1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ «Ν.

ΤΣΟΠΟΤΟΣ»
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
Καραγιαννέλου Ιωάννα
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Με θέμα :Μέτρηση μηκών σε εκατοστά και χιλιοστά
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μαθηματικά-Πληροφορική
Τάξη στην οποία απευθύνεται: Γ΄ Δημοτικού
Διδακτικοί Στόχοι
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:α)να αντιμετωπίσουν οι μαθητές
καταστάσεις από την καθημερινή ζωή που απαιτούν μέτρηση μήκους και
να χρησιμοποιήσουν το μέτρο και τις υποδιαιρέσεις του,
β) να μπορούν να χρησιμοποιούν ως μονάδα μέτρησης το μέτρο και τις
υποδιαιρέσεις του, δηλαδή το εκατοστό και το χιλιοστό.
Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ: χρήση του λογισμικού kidspiration ως
εργαλείο μάθησης .
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: Να εργαστούν οι μαθητές σε ομάδες,
να αναγνωρίσουν τη συμβολή της ομαδικής εργασίας στην παραγωγή
έργου.
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα

Οργάνωση-φάσεις διεξαγωγής της δραστηριότητας
Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στην αίθουσα όπου οι μαθητές είναι
χωρισμένοι σε δύο ομάδες(α΄,β΄) , τριών και τεσσάρων παιδιών αντίστοιχα.
Ο εκπαιδευτικός αντιγράφει και εγκαθιστά στους υπολογιστές το λογισμικό
kidspiration,στην επιφάνεια εργασίας, για να μπορούν να το βρίσκουν
εύκολα τα παιδιά.
Το λογισμικό kidspiration είναι πλέον εγκατεστημένο σε όλους τους
υπολογιστές. Το kidspiration είναι ένα ανοιχτού τύπου λογισμικό που
ενθαρρύνει το μαθητή τόσο να εξερευνά και να ανακαλύπτει έννοιες, όσο
και να κάνει πρακτική εξάσκηση πάνω στις έννοιες αυτές.
Πριν περάσουν τα παιδιά στο εργαστήριο γίνεται από το βιβλίο το
ανάλογο μάθημα της μέτρησης του μήκους . Στη δραστηριότητα αυτή
προτείνονται στους μαθητές καταστάσεις που περιλαμβάνουν μετρήσεις
μήκους. Ήδη από την προηγούμενη τάξη οι μαθητές έχουν εξασκηθεί στο

να χρησιμοποιούν το μέτρο και τις υποδιαιρέσεις του για να μετρούν το
μήκος .

Μοιράζεται το φύλλο εργασίας

Διαδικασία προετοιμασίας του φύλλου εργασίας από
τον εκπαιδευτικό
Ο εκπαιδευτικός αφού ανοίξει το
λογισμικό Kidspiration
που έχει ήδη εγκαταστήσει στον υπολογιστή, από το

εικονίδιο Νumeracy

φτάνει στο Measuring

Furniture
και, κάνοντας διπλό κλικ επάνω,
προκύπτει η παρακάτω οθόνη.

Ο εκπαιδευτικός γράφει στα ελληνικά, κάνοντας
διπλό κλικ με το ποντίκι πάνω στις αγγλικές
εκφράσεις. Αλλάζει έτσι την εκφώνηση της άσκησης,
τους τίτλους κάθε δραστηριότητας, καθώς και τις
οδηγίες της άσκησης, υποβοηθούμενος από την μπάρα που
βρίσκεται στο κάτω μέρος

και έτσι προκύπτει η παρακάτω οθόνη.

Από την εντολή file
αποθηκεύει την εργασία στην επιφάνεια εργασίας και
δίνει την ονομασία ΄΄μέτρηση μήκους΄΄ .Το φάκελο
αυτό ο εκπαιδευτικός τον κάνει αντιγραφή σε όλους
τους υπολογιστές, ώστε να μπορούν να τον ανοίξουν
οι μαθητές και να συμπληρώσουν τις ασκήσεις.Στο
τέλος ο εκπαιδευτικός δεν ξεχνά να ελέγξει όλα τα

φύλλα εργασιών και να συζητήσει τυχόν δυσκολίες
που θα προκύψουν.

Φύλλο Εργασιών
1.Αφού ανοίξετε το λογισμικό Kidspiration από έναρξη-προγράμματα,

πατάτε το εικονίδιο΄΄ open a file΄΄
και επιλέγετε από την οθόνη
που θα σας προκύψει, το φάκελο ΄΄ μέτρηση μήκους ΄΄ από την
επιφάνεια εργασίας , για να ανοίξετε το φύλλο εργασιών που υπάρχει
ήδη εκεί.

Το φύλλο που θα προκύψει είναι το παρακάτω.

2.Αφού διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες, πρέπει να
απαντήσετε στις ερωτήσεις .

3.Την απάντηση που θα δώσετε, θα την γράψετε στο
άδειο κουτάκι που βρίσκεται από κάτω της, κάνοντας
διπλό κλικ πάνω του.
4.Για να κάνετε τις μετρήσεις που σας ζητούνται
πρέπει να κάνετε κλίκ στον χάρακα, κάτω δεξιά, και
κρατώντας πατημένο το κουμπί, να τον σύρετε στο
αντικείμενο που θέλετε να μετρήσετε. Τις μετρήσεις
θα τις κάνετε με το κάτω μέρος του χάρακα που είναι
χωρισμένο σε εκατοστά και χιλιοστά.

5. Πατώντας την εντολή στην επάνω μπάρα

θα εμφανιστεί το

παρακάτω παράθυρο,
όπου και θα μπορέσετε να
γράψετε τα ονόματα της ομάδας σας στο φύλλο, δεξιά, αριστερά ή στο
κέντρο και να τα αποθηκεύσετε στην εργασία σας.

6.Τέλος από την εντολή πάνω αριστερά ΄΄file΄΄
την εργασία σας

αποθηκεύετε

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful