MGA AHENSYA O KAGAWARAN NG PAMAHALAAN

Nangangalaga sa kalagayan ng edukasyon ng bansa .

.Nangangalaga sa kalusugan at kalinisan ng mamamayan.

matipid at maingat na paggamit sa ating pinagkukunang yaman.Nagbibigay serbisyo sa mga magsasaka at mangingisda para sa mas maunlad na produksiyon at sa tama. .

Ipinapatupad ng ahensyang ito ang Kodigo sa Paggawa ng Pilipinas. . Sinusuri at pinapatnubayan ang pamamalakad sa mga opisina o kompanya sa kanyang mga kawani.

.Ang ahensyang nagtitiyak sa kaayusan at kaligtasan ng mga mamimili laban sa mga mapagsamantalang negosyante.

Nagkakalinga sa mga kapuspalad. biktima ng karahasan at kawalan ng katarungan .

.Naglalayong ipagtanggol ang bansa laban sa mga nanggugulo at dayuhang terorista.

Nangangalaga sa kapaligiran at likas na yaman nito .

Naglalayong pangalagaan ang katahimikan sa loob ng bansa .

Naglalayong ipatupad ang batas at ibigay ang hustisya sa dapat magkamit nito .

Nagtataguyod ng turismo ng bansa .

tulay at iba pang imprastraktura. .Nangangasiwa sa pagmimintina ng daan o kalsada.

magsagawa ng mga patakaran at mga proyekto sa mga larangan ng agham at teknolohiya bilang pagtataguyod ng kaunlarang pambansa. .may tungkulin sa koordinasyon ng mga proyektong may kaugnayan sa agham at teknolohiya sa Pilipinas.

may tungkulin na mamahala sa pagpapabuti ng relasyon ng pilipinas sa iba't-ibang bansa. Ito rin ang nangangalaga sa kapakanan ng mga pilipino sa ibang bansa. . Ito rin ang nangangasiwa sa mga gawain ng mga embahador ng pilipinas sa ibat ibang bansa at sa mga pandaigdigang samahan.

_______ 3.Anong ahensya ang kaugnay ng sumusunod? _______ 1. _______ 4. _______ 2. . Labis na sa tamang edad para sa ikaapat na baitang. _______ 6. Pag-aklas ng mga manggagawa dahil sa hindi makatarungang pagsususpindi. Nagkakaroon ng malawakang pagkasira ng mga pananim dulot ng baha _______ 5. Nais mag-aplay sa pagmimina sa gubat. Paghingi ng resibo sa bawat biniling kalakal. Malawakang pagkakaroon ng influenza o trangkaso.

_______ 12. Nakahuli ng sawang buhay ang mga tao ng isang barangay. . Pagtayo ng tulay upang maging maunlad ang isang lugar _______ 10. Paagbigay ng serbisyo na maunlad na pagsasaka. Pagpapakita ng magagandang tanawin ng bansa._______ 7. _______ 11. _______ 8. Hinostage ng isang lalaki ang maganak sa kanilang tahanan. _______ 9. Paglusob ng mga terorista na ikinabahala ng marami.