PREDICĂ LA SFÂNTUL ARHIDIACON ŞTEFAN

(Fapte 6 ; 7,1-60)
Despre iertare şi rolul esenţial al acesteia în viaţa fiecărui creştin
“Şi îngenunchind , a strigat
cu glas mare:Doamne , nu le
socoti lor păcatul acesta!Şi
zicand acestea , a
murit.”(Fap. 7,60)
Iubiti credinciosi,
Astăzi , a treia după Naşterea Domnului prăznuim pe Sfantul Arhidiacon
Ştefan , cel dintâi mucenic al creştinilor. Dacă prin naşterea Sa cea mai presus de
fire Hristos a adus în lume învăţătura despre iubire şi iertare , Sf. Arhidiacon
Ştefan este cel dintâi care o aplică.
Fraţi creştini,
Din pericopa evanghelică ce s-a citit astăzi despre martiriul Sfântului
Ştefan , desprindem o temă esenţială legată de virtutea iertării şi rolul ei în viaţa
fiecărui creştin.Desprindem din exemplul vieţii Sfântului Stefan ,câteva învăţaturi
despre iertare , dragoste şi jertfelnicie.
Prezenţa lui în istorie e legată de situatia bisericii primare privind forma ei
de organizare , căci după cum bine ştim după Inălţarea Domnului la cer , creştinii
se adunau în case particulare unde săvârşeau frângerea pâinii ,organizau agape şi
făceau colecte pentru săraci. In acea vreme , înmulţindu-se numărul ucenicilor , au
apărut conflicte între iudeii elenişti şi evreii locali în problema trecerii ce vederea
a văduvelor acestora de la împărţirea zilnică a hranei. Din această pricină ,
Apostolii “au chemat mulţimea ucenicilor” propunându-le să aleagă şapte bărbaţi
plini de Duhul Sfânt care să fie rânduiţi pentru slujirea la mese. Au fost aleşi
Ştefan , Filip, Prohor, Nicanor , Timon, Parmena şi Nicolae ce au fost aduşi
1

Se pare că preşedinţia Sinedriului o avea atunci tot Caiafa. punându-l mai mare peste Egipt şi peste casa lui. cel care-L judecase şi pe Mântuitorul.iar de acolo şi-a scos neamul din Mesopotamia ducându-l în Canaanul făgăduit.Cu ajutorul lui Iosif . regele Egiptului. 2 .care era plin de Duh Sfânt . Printre altele Sfântul Ştefan mai era acuzat că ar fi spus că “Iisus Nazarineanu va strica locul acesta şi va schimba datinile pe care ni le-a lăsat nouă Moise. din seminţia lui Avraam şi se crede ca ar fi studiat la şcoala înţeleptului Gamaliel. şi-au pus mâinile peste ei” . privindu-l . Era iudeu de neam . aducând chiar martori mincinoşi împotriva lui. despre David şi urmaşul acestuia Solomon. rugându-se . Apoi vorbeşte de Iacob şi cei doisprezece fii ai săi . Apoi vorbeşte despre Moise . dar el afland har de la Dumnezeu a avut trecere înaintea lui Faraon . conducătorul poporului Israel în pământul făgăduinţei .14). Aceştia îl acuzau pe Ştefan că rostea cuvinte de hule la adresa Legii sau a lui Dumnezeu . El face o incursiune în istoria poporului evreu pornind de la Patriarhul Avraam care s-a strămutat din porunca lui Dumnezeu din pământul caldeilor în Haran . In momentul anchetei sale . a acelor iudei din Cirene .La finalul cuvântării sale. “au văzut faţa lui ca o faţă de înger”. Sfântul Ştefan mustră atât comportamentul înaintaşilor celor de faţă . care l-au vândut pe Iosif egiptenilor. Alexandria .săvârşind semne şi minuni în popor.înaintea Apostolilor “care . aşa Sfântul Ştefan este cel dintâi dintre diaconi. fraţii şi tatăl său scapă de acea mare foamete care s-a abătut timp de şapte ani asupra Egiptului şi ţării Canaan. In capitolul al şaptelea a cărţii Faptele Apostolilor . Dintre toţi aceştia s-a remarcat Ştefan . Sfântul Evanghelist Luca redă cuvântarea ţinută de Sfântul Ştefan înaintea Sinedriului. devenind „vânzători şi ucigaşi”. adică i-au hirotonit în treapta de diacon. Fericitul Augustin mărturiseşte că aşa cum Petru este mai întâi între apostoli . cât şi pe contemporani care stau „împotriva Duhului Sfânt . care i-au ucis pe prooroci . cei care îl judecau . Astfel Sfântul Ştefan a fost adus înaintea Sinedriului şi judecat pentru cele de care era învinuit. Cilicia şi Asia. 6. Din pricina înţelepciunii sale şi a spiritului său viu era invidiat de unii iudei care proveneau din sinagoga zisă “a libertinilor”.”(Fap.

aşa nu şi-a deschis gura Sa”. “fiind plin de Duhul Sfânt şi privind la cer. 7.urii şi invidiei cu bunătate şi iubire . pe timpul împăratului Teodosie al II lea . care în momentul morţii sale se ruga zicând:”Doamne.iartă-Le lor. nu le socoti lor păcatul acesta”(Fap. zicând: “Părinte. ci “ca un miel spre junghiere . nu s-a împotrivit ucigaşilor lui . Iubiţi credincioşi. 59-60).situat în apropiere de Ierusalim şi dus în Cetatea Sfântă în ziua de 26 decembrie. 23. aceste cuvinte referitoare la Hristos fiind valabile şi Sfântului Şfântului Ştefan . virtuţi care i-au încununat viaţa .Sfâtul Evanghelist Luca . asemenea Mantuitorului care pe Sfânta Cruce i-a iertat pe cei ce-L condamnau . Numele său grecesc “Stefanos” înseamnă “cel încununat ” . odată cu trecerea timpului s-a uitat locul unde a fost aşezat trupul sfantului. 3 . Abia în anul 415 .Din porunca împărătesei Evdochia . căci primeşte ca răsplată pentru sfinţenia şi dăruirea jertfelnică a vieţii sale cununa muceniciei pentru Hristos. acela de a fi primul martir pentru Hristos. cei prezenţi s-au năpustit asupra lui .Binenţeles că aceste acuze nu au rămas fără urmări . în satul Cafargamala . a căror ură împotriva lui atinsese cote maxime. el are ca unică preocupare mijlocirea înaintea lui Dumnezeu pentru iertarea răufacătorilor săi. rugăciunilor Sfântului Arhidiacon Ştefan . primind darul cel mai presus . După moartea sa . al iubirii şi al iertării . trupul său a fost descoperit de un preot cu numele Lucian .în viaţa noastră. Pilda Sfântului Ştefan este semnificativă realizării idealului creştin. acesta ar fi fost prezent în momentul uciderii lui. relatează faptul că în acele momente Ştefan . că nu ştiu ce fac”.Auzind aceste cuvinte .In faţa morţii nu s-a apărat.34). s-a ridicat o biserică pe locul unde au fost aşezate sfintele moaşte. căci după câte ne relatează Sfântul Luca . Sfântul Ştefan a răspuns răului cu bine . căci au produs indignare celor prezenţi.(Lc. In faţa morţii . a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Iisus stând de-a dreapta Lui” după care a grăit:”Iată văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu”. Fericitul Augustin şi unii părinţi bisericeşti atribuie convertirea lui Pavel pe drumul Damascului . scoţându-l din Ierusalim şi bătându-l cu pietre. iertare izvorâtă din iubirea de Dumnezeu şi oameni.

adu darul tău. iar în Rugăciunea Domnească.13). Nu numai în perioada primară creştinii au suferit persecuţii . Trăiesc pe 4 . căci acelora este împărăţia cerurilor”(Mt. dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrajmaşii voştri. o gust mai ales în lacrimi şi durere . (Mt. 18. acolo o găsesc mai dulce . Sfântul Ştefan este cel dintâi care le aplică.10). lasă darul tău acolo . exemplu de iertare şi jertfelnicie din perioada comunistă este Valeriu Gafencu . dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta . anume credinţa in Hristos. 6.5. Trăiesc cu conştiinţa omului păcătos. 5. 23-24) Condiţie esenţială primirii iertării de la Dumnezeu este şi iertarea aproapelui . căci “de veti ierta oamenilor greşealele lor. şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi . faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatăma şi vă prigonesc”. Acesta mărturisea:”Vă mărturisesc iarăşi acelaşi lucru: trăiesc fericirea . precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”(Mat.Sfântul Ştefan aplică ceea ce odinioară Mântuitorul spunea în Predica de pe Munte:”Aţi auzit că s-a spus: Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău. bucurîndu-se şi avand temei puternic pentru împlinirea sacrificiului lor . Hristos Domnul zice:”Şi ne iartă nouă greşelile noastre . este menţionată tot de Mântuitorul în Predica de pe Munte prin:”Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate .(Mat.Asemenea lui mulţi martiri care au pătimit moarte pentru Hristos au iertat pe răufăcătorii lor şi au mers la moarte ca la nuntă. 5 . în Epistola către Coloseni spune:”Aşa cum Hristos v-a iertat vouă. înaintea altarului .” Sfântul Apostol Pavel . binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă. ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc. aceea perioadă atee în care avem mulţi sfinţi martiri care au murit în închisorile comuniste . Părintele Arsenie Papacioc vorbind despre acea perioadă.12). mărturisea:”Comunismul a umplut cerul de sfinţi.” Unul din sfinţii din acestă perioadă. aşa să iertaţi şi voi”(Col. nepomeniţi în calendarele noastre.”(Mat. 3.stim bine ce a însemnat comunismul la noi în ţară . mai adâncă. 43-44) Răsplata celor prigoniţi pentru dreptate . Rolul iertării este subliniat de Sfântul evanghelist Matei când spune:”Deci. venind. Mântuitorul ne îndeamnă să iertăm “de saptezeci de ori câte şapte”.22) Dacă Hristos este Cel care aduce iubirea şi iertarea pe pământ prin Intrupare şi Jertfă .

Căci dacă greşim unul altuia . In cuvântarea sa. să lucreze în noi atât smerenia cât şi iertarea şi să iertăm primii din toată inima pe fraţii noştri . Izvorul tuturor bucuriilor vieţii.Dumnezeu . sunt fericit . fără smerenie şi fără jertfă martirică nu ne putem mântui. Sfântul Ştefan se ridică la cer. il aminteşte pe Iosif .Ura naşte conflicte .care asemenea Sfântului Ştefan este iertător faţă de fraţii lui care l-au vândut pe douăzeci de arginţi caravanei de madianiţi. o aleasă atitudine creştinească. 7. Dumnezeu S-a făcut om .(Fapte. când a rostit cuvintele:”Iată . Să-l rugăm astfel pe Dumnezeu cu credinţă şi cu dragoste să ne dăruiască şi nouă pacea şi bucuria sufletească de care s-a învrednicit Sfântul Arhidiacon Ştefan . Vă spun drept .56).caci astfel va lucra în ei roadele smereniei. văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu”. oricine m-ar lovi pe mine personal. în interiorul acestuia trezindu-se conştiinţa morală . care e “viermele neadormit” din om.Căci dacă vom ierta pe răufăcătorul nostru .Dumnezeu este mereu cu el şi află trecere înaintea lui Faraon care-l va pune mai marele provinciei. vedem că în incursiunea pe care o face în istorie a poporului evreu . razboaie care nu sunt bine-plăcute Domnului. Dreptmăritori creştini.Amin! 5 . de multe ori fiind mânaţi de ură. ajutându-şi fraţii cu grîne în momentul izbucnirii cumplitei secete.” Toti aceştia după exemplul Sfântului Ştefan s-au jertfit pentru Hristos şi n-au răspuns răului cu rău . înţeleg şi iert totul . Astăzi vedem multe nedreptăţi ce se întâmplă între oameni.In această zi când Domnul se naşte. il iert.In ţara noastră o parte din moastele Sfantului Stefan au fost aduse de Vasile Lupu şi se păstrează în Biserica Manăstirii Secu. Să învăţăm aşadar că fără iubire creştină . ci au avut în cele mai grele clipe ale vieţii lor. îl putem îndrepta şi pe el . pentru ca omul sa se îndumnezeiască. fiul lui Israel . răsplătim răul cu rău spre a noastră pierzare.

Related Interests