P. 1
Nota Asas Pembudayaan Keusahawanan-Untuk Pelajar

Nota Asas Pembudayaan Keusahawanan-Untuk Pelajar

|Views: 12,027|Likes:
Published by Ichigo90
Notes for UDM students
Notes for UDM students

More info:

Published by: Ichigo90 on Aug 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2015

pdf

text

original

Sections

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

KANDUNGAN

PERKARA

HALAMAN

Modul 1

:

Pemupukan Budaya Keusahawanan

Topik 1: Konsep dan Perkembangan Keusahawanan………

4

Topik 2: Analisis Kompetensi Keusahawanan Diri………...

7

Topik 3: Etika Keusahawanan………………………………

15

Topik 4: Kreativiti dan Inovasi dalam Keusahawanan……..

26

Modul 2

:

Peluang dan Rancangan Perniagaan

Topik 5: Peluang Perniagaan……………………………….

32

Topik 6: Kemahiran Memulakan Perniagaan………………

40

Topik 7: Merancang Perniagaan……………………………

55

Topik 8: Kemahiran Mengurus Projek Perniagaan………...

63

Rujukan……………………………………………………………………

73

1/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

MODUL 1

PEMUPUKAN BUDAYA KEUSAHAWANAN

Topik 1

:

Konsep dan Perkembangan Keusahawanan

Topik 2

:

Analisis Kompetensi Keusahawanan Diri

Topik 3

:

Etika Keusahawanan

Topik 4

:

Kreativiti dan Inovasi dalam Keusahawanan

2/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

MODUL 1

TOPIK 1 :

KONSEP DAN PERKEMBANGAN KEUSAHAWANAN

OBJEKTIF:

Di akhir sesi ini, mahasiswa dapat:

Memahami kepentingan bidang keusahawanan

Memahami konsep usahawan dan keusahawanan

Mengenalpasti ciri-ciri usahawan berjaya

Mengetahui perkembangan keusahawanan di Malaysia

KANDUNGAN:

Konsep dan perkembangan keusahawanan:

Kepentingan keusahawanan

Konsep usahawan dan keusahawanan

Ciri-ciri usahawan berjaya

Perkembangan keusahawanan di Malaysia

3/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

KONSEP DAN PERKEMBANGAN KEUSAHAWANAN

1.1

KEPENTINGAN KEUSAHAWANAN

1.1.1 Keusahawanan menjadi pemangkin kepada perubahan dan perkembangan ekonomi.
Peranan keusahawanan di dalam pembangunan ekonomi bukan setakat meningkatkan
kadar pekapita pengeluaran dan pendapatan, ia juga melibatkan perubahan kepada
struktur perniagaan dan masyarakat.
1.1.2 Keusahawanan melalui kreativiti dan inovasi mencipta produk baru dan memberikan
perkhidmatan untuk memenuhi kehendak manusia.
1.1.3 Usahawan adalah individu yang bukan sahaja mencipta kekayaan tetapi turut mendorong
pembahagian kekayaan.

1.2

KONSEP USAHAWAN DAN KEUSAHAWANAN

1.2.1 DEFINISI KEUSAHAWANAN

Usahawan adalah perintis kepada kejayaan perniagaan hari ini. Mereka mengesan
peluang yang ada, membawa kepada pendapat baru dan perestasi yang baik menjadi satu
piawai di dalam era (free enterprise).

Scarborough dan Zimmerer (1988) mendefinisikan usahawan sebagai yang mencipta
satu perniagaan baru dan menghadapi satu keadaan yang tidak pasti demi untuk
memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan mengenalpasti peluang dan
menyediakan sumber untuk mencapainya. Usahawan selalunya bermula hanya dengan
idea dan selalunya idea yang mudah dan menyediakan sumber yang perlu untuk
memindahkan idea tersebut kepada perniagaan yang bersesuaian.

Kuratko dan Hodgetts (2004), mendefinisikan usahawan sebagai “seseorang yang
berusaha untuk mengatur, mengurus dan mengambil risiko di dalam perniagaan.
Usahawan juga adalah pemangkin kepada perubahan ekonomi yang menggunakan carian
dengan maksud tertentu, perancangan teliti dan pertimbangan yang sesuai apabila
membuat sebarang proses perniagaan.

Menurut Histrich dan Peter (1988), keusahawanan adalah satu proses dinamik untuk
mencipta kekayaan. Kekayaan dicipta oleh individu yang menanggung risiko besar di
dalam “equity”, masa dan komitmen kerjaya atau menyediakan nilai untuk sesuatu
produk atau perkhidmatan. Ia adalah proses mencipta sesuatu yang baru dengan

4/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

mengambilkira masa dan usaha dengan mengambilkira risiko kewangan, psikologi dan
sosial serta menerima manfaat dari segi kewangan, kepuasan peribadi dan kebebasan.

1.2.2 DEFINISI KEUSAHAWANAN
Kuratko dan Hodgetts (2004),
mendefinisikan keusahawanan sebagai satu proses
inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi iaitu individu, organisasi, alam sekitar, dan
proses dengan kerjasama rangkaian di dalam kerajaan, pendidikan dan perlembagaan.

1.3 CIRI-CIRI USAHAWAN BERJAYA

i.

Mempunyai keinginan dan kesungguhan yang tinggi.

ii.

Mempunyai niat yang betul (mencari rezeki, menyediakan barang, beribadat).

iii.

Mempunyai ilmu dan kemahiran perniagaan yang mencukupi.

iv.

Bertanggungjawab kepada semua yang berkepentingan dengannya.

v.

Sentiasa berjimat menggunakan sumber.

vi.

Mempunyai kemahiran membuat keputusan.

vii.

Berfikiran kehadapan.

viii.

Mempunyai kemahiran berkomunikasi.

ix.

Sentiasa menjaga kualiti.

x.

Menghindari dari aktiviti yang diharamkan

xi.

Elakkan dari belenggu hutang.

xii.

Sentiasa menilai tindakan (bermuhasabah) dan berwaspada.

xiii.

Besyukur dengan kejayaan.

xiv.

Tidak boros dan tidak tamak dengan kekayaan.

xv.

Sentiasa membayar hutang jika berhutang.

1.4 PERKEMBANGAN KEUSAHAWANAN DI MALAYSIA

1.4.1

Bermula seawal zaman kesultanan Melaka apabila penduduk tempatan berurusniaga
dengan pedagang asing.

1.4.2

British memerintah Tanah Melayu, menjalankan pemerintahan (pecah dan perintah).
Kaum Melayu sebagai pentadbir dan petani, kaum Cina bekerja di lombong dan berniaga
manakala kaum India bekerja di sektor perladangan.

1.4.3

Selepas kemerdekaan: Dasar Ekonomi Baru (1971 – 1990 ), Dasar Pembangunan Negara
(1990 – 2000) dan Wawasan 2020. Semua pihak menggalakkan dan memberi sokongan
terhadap pembangunan keusahawanan di Malaysia.

1.4.4

Tahun 1995, ditubuhkan Kementerian Pembangunan Usahawan sebagai badan yang
mengawal dan mempromosi pembangunan keusahawanan di Malaysia.

1.4.5

Sejak tahun 2005 hingga kini Kementerian tersebut telah ditukarkan kepada Kementerian
Pembangunan Usahawan dan Koperasi.

5/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

MODUL 1

TOPIK 2:

ANALISIS KOMPETENSI KEUSAHAWANAN DIRI

OBJEKTIF:

Di akhir sesi ini, mahasiswa dapat:

Mengenalpasti 13 kompetensi usahawan yang berjaya.

Mengukur tahap kompetensi diri.

KANDUNGAN:

Analisis kompetensi usahawan yang berjaya dan kepentingannya

Kaedah pengukuran tahap kompetensi diri mahasiswa

6/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

2.0

ANALISIS KOMPETENSI USAHAWAN BERJAYA

2.1

Inisiatif

Sikap individu yang berinisiatif adalah:
Melakukan usaha atau sesuatu sebelum terpaksa melakukannya, dipaksa oleh
keadaan atau diarah melakukannya.
Giat berusaha untuk mengembangkan perniagaan dalam bidang-bidang yang
baru, keluaran atau perkhidmatan yang baru.

Secara rasionalnya:
Daya inisiatif adalah satu dari kompetensi keusahawanan yang paling penting.
Usahawan-usahawan berjaya lazimnya mempunyai daya inisiatif yang tinggi kerana
mempunyai kecenderungan untuk melihat dan menganalisis sesuatu keadaan dengan
cekap. Hasil daripada sikap tanpa menunggu diarah atau dipaksa melakukan sesuatu
untuk kejayaan diri, individu tersebut dapat melihat perkara-perkara yang perlu dilakukan
melalui imiginasinya dan intiusinya. Sikap berinisiatif penting bagi seseorang yang ingin
memulakan perniagaan dengan mencari peluang dan tidak mengharapkan peluang
tersebut datang bergolek.

2.2

Melihat dan Merebut Peluang

Adakah saya mampu melihat, mencari dan merebut peluang yang ada di persekitaran
saya?. Berapa kuatkah kemampuan saya dalam mencari peluang?.

Sikap individu usahawan yang mempunyai daya melihat dan merebut peluang dapat
dilihat melalui aspek-aspek berikut:
Sentiasa mencari dan melihat peluang yang wujud di persekitarannya dan kreatif
serta mampu merebut peluang-peluang tersebut.
Merebut peluang-peluang yang luarbiasa dalam memperluaskan pasaran,
penggunaan teknologi baru, mendapatkan tempat perniagaan, mendapatkan bantuan
kewangan, peralatan atau bantuan-bantuan yang boleh membantu meningkatkan
prestasi perniagaan.

Secara rasionalnya:
Kejayaan seseorang usahawan banyak bergantung kepada kemampuannya melihat dan
merebut peluang yang wujud di persekitarannya. Peluang-peluang perniagaan wujud hasil
dari permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh usahawan lain, disebabkan oleh

7/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

kewujudan teknologi baru, kemahiran baru, sumber-sumber alam yang belum diterokai
dan kaedah dalam memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang belum diperkenalkan.
Kemampuan ini perlu wujud dalam peringkat memulakan perniagaan hingga ke peringkat
menjalankan fungsi-fungsi utama seorang usahawan sepanjang hayat perniagaannya.

2.3

Kecekalan

Sikap seseorang yang cekal dapat dilihat daripada ciri-ciri berikut:
ii.

Berusaha berulang kali dengan mencari jalan untuk mengatasi rintangan yang
menghalang pencapaian matlamat.

iii.

Berusaha melakukan sesuatu untuk mengatasi halangan apabila menghadapi
masalah yang besar tanpa cepat menyerah kalah.

Secara rasionalnya:
Seseorang usahawan akan menghadapi perjalanan hidup yang berliku dan kompleks.
Untuk mengatasi masalah dan halangan tersebut usahawan perlu tabah dan cekal.
Seseorang usahawan yang berjaya lazimnya dapat mengharungi segala rintangan dan
halangan yang mendatang dalam pencapaian matlamat. Sikap tabah dan cekal
memerlukan keyakinan diri yang tinggi, sikap ikhtiar dan ketahanan diri dalam
mengharungi halangan-halangan tersebut. Selain dari itu, sikap sabar juga penting.

2.4

Mencari maklumat

Adakah saya mempunyai maklumat yang cukup?. Adakah saya cenderung ke arah
mencari maklumat sebelum membuat keputusan dan menyelesaikan masalah?. Adakah
saya mempelajari dari maklumbalas atau maklumat yang diperolehi?.

Sikap individu usahawan yang mampu mencari maklumat adalah seperti berikut:
Melakukan penyelidikan atau tinjauan untuk mendapatkan maklumat atau
maklumbalas dalam usaha memberikan perkhidmatan atau mengeluarkan barangan
untuk memenuhi kehendak pelanggan.
Mendapatkan khidmat nasihat pakar untuk memajukan perniagaan.
Mencari maklumat dengan bertanya sendiri kepada pelanggan atau pembekal tentang
kehendak-kehendak pengguna.
Melakukan siasatan sendiri melalui kajian pasaran dan menganalisisnya.
Menggunakan rangkaian maklumat atau rakan-rakan untuk mendapatkan maklumat
baru dan berguna.

8/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

Melakukan sendiri penyelidikan dan anlisis terhadap maklumat yang diperolehi
sebelum membuat keputusan-keputusan perniagaan atau dalam menjalankan tugas
harian.

Secara rasionalnya:
Maklumat memainkan peranan penting dalam sesebuah perniagaan. Kejayaan sesebuah
perniagaan banyak bergantung kepada mutu maklumat yang diperolehi, kecukupan
maklumat dan cara penggunaan maklumat dalam pembuatan keputusan. Usahawan yang
sensitif kepada maklumat akan mempelajari dan mengambil iktibar terhadap
maklumbalas yang diperolehi sama ada dalam bentuk kritikan atau analisis sendiri.
Maklumat tersebut berguna untuk meningkatkan pengalaman, memperbaiki pencapaian,
prestasi diri dan prestasi syarikat yang sedang diterajui.

2.5

Menitikberatkan Mutu Kerja yang tinggi

Sikap usahawan yang menitikberatkan mutu kerja yang tinggi adalah:
Menunjukkan keinginan menghasilkan atau menjual barangan atau menyediakan
perkhidmatan yang bermutu tinggi.
Sentiasa membuat perbandingan mutu kerja sendiri atau syarikat dengan orang lain
supaya setanding atau berada di peringkat yang lebih baik.

Secara rasionalnya:
Seorang usahawan perlu sensitif dan sentiasa menitikberatkan mutu kerja yang tinggi dan
berasaskan piawaian penghasilan kerja atau perkhidmatan mereka. Usaha tidak
melakukan kerja semata-mata untuk menyelesaikan tugasnya, akan tetapi untuk mencari
kepuasan terhadap kerja melalui pencapaian yang cemerlang dan bermutu. Ini akan
membantu usahawan dalam meluaskan pasarannya dan dapat meningkatkan prestasi
syarikat.

9/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

2.6

Komitmen Terhadap Perjanjian Kerja

Sikap usahawan yang menepati perjanjian kerja adalah:
Memberi tumpuan kepada perniagaan dan melakukan pengorbanan peribadi dalam
mencapai atau menyelesaikan kerja.
Menerima tanggungjawab sepenuhnya dalam menyelesaikan kerja untuk pelanggan.
Sanggup membantu pekerja atau mengambilalih tugas mereka untuk menyelesaikan

kerja.

Melahirkan perasaan mengambil berat untuk memuaskan hati pelanggan.

Secara rasionalnya:
Seorang usahawan dapat menarik kepercayaan pelanggan melalui sikapnya yang
menepati janji berkaitan mutu barangan, penghantaran pada masa yang tepat, harga
barangan atau perkhidmatan yang berpatutan, dan jumlah barangan seperti yang telah
dipersetujui dengan pelanggan. Selain itu, seorang usahawan perlu bertanggungjawab
untuk menghadapi dan mengatasi rungutan pelanggan.

2.7

Berorientasikan Ke Arah Kecekapan

Individu usahawan yang berorientasikan ke arah kecekapan adalah:
Sentiasa mencari jalan untuk melakukan sesuatu dengan kos yang lebih rendah dan

pantas.

Menggunakan maklumat perniagaan atau kaedah pengurusan perniagaan yang terkini
untuk memperbaiki kecekapan syarikat dan diri sendiri.
Mengambilberat perkiraan kos atau keuntungan hasil daripada sesuatu pembaharuan,
perubahan dan tindakan.

Secara rasionalnya:
Usahawan yang berdayamaju sentiasa akan mencari jalan untuk meningkatkan
produktiviti syarikat. Peningkatan produktiviti dapat dilihat daripada penjimatan kos
dngan masa yang lebih pantas tanpa menjejaskan prestasi pengeluaran dan dapat
mengelakkan pembaziran. Seorang usahawan sentiasa mencuba sedaya upaya
menggunakan maklumat perniagaan yang baik untuk memperbetulkan tahap kecekapan
syarikat terutama dari aspek penggunaan bahan mentah, modal, tenaga manusia, mesin
dan jentera serta teknologi.

10/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

2.8

Membuat Perancangan Yang Sistematik

Seseorang usahawan perlu mampu membuat perancangan sistematik dalam:
Melakukan sesuatu tugas atau kerja dengan merancang dan mengatur langkah yang
sistematik dan mudah untuk dilaksanakan.
Mewujudkan rancangan yang dapat mengatasi masalah-masalah yang dijangkakan.
Menilai dan memilih beberapa alternatif sebagai keputusan.
Mengambil satu pendekatan yang logik dan sistematik untuk mencapai matlamat.

Secara rasionalnya:
Perancangan yang baik dan sistematik boleh meningkatkan prestasi dan pencapaian
matlamat syarikat. Perancangan sistematik lazimnya perlu dimulakan dengan
mengenalpasti matlamat yang ingin dicapai dan seterusnya mengenalpasti masalah atau
rintangan yang akan dihadapi. Dengan mencapai matlamat tersebut seseorang usahawan
perlu mengenalpasti aktiviti-aktiviti yang perlu dilaksanakan secara bersistematik. Dalam
proses perancangan yang sistematik, usahawan sentiasa mencari langkah-langkah
alternatif yang berkesan sebagai keputusannya.

2.9

Menyelesaikan Masalah

Sikap usahawan yang mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah adalah
berkebolehan dari segi:
Mencari dan mengambil strategi untuk mencapai matlamat.
Mencari dan melahirkan idea baru untuk menyelesaikan masalah secara berinovatif.

Secara rasionalnya:
Seorang usahawan yang berdaya maju akan menyelesaikan masalah dengan mencari dan
melahirkan idea-idea baru dalam penyelesaian masalah secara inovatif.

2.10 Keyakinan Diri

Usahawan yang berkeyakinan diri mampu:
Melahirkan keyakinan melalui kemampuan, keberkesanan dan pendirian diri sendiri
dalam menyelesaikan sesuatu tugas.
Memperolehi dan mengumpul pengetahuan dan pengalaman luar daripada bidang
pengkhususannya.
Mengurangkan sikap rasa takut kepada kegagalan.
Sedia melakukan perubahan dari masa ke semasa.

11/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

Secara rasionalnya:
Kebanyakan usahawan gagal dalam mencapai matlamat mereka lantaran sikap
ketidakyakinan kepada kebolehan diri sendiri. Sikap tersebut perlu ditonjolkan dari segi
kemampuan diri dalam membuat keputusan dan menyahut sebarang cabaran. Seorang
usahawan juga perlu mempunyai keyakinan terhadap apa yang dilakukan.

2.11

Ketegasan

Usahawan yang tegas mampu:
Menyuarakan sesuatu masalah kepada orang lain secara langsung dan mampu mengambil
tindakan walaupun menghadapi tentangan pihak lain.

Secara rasionalnya:
Sebagai seorang usahawan perlu tegas untuk menghadapi masalah pekerja, pelanggan,
pembekal dan persekitarannya. Dia perlu berani menonjolkan kebaikan atau kelebihan
hasil keluaran atau perkhidmatan berbanding orang lain. Seorang usahawan juga berani
untuk menghadapi masalah pelanggan yang cuba lari dari dari hutang, pekerja yang
malas dan peraturan-peraturan syarikat yang boleh melemahkan perjalanan perniagaan.

2.12

Meyakinkan Orang Lain

Individu usahawan mampu menunjuk dan meyakinkan orang lain melalui:
Penonjolan diri dalam meyakinkan pelanggan untuk membeli barangan atau
perkhidmatan yang diniagakan.
Kemampuan meyakinkan orang lain untuk mendapatkan sumber modal atau
pinjaman yang mendapatkan kontrak-kontrak perniagaan.
Keyakinan menonjolkan kemahiran diri sendiri, kualiti diri dan syarikat.

Secara rasionalnya:
Seorang usahawan bergerak untuk mendapatkan sumber-sumber organisasi bahan
mentah, mengelolakan proses pengeluaran, penjualan hasil keluaran dan perkhidmatan.
Aktiviti tersebut memerlukan kemahiran memujuk dan meyakinkan orang lain.
Usahawan yang gagal mempengaruhi pelanggan atau pembekal tidak mampu untuk
mencapai matlamat syarikatnya.

2.13

Menggunakan Strategi-strategi Pengaruh

Seorang usahawan yang mampu menggunakan strategi-strategi pengaruh mampu:
Berkecenderungan memikirkan strategi mempengaruhi orang lain tanpa tipu helah
dalammencapai matlamat perniagaan.

12/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

Secara rasionalnya:
Sebagai seorang usahawan perlu mampu mempengaruhi pekerja dan industri yang
diceburi. Terdapat lima asas pengaruh yang boleh digunakan dalam strategi pengaruh
usahawan:
i.

Pengaruh berdasarkan kuasa mutlak.

ii.

Pengaruh berdasarkan kuasa menghukum.

iii.

Pengaruh berdasarkan kuasa memberi ganjaran.

iv.

Pengaruh berdasarkan kuasa kepakaran.

v.

Pengaruh berdasarkan kuasa memberi teladan.

13/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

MODUL 1

TOPIK 3:

ETIKA KEUSAHAWANAN

OBJEKTIF :

Di akhir sesi ini, mahasiswa dapat:

Memahami nilai-nilai murni keusahawanan.

Memahami konsep barakah dalam perniagaan.

Memahami etika keusahawanan.

KANDUNGAN:

Budaya niaga cemerlang

Nilai-nilai murni keusahawanan.

Konsep barakah dalam perniagaan.

Etika keusahawanan.

14/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

3.1

BUDAYA NIAGA CEMERLANG

3.1.1 Berani Mencuba

Usahawan yang berani mencuba mempunyai jangkaan dalaman yang tinggi. Usahawan
sebegini yakin bahawa kejayaan akan tetap menjadi milik mereka selagi mereka memberi
komitmen sepenuhnya dengan menggunakan tenaga dan keupayaan. Usahawan yang
berani mencuba mempamirkan usaha yang berterusan dan lebih sensitif kepada
perubahan-perubahan dalam persekitaran perniagaan. Usahawan yang terlalu jumud dan
bersikap konservatif tidak akan mampu maju sebaliknya akan terus kekal di takuk lama.

3.1.2 Penetapan Matlamat

Penetapan matlamat oleh usahawan mendorong mereka untuk lebih berusaha sehingga
berjaya meraih kejayaan yang diidamkan. Usahawan perlu mempunyai perancangan
matlamat jangka pendek dan jangka panjang dan dijadikan kayu pengukur untuk
memperbaiki kelemahan dan merancang strategi-strategi baru untuk mengatasinya. Teori
penetapan matlamat menegaskan bahawa penetapan matlamat merupakan proses untuk
menghasilkan komitmen yang lebih tinggi melalui insentif pencapaian yang realistik.
Oleh yang demikian penetapan matlamat merupakan satu proses kognitif di mana
usahawan perlu sedar dan sentiasa memikirkan apa yang ingin dicapai, mendefinisikan
tugas dan menetapkan bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Sekiranya
matlamat yang ditetapkan gagal dicapai, usahawan hendaklah mengkaji semula serta
perlu bersedia memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi kekangan kepada
pencapaian matlamat.

3.1.3 Jangkaan Diri

Jangkaan diri merulakan nilai yang perlu ada pada diri usahawan. Ia menjadikan
usahawan lebih bermotivasi untuk mengecapi kejayaan yang dicita-citakan. Teori
jangkaan mengariskan bahawa manusia bukan sahaja digerakkan oleh keperluan tetapi
perlu membuat pilihan tentang apa yang akan dan tidak mereka lakukan. Sebagai
usahawan tahap ketinggian motivasi adalah bergantung kepada jangkaan usahawan
terhadap keupayaan mereka untk melakukan sesuatu tugas dan menerima ganjaran yang
dikehendaki. Sekiranya usahawan menjangkakan mampu untuk bersaing dengan pesaing
serta mempunyai fikiran yang positif, sudah tentu kejayaan kan menyebelahi mereka.
Usahawan yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan tranformasi, mempunyai jangkaan dan
kenyakinan diri yang tinggi. Jangkaan diri memerlukan individu untuk yakin pada diri
sendiri dan mampu melakukan yang terbaik dengan mengadun segala kemampuan yang

15/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

mereka yang mereka miliki.Justeru usahawan perlu mempunyai jangkaan diri yang tinggi
bagi mencapai prestasi perniagaan yang luar biasa.

3.1.4 Kecekalan

Usahawan perlu mengharung berbagai halangan dan masalah sebelum menikmati
kejayaan. Mereka perlu tabah dan mempunyai kecekalan diri yang tinggi. Sikap cekal diri
memerlukan usahawan untuk memiliki keyakinan diri yang tinggi, lebih tabah,
mempunyai daya ikhtiar dan ketahanan diri yang jitu dalam mengharungi dunia
keusahawanan.

3.1.5 Yakin Diri

Kebanyakan kegagalan usahawan mencapai matlamat adalah berpunca dari sikap tidak
yakin terhadap kebolehan diri sendiri. Dunia keusahawanan yang sangat mencabar
memerlukan usahawan yakin kepada kemampuan diri sendiri dalam membuat keputusan
serta menyahut sesuatu cabaran. Untuk meningkatkan kenyakinan, usahawan perlu
mengikis perasaan takut kepada kegagalan, mengelakkan daripada sikap tiada pendirian
dan menghapuskan rasa rendah diri apabila berhadapan dengan pesaing mereka.

3.1.6 Ketegasan Diri

Usahawan perlu tegas menghadapi masalah pekerja, pelanggan, pembekal dan
masyarakat . Usahawan mesti berani membuktikan kebaikan atau kelebihan produk atau
perkhidmatan yang diberikan berbanding dengan pesaing. Usahawan perlu berani dan
bersedia untuk bertindak terhadap pelanggan yang gagal menjelaskan hutang. (Pelanggan
*yang engkar arahan dan bersedia mengubah peraturan-peraturan yang menyebabkan
*kelembapan perniagaannya.) Demi untuk kejayaan syarikat, usahawan perlu tegas dalam
mengambil tindakan walaupun terhadap rakan atau orang yang rapat dengannya.

3.1.7 Inisiatif Diri

Inisiatif diri adalah sikap yang perlu ada pada usahawan kerana daya inisiatif yang tinggi
menjadikan usahawan mempunyai kecenderungan untuk melihat dan menganalisis
sesuatu situasi dengan berkesan tanpa menunggu arahan untuk melakukan tindakan
terhadap peluang yang datang dan memilih strategi yang terbaik untuk mengatasi
masalah. Yang demikian usahawan menjadi lebih peka dan pro aktif kepada persekitaran
yang ada.

16/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

3.1.8 Bertanggungjawab

Usahawan yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya merupakan seorang
yang berpandangan jauh serta mencerminkan keperibadian sebenar seorang usahawan.
Sikap yang bertanggungjawab lahir jika usahawan tidak mudah mempersalahkan pihak
lain sekiranya berhadapan dengan sesuatu kegagalan. Mereka lebih bersedia mengkaji
kelemahan diri sendiri bukan menuding kepada pihak lain. Usahawan yang
bertanggungjawab yang tinggi akan mempunyai semangat untuk mencurahkan khidmat
bakti kepada pekerja dan masyarakat.

3.1.9 Belajar Dari Maklumbalas

Usahawan perlu bersedia memberi galakan kepada pelbagai pihak untuk memberi
maklum balas terhadap setiap tindakan dan hasil yang dikeluarkan oleh syarikatnya.
Daripada maklum balas usahawan dapat mengukur tahap penerimaan terhadap produk
atau perkhidmatan syarikatnya. Penglibatan pelanggan dalam mereka bentuk produk dan
perkhidmatan melalui maklum balas akan memberikan kepuasan kepada para pelanggan
yang akhirnya akan dapat mengekalkan kesetiaan pelanggan terhadap produk yang
dikeluarkan dan perkhidmatan yang diberikan.

3.1.10 Mewujudkan Hubungan Dengan Individu Yang Boleh Membantu

Perhubungan yang rapat dengan mereka yang berkepentingan dalam perniagaan akan
memberikan kelebihan kepada usahawan untuk memperkembangkan perniagaan serta
membolehkan usahawan mendapat peluang dan mengetahui ancaman-ancaman yang
bakal dihadapinya. Hubungan dengan individu yang boleh membantu akan menjadi
pemangkin kepada kejayaan usahawan.

3.1.11 Kesediaan Meminta Nasihat Pakar

Usahawan perlu menyedari betapa pentingnya mencapai tahap kelebihan bersaing agar
produk atau perkhidmatan mendapat sambutan daripada pelanggan. Usahawan hendaklah
menjadikan kesediaan meminta nasihat dari pakar sebagai budaya niaga untuk
mengukuhkan produk dan perkhidmatan pemasaran, pentadbiran dan kewangan syarikat.
Keterbukaan menerima nasihat kan membantu usahawan dalam menghadapi
permasalahan untuk merealisasikan matlamat yang telah ditetapkan.

3.1.12 Sistematik Dalam Melaksanakan Pekerjaan

Usahawan hendaklah bertindak dengan penuh sistematik apabila membuat keputusan.
Ketelitian dalam mengambil satu tindakan boleh menjamin ketepatan dalam keputusan

17/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

dan silap langkah berdasarkan anlisis kos yang akan ditanggung berbanding matlamat
yang akan diperolehi.

3.2 KONSEP BARAKAH DALAM PERNIAGAAN

3.2.1

Pengenalan

Keusahawanan dari perspektif Islam boleh didefinisikan sebagai mana-mana aktiviti
pekerjaan yang diusahakan secara perniagaan oleh seseorang sama ada dengan
menghasilkan sesuatu barangan atau sesuatu perkhidmatan bagi memperolehi rezeki yang
halal dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariah.

Islam sebagai agama yang memberi panduan hidup untuk kesejahteraan seluruh manusia
di dunia dan di akhirat, memandang tinggi kepada aktiviti keusahawanan. Aktiviti
keusahawanan termasuklah bidang perniagaan, penghasilan, pengedaran, pertanian dan
perkilangan. Rasulullah S.A.W adalah seorang peniaga sebelum menjadi rasul.

Islam sebagai agama yang mempunyai prinsip panduan hidup yang menyeluruh (syumul)
perlu di jadikan asas kepada para usahawan bagi membina kaedah pengurusan
keusahawanan yang mantap dan mencipta kejayaan. Islam melihat bidang
keusahawanan sebagai suatu bidang yang boleh menyumbang kepada sumber ekonomi
dan kekayaan individu bagi menyara kehidupan sehariannya. Rasulullah bersabda
Sesungguhnya 9/10 dari sumber rezeki terdapat dalam perniagaan”

Bidang keusahawanan di dalam perspektif Islam adalah termasuk di dalam bidang fardu
kifayah. Ini bererti tanggungjawab usahawan adalah besar kerana ia adalah satu
kewajipan.

3.3 ETIKA KEUSAHAWANAN

Ajaran Islam yang syumul tidak mengenepikan pentingnya perniagaan dalam kehidupan manusia.
Sebagai seorang muslim, matlamat mencari keredaan Allah SWT yang menjangkau dari hanya
kehidupan dunia semata-mata seharusnya membataskan tindakan kepada kaedah yang diberkati
dan di tuntut oleh agama. Di dalam Islam, panduan khusus untuk menjalankan perniagaan
digariskan agar perniagaan mengikut etika Islam. Di antara panduan tersebut adalah:

18/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

3.3.1

Pematuhan Terhadap Kontrak

Usahawan perlu patuh kepada kontrak yang dimeteri. Islam berpegang teguh kepada
sikap menunai janji dan nilai-nilai mulia seperti, kebenaran, kejujuran, dan amanah.
Manusia wajib mematuhi perintah Allah SWT. Allah SWT berfirman,

”dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat ( yang dipikulnya dan janjinya)”
(Surah Al Mukminun: ayat 8)

Melalui ayat ini jelaslah bahawa orang yang beriman itu perlu menunaikan janjinya.

3.3.2 Penipuan dan Salah Taksir Iklan.

Usahawan ditegah membuat penipuan di dalam pengiklanan, namun kerap terjadi
barangan yang dijual berbeza atau tidak menepati saperti yang diiklankan. Kadangkala
iklan yang disiarkan dalam media mengelirukan pengguna. Di dalam etika islam, perkara
ini jelas di larang.

Sabda Rasullalah SAW

Tidak boleh menjual barangan yang rosak kecuali yang rosak itu telah
ditunjukkan kepada pembeli.”

(Hadis riwayat: Bukhari)

1.3.3

Timbangan yang Tepat

Usahawan perlu sentiasa membuat timbangan atau ukuran yang tepat apabila melakukan
urusan perniagaan. Usahawan yang tidak jujur dan menipu timbangan untuk
mendapatkan untung yang lebih adalah ditegah oleh ajaran Islam. Di dalal Quran, Allah
SWT memerintahkan agar timbangan dilakukan dengan tepat. Firman Allah SWT

Dan penuhkanlah sukatan, bila kamu menyukat ( menakar ) dan menimbanglah
dengan neraca yang betul. Itulah yang paling baik dan lebih kesudahannya”

(Surah Al Israa: ayat 35)

1.3.4

Larangan Menyorok Barang

Amalan menyorok barang untuk tujuan mendapatkan keuntungan ketika harga naik atau
ketika masyarakat kekurangan barang merupakan satu eksploitasi kepada masyarakat dan
pengguna. Perbuatan ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Peniaga seperti ini

19/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

masuk dalam golongan yang bersifat bakhil dan tamak. Allat SWT melarang sifat bakhil
ini melalui firmannya”

janganlah orang-orang yang bakhil memberikan dengan apa yang telah dikurniakan
Allah kepadanya mengira bahawa kebakhilan itu baik untuk mereka. Tidak !
Melainkan membahaya mereka, nanti harta yang mereka bakhilkan itu akan
digantungkan di lehernya di hari khiamat. Allah yang mempusakai langit dan bumi
dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

( Surah Al Imran: ayat 180 )

3.3.5 Penghapusan Keluaran Berlebihan

Usahawan tidak dibenarkan membazir dan merosakkan barangan yang dihasilkan. Islam
melarang perbuatan ini kerana barangan dan sumber adalah milik Allah SWT dan
manusia adalah pemegang amanah. Manusia sepatutnya mencari jalan untuk
menggunakan kelebihan tersebut.

3.3.6 Perniagaan Melibatkan Riba

Usahawan muslim ditegah daripada terlibat dengan amalan riba di dalam perniagaannya.
Terdapat pelbagai altenatif kaedah muamalat yang boleh dilaksanakan untuk
mengelakkan dari riba. Firman Allah SWT,

“ Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Surah Al Baqarah: ayat 275 )

3.3. 7Amalan Pengambilan Pekerja

Usahawan perlu mengurus sumber manusia secara terbaik. Pengambilan pekerja
haruslah dilakukan dengan adil, iaitu orang yang diambil boleh melaksanakan
tanggungjawab dan bersikap adil terhadap yang diamanahkan kepadanya.

3.3. 8Bersikap Adil Kepada Pekerja

Tanggungjawab organisasi adalah untuk menjaga kebajikan pekerja, memberi gaji yang
setimpal dan menyediakan tempat kerja yang baik. Dalam hal ini, usahawan perlulah
melayani setiap pekerja di bawah pentadbiran sebaik-baiknya tanpa mengira warna kulit
atau rupa. Perkara ini penting dilakukan agar usahawan muslim tidak mengenepikan
tuntutan agama.

20/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

3.3.9

Penjagaan Alam Sekitar

Usahawan tidak harus menjalankan perniagaan untuk memaksimakan keuntungan
semata-mata tanpa memikirkan tanggungjawab sosial dan penjagaan alam sekitar. Alam
semula jadi adalah anugerah Allah SWT yang boleh digunakan tanpa merosakkannya.
Firman Allah SWT,

“ Telah kelihatan kerosakan d idarat dan di laut, disebabkan usaha tangan
manusia, kerana tuhan hendak merasakan kepada mereka sebahagian dari
akibat buatan mereka supaya mereka kembali”

( Surah Ar-Rum: ayat 41 )

3.4MENJELASKAN LIMA BELAS CIRI USAHAWAN BERJAYA MENGIKUT
PERSPEKTIF ISLAM

3.4.1

Mempunyai Keinginan Dan Kesungguhan Yang Tinggi Untuk Berjaya

Usahawan perlu mempunyai sifat keinginan dan kesungguhan yang tinggi untuk
mengecapi kejayaan. Islam sangat mengalakkan seseorang supaya sentiasa mempunyai
keinginan dan kesungguhan yang tinggi di dalam perlakuan mereka. Rasulullah S.A.W
telah menunjukkan bahawa baginda seorang yang sentiasa bersungguh-sungguh
menjalankan dalam apa jua perkara.

3.4.2

Mempunyai Niat yang Betul

Seseorang mempunyai niat yang betul. Niat yang pertama adalah mencari rezeki dengan
cara yang diredhai oleh Allah SWT. Niat yang kedua adalah berkhidmat untuk orang lain
dengan mengeluarkan barangan atau perkhidmatan yang diperlukan oleh masyarakat.
Niat yang ketiga, adalah berniaga sambil beribadat kepada Allah swt.

“sesungguhnya setiap perbuatan itu dengan niat dan setiap perkara itu bergantung
dengan apa yang diniatkan”

(Hadis Riwayat: Bukhari dan Muslim )

3.4.3 Mempunyai Ilmu dan Kemahiran Yang Mencukupi Di dalam Bidang Yang
Diceburi.

Usahawan perlu memiliki ilmu yang cukup di dalam bidang yang diceburi. Ilmu tersebut
boleh diperolehi sama ada dari ilmu yang dipelajari, pengalaman sendiri, pembacaan,
pemerhatian atau pengalaman orang lain. Pemilihan bidang tersebut akan memudahkan
usahawan mencapai kejayaan.

21/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

Usahawan perlu menjadikan semua pengalamannya sebagai gabungan ilmu dan
pengajaran yang boleh digunakan dalam bidang yang ingin diceburi.

3.4. 4Bertanggungjawab Kepada Semua Yang Berkepentingan Dengannya

Usaha perlu menjadi orang yang bertanggungjawab kepada semua orang yang
berkepentingan dengannya seperti pelanggan, pemilik organisasi, pekerja, keluarga,
masyarakat, kerajaan, pembekal, pengedar dan lain-lain.

3.4. 5Sentiasa Berjimat Menggunakan Sumber

Islam mengajar umatnya berjimat dalam segala aspek kehidupan. Ia termasuklah
berjimat menggunakan faktor-faktor pengeluaran yang terdiri daripada tanah dan modal.
Justeru itu, usahawan digalakkan agar menggunakan sumber secara cekap dan berkesan.

3.4. 6Mempunyai Kemahiran Membuat Keputusan

Membuat keputusan dengan cepat dan tepat adalah suatu kemahiran yang penting bagi
menjamin kejayaan usahawan. Ini adalah kerana usahawan perlu pandai memilih peluang
yang ada di persekitarannya. Usahawan juga perlu sentiasa membuat keputusan dengan
tepat berasaskan analisis dan telahan yang jitu.

3.4. 7Berfikiran Ke hadapan

Islam menyarankan kepada umatnya supaya sentiasa berfikir jauh ke hadapan. Usahawan
berjaya selalu menjangka dengan tepat mengenai keperluan pelanggan masa hadapan
Allah SAW berfirman yang bermaksud,

“ Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu memerhatikan apa kamu
siapkan untuk hari esok ( akan datang ) kamu”

(Surah Al Hasyr: ayat 18 )

3.4. 8Mempunyai Kemahiran Berkomunikasi

Usahawan perlu memiliki ilmu komunikasi yang tinggi untuk berhubungan dengan
manusia pekerja, pelanggan dan pihak yang berada di persekitarannya. Hubungan yang
baik akan memudahkan perjalanan urusan perniagaan. Hubungan yang baik dengan
pelanggan dan pekerjanya akan dapat menentukan kejayaannya perniagaan.

22/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

3.4. 9Sentiasa menjaga Kualiti

Islam menyarankan agar kualiti tindakan dan hasil perlu dijaga dengan baik. Usahawan
bertanggungjawab menjaga kualiti produk kerana ia mempengaruhi kesetiaan pelanggan.
Pelanggan akan berpuas hati dengan produk belian yang mempunyai kualiti yang tinggi.

3.4. 10Menghindari Dari Aktiviti Yang Ddi haramkan oleh Allah SWT

Usahawan perlu memastikan agar tidak terlibat dalam kegia tan yang diharamkanatau
tidak terlibat dengan urusniaga yang haram. Aktiviti keusahawanan yang halal akan
menyebabkan seseorang usahawan itu berada di dalam rahmat Allah SWT.

3.4. 11Elakkan Daripada Belenggu Hutang

Islam amat tidak menggalakkan umatnya berhutang di dalam berurus niaga. Prinsip ini
agak berlawanan dengan prinsip kapitalis yang menggalakkan berhutang. Islam tidak
menggalakkan aktiviti hutang kerana ia akan menjerat penghutang daripada kebebasan
kewangan. Dalam perspektif Islam, seboleh bolehnya usahawan perlu memulakan
perniagaan berdasarkan modal yang ada kemudian mengembangkan perniagaan hasil
peningkatan modal tersebut.

3.4. 12Sentiasa Menilai Tindakan dan Berwaspada

Usahawan yang berjaya SWT sentiasa menilai segala aktiviti keusahawanannya agar
sentiasa berada di atas landasan yang betul. Allah SWT menyuruh manusia agar sentiasa
membuat penilaian terhadap semua amalan agar ia sentiasa berjaya. Usahawan berjaya
sentiasa mengawasi perubahan persekitaran sama ada dari segi permintaan, penawaran,
perancangan, persaingan dan lain-lain.

3.4. 13Bersyukur dengan Kejayaan

Usahawan muslim perlu bersyukur kepada Allah SWT jika memperolehi kejayaan. Jika
kejayaan disyukuri, Allah SWT akan menambahkan lagi kejayaan tersebut. Firman Allah
SWT.

“ Seandaikan kamu di atas nikmatku, nescaya akan tambah lagi, seandaikan kamu
kufur, ingatlah azabku amat pedih”

(Surah Ibrahim: ayat 7 )

23/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

3.4. 14Tidak Boros dan Tidak Kikir dengan Kekayaan

Usahawan yang berjaya sentiasa berhati-hati dalam membuat perbelanjaan agar
mempunyai imbangan kewangan yang kewangan yang baik. Segala perbelanjaan mesti
dilaksanakan dengan berhati-hati agar tidak melampaui keperluan.

3.4. 15Sentiasa Membayar Hutang jika Berhutang

Mengikut perspektif Islam, usahawan bertanggungjawab menjelaskan hutang dengan
tepat dan cepat. Usahawan sepatutnya bersyukur di atas kerelaan pihak yang memberinya
hutang sebagai suatu pertolongan yang patut dibalas balik dan bukannya memberi
masalah.

24/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

MODUL 1

TOPIK 4:

KREATIVITI DAN INOVASI DALAM KEUSAHAWANAN

OBJEKTIF:

Di akhir sesi ini, mahasiswa dapat:

•Memahami aspek kreativiti dan inovasi dalam keusahawanan

•Mengetahui kaedah berfikir secara kreatif dan inovatif

•Mengenal pasti strategi yang dapat menggalakkan kreativiti dan inovasi

KANDUNGAN:

•Definisi kreativiti dan inovasi

•Proses kreativiti

•Kepentingan membina idea yang kreatif

•Ciri-ciri individu yang kreatif

•Teknik menjana idea kreatif dan inovatif

•Jenis inovasi

•Halangan kepada kreativiti dan inovasi

•Strategi untuk menggalakkan kreativiti dan inovasi

25/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

4.1

Definisi Kreativiti Dan Inovasi

4.1.1

Apa itu kreativiti?.
Menurut Schermerhorn, Hunt dan Osborn (2003), kreativiti adalah melibatkan
perkembangan yang tiada tolak bandingnya dan merupakan jawapan kepada sesuatu
masalah yang bakal diperolehi. Ia amat mustahak dalam bertindakbalas kepada masalah
yang kompleks dalam persekitaran perniagaan.

4.1.2

Apa itu inovasi?

Setelah menjalani proses kreatif dan memperolehi penyelesaian terbaik usahawan
kemudiannya melakukan aplikasi inovasi. Inovasi adalah kunci kepada kejayaan
sesebuah perniagaan. Menurut Kinicki dan Williams (2003), inovasi adalah kaedah
menghasilkan produk baru, produk dan perkhidmatan yang lebih baik. Ini bermakna
setiap organisasi sama ada berasaskan keuntungan atau tidak, tidak boleh berpuas hati
dengan apa yang ada.

4.2

Proses kreativiti
Menurut Kuratko dan Hodgetts (2004), terdapat empat fasa dalam proses kreativiti, iaitu :

i.Pengumpulan pengetahuan

Seorang usahawan perlu bersedia mengumpul informasi dan melakukan penyelidikan yang
berkaitan melalui pembacaan, perbincangan dengan rakan sekerja, menghadiri seminar dan
bengkel. Dengan ini ia akan memberikan pengetahuan dan menambahkan pengalaman untuk
membangunkan produk baru, perkhidmatan atau pelaburan.

ii.

Inkubator

Seorang usahawan mungkin tidak terlibat secara langsung dalam sesebuah perniagaan yang
berkaitan dengan aktiviti atau masalah tersebut. Mereka mungkin akan mengabaikan masalah
tersebut dan membiarkan minda bawah sedar melakukan tugas tersebut. Akan tetapi
pembangkitan idea yang kreatif sangat penting tanpa mengira dari mana sumbernya.

iii.Idea

Fasa ini adalah menarik dalam proses kreativiti. Selain itu, fasa ini juga dikenali sebagai
faktor eureka. Seorang individu usahawan boleh memperolehi idea menyelesaikan masalah
secara tidak sengaja contohnya semasa makan, berjalan dan sebagainya.

26/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

iv.Penilaian dan Pelaksanaan

Dalam fasa terakhir, usahawan menukar idea tersebut kepada realiti. Pada peringkat ini ia
memerlukan keberanian, disiplin diri, keyakinan yang tinggi dan ketekunan. Apabila idea
yang telah muncul dari fasa ketiga, usahawan perlu mengubah idea tersebut dan
menukarkannya kepada bentuk idea yang terakhir dan jelas.

4.3

Bagaimana Membina Idea Yang Kreatif

Pemikiran kreatif boleh mewujudkan peluang-peluang perniagaan daripada masalah, kesulitan,
sumber dan situasi yang terhad. Usahawan perlu cuba untuk mengeksploitasi peluang ini untuk
menjadi satu rancangan perniagaan.

Untuk menjadi seorang yang kreatif, seorang usahawan perlu mempunyai satu kemahiran berfikir
yang khusus. Pemikiran kreatif ini perlu disulami dengan pemikiran inovatif yang boleh
mengeksploitasi idea-idea menjadi rancangan perniagaan yang konkrit.

Bagaimanakah kita boleh berfikir secara kreatif?. Pemikiran kreatif memerlukan kita melihat alam
sekitar dan situasi daripada perspektif yang songsang dan berbeza daripada pemikiran logik. Ini
akan menjadikan kita berbeza daripada orang lain dengan melihat masalah sebagai peluang
perniagaan. Akan tetapi idea tersebut perlu direalisasikan secara jelas.

4.4

Ciri-ciri individu yang kreatif

Terdapat lapan ciri individu yang kreatif, iaitu:
i.

Seorang yang merendah diri dan bangga diri dalam waktu yang sama.

ii.

Mempunyai perasaan yang amat kuat terhadap kerja mereka dan dalam masa yang sama
mereka merupakan seorang yang objektif.

iii.

Seorang yang berani untuk mencuba idea yang baru.

iv.

Seorang yang bersifat terbuka apabila menerima kritikan.

v.

Seorang yang mempunyai kombinasi sikap yang suka bermain dan pada masa yang sama
seorang yang berdisiplin atau bertanggungjawab.

vi.

Seorang yang mempunyai kawalan diri yang baik.

vii.

Seorang yang mempunyai matlamat, tidak tergesa-gesa dan mampu membuat
pertimbangan rasional dalam sebarang keputusan.

viii.

Seorang yang sanggup mengambil risiko yang telah dikenal pasti.

27/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

4.5

Teknik menjana idea kreatif dan inovatif.
i.Percambahan Fikiran

Kaedah ini sering digunakan di dalam menghasilkan idea. Setiap ahli akan mencadangkan
idea dan kemudiannya dibincangkan bersama. Menurut William (2000), terdapat empat
peraturan dalam menggunakan kaedah ini:
Lagi banyak idea lagi baik
Semua idea perlu diterima walaupun idea tersebut kelihatan tidak logik.
Gunakan idea daripada kumpulan lain untuk memperolehi input yang lebih banyak.
Kritikan atau penilaian tidak dibenarkan.

ii.Analogi Paksaan

Teknik ini amat berguna dalam menjana idea. Perhubungan secara paksaan boleh membantu
membina pandangan baru dan jalan alternatif yang lain. Untuk membina sesuatu hubungan ia
memerlukan objek atau kad gambar yang membantu untuk menjana idea. Objek atau kad
dipilih secara rawak dan dilihat apa kaitannya secara paksa.

iii.Pelaksanaan (DO IT)

Dalam teknik ini kita perlu menganalisa masalah dengan memastikan soalan yang betul telah
diajukan. Mempelajari dan memahami masalah adalah saat kritikal yang membolehkan kita
mengenalpasti punca sebenar masalah. Masalah yang besar akan dipecahkan kepada
bahagian-bahagian yang kecil dan diringkaskan.
Selepas itu idea akan dijana sebanyak mungkin. Idea tersebut tidak mengira samada idea baik
atau tidak. Langkah seterusnya kajian dan analisis terperinci dilakukan untuk memilih idea
terbaik. Akhir sekali, jalan penyelesaian akan dipilih melalui idea yang terbaik bagi
melaksanakan strategi perniagaan.

iv.Peta Minda

Teknik ini membolehkan seseorang menggunakan gambar atau perkataan untuk mengurus dan
membangunkan pendapat secara tidak linear. Kaedah ini juga boleh digunakan untuk
membangunkan produk baru, menyelesaikan masalah, merancang strategi dan
membangunkan sesuatu proses. Dalam kaedah ini sama seperti brainstorming, semakin
banyak idea semakin baik.

v.

Kumpulan Nominal

Kaedah ini digunakan untuk menjana idea dan mencari jalan penyelesaian masalah secara
bersemuka. Setiap ahli kumpulan penyelesaian masalah akan menyatakan idea mereka dan

28/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

membincangkan untuk memperolehi penjelasan dan penilaian. Setiap ahli akan mengundi
secara senyap untuk memilih idea yang terbaik.

Selain itu teknik lain yang boleh digunakan untuk membina idea kreatif antaranya adalah:
Teknik senarai sifat - menyenaraikan sifat-sifat secara terperinci dan dipinda serta
dirombak mengikut kesesuaian kos, fungsi, perkhidmatan dan keselamatan.
Teknik Tarikh Luput - menetapkan tempoh tertentu untuk memberi tekanan kepada
individu menerbitkan idea kreatif.
Teknik Asosiasi -melibatkan hubungan mental antara dua objek ataupun idea.
Teknik Asosiasi mendesak - teknik perkaitan yang menggabungkan dua objek ataupun
lebih yang berbeza sama sekali.
Teknik Dua Kata -

menyenaraikan kata frasa alternatif bagi setiap kata.
Teknik Sensori - menggunakan deria sensitif dengan menghasilkan kerjasama yang
bersifat simbiotik dan kreatif pada persekitaran.
Teknik ke Matahari - memperbaiki produk dan menyelesaikan masalah yang bersifat
umum dengan mengaitkan matahari sebagai punca tenaga.
Teknik Rangsangan Imej- menekankan penggunaan daya imaginasi dengan
menggunakan pelbagai sumber yang bergambar.
Teknik Produk Kontra - menggunakan kata kerja dan antonim bagi menerbitkan alternatif

lain.
Teknik songsang -

menterbalikkan idea lama kepada idea baru dengan

menunjukkan sifat berlawanan sama sekali dengan idea lama.
Teknik Senarai Semak - menggunakan kata kunci senarai semak dan digabungkan dengan
soalan-soalan provokatif.
Teknik Batu loncatan - memberikan dasar pertimbangan dan penilaian kepada idea tanpa
membuat sebarang penilaian benar ataupun salah.

4.6

Jenis-jenis inovasi

i.Penciptaan - Mencipta produk, perkhidmatan atau proses yang baru. Ia mestilah yang asli atau
tidak pernah dicuba.
ii.Perluasan - Penambahan atau tambahan kepada produk, perkhidmatan atau proses yang sedia

ada.

iii.Duplikasi - Proses membuat pendua terhadap produk, perkhidmatan atau proses sedia ada
dengan bukan sekadar meniru, akan tetapi menambah dari segi fungsian tambahan kepada
produk, perkhidmatan atau proses sedia ada tersebut.

iv.Perpaduan

- Proses untuk menggabungkan bahagian-bahagian lain untuk menjadi satu
produk atau aplikasi yang baru dengan mengambilkira beberapa idea yang sedia ada.

29/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

4.7

Halangan kepada inovasi

Halangan-halangan tersebut adalah:
i.

Terdapat organisasi yang tidak menggalakkan inovasi atau menolak sebarang perubahan.

ii.

Masalah dari segi kekurangan sumber merupakan halangan kepada inovasi.

iii.

Terdapat pihak pengurusan yang menghalang atau mengawal kakitangannya daripada
menjadi lebih kreatif.

iv.

Takut untuk mencuba.

v.

Takut untuk melakukan kesilapan.

vi.

Motivasi yang salah atau silap.

vii.

Takut kepada kegagalan.

viii.

Kurang keyakinan dan percaya kepada diri sendiri.

4.8

Strategi untuk menggalakkan kreativiti dan inovasi.

i.

Mengenalpasti kebolehan dan kemampuan sendiri agar ia tidak menghalang kepada proses
kreatif dan inovatif.
ii.Menukar persepsi dengan melihat sesuatu masalah sebagai sesuatu peluang dan mempunyai
jalan penyelesaian yang terbaik.
iii.Menukar budaya organisasi dengan menggalakkan kakitangan menjadi lebih kreatif dan
inovatif. Ganjaran akan diberikan kepada kakitangan yang kreatif.

iii.

Sanggup menghadapi sebarang kegagalan dan mencari jalan penyelesaian untuk
mendorong kemajuan dalam syarikat.

30/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

MODUL 2

PELUANG DAN RANCANGAN PERNIAGAAN

Topik 5

:

Peluang Perniagaan

Topik 6

:

Kemahiran Memulakan Perniagaan

Topik 7

:

Merancang Perniagaan

Topik 8

:

Kemahiran Mengurus Projek Perniagaan

31/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan
Universiti Darul Iman Malaysia

MODUL 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->