TRAUMATISMELE APARATULUI UROGENITAL Definitie

  

Apar ca rezultat al agresiunilor fizice Reprezintă Reprezintă cca !"# $in totalul trau%atis%elor Pot sur&eni izolat sau asociate cu leziuni ale altor organe

Etiologie  Aci$ente $e %uncă' %uncă' rutiere' sporti&e' casnice  (onflagra)ii  Iatrogene * inci$en)ă +n cre,tere $atorită $ez&oltării te-nicilor c-irurgicale en$oscopice Trau%atis%ele renale

(ele %ai frec& trau%atis%e ale ap urogenital

(lasificare  (ontuzii renale * fără solu)ie $e continuitate la ni&elul tegu%entului  Plăgi renale A Trau%atis%ele renale +nc-ise

."/0"# $in totalul leziunilor trau%atice renale

Patogenie

 

Trau%atis%e $irecte lo%1o/a1$o%inale In$irect * $ecelerare 1ruscă Nu e2istă o rela)ie $irect propor)ională +ntre intensitatea agentului trau%atic ,i gra&itatea contuziei 333

4actori5  Pozi)ia +n ti%pul trau%atis%ului  (alitatea parenc-i%ului renal  6esutul a$ipos perirenal  Rinic-iul $rept este %ai e2pus trau%atis%elor $atorită pozi)iei  Rinic-i %alfor%a)i' cu -i$ronefroză' uropionefroză' rinic-iul %are tu%oral Anato%ie patologică patologică A 4isura renală cu capsula intactă * 77# / Leziune localizată +n parenc-i%ul renal  8e%ato% su1capsular

i &asculare E Leziunile &aselor renale   Se pro$uc prin s%ulgerea pe$iculului Sunt e2tre% $e gra&e 4 (ontuziile renale asociate cu leziuni trau%atice ale altor organe     Toraco/pul%onare Osoase (ranio/cere1rale A1$o%inale Manifestări clinice Si%pto%atologia $epin$e $e i%portan)a leziunilor       Se%ne generale / .tien) tien)ei -ipotensiune arterială arterială puls accelerat filifor% tegu%ante pali$e' reci' u%e$e Se%ne locale $urere lo%1ară • intensitate &aria1ilă • cel %ai frec&ent continuă' • inso)ită $e contractură %usculară -e%aturia • %icroscopică sau %acroscopică • nu este corelată cu gra&itatea leziunilor • poate lipsi in cazul unor leziuni parenc-i%atoase i%portante $aca ureterul este o1struat sau rupt ori atunci can$ pe$iculul &ascular este s%uls .ocului trau%atic5 trau%atic5 pier$erea con.ocului nu este +ntot$eauna corelată orelată cu gra&itatea leziunilor 333 Se%nele . 8e%ato% intersti)ial  4isură co%unicantă cu siste%ul pielocaliceal 9 4isura renală cu ruperea capsulei * -e%ato% e2tracapsular :perirenal.oc -e%oragic si=sau trau%atic intensitatea . con. ( Ruptura renală / leziunea afectează +ntreaga grosi%e a parenc-i%ului renal    -e%ato% perirenal' -e%aturie' re&ărsat uro-e%atic perirenal D <$ro1irea rinic-iului * afectări %ultiple parenc-i%atoase' capsulare .

i se%ne %o$erate $e -e%oragie internă internă 4or%a gra&ă gra&ă apare +n cazul z$ro1irii rinic-iului sau s%ulgerii pe$iculului renal (linic     soc -e%oragic posttrau%atic' -ipotensiune arterială arterială progresi&ă progresi&ă c-iar su1 transfuzii -e%ato%ul lo%1ar cre.i rapi$itatea e2pansiunii -e%ato%ului perirenal 333 4or%e clinice 4or%a u.lo%1a plină • este $eter%inată $e re&arsatul sang&in retroperitoneal * for%a)iune tu%orală $epresi1ilă' +%pastată' cu &olu% &aria1il' fără li%ite nete' cu contact lo%1ar' care cre. cre.te progresi& se%ne $e -e%operitoneu • $aca leziunea trau%atică renală co%unică cu ca&itatea peritoneală 8e%aturia certifică e2isten)a contuziei renale ' pe c>n$ gra&itatea trau%atis%ului renal se apreciază +n func)ie $e %ări%ea .te linia spino/o%1ilicală spino/o%1ilicală (linic5 / accentuarea se%nelor locale si generale i%e$iat $upă $upă / trau%atis% trau%atis% .oară • fisura intersti)ială' • -e%ato%ul su1capsular' • fisura co%unicantă %anifestări clinice5 • $urere locală si contractură %usculară $iscrete • fara se%ne $e -e%ato% perirenal i%portant • cu sau fara -e%aturie %acroscopica 4or%a %e$ie Apare +n cazurile cu ruperea capsulei' capsulei' fisurilor fisurilor co%unicante cu apari) apari)ia -e%atoa%elor perirenale / -e%ato%ul perirenal nu $epa.terea u%1rei renale  fracturi costale  ascensionarea $iafrag%ului .ters  cre.in$ linia spinoo%1ilicală spinoo%1ilicală uneori -e%aturia -e%aturia poate fi i%portantă i%portantă Protocol $e in&estigatii E2a%ene $e la1orator * efectuate +n urgen)ă E2plorari i%agistice RR?S  contur renal .e.te rapi$ $epa. $epa. $epa.

oc posttrau%atic  +n for%ele u. Ureteropielografia retrogra$ă :UPR.oc persistă !C/CD ore iar se%nele locale !"/!D zile  +n for%ele gra&e / inter&en)ie c-irurgicală $e urgen)ă C 4aza secun$ară  $e1utează la!C/CD $e ore .oare si%pto%atologia se atenuează  +n for%ele %e$ii starea $e .oare cu -e%aturie persistentă  +n lipsa co%plica)iilor' e&olu)ia este spre sta1ilizare B 4aza tar$i&ă .i a celui infec)ios To%ografia co%puterizată cea %ai &aloroasă in&estigatie i%agistică $ate asupra e2tin$erii leziunilor si a -e%ato%ului Arteriografia renală in$ica)ii li%itate' fiin$ +nlocuită $e T( Scintigrafia renală cu nefrogra%ă izotopică e&aluarea tar$i&ă a func)iei renale E&olu) E&olu)ie B faze5 ! 4aza i%e$iat postcontuzională  este $o%inată $e starea $e .i $urează B/D săptă%>ni  caracterizează contuziile u.ate  Deplasarea ureterului spre %e$ial  E&aluarea rinic-iului contralateral :$aca se i%pune efectuarea nefrecto%iei. contrain$icată $atorită riscului efrac)iei parenc-i%atoase .Urografia intra&enoasă  este principala in&estiga)ie +n trau%atis%ele renale  se poate efectua $oar $aca TA@A%%8g  nu se efectueaza UI? cu co%presie Rinic-i nefunc)ional +n 5  z$ro1irea rinic-iului  s%ulgerea pe$iculului renal  o1struc)ia căilor e2cretorii prin c-eaguri  -e%ato% co%presi& e2trinsec  Prezen)a su1stan)ei $e contrast +n lo%1ă  A%putarea calicelor  4rag%ente func)ionale renale $eta.

 +ntre ! lună .ocului trau%atic si ec-ili1rare &ole%ică &ole%ică ALTERNATI?E  inter&en) inter&en)ia c-irurgicală c-irurgicală $e urgentă urgentă cu e&acuarea -e%ato%ului si realizarea -e%ostazei / .oc operator i%portant' inter&entie $ificilă $ificilă  trata%ent %e$ical / nee&acuarea -e%ato%ului $eter%ină $eter%ină co%plica) co%plica)ii tar$i&e  inter&en) inter&en)ia c-irurgicală c-irurgicală la A/!" zile :recent B/D zile.  atitu$inea opti%ă opti%ă  pacientul este ec-ili1rat -e%o$ina%ic  -e%ato%ul poate fi e&acuat co%plet .i E luni posttrau%atic  se caracterizeză prin procesul $e cicatrizare a leziunilor (o%plica) (o%plica)ii Precoce     -e%ato%ul in $oi ti%pi s>ngerare persistentă persistentă co%plica) co%plica)ii infec) infec)ioase fistulă fistulă urinară urinară persistentă persistentă Tar$i&e         s>ngerare secun$ară secun$ară fistulă fistulă arterio&enoasă arterio&enoasă fi1roza retractilă retractilă scleroatrofia renală renală -ipertensiunea arterială arterială -i$ronefroză ă -i$ronefroz litiază litiază renală renală secun$ară secun$ară ane&ris%ul &aselor renale Trata%entul Depin$e $e for%a clinică clinică a contuziei renale asociată asociată cu e2plorarile paraclinice (ontuziile usoare     internare si repaus la pat %onitorizarea $iurezei' -e%aturiei a$%inistrarea $e antialgice' -e%ostatice' anti1iotice ulterior se e&aluează e&entulele sec-ele posttrau%atice Fn for%ele %e$ii  co%1aterea .

1ile.ire al agentului &ulnerant  -e%oragia / nu este un se%n patogo%onic al leziunilor parenc-i%atoase  -ernierea rinic-iului prin plagă plagă  -e%aturia / co%unicarea leziunii cu că căile urinare Protocol $e in&estiga) in&estiga)ii Pro1e 1iou%orale E2plorari i%agistice       ecografie a1$o%inală a1$o%inală RR?S UI? scintigra%a renală renală cu nefrogra%ă nefrogra%ă izotopică izotopică (T sau RMN arteriografie Diagnostic Diagnosticul se sta sta1ile. ie.i -e%oragic Se%ne locale  orificiul $e intrare si e&entual' cel $e ie. leziunile posttrau%atice pot fi rezol&ate +n con$i) con$i)ii opti%e 4or%ele gra&e sau asocierea leziunilor altor organe 5 inter&entie c-irurgicală c-irurgicală $e urgen)ă urgen)ă pentru realizarea -e%ostazei Trau%atis%ele renale $esc-ise Etiologie • • Ar%e al1e' ar%e $e foc' e2plozii' acci$ente $e %uncă Iatrogene / frec&en)ă in crestere $atorită nefrolitoto%iei percutane Manifestă Manifestări clinice Se%ne generale  .oc trau%atic .te pe 1aza5    ana%neză ana%neză e2a% e2a%en clinic / prezen) prezen)a plă plăgii lo%1are cu -e%aturie si scurgerea urinii prin plagă plagă e2ploră e2plorări $e la1orator .i i%agistice Trata%ent .

i a leziunilor asociate o1iecti&e  toaleta c-irurgicală c-irurgicală a plă plăgii parietale  e&acuarea -e%ato%ului perirenal si -e%ostaza locală locală  trata%entul leziunilor asociate (o%plica) (o%plica)ii I%e$iate    suprainfec) suprainfec)ie si supura) supura)ie locală locală celulita gazoasă gazoasă $ifuză $ifuză fistulă ă urinară ă fistul urinar Tar$i&e      $eter%inate $e %o$ifică %o$ificările scleroase ale loGei renale perinefrita scleroasă scleroasă posttrau%atică posttrau%atică -i$ronefroza scleroatrofia renală renală e&entratia lo%1ară Trau%atis%ele ureterale Etiologie       sunt rare cel %ai frec&ent sunt iatrogene5 e2ploră e2plorări renale si renoureterale inter&en)ii ginecologice inter&en)ii asupra &aselor %ari' tu%ori retroperitoneale inter&en)ii asupra sig%oi$ului' rectului Patogenie5 scurgerea urinii $in ureter la ni&elul solu)iei $e continuitate URINOM RETROPERITONEAL (linic  $urere  stare fe1rilă / suprainfec)ie  lezarea peritoneului / uroperitoneu .Me$ical    %ăsuri $e corectare a tul1ură tul1urărilor -i$roelectrolitice reec-ili1rare &ole%ică &ole%ică' co%1aterea stă stării $e .oc anti1ioterapie' antialgice' -e%ostatice (-irurgical  $epin$e $e gra&itatea leziunilor renale .

i intraperitoneală (lasificare anato%opatologică  e2plozii  sf>.i stratului %uscular • ruptura intersti)ială :ruptura inco%pletă a peretelui &ezical.ieri  perfora)ii (ontuzia &ezicală Interesarea trau%atică a %ucoasei . autotransplantul renal Trau%atis%ele &ezicii urinare A Trau%atis%ele +nc-ise ale &ezicii urinare La a$ult &ezica urinară este proteGată $e pel&isul osos' cu e2cep)ia $o%ului care este $istensi1il' fiin$ e2pusă agresiunilor %ai ales atunci c>n$ este plină (lasificare • contuzia &ezicală / interesarea trau%atică a %ucoasei . • ruptura intraperitoneală / re&ărsat uro-e%atic intraperitoneal • ruptura su1peritoneală / re&ărsat uro-e%atic su1peritoneal • ruptura co%1inată e2tra/ .i stratului %uscular fără pier$erea continuită)ii peretelui &ezical .Diagnostic  ecografie  pri%a e2plorare $in protocolul $e in&estiga)ii  orientează asupra $iagnosticului urografia intra&enoasă  %eto$a i%agistică $e elec)ie  e2tra&azarea urinii +n lo%1ă  -ipofunc)ie renală  rinic-i e2clus func)ional  Trata%entul  c-irurgical  are caracter $e urgen)ă Alternati&e5      uretero/ureterorafie ter%inoter%inală ureterocistoneosto%ie $renaG intern cu son$a HH %ontată en$oscopic sau intraoperator ureterosto%ie cutanată :+n cazuri gra&e.

oc trau%atic Se%ne locale5  $urere -ipogastrică 1ruscă  acu%ularea urinii +n peritoneu / uroperitoneu5 ontractură a1$o%inală' %atitate $ecli&ă' $eplasa1ilă  polac-iurie  -e%aturie  a1sen)a glo1ului &ezical  uretra este per%ea1ilă / se poate efectua cateteris%ul uretro&ezical  uroperitoneu / !/C zile / uroperitonită E2plorări paraclinice  Ecografia / prezen)a lic-i$ului +n ca&itatea peritoneală  RR?S / e&entualele leziuni osoase asociate  UI? / $ate asupra aparatului urinar +nalt / cistografia e2cretorie %ică' cu e2tra&azarea su1stan)ei $e contrast +n peritoneu  cistografia $e u%plere / principala %eto$ă $e $iagnostic .oare nu necesită trata%ent Ruptura intersti)ială Leziune trau%atică inco%pletă a peretelui &ezical  este %ai profun$ă $ec>t contuzia &ezicală  cistografia nu e&i$en)iază prezen)a e2tra&azării  necesită $renaGul %ai +n$elungat al &ezicii urinare Ruptura intraperitoneală intraperitoneală a &ezicii urinare :e2plozia &ezicală.i' ulterior' uroperitonita  infec)ie urinară pree2istentă / uroperitonită instalată i%e$iat Manifestări clinice Se%ne generale $e . Etiopatogenie  cre.terea 1ruscă a presiunii intra&ezicale $upă trau%atis%e a1$o%inale sau pel&ine atunci c>n$ &ezica urinară este plină  apare ruptura peretelui &ezical +n regiunea acoperită $e peritoneu  apare uroperitoneul . (istografia $e u%plere nu e&i$en)iază prezen)a e2tra&azării urinare conturul &ezical nu este net $eli%itat  Trata%ent  $renaGul &ezicii urinare cu son$ă 4oleI pentru c>te&a zile  +n cazurile u.

oc trau%atic Durere -ipogastrică A1sen)a glo1ului &ezical Matitate suprapu1iană ne$eplasa1ilă 8e%aturie F%păstare suprapu1iană $atorită infiltratului uro-e%atic E2plorări paraclinice     Ecografie Urografie RR?S * leziuni osoase asociate (istografia retrogra$ă * prezen)a e2tra&azării +n spa)iul peri&ezical Trata%ent • • Leziunile %inore * $renaGul &ezicii urinare !" zile Trata%entul $e elec)ie  e2plorarea c-irurgicală  sutura solu)iei $e continuitate  $renaGul &ezicii urinare Perfora)ia &ezicală Este pro$usă $e agen)i care ac)ionează $in interiorul &ezicii urinare  (orpi străini  Iatrogen' $upă e2plorări uretro&ezicale .i $renaG  sutura 1re.   Apare' aproape intot$eauna' ca ur%are a fracturilor $e 1azin Deter%ină apari)ia re&ărsatului uro-e%atic retroperitoneal Manifestări clinice       Se%ne generale $e .ierea &ezicală. +n cazul suspiciunii unei leziuni uretrale asociate *cistografia este contrain$icată  cistoscopia nu se efectuează Trata%entul  are caracter $e urgen)ă  controlul ca&ită)ii peritoneale cu e&acuarea colec)i uro-e%atice .ei &ezicale  $renaGul &ezicii urinare Ruptura su1peritoneală a &ezicii urinare :sf>.

ierii &ezicale Trau%atis%ele $esc-ise ale &ezicii urinare Apar fie intraoperator' fie acci$ental Manifestări clinice  e2teriorizarea urinii prin plaga -ipogastrică  -e%aturie Trata%entul c-irurgical  e2plorarea leziunilor'  sutura 1re.intraperitoneale / cele %ai frec&ente / %anifestări clinice si%ilare e2ploziei &ezicale e2traperitoneale / rare / %anifestări si%ilare sf>.ei &ezicale  $renaG Trau%atis%ele Trau%atis%ele uretrale Trau%atis%ele uretrale apar pre$o%inant la 1ăr1at Anato%ic' uretrei %asculine i se $escriu ur%ătoarele por)iuni5  prostatică  %e%1ranoasă  1ul1ară  peniană (linic5  uretră anterioară  uretră posterioară Trau%atis%ele uretrei posterioare Uretra posterioară / %ecanis%e $e sus)inere5  liga%entele pu1oprostatice  apone&roza perineală %iGlocie / con)ine sfincterul striat e2tern .

i apone&rozei perineale %e$ii Re&ărsat uro-e%atic +n pel&is .i peri&ezical i%portant cu $eplasarea cranială a prostatei Tip III Se asociază -e%ato%ul perineal E2plorări i%agistice Ra$iografia $e 1azin * e&i$en)iază leziunile osoase .i perineu Tensionarea apone&rozei perineale %e$ii Sec)ionarea uretrei prostato/%e%1ranoase la ni&elul ape2ului prostatic E2tra&azare uro-e%atică +n pel&is' $easupra $iafrag%ei urogenitale intacte Ruptura uretrei poate fi co%pletă sau inco%pletă Ruperea %iGoacelor $e fi2are ale prostatei Tensionare %ini%ă a apone&rozei perineale %iGlocii Apare -e%ato%ul periprostaic Uretra este elongată' $ar cu circu%ferin)a intactă Leziuni penetrante  Agresiune e2ternă  Instru%entare uretrală Manifestări clinice            Tip I Durere locoregională Mic)iunea este posi1ilă Uretra este cateteriza1ilă Tip II Se%ne generale $eter%inate $e .Etiopatogenie / fracturi sau $isGunc)ii $e 1azin / prostata este trac)ionată +ntr/o $irec)ie opusă uretrei %e%1ranoase soli$arizată la $iafrag%a urogenitală (lasificare Tipul I     Tipul II     Tipul III     (el %ai frec&ent (el %ai gra& Ruptura liga%entelor pu1oprostatice' a uretrei .ocul trau%atic Reten)ia co%pletă $e urină Uretroragie 8e%ato% periprostatic .

Uretrografia retrogra$ă * e2plorarea i%agistică $e elec)ie Tip I5 Uretră nor%ală' fără e2tra&azarea su1stan)ei $e contrast Tip II5 Difuzarea su1stan)ei $e contrast $easupra $iafrag%ei pel&ine Tip III5 Difuzarea su1stan)ei $e contrast $easupra $iafrag%ei pel&ine .i III ALTERNATI?E • • • Rupturi %ini%e / (istoso%ie suprapu1iană %ini%ă cu ree&aluare la !D/C! zile Deri&a)ie urinară cu reconstruc)ie uretrală la B luni $upă trau%atis% *&arianta opti%ă Refacerea i%e$iată a continuită)ii uretrale atunci c>n$ e2istă leziuni asociate Trau%atis%ele uretrei anterioare (lasificare Ruptură totală $e uretră  Uretroragie  8e%ato% periuretral  Reten)ie co%pletă $e urină Ruptură par)ială internă  Uretroragie  Disurie Ruptură par)ială e2ternă  8e%ato% periuretral  Disurie (o%pletă5 ruperea +ntregii circu%ferin)e uretrale Inco%pletă 5 se păstrează un la%1ou $e uretră care asigură continuitatea .K $atorită -e%ato%ului pel&in (ateteris%ul e2plorator * contrain$icat  risc infec)ios  $izlocarea zonelor trau%atizate Trata%ent Tip I Son$ă uretro&ezicală = cistosto%ie %ini%ă * !"/!D zile Tip II .i perineal (istografia urografică / &ezică urinară $efor%ată J+n lacri%ă :picătură.

i  4le2ia for)ată a penisului +n erec)ie  Ruperea al1ugineei .i $renaG (o%plica)ii  Strictura uretrală posttrau%atică  Infec)ii urinare  Litiază &ezicală  Reten)ie $e urină Stricturile uretrale posttrau%atice  Uretroto%ie optică internă  Uretroplastie * pentru stricturile lungi Trau%atis%ele peniene Leziunile trau%atice ale tegu%entelor peniene  -e%atoa%e  ec-i%oze Trata%ent * pansa%ent co%presi&' g-eată Ruptura corpilor ca&erno.Trata%ent Ruptura totală5 (istosto%ie cu refacerea +ntr/un ti%p secun$ar a continuită)ii uretrale Ruptura par)ială internă 5 Son$a uretro&ezicală * !"/!D zile Ruptura par)ială e2tenă cu -e%ato% i%portant 5 E2plorare c-irugicală .i )esutului ca&ernos (linic  Durere intensă' 1ruscă  8e%ato% penian  Penis $efor%at J+n sa2ofonK Trata%ent  Are caracter $e urgen)ă  E&acuarea -e%ato%ului' -e%ostază' sutura al1ugineei Strangularea penisului prin inel %etalic'legături ine2tensi1ile Tu%efierea penisului Necroza tegu%antară (linic .

Penis +n erec)ie' tu%efiat' cianotic' $ureros Trata%entul  Urgen)ă  Fn$epăratrea inelului  In$epărtarea zonelor $e necroză Trau%atis%ele scrotului 8e%atoa%e sau ec-i%oze ale peretelui scrotal  Scrot %ărit $e &olu%  Pielea e$e%a)iată' ec-i%otică Trata%ent  Pansa%ent co%presi&  (o%prese reci  Repaus Trau%atis%ele con)intului scrotal     8e%atoa%e intersti)iale testiculare 8e%atoa%e epi$i$i%are 8e%atoa%e funiculare Ruptura testicului • 8e%iscrot %ărit $e &olu% • Durere intensă • Ecografia scrotală Trata%ent E2plorare c-irurgicală +n uregen)ă cu -e%ostază .i sutura al1ugineii Or-i$ecto%ie .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful