You are on page 1of 3

REGULARIZARI PRIVIND PROTECIA INDUSTRIA PETROLULUI SI GAZELOR l) Definiii

MEDIULUI

IN

Protecia mediului = Ansamblul tehnicilor si masurilor destinate prezervrii ecosisteme lor si a diversitii biologice care le este proprie, impotriva efectelor nefaste ale activiti lor umane.

Ecologie = tiina care studiaz relaiile reciproce ale fiinelor vii cu mediul acestora. 2) Legislaia privind mediul ambiant in Romnia Legea Nr. !" # $%. $. %%& privind protecia mediului vezi' http://www.pronatura. ro/legi/legea mediukui.htm, republicata in M.Of. nr. 70/17. 0 . 000, modificata !i completata de "egea nr. #7 iunie 00$ pri%ind aprobarea O&' nr. #1 / 7. 0(. 00$ !i completarea legii 1$7 / 1##) publicata in M.Of. nr. )0) / 1*. 07. 00$. Alte acte normative (legi, )*+, ,*+- in numr de $.& completeaz sau detaliaz acea!ta lege. +enumirile ace!tor reglementari !i M.Of. in care au fost publicate se gsesc la adre!a http://www.mmediu.ro/legi!latie/actenormati%e.htm )biectivul acestor reglementari / reglementarea activitilor economice si sociale cu impact asupra mediului ambiant cu scopul final / dezvoltarea durabila a societii. "egi!laia +om0niei in privina proteciei mediului trebuie armonizata cu cea a 1.2. "a cererea ,om-niei, ace!ta armoni.are %a trebui incheiata pana in anul 01*. 3) Impa tul indu!triei petrolului !i "a#elor a!upra mediului ambiant !. . 3egmentul de fora4 / e5tracie, transport (upstream sector-, activitile pe uscat (on/shore- pot produce poluarea solului, subsolului si a apelor (at0t a apelor de suprafaa cat si a p0nzei de apa freatica-, activitile pe mare /off-!hore0 pot produce poluarea apelor marine !i a litoralului substanele cu care se produce poluarea sunt hidrocarburile si fluidele de fora4 !.$. 3egmentul de rafinare si distribuie a produselor petroliere (do6nstream sector- 1mpactul !e manifesta at0t

direct (prin activitatea industriala a unitilor- cat si 7ndirect, prin calitatea carburanilor si combustibililor produ8i. - poate produce poluarea atmo!ferei, !olului, !ub!olului, apelor !ubterane !i a apelor de suprafaa. - substanele cu care se produce poluarea in zona rafinriei sunt hidrocarburi, hidrogen !ulfurat, mercaptani, chimicale, aditi%i, o2i.i de !ulf !i de a.ot /care produc 3ploaia acida9, iar substanele poluante rezultate din utilizarea carburanilor si combu!tibililor /in special de/ a lungul cailor de comunicaie- sunt hidrocarburi incal.irea globala0, o2i.i de !ulf !i de a.ot, particule !olide /fum,funingine0. 4. Mijl a!e "e #$ %e!ie a &e"i'l'i '%ili(a%e in in"'s%$ia #e%$ lie$a *.1. :i4loace de prevenire a polurii 4 5ntocmirea !tudiului de impact a!upra mediului in etapa de elaborare a proiectului 4 Alegerea materialelor adecvate de construcie pentru echipamente si a soluiilor cele mai e%oluate / 6e!t indu!trial practice0. 4 1n!talarea de ecrane perimetrale impermeabile / poluanii din sol si apa freatica subterana sa nu dep8easc perimetrul instalaiei 4 &tili.area de geomembrane impermeabile. 4 7nstituirea unui regim de intretinere preventiva / sa nu se a4ung la dezetansari ale !i!temelor 4 7nsatalarea de sisteme de recuperare a compu8ilor organici volatili. 4 ;esulfurarea avansata a gazelor combustibile, carburanilor si combustibilor. 4 ;esulfurarea gazelor arse de la cuptoarele cu flacra. 4 Epurarea chimico - biologica a apelor u.ate re.ultate din proce!ele

indu!triale. 4 ;epozitarea de8eurilor in incinte amena4ate in mod special. 4 Monitori.area permanenta a mediului prin in!talarea de anali.oare in flu2. 4 1n!talarea de filtre care !a retina pulberile !i particulele /e2. catali.atori0. 4 7nstalarea de sisteme de absorbtie#adsorbtie a compu8ilor poluani din flu5urile e%acuate in atmo!fera. *. . :i4loace de remediere (dup ce poluarea s/a produs+emedierea solurilor poluate cu produs petrolier 9in situ9 prin aciunea microorgani!melor !au 9e5/situ9 (chimic, termic sau biologic-. ;econtaminarea p0nzei freatice prin instalare de puuri de drenare cuplate cu unitate de tratare a apelor. ;econtaminarea solului prin e5tracie sub vid si ventilaie. Oprirea migratiei apelor !ubterane poluate prin in!talarea de ecran impermeabil de argila.