Пријемни испит за упис студената прве године мастер академских студија историје

у школској 2012/13. години на Департману за историју на Филозофском факултету
Универзитета у Нишу.
ТЕСТ ЗНАЊА ИЗ ИСТОРИЈЕ
Број поена……………………………
Поштовани кандидати,

Молимо Вас да обратите пажњу на следећа упутства која су врло важна за регуларност
пријемног испита:

Најпре попуните цедуљицу са личним подацима, која се налази у коверти. Вратите
цедуљицу у коверту и залепите коверту.

НА САМОЈ КОВЕРТИ И НА ИСПИТНОМ ТЕСТУ НЕ СМЕТЕ НАПИСАТИ НИШТА –
НИ СВОЈЕ ИМЕ, НИТИ НЕКУ ШИФРУ, НИТИ БИЛО КАКВЕ ДРУГЕ ОЗНАКЕ.
Испитни тестови који буду на било који начин означени биће одмах дисквалификовани,
без прегледања. Испитни тестови биће шифрирани након што сви кандидати напусте
место полагања испита.Уколико то нисте већ учинили, своје личне ствари – торбице фасцикле, и слично...одложите на катедру или чивилук. Не заборавите да искључите и одложите
мобилне телефоне који не смеју стајати на клупи. На клупама могу да буду само
испитни тестови и оловке, сок, чоколада или вода.
Подесите свој часовник тако да се време слаже са оним на часовнику дежурних.
Израда задатака не сме трајати дуже од предвиђеног. У нашем сличају то је 90
минута. Уколико желите, можете напустити учионицу и пре истека овога рока. У
том случају, тест се предаје дежурном сараднику.
За израду задатака морате користити хемијску оловку ПЛАВЕ БОЈЕ.
Пажљиво прочитај питања пре него што се определиш за одговор. Максималан
број поена је 40.
Током израде теста, не можете тражити помоћ или објашњења од дежурних. Све
што желите да питате морате питати пре но што се објави почетак израде теста.

СРЕЋНО!☺☺☺

Најстарији латински извор који помиње Србе на Балкану Франачки Анали наводи да Срби држе велики део: а) Далмације б) Западни део Балкана в) Дукље 2. год . Византијски историчар Јован Скилица назива Дукљу: а) Србијом б) Зетом в) Црном Гором 3. год в) 1375. Које године је кнез Лазар измирио Српску цркву са Цариградском патријаршијом: а) 1368. Пре доласка на великожупански престо Стефан Немања је био: а) удеони кнез б) велики кнез в) жупан 4.ТЕСТ ЗНАЊА 1. год б) 1371.

год 6. год в) 1459. године 8. године је дело једног од најистакнутијих политичких мислилаца свог времена: а) Баруха Спинозе б) Јоханеса Алтузијуса в) Томаса Хобса . Аугзбуршки верски мир проглашен је: а) 1559. Ново Брдо су Турци први пут освојили: а) 1441. Који од владара је привремено зауставио ток реформације у Енглеској у 16. год б) 1455. године б) 1555. године в) 1579.5. Левијатан из 1651. веку: а) Елизабета I б) Едвард VI в) Марија 7.

год в) 1791. „Славеносрпске хронике“ је дело: а) Митрополита Мојсија Петровића б) Грофа Ђорђа Бранковића в) Патријарха Арсенија III Црнојевића 11. б) 1795. Којим миром је Хабзбуршка монархија добила на управу српске земље јужно од Саве и Дунава: а) Београдским миром б) Пожаревачким миром в) Карловачким миром 12. године: а) Језуитски ред б) Капуцински ред в) Театински ред 10. год . Папа Клемент XIV распушта 1773. Француска Уставотворна скупштина донела је Устав: а) 1789.9. год.

Скупштина устаничких старешина у Београду одржана је: а) 1805 б) 1811. год 16. в) 1804. Конгрес Свете Алијансе у Љубљани одржан је: а) 1821. год в) 1825. Акерманска конвенција је потписана: а) 1812. 14. Тајно политичко друштво Млада Италија основао је: а) Карло Кавур б) Ђузепе Гарибалди в) Ђузепе Мацини . б) 1822. год. год в) 1829.13. год 15. год б) 1826.

Када је донет хатишериф од Гилхане: а) 1829 б) 1856 в) 1839 20. године: а) примирителни б) касациони в) апелациони 18. године није учествовала: а) Пруска б) Француска в) Сардинијска краљевина . Који од наведених судова није формиран по Уставу из 1838.17. У кримском рату 1853-56. Ункјар-Искелески уговор су склопиле: а) Француска и Турска б) Русија и Турска в) Аустрија и Турска 19.

в) 1882. Када је завршено уједињење Влашке и Молдавије: а) 1829 б) 1861 в) 1878 22. .21. Идејни творац Балканског савеза је био: а) кнез Михаило Обреновић б) Илија Гарашанин. б) 1881. Тројни савез Немачке. год. год. Пера Тодоровић је био један од оснивача: а) Либералне странке б) Народне радикалне странке в) Српске напредне странке 24. Аустроугарске и Италије је склопљен: а) 1873. год. в) Стојан Новаковић 23.

Царински уговор Србије и Бугарске склопљен је: а) 1905. год в) 1912. Сенат је у Србији формиран Уставом из: а) 1888.25. год 26. в) 1902. год в) 1901. 27. год . Реформни план из Мирцштега усвојен је: а) 1897 б) 1903. год б) 1906. године предвиђено је да Француска заузме: а) Мароко б) Египат в) Тунис 28. Уговором Француске и Енглеске из 1904. год б) 1869. год.

године формиран је дводомни парламент под називом ______________________________ (уписати назив). октобра 1912.29. _______________________________________________________________________. године турске снаге су поразили: а) Грци б) Бугари в) Срби 31. 33. У бици код Кирк-Килиса у Тракији у Првом балканском рату 23. (у пољима навести тачна имена представничких тела). (навести тачно име партије) променила је своје име у Комунистичка партија Југославије. које се је састојало од _______________________________ и __________________________. . јуна 1920. године. Политички уговор Русије и Енглеске склопљен је : а) 1907 б) 1905 в) 1904 30. Уставом из септембра 1931. Мировни уговор са Бугарском након Првог светског рата потписан је ________________ у ________________ (навести годину и место) 32. На Другом конгресу у Вуковару одржаном од 20. до 25.

Први конкретан нацрт будуће Организације УН израђен је _______________ године на савезничкој конференцији у _____________________________ . Титула рајхсканцелар у Нацистичкој Немачкој је: а) председник Скупштине б) председник Републике в) председник владе 37. децембра 1938. када су ______________ и _______________ потписали уговор о пружању заједничког отпора „субверзивној активности“ Комунистичке интернационале 36. 38. Уговор у Монтреу потписан је: а) 1923 б) 1936 в) 1939 35.34. На изборима у Краљевини Југославији одржаним 11. године највише гласова добила је странка _______________________________________ (навести пун назив странке) коју је предводио ___________________________________ (уписати име и презиме лидера). Антикоминтерна пакт настао је _______________ године.

потписали су 2. 40. на једној. којом су нормализовани односи Југославије и СССР-а нарушени резолуцијом Информбироа из 1948. на другој страни. године документ под називом ____________________________________ (уписати име документа). назив је за оружани сукоб до кога је дошло ______________ године између ________________. . Југословенски председник Јосип Броз Тито и совјетски председник ______________________________________ (навести пуно име и презиме) . године. Јомкипурски рат. . јуна 1955. познат и као ____________________________. и ________________ и _________________.39.

а 24. Социјалистичка радничка партија Југославије/комуниста 33. а 15. а 14. в 19. в 5. а 16. Београдска декларација 40. а 8. Народна скупштина. б 25. 1936. б 31. б 30. а 29. а 13. а 18. Сирија и Египат . Дамбертон Оукс 39. Никита Хрушчов. б 4. в 10. б 22. б 28. Народно представништво. в 23. б 9. 1973. 1919. Израел. Неји 32. а 6. 1944. б 26. в 21. в 11. в 27. Југословенска радикална заједница. б 12. б 7. десетодневни/октобарски рат. Милан Стојадиновић 38. в 2. Немачка и Јапан 36. а 20. а 17. б 35. б 3.КЉУЧ ТЕСТА ЗНАЊА МАСТЕР ПРИЈЕМНИ ИСПИТ-ИСТОРИЈА 1. Сенат 34. в 37.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful