorită șofatului mașinii fara sa fi consumat ,auturi alcoolice:- %ii de guverne, $faceri, si lideri profesionști, lu"nd deci!ii av"nd mintea clara7- %iliarde de )olari ce pot fi folosiți version &C;P umanitarNOTA: dumnezeu Nu ne SPUNE Doar cum SA obținem succesul cu Bucurie, INTR-O lume plina de Probleme oribile, ci El ne da si puterea miraculoas de un !n" ptuirea Inter#ultureller Austausc$ %%%&'renzenlos&or&at (ucru& )* +orinteni *,-,. /ilipeni 0-*1 Romani *-*23& Principiile biblice de S4N4TATE sunt rele5ante si e ne5oie disperat de elemente, Dar puțini sunt +EI !n'ri6ire Asculta& )Pretul mai multe in"ormații Despre S4N4TATE 5ezi Studiul 78ID *1&3

;,iecte vec1i descoperite de ar1eologi confirmare version mod repetat acuratețea & $devărul +i,liei-

4. Sun de"larațiile !s ori"e ale Bibliei ade#ara e?
+i,lia &P/.E2 3Eu, )omnul, spun ce Este $devarat, vestesc ce Este )rept-3 saia <:21ARăspundeți: )a, declarațiile cu caracter istoric din +i,lie sunt precise- CEE$ CE &P/.E dumne!eu version Cartea &a Este $devarat- C"teodată, din cand version cand, s-ar putea &$ .u gasim dove!ile de ingrijire &$ justifice anumite 0$P4E storice din +i,lie, )ar cu 4impul, dove!ile ilor la suprafață- .otați următoarele2 &. $ni de Dile, scepticii spuneau C$ +i,lia .u poate fi cre!ută for C$ menționea!ă .ațiunea 1itită >)euteronumul 9=291? si Cetăților ca .inive > ona 121, 5? & &odoma >Cene!a 1A21?, a căror eBistență o negau- $C/% )ar, ar1eologia %odernă a confirmat C$ 4;$4E Cele 4rei au eBistat cu $devaratB. Criticii au spus & C$ regiilor +elșațar >)aniel :291? & &argon > saia 5921?, menționați version +i,lie n-au eBistat niciodata- )in .ou, $C/% li sa confirmat eBistențaC. &cepticii au declarat de asemenea, C$ scrierile +i,liei )espre %oise .u pot fi cre!ute a

scris Ca menționea!ă scrisul >EBodul 5<2<?, si ve1iculele cu roti >EBodul 1<25:?, niciuna ) .4#E elemente spuneau E , neeBist"nd pe 4impul $cela- )esigur, $!i E stiu mai +ineD. PE.4#/ /. timp, CE 6A de regi ai vec1iului srael si uda, de ingrijire au domnit în 4impul regatului divi!at erau autentificați )oar de raportul +i,liei, $&$ ncat criticii au acu!at C$ $# 0i 0ost o inventie- nsa ar1eologii au descoperit rapoarte cuneiforme de ingrijire Î menționea!ă pe %/LȚ ) .4#E acești #EC & , ) . .ou scrierile +i,liei s-au dovedit a fi adevarate- n repetate randuri, sa dovedit C$ criticii au gresit pe masura ce noi descoperiri confirmare popoare, locuri si evenimmente ,i,lice- 4otdeauna '$ fi $&$-

5. Una D!N/RE Cele mai mari ,!NUN! &6E Bibliei Es e Uni a ea S&. 6uați #a ro- #ersion C&6CU6 urmă oarele '&P/E minuna e:
Răspundeți: &. Cele 44 de "ar i ale Bibliei au 'os s"rise: 1- Pe 4rei Continente5- În 4rei lim,i6- )e <9 de ;ameni $,solut diferiti >#EC , Pastori, ;ameni de &tiinta, juriști, Cenerală a ;./ de armata, Pescari, preoți & /. medic?<- $coperind o Perioada &oldul de aproape 1:99 de ani-

:- )espre su,iecte ) .4#E Cele mai controversate7- )e Catre ;ameni grijă %are Parte .u s-au înt"lnit niciodata=- )e $utori un căror Educatie si 4recut erau 0;$#4E diferiteB. /o uși7 DES! P&RE absolu ina""ep abil7 1- Cele 77 de carti sunt version $rmonie unele cu $ltele5- $desea sunt eBprimate noi Concepte privind ;./ anume &u,iect, 0$#$ C$ aceste Concepte &$ su,mine!e CEE$ CE $/ &cris $lti scriitori ai +i,liei )espre $celasi &u,iectC. .orbind Despre impresionan 8 ntre,ati ;ameni de îngrijire au vă!ut $celasi Eveniment &i fiecare '$ '$ da ;./ #aport un CEE$ ce sa înt"mplat- )ar rapoartele vor $vea mari variații si in Practică se vor contra!ice intre elemente version cate CE'$- &i totuși +i,lia, &crisa de <9 de scriitori, în Peste 1:99 de ani, $rata de parca ar fi &crisa de o singură %inte măreață- &i o 0ost ntr$devar2 3- Ci oamenii au vor,it dela dumne!eu, mînați de )u1ul &fînt3 5 Petru 1251- )u1ul &fant ia 3manat3 pe 4;4 - El Este adevăratul $utor al +i,liei- Cele Patru Evang1elii diferă c"teodată version %odul in ingrijirea relatea!ă $celasi Eveniment, )ar se completea!a /na pe alta-

$ccept"ndu-L pe Iristos si ascult"nd &cripturile '$ C1ange ;./ pacatos ,e țiv, imoral, Profan ntr-ne Crestin iu,itor, îngrijirea .u se atinge de alcool, C/#$4- E o #ealitate PE ingrijire scepticii nu pot putere eBplicativă-

9. Ce do#e+i ale inspirației Bibliei pu em :asi #ersion #iețile oamenilor?
+i,lia &P/.E2 3Caci, )$C$ Este ec1ipei cineva version Iristos, Este o făptură .ouă Cele vec1i s8au dus2-- $4$ C$ 4;$4E lucrurile s8au 0acut noi3 5 Corinteni :21=Răspundeți: 'iețile sc1im,ate ale Celor ce-L urmea!ă pe &/& & $sculta &criptura constituie )ovada inspirației +i,liei îngrijire ne încăl!ește cel mai mult nima- +ețivul )evine cumpătat imoralul, C/#$4 dependentul, li,er profanul, respectuos fricosul, curajos si nepoliticosul, ama,il-

/n sceptic american vi!ita o insula ai carei ,ăștinași fuseseră candva cani,ali- $tunci cand o vă!ut ;./ +ătr"n citind +i,lia, il ridiculi!ă for C$ citea o carte 3plina de mituri )eja depășite-3 +ăștinașul Dam,i & Î spuse2 3prietene, fii recunoscător C$ .oi credem version această carte altminteri, te-am &ervi )rept cina-3- +i,lia C1ange oamenii cu $devarat si nterEultureller $ustausc1 FFF-gren!enlos-or-at 0$P4 uimitor Î confirmare inspirația-

;. Ce do#e+i pri#ind inspirația Bibliei7 &P&R a un"i "and "omparăm pro%ețiile .e"<iului /es amen pri#ind #enirea lui ,esia "u în *mplările din .iața lui !SUS PE -ri=a 6e -asim #ersion Noul /es amen ?
+i,lia &P/.E2 3- &i un nceput dela %oise, si dela 4oti proorocii, si le-a tîlcuit, în 4;$4E &cripturile, ce era cu Privirea la El3 Luca 5<25=- 3Caci >$polo? înfrunta cu Putere pe udei înaintea norodului, si le dovedea din &cripturi C$ &/& Este Iristosul-3 0aptele $postolilor 1@25@Răspundeți: Pre!icerile 'ec1iului 4estament cu Privirea la venirea lui %esia erau $tat de &PEC 0 CE si atat de Clar împlinte de &/& din .a!aret ncat si isus si $polo au folosit aceste profeții Ca &a le dovedească iudeilor C$ &/& era cu $devarat %esia- EH &4$ mai mult de 15: de astfel de profeții- &$ revedem )oar 15 ) .4#E elemente2 Pro%eție 1- .ăscut version +etleem 5- .ăscut )intr-o 0ecioara 6- )in .eamul lui )avid <- rod a încercat sa-L omoare :- 4rădat de un prieten 7- 'andut a scris 69 de arginți =- #ăstignit @- $/ 4#$& la &;#4 a scris 1ainele Lui A- . C /. os #upt .EC>!U6 /es amen %ica :25 saia 9=21< eremia 562: eremia 6121: Psalmii <12A Da1aria 11215 Da1aria 15219 Psalmii 5521@ Psalmii 6<259 EBodul 152<7 ?mplinirea #ersion Noul /es amen %atei 95291 %atei 121@-56 $pocalipsa 55217 %atei 5217-1@ oan 1621@, 1A, 57 %atei 5721<-17 oan 1A217-1@, 6= %atei 5=26: oan 1A261-67 %atei 5=2:=-79 %atei 5=2<:-:9 0aptele $postolilor 1926@-<9

19- Îngropat version saia :62A morm"ntul unui om ,ogat 11- $./L, !iua si Ceasul )aniel A257, 5= mortii &ale EBodul 15297 15- nviat a 4reia Di ;sea 725

)r- Peter &toner, 0ost Șef al departamentelor de matematici, astronomie, si nginerie al Colegiului Pasadena >California?, a lucrat cu 799 &tudenți timp de mai multi ani, aplic"nd 3principiul pro,a,ilității3 la profețiile privind venirea lui %esia- Ei au $les )oar opt din Cele %/L4E vala,ile si au )ecis Ca șansele C$ 4;$4E opt &$ se împlinească version decursul 'ietii unui om Este de unu la 1-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999Îngrijirea $# 0i șansele pretul mai mult de 15: profeții )espre %esia( .e putea fi )oar o înt"mplare*

+i,lia ne .'$4$ C$ Pamantul o 0ost creat version &ase Dile literale-

1@. Ce mare &#an a= sun o persoana de in-ri=ire a"ep ă Biblia "a %iind Cu#*n ul inspira al lui dumne+eu?
+i,lia &P/.E2 3$m mai %ulta pricepere decît ,ătrînii, C$C pă!esc poruncile 4ale-3 Psalmi 11A2199- 3Poruncile 4ale %J fac mai înțelept decît vrăjmașii mei ----3 Psalmi 11A2A@- 3Ci cit sint de sus cerurile fata de Pamint, atit sint de sus ---- gîndurile %ele fata de gîndurile voastre-3 saia ::2ARăspundeți: ; persoana de îngrijire acceptă Cuv"ntul lui dumne!eu '$ $fla version afluență timp răspunsul la %/L4E confruntări compleBe, pe de ingrijire cercetătorii seculari .u le putem de!lega- )e eBemplu, +i,lia ne .'$4$ C$2 &. dumne!eu a creat Pamantul si 4;$4E organismele ' &ase Dile literare, fiecare a cate 5< de minereu >EBodul 59211 Psalmi 6627, A?B. /n potop general, a distrus forice ființă vie, cu eBcepția viețuitoarelor din mari si o Celor din $rca lui .oe >Cene!a capitolele 7, =, @?C. Lim,ile diferite ale popoarelor au nceput la 4urnul +a,el >Cene!a 1121-A?)umne!eu, de îngrijire a eBistat din totdeauna si cunoaste 4otul, ne împărtășește Cele 4rei adevăruri de mai sus, recunosc"nd C$ pe cont propriu .u le vom descoperi niciodata$C/% cunoastem 3version Parte3 >1 Corinteni 162A?- & cunoștința lui dumne!eu Este 3mai presus de ce putem noi descoperi-3 #omani 11266- Evolutioniștii .u vor Ști niciodata v"rsta Pamantului a scris ca o 0ost creat av"nd o v"rstă numita, ca si $dam si Eva- Cuplul era în v"rstă de o !i, într-o )oua !i de 'iata, )ar arătau ca adulti- nstrumentele de măsurat ale oamenilor .u pot masura v"rsta aparentă- În astfel de ca!uri, aparatele .u sunt demne de Încredere- Credeți version +i,lie, & 'E4 fi intotdeauna înaintea speculațiilor cercetătorilor seculari si a înțelepților acestei lumi-

Cand sa pră,ușit comunismul, adepții &ai s-au intors la +i,lie ca fiind singura &peranță a scris ;ameni-

11. CE !n amplari "ru"iale ,ondiale au adus #ersion prim plan de pu erea si au ori a ea Bibliei?
Răspundeți: Căderea comunismului & slă,irea si inconsecvența teoriei evoluționiste au organi!ațiile societății civile version Evidenta +i,liaNOTA: UNIUNEA Republicilor So5ietice Socialiste a !ncercat comunismul, ateismul si e5olouționismul !n'ri6ire Este Doctrina mar9ist num rul *& SI TOATE AU DAT 7RES& Noile democrații rezultate Isi dau seama +A UN Sin'ur !mbinare (ucru si stri'a Toti aproape INTR-UN Sin'ur 7las +atre crestinism-& :& Aduceți-ne Biblia si !n5 ț turile si predicile crestine TREBUIE SA cl dim A+U; PE Temelia de nezdruncinat a ru' ciunii si un +redinței crestine NI;I+ Altce5a Nu su"er +omparație& NI;I+ Altce5a Nu poate Raspunde !ntreb rilor mari ale <ietii aduc=nd ritm !n inimile oamenilor& Nu ne lasati SA aștept m> <rem si a5em ne5oie disperat de Biblie, de dumnezeu si de crestinism c$iar A+U;& : +u5=ntul lui dumnezeu Este !n5in' tor din Nou& Evoluționismul ca si comunismul si pierd credi,ilitatea si Competenta- 4#E+/ E &$ .E amintim C$ .u e )ec"t o teorie, precară & neverificată- 'om menționa )oar 4rei aspecte2 1. Cartea lui #o,ert CentrK %ica 4aina a creațiunii ia puroi 5ersion !ncurc tur pe ;U(ȚI e5oluționiști cu do5ezile clare ale creațiunii instantanee& 2. Biolo'ia molecular a demonstrat recent +A +elula sin'ur e ATAT de comple9 Incat "aț ca ori'inea accidental o <IETII INTR-O sin'ur +elula SA /IE DIN Punct de <edere ;atematic o absurditate& 3. ;area 5arietate de epoci de in'ri6ire au /ost desemnate A+U; "or straturile din ;arele +anion, masur torile Științi"ice curente, opuse m sur torior anterioare, "ac e5oluționiștii SI m sur torile (or SA alin iresponsabile si ne'li6ente& Teoria ateist a e5oluției con"orm c reia oamenii si maimuțele Pro5in din str moși comuni desconsider conceptul +a oamenii au /ost creati dupa c$ipul lui dumnezeu& Renea' e9istența lui dumnezeu, Nu-( accept pe ISUS ca ;=ntuitor, Nea'a Biblia si ridiculizeaz Ade5 rul unui + min 5esnic 5ersion ceruri& Satana iubeste Teoria e5oluționist a scris +A distru'e credibilitatea m=ntuirii& +omuniștii IN<ATA& <om IN<ATA SI noi?

+i,lia este capacitatea universală de atracție a scris C$ sunt raspunsuri Clare a scris între,ările Cele mai dificile ale 'ietii-

12. De "e sun Biblia o asemenea "apa"i a e de a ra"ție uni#ersală?
+i,lia &P/.E2 3- Cuvîntul 4ău --- Este o Lumina pe cararea mea3 Psalmii 11A-19:- 3'8am spus aceste lucruri, pentruca ---- +ucuria voastra &$ 0 E deplină-3 oan 1:211- 3)umne!eu un 0acut pe om dupa c1ipul ---- lui dumne!eu-3 Cene!a 125=- 34ot asa &$ lumine!e si Lumina voastra înaintea oamenilor, ca E &$ '$)$ faptele voastre +une, & &$ slăvească pe 4atal vostru, de îngrijire Este din ceruri-3 %atei 9:217- 3%a 'oi intoarce & '$ 'oi Lua cu %ine, ca acolo /.)E sint Eu, &$ 0 4 & 'oi-3 oan 1<26Răspundeți: Pen ru C$ #aspunde între,ărilor Celor %ai încuietorare ale 'ietii2 &. De UNDE .!N? )umne!eu ne-a creat dupa c1ipul &au- .oi n-am apărut version mod accidental ca picaturi Comune din nu stiu ce nori antici(* &untem fii si fiice ale lui dumne!eu, Puternicul mparat >Calateni 6257?- &untem $tat de prețioși a scris dumne!eu, ncat atunci cand $dam si Eva au păcătuit, a dat pe 0 /L &$/ &$ plătească pedeapsa păcatelor noastre C$ &$ putem fi li,eri- El vrea sa ne refaca dupa c1ipul &au si în afluență timp sa ne ia inapoi în Eden, Căminul Pierdut de $dam si EvaB. De "e sun ai"i? Țelul .ostru version 'iață a!i ar tre,ui &$ 0 E &$ descoperim răspunsurile minunate ale +i,liei la pro,lemele încuietoare ale ' E4 & &$ acceptăm oferta lui &/& de a ne reface fațadă dupa c1ipul &au- >#omani @25A?C. Ce imi Re+er#a .ii orul? .u e nevoie sa ne g1icim 'iitorul- &/& '$ veni 0;$#4E curand sa-si ia poporul la Căminul pe îngrijirea la pregătit a scris E version ceruri- $colo, cu o +ucurie deplină si o fericire de nedescris, oamenii vor locui pe 'ecie- > oan 1<21-6 $pocalipsa 5126, <?-

1$. !i sun re"unos"ă or lui dumne+eu C& mi-a da raspunsuri & a de po+i i#a la în rebările Cele mai în"ur"a e ale .ie ii.
Răspundeți:

ntre,ari de meditat 1. Sun o%ensa Ca Biblia o%eră des"rieri & a de "olora e si de+-us ă oare ale pă"a ului des"riind #iețile unor Persona=e bibli"e. C<iar era Ne"esar? )a- Este unul din marile adevăruri de ingrijire Î dau credi,ilitate +i,liei- %ajoritatea ,iografiilor îndulcesc partile #ele &$/ &$# Peste elemente si le eBagerea!ă pe Cele +unePre!ent"nd astfel, da cititorului ncrederea C$ +i,lia poate fi cre!ută; .u '$ mușamali!a . % C- În plus, &trategia &atanei e de ai convinge pe ;ameni C$ sunt $tat de păcătoși ncat dumne!eu .u poate si nu-i '$ m"ntui- Ce +ucurie Î cuprinde cand li se $rata din +i,lie ca!uri de ;ameni C$ E >$#& mai #au?, pe de ingrijire dumne!eu ia eli,erat din pacat si ia îndreptățit- >#omani 1:2<? 2. Es e "<iar oa a Biblia inspira ă? ,ul i CRED C& Doar parțiale. #ăspunsul &E Caseste version +i,lie2 3- 4oata &criptura Este însuflată de dumne!eu si de folos Ca &a învețe, &$ mustre, &$ îndrepte, sa dea înțelepciune version nepri1ănire3 5 4imotei 6217- .u )oar C$ +i,lia contine pur si simplu Cuv"ntul lui dumne!eu, ea Este c1iar Cuv"ntul lui dumne!eu- +i,lia Este manualul de operare si contine instrucțiunile din pretul 'iața omenească- )$C$ ignorăm oricare ) .4#E elemente vom $vea dificultăți & Pro,leme inutilă$. Biblia Es e o "ar e #e"<e "u Con"ep e si #o"abular demoda . Nu #i se P&RE nesi-ur Sa ne ba+ăm pe CE.& &/&/ de îndepăr a de Epo"a Noas ră ilumina ă? .u- 'ec1imea E, în favoarea E - )e 0$P4 aceasta e /na din dove!ile inspirației v"n!are+i,lia &P/.E2 3)ar Cuvîntul )omnului #amine version veac-3 1 Petru 125:- +i,lia sta ca o st"ncă- Este Cartea lui dumne!eu-Cuvantul &au- .u poate fi distrusă- ;ameni și c1iar națiuni întregi au încercat &$ $rda, &$ inter!ică & &$ discredite!e +i,lia, )ar s-au discreditat pe E înșiși- Ei au dispărut, $# atacurile Lor asupra +i,liei s-au uitat de mult)ar +i,lia #amane o carte de mare tiraj, constant căutată- %ilioane $# %uri a scris ea, )$C$ $# fi ca!ul- %esajul E Este dat de dumne!eu si 199L moderna- nainte de ao &tudia, roagă-4E & CE#E- lui dumne!eu &$-4 desc1idă nima pe masura ce o citesti(. UN!! D!N/RE CE! mai s rălu"iți 0ameni din 6ume7 de in-ri=ire au s udia "u & enție Biblia7 CRED C& nimeni nu înțele-e poa e. D&C& Biblia Es e "u &de#ara Car ea lui dumne+eu7 n-ar rebui S& poa ă %i înțeleasă de ori"ine? ;ameni 0;$#4E deștepți, de ingrijire pot înțelege si putere eBplicativă Practic ;# CE, adesea se opresc #epede si renunță sa mai citească +i,lia- %otivul e Ca lucrurile spirituale 34#E+/ E judecate du1ovnicește-3 1 Corinteni 5216, 1<- Lucrurile ad"nci ale Cuv"ntului .u vor fi înțelese niciodata de o %inte seculară, oric"t de strălucită ar fi ea- )$C$ ec1ipei cineva .u cauta cu sinceritate o relatie cu dumne!eu, .u poate înțelege lucrurile lui dumne!eu- )u1ul lui dumne!eu grija putere eBplicativă +i,lia > oan 17216, 1<257?, .u Este înțeles de mintea firească, seculară- Pe de alta Parte, creștinul umil, c1iar needucat grija studia!ă +i,lia primește o înțelegere uimitoare din P$#4 )u1ului &fant >%atei 1125:; 1 Corinteni 529A, 19?3. Biblia Es e plina de erori. Cum pu em Crede C& Es e inspira ă? %ajoritatea cov"rșitoare a $&$-numitelor erori din +i,lie au 0ost demonstra o fi simplu erori de judecată &$/ lipsă de înțelegere din P$#4 Celor de ingrijire se Plang- .u sunt deloc erori, ci simplu adevăruri înțelese gresit- +i,lia inspirată2 1- ti '$ &P/.E totdeauna $devărul-

5- .u te '$ )uce version E#;$#E niciodata6- .e putem +a!a totdeauna pe ea<- Este )emna de Încredere si sunt autoritate .u )oar version Pro,leme spirituale C ;# CE $L4 domeniu pe îngrijire il a,ordea!ă, .CL/& ' storie si &tiinta&atana scoate mereu la iveală Cate ;./ presupus defect din &criptura, CEE$ CE .u e surprin!ător- El a găsit defecte Pana si lui dumne!eu version ceruri- Este Posi,il ca version c"teva ca!uri &$ eBiste copieri greșite, )ar . C o astfel de presupusă înt"mplare &$/ pretinsă E#;$#E .u afecte!ă Cuv"ntul lui dumne!eu- )octrina .u e clădită pe ;./ pasaj din +i,lie, ci pe totalitatea comentariilor lui dumne!eu asupra oricărui su,iesct- .u cunoastem . C ; $sa-numită E#;$#E de niciun 0el de ingrijire ar putea afecta Continutul &cripturii- &unt unele lucruri version &criptura Creu de împăcat- 'a fi intotdeauna loc a scris îndoială for CE grijă de preferință &$ se îndoiască- Credem C$ c1iar $sa-numitele erori, neeBplicate version totalitate vor fi n curand dovedite a fi >asa cum sa înt"mplat si in 4recut? alarme false- Cu Cat ncearca /. mai mult &$ su,mine!e +i,lia, cu $4$4 mai tare strălucește Lumina E -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful