BORANG REKOD KOLABORASI NAMA : NUR ATIKA BINTI MOH NGALIMAN NO.

KAD PENGENALAN : 910730-05-5496 KUMPULAN : PISMP PK SEMESTER/PERINGKAT : 4 KOD / MATA PELAJARAN : BMM 3117 PENSYARAH : ENCIK MOHD RAFI BINGHAZALI TARIKH PERKARA YANG DIBINCANGKAN T/TANGAN

i

ii .

..... Nur Atika binti Moh Ngaliman 3 September 2012 iii ...PENGAKUAN "Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”............ Tandatangan Nama Tarikh : : : ..........................

Terima kasih sekali lagi. ucapan penghargaan terima kasih juga kami rakamkan buat rakan-rakan sekelas PISPM Pendidikan Khas 2011. Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini dengan selamat. Tidak lupa juga kepada guru-guru Bahasa Melayu SK Batu Anam yang banyak memberi tunjuk ajar dan nasihat yang berguna kepada saya. wasallam. lebih –lebih lagi kepada Encik Mohd Razib kerana kesudian beliau membenarkan saya melaksakan tugasan pemerhatian saya di dalam kelas beliau. bersyukur kami ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah izin-Nya dapat juga saya menyiapkan tugasan bagi subjek BMM 3117. Biarpun pada peringkat awal untuk menyiapkan tugasan ini saya menghadapi pelbagai kesukaran dan masalah. Guru-guru dan semua warga SK batu Anam diatas kesudian kalian membantu dan memberi kerjasama kepada saya. Sekian . Ianya secara tidak langsung dapat membantu kami untuk mendekati murid-murid di sekolah yang kami pilih untuk menjalani Program Pengalaman Berasaskan Sekolah. Biarpun subjek BMM 3117 ini adalah satu subjek yang agak sukar bagi saya untuk melaksanakannya dimana ianya merupakan satu projek yang mempunyai banyak proses dan prosedur yang perlu dilakukan bagi menyempurnakannya. Di samping itu juga. iv . Bantuan dan sumbangan kalian amat dihargai. Dikesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan penghargaan yang tidak terhingga kepada pensyarah-pensyarah dari Jabatan Pengajian Melayu terutama sekali buat Encik Mohd Rafi bin Ghazali selaku pensyarah pembimbing kami diatas kesudian membantu dan membimbing kami untuk menyiapkan tugasan ini. Namun dengan segala tunjuk ajar dan penerangan yang bernas dari Encik Rafi dapat membantu saya untuk mengatasi masalah dan kekangan yang saya hadapi.PENGHARGAAN Alhamdullillah. namun akhirnya ianya dapat disempurnakan juga walaupun tidak sebaik yang diingini.

2 PERBEZAAN CIRI 3.0 LAPORAN PEMERHATIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU 1-3 2.1 PERBEZAAN KONSEP 3.0 MEMBINA RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 4-9 3.0 BANDING BEZA 3.3 PERBEZAAN APLIKASI 3.4 PERBEZAAN PELAKSANAAN 3.5 PERBEZAAN PENDEKATAN REFLEKSI RUJUKAN LAMPIRAN 10 11 11 12-15 16-17 18-20 v .SENARAI KANDUNGAN PERKARA BORANG REKOD KOLABORASI PENGAKUAN PENGHARGAAN SENARAI KANDUNGAN MUKA SURAT i – ii iii iv v 1.