tiada band tetapi guna tahap penguasaan • Tiada EVIDENS/ SISTEM FAIL • PEKA diteruskan kecuali ada Pekeliling .• Untuk tahun 2014. empat waktu (120 minit) diperuntukkan • Guna ‘Offline’.

DASAR • Tiada ujian setara peringkat daerah dan negeri • Ujian Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun dilaksanakan di sekolah • Ujian-ujian lain peringkat sekolah tidak perlu dijalankan. .

TIGA ASPEK SAINS • Ilmu pengetahuan • Kemahiran Saintifik dan Kemahiran Berfikir • Sikap Saintifik dan Nilai Murni .

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) SAINS • • • • • • • Projek Simulasi Perbincangan Eksperimen Kajian Masa Depan Penyelesaian Masalah Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah .

PENTAKSIRAN DALAM BILIK DARJAH • Pemerhatian • Ujian  bentuk objektif atau subjektif  kuiz • Persembahan secara lisan • Senarai semak • Portfolio – buku skrap dan folio • Esei .

Teknologi dan Masyarakat • Pembelajaran Kontekstual • Pembelajaran Masteri .PENDEKATAN SAINS • Pembelajaran Inkuiri Penemuan • Konstruktivisme • Pendekatan Sains.

PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD TAHAP PENGUASAAN STANDARD 1 2 3 4 Tahu Tahu dan Faham Tahu. Faham dan Boleh Buat Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali 5 6 . Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu.

SAINS merangkumi ENAM TEMA dalam DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN ( DSKP ) • • • • • • Pengenalan Kepada Sains Sains Hayat Sains Fizikal Sains Bahan Bumi dan Sains Angkasa Teknologi dan Kehidupan Lestari .

.

KEMAHIRAN SAINTIFIK • • • • • • • • • • • • Memerhatikan Mengelaskan Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Meramalkan Tambahan Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Mendefinisikan secara operasi Mengawal pemboleh ubah Membuat hipotesis Mengeksperimen .

KEMAHIRAN MANIPULATIF Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat Melakar eksperimen. peralatan dan bahan sains dengan betul Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat .

KANDUNGAN DSKP SAINS TAHUN 4 Pengenalan kepada Sains Sains Hayat Sains Fizikal Sains Bahan Bumi dan Sains Angkasa Sistem Suria Teknologi dan Kehidupan Lestari Teknologi  Kemahiran  Proses Saintifik Hidup Manusia  Peraturan Bilik Sains  Proses Hidup Haiwan  Proses Hidup Tumbuhan Pengukuran Sifat Bahan Pengaratan Bahan .

SEDIKIT PERUBAHAN SAINS TAHUN EMPAT • Pertambahan tajuk ~ Fotosintesis Pewarisan Manusia .

DSKP SAINS TAHUN EMPAT MEMENTINGKAN LOTs ( Lower Order Thinking ) HOTs ( Higher Order Thinking )  UPSR KSSR 50% merupakan soalan HOTs Soalan UPSR akan datang menjangkau buku teks .

CARA MENULIS RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) • Mata pelajaran / Kelas & Masa / Bilangan murid : • Tema / Tajuk : • Standard Pembelajaran : • Objektif pembelajaran : Pada akhir PdP. murid dapat • Kemahiran Proses Sains ( KPS ) : • Aktiviti PdP : • EMK ( Elemen Merentasi Kurikulum ) • Bahan Bantu Belajar ( BBB ) • Pentaksiran / Penilaian PdP : TP ( Tahap Penguasaan ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful