CUPRINS

ÎNAINTE DE A FOLOSI MAȘINA DE SPĂLAT PRIMUL CICLU DE SPĂLARE MĂSURI DE PRECAUŢIE ȘI RECOMANDĂRI GENERALE DESCRIEREA MAȘINII DE SPĂLAT PREGĂTIREA SPĂLĂRII DETERGENŢII ȘI ADITIVII SELECTAREA PROGRAMULUI CURĂŢAREA FILTRULUI PENTRU IMPURITĂŢI EVACUAREA APEI REZIDUALE CURĂŢAREA ȘI ÎNTREŢINEREA GHID DE DETECTARE A DEFECŢIUNILOR SERVICE-UL TRANSPORT ȘI MANIPULARE INSTALAREA

trebuie să fie protejate cu un dispozitiv de curent rezidual diferenţial de cel puţin 30 mA. derivate direct sau indirect din nerespectarea instrucţiunilor de mai sus. • Dacă mașina de spălat este racordată la un sistem intern de evacuare.ÎNAINTE DE A FOLOSI MAȘINA DE SPĂLAT 1. Împământarea mașinii de spălat este obligatorie prin lege. • Reglaţi piciorușele pentru a fi siguri că mașina este stabilă și așezată uniform (vezi “Instalarea/Reglarea piciorușelor”). energie și siguranţe) sunt prezentate pe plăcuţa indicatoare aflată în partea din spate a aparatului. • După instalarea aparatului. Îndepărtaţi protecţia inferioară înclinând și întorcând aparatul pe un colţ inferior posterior. b. în conformitate cu reglementările în vigoare.). etc.Instalaţi mașina de spălat • Puneţi mașina de spălat pe o suprafaţă plană și stabilă. în concordanţă cu reglementările în vigoare. • Nu utilizaţi prelungitoare sau prize multiple. Tăiaţi și îndepărtaţi plasticul în care este înfășurată.Îndepărtaţi ambalajul și controlaţi a. Dimensiuni: Lăţime: 400 mm Înălţime: 900 mm Grosime: 600 mm 105 2. Îndepărtaţi căptușeala de amortizare din polistiren. acestea sunt potenţial periculoase. • Cablul de alimentare electrică poate fi înlocuit doar de Service-ul autorizat Whirlpool. Informaţi Service-ul autorizat Whirlpool. 3. c. • Mașina de spălat trebuie să fie conectată la o instalaţie de pământare corespunzătoare. • Mașina de spălat poate fi folosită doar pentru uzul casnic și pentru utilizările prevăzute. . Îndepărtaţi protecţia superioară și colţurile protectoare. Dacă aveţi vreun dubiu. În special aparatele instalate în clădiri care au un duș sau o baie. • Înainte de a executa orice acţiune de întreţinere a mașinii de spălat deconectaţi-o de la reţeaua de curent electric. • Caracteristicile tehnice (tensiune.Scoateţi bara pentru transport • Mașina de spălat este prevăzută cu șuruburi pentru transport și o bară pentru transport pentru a preveni deteriorarea pe durata transportului. d. Fabricantul nu își asumă nici o responsabilitate pentru daunele cauzate persoanelor sau bunurilor. Deschideţi capacul prin apăsarea sa ușor în jos și ridicând mânerul.Furtunul de evacuare • Racordaţi furtunul de evacuare la sifon sau agăţaţi-l pe marginea unei chiuvete cu ajutorul cotului în formă de “U” (vezi “Instalarea/Racordarea furtunului de evacuare a apei”). Fabricantul nu își asumă nici o responsabilitate pentru daunele cauzate persoanelor sau bunurilor. Împământarea mașinii de spălat este obligatorie prin lege. 4. nu folosiţi mașina de spălat. 6. • Nu utilizaţi mașina de spălat dacă s-a deteriorat în timpul transportului. Îndepărtaţi pelicula albastră de protecţie de pe panou (în funcţie de model). derivate direct sau indirect din nerespectarea instrucţiunilor.Conexiunea electrică • Conexiunile electrice trebuie să fie executate de către un tehnician calificat. • Alimentarea cu apă: Numai apă rece • Robinetul: racord filetat de 3/4” pentru furtun • Presiune: 100-1000 kPa (1-10 bar). conectarea sau deconectarea de la reţeaua de alimentare electrică trebuie să fie asigurată printr-un întrerupător bipolar. e.Alimentarea cu apă • Racordaţi furtunul de alimentare cu apă în conformitate cu reglementările companiei locale de apă (vezi “Instalarea/Racordarea furtunului de alimentare cu apă”). asiguraţi-vă că acesta este dotat cu o supapă pentru a evita încărcarea și evacuarea simultană a apei (efect de sifonare). • Nu lăsaţi la îndemâna copiilor materialele de ambalaj (saci de plastic. • După dezambalare asiguraţi-vă că mașina de spălat nu este deteriorată. Contactaţi Service-ul sau distribuitorul dumneavoastră local. • Mașina de spălat trebuie să fie conectată la reţeaua electrică folosind numai o priză cu împământare. polistiren. în conformitate cu instrucţiunile fabricantului și reglementările standard de siguranţă în vigoare. Înainte de a folosi mașina de spălat trebuie să scoateţi bara pentru transport (vezi “Instalarea/Scoaterea barei pentru transport”). 5.

Selectaţi un program scurt de spălare (vezi tabelul cu programe). Închideţi clapele rabatabile ale tamburului.Ambalajul • Materialele de ambalare sunt 100% reciclabile și poartă simbolul de reciclare . • Folosiţi o cârpă umedă și un detergent neutru pentru a curăţa exteriorul mașinii de spălat. detergent și timp.un sistem special la orificiul de ieșire . • Nu folosiţi detergenţi abrazivi. Turnaţi o mică cantitate de detergent (circa 30 ml) in dozatorul de detergenţi 4. cablul electric poate fi înlocuit cu unul identic care poate fi obţinut de la Service-ul autorizat. 1. Deschideţi robinetul de apă. pentru a evita utilizarea unui program de spălare cu apă fierbinte. 5. • Economisiţi energie și timp prin selectarea unei viteze mari de centrifugare pentru a reduce conţinutul de apă din rufe înainte de a folosi un uscător cu tambur rotativ (pentru mașinile cu viteză de centrifugare reglabilă). Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit doar de către un tehnician specializat. Închideţi robinetul de apă. . evitând împrăștierea detergentului în mediul înconjurător. • Nu încercaţi să forţaţi deschiderea capacului.Indicaţii pentru economisirea energiei • Prin încărcarea mașinii cu cantităţile maxime de rufe recomandate. sau înmuiaţi petele uscate în apă înainte de spălare. • Folosiţi “Prespălarea” doar pentru rufele foarte murdare! Economisiţi detergent. 106 4. 3. • Îndepărtaţi detergentul din compartiment dacă aveţi intenţia să aruncaţi mașina de spălat. • Nu depășiţi dozajele recomandate de fabricant și indicate pe ambalajul detergentului. • Trataţi în prealabil petele cu o substanţă de scos petele.Racomandări generale • Nu lăsaţi mașina de spălat conectată atunci când nu este în uz.Protecţie pentru copii • Nu permiteţi copiilor să se joace cu mașina de spălat sau în interiorul acesteia.previne pierderea detergentului din tambur. opriţi mașina de spălat și deconectaţi-o de la alimentarea electrică. 5. • Economisiţi energie folosind un program la 60° C în loc de 90° C sau un program la 40° C în loc de 60° C. obţineţi cele mai bune rezultate din punct de vedere al consumului de energie. Apăsaţi butonul “Pornit/Oprit”. • Clapeta Eco . Respectaţi reglementările locale de eliminare a deșeurilor pentru înlăturarea materialelor de ambalare. apă și consum de energie dacă nu selectaţi “Prespălare” pentru rufele puţin sau normal murdare.PRIMUL CICLU DE SPĂLARE Recomandăm ca primul ciclu de spălare să se execute fără rufe. fabricată și distribuită în conformitate cu normele de siguranţă ale Directivelor CE: Directiva pentru tensiuni joase 73/23/CEE Directiva EMC (Compatibilitate Electromagnetică) 89/336/CEE Directiva de marcare CE 93/68/CEE . apă.Declaraţie de Conformitate CE • Această mașină de spălat a fost proiectată. 2. tăiaţi cablul de alimentare astfel încât mașina de spălat să nu mai poată fi conectată la reţea. 2. 3. 6. Mașina de spălat trebuie să fie aruncată respectând dispoziţiile locale pentru eliminarea deșeurilor. MĂSURI DE PRECAUŢIE ȘI RECOMANDĂRI GENERALE 1.Aruncarea ambalajelor și a mașinilor de spălat vechi • Mașina de spălat este fabricată din materiale reutilizabile. • Dacă este necesar. Această operaţiune va îndepărta apa rămasă în mașină în timpul testării în fabrică. timp. • Înainte de a executa curăţarea sau întreţinerea aparatului. • Înainte de a o arunca.

curelele sau cordoanele dezlegate trebuie legate laolaltă. • Culoare Separaţi articolele albe de cele colorate. Piciorușe reglabile 4 1 2 3 5 7 6 PREGĂTIREA SPĂLĂRII Sortarea rufelor 1. 4. • Dimensiune Spălaţi laolaltă rufe de dimensiuni diferite pentru mărirea eficienţei de spălare și o mai bună distribuire a încărcăturii în interiorul tamburului. Închizătoare Închideţi fermoarele și încheiaţi nasturii sau clemele. Eticheta cu informaţii pentru Service (în spatele capacului filtrului pentru impurităţi) 6.DESCRIEREA MAȘINII DE SPĂLAT 1. curele și alte articole mici sau articole cu cleme (de exemplu: sutiene) în săculeţe speciale de bumbac pentru mașini de spălat sau în feţe de perne cu fermoar. lână. Folosiţi programul special pentru spălarea ţesăturilor delicate. Tambur cu clape rabatabile • Pentru a deschide tamburul apăsaţi clapa rabatabilă mică și ţineţi clapa rabatabilă mare. Spălaţi ciorapi. 2. 107 . Levier pentru mobilitate (în funcţie de model) • Pentru a muta mașina de spălat: trageţi puţin mânerul cu mâna și trageţi-l cu piciorul până se oprește. delicate/sintetice. 7. Dozatorul de detergent 3. acele de siguranţă și alte articole similare pot deteriora tamburul și cuva aparatului. perdele sau alte articole delicate. Scoateţi întotdeauna clipsurile perdelelor sau spălaţi perdelele împreună cu clipsurile puse într-un săculeţ de bumbac. fibre mixte. Pompa și filtrul pentru impurităţi 5. articole de spălat de mână. Spălaţi separat rufele colorate noi. Capac 2. 3. • Delicateţea materialului Spălaţi separat articolele delicate: folosiţi un program special pentru lână pură nouă . Sortaţi rufele în funcţie de … • Tipul de material / eticheta cu simbolul de îngrijire bumbac.Goliţi buzunarele Monedele.

selectaţi programul “Clătire și centrifugare” și începeţi. Deschideţi tamburul prin apăsarea clapei rabatabile mai mici și ţinând clapa rabatabilă mai mare. Puneţi rufele pentru spălat în interiorul tamburului una câte una fără a le apăsa. Încărcaţi mașina de spălat. produsele pentru vopsit care se găsesc în comerţ sunt compuse din vopsea. 1 2 3 108 . ceai. 4. Apretarea • Dizolvaţi/diluaţi apretul. 2. • Pentru îndepărtarea petelor de vin roșu. într-un mic recipient. 3. lapte. Încărcarea rufelor 1. ouă și de alte substanţe organice sunt în general eliminate de către faza enzimatică a programului. Respectaţi încărcăturile recomandate în “diagrama programului”: supraîncărcarea va duce la rezultate nesatisfăcătoare ale spălării și la rufe mototolite. praf sau lichid. Numai după aceea încărcaţi rufele. închideţi clapele rabatabile ale tamburului și vărsaţi apretul dizolvat direct în tambur. Apoi închideţi capacul. • Urmaţi instrucţiunile furnizate de către fabricant. Închideţi clapele rabatabile și verificaţi dacă sunt blocate corespunzător. Deschideţi capacul mașinii. • Folosiţi numai vopsele și substanţe de înălbire recomandate pentru mașini de spălat. pete de fructe etc. agentul de fixare și sarea direct în tamburul gol. iarbă. agent de fixare și sare. cafea. adăugaţi un agent de scos petele în compartimentul dozatorului de detergent sau înălbitor în compartiment (în funcţie de model).Îndepărtarea petelor • Petele de sânge. Introduceţi vopseaua. • Componentele din plastic sau cauciuc ale mașinii pot rămâne pătate de vopsea sau de substanţele de înălbire. Vopsirea și înălbirea În general. în aproximativ 1 litru de apă în exteriorul mașinii de spălat. • Se recomandă tratarea petelor mai rezistente înainte de spălare.

.încărcarea pe jumătate: 3/4 din cantitatea folosită pentru o încărcătură completă. • duritatea apei din zona dumneavoastră (solicitaţi informaţii la compania de distribuire a apei): apa dulce necesită mai puţin detergent decât apa dură. cuvă și pe dispozitivul de încălzire. Dacă folosiţi agenţi de decalcifiere. • cantitatea de rufe. . Notă: pentru spălarea lânii folosiţi numai detergenţi speciali. lână). care are ca rezultat o reducere a eficienţei de spălare. Când folosiţi substanţe de înmuiere. Agenţii de decalcifiere conţin componenţi care pot dăuna unor părţi ale mașinii de spălat. DIAGRAMĂ DURITATE APĂ CATEGORIA DE DURITATE A APEI 1 2 3 4 CARACTERISTICI dulce medie dură foarte dură GERMAN °dH 0-7 7-14 14-21 peste 21 FRANCEZ °fH 0-12 12-25 25-37 peste 37 ENGLEZ °eH 0-9 9-17 17-26 peste 26 109 . articole delicate. • culoare. scuturaţi sau periaţi articolele afectate sau folosiţi un detergent lichid. delicate/sintetice. depuneri pe tambur. Note: Reziduurile albicioase pe materialele închise la culoare provin de la componenţii insolubili conţinuţi în detergenţii praf moderni fără fosfaţi. etc. benzină . vopsele sau înălbitori. Dacă observaţi această problemă. Detergentul insuficent poate cauza: rufe gri.încărcătură completă: urmăriţi instrucţiunile producătorului de detergent. Nu spălaţi cu mașina materiale care au fost tratate cu solvenţi sau lichide inflamabile.DETERGENŢII ȘI ADITIVII Alegerea detergenţilor și aditivilor corespunzători Alegerea detergentului depinde de: • tipul de material (bumbac. Păstraţi detergenţii și aditivii într-un loc sigur. uscat și departe de accesul copiilor. asiguraţi-vă că sunt produse adecvate pentru utilizarea lor în mașinile de spălat rufe. utilizaţi dozatorul special cu bilă sau săculeţul furnizat cu detergentul și plasaţi-l direct în tambur pentru evitarea problemelor de distribuire a detergentului. adăugaţi apă în dozatorul de detergent până la semnul “MAX” al nivelului. Nu folosiţi solvenţi (terebentină. poate fi împiedicată efectuarea centrifugării.încărcătură minimă (circa 1 kg): jumătate din cantitatea folosită pentru o încărcătură completă. • gradul și tipul de murdărire.). • temperatura de spălare. Când folosiţi detergenţi pudră și lichizi cu o concentraţie mare. . Note: Prea mult detergent poate cauza formarea excesivă de spumă. Dacă mașina de spălat detectează prea multă spumă. Folosiţi numai detergenţi și aditivi produși special pentru mașinile de spălat de uz casnic. Dozaj Urmăriţi indicaţiile de pe ambalajul detergentului în ceea ce privește: • gradul și tipul de murdărie.

Umplerea cu detergenţi și aditivi Dozatorul are trei sau patru compartimente. fără a depăși semnul “MAX”. în funcţie de model. (numai la modelele cu patru compartimente) • Agent pentru îndepărtarea petelor • Substanţe de dedurizare a apei (duritate a apei de categoria 4) • Apret (diluat în apă) Aveţi grijă să nu umpleţi mai mult de marcajul “MAX” al nivelului. fără a depăși semnul “MAX”. Pentru programe fără prespălare și temperaturi mai mici de 40° C. • Înălbitor. 110 . Nu folosiţi detergenţi lichizi pentru programele cu prespălare. Turnaţi detergentul: • Praf de spălat pentru prespălare și spălarea principală • Praf de spălat pentru spălarea principală fără prespălare • Substanţe pentru înmuiere și apretat. este recomandată folosirea detergenţilor lichizi pentru a evita formarea de reziduuri albicioase pe rufe.

5.SELECTAREA PROGRAMULUI Pregătirea ciclului de spălare 1. dar nu mai mult de semnul “MAX” al nivelului. După pauza dorită. Porniţi programul prin apăsarea butonului “Pornit/Oprit” din nou. închideţi clapele rabatabile și verificaţi dacă sunt blocate corespunzător. Apăsaţi butonul “Pornit/Oprit” din nou pentru a porni programul “Evacuare”. Rotiţi butonul selector de programe pe poziţia “Evacuare”. 2. Deschideţi capacul și clapele rabatabile ale tamburului și scoateţi rufele din mașină. Opriţi mașina prin apăsarea butonului “Pornit/Oprit”. centrifugarea finală este anulată. Programul se termină cu un ciclu de evacuare. Consultaţi capitolul “Detergenţii și aditivii”. 3. 2. Schimbarea programului pe durata ciclului de spălare 1. 5. Anulaţi opţiunile. dar nu centrifugările intermediare. 1. 2. 6. Selectaţi opţiunile dorite așa cum se descrie în Tabelul cu programe. Încărcaţi mașina. 4. 3. Terminarea ciclului de spălare • Butonul selector de programe este pe poziţia Stop “ ”. Anularea programului 1. Opriţi mașina prin apăsarea butonului “Pornit/Oprit”. Rotiţi butonul selector de programe la programul dorit. Pornirea programului Deschideţi robinetul și apăsaţi butonul “Pornit/Oprit”. Apăsaţi butonul “Pornit/Oprit”. 2. Pauza/Întreruperea unui program Dacă. Selectaţi noul program. Apăsaţi butonul “Pornit/Oprit” pentru a opri mașina. dintr-un motiv oarecare. 3. 111 . Luminiţa indicatoare a butonului “Pornit/ Oprit” se aprinde. 3. Așteptaţi deblocarea capacului (circa 1 minut). Adăugaţi detergenţi și aditivi în dozator. 2. apăsaţi butonul “Pornit/Oprit” din nou. Rotiţi butonul selector de viteză de centrifugare până la viteza de centrifugare dorită. 4. programul va funcţiona din nou din punctul în care a fost întrerupt. Închideţi robinetul. Dacă este selectată viteza de centrifugare “0”. Notă: Dacă apare o întrerupere a alimentării cu curent sau dacă mașina de spălat este deconectată pe durata ciclului. Rotiţi butonul de selectare a temperaturii (dacă există) până la temperatura dorită. doriţi să întrerupeţi programul pentru o anumită perioadă și să-l continuaţi mai târziu: 1.

5 litri de apă în mașină prin tambur și controlaţi dacă apa nu se scurge din filtrul pentru impurităţi. Curăţaţi filtrul de orice corpuri străine. 5. Reconectaţi mașina de spălat. 6. 1. Rotiţi încet filtrul pentru impurităţi în sens antiorar până când mânerul este în poziţie verticală. Turnaţi 0. nu-l scoateţi încă. 3. 9. Desfaceţi complet filtrul pentru impurităţi și scoateţi-l. Introduceţi din nou filtrul pentru impurităţi și înșurubaţi-l complet în direcţia acelor de ceasornic până când se oprește (până când mânerul este orizontal). de două sau trei ori pe an și curăţaţi-l când este necesar. Controlaţi filtrul în mod regulat. 112 . 4. Așezaţi un recipient dedesubt. Verificaţi filtrul pentru impurităţi dacă aparatul nu evacuează apa corect sau dacă nu reușește să efectueze ciclurile de centrifugare. 7. monedele. 2. IMPORTANT: Asiguraţi-vă că apa s-a răcit înainte de a goli filtrul pentru impurităţi. Filtrul pentru impurităţi păstrează obiectele cum ar fi butoanele. 11. care au fost lăsate în rufe. Scoateţi ștecherul din priză. acele de siguranţă etc.CURĂŢAREA FILTRULUI PENTRU IMPURITĂŢI Mașina de spălat este dotată cu o pompă cu autocurăţare. Verificaţi ca rotorul pompei (în carcasa aflată în spatele filtrului pentru impurităţi) să nu fie astupat. 8. Deschideţi capacul filtrului pentru impurităţi cu o monedă. 10. Închideţi capacul filtrului pentru impurităţi. 12. Așteptaţi până când apa este complet evacuată.

Reconectaţi furtunul de alimentare cu apă și ștecherul de reţea. • Dacă mașina de spălat este instalată într-o cameră cu temperaturi sub zero grade. Puteţi de asemenea scoate capacele sifonului din dozator pentru curăţare. Este posibil să rămână o cantitate mică de apă în dozator. Așteptaţi până când se scurge toată apa. deconectaţi furtunul de alimentare cu apă de la mașină și lăsaţi apa să se scurgă într-un vas. 1. Opriţi mașina de spălat și scoateţi ștecherul din priză. 2. Puneţi la loc dozatorul prin așezarea agăţătoarelor inferioare în găurile capacului și pivotarea până când ambele butoane superioare se blochează. lăsaţi apa să se scurgă într-un vas puţin adânc și închideţi filtrul. Puneţi la loc capacele sifonului în dozator (dacă au fost scoase). 6. Apăsaţi butoanele de pe fiecare parte a dozatorului. Trageţi dozatorul înspre dumneavoastră și scoateţi-l. Închideţi robinetul de apă. Se recomandă să ţineţi dozatorul în poziţie verticală. 8. 3. CURĂŢAREA ȘI ÎNTREŢINEREA Dozatorul de detergent 1. În acest caz. 5. Lăsaţi apa reziduală să se scurgă într-un vas puţin adânc. apoi deschideţi clema de fixare aflată în spatele mașinii (vezi săgeata A).EVACUAREA APEI REZIDUALE Când trebuie efectuată evacuarea apei reziduale (problemă de evacuare)? • Înaintea de a transporta (muta) mașina de spălat. Spălaţi dozatorul folosind apă de la robinet. 113 . Deschideţi filtrul pentru impurităţi. se recomandă evacuarea apei reziduale din mașina de spălat după fiecare întrebuinţare. 2. 4. Eliberaţi furtunul de evacuare. Verificaţi dacă sunt fixate la loc. Deschideţi complet robinetul și verificaţi ca racordurile mașinii să fie etanșe. înșurubaţi manual furtunul de alimentare cu apă al mașinii. 3. 4. Fixaţi din nou furtunul de evacuare cu clema și puneţi-l la loc cu cotul în formă de U. Important: • După evacuarea apei reziduale. 5. 7. Notă: verificaţi dacă dozatorul de detergent este reinstalat corect.

1. Introduceţi ștecherul la loc în priză. 8. fără al monta. nu trebuie scufundat în apă. Închideţi clapele rabatabile și rotiţi tamburul o jumătate de rotaţie. rotiţi tamburul o jumătate de rotaţie și verificaţi poziţionarea paletei la toate punctele sale de fixare. 5. Deschideţi tamburul: puteţi recupera obiectul prin gaura din tambur. Scoateţi ștecherul din priză. 10. Scoateţi rufele din tambur. 7. 3. Va cădea în interiorul tamburului. 5. A Recuperarea unui obiect care a căzut între tambur și cuvă Dacă un obiect cade accidental între tambur și cuvă. Deșurubaţi furtunul de la robinet. 6. Deschideţi robinetul de apă și verificaţi dacă racordurile sunt impermeabile. Apoi glisaţi paleta din plastic de la dreapta la stânga până când se înclichetează. Notă: În cazul mașinilor echipate cu furtun tip “A”. puteţisă-l recuperaţi datorită uneia din paletele detașabile ale tamburului: 1. Refixaţi paleta din interiorul tamburului: Poziţionaţi vârful din plastic deasupra găurii de pe partea din dreapta a tamburului. Închideţi robinetul de apă. Închideţi din nou clapele rabatabile. 3. 2. 4.Furtunul de alimentare cu apă Controlaţi și curăţaţi cu regularitate (cel puţin de două sau trei ori pe an). 4. 2. de exemplu cu o periuţă de dinţi. apăsaţi capătul din plastic în timp ce glisaţi paleta de la stânga la dreapta. 9. 6. 7. Scoateţi ștecherul din priză. Înșurubaţi cu mâna furtunul flexibil înapoi la robinet. Introduceţi ștecherul la loc în priză. 3 4 4 7 114 . Folosind o cheie de piuliţe. Curăţaţi cu atenţie filtrul aflat la capătul furtunului. Nu folosiţi un clește plat (risc de deteriorare a racordului).

Mașina de spălat nu evacuează apa. • mașina de spălat are un furtun de siguranţă și supapa de siguranţă este deschisă (indicator roșu în fereastra de inspecţie a supapei de siguranţă). Înlocuiţi-l dacă este necesar. • Sistemul anti-inundare poate fi activat (vezi “Defecţiune sistem anti-inundare”). Verificaţi dacă: • butonul “Oprire clătire” este apăsat. Deschideţi-l și închideţi-l din nou. 115 . Verificaţi dacă: • butonul “Oprire clătire” este apăsat: anulaţi această opţiune prin apăsarea încă o dată a butonului. De exemplu: Nu se face alimentarea cu apă sau alimentarea este insuficientă. • robinetul de apă este deschis. • apa din furtunul de alimentare cu apă este îngheţată. în orice caz. • pompa/filtrul pentru impurităţi sunt blocate (vezi “Curăţarea filtrului pentru impurităţi”). • robinetul de apă este deschis. poate fi folosit un detergent neutru de uz casnic (nu utilizaţi produse agresive sau abrazive). Adeseori. nu se aprinde nici o luminiţă. Verificaţi dacă: • capacul mașinii de spălat este închis bine. GHID DE DETECTARE A DEFECŢIUNILOR Această mașină de spălat este dotată cu funcţii automate de siguranţă care detectează și diagnostichează defecţiunile într-o fază timpurie și vă permit să reacţionaţi corespunzător. Mașina de spălat nu pornește. În acest caz înlocuiţil cu un nou furtun de siguranţă. Închizătorul capacului • Curăţaţi din când în când cu o cârpă umedă. Furtunul (furtunele) de alimentare cu apă • Controlaţi periodic starea furtunului din punctul de vedere al fragilităţii și dacă prezintă fisuri. • furtunul de alimentare cu apă este îndoit. Verificaţi dacă: • ștecherul mașinii de spălat este introdus corect în priza de curent. Mașina de spălat se oprește în timpul programului. • un program a fost selectat. Dacă a rămas apă în tambur. Verificaţi dacă: • robinetul de apă este complet deschis și dacă presiunea de alimentare cu apă este suficientă. • apa din furtunul de evacuare a apei este îngheţată. Mașina de spălat nu pornește. • filtrul cu sită al furtunului de alimentare cu apă este blocat (vezi “Curăţarea și întreţinerea”). • furtunul de evacuare este îndoit (vezi “Instalarea”). • rotorul pompei este obstrucţionat (vezi “Curăţarea filtrului pentru impurităţi”). dar becul pilot este aprins. defecţiunile detectate sunt destul de mici pentru a fi rezolvate în câteva minute. Reconectaţi mașina de spălat. puteţi să o evacuaţi prin urmarea instrucţiunilor din capitolul “Evacuarea apei reziduale”. Opriţi mașina de spălat prin apăsarea butonului “Pornit/Oprit” și scoateţi ștecherul din priză. • priza din perete funcţionează în mod corect (folosiţi o lampă de birou sau altceva asemănător). Anulaţi această opţiune.Exteriorul mașinii de spălat și panoul de comenzi • Curăţaţi cu o cârpă umedă moale. • Dacă este necesar. Apăsaţi butonul “Pornit/Oprit” pentru a continua programul (nu adăugaţi detergent pentru acest program). Opriţi mașina de spălat prin apăsarea butonului “Pornit/Oprit” și scoateţi ștecherul din priză.

Porniţi alimentarea cu apă (dacă butonul “Pornit/Oprit” nu este apăsat. Defecţiune sistem anti-inundare (în funcţie de model). Există reziduuri de detergent și aditivi în sertarul de detergent la terminarea spălării. Dacă defecţiunea apare din nou. bara pentru transport TREBUIE să fie scoasă (vezi “Instalarea”). Verificaţi dacă: • mașina de spălat este așezată uniform și toate piciorușele sunt reglate (vezi “Instalarea”). Opriţi mașina de spălat prin apăsarea butonului “Pornit/Oprit”. dacă este necesar. • O fisură la furtunul de alimentare cu apă sau la mașina de spălat. și apăsaţi butonul “Pornit/Oprit” pentru a reporni programul. Rezultatele centrifugării finale sunt nesatisfăcătoare. acest sistem poate reduce automat viteza de centrifugare sau poate întrerupe centrifugarea dacă detectează o instabilitate prea mare la începerea centrifugării. Notă: mașina de spălat are un sistem de detecţie și corecţie a instabilităţii. Reconectaţi mașina de spălat. • există spumă pe rufele spălate: repetaţi ciclul clătire-centrifugare și evitaţi cantităţile excesive de detergent. dar mașina începe să alimenteze. contactaţi Serviceul (vezi “Service-ul”) Formarea spumei în exces poate de asemenea împiedica centrifugarea.. închideţi robinetul de alimentare cu apă și contactaţi Service-ul autorizat). lăsaţi apa să se răcească. adăugaţi detergent. Apăsaţi butonul “Pornit/Oprit” pentru a continua programul (nu adăugaţi detergent pentru acest program). (Pompa funcţionează). • bara de transport a fost scoasă. 116 . Mașina de spălat vibrează în timpul centrifugării. scoateţi ștecherul din priză și închideţi robinetul de apă. de exemplu). • dacă rufele sunt prea umede la terminarea programului: dacă este posibil adăugaţi alte articole de îmbrăcăminte și repetaţi ciclul de centrifugare. Dacă defecţiunea reapare. perntru a proteja mașina de spălat.IMPORTANT: Înainte de evacuare. contactaţi Service-ul autorizat (vezi “Service-ul”). Înclinaţi cu atenţie mașina de spălat înainte pentru a evacua apa din cuva inferioară. Dacă au fost încărcate articole grele (un halat de baie. Reconectaţi mașina de spălat. Reselectaţi programul dorit. Verificaţi dacă: • dozatorul de detergent este instalat corect și nu este blocat (vezi “Curăţarea și întreţinerea”). Verificaţi dacă: • rotorul pompei este obstrucţionat (vezi “Curăţarea filtrului pentru impurităţi”). Defecţiunea sistemului anti-inundare este posibil să fi fost declanșată de: • prea multă spumă. Înainte de a porni mașina de spălat. • filtrul pentru impurităţi din furtunul de alimentare cu apă nu este blocat (vezi “Curăţarea și întreţinerea”).

Deconectaţi furtunul de alimentare și pe cel de evacuare a apei. împingeţi mânerul înapoi în poziţia originală stabilă. Așteptaţi ca apa să se răcească astfel încât să evitaţi orice accident. 5. 3. Dacă mașina continuă să funcţioneze în mod defectuos. Porniţi din nou programul pentru a verifica dacă problema se repetă. completă. Comunicaţi: • Tipul de problemă. Eticheta Service este pe capacul filtrului pentru impurităţi sau în partea din spate a mașinii.SERVICE-UL Înainte de a contacta Service-ul: 1. • Modelul exact al mașinii de spălat. După aceea. • Numărul dvs. IMPORTANT: Nu folosiţi mașina de spălat dacă mânerul este scos afară. Pentru a permite mutarea mașinii. chemaţi Service-ul autorizat. 2. 2. 6. Scoateţi ștecherul din priză. trageţi puţin cu mâna mânerul situat în partea din faţă jos (opţional la anumite modele) și trageţi-l cu piciorul până se oprește. trebuie să contactaţi Service-ul distribuitorului care v-a livrat mașina de spălat. Ca prioritate. 4. Evacuaţi toată apa din furtune și din mașina de spălat (vezi “Evacuarea apei reziduale”). Transportaţi mașina de spălat în poziţie verticală. Închideţi robinetul de apă. Montaţi din nou bara pentru transport. de telefon și prefixul. 117 . • Adresa dvs. 7. • Codul Service (numărul scris după cuvântul SERVICE). 3. Încercaţi să remediaţi singur problema (vezi “Ghid de detectare a defecŢiunilor”). TRANSPORT ȘI MANIPULARE 1.

4. Scoateţi bara pentru transport. A D B 1 1 1 2 C 4 D 4 118 . Scoateţi cele două închizătoare C de pe suportul furtunului și prindeţi-le în orificiile mașinii D. 8. 3. Înainte de a folosi mașina de spălat. 1. Notă: nu uitaţi să puneţi la loc și să strângeţi cele patru șuruburi exterioare.INSTALAREA Scoaterea barei pentru transport Mașina de spălat este prevăzută cu o bară pentru transport pentru a evita orice deteriorare posibilă pe durata transportului. 2. bara pentru transport din spate TREBUIE scoasă. Puneţi la loc cele patru șuruburi exterioare B pe mașină și strângeţi-le. Deșurubaţi cele două șuruburi A și cele patru șuruburi B cu o șurubelniţă plată sau o cheie tubulară pentru piuliţe hexagonale Nr.

Dacă podeaua este denivelată. Mașina de spălat poate fi conectată fără o supapă de reţinere. Înlocuiţi-l dacă este necesar. sub piciorușe): 1. 2. Mașina de spălat poate fi instalată într-o zonă de 40 cm lăţime și 63 cm înălţime.Reglaţi piciorușele Instalaţi mașina de spălat pe o suprafaţă plană. reglaţi piciorușele (nu introduceţi bucăţi de lemn. omologat conform normei EN 50084). carton etc. 3. în apropierea racordurilor electrice. Notă: dacă instalaţi mașina pe un covor gros. Controlaţi periodic furtunul din punctul de vedere al fragilităţii și dacă prezintă fisuri. Reglaţi înălţimea piciorușului cu mâna. reglaţi piciorușele pentru a fi siguri că există suficient spaţiu sub mașină pentru circulaţia aerului. Verificaţi ca furtunul să nu fie răsucit. 3. Verificaţi impermeabilitatea robinetului și a racordurilor mașinii de spălat deschizând complet robinetul de apă. Conectaţi futurnul de alimentare cu apă. A B 119 . rezistent la presiune (minim 1000 kPA. Strângeţi la loc contrapiuliţa prin rotirea sa în sens antiorar. Dacă furtunul nu este suficient de lung. Înșurubaţi manual cu grijă furtunul de alimentare cu apă la robinet. de apă și de evacuare. 1. Slăbiţi contrapiuliţa folosind cheia fixă livrată. înlocuiţi-l cu un furtun de lungime corespunzătoare. Verificaţi dacă toate piciorușele stau corect pe podea și dacă mașina de spălat este așezată perfect uniform și stabil (folosiţi o nivelă cu bulă de aer). 2.

Dacă este necesară adăugarea unui prelungitor. Această operaţiune poate fi executată numai de către un tehnician calificat. vezi săgeata A din figură. vezi săgeata B din figură. Fixaţi cotul în formă de “U” (C) la capătul liber al furtunului de evacuare. există riscul de scurgere și de opărire cu apă fierbinte. 3. Conectaţi furtunul de evacuare a apei 1. deconectaţi imediat mașina de spălat de la alimentarea cu curent electric. • Dacă furtunul este deteriorat. Deschideţi complet robinetul de apă și controlaţi impermeabilitatea racordului. Lungimea maximă a furtunului de evacuare: 2. În caz contrar. Conectaţi furtunul de evacuare la sifon sau agăţaţi-l pe marginea unei chiuvete cu ajutorul cotului în formă de “U”. Important: NU slăbiţi racordul furtunului de evacuare din stânga. Scoateţi furtunul de evacuare din racordurile de furtun stânga și dreapta. folosiţi un furtun flexibil de aceeași dimensiune și fixaţi racordurile cu coliere cu șurub. Înălţimea minimă de evacuare: 55 cm.50 m. 2. înlocuiţi-l cu un furtun cu pană de etanșare cu o lungime de 3 m (disponibil la Service-ul autorizat Whirlpool sau la distribuitorul dumneavoastră). Înălţimea maximă de evacuare (cot în formă de “U”): 100 cm. Important: Verificaţi ca furtunul de evacuare să nu fie răsucit și luaţi toate măsurile de precauţie pentru ca acesta să nu cadă în timpul funcţionării mașinii de spălat. închideţi robinetul și înlocuiţi furtunul. Dacă furtunul este prea scurt. Marginea chiuvetei nu trebuie să fie la mai mult de 100 cm faţă de podea.Sistem anti-inundare cu dispozitiv cu pană de etanșare (în funcţie de model) • Înșurubaţi furtunul la robinetul de alimentare cu apă. Ligheanele mici de mână nu sunt potrivite. A C B 120 . • Mașina de spălat nu trebuie să fie racordată la robinetul de amestecare a unui încălzitor de apă fără presiune! • Furtunul de alimentare cu apă și armătura de plastic conţin (în funcţie de model) componente electrice: nu tăiaţi furtunul și nu introduceţi armătura în apă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful