B1D22E1

TAAT SETIA KEPADA RAJA DAN NEGARA
BORANG SENARAI SEMAK (UNTUK PELAJAR)
PENDIDIKAN MORAL TINGKAAN 1
NAMA :_____________________________

TINGKATAN

:___________________

TARIKH :_____________________________
BAND 1
Arahan: Perhatikan gambar di bawah dengan teliti dan jawab soalan berikut.
1. Labelkan gambar bendera tersebut.?

___________________________

_______________________________

_________________________

Lukis dan warnakan bendera.B2D22E1 TAAT SETIA KEPADA RAJA DAN NEGARA BORANG SENARAI SEMAK (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL TINGKAAN 1 NAMA : _____________________________ TINGKATAN : ___________________ TARIKH : _____________________________ BAND 3 Arahan: Baca soalan dengan teliti dan jawab soalan yang diberikan. . 1. 3 negeri-negeri yang mempunyai sultan yang menjadi ketua bagi negeri tersebut.

3 Adakah anda akan mempertahankan nama Negara bila ada orang yang cuba memburuk-burukannya. 2 Adakah anda akan mengebarkan bendera Malaysia pada hari kebangsaan. BIL 1 PERKARA Adakah anda akan berhenti dan berdiri tegak apabila mendegar nyayian lagu Negaraku. YA TIDAK .B3D22E1 TAAT SETIA KEPADA RAJA DAN NEGARA BORANG SENARAI SEMAK (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL TINGKAAN 1 NAMA : _____________________________ TINGKATAN : ___________________ TARIKH : _____________________________ BAND 2 Arahan: Tandakan (/) pada pernyataan yang benar dan (x) pada pernyataan yang salah. 4 Adakah anda akan melaporkan kepada pihak berkuasa perbuatan yang menghianati Negara. 5 Adakah anda akan melaporkan kepada pihak berkuasa jika salah seorang ahli keluaraga anda merupakan penjenayah.

. Reka dan lukiskan 3 papan tanda dengan kata-kata yang sesuai bagi mendidik dan membantu pengunjung-pengunjung memelihara tempat-tempat menarik di Malaysia.B4D22E1 TAAT SETIA KEPADA RAJA DAN NEGARA BORANG SENARAI SEMAK (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL TINGKAAN 1 NAMA : _____________________________ TINGKATAN : ___________________ TARIKH : _____________________________ BAND 4 Arahan: Baca soalan dengan teliti dan jawab soalan yang diberikan.

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ____________________ Penolong Kanan HEM 2) Tuliskan 2 sumbangan anda kepada pihak polis dan dapatkan pegesahan dari Ketua Polis Daerah. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ____________________ Pegawai Polis Daerah 3) Tuliskan 2 sumbangan anda kepada kampung atau taman anda dan dapatkan pegesahan dari Ketua Kampung atau Ketua Masyarakat. 1) Tuliskan 2 sumbangan anda kepada pihak sekolah dan dapatkan pegesahan dari Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ____________________ Katua Kampung .B5D22E1 TAAT SETIA KEPADA RAJA DAN NEGARA BORANG SENARAI SEMAK (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL TINGKAAN 1 NAMA : _____________________________ TINGKATAN : ___________________ TARIKH : _____________________________ BAND 5 Arahan: Baca soalan dengan teliti dan jawab soalan yang diberikan.

Disahkan Oleh: Disokong Oleh: ______________________ Guru Penasihat Kelab Kembara Sekolah ___________________________ Nama Guru Panita . Beliau juga telah menunjukkan contoh yang sangat baik kepada rakan-rakan pejalar dan menjadi ikutan kepada pelajar yang lain.B6D22E1 TAAT SETIA KEPADA RAJA DAN NEGARA BORANG SENARAI SEMAK (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL TINGKAAN 1 NAMA : _____________________________ TINGKATAN : ___________________ TARIKH : _____________________________ BAND 6 SIJIL PERAKUAN Saya dengan ini mengesahkan pelajar yang bernama_________________________________ no kad pengenalan_____________________________ merupakan ahli aktif Kelab Kembara Sekolah telah berjaya mengamalkan sikap bangga terhadap keindahan alam di Malaysia mengikut peraturan dan norma masyarakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful