Elev: …………………………………………………….

Data:

PROFESOR:
TEST EVALUARE MS-WORD - CLASA A VII-a
1. Poziţionarea punctului de inserare intr+o pagina descoperita se face:
a) Prin scriere efectivă
b) Prin CTRL+V
c) Prin CTRL+F
2. Pentru a copia un text de folosesc comenzile:
a) Copiere + Decupare
b) Decupare + Lipire
c) Copiere + Lipire
3. Butonul
a) Se foloseşte pentru scriere înclinată
b) Se foloseşte pentru scriere subliniată
c) Se foloseşte pentru scriere îngroşată
4. Caseta

este folosită pentru:

a) Dimensionare text
b) Dimensionare linii
c) Dimesionare imagine
5. Caseta

este folosită pentru:

a) Marcatori
b) Indentare
c) Numerotare
6. Butonul

ne permite:

- Fiecare întrebare are un singur răspuns
corect.
- Fiecare subiect este notat cu 1 punct.
- Se acordă 2 puncte din oficiu.

Butonul se numeşte: a) Mărire indent b) Micşorare indent c) Casetă text 8. Caseta stabileşte: a) Culoarea paginii b) Culoarea fundalului c) Culoarea textului .a) Un stil de aliniere b) Un stil de scriere c) Un stil de indentare 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful