P. 1
2453142 Violenta Si Agresivitatea Umana

2453142 Violenta Si Agresivitatea Umana

|Views: 3|Likes:
Published by Gabriela Gheorghe

More info:

Published by: Gabriela Gheorghe on Nov 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

Corectat ortografic azi 20 mai 1998 

Capitolul  Violenţa şi agresivitatea în societatea umană 
Una dintre marile probleme ale umanităţii a constituit­o problema violenţei şi agresivităţii umane,a  acelor tipuri de personalităţi pentru care agresivitatea şi violenţa le apar ca cele mai corespunzătoare  pentru existenţa şi supraveţuirea socială.  În epoca marximului din România,ideologii partidului din psihiatrie negau existenţa sociopatiilor şi  mai ales în societatea socialistă (care nu putea să aibă decât un rol sanogen,în ciuda tarelor şi a  totalitarismului care agresa personalitatea umană).  Totuşi implicarea psihiatriei în fenomenele de violenţă şi agresivitate nu se putea evita,în condiţiile  problematicilor ridicate de actuala societate.În acest fel s­a constatat că fenomenele violenţei şi  agresivităţii şi chiar a criminalogiei pot să coincidă parţial şi cu domeniul psihiatriei sociale.Totuşi  psihiatria nu poate explica singură aceste complexe probleme sociale,deşi s­a subliniat că în acest  domeniu există un punct de vedere limitat dar şi o viziune mai largă.În acest cadru psihiatria a fost  chemată,şi ea,ca alături de celelalte ştiinţe să­şi aducă un anumit aport,în vastul şi actualul domeniu  care explorează antisociabilitatea. 

Furia şi agresivitatea. 
În ultimii 30 de ani,aproape că nu a trecut un an fără a se consacra acestui subiect,cel puţin un  congres,la care au participat profesionişti foarte diferiţi  (psihologi,sociologi,psihiatri,geneticieni,neurochimişti etc).  Dacă la animal comportamentul agresiv apare ca motivat (sexual,legat de instinctul de apărare sau  alimentar),la om apare adesea fără asemenea motivaţii (bande de tineri care agresează trecătorii,luarea  de ostatici etc).Numeroşi autori vorbesc,în sens social de agresivitate,în sensul unor ambiţii  comportamentale competitive.Von Bertalanffy (1958) descrie omul ca pe o fiinţă cu instincte sărac  desvoltate,consecinţa fiind apariţia unei fiinţe periculoase pentru el însăşi şi mediu.Acest lucru,subliniază  Bastians (1972),se bazează pe faptul că omul nu are totdeauna capacitatea de a conduce şi controla  universul simbiolic care face comunicarea posibilă.Întrebarea dacă natura umană este bună sau rea a  fost pusă de multă vreme.Hobbes spunea că "home homini lupus",în timp ce Locke arată că în natură  oamenii trăiesc împreună,fără lideri,în raport cu dreptatea şi legile naturale,ca o comunitate a virtuoşilor  anarhişti,această lege naturală fiind,spune Locke "de origine divină".Dar subliniază Hiwert (1969)  criminalul,ca şi bolnavul mintal participă la aceiaşi mitologie a omului alienat.Contrar numeroaselor  păreri,în acest domeniu,Durkheim (1885) nu vede caracterul patologic al crimei,pentru el crima fiind un  fapt social normal,deoarece fenomenul nu apare doar în unele societăţi sau la unele specii,ci în toate  societăţile,din toate timpurile.Din acest motiv,delictul,crima apar legate de condiţiile vieţii colective,de  toate vârstele,ceea ce face din violenţă o adevărată maladie socială.Mai mult,chiar,Durkheim subliniază  că aceasta este un "fapt social normal",deoarece ar fi util şi necesar,legat de condiţiile fundamentale ale  vieţii sociale şi utilă căci aceste condiţii care o generează sunt ele însăşi indispensabile evoluţiei  normale a moralei şi a dreptului.Din acest motiv,răufăcătorul nu mai apare ca un antisocial radical,ca o  specie parazit,un corp străin,inasimilabil în sânul societăţii,ci ca un agent regulator al vieţii  sociale.Transformând crima într­un fapt oarecare,nu înseamnă să  nu o urâm,deoarece nici durerea nu  este dezirabilă (Durkheim).Deşi individul şi societatea urăsc violenţa şi crima­acesta fiind aspectul  normal al problemei­ea ar juca totuşi un rol util în societate.  Totuşi trebuie subliniat că Durkheim scria acestea în 1895,în anumite condiţii specifice şi că,a  denatura această viziune,în sensul că el ar face apologia crimei nu este real,deoarece autorul avea  nevoie de această exagerare pentru a se opune,la acea epocă,unor concepţii statice sau religioase ale  timpului său şi pentru a implica fenomenul violenţei în cadrul unui complex studiu sociologic,în care  însăşi autorul a fost printre pioneri.Realitatea ste că fiinţa umană se află angajată continuu în găsirea de

Eşecul este o adevărată traumă psihică.  Formele agresiunii şi a violenţei.iar uneori se pot alătura unor grupuri cu manifestăpri antisociale etc);  ­proiectarea ostilităţii este o metodă de externalizare.uneori asupra unor grupe .Adolescentul îşi poate astfel imagina  răsbunarea.ca supapă.în  fantezie.violenţă sau chiar dorinţa de moarte a persoanei urâte.scene de triumf personal.distrug obiecte.ca un ventil de  siguranţă;  ­deplasarea furiei şi agresivităţii spre altceva sau altcineva (sparg.favorizarea unui frate  etc).numeroase agresiuni neţintind lovirea victimei.Agresiunea prin frustraţie (agresiunea prin furie datorate unei frustrări);  2.apar ca metode directe de a­şi arăta furia (fenomen care descreşte odată cu creşterea  cronologică.arată că la aceştia ea se  exprimă mai mult verbal şi mai puţin fizic.fiind vorba de o agresiune comisă fără motive  clare ci pur şi simplu pentru că aşa a fost oportunitatea în acel moment;  4.pentru ca ulterior să se manifeste sub forma  nervozităţii.Astfel 19% dintre elevii şcolilor superioare ar folosi violenţa  pentru rezolvarea conflictelor.bârfa);  ­ironia ca formă de exprimare a ostilităţii;  ­înjurăturile.la fete persistând încă multă vreme);  ­agresiunea verbală exprimată în maniere diferite (poreclă.chinuiesc  animale.Vorbind din punct de vedere al psihologiei animale.Agresiunea ocazională.el produce adesea sentimentul de ruşine din care  mai ales tinerii caută să iasă prin violenţă.subliniază Jersild şi colab.diferite expresii profanatoare sau injurioase sunt mai frecvente la băieţi;  Jersild şi colab.amânarea sau abaterea agresivităţii şi a furiei.a furiei şi a urei.actul agresiv fiind doar  necesar (fugarii lovesc o persoană pentru că aceasta ar fi o barieră pentru scopul lor);  3.ca un veritabil mecanism de refulare.că starea lor se  datoreşte altora care au greşit.  Imaturitatea afectivă a tinerilor va face ca la aceştia furia şi agresivitatea să apară în condiţii mult mai  uşoare.plângeri cronice contra şcolii.criticism exagerat.Musaph şi Mettrop (1972) individualizează  şi ei următoarele  forme de violenţă şi agresivitate:  1.ironizarea permanentă.atragerea  atenţiei asupra calităţilor negative ale adversarului. (1978) o serie de condiţii care cresc susceptibilitatea  adolescenţilor şi măresc frecvenţa şi intensitatea comportamentelor agresive.Lorenz  deosebeşte 6 tipuri de agresiune înăscută:  ­agresiunea prădătoare;  ­atacul în gloată;  ­reacţia disperată (lupta disperată pentru a scăpa de un pericol):  ­agresiunea teritorială;  ­lupta de rivalitate pentru sex;  ­apărarea puilor;  Vorbind.familiei.Sunt notate o serie de comportamente agresive.aceasta fiind poate mult mai actual decât în secolul  trecut.Există.concept introdus de Fris.unii indivizi nu răspund imediat.lezarea constantă a mândriei  şi autostimei.considerând că alţii sunt nervoşi.comunităţii.de această dată despre om.soluţii în ceea ce priveşte agresivitatea şi crima.Agresiunea instrumentală.bat altă persoană.Aceste  fenomene ar fi:foamea şi oboseala fizică şi psihică.schimbarea voită a numelui.Acest mecanism serveşte.lucru care se manifestă în funcţie de  educaţie (adeseori necesitând un mare consum de energie);  ­acumularea furiei.specifice adolescenţilor:  ­ţipetele.(1978) vorbesc de adolescenţi şi de alte fenomene legate de comportamentul  agresiv.fiind implicaţi mai ales factorii familiali (părinţi cruzi.În acest caz apare adesea sentimentul că a fost nedreptăţit.lipsei apetitului;  ­sublimarea furiei şi agresivităţii în fantezie sau reverii.apare  revendicativitatea exagerată.totuşi.Agresiunea în afara supraeului (supunerea duce la reîntărirea externă);  Cecco şi Richards (1974) referindu­se la agresivitatea dolescenţilor.În acest sens autorii vorbesc de următoarele mecanisme:  ­ascunderea.

oficializarea bătăii în şcoală.Copiii agresaţi vor deveni la rândul lor părinţi  violenţi (deoarece bătăuşul frustrează dar creiază şi modelul). Ceea ce îi face pe  părinţi să maltrateze copiii sunt în primul rând problemele emoţionale.Socializarea  copiilor prin bătaie apare la părinţii care au mai puţine aspiraţii pentru copiii lor.deşi în practică este foarte frecventă.  Violenţa în famlie ţine şi de socializarea agresiunii.În oarecare măsură conflictul nu trebuie văzut numai în  sens negativ.în care victima şi­a ridiculizat şi presat  agresorul.instituţii de corecţie.cu educaţie precară.graţie procesului de deplasare a agresiunii.În acest caz nu numai perceperea  fenomenelor din jur va fi deformată.Folosirea  forţei fizice între membrii familiei este una dintre cele mai dramatice realităţi ale zilelor noastre (poate  varia de la insulte minore până la homicid). părinţii schizoizi.Tot Gilles obsevă că violenţa este mai  mare în familiile sărace.(1963) agresivitatea în şcoli depinde de gradul agresivităţii şi violenţei  în familie.Acest abuz social constă în statisticile foamei şi malnutriţiei la  copii.Pedepsele variază şi în  funcţie de sexul şi trăsăturile părinţilor şi a copiilor.care apar astfel ca ţinta  abuzurilor.nedreptăţile.Un capitol aparte privind violenţa socială îl reprezintă violenţa din cadrul  familiei.lucru ce afectează violenţa în familie.S­au cercetat în mod deosebit motivele acestui tip de  violenţă.în familii cu peste 4 copii.forma actului agresiv fiind mediată de factoirii culturali. abuzul masiv social faţă de copii fiind mult mai  periculos decât cel individual.Goode consideră că violenţa se datoreşte coabitării îndelungate.în care violenţa este  rezultatul antagonismelor care au fost tolerate timp îndelungat.După Eron şi colab. sărăcia.cu familii disociate.sociale sau etnice pe care le consideră vinovate de starea sa.Există de asemenea probleme privind  personalitatea părinţilor.credinţelor.chiar dacă nu  direct.puterea.bătaia copiilor de către adulţi.o relaţie între  infanticid şi potenţial suicidal trecut şi prezent al părinţilor.iar memoria va reţine numai pedepsele.de exemplu.Huani­Palacios şi Scheuer (1972)  consideră că 4% dintre adolescenţi indică frustraţia drept cauză a furiei şi agresivităţii.  ­Ura direcţională asupra propriei persoane poate lua variate forme:autocriticism  exagerat.Strauss (1973) include aceasta în structura socială.de relaţiile precare între mamă şi tată cu deplasarea ostilităţii spre copii.în timp ce Sargent arată că unii copii  homicidali.în funcţie de rolul pregătit copiilor în viaţa adultă.rivalităţi.  Bătaia copiilor este mai frecvent administrată de către părinţii cu probleme.morbiditatea.  Teoriile culturaliste văd însă cauza violenţei în afara familiei.în timp ce alte probleme socio­economice se referă la alcoolism sau la  consumul de droguri.Unii medici.acţionează ca agent letal al unui părinte adult care împinge copilul inconştient să ucidă.valorilor sociale.senzaţia de rejet pot declanşa violenţa dintre fraţi.familie şi societate.care provoacă atacul agresiv.Astfel Elmer vorbeşte de acumularea de stres în cadrul .în timp ce  multiplele ocazii de a fi tratat favorabil vor fi uitate.  Violenţa în cadrul familiei.Hanemann Lystad  (1975) vorbeşte de relaţiile interpersonale speciale între victimă şi agresor.alteori  prin depolasarea furiei din cadrul problemelor maritale asupra copiilor.subliniind importanţa  valorilor.  desgustul de sărăcie etc).cu subordonări.M.pentru un echitabil schimb de recompense şi pedepse.ci şi ca forţă pozitivă.care ar putea declanşa reacţii  de furie.uzul de forţă.  Dacă însă violenţa este utilizată de copii şi în societate va exista multă violenţă.caracteristicile individuale.Există.Wolfgang vorbeşte de natura suicidară sau  masochistă a unor victime.Gill (1982) subliniază că bătaia copiilor nu are în  majoritatea cazurilor explicaţii psihologice şi adeseori există probleme sociale şi contextuale (şomaj.Din acest  punct de vedere.educatori încurajează.apariţia manifestărilor  psihosomatice.Violenţa este incompatibilă cu funcţiile familiei.autoblamarea (care este însoţită de riscuri mai mici).În alte  situaţii este incriminat stersul îngrijirii materne.Mary  Hanemann Lystad (1972) subliniază că două aspecte sociale s­au exploarat în familiile violente:  ­structura de putere în familie;  ­structura de putere a marii societăţi;  Familia ca orice grup social consistă într­o ierarhie.Indiferenţa părinţilor.actul violent  şi consecinţele pentru copil. factorilor precipitanţi.până s­a atins punctul maxim de rezistenţă.Gill subliniază importanţa structurii puterii  în societate.Tot Gil  discută valorile culturale care sancţionează prin bătaie.educaţia deficitară.

Copiii violenţi sunt receptori ai unor modele sărace de  comportament social sau a unei sutuaţii sociale stresante.ignoranţa părinţilor.Gordon subliniază că fata este mai agresivă dacă  mama foloseşte pedepse fizice.Freud.Părinţii delincvenţilor sunt mai punitivi.în timp ce alţii incriminează mai  ales factorii de mediu.  Majoritatea lucrărilor care privesc violenţa în familie iau în considerare diferite variabile privind  structurile sociale.de exemplu.Kaufnamm include în definirea agresiunii şi experienţa subiectului.lucru  afirmat şi de Lorenz(1966).Paternurile  educaţionale trec din generaţie în generaţie.iar copilul bătut va bate şi  el pe cei mici.Copiii pot violenta de asemenea alţi copii şi în primul rând pe aceia care le ameninţă  poziţia lor în familie sau în mediul imediat.Femeia este mai agresivă verbal.mama care bate.Băieţii sunt mai agresivi ca fetele.vede comportamentul agresiv ca un instinct înăscut.implicarea lor în multiple fenomene sociale este necesară o privire sumară asupra  cauzelor care provoacă aceste fenomene. .  Dollard (1950) dă o definiţie simplistă agresiunii.  Agresiunea este un comportament explosiv.Agresiunea este mai mult sau mai puţin un comportament violent fizic sau verbal.  Incidenţa violenţelor familiale este foarte mare şi foarte greu de apreciat în acelaşi timp (cu excepţia  homicidului sau a bătăilor foarte grave).În 1871 se creia de exemplu Societatea pentru prevenirea cruzimii faţă de copii.dar şi relaţiile din interiorul  şi exteriorul familiei.Sunt incluse.Dacă acestea au fost doar cazurile raportate.rămânând neschimbate.în timp ce Buss subliniază că agresiunea este un răspuns care trimite stimulii nocivi  spre alt organism.Kempe estimează tortura la copii ca având o frecvenţă de 6%o iar Zallea  estimează că 200­250.Alţi factori constau în probleme fizice şi  emoţionale.Violenţa extremă a copiilor este rară şi adesea reflectă relaţiile foarte sărace dintre copil şi  părinţi.familiei.problema fiind  preluată din trecut.rasă.clasă.  Etiologia comportamentului agresiv şi violent.prematuritatea.copiii născuţi unul după altul.000 de copii au nevoie de serviciile de protecţie în fiecare an în SUA.O mare  importanţă are în această problemă  maniera de separare­identificare a adolescenţilor în cadrul  familiei.  Anumite atitudini agresive ale adolescenţilor pot fi corelate cu anumite atitudini părinteşti.lipsa experienţei educative.  Bătaia mai apare şi ca eşecul copiilor de a îndeplini anumite aşteptări ale părinţilor.Unii dintre copii sunt încurajaţi de un părinte  contra celuilalt.Mc Clintock arată că 30% dintre homicidali se datoresc  disputelor domestice.de sex.dar sunt şi mai  frecvent şi mai intens pedepsiţi.5­4.  Creşterea frecvenţei violenţei faţă de copii şi a violenţei în cadrul familiei a determinat ca în  numeroase ţări să se ia măsuri de prevenire.ei îşi aleg părintele ca victimă.În expicarea  comportamentului agresiv.contra  unei persoane sau a unor obiecte.a fost copil bătut.cu  creşterea dorinţei de independenţă a copiilor.1 milioane  de copii care se află în această situaţie.ceea ce psihologic este o  identificare cu părinţii agresivi.În acest fel s­au creat instituţii sociale menite de a preveni  violenţa de acest tip şi în special de a proteja copiii.Mamele din clasele mai defavorizate economic sunt mai puţin  permisive.iar băiatul este mai puţin agresiv dacă nu este pedepsit prea frecvent.creşterea copiilor de către un singur  părinte.care ar fi o modificare ce ar avea ca scop lezarea  organismului viu.iar 3000 au  fost grav răniţi.variabile demografice.în timp ce agresivitatea este o predispoziţie  constituţională sau potenţială spre luptă sau posibilitatea de a acţiona agresiv sau de a comite atacuri  nepropvocate.Din acest caz.bărbatul fizic iar unele comportamente sunt legate  de locul ocupat de modelul de violenţă în societate.Gill şi Noblela apreciază la 2.Dacă sunt homicidali.Având în vedere importanţa agesiunii şi violenţei în  societatea umană.mai ales la clasele defavorizate economic.astfel.Ferguson arată că 41% dintre violenţele faţă de copii se petrec  sub vârsta de 5 ani şi foarte multe chiar sub vârsta de un an.  Totuşi trebuie subliniat că brutalizarea copiilor nu este un produs al zilelor noastre.Micşorarea schimburilor dintre părinţi şi adolescenţi poate duce la conflicte violente (Edwards).violent.unii pun accentul mai ales pe factorii biologici.

Darwin proclama  ideia "luptei pentru existenţă". Există.în sensul unei adevărate psihopatii constituţionale.congenitale sau achiziţionate.ele declanşează reacţia antisocială.numeroase poziţii  şi puncte de vedere..Psihanaliştii subliniază că libidoul şi agresivitatea şi­ar avea sursa la nivel hormonal.Acest lucru  s­a exprimat prin concepţiile social darwiniste.Aceste "excitaţii criminogene".Deşi Darwin  susţine că "omul poartă în corpul său stampila originii sale inferioare".transformarea  radicală a vieţii femeiei ducând la modificări importante în ceea ce priveşte prevalenţa sexului.Toate statisticile vorbesc de prevalenţa comportamentului agresiv  la bărbaţi.  ­Sexul are de asemenea importanţă.exploatarea indienilor sau exploatarea colonială.Tutt (1974) subliniază mai ales la adolescenţi creşterea foarte mare a consumului de alcool şi de  alte droguri şi.merg în  mare parte în acelaşi sens.prin  descrierea "desechilibratului mintal".ca şi alte crize biologice duc la creşterea comportamentului  violent.Majoritatea delincvenţilor se situiază în jurul vârstei de 25 de ani  la bărbaţi şi 30 de ani pentru feme.Lombroso  (1895) a vorbit de criminalul înăscut.confirmând punctul de vedere a lu Hobbes.Astfel.Au fost incriminaţi o serie de factori care ţin de constituţia biologică a  individului.Explicaţiile biologice.care are o mare importanţă.aşa cum am mai subliniat.asupra naturii umane.sau  pur şi simplu printr­o tulburare a structurii diencefalice.datorită pierderii controlului asupra pulsiunilor sexuale.în timp ce la aceştia.pe  când femeile ar lega delincvenţa mai ales de unele situaţii fiziologice (sarcină.ca  pe o rivalitate intraspecifică şi ca existenţa unei competiţii permanente în natură şi societate.Ideia  luptei pentu existenţă şi a supraveţuirii a avut un mare răsunet social şi politic.indivizi ereditar incapabili de socializare şi predispuşi prin acestea la delincvenţă.psihice.totuşi încercarea de a găsi  explicarea "răutăţii" sale numai în instincte este prea mult.În acest sens ne vom opri asupra câtorva mai importabte.  Explicaţiile biogenetice au dominat epoca lui Lombroso (1895).ar determina un comportament agresiv şi ar duce la scăderea timidităţii (feed­  backul negativ dat de androgeni şi estrogeni ar juca un rol important).a justificat.privind  rolul experienţei conştiente:  ­concepţia că experienţa conştientă nu ar avea rol cauzal;  ­concepţia că experienţa conştientă are sigur efect cauzal;  Groen (1972) subliniază că după introducerea armelor de foc. .tulburări ale echilibrului hormonal.  În cercetarea comportamentului agresiv.iar  statisticile OMS arată că 40% ditre aceştia consumă alcool.care diminuiază rezistenţa individului la  instigaţiile mediului.n.ci le sunt în acelaşi timp şi de statut social.Chiar descrierile lui K.dar deşi aceste explicaţii au trebuit să  cedeze pasul curentelor socio­psihogenetice.permiţând individului să devină delincvent".inclusiv în sens antisocial.aşa cum am văzut.anomalii ale desvoltării fizice.Criza adolescenţei.spune  autorul.În acest fel.agresivitatea umană a devenit mai  priculoasă şi mai letală.Visser (1972) subliniază că există 3 poziţii extreme.vechile obişnuinţe în schimbare.  1.faţă de toate formele de agresivitate animală;  În discutarea etiologiei comportamentului agresiv există.ca:  ­Vârsta.Creşterea  androgenilor.ceea ce l­a făcut pe  Darwin însăşi să regrete.de exemplu.deoarece filozofii sociali au interpretat descoperirile lui Drawin în mod greşit.deşi subliniază Sivadon (1973) aceste limite s­au redus în prezent  (17 respectiv 28 de ani).Dragomirescu (1976) subliniază că 94% dintre delincvenţii adolescenţi sunt băieţi.studii recente reactualizează tot mai mult importanţa  noţiunilor de teren şi predispoziţie la delincvenţă.Schneider (1923).prin accidente.rămân la  omul obişnuit sub pragul operant.solicitarea externă asupra personalităţii cu astfel de tare  biologice va determina răspunsuri deviante.ereditare.Diferenţele sexuale nu sunt numai  biologice.sau de către Magnan.toate acestea plasează subiectul într­o stare de  "fragilitate biologică relativă".paralel cu acesta creşterea a numeroase tipuri de violenţşi.Un punct similar  de vedere era cultivat şi de Prichard (1835) prin descrierea lui "Moral Insanity".prin procese  morbide la nivelul s.arată Sivadon (1873) ereditar.de exemplu  în SUA sistemul economic "laissez faire".Bărbatul  ar fi totuşi mai predispus biologic la violenţă.  Di Tullio (1950) subliniază că terenul delincvent este "o expresie a ansamblului de condiţii  organice.ceea ce sublinia Ross Buck (1976).În "originea speciilor" (1859) şi "Descendenţa omului".menstre).

c.se  constată anomalii eeg(exces de activitate lentă).Încă de la primele mamifere apare sistemul limbic.De fapt.hipoglicemia.determină  modificări de comportament în sens antisocial.n.arată Laborit.  Pe de altă parte angoasa.poate fi în raport cu  punerea în joc a sistemului adreno­simpatic şi hipofizo­suprarenal şi se rezolvă prin fugă.Un alt mecanism provocator de angoasă rezultă din ceea ce Laborit numeşte  "deficit informaţional" privind situaţia unui eveniment exterior.care adesea stă la baza comportamentului agresiv.Recidiviştii prezintă astfel de modificări de 2 ori mai  frecvente.apare problema ierarhiei şi a stabilirii dominanţei.infometarea cronică.S­a incriminat glanda tiroidă.spre tendinţe  egoiste şi revendicative.Se cunosc de  asemenea  legături dintre agresivitate şi anumite infirmităţi (statură mică sau prea mare).Stările postencefalitice determină  înclinaţii spre pervesiuni sexuale.glandele  sexuale.arată Jersild şi colab.a demonstrat că în  această situaţie se modifică caraterul.motivaţia se îmbogăţeşte cu experienţa trecutului.a cărui material este în ansamblu memorizat conştient şi inconştient.treptat indivizii devin ostili.substanţa cenuşie centrală mezencefalică.  Comportamentul de apropiere.geloşi.determinând o mai mare înclinaţie spre concret.  ­Importanţa creierului a fost pe larg studiată.Sărăcia.  În cadrul concepţiilor biologice o mare importanţă o au cercetările privind localizarea în s.  După Gray ar exista 3 tipuri de comportament.luptă sau  agresiune defensivă.Leziunile cerebrale de diferite tipuri.Dacă este imposibil a te sustrage agresiunii psiho­sociale.încât un stimul (intern sau extern) poate determina un răspuns  simplu.Acestă ciocnire între pulsiunile instinctuale şi interdicţiile sociale.  ­Unele boli somatice pot predispune la creşterea agresivităţii.arată  Laborit.La om însă pulsiunea  hipotalamică (sinele freudian) se loveşte de bariera  socială.duce la posibilitatea anticipării.chiar în forma sa cea mai  simplă este astfel organizat.la stabilirea unei strategii capabile a satisface sau a evita.Un comportament inhibat care se traduce prin evitarea pasivă sau stingerea unui comportament  achiziţionat anterior:  Interrelaţia acestor 3 sisteme s­ar organiza la nivelul hipotalamusului.Chiar în lumea animală.cu declanşarea necondiţionată (comportament de  evitare.Viaţa şi agresivitatea. a bazei  materiale care determină comportamentul agresiv.alcoolismul are de asemenea o mare influenţă.apare ca o manieră simplistă de rezolvare a conflictului dintre pulsiunile hipotalamice şi  interacţiunea socio­culturală.curioşi iar modificările au persistat  mult timp după terminarea experimentului.(1978) aproape toţi băieţii şi o mare parte din fete au  comis cândva acte ilegale (în interpretarea strictă a legii).Graţie memoriei.Comportamentul uman se modifică după unele tumori  ale lobului temporal (leziuni constatate postmortem la agresori).constituind esenţa unei culturi.agresiv.duc la  transformări importante ale personalităţii.cu posibilitatea  memorieiu de lungă durată.La om se mai adaugă existenţa  imaginarului.Vorbind de importanţa sistemului nervos.rezultatul este  apariţia unei stări depresive iar uneori a toxicomaniei.  hipocampul aşa cum am mai arătat.punând în joc forţa cea  mai primitivă a snc.sunt sinonime  din punct de vedere biologic.pe voluntari înfometaţi timp de 6 luni.Comportamentul de fugă sau luptă.cu învăţarea recompensei şi evitarea  pedepsei;  2.deşi foarte puţine din aceste cazuri au ajuns a  fi cercetate de organele de ordine.Apariţia  cortexului.stereotip (ansamblu stimul­răspuns care permite supraveţuirea imediată).arată Laborit.ca răspuns la stimuli:  1.este o .constituie  prima sursă de angoasă (deşi omul este inconştient de determinismul sociocultural).Faptul că un semnal  anunţă o pedeapsă sau recompensă se face prin intermediul sistemului neuro­endocrin.  ­Subalimentaţia creşte incidenţa răspunsurilor agresive.de apărare.amigdale);  3.Rolul glandelor endocrine este de asemenea foarte mare.La om  graţie limbii.Ellemberger (1958).arată Visser.au fost de asemenea incriminate.Hill şi Paud (1972) arată că la 47­50% dintre ucigaşi.mezencefalul. Agresivitatea.cu baza în hipotalamus.regulile dominanţei se instituţionalizează şi se transmit ca legi dealungul  generaţiilor.Sistemul limbic.Interdicţiile sociale apar cu atât mai mari cu cât poziţia sa  socială este mai inferioară.La baza  motivaţională a comportamentului ar sta deci cauze pulsionale şi emoţionale.Laborit subliniază aceasta.Agresivitatea.

  Cercetările privind biotipul s­au bucurat de o mare vogă în trecut (Lombroso.care ar pune astfel animalul în  primejdie.studiază descendenţa unei bande de vagabonzi şi hoţi  (2000 de indivizi).a anomaliilor cromozomiale).J.  Genetica a adus numeroase date.Rar în lumea animală.când pătrunde în alt  teritoriu;  ­viaţa la vertebrate prezintă un ordin de dominare.spune autorul este o reacţie de urgenţă  şi.opreşte de exemplu agresiunea).În ceea ce priveşte sublimarea în exterior a pulsiunilor agresive prin sport.exploziv  este de asemenea incriminat în cadrul violenţei.cum ar putea să se .Lorenzo spune că există o balanţă între puterea de a ucide şi  inhibiţia de a ucide (care la om nu ar exista).care după el nu  ar corespunde punctului de vedere evoluţionist.atât sub forma sa clasică (legată de studiile genealogice).Scott (1976) arată că nu se cunosc modificări fiziologice sau chimice în  agresiune care să corespundă cu scăderea glicemiei.face pe om o  specie periculoasă şi autodistructivă (mai ales la nivelul competiţiei dintre naţiuni).Ritter pe  baza arhivelor germane din secolul al XVIII­lea.Biotipul displaszic ar fi predispus la crime.Aceşti indivizi s­au căsătorit între ei şi s­au asociat în diferite maniere (timp de 8  generaţii).într­adevăr aceasta ar putea avea un rol catarhic.inhibitori şi excitatori aflându­se în  hipotalamus.sub influenţa grozăviilor primului război mondial.mai ales la  grupele cu reguli severe.  Agresivitatea ca fenomen înăscut (teoria lui Lorenzo).anomalii  (mai ale sde tip XXY şi XYY).Cannon arăta în 1920 că pisica decorticată face uşor "falsa agresivitate" (cu  creşterea TA.delicte sexuale  (adeseori are tulburări de creştere de origine endocrină).Lorenzo se opune viziunii lui Freud.sex) şi al treilea  circuit legat de afectiv.el  va sublinia că instinctul morţii este opus celui social.nesociabil ar fi cel mai frecvent  incriminat în comportamentele antisociale (grave şi precoce).apar doar elemente izolate ale "falsei  furii".Freud vedea isvorul energiei vitale în cadrul  instiunctului sexual.fiecare individ trebuind să ştie cine este mai tare şi  cine este mai slab decât el (la om acest lucru se stabileşte din adolescenţă);  Vorbind tot de comportamentul animal.deşi totuşi autorul se întreabă.  Kretschmer).rece.cu atâta supraveţuirea se face mai uşor;  ­în cadrul aceleiaşi specii agresivii sunt selecţionaţi ca reproducători;  ­"teritoriul" este apărat în mod agresiv dar individul este mai puţin agresiv.deşi aşa cum arăta Buck (1976).La om situaţia se poate prezenta chiar invers.existând o inhibiţie a agresivităţii.unitate care se bazează pe diferite structuri fiziologice.Cu  electroşocuri pe hipotalamus.circuitul septal (legat de  sociabilitate.pulsului. Atletul cu temperament flegmatic.pe bună dreptate.S­au pus în evidenţă şi aberaţii cromozomiale.Bard arată că hipotalamusul posterior este centrul de integrare acomportamentului agresiv.care subliniază că acesta are 3  circuite:amigdala (legată de autoconservare).P.Rolul sistemului limbic a fost studiat de către Mac Lean.Nivelul crescut de agresivitate şi lipsa inhibiţiei naturale.introvertit.motiv pentru care comportamentul  agresiv trebuie considerat din punct de vedere biologic ca normal  şi folositor în lupta pentru  supraveţuirea speciei (analogia cu concepţia lui Durkheim).că omul actual se bucură de o descărcare  insuficientă a instinctului agresiv.Hess determină răspunsuri de furie iar Stelar arată că hipotalamusul este o  cale comună de exprimare a emoţiilor şi motivaţiei.sburlirea părului).lupta intraspecifică este  mortală.cât şi de  forma sa modernă (bazată pe studiul modificărioor biochimice.şi care deja ar fi acreditat următoarele:  ­cu cât un individ este mai agresiv.Leptosomul cu temperament schizoid.Unul dintre aceşti  cercetători (Lorenzo) arată că agresiunea este folositoare animalului.Totuşi rolul eredităţii nu trebuie exagerat.O mare importanţă în explicarea  agresivităţii o au studiile ethnologiştilor.Privitor la acumularea  pulsiunilor agresive.Lorenzo subliniază  că.este greu de imaginat un mecanism de acumulare a energiei.transpiraţiei.De o deosebită importanţă în comportamentul  agresiv este hipotalamusul.a cercetătorilor din cadrul psihiologiei animale.înainte ca agresiunea să devină periculoasă (gestul de  supunere.Această reacţie rămâne atâta timp prezentă cât  hipotalamusul posterior rămâne intact.Procentajul de criminali sau de persoane cu comportamente antisociale a fost foarte  mare.Lorenzo afirmă.Lupta.ambii centri.Dacă a fost distrus.

vor să se afirme social cu orice preţ.relaţia densitate­nivelul  agresivităţii ar urma o curbă în U.s­a constatat însă şi fenomenul invers.autoagresiunea în lumea animală fiind rară şi patologică).subliniază Ropartz naşte agresiune.Numărul mare de tipuri de agresiune determină ca optica  asupra etiologiei să fie pluralistă.Deşi teoretic izolarea ar reduce  agresivitatea.nu pot  suporta autoritatea.atac.  Explicarea comportamentului agresiv a beneficiat de noţiunile de stres şi de "reacţie de  alarmă"(Selye.spune autorul.adesea sadism.Scoţând din grup maimuţa dominatoare.motiv pentru care comportamentul agresiv se referă la diferite aspecte ale societăţii (ca  densitatea populaţiei.Carthy şi  Ebling vorbesc de caracterul social al comportamentului agresiv (rar un animal este agresiv în absenţa  unui adversar real sau imaginar.Kummer va constata imediat  după aceasta începerea bătăilor.ca şi atitudinile şi postura de răspuns.De fapt.  Un alt mod de control al agresivităţii ar fi ritualizarea comportamentului agresiv.care încetează imediat ce maimuţa dominatoare este reintrodusă.Importanţa componentei sociale.încăpăţânaţi.sunt neîncrezători.impulsivitate.uneori sportul poate duce la creşterea  agresivităţii.Pentru Freud criminalul era un individ care nu­şi putea stăpâni  pulsiunile.indiferent de specie.  4.structura socială etc).agresivitate.privind la agresiunea altora.de unde  s­a tras concluzia că fenomenul ar fi valabil şi pentru specia umană.Ceea ce distinge agresiunea fizică de aceia psiho­  socială este doar absenţa la ultima a leziunilor directe.1936).În agresiunea psihosocială.Înainte de  agresiune.leziunea este  secundară.animalul afişează o anumită "mimică ameninţătoare" .retragere şi fuga învinsului).Concepţii psihogenetice.în ciuda reacţiei aspecifice şi a unei bogate fenomenologii psihosomatice.extriversiune.care nu poate manipula tensiunile  sinelui şi exigenţele  supraeului.O  structură bună a sistemului social scade frecvenţa şi gradul actelor agresive (ceea ce implică  organizarea ierarhică a grupului).Prezenţa unui  alt individ.termenul de comportament agonistic (care înglobeză comportamentul de  ameninţare.aşa încât s­a propus  pentru acest complex.Din contra.arată Delay şi Pichot (1976) diferă de nedelincvenţi.nivelul agresivităţii maxime coresponzând unei anumite densităţi.dreneze agresiunea.  3.Densitatea ar creşte agresivitatea în lumea animală.Delincventul  are o serie de trăsături ca:multă energie.este deci absolut necesară pentru declanşarea comportamentului  agresiv.el având un eu slab desvoltat.aceste reacţii fiind nespecifice.Ei au de  asemenea atitudine ostilă.Agresiunea. lezare.Personalitatea delincvenţilor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->