PLAN CONTROL CALITATE ,VERIFICARI SI INCERCARI –partea II laborator Nr. crt.

Categorii de lucrari si controale Modul de efectuare a controalelor si verificarilor (metode,norme tehnice) & Costatare garantare calitate Frecventa solicitata Tolerante admisibile Cine efectuea a controlul!veri ficarea ) /esponsabil C0 1aborant Comisia de receptie materiale 1aborator gr.III 1aborator gr.II Inregsitrari calitate "ocument intocmit Cod document #nde se pastrea a

$ %

% CIMENT -.aminare date declaratie conformitate (bon livrare) furni or Timp pri a

'

( APROVIZIONARE

*

+

, Cartea constructiei "ecl . conf.

Fiecare lot aprovi ionat

23 receptie 4& 5 $' calitativa materiale

&

6/ -N %7*!'!&$$*

% determin.la %$$t

6/ -N %7+!%5&$$&

/egistru incercari ciment /aport incercari ciment /aport

8&5%$o 8&5%$

1aborator 1ucrare

'.

Constanta de

6/ -N

% determin.la

6/ -N

1aborator

8&5%$

1aborator

%

Finetea de macinare %7*!'!&$$* 6/ -N %7*!*!&$$* %$$t "aca este solicitata 1a &$$t %7+!%5&$$& 6/ -N %7+!%5&$$& 6/ -N %7+!%5&$$& 2relevare probe pt.II Timisoara 1aborator gr. 6tare conservare la depasire termen depo itare 6/ -N %7*!*!&$$* % proba pt. ile si incercare /c 6/ -N %7*!%5 &$$* gr.II Timisoara /esponsabil C0 1aborant Comisia de receptie materiale 1aborator autori at incercari ciment /aport incercari ciment 2roces verbal de recoltare 4dresa transmitere probe /aport incercare ciment /egistru incercari ciment /aport incercare ciment 1ucrare 8&5%$ 4&5$% 4(5$% 8&5%$ 8&5%$o 8&5%$ 1aborator 1aborator 1ucrare 1aborator 1ucrare %.II Timisoara *.volum (. ).II Timisoara 1aborator gr. 6/ -N 7'&!%5 : incercare la %77.III 1aborator gr. ' ani 6/-N7'&!%57.III 1aborator gr. AGREGATE -. ciment stocat peste '$ ile 6/ -N %7+!%5&$$& 1aborator gr.aminare date declaratie conformitate (bon livrare) furni or "escriere petrografica Constatare garantare calitate Fiecare lot aprovi ionat 23 receptie 4& – $' calitative materiale Cartea constructiei "eclaratie conformitate 1aborator &. 6/ -N %7*!+5 re istente mecanice %77) &9&. 6/ -N %&*&$!&$$' & .

II Timisoara 1aborator +. -chivalent de nisip 6/ -N 7''!. Calitatea particulelor fine 8&5$7 1aborator .II Timisoara 1aborator gr.a " pct d din 6/ -N %&*&$!&$$' % proba pe an 1aborator gr. 4gregate balastiera Continut impuritati si continut corpuri straine . Continut de particule fine 6/ -N 7''!%5 &$$& % proba pe saptamana 6/ -N %&*&$!&$$' 6/ **&!&$$& 6/ **&!&$$& 6/ -N %&*&$!&$$' 1aborator gr.'.III 1aborator gr.a " din 6/ -N %&*&$!&$$' 6/ -N %$7+!*5 % proba pe luna!an %proba!saptam ana su conf. ane.II Timisoara 1aborator gr..$ % proba la )$$ mc (.5 &$$& 6/ -N 7''!.III /egistru incercari agregate /aport incercare /egistru incercari agregate 4dresa transmitere probe /aport incercare agregate /egistru incercari agregate /aport incercare agregate /aport incercare agregate 8&5$7o 8&5$7 8&5$7o 4(5$% 8&5$7 8&5$7o 1aborator 1ucrare 1aborator 1ucrare 1aborator *.5 &$$& 6/ -N 7''!75 &$$& sau ane.II Timisoara ). Masa volumica 6/ -N 1aborator /aport 1aborator ' . 6/ -N 7''!%5 &$$& % proba la )$$ mc!sort 6/ -N %&*&$!&$$' 6/ **&!&$$& 1aborator gr.ranulo itate agregate 6T46 (*$*!.III 1aborator gr.

II Timisoara 1aborator gr. luna 8&5$7 1aborator %&. % /e istenta la inghet 6/ -N %'*+!%5 % proba pe an 5de ghet &$$& 6/ -N %'*+!&5 &$$& ADITIVI -.calit. 14 Impuritati organice 5humus &$$& 6/ -N 7''!'5 &$$& sau 6/ -N 7''!( 5&$$& 6/ -N %$7+!&5 &$$& % proba pe luna % proba pe luna %&*&$!&$$' 6/ -N %&*&$!&$$' 6/ -N %&*&$!&$$' 6/ **&!&$$& 6/ -N %&*&$!&$$' 6/ -N %&*&$!&$$' gr.aminare date Constatare Fiecare lot declaratie garantare aprovi ionat conformitate (bon calitate livrare) furni or 1aborator /esponsabil C0 1aborant Comisia de receptie materiale 23 receptie 4& – $' calitative materiale Cartea constructiei Certif. 1aborator %%.II Timisoara 1aborator gr.II Timisoara 1aborator gr.7. 6/ -N %+((!%5 % proba pe %77. reala si coeficient de absorbtie a apei Forma agregatului grosier /e istenta la fragmentare prin coef.II Timisoara 1aborator autori at incercare agregate /aport incercare agregate /aport incercare agregate /aport incercare agregate 8&5$7 1aborator %$. ( .

II Timisoara 1aborator 1aborator %.III 1aborator gr. 8&5%$o 1aborator %. 8&5$7o 8&5$.III Timisoara 1aborator gr.III /egistru incercari ciment /egistru incercari ciment /egistru incercari agregate /egistru incercari agregate /egistru incercari agregate Formular corectie reteta /egistru incercari aditivi /aport 8&5%$o 1aborator &.III 1aborator gr. (.$ 6/ -N 7''!%5 &$$& 6/ -N 7''!%5 &$$& Incercari de uscare sau echivalente 6/ -N 7'(!&5 &$$' 6/ -N & probe!silo (sus si <os) & probe!silo (sus si <os) % proba! saptamana % proba la ($$ mc beton produs % proba! saptamana In functie de conditiile locale si atmosferice In ca de dubiu 6/ -N %&*&$!&$$' 6/ -N %&*&$!&$$' 6/ -N %&*&$!&$$' 6/ -N %7+!%5&$$& 6/ -N %7+!%5&$$& 1aborator gr.III 1aborator gr. CIMENT 6tare de conservare la depasire termen depo itare Finetea de macinare AGREGATE Continut impuritati 5levigabil 3erificare granulo itate agregate Continut de parti fine #miditatea 6/ -N %7*!*5 &$$* 6/ -N %7*!*5 &$$* 6T46 (*$*!.a 1aborator 1aborator %.INAINTE DE UTILIZARE %. ADITIVI "ensitate solutie APA Compo itie N. 8&5$7o 8&5$7o 1aborator 1aborator '.$%& 1aborator gr.III 1aborator gr. &. 1a prima 6/ -N Cartea ) .

2relevare probe de 6/ -N beton si transmitere %&')$!%5&$$' probe 1aborator 8&5%& * .$%& 1aborator gr.chimica %$$.$%& 6/ -N &$*!%5&$$' N. BETON PROASPAT Consistenta prin 6/ -N metoda tasarii %&')$!&5&$$' Conform tabel %' din N.$%& 1aborator gr.III 1aborator '.III 1aborator gr. 6/ -N &$*!%5&$$' N.$%& 6au la fiecare sar<a ( transport) 5 periodic dupa ca 5 fiecare amestec sau sar<a cand temperatura este aproape de limita "aca este preva uta conf.!&$$' utili are a unei ape nepotabile de la o sursa noua sau in ca de dubiu &$*!%5&$$& N.$%& 1aborator gr.$%& Conf.III /egistru incercari betoane /egistru incercari betoane 8orderou transmitere 1aborator (. "ensitatea betonului proaspat 6/ -N %&')$!*5$' N. Temperatura N.%' din N.$%& specialitate anali a constructiei IN CURSUL PREPARARII BETONULUI %.$%& N.$%& 6/ -N &$*!%5&$$' 6/ -N &$*!%5&$$' N.III /egistru incercari betoane /egistru incercari betoane 1aborator &. tab.

"in diferite autobetoniere "ar cel putin ' probe la )$ mc 6/ -N &$*!%5&$$' N. de masurat Fiecare lot aprovi ionat Fiecare lot aprovi ionat /esponsabil C0 1aborant Comisia de receptie materiale 6T $$7!&$$) 1aborator gr.$%& 6/ -N &$*!%5&$$' N. '. 6T $$7!&$$) Cu ochiul liber Cu instrumente corespun .$%& N.II Timisoara 1aborator gr.aminare date declaratie conformitate furni or 6tarea suprafetei Caracteristici geometrice 6T46 ')%75 %7+* 6T46 ')%. ile "ensitatea 6/ -N betonului intarit %&'7$!+5&$$' 3erificarea impermeabilitatii la apa "eterminarea re istentei la inghet 5de ghet PROFIL AR -.7 Costatare garantare calitate 1aborator gr.$%& %.III /egistru de laborator /egistru de laborator 1aborator 1aborator + .III 1aborator gr. conf.III 6T $$7!&$$) 1aborator gr. ).II Timisoara 1aborator autori at 1aborator autori at /egistru de laborator /aport de incercare /aport de incercare /aport de incercare /aport de incercare 23 receptie 4&5$' calitative materiale 1aborator 8&5%' 1aborator 1ucrare 1aborator 1ucrare 1aborator 1ucrare 1aborator 1ucrare Cartea constructiei "ecl . & BETON INTARIT Conservare probe 6/ -N %&'7$&5&$$& Incercarea de 6/ -N re istenta la %&'7$!'5&$$' compresiune /c + si &. Cand este solicitata Cand este solicitata Fiecare lot aprovi ionat N.probe %. &.5 %7.$%& ' 8&5%' (.

#miditate . '.( 6T46 &7%(5 .!%5 . 2relevare probe N.radul de compactare 6T46 %7%'!%5 %7.' 6T46 %7%'!%'5.$%& 6T $$7!&$$) 6T46 ('.7 6T46 &7%(!%7.( 1aborator 1aborator gr. Caracteristici fi ico5mecanice PROFILUL GTF %.' 1aborator 1ucrare 1aborator 1aborator gr.III 1aborator autori at /egistru de laborator /aport de incercare 8orderou pt. 1aborator gr.(.( Cand se solicita 5 : proba la &$$$ mp 5 o proba la )$$$ mc 6T46 %&(&!&5.( 6T46 *($$!%7. determinarea caracteristicilor fi ico –mecanice ). recoltare probe 23 recoltare probe pamant 8uletin de incercare 8uletin de incercare 8%5$%b 1aborator 6T46 ('. 2relevare probe pt.III 8%5$%a &.( 6T46 *($$5 .III 8%5$(c 8%5$(b 8%5$(a 1aborator 1aborator 1ucrare . .& 6T46 %7%'!%)5+) 6T46 %7%'!'5 +* =ilnic sau la fiecare )$$mc : proba la &)$ ml de platforma !strat 6T46 &7%(!.

Related Interests