ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ.doc

ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Άσκηση 1
Να φτιάξετε ένα πρόγραμμα το οποίο αρχικά θα ζητάει από το χρήστη έναν ακέραιο
Ν. Στη συνέχεια ο χρήστης θα εισάγει Ν πραγματικούς αριθμούς από το
πληκτρολόγιο και το πρόγραμμα θα βρίσκει τον μέγιστο και τον ελάχιστο από αυτούς
τους αριθμούς και θα τους εκτυπώνει (τον μέγιστο και τον ελάχιστο) στην οθόνη.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful