Corectat ortografic azi 20 mai 1998 

Capitolul  Violenţa şi agresivitatea în societatea umană 
Una dintre marile probleme ale umanităţii a constituit­o problema violenţei şi agresivităţii umane,a  acelor tipuri de personalităţi pentru care agresivitatea şi violenţa le apar ca cele mai corespunzătoare  pentru existenţa şi supraveţuirea socială.  În epoca marximului din România,ideologii partidului din psihiatrie negau existenţa sociopatiilor şi  mai ales în societatea socialistă (care nu putea să aibă decât un rol sanogen,în ciuda tarelor şi a  totalitarismului care agresa personalitatea umană).  Totuşi implicarea psihiatriei în fenomenele de violenţă şi agresivitate nu se putea evita,în condiţiile  problematicilor ridicate de actuala societate.În acest fel s­a constatat că fenomenele violenţei şi  agresivităţii şi chiar a criminalogiei pot să coincidă parţial şi cu domeniul psihiatriei sociale.Totuşi  psihiatria nu poate explica singură aceste complexe probleme sociale,deşi s­a subliniat că în acest  domeniu există un punct de vedere limitat dar şi o viziune mai largă.În acest cadru psihiatria a fost  chemată,şi ea,ca alături de celelalte ştiinţe să­şi aducă un anumit aport,în vastul şi actualul domeniu  care explorează antisociabilitatea. 

Furia şi agresivitatea. 
În ultimii 30 de ani,aproape că nu a trecut un an fără a se consacra acestui subiect,cel puţin un  congres,la care au participat profesionişti foarte diferiţi  (psihologi,sociologi,psihiatri,geneticieni,neurochimişti etc).  Dacă la animal comportamentul agresiv apare ca motivat (sexual,legat de instinctul de apărare sau  alimentar),la om apare adesea fără asemenea motivaţii (bande de tineri care agresează trecătorii,luarea  de ostatici etc).Numeroşi autori vorbesc,în sens social de agresivitate,în sensul unor ambiţii  comportamentale competitive.Von Bertalanffy (1958) descrie omul ca pe o fiinţă cu instincte sărac  desvoltate,consecinţa fiind apariţia unei fiinţe periculoase pentru el însăşi şi mediu.Acest lucru,subliniază  Bastians (1972),se bazează pe faptul că omul nu are totdeauna capacitatea de a conduce şi controla  universul simbiolic care face comunicarea posibilă.Întrebarea dacă natura umană este bună sau rea a  fost pusă de multă vreme.Hobbes spunea că "home homini lupus",în timp ce Locke arată că în natură  oamenii trăiesc împreună,fără lideri,în raport cu dreptatea şi legile naturale,ca o comunitate a virtuoşilor  anarhişti,această lege naturală fiind,spune Locke "de origine divină".Dar subliniază Hiwert (1969)  criminalul,ca şi bolnavul mintal participă la aceiaşi mitologie a omului alienat.Contrar numeroaselor  păreri,în acest domeniu,Durkheim (1885) nu vede caracterul patologic al crimei,pentru el crima fiind un  fapt social normal,deoarece fenomenul nu apare doar în unele societăţi sau la unele specii,ci în toate  societăţile,din toate timpurile.Din acest motiv,delictul,crima apar legate de condiţiile vieţii colective,de  toate vârstele,ceea ce face din violenţă o adevărată maladie socială.Mai mult,chiar,Durkheim subliniază  că aceasta este un "fapt social normal",deoarece ar fi util şi necesar,legat de condiţiile fundamentale ale  vieţii sociale şi utilă căci aceste condiţii care o generează sunt ele însăşi indispensabile evoluţiei  normale a moralei şi a dreptului.Din acest motiv,răufăcătorul nu mai apare ca un antisocial radical,ca o  specie parazit,un corp străin,inasimilabil în sânul societăţii,ci ca un agent regulator al vieţii  sociale.Transformând crima într­un fapt oarecare,nu înseamnă să  nu o urâm,deoarece nici durerea nu  este dezirabilă (Durkheim).Deşi individul şi societatea urăsc violenţa şi crima­acesta fiind aspectul  normal al problemei­ea ar juca totuşi un rol util în societate.  Totuşi trebuie subliniat că Durkheim scria acestea în 1895,în anumite condiţii specifice şi că,a  denatura această viziune,în sensul că el ar face apologia crimei nu este real,deoarece autorul avea  nevoie de această exagerare pentru a se opune,la acea epocă,unor concepţii statice sau religioase ale  timpului său şi pentru a implica fenomenul violenţei în cadrul unui complex studiu sociologic,în care  însăşi autorul a fost printre pioneri.Realitatea ste că fiinţa umană se află angajată continuu în găsirea de

ca un ventil de  siguranţă;  ­deplasarea furiei şi agresivităţii spre altceva sau altcineva (sparg.considerând că alţii sunt nervoşi.totuşi.  Formele agresiunii şi a violenţei.atragerea  atenţiei asupra calităţilor negative ale adversarului. (1978) o serie de condiţii care cresc susceptibilitatea  adolescenţilor şi măresc frecvenţa şi intensitatea comportamentelor agresive.violenţă sau chiar dorinţa de moarte a persoanei urâte.Adolescentul îşi poate astfel imagina  răsbunarea.ca un veritabil mecanism de refulare.chinuiesc  animale.Agresiunea în afara supraeului (supunerea duce la reîntărirea externă);  Cecco şi Richards (1974) referindu­se la agresivitatea dolescenţilor.scene de triumf personal.comunităţii.apar ca metode directe de a­şi arăta furia (fenomen care descreşte odată cu creşterea  cronologică.distrug obiecte.  Imaturitatea afectivă a tinerilor va face ca la aceştia furia şi agresivitatea să apară în condiţii mult mai  uşoare.pentru ca ulterior să se manifeste sub forma  nervozităţii.plângeri cronice contra şcolii.Agresiunea prin frustraţie (agresiunea prin furie datorate unei frustrări);  2.Sunt notate o serie de comportamente agresive.la fete persistând încă multă vreme);  ­agresiunea verbală exprimată în maniere diferite (poreclă.(1978) vorbesc de adolescenţi şi de alte fenomene legate de comportamentul  agresiv.schimbarea voită a numelui.lucru care se manifestă în funcţie de  educaţie (adeseori necesitând un mare consum de energie);  ­acumularea furiei.Lorenz  deosebeşte 6 tipuri de agresiune înăscută:  ­agresiunea prădătoare;  ­atacul în gloată;  ­reacţia disperată (lupta disperată pentru a scăpa de un pericol):  ­agresiunea teritorială;  ­lupta de rivalitate pentru sex;  ­apărarea puilor;  Vorbind.criticism exagerat.numeroase agresiuni neţintind lovirea victimei.Eşecul este o adevărată traumă psihică.arată că la aceştia ea se  exprimă mai mult verbal şi mai puţin fizic.apare  revendicativitatea exagerată.specifice adolescenţilor:  ­ţipetele.că starea lor se  datoreşte altora care au greşit.iar uneori se pot alătura unor grupuri cu manifestăpri antisociale etc);  ­proiectarea ostilităţii este o metodă de externalizare.de această dată despre om.unii indivizi nu răspund imediat.Există.actul agresiv fiind doar  necesar (fugarii lovesc o persoană pentru că aceasta ar fi o barieră pentru scopul lor);  3.bârfa);  ­ironia ca formă de exprimare a ostilităţii;  ­înjurăturile.aceasta fiind poate mult mai actual decât în secolul  trecut.fiind implicaţi mai ales factorii familiali (părinţi cruzi.ironizarea permanentă.fiind vorba de o agresiune comisă fără motive  clare ci pur şi simplu pentru că aşa a fost oportunitatea în acel moment;  4.lezarea constantă a mândriei  şi autostimei.diferite expresii profanatoare sau injurioase sunt mai frecvente la băieţi;  Jersild şi colab.Astfel 19% dintre elevii şcolilor superioare ar folosi violenţa  pentru rezolvarea conflictelor.Musaph şi Mettrop (1972) individualizează  şi ei următoarele  forme de violenţă şi agresivitate:  1.bat altă persoană.În acest sens autorii vorbesc de următoarele mecanisme:  ­ascunderea.a furiei şi a urei.lipsei apetitului;  ­sublimarea furiei şi agresivităţii în fantezie sau reverii.familiei.În acest caz apare adesea sentimentul că a fost nedreptăţit.uneori asupra unor grupe .el produce adesea sentimentul de ruşine din care  mai ales tinerii caută să iasă prin violenţă.Acest mecanism serveşte.favorizarea unui frate  etc).ca supapă.Agresiunea instrumentală.Vorbind din punct de vedere al psihologiei animale.subliniază Jersild şi colab.în  fantezie.concept introdus de Fris.Agresiunea ocazională.soluţii în ceea ce priveşte agresivitatea şi crima.Aceste  fenomene ar fi:foamea şi oboseala fizică şi psihică.amânarea sau abaterea agresivităţii şi a furiei.

care ar putea declanşa reacţii  de furie.Socializarea  copiilor prin bătaie apare la părinţii care au mai puţine aspiraţii pentru copiii lor.în timp ce  multiplele ocazii de a fi tratat favorabil vor fi uitate.Tot Gil  discută valorile culturale care sancţionează prin bătaie.Copiii agresaţi vor deveni la rândul lor părinţi  violenţi (deoarece bătăuşul frustrează dar creiază şi modelul).deşi în practică este foarte frecventă. părinţii schizoizi.cu familii disociate.bătaia copiilor de către adulţi.Astfel Elmer vorbeşte de acumularea de stres în cadrul .Violenţa este incompatibilă cu funcţiile familiei.Gill subliniază importanţa structurii puterii  în societate.subliniind importanţa  valorilor.educatori încurajează.Goode consideră că violenţa se datoreşte coabitării îndelungate. factorilor precipitanţi.instituţii de corecţie.credinţelor.După Eron şi colab.Acest abuz social constă în statisticile foamei şi malnutriţiei la  copii.forma actului agresiv fiind mediată de factoirii culturali.  ­Ura direcţională asupra propriei persoane poate lua variate forme:autocriticism  exagerat.Un capitol aparte privind violenţa socială îl reprezintă violenţa din cadrul  familiei.care apar astfel ca ţinta  abuzurilor.chiar dacă nu  direct.autoblamarea (care este însoţită de riscuri mai mici).de exemplu.  Violenţa în cadrul familiei.Hanemann Lystad  (1975) vorbeşte de relaţiile interpersonale speciale între victimă şi agresor.Din acest  punct de vedere.actul violent  şi consecinţele pentru copil.În alte  situaţii este incriminat stersul îngrijirii materne.în timp ce alte probleme socio­economice se referă la alcoolism sau la  consumul de droguri. Ceea ce îi face pe  părinţi să maltrateze copiii sunt în primul rând problemele emoţionale.puterea.Folosirea  forţei fizice între membrii familiei este una dintre cele mai dramatice realităţi ale zilelor noastre (poate  varia de la insulte minore până la homicid).Wolfgang vorbeşte de natura suicidară sau  masochistă a unor victime.care provoacă atacul agresiv.în care violenţa este  rezultatul antagonismelor care au fost tolerate timp îndelungat.cu educaţie precară.  Dacă însă violenţa este utilizată de copii şi în societate va exista multă violenţă.pentru un echitabil schimb de recompense şi pedepse.  Teoriile culturaliste văd însă cauza violenţei în afara familiei.sociale sau etnice pe care le consideră vinovate de starea sa.apariţia manifestărilor  psihosomatice.până s­a atins punctul maxim de rezistenţă.caracteristicile individuale.Pedepsele variază şi în  funcţie de sexul şi trăsăturile părinţilor şi a copiilor.de relaţiile precare între mamă şi tată cu deplasarea ostilităţii spre copii.Mary  Hanemann Lystad (1972) subliniază că două aspecte sociale s­au exploarat în familiile violente:  ­structura de putere în familie;  ­structura de putere a marii societăţi;  Familia ca orice grup social consistă într­o ierarhie.lucru ce afectează violenţa în familie.nedreptăţile.Indiferenţa părinţilor.  desgustul de sărăcie etc).o relaţie între  infanticid şi potenţial suicidal trecut şi prezent al părinţilor.Tot Gilles obsevă că violenţa este mai  mare în familiile sărace.ci şi ca forţă pozitivă.Există de asemenea probleme privind  personalitatea părinţilor.Huani­Palacios şi Scheuer (1972)  consideră că 4% dintre adolescenţi indică frustraţia drept cauză a furiei şi agresivităţii.  Bătaia copiilor este mai frecvent administrată de către părinţii cu probleme. abuzul masiv social faţă de copii fiind mult mai  periculos decât cel individual.în timp ce Sargent arată că unii copii  homicidali.educaţia deficitară.valorilor sociale.M.senzaţia de rejet pot declanşa violenţa dintre fraţi.acţionează ca agent letal al unui părinte adult care împinge copilul inconştient să ucidă.Unii medici.morbiditatea. sărăcia.graţie procesului de deplasare a agresiunii.în care victima şi­a ridiculizat şi presat  agresorul.cu subordonări.Există.iar memoria va reţine numai pedepsele.uzul de forţă.(1963) agresivitatea în şcoli depinde de gradul agresivităţii şi violenţei  în familie.  Violenţa în famlie ţine şi de socializarea agresiunii.rivalităţi.alteori  prin depolasarea furiei din cadrul problemelor maritale asupra copiilor.Strauss (1973) include aceasta în structura socială.familie şi societate.în funcţie de rolul pregătit copiilor în viaţa adultă.În acest caz nu numai perceperea  fenomenelor din jur va fi deformată.Gill (1982) subliniază că bătaia copiilor nu are în  majoritatea cazurilor explicaţii psihologice şi adeseori există probleme sociale şi contextuale (şomaj.oficializarea bătăii în şcoală.În oarecare măsură conflictul nu trebuie văzut numai în  sens negativ.în familii cu peste 4 copii.S­au cercetat în mod deosebit motivele acestui tip de  violenţă.

Unii dintre copii sunt încurajaţi de un părinte  contra celuilalt.Copiii violenţi sunt receptori ai unor modele sărace de  comportament social sau a unei sutuaţii sociale stresante.ignoranţa părinţilor.Dacă sunt homicidali.Paternurile  educaţionale trec din generaţie în generaţie.a fost copil bătut.Având în vedere importanţa agesiunii şi violenţei în  societatea umană.vede comportamentul agresiv ca un instinct înăscut.  Etiologia comportamentului agresiv şi violent.clasă.Gordon subliniază că fata este mai agresivă dacă  mama foloseşte pedepse fizice.variabile demografice.Dacă acestea au fost doar cazurile raportate.Mamele din clasele mai defavorizate economic sunt mai puţin  permisive.iar băiatul este mai puţin agresiv dacă nu este pedepsit prea frecvent.În 1871 se creia de exemplu Societatea pentru prevenirea cruzimii faţă de copii.creşterea copiilor de către un singur  părinte.care ar fi o modificare ce ar avea ca scop lezarea  organismului viu.Kaufnamm include în definirea agresiunii şi experienţa subiectului.Gill şi Noblela apreciază la 2.familiei.cu  creşterea dorinţei de independenţă a copiilor.iar 3000 au  fost grav răniţi.astfel.5­4.în timp ce alţii incriminează mai  ales factorii de mediu.Părinţii delincvenţilor sunt mai punitivi.Freud.prematuritatea.În expicarea  comportamentului agresiv.Băieţii sunt mai agresivi ca fetele. .1 milioane  de copii care se află în această situaţie.ceea ce psihologic este o  identificare cu părinţii agresivi.problema fiind  preluată din trecut.Kempe estimează tortura la copii ca având o frecvenţă de 6%o iar Zallea  estimează că 200­250.copiii născuţi unul după altul.  Incidenţa violenţelor familiale este foarte mare şi foarte greu de apreciat în acelaşi timp (cu excepţia  homicidului sau a bătăilor foarte grave).În acest fel s­au creat instituţii sociale menite de a preveni  violenţa de acest tip şi în special de a proteja copiii.violent.  Agresiunea este un comportament explosiv.Copiii pot violenta de asemenea alţi copii şi în primul rând pe aceia care le ameninţă  poziţia lor în familie sau în mediul imediat.bărbatul fizic iar unele comportamente sunt legate  de locul ocupat de modelul de violenţă în societate.rămânând neschimbate.în timp ce Buss subliniază că agresiunea este un răspuns care trimite stimulii nocivi  spre alt organism.dar sunt şi mai  frecvent şi mai intens pedepsiţi.Micşorarea schimburilor dintre părinţi şi adolescenţi poate duce la conflicte violente (Edwards).lucru  afirmat şi de Lorenz(1966).de sex.Alţi factori constau în probleme fizice şi  emoţionale.în timp ce agresivitatea este o predispoziţie  constituţională sau potenţială spre luptă sau posibilitatea de a acţiona agresiv sau de a comite atacuri  nepropvocate.Femeia este mai agresivă verbal.Mc Clintock arată că 30% dintre homicidali se datoresc  disputelor domestice.mai ales la clasele defavorizate economic.  Bătaia mai apare şi ca eşecul copiilor de a îndeplini anumite aşteptări ale părinţilor.implicarea lor în multiple fenomene sociale este necesară o privire sumară asupra  cauzelor care provoacă aceste fenomene.  Totuşi trebuie subliniat că brutalizarea copiilor nu este un produs al zilelor noastre.Sunt incluse.dar şi relaţiile din interiorul  şi exteriorul familiei.iar copilul bătut va bate şi  el pe cei mici.rasă.  Dollard (1950) dă o definiţie simplistă agresiunii.ei îşi aleg părintele ca victimă.mama care bate.Din acest caz.de exemplu.O mare  importanţă are în această problemă  maniera de separare­identificare a adolescenţilor în cadrul  familiei.unii pun accentul mai ales pe factorii biologici.Agresiunea este mai mult sau mai puţin un comportament violent fizic sau verbal.000 de copii au nevoie de serviciile de protecţie în fiecare an în SUA.Violenţa extremă a copiilor este rară şi adesea reflectă relaţiile foarte sărace dintre copil şi  părinţi.  Creşterea frecvenţei violenţei faţă de copii şi a violenţei în cadrul familiei a determinat ca în  numeroase ţări să se ia măsuri de prevenire.  Anumite atitudini agresive ale adolescenţilor pot fi corelate cu anumite atitudini părinteşti.  Majoritatea lucrărilor care privesc violenţa în familie iau în considerare diferite variabile privind  structurile sociale.lipsa experienţei educative.Ferguson arată că 41% dintre violenţele faţă de copii se petrec  sub vârsta de 5 ani şi foarte multe chiar sub vârsta de un an.contra  unei persoane sau a unor obiecte.

privind  rolul experienţei conştiente:  ­concepţia că experienţa conştientă nu ar avea rol cauzal;  ­concepţia că experienţa conştientă are sigur efect cauzal;  Groen (1972) subliniază că după introducerea armelor de foc.toate acestea plasează subiectul într­o stare de  "fragilitate biologică relativă".agresivitatea umană a devenit mai  priculoasă şi mai letală.Un punct similar  de vedere era cultivat şi de Prichard (1835) prin descrierea lui "Moral Insanity".sau  pur şi simplu printr­o tulburare a structurii diencefalice.indivizi ereditar incapabili de socializare şi predispuşi prin acestea la delincvenţă.inclusiv în sens antisocial.ca  pe o rivalitate intraspecifică şi ca existenţa unei competiţii permanente în natură şi societate.rămân la  omul obişnuit sub pragul operant..Au fost incriminaţi o serie de factori care ţin de constituţia biologică a  individului.de exemplu.Tutt (1974) subliniază mai ales la adolescenţi creşterea foarte mare a consumului de alcool şi de  alte droguri şi.aşa cum am mai subliniat.În acest fel.Astfel.anomalii ale desvoltării fizice.datorită pierderii controlului asupra pulsiunilor sexuale.  În cercetarea comportamentului agresiv.  Explicaţiile biogenetice au dominat epoca lui Lombroso (1895).transformarea  radicală a vieţii femeiei ducând la modificări importante în ceea ce priveşte prevalenţa sexului.care are o mare importanţă.Creşterea  androgenilor.solicitarea externă asupra personalităţii cu astfel de tare  biologice va determina răspunsuri deviante.În "originea speciilor" (1859) şi "Descendenţa omului".prin procese  morbide la nivelul s.Majoritatea delincvenţilor se situiază în jurul vârstei de 25 de ani  la bărbaţi şi 30 de ani pentru feme.tulburări ale echilibrului hormonal.  ­Sexul are de asemenea importanţă.confirmând punctul de vedere a lu Hobbes.Deşi Darwin  susţine că "omul poartă în corpul său stampila originii sale inferioare".ceea ce sublinia Ross Buck (1976).în sensul unei adevărate psihopatii constituţionale.ca:  ­Vârsta.Psihanaliştii subliniază că libidoul şi agresivitatea şi­ar avea sursa la nivel hormonal.ca şi alte crize biologice duc la creşterea comportamentului  violent.Diferenţele sexuale nu sunt numai  biologice.prin accidente.Aceste "excitaţii criminogene". Există.prin  descrierea "desechilibratului mintal".merg în  mare parte în acelaşi sens.de exemplu  în SUA sistemul economic "laissez faire".dar deşi aceste explicaţii au trebuit să  cedeze pasul curentelor socio­psihogenetice.Bărbatul  ar fi totuşi mai predispus biologic la violenţă.exploatarea indienilor sau exploatarea colonială.care diminuiază rezistenţa individului la  instigaţiile mediului.Toate statisticile vorbesc de prevalenţa comportamentului agresiv  la bărbaţi.arată Sivadon (1873) ereditar.Dragomirescu (1976) subliniază că 94% dintre delincvenţii adolescenţi sunt băieţi.Chiar descrierile lui K.a justificat. .numeroase poziţii  şi puncte de vedere.permiţând individului să devină delincvent".ceea ce l­a făcut pe  Darwin însăşi să regrete.ar determina un comportament agresiv şi ar duce la scăderea timidităţii (feed­  backul negativ dat de androgeni şi estrogeni ar juca un rol important).congenitale sau achiziţionate.iar  statisticile OMS arată că 40% ditre aceştia consumă alcool.Explicaţiile biologice.în timp ce la aceştia.  Di Tullio (1950) subliniază că terenul delincvent este "o expresie a ansamblului de condiţii  organice.Lombroso  (1895) a vorbit de criminalul înăscut.aşa cum am văzut.  1.totuşi încercarea de a găsi  explicarea "răutăţii" sale numai în instincte este prea mult.studii recente reactualizează tot mai mult importanţa  noţiunilor de teren şi predispoziţie la delincvenţă.ereditare.Darwin proclama  ideia "luptei pentru existenţă".deoarece filozofii sociali au interpretat descoperirile lui Drawin în mod greşit.ci le sunt în acelaşi timp şi de statut social.menstre).paralel cu acesta creşterea a numeroase tipuri de violenţşi.vechile obişnuinţe în schimbare.Criza adolescenţei.faţă de toate formele de agresivitate animală;  În discutarea etiologiei comportamentului agresiv există.sau de către Magnan.În acest sens ne vom opri asupra câtorva mai importabte.Ideia  luptei pentu existenţă şi a supraveţuirii a avut un mare răsunet social şi politic.ele declanşează reacţia antisocială.pe  când femeile ar lega delincvenţa mai ales de unele situaţii fiziologice (sarcină.Visser (1972) subliniază că există 3 poziţii extreme.Acest lucru  s­a exprimat prin concepţiile social darwiniste.spune  autorul.n.Schneider (1923).deşi subliniază Sivadon (1973) aceste limite s­au redus în prezent  (17 respectiv 28 de ani).psihice.asupra naturii umane.

substanţa cenuşie centrală mezencefalică.cu baza în hipotalamus.Sistemul limbic.Recidiviştii prezintă astfel de modificări de 2 ori mai  frecvente.Un alt mecanism provocator de angoasă rezultă din ceea ce Laborit numeşte  "deficit informaţional" privind situaţia unui eveniment exterior.Sărăcia.a cărui material este în ansamblu memorizat conştient şi inconştient.amigdale);  3.încât un stimul (intern sau extern) poate determina un răspuns  simplu.Un comportament inhibat care se traduce prin evitarea pasivă sau stingerea unui comportament  achiziţionat anterior:  Interrelaţia acestor 3 sisteme s­ar organiza la nivelul hipotalamusului.curioşi iar modificările au persistat  mult timp după terminarea experimentului.Viaţa şi agresivitatea.apare problema ierarhiei şi a stabilirii dominanţei.Stările postencefalitice determină  înclinaţii spre pervesiuni sexuale.Apariţia  cortexului.spre tendinţe  egoiste şi revendicative.  Pe de altă parte angoasa.duce la posibilitatea anticipării.Dacă este imposibil a te sustrage agresiunii psiho­sociale.rezultatul este  apariţia unei stări depresive iar uneori a toxicomaniei.cu posibilitatea  memorieiu de lungă durată.La om se mai adaugă existenţa  imaginarului.infometarea cronică.  ­Unele boli somatice pot predispune la creşterea agresivităţii.arată Visser.Ellemberger (1958).glandele  sexuale.Comportamentul uman se modifică după unele tumori  ale lobului temporal (leziuni constatate postmortem la agresori).arată  Laborit.care adesea stă la baza comportamentului agresiv.hipoglicemia.se  constată anomalii eeg(exces de activitate lentă).agresiv.la stabilirea unei strategii capabile a satisface sau a evita.motivaţia se îmbogăţeşte cu experienţa trecutului.Încă de la primele mamifere apare sistemul limbic.determinând o mai mare înclinaţie spre concret. a bazei  materiale care determină comportamentul agresiv.chiar în forma sa cea mai  simplă este astfel organizat.constituie  prima sursă de angoasă (deşi omul este inconştient de determinismul sociocultural).Vorbind de importanţa sistemului nervos.cu învăţarea recompensei şi evitarea  pedepsei;  2.deşi foarte puţine din aceste cazuri au ajuns a  fi cercetate de organele de ordine.au fost de asemenea incriminate.este o .apare ca o manieră simplistă de rezolvare a conflictului dintre pulsiunile hipotalamice şi  interacţiunea socio­culturală.Rolul glandelor endocrine este de asemenea foarte mare.arată Laborit.sunt sinonime  din punct de vedere biologic.a demonstrat că în  această situaţie se modifică caraterul.  După Gray ar exista 3 tipuri de comportament.n.S­a incriminat glanda tiroidă.alcoolismul are de asemenea o mare influenţă.Graţie memoriei.La om însă pulsiunea  hipotalamică (sinele freudian) se loveşte de bariera  socială.cu declanşarea necondiţionată (comportament de  evitare.Chiar în lumea animală.Faptul că un semnal  anunţă o pedeapsă sau recompensă se face prin intermediul sistemului neuro­endocrin.regulile dominanţei se instituţionalizează şi se transmit ca legi dealungul  generaţiilor.  În cadrul concepţiilor biologice o mare importanţă o au cercetările privind localizarea în s.De fapt.stereotip (ansamblu stimul­răspuns care permite supraveţuirea imediată).luptă sau  agresiune defensivă.(1978) aproape toţi băieţii şi o mare parte din fete au  comis cândva acte ilegale (în interpretarea strictă a legii).geloşi.Hill şi Paud (1972) arată că la 47­50% dintre ucigaşi.Laborit subliniază aceasta.Leziunile cerebrale de diferite tipuri.arată Jersild şi colab.determină  modificări de comportament în sens antisocial.ca răspuns la stimuli:  1.mezencefalul.punând în joc forţa cea  mai primitivă a snc. Agresivitatea.La om  graţie limbii.c.Agresivitatea.poate fi în raport cu  punerea în joc a sistemului adreno­simpatic şi hipofizo­suprarenal şi se rezolvă prin fugă.La baza  motivaţională a comportamentului ar sta deci cauze pulsionale şi emoţionale.  Comportamentul de apropiere.Interdicţiile sociale apar cu atât mai mari cu cât poziţia sa  socială este mai inferioară.  hipocampul aşa cum am mai arătat.treptat indivizii devin ostili.  ­Importanţa creierului a fost pe larg studiată.  ­Subalimentaţia creşte incidenţa răspunsurilor agresive.Comportamentul de fugă sau luptă.Se cunosc de  asemenea  legături dintre agresivitate şi anumite infirmităţi (statură mică sau prea mare).pe voluntari înfometaţi timp de 6 luni.arată Laborit.duc la  transformări importante ale personalităţii.de apărare.constituind esenţa unei culturi.Acestă ciocnire între pulsiunile instinctuale şi interdicţiile sociale.

că omul actual se bucură de o descărcare  insuficientă a instinctului agresiv.Această reacţie rămâne atâta timp prezentă cât  hipotalamusul posterior rămâne intact.cum ar putea să se .înainte ca agresiunea să devină periculoasă (gestul de  supunere.sub influenţa grozăviilor primului război mondial.Privitor la acumularea  pulsiunilor agresive.Bard arată că hipotalamusul posterior este centrul de integrare acomportamentului agresiv.apar doar elemente izolate ale "falsei  furii".Dacă a fost distrus.exploziv  este de asemenea incriminat în cadrul violenţei.spune autorul este o reacţie de urgenţă  şi.Lorenzo spune că există o balanţă între puterea de a ucide şi  inhibiţia de a ucide (care la om nu ar exista).Hess determină răspunsuri de furie iar Stelar arată că hipotalamusul este o  cale comună de exprimare a emoţiilor şi motivaţiei.Nivelul crescut de agresivitate şi lipsa inhibiţiei naturale.Unul dintre aceşti  cercetători (Lorenzo) arată că agresiunea este folositoare animalului.Biotipul displaszic ar fi predispus la crime.şi care deja ar fi acreditat următoarele:  ­cu cât un individ este mai agresiv.Freud vedea isvorul energiei vitale în cadrul  instiunctului sexual.fiecare individ trebuind să ştie cine este mai tare şi  cine este mai slab decât el (la om acest lucru se stabileşte din adolescenţă);  Vorbind tot de comportamentul animal.Cu  electroşocuri pe hipotalamus.ambii centri.De o deosebită importanţă în comportamentul  agresiv este hipotalamusul.unitate care se bazează pe diferite structuri fiziologice.care după el nu  ar corespunde punctului de vedere evoluţionist.P.Leptosomul cu temperament schizoid.La om situaţia se poate prezenta chiar invers.  Cercetările privind biotipul s­au bucurat de o mare vogă în trecut (Lombroso.Lorenzo subliniază  că.S­au pus în evidenţă şi aberaţii cromozomiale.pe bună dreptate.rece.Totuşi rolul eredităţii nu trebuie exagerat.Ritter pe  baza arhivelor germane din secolul al XVIII­lea.pulsului.cu atâta supraveţuirea se face mai uşor;  ­în cadrul aceleiaşi specii agresivii sunt selecţionaţi ca reproducători;  ­"teritoriul" este apărat în mod agresiv dar individul este mai puţin agresiv.deşi aşa cum arăta Buck (1976).sburlirea părului).inhibitori şi excitatori aflându­se în  hipotalamus.Aceşti indivizi s­au căsătorit între ei şi s­au asociat în diferite maniere (timp de 8  generaţii).În ceea ce priveşte sublimarea în exterior a pulsiunilor agresive prin sport.face pe om o  specie periculoasă şi autodistructivă (mai ales la nivelul competiţiei dintre naţiuni).este greu de imaginat un mecanism de acumulare a energiei.  Genetica a adus numeroase date.Rolul sistemului limbic a fost studiat de către Mac Lean.O mare importanţă în explicarea  agresivităţii o au studiile ethnologiştilor.când pătrunde în alt  teritoriu;  ­viaţa la vertebrate prezintă un ordin de dominare.Lorenzo afirmă.opreşte de exemplu agresiunea).a anomaliilor cromozomiale).delicte sexuale  (adeseori are tulburări de creştere de origine endocrină).Rar în lumea animală.Scott (1976) arată că nu se cunosc modificări fiziologice sau chimice în  agresiune care să corespundă cu scăderea glicemiei.mai ales la  grupele cu reguli severe.atât sub forma sa clasică (legată de studiile genealogice).  Agresivitatea ca fenomen înăscut (teoria lui Lorenzo).Lupta.lupta intraspecifică este  mortală.Lorenzo se opune viziunii lui Freud. Atletul cu temperament flegmatic.cât şi de  forma sa modernă (bazată pe studiul modificărioor biochimice.care ar pune astfel animalul în  primejdie.într­adevăr aceasta ar putea avea un rol catarhic.studiază descendenţa unei bande de vagabonzi şi hoţi  (2000 de indivizi).J.motiv pentru care comportamentul  agresiv trebuie considerat din punct de vedere biologic ca normal  şi folositor în lupta pentru  supraveţuirea speciei (analogia cu concepţia lui Durkheim).care subliniază că acesta are 3  circuite:amigdala (legată de autoconservare).Cannon arăta în 1920 că pisica decorticată face uşor "falsa agresivitate" (cu  creşterea TA.a cercetătorilor din cadrul psihiologiei animale.Procentajul de criminali sau de persoane cu comportamente antisociale a fost foarte  mare.deşi totuşi autorul se întreabă.introvertit.existând o inhibiţie a agresivităţii.el  va sublinia că instinctul morţii este opus celui social.anomalii  (mai ale sde tip XXY şi XYY).  Kretschmer).nesociabil ar fi cel mai frecvent  incriminat în comportamentele antisociale (grave şi precoce).transpiraţiei.circuitul septal (legat de  sociabilitate.sex) şi al treilea  circuit legat de afectiv.

De fapt.Concepţii psihogenetice.nu pot  suporta autoritatea.autoagresiunea în lumea animală fiind rară şi patologică).ca şi atitudinile şi postura de răspuns.Din contra.agresivitate.indiferent de specie.Importanţa componentei sociale.impulsivitate.privind la agresiunea altora.Deşi teoretic izolarea ar reduce  agresivitatea.încăpăţânaţi.Personalitatea delincvenţilor.care încetează imediat ce maimuţa dominatoare este reintrodusă.relaţia densitate­nivelul  agresivităţii ar urma o curbă în U.arată Delay şi Pichot (1976) diferă de nedelincvenţi.Scoţând din grup maimuţa dominatoare.  Un alt mod de control al agresivităţii ar fi ritualizarea comportamentului agresiv.dreneze agresiunea.atac.extriversiune.În agresiunea psihosocială. lezare.retragere şi fuga învinsului).adesea sadism.aceste reacţii fiind nespecifice.el având un eu slab desvoltat.  4.de unde  s­a tras concluzia că fenomenul ar fi valabil şi pentru specia umană.Agresiunea.uneori sportul poate duce la creşterea  agresivităţii.Ceea ce distinge agresiunea fizică de aceia psiho­  socială este doar absenţa la ultima a leziunilor directe.este deci absolut necesară pentru declanşarea comportamentului  agresiv.Numărul mare de tipuri de agresiune determină ca optica  asupra etiologiei să fie pluralistă.termenul de comportament agonistic (care înglobeză comportamentul de  ameninţare.care nu poate manipula tensiunile  sinelui şi exigenţele  supraeului.motiv pentru care comportamentul agresiv se referă la diferite aspecte ale societăţii (ca  densitatea populaţiei.leziunea este  secundară.în ciuda reacţiei aspecifice şi a unei bogate fenomenologii psihosomatice.1936).animalul afişează o anumită "mimică ameninţătoare" .vor să se afirme social cu orice preţ.Kummer va constata imediat  după aceasta începerea bătăilor.spune autorul.s­a constatat însă şi fenomenul invers.  Explicarea comportamentului agresiv a beneficiat de noţiunile de stres şi de "reacţie de  alarmă"(Selye.Pentru Freud criminalul era un individ care nu­şi putea stăpâni  pulsiunile.O  structură bună a sistemului social scade frecvenţa şi gradul actelor agresive (ceea ce implică  organizarea ierarhică a grupului).subliniază Ropartz naşte agresiune.  3.Înainte de  agresiune.Densitatea ar creşte agresivitatea în lumea animală.Prezenţa unui  alt individ.Delincventul  are o serie de trăsături ca:multă energie.nivelul agresivităţii maxime coresponzând unei anumite densităţi.aşa încât s­a propus  pentru acest complex.sunt neîncrezători.Ei au de  asemenea atitudine ostilă.Carthy şi  Ebling vorbesc de caracterul social al comportamentului agresiv (rar un animal este agresiv în absenţa  unui adversar real sau imaginar.structura socială etc).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful