KIadno

KoIín
MIadá BoIesIav
Príbram
Vsetín
Ceské
Budéjovice
VaIasské
Mezirící
Písek
Tábor
Cheb
Ústí nad Labem
KarIovy Vary
Havírov
Pardubice
Ceská Lípa
Décín
Chomutov
JabIonec
n. N.
Liberec
Most
Litvínov
TepIice
Hradec KráIové
Trutnov
ZIín
Hodonín
JihIava
Kroméríz
Prostéjov
Trebíc
Uherské Hradisté
Znojmo
OIomouc
Frýdek-
Místek
Trinec
Karviná
Ceský
Tésín
Krnov
Nový Jicín
Opava
Prerov
Sumperk
OrIová
BRNO
PRAHA
PLZEÑ
OSTRAVA
I/21
R10
I/71
I/16
I/43
I/3
I/55
I/34
I/43
I/13
I/35
I/17
R46
I/37
I/13
I/21
I/35
I/68
I/27
I/35
I/48
R35
I/27
I/13
R48
I/14
I/54
R56
I/6
I/25
I/54
I/62
I/11
I/26
I/23
I/28
I/52
I/67
I/43
I/22
I/19
I/8
I/27
I/4
I/12
I/18
I/46
I/49
R7
I/13
I/16
I/16
I/33
I/3
D11
I/39
I/37
I/20
I/64
I/16
I/20
I/9
I/10
I/7
I/7
I/59
I/27
I/67
I/38
I/35
I/69
I/11
I/9
R35
I/58
I/19
D5
D5
I/44
I/53
I/32
I/16
I/36
R6
I/26
I/35
I/44
I/57
R52
I/57
I/40
I/18
I/4
I/9
I/24
I/30
I/50
I/46
I/19
I/62
I/36
I/8
I/3
I/22
I/13
I/45
I/11
I/2
I/33
I/45 I/11
I/38
R35
D8
I/19
I/13
I/38
I/13
I/55
I/37
I/11
I/10
I/57
I/34
I/55
I/57
I/23
I/11
I/24
I/15
I/3
I/34
I/56
I/14
I/47
R35
I/60
R4
I/29
D1
I/38
I/34
I/13
I/14
I/13
I/56
D1
I/4
I/15
I/38
I/23
I/20
D2
I/35
I/57
I/14
I/34
D1
D1
I/19
I/61
R10
R55
D8
R63
D3
I/27
I/57
I/2
R7
R7
R43
I/49
I/50
I/44
I/11 D11
D5
I/22
I/16
I/6
I/7
I/30
R1
R6
R4
km 0 25 50 100 10
EuroRAP - Riziková mapa CR
Mapa 2 - IndividuáIní riziko (neh./mId. vozkm)
Stupeñ rizikovosti
2010 - 2012 Primární silnicní sít
silnice Ì. trídy
dálnice + rychlostní silnice
nízké riziko
stredné nízké riziko
strední riziko
stredné vysoké riziko
vysoké riziko
Pri tvorbé této mapy byly pouzity vybrané údaje o dopravních nehodách poskytnuté Reditelstvím sluzby
dopravní policie Policejního prezidia Ceské republiky a údaje z Celostátního scítání dopravy.
Úseky metodicky neumozñující hodnocení jsou takové, pro néz nebyla dostupná potrebná data za alespoñ
polovinu mapovacího období. Jedná se o nové dálnicní úseky zprovoznéné béhem mapovacího období.
Mapa byla vytvorena na základé licence vydané spolecností EuroRAP AÌSBL s vyuzitím protokolu
© EuroRAP AÌSBL. Vsechna práva vyhrazena. Je zakázáno tuto mapu reprodukovat bez souhlasu autora.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful