TESLA d.o.o.

 za proizvodnju, istraživanje,                          trgovinu, usluge i graditeljstvo  / Horvatsko 18, 42244 Klenovnik / OIB: 24079480259 / MB: 02716399 / PBZ žiro račun: 2340009‐1110460223 / / tel‐fax: ++385 (0)42 781 384 / mob: ++385 (0)98 162 79 34 / e‐mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr / 

PISMO NAMJERE

 

OPĆINE    GRADOVI    ŽUPANIJE   

Poštovani, prije svega, hvala Vam što ste odvojili trenutak svoga vremena da nas bolje upoznate. Sigurni smo da Vam možemo pomoći u rješavanja problema javne rasvjete i energetskog certificiranja te tako ostvariti poslovno-tehničku suradnju na obostranu korist. Od samog početku rada, tvrtka TESLA d.o.o. orijentirala se na pružanje intelektualnih, tehničkih i komercijalnih usluga iz područja raznih tehničkih struka, a posebno elektrotehnike, strojarstva i graditeljstva. Usluge koje pružamo vezane su uz projektiranje, nadzor, konzalting, inženjering, proizvodnju, izvođenje, održavanje, ispitivanje i prodaju opreme, postrojenja i građevina te mogućnostima financiranja projekata iz HR i EU fondova. Poseban naglasak kod realizacije svakog projekta je dan na energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije i zaštitu okoliša. U temelje tvrtke ugrađene su stručnost i kreativnost koje u sinergiji daju originalna rješenja i stvarnu dodanu vrijednost. U svom radu uvijek težimo da su naša rješenja primjenjiva i prilagođena specifičnim potrebama krajnjeg korisnika. U poslovnoj komunikaciji s našim partnerima i investitorima na prvo mjesto stavljamo profesionalnost, točnost i jezgrovitost. Unutar šireg spektra stručnih i specijalističkih djelatnosti za koje smo registrirani, u prilogu ovog dopisa izdvojili smo dva informativna letka koji će Vam pružati osnovne informacije na temu „Javne rasvjete“ i „Energetskog certificiranja“ te dati smjernice o tome kako Vam TESLA d.o.o. može pomoći u realizaciji Vaših konkretnih projekata. Važno je naglasiti sveobuhvatnost našeg rada gdje investitor uz najmodernija i optimizirana tehnička rješenja dobiva i punu pomoć kod pronalaženja izvora financiranja, apliciranja na razne fondove, izrade tenderske dokumentacije za javno nadmetanje, praćenja ušteda nakon realizacije projekta te kod rješavanja raznih izazova koji se mogu javiti prilikom realizacije infrastrukturnih projekata. Bili bi Vam osobito zahvalni ukoliko biste nam pružili mogućnost sastanka i prezentacije onog što možemo ponuditi. U očekivanju Vašeg kraćeg povratnog e-maila ili poziva, srdačno Vas pozdravljamo! S poštovanjem, TESLA d.o.o. Goran Ribić, mag.ing.el

_w w w . t e s l a . c o m . h r_

  Društvo je upisano u Sudski registar Trgovačkog Suda u Varaždinu pod MBS: 070094768 .Temeljni kapital društva iznosi: 20.000,00 kn i uplaćeno u cijelosti. Uprava društva: Goran Ribić, mag.ing

Str.: 1/1