You are on page 1of 1

Egun horretan objektuak, esperientziak, trebeziak eta abar elkar trukatzeko aukera izango dugu.

Truke azokan leku bat nahi baduzu, eskaria egin behar duzu, aurretik. Dena truka daiteke: gauza bat beste gauza batengatik (liburuak, musika, arropa, jostailuak...), gauza bat denboraren trukean (zereginak/zerbitzuak), etab. Arropak, nahiz eta zaharra izan, garbia egon behar du. Apurtuta legokeen gauzaren bat balego, adierazi egin behar da, baliteke bateren bati interesatzea eta. Trukerako gauzak handiak balira, argazki bat ekarri dezakezu. Mahaien erabilerarako eremu eta denbora bat erreserbatzea gomendatzen dugu. Aurreko azoketan bezala, eguerdian, TRUKE BAZKARIA izango dugu. Aukera ezin hobea,lagun giroan, elkar ezagutzeko. Ekarri prestatzen ondo dakizun zeozer elkarrekin konpartitzeko.

En esta jornada tendremos la posibilidad de intercambiar objetos, experiencias, habilidades, etc. Si quieres instalar un puesto has de solicitarlo con antelacin. Se puede trocar todo: objetos por objetos (libros, msica, ropa, juguetes...), objetos por tiempo (tareas/servicios), etc. La ropa aunque sea vieja debe estar limpia. Si hay objetos rotos hay que especificarlo, ya que pueden interesar de todos modos. Si los objetos son voluminosos puedes traer una foto. Se recomienda reservar un espacio y un tiempo de uso en las mesas. Al medioda, como en otros mercados, haremos una COMIDA TRUEQUE. Trae algo para compartir y qudate a comer con nosotros/as. Ser una buena oportunidad para conocernos y compartir experiencias.

ORGANIZAN ANTOLATZAILEAK

COLABORA LAGUNTZAILEA