P. 1
PS - UNIT ICT.doc

PS - UNIT ICT.doc

|Views: 3|Likes:
PELAN STRATEGI ICT
PELAN STRATEGI ICT

More info:

Published by: Mohanambal Jayakumaran on Nov 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

PELAN TINDAKAN STRATEGIK BIDANG KURIKULUM : UNIT ICT 2011 - 2013

KEKUATAN (STRENGTH – S) • • • • • • Bilik berhawa dingin dan selesa Sokongan daripada pihak pentadbiran Bilik yang selamat dengan sistem pengera dan jauh dari gangguan Dihubungkan dengan talian Internet melalui 1Bestarinet secara percuma Kemudahan baik pulih peralatan oleh BTPNS ! " PK#$ Semua guru mempunyai kemahiran menggunakan Komputer sekurang % kurangnya &S '((ice

KELEMAHAN (WEAKNESS – W) • • • • • • • • • Pelajar lebih suka melayari laman web hiburan berbanding laman web pendidikan$ )aringan 1Bestarinet agak perlahan$ *irus mudah tersebar melalui jaringan Internet Pelajar kurang menghargai kemudahan (rasarana yang disediakan dan gemar merosakkannya Scan dan De(ragmenter tidak pernah dilakukan oleh guru #uru jarang mempraktikkan kemahiran yang diperolehi selepas pulang dari kursus +dakalanya penyelesaian masalah yang dilaporkan agak lambat )urang kemahiran antara pelajar mahir dan tidak mahir adalah tinggi Bilangan komputer yang sedikit dan tidak mencukupi

PELUANG(OPPORTUNITIES – O) • • • • PK# sentiasa bersedia menghulur bantuan bila diperlukan Kursus,kursus anjuran )PN dan PPD KP& bersedia memberi penambahan bilangan jaringan internet dan menyelesaikan masalah yang timbul BTPNS ! sentiasa memberi tindakbalas kepada laporan yang dibuat walaupun agak lambat

CABARAN(CHALLENGE – C) • • • Pelajar yang suka merosakkan peralatan komputer Kesedaran pelajar yang kurang tentang kepentingan kemahiran komputer Kehilangan peralatan komputer

S/0S. • $uru jarang mempraktikkan kemahiran yang diperolehi selepas pulang dari kursus) • -dakalanya penyelesaian masalah yang dilaporkan agak lambat • *urang kemahiran antara pelajar mahir dan tidak mahir adalah tinggi • Bilangan komputer yang sedikit dan tidak mencukupi) (O)PELUANG: • PK$ sentiasa bersedia menghulur bantuan bila diperlukan) • Kursus.'1 &atriks2 Bidang/Unit*: ICT Dalaman (S)KEKUATAN: • Bilik berhawa dingin dan selesa • • Luaran • • • Sokongan daripada pihak pentadbiran Bilik yang selamat dengan sistem pengera dan jauh dari gangguan Dihubungkan dengan talian Internet melalui jaringan 1Bestarinet secara percuma Kemudahan baik pulih peralatan oleh BTP S!" # PK$ Semua guru mempunyai kemahiran menggunakan Komputer sekurang % kurangnya &S '((ice (W)KELEMAHAN: • Pelajar lebih suka melayari laman web hiburan berbanding laman web pendidikan) • *aringan $IT agak perlahan) • +irus mudah tersebar melalui jaringan Internet • Pelajar kurang menghargai kemudahan (rasarana yang disediakan dan gemar merosakkannya • Scan dan De(ragmenter tidak pernah dilakukan oleh guru dipertanggungjawabkan oleh kementerian.+nalisis Persekitaran -T'.S/0S.kursus anjuran *P dan PPD) • KP& bersedia memberi penambahan bilangan jaringan internet) • BTP S!" sentiasa memberi tindakbalas kepada laporan yang dibuat walaupun agak lambat) (C)CABARAN: • Pelajar yang suka merosakkan peralatan komputer) • Kesedaran pelajar yang kurang tentang kepentingan kemahiran komputer • Kehilangan peralatan komputer Strategi SO &eningkatkan kekerapan penggunaan &akmal Komputer Strategi WO &enambahkan dan meningkatkan kualiti peralatan &akmal Komputer) Pengetahuan guru dalam I/T" Strategi SC &emupuk nilai menghargai kemudahan yang disediakan Strategi WC *anakan strategi yang sesuai jika ada .'T"1'.

menjelang 4516$ K K 3+P+N &eningkatkan P N##7N++N Pengetahuan guru pencapaian murid K &7D+8+N dalam I1T! agak dalam I1T! sehingga &+K&+! kurang memuaskan :5. S$+ B$'&'$*ta*i Tinggi dan Ta/a'an Ba') Isu &asalah &atlamat Strategi -drp S. peningkatan pencapaian dalam I1T! . penggunaan makmal komputer .PELAN STRATEGIK BIDANG/UNIT*: ICT SJK (T) AMPANG TAHUN 2 !! " 2 !# NKRA: M$%&$'()a*+an &$()ang &$ndidi+an .'12 &eningkatkan kekerapan penggunaan &akmal Komputer &eningkatkan kuantiti dan kualiti peralatan makmal komputer &eningkatkan nilai menghargai kemudahan makmal komputer Indikator Pencapaian -KPI2 . murid$ 15 65 <5 :5 15 65 <5 :5 15 65 <5 :5 .NKRA: LINUS. kekurangan kerosakan peralatan Sasaran .ang -$'+)a(iti dan -$'+$%a%&)an S). menjelang 4516$ K'&P7T 3 9+N# &eningkatkan nilai S+N#+T Nilai menghargai menghargai &INI&+ kemudahan makmal kemudahan makmal komputer yang komputer rendah$ terutamanya di kalangan murid.T32 T'* 2 !! 4514 4516 &eningkatkan Kekerapan kekerapan penggunaan makmal penggunaan makmal komputer yang minima komputer sehingga :5.

4 P &B NT+N #+N I1T! P N#7B+8S 7+I+N &+K&+! K'&P7T 3 #737 I1T! & I . menjelang 4516$ &eningkatkan pencapaian murid dalam I1T! sehingga :5. menjelang 4516$ &eningkatkan nilai menghargai kemudahan makmal komputer terutamanya di kalangan murid.NKRA: LINUS.murid$ Tangg)ng3a/a- T$%&15 K1*/ S)%-$' Indi+at1' P$n6a&aian T27 ETR 1 T+K!I&+T I1T #737 I1T )+N . N'* 3& 6555 15 :5 .PELAN TAKTIKAL 2 !! Bidang/Unit*: ICT NKRA: M$%&$'()a*+an &$()ang &$ndidi+an .ang -$'+)a(iti dan -$'+$%a%&)an S). Penggunaan &akmal Komputer secara e(isien 15 :5 15 :5 6 P NT+DBI3 = #737 I1T S P . SBT dan Ta/a'an Ba') Bi(0 P'1g'a% 2-3$+ti4 &eningkatkan kekerapan penggunaan makmal komputer sehingga :5.

menjelang 4514$ )anuari Semua guru @ pengawas I1T Pn$ )$ &ohanambal 1$ 1ara membuat tempahan &akmal Komputer 4$ Perolehan kunci makmal 6$ !aporan masalah dan kerosakan A$ 3ekod penggunaan makmal dan penggunaan alatan komputer <$ Kepentingan penggunaan peralatan I1T B$ Kelas I1T! bagi tahun A Kekangan Tiada kekangan. Taklimat berterusan diberikan kepada semua guru dan rekod penggunaan disemak dari masa ke semasa$ : : : Tandatangan P$ni(ai Na%a P$ni(ai Ta'i+5 .Pelan 'perasi Bidang"7nit>? I1T Nama Program 'bjekti( Tempoh Kumpulan Sasaran #uru Terlibat Proses Kerja Taklimat I1T &eningkatkan kekerapan penggunaan makmal komputer sehingga 65. Pemantauan Pemantauan oleh #PK Kurikulum Penilaian Penambahbaikan 'bjekti( mencapai tahap 65.

Pelan 'perasi Bidang"7nit>? I1T Nama Program 'bjekti( Tempoh Kumpulan Sasaran #uru Terlibat Proses Kerja Pembentangan I1T! &eningkatkan pencapaian murid dalam I1T! sehingga 65.menjelang 4514$ &ei Semua guru yang mengajar I1T! Pn$ Shirley 1$ Pengenalan matapelajaran I1T! 4$ Konsep dan objekti( I1T! 6$ Perlaksanaan I1T! A$ 3ancangan Pengajaran dan aktiCiti Kekangan Kekurangan jumlah komputer di makmal komputer Pemantauan Pemantauan oleh #PK Kurikulum Penilaian Penambahbaikan 'bjekti( mencapai tahap 45. dengan murid % murid berkongsi komputer$ )umlah komputer harus dipertingkatkan$ : : : Tandatangan P$ni(ai Na%a P$ni(ai Ta'i+5 .

N'* Pentadbir dan guru I1T Pn$N$ #handimathy @ n$*adiCelu @ Pn$ &ohanambal 1$ &engecat 4$ Pembaikian komputer yang rosak 6$ Pemasangan internet pada setiap komputer A$ Pembaikian makmal komputer secara keseluruhan Kekangan Kekurangan dana bagi pengubahsuaian .murid$ S P . sukar mendapat tenaga kerja Pemantauan Pemantauan oleh Pentadbir Penilaian Penambahbaikan 'bjekti( mencapai tahap 45. $ &urid % murid harus diberi taklimat bagi menghargai peralatan makmal komputer sepanjang sesi persekolahan$ : : : Tandatangan P$ni(ai Na%a P$ni(ai Ta'i+5 .Pelan 'perasi Bidang"7nit>? I1T Nama Program 'bjekti( Tempoh Kumpulan Sasaran #uru Terlibat Proses Kerja Pengubahsuaian makmal komputer &eningkatkan nilai menghargai kemudahan makmal komputer terutamanya di kalangan murid.

NoC P$ni(aian K$-$'+$*anan P'1g'a% &endapat respon yang baik dari semua guru Tidak dapat dijalankan sepenuhnya kerana kekurangan komputer 8anya 45.3ekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 4511 Bidang/Unit*: ICT Bi( 1 4 6 P'1g'a% Taklimat I1T T$%&15 P$(a+*anaa n )an Ta'i+5 P$%anta)an 15$1$4511 oleh #B"PK <$<$4511 Sepanjang Sep . NoC Tandatangan P$ni(ai Na%a P$ni(ai Ta'i+5 : : : . dicapai Cadangan P$na%-a5-ai+an Taklimat dari masa ke semasa dan rekod penggunaan disemak$ &eningkatkan peralatan makmal komputer &eningkatkan dana bagi perbelanjaan$ Catatan Boleh dilaksana pada 4514 Program dibuat semula pada 4514 Diteruskan 4516$ Pembentan &ei gan I1T! Pengubahs uain makmal kmputer Sep .

P$ni(aian 8 Ma+()% Ba(a* P'$*ta*i &$(a+*anaan St'at$gi 2 !! 9 2 !# &+T!+&+T"'B) KTID &eningkatkan kekerapan penggunaan makmal komputer sehingga :5. murid$ KEY PERFOMANCE INDICATORS -KPI2 . kekurangan kerosakan peralatan S+S+3+N P3 ST+SI T'* 4511 4514 4516 15 65 <5 :5 INISI+TID"TIND+K+N Bidang/Unit*: ICT P3 ST+SI S B N+3 4511 4514 4516 1atatan 65 Taklimat I1T 15 65 <5 :5 Pembentanangan I1T! 45 15 65 <5 :5 Pengubahsuaian makmal komputer 45 7!+S+N?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !+P'3+N DIS DI+K+N '! 8? $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ . menjelang 4516$ &eningkatkan pencapaian murid dalam I1T! sehingga :5. menjelang 4516$ &eningkatkan nilai menghargai kemudahan makmal komputer terutamanya di kalangan murid. penggunaan makmal komputer . peningkatan pencapaian dalam I1T! .

ang -$'+)a(iti dan -$'+$%a%&)an S). 4 P &B NT+N #+N I1T! P N#7B+8S 7+I+N &+K&+! K'&P7T 3 #737 I1T! & I .NKRA: LINUS. Penggunaan &akmal Komputer secara e(isien 15 :5 15 :5 6 P NT+DBI3 = #737 I1T S P . N'* 3& 6555 15 :5 .PELAN TAKTIKAL 2 !2 Bidang/Unit*: ICT NKRA: M$%&$'()a*+an &$()ang &$ndidi+an .murid$ Tangg)ng3a/a- T$%&15 K1*/ S)%-$' Indi+at1' P$n6a&aian T27 ETR 1 T+K!I&+T I1T #737 I1T )+N . menjelang 4516$ &eningkatkan nilai menghargai kemudahan makmal komputer terutamanya di kalangan murid. SBT dan Ta/a'an Ba') Bi(0 P'1g'a% 2-3$+ti4 &eningkatkan kekerapan penggunaan makmal komputer sehingga :5. menjelang 4516$ &eningkatkan pencapaian murid dalam I1T! sehingga :5.

Pelan 'perasi Bidang"7nit>? I1T Nama Program 'bjekti( Tempoh Kumpulan Sasaran #uru Terlibat Proses Kerja Taklimat I1T &eningkatkan kekerapan penggunaan makmal komputer sehingga <5. menjelang 4514$ )anuari Semua guru @ pengawas I1T Pn$ )$ &ohanambal E$ 1ara membuat tempahan &akmal Komputer :$ Perolehan kunci makmal F$ !aporan masalah dan kerosakan 15$3ekod penggunaan makmal dan penggunaan alatan komputer 11$Kepentingan penggunaan peralatan I1T 14$Kelas I1T! bagi tahun < Kekangan Tiada kekangan. Taklimat berterusan diberikan kepada semua guru dan rekod penggunaan disemak dari masa ke semasa$ : : : Tandatangan P$ni(ai Na%a P$ni(ai Ta'i+5 . Pemantauan Pemantauan oleh #PK Kurikulum Penilaian Penambahbaikan 'bjekti( mencapai tahap <5.

Pelan 'perasi Bidang"7nit>? I1T Nama Program 'bjekti( Tempoh Kumpulan Sasaran #uru Terlibat Proses Kerja Pembentangan I1T! &eningkatkan pencapaian murid dalam I1T! sehingga 65. dengan murid % murid berkongsi komputer$ )umlah komputer harus dipertingkatkan dan internet perlu dibaiki$ : : : Tandatangan P$ni(ai Na%a P$ni(ai Ta'i+5 .menjelang 4514$ &ei Semua guru yang mengajar I1T! Pn$ Shirley <$ Pengenalan matapelajaran I1T! B$ Konsep dan objekti( I1T! E$ Perlaksanaan I1T! :$ 3ancangan Pengajaran dan aktiCiti T+87N < Kekangan Kekurangan jumlah komputer di makmal komputer dan kemudahan internet Pemantauan Pemantauan oleh #PK Kurikulum Penilaian Penambahbaikan 'bjekti( mencapai tahap A5.

$ &urid % murid harus diberi taklimat bagi menghargai peralatan makmal komputer sepanjang sesi persekolahan$ : : : Tandatangan P$ni(ai Na%a P$ni(ai Ta'i+5 .Pelan 'perasi Bidang"7nit>? I1T Nama Program 'bjekti( Tempoh Kumpulan Sasaran #uru Terlibat Proses Kerja Pengubahsuaian makmal komputer &eningkatkan nilai menghargai kemudahan makmal komputer terutamanya di kalangan murid. N'* Pentadbir dan guru I1T Pn$N$ #handimathy @ n$*adiCelu @ Pn$ &ohanambal 1$&engecat 4$Pembaikian komputer yang rosak 6$Pemasangan internet pada setiap komputer A$Pembaikian makmal komputer secara keseluruhan Kekangan Kekurangan dana bagi pengubahsuaian Pemantauan Pemantauan oleh Pentadbir Penilaian Penambahbaikan 'bjekti( mencapai tahap <5.murid$ S P .

NoC Tandatangan P$ni(ai Na%a P$ni(ai Ta'i+5 : : : . NoC P$ni(aian K$-$'+$*anan P'1g'a% &endapat respon yang baik dari semua guru dan guru mengikut jadual yang disediakan$ Tidak dapat dijalankan sepenuhnya kerana kekurangan komputer 8anya 45. dicapai Cadangan P$na%-a5-ai+an Taklimat dari masa ke semasa dan rekod penggunaan disemak$ &eningkatkan peralatan makmal komputer &eningkatkan dana bagi perbelanjaan$ Catatan Perlaksanaan diteruskan bagi 4516 Program dibuat semula pada 4516 Diteruskan 4516$ 4 6 Pembentan &ei gan I1T! Pengubahs uain makmal kmputer Sep .3ekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 4514 Bidang/Unit*: ICT Bi( 1 P'1g'a% Taklimat I1T T$%&15 P$(a+*anaa n )an Ta'i+5 P$%anta)an 1:$1$4514 oleh #B"PK 4$<$4514 Sepanjang Sep .

kekurangan kerosakan peralatan S+S+3+N P3 ST+SI T'* 4511 4514 4516 15 65 <5 :5 INISI+TID"TIND+K+N Bidang/Unit*: ICT P3 ST+SI S B N+3 4511 4514 4516 1atatan 65 <5 Taklimat I1T 15 65 <5 :5 Pembentanangan I1T! 45 A5 15 65 <5 :5 Pengubahsuaian makmal komputer 45 <5 7!+S+N?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !+P'3+N DIS DI+K+N '! 8? $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ . menjelang 4516$ &eningkatkan pencapaian murid dalam I1T! sehingga :5.P$ni(aian 8 Ma+()% Ba(a* P'$*ta*i &$(a+*anaan St'at$gi 2 !! 9 2 !# &+T!+&+T"'B) KTID &eningkatkan kekerapan penggunaan makmal komputer sehingga :5. peningkatan pencapaian dalam I1T! . menjelang 4516$ &eningkatkan nilai menghargai kemudahan makmal komputer terutamanya di kalangan murid. murid$ KEY PERFOMANCE INDICATORS -KPI2 . penggunaan makmal komputer .

+T+NK7+S+ *! D3'# S P+N)+N# S SI P 3S K'!+8 +N 4516 3& 1555 < :5 . menjelang 4516$ &eningkatkan nilai menghargai kemudahan makmal komputer terutamanya di kalangan murid. Penggunaan &akmal Komputer secara e(isien 15 :5 15 :5 6 P NT+DBI3 = #737 I1T S P . menjelang 4516$ &eningkatkan pencapaian murid dalam I1T! sehingga :5.PELAN TAKTIKAL 2 !# Bidang/Unit*: ICT NKRA: M$%&$'()a*+an &$()ang &$ndidi+an . SBT dan Ta/a'an Ba') Bi(0 P'1g'a% 2-3$+ti4 &eningkatkan kekerapan penggunaan makmal komputer sehingga :5.ang -$'+)a(iti dan -$'+$%a%&)an S).NKRA: LINUS.murid$ &eningkatkan pengetahuan guru @ murid dan ibubapa bagi penggunaan *! D3'#$ Tangg)ng3a/a- T$%&15 K1*/ S)%-$' Indi+at1' P$n6a&aian T27 ETR 1 T+K!I&+T I1T #737 I1T )+N . 4 P &B NT+N #+N I1T! P N#7B+8S 7+I+N &+K&+! K'&P7T 3 #737 I1T! & I . N'* 3& 6555 15 :5 A P 3!+KS+N+ +N D3'# *! P NT+DBI3 @ #737 I1T D+N )+.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->