PROSA TRADISIONAL

Disediakan oleh ; Siti Zahrah Bt Md Yusuf Nurul Hidayah Bt Omar

Pengenalan
• Kesusasteraan Melayu Tradisional dapat dikelompokkan kepada dua kelompok utama iaitu: 1. Prosa Melayu Tradisional 2. Puisi Melayu Tradisional

KONSEP
• Prosa boleh ditakrifkan sebagai satu bentuk karangan yang panjang. • Tidak terbatas kepada cerita (naratif) sahaja tetapi termasuk juga karya-karya yang bukan cerita (bukan naratif/non-naratif). • Karya-karya kesusasteraan Melayu yang panjang sama ada lisan atau tulisan dikelompokkan sebagai prosa.

• Penggunaan bahasa Melayu sebagai alat penyampaian dalam karya-karya. • Prosa tradisional dalam kesusasteraan Melayu dibahagikan kepada dua jenis : 1. Naratif 2. Bukan naratif

Prosa Tradisional Naratif
• Terbahagi kepada : 1. Naratif Lisan 2. Naratif Tulisan • Naratif lisan boleh dipecahkan lagi kepada tiga genre yang utama : 1. Mitos 2. Legenda 3. Cerita rakyat
* Cerita rakyat terangkum di dalamnya beberapa jenis cerita lagi
seperti cerita binatang, cerita jenaka, cerita Lipur Lara dan cerita teladan.

• Naratif tulisan terbahagi kepada lima genre : 1. Sastera sejarah 2. Sastera hikayat 3. Sastera sastera panji 4. Sastera kepahlawanan / epik 5. Sastera agama

Prosa Tradisional Bukan Naratif
• Prosa tradisional bukan naratif terdiri daripada empat genre iaitu : 1. Sastera undang-undang 2. Sastera kitab 3. Sastera ketatanegaraan 4. Kepustakaan ilmu tradisional

Ciri-ciri Prosa Tradisional
• Lisan
– Medium : kata-kata ataupun pertuturan (melalui penceritaan atau percakapan) – Para sasterawan zaman tradisional, oleh kerana tidak mempunyai alat tulis menurunkan pula karya-karya mereka kepada anak cucu, saudara dan sahabat handai secara lisan agar ciptaan mereka itu tidak hilang begitu sahaja.

• Tulisan
– Apabila masyarakat Melayu mula menerima pengaruh Islam, mereka telah menerima juga bersama-sama sistem tulisan. – Karya-karya kesusasteraan ini ditulis menggunakan tulisan jawi dan penciptaannya lebih kepada untuk memenuhi kehendak golongan istana.

• Kreatif • Bukan kreatif
– Contoh ; esei, rencana dan sebagainya

• Estetik
– Estetik merujuk kepada keindahan hasil-hasil kesusasteraan yang dicipta oleh seseorang penulis.

Gaya Bahasa
PARADOKS Pernyataan yang berlawanan dengan kejadian yang sebenarnya berlaku. Paradoks biasanya bertujuan untuk menyindir. Contohnya: Ayamnya menang kampung tergadai

SIMILE

Gaya bahasa perbandingan yang menggunakan perkataan seperti, macam, laksana, bagai, umpama,dan bak.

Contoh: “Apa kena awak Pak Siti, seperti orang gila ni?”
“ Tampaknya Pak Kaduk seperti juara yang maha faham pada sabungmenyabung ”

Gaya bahasa
BAHASA ISTANA Cerita ini menyelitkan banyak bahasa istana sesuai dengan cerita rakyat. Contohnya: Beta, patik, tuanku, titah, duli

BAHASA KLASIK Penggunan bahasa Melayu klasik mengesahkan ciri-ciri prosa klasik. Contohnya: •Bena- endah, hirau, peduli •Tuntung- hujung yang tajam •Bulang- mengikatkan taji pada kaki ayam dengan tali •Roman- raut wajah •Sedondon- sama warna atau corak

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful