Biomehaničke karakteristike kuka kao uzrok sekundarne koksartroze

Bojović dr Jaroslav

Degeneracija zglobne hrskavice(gubljenje elastičnosti hrskavičavog tkiva.fibrilacija. čije su osnovne karakteristike: .Degenerativna oboljenja kuka Koksartroze su degenerativna oboljenja kuka.Remodelacija . fisuracija.ulceracije) .Stvaranje osteofita(reakcije subhondralnog koštanog tkiva) .

Podela koksartroza Primarne koksartroze Sekudarne koksartroze .

Urođenog porekla.) . svi oblici decentriranog zgloba kuka (displazije.Primarna oboljenja koštanog skeleta .Primarne koksartroze . subluksacije. starenje organizma. vezuje se za proces remodelacije.) . dominacijom kataboličkih nad anaboličkim reakcijama tkiva . koksavara i dr.Razvojna oboljenja (Morbus Peters i dr. promene kolodijafizalnog ugla i ugla anteverzije.Etiologija nejasno definisana.

Sekudarne koksartroze .Prerana degeneracija zglobnih okrajaka kao reakcija na nepodudarnost zglobnih površina .Oštećenje zglobnih hrskavica nekim ranijim agensom .

Patofiziologija nastanka koksartroza Biološki koncept Biomehanički koncept .

povećan dotok krvi u spongiozu glave. Hiperplazija intraosalnih arterija u glavi butne kosti. Ogston (1876). Heine (1926). povećan intraosalni pritisak zbog otežanog oticanja venozne krvi . Harison .Patogeneza koksartroze.Koncept venozne ishemije. povećan broj krvnih sudova .Koncept remodelacije zglobnih okrajaka.Biološki koncept .

Rtg ravnomerno raspoređene kondenzacije kosti (sourcil) .Radiografija kuka.Pritisak sila pravilno raspoređen na glavu i acetabulum.Koksartroza.Biomehanički koncept .Faktori dejstva sila: pasivni (t. I oblik glave butne kosti) aktivni (sile uzrokovane dejstvom mišića u predelu kuka) .t. dijagram pritiska u zglobu koji izazivaju dejstva sila . posledica mehaničkih dejstava sile na zglob kuka (Pauwels) .

koliko se razgradi toliko se izgadi . . kao odgovor na normalne stresove Značaj zone opterećenja gleve i acetabuluma Vertikalne sile isile smicanja su jednake po jačini dejstva a različite po pravcu Kompresivne sile P prolaze kroz centarrotacije glave butne kosti i centar zone opterećenja acetabuluma i gotskog luka (slika br 1) Opterećenje na glavi i acetabulumu se podnosi zbog elastične deformacije subhondralne kosti.Hipoteza Bombellia . proces remodeliranja.Normalna funkcija kuka zavisi zavisi od ekvilibrijuma - - izmedju sila koje deluju na kuk i elastičnosti koštane deformacije .

Slika 1-normalno opterećenje kuka .

Poremećaj opterećenja kuka .Sukcioni osteofiti (tenziono negativni) .Trakcioni osteofiti (tenziono pozitivni) .Ekstrastres (slike 2 i 3) .Plastični apsorpcioni kapacitet tkiva .

ekstrastres .Slika 2.

Slika 3-ekstrastres-uzrok medijalne degeneracije kuka .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful