Catedra Biochimie i Biochimie Clinic

INDICA II METODICE
CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC
FACULTATEA STOMATOLOGIE, ANUL II

RED.:

01

DATA:

24.01.11

Pag. 1 / 5

Analizat i aprobat la edin a catedrei
din 24.10.2013, proces verbal nr. 5
eful Catedrei Biochimie i Biochimie Clinic ,
conf. universitar, dr. hab. în medicin
Olga Tagadiuc____________________

Indica ia metodic nr. 9
Tema: Hormonii – rolul biologic, clasificarea, mecanismele de ac iune.
Experien a 1. Natura chimic a insulinei.
a) Reac ia biuretic
Principiul metodei: Leg turile peptidice (-NH-CO-) ale proteinelor în mediul alcalin reac ioneaz
cu CuSO4 formând compu i complec i colora i în ro u-violet.
Mod de lucru: La 5 pic turi de insulin adaug m 5 pic turi solu ie NaOH 10% i 2 pic turi solu ie
CuSO4 1%. Eprubeta se agit . Se observ apari ia culorii violet.
Rezultat:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) Reac ia ninhidrinic
Principiul metodei: Ninhidrina reac ioneaz cu grup rile alfa-amino ale proteinelor i
aminoacizilor cu formarea unui compus complex colorat în albastru-violet.
Mod de lucru: La 5 pic turi de insulin adaug m 5 pic turi solu ie ninhidrin de 0,5%. Con inutul
eprubetei se fierbe 1-2 minute.
Rezultat: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) Identificarea aminoacizilor ce con in sulf legat slab
Principiul metodei: La degradarea proteinelor, sub ac iunea hidroxidului de sodiu, grup rile
sulfhidril elibereaz sulful sub form de sulfur de sodiu, care reac ionând cu plumbitul de sodiu,
formeaz un precipitat de sulfur de plumb de culoare neagr sau brun .
Mod de lucru: La 5 pic turi de insulin se adaug 5 pic turi de reactiv Fol. Amestecul se pune la
fiert. Dup 1-2 minute de fierbere apare un precipitat negru sau brun de sulfur de plumb (PbS).
Rezultat:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Concluzie:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Nivel ini ial de cuno tin e:
1. Calmodulina – particularit ile structurale ce asigur fixarea calciului, rolul biologic.
2. AMPc – structura.
3. Fosfatidfilinozitolul – structura, propriet ile i rolul biologic.

www.biochimie.usmf.md

: 01 DATA: 24. Hormonii neurohipofizei: vasopresina i oxitocina – natura chimic . Calmodulina 3. adenilatciclazei. proteinei G p. mecanismul de ac iune. localizarea receptorilor. reprezentan ii. Clasificarea hormonilor (structural . Mecanismul membranaro-intracelular de ac iune al hormonilor mediat de inozitol-trifosfa i i diacilgliceroli. fosfolipazei C. ANUL II RED.int . mecanismul citozolic-nuclear de ac iune a hormonilor. Hormonii hipofizari: Hormonii adenohipofizari: clasele. 2. anatomic . Hormonii care ac ioneaz prin acest mecanism.01. reglarea sintezei i secre iei. maifest ri metabolice i clinice. Mecanismele de ac iune a hormonilor. glandele endocrine periferice i esuturile.md . hipofiz . Caracteristica receptorului. indicând to i hormonii ce apar in clasei respective: Hormonii cu mecanism de ac iune Hormonii cu mecanism de ac iune citozolic-nuclear membrano-intracelular www. indicând to i hormonii ce apar in clasei respective: Hormonii. 2 / 5 Întreb ri pentru autopreg tire: 1.usmf. Probleme de situa ie: 1.11 Pag. efectele biologice. proteinelor Gs i Gi. efectele biologice. Rolul lor în realizarea ac iunii hormonului. reglarea secre iei.INDICA II METODICE CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC FACULTATEA STOMATOLOGIE. mecanismul de ac iune. 4. Caracteristica receptorului. deriva ii Hormonii proteino-peptidici Hormonii steroizi aminoacizilor 2. Hormonii hipotalamusului structura (no iuni generale). în func ie de mecanismul de ac iune). rolul acestor mesageri în transmiterea mesajului hormonal. Rolul biologic al hormonilor. Structura i rolul AMP-lui ciclic. Rela iile reglatoare dintre hipotalamus. Rolul ionilor de calciu.biochimie. Mecanismul membranaro-intracelular de ac iune al hormonilor mediat de AMPc. rolul complexului hormon-receptor în reglarea expresiei genelor. Completa i tabelul. proteinkinazei A. Diabetul insipid – cauze. Completa i tabelul. Structura i sinteza inozitol-trifosfa ilor i a diacilglicerolilor. natura chimic . rolul.

usmf. Pancreasul 2.md . adrenalina c. tiroxina g. testosteronul d.11 Pag. Testiculele Hormonul produs a. b) Hormonii sunt substan e chimice stabile eliberate de glandele endocrine c) To i hormonii sunt liposolubili d) Hormonii sunt mesageri chimici care sunt elibera i în mediul înconjur tor 2.biochimie. 3 / 5 3. Hipofiza 5. progesteron f. ADH i. ANUL II 24. Sinteza i secre ia majorit ii hormonilor produ i în sistemul endocrin este reglat prin: a) mecanism de feedback negativ b) mecanism de feedback pozitiv c) complexul hormon-receptor d) complexul hormon-gena 3. Care dintre urm toarele afirma ii descrie cel mai bine hormonii? a) Hormonii sunt relativ instabili i ac ioneaz doar în zona adiacent glandei care l-a produs. Selecta i perechile corecte: glanda endocrin – hormonul produs în aceast gland : Glanda endocrin 1. estrogeni m.RED. FSH b. omatotropina h. Suprarenalele 6. Tiroida 3.: 01 DATA: INDICA II METODICE CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC FACULTATEA STOMATOLOGIE.01. Ovarele 4. glucagonul Teste de autoevauare: 1. insulina e. Receptorul hormonilor steroizi se afl : a) în citoplasm b) în membrana citoplasmatic c) în membrana nuclear d) în plasma sangvin www. LH l. Care din urm torii hormoni nu este produs de adenohipofiz ? a) melanotrop b) gonadoliberina c) tirerotropina d) hormonul de cre tere 4.

10 Tema: Hormonii ce regleaz metabolismul calciului i al fosfa ilor.1 mL ser sangvin i 3 mL reactiv murexid-glicerinic.25 – 2. Est – extinc ia probei standard (0. transportul sanguin. 0. efectele biologice. glucagonul . inactivarea.11 Pag. Cpr – concentra ia calciului în proba cercetat . unde: Cst – concentra ia standard a calciului (2.: 01 DATA: 24. D). Hormonii ce regleaz metabolismul calciului i fosfa ilor .biochimie. Întreb ri pentru autopreg tire 1. Calculul se face dup raportul: Cst ----------.25-(OH)2D3. insuficien renal cronic . 3.75 mmol/L sau 8 -11mg/100mL Valoarea clinico-diagnostic : varia ii fiziologice – calcemia este mai mic la femei în timpul sarcinii. Hormonii tiroidieni: tiroxina. decât la adul i. steatoree.structura. Hormonii tiroidinei. hipervitaminoza D. hipercalcemia idiopatic la copii. pancreatici i ai suprarenalelor. Hormonii pancreasului: insulina. Nivel inni ial de cuno tin e: 1.INDICA II METODICE CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC FACULTATEA STOMATOLOGIE.Est X(Cpr) -------. filtrul de lumin albastr – 490 nm). sinteza i secre ia. Epr – extinc ia probei cercetate. www. ANUL II RED.md .5 cm. leucemie. Determinarea calciului în serul sangvin (metoda murexidic ) Principiul metodei: Murexidul cu ionii de calciu în mediu puternic alcalin formeaz un complex colorat în roz violet.usmf. Con inutul eprubetei se agit i peste 5 min se fotocolorimetreaz la FEC (cuva – 0. sarcoidoz ). fa de proba martor care spre deosebire de cea experimental nu con ine ser sangvin. efectele biologice. no iuni despre sinteza.Epr _____________________ X(Cpr) Epr Cst/Est ____ (mmol/L).293). intensitatea c ruia este direct propor ional cu cantitatea de calciu. calcitonina. rahitism i osteomalacie (hipovit. 2. varia ii patologice – hipocalcemia se întâlne te în hipoparatiroidism. Valori normale la adul i: 2.structura.paratirina. Deregl rile generale i dentare condi ionate de hiper.i hipoproduc ia PTH. secre ia si reglarea lor. secre ia si reglarea lor. decât la mame i mai crescut la copii. hipertiroidism.3 mL ap distilat . reglarea lor. efectele biologice. calcitoninei i 1. rolul în metabolismul esuturilor dentare. efectele biologice. Structura. 4 / 5 Indica ia metodic nr. triiodtironina . 4. sinteza. metabolismul i rolul biologic al vitaminei D.01. mai mare la nouscu i. Hormonii medulosuprarenali: adrenalina si noradrenalina .no iuni despre structura. Mod de lucru: Într-o eprubet ad ug m 0. dihidroxicolecalciferolul .5 mmol/L). tumorile maligne înso ite de catabolism intens al oaselor (cancer mamar. no iuni generale despre sinteza si reglarea secre iei. mielom.structura. Experien a 1. hipercalcemia se întâlne te în hiperparatiroidism.

Completa i tabelul: Ac iunea asupra: esutului osos rinichilor intestinului calcemiei fosfatemiei calciuriei fosfaturiei PTH Calcitonina 2.usmf. În hipersecre ia de glucocorticosteroizi sau utilizarea lor în tratamentul unor maladii se dezvolt osteoporoz .11 Pag. Care este mecanismul dezvolt rii acestei st ri patologice? Teste de autoevaluare: 1.structura. efectele biologice.INDICA II METODICE CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC FACULTATEA STOMATOLOGIE. Mineralocorticoizii: aldosteronul .: 01 DATA: 24. În afar de nivelul de calciu. Ce modific ri ale metabolismului calciului i fosfa ilor pot fi depistate în caren ele de magneziu? De ce? 3. PTH reduce reabsorb ia fosfatul din tubul proximal al ________ . a. ceea ce înseamn c mai mult fosfat este eliminat prin urin . Hormonii corticosuprarenali.structura. a) sistemul urinar c) sistemul endocrin b) ficat d) rinichi 4. Ce efecte biologice posed acest hormon? a) ridica nivelul de calciu din sânge b) niveluri sc zute de calciu în sânge c) ridica nivelul de glucoza din sange d) reduce nivelul de glucoza din sange 3. 6.structura. Estrogenii: estradiol . no iuni generale despre sintez . Glucocorticoizii: hidrocortizon. Androgenii: testosterona . 5 / 5 5.biochimie. no iuni generale despre sintez . con inutul c ror ioni mai este controlat de PTH? c) Mg2+ a) Na+ i K+ e) OH2+ d) H b) HP04 5. rolul biologic. care se realizeaz prin activarea ________ situat pe celulele paratiroide. Hormonii sexuali: a. Probleme de situa ie: 1. no iuni generale despre sintez . efectele biologice. Ce hormon este produs de paratiroide? a) calcitonina c) PTH (parathormonul) b) insulin d) PTH (hormonul parafolicular) 2. rolul biologic. no iuni generale despre sintez . ciclul ovarian.structura. Secre ia de hormon paratiroidian este controlat în principal de [Ca2+] seric prin feedback negativ. ANUL II RED. b.md . b. a) receptorilor calcitoninici b) receptorilor pentru calciu c) receptorilor pentru 5-hidroxitriptamin de tipul 2C d) receptorilor hormonului paratiroidian www. corticosteron .01.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful