Universitarea Spiru Haret

Anca Sandu Tomaşevschi

Doctrine şi curente în arhitectură şi urbanism, secolele 19 şi 20
Improvizaţie de note de curs Partea I.

Precizare
Acesta nu este un curs redactat cu atenţia cuvenită, nici măcar unor note de curs. Din lipsă de timp, este doar un rezumat improvizat, cu un caracter mai degrabă oral, lipsit de coerenţa pretinsă de la un text scris. Dar încearcă să se suprapună oarecum cu ceea ce spun la curs. Pentru examen, se vrea un suport care vă oferă repere cu privire la ceea ce s-a spus la curs. În continuarea acestor însemnări trebuie citit din cărţi, eventual din bibliografia recomandată. Evident, din prezentarea mea nu trebuie să învăţaţi biografiile. Le-am scris pentru cei interesaţi să facă legături între ideile, practica arhitecturală şi conjuncturile de viaţă ale personalităţilor menţionate. Şi, bineînţeles, nu învăţaţi ani sau liste de lucrări. Nu învăţaţi nimic fără să înţelegeţi. Străduiţi-vă însă să înţelegeţi fenomenul, ideile şi să le puteţi exprima coerent, elevat.

Cuprins
Spiritul romantic, 4 Simbolismul liric, 5 Arhitectura romantică, 10 Istoricismul, 15 Eclectismul şi stilurile naţionale, 24 Structurile metalice Oraşul secolului 19 Arts and Crafts Art Nouveau Auguste Perret Tony Garnier Futurismul italian Avangarda rusă Olanda lui Berlage

prefigurat încă din secolul al 18-lea. exoticul. spune artă modernă" (Baudelaire) Romantismul.de excesele decorative ale barocului. firmitas. este caracterizat şi de aspiraţia la originalitate şi libertatea formelor. euritmia. Romantismul are deci un caracter anticanonic. grotescul. simetria. expresivitatea. Romanticii au manifestat un caracter polemic faţă de clasicism. pe concordanţa dintre toate aceste componente ale arhitecturii şi expresia ei estetică. Starea romantică. ritmul etc. Aceste afirmaţii sunt valabile în toate artele. armonia. "Cine spune romantism. ipocrite. a fost o reacţie la raţionalitatea excesivă a iluminismului. teoreticienii raţionalişti (în fond şi ei pătrunşi de spiritul romantic revoluţionar) combăteau estetismul şi aminteau insistent de categoriile pragmatice ale arhitecturii (utilitas. eliberator.) . Romantismul respins simpla frumuseţe vizuală şi a revelat şi alte valori. este expresia tensiunii spirituale determinate de revoluţiile burgheze şi zorii lumii capitaliste. romantismul viza individualul. în cultură în general şi în arhitectură în particular. atmosfera. care atinsese un apogeu al decorativismului. feericul. certitudini cu valabilitate globală şi eternă. . structura unitară şi alte legi în directă legătură cu aparenţa. dimensiunea socială. pateticul.Spiritul romantic Romantismul ca stare de spirit dominantă în secolului al 19-lea. În artă. de asemenea. Pe ele romantismul se găsea plicticoase şi tocite. cu tendinţe de profunzime abisală. Clasicismul aspira la descoperirea adevărurilor universale. Ca reacţie.) Insistau. Poate fi interpretat ca o reacţie a sentimentului faţă de raţiune. artificiale. Romantismul viza caracterul propriu sau caracterul naţional. pitorescul. particularizatoare: caracterul. macabrul. ca stare se spirit caracteristică epocii. Iar sentimentul prevalent era dorul – Sehnsucht. Primul care a lansat pledoaria pentru legitimitatea subiectivităţii a fost Claude Perrault. inedită. (acestea fiind considerate amândouă ca retorice.de costrângerile normative ale clasicismului (proporţii “desprinse de greci din legile naturii“). De la Jean Jacques Rousseau. el s-a manifestat într-o primă fază. toate acestea fundamentate pe simetrie. fantasticul. fie la frivolitatea rococoului. ineditul. văzut ca expresie a unor universuri profunde. bizarul. poartă în sine semnificaţia eliberării: . economică etc. ostentative. romantismul a preluat cultul naturii. universaliste şi plicticoase – în plus deplasate într-o societate din ce înce mai capitalistă şi care făcea eforturi de a se democratiza. particularul. În arhitectură. echilibru. Clasicismul viza frumuseţea văzută ca armonie. Întâlnim frecvent iregularul. În discursul despre arte. seninătate. căuta repere estetice fixe. Ca urmare. canonic. stabilitate. În locul lor a propus categorii estetice noi ca tragicomicul. care devenise dogmatic. Categoriile estetice ale clasicismului fuseseră proporţiile. ca o reacţie fie la clasicismul rigid şi lipsit de fantezie.

Toţi trei au fost contemporani cu Revoluţia Franceză din 1789. Astfel. ca stare de spirit dominantă în sec. . de Piranesi şi de romantismul englez. spiritul întregii epoci s-a numit romantism. A urmat etapa de căutare a raţionalităţii arhitecturii.de dezumanizarea prefigurată deja de zorii societăţii preindustriale capitaliste. primul val de invazie a sentimentului. extravaganţe. vis. dar au fost spirite originale şi fanteziste. romanticii se refugiau în lumi îndepărtate. Studii la Academia lui Blondel (1705-1774). fabulaţii gigantice şi teatrale. În cultură. nonconformismului şi evadării din realitate a născut bizarerii. chiar în Franţa. Considerat la vremea lui drept un exaltat. modele utopice. altele au avut oarece tendinţe de adaptare la noua realitate. scăpat cu greu de eşafod. A fost influenţat de clasicism. Este o tendinţă manifestată în Franţa. geometrice. bastionul clasicismului a început să se destabilizeze.de corsetele sociale (vezi influenţa iluministă în teatrul din Besencon al lui Ledoux). 19. Când romantismul şi-apierdut vocaţia libertăţii şi a început să-şi inventeze canoane.. lumi imaginate. un om al extremelor. în spaţiu. Ca o contrareacţia la certitudinile doctrinei neoclasice. care depăşeau geometria compoziţiei şi alte criterii grafice. Raţionalitatea viza relaţia arhitecturii cu realitatea existenţială a individului şi cu condiţiile naturale. pitorescul vieţii câmpeneşti. Soluţiile propuse vor fi studiate în arhitectură. Ledoux este asemănat cu contemporanii lui Etienne-Louis Boullée şi Jean Baptiste Rondelet. în trecut. Garden City. natură fabuloasă. 1736-1806 Arhitect vizionar genial. Toate stăteau însă sub semnul romantismului. În imagine: Evadarea în lumi abstracte. vizuale. timp şi alte dimensiuni: în lumi exotice. Tot ca reacţie la şocanta realitate prozaică a vieţii în oraşul capitalismului timpuriu. un megaloman dereglat. Se cautau criterii noi ale arhitecturii şi noi forme pentru ele. utilizând limbajul istoricist – căci altul încă nu se formase şi avea să se nască destul de greu. soluţiile arhitecturale propuse de romantism vizau raţionalitatea. Art Nouveau. . a cedat stufoaselor cărări ale eclectismului. Simbolismul liric şi demiurgic În ultimul sfert de secol 18. Socialism Paternalist. sub numele curentelor consacrate – Arts and Crafts. în mitologie. În-cepea era căutărilor. energii s-au acumulat şi. Ea avea însă alte înţelesuri acum. cu înţelesuri misterioase. importuri exotice. Claude Nicolas Ledoux. marcaţi de iluminism şi de respectul faţă de arhitectura clasică imprimată de Académie des Beaux Arts. Unele s-au manifestat doar ca reacţii adverse. în perioada revoluţiei. În general. Simbolismul formelor lor trimit la asociaţie cu organizaţiile ezoterice. cu “contractul social“ al lui Rousseau.

de-a valma. de construcţii de canale. a început să lucreze la tratatul său L'Architecture considérée sous le rapport de l'art. Chaux. Casa gărzilor de câmp. În timpul vieţii şi-a văzut pubicat doar primul volum. forestiere. pentru care Ledoux a devenit în preajma revoluţiei l‘architecte maudit (arhitectul blestemat). des mœurs et de la législation. pentru care proiecta în stil pur clasicist. Unul din ele este Rotonde de la Villette. Un exemplu este şi teatrul din Besencon. Pe când se afla în închisoare. în viziunea lui Ledoux. prin care curgea râul . pe care apoi le-a modificat permanent. În 1771 a fost numit inspector al salinelor din Lorraine şi Franche-Comté. şi anume pe criteriul activităţilor economice. în care nu a respectat amplasarea scaunelor în acord cu poziţiile sociale prestabilite. În 1774 a fost însărcinat să construiască o fabrică la Chaux. a folosit prilejul de a-şi realiza ideile nvatoare. La Chaux. împreună cu contemporanul său Boullée. pentru care a devenit celebru mult după moartea sa. în acord cu evoluţia stilului şi concepţiilor lui vizionare. 1790 Casa directorului Apelor – casa conductă. una din aşa numitele Barrières de Paris. Despre sistemul economic avea de asemenea o teorie: era un sistem ciclic continuu de producţie şi schimburi naturale. unde era în contact mai mult cu chestiuni inginereşti. Tema acestei utopii: Arhitectura ca proiect social. Astfel a devenit şeful imensului şantier teritorial Salinele regale de la Arc şi Senans. Sigur că a stârnit reacţii de indignare din partea nobilei aristocraţii. ci activitatea productivă pe care o adăpostea şi relevanţa ei socială. în care a cuprins gravurile cu teatrul din Besancon. ci i-a aşezat pe toţi spectatorii cot la cot. Arhitectura avea un rol major în această socieetate: Ea nu mai reprezenta pretenţiile finanţatorului. departe de lumea academică a Parisului. Clădirile erau monumente care simbolizau activitatea pe care o includeau. Încă din 1773. el începuse să facă gravuri cu proiectele sale. 1784-87. l-a consacrat drept precursorul utopiştilor secolului al 19-lea – o tradiţie stabilizată în secolul 20 de Tony Garnier. El a propus un proiect megaloman – salinele şi colonia din Chaux .care a fost totuşi aprobat de rege. sugerând eduxcaţia socială în spiritul muncii. logistică şi organizare. Ea se înscria în conceptul de architecture parlante. fabricile din Arc-et-Senans şi oraşul Chaux . cu un patos extraordinar. A avut o viziune arhitecturală foarte largă care. să desfiinţeze barierele sociale ierarhice tradiţionale. Paris. Ledoux şă-a propus. pentru modernizarea procedeului de extracţie şi prelucrare a sării. Ledoux a propus o altă structurare socială. era un fel de cité ideale. Din această perioadă Ledoux se va împărţi între şantierele lui din provincie şi clientela sa pariziană. Ultimul şantier al lui Ledoux a fost cel al zidurilor de incintă ale Parisului. În locul celei tradiţionale.În 1764 a fost numit arhitect-inginer al Apelor şi Pădurilor. punctate cu 54 de pavilioane. în piaţa Stalingrad.

considerându-le asaltate de formaţiuni stilistice supraabundente.) Cea mai remarcabilă lucrare a sa. Opera lui e un exemplu de expresie romantică. În schimb. niciodată realizată. un clasicist despărţit de decoraţie. a fost una din personalităţile cele mai influente ale arhitecturii neoclasice franceze. Dintre cei trei a fost ceva mai echilibrat. a studiat cu Jacques Francois Blondel. Boullée a promovat ideea unei arhitecturi care să-şi exprime elocvent scopul – cunoscută sub numele architecture parlante. Era încă un om el epocii iluministe. Pasiunea lui Boullée pentru geometria grandioasă a făcut să fie numit megaloman. a fost Cenotaful pentru Newton. supravieţuitori credibili enumeră Hôtel Alexandre şi Hôtel de Brunoy. În proiectele lui. A cunoscut arhitectura clasicistă franceză din secolele 17 şi 18 şi neoclasicismul care începuse să se dezvolte începând cu mijlocul secolului. când liric. Lucrarea teoretică a lui Boullée s-a numit “Architecture. a studiat polarităţi. essai sur l‘art“. era şi el unpătimaş. abstract-geometric. Credea într-o arhitectură a formelor saturate de semnificaţii. temperată totuşi de spirit raţionalist. A proiectat o serie de case particulare între 1762 . n-au rezistat în primul rând revoluţiei franceze. A fost ales membru al Academiei Regale de Arhitectură în 1762 şi a devenit arhitect şef la curtea lui Friedrich al II-lea al Prusiei – un titlu extrem de onorabil. A crezut şi el în puterea demiurgică a arhitecturii şi în atributele prometeice ale arhitectului. (Ideea avea să fie reluată la Academie des Beaux Arts la sfârşitul secolui 19. aşezată pe un postament circular. el a fost redescoperit abia în secolul 20 şi suscită în continuare interes. A renunţat la formele inflaţioniste ale vremii. Se pare că era un bun constructor. care. când şi-a elaborat stilul propriu.Proiect pentru oraşul ideal Chaux. Aldo Rossi susţinea că s-a lăsat influenţat de Boullée în arhitectura lui. După proiect s-au executat gravuri – cum se făcea atunci – care au circulat intens în cercurile profesionale. care astfel va ajunge la adevăr. Germain Boffrand and JeanLaurent Le Geay. plantat împrejur cu chiparoşi. Uitat. când revoltat. ca şi în cazul lui Ledoux. Atunci a avut el impactul cel mai mare. o sferă cu diametrul de 150 m. ambele la Paris. vizionară. cuprinzând salinele Arc et Senans. adesea poetic – un adevărat spirit romantic. 1774-1779 Étienne Louis Boullée 1728-1799 S-a născut la Paris. Împreună cu Claude Nicolas Ledoux. dar şi vizionar. Totuşi. cum ar fi lumina şi umbra. dar nu se ştie cum anume îşi imagina construirea ccenotafului. A fost teoretician şi profesor la Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele între 1778 – 1788. şi-a expandat volumele la dimensiuni uriaşe şi a utilizat colonade ample. inspirat totuşi de formele clasice.1778. . pe care le-a interpretat inovativ.

Lequeu a încercat să-şi prezinte lucrările la expoziţiile Salonului. cel mai nebun din galeria celor trei şi cel mai straniu. A ieşit la pensie în 1815. al II-lea proiect pentru Biblioteca regelui. dar a fost sistematic respins. în preajma revoluţiei franceze. după . Lequeu a fost şi el un excentric. dar nici aceste eforturi n-au avut succes. în formă de publicitate prin ziarele Parisului. Boullée şi Lequeu au fost vizionarii care au imaginat fantezii arhitectu-rale neconstruibile. Spre deosebire de ceilalţi doi. Mai târzu a încercat să-şi vândă lucrările prin poştă. la Şcoala Politehnică şi la Ministerul de Interne. 1785 Jean Jacques Lequeu 1757-1825 Ledoux. A lucrat ca desenator tehnic la Rouen. Invenţiile sale arhitecturale se caracterizează prin: faptul că suntcolorate şi faptul că motivele din arhitecturile trecutului sunt atât dereinventate. încât aparţin mai mult visului decât unui stil istoric determinat. la Cadastru. iar din 1779 la Paris. 1784 Boullée. Cenotaful pentru Newton.Bou llée. el nu a aprţinut însă niciodată breslei arhitecţilor.

Următarele ilustraţii au fost incluse în cele două tratate ale sale: Architecture Civile şi Nouvelle Méthode Appliqué aux Principes du Dessin. treziţi-vă! S-a format o clică în juriul Artelor creat de către Convenţia Naţională. artişti care vreţi dreptate. .care imediat a publicat un inserat. the seventyyear-old Boullée is at the centre of it and has arranged everything to his advantage […] and keep an eye on that humbug Ledoux and the smug charlatan Le Roy.’ Constat că istoria. Awake! A clique has been formed in the Jury of the Arts set up by the National Convention […] A kind of architectural lunatic. în franceză şi engleză. Într-unul din manuscrisele lui. şarlatanul spilcuit. ci se înscriau într-o modă a epocii. în mod aparent nedrept. Proiectele lor ne indică însă faptul că cei trei nu erau fenomene. Un fel de lunatic al arhitecturii. Ledoux şi Lequeu . ni-i prezintă pentru imaginaţia lor doar pe Boullée. a fost găsit următorul pamflet.două personalităţi celebre în epocă. […] Şi staţi cu ochii pe impostorul de Ledoux şi pe Le Roy. care descrie firea lui dificilă: ‘You Artists who demand Justice. irascibil şi certăreţ. Ne sunt necunoscuţi Louis Silvestre Gasse şi Pierre Francois Leonard Fontaine şi probabil şi alţii.’ Şi alte scrieri ale sale trădează un temperament incomod. în care afirma: ‘Mă retrag acum din instituţiile în care n-am avut parte decât de nedreptate şi ingratitudine. Acum o să mă dedic susţinerii altora.’ ‘Voi. septagenatul Boullée se află în centru şi face aranjamente in avantajul lui.

ruine… lungi alei cu trasee şi destinaţii misterioase. Ajunge şi în cercurile progresiste ale contelui Guell. parcul unui castel în Anglia Aici în varianta idilică. Ele au alimentat reacţia europenilor faţă de grădinile de tip Le Nôtre. Schloß Linderhof. Un exemplu este parcul Guell. Au fost create grădini paradisiace. peşteri. Întreaga emisferă nordică a Europei s-a simţit afină cu peisagistica engleză. în Germania e un exemplu de evadare în decoruri naturale fabuloase. izvoare. colibe. Evadarea în natură John Constale. Barcelona. . din care făcea parte protejatul său. stări şi impresii prin alte mijloace. această lume engleză e departe de artificialitatea formală şi artificialitatea clasicismului francez. Nu neapărat ca reacţie. pastorală. Castelul Linderhof Romantismul peisager diseminează în Europa. care în final se dovedesc a fi locuri cu perspective spectaculoase. Au fost create chioşcuri. Antoni Gaudi. Dorinţa era de a crea sentimente.Arhitectura romantică şi bucuriile evadării 1. ci ca expresie temperamentală doar. S-a făcut proces geometriei. Parcul englez a avut un rol în dezvoltarea ideilor despre libertatea formală şi iregular.

. în arhitectură cel puţin . romantismul a fost primul veşmânt pe care l-a îmbrăcat fenomenul raţionalist modern. topite în fantastic Piranesi. starea romantică nu a fost niciodată incompatibilă cu ideea de raţionalitate. romantismul a adus în discuţie un alt fel de raţionalitate. creatoare. în alte forme.Cine spune romantism. Evadarea în istorie şi mitologie. ca expresie a admiraţiei lui faţă de arhitectura romană. pentru primordialitaea utilului şi a relaţiei conceptuale directe cu tehnica de construcţie. Exprimarea unui gând atât de realist îmbracă însă o formă originală. aceeaşi relaţie dintre conţinut şi formă pe care o descoperim la gravurile lui Piranesi. Nu e o copie a arhitecturii antice valoroase. simbol al nonconformismului romantic. O preţuia pentru pragmatismul ei. cu claritate în gravurile lui Piranesi. În ciuda primei impresii. Dimpotrivă. ci o expresie creativă. paradoxal. 3. Latura raţionalistă a romantismului apare. Aşa se explică enunţul lui Baudelaire . spune artă modernă. Giovanni Battista Piranesi. o găsim la arhitectura romantică însăşi. care şi-a găsit o formă percutantă. 1720-1778. Piranesi este un apostol al originalităţii creatoare. pictorul ruinelor.2. Reluarea. De altfel. a temei cottage-ului tradiţional exprimă lupta pentru liberalizarea gândirii arhitecturale de formalismul răspândit de Italia şi Franţa. Evadarea în pitorescul rustic este o altă formă romantică de evadare din oraşul invadat de urâţenie şi impersonal. În fond.

istorice. Clasicismul. Arhitectura de tip clasic a fost esenţialmente statică. Oricum. exact aşa cum era şi arhitectura gotică – dinamică şi verticală. între trecut şi prezent. 4. Ori momentul de criză a umanităţii survenit în secolul 19. Cum să nu stârnească reacţii contrare. Una din puţinele consecvenţe ale romantismului este astfel libertatea de a alege. la început doar o elegantă manifestare a gustului cultivat. Căutare în lumea fanteziei. Au fost provocări la căutare. devenise rigid şi tiranic. peştera lui Lohengrin 5. impregnată de simbolism literar. fără a o putea înlocui cu resursele viguroase de care numai grecii dispuneau.În arhitectură. Semnificaţiile acestei lumi sunt simbolice. O arhitectură inventată. Acesta e scopul. repet. De aceea. Evadarea în vis şi în fabulosul închipuit Reveria era un antidot împotriva rigorii monotone şi lipsite de fantezie a neopalladianismului.utilitas şi firmitas. . raţionalitatea readuce în discuţie uitatele categorii vitruviene .“? Acest ideal clasicist a născut contrareacţii romantice. pe care de altfel îl enunţase Herder: cunoaşterea lumii prin sentiment. dar şi împotriva ostentaţiei baroce. s-a manifestat printr-o stare dinamică. vocea doctrinară care afirma: “A renunţa la imitarea antichităţii. Evadarea în mitologia naţională Richard Wagner. Scenografii alternative pentru sentimente. generic vorbind. ele sunt evocatoare. poetice. stări şi impresii. între aici şi aiurea. înseamnă a renunţa la artă. cade zidul între realitate şi ficţiune.

datorită noilor mijloace de transport – trenul şi vapoarele cu abur. În secolul al 19-lea.6. Apelul la astfel de motive corepundea şi nevoii de refugiu în lumi iluzorii. dar şi cu arome islamice şi chinezeşti. Opulentă reşedinţă regală pe malul oceanului O veche construcţie existentă a fost complet remodelată de arhitectul John Nash pentru prinţul regent care avea să devină regele George al IV-lea. Destinaţiile cle mai îndepărtate cu care a venit în contact au fost coloniile. îndepărtate John Nash. exprimau noua stare de spirit care desfiinţa regularitatea academică. De remarcat este faptul că Nash utilizează aici din plin elemente metalice. Revelaţia trăită de artişti la contactul cu valori culturale necunoscute până atunci ne e transmisă în toate artele – poezie. făcut parcă pentru Alladin. regii englezi erau mai puţin extravaganţi. lumea a început să circule. ruinele. şi aceleia de a crea atmosferă şi de a conferi locului un caracter aparte. Totuşi. În general. muzică. arhitectură. de factură clasicistă. Doar la interior regăsim mobilier în stil Regency. 1815-23. stânci şi grote. Alături de izvoare. Brighton Pavilion. emoţiona. o construcţie cu ziduri crenelate şi minarete. ele nu apar vizibile decât în casa scării. Este unul dintre primele exemple de exotism în arhitectură. de a crea stări aparte. pavilioanele şi chioşcurile. Evadarea în lumi exotice. Marea lui follie a fost palatul oriental de poveste. şi dorinţei de originalitate. de a avoca. apare straniu şi inedit în paşnicul Brighton. Evadarea în trecutul medieval de basm Replica romantică: Castelul Straberry Hill . apărut ca alternativă la Regency style. 7. completat cu chinezării. cu excepţia lui George al IV-lea. Aspectul său indian.

În secolul al 19-lea. secolul eliberator. în care a îmbinat atât elemente medievale. până la urmă totul era posibil. văr cu amiralul Nelson.Sir Horace Walpole . scriitor. În asociere cu evul mediu misterios. ulei pe pânză Natura nu e întotdeauna senină şi idilică. apoi şi-a dedicat toată viaţa completării lui şi colecţionării de tot felul de accesorii medievale.conte de Orfod. fiu de prim ministru al Angliei. homosexual şi mai ales inovator în ale arhitecturii – a fost un personaj extravagant. Hohenschwanstein fiind pe un deal vecin. în numele creaţiei descătuşate şi al nevoii de atmosferă evocatoare. construit în 1869. arhitect Eduard Riedel. Karl Friedrich Schinkel. Ea poate fi dramatică şi tulburătoare. secolul căutărilor şi încercărilor. . A cumpărat proprietatea Strawberry Hill. Neuschwanstein şi Hohenschwanstein (castelul tatălui său) sunt alăturate. mai jos. Neuschwanstein castelul lui Ludwig al II-lea al Bavariei. a imaginat şi a construit acest castel de basm. politican. cât şi chinezeşti. rezultă atmosfera onirică. cu construcţia care se afla pe ea.

Separarea dihotomică clasicism versus romantism provine de la Schlegel şi am schiţat în câteva cuvinte trăsăturile lor caracteristice antinomice. nu din cea trecută. Dovada o constituie. dar o vom depăşi. Neoroman. Karl Friedrich Schinkel. Istoricismul – o expresie romantică Formele lui de manifestare au fost: Neogotic (Gothic Revival). ■ Cuvântul despre arhitectură: Heinrich Hübsch. N-are importanţă că uneori forma era clasică şi respecta proporţiile templului grec. Ceea ce au în comun ambele variante de istoricism – cea de inspiraţie clasică şi cea de inspiraţie medievală – este efortul de căutare a raţionalităţii. El mai afirmă că există . ca întotdeauna. Numai arhitectura. este una în relaţie cu stilul: clasică (resp. au încetat de mult să mai imite o arhitectură devitalizată. până când. În arhitectură. înseamnă în concepţie romantică esenţialmente potrivirea structurii cu forma. Iar expresia acestei interferenţe o constituie Istoricismul. el trebuie să emane din realitatea curentă. repet. a celor două concepte. Neobaroc. pentru că în 1828 Hübsch era total izbăvit de maniera clasicistă. cu precădere grecească. În operele arhitecţilor valoroşi. După aceea a studiat însă arhitectura la Roma şi în Germania şi după ce a obţinut diploma a lucrat atât ca arhitect. Acceptăm această definiţie încetăţenită. În arhitectură. cu precădere gotice. Realitatea este că. ci un transfer de semnificaţie în formele cunoscute. al căror spirit e respectat. “Dacă vrem să dezvoltăm un stil de calitate. în fine se va naşte alt limbaj. 1795-1863 A studiat mai întâi filozofia şi matematica la Universitatea din Heidelberg. Iar raţionalitate. cât şi ca profesor şi funcţionar cu răspundere (arhitect şef al ţinutului Baden). în arhitectură. clasicul şi romanticul se interferează într-un strat de adâncime. ale căror căutări au evoluat în ambele direcţii stilistice. (vezi Boullée şi Ledoux).Curente cu natură paseistă în arhitectură. fără să se excludă reciproc. romantică este cea inspirată din formele medievale. care în arhitectură e pus în relaţie cu acordul dintre formă şi funcţiune. ne amintim că am văzut cum starea romantică a debutat în Franţa în paralel cu neoclasicismul. interpretarea generală.a. Neoclasicism. Şi atunci. (În 1925 au fost numărate 150 de definiţii ale romantismului).“ Întregul tratat e traversat de termenul ADEVĂR. clasicistă sau neoclasică) este arhitectura de inspiraţie antică. afirma el. simplificatoare. Neobizantin.. se comportă imatur. John Nash ş. pentru că şi analiza stilistică este depăşită. El chiar începea tratatul afirmând că pictura şi sculptura s-au eliberat de mult din năvodul antichităţii. Elenism. lucrurile respectă numai parţial contradicţiile clasic-romantic din cultură. ideile (filozofia) i-au luat-o înainte. eliberatoare. a formei cu funcţiunea şi a tuturor acestor componente cu mediul – natural şi social. şi se complace într-o dependenţă anacronică. fără origini în trecut. fizionomia istoricistă nu înseamnă copiere mimetică. aşa cum apreciem la alţii din trecut. cum vom vedea. cea mai cunoscută lucrare a lui este “În ce stil să construim?“ (“In welchem Stil sollen wir bauen?“) Întrebarea este retorică. Romantică în arhitectura lor era mai mult atitudinea nonconformistă. Iată cum. opera unor arhitecţi ca Heinrich Hübsch. Neorenaştere. Neoromanic. Ca teoretician al arhitecturii. cel mai înalt principiu în artă.

acesta a fost şi marele merit al secolului: a dezinhibat imaginaţia creatoare. dar şi culturală. ignorând detaliile şi eliminând decoraţiile. Augustus Welby Northmore Pugin. Mare admirator al structurilor gotice. e din ce mai entuziast practicată. . În final. i nivelul social-cultural al mediului. spunea. aflaţi în căutarea raţionlităţii. într-un fel. pentru raţionalitatea lorstatică şi constructivă. . În acelaşi sens.sentimentul naturii. Iar adevărul. hprotecţiile adecvate climatului şihexpectaţiile utilizatorilor. în Anglia goticul nu apucase să se stingă cu adevărat. la arhitect ca şi la omul de rând. toate trăsăturile structurale ale romantismului: . romanticii au găsit în structura constructivă a catdralei gotice argumentul ccel mai bun împotriva bastionului academist. care sunt de natură geografică.evadarea în lumi necunoscute. El insistă pe adecvarea dintre structură. într-o fericită alianţă. ci hiberna.tentaţia exotismului. Goticul “barbar“ îşi lua revanşa. Augustus Welby Northmore Pugin 1812-1852 Este considerat precursor al lui Ruskin şi Morris. Totul era posibil. . Westminster Palace. pe care o numeşte Adevăr. iată că a avut precursori. De fapt. Criteriile lui de judecată sunt: icircumstanţele naturale sub care se construieşte o casă.(Atrag atenţia asupra extraordinarei valabilităţi a acesto teze. Şi recomand studenţilor să-şi amintească comentariul asupra porticului grecesc. din care se vede că el a pus bazele stilului Revival în arhitectură – o etapă mult mai creativă în comparaţie cu imitaţia stilurilor. funcţiune şi stil. al cărui nume e legat de Gothic Revival. el acorda atenţie proporţiilor stereometrice. hstadiul cunoştinţelor de inginerie structurală. poate cel mai spectaculos reflex romantic a fost pasiunea pentru Evul Mediu. pe care le von regăsi la Werkbund şi la Bauhaus. Din filozofia lui făcea parte şi teza funcţionalistă conform căreia forma clădirii trebuie să se potrivească destinaţiei ei. aura unei treziri naţionale. Gothic Revival-ul a purtat deci. Iar Pugin.spiritul culturii naţionale şi – conştiinţa istorică.condiţii care n-au de-a face cu estetica şi care produc arhitectura de calitate: hmaterialele de construcţie durabile. Prezint în continuare câteva realizări ale lui Heinrich Hübsch. în loc să fie temperată. i materiale accesibile. condamnă faptul că tradiţia de a utiliza elementele constructive pe post de decoraţie (semnalată încă de Carlo Lodoli!). . utilizat de arhitectura istoricistă în Germania. Gothic Revival Pentru arhitectură. A acumulat. el se recunoaşte atunci când percepţia este aceeaşi. În plus. chiar dacă nu rezultau mari victorii arhitecturale. i cunoştinţe tehno-statice.) Apreciind arhitectura Revoluţiei Franceze (pe care tocmai am prezentat-o).

elevaţiile şi decoraţiile sunt gotice. preocupat de arte. iar astfel adevărul istoric este alterat. (Această atitudine sentimentală e firească în perioada zorilor industrializării. cerea onestitate. În timp. Acestea trebuie acum filtrate prin proba de foc a adevărului şi organicităţii. în plus monotonă şi plicticoasă. John Ruskin. Iar organicitate înseamnă – ceea ce dintotdeauna a însemnat pentru toate minţile reflexive ale arhitecturii . În acest sens. erau lemnul şi piatra. ca o creaţie a lui dumnezeu“ – numai că fiecare emisferă europeană a descoperit în natură legi ale lui dumnezeu în raport cu propriile afinităţi. care se manifesta prin produse industriale stângaci executate de maşini. adecvate. Că intervenţia e inevitabil efectuată de oameni supuşi unei epoci cu alte idei. pentru trăirile puternice pe care le trezea prin dramatismul expresiv al tablourilor sale. Îi admira creaţia pictorului Turner. Arhitectura clasică era. sigur că şi concepţiile lui John Ruskin au suferit nuanţări. “purpose oriented architecture“ Astfel a privit John Ruskin soluţionarea problemei morale a adevărului arhitectural. evoluând din cea tradiţională şi 2. Cât priveşte atitudinea faţă de metal. adică o structură de rezistenţă raţională. sincer exprimată. decât citit. recunoscut de romantici. Pugin s-a preocupat de amenajarea interioară şi de mobilier. “construită“. catedralele gotice erau cel mai bun exemplu. personalitatea care a făcut cinste acestui statut. A fost şi el preocupat de adevăr şi corectitudine în stabilirea principiilor arhitecturii. Arhitectura. un erudit mai mult admirat. ■ Cuvântul despre arhitectură: John Ruskin (1819-1900) John Ruskin a fost. din materiale încă insuficient cercetate. până în cele mai mici detalii. Istoria arhitecturii ne-a furnizat suficiente valori.) În al doilea rând. Marele merit al catedralei gotice. ca expresie a frumuseţii. îi distruge autenticitatea. şi concepute în graba capitalismului condus de oameni prgmatici. a înţeles că legile lui dumnezeu se relevă prin două aspecte: arhitectura trebuie produsă de mâna meşteşugarului. el considera că în arhitectură el constituie o violare a naturii. a fost acordul dintre structură. cu filozofia şi cu morala. dacă nu modificări. cât mai mult relaţia arhitecturii cu etica socială. în prima jumătate a secolului 19. crescute toate simultan. Şi. fiindcă simpla atingere prin orice fel de intervenţie prezentă asupra unei construcţii făcute în altă epocă. A fost un autodidact. Cât priveşte problema estetică. accepta ca mediul construit să fie alcătuit din două feluri de construcţii: 1. toate elementele îşi au originea în natură. adevărului şi organicităţii. Concepţiile despre arhitectură au avut în vedere nu doar simplele principii arhitecturale în sine. Planul palatului Westminster este clasicist. încât a considerat că restaurările sunt în sine ceva incorect. După părerea lui. el considera că arhitectura trebuie să fie expresivă. valori morale şi idealuri. A fost un mare amator. de exemplu. nenaturală. Într-o primă etapă.Parlamentul londonez este probabil cea mai importantă operă a sa.“arhitectura derivată din natură. pe care susţinea. el declara că o discuţie despre noi stiluri este sterilă. pentru că nu ne trebuie stiluri noi. E cunoscut faptul că şi după încheierea contractului. de exemplu. evident. artificială. formă şi funcţiune simbolică. dintr-un impuls organic sincer. . să ofere efecte picturale şi condera că romanicul şi goticul o fac. Şi atunci. cu materiale de construcţie naturale. după părerea mea. dogmatică. Materialele sale preferate. A mers până într-acolo.

Votivkirche. Formele goticizante sunt proprii naturii germane şi engleze. sec. a degenerat curând în eclectism. încăpând pe mâna tuturor. Viena. Exemplele de aici încolo nu mai sunt Gothic Revival. pe la jumătatea secolului. Casa Liebrecht Filipescu . Heinrich von Ferstel. a difuzat în mod empiric la arhitectura civilă. după care. unde ele sunt aproape tradiţionale. ele par că aparţin locului de când lumea. cea mai valoroasă. 11-12 Gothic revival-ul şi-a încheiat prima etapă. Până atunci s-a manifestat ea la biserici. ci pot fi numite arhitectură eclectică de natură romantică. Fibra puternică s-a diluat şi. În oraşul Hamburg. 1854-59 Notre Dame de Paris. aşa cum se întâmplă de obicei cu ideile.

A studiat la Bauakademie în Berlin. Ideile au germinat aici într-o stare romantică şi voiau să-şi găsească o formă potrivită. A lucrat cu Friedrich Gilly. Limbajul structural este limpede. A fost în acelaşi timp arhitect şi pictor. dar cu o total diferită atitudine – una eroică. nu se închidea rana provocată şi mereu activată de războaiele napoleoniene. mocnea o nemulţumire a intelectualilor faţă de realitatea îngustă şi plată din provinciile germane. De remarcat cum. . Aceste idei s-au împăcat bine cu lexicul clasic. Schinkel e considerat un arhitect clasicist. iar Gemania era tocmai ţara în care s-a conturat cel mai bine ideea că anumite stiluri se potrivesc anumitor programe. Istoricismul în Germania a avut trăsăturile lui particulare. un intelectual profund. cu întoarcere către propriul trecut. nu una de armonie şi seninătate. În primul rând. proiect de monument pentru Friedrich al II-lea. 1781-1841 Gilly. orfan de tată de la şase ani (tatăl lui murise ajutând la stingerea unui incendiu). Karl Friedrich Schinkel. modelul care declanşat în copilul Schinkel pasiunea pentru arhitectură. Reproduceri ştiinţifice după lumile greceşti şi latine. pentru arhitectură ar trebui să rămână modelul antic. a vizitat la vârsta de treisprezece ani o expoziţie cu desenele arhitectului Friedrich Gilly (un arhitect genial. Karl Friedrich Schinkel. este utilizat limbajul antichităţii greceşti. Aşa s-a născut o ideologie naţională. Berlinul. atât profesionist. Stilul antic roman. Monumentul lui Gilly… clasicist… formă de templu. Clădirile lui sunt ca nişte teoreme. dar pentru cosntrucţii mari şi verticale se potriveşte totuşi goticul. dar care a murit la 28 de ani) şi a decis să devină arhitect. rigurozitatea e încălzită de o decoraţie ţinută în frâu. În al doilea rând. Sub aspect polemic. Stilul antic grecesc. îl preţuieşte. Wilhelm Stier spunea: În mod fundamental.Un arhitect al vremii. A fost o fire reflexivă. şi ele ţineau de condiţia lor istoric-politică. au eleganţa unei demonstraţii ştiinţifice şi rafinamentul unei pietre preţioase bine şlefuite. era deci neutră în raport cu clasicismul. solemnitate. dar nu seninătate şi armonie… ci eroism. Încercaţi să înţelegeţi acest tip de sensibilitate dezvoltată în Prusia. dar nu ca reacţie anticlasică. cât şi laic. în Germania cel puţin. Două erau însă frustrările germanilor. Noua semnificaţie se potriveşte cu forma. expresie a unui spirit filozofic şi perfecţionist. căruia după moarte i-a preluat lucrările.

1818 Parthenon Walhalla – Leo von Klenze . În prim plan: Neue Wache. Berlin. A acţiona într-o manieră istorică înseamnă să introduci ceva nou. Schinkel. 1818 Schinkel. care în acelaşi timp continuă istoria. Berlin. căci asta înseamnă să ucizi însăşi istoria."Arhitectura istorică nu înseamnă să repeţi lucrurile vechi.“ (Schinkel) Perspectivă de-a lungul bulevardului Unter den Linden. Schuspielhaus am Gendarmenmarkt.

(Ludwig I. ci şi de mari personalităţi. Un exempu de problematică pe care şi-a pus-o a fost dacă bazilicile creştine timpurii ar trebui interpretate în manieră clasicistă sau romantică. Pentru noi. conceptual. Un exemplu este felul în care a acţionat la Walhalla. înălţătoare – cea ce apare ca o asociere potrivită. este un memorial închinat de Leo von Klenze marilor figuri şi evenimente ale germanilor în decursul unei istorii de 1800 de ani. drept un redutabil reprezentant al Greek Revival. chiar dacă la vremea lui exprima armonia şi seninătatea.4 Neorenaşterea . Georg Friedrich Ziebland. 4 Bazilica San Paolo Fuori le Mura. o astfel de problematică pare astăzi anacronică. Muenchen. într-o vreme când ţările germane erau ocupate de Napoleon.. dar a avut o deosebită importanţă în evoluţia ideologiei ahitecturale şi mai ales a modului serios. în 1813. a considerat că limbajul clasic. Figurile reprezentate nu sunt însă numai de războinici. ceea ce l-a consacrat. se potrivesc şi unor timpuri eroice. sec. (Într-adevăr. măcinate de tensiuni şi războaie. Stilul Evului Mediu timpuriu Biserica Sankt Bonifacius. al Bavariei. Ideea i-a venit în 1807 lui Ludwig I. clerici etc. Arhitectura istoricistă pe care a practicat-o a fost elaborată foarte serios şi ştiinţific. Ca şi monumentul lui Gilly. Monumentul a fost construit între 1831-42. pentru a le aplica apoi creativ pe arhitectura epocii sale. alături de Schinkel. A fost un arhitect deosebit de cultivat. Şi-a găsit totuşi timp să fie un mare protector al artelor şi arhitecturii. De pildă. vouă ce vă inspiră estetica formală a bazilicilor timpurii?) A dat interpretări subtile relaţiei dintre arhitectură şi epocă. după înfrângerea lui Napoleon la Leipzig. construită 183050 Vechea bazilică romană San Piedro. care a dus în spate o perioadă dintre cele mai dificile. inclusiv femei. sec.) Leo von Klenze a câştigat lucrarea în urma unui concurs. Walhalla este casa zeilor în mitologia scandinavă. arh. A fost şi pictor şi scriitor. limbajul antic grecesc este utilizat pentru o atitudine eroică. Walhalla de lângă Regensburg. a fost arhitectul favorit al regelui Ludwig I. de a aborda arhitectura. 1784-1864. mai ales în istorie. A fost un rege cu o domnie foarte grea. oameni de ştiinţă. arheologie şi religie. scriitori.Leo von Klenze.

ajung. motivul arcului de triumf. combinat cu proporţii din epoca manieristă a renaşterii. rezultatul a fost reeditarea clasicismului – numit din secolul al 18-lea Neoclasicism. sec. Modelul era Palladio. Când barocul şi Rococo-ul n-au mai găsit loc pe lume. sec. 19 Arhitectura Neoclasică Planşă cu un proiect executat la Académie des Beaux Arts. iată. Aici. Berlin . Arhitecţii au adaptat Neoclasicismul tuturor destinaţiilor – spre exasperarea funcţionaliştilor avant la lettre. 15 Residenz München.Neorenaştere Palazzo Pitti. Faţadă tipică neoclasicismului francez Französischer Dom. la un neoclasic specific academismului francez.

sec. Sant Andrea al Quirinale. 1894-1905 .Neobarocul Şi barocul are replici neobaroce. 19 Berliner Dom. sec. Bernini. 17 Hotel Amelot. Nu putea să scape tema ovalului.

vatra. apoi la Paris. ceramica şi utilizarea altor şi altor materiale. tehnologia apei. fără legătură cu timpurile moderne. În 1869 i-au fost comandate lucrări la Viena. A studiat istoria şi matematica la Göttingen. în 1861 şi 1863. şi are deci la bază elemente primordiale: împrejmuirea. apoi arhitectura la München. care însă a ars. A publicat în 1951 Die vier Elemente der Baukunst (Cele patru elemente ale arhitecturii) şi în 1852 Wissenschaft. În tratatul său Cele patru elemente. care au fost publicate în două volume. după care. Când se construia Crystal Palace la Londra. el a acceptat ideea ca pe orice adevăr istoric. el critica istoricismul pentru lipsa lui de curaj şi fantezie. De ce să ne inspirăm tot din antichitatea clasică. unde a luat parte activ şi la revoluţia din 1848 (cu Heinrich Heine). A călătorit şi a făcut stagii de cercetare la Paris (unde s-a implicat în revoluţia din iulie 1830. oripilată. Tot el a făcut proiectul pentru reconstrucţia lui. La ele. care nu mai există? . Între 1834-49. în schimb a fost perioada lui cea mai fertilă din punct de vedere teoretic. politică şi economică şi se opuneau estetismului şi mimetismului istoricist. datorită cărora s-a stabilit acolo în 1871. se trage şi artisticitatea arhitecturii. Gottfried Semper ne spune că estetica arhitecturii derivă din stadiul primordial al societăţii umane. A mai lăsat şi alte opere construite la Dresda. De fapt.Eclectismul şi Stilurile naţionale Ca urmare a ahitecturii istoriciste. Industrie und Kunst (Ştiinţa. alături de Ruskin şi Viollet-le-Duc. Simpla piratare a stilurilor istorice este un act steril. care au legat numele său de acest oraş care l-a gonit. Dar numai până în 1876. acoperişul şi structurarea din lemn a construcţiei. ca profesor. când s-a retras. Aceasta a fost tema principală a primului său tratat. din logica meşteşugului tot mai tehnologizat. a construit baricade). omul a adăugat meşteşugurile tehnice – metalurgia. pentru că readuce un element al trecutului într-un mediu care îi este străin. O acuza că este o construcţie intelectuală. N-a găsit acolo de lucru în mod consecvent. De aici. spre deosebire de lumea clasicistă franceză. A publicat în 1834 Vorläufige Bemerkungen über bemalte Architectur und Plastik bei den Alten (Observaţii preliminare despre arhitectura şi sculptura policromă în antichitate). Semper se afla în acest oraş. A cunoscut mişcarea Arts and Crafts. A murit în timpul unei călătorii spre Italia. A făcut parte din generaţia care a descoperit policromia din arhitectura clasică grecească şi. nu e de mirare insistenţa cu care teoreticienii raţionalişti scriau despre dimensiunile practice ale arhitecturii. De exemplu sinagoga. apoi în Italia şi a participat la cercetări arheologice în Grecia. republican convins şi cu principii democratice). Ele au deschis calea celei mai renumite scrieri a lui Semper Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder Praktische Ästhetik (Stilul în artele tehnice şi tectonice sau estetica practică). ■ Cuvântul despre arhitectură: Gottfried Semper. ancorarea ei în realitatea socială. bombardată la război. acuzat ca agitator (el era membru în garda civilă. S-a refugiat întâi în sud-vestul Germaniei. a fost nevoit să fugă. Nu înainte de a fi construit Hoftheater. Industria şi Arta). în timp ce era profesor la Academia din Dresda. a participat (cu prietenul lui Richard Wagner) la revoluţia democratică. dar urmărirea a lăsat-o pe seama fiului său. În alt text a criticat arhitectura contemporană lui ca fiind rigidă şi lipsită de originalitate. care fusese guvernată de un spirit şi nişte credinţe ale comunităţii. 1803-1879 Una din marile autorităţi critice ale secolului 19.

din multe puncte de vedere. oportunitatea ca fiecare individ să se vadă reprezentat într-o manieră izbutită. modelată de o religie. aşa cum s-a întâmplat în cazul majorităţii teoreticienilor secolului.El considera că este legitim actul de înfrumuseţare a unei construcţii simplu derivate din logica practică. Aceleaşi două aspecte – structura şi învelişul . au alcătuit compoziţii perfect stăpânite şi cu un decorativism controlat. care a cercetat stilurile trecutului în relaţie cu timpurile care le-au născut. cât şi oraşul cetăţenilor obişnuiţi care trăiesc în prezent. după ce o să parcurgeţi prezentarea până la capăt! Părerea mea este că. evoluţia firească a lumii sugerează clar că aşa cum Antichitatea a fost model pentru şi sursă de inspiraţie pentru Renaştere. Suntem. În rest. Semper a fost un admirator al Renaşterii şi a explicat de ce. Arhitectul are la îndemână două căi prin care să realizeze forma simbolică – prin calităţile structurale ale clădirii şi prin învelişul ei. care maschează realitatea şi. Fiecare clădire trebuie să aibă personalitatea ei. ea exprimă principiul integrării individului în comunitate. a interpretat Antichitatea eliberator şi nu dogmatic. Expresia simbolică a unei societăţi anume în timp şi spaţiu. Elementele de limbaj. În concluzie. Se vede că hârtia suportă mult mai bine avangardele decât publicul. Gottfried Semper a fost un intelectual deschis şi cultivat. apareiajul din zidărie al faţadei este cel mai potrivit. fiind cel mai transparent şi neutri din punct de vedere semantic. şi nici arhitecţii nu erau atât de aroganţi şi indiferenţi la receptarea publică. De pe urma activităţii teoretice şi practice a lui Semper au profitat atât progresul ideilor viitoare. din cadrul căreia faţada joacă rolul principal. care are la rândul lui două caracteristici: 1. Secolul al 19-lea încă nu constituia un context posibil pentru un limbaj complet nou. organizarea interioară e afacerea proprietarului. Renaşterea este sinteza a două elemente culturale: 1. pentru spaţiul german cel puţin. şi nu Antichitatea. Peretele din zidărie aparentă lasă toate celelalte elemente să se exprime limpede sau cel puţin permite ca ele să transpară.ajung să caracterizeze în final întreaga epocă. fie şi numai prin faptul că reprezintă creaţia umană independentă. pentru a afla acolo elemente pentru un mod propriu de expresie a lumii contemporane lui. Dimpotrivă. A mai considerat Semper că arhitectura joacă un rol politic în societate. Ea se manifestă prin stil. condiţii sociale şi circumstanţe politice. 2. Pe altă parte. Limbajul modern s-a născut greu şi s-a impus în forţă. Cât priveşte arhitectura practicată de Semper. Semper considera că. Aşa cum Schinkel a fost exponent magistral al istoricimului– prin limpezimea. o estetică emanată din soluţia tehnică şi materiale şi 2. mult mai apropiaţi de lumea Renaşterii decât de aceea a vechilor greci. Renaşterea. Apoi. concepţiile au luat-o cu mult înaintea formulării lor în arhitectură. la trebuie ca Renaşterea să fie model pentru prezent. ci o teorie despre arhitectură într-un context social şi istoric. disciplina şi totodată eleganţa reţinută a arhitecturii sale – tot aşa Semper a fost un reprezentant briliant al eclectismului. Teoria arhitecturii lui Semper nu a fost pur arhitectural-estetică. În primul rând. Iar teoreticienii secolului 19 le-au satisfăcut pe amândouă. ordinele tradiţionale de coloane parietale sunt ceva fals. . judecaţi şi voi. în plus sunt convenţionale şi defazate. spunea el. Forma arhitecturală este formă simbolică. deşi de provenienţă istorică. ea dă seama asupra valorii arhitectului. spunea el. Faţada e cea care ne revelează un conţinut simbolic.

gotice şi bizantine. Se spune că împărăteasa Eugénie l-ar fi întrebat pe arhitect. cupolele sugerează lumi orientale. în alcătuirea acestei compoziţii elaborate aflăm elemente romanice. a fost proiectată în urma unui concurs câştigat de Paul Abadie în 1870. bosajele soclului sunt preluate din renaştere etc. . A fost terminată în 1884.Académie des Beaux Arts – bastionul eclectismului Opera din Paris. Charles Garnier avea 35 de ani. doamnă!" Biserica Sacre Coeur. iar Charles Garnier i-ar fi răspuns: "va fi în stil Napoleon al III-lea. Charles Garnier. Când i s-a încredinţat proiectul. scările descendente sunt de factură barocă. dar el a murit în 1804 după ce au fost turnate fundaţiile şi atunci a fost continuată de alţii. biserica şi ambientul ei alcătuiesc unul din cele mai fermecătoare spaţii publice din lume. de-o parte si de alta sunt motive naţionale (statui cu Iana d‘Arc şi Louis IX). Silitstic vorbind. Paris. dacă opera va fi în stil grec sau roman. Din punct de vedere urbanistic şi sub aspectul semnificaţiilor însă. 1862-75.

Aceasta pentru că. locuri.Maximilianeum.. Şi astăzi. frecvent era o slabă concordanţă între formă şi funcţiune. Or publicului era firesc să i te adresezi într-un limbaj cunoscut şi preţuit de secole. Friedrich Bürklein. Aceste criterii estetice nu erau însă doar de natură formală. 1857-74 Multe clădiri publice cu intenţii de monumenta-litate au fost construite la sfârşitul secolului 19. în maniera eclectică a vremii. În fond. ele continuă să împodobească oraşele. simboluri. din punct de vedere urbanistic şi ambiental. În al doilea rând. Astfel de clădiri au reuşit să creeze. München. Eclectismul a fost un stil care a păcătuit în primul rând prin lipsa de originalitate. abianţe. deci stagnarea progresului ideilor în arhitectură. ci mai ales semantică. (Părerea mea) Contraste: Central Station. la exterior arhitecţii aveau menajamente faţă de sensibilitatea omului obişnuit. Au fost o mare reuşită din punctul de vedere al comunicării cu publicul. Erau clădiri publice de mare impact asupra oraşului şi publicului. de dragul criteriilor estetice. simbolică. New York. . uneori au devenit emblematice chiar. se făceau compromisuri funcţionale. utilizarea acestui stil nici nu era nepotrivită. Dacă la interior pulsa lumea industrializată modernă a oraşului capitalist. deşi dispreţuite de secole de către profesioniştii artelor şi arhitecturii.

numele lui a fost frecvent asociat cu un exces de romantism. a încercat să intre profesor la Ecole supérieure des Beaux Arts. de exemplu. afirma el. Nôtre Dame de Paris. una din tezele sale fundamentale accentua conceptul de "onestitate" în arhitectură – depăşind astfel toate istoricismele şi anunţând spiritul modernismului. ci a-i reconstitui o imagine de stadiu complet. La începutul anilor 1830 s-a pus în mişcare în Franţa o activitate ferventă de restaurare a patrimoniului medieval. dar Julien Guadet i-a luat locul după o intrigă. repara sau reface. clerul a fost cel care a . cât mai ales asupra secolului 20. când în calitate de istoric şi mai ales teoretician al arhitecturii. în acelaşi timp. doar arhitectura. ci trebuia aplicat în probleme de design de nave sau de locomotive.“ El nu urmărea reconstituirea unui stadiu istoric.■ Cuvântul despre arhitectură: Eugène Viollet le Duc (1814-1879) A fost un geniu multilateral. el a făcut mai întâi analize tehnologice. care poate să nu fi existat ca atare niciodată. Restul. el a izolat din triada vitruviană cei doi determinanţi autonomi – funcţiunea şi structura. A cercetat antichitatea şi goticul – singurele arhitecturi care evidenţiau o logică structurală şi funcţională. cât mai cu seamă teoretic – ca fin analist al fenomenului medieval. de altfel. or decoraţia lor nu avea mai nimic în comun cu logica funcţională şi constructivă. ci rezultatul unor cercetări ştiinţifice empirice. teoria arhitecturii nu mai era un sistem estetic speculativ. Chiar şi în secolul 20.le Mont Saint Michel. pentru că orice obiect creat trebuie să aibă o explicaţie tehnică raţională. În evul mediu. respingea metalul în construcţii. s-a situat pe poziţii divergente faţă de Ruskin. dacă Ruskin. John Ruskin descria teoria lui Viollet le Duc drept “o distrugere care nu mai păstrează nici un mator: o distrugere însoţită de falsa descriere a obiectului distrus. În 1840. În timpul vieţii Viollet de Duc A fost permanent controversat. a cărui interpretare asupra arhitecturii a avut un impact incredibil . constructor de baricade în revoluţia din iulie 1830 – care a refuzat să se înscrie la Ecole des Beaux Arts. Atitudinea sa anticlericală s-a manifestat printr-o acuzaţie explicită la adresa bisericii ca autoritate care a împiedicat progresul. erau doar arhitecturi decorate. Ca adept al creaţiei în restaurare. Viollet le Duc l-a aprobat cu entuziasm şi l-a utilizat din plin. Château de Roquetaillade et Pierrefonds.nu atât asupra secolului său."(Biserica Saint Sernin din Toulouse a fost de-restaurată în 1975). anti-clerical. Pe de altă parte. Născut şi educat într-o familie elevată de înalt funcţionar. cum fusese mai bine de patru secole. Mai târziu. Astfel. evident. Carcassonne. iar restaurările lui au fost criticate. Viollet le Duc a fost reprezentantul Gothic Revial în Franţa. admirat şi respins în acelaşi timp. cel puţin în prima parte a vieţii. Concentrându-şi în studiile lui istorice atenţia pe coordonata pragmatică a arhitecturii. Paradoxal. Teoria lui cu privire la restaurare se opunea simplei conservări: “A restaura un edificiu nu înseamnă numai a-l întreţine. ci crearea monumentului medieval perfect. în relaţie cu arhitectura. Prosper Mérimée (prieten de familie) l-a mandatat pe Viollet le Duc să restaureze mănăstirea Vézelay. ca fiind raţională şi economică – apreciere de loc nouă. Eugène a fost un copil deosebit de inteligent şi un tânăr rebel . cele mai cunoscute fiind . Admira structura catedralei gotice. A urmat o serie lungă de restaurări. Atât practic – în urma experienţei de restaurator. Principiul potrivirii formei cu funcţiunea şi structura ca economie statică nu acoperea. Aşa a început activitatea acestuia de restaurator. care credea în conservare respectuoasă. Pentru Viollet le Duc. la Viollet Le Duc. trecând apoi la studiul sociologiei şi al istoriei – toate.republican.

Şi mai considera Viollet le Duc că şi rasele sunt mai mult sau mai puţin predispuse la progres. toate opiniile lui mai fuseseră emise. cărămidă şi piatră. Ceea ce însă lâa făcut să impresioneze şi să trezească un asemenea ecou în secolul XX a fost radicalismul său. . ingineria versus arhitectura ca artă. în acord cu legile naturale. construcţia versus ornamentaţia. au mai fost aderenţa formală la tradiţie. Desen pentru o sală de concerte publicată în Entretiens sur l‘architecture. În diverse forme. În mod elocvent. fier forjat. conceptele sale se exprimau în contrarii: Goticul versus Clasicismul. adevărul versus minciuna. Până la urmă. Alţi factori care au frânat progresul. şi constructorii au căpătat libertaea de a le judeca logic.dictat construcţia mănăstirilor ca volume statice şi rigide. spunea el. progresul versus academismul. Exprimă principii gotice în materiale moderne: fontă. De îndată însă ce comunităţile urbane şi-au luat libertatea de a iniţia proiecte de mari catedrale. susţinută şi de legile academice convenţionale. nimic din ceea ce constituia doctrina despre arhitectură a lui Viollet le Duc nu era nou. datată 1864.

1892 .Stilurile naţionale Gründerzeit. Leipzig.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful