APA ITU PERSATUAN? 1.

0 DEFINISI PERSATUAN Persatuan didefinisikan sebagai “sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur, berpelembagaan, berperaturan dan berkepimpinan. Di peringkat sekolah persatuan biasanya dianggotai oleh murid-murid sekolah yang mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama serta bertujuan untuk saling bekerjasama, bantu-membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai cita-cita serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi memperkembangkan minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan masing-masing. Persatuan juga didefinisikan sebagai satu gabungan, ikatan dan kumpulan. Mengikut kamus Oxford Edisi Kedua, persatuan ialah:

“an association of people with mutual aims or interest, an organization of people formed for a particular and shared purpose: an association”,

bermaksud sejenis perkumpulan, gabungan atau perikatan yang dianggotai oleh individuindividu yang mempunyai tujuan dan matlamat yang sama.

Sebagai contoh murid-murid yang mempunyai minat. khususnya untuk menyemai dan memupuk prinsip.2. kesungguhan dan kemahiran murid-murid memimpin. Sehingga kini insiatif dan usaha sekolah menubuhkan persatuan yang dipimpin.U(A) 196 bertarikh 21 Mei 1998 menegaskan bahawa Guru Besar atau Pengetua.0 KONSEP PERSATUAN Menurut Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) tahun 1998. setelah menerima permohonan secara bertulis MESTILAH menubuhkan persatuan sekolah dari kategori yang berikut iaitu: • • • • • Mata pelajaran diajar di sekolah yang dinyatakan dalam Peraturan Pendidikan Hobi dan rekreasi Sukan dan permainan Badan beruniform Atau Apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar. dianggotai dan digerakkan oleh murid-murid amatlaj menggalakkan.0 TUJUAN PENUBUHAN PERSATUAN Usaha menubuhkan persatuan di sekolah adalah usaha kependidikan yang penting. kegemaran. mengurus dan mengoperasikan persatuan yang ditubuhkan itu dipertingkatkan secara bersepadu dan berterusan. kaedah dan kemahiran kepimpinan dikalangan murid di samping membangunkan diri mereka menjadi insan yang mewarisi dan menghayati keseluruhan ciri-ciri kecemerlangan murid yang tersurat dan tersirat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Warta Kerajaan P. 3. hasrat dan kecenderungan yang sama akan berpeluang . Insiatif dan usaha ini akan memberi impak yang lebih besar dalam mengangkat kegiatan kokurikulum sebagai sebahagian daripada program pendidikan di sekolah apabila pengetahuan.

mengelola.• • • • • • Merancang dan melaksanakan aktiviti dan kegiatan berkumpulan. Wujudkan wahana kepada murid-murid agar bakat & potensi dapat ditingkatkan. • Mempunyai keyakinan diri sebagai pemimpin yang berwibawa. • Mengetahui dan memahami kaedah dan stategi memimpin dan memotivasikan ahli-ahli kelab atau persatuan yang dipimpin • Mempunyai pengetahuan dan kemahiran merancang. berketrampilan dan berwawasan. stategi dan prinsip pengurusan kelab atau persatuan secara berkesan. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan di sekolah. Berkongsi sumber & peralatan. Wujudkan peluang untuk murid mengembangkan bakat & potensi kepimpinan. . 4. Menetapkan matlamat yang dipersetujui dan dilaksanakan bersama. • Mengetahui dan memahami kaedah. Berkongsi pengetahuan & pengalaman dalam bidang yang diminati & digemari. menyelia dan menilai aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan yang dipimpin.0 OBJEKTIF PENUBUHAN PERSATUAN Objektif Am Guru-Guru dan murid-murid akan : • Mengetahui dan memahami ciri-ciri dan nilai-nilai kepimpinan yang diperlukan untuk memimpin.

kesungguhan dan kemahiran ini sebaliknya boleh diperolehi melalui proses-proses pengajaran dan pembelajaran formal dan tidak formal. perkongsian pemikiran. Pengetahuan. • Menjelaskan kaedah dan tatacara pengurusan dan pengelolaan aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan di sekolah berdasarkan perancangan dan undang-undang. kesungguhan dan kemahiran memimpin. . • Membentang dan menjelaskan ciri-ciri dan nilai-nilai asas kepimpinan. 6. • Menjelaskan tanggungjawab dan peranan murid-murid sebagai warganegara berdasarkan Rujunegara.Menjelaskan kaedah dan tatacara penubuhan kelab atau persatuan. mengurus dan mengoperasikan sesuatu kelab atau persatuan bukanlah warisan semula jadi. berketrampilan dan berkeyakinan tinggi sebagai pemimpin di sekolah dan berpotensi mengembangkan bakat dan upaya kepimpinan masing-masing ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang-bidang yang diceburi pada masa akan datang. pengalaman secara langsung. perlembagaan negara dan Wawasan 2020. setiap murid mempunyai bakat dan potensi untuk memimpin. 5. pengalaman dan latihan.0 MATLAMAT Agar dapat membantu guru dan murid-murid merancang dan melaksanakan dengan bermatlamat untuk melahirkan insan yang berwibawa. Walau bagaimanapun pengetahuan. sekurang-kurangnya untuk memimpin diri sendiri menjadi apa yang diinginkan. • Menjelaskan kaedah dan tatacara pentadbiran dan pengurusan kelab atau persatuan.0 RASIONAL Berdasarkan hakikat kejadian insan.Objektif Khusus • Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di sekolah dalam konteks kependidikan dan kepimpinan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful