P. 1
Inlocuitor Fisa Fiscala

Inlocuitor Fisa Fiscala

|Views: 7|Likes:
Published by Sergiu Leonard

More info:

Published by: Sergiu Leonard on Nov 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2015

pdf

text

original

Denumirea societatii:........………..…..

………………
Tel…….…………….........…..; Fax: ..........................
Nr……...................... din data de ................…....……

ADEVERINTA privind veniturile realizate in anul anterior .....................


Angajatorul ……....………...................…………..…..…….............., având sediul social în .................................…...........
Strada.................……............................……................, Nr.....…, Bloc ............, Sc..........., Et........., Ap........., judeţ / sector
……………..…………...., cod de identificare fiscală ……..............…………, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
..................................…….....................…, certificăm prin prezenta faptul că Dl./D-na ........................................................
.........................................................................., CNP.............................................., a inregistrat in anul ..................................
urmatoarele venituri brute realizate, declarate autoritatilor fiscale:
Luna Venit Brut Realizat Luna Venit Brut Realizat
1.Ian 7.Iulie
2.Feb 8.Aug
3.Mar 9.Sept
4.Apr 10.Oct
5.Mai 11.Nov
6.Iunie 12.Dec

TOTAL Venit Brut Realizat


Ne asumăm întreaga responsabilitate cu privire la datele menţionate în acest document şi confirmăm că persoanele semnatare
ale acestei adeverinţe angajează răspunderea noastră cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în prezenta. S-a eliberat
prezenta adeverinţă pentru a-i servi la ING Bank.


Nume şi Prenume
Reprezentanţi
legali
CNP Semnătura
1

2


În calitate de reprezentant legal, confirm că sunt autorizat/ă să semnez în mod individual prezenta adeverinţă. (Se
va bifa doar în cazul în care adeverinţa este semnată de un singur reprezentant al societăţii


Semnătura


L.S.ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucureşti este înscrisă în Registrul operatorilor de date cu caracter personal sub
numărul 273. Prin prezenta, reprezentanţii legali ai angajatorului îşi dau acordul expres în vederea prelucrării datelor lor cu
caracter personal (nume si prenume, CNP) şi sunt informaţi cu privire la drepturile de care dispun şi pe care şi le pot
exercita în temeiul Legii nr. 677/2001, în special: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie şi
dreptul de opoziţie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->