"‪ 6 :"
." 16.90 :"
• 902  • " '   " 
.‬‬

‫ 
 
 ‬

‫"  

  

‫    
‪,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ 
 
‪   ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫" ‪"" 
  . .‬‬
‫) "  ' "
(‬

‫נוסעי לחתונת הרבי‬

‫מסכת חייו של הגה"ח הרב אריה לייב‬
‫שייני‪ ,‬רבה של דוקשי שזכה להשתת‬
‫בחתונת הרבי מה"מ ‪ -‬י"ד כסלו תרפ"ט‪,‬‬
‫למרות הקשיי | 'הרגש' של חסיד‬

‫תגלית בבית החיי ‬

‫תגליות מרעישות בבית העלמי בעיר‬
‫ברדיטשוב‪ ,‬וגולת הכותרת החב"דית‪:‬‬
‫נמצאה מצבת מרת שרה ע"ה‪ ,‬בתו של‬
‫האדמו"ר האמצעי נ"ע | שליחות לא שגרתית‬

‫עסק ולמד‬

‫מה היה מענה הרבי לעסק ציבורי‪,‬‬
‫שהחל שוכח את תלמודו בגלל העיסוק‬
‫בצרכי ציבור? | אגרת קודש‬

‫יחידות בציטוט לק‪.‬ג‪.‬ב‪.‬‬

‫מנח זיגלבוי מספר לראשונה על‬
‫הביקור המיוחד של הרב יהודה לייב לוי‪,‬‬
‫רבה של מוסקבה‪ ,‬אצל הרבי‪ ,‬ומביא תמלילי‬
‫שיחה מהיחידות‪ ,‬ושיחה סוערת של הרבי‬
‫| סקירה מיוחדת‬

‫  

 

 
  


‡Ž’Œ—‡
~‡”ƒ˜—… 
˜ƒ„‡–~‚Œ‹‡–’Ž
†Š…Š—˜ƒŽ—‡‚ 
˜ƒ„‡–~‹‡Š•Œƒ
˜ƒ”ƒŒƒ˜ƒ—… 

†‚Œ~‡–ƒ‡•Ž‹†Š—‚‡ƒƒ…Šˆ˜ƒ~‚Ž‡Œ„ŒŠ~–—‡‡•Ž‚•–‡‚˜Š‡ƒŒ†Š…
‡•Ž‚•–‡‚˜–ƒ‡—‰ƒ˜–ƒ‚Œ˜ƒ–—‰ƒ‹‡Šƒ˜~ŠŠ•–‡‚–‚‡–Œƒ…˜ƒ‡–~—~ŠŠ
†‚Š—‡•Ž‚‹†‚†Š…˜ƒŽŽ–ƒ˜ƒ”ƒŒ˜ƒ—…˜ƒ„‡–~†Š…Š—

3

• 902 ‘  

“ ‘ 
" •

4

ģĕĘďĕ

ĐĒĐ ĤĠĝĐ

ęėĦČ

ĦđĜĐĕĘ ęėĦČ ĐĜĕĚĒĚ ĤĎĤčĝģđ ĦđėĘĚ
Ě
.'ĘĘĐĘđ ĦđďđĐĘ' ģĦĤĚđ ĤĕđĢĚ ĤĠĝĚ
Ě
ęĕĥĤďĚ ĕđđĕĘč ĐėđĜē ĕĤđĠĕĝ ĦČ ČđĤģĘ đĘėđĦ ĤĠĝč
č
.ěĚČ ďĕč ęĕĤĕđČĚĐ
Đ
ęĕčĢđĞĚ ęĕĤĢđĚ ĦđĤĥĞ ďđĞ ęĕĠďĚĐ ĘĞ ,ğĝđĜčč
!ēĚĥ ĐėđĜē .ĦđĤĜĐ ĦģĘďĐĘđ ĐėđĜēĘĘ

2 ĘČĤĥĕ ĕėĘĚ :ęĕĘĥđĤĕ 113
13 ČčĕģĞ ĕčĤ
ĕčĤ ¤ 18 ěĕĤĠĘ
ěĕĤĠĘĐ :ģĤč ĕĜč

r@waxb.co.il 1599-500-830 :ĦđēđģĘ ĦđĤĕĥ

5

• 902 ‘  

ď"ĝč

ĎĜĕĤĔĕĕģ

ĦĕčĐ ğĥ

ĦđĘđďĎ ĦđĜĚĒĐč ęĕďēđĕĚ ęĕĤĕēĚ*

‹†‚
–‰ƒŒ‚ƒƒ‚~‚

*
Ĭ

ĐĜĚĘ
ęĕĞđĤĕČĐ ĕĎđĝ ĘėĘ ĎĜĕĤĔĕĕģ
ĥČĤĚ ĐĜĚĒĐč ĦđĦčĥ
ġĤČĐ ĘėĘ ĐĘčđĐ | ĦđĤĢĘĚ ĕĦđĤĥ
ęĕģĤĚ ĔĕĤĠĦ

ĦđĤĕĥ

ĦđėĕČ

ęĞĔ

‹ƒ•ŒƒŒ”…‡€—Œ*˜‡…‚Š‚Ž‚
ęĕĞđĤĕČđ ĎĜĕĤĔĕĕģ

˜‡–…‚‚‚“ƒ~Š–‚˜…€—‚‹‡–”ƒŒ‚Š‰

054-676-1385 
“ ‘ 
" •

6

‫תוכ ענייני‬

‫‪40‬‬
‫תוכן עניינים‬

‫‪24‬‬

‫‪18‬‬

‫פשוט ללמוד!‬

‫‪24‬‬

‫נוסעים לחתונה‪ .‬בכל מחיר!‬

‫‪30‬‬

‫לא מגבית‪ ,‬ולא מאוחדת‬

‫‪32‬‬

‫תגלית בבית החיים‬

‫‪36‬‬

‫המפענחים‬

‫עצת הרבי לעסקן שהחל שוכח את תלמודו | פרסום ראשון‬

‫מסכת חייו של הגאון החסיד הרב אריה לייב שיינין‪ ,‬רבה של‬
‫דוקשיץ שזכה להשתתף בחתונתו של הרבי מה"מ ‪ -‬י"ד כסלו‬
‫תרפ"ט | פרק ראשון‬
‫א‪ .‬אברהם בטור "הגות וואך" מיוחד | להיות שותפים‬
‫תגליות מרעישות בבית העלמין המפורסם בעיר ברדיטשוב‪,‬‬
‫וגולת הכותרת החב"דית‪ :‬נמצאה מצבת מרת שרה ע"ה‪ ,‬בת‬
‫האדמו"ר האמצעי נ"ע | שליחות לא שגרתית‬
‫אפיזודות מרתקות על פרויקט הדגל "דבר מלכות ‪ -‬פיענוחים"‬
‫שגרם להגברת החיות והעיסוק בלימוד הדבר מלכות‪ .‬סיפור‬
‫ההקמה של המוסד הייחודי 'ממש' | חיות של גאולה‬

‫½‪¼¸Ç´²‬‬
‫‪ 
10‬‬
‫‪ 
15‬‬
‫‪   16‬‬
‫‪  17‬‬
‫‪  20‬‬
‫‪ 
 22‬‬
‫‪  
 50‬‬
‫‪
 56‬‬
‫‪770-
  58‬‬
‫‪  62‬‬
‫‪  64‬‬
‫‪    66‬‬

‫‪ 40‬יחידות בציתות ישיר‬

‫מנחם זיגלבוים מספר לראשונה על הביקור המיוחד של הרב‬
‫יהודה לייב לוין‪ ,‬רבה של מוסקבה‪ ,‬אצל הרבי‪ ,‬ומביא תמלילי‬
‫שיחה מהיחידות‪ ,‬ושיחה סוערת של הרבי | סקירה מיוחדת‬

‫‪32‬‬
‫ 
 

‫ 
"  
 ‬
‫©  ‬
‫    ‬

‫‪52‬‬

‫על מה התפלא הרבי?‬

‫פרק נוסף בסיפור חייו של הריש"ז סרברנסקי ע"ה‬

‫  ‬
‫  ‬
‫ 
‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
‬
‫ ‪:‬‬
‫  ‪  ,‬‬

‫  ‪

 ,  
-‬‬
‫‪744 EASTERN PKWY, BROOKLYN, NY 11213‬‬

‫ ‪0800–778–718 :‬‬
‫‪222 :‬‬
‫‪241 :‬‬

‫ ‪8000–778–718 :‬‬
‫ ‪240 :‬‬
‫ ‪242 :‬‬
‫ ‪BMoshiach@gmail.com :‬‬
‫  ‪http://chabadshop.co.il :‬‬

‫  
‪60840 " 
 201 ..‬‬
‫ ‪03 9602–600 :‬‬
‫ ‪03 9607–289 :‬‬
‫ ‪bm770@netvision.net.il :‬‬
‫ ‪kyr770@gmail.com :‬‬
‫ ‪BM_mazk@netvision.net.il :‬‬
‫‪beis7701@gmail.com :‬‬

ď"ĞĥĦ ĐėđĜē ,ģ"ĐĤČč ď"čē ĦđĜčđ ĕĥĜ – ĕĦĜĥĐ ěđĕĞĐ Ĥģđč
ďģĚĦĜ đč ĤĕĥĞĚđ ĥĎĤĚ ĤģđčĘ ĦĜĚĒđĚ ĖĜĐ
!ĐĘđė ĐĘĕĐģčđ đĜĦēĠĥĚč ,đĜĦĕČĚ ĦēČ Ęėč ĤđČĐ ĦĚĢĞĐč

ĐĎđĞđ ĐĠģ ,ģĕĕďĘ ČĜ ęĕĜĠ ĦĘčģ 9:30

Đ“č

ď“čē ĕĥĜ
ĐĜĜĞĤ

ĐĜĜĞĤ 147 ĐĒđēČ ,"ęĕĜčĘ ďĕ" ęđĕĤđĔĕďđČč 28.11.13 ĐėđĜē Ęĥ ěđĥČĤ ĤĜ đĘĝė Đ"ė ĕĥĕĚē ęđĕ

10:00-12:15 | 'Č čĥđĚ
ęĕĘĕĐĦ ĕģĤĠ

13:00-14:15 | 'č čĥđĚ
đČďĕđ ĕĞĔģ - ğĕĜĝĐ ĦđĘĕĞĠ ĦĎĢĐ

"ĕĦčĕĦĜĘ ĤđČđ ĖĕĤčď ĕĘĎĤĘ ĤĜ" :ĐČĢĤĐ

:ĦĎĢĚ ĕđđĕĘč ĐČĢĤĐ

ĤĎĦ ĐėĘĚ 'čĎĐ "ĕĥĜ ĔčĕĐč ĥďģĚĐ ĤđČ "
"ĐĜđĚČĐ ĦĤĕĥ"
ĐĜĦĚĚĘėĘ
ĥ
Ħ
Ħ
Ġ
đĤĤĠ
ĐĕĝĕĘČ 'čĎĐ
Ħ
ē ĤĠĝ
:ĥď ĦČ"
- "ĦĕĘĞđē
ĕĥ
ĕčĤĐ Ħ
ęĕĥĜĘ

ďēČ ĘėĘ čĘĐ Ęė

ČĦČ ĦĕĤģ ĤĕĞĐ čĤ - ěĕģĝĕď

čĤĐ

"ĤđČ ĐĤđĦđ ĐđđĢĚ ĤĜ ĕė" :ğĦđĥĚ ďđĚĕĘ
ĐĜĜĞĤ ď"čē Ħĕč ĘĐĜĚđ ĕčĤĐ ēĕĘĥ - ĕĚďĥ đĐĕĘČ čĤĐ
.Ħđďĕĝē ĤĚČĚĚ ĞĔģ ğĦđĥĚ ďđĚĕĘč

ĐĤĕĥ ĕĞĔģč ,ĐĜĜĞĤ ď"čē ĕĥĜ

ĕĘĥ ĐēĠĥĚč ĤđČĐ ĦČ ĦđĘĎĘ
ĦđđĘĎĘ

ĤĕČĚ ĐđđĕĒ 'čĎĐ

ĞĠđĚ

ĦđĎđĒđ ęĕĤđĐ
ĕĤđĐ ĦēĜĚ (ĕē Ęđģ đĕďĤ ,"ĤĕČĚ ČĚČ")

ĦĠĢĚ ęĕĤĚĒĕĘėĐ ĦģĐĘ
ĤĚđģ ęĕĕē ĔĜĕĤĘģĐ ěĚđČđ

ĤČđĠĚ ĕčĘē Ĥč - ĐģĝĠĐ

052-7701087 đČ 09-7486338 :'ĘĔč ĕČĤĥČ .ėč ĦĚďģđĚ ęĕĝĕĔĤė ĦĥĕėĤ
!ĘčĎđĚ ĦđĚđģĚĐ 'ĝĚ Ĭ 75 ‘ęĕĜčĘ ďĕ‘č ĞđĤĕČĐ Ĥģđččđ Ĭ 60 ĤĕēĚ

!ěėĦđČĤĘ ĦđĠĢĚ

³‡°

ɸ¿°Ç»Ȳ´ÆÉ°È 
ɸ¿°Ç»Ȳ´ÆÉ°È

‹‡—ƒ–

Á¿¾´ÀÇ´¯¸¿È¯ÆÈ´½³¸¶Éǽɸ¿Æ²Å³ɸ¿°Ç³»È³É´Æ»ÉÀ³¼´¸ɯÇÆ» 

´ÇɸÉÈÇÃȲ´ÆÉ°È
ǯ´¿¸°17-18²‡ÁÈÉ·°È°µ‡¸µ‡· 
»½Çº³´¶„¾´¸ÅÁǸ¿…¾´»½° 
¼³¼¸Ç¸¶½³ 

Ï560¾±¸Ç²¶°Ï600¾´»½°È´»È»ÈDz¶°³È¸¯»Ǹ¶½ 
Ï640¾±¸Ç²¶°Ï680¾´»½°¼¸¸ÉÈ»ÈDz¶°³È¸¯»Ǹ¶½ 
±»½³Æ¸ÃDZ

¸È¿ ¾´²Á´½É´Ç°¶»³¶¿³
³À¸ÇÁ³Ç´°ÁÏ30ÉÃÀ´ÉÆ´¿¸É¼ÁÉ´Á¸±½³¼¸È¿» 
³º´µɽ²´Æ³»º³½´Å¸Á°³½Èdz³ 

³½Èdz´¼¸·Çû
03-9606142²‡°¶É´¿°´¸È¿¾´±Ç¯ 

‹‡—ƒ–…‡—Œ˜‡ƒƒ—‹ƒ–’‚˜•Š…ŒŠ 
ƒ”‡ƒ‚Šƒ’‡’ƒ˜‡—˜–‡”‡Š˜ƒ–‡‰Œƒ•ƒƒ‡—‡—Ž~ 
‹‡Œ‡~˜ŒŠ‹‡ƒ†‹‡~Ž˜‹‡‡•ƒƒ‡—‹‡†•‡‡ƒ–’

:

beis7701@gmail.com 052-598-1770 
“ ‘ 
" •

8 

³° 

É´¯É¿ºÈ½´¶´·¸°»É´¿º´À¸ÆÀ°´±»°»¸¸¯

.ģĜčĐ ĤđĥĕČĘ ğđĠėčđ ęĕģĜčĐ ĕČĜĦ ĕĠĘ ĦđČĦĜėĥĚ *
.ĦđĝĕĘđĠĐ ĕČĜĦ ĕĠĘ ęĕēđĔĕč *

ƒ‡—‰–‰ƒŽ‡Š~ƒŽ’"‹‡‰…Œ‹˜~‚ŒŠ„~
eyal20161@gmail.com*050-9770063
9

• 902 ‘  

‫דבר מלכות‬

‫לברר את‬
‫עשו כפשוטו‬

‫לע"נ הרב רחמים ב"ר יואב אנטיאן ע"ה‬

‫‪: 
  .‬‬
‫"  
  
 ‬
‫
 ' "‪ 
 .‬‬
‫ 

‪ 
" : 
-‬‬
‫   
"‪ 

 ,‬‬
‫
" 

 ) 


" 
 
 
 "(‪:‬‬
‫"   
‪ 
,‬‬
‫ 
  
 
" ‪-‬‬
‫ 
  
‪.‬‬
‫ ‪ 
 
,‬‬
‫ 
 
 ‪
 -‬‬
‫ 
  
)" 
‬
‫ 
"(‪.‬‬
‫‪ ")   , .‬‬
‫ 
  
 
"(‬
‫ 
   
 

‫‪:‬‬
‫ 
  " 

‫   
" ) ‬
‫
"  
  

‫ 
"(‪" 

  ,‬‬
‫ 

‪ " - 
 
-‬‬

‫‪10‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫  
‪ 
 
,‬‬
‫  
 
"‪.‬‬
‫    
 

‫ ‪ ) 
  

-‬‬
‫ ( 

   ‬
‫ ‪  
 
 ,‬‬
‫ 

 ‪ "  -‬‬‫ 
 ' 
 
"‪.‬‬
‫]  ) 
‬
‫ 


"( 

‫) 
"( 
 )" 

‫   
"( 
 ‬
‫ 
"  
 ' 
 ‬
‫
" )"   
 '"(‪ ,‬‬
‫  
  

‬‫ ) 
 (‪–  ,‬‬
‫
 [‪.‬‬
‫  
  
‪-‬‬
‫ 
 ‪ 
 " :‬‬
‫ 
 
"‪.‬‬
‫  ‪ "  :‬‬
‫ 
 ' 
 
"‪ ,‬‬
‫  ‪" ' " -‬‬
‫) ‪ " ' " :‬‬

‫    ‪  ,‬‬
‫ 
 '[‪  
,‬‬
‫ 
‪" 

 ,‬‬
‫) 

(‪" 

-  ,‬‬
‫   
 )" ‬
‫ ' "( –  " "'‪.‬‬
‫  ‪' " 

,‬‬
‫ "   ‪, ,‬‬
‫  "  
 ‬
‫ 
 
"‪-  ' ,‬‬
‫" ' " )" " ‪ " -‬‬
‫ (‪(" ' ")  ,‬‬
‫'  ‪' 
  -‬‬
‫ "  
 ' 
 ‬
‫
"‪.  ,‬‬
‫ ‪    :‬‬
‫'  ‪ 
 " - '  :‬‬
‫  
 
" )  ‬
‫ "   '" ' 

‫ 
 – " '‪  ,‬‬
‫ 
  [‪ ,‬‬
‫' ‪." ' " -‬‬
‫ – " ) ' ‬
‫"(   ‪ 
 :‬‬

‫צילום‪ :‬שמעון רומנו‬

‫זוהי ההדגשה המיוחדת שנוספת ביום השבת‪ ,‬כאשר‬
‫קוראים את הפרשה כולה ביחד עם ההפטרה ‪ -‬שאין‬
‫מספיק הבירור דעשו בתורה‪ ,‬אלא צריכים לעסוק בבירור‬
‫דעשו כפשוטו‪ ,‬החל מבירור עניני העולם כפשוטו‪ ,‬שזוהי‬
‫כללות העבודה ד"כל מעשיך יהיו לשם שמים"‪ ,‬ויתירה‬
‫מזו‪ :‬לא רק "לשם שמים"‪ ,‬כי אם באופן ד"שמים" ‪" -‬בכל‬
‫דרכיך דעהו"‪ ,‬ועד שפועלים את הבירור דעשו כפשוטו‬
‫• משיחת ש"פ וישלח תשמ"ג‪ .‬בלתי מוגה‬

‫"    '   ‬
‫'"‪  
"  
,‬‬
‫
'‪() "'   " ,‬‬
‫   


‫ ;  ‪ 
"
 -‬‬
‫   
" ‪ " -‬‬
‫   ' ‪
,‬‬
‫   
  ‬
‫  
' 
 "‪ 
,‬‬
‫  " ' "‪– .‬‬
‫ ‪'
" – 
 ,‬‬
‫ )"  
 ' 
‬
‫ 
"‪' (" ' " ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   
‬
‫ 
]   

‫ "  
 ' 
 ‬
‫
" 
   

‫ 
[ ‪ 
-‬‬
‫ " ' " 
 ‬
‫ 
‪." 

 ,‬‬

‪ " ' 
   .‬‬
‫)"  
 ' 
 
"‪,‬‬
‫" ' "( ‪–  -‬‬
‫  
 ‪:‬‬
‫"  
" ‪   -‬‬
‫‪ 
 
  ,‬‬
‫ 

    ‬‫ 
  – – ‪.‬‬
‫‪ ) 

 
,‬‬
‫" "(  
 ‬
‫ 
   ' 
 ‬
‫   

 ,‬‬
‫ 
‪. .  . .  " :‬‬
‫ ‪, ,"   ,‬‬
‫   
‪ -  .‬‬
‫ 
 –  ‬
‫  
 
 ‬
‫ 
  – ‬
‫
 
‪.‬‬
‫  ‪
  
-‬‬
‫ 
 

 ‬
‫ 

 ) "(‪ 
,‬‬
‫   ‪ '   -‬‬
‫  
‪   
,‬‬
‫ 
 ‪" 
 "  
 ,‬‬
‫ – 
   '‪.‬‬
‫     ‬
‫  


‬‫   '‪   .‬‬
‫ ‪ 
 "  
-‬‬
‫ '   
"‪  ,‬‬
‫‪.‬‬

‫ƒ‬

‫על זה באה הוראת נשיא דורנו – שכל אחד ואחד‬
‫מישראל חייב לעסוק בהפצת המעיינות חוצה‬
‫ובעניני ה"מבצעים" בפועל ממש‪ ,‬ובאופן ד"מצוה‬
‫בו יותר מבשלוחו"‪ ,‬כלומר‪ ,‬שלא יחשוב שהוא יעסוק בלימוד‬
‫החסידות לעצמו‪ ,‬והפצת המעיינות חוצה ישאיר עבור מישהו‬
‫אחר‪ ,‬אלא הוא בעצמו צריך לעסוק גם בהפצת המעיינות חוצה‬
‫ " ' "‬
‫   ‪ 
 ,‬‬‫ 
"   ‬
‫ ] 
  

‫" ' "   ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ 
‪  
- [!? " -‬‬
‫"  
"‪" 
" 
 ,‬‬
‫   ) ‬
‫ " 
" 
  (‪ 
,‬‬
‫  ‪  " ,‬‬
‫ ' 
 "‪.‬‬
‫   ‪ " -‬‬
‫"   
  ‬
‫    
'"‪ 
, ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫
" "' ‪.  -‬‬
‫‪ 
 
:   ....‬‬
‫ 
 
 ‪ 

-‬‬
‫   " 
 ‬
‫
"‪ 
 
 ,‬‬
‫ ‪ ,    

-‬‬
‫ " 
 
"‪  ,‬‬
‫  " ' "‬
‫)" (‪.‬‬
‫  ‪ 
  -‬‬
‫  ‪:‬‬
‫  ‪."'  " -‬‬
‫ ‪'  "' " :‬‬
‫  '‪ ' 
 ,‬‬
‫)   
( ‪. .‬‬
‫ '  '‪ 
 ,‬‬
‫'  ' "‪.‬‬
‫  
 " ‬
‫ 
  
 

‫ '" 
  )  
(‬
‫   
 '‪,‬‬‫ 
  
) ‬
‫ 
‪ ,(  -‬‬

"' '  ' "‪.‬‬
‫    
  ‬

‫ 
‪: 

 -‬‬
‫ 

 
 –‬
‫  
‪ 
— 
   ,‬‬

 ‪    ,‬‬
‫ ‪"" : 
 
.‬‬
‫?  ‪ - "" :‬‬
‫ 
" 
"  ""‪.‬‬
‫ 

‪ 
"" :‬‬
‫ 
 ‪?" 
" -‬‬
‫ ‪." " , :‬‬
‫ "  "  ‪ 
-‬‬
‫ 
‪:  ?
 -‬‬
‫ ‪
" ,'" "
   ,‬‬
‫"!‬
‫ – ‪   
,‬‬
‫]
   " 
"‬
‫  "" 

‫" '" )" "(‪ 
 ,‬‬
‫ "  
  

‫ 
 "[ ‪"  "  -‬‬
‫)"    "(!‬
‫  ‪: 
-‬‬
‫
" '  "'‪, ,‬‬
‫     

‫)"  
 ' 
 
"(‪,‬‬
‫" 
' '  '‬
‫"‪.‬‬
‫‪ -    .‬‬
‫  ‪:‬‬
‫  
 ) (‬
‫       ‬
‫   
" ‪ ,‬‬
‫ 
"   ‬
‫    
)" (‬
‫  
 
 
 ‬‫     ‪.‬‬
‫    ‬
‫  

‪ 
-‬‬
‫  '  ‬
‫  ‪14‬‬
‫  ‘ ‪• 902‬‬

‫‪11‬‬ 

“ ‘ 
" •

12

13

• 902 ‘  

‫דבר מלכות‬

‫  ‪11‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  
)   '(‪ ,‬‬
‫  
 
‪  
" -‬‬
‫  
"‪: 
,‬‬
‫"  
 ' 
 

‫ ' "‪.‬‬
‫‪   , .‬‬
‫ 

) 
 
 
(‪,‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫ 
   ‬
‫  
‪:‬‬
‫ ' 
‪ 
" :‬‬
‫  
  '" ‪
-‬‬
‫ 
   

‪.‬‬
‫‪   ,‬‬
‫" "‪
)  
" 
– ,‬‬
‫ (‪
. . 
,‬‬
‫ 
" ] 
 ) 


"  
"( 
  

‫ " 
"  " ‬
‫ "[‪ 
] 
  .‬‬
‫ 
 
 

‪ -‬‬
‫ 

' 
 )

‫  ‪   ,‬‬
‫ 
(‪ 

  ,‬‬
‫ '  
[ ‪ -‬‬
‫  ‪  
" :‬‬
‫  
  '" ‪! 
 -‬‬
‫  ‪  :‬‬
‫  
‪  , – ,‬‬
‫) ( 
 
 ‬
‫   ?!‬
‫  

 
 ‬
‫ 

 " 
‬
‫  
  '" ‪,  -‬‬
‫     
 '‪.‬‬
‫ ‪ 
   
-‬‬
‫     ‬
‫   
‪ :  -‬‬
‫ 
  

 ‪,‬‬
‫ "   "‬
‫)   
 ‬
‫ (‪ 
" 
" 
,  ,‬‬
‫ ‪   , – ,‬‬
‫
 
 ‪.‬‬
‫ 
  ‬


" )
 
 ( "‬
‫ 
  
" ‪  

-‬‬
‫" "  
" "‪ , ,‬‬

"
" ‪.‬‬
‫  ‪  – -‬‬

‫‪14‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫ 
)" (  
"‬
‫ 
 ‪   " ,‬‬
‫ "‪")  " ,‬‬
‫ "(‪ 
  ,‬‬
‫ '"‪ 
 
, ,‬‬
‫ 
 
 "  "‪,‬‬
‫  
   –‬
‫     
"‬
‫ 
  '‪ – " ,‬‬
‫    ‪ 

. .‬‬
‫ "‪" 
"  .‬‬
‫)" ' 
"( 
‪ 
" -‬‬
‫"‪.‬‬
‫  ‪ 
-   -‬‬
‫    

‫ 
‪   ,‬‬
‫
 !‬
‫ 
  –‬
‫" " ‪ 
 -   -‬‬
‫  
 
 ‬
‫ 

 ‪," 
"  ,‬‬
‫ 

 "
"  

‫ ‪    , – .‬‬
‫    
‪  ,‬‬
‫   "
" !‬
‫    

‫ ‪ )  - ,‬‬
‫ 
(‪ 
  


,‬‬
‫   
‪ " :‬‬
‫ 
  
 
"‪,‬‬
‫   
 ) ‬
‫ 
  
( ‪  
" -‬‬
‫  
"‪ " " 
,‬‬
‫ 
‪'  
 
,‬‬
‫ 
 
"‪.‬‬
‫  
  
 ‬
‫ 
‪  
  
,‬‬
‫  ‪  
-‬‬
‫
 ‪    ,‬‬
‫
‪   ,‬‬
‫ 
‪ "   
,‬‬
‫ 
 

"‪ :  ,‬‬
‫ " 

"‪"
"   ,‬‬
‫ "  "‪  
 ,‬‬‫ 
‪   ,‬‬
‫"  
  
 ‬
‫
"‪– - " ' "
 ,‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪.‬‬
‫‪ , -   
.‬‬
‫  
  ‬
‫  
 
 
‪,‬‬
‫     
 ‬

‫ ‪. 
  -‬‬
‫     ‬
‫     ‬
‫ ‪""  ,‬‬
‫ ‪   
-‬‬
‫ ‪,"  
"  ,‬‬
‫ 
 
 
‪.‬‬
‫‪ 
   ,‬‬
‫ 
   ‬
‫    ‬
‫  ""‪  :‬‬
‫    ‪-  ,‬‬‫    ‪ 
– ," ,‬‬
‫ – ‪   :‬‬
‫ ‪ -   
 -‬‬
‫ " "    ‬
‫ "‪ 
   ,‬‬
‫    " ‪  ,‬‬
‫   
] "‬
‫ ) (‪ 
  ,‬‬
‫  ‪ 
)  
 ,‬‬
‫   
 '([ 

‫    ‬
‫ "" ‪ 
  -‬‬
‫ 
   ‬
‫ !‬
‫    

‫ ‪ 
  -‬‬
‫    ‬
‫""  
‪ "  ,‬‬
‫  
"‪ 

, ,‬‬
‫ 
     ‪,‬‬
‫   
 ‬
‫ 
 ‪    ,‬‬
‫  ‪:  .‬‬
‫  
 
  

‫) 
 (   ‬
‫ ‪   -‬‬
‫ 
 ) 


‫  
‪   ,‬‬
‫ 
 
 (‪  " ,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫‪  – 
 .‬‬
‫   
 ‬
‫    )" 
‬
‫ 
"( ‪ 
  ' -‬‬
‫   
‪ 
  
,‬‬
‫  ‪ 
  -‬‬
‫    
‪  ,‬‬
‫ "  
  

‫ 
 ' " ‪ -‬‬
‫ 
‪.‬‬

‫דבר המערכת‬

‫מה מסתתר מאחורי‬
‫שיחות הגרעי?‬

‫ה‬

‫מאז שנת תנש"א מראה לנו הרבי מה"מ‪ ,‬כי הכל מוכ לגאולה‪.‬‬
‫כאשר מל פרס מתגרה במל ערב‪ ,‬והעול כולו מבולבל ‪ -‬יש‬
‫מטרה אחת "הגיע זמ גאולתכ"‪ ,‬רק למע מטרה זו עלינו לפעול‬
‫בכל הכחות שמודגשי במועדי החסידיי של החודש‪.‬‬

‫ 
   
‪ 
 ,‬‬
‫ 
    " ‬
‫"‪," 

 .   
,‬‬
‫ 
" "  

"‪ ,‬‬
‫   
  

  

‫ ‪ 
 ,   
 ,‬‬
‫  
" " " "‪.‬‬
‫  
   
 " "‪, -‬‬
‫ " "  )   ""‪ ,‬‬
‫ (  ‪     ,‬‬
‫  ‪ 

    .‬‬
‫  
‪
 
   ,‬‬
‫" "‪,    
 
,‬‬
‫   
 
 "‪  ,‬‬

  ‪.‬‬
‫

‪,      ,‬‬
‫ 

   ‪  ,‬‬
‫ ‪ 

 
.   
,‬‬
‫
 ‪  ,  , 
,‬‬
‫ ‪,  
  
.  -‬‬
‫ 
  ‪ 
    .‬‬

   
 
‪    ,‬‬
‫ ‪,
  
  ,  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
 
–‪    ,‬‬
‫ ‪ 

 ,   ,‬‬
‫   
‪  ,   -  .‬‬
‫   ‪,
    ,‬‬
‫   ‪
 
 
   ,‬‬
‫ "‪ - " 
  
 

 " :‬‬
‫"  "‪.‬‬
‫ ‪ 
 ,   ,‬‬
‫     ‪    ,‬‬

‫  ‪   
 , 
 .‬‬
‫ 
  ‪-  , 
 
 ,‬‬
‫     ‪ 
 ,‬‬
‫ 
‪.  
   ,‬‬
‫ ‪   ,  
 ,‬‬

  
  ‪, 

  .‬‬
‫  ‪
-  " 
,   ,‬‬
‫
" ‪ 
 
 ,  ." -‬‬
‫ 

‪:" 
 ' "
 
  -‬‬
‫"  ‪,   -‬‬
‫     
"‪   
 ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫    
  ‪  ,‬‬
‫  
  ‪
'  
" :‬‬
‫ '‪ 
 , 
 –
  
,‬‬
‫ "
"   
 ‪.‬‬
‫     
‪ 
 " :‬‬
‫ " " ";  
  "‬
‫ " " 
 '    
'"‪.‬‬
‫   ‪    ,‬‬
‫  ‪, " 
   ,‬‬
‫ "  ‪  " 
  
 ,‬‬
‫ 
‪ ,     .‬‬
‫ ‪ .      ,‬‬
‫  
 ‪. 
  ,‬‬
‫   ‪,  , 
 
 ,‬‬
‫  
   ‪  
.‬‬
‫  
‪, 
   
 .‬‬
‫   ‪   .  
 ,‬‬
‫  

 

‪   ,‬‬
‫ ‪ 
     ,‬‬
‫       ‬
‫  !‬

‫  ‘ ‪• 902‬‬

‫‪15‬‬

‫הפרשה החסידית‬

‫וישלח יעקב מלאכי‬
‫הרב יוסף אברהם פיזם‬

‫לפניו‪ .‬לפני מי?‬

‫ " " ‪ 
   
" :‬‬
‫ "‪ 
. ,   : 
- .‬‬
‫ 

    ‪  ,‬‬
‫   ‪   
  .‬‬
‫   
  ‪
 .‬‬
‫  ‪ . 


  
.‬‬
‫ 


 ""
  
 ‬
‫  
 ‪ 

 
 .‬‬
‫ 

 ‪  , -  
 ,‬‬

  ‪.
 
 ,‬‬
‫)  
‪( ,‬‬

‫ואחר עד עתה‬

‫ " " ‪– 
   :‬‬
‫" ‪  , ."  ...‬‬
‫‪ 
 

 
 ?   ,‬‬
‫ 
 ‪ "
- "   : ,‬‬
‫ 
‪  
   
 .‬‬
‫    ‪,  
 
,‬‬
‫  ‪    

 .‬‬
‫ 
   ‪...  - ,‬‬
‫)  
" ‪( ,‬‬

‫נפלאה מעלת יעקב ‪ -‬י' עקב‬

‫ " " ‪
 - " " 
:‬‬
‫ 
 
‪  
,   - .‬‬
‫  
 
  ‪' -  .‬‬
‫‪  
  
 ,   '
 ,‬‬
‫  ‪  
 
 .   ,‬‬
‫   
‪.  
,   ,‬‬
‫     
 

‪ 

.‬‬
‫ 

  ‪ 
 , 
 

 ,‬‬

   ‪.  

 ,‬‬
‫) ‪(  ,‬‬

‫ב"שורש של השורש" ‪ -‬יעקב גבוה יותר‬

‫ " " " ‪ " : 
 
:‬‬
‫ 

 
" " "‪ 
 :‬‬
‫ 
 ' ‪  , .‬‬
‫ '   "‪


  :  .‬‬
‫

     ‪.  -‬‬
‫  ?  
    

‬
‫    ‪ ," 


"  .‬‬
‫  ‪
 ,   
 
 ,‬‬
‫  ‪   .   
,‬‬
‫ 
  ‪    , 

 .‬‬

   


 
‪.‬‬
‫)  
"‪( ' ,‬‬

‫‪16‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫פתג השבוע בענייני גאולה ומשיח‬
‫‪"

  
,   ...‬‬
‫  
)" (‪   
 ,‬‬
‫ ‪    
 ,   -‬‬
‫  
 "  
" –  ‪ , 
,‬‬
‫   " 
"‪    ,‬‬
‫
‪ ) ,    
 
,‬‬
‫ ( " 

 "‪( " 

"
) .‬‬

‫לע"נ הרב זלמן יודא ב"ר שלום ישעי' דייטש ע"ה‬

‫מדוע מודיע יעקב על מעשיו בבית לבן?‬

‫ " " "‪ 
    :‬‬
‫ 
  "  ‪  .‬‬
‫ 
?    ‪
 ? 
,‬‬
‫  ‪   ,  
,‬‬
‫ 
     ‪ 
 ,‬‬
‫  ‪ . 
   
,‬‬
‫   ‪


 
 
 ,‬‬
‫ ‪! 
   ,‬‬
‫) 
"‪( ' 
 ,‬‬

‫מה הקשר בין מנחה לעשו ושעיר המשתלח?‬

‫ " " "‪ 
   " :‬‬
‫ "‪  
  :
 
.‬‬
‫ 
 ‪  
 ,‬‬
‫ 
 
‪   - 
:  .‬‬
‫ ‪ 

,   - "  
" .‬‬
‫ ‪ , 
 
  .‬‬
‫ ‪,
 
  
  
.‬‬
‫ 
  ‪ 
 
 
 ,‬‬
‫ 
‪  ,  
  .‬‬
‫  ‪ 

 ,   
 .‬‬
‫    ‪    .‬‬
‫     

‪ .‬‬
‫ 
 
 ‪ 
 ,‬‬
‫ 
 
 
‪.   
 ,‬‬
‫ ‪. 
,‬‬
‫)" "
‪( ' ,‬‬

‫לשם מה צריך בירור נוסף‪ ,‬בימי המשיח?‬

‫ " "  "‪  :  :‬‬
‫ 
   
‪ 
 " 
 ,‬‬
‫  ' 
"‪ "   
 ,‬‬
‫ 
  
 
"‪?   .‬‬
‫  
  
  ‪ 
,‬‬
‫  ‪  .   
 
,‬‬
‫  
  ‪   
,‬‬
‫  ‪     
  .‬‬
‫ 
    
  ‬
‫       
‪.‬‬
‫)" ‪(" 
' " 
"
,‬‬

‫מאוצר המל‬

‫תפקיד השלוחי‬

‫בתיקו חוק מיהו יהודי‬
‫מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א‪ ,‬בהמשך‬
‫לשיחת כ"ד טבת תשמ"ט‪ ,‬אודות תפקידם של השלוחים‪,‬‬
‫בקשר לפעילותם בתיקון חוק דמיהו יהודי‪:‬‬
‫‪" 
 –  
 
( ) (1‬‬
‫ 

‫ ‬
‫]=  [   

‬
‫  '‬
‫‪ 
 
– '  
  (2‬‬
‫ ‬
‫‪– 
 
– 

 (3‬‬
‫   
" " ]= 

‫ [‬
‫‪ –  
– ()  (4‬‬
‫ " ]= [  

 ‪" 

40‬‬
‫]=  [‬
‫‪   
 
  (5‬‬
‫‪ 
 – "  
(6‬‬
‫‪ [  =] "
(7‬‬
‫‪ " –  
 
 (8‬‬
‫ 
 
  

‫‪ (9‬‬

‫  ‘ ‪• 902‬‬

‫‪17‬‬

‫אגרות קודש בפרסו ראשו‪ :‬מה היה מענה הרבי לעסק‬

‫העצה היחידית‬
‫היא‪ :‬ללמוד!‬

‫‪18‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫ק ציבורי‪ ,‬שהחל שוכח את תלמודו בגלל העיסוק בצרכי ציבור?‬

‫עסקנות בצרכי ציבור ולימוד התורה‬
‫מכתב להרה"ח ר' אברהם העכט‬

‫‪ .‬‬
‫ " "    "‪,‬‬
‫ " "‪ ' ' ) , ' . ,‬‬
‫  " " " " 
]([‪.‬‬
‫  (   (  ‬
‫ "   "‪.‬‬
‫  " ( "‪  ,‬‬
‫‬
‫   )  ' "‬
‫" " "(   ] [ ' ' " ‬
‫   ‪  " ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ "     ‬
‫)" (‪.   ,‬‬
‫     ‬
‫ ' " "‪.6   .‬‬
‫(  "  ‪  -‬‬
‫ " " "‪.  " ,‬‬
‫" "   ‪ 
 ,‬‬
‫ "‪  "    ,  "
,‬‬
‫ ‪ " "   (?)  

 .‬‬
‫"    )  '‬
‫ "]([‪.‬‬

‫ראש השנה שחל בשבת‬

‫מכתב להרה"ח שניאור זלמן בעזפאלאוו‬
‫ " ‬
‫ " " ]=    ‬
‫]=  [[  " ]= ' [  ) " ‬
‫" ]= 
  [  " ]= ‬
‫ [(   ‪.‬‬
‫   " ]=  [ "‬
‫]  [  " ]= [‪ " ,‬‬
‫]= 
[   ‪,  " ,‬‬
‫" " ]=  

 
[   ‬
‫      ‪,‬‬
‫ '  "  ‪.‬‬
‫  "   

" ‪,‬‬
‫ " ]=  " [ '‪.‬‬
‫" " ]=  " [ 
" 
 ‬
‫ 
‪.‬‬
‫" ]=  [ ‪  ,‬‬
‫ 
 
" ]= 
[ " ]=  [‪ ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
" ]=   [‬
‫)  
   (‬

‫  ‘ ‪• 902‬‬

‫‪19‬‬

‫התוועדות חסידותית‬
‫צריך לחשוב ולהתבונן אפילו מעט מזעיר בעובדה‬
‫נפלאה זו ‪ -‬שברגע זה ממש הרבי מלך המשיח‬
‫שליט"א חושב עלי ואיכפת לו ממני; ובכל מהותו‪,‬‬
‫ממש כפי שאני חש את עצמי‪ ,‬והרבה יותר‪ ,‬כמעלת‬
‫הרגשת המוח את האבר הפרטי על הרגשת האבר‬
‫הפרטי את עצמו; הוא מקבל נחת רוח ונהנה כביכול‬
‫מהדברים הטובים‬
‫מאת הרב חיים לוי יצחק גינזבורג‪,‬‬
‫משפיע בישיבת תומכי תמימים ראשון לציון‬

‫תזכור ותתחזק‬

‫אני אית!‬
‫הילד של התקיעות‬

‫ 
 
 " ‪ ,‬‬
‫"  

  ‬
‫    
 "‪,‬‬
‫ 
 
  ‬

  ‪-"  ,‬‬
‫ ‪ 
   ,‬‬

" 

 
 
‪ .‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
 
  

‫ ‪,"   ' " ,770-‬‬
‫ 

 

 

‫ ‪ 


 
 ,‬‬
‫ ‪:‬‬
‫ 
‪
-‬‬
‫
 
‪   
,‬‬
‫ 
‪
 . -  
 ,‬‬

‫‪20‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫ 

 ‪   ,‬‬
‫ 

‪   .‬‬
‫    
 ‬
‫ ‪ 
 

  ,‬‬
‫      ‬
‫ 
 ‪   
.‬‬
‫ ''‪   ,‬‬
‫ 
   

‫‪    .‬‬
‫  
‪,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   
‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪,"   ,‬‬
‫ 


   ‬
‫    ‪ .‬‬
‫ 
   ‬
‫  ‪ 
)  
 .‬‬

‫ 
 "

 "

‫
"   (‪ .‬‬
‫ 
 
‬
‫  
  ‬
‫  ‪   .‬‬
‫    ‪
 ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫  
  

‫ ‪ 

 ,‬‬
‫ 
 
 
 ‪ :‬‬
‫ 


 " "‬
‫ "

 
 ‪ ,‬‬
‫ 
    ‪ ,‬‬
‫  
‪ 
 .‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪ .    ,‬‬
‫  
‪
  
 ,‬‬
‫ 
‪ 
   ,‬‬

‫‪    
,‬‬
‫ 
‪ 
  ,‬‬
‫ 
 
  ‪.‬‬
‫    ‬
‫ 
   ‬
‫    ‬
‫
‪- - --- ---- " :‬‬
‫‪  ."...- ---‬‬
‫‪ -‬‬
‫ ‪   
,‬‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫  ;  ‬
‫ " ‪- -
- - - --
-‬‬‫‪,  ;" 
" "-‬‬
‫" 
" 
 ‬
‫ "  "‪ ,‬‬

   ‪.‬‬
‫     ‪,‬‬
‫    
  ‬
‫  
‪  ,‬‬
‫  
  ‬
‫   ‬
‫    '‪.‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫ ‪. 
  ,‬‬
‫
 


" ‬
‫  
‪  .‬‬
‫  

‪ ,‬‬
‫  ;  


‫‪  


 ,‬‬
‫‪   
, .‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫  ‪ ,  
.‬‬
‫ ‪ " " 
,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫  

‬
‫ 

 ‪ .‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
  
‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  


‫   ‬
‫ 

  ‬
‫ 

  ‪.‬‬
‫   
 

‫ 

 ) ‬
‫    (‪
 ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  

 
‪ .‬‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫ 
   ‪:‬‬
‫  '  ‪  ,‬‬

‫    
‪.‬‬
‫   
 ‬
‫ 
‪ 
  :‬‬
‫  ‪ 
  ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   
‬
‫ 

‪ 

  .‬‬
‫   
 
‬
‫ 
‪   -‬‬
‫  ‪,   ,‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫ ‪
   ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
   " ‬

"‪ "  
,‬‬
‫ "‪ 
, .‬‬
‫ ‪   
,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    
 ‪,‬‬
‫    


  
‪ .‬‬

‫ƒ‬

‫     ‬
‫  "  "‪ 
" 
,‬‬
‫ "‪
  ,‬‬
‫ 
 

‫   
 
‬
‫ ‪
   
 .‬‬
‫ " "  ‪:‬‬
‫  "  "‬
‫     ?!‬‫    
  
‪,‬‬
‫  ‪ 
  .‬‬
‫  
" ‬
‫  ‪ 
, ,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ 
 ‪
,‬‬
‫  
 
 

‫  ‪.‬‬
‫ 

 ‪ ,‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫" " 


 .‬‬

‫הרבי חושב על כל אחד ואחד ממש‪ ,‬עלי ועליך ממש‪,‬‬
‫בכל רגע ורגע ממש‪ .‬הרבי יודע ומרגיש בכל רגע ורגע‬
‫כל מה שקורה אתי ואתך ועם כל אחד ואחד‬

‫   ‬
‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫ 

 ‬
‫‪,    .‬‬
‫ 
   ‬
‫
 
   ‪.‬‬
‫  ‪ " :‬‬
‫ 
 
 ‪"...‬‬
‫  
‬
‫  
   ‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫ ‪ ,  
 ,‬‬
‫ 
    ‬
‫ 
‪  ,  
,‬‬
‫   
 ‬
‫   
 ‬
‫ 
‪.‬‬
‫  
 ‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫ 
    " ‬

"‪   

.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ ‪..."!? 
 " :‬‬
‫•‬

‫ 
 " " 
‬
‫ 

 
 ‬
‫  
   ‪.‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫ 
  ‪ 
  .‬‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫
   
‪ 
,‬‬
‫ 

   

‫  ‪  
 ,‬‬
‫  

  ‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫
‪  , 
  ,‬‬
‫
‪ 
  .‬‬
‫   
 ‬
‫  ‪    .‬‬
‫   ‪-‬‬
‫  
  
‪ ,‬‬
‫  

 ‪ ,‬‬
‫  ‪–   ,  ,‬‬
‫ 
 
 
 ‬
‫  ‪   
.‬‬
‫  ‪  
 ,‬‬
‫ 
‪   ,‬‬

‫  ‘ ‪• 902‬‬

‫‪21‬‬

‫התוועדות חסידותית‬ 

   
;     

  
   
   " 
    , 
–    
    
 ,   

  
 
 .    


   

.     

‫ בלי ויתור‬,‫אהבה‬ 

"
   
" 
  
 
 
 "   
  
 
 
 
   

,  – " 
  , 
 


,  
   
  
  

 –  
 

. 
    
 ,    
   ,   

 " 
  

 -  
 

 " 
 
. 
  
    
.   

, 

 
 
. 
 
 ,   

   

    

 .   
  :  
.
  
 ,     

    

" " .  
."  
 
"  
 
 

 
 
  
 .  
  
" 

,    

  

  
 
  . " 
   , 

 
 , 
 .  

.   

 
 " - " 
 
  , 

 

  ,   
 
  . 
.[" 

   


-    

"
 
  

,  ;  
, 

 

  
 , 
  
 
   ; 

 . ,  

, " 
 

 

    

 ' 
 

 
 , 
,"  "   

 
  
"
 

 

  .    

   

 

,  

, 
 
, 
  

 
 
 
 
, 
.
 
 

   
   
 
   , 

 
 
   , 

    ,  
.    , 
    
   , 

   .  
  
  
, 
"  ,
 .  

  " 
.  
] 
" ,   

" 

," 

  
" 
" " :" 

    
 . 

²»Ã¿µ´Ç¾¸¸·È·Ç³¼¸Æ´·Ç¸À³Ǵƽ

¼¸Æ´·Ç¸À»Ǵƽ³

¼¸Æ´·Ç¸À»Ǵƽ³ 

²¸À¶

³É¯´¿¸»Å¯
É´°´·¼¸¸²¸
° 

²¸¸¿»·ɽ¯ÉÃÈÆÇ°¸¿°¸¿À 
²¸¸¿»·ÁÆÇÆɽ´Æ·¸°½³ ¶Ç³»´¯±¼¸»È´Ç¸¸¿À 

´Á¸±³ 
¹»·ÇÁ± 
¸È½
¼´¸»º¶´Éà 
É´Áȳ¾¸° 
“ ‘ 
" •

22  

  

 

 
- 

15:54 16:53 16:38 16:09 16:20 16:00  
17:05 18:01 17:21 17:17 17:19 17:18  

 , 

 " 

16:40 8:48 6:12 

16:36 9:13 6:46 - 

 " 

16:41 8:48 6:11 

16:37 9:12 6:45 - 

- 
 : ' 

 : 
 

,"
" ,"
" : 
"
" : 
"
" 

- 
 : ' 

 : 
 

,"
" ," " : 
"
" ,"
" ,"
" 
"
" : 

 , 

 , 

 " 

16:39 8:50 6:14 

16:35 9:14 6:48 - 

 " 

16:40 8:49 6:13 

16:35 9:14 6:47 - 

- 
 
 : ' 

 : 
 


"
" ,
" : 
"
" : 

- 
 
 : ' 

 : 
 


"
" ,"
" : 

 , 

 ,


 " 

16:38 8:51 6:16 

16:33 9:16 6:51 - 

- 
 
 : ' 

 : 
 


" ,"
" : 
"
" : 
"

23 

 , 

• 902 ‘  

 " 

16:39 8:51 6:15 

16:34 9:16 6:50 - 

- 
 
 : ' 

 : 
 

: 
"
" : 
"
"

 
 

" 

16:41 15:35
11:52 11:26 8:48 6:11 
16:38 15:36
12:05 11:41 9:12 6:44 - 
- 
 : ' 

 
 : 

,"
" ,"
" ,"
" , "
" : 
"
"

‫'הרגש' של חסיד |‬
‫"בכל חתונה מגיעים ההורים‬
‫והסבים מעולם האמת ובחתונה‬
‫שכזו בוודאי יהיו נוכחים כל‬
‫רבותינו נשיאינו עד אדמו"ר‬
‫הזקן‪ ,‬והרבי הרש"ב בוודאי‬
‫יהיה שם‪ .‬ומי יכול להחמיץ‬
‫הזדמנות כזו?" במילים נחרצות‬
‫אלו הבהיר החסיד הדגול הרב‬
‫אריה לייב שיינין את דעתו‬
‫לנסוע לחתונת הרבי בי"ד כסלו‬
‫תרפ"ט למרות הקשיים • מסכת‬
‫חייו של הגאון החסיד הרב אריה‬
‫לייב שיינין‪ ,‬רבה של דוקשיץ‬
‫שזכה להשתתף בחתונתו של‬
‫הרבי מה"מ ‪ -‬י"ד כסלו תרפ"ט •‬
‫פרק ראשון מתוך שלושה‬
‫מאת שניאור זלמן ברגר‬

‫א‬

‫  
 
 ‬
‫  
" "  
‪,‬‬
‫   
"‬
‫ " " " "‬

"‪
 
  
 ,‬‬
‫ ‪
    .‬‬
‫   

‪ 
 .‬‬
‫  
 ‪  
.‬‬
‫ 
     ‪ .‬‬
‫ 
  
 
‪ 
 ,‬‬
‫ ‪. 
   ,‬‬
‫ 
 
‪    ,‬‬
‫
 
    ‪,‬‬

‫‪24‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫"בחתונה שכזו בוודאי יה‬

‫היו נוכחים כל רבותינו נשיאינו ומי יכול להחמיץ הזדמנות כזו?"‬

‫חתונת הרבי‬

‫בכל מחיר‬
‫  ‘ ‪• 902‬‬

‫‪25‬‬

‫היסטוריה חסידית‬

‫ 
  

 
‬
‫ 
‪   
,‬‬
‫   ‪.770 -‬‬
‫ ‪  
,‬‬
‫ 


 

‫ 
‪,  
 .‬‬
‫
  ‪  ,‬‬
‫  
 ‬
‫ 
   "‬
‫ "  
‪:‬‬
‫"    ‬
‫ 
   


‫ ' 
" ‬
‫"‪"
  ,‬‬
‫ " 
 ‪
 , .‬‬
‫"   
" ‪,‬‬
‫ '  '   ‬
‫   
  ‬
‫ " 
 
‪ .‬‬
‫ 
   
‪,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫‪  
 ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"  
 "‪,‬‬
‫ 

  
‪ ,‬‬
‫   "‬
‫ 
  

‫ 
 
 ‬
‫ 
‪.‬‬
‫"   ‬
‫ ‪ . 
  ,‬‬
‫  
 
 ‬
‫ 
‪   
 ,‬‬
‫    ‬
‫ 
?  
‬
‫‪ ,   .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫"  
 ‪ ,‬‬
‫  '  ‪  
.‬‬
‫    ‪' ,‬‬
‫   ‪  
.‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫"'   ‪.' -‬‬
‫ 
'   ‪.‬‬
‫"'  
  ‬
‫?' 
 
‪.‬‬
‫"'  
 '‪,‬‬
‫ 
' ‪ 
 ' ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪ 
  ,‬‬

‫‪26‬‬

‫• ' ‘ “‬

‫  ‪ 
-‬‬

‫    
‬
‫ " ‪ " 
 ,‬‬
‫ 
‪   .‬‬
‫ ? 
‪
 ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"  
'  ‪,‬‬
‫ 
 – 
‪  .‬‬
‫    ‬

 ‪ 
  
.‬‬
‫   ‬
‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫ ‪  
  .‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫ 
 
 

‫
  "‪...‬‬
‫ 

  ‪,‬‬
‫ '   ‬
‫ " " )  ‬
‫
(‪:‬‬
‫" 
"‪"  
,‬‬

"    ‬
‫ ' ] [ "  
‪.‬‬
‫ ] 
[  ‬
‫   ‪,‬‬
‫ 

 
 
‪,‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫  
  ‪.‬‬
‫" 
  ) ‬
‫   ( ‪:‬‬
‫    

‫" " ] " 
"[‪,‬‬
‫ " "
‪ " ,‬‬
‫‪, "  " ,‬‬
‫   
 ; ‪ ,‬‬

‫   ‪ 
.‬‬
‫ 
 
 ‪ ,‬‬
‫ "  ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 

 
 ‪,‬‬
‫   
 
 ‬
‫ "‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫'
'‪ 
 ,‬‬
‫ 
  
‪ ,‬‬
‫' '
  ‪ 

,‬‬
‫ " " 
 ‬
‫    

 

‫  
  ‬
‫

  ‪  -‬‬
‫ 
; 
 

‫  ‪. 
  
 ,‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪   
,‬‬
‫ ‪ " "  ,‬‬
‫   ) ‬
‫ 
 " "( "‬
‫ ‪ " , " ,‬‬
‫‪  ,
" " ,‬‬

 ] " "[ 

‫ ‪." 
" , -‬‬
‫  ‪,‬‬
‫ 
 ‪ .‬‬
‫ ‪  

 ,‬‬
‫ 
‪  
 ,  ,‬‬
‫ 
   


‫ ‪
  ,‬‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫ 
‪ ,‬‬
‫ 
‪  . 

 ,‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
'   ‬
‫   ‪ " :‬‬
‫ 
 
 ' '‬
‫ ‪   
 ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ "‪.‬‬

‫דמותו של חסיד‬
‫ 
  ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫ 


  ‪ 
 ,‬‬
‫    ‬
‫‪   
 .‬‬
‫" 
"‪    ,‬‬
‫
 
  

‫   
‪,  :‬‬
‫    ‬
‫ 

  ‬
‫‪,  
 ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫'  
‬
‫ ‬
‫" "‬
‫  
‪,   ,‬‬

 " "  ‬
‫  
 
‬
‫ 

‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  
 

‫  
 

‫ 
   
 

‫ ‪  
 ,‬‬
‫  ‪  
,‬‬
‫ ‪...‬‬
‫  
 ‬
‫ 
"‪  ,‬‬
‫ 
 ‪ '  ,‬‬
‫ 

‪  
'  ,‬‬
‫  " "
‪.‬‬
‫ ‬
‫ ‬‫  
 

‫    ‬
‫   ‪ :‬‬
‫ 
‪,  ,‬‬
‫   ‪ .‬‬


  ' '‬
‫ 
 
‪  .‬‬
‫ ' ' 
 
" ‬
‫"  
‪.‬‬
‫  
‪ 
,‬‬
‫  
" "‪  ,‬‬
‫  
 ‪  .‬‬
‫  ' ' ‪, ,‬‬
‫ 
 " "‪.‬‬
‫  
  ‬
‫ 
‪   .‬‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫   ‬
‫‪  
,‬‬
‫ ‪ 

  ,‬‬
‫ 
 ‪, 
 " :‬‬
‫  
' '‪ .‬‬
‫  
 ‪ 
.‬‬
‫ 
 ‪  
,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫  ‪,' ' ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬

‫  ) (‬

‫ƒ‬

‫כאשר שבו לדוקשיץ‪ ,‬הגיעו אל החסידים מכתבי הזמנה‬
‫מהרבי הריי"צ לחתונה של בתו הרבנית חיה מושקא‬
‫עם הרבי שתתקיים בחודש כסלו בוורשה‪ .‬זכורני כיצד אבי‬
‫התייעץ עם אמי בנידון‪ ,‬וההחלטה היתה קשה‪ .‬הרי החוב שנוצר‬
‫מהנסיעה לתשרי עדיין לא שולם‪ ,‬ואיך אפשר לקחת הלוואה‬
‫נוספת להוצאות הנסיעה הארוכה לוורשה?‬
‫   
'‬
‫   

‫‪ 
  
 
,‬‬
‫ 
 
 
‬
‫   ‪ 
.‬‬
‫' –
‪  ,‬‬
‫  – 
 

‫   ‪.‬‬
‫'   ‬
‫ 
 ' ‪ ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 

 '  ‬
‫   
 ‪,‬‬
‫ 
‪   
 
,‬‬
‫ 
    ‬
‫ 
 
 ‪ 
 ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪...‬‬

‫'    ‬
‫ ‪'  " :‬‬
‫–  ‪– 
,‬‬
‫   "‪-  ...‬‬
‫ '  ‪  -‬‬
‫ 
 ' ' ‬
‫ 
‪.‬‬

‫חסיד שהוא 'בינוני'‬
‫ " 
" ‬
‫ 
" " ‪ ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ 

"‪ " .‬‬
‫   "‪  ,‬‬
‫ " 
"‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
  
 ‬
‫  ‘ ‪• 901‬‬

‫‪27‬‬

‫היסטוריה חסידית‬

‫  
 " 
"‪ 
,‬‬
‫ 
  

‫  
" "‬
‫   ‬
‫  
‪  .‬‬
‫    ‬
‫  ' 
 
'‪.‬‬
‫ 
   

‫ 
 ‪ ' ' ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ " 
"  ‬
‫ 
 ' ‪:
 
,‬‬
‫    
‬
‫ 
 ‪ 
,‬‬
‫ 
" 
  ‬
‫ 
  ‪ .‬‬
‫ 
 
  ' ‪.‬‬
‫
 ' 
 ‬
‫  
 ‪' .‬‬
‫  

  ‪" :‬‬
‫  
   

‫ 
‪    ,‬‬
‫  ‪  
 -‬‬
‫   
"‪ .‬‬
‫ 
 '   ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ 

‪'  .‬‬
‫  
  ‬
‫ 
‪.‬‬
‫  "
" ‬
‫ 
 
 
"‪,‬‬
‫ '   ‬
‫   ‪  .‬‬
‫   ‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
‪ '  ,‬‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫ ‪ ' 
 
,‬‬
‫‪ ,    .‬‬
‫ 
 
 
‪,‬‬
‫    


‫ 
 ‪  
,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ 

 ‪ ,‬‬
‫  
  

‫    
‪,‬‬
‫  
  ‬
‫   ‪,  ,‬‬
‫ 
 " " " "‪,‬‬
‫ 
 
 ‬

‪.‬‬
‫ '  

‫‪28‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫ 
   '‬
‫ 
 ‪ 
  .‬‬
‫ 
 ‪ 
,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫     ‬
‫ 
‪ 
  ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫  
   ‬
‫   ‪'  .‬‬
‫     ‬
‫     ‪.‬‬
‫  
‪   ,‬‬
‫ 

   ‬
‫ 
'   ‪.‬‬
‫ 
 
  ‬
‫  ‪  , .‬‬
‫ ‪ 

,  ,‬‬
‫ ' ‪"   
.‬‬
‫ "
' ‪ 
 . ,‬‬
‫  ‪  
,‬‬
‫   
' ‬
‫  
  ‪.‬‬
‫ 
‪ , ,‬‬


‪ 
 ,‬‬
‫    

‬
‫ 
‪   '" :‬‬
‫ ‪ 
  
,‬‬
‫ 

   ‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫ 
' '    ‪.‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫ "‪...‬‬
‫ 
 

  

‫  ‪ .‬‬
‫  " " 

‫    ‬
‫  ‪  .‬‬
‫‪    ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫שני אברכים בלבד‬
‫באו ל'תשרי'‬
‫  
‪, ,‬‬
‫ 
 
  ‬
‫  
 

 
‪ .‬‬
‫  
 
 ‬
‫  ‪  
,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪  
 ,‬‬

‫ 
  ‪ 
 .‬‬
‫    ‬
‫   


‫ 
‪.‬‬
‫ 
 
"‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫" "  ‬
‫" "‪    .‬‬
‫   


‫‪   .‬‬
‫ 
‪:  .  ,‬‬
‫  
 
  

‫ ‪  .‬‬
‫ ‪" ' 
'  ,‬‬
‫   
‬
‫  
‪.‬‬
‫ 
   

‫ ‪ 
  ,‬‬
‫   ‪ 
.‬‬
‫   ‪ 
, -‬‬
‫  

 ‬
‫   
 ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ ‪ 
 
,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  
 ‬
‫  

 ‬
‫ 
' 
'‪    ,‬‬
‫ ‪:‬‬
‫"     

‫   ‪ ,‬‬
‫
 
 
"‪,‬‬
‫     ‪
.‬‬
‫  
 ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫  

 ‪.‬‬
‫"  ‬
‫ ‪ 
 
  ,‬‬
‫  

 ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫  ‪
 .‬‬
‫   ‬
‫ 
    
‪,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫ 
 
 
‪ ,‬‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫   ‬
‫  
  

‫‪.  
 ,‬‬
‫   
  "‪.‬‬
‫    ‬
‫ 
 
"‪  ,‬‬

‫ 
   
 
   

‫  ‬
‫ "  ‪ .‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  ‪.  ,‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫   ' 

‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪,‬‬
‫ 
  
 
‪.‬‬
‫   
‪,‬‬
‫ 
  ‪ 
 .‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫ ‪ ,   :‬‬
‫ 

 
? ' ‬
‫ 
 
 
 ‪...‬‬

‫מסייע לרעייתו‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫'  
‬
‫" "  
‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫     ‬
‫ 

‪  
 ,‬‬
‫   
) 

‫   ‬
‫(‪.   ,‬‬
‫ 
 
‪,‬‬
‫  ' ‪ 
 ,‬‬
‫  
  
 ‬

‫ 
‪   ,‬‬
‫  ‪ 

,‬‬
‫   ‪   -‬‬
‫  
 ‪ 
.‬‬
‫ ‪  
   ,‬‬
‫ 

  ‬
‫‪     ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ '  
'‬
‫‪   ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫דע מי השליט!‬
‫  
 "‪,‬‬
‫ "  
 ‬
‫  
‪  
 
-‬‬
‫  
  ‪" :‬‬‫ !" ‪! 
 -‬‬
‫ 
   


‫  

  ‪ ,‬‬
‫ 
   

‫  ‪  
,‬‬
‫   
  ‬
‫‪ "  
.‬‬
‫    
‪,‬‬
‫  
   ‪.‬‬
‫  ‪  ' -‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
   

‫" "
‪"  
 
" :‬‬

‫‪  
,  ,‬‬
‫  ' ' ‪ .‬‬
‫ 
 
  ‪ ,‬‬
‫  ‪   -‬‬
‫    ‬
‫ 
‪    .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ' ‪,‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪  
,‬‬
‫  
  ‬
‫'' ‪.‬‬
‫  
‪ 
 :‬‬
‫   '' ‬
‫  
 ‪ " :‬‬
‫  "‪.‬‬
‫   ‪-‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪," "  
 :‬‬
‫ 

 ‪ ,  ,‬‬
‫‪  , ' , 
 ,‬‬
‫ "  ‪,  , ,‬‬
‫ 
‪  ,  
,‬‬
‫  ‪," ,  
,‬‬
‫ 
‪, 
 ,( ) ,‬‬
‫   )(‪, 
 ,‬‬
‫ 
‪ , 
 ,‬‬
‫ 
‪, –  
," ,‬‬
‫ 
 ‪. , 
,‬‬

‫  ‘ ‪• 902‬‬

‫‪29‬‬

‫לא מגבית‬

‫הגות וואך‬

‫ולא מאוחדת‬

‫התיאורים הסוערים מידי אודות יונה הנביא העושה את דרכו למצולות‬
‫ולמעי הדגה ומהם ואילך‪ ,‬עשו שמות בכמה קיבות רגישות • לכן‪ ,‬ניאלץ‬
‫הפעם להתספק בגירסה צמחונית בהרבה‪ ,‬ולעשות את כל הדרך עם‪...‬‬
‫ההזמנה‪ ,‬לשקיק הגניזה ובחזרה‬
‫א‪ .‬אברהם‬

‫מ‬

‫ 
 ‪   ,‬‬
‫ 
  ‪ 
  ,‬‬
‫  
 
‪,‬‬
‫ 

  ‪ ,‬‬
‫   
     
;‬
‫   " 
 "  
‪,‬‬
‫     
 ‬
‫ 
–   
""
‬
‫ '
'  
‪   " 
 ,‬‬
‫ ‬
‫ ‪  
,     ,‬‬‫– 

‪ 
 " "  
,‬‬
‫ 
 )   ‬
‫‪  '    
 ,‬‬
‫ '(‪ , 
    
.‬‬
‫   

" ) 
 '  ‬
‫ 
( ‪ 
– ,  ,   
-‬‬
‫
"‪.‬‬
‫ ‪ ,  
, "
  ,‬‬
‫ 
‪   ;"'     ,‬‬
‫    
‪"  
,‬‬
‫ "  
     
‪.‬‬
‫  
‪," 
 
  ,‬‬
‫   "  " "  
" """‬
‫ 
 ‪ -  
 
,‬‬
‫    ‪" 
  ,‬‬
‫ 

 ]"[  " "‬
‫ 
 
  "‪ 
 ...‬‬
‫  ‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫ 
    
 ‬
‫

  
‪'" 
  .‬‬
‫ "‪ 
    ,‬‬
‫  ‪" "  ,(  )  .‬‬
‫  

‪   
,‬‬
‫ ) " – ' 
"‪ 
 .‬‬
‫' ' 
(‪.‬‬

‫הרבי‬

‫   ‪ " 
,‬‬
‫    ‬
‫ 
    ‬
‫ ‪,     .‬‬
‫      ‬
‫   ‪ 
  ,"" ,[ ] ,‬‬
‫ " "     ‬
‫   ‪
 
 ,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫   
 ""‪
 , 
,‬‬
‫     )   ‬
‫    
  (‪  ,‬‬
‫  )

 
(  
‪:‬‬
‫"  "   ‬
‫  "‪    .‬‬
‫  
‪ " -    ,‬‬
‫   
 ‪  ,‬‬
‫     "‪.‬‬
‫   
‪: 

 ,‬‬
‫ ‪      ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫  ‪  ,'   ,‬‬
‫ " ) (    ‪.‬‬
‫  ‪  
    -‬‬
‫  " "‪.‬‬
‫  ‪ "   ,‬‬
‫  ‪    
 ,‬‬
‫   "‪.‬‬
‫  ‪.‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫  '‪ -  ,‬‬
‫   
  ‪ ,‬‬
‫     " )  ‬
‫ (‪,‬‬
‫      ‬
‫ "   ‪,   :‬‬
‫ ‪.     
,‬‬
‫ "  ‪    .‬‬
‫ 
  ‪.‬‬

‫הרבי‬

‫  
" " 
 ‪ .‬‬
‫     ‬

‫ 
‪.‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ 

"   ‪   ,‬‬
‫   ‪–  , – .‬‬
‫ ‪ 
    
 
  ,‬‬
‫   
  " 
 "‪ ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 

 " 
 
"‪ ,‬‬
‫ 
  
    )!(‪,‬‬
‫ "    " )!?(‪  .‬‬
‫   " 
"    

‫  
 ‪     
,‬‬
‫ " "‪.‬‬
‫  
‪   ,   ,‬‬
‫  
" ‪- 
 ,‬‬
‫  
 " 
 "‪   .‬‬
‫   ?  " " ‬
‫     "  "‪ ,‬‬
‫  "   "?‬
‫  ‪   
" :‬‬
‫   
   "‪...‬‬
‫  "    ‬
‫    "‪" "  ,‬‬
‫    
"  "‬
‫  " "‪ ,  :‬‬‫" " " 

 "‪...‬‬
‫'  
 –‪  " ,770‬‬
‫ "‪ "  ,   ,‬‬
‫    ""‪...‬‬

‫עכשיו‬

‫ ‪,   
,‬‬
‫  
 
" "‬
‫" ‪   - 
  -‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  

  ‪ , ,‬‬
‫ 
– 
 
 " " 

‫ 
    ‪  -‬‬
‫  " " "
"   ) 

‫ ?( " 
"‪" "  
,‬‬
‫ –   )" ""   ‬
‫" ""(‪.‬‬
‫ 
   ‪  ,‬‬
‫   
‪ ,  
 .‬‬
‫   
‪ , 
   ,‬‬
‫ – "  


‪ ,‬‬
‫ 
‪"...‬‬

‫אבל‬

‫   ‪  
,‬‬
‫ 
‪-    , ,‬‬‫  ‪.  " "  ," " ,"" .‬‬
‫ 
‪'   ,  , ,‬‬
‫ ' ‪ 
  .  
  -‬‬
‫ 
"–'‪ 
-   
 .‬‬
‫   
‪"   
  -‬‬
‫  "‪.‬‬
‫ 
    
– ‬

‪ ,  ,    ,‬‬
‫ 
"‪-  

 –  "" ,‬‬
‫ –‪
  
 ,‬‬

 ‪' 
' "
  ,‬‬
‫ 
"‪.‬‬
‫ 
       
‪,‬‬
‫  
   ‪-  ,‬‬
‫ 
 !  
  
‬
‫   ‪ 
 )  
 ,‬‬
‫ (  "  
"" ‪ -‬‬
‫  
 
     ‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫   
‪ 
  

,‬‬

‪ 
  
,  
,‬‬
‫       ‪-‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫  "    
‪  .‬‬
‫      ‬
‫ ‪.‬‬
‫•‬
‫  
  
  

‫ 
‪ 
.   
  ,‬‬
‫  ‪-
  
,‬‬
‫   ‪– " "    .‬‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫  ‘ ‪• 902‬‬

‫‪31‬‬

‫חשיפה היסטורית | נמצאה מצבת מרת שרה ע"ה‪ ,‬בת האדמו"ר ה‬

‫תגלית‬
‫בבית‬
‫החיי ‬
‫‪32‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫אמצעי נ"ע‪ ,‬שנישאה לנכד ר' לוי יצחק מברדיטשוב ב"חתונה הגדולה"‬

‫‪, 
 
 

 :‬‬
‫
 ‪  

:  .‬‬

‫בעולם החסידי שוררת באחרונה‬
‫התרגשות של ממש בשל‬
‫תגליות מרעישות שהתגלו‬
‫בבית העלמין המפורסם בעיירה‬
‫ברדיטשוב שהתגלו בזכות‬
‫פעילותם הבלתי–נלאית של‬
‫השליח ורבה של העיר‪ ,‬הרב‬
‫משה טאלר והשליח הרב עקיבא‬
‫נימוי • ל'בית משיח' הם מספרים‬
‫לראשונה מה הוביל אותם‬
‫לפעילות הבלתי–שגרתית ועל‬
‫ההקשר החב"די • ואיזו משפחה‬
‫חב"דית צדקה בהתעקשותה‬
‫למרות הטענות שהועלו כנגדה •‬
‫שליחות לא שגרתית‬
‫מאת‪ :‬מרדכי סגל‬
‫  ‘ ‪• 902‬‬

‫‪33‬‬

‫תגלית היסטורית‬

‫ƒ‬

‫"אני באופן אישי עקבתי אחר הקברים שנחשפו וכך‬
‫לשמחתי הבחנתי בגילויים שונים של מצבות"‪ ,‬מסביר‬
‫הרב טאלר‪ .‬הגילוי האחרון שנחשף‪ ,‬היה של מצבת אחת‬
‫מנכדותיו של האדמו"ר הזקן ‪ -‬בתו של האדמו"ר האמצעי‬
‫שנישאה ב"חתונה הגדולה בז'לובין"‬
‫ 
–  ‬
‫
 ‬
‫  
‪  .‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫  " 
"‬
‫)  (‪ 
,‬‬
‫" 
 
"‪  ,‬‬
‫ 
"‪.‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫   
‬
‫  
 

‫‪   
 ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ 
  
 ‪.‬‬
‫ 

  ‪
,‬‬
‫  
   ‪,‬‬
‫  
 '
' ‬
‫  ‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫• ' ‘ “‬

‫ 
  ‬
‫ 

 , ,‬‬
‫   ‪, -‬‬
‫ 
 " ‬
‫   ‪
.‬‬
‫  ‪  ,‬‬

" 
  ‬
‫   
 ‬
‫   
 ‬
‫"‪  . ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫" 
 
‬
‫   
–‪," 120‬‬
‫  ‪  
" .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫
 "‪" ,  ,‬‬
‫    ‪
 ,‬‬

‫ ‪ ' 
 
 .‬‬
‫ 

 
 ‬
‫ 
   ‬
‫  ‪ 
  ,‬‬
‫    ‬
‫ 
"‪.‬‬
‫ ‪  

 ,‬‬
‫   
" ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ 
  ‪ .‬‬
‫ –‪     
30‬‬
‫    ‬

    

‫ 

 ‪ 
-‬‬
‫ ‪ 
 
.‬‬
‫‪, ,  .‬‬
‫  
  ‪  -‬‬
‫ 
"‪  .‬‬
‫  " 
‪  
,‬‬
‫"  
 ‬
‫    ‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
  
‬
‫
 
  ‬
‫ ‪   
 .‬‬
‫ 
  ;  ‬
‫ 

   
 ‬
‫     "‪.‬‬
‫"  
 ‬
‫ 

 

‫  

 "‪,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫ 

‪ 
 ,‬‬
‫ 
‪" 
 
 ,‬‬
‫ 

"  ‬
‫' "   ‬
‫ 
  ‪'  ,‬‬‫ " "‪ .‬‬
‫ 
  
 ‬
‫   ‪ 
" .‬‬
‫   ‬
‫ 
  
‪ , " :‬‬
‫ 
  ‪ .‬‬
‫    "‬
‫‪  
 ,‬‬
‫   " ‪ 
,‬‬
‫ ""‪.‬‬
‫‪  , ,‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫  
‪, 
 .‬‬
‫ 

‪ 
 ,‬‬
‫  ‪ " ,‬‬

‫ 
  "‪.  ,‬‬
‫ ‪ 

   ,‬‬
‫ 
‪   
,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
  ‪ 
,‬‬
‫  
  ‬
‫ 
 ‪
 
,‬‬
‫ " ‪ 
  .‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫ "
  "‬
‫ " ‪ ,  .‬‬
‫
  
 

‫" 
 ' "‪ ,‬‬
‫ 

' 
 '‪,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫" ‪
   ,‬‬
‫ 

 
‪'
 ,‬‬
‫ 
 ' 
  

‫ ‪  
.‬‬
‫  
"‪ ,‬‬
‫   ‪  " .‬‬
‫ 
  
"‪ :‬‬
‫  
 ' 

‫ ‪, '
 ,‬‬
‫ '   

‫  ‪ ' 
 -‬‬
‫ "‪.‬‬
‫ ‪ 
  " ,‬‬
‫ 
    ‬
‫  ‪  
,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ ' 
' " 

‫
‪ .  ,‬‬
‫    

‫ ‪    ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫  ' 
' ‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫    

‫  ‪ 
 ,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪."  
-‬‬
‫    ‬
‫   ‪ " :‬‬

  
'  ‪-‬‬
‫  ' ) 
 ‬
‫'  (   ‬
‫ 
 
‪  .‬‬
‫  
  '' ‬
‫  
  ‪,‬‬
‫    ' ‬
‫ ' ‪ 
 ,‬‬
‫ '  
‪  .‬‬

‫החתונה הגדולה בז'לובין‬
‫    

 
‪"
  ,‬‬
‫ "  
    
 ' ‪ ,‬‬
‫
   
‪.‬‬
‫  
 "‪      
,‬‬
‫' ‪
 
' ' 

 


   ,‬‬
‫   
  ‪ 

 
   -‬‬
‫  ‪.
 
, 
, 

  
 
,‬‬
‫      
   ‪ ,‬‬
‫ 
  ‪ ,
  . 
  " -‬‬

  ) ‪,   
 
 ,(' " ' ,‬‬
‫ ''‪.‬‬
‫ 
‪ 
 ,      
,‬‬
‫    ‪
 ,   ,  -   .‬‬
‫ 
‪ 

  
    ,‬‬
‫ 
  ‪, 
 
  , 
 
  .‬‬
‫   
‪ 
 ,

   
,‬‬
‫       ‪.‬‬
‫   '    ‪ 

  .‬‬
‫    ‪
     ,‬‬
‫    
 ‪   , ' .‬‬

 "  ''‪     ,‬‬
‫  
 

  ‪.‬‬
‫ 
''  "   
"‪  
.‬‬
‫  ‪
   
,  ,‬‬
‫ 
   ‪.
 -‬‬
‫ ‪  
      ,‬‬
‫ 

 
  ‪     -‬‬
‫  

‫ 
‪,‬‬
‫ 
 ‬
‫ 

‫ ‬
‫  ‪.‬‬

‫ 
‬
‫ ‪
,‬‬
‫ ‬
‫" "‬
‫ ‬
‫ 

 "‪.‬‬
‫ ‪   
-‬‬
‫ "  "‪ 
 
,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  
  

‫ 
‪.‬‬

‫   
 
 ‬
‫   ‬
‫ 
‪
 
,‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬

  
 

‫ ‪.‬‬
‫  ‘ ‪• 901‬‬

‫‪35‬‬

‫המפענחי ‬
‫הם התחילו למעשה עם 'חלום' משותף כתלמידי 'קבוצה' בשנות‬
‫תשנ"ח–ס"ג וכיום הארגון שלהם כבר הפך לסיפור גדול של הצלחה •‬
‫אפיזודות מרתקות על פרויקט הדגל "דבר מלכות ‪ -‬פיענוחים" שגרם‬
‫להגברת החיות והעיסוק בלימוד הדבר מלכות • 'בית משיח' מביא‬
‫השבוע את סיפור ההקמה של המוסד הייחודי 'ממש'‪ ,‬שבעוד שבוע‬
‫מציין ‪ 13‬שנים להקמתו בערב הצדעה‬
‫מאת‪ :‬שניאור לוין‬

‫ס‬

‫ 
'
'‪. 
  ,‬‬
‫

   ‬
‫ 
   

‫ 
    ‪  ,‬‬
‫ 
 ' ' 

  ‬
‫' ' 
 
" –" 
  
 ‬
‫ 

  

"‪ 
" :‬‬
‫  ‪  " 
  
 -‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫

 

 
 ‪.‬‬
‫ 

 ‪  ,‬‬
‫   
'  '  

"–‬
‫ 
"‪ 
  
 ,‬‬
‫   
‪  ,‬‬
‫  
 
  
‪-‬‬
‫ 
   
'
';‬
‫ ‪  
  

,‬‬
‫ – 
‪    ,‬‬
‫ 
 
  ; ‬
‫  
   


‫   
‪   ,‬‬
‫ " ' '   ' 
‪-‬‬
‫  ';  ;  ‬
‫ 
 ;  
 ' ‬
‫  ' 
   ‪.‬‬
‫    
'
'‪ ,‬‬
‫  
‪ ' 
'
  -‬‬
‫ '   '  

‫‪36‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫
"– 
"‪   , .‬‬
‫  
  "‪  .‬‬

' ' 
  

‪ ,‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪.    

,‬‬
‫     ‪  ,‬‬
‫ 

    ‪,‬‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫?‬
‫    
'‬
‫ '
"–"     ‪.‬‬
‫     

‫ 
  
 " ‪  ,770 -‬‬
‫  ‪.‬‬
‫    ;  ‬
‫ ‪; 
  
 
" ,‬‬
‫  
‪ 
 
" ,‬‬
‫ " ;  
 ‪"  ,‬‬
‫ 
  "  ;   ‪,‬‬
‫  " ' ' 
;  ‬
‫ ‪ ;     
" ,‬‬
‫ 
 '‪ 
  
" ,‬‬
‫ ;   ‪ " 
,‬‬
‫‪.   ,‬‬
‫  
 
" ‪ 

 
-‬‬
‫  

"‪   .‬‬
‫  
 
‪  .‬‬
‫  –‪ 
  
749‬‬

 

, 

" ,  


 
, " 

37

• 902 ‘  

 

, 
" ,  
'  ' ,  

,  
" 
 
  


' 
' 

  

,  

" , 


  
 

 

,
 , 
" 
 

  

‫הפצת תורת הגאולה‬

‫מפענחים את סודות ה'דבר מלכות'‬
‫
 
‪ 
 
  . 3,000  
,‬‬
‫    
   ‪.‬‬
‫ 
 
 
 

 
 ‪ 
.‬‬
‫  
   –  
" 
 
 ‬
‫ –‪.‬‬
‫ 
     ‪, 
," ,  :‬‬
‫  ‪       

  .‬‬
‫   
  ‪ 
 
 ' '  
 .‬‬
‫  ‪. 
   
   ,‬‬
‫        ‪ ,  ,‬‬
‫       
 
‪ : .
 ,‬‬
‫      
   ‪  ,‬‬
‫‪    ,      ,   ,‬‬
‫   
  
  
‪.  ,‬‬

‫ 
‪, 
  
, 

:   

'' ,‬‬
‫
 ' ‪ 
, 
 
,   
,  
,‬‬
‫  ‪,  
, 
,  
,'  
 
,‬‬
‫
 ‪ 
,   
, 
,  
,‬‬
‫ ‪ 
,
 
, 
 
,  
,‬‬
‫ ‪. 
  
,‬‬

‫ƒ‬

‫"באותן שנים טרם היה את "אוצר החכמה" וכדומה‪,‬‬
‫והיו ספרים רבים שהרבי ציין אליהם אך קשה להשיגם‪.‬‬
‫למזלנו‪ ,‬בספריית הרבי מלך המשיח יכולנו להשיג כמעט את‬
‫כל הספרים‪ ,‬ובכל פעם שנתקלנו בספר נדיר‪ ,‬היינו צריכים לרוץ‬
‫לספרייה‪ .‬זכורני שפעם אחת כמעט כל הפענוחים נמצאו חוץ‬
‫מפיענוח אחד שלא יכלו להשיגו והוא עיכב את כל ההדפסה!"‪.‬‬
‫‪38‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫   ?‬
‫ 
  
'‬
‫ '  
‪   ,‬‬
‫‪ '
  ,‬‬
‫ 
  '‪  ,770– ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫"   

 ‪,‬‬
‫    ‬
‫ 
  
‪  ,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫ 
 
   ‬
‫   "‪ 
 ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫  

  ‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫ – ‪
  ,‬‬
‫    ‪ -‬‬
‫   
‪.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫
‪  ...  ,‬‬
‫‪   ,‬‬
‫ 
‪ ...  ,  ,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ ‪.‬‬
‫  ?  
‪ .‬‬
‫  ‪ 
  .‬‬
‫ ‪.   : 
.‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫‪
   .‬‬
‫    
! ‬
‫  
  ‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‪
,‬‬
‫  ‪ 
 " :‬‬
‫ "  " ‪ ,‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
 
‪ ,  .‬‬
‫  
  
‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪   
 .‬‬
‫   ‬

  
   ‬
‫!"‪.‬‬
‫"    

‫    ‪.‬‬
‫  
 ‬
‫ "‪.‬‬
‫    ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‪  -‬‬ 

‡ 
‚ , ‡ 
‡ ‰ ‰‡ ,‰  ‚ ‚  

, „ „  ‡‰ 
‰ 
‡ ‰ 

ˆ‰   
 ,„˜‰ 
‡  
  ˆ ‰ '
‰ ,
 ‡‚‰ ‰‡‚‰
‰ ˜ ,„„


 ‰‡ „ ‰ 
,  
˜ ‰ 
‰  
 ‰  

-  ‡ ,‡ ‡ , ‰ 

'  

„ 

'

„ ‰ ˜ ‡ ‚

˜ ' 
‡˜ ‰ ‚" 
  ‰ ‰ ‰ 
‰ 
‡ ‡
 ˜‰  ‡  ‡ ‡‰ 
 
‡‰ 
„ 

‡ „" 
‡ „- „  ,‡"  ‰ " „‡ ˜" 

‰ ˜  „ ‡‰ , „ „ '‰ 

‚ ‡"  ‰ " „‡ ˜"  

- ‰„‚‰ ‰ 
‰ ˜ ‰‰ ‰ ‡‰ , 
 
 ‰ ‰"  ,‰" ˜‰ ‡ 
‡ 
 ,"‡‚ ‡‰  ‰ ‰ ‡„ ' '
:" 

"
‡ „‚ ˜ ‰ ‚ ‰  
„  ‰   „‡ 

    
  
. 
  
' 
'  ,"   "
' ,   '  " ,'  

 
  ' 
 
 ,  .     
,     , 
...     

  
 
  
."... 
 
  

 
      " 
 
 
  !
  
  
    
  
     
  ,  ."... 
  
 
 ,   
.      
   
 
 
 , 
'
 
     
  
  ' -   
    ... 
 
  
 ...  

 
  ,   

 

   

.
13 
' 
' 

"The quickest way to reveal Moshiach is by learning the torah
sources about Moshiach & Redmption" "' 
  "

Radio Moshiach & Redemption
1640 AM around Crown heights & Boro park 24/6
world live broadcast: www.RadioMoshiach.org
7701–557–718 :  
    
3#  9#  1#  089493770 :"  " 
 

' 

" , " ,"
. 
!  
     
" (...

   '    , 
," "   .     
  ,     

,    ,  "     . 
. "     "   

 
  
For donations or ded ications make checks payable to: 

‰ 

"Radio Moshiach & Redemption"
383 kingston Ave. #94, brooklyn, NY 11213
718–756–4530 Email: RadioMoshiach@erols.com 

      

39

• 902 ‘  

‫אנשי ק‪.‬ג‪.‬ב‪ .‬בחדר הרבי | תיאור מביקור היסטורי של רבה של‬

‫יחידות‬
‫בציתות ישיר‬
‫‪40‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫מוסקבה בארצות הברית וב'יחידות' מיוחדת אצל הרבי מלך המשיח‬

‫ 
   
‪.‬‬
‫ 
 ‬

‫בשנת תשכ"ח נערך ביקור‬
‫היסטורי ומעורר עניין של‬
‫הרב יהודה לייב לוין‪,‬‬
‫רבה הראשי של מוסקבה‬
‫בארה"ב‪ ,‬תוך מעקב‬
‫קפדני של שלטונות‬
‫ברית המועצות אחר כל‬
‫מפגש וכל מילה שיצאה‬
‫מפיו • במהלך הביקור‬
‫זכה ל'יחידויות' אצל הרבי‬
‫מה"מ‪ ,‬שככל פגישותיו‬
‫ אף היא צותתה על ידי‬‫מלוויו של הרב • מנחם‬
‫זיגלבוים מספר לראשונה‬
‫על הביקור המיוחד‪ ,‬מביא‬
‫תמלילי שיחה מהיחידות‪,‬‬
‫ושיחה סוערת של הרבי‬
‫כנגד אלו שעמדו בדרכו‬
‫של האורח במהלך ביקורו‬
‫• סקירה מיוחדת‬
‫מאת מנחם זיגלבוים‬

‫  ‘ ‪• 902‬‬

‫‪41‬‬

‫יחידות אצל הרבי‬

‫ה‬

‫ 
 ‬
‫  ‬
‫ 
  ‬
‫  ‬
‫‪  , 
 ,‬‬
‫     ‬
‫"‪ ,
  .‬‬

   
 ‬
‫'‪,    ,‬‬
‫   
‪
 .‬‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫  

 ‪ ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫  
 "‪,‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬

‫קורות חיים סוערים‬
‫    

‫"    ‬
‫  
  ‪ 
,‬‬
‫
 ‪

 ,‬‬
‫‪   ,‬‬
‫ ‪  , " ,‬‬
‫"  "‪.‬‬
‫    ‬
‫ 
' 
"‬
‫ 
"   
‬
‫   '‪ 
,‬‬
‫ 
"‪ " 
.‬‬

‫ ‪  
,‬‬
‫ 
    ‪.‬‬
‫ 
" 
‬
‫ 
) ( ‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫ 

"‪,   ,‬‬
‫  ‪ 
 , ,‬‬
‫  
‪ .‬‬
‫  
‪.‬‬
‫ 

"  ‬
‫ ‪" 
 
 ,‬‬
‫     ‬
‫  
 ‪ 
 .‬‬
‫     ‬
‫‪   
.‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫ ‪ 
 
.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  "‪ ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
 
"‪  ,‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫   
‪ 

,‬‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫ 
  
 ‪.‬‬
‫ 
   
‬
‫   
 ‬
‫   
" "‬
‫ 

   

‫ 


 ‪  .‬‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫ 
  
‪.‬‬

‫
 ‪. 

" 
" 


,  ,‬‬
‫  ‪  
:‬‬

‫‪42‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫  
  ‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫  

 ‪.‬‬
‫ 
 
"  ‬
‫

 ‪ .‬‬
‫ 
  
 ‬
‫   
‪.‬‬

‫על כסא הרבנות‬
‫‪ ,   
,‬‬
‫ 
   ‪ .‬‬
‫  ‪ ,  ,‬‬
‫ 

  
 ‪.‬‬
‫   " ‬
‫ 
" )" "(‪  ,‬‬
‫    

‫ ‪ 
 .‬‬
‫    


‫  ‪ 

,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  
 ‬
‫    

‫ " 
" 
 ‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫  ‪    
.‬‬
‫ 
  
 
 ‬
‫    ‬
‫ ‪,  
 
 .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫   ‬
‫  

 ‬
‫‪ 
  ,...‬‬
‫  ‪ , ,‬‬
‫ 


 
 ‬
‫  ‪" " 
.‬‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫  

 ‬
‫  ‪ '  .‬‬
‫  ‪ ' .  ,‬‬
‫ ‪ 
 ,
 ,‬‬
‫ 
  

‬
‫   ‪   .‬‬
‫ 
    ‬
‫   
‪ .‬‬
‫   
  ‬
‫  ‪  
.‬‬
‫ 
   

‫ 
‪    .‬‬
‫ ‪ 
  
,‬‬
‫    ‬
‫  ‪  ...
 ,‬‬

‫  '  "" 

‫ ‪.‬‬
‫   

 ‬
‫  
 
 ‬
‫   
 ‪.‬‬
‫  
 ‬
‫  
‪
 
.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
 


‫    

 

‫    ‪,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   
 
‬
‫   
 ‪.‬‬
‫    

‫    
‪.‬‬
‫ 
  


‫    ‪ ,‬‬
‫ 


  ‬
‫ 
 ‪ .‬‬

 ‪" 
 " -‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫   ‪ :‬‬
‫
 
 ‪ 
,‬‬
‫ 

 ‪...‬‬
‫  ‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫  
‪   
,‬‬
‫ ‪  
,‬‬
‫ 
 ‪ 18   ,‬‬
‫ 
  
‪ 
 ,‬‬
‫  ‪ 
 
,‬‬
‫ 
 ‪   
-‬‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫ ‪  ,  .‬‬
‫
  
  
‬
‫  
‪   .‬‬
‫‪:‬‬
‫   " "‬
‫ 
  

‫ 
  
 

‫ 
   

‫ 
 ‪  ,‬‬
‫  
  
‪ .‬‬
‫   
  ‬
‫  
‪.‬‬
‫   
 ‬
‫  
  ‬
‫ ‪   ,‬‬

‫   
 

   
 ‪   
.‬‬

‫    ‬‫ 
‪   
.‬‬
‫ 

 
 ‬
‫  
 

‫‪,   ,  .‬‬
‫ 
   
‪,‬‬
‫ 
  ‬
‫"  
" ‪ 
 -‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫ 
‪,  
  .‬‬
‫  
  ‬
‫ 
  
‪ .‬‬
‫   
 ‬
‫" "    ‬
‫ ‪.‬‬

‫כשהרב הראשי‬
‫נתון בין הפטיש למגל‬
‫    ‬
‫ 
   


‫ ‪   ,‬‬
‫ 
  
 ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫   
 


   ‬
‫   
 ‬
‫   ‪  .‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
 
   

‫ 
 ‪ 
 -‬‬

‫   ‪ 
 ,‬‬
‫  
 ‪, ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 
"  ‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫    
‬
‫


 ‬
‫"‪  , 
.‬‬
‫   


‫  ‪ ,‬‬
‫ 

   ‬
‫ ‪–   .‬‬
‫  
" ‬
‫ "‪. 
 ,‬‬
‫  
  ‬
‫ "‪  
 ,‬‬
‫    ‬
‫   
 ‬
‫ 
‪ 

 ,‬‬
‫
  ‪,‬‬
‫   ‬
‫ 

‪.  
,‬‬
‫     ‬
‫  ‪ ,  
-‬‬
‫ 
   ‬
‫"‪;    ,‬‬
‫ 
 
 

‫   

‫  ‪ .  ,‬‬
‫ 
   ‬
‫   
‬
‫ ‪   .‬‬
‫  ‘ ‪• 902‬‬

‫‪43‬‬

‫יחידות אצל הרבי‬

‫ 
  

‪ 
 
 
,‬‬

‫‪44‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫    ‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫  ' ' ‪, ' -‬‬
‫ 
 '‪.‬‬
‫ 
 ‬
‫ 
 – ‬
‫  ‪  , .‬‬
‫ 
 

 ‪,‬‬
‫ 
 

‪.‬‬
‫ 

  ‬
‫   ‪
 ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  

 
 ‬
‫ 
   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫‪ 
 
,‬‬
‫  
   ‪,‬‬
‫ 
   ‬
‫   ‬


  ‪,  .‬‬
‫  "‪  ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪.     ,‬‬
‫ 

 ‬
‫   

‫ ‪ 
 ,  ,‬‬
‫    ‪.‬‬

45

• 902 ‘  

‫יחידות אצל הרבי‬

‫ 
  
‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 

   ‬
‫ 
 ‪ 
  , .‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪.
   ,‬‬
‫    
 ‬
‫ 
  ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
‪.‬‬

‫ביקור היסטורי אצל הרבי‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ' '  ‬
‫"‪   ,‬‬
‫ ‪ 
 
  .‬‬
‫' 
' ‪ 

 
,‬‬
‫ ‪ 
   
 ,‬‬
‫
  ‪ 
,‬‬
‫ 
 
 " "‬
‫ 
  ‪ -‬‬
‫  
‪.‬‬
‫   
‪ 
' ,‬‬
‫ 
  
" ‪  
,‬‬
‫  '  '‪.‬‬
‫   ' ' ‬
‫ 
  
      ‬
‫    " "‬
‫ 
‪ 

  .‬‬
‫   
‪.‬‬
‫    ‬
‫
 ‪,   ,‬‬
‫ 
    ‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫   

‫  
   ‪,‬‬
‫   
 ‬
‫  
  ‪ .‬‬
‫     ‬
‫ 
    ‬
‫ "‪.‬‬
‫‪   ,‬‬
‫  

 ‬
‫ 
‪  " :‬‬
‫"‪   ,‬‬
‫ " "  "‪ 
.‬‬
‫   

‫"‪ — 

" :‬‬
‫   " ‬
‫  
 ) ‬
‫ 
   ‬

‫‪46‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫  
‪.(  ,‬‬
‫ ‪
 " :‬‬
‫  ‬
‫ 

   ‬
‫‪ 


 .‬‬
‫  "   "‬
‫— "   "‪-  ,‬‬
‫ ! 
  ‬
‫" "‪   
,‬‬
‫ 
!"‪.‬‬
‫ 
 
 


 " 
" ‪  -‬‬
‫   " 
‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫  ‪,  
" :‬‬
‫    ‬
‫    
‬‫ ‪  
 
,‬‬
‫   ‪  

,‬‬

 "‪.‬‬
‫  
  

‫  
  
‪,‬‬
‫ 
 
 
 
 ‬
‫  ‪ , .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪   
 ,‬‬
‫ 
   
‬
‫ 
‪  
 .‬‬
‫    

‫ 
 
  ‪.‬‬
‫ ‪ 
   :‬‬
‫ 
?‬
‫ ‪  " :‬‬
‫ 
"‪.‬‬
‫ " " " )‬
‫ 
(‪ 
 
 
" :‬‬

 ‪  
 -‬‬
‫ !‪    ...‬‬
‫  ‪   
-‬‬
‫ ‪    " ,‬‬
‫ "‪-   
:‬‬
‫   "‪.‬‬
‫ ‪ - ? " :‬‬
‫  ‪
 

:‬‬
‫‪."'   ,‬‬
‫ " " " )‬
‫ 
(‪ 
 " :‬‬
‫ ‪ 
 
 -‬‬
‫ !‪
  ...‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫  ?!"‬
‫   '‬

‫ '‪ 

" :‬‬
‫ " ‪ 
,‬‬
‫  
‪  
-‬‬
‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫ "‪ 

 
 ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   

‫  ‪,‬‬
‫     ‬
‫ ‪   " :‬‬
‫   
 ‬
‫ 

‪  .‬‬
‫ ‪- 
, 
"
,‬‬
‫ 
‪ -   
,‬‬
‫ ‪  , 
 ,‬‬
‫  "
" ‬

 
"‪.‬‬
‫ " " "‪" :‬‬
‫    ‬
‫" " ‪, 
 -‬‬
‫" 


"‪ 
,‬‬
‫   "‪.‬‬
‫    

‫ 


‪ 
,‬‬
‫ 

‪ ,‬‬
‫ 

 
 ‪.‬‬
‫  ‪ 

" :‬‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‬
‫ 

  
"‪.‬‬

‫שיחה זהירה‬
‫ 
 
 ‬
‫    ‬
‫ ‪
 

,‬‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫ 
   
‪ ,‬‬
‫  ‪ 

 ,‬‬
‫  ‪.
  ,‬‬
‫ 
 " 
" ‬
‫ "‪.‬‬
‫    ‬

 ‪  
 ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪  
 .‬‬
‫   ‬
‫  
‪ 
 ,‬‬
‫   ‪  -‬‬
‫"‪.‬‬
‫ ‪,‬‬
‫ ‬
‫ 
‪,‬‬
‫ 
  ‬
‫ 

 ‬

‫  
‪ ,   ,‬‬
‫   

 ‪,‬‬
‫ 
" " 
 

‫  ‪   ,‬‬
‫  ‪  . ,‬‬
‫  
 ‬
‫" 
"‪ 
  ,‬‬
‫
    ‬
‫  
  ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
   
 ‬
‫ 
   
‪  .‬‬
‫    
 ‬
‫  
 
‪ ,‬‬
‫    
‬
‫ ' '‪
  .‬‬
‫ 
 ‪  
-‬‬
‫ 
‪' '   -‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  
‪ 
 
,  
  
 (  )  
 , 
 .‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫השיחה‪ ,‬הוסיפה להתקיים‪ ,‬כשהרבי מתעניין בזהירות אך‬
‫ 
  ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ורק בעניינים שאפשר לדבר עליהם בחופשיות‪ ,‬כמו נוסח‬
‫ 
 

 

‫  
  התפילה‪ ,‬סידורי התפילה בהם משתמשים בקהילה‪ ,‬הוספה של‬
‫ ‪  .‬‬
‫ "לוח" לראשי חודשים ומועדים בסידורים‪ ,‬תרגום נוסח התפילה‬
‫  
 
 
 ‬
‫
  
‪  .‬לרוסית‪ ,‬ועוד‪ .‬הרב לוין סיפר כי בטרם הדפיס מחדש את הסידור‬
‫ 
‪,   
 -‬‬
‫  ‪"  ,‬סידור השלום"‪ ,‬נאלץ על פי בקשת השלטונות לתרגם את‬
‫ 
  )  ‬
‫ הרוסית דף אחר דף כדי שיבינו את תוכן התפילה‬

 
( ‬
‫‪.‬‬
‫ 
 
 ‪ 
' 

 ...  ,‬‬
‫  ‪"  . '   
 ,   ,‬‬
‫      ‪ ,     
 ,‬‬
‫ 
 ‪.  
  ,"  "
  " : .‬‬
‫ 
   "        
‪,‬‬
‫ 
"‪."
  

   .‬‬
‫  ‪ - .‬‬
‫ 
    
;  
‪-‬‬
‫" 
 "‪ 
 ,‬‬
‫  " "; 
  ‪  .    ,‬‬
‫ ‪ ,  
     "
 
 ,‬‬
‫ 
 ‪   ,   
 ,    ,‬‬
‫ 
" ‪   (:  ) .  .‬‬
‫ 
‪.
  ,‬‬
‫      !‬
‫•‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
 
‪   , 
  ,‬‬
‫   
 
 
‪ 
" :  
   ,‬‬
‫  ‪ 
 -   "     ,‬‬
‫   


‪"?  ,   "   .‬‬
‫    "   

    ‬
‫  ‪.  
" ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫
   
  
‪,  , " .‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫ 
‪."   
 ,   ,  -‬‬

‫ƒ‬

‫  ‘ ‪• 902‬‬

‫‪47‬‬

‫יחידות אצל הרבי‬

‫הרבי מספר מתקופת ילדותו‬
‫  

  ‪"    ,‬‬
‫ "‪    , 
   


,‬‬
‫  
  
‪  
   ,   ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫    
  ‪ 
— 
 " :‬‬
‫ " " " " — 
‪ )    .‬‬
‫ (  —  ‪   
    .‬‬
‫)  
‪ .(    ,   :‬‬
‫ 
  
" 
   ‪  
 
,‬‬
‫      

‪ 

 
 ,‬‬
‫ 
" 
‪" "  
("")   - 
 .‬‬
‫ 
 ‪.'    
 -  ,‬‬
‫  
  


‫  ‪ 

 ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪ 

 :‬‬
‫ ‪ 
 
 ,‬‬
‫  
  ‪ ,
 -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 

 ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  
  ‬
‫‪   
 .‬‬
‫  
 ‪ 
 ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪,   

 ,‬‬
‫     ‪,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫  ‪:  .‬‬
‫" " 
 
"‪ 
 ,‬‬
‫ 
  
)' '("‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪  ' ' ] ...‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪.[.. -‬‬
‫ " " "‪
" :‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ ‪, 
  ' ' :‬‬
‫  
  ‪ ,‬‬
‫
"  
 
"‬
‫ ' '‪  ,‬‬
‫ 
"" 
  ‬
‫ "‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫  ‪  
" :‬‬
‫  ‪ 
,
 ,‬‬

‫‪48‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫  ‪."   
 
,‬‬
‫***‬
‫  
 ‬
‫    
‪.‬‬
‫ 
  '
'‬
‫ 

‪- " " , ,‬‬
‫ 

   ‬
‫ ‪ 
 
 .‬‬
‫ ' ' 


‫ 

  ‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫    

‬
‫  ‪.‬‬
‫
  ‬
‫ ' '  
‪  ,‬‬
‫"  
 ‬
‫  ‪..."  -‬‬

‫הרבי מפיק לקחים‬
‫מהביקור ההיסטורי‬
‫  
 ‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫    
‬
‫
   ‬
‫ ‪ 
 , .‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫ 

 ‪.‬‬
‫  
  ‪,‬‬
‫  
  ‬
‫"  
" ‪  ,‬‬
‫ 
 
 "‪ ,‬‬
‫ 
  "‪ ,‬‬
‫   ‬
‫ 
"  ‬
‫  
‬

‫ 
 

 ‬‫  
 ‬
‫ ‪." "  ,‬‬
‫    

‫   ‪ 
 
,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  "‪ , .‬‬
‫ 

   

‫  
‪  ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  
‪   ,‬‬
‫' '  
 

‫  
 
 ‬
‫ ‪.‬‬
‫" 
  ‬
‫]   ‪ [.. -‬‬
‫ 
]   ‬
‫ 
 
 ‬
‫    

‫   
' '‬
‫ ‪   [..‬‬‫ 
 ‪ 
  ,‬‬
‫   ‪ -‬‬
‫ 
‪, ,‬‬
‫  
   ‬
‫  ‪ ,  ,‬‬
‫ 
 ' '‪ -  .‬‬
‫ ‪ 

,
 ,‬‬
‫ ‪
   ,‬‬
‫  
!"‪.‬‬
‫   " ‬
‫ "
 ‬
‫ "  ‬
‫    

‫  ‪ " :‬‬
‫ 

   ‬
‫  " ‪...  -‬‬
‫ 
 ‪  :‬‬
‫    
‪,‬‬
‫   
‪,

 ,‬‬
‫   ‪, 
,‬‬
‫ 
 
 
‪."...‬‬
‫    

‫     ‬
‫
 "  ‬
‫ 
" 
  ‪:‬‬
‫"  
  ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 

‪  

 -‬‬

 ‪ :  
 .‬‬
‫ 
 

 ?!‪...‬‬
‫" 
    ‬
‫ 
‪   
-‬‬

‫ 
 

 ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪ 
 , ,‬‬
‫ 
‪ 
  , ,‬‬
‫ ‪.
   ,‬‬
‫  ‪  

 ,‬‬
‫ 

  
‪ ,‬‬
‫ 

  
‪ 
 -‬‬
‫   ‪"...‬‬
‫  ‪  " :‬‬
‫   ‪
-‬‬
‫ 
   
‪ :‬‬
‫ 
  ‬
‫  
 

‫ 
‪ 
 
 
 ,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ ;  " 
 ‬
‫ 
  ‪ 
 ,‬‬
‫  "  "‪...‬‬
‫ 
  
" ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ 
 
 ‪ 
 ...‬‬
‫ 

" " 

‫ 
    

‫ ‪  

-‬‬
‫ ‪."...‬‬
‫   ‬
‫ 

  
 ‬
‫  
 
 ‬
‫   ‪' '" -‬‬
‫' ' 
‪,‬‬
‫    ‬
‫   
 ‬
‫ ‪   ,  ..‬‬
‫  ' '?!"‬
‫ 

  

‫ ‪  "  ,‬‬
‫"   ‪ 
" :‬‬
‫    


‫   ‬
‫‪   , 
 ,‬‬
‫   ‪ -‬‬
‫  
 
 ‬
‫  
‪ 
  :‬‬
‫ 

 ‪   ,‬‬
‫ ‪  - '   ,‬‬
‫   
 ‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫   
 ‬
‫" !‪  
 ...‬‬
‫
 " "  

‫  ‪   :‬‬
‫  
)  –‬
‫("‪.‬‬

‫ƒ‬

‫
  ‪ 

  
 ,‬‬

‫השאלות לא נשאלו סתם אלא הוכנסו משמים בפי‬
‫השואלים כדי לעורר אותם עצמם ‪'" -‬חכם יתקרי' 'רב‬
‫יתקרי' וכל שאר התארים‪ ,‬ומדפיסים תמונות בעיתון ובטלוויזיה‬
‫‪ . .‬ואם כן‪ ,‬מדוע אינך מנצל זאת כדי לדאוג ל'עניי עירך'?!"‬
‫"‪ 
 ,   ...‬‬
‫  
" ] [‬
‫  ‪
  ,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫   

‫ 
  ‬
‫"   ‪:‬‬
‫"  
" 

‫ 
 

‪ ,‬‬
‫   )   ‬
‫  ‪    ,‬‬
‫  ‪(   ,‬‬
‫   " ‪ 
 ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪  
 
,‬‬

  ?!"‬

‫רב שייצג בכבוד‬
‫ 

  ‬
‫   ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫    
 ‬
‫ )"  " ‬

‫ 
 ' '"‪ ,‬‬
‫ 
  
(‪.‬‬
‫   ‬
‫ 

  ‫  ‪." 
 
 ,‬‬
‫ 
  ‪," 
 ,‬‬
‫  
 ‬
‫    ‪ -‬‬‫   ‪  
75‬‬

 ‪    .‬‬
‫
 ‪   
,‬‬
‫  
 ‪,‬‬
‫ 
  ‬
‫  ‪   .‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
  
 ‬
‫    ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫    ‬
‫  
   ‬
‫  
  ‬
‫    ‪.‬‬
‫  ‘ ‪• 902‬‬

‫‪49‬‬

‫אורות התניא בכלים דתיקון‬

‫ספר התניא‬
‫חייב להשפיע‬

‫צריך לקשר את התניא לחיים‪ ,‬על ידי לימוד בספר התניא כיצד‬
‫יש לעבוד את ה'‪ ,‬כאשר עבודת ה' אינה רק בבית הכנסת או בבית‬
‫המדרש‪ ,‬אלא כל החיים הם עבודת ה'‪ ,‬גם בבית‪ ,‬גם בחינוך הילדים‪,‬‬
‫גם בשלום בית ‪ -‬הכל עבודת ה'‪ ,‬וממילא כל העצות שבספר התניא‬
‫בנוגע לעבודת ה' מתאימות לכל תחום בחיים • רגע לפני שמסיימים‬
‫מחזור לימוד יומי נוסף בספר התניא קדישא‬
‫מאת הרב נדב כהן‬

‫ז‬

‫ ‪ 
  ,‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫ 
  ‪-‬‬
‫    
 ‪,‬‬
‫ 

 
 ‬
‫
)
"(‪  
, .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫"  
 ‬
‫  
‪,  ,‬‬

   ‪ 
,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫  
  ) 
(‬
‫  
 ) (‪ ,‬‬
‫ 
 
  

‫‪.‬‬
‫" 
  " ‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   
 

‫  
  ‪.‬‬
‫" 
"  ‬
‫  
‪ ,  ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬

‫‪50‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫תניא בחיי היום יום‬

‫אורות התניא ‪ -‬בכלים שלנו‬

 ‪. 
  
 ,‬‬
‫"  
"  

‫  
  ‬
‫ 
 
  ‪-‬‬
‫   
 ‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫  
  ) ‬
‫(    

‫   ‪ ,‬‬
‫ ‪.  ,‬‬

‫ 
 
  ‬
‫    ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   

 ‬
‫ 
 
‪ 
.‬‬
‫  
 
‬
‫   
‪ 
.‬‬
‫    

‫  
  ‬
‫ ‪  , 
, ,‬‬
‫‪ , 
 
 .‬‬
‫  
 
 ‪.‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫ 

  "‪,‬‬
‫ 
 ' 
'  ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫  
' ' ‬
‫    ‪,‬‬
‫ 
  

 ‪.‬‬
‫
 
  
‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
  '‪ 
,‬‬
‫ '   ‬

‫ 
‪   ,‬‬
‫ '‪  , ,‬‬
‫ ‪  -  
 ,‬‬
‫'‪ 
   ,‬‬
‫  '   ‬
‫ ‪   
.‬‬
‫
 
‪ ,‬‬
‫     ‪,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   "‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫ 
  
  ‬
‫  
' 
'‪ ,‬‬
‫  ‪...‬‬

‫תורת החסידות‬
‫נוגעת לתכל'ס‬
‫ 
 
 ‪ -‬‬

  
 ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫' 
 '‪  ,‬‬
‫' '
 ‪   ,‬‬

 ‪ .   ,‬‬
‫  
  
 ‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫  
' ‬
‫ '‪ 
 ,‬‬

 ‪ ,  
 ,‬‬
‫ ‪. 
   ,‬‬
‫  ‪  
:‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫ ''‪  
 ,‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ ‪  , 
 .‬‬
‫ 
    ‬
‫' 
'‪.' 
 '  ,‬‬
‫     ‬
‫   ‪   .‬‬
‫  
  ‬
‫ 

    ‬
‫ 


‪.‬‬
‫     ‬
‫  ‪ . 
'' ,‬‬
‫ 
 ''‪  ,‬‬

  ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫   ‪ 
' .‬‬
‫ '  
‬
‫ 
 ‪- '  
' .‬‬
‫     ‬

‫ƒ‬

‫ישנה אפשרות נוספת ‪ -‬בכך שלומדים את הנושאים‬
‫הגבוהים והמרוממים בתניא‪ ,‬ולראות כיצד ה'מעשה‬
‫בפועל'‪ ,‬הנהגה בחיים ה'רגילים' שלנו‪ ,‬הם הביטוי לכל מה‬
‫שלמדנו בתניא‪ ,‬רק בעומק יותר‪ .‬לימוד החסידות בא לידי‬
‫שלימות כאשר הוא מתבטא בהתנהגות שלנו‪.‬‬
‫ 
 ‪ 
  ,‬‬
‫  ''
 ‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  
 
 ‬
‫ 
  '‪  .‬‬
‫ ‪-  " :‬‬
‫   "‪ ,‬‬
‫ 


  ,‬‬
‫  
 ‬
‫?  
  ‬
‫  
  ‪ ,‬‬
‫   

‬
‫  
  
 ‬
‫ ‪, 
  .‬‬
‫ 
  " ‪ " -‬‬
‫ "  " ‪"  -‬‬
‫  ‪ ,  ,‬‬
‫  
 "‪ .‬‬
‫   

‫  
‪  ,‬‬
‫  
  ‪.‬‬
‫   
‬
‫  ?‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
 
" " ‬
‫  
" "  ;‬
‫   

 ‪ 
,‬‬
‫  ‪  
,‬‬
‫ ‪ " "  .‬‬
‫
 ‪ 
 
,‬‬

  ‬
‫   " "‪.‬‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬

 " "   ‬
‫  
 ‬
‫‪.‬‬

‫גם אנשים פשוטים יכולים‬
‫להגיע למדרגות הנעלות ביותר‬
‫   ‬
‫   ‪.‬‬

‫  ''
 ‪,‬‬
‫    ‬

 ‪
 .‬‬
‫''  
‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫    ‬
‫ ‪ 
 " " .‬‬
‫ 
‪    
,‬‬
‫ )   
 ‬
‫ (‪ 
 " " .‬‬
‫ 
 ‬
‫)  
 (‪" " ,  .‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫  
   ‬
‫   
 
‪ 
,‬‬
‫  
  

‫  
  ‪,‬‬
‫     ‬
‫   ‪.‬‬

‫לקראת סיום התניא‬
‫  ' ‬
‫ '‪ " 
 ,‬‬
‫ 

' 
 '‪ .‬‬
‫ ‪ 
,   ,‬‬
‫  
  ‬
‫ ‪ ,
 
 ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ ‪   " 
 ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫' 
 '  

‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪ 
  ,‬‬

‪  
,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫   "‬
‫ ‪   -‬‬
‫"‬
‫  ‪:‬‬
‫‪tanyavideoart@gmail.com‬‬
‫  ‘ ‪• 902‬‬

‫‪51‬‬

‫פרקים מסיפור חייו של הרה"ח התמים‬
‫ר' יהושע שניאור זלמן סרברנסקי ז"ל‬
‫• פרק שלושים‬
‫  ‪
 
:‬‬

‫  
  

‫  
" ‪ .‬‬
‫  ‪  ' ,‬‬
‫ 
 
"
‪:‬‬
‫"‪ " 
 " ' ,‬‬
‫" "
"‬
‫"
' 
' ‬
‫ 

'‪" 
 
,‬‬
‫"

 
  
,‬‬
‫ 
 "  ‬
‫' "  
"  
‪.‬‬
‫   ‬
‫ 

" 
  ‪,‬‬
‫  
  ‬
‫    ‪,‬‬
‫ 
"

'    ‬
‫ "  
 


‫ " "
" ‪" " ,‬‬

" 
    ‬
‫ 
'    "‬
‫ "
" 
 
‪.‬‬
‫ 
"

'  ‪-‬‬
‫ 
 
  ‬
‫   '  ‬
‫ ‪   , ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ "
 " 
 

‫ 
 ‪,  .‬‬
‫
 

‪ 500‬‬


– ‪   
,‬‬
‫   ‪
   .‬‬
‫ ‪,    -‬‬
‫    ‬
‫  
‪.  
,‬‬
‫ 
 
‪ 
  ,‬‬
‫   
 ‬
‫  ‪ 
 ,‬‬

   ‬
‫‪ 
 
 ,‬‬
‫   
‪  ,‬‬

  
 ‬
‫ 
 
‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫   ‪  ,‬‬
‫ ‪'  -  
,‬‬
‫  ‪   

-‬‬
‫ 
  
  ‪.‬‬

‫נשות החסידים‬
‫מכינות את ה'דינר'‬
‫     ‬
‫  
‪ ,  .‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ '' 
 ‪ .‬‬
‫ 
   ‬
‫   
 

‫ ‪. '  
,‬‬
‫  
 

‫ ‪   ,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫   
 

‫ 
 ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 

  ‪,‬‬
‫  ‪ 
.‬‬
‫  "  ‪,‬‬
‫" ' 
  ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫ 
 ‪ 
,‬‬
‫‪, 
  .‬‬
‫ " ' '
 ‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
  
 
 ‬
‫  
‪   
,‬‬
‫ 
 
 ‪ ,‬‬
‫  
 
‬
‫   
‪ .‬‬
‫ –   
‪,‬‬
‫  
 
 
 ‬
‫ ‪. 
 ,‬‬
‫   ‬
‫  
‪  ,‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫  
 
‪600‬‬

‫ ‪. 500 
  ,‬‬
‫    ‪, 100‬‬
‫ 
   ‬
‫    ‪.‬‬
‫
'  ' ‪ ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫‪, 
' ' , 
 ' :‬‬
‫'   ‪' , ,‬‬
‫ 
  ‪   ' ,‬‬
‫ ‪  ' ,
 ' ,‬‬
‫ 
‪, ' ' ,‬‬
‫ ' 
 
‪.‬‬
‫ "  ‬

'    ‪ ,‬‬
‫ "  
" ‪  ,‬‬
‫  ‪:‬‬
‫   "‬
‫] [  

  ‬
‫ ‪– ] "   ,‬‬
‫[‪   ,‬‬
‫ ‪ ] "  ,‬‬
‫[  ‪-  ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ '  ‪,‬‬
‫   ' ‬
‫"‬
‫ 

‪ ,‬‬
‫'  
 " ‪ ,‬‬
‫     ‪,‬‬
‫ ' 

) ‪,‬‬
‫" 
' 
 ‬
‫" ‪.(  ,‬‬
‫'    ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ –  "
‪,‬‬
‫ 
    ‪,‬‬
‫ 
‪ 
 -‬‬
‫  
‪  ' ,  .‬‬
‫ ‪ 
  
,‬‬
‫  
  ‪.‬‬

‫ג זה פלא בעיני‪...‬‬

‫מה יש להוסי על הדברי החוצבי להבות אש של כ"ק מו"ח אדמו"ר?‬
‫ ‪
  ' ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫‪,   
,‬‬
‫   
 "  ‬
‫  "‪  ' .‬‬
‫  ‪  
,‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬

‫הרבי‪ :‬לעמוד בקשר עם‬
‫התורמים‪ ,‬ולפרסם בעיתונות‬
‫ 
   '‬
‫    
 

‫ ‪:‬‬
‫  
‬
‫   

 ‬
‫     ‬
‫" ] –[ 
 "‬
‫] –[   ‬
‫ " ] [ ‬
‫ 

 '  ‬
‫  
 ‪.‬‬
‫  ‬
‫ ' " ] [ ‬
‫  

 ' ‬
‫ "  ‬
‫ " " ‪,‬‬
‫    

‫   ‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫ '‪.‬‬

‫ר' זלמן מסנגר על אנ"ש‬
‫ 
 
‪,‬‬
‫    "
 ‬
‫ 
‪   ' -‬‬
‫' ‪ 
    ,‬‬
‫ 
 ‪ 

 ,‬‬
‫   ‪.‬‬

‫ 
 
" 

‫  ‪ 
 ,‬‬

"
 
 ‪  .‬‬
‫    ‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
    
‪.‬‬
‫'  ‪  
,‬‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫  
  ‬
‫ 
‪ "  -‬‬
‫  
" '   ‬
‫   ‪ .‬‬
‫
  ‬
‫ ‪ '

" 
,‬‬
‫ " " "‪  , ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪   ,‬‬
‫ 
 ‪" 
 
.‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ 
 " ‪  -‬‬
‫  ‪'  ,‬‬
‫ 
    ‪,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫     "‪.‬‬
‫]   ‬

‫ 
"
 
‬
‫ 
‪' " 
 .‬‬
‫ 
   
 ‬
‫‪,   

 
,‬‬
‫  
 
 ‬
‫  ‪  
 -‬‬
‫  
  
‪,‬‬
‫   
‪ .‬‬
‫ 
‪   
,‬‬
‫    

‫' '  
  ‬
‫     

‪,‬‬‫ 
  ‪  ,‬‬
‫ 
 ‬
‫ ‪.‬‬
‫ " '   ‬
‫ " '  ‪ 
,‬‬
‫  ‪ 
  ,‬‬
‫    
‪ .‬‬
‫ 
'     
‪,‬‬
‫    ‬
‫ 
‪' .  ,‬‬
‫   

‫  

 [‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 902‬‬

‫‪53‬‬

‫אורות התניא בכלים דתיקון‬

,
"   '
,    
 ' 
 

. 
   

"  
 
: " 
  ... [
] " 
  
 ,[   ] " 
 - 
   

" " " 
 
 . .  
] " . " , 
,  
[ 
 "  

,    
  ,  
   
 " " " "
,    
   
    
, - 
, 
 

.'     

   
."  
 '    


,
"   
,  
 
,   
 
 

'   .  

    

 ,– 

  , 
   , 
  ' .    

   
    
, 
 .– 
 '
 ,   

  
 
,  
 
   

.   

.  ,  ' 


,  
  , 

, 

"  , 

  -   
  , 
. 

Mermelsteins
Shabbos Kiddush special!
For up to 50 people!

60y
$cas3
h and carr

‫התמסרות מוחלטת‬
‫לענייני הישיבה‬ 


"  
 , 
-   ' , 

  


"  
 ' , 
 

 - 
   
 ,   
 
 ,  

  
 -   
, 
 – 
. 
'   "
,""
" "  
 " ,  '  
    
 
  
 '

"  
 "  

, 
  
  
     
  ,   
" 

   

     

• Fish platter (gefilte fish) • Meat
platter • Cholent • Two types of kugel
• 15 LB of assorted salads • Hamotzi rolls

Call: 718–778–3100
All orders must be made by 4:00 pm on Wednesday before.

351 Kingston Ave. 

“ ‘ 
" •

54

‫  ‬

‫בין "פדה בשלום"‬
‫לי"ד כסלו תרפ"ט‬

‫תוך כדי לימוד במאמרי הרבי על הפסוק "פדה בשלום"‬
‫הבחנתי בפרט מעניין‪ :‬ברובם מציין הרבי לדרושי‬
‫החתונה‪ ,‬בחתונתו בשנת תרפ"ט • על הקשר ביניהם‪,‬‬
‫ואיך הכל קשור לתשיעי ‪ -‬במאמר שלפניכם‬
‫הרב נפתלי אסטולין‪ ,‬משלוחי כ"ק אד"ש בלוס אנג'לס קליפורניה‬

‫ ' " ‪ 
,‬‬
‫    ‬
‫" 
"‪:   ,‬‬
‫  ‬
‫ 
  ‪ " ,‬‬
‫"‪ 
"   
,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫ 
  

‫ " 
"   ‪ :‬‬

  
‪  ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
 
‪,‬‬
‫ ‪ 
,
 ,‬‬‫ 
 
 
) 

‫ – 
– (‪ 
 
,‬‬
‫   

 ‬
‫ 
 ‪  
 
-‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   
 

‫ 
‪  
,‬‬
‫‪:‬‬
‫‪ '' 
 .‬‬
‫'"'‪.
  
,‬‬
‫‪


  
.‬‬
‫‪- 
  ," ,‬‬
‫'‪ 
, 
  ' '  .‬‬
‫  
 
 – 
–‬
‫ !‬

‪"  
"  .‬‬
‫ 

 
‬
‫"   
– ‪.‬‬
‫ ‪ – 

 ,‬‬
‫ " ‪  ,‬‬
‫ 
 " 
 ‪,‬‬
‫  " ‪.‬‬

‫' ‪  
  :‬‬
‫  
‪,
 – -‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫  ‪, 
  ,‬‬
‫   ‪ : ,‬‬

 
‪–  

,‬‬
‫ 
 ‪."
  .‬‬
‫  
 "‬
‫   

‫   ;  ‬
‫   
  ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   
 ‬
‫ 
 
 
 ‪ ,‬‬
‫     

‫    
‪.‬‬

‫מלחמות ושלום‬
‫  

" 
"‪,‬‬
‫  
   ‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
  

‫ "‪
 – ,‬‬
‫  
‪
 
– -‬‬
‫  –  ‬
‫" ‪    ,‬‬

‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫  ‪  

 ,‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫ 
 
 ) ‪,‬‬
‫(‪:‬‬
‫"‪  –  ,‬‬
‫ 
' ‪  .‬‬

‫מה התפקיד שלנו?‬
‫"  
" ‬
‫  "  " 

‫ 
  ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫ 
"‪.‬‬
‫ 
‪.   ,‬‬
‫ 
 
 ‪ ,‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫ !‬
‫ 
‪
 ,‬‬
‫  ‪;   ,‬‬
‫  

  ‬
‫    ‪,‬‬‫     ‪,‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ 
  
!‬
‫  ‘ ‪• 902‬‬

‫‪55‬‬

‫שולחן שבת‬

‫מחילת עוונות‬
‫ג לחת וג לכלה‬
‫מהי הסיבה שביום החתונה נמחלים כל עוונותיהם של חתן‬
‫וכלה‪ ,‬ומדוע לומדים זאת דווקא מחתונתו של עשו הרשע ולא‬
‫מחתונתם של האבות? ואיך משתלבים פה חמשת הכוחות‬
‫הרוחניים שיש ביהודי? • מבט מיוחד ומרתק לפרשת–השבוע‪,‬‬
‫לפי מדרשי חז"ל‪ ,‬הקבלה והחסידות לאור תורת חב"ד‪ ,‬מוגש‬
‫לרגל יום י"ד בכסלו‪ ,‬יום נישואי הרבי והרבנית‬
‫מאת הרב יוסף קרסיק‬
‫שליח הרבי ורב אזורי בת חפר ‪ -‬עמק חפר‬

‫נ‬

‫  ‬
‫ 

‫ ‪ 

- 2‬‬
‫  
‬
‫ ‪ –  #‬‬
‫ ‪ 
 
 ,#‬‬

 
‪-    ,‬‬
‫" ‪.
#‬‬
‫ ‪ 

 #‬‬
‫ ‪ 
 
 ,# 
#‬‬
‫ 
 ‪# # 
 ? ,‬‬


    ‪,‬‬
‫ 
   

‫ 
‪ 
  . .‬‬
‫  ‪.#‬‬
‫ 
‪   #‬‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫ 
 ?  ‪,‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫  ‪  
 ,‬‬
‫ 
   ?‬
‫      ‬
‫  ‪ 
 
-‬‬

‫‪56‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫ 

‫ 

‫‪1‬‬


 
 
‬
‫ 

  
‪ .‬‬
‫
  
 

‫  
‪ 

 -‬‬
‫     ‬
‫ ‪ 
  
.‬‬
‫   

‫   )"  ‬
‫ 
"(‪.‬‬
‫    ‪ -‬‬
‫     


‫ 
‪ 

  ,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ ?‬
‫ ‪  
#‬‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫  
  ‪.‬‬
‫    
‬
‫    ‬
‫   – ‪.‬‬
‫ 


‫ ‪   ,‬‬
‫ 
 
‪ 
 .‬‬

‫ 

 ‪    ,‬‬
‫  
 
 ‪,‬‬
‫    ‬
‫  
  ‬
‫  ) 
 ‬
‫  
(  
 ‬
‫ ‪.‬‬
‫  
‪,  #‬‬
‫ ‪,
    ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 


  

 ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   
  ‬
‫  
 

‫   ‪  -‬‬
‫    ‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫ 
‪   :‬‬
‫   
 

‫   
 ‪ ,‬‬
‫  

  
‬
‫ 
 
  
‪ ,‬‬
‫   
  
‪,3‬‬

‫  

 

‫ 
‪ ,  -‬‬
‫  ‪. 

,‬‬
‫    ‬
‫ ‪  -  

,‬‬
‫
 ;  

‬
‫ ‪ 
 ,  
,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ 
   
‪
,‬‬
‫  ‪     .‬‬
‫     ‬
‫ ‪.‬‬

‫עשו ‪ -‬יהודי מומר‬
‫   
‬
‫ 
 ‪  :‬‬
‫     ‬
‫  
 
‪,  
,‬‬
‫   
    ‬
‫‪  
  ,‬‬
‫  ?‬
‫ 
 
‪ 
 :‬‬
‫ 
 

 ‬
‫    ‪ -‬‬
‫‪-  
  ,‬‬
‫     ‪ ,‬‬
‫ 
   ‪
,‬‬
‫    ‪...‬‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫ 
  
‪ 
,‬‬
‫  
  ‬
‫ ‪ 
  
-‬‬
‫  ‪ 
 -‬‬
‫   ‪.‬‬

‫יחידה שבנפש‬
‫     ‬
‫  
 
‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    

‫    

‫ ‪  
 ,‬‬
‫ ?‬
‫      –‬
‫   ‪:‬‬
‫ 
 

 –‬
‫ 
  ‬
‫  
 
 ‪,‬‬
‫ 
 
 
 ‪,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫   ‪  -‬‬

‫    ‬
‫  ‪ # .‬‬
‫ 
 
 
 

‫   

‪? .‬‬
‫   ‪ 

,‬‬
‫  
 


‫    ‪ ,‬‬
‫ 

‪   .‬‬
‫ ‪-  , 
 
 ,‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫   !  ‬
‫    

‬
‫  ‪.‬‬
‫   
 

‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ 

  
 ‬
‫ ‪  
  ,‬‬
‫ ‪.'   
,‬‬
‫ 
 
 ‪  ,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫ 
  
‪:‬‬
‫‪
, , ) 
(1‬‬
‫ (‪ 
) (2 .‬‬
‫  (‪ 
) 
(3 .‬‬
‫ (‪ (5 .( ) (4 .‬‬
‫) (‪.‬‬
‫   
 ‬
‫ 
 
  ‪:‬‬
‫ 
‪   
 -‬‬
‫  ‪ -  .‬‬
‫ ‪ .  - 
.4‬‬
‫  ‪–    .‬‬‫ ‪.  ,‬‬
‫)   
 ‬
‫ ‪ 
: 

,‬‬
‫ ‪ 
.  .‬‬
‫  
‪.

  .‬‬
‫   
 (‪.‬‬
‫ 
 ‪ # #‬‬
‫  

  ‬
‫     ‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬

‫התגלות כוחות הנשמה‬
‫בימות המשיח‬
‫ 
 
  ‬
‫    
‬
‫ 
‪, ,# #  ,‬‬
‫    ‬
‫   

‬

‫  ‪:‬‬
‫ ‪

 -‬‬
‫ 
)   ‬

 (‪  .‬‬
‫ 
 
)  ‬‫  ‪.(  ,‬‬
‫  

 
-‬‬
‫ 
)  
(‪.‬‬
‫ 
‪
 -‬‬
‫ 
)  
 ‬
‫  
‪.(  ,‬‬
‫   
‪ -‬‬

 
) 
 

‫ (‪.‬‬
‫   
 ‬
‫    
‬
‫    ‬
‫ 

   ‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫
   
‪,‬‬
‫ 
 ‬
‫ 
‪
 ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   
  ‬
‫ 
 


 ‪.‬‬
‫  
 

‫  ‪   ,‬‬
‫    
‪,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ ‪. 
,'  
 :‬‬
‫ ‪.‬‬

‫   

‫  ‪:‬‬
‫‪ryk613@gmail.com‬‬

‫‪ 
 , 
 
(1‬‬
‫ –‪.‬‬
‫‪  ,  

(2‬‬
‫    
  ‬
‫‪  
 –  ,‬‬
‫ 


 
‪  # -‬‬
‫ 


 
 
‪  ,‬‬
‫ 
 
‪.#‬‬
‫‪ 
    (3‬‬
‫  
 
 ‪ ,‬‬
‫
– ‪-  
  #‬‬
‫ ‪  )   
  ,‬‬
‫ (‪.#‬‬
‫‪ . 
 ,  (4‬‬
‫ 
 
 – 
‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 902‬‬

‫‪57‬‬

‫ 

  –‪770‬‬
‫אנו נמצאים בדור השביעי‪ ,‬עלינו למלא את התפקיד‬
‫שהטיל הרבי מלך המשיח שליט"א על כולנו‪ .‬עלינו‬
‫לחיות עם הרבי ועלינו לחיות עם משיח בפועל ממש‪.‬‬
‫מנושאים אלה אי אפשר לסגת ועל נושאים אלה‬
‫אי אפשר להתפשר‪ .‬כי ללא נושאים אלה‪ ,‬אין ערך‬
‫לשום נושא חסידי אחר • יומנו של תמים בבית חיינו‬

‫חודש הגאולה‬

‫במקו בו היא מתחילה‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ ' '  '  ‬
‫'‪ "  ,‬‬
‫ " ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫  ‪:‬‬
‫"   " "‬
‫   ‪,‬‬
‫‪ " ;"  " :‬‬
‫"; "  ‬
‫ ";    ‬
‫    ‬
‫  ‪   .‬‬
‫    ‪ 
,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‬
‫   ‪.‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫  ‪ -‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫   ) ‪:‬‬
‫  (‪  ,‬‬
‫    

‫‪58‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫ ‪." ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   ' ‬
‫ "‪   ,‬‬
‫  ‪    .‬‬
‫'   ‪ " :‬‬
‫  ‪."..‬‬
‫   " ‬
‫ ‪  " .‬‬
‫‪   ,‬‬
‫ ‪ 
 . -‬‬
‫  
 

‫ 
 
  ‪.‬‬
‫‪".‬‬
‫"   ‪' -‬‬
‫ ‪   -‬‬
‫ 
 " ‪.‬‬
‫     ‬
‫   ‪  .‬‬
‫     ‬
‫ ‪ 
 ,   .‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫ 
   
  ‬
‫""‪.‬‬
‫' ‪ '   ,‬‬
‫ "  '  "‪:‬‬
‫" ‪  
 . .‬‬

‫ 


‪ 
  
. .‬‬
‫ ‪, 

 ,‬‬
‫  
  ‬
‫  ‪...  -‬‬
‫   ‬
‫ ‪ 

,‬‬
‫‪... 
 ,   ,‬‬
‫
 

 
 ‬
‫
‪."...‬‬
‫  ‪,‬‬
‫   ‬
‫ ‪    :‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  " "‬
‫
 "  ‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪''  ,‬‬
‫' ' ' '  !‪ ..‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  
 ‬
‫ " ‪ , -‬‬
‫   ‪:‬‬
‫    

‫ ‬
‫  ‪.‬‬
‫ ‪.  ,770 -‬‬

‫ 
 

 
" 
 "‬

‫יו ראשו‪,‬‬
‫אדר"ח כסלו‬

‫ 

‫
‬
‫ ‬
‫    ‬
‫ 

" ‬
‫ 


  ‪-‬‬
‫ 

 ‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫–‪ , 
 770‬‬
‫ 
 ‪,  .‬‬
‫    

‬
‫
 
‪  ,‬‬
‫   
 ‬
‫   

  

‫ 
 ‪.‬‬
‫   ‪ 770‬‬
‫   
" ‬
‫ ‪,    .‬‬
‫ 
' ' 


" ‪..770– " .. .‬‬
‫
 ‪! 
  ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 

– 
 ‬
‫ ‪ 
 .770 -‬‬
‫  
‪  770‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫"
‪ 
 , ,‬‬

‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
    ‬
‫  " 
‪  -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫   ‫    ‬
‫ 
‪   
.‬‬
‫ 
  
‬
‫  
 
"‪  ,‬‬
‫  
  

‫   
  
‪.‬‬‫   ‬

  ;  ‪-‬‬

  ;   ‬
‫   
; ‬
‫ 
  ‬
‫  
 
 

‫ 
    ‬
‫    


‫  

"  ‬
‫    

‫
‪.‬‬
‫  ‪,‬‬
‫   


‫"   ‪,‬‬
‫
   
 ‬
‫   

 !‪..‬‬

‫    

‫ 

  " ‬
‫ –‪ ,
 .770‬‬
‫ "
    ‬
‫ ‪  
,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫  
 ‬
‫'  ‪ 
,' . .‬‬
‫ 
  

‫ 
" ‪ -‬‬
‫ ‪   
.‬‬
‫ 
 ‪...‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫‪ 
.   770‬‬
‫ 
   ‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬

‫יו שני‪,‬‬

‫בדר"ח כסלו‬
‫'ראש חודש של גאולה'‬
‫"  
'   

‫ ";   
"‬
‫   " 
; ‬
‫    

"

‫ 
   ‬
‫" ‪ "
 -‬‬
‫ 
 

!  ‬
‫ " "
"  ‬
‫  ‘ ‪• 902‬‬

‫‪59‬‬

‫  
–‪770‬‬

‫  
‪' '  
,‬‬

‫'  
 ' ‬
‫ ' 
 
"‪.‬‬
‫  " 

‫  
)  (‬
‫ 

 " 
"‬
‫ 

‪  " . .‬‬
‫ 
""‪.‬‬
‫    ‬
‫   

‪,‬‬
‫ 
 
‬
‫    
‪.‬‬
‫ 
  ‪
,‬‬
‫ 
‪ "   ,‬‬
‫   ‪
 ,‬‬
‫ " "
" '‬
‫    
‬‫ ' '  '‪...‬‬
‫   –‬
‫  
‪ ' ,‬‬
‫ ‪  ' "
 ,‬‬
‫ ‪. 
  
 ,‬‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫ 
  ‬
‫   
 ‬
‫ ‪ ,  .‬‬
‫  
' ‪ ,‬‬
‫ 
' 

 
' ‬
‫ ‪.‬‬

‫יו שלישי‪,‬‬

‫ב' כסלו ‪' -‬חודש הגאולה'‬
‫'  
" ‪    ,‬‬
‫   " ‪.‬‬
‫   " "
"‬
‫    ‬
‫ ‪ ,  .‬‬
‫ –‪, 
770‬‬

‫‪60‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫  
 
  ' '   
 

‫  ‪.‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫ 
  ‬
‫   
 ‪ , .‬‬
‫ ‪"
  ,‬‬
‫ "‪... ,"
  ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  
" "
"‬
‫ 
 
 
 ‪.‬‬
‫ ‪ 770–  ,‬‬
‫   
‪-‬‬
‫ 
"

  ‬
‫   ‪.‬‬
‫ ‪ -  770‬‬
‫ ‪.  -‬‬
‫ 
 


‫   
'‬
‫  
' ‪ 
,‬‬
‫" "  

"‬
‫ ‬
‫ ‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫  
 
 ‬
‫  
‪.‬‬

‫יו רביעי‪,‬‬

‫ג' כסלו ‪' -‬חודש הגאולה'‬
‫    ‬
‫ 
  
 ‬
‫ ‪    .‬‬
‫    

‫  ' ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪  
.‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 

  ‪-‬‬

‫ 
  ‬
‫   '  
'

‫" "  

"‪.‬‬
‫    
 ‬
‫ 
‪.‬‬
‫  ‬
‫  "  ‬
‫‪ .   ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‬
‫ 
‪.‬‬
‫ ‪,  ,‬‬
‫   ' ‬
‫ ‪"
" " 
,‬‬
‫‪." ,‬‬

‫יו חמישי‪,‬‬

‫ד' כסלו ‪' -‬חודש הגאולה'‬
‫  
  

‫ 
  '‬
‫   
' ‪,‬‬
‫    ‬
‫'  
'  "‬
‫ "
"  

 

‫ ‪.‬‬
‫ ‪  " ,‬‬
‫'‪  ."..‬‬
‫  ‪   
,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   

 
 ‪.‬‬
‫ ‪ 
770‬‬
‫  ; ‬
‫    ‬
‫   ‬
‫   ‬
‫ 
'  ‪  ,‬‬

‫   ' ‬
‫ ‪  
   
,‬‬
‫    ‬
‫ 
‪.‬‬

‫  "‪.‬‬
‫    
"‪,‬‬
‫   ‬
‫  
'  '‬
‫ 
‪   .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   

‪.‬‬

‫    ‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫ ''   ‬
‫   ‬
‫ 


"‪.‬‬
‫ 
  ‪-  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  

‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫    

‫' '  ‬
‫  " "
" ‬
‫  ' 
'‪.‬‬
‫  

 ' ‬
‫ ‪'  ' 
,‬‬
‫   

‫ ‪ ' 
 ' .‬‬
‫ ‪ 
' 
 '  ,‬‬
‫   
  ‬
‫ "   ‬

‫שבת קודש‪,‬‬

‫יו שישי‪,‬‬

‫ה' כסלו ‪' -‬חודש הגאולה'‬

‫פ' ויצא‪ ,‬ו' כסלו‬

‫יו קישורי התנאי של הרבי‬
‫שליט"א והרבנית‪.‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ 
 '  ' 

‫ ‪-  " .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    
" ‬
‫ 
  
‪  ,‬‬
‫ ‪  , ,‬‬
‫ 
  ‪..‬‬
‫  

' ‬
‫ 
' ‪  
 .‬‬
‫   
"‬
‫ "  

"‪.‬‬
‫ 
‪   1:30‬‬
‫'
" "  


"‪,    .‬‬

‫  ‬
‫ ‪ 
'  ' 
.‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
 
" ‪.‬‬
‫ '  ' ‬
‫ " ‪ ..!   -‬‬
‫?!‪...‬‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫‪ .   770‬‬
‫    ‬
‫  
"‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫–‪  . 
 770‬‬
‫ " "  


" 
'  ' ‬
‫ 

‪.‬‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫   ‬
‫ 
'  '
 

‫ ‪   , 
  .‬‬
‫ 
  ‬
‫    

‫ ‪.‬‬
‫ 
 ‪770– ,‬‬
‫ " 
' ‬
‫ 
' ‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 902‬‬

‫‪61‬‬

‫ 
 ‬
‫בשבוע בו ארצות–הברית רשמה לעצמה‬
‫נקודת זכות בטבלת השפיות וחזרה בה‬
‫מהסכם מטורף שהיה אמור לאפשר‬
‫לאיראנים להמשיך להעשיר אורניום‬
‫כרצונם‪ ,‬דווקא בארץ ישראל נשמעו קולות‬
‫לשיתוף פעולה עם חלוקת ירושלים ‪ -‬ודווקא‬
‫מח"כים חובשי כיפות )שחורות( ששכחו‬
‫שגם בסוגיה הזו יש לתורה מה לומר‬
‫מאת‪ :‬שלום בער קרומבי‬

‫‬

‫מה שח"כ‬
‫ליצמ שכח‬

‫   –‬
‫  ‬
‫  ‬
‫  ‬
‫  ?  

‫ 
 
‪  -‬‬
‫  
?‬
‫   
  ‪:‬‬
‫  
 – ‬
‫ 

  

‫ 
 

 

‫ ?‬
‫    
‪ .‬‬
‫  
 ‬
‫ 
   –‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫     ‬

 ‪   .‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪   .‬‬

‫‪62‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫ 
  
‬
‫  ‪  .‬‬
‫    ‬
‫ 

 –‪ 
,‬‬
‫  –  ‬
‫  
‪.‬‬
‫  
‬
‫  
‪  
.‬‬
‫ 

 
 ‬
‫  
  ‬
‫    
 

‫ ‪ 
.‬‬
‫  

‬
‫ 
  ‬
‫   ‬
‫ ‪
   .‬‬
‫ – 
‪ ,‬‬
‫   
 ‪ :‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ 
  ‬

‫ 
  ‪,‬‬
‫
  ‬
‫  

 ‬
‫ 
‪.‬‬
‫   

‫ 
 
  ‬
‫   ‬
‫ ‪  
,‬‬
‫ –

 ‬
‫  ‪ .‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫ 
‪  
.‬‬
‫ – 
   ‬
‫ – 
‪ ,‬‬
‫ 
  
 ‪ 
 .‬‬
‫    ‬
‫
 
  
"‪.‬‬
‫    
‬
‫ 
 
 ‬
‫   
 
 ‪-‬‬
‫  
 
?‬

‫אינטרס של אמריקה‬

‫   
‬
‫ 

 
  ‬
‫   ‪
 ,‬‬
‫   " ‪.‬‬
‫ 
 
‪  ,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫ 
   

‫
 
 
 
‬
‫  – 

‫ 
  
 ‬
‫ 
  –‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫  

 
‬
‫ 
  
‪ .‬‬
‫ 
   
 ‬

‫ƒ‬

‫   
 
‬
‫   ‪,‬‬
‫ 
 
‬
‫ 
   ‬
‫ ‪ 
   :‬‬
‫ –  
 
 ‪-‬‬
‫     ‬
‫ – "
‪  
,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫

‪.‬‬

‫מהל לא מפתיע‬

‫   
 ‬
‫'   – 
‪,‬‬
‫   
  ‬
‫  
  

‫    

‫ראשי המפלגות החרדיות שלא מבינים שאותה‬
‫תורה שמצווה "והגית בו יומם ולילה" אוסרת‬
‫למסור שטחים‪ .‬חבל שח"כ ליצמן הספיק לשכוח‬
‫כה מהר את הטילים שנפלו רק לפני שנה על חסידי גור‬
‫באשדוד‪ .‬הטילים שנורו מהישובים שליצמן סייע לעקור‪,‬‬
‫לא הבדילו בין כיפה סרוגה לכיפה שחורה‪ .‬עבורם היה‬
‫ברור שיהודי הוא יהודי הוא יהודי‪.‬‬
‫  
‪
,‬‬
‫ 
 
  
 

‫ ‪  .‬‬
‫  

‪ ,‬‬
‫    

‫  
 ‪ -‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫  
–   

‫ 
 ‪.‬‬
‫  

 ‬
‫ ‬
‫ 
– ‬
‫ ‬
‫ ‪–    .‬‬
‫  ‪
  -‬‬
‫

  


‫ ‪ – 
-‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫  

‪  .‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ 
    ‬
‫   

‪.‬‬

‫  
 ‬
‫   
 ‬
‫  ‪  "  .‬‬

"    

‫ 
 
  

‫  ‪  
.‬‬
‫  
 

‫   ‪
.‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫   " 

‫ 
"
   ‬
‫ ‪   
.‬‬
‫  
 

‫ 
  ‬
‫ 
‪  .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫ 

‪ 
 ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫    ‬
‫ 
   ‬
‫ 

‫  ‬
‫" "‬
‫ ‪
  
,‬‬
‫ 
–  
  ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   
‬
‫ 
 ‬
‫   " ‪ .‬‬
‫  " 
"‪:‬‬
‫   
‪.‬‬

‫להצמד לתורה!‬

‫ 
  ‪ -‬‬
‫   ‪ 
-‬‬
‫  ‪   :‬‬
‫    


‫   ‪  .‬‬
‫

 
  ‬
‫    
‪ ,‬‬
‫ 
   
 ‬
‫ 
  
"  ‬
‫ "   
‪.‬‬
‫ 
  ‪  -‬‬
‫  ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫   ‪  -‬‬
‫ 
 ‪
 .‬‬
‫     ‬
‫ 

  ‬
‫ 
‪ – 
  .‬‬
‫ 
"  
‪ :‬‬
‫ 
  ‪  -‬‬
‫
 ‪. 

 -‬‬
‫  ‪    .‬‬
‫ 
   

‫ 
   ‬
‫
‪.‬‬
‫ 
"  
‬
‫  
 

‫   
‪ 
 .‬‬
‫ 

  ‪ ,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫   
   ‬
‫ ‪.‬‬
‫  


‫
  
‬
‫   ‪  
,‬‬
‫ 
‪   :‬‬
‫ 
    
‬
‫   
‬
‫ 
 '   

‫ 
  
‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 902‬‬

‫‪63‬‬

‫ 

‫סופה קטלנית בפיליפיני;‬
‫אי נפגעי יהודי‬

‫    
 ‪,‬‬
‫    
 ‪ 
  
.‬‬
‫" "‪  ,
" 300–
   
,‬‬
‫ 
 ‪  
   .‬‬
‫‪.  
 600–  ,‬‬
‫ "   ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪  
  ,‬‬
‫ 
  ‪  . 
  ,‬‬
‫  
 
  ‪.‬‬
‫  
 
‪ 
 
 " :‬‬
‫    

  " ‬
‫ 
‪ 
 " :  
.‬‬
‫    ‪  
 ,‬‬
‫ ‪  
 ."    ,‬‬
‫     
 
‪.‬‬
‫ "  '  
'‪ 
 ,  ,‬‬
‫ 
    
‬
‫  
 
  ‪.‬‬

‫אות בספר התורה בתערוכת בייבילנד‬

‫  ‪,‬‬

   

‫  ‪,‬‬
‫ " ‬
‫‪  ,‬‬
‫ ‪ ,‬‬
‫  
 ‬
‫ 
 "‪ .‬‬
‫  
 ‪,‬‬
‫ 

 ‬
‫  ‪.‬‬
‫ ‪ 
,‬‬
‫  ‪  
  ,‬‬
‫  ‪  

  ,‬‬
‫  ‪" ,    ,‬‬
‫  

 ‪.
 ,‬‬

‫מאות עולי השתתפו‬
‫בטקס 'קבלת שבת' של יד לאחי‬

‫    ‪  
,‬‬
‫ 
    ‪ 
 
,‬‬

‪  
' 
 ' 
  .‬‬
‫ 
  
 ‪.‬‬
‫‪  ,
   ,‬‬
‫  
 
‪,  
 ,‬‬
‫   
  ‪  -‬‬
‫ 
 

   ‪.‬‬

‫‪64‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫   ' ‪  -‬‬
‫  
'    – ‬
‫ ' ‪    .‬‬
‫
       ‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫‬
‫ 

‫ ‬
‫ 
'  ‬
‫  " 

‫  
 ‬
‫   " 

‫ " 

‫  ‪.‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   
"‬
‫ 
   ‬
‫ 
  
‪.‬‬

‫התוועדות ראש חודש כסלו בנחלת הר חב"ד‬

 
 
   

  
  
    

" 
     
 

   ." 
 
   
   
  
.   

,      
"    ,    

       

.   

‫התוועדות ראש חודש כסלו מצפת לבת י‬ 

‫ רישו לצבאות הש‬:‫חדש‬
‫ג באמצעות האינטרנט‬ 

 ' 
"
, 

  
  
  
  

 
  
 " 
 
 
. 

  
  ,  

,   
. " 
 


  
    
  

.  
 

,  
 " ' 
 '   

      
,  . 
   
, 
, 
 
 
  
   
 
  
  
 

  

 ' '   
.www.tzivoshashem.net : 
 

'‫ראש חודש כסלו ב'חנו לנער‬

 '  '  

 


 "   

, 
 

.  
   
, 
  
 
 
' 
 '  
  

.  
 
  
Ä®°²¯½Á¬¹

Ǹ¯½ÆÀ¸²

³´Å½Ç°¼´»¸Å 

ÆÇ
ÆÇ 

Ç´Á½ǯ´Ã½¼´°»¯aÉ´¿´½Éa´¯²¸´
Ç´Á½
Ç´
Ç
´Á
Á½
½ ǯ
¯´Ã½
¯´
´Ã
ý
½ ¼´´°
´°»
°»
»¯
¯ a É´´¿
´¿´½
¿´´½
½É
Éa ´´¯²¸
´¯
¯²
²¸¸´

³¸·¸»ÆɻɴÇÈï 
¶½È¼º»³ÈÁÉÈ

É´¿´É¶»ɸ»·¸±¸²³Æó 

ÆÇ 

a¼¸·Çû

a DVDa´¯²¸´a¾·¸»ÆÉa¼»Åa

¼¸È¿»ɽ»Å»É´ÇÈï

WWW.DISKMEIR.CO.IL 

  

"
"   

("
 "
)

65

• 902 ‘  

‫נולדו במזל"ט‬
‫•  
'   ‪ ,‬‬
‫  ;  ‬‫ ‪'  
; ,‬‬
‫  ‪"
" " 
,‬‬
‫ ‪  ;  ,‬‬
‫ 
 ‪  ; ,‬‬
‫ ‪. ,‬‬
‫•  
'  
‪-‬‬
‫  ‪.‬‬
‫•  
'  ‬
‫ 
‪ - "  ,‬‬
‫ ;  
' ‬
‫ ‪ 
; 
,‬‬
‫' ‪;"  ,‬‬
‫ 
'  ‪ ,‬‬
‫;  
' ‪.  ,‬‬
‫•  
'   ‬
‫ ‪ - "  ,‬‬
‫ ;  
' ‬
‫   ‪;"  ,‬‬
‫ 
'  ‪. ,‬‬
‫•  
'   ‪-‬‬
‫  ‪.‬‬
‫•  
'  ‪ 
,‬‬
‫" "
"  ‪-‬‬
‫  ;  

‫'   ‪ ,‬‬
‫ ";  ‪; ,‬‬
‫ 
  ‪" ,‬‬
‫ ";  
' ‬
‫ ‪ '  
;" ,‬‬
‫ ‪ " " ,‬‬
‫ "‪. ,‬‬
‫•  
'  ‪,‬‬
‫ " ‪ ;  -‬‬
‫ 
'
 
‪ ,‬‬
‫ ";  
'   ‪,‬‬
‫ ;  
'  ‪ ,‬‬
‫ ";   
‪ ,‬‬
‫ "‪.‬‬

‫‪66‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫•  
'  ‪- ,‬‬
‫  ;  

‫  ‪ 
 ,‬‬
‫
 " " "‬
‫' 
 ' ;  
 ‬
‫ 
 
 ‪" 
,‬‬
‫"
"   ‬
‫ 
‪. ,‬‬
‫•  
'  ‪,‬‬
‫  ‪ ;  -‬‬
‫ 
'  ‪ ,‬‬
‫;  
' 

‪ ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•  
'  ‪" 
,‬‬
‫"
"  ‪;  -‬‬
‫  
'  
‪,‬‬

 " "
" " ‬
‫;  
'  
‪ ,‬‬
‫ ";  
'  
‪,‬‬
‫
;  
'
  ‬
‫ ‪ 
 
 
,‬‬
‫ " ;  

‫ ‪.  ,‬‬
‫•  
'  ‪,‬‬
‫ " ‪ ;  -‬‬
‫ 
'   ‪,‬‬
‫ ";  
'  ‬
‫ ‪. 
,‬‬
‫•  
'  ‪ ,‬‬
‫ " ‪ ;  -‬‬
‫ 
'
  
‪ ,‬‬
‫ ";  
' ‪,‬‬
‫ ‪. ,‬‬
‫•  
' ‪ ,‬‬
‫ ‪ ;  -‬‬
‫ 
'  ‪; 
,‬‬
‫ 
'  ‪ 
,‬‬
‫" "
"  ‪ ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•  
' ‪ ,‬‬
‫ ‪.  - 
,‬‬
‫•  
' ‪ ,‬‬
‫ " ‪ ;  -‬‬
‫ 
'    ‪,‬‬

 " "
" ;‬
‫ 
'    
‪,‬‬
‫ ";  
'   ‪,‬‬
‫ "‪.‬‬

‫•  
' ‪ ,‬‬
‫ " ‪ ;  -‬‬
‫ 
' 
‪; ,‬‬
‫ 
'  ‪."  ,‬‬
‫•‬
‫•  
' ‪ ,‬‬
‫ " ‪;   -‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫;  
' 
 ‪ ,‬‬
‫‪.‬‬
‫•  
'  ‪,‬‬
‫ ‪ ;  -‬‬
‫ 
'  
‪; ,‬‬
‫ 
  ‪.  ,‬‬
‫•  
'   ‪- ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫•  
'  ‪ 
,‬‬
‫ ‪  -‬‬
‫•  
' 

‪,‬‬
‫  ‪ ;  -‬‬
‫  ‪ 
; ,‬‬
‫'   ‪
" " 
,‬‬
‫"‪.  ,‬‬
‫•  
' ‪,‬‬
‫ ‪;  -‬‬
‫  
'  ‪,‬‬
‫;  
' 
 ‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•  
'  ‪,‬‬

 " "
" ‬
‫  ;  
‬‫' 
 ‪; ,‬‬
‫ 
' 
 ‪. ,‬‬
‫•  
'  ‬
‫‪"
" " 
,‬‬
‫ ‪;  -  ,‬‬
‫  
'  ‬
‫ ‪ 
'  
;
 ,‬‬
‫  ‪ 
; 
,‬‬
‫' 
 
‪ 
 
,‬‬
‫ " ‪.‬‬
‫•  
' ‪ ,‬‬
‫ " ‪ ;  -‬‬
‫ 
'  ‪. 
,‬‬
‫•  
'  ‪  ,‬‬
‫  ;  
‬‫' 
‪ 
; 
,‬‬

‫'  
‪. 
,‬‬
‫•  
'  ‪ ,‬‬
‫ ‪ ;  -‬‬
‫ 
'  
‪ ,‬‬
‫ ;  
'  
‪,‬‬

 " "
" 
‪,‬‬
‫ ; 
 '–‬
‫ ‪." ,‬‬

‫הגיעו למצוות‬
‫•  
' ‪- ,‬‬
‫  '  ‪.‬‬
‫•  
'   ‪,‬‬

 " "
"  ‬
‫  ' ‬‫   
' ‬
‫  

;  
'‬
‫
  ‪.‬‬
‫•  
' ‪ ,‬‬
‫ " ‪ '  -‬‬
‫ ;  
' ‬
‫  ‪;"  ,‬‬
‫ 
' 
  ‪,‬‬

 " "
" ‪.‬‬
‫•  
  ‪,‬‬

 " "
" ‬
‫ ‪'  -  ,‬‬
‫  ; ‬
‫ 

‪  ,‬‬
‫ ";  ‪; ,‬‬
‫ 
'  ‪ 
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•  
'  ‪,‬‬
‫  ‪ '  -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•  
'   ‪,‬‬

 " "
" ‪,‬‬
‫ ‪ '  -‬‬
‫ ;  ‬
‫ ‪  
; 
,‬‬
‫   ‪" " ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•  
'  ‪
 ,‬‬
‫  ' ‬‫ ‪.‬‬
‫•  
'  ‬

‫ 
‪'  - ,‬‬
‫   ‪.‬‬

‫ 
 
" ‬
‫  
'  ‪,‬‬
‫
‪.‬‬

‫ ‪ '  
-‬‬
‫ "   
'‬
‫ ‪. ,‬‬

‫באו בקשרי שידוכי‬

‫•  
‪ - ,‬‬
‫ '   

‫ 
"  
'‬
‫ ‪. ,‬‬

‫•  
' ‬
‫
‪ 
- "  ,‬‬
‫ '  " ‬
‫  
'  
‪,‬‬
‫
  
'‬
‫   ; ' 

‫ ; 

; ‬
‫ 
;  
'
‬
‫ 
;  
' 

‫ ‪.‬‬

‫•  
'  ‬
‫ ‪"
" " 
,‬‬
‫  ‪'  -‬‬
‫  
 
"‬
‫  
'  ‪,‬‬
‫ ";  ‬
‫ ‪'  
;" ,‬‬
‫ 
 ‪." ,‬‬
‫•  
'  
‪,‬‬
‫ " ‪'  -‬‬
‫  
 
" ‬
‫  
'  ‪  ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫•  
'   ‪ ,‬‬
‫ ‪ 
 '  -‬‬
‫ 
"  
'‬
‫ ‪. ,‬‬
‫•  
' 
‪,‬‬
‫ " ‪'  -‬‬
‫  
 
" ‬
‫  
'  
‪; ,‬‬
‫  
'  ‪,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫•  
' 

‫ ‪'  - 
,‬‬
‫  
 
"‬
‫   
' ‬
‫ ‪"
" " 
,‬‬
‫ 

; ; 


‫ ‪'  
;" ,‬‬
‫  ‪"  
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•  
'  ‬
‫‪-  ,  ,‬‬
‫  '   

‫ 
"  
'‬
‫ ‪. , ,‬‬
‫•  
'  ‪,‬‬
‫
 ‪ '  -‬‬

‫•  
'  
‪,‬‬
‫
 ‪ '  -‬‬
‫ 
 
" ‬
‫  
'   ‪,‬‬
‫
‪.‬‬
‫•  
'  ‪ ,‬‬
‫ ‪ '  -‬‬
‫ 
 
" ‬
‫  
'  ‪. ,‬‬

‫הקימו בית בישראל‬
‫ בית חב"ד‬‫•  
'  ‬
‫‪ 
- "  ,‬‬
‫ '  " ‬
‫  
'  
‪,‬‬
‫ ;  
'‬
‫   
; ‬
‫ 
 ;  
' ‬
‫ ;  ‪.‬‬
‫•  
' ‬
‫‪"
" " 
,‬‬
‫
 ‪ '  
-‬‬
‫ "  ‬
‫  
'  ‪,‬‬
‫ " "  
;‬
‫  
 ‬
‫‪  ,‬‬
‫" ;  
‬
‫  ‪ " ,‬‬
‫ "  
;  

‫ ‪ " " ,‬‬
‫ "  
; ‬
‫ 
‪. 
 ,‬‬
‫•  
'  ‪,‬‬

‫•  
  ‬
‫ 
‪  ,  ,‬‬
‫ 
 ' ‬‫ "  
'‬
‫  ‪ ,‬‬
‫;  
' ‬
‫ 
;   ‪.‬‬
‫•  
'  ‪ ,‬‬
‫ ‪ '  
-‬‬
‫ "   
'‬
‫ 
‪"
" " 
,‬‬
‫ ‪ ; 
,‬‬
‫'  ;  
'  ;‬
‫ 
' ‪.‬‬
‫•  
'  ‪,‬‬

 " "
" ‪,‬‬
‫ ‪'  
-‬‬
‫ "  
'‬
‫  ‪;"  ,‬‬
‫  


‫) (‪ ;"  ,‬‬
‫ ‪. ,‬‬
‫•  
' ‬
‫ ‪  
- ,‬‬
‫'   "‬
‫   
' ‬
‫ 
‪."  ,‬‬

‫ ‪
" " 
,‬‬
‫"  ‬
‫;   ‪,‬‬
‫
;  ‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•  
'  ‬
‫ ‪-  , ,‬‬
‫ 
 ' ‬
‫"    
'‬
‫ ‪,  ,‬‬
‫‪.‬‬
‫•  
'  ‪,‬‬
‫ ‪  
-‬‬
‫'  " ‬
‫  
'  ‬
‫ ‪ ;  , ,‬‬
‫ 
'   ;‬
‫ 
'   ;‬
‫ 
'   ;‬
‫ 
'  ‪.‬‬
‫•  
'  ‪,‬‬
‫  ‪  
-‬‬
‫'  "  ‬
‫  
'  ‪,‬‬
‫
;  

‫'  ‪.‬‬
‫•  
' ‬
‫ ‪ ,‬‬
‫ 
 ' ‬‫ " ‬
‫  
' ‬
‫  ‪,‬‬

 " "
"‬
‫  ‪; ,‬‬
‫  
'‬

  ;‬
‫'   ‪.‬‬

‫•  
'  ‪,‬‬

 " "
" ‪-‬‬
‫ 
 ' ‬
‫"  
' ‬

‫‪:khhn ujka _ ohbufsgk‬‬
‫‪chsidim@gmail.com‬‬
‫  ‘ ‪• 902‬‬

‫‪67‬‬

‫מדור צרכנות‬
‫כל העלי בריאי‪,‬‬
‫ל'חסלט' העלי הכי נקיי‬

‫  
 ‪  ,‬‬
‫ 
 "‪.‬‬

‫דיסקונט מציע‪:‬‬
‫הלוואת דמי חנוכה‬

‫  ‪
  .‬‬
‫    
‪ 
  
,‬‬

 ‪    , .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫    
 ‬
‫ 

     .‬‬
‫ ‪ 
  ,  ,‬‬
‫ 

 ‪.‬‬
‫   
 –‪,
25‬‬
‫  
 
 
  

‫    ‪ ,‬‬
‫    
 ‪  ,‬‬
‫     

‫ ‪.‬‬
‫ ‪,' -  '  ,‬‬
‫  
   ‬
‫  

  ‪.  ,‬‬
‫ 
 
 

  ‬
‫   
‪,  :‬‬
‫  ‪ ,  ,‬‬
‫ 
   
‪.‬‬
‫ 
  

 '  ‪-‬‬
‫ '‪,  
  
,‬‬
‫ 
 ‪ 
, 
  .‬‬
‫   
  ‬
‫ 

  ‪ 
  ,‬‬
‫   
‪: 
 .‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ ‪  
  ,‬‬
‫ 
‪ '
 
   
,‬‬
‫– '  ‪    
 .‬‬
‫ 
 ‪

  
 ,‬‬
‫  ‪ .  ,‬‬
‫ –‪  
  3‬‬
‫  

 ‪.‬‬
‫  " ‬
‫ ‪, 
 

 " :‬‬
‫ 
  ‪ 
 ,‬‬
‫ 
 ‪ 
 "   ,‬‬
‫"‪   
." " -‬‬

  
   
 ‬
‫ ‪      ,‬‬
‫  ‪ 
" .   ,‬‬

‫‪68‬‬

‫• "
 ‘ “‬

‫ ‬
‫ ‬
‫  

‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫  ‬
‫ ‪     ,‬‬
‫ ‪  ."  " -‬‬
‫ 
 ‪
 
 $ 60,000‬‬
‫‪ 
 , 
12‬‬
‫ 

  ‪ ,%+2‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    
 ‬
‫    ‬
‫ 
  ‪   .‬‬
‫  ‪.‬‬

‫טונה סטארקיסט באריזה מוגדלת‪:‬‬
‫יותר טונה יותר סטארקיסט‬
‫   ‪  ,‬‬
‫‪    ,‬‬
‫ ‪ 
.  -‬‬
‫   ‪ - ' 545‬‬
‫   
‪.‬‬

‫  ‪  
 ,‬‬
‫  ‪  
 
,‬‬
‫ ‪     ,‬‬
‫ ‪     ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫מנכ"ל מאוחדת קיי סיור‬
‫עבודה ביד בנימי ובאשדוד‬
‫    

‫"  ‪  ,‬‬
‫  
 

  

‫ 
 
‪   .‬‬
‫  
  
‬
‫ 
  
 ‪,  ,‬‬

‫ ‪ .   ," ,‬‬
‫ 
    
 ‬
‫   
 
‪ 
 
,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫    
" ‬
‫   
   –‪13‬‬
‫    
  ‪.‬‬
‫   " ‬
‫   
  ‪  ,‬‬
‫    
  ‬
‫   

 ‪.‬‬
‫     
‪,‬‬
‫ 
  
  ‬
‫  
  ‬
‫     ‬
‫ ‪.‬‬

‫"כרטיספר" של 'אור החיי' ‪ -‬הפתרו‬
‫למבצעי העידוד לתלמידי‬
‫ 
 '  '  ‪,‬‬
‫ ‪ 
,  , ,‬‬
‫  ‪
  .‬‬
‫ 
   ‪ 
, "" -‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫

  
  ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪ ,  

 .‬‬
‫ 
     


‫ ‪.‬‬
‫
  ‬
‫ 
 
‪"   ,‬‬
‫ ‪ " 
,  /‬‬
‫  
‪.‬‬
‫  
  ‬
‫     ‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫  
"  
‪.‬‬ 

! # !$ 
! 

"œ8?u 4œ
n –t “$F
t †Ž
u )œ8”
t
v )n ?u †‹
u †r 8
u 

‹
t Žs ”p $Ž)v 

8‰Œq ’t „*t ƒw —l ‰q‰l l’p 4l $’Žt )l Žs =l $ˆ8)Bl 
˜t ’t 48
l l‚„t
s @)„
r ŽŒ
s ’š8?
s
‹s 4“‰
l ‘$„
p Œƒ‰
l Žp Ft 

$Œ)
t ‹r ‰Œq ’n

"œ8‹‚s 4•‹
n “$†
r Ž•‹
n …r ”‚'
v 
Œt €n š8‹‰€q 4l s5 “‰‘$„
p Œl %‰˜p Ct )r ‰€6s
s… 
š8‹‰€š
q ”r ‘$F7
r
Ft €„
p €‰
t p Žš8?
l
=š
s ”r ‘$F
r 
šœ$‹
s †ƒ8)
v ‰p œ8‹‚s )t ‹Fr ƒn )u ‰v …‹r Fv 
‰‹
u Žr ˜n ?u )t š)v n y …v ‚v †v n„…y Žn ‰™u œ8?=u r 
Ž™t )t œ$‚s )‡')n ‰‹
u ‡r šn †u Žn †”v )v %$œ4n 
š+t ”t ‹…r ƒ$”
n ‹šr ‰s ‚p ‹)v
r ’‚p $œ?v ”y Ž8
n 
‚' 8“n $œ$‚ ‹‰‹
r ‡r šn 8
u $‹4n œ$”)v 
š+t ”$™
t
n 4œ‹
r œ8‹
r ‚†
s ”v )
v ”‹
u ™r )n †u Ž•‹
n …r ”v
"œ$”)v 
…)t ‹l ’s š‰š8‹‰
p €q „’t )t „”‰
t ƒn
p ’)r ‰€6s
s …4l 
˜+r ’r ƒu’n ‰s ˜)t ‹l Žw ƒt €t $š$€)r &Œl ˜€q Ft 
€8„ š‡s €s „’t )t $—Žl 4p „Žt Ž‰
t 4p š$’)t 
“‰‘$‰€8„
p
€p )˜
r Ž$Œ
s =˜
l +r ’‰
r B
p ‡‰
s …p ˜sl ‰ ‰˜q „n 
š8‹‰€q 4s
l 5“‰‘$‰€
p
Œ‰
t ?q Ž€8„š8?
p
‹s 4l

Žt n œ†
uz u 
ƒ8?Œp Žs †l 4p “‰‘$„
p Œl 8‰Œq ’t ‘
Œr ‹l Fs 
$F€p €‰tp ‰ š8?‹s 4l “‰‘$@
p )r ’s‚˜r Œ=t „˜$F
t „s 
ƒur —8Œ„
t št ‰l „€'ƒ$’
t
)š‰
r š8‹‰
p €š
q ”r ‘$F
r 
š‹4r “n †u Ž†
n )v Dv ƒu 4Ž
n 8F&
u
Žœ
n Bu n ‚‚'
r
‚r 

‹
t Žs ”p $Ž*

v †u Ž”u †ƒ8)
v Fn †u œ‚t ƒ8)
"—šv n r’š8C™r 4
n …wt ™œ‹
v r’”v )t 
˜€t )l p €' ˜t =l ‰˜84
p 6p u˜?q )r ‰Œp „€r ˜l p 
ƒuŽŒl Œp %Œq q €$4 "„Žs ’s ƒ$‰
q „Ft €s “6s 4s $—Žt 
„€r ˜l p˜”r Aq „%$F
s
Ž„
p t ‡t ˜l „s 4„r
l 9„€
s +$@
q „š
s €r 
ƒ8?Œp Œ)r š$˜—t ‰l š$D6s „?t =s ‡‰
s …p ˜sl  %=t )r ‰Œp
"&Fl ’l 6„
s Žš8ƒ‰
s
‘p ‡n 
‰‹
u ‡r šn †u Žn …”u 4n …‹r Fv ‹ r’‚p ™“t ”s 8’‹+r ”v 
Ž8–=v
Ž™š€–‰…”™š‡‰™”’ 

$Ž‹šr $‚"%8–
n
†…‹
v r F†t
v ’$”‹…8†
r ‹n †?v Žv 

$Ž)
v ‹
t Žs ”p 
†t’$”‚8†
‹
t Žs ”p $Ž)

v
"€'„?t Œt 
†Žv ‚s )n 4†t
r ’$”ƒ8)†Fv ‚ƒ$Š‹
u
…8†
r ‹n $=n 
Ž4v ™y ?n †u „†v n’?r Žu †4v Ar †u ‹†r u œ8’‹˜r šn 4r ‡)v n ”u
"%8–†œ$’
v
”p Žu 
„ˆ8)
t Bl „8)
t Fl „s Ft Œl €s )t „$ˆ
t „Œt €q )l 
$Œ)t 4
‰
l )p ”s
l  $Œ)t 4„
l ƒt B 
˜
t Žs €m r ‰>p „p šl 4p 
$Œ)t …l „:t Žs Œl „Œt ’l Žs >l Žp $Œ)t $Œ)t 
 $)€˜p „
t ”ur €4
t ‡s š$B‰
q ƒ8„
p ‰l „Œt ’l Žs Œ„
l :t Žs >l Žp 
‰ p*q „
s ”ur €4‰
t )p Ž$˜
q q ‡n …s 
‹Fr n’ƒu †‚'‹
s
…$™
r 4
n Fv šn 4u 6Ž
r ƒv ‚p †‰‹
v Žr “n 
8Ž=n 
—‰Bp ‘l Ž‰
s Fp Žs
l ”l „€'„
p
€r ˜l p@=—
s ƒ$–„
q
Ft €s 
˜$Žƒl €s „t Žq ƒuŽŒl Œp 8‰Œq ’t )r „€t ˜$„
t „s š€r 
‰’p –t Žl €r „t
"‹”r ˜v n ‚t †š$
v
…n ‚u †8’
v œ$‚…
v
?s Žu †
n u 
$)r
l ‰ ‰’p –t Žl €r „t ˜$Žƒl €s „t Œ)r $št‚„t l„s 4l 
š8?=s „„
s 8)
t ‡n „?t =ƒ
s ’ˆ
s Œq $4˜‘r Žr
"œšt $‚œ‚w
t
ˆ†u 
„t Fl ‹l p —t
q 9„s ˜$Žƒl €s „t Œ)r $š˜$F
t 
˜$Žƒl €s „t Œ)r $š˜$F
t š€u† š?s ’w Œl ˜8C—p 4l 
„Œ$ƒ
t l5„t ‡t ˜l „s 8š8‹‰
l
˜p €n 4„
s t Fl ‹l p‰’p –t Žl €r „t 
‘‡s
s ‰4€
l ˜t Žt l5„Œ
s )š8‹‰
r
˜p €n „$Ž
t =%
l ˜r ’q 4ƒ$€
l
Žl 
š8;š‰
p –p Žl šs 8˜8C
l
—p 4„
l 8š
t =„t
l )l ?p „„t
s )l ?p Œs 
‰Œ8B
p Œl Bp š˜8–
s 4l „t Fl ‹l p €˜t Žt l5„s 8>€p …l 
„t)l ?p „s Žq „?t ‹s …l „?t =s ‰Bp ‰=p ˜w €n ‰ p8;ƒp …l 
€˜t Žt l54s ƒ8?’s š$‰„l Œp š‹r ”$„
r „t)l ?p 4s „˜8)
t 
˜š$‰€'
q
€p 

‹šr ™v ;n †
†œ$‚
u
ƒn ˜‹
r Žs ;v ‰
u t Žv $Ž)v 
Œ$ƒt5„$;
s „‰q
s ”l Œ$‰)
p
?t Ž„
s Œt ‡$†š
t
4t )s 
%Œr Ž‰
r 4p ˜s „Œ
t )$št
r @šw ‡n $‰…Œq ‘l =ƒ‰p 
š$€l –p ‰Œq ;t ‡s Fr €s …l €ˆ‰
t Œp )l ‡‰
s )p ?t „s 
$‰ š€˜s —l Œp ƒ$€Žl ‰)p l5˜s šl Žp ‡ˆs 4r 
„ 
„r†ƒ‡w
t ‰Žl 
š4t )s ‰˜q „n €‰„p 8Œq ‰p )l 4p $† š4t )s 
„t@šw ‡n „s ‰q”l >p )r š4t *s „s 
“8˜”‰$€

l „t 
‰Œ‰p ‡p šl Ž8
s ‰ p‚ l‚$‡…l ‰ƒn
p ’…s šl Žp 74t 
„t@šw ‡n „š$’
s
˜ul €Žl 
$;„
s 8„r† ‰=p ‰4p ˜s „t ˜Žs €t „r† $‰ Œ’s 
ƒ‡s
s ‰…l ‰?p ’
p ‹r šl €r …l ‹r Fl €‰
p š$€˜
p
*q Dp )r 
š‰Fp Žp €n „t „>t €w l5„s š€r €‰t
p …l ’q
s 5‰s šl p 
€'„r†=$;
t )˜8˜
r 4Œt
t ;‡Œ
s ‹t Œ8„
l
Žt Œq *l „s …l 
š$ˆŒt ‡l „ˆ‰
s Œp ‡s
l ‰Œt;‡Œ
s =%
t =
t št ‘˜u
l ’n ‰s 
Œ=t ˆl ?s ˜s Œt š8˜*l —s šl „p „s —89‡p Œl š$$ˆ 
š€r Œ’us ”4l ’s Cq s Œ8
l —q9‡s šl „p Œl - ˜Dt ’p „t …l 
ƒ‡s
s ‰
„š$€l –Œ
p )š‰
r ˜p Dt ’p „„
t Ž‰
t +p ?l „s 
š‰Fp Žp €n „t „>t €w l5„s š€r €‰t
p …l ’q
s 5‰s šl p 
„Žt Œq *l „s …l
t 
‹r ‰š$$˜
q šl Bp š€r Œ4q —s Œl ƒ$€Žl 8‡l Žs +t 
‰˜q 8;–
p ˜$ƒ?t „s Œ’s …l ‰ p$’8)n’*s „s Œ’s 
š€r Œ4q —s Œl ‰=p ‡s Žl 8‡s
l €n 
š8˜*l —s šl „p 
„r† ’8
s )t 4l ‰˜$ƒ
p ?l Œs s5 ‹r ‰š$$˜
q šl Bp 
„Œt ˜t l‚„s 4“
s Fq Fs )l „p Œ8Œ
l ‹8F
l )št
r ŽŒ
l ’s 
š4t )ˆ85
s 
†>v ‚y n54…v
u ;8•
r t Fœ$‚
s
šv œn †r Žn 
†v Žs *n †u ‡n œ‹Fr r ‚p †
v 
‰‹
u )r ?v †%
u Žt ‹
t 4r šu †
v ”r

Áš²¿š –¹µ›Ÿ «´
› ¤À™ ¨”Ÿ 

¹Ç´Á 
$ 
%$ %¼¸ÃÉÉȽ  

$%$  

$ 
$¼¸Ç´¸¯
% ²´½¸Á´°´Å¸Á
Ƴǯ  ÇÁ´¿³ÉÁ´¿É! ! 


! $ 

&

†>v ‚y 5n †‘
u u nˆ”‹
u 5r †‘‹
r
6™
r “u Bn 
š—n
s ’†s ‰ƒq ‰l Œ’“
s ˜r „€'
r Œ7
l ’t $š
l Œ87
l )t ˜$ƒ
l Œ„
l ˜$„
t …l ƒu€Žš
l ƒr ‡w
r ‰Žl
l 6t ‡s
l ‰Œ„t Dt „Œ
s =8—n
t ’†tš$‡‰,p „š
s ‡s €˜
s ‡s €s Œ‰
l šs Žƒ
t ’
s 
š8n„Œs šl „p 4… 
‰šs Žƒ
t ’‰
s
šs Žƒ
t ’„
s —t ‘t ”l „€'
s Œ8
l 
„+t ’t …l —š8ƒn
t
’…s šl „7
p š$€
t 4
l 8?
t =“
s Fq Fs )l „p )$Œ
r ˜€
l Ž
s ˜s „t 
„”8‡
t 6„
l ”t ‘q €n Œ‰
s p4t ˜„
s *t Žp ‡n …s ‰˜p +l ’‘q
r @=„
p Œt ‰l Œ$š$€
s
4„
l +n
r ’Žs 
„‹‰
t ˜p –l „>t €w l5„s ‰=p ‰6p —‘s ”plx Œs ’q
s ‚$4l )€u˜ ƒur ‹4l 8ƒŒt štŽl Œ’s 
€$Œt 
ƒ‡w
t ‰Ž8%u
l ˜€
‰
t 6—
p ‘s B 

l ˜€
l Ž
s ˜s „
t šs =„
t ”t ‘q €n „Œ
t )7
r ”$‘
t 4l 
%‰˜p –„
t 4t Dt „š
s Žr €m š˜$F„
s
)$ƒ
t Dl „8
s šq ˜$F‰
t BŒ
p ’‰
s =—
p ‘s ”l p$8 
—‘s BŒ
l ’ƒt
s ;Ž„
p >t €w l5„š
s €€‰
r p „t Œl 
š)r Žq ‡n …s ‰˜p +l ’r Œ=t 8Žšl ‡t ‰6p „s 
8;6p „‰
s ”q Fl Fs )l Ž‰
p
p4t ˜s „t 

†Ž™š “˜r u‡ š>s ‡p Fl Œ)r ‰ pt@’w ?l „s ‰Žt
p ;„s ƒ‡s €s 4l „r† „t‰„t 
‰Ž‰
p Žp Fl ‰‹q Ž$F
l š‰
s )p ‰l ‰ƒ‰
q Žp Œl Fs „’t )t 7š$€
t 4l 8€>l Žp š€r 
€'‰p ƒn
s ’)‰
r Fp 4‰
t Œq ’n 4ˆ8’
s
Ž8
p ƒ8?
t Œp 4‰
l ’8—
p )8‰
l „t )š‰
r †p =t ˜l ?r „s 
)‰€‰
p 6s Žs Œ‰
l Œ‰p p‚˜8‰
l „„
t ˜‰
t …p €n „t …l “$@„š‰
s ˜p ‡n )š
s >s ”p Fš
l €8Ž
r ;l ‘p 
‰˜8”
p ‘‰
l ’t
p ‚˜ƒ$’
l
4
Œ€s
l
9
4)
s ‡q ˜s šl ;p *„
r Žs ŒŒ
l Œt =’
l ƒ8Ž„t
t
‰„€'
t 
‰„p t l‚Œš
p
€„
r Ž‰
t ˜p „q …l „’8Ž
t *l „r
s †u€Œ„
l Br Ž„
p ˜t l ’’
t šs ”r Œl 
Œ)‰
r 6p „—
s ‘s ”l Œ„
p ‡8š
t Ž„t
l ;Bp –Œ
p )„t
r *t Ž„
p Œt ’l Žs Œ˜
l ‡s €s Œ‡
l –t
s ƒ‰
s 6p 
—‘s B 

l ’‰
s p5„•‰s
p
;˜s „‰
t 4p ˜s „šs
t ;˜p ”l ‘p Œ˜
l )r —r 4‰
l Œp ˜t ƒr ”r „ˆ
s Bt )l ?p „š‰
s 4q 
ƒ4s ‡‰
s ƒ‰
q ‘p ‡n š6w
s ‚€Œ
n )˜‰
r „p †l ?s „7t
s $‡–l pŒ’„
s ’t ƒ$„
t „$8
‰
s
6p „s 
„t;)p ˜l Bs 4s 
šŽr Œr )l Žw „št ‰l „t „’t Ft ”l „s „s 
‰ƒ8D
p ˜p 4l Œ€s9„s Žq 8€–tl ‰ ‰Ž‰
p Žp Fl „s …l 
ˆ€s ˆ€s $‡˜l „t ˜r ’q Œl ‰˜n
p ’$‘ 
8€8
t ‰ƒ‰
p ‘p ‡n „s s5 8–4l —s šl „p
$‡Ct p@„s š€r ‚u5‡l Œs „‰q
r $Žn„4
s 
4p 

„˜t +n
t ’$‰Œ)$˜
r —l t 4š
l ˜t ‡o Žt Œl 
ƒ$’’$Œ
p ˜€
l Ž
s ˜s „ƒ
t Žm
s ’r šq ˆq 4l 
ƒr ’q s‚4l ‰ p4t ˜s „t ‰8)
q ‡n Žq „?t =s 
Œ)r $˜ƒl ‡s ‡šs ”r Œl %8Ž‘t $F‡l Fs „s 
‰6p „—
s ‘s Bš
l €‰
r 4p ˜s Œ)‰
t p5„p …l ‰4p ˜s „t 

€' 8>€q „t „‡t Žl ,p „s ‰ƒ8D
q ˜p 

’8
s
)
t 
%
)
r
Ž
r
4
l 

˜
s 

Ž
s
†
l 
ƒ$’ 
8—‘l Bt 
%)r Žr Œl ‰6p „s —‘s ”l 4p Œ’q Œl ’p ‰4p ˜s „t
u šu †v
n ƒ
u š‚
r šŽv )‹ r5$Ž
n 4u
v Žr )‹
t Š‹
n ‚‚
u “u Bœ
‘‹6r †™ 
$‡
C
t
p@
„š
s
€‰
r
ƒ‰
p
‘
p
‡
n
„8‚
s

‡‰
t
Žt
p‰ 
˜‡s €s Œ8
l ˜š$‰
q 4l š$; p‰–p ˜l ‰ p”t 4l Žs †l 
‰4p ˜s „€
t +t
t  8>€‰
q Žt
p ‰ š’s l *p Ž$‰Œ
p
‹t 8‰
l
ƒ8D
p ˜p 8š$;
l
ƒw ’n …s šl „p 4l 
š€r €‰tp ‰…l št —‰
t ‘p ”l Œp „r’q
t ‰ „4t Dt „s )r ‰ p4t ˜s „t š€r %˜q 4q =q Žp 
‰
ƒ‰
p
‘
p
‡
n
„Œ
s
„
s
—
l
Œš
p
ƒ
r
‡w
r
‰
Ž„
l ‡‰
t +p 
ƒt;Ž8“
p ‹r F
q ‡‰
s )p ?t „s 

šs ‡…‰
t Œt ’
t ‡‰
s )p Žš
t €‰
s p Œ˜
l )r —r 4$)€
l
˜p „‰
t 6p „—
s ‘s B„r
l † „t‰„t 
’8
s *t 4
„„
s
–r ˜l ‰p €€
p ˜t —l p%=Œ
t ’s …l $˜‡n €s „€'%
t
€$Œ
s ˜€
l Ž
s ˜s „t 
€4t „s 

‰˜q ‡n €s Œl „t$)€˜p „t š4t *s „s )s5;p …s š)s ˜t Bt š4t )s „’‰
t p5„p „q@„p …l 
š8ƒn’…s šl „p Œl ‰ƒ‰
p ‘p ‡n „s 8B–p „”8—
t Fl „s š˜‰
s …p €n 4s 
‡–t
s  ƒ‰
s 6
p „s 
„)t ?l Žs šl „p št
t ;Bp –p ‹q €t …l š4t *s „s 7š$€
t 4l q;—s šl Fp )r šƒr ‡w
r ‰Žl 
„˜8–
t 4l „$˜
t Dl „s „>t €w l5„s Œ’s ‰4p ˜s „t ˜4q 6p š8ƒn’…s šl „p 4s ‰ˆ8Œ
p ‡n Œs

»±À¸Ç´°²
²´»

Dz¯³¯»³Ç´°² 

$%&*  

' 

$—Žt Œ‹t 4l 8‰„t )r ‰ p‰)p Œl ?s „s Œ$D„s š€r %‰Œ$„
p ‰p Žs *t „s “$’
r ’„t
t @BŒ
p ‹t 8
l 
Œ)
˜8Ž
r
‡

t „8„
r +n
q ’ŽŒ
s ’„
s ’‰
t ƒp ;l „s …l 
št ƒ$n
t ’ 
š€8+ 
š$$ˆŒl *p „Œ
s €
r ’‰
s p5„„q
p ‰˜l €
˜
s 
’‘t
s  $Œ˜Cs 4)
s ?t Ž„t
s =t ‘s 48‰
l „…‰t
t ;‡s …l ˆBt )l Žp Œ
l Žs †l „„q
w ‰˜l €
˜
s 
‰Žp ‡n ˜)
s Dq s Œ
l —t
q 9„˜$Ž
s
ƒl €Œ
s €r 
‰)p „„q
q ‰˜l €
˜
s …l ‰4p ˜s „q
t ‰ l’s šl „"ˆ
p
Bt )l ?p „’
s 4s —l p‰šs Žt Œ
l 
‹q €t …l ‰4p ˜s „•
t ’t
s ‰ˆBt )l ?p „š
s €š$‡
r
ƒl Œ•
p Žt €n Žš$+n
s
’Œ‰€
s ƒs =
l 
)ƒt ‡t „ƒ
r ’$?
q „s
s 5%€ˆ
s Bt )l ?p „ƒ
s ’$Žš
q
€š$‡
r
ƒl Œp ‡‰
s Œp –l „„q
p ‰˜l €
˜
s 
„ŽŒu
t €)l Œ
p —t
q 9„˜$Ž
s
ƒl €s Œƒ‰
l ‘p ‡t „’
r ‘t
s 8)˜t 6Œ
t )$”$‘
r
4l ’‰
s p5„p 
…)t ‹l ’‰
s +$’
p 
ˆBt )l ?p „s š€r š$‡ƒl Œp š$AsŒl š’q =t s5 ‰€ƒs =
l ‰4p ˜s „t ˜Žs €t 
š$‡ƒl Œp ‡‰
s Œp –l „p ’s Bs „s s‚…l ‰4p ˜s „t ‰˜q l ƒp Œl š8Žt €m r 4l šq;–p ƒ‰‘p ‡t „r 
ƒ’$?
q „š
s €r 
˜s†‡„r
t ’n ?s „s …l $4˜s Œ’
l ‘t
s ƒ‰‘p ‡t „ˆ
r Bt )l ?p „%‰
s ˜p €n F
s ˜q —t šl „8)
p 
‰ p@r‰€‰
q 4p ˜s Œ˜
t Žs €„q
t ‰˜l €
˜
s )ƒ
r ’‰
s Žp ’t B˜
l Bs ‘l Ž„t
p ‰„%
t =$Ž
t –l ’Œ
s ’s 
q;—s šl ‰p €8„$˜—t 4ˆ
l Bt )l ?p „š
s €š$‡
r
ƒl Œ˜
p š$‰Œu
q ’”l ŒŒu
p ‹‰t 
ƒ‹r @r „s ’p ‰šp ƒt ‹rl  šs@šw ‡n %˜q ’t Fq $˜—t 4
l —t
q 9„s ˜$Žƒl €s ˜Žs €t 
•Žt €n Žs „+n
r ’šs …l „t@šw ‡n Œs ’‰
s p5Fs $)ˆ‰
l 6p ˜l 4r Žp —‡t –l ‰p ‰…p Œq ‰4p ˜s Œ)r 
€–t Žl ‰p ‰€6s
s …4€8„
l
…l &šl ˜t –Œ
t ’$Œ˜
s
Bq ‘—
s ‡t –l ‰p ‰…p Œq ‰4p ˜Œ
s €‘q
r =t „p Œl 
&Œ˜u
l †’n Œ%
s ˜r 6r „š
s €r 
Cs
q ‰šl „p „t@šw ‡n „s ƒ’$Ž
q ˜q —t šl „p )r ‹8
l $4˜s Œ$—4l ƒ‰‘p ‡t „r ’Žs )t 
8‰„t )r ‰ƒ‰
p ‘p ‡n „s š8?=s š€r ˜’q )s Œl Œ—t
q  „Žt ‰l —s šl „p €‰„p „4t ˜‰’p tx 
š$†‡n Œ8–
s ˜
t >t =w š‰p 4s „Œ
s ’8€
s l –‰
t )t
p €‰
n ”q Œl €„
s ’t )7
t š$€
t 4
l )t 
‰4p ˜Œ
s €‘q
r =t „p Œ%t
l ;)„t
s ‰„€'
t
”ur €8)4$F
l €p ‡s ‡$+
q Œ8‰
l 4p ˜s „‰q
t ”l 4p 
—‡t –l ‰p ‰…p Œq 
‰Ž"$Ž
p
„t „Œ
r =%$š
t
4%
l ˜r 6‰
r Œ‘
p >q ”s €ƒ
n –‰
s =q "…)t ‹l ’„
s +m
r ’€„
r Ž
t 
$F’l ƒs 4„
l Œt ’“$A
t
s Œ„q
l ‰˜l €
˜˜
s
„q ˜l „"‰
p 4p ˜s „Œ
t €‘q
r =t „p Œ‰
l Œ
p Fq ‰p 
†’$$‰
t
’l ˜s 

Œ€r )s5 p „q‰˜l €s 
˜ š‰p 4s „s šŒr 6r Œ’s 8’Žl )l p š$†8”‡n š$)‰—p l 
Ft ”l ?p „Œ
s ’ƒ
s Žs ’t )‰
r ƒ8„
p ;l „˜
s Žs €&‰
t
Œr €‰
q Œ„
p 8)
t ‡n „)t Dt 4‡
s šs Br „s 
„)t Dt 4s „s )r )‡t $4Œp ‰=
p €p š‰p 4s Œs ƒ$‹t 4l $‘‰ p‹l „p „q‰˜l €s 
˜ 

˜…l ‰ƒ8„
p ;l „†
s Žs ˜˜‰
t ’p „‰q
t ‰l l’p Œ„
l ˜8)
t —‰
l šp )t Dt 4˜
s —ur ‰4$Œ„
l
Œr ’n Fs 
šŒr 6r „„
s Œn
t ’ l p@)‰
r ˜q ‡n €
s )$ƒ
t ˜t +l Ž˜
p ƒs ‡n Œ€$š$€Œ‰
r
$„„q
p
‰˜l €s 
$€$4š˜s :l ŽŒ
s ’˜
s Bq ‘s Œ)‰
l €p „Œ‰
t €$„
p 
Œ)$ƒ‰
r —p ”l Fš$ƒ$€„
s
>t ‡p F‰
l 6p —s
l )‰€p „„
t –t ˜„
t Ž˜
r Bq ‘s l@)‰q
r ”l Œp 
„Œt )t Žl ?r „s ŽŒ
q 4q —p …l —t
q 9„˜$Ž
s
ƒl €Œ
s )ƒ‰
r ‘p ‡„t
t ‰„„q
t ‰˜l €
˜„q
s
‰˜l €
˜
s 
Fr €„
s Œt )t Žl ?r „
s ’s :s Ž„t
p ‰‘8˜
l 4
l ˜
s ˜š$‰
s
„l Œ-8)
p
‡ƒ‰
t —p ”l Fs 
š$€˜$„
t Œl ’Žs *t „p Œl %‰˜p –t €8„ Œ‰ p‚˜t ˜s 8@r‰€q ‰ p‰p Žl ‰€6s
s …4l 
€p €>t €r š˜r Ž$€
r „˜$F
t „s *r „Žs š$+n’Œs $Œ ˜8‘€t 
7$t
s 5
Žp 
8€t )r $Ž=l ˜s Œl 8?
t =s „Ž$6
r $‰€q „r†=t ˜s ‰˜p *l €s Žl 
‰‘8˜

p „t 
š€r Œ4q —s Œl $Œ „˜$„
t —t
q 9„s ˜$Žƒl €s š€u† Œ‹t 8
l $;„s ‰˜‰
p =p Žs 
‰ƒ8„‰
p Œ˜u
p †’n Œ„t
s ‰„Œu
t ‹‰t „€r ˜l p@„‰
s ”p =%
l =‰
t =ƒ‰
p —p ”l Fs „s 
˜8‘€t )r „t‰„t š‰‘8˜
p „t „Œt )t Žl ?r „s „’t l Dt )r 
‰Dp ‡

w „s ƒ‡s €s 
ƒt €t Œl ’q
s ;‘s Œ†
l ’t
q ;)‰
r ŽŒ
p ’Œ
s ˆ8‰˜8Ž
s
‡)r
t u’…l ‰‰p $5˜q;‚s Œ
l ”ur €8)4l 
˜q;5s šl „p Œl 
‰p s *l „Œ
s )
r št ‡‰
t +p Œ8„q
l ‰˜l €
˜Œ
s
)$˜
r ƒl ‡s Œ˜u
l †‡s
l š’q =t 
€‰–$„
p Œl $Œ ˜u†’n Œs ‰‡p ˜t ‹l ?w )r šŽr
r ;‘w Žl ˜‰’p 4l )ƒt ‡t ˜q5 )q‰ 
˜‡q €‰
s ƒ8„
p ‰l ’q
s ;‘s Œš
l ˜r ‡r €%
s ˜r 6)q
r ‰Œt €˜‰
n =p †l „s >l Ž‘
p „˜8;
s p5šƒ8’
s Fl 
&?l Ž)
p Dq s Œ‰
l š€
p 4˜q
t 5$š$€Œ)$Œ‰
r p‚4€8„
l
…l Žs 9l Ž€')
p
?t Ž˜
s ˆs ”l p 
ššq ŒŒ
t ‹8†
s €t …l ‰šp ?q „˜
s ”r ‘q 4˜
l ˆs ”l p@)‰
r ƒ8„
p ;l „š
s €u
r )˜l F€(
p )r 
˜q5$š$€Œ$>
l )‰
r ˆp ˜t Bl „s …l š$ƒ8’Fl „š
s €r 
„t‰„Œu
t =„‰
s šp ?q „Œ‰
s 6p l „s Œ8‰
l ƒp Œ$@
t „‰
s )86
p Dp „s …l „Bt ‡w „‰
s ˜q ”l ‘p 
$ƒ‰—p ”l F“
s —ur FŽ„q
p ‰˜l €
˜Œ
s
)…‰
r ƒt
t ‰4l 
)€q 4l —‡q +s Žl €8„ „)t Dt 4s Œs ‰=p ‘l Žs €8„ €p )r ’ƒt
s ‰ „q‰˜l €s 
˜ 
˜‡q €‰
s ƒ8„
p ‰l $4)l ‡Œ
r ’$Ž
s –l ’Œ
s ’‘8‡t
s
‰ „q‰˜l €
˜
s =ƒ‰
l ‘p ‡€'Œ
t
t €n
"ƒ‰—p ”l Fs Œ„t
s @Žs šl „š€u
p 9„š
s ’q Œ€'
t
€
p ’s ƒ$‰‰
q Žp 
š‰p 4s „s Ž€
q –t
t ‰‰ƒ8„
p ;l „s …l $)€u˜4
l „q l„„q
p ‰˜l €
˜
s 


! $ 

( 

"„Ft €‰
s Ž8
p 
—t
q 9„˜$Ž
s
ƒl €Œ
s )ƒ‰
r ‘p ‡„q
t ‰˜l €‰
s p€
n 
‡s 4q )‰
p
—'
p €m „)‰
t €$€t
p
5„—‰
s 6p Cs „‰
s >p )
r Ft ‡w ?l „$„$€
s 
%)r Žr 4l Œ8>„p …l ‡s )r ‰˜q l 6p ƒ$’…l ƒ$’ “‰‘$„
p …l u‡4l —‡t –l ‰p ‰…p Œq ‰4p ˜s 
Œ€s ™}
t "„–$˜
r „Ft €s „Žt ‰>p )r Œq ’–r ˜’
l ‘r 8 ‰ƒp ‡t €n ‰’t
p ‚˜l 
„q‰˜l €
˜š
s
€r 
„q‰˜l €
˜˜
s
Žs €„
t ˜t –t 4‰
l p€…
n )t ‹l ’s …l „Œt )t Žl ?r „
s ’s :s Ž
p ˜‰
s p€
n 
$?’’
p ˜s €q )Œ
r =š
t €˜
r Bq ‘s Œ%‰
l )p Žl „p …l 
ƒ‰—p ”l šs 4l )?q )s ‰l ‰ƒ8„
p ;l )r ‹q Ft ‰p %‰€q "„Œt )t Žl ?r „s ’s :s Žp ˜
s 
‰4p ˜s „€
t >q Bs šl „"„r
p
†=t 
ƒ‰—p ”l Fs „š
s €š
r ‡s —s Œ‰
t Œ„
p ˜$„
t —t
q 9„˜$Ž
s
ƒl €
s 
—‡t –l ‰p ‰…p Œq ‰4p ˜“‰
s ‘$„—‰
p „ — 6p Cs „$€t
„‰
s
5„
s >p )
r Ft ‡w ?l „7
s „t €
€
n 
&Œl ˜u†’n ‰s 
„ š€u† š$+n
š$+n’Œs &&ŒŒl ˜Žs €t €8„ €
p Œ>q „s Œ8
l ‡s 4q )s Œl 
’˜Œ
s =t Ž&
p š$€˜u
l
Ž)l ‰p …l 
šƒr ‡w
r ‰?l „„t
s ‰…t ‡n „Œ
s ’$Œ˜
s $Œ˜Bq ‘p …l $4˜s Œ„q
l ‰˜l €
˜˜s
s
†‡ƒ
t ƒ$’
t Žl 
"=q „$ˆ„
t
–t ’&
q Œ‰
l Fp št
s  8$Ft ‡w Žš‰
l q 4$Œ„
l „št ‰l „t )r 
˜Žs €t …l ˜s†‡t %=t "€„t &Œl ‰Fp št
s  „$ˆ
t „–t ’
q ‰4p ˜s „t ˜Žs €t 
‰Žp ’t B˜
l Bs ‘l Žp 
„>t ”p šl 4p ˜‰4p ‹l „p „q‰˜l €s 
˜ ˜q —t š„
šl „p ˆBt )l ?p „s $‰ 
$‰ „q@„p …l „‹t ˜t 4l „s š8Ž*s
l 5šl „p 4l š 
š$†
š$†‡n Œs ‰ 

‰ p8‡n šs 8
l 
ˆBt )l ?p „s š‰q 4l „”t ˜q +l „–t ˜l Bt ˆBt )l ?p „s ƒ’$Ž
q ‰q”l Œp 
„q‰˜l €s 
˜ Œ)r 8*€p „t šs =l s‚…l 8”˜l +l p š$˜t 
š$˜˜‰t @l@„s Œ=t 
‰
s † l5ŽŒ
p Cs p„q‰˜l €
˜
s
‹$š
t 4l
‰6p „˜s 

$%&*  

Œ)$˜
r ƒl ‡‡
s šs ”r 4ƒ
l Žm
s ’r …l š‰p 4s „Œ
s €)
r ˜r ‡‘s
r ‹l p„Œt ‰l >s „š$–
s
‡n 4s 
š$‰„l Œp ˜—ur 48
s „Œt ‰l >s „s Œ=t )t ƒuŽ’n Œs q‹l Fp €8„ —‡t –l ‰p ‰…p Œq ‰4p ˜s 
‰4p ˜s „Œ
t €‘q
r =t „p Œ„
l =r †l ;p )$)€
r
˜p „t 
‹q $) —‡t –l ‰p ‰…p Œq ‰4p ˜s š€r „€t ˜t …l ˜ƒr ‡r „s Œ€r •‰–p „q „q‰˜l €s 
˜ 
˜”r ‘q 4l †‡$€
q ƒ‡t €r „t ‰ƒ‰
p ‘p ‡n 8ƒŽl ’t „:t ?p „s ‰6q –p ‰q*l Žp $š:t Žp 4l 
˜”r Aq „s %$FŽp ‰€p ˜$—
l ƒ‡s
s ‰ „‰q
r )l ˜„us 9„s ˜”r ‘q 4l ‰ p*q „s …l š$‰t)l Žp 
š€‰
s ˜p —l 4„t
p ‚)t …l „r Žƒ
q ‡t €„
r ’t ˆ’
t šs ”r Œ
l )t
q ‰Œ$‹t‰l =—
p ‡t –l ‰p ‰…p Œq ‰4p ˜s …l 
š8;’p l ˆp 4l —‡t –l ‰p ‰…p Œq ‰4p ˜s $š$€ Dq Fp „t)q %$FŽp $Ž=l ‰>p ?p „s 
—‡t –l ‰p ‰…p Œq ‰4p ˜

s )t
s ‰ 
%=‰
t 4p ˜s „t Ž8D
q
šp Œ„
l ‹t
t † 8)$˜q ‡n „t‚*t )r =l 
8˜)l ”l €‰
p €p 4s
t 5„s …l $š:t ?p Ž‰
p 4p ˜s „‰
t 4p ˜
s —%
t =˜
t ‡q €
s ‰p šs ’t )%
l )r Žr 4l 
˜ƒr ‡r „Œ
s €‘q
r =t „p Œ„q
l ‰˜l €
˜
s Œl 
%u˜4—
l ‡t –l ‰p ‰…p Œq ‰4p ˜q
s ‰ l’s šl „"€
p
‹t Œ&
l š$€‡
l
Œs )‰
t Ž
p
€
˜‰
„
„˜$Ž
€ 
„q‰˜l €
s ˜ )p „
q —t
q 9„˜
s $Žƒl €
s

) 
¥² žœ±²§¥ «¢›§ ¢±žœ ¯«ž§ ²™± 
³³¢ž©¢­³±¢Ÿ›¥ž¡¢š± ™¥¨¤š± 

š‡š”™‰˜‡€ƒ‡…‰ŽŠ‹˜‡€ŠŒ„‰„š™„…ˆ„„™‚˜„„ 
ŠŒ˜€šŒŒ…‹‰€Œ…Œ‰”€‰€„‘‰˜„„…–Œ…ˆ‰’…‰„š€ 
ŠŽ–’„š…€„……‡š„š€ 
…‹‰‘ š…Œ‰Ž …Œ ˜˜ ˜‹ „‹ ˜„ „—‰š™ „Œ” …™… 
€Œ… „…ˆ „˜…– ‰‰š‘„Œ …†„ „™‰‚”Œ „Ž…˜‚š™ š…ƒŽ‡ 
„‰„Œ…‹‰™‡™„Œ—„„–Ž‡„„š™…‡šš…˜ŽŒ‰ƒŽš–‡…Œ 
‰˜…ƒŒ™…š’‰š˜……™™‡š€‰„Œ 
’ƒ…‰ €Œ …Œ‰”€ ‰€ ‰˜…ƒ ’š”Œ ˜Ž€ "„Ž ’ƒ…‰ „š€ 
…’–€ š€ “—† ‰€š ‹…Ž ‰€ Œ€ ‰‹‘Ž ‰€ „ŽŒ 
Š‹ Œ’ ‘˜”Ž €Œ… ˆ‰Œ—Ž €Œ Œ–Ž €Œ „š€™ „˜„†€ 
…‰‰˜€™‰™€‰„™„˜…–…™…Š˜ƒ…™ 
‰€‚€ƒšŒ€…Ž‹„‹˜„Š‰‰‡„—„‰……‰ 
‹…Ž ‰€… …‚‘ …„™Ž …€ …‘˜” ‰‹˜–Œ „† š€ „™…’ €Œ 
ŠŒ‰™—˜„†‰ŒŽ€„‰’„˜…Ž‚š…‰€™‡Œ’˜…Ž™Œ 
Š‰˜–—…‰ƒ„Ž†€˜š…‰ˆ’Ž‡…‰„€˜‰˜…ƒ˜ƒ‘ 
Œ€™"š…™’Œ 
˜…ƒ‰‘ š€… …Œ™ ‰Œ‰”š„ š€ …—‰šŽ “Œ™ „‹ ˜„ 
‰˜…ƒ„‰„˜‹‹Ž˜‡€Œš…—ƒ‰š™˜‰„Ž…˜‰‘Ž„Œ‰”š„ 
š€‰˜— 
š€„Œ‰Ž„Œ‰Ž˜…ƒ‰‘„Š…šŽ€˜…—‰Œ‰”š˜…ˆ’

’Ž™ 
š€•…Œ‡Œ‰‰‘™˜‡€Œ‰˜…ƒ˜Ž€"šŽ€„š€ŠŒ˜Ž…Œ 
™‰‚˜Ž‰€„ŽŠŒ˜€šŒŒ…‹‰€Œ…Œ‰”€‰€š—ƒ–‰Œ‰”š„ 
š’‹ 
ƒ‡€ ƒ’– ƒ…’ „™…’™ ‰ƒ…„‰ Œ‹Œ „˜…Ž™„ „™‚˜„„ …† 
„‹ ˜„ ˜Ž€ „Œ…€‚„ …˜‰—Œ… Œ…’ €˜…Œ š…˜—š„Œ 
‰š™—Œš˜š’™ŠŒ‰™‡Ž™‰€…š…‹˜  

Œ’ „˜…š„ ƒ…ŽŒš ‰ƒŒ‰ Œ‹ …’ƒ‰ ˜‹ „Œ…ƒ‚„ „—‘”„ 
˜–‡„ ‰‡˜ …ƒƒ…‚š„ š…–…— š…–…— Œ…ƒ‚„ ‘„… Š”„Ž„ 
˜‰‹†Ž„ ƒ…ƒ ’˜‰€™ „Ž š…ƒ…€ š…™‚˜š„ ‰‡™ „Œ…ƒ‚„ 
…–˜” ‰‰ˆ…”‘ ‰ƒ…—‰˜… Œ…—Ž˜ „‡Ž™ ‰…‚‰ Œ‰’”„ 
„‡˜’”Œ’”Ž 
…”‰—„š…š‰‹„Œ‹Ž‰ƒŒ‰…‰„˜…‰‚…Ž‹„‰„‰Ž…Œ™ 
‰‘Ž„™˜”…—Œ‡š…ƒ…€…™……™’…Ž™Œ‰™—Ž…š…€ 
˜‹…’Ž™™„ŽŒ’‰”‘…‰ˆ˜”š…ŒƒŒ 
…‰”„Ž’…Ž™ŒŒ‹„…–—š„„‡˜Œ€–‰„‹˜„šš„Œ„Ž™‹ 
‰ƒ‰ŽŒš… ‰˜…Ž …Œ €…„ „‡Ž™ …‰ Œ„Ž„ ‡š” ‰˜—‰ ‰ƒŒ‰ 
Š‰™Ž„Œ ‰Œ…‹‰ …€… …‰Œ’Ž „˜‘…„ „˜‰†‚„™ ™„ Š…˜ ƒ‡€‹ 
Œ’ ‰Ž…Œ™ ˜—‰„ …ƒ‰ŽŒš š€ Š˜Œ „–…˜ ‰€ Œ‰‚˜‹ „˜…š ƒ…ŽŒŒ… 
Š‰˜‡ Œ‹Œ ˜…†’Œ š…‹†„ Šƒ‰Œ „Œ‚Œ‚š… ‰Ž…Œ™ š‰‹† „™˜” …—Œ‡ 
“€ ‰ƒ‰ŽŒš„ ˜€™Œ… ŠŒ ˜Ž…Œ „–…˜ ‰€… „˜…š„ ƒ…ŽŒš ‰ƒŒ‰ Œ‹Œ… 
š‰€˜ €‰„ € …Œ‰”€ „™…’ …Œ™ „Œ…’” „Ž š’ƒŒ ˜™”€ ‰€ ’” 
Œ’˜ƒŒ…‘‰‰ƒ…‹Ž…‰…™‡‰™€„˜„š‰š…’Ž™Ž€Œ…„ˆ— 
š„€ ’ …Œ™ ‰Ž…Œ™ €—……ƒ… …‡‰Œ–„ €Œ… „–’…Ž„ ™€˜ Œ™ …‰Œ

²»ÆÇÃ

¼´¸À³ÆÇà 

„‰„ š‰ „‹ ˜„ Œ™ …š’–„ ˜‡€Œ ˜ƒ‡ „Œ”™ „ŽŽƒ„ š€ 
Œ‡„ „‹ ˜„… š‰€˜ ‰šŒ „ƒ…— …‰‰’ „Œš ‰˜…ƒ ‰‰ƒ‰ ™™ŽŒ 
„Ž‰ƒ—‰ƒŽ˜š…‰ƒ‡€ƒ’–ŠŒ„€ŒŽ€€‘‘„Œ 
˜„‰˜…ƒ“…‘ŒŒ€™"ƒ‡€…‰
‘…ƒ
Œ‰š…€Š…”„Œ„–…˜„š€ 
…˜…ƒ„˜†™š…‰‰–Œ™„Ž‰€ˆ‰Œ‡„Œ’ƒ‰€Œ„‹ 
ƒ€Ž ‡Ž™€™ š…˜ŽŒ ‰‚„Œ ˜„‰Ž …†‹ „……‹ …™ ‰Œ ‰€ €Œ 
ƒ…’ƒ—š„ŒŠŒ’‰–„Œ„–…˜ˆ…™”‰€ …‰Œ˜„˜„„˜—‰„†€ 
˜™€‹…Œ‰”€„˜—‰…„…™‡š…‹†…„……–Ž€‰„‰Œ‰”šš‡„ƒ‡€ƒ’– 
š€Œ…’Žš€†š‰™’€Œ€ƒ‡…‰Ž‰Ž’”ƒ‡”…€š‰™’€‰„ 

! $ 

!

*

¾´ÀÇ´¯¸¿È»Á¸ 

‰˜Ž‚Œš˜‡€š…‰„Œ 
‡Ž™…„†Œ’…™‡€Œ€… 
‰Ž…Œ™ ‰™„ „˜— ‹™ „Ž 
"„”‰‹‰™š™‰‹‘„ŠŒ™€€ 
„’‰š”Ž„„ƒ…—„š€˜˜Œ˜„‰Ž 

´·¸¯»¸½´»Èǽ¯Ʋ´Å³É¯ 
³»´Áûº¼»´Á³»º°³µ¹º´ 
¯¸³¼¯´»¸Ã¯¼¸È´Á´¿¶¿¯È 
²´Á°´¿É´¯É°Çƽ³¿·Æ 
¼´¯Éõ¯´³»´¯±»²¶¯²ÁÅ 
³Ç´¶¯·¸°¿³»±É¸¸°Ç³Èº 
¼¸¿·Æ³¼¸²Áų»º½¹¸¯³¯Ç¿´ 
³»´¯±»¹Ç²³³»³»»À¿´¿¸ÈÁÈ 
É´Ç´²³»ºÉÇ·½³½¸»È³ 

˜‰‘„„†„’…˜€„ƒ…‹Œ—˜ 
€Œ …Œ‰”€ ‰€ šŽ€„ š€ ‰’…˜ 
™—Œ ‰šƒ‡” ‰‹‘‰™ ‰šŽ€„ 
Š‰‰‡ €…„ ‰š†’„™‹ “…‘ Œ€ 
˜ƒ‘"‰’…˜„Ž’ƒ…‰„š€ 
˜Ž€… 
‰ƒŒ‰„ Œ‹ ‰ ‡… ™‰‚˜š™ ‰ƒ‹ 
ŠŒ ˜Ž…Œ Œ…‹‰ ‰€ ƒ…‘ 
"˜…˜ „†„ ˜’Œ —˜ „† Œ€ ™ ‰‰šƒ„ 
ŒŒ‹„†Ž„–…˜Ž‰ƒ€—……ƒ„€˜„‰„€…„™ŠŽ…Ž…ˆ‰’…˜“‰‘…„ 
„™’‰™‰šŽ€„€Œ’”“€™‰˜ƒ„™’€…„„…˜‡€„„”…—š„Œ‹ 
…Œ™ „˜†’„ Š‹ ˜‡€… „˜…š ƒ…ŽŒšŒ ˜š……Œ …Œ™ „Ž‹‘„„ „† € 
ƒ‡€“€…„–’…Ž„Ž€–‰‰–—š„™‰ƒ‹•Ž€š„™ŽŽ€…„‰–…”‰™Œ 
˜’˜”‘Ž…š…€‰š’Ž™Š‹…€š”…Œ„˜—„Ž‰„€Œ™‰˜‡„Ž 
„š™„€…„™™‰‚˜Ž‰€ŒŒ‹…†„„”‰‹„…‰™‹’…‰Œ™€Ž€Œƒ‡€ 
‰Œ„™˜„€…„€…’”„‰„™…Ž‹‰‰šƒ„š€€…™Š‹Œ‹€Œ˜‹… 
‰˜ƒƒ…’™„……—š‰Œš…„††€ƒ‡€˜’Œ—˜…Œ‰”€„”‰‹™…‡Œ 
š…š™„Œ‰Œ…‹‰ 
‰š‰€ƒ‡‰€‹ƒ…ŽŒŒ˜…’šŒŒ‹„š€……‰€…‰ƒ…’‰Œ…€… 
„‘…Ž‹„Œ€™Ž‰Ž…Œ™’‰„ 
“‰‘…„Š‹˜‡€…Š…˜€’‚˜Œ—š™€…„„‚˜’‰’…˜˜Ž€‰€……Œ„ 
‰‹Œ…„‰˜„…‰™„†Œ’‰š™‡„Œ‰ŒŒ…Žš€"‰Ž…Œ™„Ž’ƒ…‰„š€ 
ƒ…’…™‡€…„ƒ’–Œ‹"ƒ‰Žš™…Œ‰˜Ž…€Š‰€…
‰ƒ’–
Œ…”‰ˆŒ 
„™—…„—…‡˜š‰€˜€‰„€‚„˜ˆŽŒ‰’‰‚Ž“…‘…ƒ’–ƒ…’…ƒ’– 
ƒ…’…ƒ‡€ƒ’–Œ‰‡š„€…„‰Œ™€€Œ–€Š‹‚„†™™…‡‰€†€ 
„†€‚„€˜š„š€„˜ˆŽŒ’‰‚‰‚€…„“…‘…ƒ’–ƒ…’…ƒ’– 
„š™‰€…„“…‘Ž†‡—‰ 
„Œ…’” Œ‹ Œ…’„ Œ‹ „† Š‹… …ˆ‰€Œ ‰Ž…Œ™ ˜Ž€ —ƒ…– „š€ 
ƒ‡€ƒ’–ƒ…’…š…€š˜—Ž„ˆ—€‰„€…Œ‰”€‰™…’…‡€™ 
Œ‹Ž Š‰€ „€˜… „˜…‡€ ˆ‰ „Œ‚š‰ ‰˜„™‹ …€š” †€… „Œ…€‚Œ 
Œ‹š˜ˆŽ„Ž‰Œ™„„Œ…€‚ŒŠ˜ƒ„„Œ„ŒŒ‘…‰™’™‰ˆ—„‰ƒ’–„ 
š…˜…ƒ„ 

´À 

™€˜Œ™…‰”Œ‹‰‚”„„š…€Œ€˜™‰ 
Œ’”™ š…Œ„ …˜‰— ’ „–’…Ž„ 
„† €…„ €—……ƒ „˜…„ˆ… „Ž‰Žš Š˜ƒ 
„†„Ž€‰‰šŒ„Š”„ŽŒ€‰„™ 

‰ƒŒ‰ …˜‹‰† …™‡ ˜ƒ ƒ…’… 
‹Œ…‹‰€ƒ………‰”š…™š‰‰„‹Œ…‹ 
‹Œ™ „˜…š„ ƒ…Ž‰Œ š…‹† š˜†’ 
‰ƒŒ‰„„š…‹„‹‰š…Œ‰”šš…‹† 
š™ „šŽ„ Œ’ Œ…’ €˜…Œ „ƒ… 
ƒ…Ž‰Œ„ š˜‚„ š…’–Ž€ …‰„ …Œ 
„”‘…„š…’–Ž€š…„Œš„…š…‰‡ 
…‰„‰‰š‘Ž€Œ…Œ™ƒ…Ž‰Œ„’–Ž„”Œ’š…‰™Ž…€‰š…‰™ 
…Œš™„šŽŒ‰‰…€˜š…‰„Œ…Š‰™Ž„Œ‰–…˜…‡€‰‹Š‰™ŽŽ€…„ 
š…‡…Ž‰ŽŒ’…Œ™„˜…š„ƒ…ŽŒš…‰—Š™Ž„Œ„—„  

‘š‰‚Ž†’›‹˜‰ 

š…Œ…‚Œ˜’Ž„˜„€™‰„‰š…Œ„–ŽŒ…—…†…’„‚‰š˜…Ž†š„ 
‰™…Œ‰™‚˜‰ƒŒ‰ˆ€ˆ€„€ŒŽš„‰„š‡˜„˜…š„ƒ…ŽŒš 
„†…‘”š™ƒ…‹‰‡˜…€…‰‹‰‰‡Ž‰˜…„š…—‰„Žš…Œš…–Œ…‡ 
„Ž‰„Œ’„‰š…Ž…—Žš€„†˜‡€ 
šŽ‰Œ Œ’Ž šš„ ˜‰— Œ’ „‰„ ‰…Œš ‰‰‰’ ˜‰€Ž… Œ…ƒ‚ ˆŒ™ 
™ƒ…‡Ž„ 
‡Ž š…˜…€
‰ š‹…‡ ‘—ˆŒ ‰€„ ‰‹…˜ƒ…‹„ 
‰”‘€„Œ€„‹‰‰‡‰˜„Œ™„˜‰€Ž…„Œ…ƒ‚„…Žš… 
‰Œ‚Œ‚ €‘‹ Œ‰…Ž ˜’™Œ ƒ’Ž ‘‹ „ƒ‰”— ™…Œ „…‚ ƒ€ 
‰Ž…Œ™ …™€˜ Œ’ „ˆ— „”‰‹… ‰˜’ ˆŽ ’ ‰‰‡ ƒŒ‰ ™‰ …‹…š 
…ƒ‰ƒ‰……˜‡‰”š€Œ—Œ˜„‰Ž……‰˜‡‰Ž—š‰‰‘‹‰‡„™ 
‰Œ‚Œ‚„€‘‹™ƒŒ‰Œ˜Ž€ŠŒ‰š‰‹‰‡€„Š…˜‰’…˜ 
’€‹‰€…‰€˜’Œ‰’…˜Š‰‰‡€€„ŽŒš‹ŒŒŒ…‹‰„š€ 
‰Ž…Œ™ 
˜„ŽŽ…‰‡„™„‹˜„™‹ƒ…‹„šŽ‰……‰‹Œ’‘…”Œ‡„‰˜…ƒ 
„Ž‡ƒ‰š–‰‡Œ…‰”š€Œ—Œ 
„‰”Ž–’Œ€…–ŽŒ‰Ž…Œ™…‰’…˜…‘‰‰Ž™˜„‘—ˆ„Œ‰‡š‰™ƒ’… 
„‰‰‰ŒŽ„Ž‹“‰Œ‡„Œš‰‘‡‰„ˆ—™ 
Œ…‹‰ „‰„ „†™ ŠŒ ˜€š ‰’…˜ ˜Ž€ €‹ ‰€™ ‡Ž™ Š‹ Œ‹ ‰€ 

!  
$
 

{mjkimrl”i”mmg 

# 

$%&*  

 
  
Œr‚˜r Œš
l ƒr ‡w
r ‰Žš8ƒn
l
’…s šl „Œ
p ’
s ’‰
s ƒ$Žš
p
‘r
r =l „š‰
s 4„t
q ; p)„
l ’t ƒ$Ž
t 8
l 
š$;Œtp 5˜l Ž—‰
s ”p Ž„
q B’
r ƒ$@
t „
s ’‰
s Bp )l ?s „
s ’…
p Œq ‘l =
‰
ˆ
p 
$€‰ p4Œ
t )š$@
r
šw ‡n Œš$
s Žt †l „„
s ?t ‹s …l „?t =s
s 5 Œ‰ p‚˜t =
t )8‰
t „t 
Žp š$Žt †l „s ˜š$‰
q 8‰„t –r ’r 4l ˜‰’p 4t €=t )s@€s š$‡Bl )l Žp Œl š$4t
s Œq ‘l =)
p ƒur ‡4l )„
r €r ˜l p@=’
s Ct Žw ?l „s 
Fq ‡s šl „p Œ‰
l 4p ˜l Ž‰
s )t
p €
n ‡s Žq ,t „… 
š€r „‡t Žl ,p „s Œ’s 4s “‰‘$„
p š$Žt †l „s „s Žp —Œr ‡q Œ’s )r Œq ‰Fp Žl +s 
„tŽt †l „8€
s ˜€t
l @€š
t ‘r
r =l „š‰
s 4‰
q Œq >l Bs šl Ž‰
p ’s ˜q …l ‰ƒ‰
s ƒp ‰l Œ‹t Œˆ
l Bt )l ?p „s 
Œ)r š‰p 4s Œs %˜r 6r 4s „tŽt †l „s „‡t =l )l p €p )r ‰ƒq =l „€r ˜l p@=s š‰)‰
p €p =l $† 
„t@šw ‡n Œ
s Žs †l „€'€8„
w
)%
r =t Ž’s
p ‚Bt ‰p €'„>t „8„
s )‰
r Žp 
š€€u
r ˜—l Œ‰
p Fp Œl ‡s šl „†
p €
t Žs †l „4q ˜l „‰
s 6ƒ$’˜
s
€s )l p‰˜n
p ’Žƒ
s ’s 
š€$€
r
št ‡t „š
r €˜‰
r =p Ž‰
s p€
n €—u
p 6l Œš$As
p
Œ8
l Žt –l ’š$
s
Žt †l „s „s 
Œ’
„
s Œ‰
s ƒ$Ž8
p
€‰
t >p ?p 4„
s Œ‰
t ‡p šl „„t
p $)€˜p „„t
t Žt †l „s „$F
s ‡l Bs )l Žp 
š‰)‰
p Žp ‡n „„
s ’t *t 4š$‰
s „l Œ„
p ˜8Ž
t €„
n Bt ‡w „8
s
Œt Žt l5˜)r €$:
n
„Œ
s =t 
˜ƒr ‘q 4„r
l †8„)r Œl =
t Œ8€Œ
t
)˜
r –q ‡t 4l 
„t Fl ‹l p „t; p*l „s „tŽt †l „s )r Œq ‰Fp Žl ,s )r =l „Œ‰
t ‡p šl „p „Ž8Œn
t ’Fs „s 
$—Žt $š$€8
l „’t )t 7š$€
t 4l „r‰„l Fp „Bt ‡w „s …l ‰>p Žp š$€
t 4l 
˜‡q €$‰
s 4—
l ˜s

+ 

ƒ‡w
t ‰Žl 4‰
p p ‡)
t ƒur ‡€8„…Œq ‘l =p 
)ƒur ‡„s ‰=p „6t l ’w „t Œ)r 4l —˜s 8ŒŒ…l 
€8„ - t…)l ‡r )ƒur ‡ - $Œ ƒ$D
q D)r 
‰˜8˜
p ”l €s „t
t …)l ‡r 4‰
l 6s Žs Œ˜
l ƒ$—
q …l ‰
‰Žp )l Žs 
$Ž)l Œp ‰8€˜t „t ƒ‡t €r ‚‡s 8>”p €n ‰€q 
„r†Œ„r
t †‰Ž$6
Ž$6‰
p ‰€˜
€p ˜l p$4‰
Žt
p ;„‰
s ‰ŒŒ=
Œp Œt =
l ”u”ur €8
l
$4 ‰Ž;„ 
%‰˜p €n FŒ
s ‡
t ’8
s )Œ
t ‹t 4‰
l ˜q Žs
l ‚Œ˜
l ‡q €˜8B
s
‘„r
p †…Œq ‘l ="…
p Œq ‘l =Œ
p t €n 
)ƒur ‡ ‹q €Œ8
t
l5€'Œ„
l ‡t Žl +p …l “$‘€'Œš$;
l
ƒw ’n …s šl „˜
p ‡q €8)
s
‡t 
$š$€ŒCs
q Œ‰8€
l ˜t )q
r ‰ l’s Žl 
š$Ž$—?l „s ƒ‡s €s €8„)r š‘r
r =l „s š‰q 4l š$’ƒ$?
t „s ‡8Œ
s Œ’s 
‰=p „+n
r ’Žs Œl ˜Ž$Œ
s ˜)t ”l €r š$‡8˜„t 8˜n’‘t ˜š$‰
q 4l ‰Œs ’t ‰‰
p p ‡n „s 
š$4˜š$’
s
ƒ$Ž8)
t
>s )$€Œ
w
Bs ‹l „š$’
w
ƒ$?
t „
s ‡8ŒŒ
s
)‰
r ˜$—
p ?l „$‡
s ˆl )p 
$—Ž˜
t ‘ur ‡Ž$6
q –p >l )˜‰
r Dp „Œ
s ’‰
s +p Ž‰
q Œp 4l Ž8)
p Œtl 5 
‰‹p ˜q l €
s ‰+p Bl ‡s Žl ‰‹8Ž
p ‘l ƒ4s ‡‰
s Fq 4t š‡s €s „’t ƒ$Ž
t 4l 
ˆŒ’„s „=w
t ‡n 4s Œ„t –t ‰‘‰
q ‘p l 4p š8Œ‰’p ”l Œp ‰–p ˜t Žl p ‰˜8‡
p 8
s 

„As
r Žl „tŽt †l „s Œl „tŽt †l „s Žq •–$˜
q šl „p Œl ‰Fp Œl ‡s šl „p 
Œ=t —t†‡t 8—‰†p ‡l Fs „>r ‚s Ž8
l ‰>p ?p „s š€r š$…)l „s Œl 
Œ‹t …l š‰)‰
p Žp ‡n „s „’t *t 4s š$Œ‰‡p šl Žs >t =w š$B‡w „s 
—8;ƒp 4‰
l >p ?p „
s š$€
t 4š$8š
l
=š$
l
Žt †l „s „s 
"š‰)‰
p Žp ‡n „„
s ’t *t „Œ
s Œt ‹l 4„r
p 9 „Žs 
„’t *t „s š€r )q‰ ‰>p )r $’*t 4s 
"„r†Œt „t8t =s „s ‰Œ8€
s )Žq ‡t 
„q š$@šw ‡n „s Œ=t „?t Œt …l 
Œ‰‡p šl Žs …)t ‹l ’s ˜–q ‡t 4
r 
š$‰„l Œp Œu‹‰t „r†…l “˜r u‡„s 
„r† %‰€q …l ˜‰˜p —t š–t —l 
š$8š=l š$Žt †l „s „s Œ=t )r 
—8;ƒp 4l Œt €n —8;ƒp 4l 
ƒ‡t €“
r €‰
s >p ?p „
s š$€
t 4l 
Œ’s u)‡l Œs ‡‰
s Œp –l „p €'
"˜š$‰‰
q ˜$—
p Ž8„
l *r Žs 


! $ 

$

. 


 
„t;p ˆl Œs 4l )€t
r ‚‰˜˜‰
p ’p 4„
t Žt ;l —s šl „‰
p ‹86
p *p „šs
s ‚‰ p‚‡n ‹q ‰˜q ‡n €‰
s p)t 
‰€8,
p p@„šs
s ‚‰ p‚‡n „Žt ;l —s šl „…
p Œq ‘l ‹p 4ƒ‰$‰
l
4
l ‹q ‰˜q ‡n €s Œ˜
l –t —
t Žs †l 8 
„)t ˜sl …4‰
l Ž‰
p Žp F‰
l ‹q Ž$Fš
l
‰
s )p ‰l ˜–s ‡n 4s
r „t@šw ‡n „s 
€t‚‰˜p 4˜
l ˜q $5šl „–‰s
p ;˜s „‰
t 4p ˜s „t )š$˜
r
Žl Œ„
s )t ˜sl …4„
l ‹t ˜l ’r 
‰‹q Ž$F

l 
š‰
s )‰
p 4p %˜q ’t Fq „t@šw ‡n „s )r „–t ˜t –‰s;˜s „t ‰4p ˜s „t )r t…‰=q 

‰Ž‰
p Žp Fl 
Œ‹t …l ‰Žt
p ;„
s š$€
t 4ƒ$€
l
ŽŒ$ƒt
l
5’8˜
s €„
q št ‰l „‰
t 4p ˜s „Œ
t )„t
r @šw ‡n „s 
$F4"
p ‹r ‰q‰’q 4„
l >t —n
s „ ˜t
s ‰ l’p 4
l „‰
t ˜r ‡n €8
s —l ’
t ‰p ƒ8„
p ;l „‰
s p$F’p „t 
‰…p Œq ‰4p ˜
s ‘t ˜l ”w ?l „Œ
s 4t —w ?l „
s ˜s „Œ
t )$
r l Œš€
p ,q p–‰s;˜s „‰
t 4p ˜s „Œ
t )r 
„€‘t ˜$€‰q
l )—
l ‡t –l ‰p 
‰ƒp ‡w
t ‰Ž‰
l ˜p Ž$*
l )r =„
l ‰
t )p ;l 4
s ˜r ’r 4)
t Žq ‡t 4„
l Œ‰
t ‡p šl „„t
p @šw ‡n „s 
‰”p Œt €„
n Ž‰
t pB‘q
l =t „p Œ8)
l ˜wl ‰ „‘‰
t p=‘‰
l ˆp ˜l =‰
s Œq ’n 4—
s ˜s )‰
r ‡‰
p p5)l Žs 
>t ‹w Œl $—Žt ‰6s „t‰„t €' %€s „‡t Žl ,p 4s “Fq Fs )l „p Œl 8–˜t ‰4p ˜s 
‰”q Œl €s š)r Žq ‡n Žq „Œt ’l Žs Œl 8‰„t „Bt ‡w „s š’s )l 4p 
„‰
t )p ;l „˜
s –s ‡n 4‰
s )t
p €n 
ƒ‡w
t ‰Žl 4p 8’‰ p5„p ‰ƒ‰
p ‘p ‡n ‰”q Œl €s 
8‹t†…l „t@šw ‡n „s š€˜s —l Œp „)t ˜sl …Œl 
%Œn
s „Žs 4ƒ
l ‡w
t ‰?l „ƒ
s Žn
t ’?s 4“
s Fq Fs )l „p Œl 
„‡t Žl +p 4–‰s
l ;˜s „‰
t 4p ˜s „„t
t ‰„„t
t @šw ‡n „s 
Œ‹t Œl 
‰;p ‡s Œ
l —>q ‡p 8>”p €s
n … „Œ$ƒ
t l5 
$”šq =Œ
l ’˜
s –s Œl Žš
r r
r 5?s )r =‰
l 4p ‘w ?l „s 
„’t )t 4l —˜s „˜t Žl l‚ p „t@šw ‡n „s šƒ8’
s ‘l 
7Ž8;
t ‘p 4l )r =˜
l —ur 4 š$”l Œ‰
p –p ‡t
q … )$Œ)t 
–‰s;˜s „t ‰4p ˜s „t …l €ˆ‰
t Œp )l ‰4p ˜s „t 8ƒ—l ˜t 
ƒ‡s
s ‰4l 
8‰ƒt
q ‰Œl 8’‰ p5„p )r ‰ pŽ$;
t Žp 
’8˜
s €q „„t
t ‰„„
t ?t =ƒ
s ’‰
s p „t Œ˜
l )t ”l €r 
„t@šw ‡n „s ‰Žq ‰l %Œn
s „Žs 4l )r =l ƒ‡w
t ‰Žl „r9„s 
„?t =–‰s
s ;˜s „‰
t 4p ˜s „˜
t Žs €
š$‹
t
˜t 4’
l s *

r „s …l 
’8˜
s €q „ƒ$
t
‹l Œš8ƒ‰
p
‘p ‡n ‰˜q Žl €s Žs 

š€r „*t €p Œl €ˆ‰
t Œp )l ˜$Žƒl €s —‹ €+t
t  ˆ”˜š …Œq ‘l =p ƒ‰4l 
Œ)r $F4p €—t )8Ž
l „t;‡s š‰ p4t ˜s „t 
–‰s;˜s „t ‰4p ˜s „t ƒ$D
q „s ˜$Žƒl €s 
‰Ž‰
p Žp Fl ‰‹q Ž$F
l š‰
s )p ‰l ˜–s ‡n 4s 
„)t ˜sl …4l 

‘‹)86
r ™š
r 6s “u ‚
n Š‹
v Žr )‹
n 4u
r š†v
‹…‹r “r ‰p †…
u ‰u ‚œu
u @œy ‰p 4u 

„+n
r ’Žs Œ€8„€
l
—t )8Ž„t
l
;‡š‰
s p4t ˜s „
t ’‰
p 4p ˜s „Œ
t )‰
r €8,
p p@„$‰
s 
$št ‡n $š$‰„l 48
p >t )‰
r 4p ˜s „„r
t ‰„l ‰p €ˆ‰
t Œp )‰
l 4p ˜s „‰
t =„
p >s
t 5šl „$4$;
p
„s 
8„r† š$;ƒw ’n …s šl „p „s š‡s €s 4l ˜Žs €t $Ž–l ’s ‰4p ˜s „t …l ƒ$D
q „s ‰4p ˜s „t Œ)r 
€‰t
p …l ’q
s 5‰s šl p ƒ‡s
s ‰8
l ‰?p ’p ‹r šl €r …l ‹r ?t ’p ‰š$€
p 8˜*l —p $4)r $;„s 
„Žt Œq *l „s …l š‰Fp Žp €n „„
t >t €w l5„š
s €r 

$%&*  

„’t ˆt €' ‰Žp Œsl † ‹q 8
l 
q‰ l’s Žl ˜4q ‘l „r šŽr €m 4r )q‰ 
š$Žt †l „s „s Œ‹t 4l ‡Aw
t @„s )r %‹t Œl 
$š$€ €8„ ƒ4s ‡s ‰ƒ‰
q ‘p ‡n ŒŒ)r š$@šw ‡n Œs 
Œ)r ‡Aw
t @„s 8„r† ƒ$€Žl ˆ8)
t @„s
ˆ8)Bt ‡Aw 
„t@šw ‡n „š€
s ˜s —l Œ–‰s
p ;˜s „‰
t 4p ˜s „‡
t ‡Œs *t )„t
r Žt †l „s „s 
š‰ p4t ˜s „t …l €ˆ‰
t Œp )‰
l 4p ˜s „Œ
t )r 

„t@šw ‡n 7š$€
t 
š€˜s —l Œp 
Œ)r ‰ p$) ‰ p‚8‘ 8‡Œl )l p 
š$‘Bt ƒl Žw —t Œl ‡r š$Žt †l „s 
Ϊ}
r ƒs‰ šs =l „s 8>–p —t Œl ‡r …l 
)q‰ Œu=„s %‘s –‰s;˜s „t ˜$Žƒl €s 
š$$) š$Žt †l „s ‰q‚8‘ „’t l )p =l 
‰ql Œp ‰˜$Ž
p ƒl €s Œl ‰ƒ‰
p ‘p ‡n Œs 
ƒ$’…l „‡t Bt )l ?p „s 

š€–q Œt ˜‘s €m r ‰4p ˜s „t Œ)r …‰˜$„
t Œ’s tŽl €t 
š–s ”n
t „ ’s Žs Œl š8Œ‰
t ’p Bl š$Dl ’p 4l „t@šw ‡n 4s “Fq Fs )l „p Œ8
l „t‰‘8˜
l Žq 
t4l šs@šw ‡n 8;–p Œl ‰ p‚‰ p‚‡n ’8˜
s €q Œ‰4p —l Žs 4l 8‹˜l ’t „q %€s š8ƒn„;s „s 
š$˜Žl Œs „Œ$ƒ
t l5 „št ‰l „t „‡t Žl ,p „s …l ‰4p ˜s ‰ƒ‰
p ƒp ‰l 8”Fl Fs )l „p ’8˜
s €q 4t 
…‰p €t —‡t –l ‰p ‰…p Œq ‰4p ˜s „r†Œt “‘$
t 4l „>t =s „s …l št ‡t „r Œ)r ˜t ƒl ’t „q 
š$‹˜t 8
l š$€˜$„
t ’p ‰—p ˜t l Žp „?t ‹s …l „?t =s ‰4p ˜s Œt ‡Œs )t ‰4p ˜s „t Œ)r 
š$ƒ‡w
t ‰Žl 

% 

šŒr 4r Œl w Ž‰
l Fp ’l 6s )—
r ˜š
s ’s 6s „š
s €
r ‡‰
s pŽ˜
q 4q ‘l „„r
r †Œ)q
l ‰ ‡8ˆ
s 4t 
„Ž8Œn
t ’Fs „š
s €‰
r Œ˜u
p F”l ;p )‰
r Ž‰
p €€u
q –Žl Œ…
p )t ‹l ’t
s ;‡‰
s p€s
n …‰˜q Žs
l ‚Œ‰
l Œs ’t 
‰Žp Œsl †šur š=l „š8˜‰
s
„p Žl 4‰
p Œ8‡
p Œl )l F"„
p €"˜
t 4q ‘l „
r ‹r Œ)q
t ‰ $9„s 
„ƒ$F„t
t
; p*l „„
s Ž$D
t 4š
s Œr u=?s „Œ8ŽŒ$ƒt
s
5„•
s ’q „ƒs
t ‰Œš
l ‰p 4s „s 

˜s —8;ƒp 4l Fs ‹l p „r9„s ‡Aw
t @„s 
‰ƒ‰
q ‘p ‡n …s –‰s;˜s „t ˜$Žƒl €s ‰ƒq ‰l Œ’s 
‡Aw
t @4s )?q Fs )l „p Œl ‰—p ;l ƒs Žl ƒ4s ‡s 
%=t ‰ƒq =l ƒ’s Ft p@„s Œ‹t =l ˜s —8;ƒp 4l „r9„s 
„Žt ;l —s šl „7
p 4„
t ’t *t „š
s €‰
r Žp )$˜„t
l
Žt †l „s 4s )r 
„r†™}
r š‰)‰
p Žp ‡n „s „’t *t „
s ‰4p ˜s „t Œ)r „Bt ‡w „s 
„’t *t „š
s €‰
r p;l –s Žƒ
l Cs 8)
s Žq ‡„
t ’t ™}
t 4˜
l Ž$€
q 
8>t )$’
r *t „‰
s ”p Œš
l —r
r ;ƒw ?l „s 

‰Ž‰
p Žp Fl ‰‹q Ž$F
l š‰
s )p ‰l Œ)r ˜–q ‡t 4s „t‚ l5‡r
l  ‰4p ˜s „t Œ)r $št@šw ‡n 
‰Œq $ƒ l‚8 ‰ƒ‰
q ‘p ‡n ‰”q Œl €s 74t 8”Fl Fs )l „p …l ˜ƒt „t …l ˜€q Bl u˜4l „)t ˜sl …4l 
Œ)˜
r –q ‡t 4q
s ;—s šl F„
p Bt ‡w „s )q
r ;–s Œ‚8„t
l $;=s
s 5˜$6$š$€Ž„
q ˜$F
t 
‡Aw
t @„$š$€
s
4
l Œ8€
t „t 
‰Œ8€‰
s
4p ˜s „Œ
t )„t
r @šw ‡n „Œ
s ’‰
s ˜p 4l ƒs Ž˜
l t =8
l ‡s
l €
n €…
p )t ‹l ’s …l 
‰>p Ž„
p ?t ‹s 4l „‰
t Œr ’˜
t Bq ‘s Œ‰€
l ƒs =l 
˜$Žƒl €s ˜Žs €t „t@šw ‡n „s ‰q”l Œp ‰ p)t ˜+r ’r ˆ’˜š šs)l 4p ˜t =l 
‰4p ˜s „t š€r ‡Ds ;p )r ‰€ƒs =l „€r ˜l p@)r –‰s;˜s „t ˜$Žƒl €s $l Œp 4*s ˜s „t 
˜Bs ‘l Ž—
p ˜Œ
s ’us BŒ€
s –t
t ‰t‰ l’p „%
t €€
s —t )8Ž„t
l
;‡š‰
s p4t ˜s „$F
t p Œ
l št ‡t =l

/ 


! $ 

&

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful