DI SEDIAKAN OLEH: ZAIDIRAZALI : http://zaidirazali.

com/blog JENIS-JENIS DOKUMEN PERNIAGAAN ANTARABANGSA 1)DOKUMEN PERNIAGAAN 2)DOKUMEN PENGANGKUTAN 3)DOKUMEN INSURANS 4)DOKUMEN KASTAM 5)DOKUMEN PEMBAYARAN

• Pesanan bertulis oleh pengimport kepada pengeksport atau ejennya untuk memesan barang. Terdapat 2 jenis inden, iaitu inden terbuka dan inden tertutup. INDEN • Inden terbuka- nama pengeluar tidak ditetapkan.hanya menyebut jenis dan jumlah barang yang diimport. • Inden tertutup- nama pengeluar tertentu dinyatakan. • Menyerupai invois perdagangan dalam negeri • Disediakan dalam 2 salinan. 1 INVOIS salinan untuk disertakan bersama EKSPORT bil muatan. 1 salinan untuk simpanan pengeksport untuk rujukan. • Dokumen yang dikeluarkan oleh negara pengimport sebagai kebenaran untuk pengeksport membawa masuk barang ke negaranya. • Boleh didapati di pejabat INVOIS konsul/kedutaan negara pengimport KONSULAR • Disediakan dalam 3 salinan iaitu 1) syarikat perkapalan 2) pihak konsulat 3) pihak Kastam • Invois proforma digunakan jika harga barang masih belum ditentukan • Dokumen yang memberikan maklumat tentang negara asal yang mengeluarkan sesuatu barang.

PERNIAGAAN

BIL MUATAN

Satu resit rasmi yang dikeluarkan oleh syarikat perkapalan sebagai akuan penerimaan barang-barang ke dalam kapal dan kontrak untuk mengangkut kargo itu ke destinasi pelabuhan. • Merupakan dokumen hak milik • Berfungsi sebagai bukti akuan penerimaan barang, bukti kontrak, nota makluman dan nota serahan • Disediakan dalam 5 salinan. 1Pengeksport 2-Pengimport 3Nakhoda kapal 4-Jabatan Kastam 5Pihak pelabuhan • Bil Kotor- Bil muatan yang merekodkan kerosakan barang • Bil Bersih- Bil muatan yang tidak mempunyai catatan kerosakan barang

PENGANGKUTAN

• Dokumen yang dikeluarkan oleh syarikat penerbangan kepada pengeksport yang hendak mengeksport dengan pengangkutan udara. • Merupakan dokumen bukan hak milik BIL UDARA • Berfungsi sama seperti bil muatan iaitu sebagai bukti akuan penerimaan barang, bukti kontrak, nota makluman dan nota serahan • Disediakan dalam 3 salinan. 1Pengeksport 2-Syarikat penerbangan 3-Pengimport

Dokumen yang dikeluarkan oleh syarikat insurans untuk menjamin barang yang diangkut itu dilindungi oleh syarikat insurans daripada segala risiko seperti kecurian, kebakaran dan kerosakan atau POLISI kehilangan semasa dalam INSURANS perjalanan • Boleh buat tuntutan ganti rugi dari syarikat insurans dan buat pinjaman bank

AMKAST

ANSINSUR

2 jenis borang perakuan Kastam. 1Kemasukan barang-barang percuma 2-Kemasukan barang bercukai • 2 jenis borang kemasukan barang BORANG bercukai 1-Kegunaan dalam negeri PERAKUAN (jika mahu keluarkan barang dari KASTAM pelabuhan dengan segera) 2Pergudangan ( jika mahu tangguh bayar cukai barang)

Perintah bertulis yang dikeluarkan oleh pemiutang(pengeksport) kepada penghutang(pengimport) untuk memerintahkannya membayar sejumlah wang tertentu kepadanya, pada suatu tarikh akan datang • Bil ini boleh dijadikan cagaran untuk BIL PERINTAH mendapatkan pinjaman bank atau BAYAR di diskaunkan di bank untuk mendapatkan bayaran. • Jika pemiutang membalik balik pinjaman dengan segera, dia boleh menjual bil tersebut kepada bank setelah ditolak komisen yang disebut kadar diskaun

PEMBAYARAN

• Adalah Surat kredit dari bank pengimport yang disokong oleh dokumen seperti surat cagaran, bil muatan, invois eksport dan polisi KREDIT insurans BERDOKU • Surat kredit mewakili jaminan yang MEN diberi oleh bank pengimport untuk membayar semua bil pembayaran yang dikemukakan oleh pengeksport kepada pengimport • Dokumen yang dihantar oleh pengeksport kepada bank pengimport. • Bank pengimport diberi kuasa untuk SURAT menjual barang oleh pengeksport CAGARAN sekiranya pengimport gagal

LATIHAN 1) APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN: a) BIL MUATAN b) BIL UDARA c) NOTA PERKAPALAN d) BIL PERINTAH BAYAR e) KREDIT BERDOKUMEN f) SURAT CAGARAN g) POLISI INSURANS

2) NYATAKAN PERBEZAAN ANTARA BIL MUATAN KOTOR DAN BIL MUATAN BERSIH 3) BERIKAN 2 PERBEZAAN ANTARA BIL MUATAN DAN BIL UDARA 4)SENARAIKAN PIHAK YANG AKAN MENERIMA BIL MUATAN DALAM AKTIVITI PERNIAGAAN ANTARABANGSA 5) NYATAKAN 3 FUNGSI BIL PERINTAH BAYAR

Selamat menggunakan bahan bantu mengajar ini. Semoga kita sama2 dapat menghasilkan pelajar yang cemerlang…  ZaidiRazali http://zaidirazali.com/blog

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful