Vizantijska umetnost

Vizantijska umetnost - nastajala i razvijala se na prostoru Istočnog rimskog carstva (Vizantije) od V veka do pada Carigrada 1453. Njeno delovanje nije bilo samo ograničeno na prostor Vizantije, već i na prostore država koje su bile pod njenim direktnim uticajem (Srpske oblasti, Bugarska, Ruske države, Mletačka republika, Napuljska kraljevina).

 

Zbog geografskog položaja na granici između zapada i istoka Vizantijska umetnost je bila predodređena da sjedini elemente grčko-rimske i istočnjačke umetnosti. Centar Vizantiske umetnosti bio je Carigrad,u kome u stvoreni estetski principi vizantijske umetnosti. Umetnost je trebalo da materijalizuje božanske zakone Pošto se razvijala tokom srednjeg veka,njenu osnovu daje religiozni pogled na svet.

Vizantijska umetnost se deli na 3 perioda: -Justinijana (V-VI veka) .Ikonoborstava (VIII-IX) -Kominia (XI – XII) -Paleologa (XIII – XV) .

EUFRAZIJEVA BAZILIKA – u Poreču .u Raveni 3. SAN VITALE . AJA SOFIJA .u Carigradu 2.JUSTINIJANOV PERIOD  Za vreme cara Justinijana  Napoznatiji spomenici : 1.

na kojima su prozori. 2 polukupole.Aja Sofija ili Crkava Božje premudrosti je postala crkva u kojoj se odvijalo krunisanje vizantijskih careva. 4 male polukupole i apsida Kasnije su dodati 4 minareta . velikom kupolom sa tamburom. Sagradjena od kamena i unutar je ukrašena mozaicima… Pravougaonog oblika.

.Aja Sofija sagradjena je od kamena a unutra je ukrašena mozaicima.

Presek Aja Sofije .

Unutrašnjost Aja Sofije .

Unutrašnjost Aja Sofije .

 San Vitale je oktogonalna gradjevina. Osnovni likovni element je linija. figure su izdužene (9 glava ulazi u visinu tela) i okrenute frontalno. . Na njima su prikazani Car Justinial sa sivtom. kako drži zdelu i Carica Teodora. sa kupolom na vrhu a poznata je po mozaicima koji se nalaze unutar bazilike.sa svitom i peharom pozadina je zlatna.

San Vitale .

.

San vitale .

.Justinijan sa pratnjom.

Carica Teodora .

Poreč  Napravljena u VI veku  U ravenskom stilu su napravljeni mozaici .Eufrazijeva bazilika .

Eufrazijeva bazilika u Poreču U ravenskom slikt su pravljeni mozaici (VI vek) .

.

Persijanci.IKONOBORSTVO cara Justinijana – seoba naroda i osvajanja ( Sloveni. Arabljani)  Počinje period ikonoborstava – zabranjuje se prikaz ljudskih figura u crkvama  Posle . Avari.

SV. SV. SV. za vreme vladavine dinastije Komnina  Najpoznaji spomenici: 1.Nerezi .KOMNINSKI PERIOD  Razvija se najviše u Makedoniji. LUKA .Fokida 2. PANTELEJMON . SOFIJA – Ohrid 3.

Arhitektura  Nov način gradnje:  Osnova je upisanog grčkog krsta i to: Sažet – kupola je na zidovima  Razvijen – kupola je na stubovima Kupole imaju tambur sa prozorima Zida se naizmenično od opeke i kamena – fasada je polihromna  .

Sv. Sofija .

Sv.Bogorodica sa Hristom u naručju . Sofija .

Pantelmon zaštitnik lekara – drži kutuju sa lekovima .Slikarstvo Komina  Pozadina je tamno plava  Linija nema samo konturnu funkciju. već želi da naglasi volumen  Sv.

Pantelejmon .Sv.

Sv. Pantelejmon .

– IV krstaški rat i kraj dinastije Komina .Vajarstvo  Reljefi u štuko tehnici  Biljni i životinjiski svet.g. prepleti  Oko značajnijih freseka i na kapitelima  12 04.

Počinje dinastija Paleologa  Na pozadinama freska sada je naslika prostor  Plastičnost i trodimenzionalnost  Dekorativnost .Period Paleologa  Počinje 1261.g.

.

Kijev.Najpre crkvenoj arhitekturi je bila uzor carigradska ali kasnije se razvija orginalan tip građevine kvadratnog oblika sa kosim krovovima i karakteristične kupolama.Na njima se ističu velike površine čistih boja skoro bez senki sa ritmovima jasne vijugave linije. Tokom XI i XII veka vizatijski stil umetnosti prodire i u Rusiju.Suzdalj. . Najznačajnija dela u Rusiji su ikone.Novgorod a kasnije i u Moskvi.Najbolji slikar ikona i fresaka je Andrej Rubljov koji je naslikao ikonu Starozavetne Trojice.

.

.

Satarozavetna Trojica .