RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bil.

Murid Masa Tarikh Tema Tajuk : Bahasa Melayu : 3 Cemerlang : 38 orang : 7.40 pagi – 8.40 pagi : 6/ 1 / 2013 : Panduan Keselamatan : Panduan Keselamatan Untuk Murid STANDARD PEMBELAJARAN 3.4.1 Menulis imlak perkataan berimbuhan dengan tepat.

STANDARD KANDUNGAN 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

Objektif i. ii. iii.

: Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid berupaya:

Menulis imlak secara tepat berdasarkan bacaan guru dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Menulis karangan pendek dengan menggunakan bahasa yang betul.. Mengenal pasti isi penting yang terdapat dalam lirik lagu.

Sistem Bahasa  Kosa kata : Undang-undang, jenayah, diberkas, keamanan,

Pengisian Kurikulum/ Elemen Merentas Kurikulum    Ilmu Nilai murni Kreativiti : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan : Bekerjasama, berdisiplin : Imaginasi dan visualisasi.

Strategi     Kemahiran berfikir : Penyoalan, menghubung kait dengan pengalaman. Kecerdasan pelbagai : Verbal linguistik, intrerpersonal dan kinestatik. Kemahiran belajar cara belajar : Mengumpul maklumat dan memproses maklumat mengenai kes jenayah di tempat awam. Pembelajaran kontekstual : Menghubung kait dengan keselamatan di tempat awam.

ii.Bahan Bantu Belajar Bil 1 2 3 4 5 Jenis Lirik lagu Kertas sebak (petikan) Buku latihan Kertas sebak Pen marker Bilangan 38 1 38 6 6 Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat kenderaan kecemasan dan mengetahui nombor telefon kecemasan. Induksi set ( 5 minit) Nilai: -Rasional -Berani TKP: -Verbal linguistik -Kinestatik -Ruang KBT: . -tiga orang murid diminta memadankan kenderaan yang dipamerkan dengan nombor telefon kecemasan yang betul. iii. -Guru mengaitkan aktiviti dengan tajuk pelajaran. BBB: -Gambar kenderaan kecemasan -Kad nombor telefon. Kereta polis Ambulans Kereta bomba -Murid-murid dipamerkan dengan gambar kenderaan kecemasan.Paparan kenderaan kecemasan. -Murid disoal mengenai fungsi nombor telefon itu. -Murid disoal mengenai nama-nama kereta tersebut. i. Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan .

Kaedah: -Linguistik . -Lirik lagu tersebut berkaitan dengan panduan keselamatan. Negara kita ada undang-undang Perbuatan jenayah amatlah dilarang Rakyat selamat perkara utama Untuk keamanan negara Malaysia KB: -Mengelaskan -Guru mengagihkan lirik lagu kepada murid-murid. -Murid-murid menyanyikan lagu tersebut dengan iringan muzik. cekap dan berjasa Jangan salah guna nombor kecemasan Panggilan palsu jangan dilakukan Jaga keselamatan tanggungjawab semua Moga sejahtera. Pernahkah kamu melihat kereta seperti ini di jalan raya? 2. -Komputer riba -Pembesar suara Nilai: -Berani Langkah 1 (15 minit) 999 nombor kecemasan Dail sahaja pihak polis sampai Pencuri diberkas penjahat ditahan Pihak polis hebat. Apakah nombor telefon kecemasan bagi kenderaan ini? -Nyanyian lagu. aman dan bahagia KBT: -Menghubung kait TKP: -Murid diminta mengeluarkan -Verbal linguistik isi penting daripada lagu tersebut dan -Muzik Kosa kata: -Undang-undang -Jenayah -Diberkas -Keamanan mencatatkannya dalam buku latihan. BBB: -Lirik lagu.-Menghubung kait Soalan cadangan: 1. -Guru menyanyikan lagu itu terlebih dahulu sebelum meminta murid-murid menyanyikannya.

muridmurid diminta menukar buku latihan dengan rakan untuk diperiksa. -Guru memaparkan petikan yang betul menggunakan kertas sebak pada papan putih. Rupa-rupanya. Nilai: -Berdisiplin . keselamatan.-Aktiviti imlak petikan bertajuk ‘Hero Jiran’. Saya dan abang cepat-cepat menghubungi polis. -Setelah siap. Tiba-tiba. -Murid-murid diminta mengimlak bacaan guru dalam buku latihan. -Murid-murid diminta menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan dan tanda baca. Polis datang dan berjaya menangkap perompak tersebut. saya dan abang sedang menonton televisyen di rumah. jiran di hadapan rumah saya telah dirompak. KBT: -Menyelesaikan masalah TKP: -Interpersonal. Saya dan abang berasa amat gembira kerana dapat membantu jiran saya. -Guru membacakan petikan pendek mengenai panduan BBB: -Petikan ‘Hero Jiran’. -Murid yang tiada kesalahan ejaan dan tanda baca akan diberikan ganjaran oleh guru. Langkah 2 (15 minit) Pada suatu malam. satu jeritan yang kuat kedengaran dari arah luar rumah.

Nilai: -Bekerjasama ceritakan tugastugas polis yang dapat membantu menghindari kejadian jenayah. -Guru menyemak ejaan dan tanda baca murid-murid. Soalan: 1. -Murid diterapkan dengan KBT: -kemahiran merumus. -Guru menulis arahan pada papan putih. -Murid disoal mengenai isi pembelajaran pada hari ini. bomba atau doktor. -Murid-murid diberikan masa selama tujuh minit untuk menulis karangan pendek. saya akan…. -Murid disoal mengenai cara Nilai: -Berdisiplin Penutup (5 minit) Rumusan sosial: -Nilai murni.” -Beberapa orang murid dipilih untuk membacakan karangan tersebut. -Sampul tugasan Langkah 3 (10 minit) Andaikan kamu seorang polis. -Guru merumuskan isi pelajaran. . Kaedah: -Sumbang saran KB: -Menyelesaikan masalah.Apakah yang telah kita pelajari pada hari ini? nilai-nilai murni oleh guru. -Karangan pendek tersebut dimulakan dengan ayat “Jika saya seorang polis. BBB: -Kertas sebak -Murid-murid diminta menulis -Pen marker satu karangan pendek berdasarkan arahan guru.-Karangan pendek tentang tugas polis. menjaga panduan keselamatan untuk murid. Rumusan kognitif: -Rumusan isi pelajaran.