Nor hasikin binti bardan D20111048437 Pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sejarah, Universiti Pendidikan Sultan Idris

.

Prof. Dr. Zainudin bin Othman, Dekan Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjung Malim, Perak. Melalui: Dr. Nazirah Lee, Penasihat Akademik, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjung Malim, Perak. Tuan,

9 SEPTEMBER 2013

Permohonan Untuk Mendaftar 21 jam Kredit Untuk Semester 1 Sesi 2013/2014 Berdasarkan perkara di atas, saya, Nor hasikin binti Bardan, ingin membuat permohonan untuk mengambil sebanyak 21 jam kredit untuk kursus pembelajaran semester ini.

2-

Hal ini demikian kerana saya ingin menambah subjek major iaitu Sejarah Asia Selatan

sebanyak 3 jam kredit pada semester ini iaitu semester 5. Saya yakin saya boleh membawa kursus-kursus yang diambil sebanyak 21 jam kredit ini dengan lebih baik. Malah, saya tidak mahu sebarang penangguhan pengambilan kursus kerana risau akan ketinggalan. Saya percaya hal ini pasti akan menimbulkan masalah di masa depan kelak. Dengan ini juga, saya lampirkan salinan keputusan peperiksaan untuk rujukan pihak tuan.

3-

Saya amat berharap agar pihak tuan meluluskan permohonan saya. Kerjasama pihak tuan

amat saya hargai. Saya dahului dengan jutaan terima kasih atas kerjasama yang pihak tuan berikan.

Sekian, terima kasih.

Cop rasmi : . ………………………… (Nor hasikin binti Bardan) Pelajar Semester 5. Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sejarah..Tandatangan pemohon. Diluluskan oleh: …………………………. Dekan Fakulti Sains Kemanusiaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful