PROCESUL DE PRODUCTIE

DEFINIREA PROCESULUI DE PRODUCŢIE Conceptul de proces de producţie poate fi definit prin totalitatea acţiunilor conştiente ale angajaţilor unei întreprinderi, îndreptate cu ajutorul diferitelor maşini, utilaje sau instalaţii asupra materiilor prime, materialelor sau a altor componente în scopul transformării lor în produse, lucrări sau servicii cu anumita valoare de piaţă.

Procesul tehnologic modifică atât forma şi structura cât şi compoziţia chimică a diverselor materii prime pe care le prelucrează.Maşini Utilaje Instalaţii Materii prime Materiale PROCES DE PRODUCŢIE Produse Lucrări Servicii Procesul tehnologic este format din ansamblul operaţiilor tehnologice prin care se realizează un produs sau repere componente ale acestuia. Procesele de muncă sunt acele procese prin care factorul uman acţionează asupra obiectelor muncii cu ajutorul unor mijloace de muncă Procesele naturale în cadrul cărora obiectele muncii suferă transformări fizice şi chimice sub acţiunea unor factori naturali .

procesele de muncă de bază modul de participare la executarea diferitelor produse. lucrări sau servicii procesele auxiliare procesele de muncă de servire procese manuale modul în care se execută procese manual mecanice procese de aparatură procese directe modul de obţinere a produselor finite din materii prime procese sintetice procese analitice procese chimice natura tehnologică a operaţiilor efectuate procese de schimbare a configuraţiei sau formei procese de asamblare procese de transport. natura activităţii desfăşurate procese de producţie propriuzise procese de depozitare sau magazinaj procese de transport .

TIPURILE DE PRODUCŢIE TIPUL DE PRODUCŢIE CARACTERISTICI Volumul producţiei Nomenclatura producţiei Gradul de specializare a utilajelor Amplasarea utilajelor de masă foarte mare foarte restrânsă specializat în concordanţă cu fluxul tehnologic continuă pentru un produs sau un număr restrâns de produse foarte mare de serie mare restrânsă specializat sau universal mixtă regulată pentru cea mai mare parte a producţiei ridicată la produsele cu grad mare de repetabilitate individuală redus foarte largă universal neregulată Respectabilitatea fabricaţiei neregulată Ritmicitatea producţiei Durata ciclului de producţiei nedeterminată foarte mică mică mare .

. c) felul SDV-urilor ce vor fi utilizate. . . piese şi semifabricate de la un loc de muncă la altul în mod continuu sau discontinuu cu ritm reglementat sau liber în raport cu gradul de sincronizare a executării operaţiilor tehnologice. b) grupele de utilaje pe care vor fi executate operaţiile. .executarea în cadrul formei de organizare a producţiei în flux a unui fel de produs sau piesa sau a mai multor produse asemănătoare din punct de vedere constructiv. În acest caz dotarea locurilor de muncă se face cu maşini universale care să permită efectuarea tuturor operaţiunilor tehnologice la o mare varietate de produse. ceea ce determina cicluri lungi de fabricaţie şi stocuri mari de producţie neterminată. .organizarea unităţilor de producţie după principiul tehnologic Conform acestei metode de organizare unităţile de producţie se creează pentru efectuarea anumitor stadii ale procesului tehnologic. tehnologic şi al materiilor prime utilizate. . METODA PRODUCŢIEI INDIVIDUALE ŞI DE SERIE MICǍ . iar amplasarea unităţilor şi a utilajelor din cadrul lor se face pe grupe omogene de maşini.amplasarea locurilor de muncă în ordinea impusă de succesiunea executării operaţiilor tehnologice . Această tehnologie urmează a se definitiva pentru fiecare loc de muncă.trecerea de la o operaţie la alta a produsului are loc bucată cu bucată În acest caz există întreprinderi foarte mari în procesul de producţie.repartizarea executării unei operaţii sau a unui grup restrâns de operaţii pe un anumit loc de muncă .pentru fabricarea produselor se elaborează o tehnologie în care se vor stabili următoarele aspecte: a) felul şi succesiunea operaţiunilor ce vor fi executate.deplasarea materialelor. a pieselor. semifabricatelor sau produselor de la un loc de muncă la altul prin mijloacele de transport adecvate. .pentru proiectarea tehnologiei de fabricaţie se folosesc normative grupate.executarea în mod concomitent a operaţiilor la toate locurile de muncă în cadrul liniei de producţie în flux.trecerea diferitelor materii prime. . evidenţiindu-se elaborarea de tehnologii detaliate care ar necesită o mare perioadă de timp şi costuri ridicate.METODE DE ORGANIZARE A PRODUCŢIEI DE BAZǍ ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ÎN FLUX -divizarea procesului tehnologic pe operaţii egale sau multiple sub raportul volumului de muncă şi precizarea celei mai raţionale succesiuni a executării lor.

LINII TEHNOLOGICE (Producţia în flux) PRINCIPALELE FORME DE ORGANIZARE A PRODUCŢIEI IN FLUX: LINII TEHNOLOGICE IN FLUX Linii monoobiect Linii multiobiect Cu flux continuu Cu flux intermitent ( discontinuu) Cu ritm reglementat Cu ritm liber Linii automate Benzi rulante Cu instalaţii de transport mecanizat Fără instalaţii de transport mecanizat .

diagrama PERT (faza primara) Faza II-diagrama PERT (faza finala) . la care operaţiile succesive trebuie realizate prin respectarea restricţiilor de prioritate şi de termene.    TEMA: Realizarea unei campanii de informare prin broşuri Faza I.Metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique – Tehnica Evaluării Repetate a Programului)  Se aplică în cazul producţiei de unicate complexe şi de mare importanţă.

TEMA: Realizarea unei campanii de informare prin broşuri  Faza I.diagrama PERT (faza primara) Redactare conţinut 3 4 6 4 2 Activitate fictivă Activitate fictivă 3 5 2 1 Design broşură 2 3 Selectare voluntari 1 7 3 8 1 9 Instruire echipe Împărţire broşuri Evaluare .

 Faza II-diagrama PERT (faza finala) Tipărire broşuri Redactare conţinut 4 6/ 0 / 6 3 6 9/ 0 / 9 4 2 2/ 0 / 2 3 5 5/ 1 / 6 2 1 0/ 0 / 0 Design broşură 2 3 2/ 6 / 8 1 7 9/ 0 / 9 3 8 12/ 0 / 12 1 9 13/ 0 / 13 Selectare voluntari Instruire echipe Împărţire broşuri Evaluare .

Metoda CPM.  La definirea listei de activităţi specialistul care participă la această operaţie foloseşte experienţa sa pentru a răspunde pentru fiecare activitate la întrebările:  ”ce alte activităţi succed sau preced în mod necesar această activitate ?”. (Critical Path Method).  ”care este durata activităţii ?”. adică să facă posibilă stabilirea interacţiunilor între părţile componente. Metoda Drumului Critic  Principiul analizei drumului critic constă în divizarea unui proiect (acţiuni complexe) în părţi componente. . la un nivel care să permită corelarea logică şi tehnologică a acestora. Aceste părţi componente sunt activităţile acţiunii complexe.

Metoda CPM. Metoda Drumului Critic . (Critical Path Method).

materiale.T. subansamble şi producţie neterminată şi implicit reducerea globală a costurilor aferente acestor stocuri. Minimizarea tuturor categoriilor de stocuri se face concomitent cu creşterea calităţii produselor.Metoda "Just in Time"   La baza metodei J. piese. .I. indiferent de volumul producţiei. stă principiul reducerii la minimum sau eliminarea stocurilor de materii prime. Conform acestei metode trebuie să se producă numai ce se vinde şi exact la timp.

calitate ridicată Produse standardizate Utilizare medie Flexibilitate Flux continuu. 1. continuu Control statistic al procesului preventiv Funcţionarea redusă a echipamentelor 1. 1. 1.CARACTERISTICA 1. Întreţinerea utilajelor . Muncitorii Utilizare maximă Inflexibilitate Organizare după principiul tehnologic Suprafeţe mari Transferul materialelor se face mecanizat Abilitaţi limitate Specializare Individualizare Atitudine competitivă Durata mare de pregătire şi procesare 1. celule de fabricaţie Suprafeţe mici Transferul materialelor se face manual Abilitaţi lărgite Flexibilitate Lucru în echipă Schimbări prompte Stocuri tampon reduse Eliminarea stocurilor Puţini Livrarea la linia de asamblare Orientarea către control La sursă. 1. 1. Engineering Capacitate Sistemul de producţie Amplasarea 6. 1. Priorităţi SISTEM TRADITIONAL Acceptă toate comenzile Multe opţiuni Produse nestadardizate JIT Piaţa limitată Puţine opţiuni Cost redus. Programarea Stocurile Furnizorii Planificarea şi controlul Calitate Stocuri tampon Suprafeţe mari de stocare Numeroşi Livrarea la baza de recepţie Orientarea către planificare Inspecţie de calitate corectivă De către specialişti 1. 1.

posibilitatea de evoluţie şi perfectabilitate treptată în funcţie de necesităţile de producţie.dinamismstructural. .adecvare.4.SISTEMUL FLEXIBIL DE FABRICAŢIE  Un sistem flexibil de fabricaţie este un sistem de producţie capabil să se adapteze la sarcini de producţie diferite atât sub raportul formei şi dimensiunilor. . . a roboţilor şi a sistemelor automate de transport şi control. 3.2. stadii ale sistemelor flexibile de fabricaţie: 1. 2. echipamentele de măsurare automată şi testare şi o coordonare totală a subsistemelor economice prin intermediul calculatorului electronic. iar întreg sistemul se afla sub controlul direct al unui calculator care dirijează şi sistemului de depozitare. .posibilitatea de a prelucra semifabricate în ordine aleatoare.   avantaje: . Sistemul flexibil de fabricaţie Cuprinde mai multe celule de fabricaţie conectate prin sisteme automate de transport. . Unitatea flexibilă de prelucrare Aceasta reprezintă de regula o maşină complexă.  caracteristici: 1. 3.integrabilitate.utilizarea intensivă a maşinilor cu comandă numerică.capacitate mare de adaptare la modificările survenite prin schimbarea pieselor de prelucrat având loc modificarea programelor de calculator şi nu schimbarea utilajelor.adaptabilitat. echipată cu o magazie multifuncţională. Celula flexibilă de fabricaţie Aceasta este constituită din două sau mai multe unităţi flexibile de prelucrare dotate cu maşini controlate direct prin calculator.autonomie funcţională pentru trei schimburi fără intervenţia directă a operatorului uman. cât şi al procesului tehnologic care trebuie realizat. un manipulator automat care poate funcţiona în regim automat.

.. industria mobilei .procese de uscare a lemnului etc......... Pe lângă procesele de muncă.FISĂ DE LUCRU _1     Completează enunţurile de mai jos astfel încât ele să devină corecte şi complete: Procesul tehnologic este format din ansamblul ……………………….).... în unele ramuri industriale există şi procese naturale în cadrul cărora obiectele muncii suferă transformări ……………………… sub acţiunea unor factori naturali (industria alimentară – procese de fermentaţie... şi structura.. a diverselor materii prime pe care le prelucrează. prin care se realizează un produs sau repere componente ale acestuia....... Procesul tehnologic modifică atât ... ..... Procesele de muncă sunt acele procese prin care factorul uman acţionează …………… …………………cu ajutorul unor mijloace de muncă ..... cât şi compoziţia .....

procese de producţie propriuzise procese de depozitare sau magazinaj procese de transport .procesele auxiliare procesele de muncă de servire FISĂ DE LUCRU _2 procese manuale procese manual mecanice procese de aparatură procese directe procese sintetice procese analitice procese chimice procese de schimbare a configuraţiei sau formei procese de asamblare procese de transport.

 Indicaţi caracteristicile procesului de producţie dacă într-o întreprindere volumul producţiei este: CARACTERISTICI TIPURI DE PRODUCTIE FISA DE LUCRU_ 3 Volumul producţiei Nomenclatura producţiei Gradul de specializare a utilajelor Amplasarea utilajelor Respectabilitatea fabricaţiei 1000 buc foarte restrânsă 100 buc restrânsă 5 buc foarte largă Ritmicitatea producţiei Durata ciclului de producţie .

b. alege răspunsul corect (a. Pentru enunţurile de mai jos (1. tipul de producţie de masă tipul de producţie de serie tipul de producţie individuală tipului de producţie de masă tipului de producţie de serie tipului de producţie individuală în concordanţă cu fluxul tehnologic în concordanţă cu mijloacele de transport folosite conform principiului grupelor omogene ritmicitate nedeterminată a producţiei nomenclatura producţiei foarte restrânsă durata ciclului de producţie mare.2. c): Volumul producţiei mare sau foarte mare şi nomenclatura foarte redusă caracterizează: a) b) c) 1.Test de evaluare_1 I. Amplasarea utilajelor în cazul producţiei de unicat se face: a) b) c) 4.4) . Tipul de producţie de masă se caracterizează: a) b) c) . 2.3. Durata ciclului de producţie este mare în cazul: a) b) c) 3.

sub raportul volumului de muncă şi precizarea celei mai raţionale succesiuni a executării lor. tehnologic şi al materiilor prime utilizate.II.. executării operaţiilor tehnologice. .repartizarea executării unei operaţii sau a unui grup restrâns de operaţii pe …………………. . .a operaţiilor la toate locurile de muncă în cadrul liniei de producţie în flux. . ..amplasarea locurilor de muncă în ordinea impusă de ……………………. Completaţi enunţurile de mai jos:  Organizarea producţiei în………… se caracterizează prin: . .divizarea procesului tehnologic pe ……………………………. .trecerea diferitelor materii prime.deplasarea materialelor. a pieselor. semifabricatelor sau produselor de la un loc de munca la altul …………………… adecvate.executarea în cadrul formei de organizare a producţiei în flux a unui ……………… de produs sau piesă sau a mai multor produse asemănătoare din punct de vedere constructiv. piese şi semifabricate de la un loc de muncă la altul în mod ………………………………cu ritm reglementat sau liber în raport cu gradul de sincronizare a executării operaţiilor tehnologice.executarea …………………………..

Fisa de lucru_4 Realizaţi o clasificare a formelor de producţie în flux pe linii tehnologice. utilizând schema de mai jos: LINII TEHNOLOGIE (Producţia în flux) Linii multiobiect Cu flux continuu Cu ritm reglementat Linii automate Benzi rulante Cu instalaţii de transport mecanizat Fără instalaţii de transport mecanizat .

............ ...............Completaţi enunţurile: Metoda CPM reprezintă .. II................... Notaţi 3 avantaje şi 3 dezavantaje ale acestei metode............. Analizaţi elementele reţelei CPM: Test de evaluare_2 III..........I......

I. Completaţi enunţul şi tabelul de mai jos Fisa de lucru_5 Metoda JIT reprezintă __________________________________________ CARACTERISTICA Priorităţi Engineering JIT Capacitate Flux continuu. celule de fabricaţie Amplasarea Muncitorii Programarea Schimbări prompte Stocuri tampon reduse Eliminarea stocurilor Furnizorii Planificarea si controlul Calitate Funcţionarea redusa a echipamentelor Orientarea câtre control Suprafeţe mici Transferul materialelor se face manual .

Integrabilitatea. Notaţi mai jos definiţiile caracteristicilor acestui sistem: integrabilitatea –……………………………………………………………………. II.capabil să se adapteze la sarcini de producţie diferite atât sub raportul formei şi dimensiunilor cât şi al procesului tehnologic care trebuie realizat. Avantajele sistemului flexibil de fabricaţie sunt: - ..Test de evaluare_3 I. adaptabilitatea…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. dinamismul structural –……………………………………………………… III.. adaptabilitatea şi dinamismul structural reprezintă ………………… sistemului flexibil de fabricaţie. Completaţi enunţurile de mai jos astfel încât ele sa fie corecte şi complete: Un sistem flexibil de fabricaţie este ………………………………………. adecvarea………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. adecvarea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful