1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ «Ν.

ΤΣΟΠΟΤΟΣ»
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
Καραγιαννέλου Ιωάννα
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Με θέμα : "Άθλοι του Ήρακλή-Τα βόδια του Γηρυόνη
"
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: ΙστορίαΠληροφορική
Τάξη στην οποία απευθύνεται: Γ΄ Δημοτικού

Διδακτικοί Στόχοι
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:
Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ: χρήση του
λογισμικού "Mythochora"ως εργαλείο μάθησης .
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: Να εργαστούν
οι μαθητές σε ομάδες, να αναγνωρίσουν τη συμβολή
της ομαδικής εργασίας στην παραγωγή έργου.

Εκτιμώμενη Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες

Λίγα
λόγια
για
το
"περιπέτειες στη μυθοχώρα"

λογισμικό

Το λογισμικό Mythochora είναι ένα ανοιχτού τύπου
λογισμικό.Οι πληροφορίες που διδάσκονται μέσα
από το "Ταξίδι στη Μυθοχώρα" είναι χωρισμένες σε
σύντομες διδακτικές ενότητες για την καλύτερη
εκμάθησή τους. Κατά την ανάγνωση της διδακτέας
ύλης για τη μυθολογία ο μαθητής χρειάζεται να
συγκρατεί τα στοιχεία που παρέχονται ώστε να

απαντήσει
στις
ανάλογες
ερωτήσεις
που
ακολουθούν.
Γίνεται
άμεση
επαλήθευση
των
απαντήσεων καθώς και ενίσχυση της σωστής
απάντησης με την εμφάνιση του γνωστού Πήγασου
και υπόκρουση χειροκροτημάτων.
Ο τρόπος που είναι δομημένο το λογισμικό
οδηγεί

στη

μαθητοκεντρική

εκπαίδευση

της

διδασκαλίας της μυθολογίας περιορίζοντας το ρόλο
του εκπαιδευτικού σε συντονιστικό. Οι μαθητές ήδη
από την παιδική τους ηλικία (καθημερινότητα,
ΜΜΕ, εξιστόρηση μυθικών γεγονότων) έχουν στο
μυαλό τους κάποιες ατομικές ιδέες σχετικά με τη
μυθολογία. Καθώς διανύουν το λογισμικό κάποιες
πληροφορίες που λαμβάνουν έρχονται σε γνωστική
σύγκρουση με τις προϋπάρχουσες ιδέες, όμως αυτό
παρατηρείται σε μικρό βαθμό. Εμφανής είναι και η
διαθεματικότητα
συμμετέχων

αφού

μέσα

αποκτάει

πέρα

από
από

το

ταξίδι

ο

μυθολογικές

γνώσεις που αφορούν ιστορικά γεγονότα, καλύτερη
εκμάθηση της γλώσσας ,μέσω του λεξιλογίου που
παρατίθεται και των δραστηριοτήτων. Επιπλέον
μαθαίνει κάποια γεωγραφικά στοιχεία (π.χ. χάρτης
μυθοχώρας, ταξίδι Θησέα από αρχαία Κρήτη σε
Αθήνα).

Οργάνωση-φάσεις
δραστηριότητας

διεξαγωγής

της

Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο
εργαστήριο όπου οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε

επτά ομάδες ,των τριών παιδιών η καθεμιά . Ο
εκπαιδευτικός αντιγράφει και εγκαθιστά σε όλους
τους υπολογιστές του εργαστηρίου το λογισμικό
Mythochora’,στην επιφάνεια εργασίας, για να
μπορούν να το βρίσκουν εύκολα τα παιδιά.
Πριν περάσουν τα παιδιά στο εργαστήριο
κάνουν το μάθημα 5 από τους άθλους του Ηρακλή.

1o

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.Ανοίξτε το λογισμικό ‘’Περιπέτειες στη Mythochora’’, κάνοντας διπλό κλικ στο

εικονίδιο

που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας .

2.Πατήστε κάτω αριστερά το εικονίδιο
΄΄ΕΠΙΛΟΓΕΣ΄΄και από τη μπάρα που θα εμφανιστεί

κάντε κλικ στο 6ο εικονίδιο που ονομάζεται

ΑΣΚΟΥΜΑΙ

3.Στην οθόνη που θα εμφανιστεί κάντε κλικ στην 4η Ενότητα ,στον
θεούς και ήρωες και συγκεκριμένα στην εντολή :Βοήθησε τον Ηρακλή
να κερδίσει τη βοήθεια του Ποσειδώνα

4.Στην παραπάνω οθόνη που θα εμφανιστεί διαβάστε την εντολή που
σας δίνεται. Έπειτα προσπαθήστε να συμπληρώσετε το σταυρόλεξο

5.Αφού τελειώσετε το σταυρόλεξο πατήστε κάτω
δεξιά το εικονίδιο

Θα εμφανιστεί το παρακάτω εικονίδιο, ως επιβράβευση, από τον
Πήγασο, αν το φτιάξετε σωστό

Αν όμως είναι λάθος τότε ο Πήγασος θα σας παρακινήσει :

Το σωστό σταυρόλεξο που θα σας προκύψει είναι το ακόλουθο

6.Όταν τελειώσετε, μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο
πάνω δεξιά και να εκτυπώσετε το σταυρόλεξο σας και έπειτα πατώντας

το εικονίδιο
σελίδα.

κάτω δεξιά , θα επιστρέψετε στην αρχική

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful