You are on page 1of 4

Antifaistiko vijee narodnog osloboenja Jugoslavije

Antifaistiko vijee narodnog osloboenja Jugoslavije


Antifaistiko vijee narodnog osloboenja (AVNOJ) je biva jugoslavenska institucija. Jugoslavije

Povijest
Utemeljiteljsko i prvo zasjedanje AVNOJ-a odrano je 26. i 27. studenoga 1942. godine u Bihau. AVNOJ je konstituiran kao openarodno i opepolitiko predstavnitvo Narodnooslobodilakog pokreta. Na 2. zasjedanju AVNOJ-a 29. i 30. studenoga 1943. u Jajcu donesena je odluka o utemeljenju Nacionalnog komiteta osloboenja Jugoslavije, s funkcijama privremene vlade. Odobrena je Odluka o ureenju budue Jugoslavije na federativnome i demokratskome naelu uz priznavanje prava svim njenim narodima, koja je odluka imala kasniji ustavotvoran znaaj. Zasjedanju AVNOJ-a nazoila su 142 delegata. Odobreno je kako e o ureenju budue drave odluiti njeni narodi nakon rata. 3. zasjedanje AVNOJ-a odrano je 7. do 10. kolovoza 1945. u Beogradu. AVNOJ se preoblikovao u Privremenu narodnu skuptinu Demokratske Federativne Jugoslavije sa zadatkom pripremanja Ustavotvorne skuptine. 11. studenoga 1945. odrani su izbori za Ustavotvornu skuptinu. Lista Narodnog fronta Jugoslavije dobila je 96% glasova. Narodna skuptina (konstituanta) je 29. studenoga 1945. proglasila Federativnu narodnu republiku Jugoslaviju. Jugoslavija je postala savezna narodna republika sa 6 narodnih republika Ustavom od 31. sijenja 1946., a drava je dobila naziv Federativna Narodna Republika Jugoslavija (FNRJ).
Zastava SSSR-a sluila je i kao zastava KPJ

Zemaljska vijea i narodne skuptine

Faksimil odluke II. zasjedanja AVNOJ-a 1943. o federativnom ureenju Jugoslavije.

Zemaljsko antifaistiko vijee narodnog osloboenja Bosne i Hercegovine Zemaljsko antifaistiko vijee narodnog osloboenja Crne Gore i Boke (1943. 1944.), kasnije Crnogorska antifaistika skuptina narodnog osloboenja CASNO od 1944. Zemaljsko antifaistiko vijee narodnog osloboenja Hrvatske Antifaistiko sobranje narodnog osloboenja Makedonije, 1944. (Inicijativni organi za Zemaljsko antifaistiko vijee narodnog osloboenja Makedonije, 1943.) Zemaljsko antifaistiko vijee narodnog osloboenja Sandaka (1943. 1945.) Slovensko narodnooslobodilako vijee (Slovenski narodnoosvobodilni svet, 1944.) Velika antifaistika narodnooslobodilaka skuptina Srbije, 1944. (Glavni narodnooslobodilaki odbor za Srbiju, 1941. )

Antifaistiko vijee narodnog osloboenja Jugoslavije

Ustavno konstituiranje
I glavni tabovi (hrv. stoer) su bili odreeni putokaz ka federalizaciji.[1] Imali su i odreene politike funkcije. Ustavnopravno konstituiranje federacije, zapoeto u Jajcu 1943., dovreno je 1944. konstitucijom federalnih drava lanica federacije, ovim tijekom:[2][3][4] SNOS (slov. Slovenski narodnoosvobodilni svet), na Prvomu zasjedanju 19. veljae u rnomelju (rnomlju). ZAVNOH na Treemu zasjedanju u noi izmeu 8. i 9. svibnja u Topuskom. Odluke su od 9. svibnja.[5] ZAVNOBiH na Drugomu zasjedanju u Sanskomu Mostu od 30. lipnja do 2. srpnja. Glavne su odluke donesene 1. srpnja 1944. CASNO na Treem zasjedanju ZAVNO Crne Gore i Boke, 13. 15. srpnja u Kolainu, odnosno do 16. srpnja.[6] Glavna je odluka donesena 14. srpnja 1944.[7] ASNOM na Prvomu zasjedanju, 2. kolovoza 1944. u Prohoru Pinjskom.[8] VANOSS (ASNOS) na Prvom zasjedanju 9. 12. studenoga u Beogradu.[9] Glavne su odluke donesene 11. studenoga 1944.[10][11][12][13]

Istaknuti lanovi
Josip Broz Tito Ivo Lola Ribar Edvard Kardelj Moa Pijade Milovan ilas

Izvori
[1] ur. Andrija Duji, et al. Ustavna reforma : saopenja s Kolokvija na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Nakl. cjelina Politike teme : biblioteka suvremene politike misli, Zagreb : Centar za aktualni politiki studij, 1971., str. 104. (http:/ / books. google. hr/ books?id=GwkNAQAAIAAJ& q=zametak) [2] Bilandi, Duan. Historija Socijalistike Federativne Republike Jugoslavije : glavni procesi : 1918. 1985., 3. dop. izd., kolska knjiga, Zagreb, 1985., str. 70. [3] Bilandi, Duan. Meunacionalni odnosi u socijalistikoj Jugoslaviji. U tiskopisu: Karaman, Igor (gl. ur.) Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, kolska knjiga, Zagreb, 1980., str. 363. 367. [4] Hodimir Sirotkovi, ZAVNOH : Zemaljsko antifaistiko vijee narodnog osloboenja Hrvatske : rasprave i dokumenti, Zagreb : Dom i svijet, 2002., ISBN 9536491591, str. 40. i 81. [5] Marin Knezovi, Portal crohis.com (http:/ / www. crohis. com/ izvori/ zavnoh2. pdf) Pristupljeno 18. oujka 2012. [6] Zoran Laki (prir.), Zemaljsko antifaistiko vijee narodnog osloboenja Crne Gore i Boke : zbirka dokumenata, Istorijski institut SR Crne Gore, Titograd, 1963., str. 269. i 271. [7] Odluka CASNO o pretvaranju ZAVNO-a Crne Gore i Boke u Crnogorsku antifaistiku skuptinu narodnog osloboenja i konstituisanju ove u najvie zakonodavno i izvrno tijelo Crne Gore [8] (Odluka o proglaenju ASNOM za vrhovno zakonodavno i izvrno narodno predstavniko tijelo i najvii organ dravne vlasti demokratske Makedonije) [9] Sirotkovi, 2002., str. 81. [10] Ferdo ulinovi, Razvitak jugoslavenskog federalizma, kolska knjiga, Zagreb, 1952., str. 146. [11] Pero Moraa, Istorija Saveza komunista Jugoslavije : (kratak pregled), Beograd : Rad, 1966., str. 186. [12] Jovan Stefanovi, Ustavno pravo Jugoslavije i komparativno pravo, Knj. I., Zagreb : kolska knjiga, 1965., str. 289. [13] Ivan Kristan, Drubena ureditev SFRJ : samoupravna socialistina demokracija, 2. dopolnjena izd., Maribor : Obzorja, 1980., str. 28.

Antifaistiko vijee narodnog osloboenja Jugoslavije

Vanjske poveznice
Odluke drugog zasjedanja AVNOJ-a (puni tekst) (http://www.crohis.com/izvori/avnoj2.pdf)

Izvori rabljeni u lanku i suradnici

Izvori rabljeni u lanku i suradnici


Antifaistiko vijee narodnog osloboenja Jugoslavije Izvor: http://hr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=3926529 Doprinositelji: Angler, Argo Navis, August Dominus, Bugoslav, CommonsDelinker, Donatus, Dtom, Goran, JOLO, Kaj-man, Markus cg1, Pavao Zornija, Roberta F., Sanya, Sombrero, Tycho Brahe, Zmaj, 12 anonimne izmjene

Izvori, licencije i suautori slika


Datoteka:Flag of the Soviet Union (1923-1955).svg Izvor: http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Datoteka:Flag_of_the_Soviet_Union_(1923-1955).svg Licencija: GNU Free Documentation License Doprinositelji: User:Rotemliss Datoteka:Avnojf.gif Izvor: http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Datoteka:Avnojf.gif Licencija: Public Domain Doprinositelji: AVNOJ

Licencija
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 //creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/